Έχει θέση η διαχείριση αιµοθεραπείας στην αντιµετώπιση του παιδιατρικού ασθενούς;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έχει θέση η διαχείριση αιµοθεραπείας στην αντιµετώπιση του παιδιατρικού ασθενούς;"

Transcript

1 Έχει θέση η διαχείριση αιµοθεραπείας στην αντιµετώπιση του παιδιατρικού ασθενούς; Π. Ματσώτα Αναπλ. Καθ. Αναισθησιολογίας Β Παν/κή Κλινική Αναισθ/γίας ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 9 ο Σεµινάριο Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας 2015

2 ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Μετάγγιση αίµατος: αποτελεσµατική παρέµβαση σωτήρια σε ασθενείς µε σοβαρή αιµορραγία ή αναιµία Ενέχει κινδύνους για τον ασθενή & ευρύτερο κόστος για την κοινωνία Διαχείριση αιµοθεραπείας

3 ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Διαχείριση αιµοθεραπείας Απαιτείται: καθορισµός ενδείξεων µετάγγισης εφαρµογή τεχνικών περιορισµού µετάγγισης εφαρµογή κατευθυντήριων οδηγιών εξατοµικευµένη αντιµετώπιση Στα παιδιά διαφορές παιδιών - ενηλίκων

4 Αιµοθεραπεία - Ενδείξεις στον παιδιατρικό ασθενή Νόσοι ερυθροκυττάρων (αιµολυτική νόσος των νεογνών, αιµολυτική αναιµία, θαλασσαιµία, δρεπανοκυτταρική αναιµία, Diamond-Blackfan αναιµία, κληρονοµική σφαιροκυττάρωση, σοβαρή σιδηροπενική αναιµία) Σοβαρή αναιµία Ορισµένοι καρκίνοι (λευχαιµία, Ca πεπτικού) Ανεπάρκεια µυελού των οστών Θεραπείες (χηµειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοκατασταλτικά) Απώλεια αίµατος

5 Αιµοθεραπεία στα παιδιά: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ απαιτήσεις σε Ο2 βρέφη: 6 ml/kg/min ενήλικες: 2 ml/kg/min

6 Αιµοθεραπεία στα παιδιά: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ ικανότητα της HbF για ιστική απόδοση Ο2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΙΜΗ Hb ΓΙΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ O 2 P 50 (mmhg) Hb για ισοδύναµη ιστική οξυγόνωση (gr/dl) ΕΝΗΛΙΚΕΣ: ΒΡΕΦΗ >3 ΜΗΝΩΝ: ΝΕΟΓΝΑ < 2 ΜΗΝΩΝ:

7 Αιµοθεραπεία στα παιδιά: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ Πρόωρα νεογνά Τις πρώτες εβδοµάδες της ζωής, ο νεογνικός µυελός δεν µπορεί να ανταποκριθεί στην πολύ γρήγορη ανάπτυξη του νεογνού Ο χρόνος επιβίωσης των κυκλοφορούντων ερυθρών είναι βραχύτερος εκείνου των ενηλίκων Τα πρόωρα έχουν σηµαντικά µειωµένα επίπεδα ερυθροποιητίνης παράγοντες που ευθύνονται για την αναιµία της προωρότητας

8 Αιµοθεραπεία στα παιδιά: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ αιµορραγική διάθεση νεογνών των εξαρτηµένων από τη βιταµίνη Κ παραγόντων πήξεως (II,VII, IX, X) των παραγόντων επαφής IX, X, XI, XII. παράταση PT και αptt στα νεογνά ΗΛΙΚΙΑ ΡΤ (sec) αρττ (sec) Παιδιά Τελειόµηνα νεογνά Πρόωρα νεογνά

9 Αιµοθεραπεία στα παιδιά: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διαφορετικός κυκλοφορών όγκος αίµατος στις διάφορες ηλικίες Πρόωρα: ml/kg Τελειόµηνα νεογνά: ml/kg 6 µηνών 2 ετών: 80 ml/kg > 2 ετών: 70 ml/kg

10 Αιµοθεραπεία στα παιδιά: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διαφορετική ικανότητα αντιρρόπησης της απώλειας αίµατος (ΑΑ) Τα µεγαλύτερα παιδιά αντιδρούν όπως οι ενήλικες ΑΑ < 20% ταχυκαρδία + αγγειοσύσπαση ΑΑ > 25% κλινική εικόνα ιστικής υποάρδευσης (ωχρότητα, ψυχρά άκρα, παράταση τριχοειδικής επαναπλήρωσης, υπόταση, ολιγουρία, διαταραχές επιπέδου συνείδησης) Υπόταση + βραδυκαρδία µη αντιρροπούµενη υπογκαιµία

11 Αιµοθεραπεία στα παιδιά: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διαφορετική ικανότητα αντιρρόπησης της απώλειας αίµατος Νεογνά & µικρά βρέφη: ικανότητα αντιρρόπησης λόγω ανωριµότητας του ΑΝΣ αρτηριακή πίεση βαίνει παράλληλα µε τον ενδαγγειακό όγκο ταχεία πρόκληση αιµοδυναµικής αστάθειας απαιτείται έναρξη µετάγγισης νωρίτερα

12 Αιµοθεραπεία στα παιδιά - ΑΝΑΙΜΙΑ Σε παιδιά µε σοβαρή αναιµία µετάγγιση ερυθρών για πρόληψη ή αντιµετώπιση της ιστικής υποξίας

13 Αιµοθεραπεία στα παιδιά - ΑΝΑΙΜΙΑ Χορήγηση σιδήρου Σε παιδιά µε σοβαρή σιδηροπενική αναιµία η χορήγηση σιδήρου ελαττώνει τις µεταγγίσεις ΣΕ Συνήθης δόση στα παιδιά: 3 mg/kg/day - 6 mg/kg/day (διηρηµένη σε 1-3 φορές/ηµέρα) Diagnosis and prevention of iron deficiency and iron-deficiency anemia in infants and young children (0-3 years of age). Pediatrics 2010;126:

14 Αιµοθεραπεία στα παιδιά - ΑΝΑΙΜΙΑ Χορήγηση σιδήρου pos ή iv? Intravenous iron sucrose for children with iron deficiency failing to respond to oral iron therapy. Pediatr Blood Cancer 2011;56: Intravenous low molecular weight iron dextran in children with iron deficiency anemia unresponsive to oral iron. Pediatr Blood Cancer 2013;60: Goodbye oral iron therapy? Pediatr Blood Cancer 2013;60:1731

15 Αιµοθεραπεία στα παιδιά - ΑΝΑΙΜΙΑ Ερυθροποιητίνη Σε παιδιά µε αναιµία µετά από εντατική χηµειοθεραπεία rhuepo 150 IU/kg (3 φορές/εβδοµάδα, για 12 εβδοµάδες) Hb ανάγκες για µετάγγιση αίµατος The efficacy of recombinant human erythropoietin in treatment chemotherapy induced anemia in children diagnosed with a solid cancer. Iran J Ped Hematol Oncol 2014;4:151-9

16 Αιµοθεραπεία στα νεογνά - ΑΝΑΙΜΙΑ Ερυθροποιητίνη Η ερυθροποιητίνη σε πρόωρα νεογνά µε βάρος γέννησης <1000 g ανάγκες για απώτερη µετάγγιση αίµατος Recombinant erythropoietin and blood transfusion in selected preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal 2003; 88: F41 F45

17 Αιµοθεραπεία στα νεογνά - ΑΝΑΙΜΙΑ Ερυθροποιητίνη + Σίδηρος Η ερυθροποιητίνη ενδείκνυται σε: πρόωρα νεογνά µε βάρος γέννησης <1000 g πρόωρα νεογνά µε ΒΣ g & ανάγκες για µετάγγιση έναρξη τις 3-7 πρώτες ηµέρες ζωής δοσολογία 250 U/kg ΥΔ (3 φορές/εβδοµάδα, για 4-6 εβδοµάδες) ΚΑΙ oral σίδηρος 2-12 mg/kg/day επίπεδα φερριτίνης >100 ng/ml Erythropoietin and prematurity-where do we stand?. J Perinat Med 2005;33:277-86

18 Αιµοθεραπεία στα νεογνά - ΑΝΑΙΜΙΑ Ερυθροποιητίνη Η έγκαιρη έναρξη ερυθροποιητίνης στα πρόωρα νεογνά (<8 πρώτες µέρες ζωής): αριθµός µεταγγίσεων RBC όγκος µεταγγιζοµένων RBC έκθεση σε δότες Κίνδυνος αµφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας? Early erythropoietin for preventing red blood cell transfusion in preterm and/or low birth weight infants. Cochrane Database Syst Rev 2014 Apr 26;4:CD004863

19 Αιµοθεραπεία στα παιδιά - ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Αιµορραγία: τραύµα αιµατηρές χειρουργικές επεµβάσεις (καρδιοχειρουργικές, νευροχειρουργικές, κρανιοπροσωπικές, γναθοχειρουργικές, ορθοπαιδικές επεµβάσεις, µεταµοσχεύσεις, νεογνική χειρουργική) Απώλεια αγγειοδραστικού όγκου: (λόγω εγκλωβισµού των ερυθροκυττάρων στο σπλήνα σε µικρά παιδιά µε δρεπανοκυτταρική νόσο)

20 Αιµοθεραπεία στα παιδιά - ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Απώλεια αίµατος προκαλεί 3 διαφορετικές αλλά σχετιζόµενες καταστάσεις: υπογκαιµία αναιµία διαταραχές πηκτικότητας

21 Αιµοθεραπεία στα παιδιά - ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ αιµοδυναµικοί παράµετροι κλινικά σηµεία ιστικής υπάρδευσης ωριαία διούρηση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ (ph, Hb, γαλακτικό, έλλειµµα βάσης) Συνειδητοποίηση της βαρύτητας των «µικρών µεγεθών» ΑΑ στα νεογνά & στα βρέφη

22 Αιµοθεραπεία στα παιδιά - ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ MABL = EBV x (Hctpt HctLA) Hctpt MABL (Maximum Allowable Blood Loss): η µέγιστη επιτρεπόµενη απώλεια αίµατος EBV (Estimated Blood Volume): ο υπολογιζόµενος όγκος αίµατος Hct pt : ο αιµατοκρίτης του ασθενούς Hct LA: ο χαµηλότερος επιτρεπόµενος αιµατοκρίτης

23 Αιµοθεραπεία στα παιδιά - ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Απώλεια αίµατος < MABL Αντικαθίστανται µε: κρυσταλλοειδή διαλύµατα ή και κολλοειδή διαλύµατα Transfusion principles in children. Anaesth Intens Care Med 2009;10:71-5 Basics of fluid and blood transfusion therapy in paediatric surgical patients. Indian J Anaesth 2012;56:454-62

24 Αιµοθεραπεία στα παιδιά - ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Απώλεια αίµατος >MABL Απώλεια αίµατος >MABL αντικαθίστανται µε χορήγηση: αίµατος παραγώγων του αίµατος Transfusion principles in children. Anaesth Intens Care Med 2009;10:71-5 Το ποσό της µετάγγισης υπαγορεύεται από: ποσό απώλειας αίµατος, ηλικία & ΒΣ παιδιού (Paediatr Anaesth 2014;24:89-97)

25 Αιµοθεραπεία στα παιδιά - ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Έκθεση σε λιγότερους δότες Σωστή διαχείριση του αίµατος: επιλογή χρόνου έναρξης της µετάγγισης ακριβής υπολογισµός όγκου αίµατος αποφυγή σπατάλης αίµατος κατάλληλη επιλογή παραγώγων του αίµατος Transfusion in pediatrics. Crit Care Clin 2004;20: Transfusion principles in children. Anaesth Intens Care Med 2009;10:71-5

26 Αιµοθεραπεία στα παιδιά - ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Διατήρηση της µεταφορικής ικανότητας του αίµατος σε οξυγόνο Πρόληψη & αντιµετώπιση υπερινωδόλυσης & dilutional coagulopathy (Paediatr Anaesth 2014;24:678-89) Χρήση θροµβοελαστογραφίας και στα παιδιά έγκαιρη ανίχνευση & αναγνώριση των διαταραχών της αιµόστασης σηµαντική στις διεγχειρητικές απαιτήσεις για µετάγγιση (Paediatr Anaesth 2014;24:774-80)

27 Μετάγγιση Συµπυκνωµένων Ερυθρών (ΣΕ) στα παιδιά ΣΕ που πρέπει να µεταγγισθούν (ml): ΥΟΑ (ml) x Επιθυµητός Ht - Ht παιδιού HtΣΕ Συνήθως, χορηγούνται ΣΕ 10 ml/kg (1 ml/kg ΣΕ αυξάνει τον Ht κατά 1.5%) Νεογνά: συνιστάται χορήγηση προσφάτων ΣΕ <5 ηµερών (απαιτείται συγκέντρωση 2,3-DPG για τη διευκόλυνση της HbF στην απόδοση Ο2 ) Neonatal transfusion practice. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2004

28 Μετάγγιση Συµπυκνωµένων Ερυθρών (ΣΕ) στα πρόωρα νεογνά Στα πρόωρα νεογνά & στα ελλιποβαρή βρέφη µετάγγιση µεγάλου όγκου ΣΕ (20 ml/kg) Συγκριτικά µε τη µετάγγιση ΣΕ (10 ml/kg) προκαλεί: µεγαλύτερη Hb ελάττωση των συνολικών απαιτήσεων για µετάγγιση Transfusion volume in infants with very low birth weight: a randomized trial of 10 versus 20 ml/kg. J Pediatr Hematol Oncol 2002

29 Μετάγγιση αιµοπεταλίων (PLT) στα παιδιά PLT τυχαίου δότη Σε παιδιά >10 kg: 1 U/5 kg σε ενεργό αιµορραγία µε χαµηλά PLT Αδρά, χορηγούνται ml/kg Σε νεογνά 20 ml/kg (πλεονεκτεί έναντι των10 ml/kg) Neonatal transfusion practice. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2004

30 Μετάγγιση FFP στα παιδιά FFP Σε πολύ αιµατηρές κρανιοπροσωπικές επεµβάσεις η έγκαιρη χορήγηση FFP: βελτιώνει τη µετεγχειρητική αιµόσταση ανάγκη µετεγχειρητικής µετάγγισης αίµατος & παραγώγων συνήθης δόση ml/kg Blood loss, replacement, and associated morbidity in infants and children undergoing craniofacial surgery. Paediatr Anaesth 2010;20: Reconstituted blood reduces blood donor exposures in children undergoing craniofacial reconstruction surgery. Paediatr Anaesth 2011;21:54-61

31 Μετάγγιση κρυοκαθιζήµατος στα παιδιά Κρυοκαθίζηµα Συνιστώµενη δόση: 5 ml /10 kg Σε σοβαρή αιµορραγία: 10 ml/kg Πλεονέκτηµα αποφυγή υπερφόρτωσης σε παιδιά µε διαταραχές της πήξης & αποκαταστηµένο τον κυκλοφορούντα όγκο Transfusion principles in children. Anaesth Intens Care Med 2009;10:71-5

32 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΟΜΟΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ Ανοχή χαµηλότερου αιµατοκρίτη Ελάττωση διεγχειρητικής αιµορραγίας Αυτόλογη µετάγγιση: Προεγχειρητική Προκατάθεση Αίµατος Συλλογή αίµατος µε την τεχνική της ισοογκαιµικής αιµοαραίωσης Διεγχειρητική-µετεγχειρητική συλλογή αίµατος µε cell saver Φαρµακολογικές τεχνικές αποφυγής οµόλογης µετάγγισης: Ερυθροποιητίνη, Δεσµοπρεσσίνη, rfviia, Αντιινωδολυτικά φάρµακα, Συµπυκνωµένο Ινωδογόνο, Συµπυκνωµένα Συµπλέγµατα Προθροµβίνης

33 Ανοχή χαµηλότερου αιµατοκρίτη στα παιδιά Στα παιδιά εφόσον αποκατασταθεί ο κυκλοφορών όγκος αίµατος ιστική απόδοση Ο2 µε Ht 25-30% το ίδιο επαρκής όσο µε Ht 35-45% How to limit allogenic bood transfusion in children. Pediatric Anesthesia 2005

34 ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ Ίσχαιµος περίδεση Σωστή τοποθέτηση παιδιού Βελτίωση χειρουργικής τεχνικής Ελεγχόµενη υπόταση Δεν υπάρχει ιδεώδης µέθοδος στα παιδιά Τα παιδιά ανθίστανται περισσότερο στους υποτασικούς παράγοντες Minimizing perioperative blood loss and transfusions in children. Can J Anesth 2006;53:859-67

35 Αιµοθεραπεία στα παιδιά - ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Ελεγχόµενη υπόταση στα παιδιά ΣΑΠ έως mmhg ή ΜΑΠ έως mmhg Χρήση διαφόρων αγγειοδραστικών παραγόντων Ρεµιφεντανίλη: ευρεία χρήση στα παιδιά διεγχειρητικά (δεν υπάρχουν αρκετά δεδοµένα στα παιδιά για σχέση δόσης-απάντησης) The influence of remifentanil and remifentanil-plus-sevoflurane-controlled hypotension on mean arterial pressure And heart rate in children. Prilozi 2012;33:171-85

36 Αιµοθεραπεία στα παιδιά - ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Ελεγχόµενη υπόταση στα παιδιά Στα παιδιά µε τραύµα δεν υπάρχουν δεδοµένα για τη χρήση της «επιτρεπόµενης υπότασης» στη Damage Control Resuscitation προσέγγιση Damage control resuscitation: permissive hypotension and massive transfusion protocols. Pediatr Emerg Care 2014;30:651-6

37 ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ στα παιδιά Απαιτείται συγκατάθεση γονέων, αποδοχή του παιδιού Προκαταθέσεις ανά 4-5 ηµέρες Χρήση αίµατος µέσα σε ηµέρες Παρακολούθηση σε ειδικούς χώρους για 6 ώρες Υπάρχουν προβλήµατα εφαρµογής στα µικρά παιδιά διότι: απαιτούνται όγκοι προκατάθεσης >150 ml απαιτούνται µεγάλου αυλού βελόνες Συνήθως, η χρήση της περιορίζεται σε παιδιά >15 kg* Preoperative autologous blood donation for cardiac surgery in children. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2008

38 ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ στα παιδιά Έχει εφαρµωσθεί και σε βρέφη (κατώτερο ΒΣ 6 kg) Χρησιµοποιήθηκαν: ειδικές συσκευές συλλογής παιδιατρικοί ασκοί καθετήρες 17 g φλεβοκεντήθηκαν µεγάλες φλέβες (έξω σφαγίτιδα, µηριαία) Σε παιδιά µε ΒΣ<20 kg σε κάθε προκατάθεση αφαιρούνται 5-10 ml/kg αίµατος Preoperative autologous donation of blood for a simple cardiac anomaly: analysis of children weighing under twenty kilograms. J Thorac Cardiovasc Surg 2000

39 Συλλογή αίµατος µε την τεχνική της Ισοογκαιµικής Αιµοαραίωσης και επαναχορήγηση αυτού στα παιδιά Εφαρµόζεται σε όλες τις ηλικίες Τα όρια ασφαλούς αιµοαραίωσης ποικίλλουν στις διάφορες ηλικίες Δεν συνιστάται στα παιδιά αιµοαραίωση σε τιµή Hb <6 g/dl Systemic hemodynamics and oxygenation during hemodilution in children. Lancet 1995 Oxygen consumption and cardiovascular function in children during profound intraoperative normovolemic hemodilution. Anesth Analg 1995

40 Cell salvage στα παιδιά Διατίθενται συσκευές συλλογής αίµατος µικρού όγκου (70 ml) κατάλληλες για βρέφη & µικρά παιδιά Intraoperative autotransfusion in small children: an in vitro investigation to study its feasibility. Anesth Analg 1999 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αντισηπτικών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Cell saver Η αναρρόφηση αντισηπτικών από τη συσκευή προκαλεί οξεία αιµόλυση από τη µετάγγιση του συλλεχθέντος αίµατος Acute hemolysis following perioperative blood salvage in chldren operated for the surgical correction of craniosynostosis. Ann Fr Anesth Reanim 2001

41 Αιµοθεραπεία στα παιδιά - ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Ερυθροποιητίνη H προεγχειρητική χορήγηση ερυθροποιητίνης: δεν είναι αποτελεσµατική στα πρόωρα νεογνά Erythropoietin therapy for premature infants: Cost without benefit? Pediatr Res 2000 αντιφατικά αποτελέσµατα στα παιδιά Efficacy of preoperative erythropoietin administration in pediatric neuromuscular scoliosis patients. Spine 2007

42 Αιµοθεραπεία στα παιδιά - ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΣΜΟΠΡΕΣΣΙΝΗΣ (DDAVP) στα παιδιά Σε παιδιά µε νόσο Von Willebrand ή αιµοφιλία Α 0,3 mcg/kg Στα µικρότερα παιδιά απαιτείται αυξηµένη επαγρύπνηση διότι µπορεί να εκδηλωθεί υπονατριαιµική υπερογκαιµία (ναυτία, πονοκέφαλος, σπασµοί) Desmopressin associated symptomatic hyponatremic hypervolemia in children. Are there predictive factors? J Urol 2005 Μη τεκµηριωµένη αποτελεσµατικότητα στα παιδιά

43 Αιµοθεραπεία στα παιδιά - ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ rfviia Στα παιδιά υπάρχουν ελάχιστα δεδοµένα Μεµονωµένες περιπτώσεις ανεξέλεγκτης µαζικής διεγχειρητικής αιµορραγίας εφάπαξ δόση 100 µg/kg IV Recombinant activated factor VII in the treatment of a near-fatal bleeding during pediatric brain tumor surgery. J Neurosurg 2006 Use of recombinant activated factor VII in intractable bleeding during pediatric neurosurgical procedures. Pediatr Crit Care Med 2007

44 Αιµοθεραπεία στα παιδιά - ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΝΩΔΟΛΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Τρανεξαµικό οξύ συνεχής έγχυση 10 mg/kg/h Ε-αµινοκαπροϊκό οξύ: Αρχική φόρτιση (σε 15 min) 100 mg/kg (ΌΧΙ > 5g) Ακολούθως, συνεχής έγχυση 10 mg/kg/h The effect of aprotinin, tranexamic acid, and aminocaproic acid on blood loss and use of blood products in major pediatric surgery: A meta-analysis. Pediatr Crit Care Med 2009 Comparative analysis of antifibrinolytic medications in pediatr. heart surgery. J Thorac Cardiovasc Surg 2012

45 Αιµοθεραπεία στα παιδιά - ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Συµπυκνωµένο ινωδογόνο Σε αιµορραγία µε επίπεδα ινωδογόνου (<1 g/dl) Σε Κ/Χ επεµβάσεις σε παιδιά η χορήγηση συµπυκνωµένου ινωδογόνου (60 mg/kg) είναι το ίδιο αποτελεσµατική & ασφαλής µε τη µετάγγιση κρυοκαθιζήµατος (10 ml/kg) Hemostatic effects of fibrinogen concentrate compared with cryoprecipitate in children after cardiac surgery: a randomized pilot trial. J Thorac Cardiovasc Surg 2014

46 Αιµοθεραπεία στα παιδιά - ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Συµπυκνωµένα συµπλέγµατα προθροµβίνης Prothrombin complex concentrate (PCC) (Beriplex)] Περιέχουν όλους τους εξαρτηµένους από τη βιταµίνη Κ παράγοντες πήξης (II, VII, IX and X), τις πρωτεΐνες C & S Υπάρχουν µόνον ελάχιστες αναφορές στα παιδιά για τη χρήση τους σε µεµονωµένα περιστατικά Prothrombin complex concentrate in the treatment of multitransfusion dilutional coagulopathy in a paediatric patient. Br J Anaesth. 2011

47 Διαχείριση αιµοθεραπείας στα παιδιά Κατευθυντήριες οδηγίες

48 Διαχείριση αιµοθεραπείας στα παιδιά Συνιστάται περιεγχειρητική χρήση θροµβοελαστοµετρίας - θροµβοελαστογραφίας (ROTEM/TEG) έγκαιρη αναγνώριση διαταραχών αιµόστασης άµεση & στοχευµένη αντιµετώπισή τους (2C) Management of severe perioperative bleeding. Guidelines from the European Society of Anaesthesiology. Eur J Anaesthesiol 2013

49 Διαχείριση αιµοθεραπείας στα παιδιά Όριο µετάγγισης ΣΕ Hb 8 g/dl στα περισσότερα παιδιά µε σοβαρή περιεγχειρητική αιµορραγία (2C) (αυτό δεν αφορά τα πρόωρα και τα νεογνά ή µεγαλύτερα παιδιά µε αιµοσφαιρινοπάθειες ή µε σοβαρή καρδιολογική ή αναπνευστική νόσο) PLT σε παιδιά µε συνεχιζόµενη αιµορραγία & PLT /ml (2C) Management of severe perioperative bleeding. Guidelines from the European Society of Anaesthesiology. Eur J Anaesthesiol 2013

50 Διαχείριση αιµοθεραπείας στα παιδιά Χορήγηση FFP στα παιδιά µε αιµορραγία δεν µπορεί να γίνουν ξεκάθαρες συστάσεις σχετικά µε ενδείξεις & δόση µετάγγισης (πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες) (C) Συµπυκνωµένο ινωδογόνο (30 50 mg/kg) ή κρυοκαθίζηµα (5 ml/kg) σε παιδιά µε αιµορραγία για ινωδογόνου πλάσµατος > g/l ή FIBTEM MCF >7mm (2C) FFP µπορεί να χορηγηθεί στις περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιµες εναλλακτικές πηγές ινωδογόνου (2C) Management of severe perioperative bleeding. Guidelines from the European Society of Anaesthesiology. Eur J Anaesthesiol 2013

51 Διαχείριση αιµοθεραπείας στα παιδιά Χορήγηση rfviia αντιτίθενται στη χρήση του στα παιδιά (1C) Δεσµοπρεσσίνη αντιτίθενται στην περιεγχειρητική χρήση σαν τακτική ρουτίνας σε παιδιά που δεν έχουν αιµοφιλία Α ή νόσο von Willebrand (2C) Management of severe perioperative bleeding. Guidelines from the European Society of Anaesthesiology. Eur J Anaesthesiol 2013

52 Διαχείριση αιµοθεραπείας στα παιδιά Χορήγηση PCC δεν µπορούν να γίνουν συστάσεις (C) στα παιδιά για: χορήγηση PCC δόση PCC (ελάχιστα δεδοµένα) Αντιινωδολυτικά συνιστάται η περιεγχειρητική χορήγηση (2A) σε Κ/ Χ & µη Κ/Χ επεµβάσεις στα παιδιά για: απωλειών αίµατος απαιτήσεων για µετάγγιση Management of severe perioperative bleeding. Guidelines from the European Society of Anaesthesiology. Eur J Anaesthesiol 2013

53 Διαχείριση αιµοθεραπείας σε βαρέως πάσχοντα παιδιά στη ΜΕΘ Restrictive RBC transfusion strategy Στους ενήλικες βαρέως πάσχοντες ασθενείς βελτιώνει νοσηρότητα & θνητότητα Ελάχιστα δεδοµένα σε βαρέως πάσχοντα παιδιά στη ΜΕΘ Συνιστάται εξατοµικευµένη αντιµετώπιση Red Blood Cell Transfusion in Critically Ill Children. Pediatr Crit Care Med 2011;12:

54 Διαχείριση αιµοθεραπείας στα νεογνά Η αιµοθεραπεία στα νεογνά βασίζεται κυρίως: κλινική εµπειρία νεογνολόγων κλινική εµπειρία των ειδικών ιατρών της ιατρικής των µεταγγίσεων κατευθυντήριες οδηγίες διαφόρων ειδικών εθνικών επιτροπών

55 Διαχείριση αιµοθεραπείας στα νεογνά Στρατηγικές περιορισµού µετάγγισης στα νεογνά Συλλογή, κατεργασία & αποθήκευση του οµφάλιου αίµατος & µετάγγιση στο πάσχον νεογνό Ελάττωση της ιατρογενούς απώλειας: καταγραφή των αιµοληψιών χρήση µικροδειγµάτων διαδερµική µέτρηση Ο₂ Ερυθροποιητίνη + σίδηρος σε πρόωρα νεογνά µε ΒΣ<1000 g

56 Red blood cell transfusion in newborn infants - POSITION STATEMENT Recommendations Οι µεταγγίσεις δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για τη βελτίωση της αύξησης βάρους ή για την αντιµετώπιση της άπνοιας των πρόωρων νεογνών, όταν τα επίπεδα της αιµοσφαιρίνης είναι ήδη πάνω από τα συνιστώµενα. (Weak) Webert K, Hume H. Neonatal and pediatric transfusion practice. Canadian Blood Services: PDF/CBC_CGT_13.pdf (Accessed February 11, 2014) Paediatr Child Health 2014;19;213-17

57 Red blood cell transfusion in newborn infants - POSITION STATEMENT Recommendations Σε πρόωρα νεογνά σε φάση ανάρρωσης συνιστώνται «Top-up» µεταγγίσεις για διατήρηση Hb >7,5 g/dl. (Moderate) Σε νεογνά 1 ης εβδοµάδας προτεινόµενη ελάχιστη Hb 10 g/dl. Σε νεογνά 2 ης εβδοµάδας προτεινόµενη ελάχιστη Hb 8,5 g/dl. (Weak) Σε βρέφη που απαιτούν µηχανική υποστήριξη αναπνοής µπορεί να απαιτείται ουδός Hb. (Weak) Σε βρέφη µε κυανωτική καρδιοπάθεια απαιτείται ουδός Hb. (Weak) Paediatr Child Health 2014;19;213-17

58 Red blood cell transfusion in newborn infants - POSITION STATEMENT Recommendations Σε επείγουσα µετάγγιση µπορεί να χρησιµοποιηθεί O Rh- αίµα. Μετά την ηλικία των 4 εβδοµάδων από τη γέννηση απαιτείται πλήρης διασταύρωση του αίµατος. (Strong) Paediatr Child Health 2014;19;213-17

59 Red blood cell transfusion in newborn infants - POSITION STATEMENT Recommendations Σε περιπτώσεις µαζικής αιµορραγίας, για την οποία µπορεί να απαιτείται µετάγγιση µεγάλου όγκου αίµατος, συνιστάται: αποφυγή υπερκαλιαιµίας & αραίωσης των παραγόντων πήξης χορήγηση FFP (όπου είναι απαραίτητο). (Strong) Paediatr Child Health 2014;19;213-17

60 Έχει θέση η διαχείριση αιµοθεραπείας στον παιδιατρικό ασθενή; ΝΑΙ πρέπει να λαµβάνονται υπόψη: ενδείξεις οι περιοριστικές τεχνικές το επείγον & η βαρύτητα της κλινικής κατάστασης ηλικία συνυπάρχουσες παθήσεις κατευθυντήριες οδηγίες

61 Ευχαριστώ!

Χαιρετισµός Προέδρου...1. Οµιλητές Συντονιστές...2-3. Συνοπτικό Πρόγραµµα...4. Παρασκευή 22 Μαΐου...5-6. Σάββατο 23 Μαΐου...6-7

Χαιρετισµός Προέδρου...1. Οµιλητές Συντονιστές...2-3. Συνοπτικό Πρόγραµµα...4. Παρασκευή 22 Μαΐου...5-6. Σάββατο 23 Μαΐου...6-7 Περιεχόµενα Σελίδα Χαιρετισµός Προέδρου...1 Οµιλητές Συντονιστές...2-3 Συνοπτικό Πρόγραµµα...4 Επιστηµονικό Πρόγραµµα Παρασκευή 22 Μαΐου...5-6 Σάββατο 23 Μαΐου...6-7 Γενικές Πληροφορίες...11-12 Περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική Διαχείριση Μαιευτικής Αιμορραγίας Τι νεότερο.. Ευφημία Αθ. Ευωδιά Αναισθησιολόγος -Εντατικολόγος

Φαρμακευτική Διαχείριση Μαιευτικής Αιμορραγίας Τι νεότερο.. Ευφημία Αθ. Ευωδιά Αναισθησιολόγος -Εντατικολόγος Φαρμακευτική Διαχείριση Μαιευτικής Αιμορραγίας Τι νεότερο.. Ευφημία Αθ. Ευωδιά Αναισθησιολόγος -Εντατικολόγος Στόχοι παρουσίασης Αιμόσταση και αιμοστατικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της κύησης Ορισμός μαιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι περισσότερες ιατρικές σχολές δεν έχουν ένα πρόγραμμα σπουδών στον τομέα της ιατρικής της μετάγγισης,

Οι περισσότερες ιατρικές σχολές δεν έχουν ένα πρόγραμμα σπουδών στον τομέα της ιατρικής της μετάγγισης, Έχει αποδειχθεί ότι οι περισσότεροι γιατροί που παραγγέλλουν τα προϊόντα αίματος, ποτέ δεν έχουν λάβει επίσημη κατάρτιση σε θεραπεία με προϊόντα αίματος. Οι περισσότερες ιατρικές σχολές δεν έχουν ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθhνα 2010 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθήνα 2010

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης

Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης Παράγωγα Αίματος Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης Μέρος 2 ο Κ. Φουντούλη Συντονίστρια Διευθύντρια Αιμοδοσίας Χορήγηση αιμοπεταλίων με κριτήρια Κατευθυντήριες οδηγίες μετάγγισης ΑΜΠ το μεγαλύτερο όφελος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π.Κουτσογιάννη Αιματολόγος Ν. Υ. Αιμοδοσίας Γεν. Νοσ. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 1818,James Blundell πρώτη μετάγγιση από άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών και Αίματος στα Νεογνά-Βρέφη και Παιδιά

Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών και Αίματος στα Νεογνά-Βρέφη και Παιδιά ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 61 Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών και Αίματος στα Νεογνά-Βρέφη και Παιδιά Ε. ΚΟΥΡΙΛΑ-ΚΑΠΡΙΝΗ Η θεραπευτική χορ1ίγηση υγρών και ηλεκτρολυτών στα νεογνά, στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Π.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΉ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΉ

ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Π.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΉ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΉ ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Π.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΉ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΉ ΜΕΤΆΓΓΙΣΗ. Νεογνική και παιδιατρική μετάγγιση. Η μεταγγισιοθεραπεία των νεογνών απαιτεί ειδικές γνώσεις θεμάτων που δεν αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι. Γαστρεντερολογία

Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι. Γαστρεντερολογία Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι Γαστρεντερολογία Ιωάννης Γ Γουλής Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ 9 ο Σεµινάριο Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας Αθήνα, Μάιος 2015 Αιµορραγία ανωτέρου πεπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π.

ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ. Τα νεογνά είναι η πιο πολυμεταγγιζόμενη ομάδα νοσηλευομένων ασθενών. Έχουν ανώριμο ανοσολογικό

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ: «ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Γ. Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου, Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές µορφές µετάγγισης:

Εναλλακτικές µορφές µετάγγισης: ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ 30 ΜΑΪΟΥ-1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Εναλλακτικές µορφές µετάγγισης: Αυτόλογη παρακατάθεση (PAD) Περιεγχειρητική διάσωση (cell saving) Ισοογκαιµική αιµοαραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος. Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων γ αίματος αματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις.

Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος. Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων γ αίματος αματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις. Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος. Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων γ αίματος αματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις. Η χρήση παραγώγων είναι αναγκαία κυρίως λόγω των διαφορετικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ιωάννα ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ιωάννα ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία!"#$%&'() ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ιωάννα ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο πόνος κατά τον φυσιολογικό τοκετό βιώνεται ως ιδιαίτερα ισχυρός από τις περισσότερες επίτοκες. Επιπλέον, ο πόνος αυτός µπορεί να έχει δυσµενή αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων αίματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις Η χρήση παραγώγων είναι αναγκαία κυρίως λόγω των διαφορετικών συνθηκών φύλαξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ Μ.Παπαδοπούλου Αιματολόγος Αυτόλογη μετάγγιση εναλλακτική θεραπεία για τους κινδύνους της αλλογενούς (μετεγχειρητικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσµατικότητα & διακύµανση πρακτικών µετάγγισης. Μετάγγιση µίας µονάδας ερυθρών: τι έχει αλλάξει

Αποτελεσµατικότητα & διακύµανση πρακτικών µετάγγισης. Μετάγγιση µίας µονάδας ερυθρών: τι έχει αλλάξει Αποτελεσµατικότητα & διακύµανση πρακτικών µετάγγισης. Μετάγγιση µίας µονάδας ερυθρών: τι έχει αλλάξει Ανθή Γάφου, Αιµατολόγος NY ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ Η ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΙΛΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ Ασθενείς Χειρουργείο Χειρουργοί

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Π α ν ε λ λ ή ν ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο Μ ε τ α γ γ ι σ ι ο θ ε ρ α π ε ί α ς

7 ο Π α ν ε λ λ ή ν ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο Μ ε τ α γ γ ι σ ι ο θ ε ρ α π ε ί α ς ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Αλίκη Μανιάτη Αντιπρόεδρος: Όλγα Μαραντίδου Γραµµατέας: Κωνσταντίνος Σταµούλης Ταµίας: Αγορίτσα Βαρακλιώτη Μέλη:

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Π α ν ε λ λ ή ν ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο Μ ε τ α γ γ ι σ ι ο θ ε ρ α π ε ί α ς

7 ο Π α ν ε λ λ ή ν ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο Μ ε τ α γ γ ι σ ι ο θ ε ρ α π ε ί α ς ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Αλίκη Μανιάτη Αντιπρόεδρος: Όλγα Μαραντίδου Γραµµατέας: Κωνσταντίνος Σταµούλης Ταµίας: Αγορίτσα Βαρακλιώτη Μέλη:

Διαβάστε περισσότερα

2. Υποστήριξη του Κυκλοφορικού Συστήματος σε ασθενείς με τραυματική καταπληξία

2. Υποστήριξη του Κυκλοφορικού Συστήματος σε ασθενείς με τραυματική καταπληξία ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 137 2. Υποστήριξη του Κυκλοφορικού Συστήματος σε ασθενείς με τραυματική καταπληξία Κ. Σακελλαρίδης, Π. Τσελιώτη, Κ. Κατσίφα, Ε. Σκλάβου, Β. Γραμματικοπούλου, Δ. Μερμίγκης, Σ. Παπακωστόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοδυναμική διαχείριση για αποφυγή της υπότασης μετά από υπαραχνοειδή αναισθησία. Υγρά και αγγειοσυσπαστικά: Ποιά; Πόσα; Πότε;

Αιμοδυναμική διαχείριση για αποφυγή της υπότασης μετά από υπαραχνοειδή αναισθησία. Υγρά και αγγειοσυσπαστικά: Ποιά; Πόσα; Πότε; Αιμοδυναμική διαχείριση για αποφυγή της υπότασης μετά από υπαραχνοειδή αναισθησία. Υγρά και αγγειοσυσπαστικά: Ποιά; Πόσα; Πότε; Π. Ματσώτα Αναπλ. Καθ. Αναισθησιολογίας Β Παν/κη Κλινική Αναισθησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Αναπνευστικής Δυσχέρειας των Νεογνών Νόσος της Υαλίνης Μεμ6ράνης

Σύνδρομο Αναπνευστικής Δυσχέρειας των Νεογνών Νόσος της Υαλίνης Μεμ6ράνης ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 65 Σύνδρομο Αναπνευστικής Δυσχέρειας των Νεογνών Νόσος της Υαλίνης Μεμ6ράνης Α.ΑΝΔΡΕΟΥ Το Σύνδρομο Αναπνευστικής Δυσχέρειας (ΣΑΔ) του νεογνού μπορεί να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός Προέδρου...1. Οµιλητές Συντονιστές...2-3. Συνοπτικό Επιστηµονικό Πρόγραµµα...4. Επιστηµονικό Πρόγραµµα...7-9

Χαιρετισµός Προέδρου...1. Οµιλητές Συντονιστές...2-3. Συνοπτικό Επιστηµονικό Πρόγραµµα...4. Επιστηµονικό Πρόγραµµα...7-9 CMYK Περιεχόµενα Σελίδα Χαιρετισµός Προέδρου...1 Οµιλητές Συντονιστές...2-3 Συνοπτικό Επιστηµονικό Πρόγραµµα...4 Επιστηµονικό Πρόγραµµα...7-9 Περιλήψεις Εναρκτήρια Οµιλίας & ιάλεξης...14-19 Περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Mήνυµα Προέδρου...2. Οµιλητές - Συντονιστές...3-4. Συνοπτικό Επιστηµονικό Πρόγραµµα...5. Επιστηµονικό Πρόγραµµα...9-12. Περιλήψεις Εισηγήσεων...

Mήνυµα Προέδρου...2. Οµιλητές - Συντονιστές...3-4. Συνοπτικό Επιστηµονικό Πρόγραµµα...5. Επιστηµονικό Πρόγραµµα...9-12. Περιλήψεις Εισηγήσεων... CMYK Περιεχόµενα Σελίδα Mήνυµα Προέδρου...2 Οµιλητές - Συντονιστές...3-4 Συνοπτικό Επιστηµονικό Πρόγραµµα...5 Επιστηµονικό Πρόγραµµα...9-12 Περιλήψεις Εισηγήσεων...15-40 Γενικές Πληροφορίες...41-42 Ευχαριστίες...43

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροπενία και αναιμία μετά την έξοδο από τη ΜΕΝΝ πρόληψη και θεραπεία Βασιλική Σούμπαση-Γρίβα Καθηγήτρια Νεογνολογίας ΑΠΘ

Σιδηροπενία και αναιμία μετά την έξοδο από τη ΜΕΝΝ πρόληψη και θεραπεία Βασιλική Σούμπαση-Γρίβα Καθηγήτρια Νεογνολογίας ΑΠΘ Σιδηροπενία και αναιμία μετά την έξοδο από τη ΜΕΝΝ πρόληψη και θεραπεία Βασιλική Σούμπαση-Γρίβα Καθηγήτρια Νεογνολογίας ΑΠΘ Η σιδηροπενία είναι η πιο συχνή διατροφική ανεπάρκεια στον κόσμο και η συνηθέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση παραγώγων αίματος Ενδείξεις χορήγησης- Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις. Σταματία Θεοδωρίδου, Αιματολόγος

Χρήση παραγώγων αίματος Ενδείξεις χορήγησης- Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις. Σταματία Θεοδωρίδου, Αιματολόγος Χρήση παραγώγων αίματος Ενδείξεις χορήγησης- Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις Σταματία Θεοδωρίδου, Αιματολόγος Ορθολογική χρήση αίματος & παραγώγων Μετάγγιση επί ενδείξεων Διασφάλιση ποιότητας 1. Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

και θεραπευτικές καρδιολογικές παρεµβάσεις.

και θεραπευτικές καρδιολογικές παρεµβάσεις. 28 Αναισθησία για καρδιολογικές παρεµβάσεις Παπαγιαννοπούλου Πηνελόπη MD, PhD, Κώστογλου Χρήστος MD ABSTRACT Anaesthesia management during cardiologic interventions Papagiannopoulou P, Kostoglou Ch The

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι πραγματικά επικίνδυνο: η αναιμία ή η μετάγγιση

Τι είναι πραγματικά επικίνδυνο: η αναιμία ή η μετάγγιση Τι είναι πραγματικά επικίνδυνο: η αναιμία ή η μετάγγιση Σερένα Βαλσάμη Αιματολόγος, Λέκτορας ΕΚΠΑ Αιματολογικό Εργαστήριο Μονάδα Αιμοδοσίας Π.Ν. «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ» 9 ο Σεμινάριο Μεταγγισιοθεραπείας: Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟΜ Ε Ν Α. Χαιρετισµός Προέδρου...1. Οµιλητές Συντονιστές...2-3. Συνοπτικό Επιστηµονικό Πρόγραµµα...4. Επιστηµονικό Πρόγραµµα...

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟΜ Ε Ν Α. Χαιρετισµός Προέδρου...1. Οµιλητές Συντονιστές...2-3. Συνοπτικό Επιστηµονικό Πρόγραµµα...4. Επιστηµονικό Πρόγραµµα... Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟΜ Ε Ν Α Σελίδα Χαιρετισµός Προέδρου...1 Οµιλητές Συντονιστές...2-3 Συνοπτικό Επιστηµονικό Πρόγραµµα...4 Επιστηµονικό Πρόγραµµα...5-16 Πέµπτη 8 Μαΐου...5 Παρασκευή 9 Μαΐου...6-7 Σάββατο 10 Μαΐου...8-10

Διαβάστε περισσότερα