ICAP GROUP S.A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ICAP GROUP S.A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ"

Transcript

1 ICAP GROUP S.A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

2 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Μετοχική Σύνθεση Συμμετοχές ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διοικητικό Συμβούλιο Ελεγκτική Επιτροπή Εσωτερικός Έλεγχος Εποπτικό Συμβούλιο Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης Υπηρεσία Συμμόρφωσης Κώδικας Δεοντολογίας Διαδικασία Απόδοσης Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Ποσοτική Αξιολόγηση Ποιοτική Αξιολόγηση Διαμόρφωση Τελικού Αποτελέσματος Γνωστοποίηση Τελικού Αποτελέσματος Παρακολούθηση & Αναθεώρηση των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ TΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ICAP GROUP S.A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για περισσότερα από σαράντα χρόνια, η ICAP αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία παροχής Επιχειρηματικής Πληροφόρησης στην Ελλάδα, έχοντας συνδέσει στενά την ιστορία της με την οικονομική εξέλιξη της χώρας. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της παρέχονται στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, σε επιχειρήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς και χρησιμοποιούνται στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Η ICAP δραστηριοποιείται από το 1992 ενεργά στο χώρο της μέτρησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την ICAP DATABANK, τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων στην Ελλάδα η οποία περιέχει στοιχεία για περισσότερες από επιχειρήσεις. Στις 16 Σεπτεμβρίου 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσαν τον Κανονισμό 1060/2009 όπου θέτει μία σειρά από κριτήρια τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν οι Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. Σε συνέχεια της παραπάνω εξέλιξης, το Σεπτέμβριο του 2010 η ICAP Group κατέθεσε στις αρμόδιες εποπτικές αρχές το φάκελο υποψηφιότητας για την εγγραφή της στα μητρώα των Credit Rating Agency. Μετά το πέρας των απαιτούμενων διαβουλεύσεων, η αρμόδια Ευρωπαϊκή αρχή (European Securities and Markets Authority) και η αντίστοιχη Ελληνική εποπτική αρχή (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) δημοσίευσαν την εγγραφή της ICAP Group στα μητρώα των CRAs με ημερομηνία σε ισχύ από τις 7/7/2011. Μετά από την παραπάνω εξέλιξη, και σε συμφωνία με το άρθρο 12 του Κανονισμού (1060/2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η ICAP Group δημοσιεύει την παρούσα Έκθεση Διαφάνειας η οποία καλύπτει την περίοδο από 7/09/2010 (ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου) έως και τις 31/12/2010, ημερομηνία ολοκλήρωσης του οικονομικού έτους. ICAP GROUP S.A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 3

4 1. ΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 1.1 Μετοχική Σύνθεση Η ICAP ιδρύθηκε το 1971, με έδρα την Αθήνα προερχόμενη από μετατροπή σε Α.Ε. της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ICAP HELLAS Ε.Π.Ε., η οποία είχε συσταθεί το 1964 (Φ.Ε.Κ. Νο. 106 / 1964) από ομάδα Ελλήνων και ξένων οικονομολόγων και επιχειρηματιών. Στη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας μετέχει η Global Finance, καθώς και ο Γαλλικός Όμιλος Coface, ένας από τους μεγαλύτερους Ευρωπαϊκούς ομίλους ασφαλίσεως εξαγωγικών πιστώσεων και οικονομικών πληροφοριών. Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας όπως αυτή ίσχυε στις έχει ως εξής: A/A Επωνυμία Ποσοστό 1 THORFINN INVESTMENTS LTD 79,43% 2 COFINPAR S.A. 13,98% 3 Ανώτατα Στελέχη της Εταιρείας 6,59% Σύνολο 100,00% Το μετοχικό κεφάλαιο την ανερχόταν σε Euro διαιρούμενο σε μετοχές των 0,30 Euro. Η THORFINN INVESTMENTS LTD ελέγχεται από την GLOBAL FINANCE, τη μεγαλύτερη εταιρία ιδιωτικών κεφαλαίων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία δραστηριοποιείται από το Η GLOBAL FINANCE διαχειρίζεται έναν αριθμό από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, το κάθε ένα από τα οποία έχει ένα συγκεκριμένο, ξεκάθαρα προσδιορισμένο - γεωγραφικά και επενδυτικά - στόχο, υποστηρίζοντας την περιφερειακή επέκταση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι επενδυτικές δραστηριότητες της GLOBAL FINANCE αποτελούνται από επενδύσεις στους κλάδους μεταποίησης, πληροφορικής, εξειδικευμένης λιανικής, μέσων μαζικής ενημέρωσης/επικοινωνίας, τηλεπικοινωνιών, υπηρεσιών και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η COFINPAR S.A. έχει μέτοχο (100%) τη Γαλλική COFACE, μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων και οικονομικών πληροφοριών (έδρα: 12, cours Michelet, La defense 10, Puteaux, France). Οι δραστηριότητες της COFACE περιλαμβάνουν την ασφάλιση, χρηματοδότηση, τη διαχείριση εμπορικών απαιτήσεων και την παροχή επιχειρηματικής πληροφόρησης. ICAP GROUP S.A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 4

5 1.2 Συμμετοχές Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συμμετέχει η Εταιρεία όπως αυτά ίσχυαν την Επωνυμία Εταιρείας Ποσοστό συμμετοχής ICAP ICAP OUTSOURCING 100% SOLUTIONS Α.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ) ICAP TRAINING SOLUTIONS Α.Ε. 100% (ΕΛΛΑΔΑ) ICAP EMPLOYMENT 100% SOLUTIONS Α.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ) TAYLOR NELSON SOFRES ICAP ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 49,00% Α.Ε. (TNS ICAP Α.Ε.) (ΕΛΛΑΔΑ) ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ) 100% ICAP BULGARIA EAD (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) ICAP CYPRUS LIMITED (ΚΥΠΡΟΣ) ICAP ROMANIA S.R.L. (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) ICAP BUSINESS SERVICES d.o.o. Beograd (ΣΕΡΒΙΑ) CYCLE EUROPEAN S.R.L. (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) CYCLE CREDIT d.o.o. Beograd (ΣΕΡΒΙΑ) CYCLE BULGARIA EAD (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Έδρα Ίδρυση Κλάδος δραστηριότητας Ελ. Βενιζέλου 2, Καλλιθέα Αττικής Βασ. Σοφίας 64, Αθήνα Ελ. Βενιζέλου 2, Καλλιθέα Αττικής Σεβαστουπόλεως 154Α, Αθήνα Ελ. Βενιζέλου 2, Καλλιθέα Αττικής 43 Christopher Columbus Blvd, 1592 Sofia, Bulgaria 169 Athalassas Av., 2015 Strovolos, Office 102, Nicosia, Cyprus 10 Bucuresti-Nord Road, Building O21 Voluntari, Ilfov, Romania 86 Omladinskih Brigada Str., Belgrade, Serbia 10 Bucuresti-Nord Road, Building O21 Voluntari, Ilfov, Romania 86 Omladinskih Brigada Str., Belgrade, Serbia 43 Christopher Columbus Blvd, 1592 Sofia, Bulgaria 1999 Υπηρεσίες call center, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης 2010 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης 2002 Υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης 2002 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς 1996 Υπηρεσίες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις 2006 Υπηρεσίες management consulting 2010 Υπηρεσίες επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβούλων επιχειρήσεων 2008 Υπηρεσίες επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβούλων επιχειρήσεων 2009 Υπηρεσίες επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβούλων επιχειρήσεων 2004 Υπηρεσίες είσπραξης απαιτήσεων 2007 Υπηρεσίες είσπραξης απαιτήσεων 2010 Υπηρεσίες είσπραξης απαιτήσεων Η ICAP συμμετέχει στις παραπάνω εταιρείες άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών της. ICAP GROUP S.A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 5

6 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι δομές που εξασφαλίζουν την: Ακεραιότητα Διαφάνεια Αξιοπιστία και ποιότητα των δραστηριοτήτων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Τήρηση των κανόνων για την οργάνωση και συμπεριφορά της εταιρείας ώστε να προωθείται η ανεξαρτησία της και να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων. 2.1 Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί τη διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία και δράση του, προβαίνοντας στη χάραξη της πολιτικής που θα ακολουθεί η Εταιρεία σε θέματα γενικών αρχών και κατευθύνσεων (τιμών, αμοιβών, προσλήψεων, διαχειρίσεως, προσωπικού κ.ο.κ.) σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού και προϋπολογισμού καθώς και σε θέματα που έχουν σχέση με τα συστήματα οργανώσεως και διοικήσεως (οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις, περιγραφή διαδικασιών κ.ο.κ.), στην παροχή γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, γενικώς στη λήψη αποφάσεων σε θέματα μείζονος σημασίας και στην εποπτεία των προσώπων στα οποία παρέχει εξουσιοδοτήσεις. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την είχε ως εξής: A/A Ονοματεπώνυμο Θέση στην Εταιρεία 1 Γεώργιος Κούρτης Πρόεδρος 2 Νικήτας Κωνσταντέλλος Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος 3 Άγγελος Πλακόπητας Μέλος 4 Daniel-Francis L. Morin Μέλος 5 Εμμανουήλ Κοτρωνάκης Μέλος 6 Νικόλαος Χριστοδούλου Ανεξάρτητο Μέλος 7 James Murphy Ανεξάρτητο Μέλος 2.2 Ελεγκτική Επιτροπή Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελεί ένα όργανο παρακολούθησης και ελέγχου των χρηματοοικονομικών κινδύνων του οργανισμού. Ουσιαστικά αποτελεί ένα συμβουλευτικό όργανο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Απαρτίζεται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία έχουν τον κατάλληλο βαθμό αντικειμενικότητας και τις απαραίτητες δεξιότητες για να χειρίζονται αναλυτικότερα τα θέματα αυτά. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εξέταση: της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, το συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων, της ελεγκτική διαδικασίας, της διαδικασίας για την παρακολούθηση της τήρησης των νόμων και κανονισμών και του εταιρικού κώδικα επαγγελματικής συμπεριφοράς και της σύγκρουσης συμφερόντων της ICAP με τους μετόχους της (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών και των θυγατρικών τους) και τα στελέχη της. ICAP GROUP S.A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 6

7 2.2.1 Εσωτερικός Έλεγχος Το τμήμα του Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα τμήματα της Εταιρείας και αναφέρεται απ ευθείας στην Ελεγκτική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Απαρτίζεται από δύο μόνιμους υπαλλήλους. Οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνουν την ανεξάρτητη αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας όπως και αυτών της εταιρικής διακυβέρνησής της. Ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά, αυτές οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: την επισκόπηση των λειτουργιών και των σχετικών δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου που έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίσουν την επίτευξη των τεθέντων στόχων την ποιοτική αξιολόγηση διοικητικών και οικονομικών πληροφοριών τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις Εταιρικές Κατευθυντήριες Γραμμές και με τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις καθιερωμένες πολιτικές και με τους σχετικούς νομικούς περιορισμούς (συγκεκριμένα, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ISO 9001 ελέγχεται σε ετήσια βάση) τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την πολιτική ασφαλείας IS-IT τον έλεγχο της νομιμότητας των χρηματικών αποζημιώσεων προς τα μέλη της διοίκησης τον έλεγχο των διεπιχειρησιακών συναλλαγών. 2.3 Εποπτικό Συμβούλιο Το Εποπτικό Συμβούλιο αναφέρεται απ ευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και έχει κάτω από την επίβλεψή του την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και την Υπηρεσία Συμμόρφωσης. Αποτελείται από τρία μέλη, ένα εκ των οποίων δεν έχει καμία σχέση με την ICAP ενώ τα δύο άλλα μέλη κατέχουν θέση ανεξάρτητου μέλους στο Δ.Σ. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που θέτει η ενότητα ΙΙΙ σημείο 13 της σύστασης 2005/162/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με το ρόλο των μη εκτελεστικών και των εποπτικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών, καθώς και με τις επιτροπές του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Κανονισμού 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/9/2009 για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. Το Εποπτικό Συμβούλιο δεν σχετίζεται με κανένα τρόπο με τις διαδικασίες απόδοσης αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας καθώς και με το λειτουργικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις δραστηριότητες του Τομέα Credit Risk Services. Οι αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν τα εξής: παρακολούθηση της επάρκειας των αποτελεσμάτων των μεθοδολογιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και αξιολόγησή τους λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη / αναθεώρηση των μεθοδολογιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 1060/2009 επικοινωνία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές αξιολόγηση των εργασιών των Υπηρεσιών Εσωτερικής Επανεξέτασης και Συμμόρφωσης ICAP GROUP S.A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7

8 2.3.1 Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα της Εταιρείας και έχει ως κύριο καθήκον την τακτική παρακολούθηση των μεθοδολογιών για την απόδοση αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας. Η συγκεκριμένη Υπηρεσία αναφέρεται απ ευθείας στο Εποπτικό Συμβούλιο και δεν έχει καμία εξάρτηση από τον Τομέα Credit Risk Services. Απασχολεί ένα μόνιμο υπάλληλο. Όλες οι αναφορές / μελέτες που εκπονούνται από την Υπηρεσία υποβάλλονται στο Εποπτικό Συμβούλιο για την εξέτασή τους και τη λήψη αποφάσεων. Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει την απόδοση και τη σωστή λειτουργία της Υπηρεσίας, κρίνοντας την πορεία των εργασιών σε σχέση με το ετήσιο πρόγραμμα καθώς και την ποιότητα των πραγματοποιηθέντων μελετών. Το κυριότερο καθήκον της Υπηρεσίας είναι η ετήσια αξιολόγηση της ακρίβειας και της διακριτικής ικανότητας των μεθοδολογιών για την απόδοση αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση πραγματοποιείται τους δύο πρώτους μήνες κάθε έτους και περιλαμβάνει μία σειρά ελέγχων για τη μέτρηση της ακρίβειας των αποδιδόμενων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας. Η Υπηρεσία, εκτός από την αναφορά των αποτελεσμάτων των ελέγχων στο Εποπτικό Συμβούλιο, προτείνει, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση του μεθοδολογικού πλαισίου. Επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα η Υπηρεσία παρακολουθεί την επίδραση των αλλαγών συγκεκριμένων μακροοικονομικών δεικτών στις παραγόμενες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας καθώς και την εξέλιξη των ποσοστών ασυνέπειας τόσο σε επίπεδο οικονομίας όσο και σε επίπεδο κλάδων δραστηριότητας και αναλόγως προτείνει τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις για την ευθυγράμμιση των διαδικασιών με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης συνεργάζεται με τα σχετικά τμήματα λαμβάνοντας υπ όψιν τυχόν παρατηρήσεις / προτάσεις από τους εμπλεκόμενους για την αναβάθμιση των υπαρχουσών μεθοδολογιών Υπηρεσία Συμμόρφωσης Η Υπηρεσία Συμμόρφωσης είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των διαδικασιών που ακολουθεί η Εταιρεία ως προς την εφαρμογή των απαιτήσεων και των κριτηρίων που θέτει ο Κανονισμός 1060/2009 για τη λειτουργία των Οργανισμών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και την παροχή κάθε πληροφορίας και υποστήριξης στις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η Υπηρεσία αναφέρεται στο Εποπτικό Συμβούλιο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει την απόδοση και τη σωστή λειτουργία της Υπηρεσίας, κρίνοντας την πορεία των ελεγκτικών εργασιών σε σχέση με το ετήσιο πρόγραμμα και την ποιότητα του ελέγχου, ανασκοπώντας την πληρότητα των πεδίων / περιοχών που ελέγχθηκαν. Η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελείται από ένα μόνιμο υπάλληλο ο οποίος απασχολείται πλήρως με τη λειτουργία της Υπηρεσίας. Τα κυριότερα καθήκοντα της Υπηρεσίας αφορούν την: παρακολούθηση και τακτική αξιολόγηση της καταλληλότητας, της αποτελεσματικότητας και της εφαρμογής από όλους τους εμπλεκόμενους των μέτρων και διαδικασιών που θεσπίζονται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1060/2009 καθώς και των ενεργειών που αναλαμβάνονται ICAP GROUP S.A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 8

9 για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων αδυναμιών στη συμμόρφωση της Εταιρείας προς τις υποχρεώσεις της, παροχή συμβουλών και συνδρομής ώστε τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε δραστηριότητες σχετικές με τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας να είναι συμμορφωμένα με τα θέματα του Κανονισμού, συνεργασία με τις νομικές υπηρεσίες της Εταιρείας για τη συμμόρφωση, όπου απαιτείται, με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ενημέρωση και την παροχή υποστήριξης προς τις εποπτικές αρχές, ενημέρωση του Εποπτικού και Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση του ισχύοντος πλαισίου ή για τυχόν σημαντικές ελλείψεις στην τήρηση των υποχρεώσεων που αυτό επιβάλλει, ενημέρωση των νέων υπαλλήλων της Εταιρίας για τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κώδικα Δεοντολογίας και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης, κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων σεμιναρίων γενικής ενημέρωσης (induction programs). Επίσης ενημέρωση των υφιστάμενων υπαλλήλων για τυχόν εξελίξεις σε σχετικά θέματα. 2.4 Κώδικας Δεοντολογίας Ο Κώδικας Δεοντολογίας που ακολουθείται και διέπει το πλαίσιο απόδοσης πιστοληπτικών αξιολογήσεων συνιστά μία συγκεντρωτική καταγραφή συγκεκριμένων μηχανισμών, η υιοθέτηση των οποίων είναι πρόσφορη και ικανή να προστατέψει την ανεξαρτησία των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας, να εντοπίσει, εξαλείψει ή/και να διαχειρισθεί ενδεχόμενες καταστάσεις συγκρούσεων συμφερόντων καθώς και να συνδράμει στη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. Ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει συνταχθεί με βάση τις αρχές του Κώδικα του IOSCO για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και έχει ως στόχο την εναρμόνισή του με τον Κανονισμό και τις οδηγίες της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of European Banking Supervisors CEBS) για τους Εξωτερικούς Οργανισμούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης. Η ICAP παρέχει τις υπηρεσίες πιστοληπτικής αξιολόγησης με αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία, ακεραιότητα και διαφάνεια. Έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές που εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας. Η ICAP έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει όλους τους απαραίτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι εξασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας, ιδίως ως προς την αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία, ακεραιότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας. 2.5 Διαδικασία Απόδοσης Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται η διαδικασία που έχει αναπτύξει η ICAP για την απόδοση αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας (credit ratings) για επιχειρήσεις κατ εφαρμογή των οδηγιών του Κανονισμού 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και των οδηγιών της CESR (10-347). Η απόδοση αξιολόγησης σε μία επιχείρηση συνδέεται με την εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης ασυνέπειας της επιχείρησης, σύμφωνα με τον ορισμό ασυνέπειας της ICAP, μέσα στους επόμενους 12 μήνες (χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης). Η διαδικασία απόδοσης αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας ενεργοποιείται μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία της επικαιροποίησης των στοιχείων της εταιρείας και περιλαμβάνει τα εξής στάδια: ICAP GROUP S.A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 9

10 Εκτέλεση ποσοτικής αξιολόγησης (βαθμολογεί τα Οικονομικά Στοιχεία, τα Στοιχεία Συναλλακτικής Συμπεριφοράς και τα Εμπορικά Στοιχεία της επιχείρησης) Ποιοτική Αξιολόγηση της εξεταζόμενης οικονομικής μονάδας Διαμόρφωση τελικού αποτελέσματος. Ενημέρωση της εξεταζόμενης εταιρείας για την αξιολόγησή της Σύμφωνα με την ορολογία του CEREP ( CESR s Guidelines for the implementation of the CEREP, Ref.: , σελίδα 9), η ICAP παρέχει μόνο αξιολογήσεις για επιχειρήσεις εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών οργανισμών Ποσοτική Αξιολόγηση Η ICAP έχει αναπτύξει στατιστικά υποδείγματα για την ποσοτική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων. Τα υποδείγματα εξετάζουν: Την οικονομική θέση της επιχείρησης ελέγχοντας χρηματοοικονομικούς δείκτες Τη φερεγγυότητα της επιχείρησης ελέγχοντας για τυχόν εμφάνιση στοιχείων συναλλακτικής συμπεριφοράς. Την εμπορική θέση της επιχείρησης ελέγχοντας μεταξύ άλλων το μέγεθος βάσει προσωπικού, την πορεία του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται και τα έτη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Βασίζονται στη στατιστική τεχνική της λογιστικής παλινδρόμησης και: Προβλέπουν την πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας. Κατατάσσουν την εταιρεία σε πιστοληπτική διαβάθμιση ανάλογα με την παραπάνω πρόβλεψη. Οι βασικές παράμετροι των υποδειγμάτων είναι: Ο χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης ορίζεται στους 12 μήνες από την ημερομηνία αξιολόγησης. Ο χαρακτηρισμός μίας επιχείρησης ως ασυνεπής προκύπτει είτε λόγω εμφάνισης σημαντικής καθυστέρησης των οφειλών της, είτε λόγω εμφάνισης πτώχευσης ή αίτησης πτώχευσης. Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας συλλέγονται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που αξιολογούνται (περίοδος επίδοσης ή performance period) ορίζεται: o για τα οικονομικά στοιχεία η τελευταία τριετία πριν την ημερομηνία διαβάθμισης, o για τα στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς η τελευταία διετία, o για τα εμπορικά στοιχεία συλλέγονται τα πλέον πρόσφατα Ποιοτική Αξιολόγηση Στόχος της ποιοτικής αξιολόγησης των επιχειρήσεων είναι να συνδυάσει το αποτέλεσμα της ποσοτικής αξιολόγησης με πρόσθετες πληροφορίες ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν την οικονομική μονάδα. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται από τις οδηγίες του Κανονισμού 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 και των οδηγιών της CESR (10-347). Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, έχει αναπτυχθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών η οποία διασφαλίζει την αξιοπιστία, την αντικειμενικότητα και τη συνέπεια της απόφασης του Αναλυτή (credit rating opinion) σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα της οικονομικής μονάδας. Η διαδικασία απόδοσης αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας πραγματοποιείται από δύο ομάδες. Οι δύο ομάδες απασχολούν από 13 Αναλυτές η κάθε μία. Κάθε ομάδα έχει έναν Επικεφαλής Αναλυτή, ο οποίος επιβλέπει τις διαδικασίες και εγκρίνει τις αξιολογήσεις. ICAP GROUP S.A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 10

11 Σημειώνεται πως ο Επικεφαλής Αναλυτής είναι υπεύθυνος για την ανάθεση των νέων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας στους Αναλυτές με βάση τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και τον αριθμό των αξιολογήσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια του έτους ο Αναλυτής. Σε κάθε νέα αξιολόγηση, ο Αναλυτής δηλώνει στον Επικεφαλής Αναλυτή εάν τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων έτσι ώστε να εξαιρεθεί από τη διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης εταιρείας. Ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική, η μεθοδολογία που εφαρμόζει η ICAP βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία ταξινομούνται σε πέντε κύριες κατηγορίες ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου που αξιολογούν και οι οποίες είναι: Επιχειρηματικός Κίνδυνος Παράγοντας Διοίκησης Ποιότητα Οικονομικών Στοιχείων Κλάδος Δραστηριότητας Ειδικά Γεγονότα Διαμόρφωση Τελικού Αποτελέσματος Όταν ο Αναλυτής ολοκληρώσει την αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών, καταλήγει στην τελική αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης. Η απόφαση της τελικής διαβάθμισης αφορά τον Αναλυτή ο οποίος συνδυάζει το αποτέλεσμα της ποσοτικής αξιολόγησης με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών. Σε κάθε περίπτωση η τελική αξιολόγηση ανακοινώνεται και αιτιολογείται από τον Αναλυτή πρώτα στον Επικεφαλής Αναλυτή, ο οποίος με τη σειρά του, αφού ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, είτε συμφωνεί με την αξιολόγηση του Αναλυτή, είτε διαφωνεί. Σε περίπτωση συμφωνίας Αναλυτή και Επικεφαλής Αναλυτή, η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας καταχωρείται από τον Αναλυτή στη βάση δεδομένων της ICAP συνοδευόμενη από την απαραίτητη τεκμηρίωση και ακολουθεί η γνωστοποίηση του αποτελέσματος στην αξιολογούμενη οικονομική μονάδα. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Αναλυτή και του Επικεφαλής Αναλυτή, η απόφαση για την αξιολόγηση της επιχείρησης προωθείται στην Επιτροπή Αξιολογήσεων. Η Επιτροπή, αφού λάβει υπ όψιν της όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, αποφασίζει οριστικά για την αξιολόγηση της επιχείρησης. Η αξιολόγηση κατόπιν καταχωρείται από τον Αναλυτή στη βάση δεδομένων της ICAP συνοδευόμενη από την απαραίτητη τεκμηρίωση και ακολουθεί η γνωστοποίηση του αποτελέσματος στην αξιολογούμενη οικονομική μονάδα Γνωστοποίηση Τελικού Αποτελέσματος Μετά τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος η ICAP επικοινωνεί με την αξιολογούμενη εταιρεία για να την ενημερώσει για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής της ικανότητας καθώς και για τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η συγκεκριμένη αξιολόγηση. Η επικοινωνία με την αξιολογούμενη εταιρεία πραγματοποιείται τουλάχιστον 12 ώρες πριν από τη δημοσιοποίηση της αξιολόγησής της. Σε περίπτωση που η αξιολογούμενη εταιρεία δεν προβάλλει κάποια αντίρρηση, τόσο για την αξιολόγησή της όσο και για τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν, τότε ενεργοποιείται η διαδικασία δημοσιοποίησης της αξιολόγησης. Σε περίπτωση κατά την οποία η αξιολογούμενη εταιρεία δεν συμφωνήσει με την αξιολόγηση που της έχει αποδοθεί, τότε ενεργοποιείται μια διαδικασία που περιλαμβάνει υπογραφή σχετικής σύμβασης με την εταιρεία και της ζητείται είτε να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της είτε να πληροφορήσει την ICAP με νεότερα στοιχεία. ICAP GROUP S.A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 11

12 Τέλος, με στόχο το σαφή διαχωρισμό τους από τις αξιολογήσεις που δεν εντάσσονται στον Κανονισμό 1060/2009, οι συγκεκριμένες αξιολογήσεις αποτυπώνονται με το χαρακτηρισμό Credit Ratings. 2.6 Παρακολούθηση & Αναθεώρηση των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας Η ICAP ενδέχεται να προβαίνει σε επανεξέταση της αξιολόγησης μίας επιχείρησης με τους εξής τρόπους: α) είτε αυτόκλητα κατόπιν σχετικού τακτικού ελέγχου της πιστοληπτικής φερεγγυότητας της Επιχείρησης (τουλάχιστον δύο φορές σε διάστημα ενός έτους), β) είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Πελάτη που υποβάλλεται στην Εταιρεία αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. Η επανεξέταση των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης μετά από κάθε σημαντικό γεγονός που περιέρχεται εις γνώση της ICAP και το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τις πιο πρόσφατες Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας. Η ICAP διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αναβάλλει ή να διακόψει την έκδοση αξιολόγησης για μία συγκεκριμένη Επιχείρηση, καθώς και να τροποποιήσει, να υποβαθμίσει, να αναβαθμίσει ή να αποσύρει την αξιολόγηση μίας συγκεκριμένης Επιχείρησης, χωρίς προηγούμενη σχετική αίτηση της αξιολογούμενης Επιχείρησης, παρέχοντας σε κάθε περίπτωση την απαραίτητη αιτιολόγηση. Οι αναθεωρήσεις των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας της Εταιρείας δεν εξαρτώνται από οιαδήποτε επίπτωση (οικονομική, πολιτική ή άλλη) ενδέχεται να έχουν αυτές για την ΙCAP, την αξιολογούμενη Επιχείρηση και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος. Για το σκοπό αυτό, η ΙCAP έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα διασφάλισης για την ανεξαρτησία των λειτουργιών απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας και την τήρηση των σχετικών διαδικασιών από οποιασδήποτε μορφής επιρροή, εσωτερική ή εξωτερική. ICAP GROUP S.A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 12

13 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ Παρακάτω αποτυπώνεται η κατανομή του προσωπικού με βάση τις κύριες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαδικασία απόδοσης πιστοληπτικής αξιολόγησης. Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας: το προσωπικό που απασχολείται στην απόδοση αξιολογήσεων σε εταιρείες. Επιτροπή Αξιολογήσεων και Παρακολούθηση Επίδοσης: Η συγκεκριμένη ομάδα απασχολείται με την παρακολούθηση των εταιρειών για τη διαπίστωση σημαντικών αλλαγών στα στοιχεία τους οι οποίες δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Ανάπτυξη Μεθοδολογιών και Μοντέλων: το προσωπικό που απασχολείται στην ανάπτυξη και συντήρηση της μεθοδολογίας για την εφαρμογή των υποδειγμάτων κατά την απόδοση των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας και την υποστήριξη των εργασιών που σχετίζονται με τις εφαρμογές πιστοληπτικής αξιολόγησης. Υποστήριξη Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας: το προσωπικό που απασχολείται με την παροχή επεξηγήσεων και διευκρινήσεων, την εκπόνηση άρθρων και μελετών σχετικές με τον πιστωτικό κίνδυνο και την πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων, καθώς και την υποστήριξη πελατών στην ανάπτυξη σχετικών υποδομών. Ανώτερη Διοίκηση: προσωπικό που απασχολείται στην ανώτερη διοίκηση της εταιρείας και της συγκεκριμένης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των μελών του Εσωτερικού Ελέγχου και του Εποπτικού Συμβουλίου. Κατανομή Προσωπικού Άτομα Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας 32 Επιτροπή Αξιολογήσεων και Παρακολούθηση Επίδοσης 6 Ανάπτυξη Μεθοδολογιών και Μοντέλων 3 Υποστήριξη Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας 3 Ανώτερη Διοίκηση 8 ICAP GROUP S.A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 13

14 4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ TΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Η ICAP διατηρεί στις εγκαταστάσεις της για τουλάχιστον 5 χρόνια τα ακόλουθα: Όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με κάθε αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, όπως: o Δεδομένα εισόδου (οικονομικά, συναλλακτικής συμπεριφοράς και ποιοτικά χαρακτηριστικά καθώς και λοιπές σχετικές πληροφορίες που πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν όπως οικονομικές μελέτες). o Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα από τα βήματα της μεθοδολογίας αξιολόγησης που εφαρμόστηκε καθώς και τα τελικά αποτελέσματα. o Τα ονόματα των εμπλεκόμενων μερών στη διαδικασία της αξιολόγησης καθώς και οι απόψεις που διατυπώθηκαν (συμπεριλαμβανομένων των αναφορών των Αναλυτών οι οποίες παραδόθηκαν στην Επιτροπή Αξιολογήσεων και των πρακτικών κάθε συνεδρίασης). o Πρόσθετες πληροφορίες απαραίτητες για την παρουσίαση των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας (π.χ. ημερομηνία αξιολόγησης). Αρχεία των επικοινωνιών με τις αξιολογούμενες εταιρείες που εστάλησαν και παρελήφθησαν κατά τη διαδικασία της απόδοσης αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας καθώς και των σχετικών εσωτερικών επικοινωνιών. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν: o Τις συνεντεύξεις με τις αξιολογούμενες εταιρείες για τη συλλογή ή / και τη διασταύρωση των απαραίτητων στοιχείων o Την κοινοποίηση των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας προς τις αξιολογούμενες εταιρείες πριν τη δημοσιοποίησή τους και τις αντίστοιχες αποκρίσεις των αξιολογούμενων εταιρειών o Τις εσωτερικές επικοινωνίες της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας (π.χ. μεταξύ των Αναλυτών και των Επικεφαλής Αναλυτών ή μεταξύ των Τμημάτων της Διεύθυνσης) καθώς και μεταξύ της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας και άλλων σχετικών Διευθύνσεων / Τμημάτων (π.χ. τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών για την παροχή σχετικών πληροφοριών). Αυτές οι επικοινωνίες μπορεί να είναι σε ηλεκτρονική ή έγγραφη μορφή ( / fax ή επιστολές / ερωτηματολόγια / εσωτερικά σημειώματα), εκτός των τηλεφωνικών συνεντεύξεων που πραγματοποιούνται με τις αξιολογούμενες εταιρείες για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων. Όλα τα , ανεξάρτητα από τις ενέργειες των χρηστών, αποθηκεύονται κεντρικά στο server της ICAP ενώ όλες οι έγγραφες επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων των επικοινωνιών μέσω fax, αποθηκεύονται σε συγκεκριμένα αρχεία υπό την ευθύνη του σχετικού υπαλλήλου του Τομέα Credit Risk Services (π.χ. Αναλυτή, Επικεφαλής Αναλυτής, μέλος της Επιτροπής Αξιολογήσεων). Όλες οι πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων (ανά πελάτη): o Προϊόντων / Υπηρεσιών που ζητήθηκαν και τα αντίστοιχα υπογεγραμμένα συμβόλαια. o Ληφθείσες Αμοιβές Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται σε ανεξάρτητο σύστημα πληροφορικής. Όλα τα έγγραφα που περιγράφουν τη μεθοδολογία, τις διαδικασίες και τις πολιτικές αξιολόγησης που εφαρμόζει η ICAP. Όλα τα έγγραφα που περιγράφουν τα μέτρα, τις διαδικασίες και τις πολιτικές που εφαρμόζει η ICAP για την εναρμόνιση με τον Κανονισμό. Στο ίδιο αρχείο ICAP GROUP S.A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 14

15 αποθηκεύονται τα αποτελέσματα από τους ελέγχους της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης καθώς και οι εκθέσεις που παραδόθηκαν στο Εποπτικό Συμβούλιο. Επίσης, στο συγκεκριμένο αρχείο περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά έγγραφα που προβλέπονται για τη διαχείριση των παραβιάσεων του Κανονισμού. Επιπρόσθετα, τηρείται σχετικό αρχείο για μία σειρά από πληροφορίες στοιχεία όπως: o Τα πρακτικά του Δ.Σ o Τα πρακτικά του Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και οι εκθέσεις του προς το Δ.Σ. o Οι διαδικασίες και οι εκθέσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης o Η επικοινωνία της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης με τους εργαζόμενους στον Τομέα Credit Risk Services o Τα αρχεία που αποστέλλονται στο CEREP o Αρχεία και έγγραφα που επικοινωνούνται στις αρμόδιες εποπτικές αρχές, κ.λ.π. Για όλη την παραπάνω πληροφορία εφαρμόζεται σύστημα ελεγχόμενης / εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ανάλογα με την ιδιότητα, τις εργασίες και το επίπεδο ιεραρχίας του κάθε χρήστη στην Εταιρεία. Επίσης, για όλα τα παραπάνω η εταιρεία ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία back-up ώστε σε περίπτωση βλάβης ή άλλης δυσλειτουργίας να μπορούν να ανακτηθούν. Η ICAP θα διατηρήσει επίσης στις εγκαταστάσεις της για τουλάχιστον 5 χρόνια την παραπάνω πληροφορία σε περίπτωση που η εγγραφή της ως Ο.Α.Π.Ι αποσυρθεί. Τέλος, η συγκεκριμένη πληροφορία είναι άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση ζήτησης από τις αρμόδιες αρχές. ICAP GROUP S.A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 15

16 5. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Tην περίοδο αναφοράς της παρούσης Έκθεσης Διαφάνειας, η Υπηρεσία Συμμόρφωσης ήταν ενσωματωμένη στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου η οποία μεταξύ άλλων παρακολουθούσε: Την τήρηση των διαδικασιών και της μεθοδολογίας αναφορικά με την απόδοση αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας Την εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών που είχε εφαρμόσει η εταιρεία για την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών και τη διατήρηση της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας. Προκειμένου η ICAP να εναρμονιστεί πλήρως με τις διατάξεις του Κανονισμού 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον Απρίλιο του 2011 διαχώρισε τις δύο λειτουργίες συστήνοντας ξεχωριστή, ανεξάρτητη Υπηρεσία Συμμόρφωσης η οποία αναφέρεται απ ευθείας στο Εποπτικό και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο ICAP GROUP S.A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 16

17 6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Η ICAP έχει αναπτύξει πολιτική εναλλαγής των Αναλυτών / Επικεφαλής Αναλυτών για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και διαφάνειας της διαδικασίας απόδοσης αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας καθώς και για την αποφυγή εμφάνισης συγκρούσεων συμφερόντων. Η πολιτική μετακίνησης προβλέπει ότι ένας Αναλυτής θα μπορεί να αξιολογεί μία συγκεκριμένη επιχείρηση ή συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις για 4 χρόνια maximum ενώ οι Επικεφαλής Αναλυτές καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Αξιολογήσεων θα μπορούν να αξιολογούν μία συγκεκριμένη επιχείρηση ή συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις για 7 χρόνια maximum. Για την τήρηση της πολιτικής κρατείται συγκεκριμένο αρχείο για κάθε Αναλυτή, Επικεφαλής Αναλυτή και μέλος της Επιτροπής Αξιολογήσεων των εταιρειών που έχουν αξιολογήσει κατά τις παραπάνω χρονικές περιόδους. Επιπρόσθετα, η πολιτική προβλέπει ότι μετά από την εφαρμογή της εναλλαγής, οι Αναλυτές, οι Επικεφαλής Αναλυτές και τα μέλη της Επιτροπής Αξιολογήσεων δεν μπορούν να αξιολογήσουν πάλι μία συγκεκριμένη επιχείρηση ή συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις πριν την πάροδο 2 ετών από την τελευταία αξιολόγηση που πραγματοποίησαν. Η πολιτική αυτή σχεδιάζεται και εφαρμόζεται σε συνεργασία με την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού. ICAP GROUP S.A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 17

18 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα ετήσια έσοδα της Εταιρείας τα οποίο προέρχονται από εργασίες σχετικές με την υπηρεσία πιστοληπτικών αξιολογήσεων (Credit Ratings) και από τις υπόλοιπες δραστηριότητες αναφέρονται στο οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31/12/2010. Συγκεκριμένα, τα έσοδα προέρχονται από τις ακόλουθες 4 δραστηριότητες: Συνολικά Έσοδα Εταιρείας Έσοδα Credit Ratings: τα έσοδα που προκύπτουν από την υπηρεσία πιστοληπτικών αξιολογήσεων. Έσοδα από Business Reports: τα έσοδα που προκύπτουν από την παροχή επιχειρηματικής πληροφόρησης εξαιρουμένων των ζητήσεων που αφορούν την υπηρεσία πιστοληπτικών αξιολογήσεων. Λοιπά Έσοδα Τομέα Credit Risk Services: τα έσοδα που προκύπτουν από τις λοιπές δραστηριότητες του τομέα όπως π.χ. κλαδικές μελέτες, εκδόσεις οικονομικών οδηγών κ.α. Έσοδα Λοιπών Τομέων Εταιρείας: τα έσοδα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των υπόλοιπων συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρουν οι υπόλοιποι τομείς της Εταιρείας , , ,46 Θα πρέπει στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι πριν από την εφαρμογή του Κανονισμού (1060/2009) οι υπηρεσίες πιστοληπτικών αξιολογήσεων και τα προϊόντα επιχειρηματικής πληροφόρησης δεν διαχωρίζονταν. Μετά την υιοθέτηση του Κανονισμού από την ICAP, οι παραπάνω δραστηριότητες έχουν πλέον διαχωριστεί και τα έσοδά τους υπολογίζονται ξεχωριστά. ICAP GROUP S.A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 18

19 8. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Κατά την έννοια του άρθρου 46α παράγραφος 1 της Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, συντάσσεται η παρούσα Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης ως εξής: Άρθρο 46α, παρ. 1, περίπτωση (a) υποπεριπτώσεις (i) και (ii) Η Εταιρεία οικειοθελώς εφαρμόζει Κώδικα Δεοντολογίας («Κώδικας») για την απόδοση πιστοληπτικών αξιολογήσεων, όπως ο Κώδικας περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο 2.4 της παρούσας. Ο Κώδικας περιέχει κανόνες ανάλογους με τον Κώδικα της Διεθνούς Οργάνωσης Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (Κώδικας της IOSCO). O Κώδικας έχει κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σε όλο το προσωπικό της Εταιρείας που απασχολείται στη Διεύθυνση Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας, επίσης είναι οποτεδήποτε διαθέσιμος προς κάθε απασχολούμενο του Τμήματος. Άρθρο 46α, παρ. 1, περίπτωση (a) υποπερίπτωση (iii) Το ελληνικό δίκαιο δεν προβλέπει ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί η Εταιρεία ειδικά για τη δραστηριότητα της απόδοσης πιστοληπτικών αξιολογήσεων. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει μετοχές ή άλλες κινητές αξίες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά ( μη εισηγμένη εταιρεία ), οπότε δεν υπόκειται στις ελληνικές διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης του Ν. 3016/2002. Άρθρο 46α, παρ. 1, περίπτωση (b) Δεν εφαρμόζεται στην προκείμενη περίπτωση. Άρθρο 46α, παρ. 1, περίπτωση (c) Ο Εσωτερικός Έλεγχος περιγράφεται στο ανωτέρω κεφάλαιο 2 της παρούσας. Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο, ενώ δεν υπάρχουν σημαντικά θέματα που αφορούν πιστωτικό, λειτουργικό και κίνδυνο ρευστότητας. Η ICAP εφαρμόζει ακριβείς και έγκυρες διαδικασίες για τη διασφάλιση της σύγχρονης παρουσίασης των οικονομικών στοιχείων της, σύμφωνα με τις τρέχοντες αλλαγές στα λογιστικά πρότυπα. Επίσης, η Εταιρεία αναπτύσσει και ενημερώνει περιοδικά την εταιρική χρηματοοικονομική πολιτική της καθώς και τις διαδικασίες που την περιβάλλουν έτσι ώστε τα στοιχεία ελέγχου να είναι κατάλληλα σχεδιασμένα και να εφαρμόζονται με συνέπεια και σε αρμονία με τη διοικητική δομή και προσέγγιση. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, εφαρμόζονται μία σειρά μέτρων όπως: Η Εταιρεία έχει ένα πλήρη λογιστικό σχέδιο που παρέχει μία λεπτομερή περιγραφή του κάθε λογαριασμού και προσδιορίζει πως κάθε λογαριασμός έχει αντιστοιχιστεί στη Γενική Λογιστική καθώς και τους συνδεδεμένους λογαριασμούς και τα δείγματα καταχωρήσεων. Σε τριμηνιαία βάση γίνεται έλεγχος του Λογιστικού Σχεδίου με τα Λογιστικά Πρότυπα σε συνεργασία με τους Εξωτερικούς Ελεγκτές. Κατά τη διαδικασία του ελέγχου πραγματοποιείται συμφωνία των λογαριασμών και ελέγχεται η ορθότητα του Λογιστικού Σχεδίου με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση, γίνονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε να τηρούνται οι σωστοί κατά περίπτωση λογαριασμοί. Όλοι οι λογαριασμοί συμφωνούνται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση. Επιπροσθέτως, πραγματοποιούνται συχνότερες συμφωνίες για τους ευαίσθητους λογαριασμούς οι οποίοι έχουν υψηλότερους όγκους και πιο περίπλοκες συναλλαγές. Οι ευαίσθητοι λογαριασμοί είναι αυτοί του Ταμείου, των Πελατών, των Προμηθευτών, των Υποχρεώσεων σε Τράπεζες & Εφορία και των Παγίων. ICAP GROUP S.A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 19

20 Για τη διευκόλυνση της έγκαιρης, πλήρους και ακριβής οικονομικής δήλωσης κλεισίματος υπάρχουν οι κατάλληλες διαδικασίες, όπως η ανάλυση διακυμάνσεων μεταξύ προϋπολογιστικών και απολογιστικών δεδομένων και των διεταιρικών υπολοίπων. Σημαντικό στοιχείο μίας διαδικασίας οικονομικού ελέγχου είναι οι πολιτικές γήρανσης και διαγραφής των ανενεργών ή μη συμφωνημένων λογαριασμών. Η Εταιρεία έχει καθιερώσει λογαριασμούς ενηλικίωσης και αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές για τη διαγραφή αυτών. Το προσωπικό της Οικονομικής Διεύθυνσης είναι άρτια καταρτισμένο και διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες. Το τμήμα αποτελείται από 8 άτομα με συναφείς πανεπιστημιακούς τίτλους. Τέλος, το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και ανώτερα διοικητικά στελέχη εποπτεύουν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία. Το Δ.Σ. και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη δρουν προληπτικά και είναι πάντα ενεργά κατά την αναθεώρηση και την εφαρμογή αλλαγών στο περιβάλλον οικονομικού ελέγχου. Επίσης, οι εσωτερικοί ελεγκτές δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε λογιστικούς ελέγχους και σε θέματα σχετικά με την εταιρική πολιτική σχεδιασμού των λογιστικών διαδικασιών. Άρθρο 46α, παρ. 1, περίπτωση (d) Όλες οι άμεσες και έμμεσες συμμετοχές της Εταιρείας αναφέρονται αναλυτικά στην ανωτέρω παράγραφο 1.2 της παρούσας. Δεν υπάρχουν άλλοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, εκτός από τους μετόχους της. Οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι αναγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 1.1 της παρούσας, έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει. Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, προστατεύονται και τα δικαιώματα μικρομετόχων, εφόσον αυτοί εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν υπάρχουν περιορισμοί των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, χωρίς να προβλέπεται κανένας περιορισμός σ αυτό από το Καταστατικό της. Επίσης, σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης έκπτωσης ή με άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, προβλέπεται ότι τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. υποχρεωτικά εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Δεν υπάρχουν εξουσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ως σώμα μπορεί να αποφασίσει τη διάθεση μετοχών μόνον στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης (π.χ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με τη έκδοση νέων μετοχών) και των διατάξεων του Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. Άρθρο 46α, παρ. 1, περίπτωση (e) Οι αρμοδιότητες, η σύγκληση, η συνεδρίαση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης, η απαρτία και η πλειοψηφία και γενικά η λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας περιγράφεται αναλυτικά στις διατάξεις του Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. Άρθρο 46α, παρ. 1, περίπτωση (f) Η σύνθεση και λειτουργία των οργάνων διοίκησης και εποπτείας, καθώς και των σχετικών επιτροπών, της Εταιρείας περιγράφεται ανωτέρω στις παρ. 2.1 (Διοικητικό Συμβούλιο), 2.2 (Ελεγκτική Επιτροπή), 2.3 (Εποπτικό Συμβούλιο). ICAP GROUP S.A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 20

ICAP GROUP A.E. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ICAP GROUP A.E. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ICAP GROUP A.E. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. ΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ... 4 1.1 Μετοχική Σύνθεση... 4 1.2 Συμμετοχές... 5 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ICAP GROUP A.E. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ICAP GROUP A.E. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ICAP GROUP A.E. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. ΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ... 4 1.1 Μετοχική Σύνθεση... 4 1.2 Συμμετοχές... 5 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Global expertise with local faces Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της ECOVIS HELLAS AE... 4 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 Θέμα: Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ...9 Α ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ..31 1. Γενικά.31 2. Αρχαίοι Χρόνοι και Έλεγχο...33 3. Μεσαίωνας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 1 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 Δομή και Ιδιοκτησία 5 Ποιότητα 7 Ανταμοιβή εταίρων 9 Χρηματοοικονομική πληροφόρηση 10 Εταιρείες Δημοσίου Ενδιαφέροντος 11 2 Πρόλογος H KRESTON PRIME AUDIT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE 1 Αριθμός Πρωτ.: 35/1.9.2011 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, με αφορμή το Σχέδιο Διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη Διοικητή Τ.Ε για τα ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Μάρτιος 2015 Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 123514501000, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 40, Α.Φ.Μ. 800455950,.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8-10, 104 34 Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Αθήνα, Μάρτιος 2012 Κωνσταντίνος Σιγάλας και Σια Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...2 2 Νομική μορφή και στοιχεία μετόχων... 3 3 Δίκτυο στο οποίο ανήκει η

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 40 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ... 2 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2012

ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2012 www.enel.com.gr Μεσογείων 388 Αγία Παρασκευή 388 Mesogion str. Agia Paraskevi Τ. Κ. 153 41 Τηλ. 210 6004793 P.C. 153 41 Tel. +302106004793 Φαξ 210 6004723--www.enel.com.gr Fax. +302106004723-- ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των νόμων 3429/2005 και

Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των νόμων 3429/2005 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καραγιώργη Σερβία 8 Ταχ. Κώδικα : 10184 Αθήνα Τηλ: 210-3375813 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2011 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ήλωση (disclaimer) Ο παρακάτω κώδικας περιγράφει τις ακολουθούµενες από την Εταιρία βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που διέπουν βασικούς τοµείς της λειτουργίας της. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2 Μάρτιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3-5 Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 3 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. 3 III. Ρόλος του προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2012 Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής Μελέτη για τις επικεφαλής επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα