Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Η. ΜΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Η. ΜΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ"

Transcript

1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Η. ΜΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ

2 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α Κανονιστική αλληλοδιαπλοκή:από την ΕΣ Α στη Χάρτα της Νίκαιας ΜΕΡΟΣ Β Νοµολογιακή αλληλοδιαπλοκή η δράση των δικαιοδοτικών µηχανισµών 1.Ευρωπαϊκό ικαστήριο για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου 2. ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά την παραδοσιακή συνταγµατική θεωρία τα ανθρώπινα δικαιώµατα αποτελούν µορφή εξουσίας,αναγνωριζόµενη σε κάθε άτοµο-µέλος του κοινωνικού συνόλου.φορέας αυτών είναι το άτοµο και αποδέκτης της προστασίας τους είναι ο φορέας της εξουσίας,το κράτος.η συνταγµατική κατοχύρωση των θεµελιωδών ελευθεριών σε κρατικό επίπεδο αποτελεί κεκτηµένο για το µεγαλύτερο µέρος του σύγχρονου κόσµου. ύναται όµως πλέον να θεωρηθεί επαρκής και λυσιτελής η δικαιική προάσπιση του ατόµου,όσον αφορά τις ατοµικές ελευθερίες,περιορισµένη στο εθνικό πεδίο; O Άγγλος φιλόσοφος Ιµµανουέλ Κάντ,στο φιλοσοφικό του διάγραµµα «Για τη διαρκή ειρήνη µεταξύ των κρατών» υποστηρίζει,ότι το δίκαιο του ατόµου οφείλει να έχει υπερεθνικό και διαχρονικό χαρακτήρα και κάνει λόγο για ένα «δίκαιο των εθνών» (άρα :υπερεθνικό) διεπόµενο από «νόµους παγκοσµίου κύρους,ρυθµίζοντες την ελευθερία του καθενός» 1.Το φιλοσοφικό όραµα του Κάντ υπήρξε ο προάγγελος των διεθνών εξελίξεων των µεταπολεµικών χρόνων του 20ού αιώνα,που απέφεραν τις πρώτες προσπάθειες διακρατικής συσπείρωσης,µε κορυφαία στιγµή την ίδρυση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών,στα Στη νέα εποχής της κοινωνίας των εθνών,όπου το κράτος δεν είναι πλέον ο αποκλειστικός αποδέκτης της προστασίας του ανθρώπινου δικαιώµατος,σηµαντικό µέρος της εξουσίας µετατοπίζεται σε υπερκρατικούς φορείς.στο έργο της κανονιστικής θεµελίωσης της νέας τάξης πρωτεύοντα ρόλο κατέχει η νοµική κατοχύρωση των θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων.η σηµαντική αυτή περίοδος σφραγίστηκε µε την υπογραφή της «Οικουµενικής διακήρυξης των δικαιωµάτων του ανθρώπου» από τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ,στις 10 εκεµβρίου 1948,στο Παρίσι. Στον ευρωπαϊκό χώρο,οι δύο εκδηλωθείσες «κινήσεις» υπερκρατικού συντονισµού,το Συµβούλιο της Ευρώπης αφενός και οι Ευρωπαϊκές κοινότητες αφετέρου,έφεραν εξ ιδρύσεως ορισµένα χαρακτηριστικά,που στρέφονταν περί της προασπίσεως ανθρωπίνων δικαιωµάτων.στο καταστατικό του ΣτΕυ,ως µέσο για την επίτευξη του σκοπού του 2 αναφέρεται µεταξύ άλλων και «η διαφύλαξη και ανάπτυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου»(κεφάλαιο 1,άρθρο1,εδ.2). Εξάλλου ήδη από το 1957, η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας περιελάµβανε διατάξεις που αποσκοπούσαν στη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων στο έδαφος της Κοινότητας 3 και της ελεύθερης εγκαταστάσεως στα κράτη µέλη.η πρώιµη αυτή αναγνώριση των εν λόγω δικαιωµάτων από το κοινοτικό δίκαιο αρµόζει να αντιµετωπισθεί ως έκφραση του αυστηρά οικονοµικού χαρακτήρα της κοινότητας (τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο λειτουργίας), όπως αυτός 1 Βλ. Second definitive article, Immanuel Kant Treaty for perpetual peace among states, «Ο στόχος του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη ευρύτερης ενότητας µεταξύ των µελών του για το σκοπό της διαφύλαξης και συνειδητοποίησης των ιδανικών και των αρχών,που αποτελούν την κοινή τους κληρονοµιά,και η διευκόλυνση της οικονοµικοκοινωνικής τους προόδου.» Καταστατικό του Συµβουλίου της Ευρώπης,κεφάλαιο 1,άρθρο 1 3 α.39 & 43 ΣυνθΡωµ (πρώην α.48 & 52 αντίστοιχα) βλ. επίσης και κανονισµό ΕΟΚ αριθ. 1612/68 3

4 εκφράζεται στο άρθρο 2 της ιδρυτικής Συνθήκης της Ρώµης,παρά ως κίνηση ενταγµένη στην προβληµατική της ευρωπαϊκής κατοχύρωσης των δικαιωµάτων του ατόµου. Εντούτοις,η προώθηση της νοµικής κατοχύρωσης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο ευρωπαϊκό δίκαιο,έµελε να συντελεστεί µέσα από την διάδραση (interaction) των δύο ετερώνυµων µερών:των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,που έφεραν οικονοµικό χαρακτήρα, και του πολιτικά αποχρώντος µορφώµατος του Συµβουλίου της Ευρώπης.Η εν λόγω διάδραση πραγµατοποιήθηκε σταδιακά πάνω σε δύο άξονες:τον κανονιστικό και τον νοµολογιακό. 4

5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟ ΙΑΠΛΟΚΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣ Α ΣΤΗ ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Η κίνηση προς τη νοµική κατοχύρωση των ανθρωπίνων ελευθεριών στο διεθνές πεδίο,,ανέδειξε ένα ιστορικό γεγονός-σταθµό για τη διαµόρφωση της Θεωρίας των Ανθρωπίνων ικαιωµάτων στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγµατικότητα: Η «Σύµβαση της Ρώµης» ή «Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ Α)» υπογράφτηκε απο τα κράτη-µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης,στις 4 Νοεµβρίου 1950,στη Ρώµη.Η ΕΣ Α τέθηκε σε ισχύ στις 3 Σεπτεµβρίου 1953 και τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο υπ αρ.11,στις 11 Μαϊου Συνολικά,η ΕΣ Α συµπληρώθηκε µε 13 πρωτόκολλα,µε πιο πρόσφατο το πρωτόκολλο α.13 περί κατάργησης της θανατικής ποινής «σε όλες τις περιστάσεις» (Βίλνιους,3 Μαϊου 2002). Ως προς το περιεχόµενο της,η ΕΣ Α βασίστηκε στην «Οικουµενική ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου» (Γενική Συνέλευση Ηνωµένων Εθνών,1948) Ανατρέχοντας στους τίτλους των άρθρων της ΕΣ Α,που αναφέρονται στα ικαιώµατα και τις Ελευθερίες,βλέπουµε ότι αυτές αφορούν σήµερα : -το δικαίωµα στη ζωή -την απαγόρευση των βασανιστηρίων -την απαγόρευση της δουλείας και των καταναγκαστικών έργων -το δικαίωµα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια -το δικαίωµα στη χρηστή απονοµή δικαιοσύνης και τη µη επιβολή ποινής άνευ νόµου -το δικαίωµα σεβασµού της ιδωτiκής και οικογενειακής ζωής -την ελευθερία σκέψης,συνείδησης και θρησκείας -την ελευθερία έκφρασης -την ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι -το δικαίωµα συνάψεως γάµου -την απαγόρευση των διακρίσεων -την προστασία της ιδιοκτησίας -το δικαίωµα στην εκπαίδευση -το δικαίωµα για ελεύθερες εκλογές -την απαγόρευση της θανατικής ποινής -το δικαίωµα πραγµατικής δικαστικής προσφυγής Αρµόζει εδώ µια ειδική µνεία στο προβλεπόµενο δικαίωµα πραγµατικής προσφυγής (α.6 ΕΣ Α). Η εν λόγω διάταξη αποτελεί σηµαντική πρωτοτυπία στο χώρο του διεθνούς δικαίου,καθώς για πρώτη φορά το άτοµο επωφελείται σε διεθνές επίπεδο της προστασίας των θεµελιωδών του δικαιωµάτων.στο άρθρο 6 ανακλάται η ανάγκη επένδυσης της προστασίας των σχετικών 5

6 δικαιωµάτων στον ευρωπαϊκό χώρο µε την ευχέρεια της ατοµικής προσφυγής ενώπιον ενός δικαιοδοτικού µηχανισµού διεθνούς περιφερειακής εµβέλειας.ως εκ τούτου δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του µηχανισµού του Συµβουλίου της Ευρώπης,για την θεσµική υποστήριξη της ΕΣ Α,το Ευρωπαϊκό ικαστήριο των ικαιωµάτων του Ανθρώπου,µε έδρα το Στρασβούργο.Το Ε Α είναι το δικαιοδοτικό όργανο,το οποίο επωµίστηκε µε την ευθύνη της επιβολής κυρώσεων στα συµβαλλόµενα µέρη που παραβιάζουν τις διατάξεις της ΕΣ Α,που αφορούν στην προστασία και το σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών στον ευρωπαϊκό χώρο. Το περιεχόµενο των προβλεπόµενων στην ΕΣ Α δικαιωµάτων έχει κατά κύριο λόγο αστικό και πολιτικό χαρακτήρα.τα κοινωνικά δικαιώµατα,ιδιαίτερα δε εκείνα που συνδέονται µε την εργασία ή τις συνδικαλιστικές ελευθερίες αποτέλεσαν αντικείµενο του µεταγενέστερου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης είναι, στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα, το αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ικαιωµάτων του Ανθρώπου που κατοχυρώνει τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα 4. Ο Χάρτης άνοιξε προς υπογραφή στο Συµβούλιο της Ευρώπης το 1961 και τέθηκε σε ισχύ το Το αρχικό κείµενο του Χάρτη συµπληρώθηκε το 1988 και αναθεωρήθηκε σε βάθος το Ο Χάρτης παρέχει: -Προστασία στους χώρους εργασίας -Ειδική προστασία σε χώρους εκτός εργασίας για ευάλωτες κατηγορίες προσώπων -Κοινωνική προστασία για το σύνολο του πληθυσµού, στους χώρους εργασίας και έξω από αυτούς. Κύριο γνώρισµα του Χάρτη είναι ο κανόνας σύµφωνα µε τον οποίο κάθε συµβαλλόµενο κράτος που τον επικυρώνει δεν υποχρεούται να αποδεχθεί όλα τα δικαιώµατα που περιέχει.υποχρεούται πάντως να αποδεχθεί ένα ελάχιστο αριθµό θεµελιωδών κοινωνικών δικαιωµάτων (άρθρο 20 του Χάρτη). Η εφαρµογή του Κοινωνικού Χάρτη ελέγχεται, κυρίως, από έναν µηχανισµό που προβλέπει την τακτική υποβολή εκθέσεων.ο έλεγχος των εκθέσεων έχει ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών ικαιωµάτων που αποτελείται από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, ενώ δύο άλλα όργανα του Συµβουλίου της Ευρώπης, η Κυβερνητική Επιτροπή και η Επιτροπή Υπουργών, παίζουν έναν πολύ σηµαντικό πολιτικό ρόλο. Ένας εκπρόσωπος της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, οι διεθνείς οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων και τα συνδικάτα, καθώς επίσης και ορισµένες µη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν συµβουλευτικό ρόλο. Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη,που προβλέπει µηχανισµό συλλογικών αναφορών, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1998,σκοπεύει να µειώσει τη σηµασία των πληροφοριών που έρχονται από τις κυβερνήσεις µέσω του µηχανισµού των εκθέσεων των κρατών, και να ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους του Συµβουλίου της Ευρώπης (π.χ. τις διεθνείς οργανώσεις των εργαζοµένων) και ορισµένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις να 2 Η Συνθήκη του Άµστερνταµ τροποποίησε το άρθρο 117 της αρχικής Συνθήκης της Ρώµης εισάγοντας την προσθήκη περί σεβασµού των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. 6

7 καταγγέλλουν απευθείας τις παραβιάσεις του Χάρτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών ικαιωµάτων, υποβάλλοντας προσφυγές.το Πρωτόκολλο για τις συλλογικές προσφυγές είναι ο πρώτος µηχανισµός συλλογικών αναφορών στον κοινωνικό χώρο. Στον χώρο των Κοινοτήτων εξελίξεις στο θέµα της νοµικής προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σηµειώνονταν µόνο σε νοµολογιακό επίπεδο (Βλ. Μέρος Β,περί της δράσης του ΕΚ).Η ιδρυµένη το 1992 Ευρωπαϊκή Ένωση,βασιζόµενη στις Κοινότητες (ΣΕΕ,α.1 παρ.3),δεν τέθηκε σε γερά θεµέλια ως προς την κατοχύρωση των δικαιωµάτων.h ανάγκη για κάλυψη του κανονιστικού κενού για την περιφρούρηση τους στο χώρο της ΕΕ έγινε εµφανής από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 90.Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1991) εισάγοντας το άρθρο 6 στο σώµα της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΣΕΕ) αναγορεύει ρητώς τη δηµοκρατία και το κράτος δικαίου σε θεµελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκης Ένωσης και αναδεικνύει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων -όπως αυτή περιγράφεται στις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών-µελών και στην ΕΣ Α- σε βασική παράµετρο του θεσµικού οικοδοµήµατος της. Κορυφαία εκδήλωση αυτού του «ρεύµατος της αλλαγής» είναι η Σύνοδος κορυφής της Κολωνίας,τον Ιούνιο του 1999,και συγκεκριµένα η εκδηλωθείσα εκεί πρωτοβουλία για την εκπόνηση ενός Χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων του ευρωπαίου πολίτη.αφορµή για τούτο στάθηκαν οι συζητήσεις και το γενικό ενδιαφέρον που αναζωπυρώθηκε από την πεντηκοστή επέτειο της παγκόσµιας προκήρυξης των ανθρώπινων δικαιωµάτων, («Οικουµενική ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου»,Γενική Συνέλευση Ηνωµένων Εθνών,1948).Κεντρικό σηµείο των συζητήσεων ήταν η σκοπιµότητα της κατάρτισης ενός πίνακα θεµελιωδών δικαιωµάτων, που θα περιελάµβανε τα οικονοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα των Ευρωπαίων πολιτών βάσει, µεταξύ άλλων, της νοµολογίας του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωµάτων του Στρασβούργου. Αρµόδιο για την προώθηση του εγχειρήµατος χρήστηκε ένα νέοσυσταθέν όργανοπρωτότυπο µόρφωµα για τα διεθνή χρονικά.η «Συνέλευση» αποτελούνταν από έναν αντιπρόσωπο του αρχηγού κάθε κράτους ή του πρωθυπουργού κάθε χώρας,από δύο εκπροσώπους κάθε Εθνικού Κοινοβουλίου,από δεκαέξι εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Έτσι καθορίστηκαν οι συνθήκες,ώστε να ευνοηθεί η αρµονική συνεργασία κρατικών φορέων (Εθνικές Κυβερνήσεις και Κοινοβούλια) µε τα θεσµικά όργανα του υπερκρατικού οργανισµού της Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Έπειτα από ένα διάστηµα διαπραγµατεύσεων,στις 2 Οκτωβρίου 2000 υιοθετήθηκε το τελικό κείµενο του Χάρτη,το οποίο παρουσιάστηκε στη Σύνοδο κορυφής του Biarritz και εγκρίθηκε στη Σύνοδο κορυφής της Νίκαιας. Για πρώτη φορά, όλα τα δικαιώµατα που µέχρι τότε ήταν διάσπαρτα στις διάφορες νοµοθετικές πράξεις όπως στις εθνικές νοµοθεσίες και τις διεθνείς συµβάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωµένων Εθνών, του ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας, συγκεντρώθηκαν σε ένα µόνο έγγραφο.ο χάρτης, περιγράφοντας µε διαφάνεια και σαφήνεια τα θεµελιώδη δικαιώµατα και ελευθερίες, συµβάλλει στην ανάπτυξη της έννοιας του πολίτη της Ένωσης, 7

8 καθώς και στη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (όπως επιβεβαιώνεται στο προοίµιο του χάρτη).ο χάρτης ενισχύει την νοµική ασφάλεια όσον αφορά την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων,η οποία µέχρι πρότινος εξασφαλίζόταν µόνο από τη νοµολογία του ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και από το άρθρο 6 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χάρτης περιλαµβάνει ένα εισαγωγικό προοίµιο και 54 άρθρα που κατανέµονται σε 7 κεφάλαια: Κεφάλαιο I: Αξιοπρέπεια (ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δικαίωµα στη ζωή, δικαίωµα στην ακεραιότητα του προσώπου, απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων εξευτελιστικών ποινών ή µεταχείρισης, απαγόρευση της δουλείας και της καταναγκαστικής εργασίας), Κεφάλαιο II: Ελευθερία (δικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια, σεβασµός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, δικαίωµα γάµου και δικαίωµα ίδρυσης οικογένειας, ελευθερία σκέψης συνείδησης και θρησκείας, ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, ελευθερία των τεχνών και των επιστηµών, δικαίωµα εκπαίδευσης, επαγγελµατική ελευθερία και δικαίωµα στην εργασία, ελευθερία ίδρυσης επιχείρησης δικαίωµα ιδιοκτησίας, δικαίωµα ασύλου, προστασία σε περίπτωση αποµάκρυνσης, επαναπροώθησης και απέλασης). Κεφάλαιο III: Ισότητα (ισότητα έναντι του νόµου, µη διάκριση, πολιτισµική, θρησκευτική και γλωσσική πολυµορφία, ισότητα ανδρών και γυναικών, δικαιώµατα του παιδιού, δικαιώµατα των ηλικιωµένων, ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες). Κεφάλαιο IV: Αλληλεγγύη (δικαίωµα στην πληροφόρηση και στη διαβούλευση µε τους εργαζοµένους στο πλαίσιο της επιχείρησης, δικαίωµα διαπραγµατεύσεων και συλλογικών ενεργειών, δικαίωµα πρόσβασης στις υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας, προστασία έναντι αδικαιολόγητης απόλυσης, δίκαιοι και ισότιµοι όροι εργασίας, απαγόρευση της εργασίας των παιδιών και προστασία των εργαζόµενων νέων, οικογενειακή και επαγγελµατική ζωή, κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική αρωγή, προστασία της υγείας, πρόσβαση σε υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία των καταναλωτών). Κεφάλαιο V: Ιθαγένεια (δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις δηµοτικές εκλογές, δικαίωµα χρηστής διαχείρισης, δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα, διαµεσολαβητής, δικαίωµα αναφοράς, ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή, διπλωµατική και προξενική προστασία). 8

9 Κεφάλαιο VI: ικαιοσύνη (δικαίωµα πραγµατικής προσφυγής και αµερόληπτου δικαστηρίου, τεκµήριο αθωότητας και δικαιώµατα υπεράσπισης, αρχές νοµιµότητας και αναλογικότητας αξιόποινων πράξεων και ποινών, δικαίωµα του προσώπου να µην δικάζεται ή να µην τιµωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη). Κεφάλαιο VII: Γενικές διατάξεις. Ο Χάρτης,προστατεύει µεν τα θεµελιώδη δικαιώµατα που εµπίπτουν στις τρεις παραδοσιακές κατηγορίες (ατοµικά,πολιτικά,κοινωνικά),αποδεικνύεται δε ιδιαίτερα καινοτόµος ως προς την κατάταξη αυτών.ειδικότερα αποµακρύνεται από το παραδοσιακό πρότυπο κατάταξης,αντιστοιχίζοντας τα προστατευόµενα δικαιώµατα σε έξι νέες διακριτές ενότητες (αξιοπρέπεια,ελευθερία,ισότητα,αλληλεγγύη,ιθαγένεια,δικαιοσύνη).το γεγονός δεν έχει προηγούµενο στα διεθνή χρονικά. Γενικά, τα αναφερόµενα δικαιώµατα αναγνωρίζονται σε κάθε πρόσωπο.με άλλα λόγια,φορέας τους είναι το κάθε πρόσωπο που ζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά κάθε πολίτης µέλους της.ο Χάρτης αναφέρεται και σε κατηγορίες ατόµων µε ιδιαίτερες ανάγκες (των παιδιών,των ηλικιωµένων,των αναπήρων).εξάλλου,το κεφάλαιο V προβλέπει την ειδική κατάσταση του Ευρωπαίου πολίτη αναφερόµενο σε ορισµένα δικαιώµατα που ήδη προβλέπονται στις Συνθήκες (ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή, δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, δικαίωµα αναφοράς), εισάγοντας επίσης το δικαίωµα της χρηστής διοίκησης (άρθρο 41,Κεφ. V). Λαµβανοµένης υπόψη της εξέλιξης της κοινωνίας, πέραν των κλασικών δικαιωµάτων (δικαίωµα στη ζωή,ελευθερία της έκφρασης,δικαίωµα πραγµατικής προσφυγής),ο Χάρτης αναφέρει δικαιώµατα που δεν περιλαµβάνονταν στη σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης του 1950 (προστασία των δεδοµένων).επίσης,υιοθετώντας µια πιο σύγχρονη γλώσσα αναγνωρίζει άλλους τρόπους πλην του γάµου για την ίδρυση οικογένειας και δεν µιλά πλέον για γάµο µεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά απλώς για γάµο(άρθρο 9,Κεφ.ΙΙ). Οι γενικές διατάξεις έχουν ως στόχο να καθορίσουν τους δεσµούς µεταξύ του Χάρτη της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ικαιωµάτων (ΕΣ Α),καθώς και να καθορίσουν το πεδίο εφαρµογής του Χάρτη. Αποδέκτες της προστασίας των δικαιωµάτων που διασφαλίζει ο Χάρτης είναι κατά κύριο λόγο τα όργανα και οι οργανισµοί της ΕΕ..Ο Χάρτης εφαρµόζεται στα ευρωπαϊκά όργανα πάντα τηρούµενης της αρχής της επικουρικότητας και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να επεκτείνει τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που τους αναθέτουν οι Συνθήκες.Οι αρχές του Χάρτη εφαρµόζονται στα κράτη µέλη (στις κεντρικές και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές) όταν εφαρµόζουν την κοινοτική νοµοθεσία(άρθρο 51,παρ.1). Στο υπόµνηµα της Επιτροπής, της 21ης Μαρτίου 2001, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Romano Prodi και ο επίτροπος που είναι αρµόδιος για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, κ. Antσnio Vitorino, διακήρυξαν ότι ο Χάρτης πρέπει να αποτελεί σηµείο αναφοράς για τις µελλοντικές δράσεις της Επιτροπής. Στο εξής κάθε νέος νόµος ή νοµοθετική πράξη που έχει οποιαδήποτε σχέση µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα θα πρέπει να περιλαµβάνει την ακόλουθη επίσηµη διακήρυξη: "Η παρούσα πράξη τηρεί τα θεµελιώδη 9

10 δικαιώµατα και τις αρχές που αναγνωρίζονται κυρίως από τον Χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης". Εντούτοις ιδιαίτερα προβληµατικό αποδείχτηκε το ζήτηµα του χαρακτήρα και της νοµικής φύσης του Χάρτη.Πρόκειται για ένα κείµενο µε δεσµευτική ισχύ ή απλώς για µια διακήρυξη δυνάµενη να ασκήσει µόνο πολιτική επιρροή;επ αυτού η ιακυβερνητική ιάσκεψη της Νίκαιας,στις 7 εκεµβρίου,απεφάνθη υπέρ του διακηρυκτικού χαρακτήρα του κειµένου.στις 18 Ιουλίου 2003 η Ευρωπαϊκή Συνέλευση για το µέλλον της Ευρώπης,η οποία συνήλθε αρχικά στις 28 Φεβρουαρίου 2002,υπέβαλε ένα σχέδιο συνθήκης που θα στήριζε ένα Σύνταγµα της Ευρώπης.Ο Χάρτης θεµελιωδών δικαιωµάτων επαναλαµβάνεται εξ ολοκλήρου στα άρθρα από ΙΙ-39 έως ΙΙ-46. Η εν λόγω συµπερίληψη του Χάρτη στη βασική συνθήκη θα τον καταστήσει,µόλις εγκριθεί το σχέδιο της Συνέλευσης,νοµικά δεσµευτικό.στις 4 Οκτωβρίου 2003, η διακυβερνητική διάσκεψη όπου συνήλθαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών µελών και των προσχωρουσών κρατών,ξεκίνησε για να εγκρίνει το κείµενο του συντάγµατος (Ευρωπαϊκό Σύνταγµα 10),αλλά δεν έχει ακόµα καταλήξει σε συµφωνία. 10

11 ΜΕΡΟΣ Β ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟ ΙΑΠΛΟΚΗ: Η ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ύο είναι οι φορείς της δικαιοδοτικής ευθύνης σε θέµατα που αφορούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στον χώρο του ευρωπαϊκού δικαίου : το Ευρωπαϊκό ικαστήριο ικαιωµάτων του Ανθρώπου και το ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 1.Ευρωπαϊκό ικαστήριο για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου Το Ε Α ιδρύθηκε το 1959 και λειτουργεί στο πλαίσιο του θεσµικού µηχανισµού του Συµβουλίου της Ευρώπης.Αποτελεί το θεσµό-φρουρό της εφαρµογής της ΕΣ Α,αφού αρµοδιότητα του είναι η επιβολή κυρώσεων στα συµβαλλόµενα µέρη που παραβιάζουν τις διατάξεις της.κατα την πρώτη περίοδο λειτουργίας του µοιράσθηκε την ευθύνη ελέγχου µη παραβίασης των δικαιωµάτων της ΕΣ Α από τα κράτη-µέλη µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ικαιωµάτων του Ανθρώπου και την Επιτροπή Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης.Το καθιερωµένο από την ΕΣ Α σύστηµα ατοµικής προσφυγής δίνει κατά κύριο λόγο τις λειτουργικές κατευθύνσεις του Ε Α,το οποίο καλείται να θεραπεύσει τους παραβατικούς χειρισµούς των εσωτερικών εννόµων τάξεων και να παρέχει στο θιγόµενο άτοµο πλήρη αποκατάσταση,µε την έννοια υλικής ή ηθικής ικανοποίησης.ως εκ τούτου,καθίσταται σαφές,ότι η σχέση του µε τις εθνικές έννοµες τάξεις δεν είναι απλώς επικουρική,αλλά διορθωτική. 2. ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Στο χώρο των ευρωπαϊκών κοινοτήτων,η ιδέα της προάσπισης ατοµικών δικαιωµάτων και ελευθεριών δεν αποτέλεσε κυρίαρχο µέληµα εξαρχής.οι προτεραιότητες ήταν τεχνικής και οικονοµικής φύσεως,τείνουσες στην εγκαθίδρυση Κοινής Αγοράς.Ένα δεσµευτικό κείµενο που να ρυθµίζει το πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων απουσίαζε από τα κοινοτικά κεκτηµένα.επιπλέον το ικαστήριο ΕυρωπαΙκών Κοινοτήτων δεν ανέλαβε να προωθήσει τη δικαιοδοτική παρέµβαση σε ζητήµατα προστασίας θεµελιωδών δικαιωµάτων,παρά µόνο αντιµετώπιζε τα προστατευόµενα δικαιώµατα στο στενό πλαίσιο του δικαίου της εργασίας 5. Από το 1969 η κατάσταση µεταβάλλεται.η επέκταση των αρµοδιοτήτων του κοινοτικού µορφώµατος και οι βλέψεις για θεµελίωση της αρχής της υπεροχής της κοινοτικής έννοµης τάξης έναντι των εθνικών τάξεων των κρατών-µελών έφεραν στην επιφάνεια την ανάγκη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε κοινοτικό επίπεδο.έπειτα από πιέσεις των κοινοτικών εταίρων σηµειώνεται µια σηµαντική στροφή στη νοµολογία του ΕΚ απέναντι 5 Βλ. Υποθέσεις ΕΚ:αρ. 1-58,αρ. 36,38 & 40/59,αρ.40/64 11

12 στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.η προάσπιση αυτών αντιµετωπίζεται πλέον ως αναπόσπαστο τµήµα της ενοποιητικής διαδικασίας.εφεξής τα θεµελιώδη δικαιώµατα του πολίτη αντιµετωπίζονται ως µέρος των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου 6. ικαιικές πηγές της νέας κατεύθυνσης της νοµολογίας του ΕΚ,ελλείψει σχετικού κοινοτικού κειµένου,αποτέλεσαν η κληρονοµιά των κοινών συνταγµατικών παραδόσεων των κρατών µελών,γενικές αρχές περιεχόµενες σε διεθνείς συµβάσεις 7,ενώ ιδιαίτερα καθοριστικός κρίνεται ο αντίκτυπος της ΕΣ Α,όχι ως τυπικής (αφού η ΕΕ δεν έχει προσχωρήσει στην ΕΣ Α) αλλά ως ουσιαστικής πηγής,λόγω των περιεχοµένων σε αυτή γενικών αρχών δικαίου.έως σήµερα το ΕΚ έχει διαµορφώσει σταδιακά µέσω της νοµολογίας του έναν εκκολαπτόµενο κατάλογο προστατευοµένων δικαιωµάτων,ο οποίος,καθώς δεν αποτελεί κωδικοποιηµένο σύστηµα δικαίου,είναι ανοικτός σε περαιτέρω προσθήκες,οι οποίες προκύπτουν κατά περίπτωση. Η εκτεταµένη νοµολογιακή διάπλαση δικαίου που συντελέστηκε απο το ΕΚ βρήκε νοµική βάση στο θετικό ενωσιακό δίκαιο στο άρθρο 6,παρ.2 της ΣΕΕ που προστέθηκε µε τη συνθήκη του Μάαστριχτ το 1991.Εκεί αποτυπώνεται η µεγάλη επιρροή της ΕΣ Α,και δη του Συµβουλίου της Ευρώπης,στη διαµόρφωση του Ενωσιακού δικαίου γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 6 Βλ. Stauder,αρ. 29/69 και Internationale Handelsgesellschaft, ΕΚ Βλ. Nold 4/73,Hoechst,46/87 & 227/88 12

13 ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η πορεία προς την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από το ευρωπαϊκό δίκαιο βρίσκεται σε µια κρίσιµη καµπή.στη σύγχρονη εποχή της διευρυµένης ευρωπαϊκής ενοποίησης,ο πολίτης της Ένωσης δεν απολαµβάνει την πλήρη προστασία των δικαιωµάτων του.το πεδίο εφαρµογής της ΕΣ Α δεν εκτείνεται στον ενωσιακό χώρο,µε αποτέλεσµα το Ε Α να µην έχει αρµοδιότητα επί των ενεργειών των ενωσιακών οργάνων. Ενδεικτικό είναι το γεγονός,ότι το νοµικό καθεστώς που διέπει την ατοµική προσφυγή εναντίον των ενωσιακών οργάνων,όπως περιγράφεται στο άρθρο 230,εδ.4 ΣΕΕ,είναι ιδιαίτερα συσταλτικό σε σύγκριση µε το αντίστοιχο στην ΕΣ Α.Εξάλλου ο ρευστός «εθιµικός» κατάλογος προστατευόµενων δικαιωµάτων του ΕΚ δεν µπορεί να θεωρηθεί ασφαλής εγγύηση,αφού ο κίνδυνος της «εκ των έσω»(από τους κόλπους της ΕΕ) χειραγώγησης του,προς τον αποκλεισµό συγκεκριµένων δικαιωµάτων είναι υπαρκτός. Υπό αυτές τις συνθήκες,η ύπαρξη ενός κειµένου µε κανονιστική ισχύ,το οποίο θα αποτελεί σηµείο αναφοράς και κοινό τόπο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην ενοποιηµένη Ευρώπη,κρίνεται αναγκαία.το κλειδί αποτελεί η Χάρτα της Νίκαιας.Προς το παρόν όµως,η δεσµευτικότητα της Χάρτας βρίσκεται σε εκκρεµότητα και τελεί υπό τον όρο της ψήφισης του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος 10,στο περιεχόµενο του οποίου εγκολπώθηκε. 13

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -«Ζητήµατα ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου» Συλλογικό έργο,επιµέλεια:νικόλας Βερνίκος,Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή «Η αναθεωρηµένη Σύµβαση των ικαιωµάτων του Ανθρώπου», δεύτερη κριτική έκδοση αναθεωρηµένη Π.. αγτόγλου,εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή «Η Συνταγµατοποίηση της ευρωπαϊκής Ένωσης» Γ.Παπαδηµητρίου,Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα «Ευρωπαϊκό ίκαιο Ι:Θεσµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Νίκος Σκανδάµης,Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή «Ευρωπαϊκό ίκαιο,κείµενα:ιδρυτικές Συνθήκες» Επιµέλεια:Νίκος Σκανδάµης,Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή «Συνταγµατικά ικαιώµατα,παραδόσεις Συνταγµατικού ικαίου Τόµος ΙΙΙ» Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος,ι Έκδοση Αθήνα 2004 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ -EUROPA -EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS -EUMAP -ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ -MCE EUROPEAN NAVIGATOR -UNION DER EUROPAISCHEN FEDERALISTEN 14

15 ΣΩΚΡΑΤΗ Η. ΜΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Μια προσπάθεια για τη σκιαγράφηση της σταδιακής ενεργοποίησης του ευρωπαϊκού δικαίου στο θέµα της κατοχύρωσης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.τα γεγονότα σταθµοί,οι συνθήκες,οι πρόσφατες εξελίξεις και ο σηµαντικός ρόλος των ευρωπαϊκών δικαστηρίων υπό το πρίσµα της κανονιστικής και νοµολογιακής αλληλοδιαπλοκής µεταξύ Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων-Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου της Ευρώπης. SOCRATES H. MARTINOPOULOS THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS ΙΝ ΤΗΕ EUROPEAN LAW An effort of shading the progressive activation of the European Law on the subject of the consolidation of human rights.the historical momments,the treaties,the recent developments and the important role of the European courts through the lens of the lawful and jurisprudential interference between European Communities-European Union and the Council of Europe.. 15

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2.Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2.Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2.Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ... 11 2.1 H προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών βάσει διεθνών συµβάσεων... 11 2.2.Οι συµβάσεις των Ηνωµένων Εθνών και της ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/389 ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2010/C 83/02) 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/391 Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ NOMIKHΣ

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ NOMIKHΣ EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ NOMIKHΣ ΜΑΘΗΜΑ :ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ :ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ (αρθρ.77 παρ.2 ΣχΕυρΣ) ΟΝΟΜΑ :ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΜΑΡΙΝΑ-ΣΟΦΙΑ Α.Μ. :1340200000916 ΤΗΛ. :6944109260

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ:1340200400617 ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΞΑΜΗΝΟ

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ:1340200400617 ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΡΥΜΑ:ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ:ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΑΤΟΜΙΚΑ&ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθ. Klaus Dieter Borchardt

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα του Ανθρώπου

Δικαιώματα του Ανθρώπου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δικαιώματα του Ανθρώπου Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας «Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα έπρεπε να συμβολίζει για την πολιτική ένωση αυτό που το Ευρώ συμβολίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινα Δικαιώματα Εθνικό Σχέδιο Δράσης

Ανθρώπινα Δικαιώματα Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ανθρώπινα Δικαιώματα Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα EUROPEAN COMMISSION Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Jean Monnet PROGRAMME Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα Δρ.ΣΩΚ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜ. ΝΑΝΟΥΣΗ, ΜPhl ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 Εισαγωγή: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (Η ΕΞΑΜΗΝΟ) Κ α θ η γ η τ ή ς: Κος Α.Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Συνταγµατική Θεµελίωση της Προσχώρησης της Ελλάδας (Αρ. 28Σ1975/1986/2001)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ «Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΥΡΓΟΤΑΣΗ (ΜΣ 65/11) Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΑΣΗ 1 :

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΑΣΗ 1 : Ίσες Ευκαιρίες & Ανάπτυξη: ηµιουργία Μηχανισµού ιευκόλυνσης & Υποστήριξης της ιαδικασίας Ενσωµάτωσης της Αρχής των Ίσων Ευκαιριών στο Περιβάλλον Απασχόλησης ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (2002)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (2002) 24.12.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 325/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (2002)

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικοί σχηµατισµοί και κοινωνικό πεδίο

Θεσµικοί σχηµατισµοί και κοινωνικό πεδίο ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL Μέτρο 1.1: ιευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας Α.Σ. E-QUALITY «Ανάπτυξη Συστήµατος Ποιότητας Υπηρεσιών Συµβουλευτικής Στήριξης και Απασχόλησης» Θεσµικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ιδρυτής: ΑΝΤΩΝΙΟΣ I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Διευθυντής: ΑΘΗΝΑ ΑΝΤ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Δικηγόρος ΕΤΟΣ ΝΔ' - Αριθμ. τευχ. 4/635 ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ιούλιος - Αύγουστος 2012 τηλ.: 210-3635651

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύµβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων. Οδηγός για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. των Catherine Barnes και Manon Olsthoorn

Η Σύµβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων. Οδηγός για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. των Catherine Barnes και Manon Olsthoorn Η Σύµβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων Οδηγός για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις των Catherine Barnes και Manon Olsthoorn Μετάφραση: Νίκος Μαστρακούλης Επιµέλεια: Παναγιώτης ηµητράς ιεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 7 1. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ... 8 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Η Ευρώπη σε. του Pascal Fontaine. Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκά κείµενα. Η Ευρώπη σε. του Pascal Fontaine. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκά κείµενα Η Ευρώπη σε 12 µαθήµατα του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση Το παρόν φυλλάδιο εκδίδεται σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, δανικά, ελληνικά,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 EL EL 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 Σ Ε Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Σ Λ Ε Ε ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα