Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Η. ΜΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Η. ΜΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ"

Transcript

1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Η. ΜΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ

2 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α Κανονιστική αλληλοδιαπλοκή:από την ΕΣ Α στη Χάρτα της Νίκαιας ΜΕΡΟΣ Β Νοµολογιακή αλληλοδιαπλοκή η δράση των δικαιοδοτικών µηχανισµών 1.Ευρωπαϊκό ικαστήριο για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου 2. ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά την παραδοσιακή συνταγµατική θεωρία τα ανθρώπινα δικαιώµατα αποτελούν µορφή εξουσίας,αναγνωριζόµενη σε κάθε άτοµο-µέλος του κοινωνικού συνόλου.φορέας αυτών είναι το άτοµο και αποδέκτης της προστασίας τους είναι ο φορέας της εξουσίας,το κράτος.η συνταγµατική κατοχύρωση των θεµελιωδών ελευθεριών σε κρατικό επίπεδο αποτελεί κεκτηµένο για το µεγαλύτερο µέρος του σύγχρονου κόσµου. ύναται όµως πλέον να θεωρηθεί επαρκής και λυσιτελής η δικαιική προάσπιση του ατόµου,όσον αφορά τις ατοµικές ελευθερίες,περιορισµένη στο εθνικό πεδίο; O Άγγλος φιλόσοφος Ιµµανουέλ Κάντ,στο φιλοσοφικό του διάγραµµα «Για τη διαρκή ειρήνη µεταξύ των κρατών» υποστηρίζει,ότι το δίκαιο του ατόµου οφείλει να έχει υπερεθνικό και διαχρονικό χαρακτήρα και κάνει λόγο για ένα «δίκαιο των εθνών» (άρα :υπερεθνικό) διεπόµενο από «νόµους παγκοσµίου κύρους,ρυθµίζοντες την ελευθερία του καθενός» 1.Το φιλοσοφικό όραµα του Κάντ υπήρξε ο προάγγελος των διεθνών εξελίξεων των µεταπολεµικών χρόνων του 20ού αιώνα,που απέφεραν τις πρώτες προσπάθειες διακρατικής συσπείρωσης,µε κορυφαία στιγµή την ίδρυση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών,στα Στη νέα εποχής της κοινωνίας των εθνών,όπου το κράτος δεν είναι πλέον ο αποκλειστικός αποδέκτης της προστασίας του ανθρώπινου δικαιώµατος,σηµαντικό µέρος της εξουσίας µετατοπίζεται σε υπερκρατικούς φορείς.στο έργο της κανονιστικής θεµελίωσης της νέας τάξης πρωτεύοντα ρόλο κατέχει η νοµική κατοχύρωση των θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων.η σηµαντική αυτή περίοδος σφραγίστηκε µε την υπογραφή της «Οικουµενικής διακήρυξης των δικαιωµάτων του ανθρώπου» από τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ,στις 10 εκεµβρίου 1948,στο Παρίσι. Στον ευρωπαϊκό χώρο,οι δύο εκδηλωθείσες «κινήσεις» υπερκρατικού συντονισµού,το Συµβούλιο της Ευρώπης αφενός και οι Ευρωπαϊκές κοινότητες αφετέρου,έφεραν εξ ιδρύσεως ορισµένα χαρακτηριστικά,που στρέφονταν περί της προασπίσεως ανθρωπίνων δικαιωµάτων.στο καταστατικό του ΣτΕυ,ως µέσο για την επίτευξη του σκοπού του 2 αναφέρεται µεταξύ άλλων και «η διαφύλαξη και ανάπτυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου»(κεφάλαιο 1,άρθρο1,εδ.2). Εξάλλου ήδη από το 1957, η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας περιελάµβανε διατάξεις που αποσκοπούσαν στη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων στο έδαφος της Κοινότητας 3 και της ελεύθερης εγκαταστάσεως στα κράτη µέλη.η πρώιµη αυτή αναγνώριση των εν λόγω δικαιωµάτων από το κοινοτικό δίκαιο αρµόζει να αντιµετωπισθεί ως έκφραση του αυστηρά οικονοµικού χαρακτήρα της κοινότητας (τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο λειτουργίας), όπως αυτός 1 Βλ. Second definitive article, Immanuel Kant Treaty for perpetual peace among states, «Ο στόχος του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη ευρύτερης ενότητας µεταξύ των µελών του για το σκοπό της διαφύλαξης και συνειδητοποίησης των ιδανικών και των αρχών,που αποτελούν την κοινή τους κληρονοµιά,και η διευκόλυνση της οικονοµικοκοινωνικής τους προόδου.» Καταστατικό του Συµβουλίου της Ευρώπης,κεφάλαιο 1,άρθρο 1 3 α.39 & 43 ΣυνθΡωµ (πρώην α.48 & 52 αντίστοιχα) βλ. επίσης και κανονισµό ΕΟΚ αριθ. 1612/68 3

4 εκφράζεται στο άρθρο 2 της ιδρυτικής Συνθήκης της Ρώµης,παρά ως κίνηση ενταγµένη στην προβληµατική της ευρωπαϊκής κατοχύρωσης των δικαιωµάτων του ατόµου. Εντούτοις,η προώθηση της νοµικής κατοχύρωσης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο ευρωπαϊκό δίκαιο,έµελε να συντελεστεί µέσα από την διάδραση (interaction) των δύο ετερώνυµων µερών:των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,που έφεραν οικονοµικό χαρακτήρα, και του πολιτικά αποχρώντος µορφώµατος του Συµβουλίου της Ευρώπης.Η εν λόγω διάδραση πραγµατοποιήθηκε σταδιακά πάνω σε δύο άξονες:τον κανονιστικό και τον νοµολογιακό. 4

5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟ ΙΑΠΛΟΚΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣ Α ΣΤΗ ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Η κίνηση προς τη νοµική κατοχύρωση των ανθρωπίνων ελευθεριών στο διεθνές πεδίο,,ανέδειξε ένα ιστορικό γεγονός-σταθµό για τη διαµόρφωση της Θεωρίας των Ανθρωπίνων ικαιωµάτων στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγµατικότητα: Η «Σύµβαση της Ρώµης» ή «Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ Α)» υπογράφτηκε απο τα κράτη-µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης,στις 4 Νοεµβρίου 1950,στη Ρώµη.Η ΕΣ Α τέθηκε σε ισχύ στις 3 Σεπτεµβρίου 1953 και τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο υπ αρ.11,στις 11 Μαϊου Συνολικά,η ΕΣ Α συµπληρώθηκε µε 13 πρωτόκολλα,µε πιο πρόσφατο το πρωτόκολλο α.13 περί κατάργησης της θανατικής ποινής «σε όλες τις περιστάσεις» (Βίλνιους,3 Μαϊου 2002). Ως προς το περιεχόµενο της,η ΕΣ Α βασίστηκε στην «Οικουµενική ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου» (Γενική Συνέλευση Ηνωµένων Εθνών,1948) Ανατρέχοντας στους τίτλους των άρθρων της ΕΣ Α,που αναφέρονται στα ικαιώµατα και τις Ελευθερίες,βλέπουµε ότι αυτές αφορούν σήµερα : -το δικαίωµα στη ζωή -την απαγόρευση των βασανιστηρίων -την απαγόρευση της δουλείας και των καταναγκαστικών έργων -το δικαίωµα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια -το δικαίωµα στη χρηστή απονοµή δικαιοσύνης και τη µη επιβολή ποινής άνευ νόµου -το δικαίωµα σεβασµού της ιδωτiκής και οικογενειακής ζωής -την ελευθερία σκέψης,συνείδησης και θρησκείας -την ελευθερία έκφρασης -την ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι -το δικαίωµα συνάψεως γάµου -την απαγόρευση των διακρίσεων -την προστασία της ιδιοκτησίας -το δικαίωµα στην εκπαίδευση -το δικαίωµα για ελεύθερες εκλογές -την απαγόρευση της θανατικής ποινής -το δικαίωµα πραγµατικής δικαστικής προσφυγής Αρµόζει εδώ µια ειδική µνεία στο προβλεπόµενο δικαίωµα πραγµατικής προσφυγής (α.6 ΕΣ Α). Η εν λόγω διάταξη αποτελεί σηµαντική πρωτοτυπία στο χώρο του διεθνούς δικαίου,καθώς για πρώτη φορά το άτοµο επωφελείται σε διεθνές επίπεδο της προστασίας των θεµελιωδών του δικαιωµάτων.στο άρθρο 6 ανακλάται η ανάγκη επένδυσης της προστασίας των σχετικών 5

6 δικαιωµάτων στον ευρωπαϊκό χώρο µε την ευχέρεια της ατοµικής προσφυγής ενώπιον ενός δικαιοδοτικού µηχανισµού διεθνούς περιφερειακής εµβέλειας.ως εκ τούτου δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του µηχανισµού του Συµβουλίου της Ευρώπης,για την θεσµική υποστήριξη της ΕΣ Α,το Ευρωπαϊκό ικαστήριο των ικαιωµάτων του Ανθρώπου,µε έδρα το Στρασβούργο.Το Ε Α είναι το δικαιοδοτικό όργανο,το οποίο επωµίστηκε µε την ευθύνη της επιβολής κυρώσεων στα συµβαλλόµενα µέρη που παραβιάζουν τις διατάξεις της ΕΣ Α,που αφορούν στην προστασία και το σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών στον ευρωπαϊκό χώρο. Το περιεχόµενο των προβλεπόµενων στην ΕΣ Α δικαιωµάτων έχει κατά κύριο λόγο αστικό και πολιτικό χαρακτήρα.τα κοινωνικά δικαιώµατα,ιδιαίτερα δε εκείνα που συνδέονται µε την εργασία ή τις συνδικαλιστικές ελευθερίες αποτέλεσαν αντικείµενο του µεταγενέστερου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης είναι, στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα, το αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ικαιωµάτων του Ανθρώπου που κατοχυρώνει τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα 4. Ο Χάρτης άνοιξε προς υπογραφή στο Συµβούλιο της Ευρώπης το 1961 και τέθηκε σε ισχύ το Το αρχικό κείµενο του Χάρτη συµπληρώθηκε το 1988 και αναθεωρήθηκε σε βάθος το Ο Χάρτης παρέχει: -Προστασία στους χώρους εργασίας -Ειδική προστασία σε χώρους εκτός εργασίας για ευάλωτες κατηγορίες προσώπων -Κοινωνική προστασία για το σύνολο του πληθυσµού, στους χώρους εργασίας και έξω από αυτούς. Κύριο γνώρισµα του Χάρτη είναι ο κανόνας σύµφωνα µε τον οποίο κάθε συµβαλλόµενο κράτος που τον επικυρώνει δεν υποχρεούται να αποδεχθεί όλα τα δικαιώµατα που περιέχει.υποχρεούται πάντως να αποδεχθεί ένα ελάχιστο αριθµό θεµελιωδών κοινωνικών δικαιωµάτων (άρθρο 20 του Χάρτη). Η εφαρµογή του Κοινωνικού Χάρτη ελέγχεται, κυρίως, από έναν µηχανισµό που προβλέπει την τακτική υποβολή εκθέσεων.ο έλεγχος των εκθέσεων έχει ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών ικαιωµάτων που αποτελείται από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, ενώ δύο άλλα όργανα του Συµβουλίου της Ευρώπης, η Κυβερνητική Επιτροπή και η Επιτροπή Υπουργών, παίζουν έναν πολύ σηµαντικό πολιτικό ρόλο. Ένας εκπρόσωπος της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, οι διεθνείς οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων και τα συνδικάτα, καθώς επίσης και ορισµένες µη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν συµβουλευτικό ρόλο. Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη,που προβλέπει µηχανισµό συλλογικών αναφορών, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1998,σκοπεύει να µειώσει τη σηµασία των πληροφοριών που έρχονται από τις κυβερνήσεις µέσω του µηχανισµού των εκθέσεων των κρατών, και να ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους του Συµβουλίου της Ευρώπης (π.χ. τις διεθνείς οργανώσεις των εργαζοµένων) και ορισµένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις να 2 Η Συνθήκη του Άµστερνταµ τροποποίησε το άρθρο 117 της αρχικής Συνθήκης της Ρώµης εισάγοντας την προσθήκη περί σεβασµού των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. 6

7 καταγγέλλουν απευθείας τις παραβιάσεις του Χάρτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών ικαιωµάτων, υποβάλλοντας προσφυγές.το Πρωτόκολλο για τις συλλογικές προσφυγές είναι ο πρώτος µηχανισµός συλλογικών αναφορών στον κοινωνικό χώρο. Στον χώρο των Κοινοτήτων εξελίξεις στο θέµα της νοµικής προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σηµειώνονταν µόνο σε νοµολογιακό επίπεδο (Βλ. Μέρος Β,περί της δράσης του ΕΚ).Η ιδρυµένη το 1992 Ευρωπαϊκή Ένωση,βασιζόµενη στις Κοινότητες (ΣΕΕ,α.1 παρ.3),δεν τέθηκε σε γερά θεµέλια ως προς την κατοχύρωση των δικαιωµάτων.h ανάγκη για κάλυψη του κανονιστικού κενού για την περιφρούρηση τους στο χώρο της ΕΕ έγινε εµφανής από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 90.Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1991) εισάγοντας το άρθρο 6 στο σώµα της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΣΕΕ) αναγορεύει ρητώς τη δηµοκρατία και το κράτος δικαίου σε θεµελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκης Ένωσης και αναδεικνύει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων -όπως αυτή περιγράφεται στις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών-µελών και στην ΕΣ Α- σε βασική παράµετρο του θεσµικού οικοδοµήµατος της. Κορυφαία εκδήλωση αυτού του «ρεύµατος της αλλαγής» είναι η Σύνοδος κορυφής της Κολωνίας,τον Ιούνιο του 1999,και συγκεκριµένα η εκδηλωθείσα εκεί πρωτοβουλία για την εκπόνηση ενός Χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων του ευρωπαίου πολίτη.αφορµή για τούτο στάθηκαν οι συζητήσεις και το γενικό ενδιαφέρον που αναζωπυρώθηκε από την πεντηκοστή επέτειο της παγκόσµιας προκήρυξης των ανθρώπινων δικαιωµάτων, («Οικουµενική ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου»,Γενική Συνέλευση Ηνωµένων Εθνών,1948).Κεντρικό σηµείο των συζητήσεων ήταν η σκοπιµότητα της κατάρτισης ενός πίνακα θεµελιωδών δικαιωµάτων, που θα περιελάµβανε τα οικονοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα των Ευρωπαίων πολιτών βάσει, µεταξύ άλλων, της νοµολογίας του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωµάτων του Στρασβούργου. Αρµόδιο για την προώθηση του εγχειρήµατος χρήστηκε ένα νέοσυσταθέν όργανοπρωτότυπο µόρφωµα για τα διεθνή χρονικά.η «Συνέλευση» αποτελούνταν από έναν αντιπρόσωπο του αρχηγού κάθε κράτους ή του πρωθυπουργού κάθε χώρας,από δύο εκπροσώπους κάθε Εθνικού Κοινοβουλίου,από δεκαέξι εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Έτσι καθορίστηκαν οι συνθήκες,ώστε να ευνοηθεί η αρµονική συνεργασία κρατικών φορέων (Εθνικές Κυβερνήσεις και Κοινοβούλια) µε τα θεσµικά όργανα του υπερκρατικού οργανισµού της Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Έπειτα από ένα διάστηµα διαπραγµατεύσεων,στις 2 Οκτωβρίου 2000 υιοθετήθηκε το τελικό κείµενο του Χάρτη,το οποίο παρουσιάστηκε στη Σύνοδο κορυφής του Biarritz και εγκρίθηκε στη Σύνοδο κορυφής της Νίκαιας. Για πρώτη φορά, όλα τα δικαιώµατα που µέχρι τότε ήταν διάσπαρτα στις διάφορες νοµοθετικές πράξεις όπως στις εθνικές νοµοθεσίες και τις διεθνείς συµβάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωµένων Εθνών, του ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας, συγκεντρώθηκαν σε ένα µόνο έγγραφο.ο χάρτης, περιγράφοντας µε διαφάνεια και σαφήνεια τα θεµελιώδη δικαιώµατα και ελευθερίες, συµβάλλει στην ανάπτυξη της έννοιας του πολίτη της Ένωσης, 7

8 καθώς και στη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (όπως επιβεβαιώνεται στο προοίµιο του χάρτη).ο χάρτης ενισχύει την νοµική ασφάλεια όσον αφορά την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων,η οποία µέχρι πρότινος εξασφαλίζόταν µόνο από τη νοµολογία του ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και από το άρθρο 6 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χάρτης περιλαµβάνει ένα εισαγωγικό προοίµιο και 54 άρθρα που κατανέµονται σε 7 κεφάλαια: Κεφάλαιο I: Αξιοπρέπεια (ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δικαίωµα στη ζωή, δικαίωµα στην ακεραιότητα του προσώπου, απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων εξευτελιστικών ποινών ή µεταχείρισης, απαγόρευση της δουλείας και της καταναγκαστικής εργασίας), Κεφάλαιο II: Ελευθερία (δικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια, σεβασµός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, δικαίωµα γάµου και δικαίωµα ίδρυσης οικογένειας, ελευθερία σκέψης συνείδησης και θρησκείας, ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, ελευθερία των τεχνών και των επιστηµών, δικαίωµα εκπαίδευσης, επαγγελµατική ελευθερία και δικαίωµα στην εργασία, ελευθερία ίδρυσης επιχείρησης δικαίωµα ιδιοκτησίας, δικαίωµα ασύλου, προστασία σε περίπτωση αποµάκρυνσης, επαναπροώθησης και απέλασης). Κεφάλαιο III: Ισότητα (ισότητα έναντι του νόµου, µη διάκριση, πολιτισµική, θρησκευτική και γλωσσική πολυµορφία, ισότητα ανδρών και γυναικών, δικαιώµατα του παιδιού, δικαιώµατα των ηλικιωµένων, ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες). Κεφάλαιο IV: Αλληλεγγύη (δικαίωµα στην πληροφόρηση και στη διαβούλευση µε τους εργαζοµένους στο πλαίσιο της επιχείρησης, δικαίωµα διαπραγµατεύσεων και συλλογικών ενεργειών, δικαίωµα πρόσβασης στις υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας, προστασία έναντι αδικαιολόγητης απόλυσης, δίκαιοι και ισότιµοι όροι εργασίας, απαγόρευση της εργασίας των παιδιών και προστασία των εργαζόµενων νέων, οικογενειακή και επαγγελµατική ζωή, κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική αρωγή, προστασία της υγείας, πρόσβαση σε υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία των καταναλωτών). Κεφάλαιο V: Ιθαγένεια (δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις δηµοτικές εκλογές, δικαίωµα χρηστής διαχείρισης, δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα, διαµεσολαβητής, δικαίωµα αναφοράς, ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή, διπλωµατική και προξενική προστασία). 8

9 Κεφάλαιο VI: ικαιοσύνη (δικαίωµα πραγµατικής προσφυγής και αµερόληπτου δικαστηρίου, τεκµήριο αθωότητας και δικαιώµατα υπεράσπισης, αρχές νοµιµότητας και αναλογικότητας αξιόποινων πράξεων και ποινών, δικαίωµα του προσώπου να µην δικάζεται ή να µην τιµωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη). Κεφάλαιο VII: Γενικές διατάξεις. Ο Χάρτης,προστατεύει µεν τα θεµελιώδη δικαιώµατα που εµπίπτουν στις τρεις παραδοσιακές κατηγορίες (ατοµικά,πολιτικά,κοινωνικά),αποδεικνύεται δε ιδιαίτερα καινοτόµος ως προς την κατάταξη αυτών.ειδικότερα αποµακρύνεται από το παραδοσιακό πρότυπο κατάταξης,αντιστοιχίζοντας τα προστατευόµενα δικαιώµατα σε έξι νέες διακριτές ενότητες (αξιοπρέπεια,ελευθερία,ισότητα,αλληλεγγύη,ιθαγένεια,δικαιοσύνη).το γεγονός δεν έχει προηγούµενο στα διεθνή χρονικά. Γενικά, τα αναφερόµενα δικαιώµατα αναγνωρίζονται σε κάθε πρόσωπο.με άλλα λόγια,φορέας τους είναι το κάθε πρόσωπο που ζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά κάθε πολίτης µέλους της.ο Χάρτης αναφέρεται και σε κατηγορίες ατόµων µε ιδιαίτερες ανάγκες (των παιδιών,των ηλικιωµένων,των αναπήρων).εξάλλου,το κεφάλαιο V προβλέπει την ειδική κατάσταση του Ευρωπαίου πολίτη αναφερόµενο σε ορισµένα δικαιώµατα που ήδη προβλέπονται στις Συνθήκες (ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή, δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, δικαίωµα αναφοράς), εισάγοντας επίσης το δικαίωµα της χρηστής διοίκησης (άρθρο 41,Κεφ. V). Λαµβανοµένης υπόψη της εξέλιξης της κοινωνίας, πέραν των κλασικών δικαιωµάτων (δικαίωµα στη ζωή,ελευθερία της έκφρασης,δικαίωµα πραγµατικής προσφυγής),ο Χάρτης αναφέρει δικαιώµατα που δεν περιλαµβάνονταν στη σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης του 1950 (προστασία των δεδοµένων).επίσης,υιοθετώντας µια πιο σύγχρονη γλώσσα αναγνωρίζει άλλους τρόπους πλην του γάµου για την ίδρυση οικογένειας και δεν µιλά πλέον για γάµο µεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά απλώς για γάµο(άρθρο 9,Κεφ.ΙΙ). Οι γενικές διατάξεις έχουν ως στόχο να καθορίσουν τους δεσµούς µεταξύ του Χάρτη της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ικαιωµάτων (ΕΣ Α),καθώς και να καθορίσουν το πεδίο εφαρµογής του Χάρτη. Αποδέκτες της προστασίας των δικαιωµάτων που διασφαλίζει ο Χάρτης είναι κατά κύριο λόγο τα όργανα και οι οργανισµοί της ΕΕ..Ο Χάρτης εφαρµόζεται στα ευρωπαϊκά όργανα πάντα τηρούµενης της αρχής της επικουρικότητας και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να επεκτείνει τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που τους αναθέτουν οι Συνθήκες.Οι αρχές του Χάρτη εφαρµόζονται στα κράτη µέλη (στις κεντρικές και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές) όταν εφαρµόζουν την κοινοτική νοµοθεσία(άρθρο 51,παρ.1). Στο υπόµνηµα της Επιτροπής, της 21ης Μαρτίου 2001, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Romano Prodi και ο επίτροπος που είναι αρµόδιος για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, κ. Antσnio Vitorino, διακήρυξαν ότι ο Χάρτης πρέπει να αποτελεί σηµείο αναφοράς για τις µελλοντικές δράσεις της Επιτροπής. Στο εξής κάθε νέος νόµος ή νοµοθετική πράξη που έχει οποιαδήποτε σχέση µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα θα πρέπει να περιλαµβάνει την ακόλουθη επίσηµη διακήρυξη: "Η παρούσα πράξη τηρεί τα θεµελιώδη 9

10 δικαιώµατα και τις αρχές που αναγνωρίζονται κυρίως από τον Χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης". Εντούτοις ιδιαίτερα προβληµατικό αποδείχτηκε το ζήτηµα του χαρακτήρα και της νοµικής φύσης του Χάρτη.Πρόκειται για ένα κείµενο µε δεσµευτική ισχύ ή απλώς για µια διακήρυξη δυνάµενη να ασκήσει µόνο πολιτική επιρροή;επ αυτού η ιακυβερνητική ιάσκεψη της Νίκαιας,στις 7 εκεµβρίου,απεφάνθη υπέρ του διακηρυκτικού χαρακτήρα του κειµένου.στις 18 Ιουλίου 2003 η Ευρωπαϊκή Συνέλευση για το µέλλον της Ευρώπης,η οποία συνήλθε αρχικά στις 28 Φεβρουαρίου 2002,υπέβαλε ένα σχέδιο συνθήκης που θα στήριζε ένα Σύνταγµα της Ευρώπης.Ο Χάρτης θεµελιωδών δικαιωµάτων επαναλαµβάνεται εξ ολοκλήρου στα άρθρα από ΙΙ-39 έως ΙΙ-46. Η εν λόγω συµπερίληψη του Χάρτη στη βασική συνθήκη θα τον καταστήσει,µόλις εγκριθεί το σχέδιο της Συνέλευσης,νοµικά δεσµευτικό.στις 4 Οκτωβρίου 2003, η διακυβερνητική διάσκεψη όπου συνήλθαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών µελών και των προσχωρουσών κρατών,ξεκίνησε για να εγκρίνει το κείµενο του συντάγµατος (Ευρωπαϊκό Σύνταγµα 10),αλλά δεν έχει ακόµα καταλήξει σε συµφωνία. 10

11 ΜΕΡΟΣ Β ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟ ΙΑΠΛΟΚΗ: Η ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ύο είναι οι φορείς της δικαιοδοτικής ευθύνης σε θέµατα που αφορούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στον χώρο του ευρωπαϊκού δικαίου : το Ευρωπαϊκό ικαστήριο ικαιωµάτων του Ανθρώπου και το ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 1.Ευρωπαϊκό ικαστήριο για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου Το Ε Α ιδρύθηκε το 1959 και λειτουργεί στο πλαίσιο του θεσµικού µηχανισµού του Συµβουλίου της Ευρώπης.Αποτελεί το θεσµό-φρουρό της εφαρµογής της ΕΣ Α,αφού αρµοδιότητα του είναι η επιβολή κυρώσεων στα συµβαλλόµενα µέρη που παραβιάζουν τις διατάξεις της.κατα την πρώτη περίοδο λειτουργίας του µοιράσθηκε την ευθύνη ελέγχου µη παραβίασης των δικαιωµάτων της ΕΣ Α από τα κράτη-µέλη µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ικαιωµάτων του Ανθρώπου και την Επιτροπή Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης.Το καθιερωµένο από την ΕΣ Α σύστηµα ατοµικής προσφυγής δίνει κατά κύριο λόγο τις λειτουργικές κατευθύνσεις του Ε Α,το οποίο καλείται να θεραπεύσει τους παραβατικούς χειρισµούς των εσωτερικών εννόµων τάξεων και να παρέχει στο θιγόµενο άτοµο πλήρη αποκατάσταση,µε την έννοια υλικής ή ηθικής ικανοποίησης.ως εκ τούτου,καθίσταται σαφές,ότι η σχέση του µε τις εθνικές έννοµες τάξεις δεν είναι απλώς επικουρική,αλλά διορθωτική. 2. ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Στο χώρο των ευρωπαϊκών κοινοτήτων,η ιδέα της προάσπισης ατοµικών δικαιωµάτων και ελευθεριών δεν αποτέλεσε κυρίαρχο µέληµα εξαρχής.οι προτεραιότητες ήταν τεχνικής και οικονοµικής φύσεως,τείνουσες στην εγκαθίδρυση Κοινής Αγοράς.Ένα δεσµευτικό κείµενο που να ρυθµίζει το πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων απουσίαζε από τα κοινοτικά κεκτηµένα.επιπλέον το ικαστήριο ΕυρωπαΙκών Κοινοτήτων δεν ανέλαβε να προωθήσει τη δικαιοδοτική παρέµβαση σε ζητήµατα προστασίας θεµελιωδών δικαιωµάτων,παρά µόνο αντιµετώπιζε τα προστατευόµενα δικαιώµατα στο στενό πλαίσιο του δικαίου της εργασίας 5. Από το 1969 η κατάσταση µεταβάλλεται.η επέκταση των αρµοδιοτήτων του κοινοτικού µορφώµατος και οι βλέψεις για θεµελίωση της αρχής της υπεροχής της κοινοτικής έννοµης τάξης έναντι των εθνικών τάξεων των κρατών-µελών έφεραν στην επιφάνεια την ανάγκη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε κοινοτικό επίπεδο.έπειτα από πιέσεις των κοινοτικών εταίρων σηµειώνεται µια σηµαντική στροφή στη νοµολογία του ΕΚ απέναντι 5 Βλ. Υποθέσεις ΕΚ:αρ. 1-58,αρ. 36,38 & 40/59,αρ.40/64 11

12 στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.η προάσπιση αυτών αντιµετωπίζεται πλέον ως αναπόσπαστο τµήµα της ενοποιητικής διαδικασίας.εφεξής τα θεµελιώδη δικαιώµατα του πολίτη αντιµετωπίζονται ως µέρος των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου 6. ικαιικές πηγές της νέας κατεύθυνσης της νοµολογίας του ΕΚ,ελλείψει σχετικού κοινοτικού κειµένου,αποτέλεσαν η κληρονοµιά των κοινών συνταγµατικών παραδόσεων των κρατών µελών,γενικές αρχές περιεχόµενες σε διεθνείς συµβάσεις 7,ενώ ιδιαίτερα καθοριστικός κρίνεται ο αντίκτυπος της ΕΣ Α,όχι ως τυπικής (αφού η ΕΕ δεν έχει προσχωρήσει στην ΕΣ Α) αλλά ως ουσιαστικής πηγής,λόγω των περιεχοµένων σε αυτή γενικών αρχών δικαίου.έως σήµερα το ΕΚ έχει διαµορφώσει σταδιακά µέσω της νοµολογίας του έναν εκκολαπτόµενο κατάλογο προστατευοµένων δικαιωµάτων,ο οποίος,καθώς δεν αποτελεί κωδικοποιηµένο σύστηµα δικαίου,είναι ανοικτός σε περαιτέρω προσθήκες,οι οποίες προκύπτουν κατά περίπτωση. Η εκτεταµένη νοµολογιακή διάπλαση δικαίου που συντελέστηκε απο το ΕΚ βρήκε νοµική βάση στο θετικό ενωσιακό δίκαιο στο άρθρο 6,παρ.2 της ΣΕΕ που προστέθηκε µε τη συνθήκη του Μάαστριχτ το 1991.Εκεί αποτυπώνεται η µεγάλη επιρροή της ΕΣ Α,και δη του Συµβουλίου της Ευρώπης,στη διαµόρφωση του Ενωσιακού δικαίου γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 6 Βλ. Stauder,αρ. 29/69 και Internationale Handelsgesellschaft, ΕΚ Βλ. Nold 4/73,Hoechst,46/87 & 227/88 12

13 ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η πορεία προς την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από το ευρωπαϊκό δίκαιο βρίσκεται σε µια κρίσιµη καµπή.στη σύγχρονη εποχή της διευρυµένης ευρωπαϊκής ενοποίησης,ο πολίτης της Ένωσης δεν απολαµβάνει την πλήρη προστασία των δικαιωµάτων του.το πεδίο εφαρµογής της ΕΣ Α δεν εκτείνεται στον ενωσιακό χώρο,µε αποτέλεσµα το Ε Α να µην έχει αρµοδιότητα επί των ενεργειών των ενωσιακών οργάνων. Ενδεικτικό είναι το γεγονός,ότι το νοµικό καθεστώς που διέπει την ατοµική προσφυγή εναντίον των ενωσιακών οργάνων,όπως περιγράφεται στο άρθρο 230,εδ.4 ΣΕΕ,είναι ιδιαίτερα συσταλτικό σε σύγκριση µε το αντίστοιχο στην ΕΣ Α.Εξάλλου ο ρευστός «εθιµικός» κατάλογος προστατευόµενων δικαιωµάτων του ΕΚ δεν µπορεί να θεωρηθεί ασφαλής εγγύηση,αφού ο κίνδυνος της «εκ των έσω»(από τους κόλπους της ΕΕ) χειραγώγησης του,προς τον αποκλεισµό συγκεκριµένων δικαιωµάτων είναι υπαρκτός. Υπό αυτές τις συνθήκες,η ύπαρξη ενός κειµένου µε κανονιστική ισχύ,το οποίο θα αποτελεί σηµείο αναφοράς και κοινό τόπο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην ενοποιηµένη Ευρώπη,κρίνεται αναγκαία.το κλειδί αποτελεί η Χάρτα της Νίκαιας.Προς το παρόν όµως,η δεσµευτικότητα της Χάρτας βρίσκεται σε εκκρεµότητα και τελεί υπό τον όρο της ψήφισης του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος 10,στο περιεχόµενο του οποίου εγκολπώθηκε. 13

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -«Ζητήµατα ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου» Συλλογικό έργο,επιµέλεια:νικόλας Βερνίκος,Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή «Η αναθεωρηµένη Σύµβαση των ικαιωµάτων του Ανθρώπου», δεύτερη κριτική έκδοση αναθεωρηµένη Π.. αγτόγλου,εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή «Η Συνταγµατοποίηση της ευρωπαϊκής Ένωσης» Γ.Παπαδηµητρίου,Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα «Ευρωπαϊκό ίκαιο Ι:Θεσµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Νίκος Σκανδάµης,Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή «Ευρωπαϊκό ίκαιο,κείµενα:ιδρυτικές Συνθήκες» Επιµέλεια:Νίκος Σκανδάµης,Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή «Συνταγµατικά ικαιώµατα,παραδόσεις Συνταγµατικού ικαίου Τόµος ΙΙΙ» Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος,ι Έκδοση Αθήνα 2004 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ -EUROPA -EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS -EUMAP -ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ -MCE EUROPEAN NAVIGATOR -UNION DER EUROPAISCHEN FEDERALISTEN 14

15 ΣΩΚΡΑΤΗ Η. ΜΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Μια προσπάθεια για τη σκιαγράφηση της σταδιακής ενεργοποίησης του ευρωπαϊκού δικαίου στο θέµα της κατοχύρωσης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.τα γεγονότα σταθµοί,οι συνθήκες,οι πρόσφατες εξελίξεις και ο σηµαντικός ρόλος των ευρωπαϊκών δικαστηρίων υπό το πρίσµα της κανονιστικής και νοµολογιακής αλληλοδιαπλοκής µεταξύ Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων-Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου της Ευρώπης. SOCRATES H. MARTINOPOULOS THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS ΙΝ ΤΗΕ EUROPEAN LAW An effort of shading the progressive activation of the European Law on the subject of the consolidation of human rights.the historical momments,the treaties,the recent developments and the important role of the European courts through the lens of the lawful and jurisprudential interference between European Communities-European Union and the Council of Europe.. 15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(97)36 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 2: ΕΙ ΙΚΕΥΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. Κατά συνέπεια, η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που ορίζονται κατωτέρω.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. Κατά συνέπεια, η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που ορίζονται κατωτέρω. 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/41 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Οι λαοί της Ευρώπης, εγκαθιδρύοντας μεταξύ τους μία διαρκώς στενότερη ένωση,

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδοµώντας µια Ευρωπαϊκή Κοινότητα Αξιών. Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ

Οικοδοµώντας µια Ευρωπαϊκή Κοινότητα Αξιών. Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Οικοδοµώντας µια Ευρωπαϊκή Κοινότητα Αξιών Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αθήνα 2009 Σελ. 2 Οικοδοµώντας µια Ευρωπαϊκή Κοινότητα Αξιών Το κέντρο πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ αποτελεί µέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/389 ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2010/C 83/02) 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/391 Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι λαοί της Ευρώπης, εγκαθιδρύοντας μεταξύ τους μία διαρκώς στενότερη ένωση, αποφάσισαν να μοιραστούν ένα ειρηνικό μέλλον θεμελιωμένο σε κοινές αξίες.

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges Φορέας Υλοποίησης : ERA Romanian Institute of Magistracy Τόπος ιεξαγωγής : Bucharest Ηµεροµηνία : 22-23/4/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar

Διαβάστε περισσότερα

Πως ένας πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο. Ανθρωπίνων ικαιωμάτων

Πως ένας πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο. Ανθρωπίνων ικαιωμάτων Πως ένας πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωμάτων Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ιδρύθηκε με σκοπό να συστηματοποιήσει την εξέταση προσφυγών που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2002 (03.06) (OR. fr) CONV 72/02 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : προς : Θέµα : κ. António Vitorino τα µέλη της Συνέλευσης Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η Ιταλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Β. Συνταγµατική θεµελίωση της Ιταλίας και της Ελλάδας στην Ε.Ε. Γ. Ο εκδηµοκρατισµός της Ένωσης και η θέση του πολίτη

Α. Η Ιταλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Β. Συνταγµατική θεµελίωση της Ιταλίας και της Ελλάδας στην Ε.Ε. Γ. Ο εκδηµοκρατισµός της Ένωσης και η θέση του πολίτη 05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Μεταπτυχιακά ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο» Α) Συνταγµατική Θεµελίωση Ιταλίας και Ελλάδας στην Ε.Ε. Β) Η Θέση του Πολίτη στην Ε.Ε. σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση:

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Γιώργου Παπαδημητρίου, Καθηγητού του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Κεφάλαιο Πρώτο Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(98)29 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 3: Η ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.-

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.- Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Υιοθετήθηκε με την από 10.12.1948 υπ αριθμ. 217 Α(ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Κείμενο: UN Document A/810, p. 71 (1948) ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Το κείµενο Σε αντιστοιχία µε την ΕΣΔΑ, η οποία κατοχυρώνει τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης κατοχυρώνει τα κοινωνικά δικαιώµατα. Το κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΙΧ ΧΙ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου (droits de l homme,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενότητα 10 η : Ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ) Γεώργιος Ανδρέου Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί)

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) 1. υπενθυµίζοντας ότι η ανθρωπότητα και η φύση βρίσκονται σε κίνδυνο κι ότι, πιο συγκεκριµένα, οι αρνητικές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΑΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΑΙΟ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΑΙΟ Ονοµατεπώνυµο: Αρβανίτης ηµήτρης Αριθµός Μητρώου: 1340 2004 00019 Kαθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Ανθρώπινα ικαιώµατα

Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Ανθρώπινα ικαιώµατα Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Ανθρώπινα ικαιώµατα Ανθρώπινα ικαιώµατα θα µπορούσαν γενικά να ορισθούν ως εκείνα τα δικαιώµατα που είναι σύµφυτα µε την ανθρώπινη ύπαρξη και χωρίς τα οποία δεν µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0155(NLE) Σχέδιο έκθεσης Vital Moreira (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0155(NLE) Σχέδιο έκθεσης Vital Moreira (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2009/0155(NLE) 17.7.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-26 Σχέδιο έκθεσης Vital Moreira (PE483.808v01-00) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ NOMOΣ: 3521/2006 ΦΕΚ: Α 275/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ. Εξωτ. Φ.0544/Μ.5682/ΑΣ.39/2007 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η αρχή της ισότητας είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την πολιτική και την ατοµική ελευθερία, στις οποίες θεµελιώνεται η έννοια της ηµοκρατίας. Σε όλα τα δηµοκρατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην ιακήρυξη των Αρχών για την Ανοχή * Προοίµιο Έχοντας κατά νου πως ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών αναφέρει ότι «εµείς οι λαοί των Ηνωµένων Εθνών, αποφασισµένοι να σώσουµε τις ερχόµενες γενεές από τη µάστιγα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο δίκαιο ΕΕ

Εισαγωγή στο δίκαιο ΕΕ Μεταπτυχιακό ΔΕΟΣ (Οκτώβριος 2015) Γ. Καρύδης Εισαγωγή στο δίκαιο ΕΕ 1 η και 2 η Διάλεξη : Βασικά σημεία Ι. Ορισμοί Ιστορικά στοιχεία Ορισμός Δικαίου ΕΕ : Σύστημα κανόνων νομικά δεσμευτικών που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχή της επικουρικότητας

Η αρχή της επικουρικότητας Η αρχή της επικουρικότητας Στο πλαίσιο των μη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης, η αρχή της επικουρικότητας, που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζει τις προϋποθέσεις που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

RESOL-V η σύνοδος ολοµέλειας, 2 και 3 Απριλίου ΨΗΦΙΣΜΑ της Επιτροπής των Περιφερειών

RESOL-V η σύνοδος ολοµέλειας, 2 και 3 Απριλίου ΨΗΦΙΣΜΑ της Επιτροπής των Περιφερειών RESOL-V-012 106η σύνοδος ολοµέλειας, 2 και 3 Απριλίου 2014 ΨΗΦΙΣΜΑ της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά µε τον ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕ Η ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ- 1 υ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Β ΤΑΞΗ 3 Ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΜΑΡΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΡΟΔΑΝΘΗ ΛΕΚΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΗ ΣΕΛΙΜΑΙ ΜΑΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 28 Αυγούστου 2002 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την αναφορά του αιδεσιµότατου Owen για τις διακρίσεις που υφίστανται ιερείς στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4η: Προστασία των θρησκευτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ε.Ε. Κυριάκος Κυριαζόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 12 Μαΐου 2000 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την Νέα Κοινωνική Ατζέντα σε µεσοπρόθεσµη βάση Μέρος Α: Πολιτικό πλαίσιο Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Εισηγήτρια: Anne E.M.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

μ ÛÈÎ Ú ÈÎ Ô Î È ÈÔ ÎËÛË

μ ÛÈÎ Ú ÈÎ Ô Î È ÈÔ ÎËÛË μ ÛÈÎ Ú ÈÎ Ô Î È ÈÔ ÎËÛË Δ ª 1 π À À ÎÙÔÚ ÙÔÈ Â ÈÎ Ô ÙË Úˆapple Î ŒÓˆÛË Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό ηµόσιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στοιχεία ικαίου της

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; Τις ανωτέρω ερωτήσεις και απαντήσεις επιμελήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1920

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1920 1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1920 Παρατηρήσεις και προτάσεις επί του ΣχΝ «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή ΝΟΠΕ Τμήμα Νομικής

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή ΝΟΠΕ Τμήμα Νομικής Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή ΝΟΠΕ Τμήμα Νομικής Τα Συνταγματικά Δικαιώματα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο 1340200800033 Μάθημα: Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα Διδάσκοντες: Α. Δημητρόπουλος Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Παγκόσμιο και Περιφερειακό Επίπεδο Θεσσαλονίκη 2012 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 2012

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.2.2012 2011/0059(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ EIΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1. Ορο-λογικές διασαφήσεις... 1 1.2. Οι επίσημες εκδόσεις της ΕΕ... 3 1.3. Βιβλιογραφία... 3 1.4. ιευθύνσεις στο διαδίκτυο... 6 2. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. (Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2002)

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. (Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2002) ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ EUROCONTROL ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΣ 13ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΧΑΡΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩ ΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΧΑΡΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩ ΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΧΑΡΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩ ΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ fundamental.rights@consilium.eu.int Bρυξέλλες, 28 Απριλίου 2000 (03.05) (OR. fr) CHARTE 4194/1/00 REV 1 CONTRIB 75 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέµα : Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2015 COM(2015) 458 final 2015/0210 (NLE) Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995, η οποία καταρτίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 4: Το ουσιαστικό Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 4: Το ουσιαστικό Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Το ουσιαστικό Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λίνα Παπαδοπούλου Έδρα Jean Monnet Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.10.2012 COM(2012) 577 final 2012/0279 (NLE) C7-0109/13 Part.1 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Η σύναψη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης στη χώρα μας νοείται και επιτρέπεται μόνο μεταξύ ετερόφυλων ζευγαριών. Ως αποτέλεσμα,

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα