Wilo-VeroLine-IP-E Wilo-VeroTwin-DP-E

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Wilo-VeroLine-IP-E Wilo-VeroTwin-DP-E"

Transcript

1 Pioneering for You Wilo-VeroLine-IP-E Wilo-VeroTwin-DP-E el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ed.01 / Wilo

2 UX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20m DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12 L1 L2 L3 PE M25 M12 M20 SSM SBM

3 Fig. 4: [%] 100 [mws] Δp max [1/min] n max 0 Δp min n min off ,0 1,5 2 2,8 3,2 4,0 5, [V] [%] 100 [mws] Δp max [1/min] n max 0 Δp min n min off ,0 3,0 4 5,6 6,4 8,0 10, [m]

4 Fig. 5: IP-E/DP-E

5 1 Γενικά Ασφάλεια Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας Εξειδίκευση προσωπικού Κίνδυνοι εάν αγνοηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας Yποδείξεις ασφαλείας για τον χρήστη Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες ελέγχου και συναρμολόγησης Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή ανταλλακτικών Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση Αποστολή Πρόσδεση Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές Στοιχεία σχετικά με το προϊόν Κωδικοποίηση τύπου Τεχνικά χαρακτηριστικά Προαιρετικός εξοπλισμός Περιγραφή και λειτουργία Περιγραφή του προϊόντος Είδη ρύθμισης Λειτουργία διπλής αντλίας Περισσότερες λειτουργίες Εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση Εγκατάσταση Ηλεκτρική σύνδεση Χειρισμός Στοιχεία χειρισμού Δομή οθόνης Επεξήγηση στάνταρ συμβόλων Σύμβολα σε γραφήματα/οδηγίες Τρόποι ένδειξης Οδηγίες χειρισμού Αναφορά στοιχείων μενού Έναρξη χρήσης Πλήρωση και εξαέρωση Εγκατάσταση διπλής αντλίας Ρύθμιση της ισχύος της αντλίας Ρύθμιση του είδους ρύθμισης Συντήρηση Παροχή αέρα Εργασίες συντήρησης Βλάβες, αίτια και αντιμετώπιση Μηχανικές βλάβες Πίνακας σφαλμάτων Επιβεβαίωση σφάλματος Ανταλλακτικά Απόρριψη...49 WILO SE 11/2013

6 1 Γενικά Συνοπτικά γι αυτό το εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Το πρωτότυπο των οδηγιών λειτουργίας είναι στη γερμανική γλώσσα. Όλες οι άλλες γλώσσες αυτών των οδηγιών είναι μετάφραση του πρωτοτύπου. Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Θα πρέπει να φυλάσσονται πάντοτε κοντά στο προϊόν. Η λεπτομερής τήρηση αυτών των οδηγιών αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της προβλεπόμενης χρήσης και του σωστού χειρισμού του προϊόντος. Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αντιστοιχούν στον τύπο του προϊόντος και στο τεχνολογικό επίπεδο βάσει του οποίου δια μορφώνονται τα πρότυπα ασφαλείας κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ: Ένα αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των οδηγιών λειτουργίας. Σε περίπτωση τροποποίησης των εκεί αναφερόμενων εξαρτημάτων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την εταιρεία μας, η δήλωση αυτή χάνει την εγκυρότητά της. 2 Ασφάλεια Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν θεμελιώδεις υποδείξεις για την εγκατάσταση και λειτουργία στις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή. Γι αυτό το λόγο πρέπει να διαβάζονται όχι μόνο από τον εγκαταστάτη πριν από τη συναρμολόγηση ή τη θέση σε λειτουργία αλλά και από τον υπεύθυνο για το χειρισμό του μηχανήματος. Προσοχή δεν πρέπει να δοθεί μόνο στις γενικές υποδείξεις ασφάλειας αυτής της παραγράφου αλλά και στις ειδικές υποδείξεις ασφάλειας με τα σύμβολα που περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους. 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας Γενικό σύμβολο κινδύνου Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση ΟΔΗΓΙΑ Λέξεις επισήμανσης: ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνη κατάσταση. Η μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σε βαρύτατους τραυματισμούς ατόμων. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η λέξη «προειδοποίηση» υποδηλώνει ότι είναι πιθανοί βαρύτατοι τραυματισμοί προσώπων εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες λειτουργίας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στο μηχάνημα ή την εγκατάσταση. Η επισήμανση «Προσοχή» αφορά πιθανές ζημιές λόγω μη τήρησης των υποδείξεων. ΟΔΗΓΙΑ: Χρήσιμη οδηγία/υπόδειξη για τον χειρισμό του προϊόντος. Εφιστά επίσης την προσοχή του χρήστη σε πιθανές δυσκολίες. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E, Wilo-VeroTwin DP-E 3

7 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού Το προσωπικό που ασχολείται με τη συναρμολόγηση, το χειρισμό και τη συντήρηση πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση γι' αυτές τις εργασίες. 2.3 Κίνδυνοι εάν αγνοηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας 2.4 Yποδείξεις ασφαλείας για τον χρήστη 2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες ελέγχου και συναρμολόγησης 2.6 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή ανταλλακτικών Εάν δεν τηρηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους και για το μηχάνημα ή την εγκατάσταση. Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία διεκδίκησης αποζημίωσης/εγγύησης. Ειδικότερα η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει τους εξής κινδύνους: Διακοπή της λειτουργίας ή σημαντικών λειτουργιών της συσκευής ή της εγκατάστασης. Διακοπή των προδιαγεγραμμένων διαδικασιών συντήρησης και επισκευής, Κινδύνους για τα πρόσωπα από ηλεκτρικές, μηχανικές ή βακτηριολογικές επιδράσεις, Αντικειμενικές βλάβες. Πρέπει να δίδεται προσοχή στους κανονισμούς που ισχύουν για την πρόληψη ατυχημάτων. Πρέπει να αποκλεισθούν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές του VDE και των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας (ΔΕΗ). Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες φυσικές, κινητικές ή διανοητικές ικανότητες, ή που δεν διαθέτουν εμπειρία ή σχετικές γνώσεις (ούτε από παιδιά). Εκτός εάν επιτηρούνται από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή αν λαμβάνουν οδηγίες από αυτό το άτομο σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην υπάρξει περίπτωση να παίξουν με τη συσκευή. Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει ώστε όλες οι εργασίες ελέγχου και συναρμολόγησης να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο γνωρίζει τις οδηγίες λειτουργίας. Οι εργασίες στο μηχάνημα και την εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο όταν η εγκατάσταση είναι εκτός λειτουργίας. Πρέπει να τηρείται οπωσδήποτε η διαδικασία θέσης εκτός λειτουρ γίας του μηχανήματος/της εγκατάστασης, όπως περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Η διεξαγωγή μετατροπών στο προϊόν επιτρέπεται μόνο μετά από συνεννόηση με τον κατασκευαστή. Αυθεντικά εξαρτήματα και ανταλλακτικά του ιδίου του κατασκευαστή εξασφαλίζουν πλήρη ασφάλεια λειτουργίας. Ηχρήση εξαρτημάτων άλλης προέλευσης απαλλάσσει τον κατασκευαστή από ενδεχόμενες συνέπειες. 2.7 Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας Η λειτουργική ασφάλεια του παρεχόμενου προϊόντος διασφαλίζεται μόνο εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται με τον προβλεπόμενο τρόπο σύμφωνα με το κεφάλαιο «Σκοπός χρήσης» των οδηγιών λειτουργίας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ξεπερασθούν οι οριακές τιμές που δίδονται στο φύλλο χαρακτηριστικών του προϊόντος. 4 WILO SE 11/2013

8 3 Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση 3.1 Αποστολή Η αντλία παραδίδεται από το εργοστάσιο σε χαρτοκιβώτιο ή στερεωμένη σε παλέτα και προστατευμένη έναντι σκόνης και υγρασίας. Έλεγχος μεταφοράς Φύλαξη Όταν παραλάβετε την αντλία, ελέγξτε την αμέσως για ζημιές μεταφοράς. Εάν διαπιστωθούν ζημιές, ξεκινήστε τις απαιτούμενες διαδικασίες με τη μεταφορική εταιρεία μέσα στις αντίστοιχες προθεσμίες. Μέχρι να εγκατασταθεί η αντλία, φυλάξτε τη σε μέρος στεγνό, χωρίς παγετό και προστατευμένη από μηχανικές ζημιές. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιάς από λάθος συσκευασία! Εάν η αντλία μεταφερθεί εκ νέου κάποια άλλη στιγμή αργότερα, πρέπει να συσκευαστεί με ασφάλεια για τη μεταφορά. Προς τον σκοπό αυτό επιλέξτε τη γνήσια συσκευασία ή μία ισοδύναμη συσκευασία. 3.2 Πρόσδεση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμών! Μη ενδεδειγμένη μεταφορά μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς. Η μεταφορά της αντλίας πρέπει να εκτελείται με εγκεκριμένα μέσα ανάληψης φορτίου. Αυτά πρέπει να στερεώνονται στις φλάντζες της αντλίας και ενδεχομένως στην εξωτερική διάμετρο (απαιτείται ασφάλεια έναντι ολίσθησης!). Για την ανύψωση με το γερανό, η αντλία πρέπει να τυλιχτεί με κατάλληλους ιμάντες, όπως φαίνεται στο σχήμα. Τοποθετήστε την αντλία σε θηλιές που σφίγγουν από το ίδιον το βάρος της αντλίας. Οι κρίκοι μεταφοράς στον κινητήρα χρησιμεύουν μόνο σαν οδηγοί κατά την ανάληψη του φορτίου (σχ.7). Σχ. 7: Πρόσδεση της αντλίας Οι κρίκοι μεταφοράς στον κινητήρα προορίζονται μόνο για τη μεταφορά του κινητήρα και όχι για όλη την αντλία (σχ.8). Σχ. 8: Πρόσδεση του κινητήρα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας μεγάλου βάρους της αντλίας! Η ίδια η αντλία και τα εξαρτήματά της ίσως παρουσιάσουν ένα ιδιαίτερα αυξημένο βάρος. Από τα εξαρτήματα που πέφτουν υπάρχει ο κίνδυνος κοπής, συνθλίψεων, θλάσεων ή κτυπημάτων, τα οποία ίσως οδηγήσουν και σε θάνατο. Να χρησιμοποιείτε πάντα τα κατάλληλα ανυψωτικά μέσα και να ασφαλίζετε τα εξαρτήματα έναντι πτώσης. Να μη στέκεστε ποτέ κάτω από αιωρούμενα φορτία. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E, Wilo-VeroTwin DP-E 5

9 4 Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές Προορισμός Τομείς εφαρμογής Αντενδείξεις Οι αντλίες ξηρού ρότορα της κατασκευαστικής σειράς IP-E (Inline)/ DP-E (διπλή) προορίζονται για χρήση ως κυκλοφορητές σε τεχνικά συστήματα κτιρίων. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για: Συστήματα θέρμανσης ζεστού νερού Κυκλώματα νερού ψύξης και κρύου νερού Βιομηχανικά συστήματα κυκλοφορίας Συστήματα μετάδοσης θερμότητας Τυπικό περιβάλλον εγκατάστασης είναι χώροι τεχνικού εξοπλισμού εντός του κτιρίου με περαιτέρω τεχνικές εγκαταστάσεις για το κτίριο. Άμεση εγκατάσταση της συσκευής σε διαφορετικής χρήσης χώρους (οικίες και χώροι εργασίας) δεν προβλέπεται. Γι' αυτή την κατασκευαστική σειρά δεν επιτρέπεται η εξωτερική τοποθέτηση. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος για υλικές ζημιές! Η παρουσία μη επιτρεπόμενων ουσιών μέσα στο υγρό μπορεί να προκαλέσει καταστροφή της αντλίας. Τα διαβρωτικά στερεά (π.χ. άμμος) αυξάνουν τη φθορά της αντλίας. Οι αντλίες χωρίς έγκριση για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες (Ex) δεν ενδείκνυνται για τη χρήση σε τέτοιο περιβάλλον. Στη χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές ανήκει επίσης η τήρηση αυτών των οδηγιών. Κάθε περαιτέρω χρήση θεωρείται ως μη ενδεδειγμένη. 5 Στοιχεία σχετικά με το προϊόν 5.1 Κωδικοποίηση τύπου Η κωδικοποίηση τύπου αποτελείται από τα εξής στοιχεία: Παρά δειγμα: IP-E 40/ 160-4/ 2 xx DP-E 40/ 160-4/ 2 xx IP DP Αντλία φλάντζας ως μονή αντλία Inline Αντλία φλάντζας ως διπλή αντλία Inline -E Με Ηλεκτρονική μονάδα για ηλεκτρονική ρύθμιση αριθμού στροφών 40 Ονομαστικό εύρος DN της σύνδεσης σωλήνα 160 Διάμετρος πτερωτής [mm] 4 Ονομαστική ισχύς κινητήρα P 2 [kw] 2 Αριθμός πόλων κινητήρα xx Παραλλαγή: π.χ. R1 - χωρίς αισθητήρα διαφορικής πίεσης 6 WILO SE 11/2013

10 5.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά Ιδιότητα Τιμή Παρατηρήσεις Περιοχή αριθμού στροφών /min Ονομαστικό εύρος DN 32; 40; 50; 65; 80 Συνδέσεις σωλήνων Φλάντζες PN 16 EN Επιτρεπόμενη θερμοκρασία ρευστού min./max. Θερμοκρασία περιβάλλοντος min./max. 0 έως 40 C Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας Κατηγορία μόνωσης -20 C μέχρι +120 C Ανάλογα με το αντλούμενο υγρό 10 bar Βαθμός προστασίας IP 55 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Εκπομπή παρεμβολών κατά Αντοχή σε παρεμβολές κατά Στάθμη πίεσης θορύβου F EN EN < 71 db() Επιτρεπόμενα αντλούμενα υγρά Νερό θέρμανσης κατά VDI 2035 Νερό ψύξης/κρύο νερό Μίγμα νερού/γλυκόλης έως 40 % κατ' όγκο. Λάδι μεταφοράς θερμότητας Άλλα υγρά Ηλεκτρική σύνδεση Εσωτερικό ηλεκτρικό κύκλωμα Ρύθμιση αριθμού στροφών Σχετική υγρασία αέρα 3~440 V 10 %, 50/60 Hz 3~400 V 10 %, 50/60 Hz 3~380 V -5 % /+ 10 %, 50/60 Hz PELV, γαλβανική μόνωση ενσωματωμένος μετατροπέας συχνό τητας < 95 %, χωρίς υγροποίηση Οικίες Βιομηχανικός τομέας Στάνταρ τύπος Στάνταρ τύπος Στάνταρ τύπος Μόνο σε ειδική κατασκευή Μόνο σε ειδική κατασκευή Υποστηριζόμενα είδη δικτύου: TN, TT Για τις παραγγελίες ανταλλακτικών πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία της πινακίδας τύπου της αντλίας και του κινητήρα. Αντλούμενα υγρά Εάν η λειτουργία αφορά μίγματα νερού/γλυκόλης (ή αντλούμενα υγρά με άλλο ιξώδες από αυτό του καθαρού νερού), πρέπει να λάβετε υπόψη μία αυξημένη κατανάλωση ισχύος της αντλίας. Χρησιμοποιείτε την αντλία μόνο για μίγματα με συστατικά προστασίας έναντι διάβρωσης. Πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προδιαγραφές του κατασκευαστή! Το αντλούμενο υγρό δεν επιτρέπεται να έχει ιζήματα. Εάν η αντλία χρησιμοποιηθεί για άλλα μέσα απαιτείται έγκριση από τη Wilo. Μίγματα με ποσοστό γλυκόλης > 10 % επηρεάζουν τη χαρακτηριστική καμπύλη Δp-v και τον υπολογισμό ροής. ΟΔΗΓΙΑ Η τιμή της ροής, που εμφανίζεται στην ένδειξη της IR-οθόνης ή του IR-PD, ή που προβάλλεται στο σύστημα διαχείρισης κτιρίου, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για το σύστημα ρύθμισης της αντλίας. Αυτή η τιμή δείχνει μόνο την εξέλιξη. Δεν εμφανίζεται σε όλους τους τύπους αντλιών μια τιμή ροής. ΟΔΗΓΙΑ Πρέπει να τηρηθεί οπωσδήποτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας των αντλουμενων υγρών! Αντλία IP-E/DP-E Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E, Wilo-VeroTwin DP-E 7

11 5.3 Προαιρετικός εξοπλισμός Ο προαιρετικός εξοπλισμός πρέπει να παραγγέλνεται ξεχωριστά: 3 υποστηρίγματα με υλικά στερέωσης για την τοποθέτηση επάνω σε βάση θεμελίωσης Συσκευή IR IR-PD Μονάδα IF PLR για σύνδεση σε PLR/μετατροπείς διεπαφής Μονάδα IF LON για σύνδεση στο δίκτυο LONWORKS Μονάδα IF BCnet Μονάδα IF Modbus Μονάδα IF CN Για λεπτομερή λίστα βλέπε τον κατάλογο. ΟΔΗΓΙΑ Οι μονάδες IF επιτρέπεται να τοποθετηθούν μόνο όταν η αντλία βρίσκεται εκτός τάσης. 6 Περιγραφή και λειτουργία 6.1 Περιγραφή του προϊόντος Οι περιγραφόμενες αντλίες είναι φυγοκεντρικές αντλίες χαμηλής πίεσης, ξηρού ρότορα, μίας βαθμίδας, συμπαγούς κατασκευής, με συνδεδεμένο κινητήρα. Οι αντλίες μπορούν να τοποθετηθούν είτε ενσωματωμένες απευθείας σε μια επαρκώς πακτωμένη σωλήνωση, ήεπάνω σε μια βάση θεμελίου. Το κέλυφος της αντλίας είναι τύπου INLINE, δηλαδή οι φλάντζες της πλευράς αναρρόφησης και κατάθλιψης βρίσκονται σε μία κεντρική γραμμή. Κάθε κέλυφος αντλίας είναι εξοπλισμένο με πόδια. Συνιστάται η συναρμολόγηση πάνω σε βάση θεμελίου. Ηλεκτρονική μονάδα Η ηλεκτρονική μονάδα ρυθμίζει τον αριθμό στροφών της αντλίας σε μία επιθυμητή τιμή που ρυθμίζεται εντός του εύρους ρύθμισης. Αναλόγως του τρόπου της ρύθμισης, η διαφορά πίεσης υπακούει σε διαφορετικά κριτήρια. Σε όλους τους τρόπους ρύθμισης ωστόσο, ηαντλία προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες ανάγκες ισχύος της εγκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν ιδιαίτερα κατά τη χρήση θερμοστατικών βαλβίδων ή αναμικτήρων. Τα ουσιαστικά πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής ρύθμισης είναι τα εξής: Εξοικονόμηση βαλβίδων υπερχείλισης Εξοικονόμηση ενέργειας Μείωση θορύβων ροής Προσαρμογή της αντλίας στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της λειτουργίας Σχ. 9: Ηλεκτρονική μονάδα Υπόμνημα (σχ. 9): 1 Σημείο στερέωσης καλύμματος 2 Το Κόκκινο Κουμπί 3 Παράθυρο υπερύθρων 4 Συστοιχίες ακροδεκτών 5 Οθόνη 6 Διακόπτης DIP 7 Ακροδέκτες ηλ. τροφοδοσίας 8 Διεπαφή για μονάδα IF 8 WILO SE 11/2013

12 6.2 Είδη ρύθμισης H H max Τα επιλεγόμενα είδη ρύθμισης είναι: Δp-c: Το ηλεκτρονικό σύστημα διατηρεί σταθερή τη διαφορά πίεσης που δημιουργείται από την αντλία στην επιτρεπόμενη περιοχή παροχής, σύμφωνα με τη ρυθμισμένη επιθυμητή τιμή διαφοράς πίεσης H s, μέχρι τη μέγιστη χαρακτηριστική καμπύλη (σχ. 10). Hs s H min Σχ. 10: Σύστημα ρύθμισης Δp-c Q Q H H S = Παροχή = Διαφορά πίεσης (Min/Max) = Επιθυμητή τιμή διαφοράς πίεσης ΟΔΗΓΙΑ Περαιτέρω πληροφορίες για την επιλογή του είδους ρύθμισης και των σχετικών παραμέτρων θα βρείτε στα κεφάλαια 8 «Χειρισμός» στη σελίδα 20 και 9.4 «Ρύθμιση του είδους ρύθμισης» στη σελίδα 36. H H max H s ½ H s H min Σχ. 11: Σύστημα ρύθμισης Δp-v Q Δp-v: Το ηλεκτρονικό σύστημα μεταβάλλει γραμμικά την επιθυμητή τιμή διαφοράς πίεσης που πρέπει να τηρεί η αντλία μεταξύ του μανομε τρικού ύψους H s και ½ H s. Η επιθυμητή τιμή διαφοράς πίεσης H s αυξάνεται και μειώνεται αναλόγως του όγκου παροχής (σχ. 11). Q = Παροχή H = Διαφορά πίεσης (Min/Max) H S = Επιθυμητή τιμή διαφοράς πίεσης ΟΔΗΓΙΑ Περαιτέρω πληροφορίες για την επιλογή του είδους ρύθμισης και των σχετικών παραμέτρων θα βρείτε στα κεφάλαια 8 «Χειρισμός» στη σελίδα 20 και 9.4 «Ρύθμιση του είδους ρύθμισης» στη σελίδα 36. H n max Hs s Λειτουργία με σταθερές στροφές: Οι στροφές της αντλίας μπορούν να κρατούνται σταθερές σε έναν σταθερό αριθμό μεταξύ n min και n max (σχ.12). Ο τρόπος λειτουργίας «Χειροκίνητος τρόπος ελέγχου» απενεργοποιεί όλους τους υπόλοιπους τρόπους ρύθμισης. n min Q Σχ. 12: Λειτουργία με σταθερές στροφές Έλεγχος PID: Εάν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα παραπάνω βασικά είδη ρύθμισης π.χ. σε εγκατάσταση διχαλωτού αγωγού ή γενικά, όταν ο ρυθμιστής δεν συνδέεται απευθείας στην αντλία (σχ. 13) έχετε στη διάθεσή σας τη λειτουργία ελέγχου-pid (Proportional-Integral- Differential = Αναλογική Ολοκληρωτική Διαφορική Ρύθμιση). Συνδυάζοντας κατάλληλα τα μεμονωμένα είδη ρύθμισης, ο χρήστης μπορεί να επιτύχει ταχεία, μόνιμη ρύθμιση χωρίς παραμένουσα απόκλιση από τις επιθυμητές τιμές. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E, Wilo-VeroTwin DP-E 9

13 Σχ. 13: Παράδειγμα, εφαρμογή ελέγχου- PID Το σήμα εξόδου του επιλεγμένου αισθητήρα μπορεί να πάρει οποιαδήποτε ενδιάμεση τιμή. Η εκάστοτε επιτυγχανόμενη πραγματική τιμή (σήμα αισθητήρα) εμφανίζεται στη σελίδα κατάστασης του μενού σε ποσοστό (100 % = μέγιστο εύρος μέτρησης του αισθητήρα). ΟΔΗΓΙΑ Η εμφανιζόμενη τιμή επί τοις εκατό αντιστοιχεί μόνο έμμεσα στην τρέχουσα απόδοση παροχής των αντλιών. Έτσι, η μέγιστη παροχή μπορεί να έχει επιτευχθεί π.χ. ήδη σε σήμα αισθητήρα < 100 %. Περαιτέρω πληροφορίες για την επιλογή του είδους ρύθμισης και των σχετικών παραμέτρων θα βρείτε στα κεφάλαια 8 «Χειρισμός» στη σελίδα 20 και 9.4 «Ρύθμιση του είδους ρύθμισης» στη σελίδα Λειτουργία διπλής αντλίας ΟΔΗΓΙΑ Οι ιδιότητες που περιγράφονται στη συνέχεια διατίθενται, μόνο εάν χρησιμοποιείται η εσωτερική διεπαφή MP (MP = Multipump). Ο έλεγχος και των δύο αντλιών γίνεται από την κύρια αντλία (Master). Σε περίπτωση βλάβης μίας αντλίας, η άλλη αντλία λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές ρύθμισης της κύριας αντλίας. Σε περίπτωση ολικής βλάβης της κύριας αντλίας, η εφεδρική αντλία εκκινείται με τις στροφές έκτακτης λειτουργίας. Οι στροφές λειτουργίας ανάγκης μπορούν να ρυθμιστούν στο μενού < > (βλέπε κεφάλαιο στη σελίδα 12). Στην ένδειξη της κύριας αντλίας εμφανίζεται η κατάσταση της διπλής αντλίας. Στην βοηθητική αντλία αντιθέτως εμφανίζεται στην ένδειξη «SL». Η κύρια αντλία είναι η αριστερή αντλία στην κατεύθυνση ροής. Σε αυτή την αντλία πρέπει να συνδέσετε τον αισθητήρα διαφοράς πίεσης. Τα σημεία μέτρησης του αισθητήρα διαφορικής πίεσης της κύριας αντλίας πρέπει να είναι στον εκάστοτε συγκεντρωτικό σωλήνα στην πλευρά αναρρόφησης και κατάθλιψης της εγκατάστασης διπλής αντλίας. Μονάδα διεπαφής (μονάδα IF) Για την επικοινωνία μεταξύ των αντλιών και του υπολογιστή αντλιών απαιτείται ανά αντλία μία μονάδα IF (προαιρετικός εξοπλισμός), που συνδέεται στον χώρο ακροδεκτών (σχ. 1). Η επικοινωνία Master Slave γίνεται μέσω μίας εσωτερικής διεπαφής (ακροδέκτης: MP, σχ. 19). Για διπλές αντλίες πρέπει κατά κανόνα μόνο η κύρια αντλία να εξοπλίζεται με μία μονάδα IF. Επικοινωνία Κύρια αντλία Εφεδρική αντλία PLR/μετατροπέας διεπαφής Μονάδα IF PLR δεν απαιτείται Δίκτυο LONWORKS Μονάδα IF LON δεν απαιτείται BCnet Μονάδα IF BCnet δεν απαιτείται Modbus Μονάδα IF Modbus δεν απαιτείται CN-Bus Μονάδα IF CN δεν απαιτείται 10 WILO SE 11/2013

14 6.3.1 Τρόποι λειτουργίας Κύρια/εφεδρική λειτουργία Παράλληλη λειτουργία H H max Hs s H min Σχ. 14: Ρύθμιση Δp-c (παράλληλη λειτουργία) Q Κάθε μία από τις δύο αντλίες αποδίδει την ισχύ παροχής σύμφωνα με τη ρύθμισή της. Η άλλη αντλία είναι σε ετοιμότητα για περίπτωση βλάβης ή λειτουργεί μετά από εναλλαγή των αντλιών. Λειτουργεί πάντα μόνο μία αντλία (βλέπε σχ. 10, 11 και 12). Στην περιοχή μερικού φορτίου, η υδραυλική ισχύς αποδίδεται αρχικά από τη μία αντλία. Η 2η αντλία ενεργοποιείται για βελτιστοποίηση του βαθμού απόδοσης, δηλαδή όταν το σύνολο της καταναλισκόμενης ισχύος P 1 και των δύο αντλιών στην περιοχή μερικού φορτίου είναι χαμηλότερο από την καταναλισκόμενη ισχύ P 1 της μίας αντλίας. Και οι δύο αντλίες ρυθμίζονται τότε συγχρονισμένα για λειτουργία μέχρι τις μέγιστες στροφές (σχ.14 και 15). Στη λειτουργία με σταθερές στροφές λειτουργούν μόνιμα και οι δύο αντλίες συγχρονισμένα. Συγκρίνετε το κεφάλαιο 6.4 «Περισσότερες λειτουργίες» στη σελίδα 13. H H max H s H min Σχ. 15: Ρύθμιση Δp-v (παράλληλη λειτουργία) Q Χαρακτηριστικά λειτουργίας διπλής αντλίας Εναλλαγή αντλιών Στη λειτουργία διπλής αντλίας γίνεται εναλλαγή αντλιών κάθε 24 ώρες (αυτό το διάστημα ρυθμίζεται). Η εναλλαγή αντλιών μπορεί να διεγείρεται εσωτερικά με χρονοέλεγχο (μενού < > + < >), εξωτερικά (μενού < >) με ένα θετικό ανοδικό σήμα στην επαφή «UX» (βλέπε σχ. 19), ή χειροκίνητα (μενού < >). Η χειροκίνητη ή εξωτερική εναλλαγή αντλιών είναι εφικτή το νωρίτερο 5 δευτερόλεπτα μετά την τελευταία εναλλαγή τους. Η ενεργοποίηση της εξωτερικής εναλλαγής αντλιών απενεργοποιεί ταυτόχρονα την εσωτερικά ρυθμιζόμενη εναλλαγή τους με χρονοέλεγχο. Χαρακτηριστικά λειτουργίας των εισόδων και εξόδων Είσοδος πραγματικής τιμής In1, είσοδος επιθυμητής τιμής In2 στην κύρια αντλία: Επιδρά σε όλο το συγκρότημα. «Εξωτερική απενεργοποίηση (Ext. OFF)» ρυθμίζεται στην κύρια αντλία (μενού < >): Επιδρά συναρτήσει της ρύθμισης στο μενού < > μόνο στην αντλία Master ή στην αντλία Master και Slave. ρυθμίζεται στην αντλία Slave: Επιδρά μόνο στην αντλία Slave. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E, Wilo-VeroTwin DP-E 11

15 Μηνύματα βλαβών/λειτουργίας ESM/SSM: Για κεντρικό έλεγχο μπορεί να συνδεθεί ένα συλλογικό μήνυμα βλάβης (SSM) στην κύρια αντλία. Σε αυτήν την περίπτωση η επαφή επιτρέπεται να είναι συνδεμένη μόνο στην κύρια αντλία. Η ένδειξη ισχύει για όλο το συγκρότημα. Στην κύρια αντλία (ή μέσω οθόνης υπερύθρων/pd) αυτό το μήνυμα μπορεί στο μενού < > να προγραμματίζεται ως μεμονωμένο (ESM) ή συνολικό (SSM) σήμα βλάβης. Για το μεμονωμένο μήνυμα βλάβης πρέπει να συνδεθεί η επαφή σε κάθε αντλία. EBM/SBM: Για κεντρικό έλεγχο μπορεί να συνδεθεί ένα συλλογικό μήνυμα λειτουργίας (SBM) στην κύρια αντλία. Σε αυτήν την περίπτωση η επαφή επιτρέπεται να είναι συνδεμένη μόνο στην κύρια αντλία. Η ένδειξη ισχύει για όλο το συγκρότημα. Στην κύρια αντλία (ή μέσω οθόνης υπερύθρων/pd) αυτό το μήνυμα μπορεί να ρυθμίζεται ως μεμονωμένο (EBM) ή ως συνολικό (SBM) σήμα λειτουργίας στο μενού < >. Η λειτουργία «Ετοιμότητα», «Λειτουργία», «Ηλεκτρικό δίκτυο On» του σήματος EBM/SBM ρυθμίζεται στο < > στην κύρια αντλία. Για το μεμονωμένο σήμα λειτουργίας πρέπει να συνδεθεί η επαφή σε κάθε αντλία. Δυνατότητες χειρισμού στην αντλία Slave Στην αντλία Slave μπορούν να εκτελεστούν μόνοι οι ρυθμίσεις «Eξωτερικά off» και «Φραγή/ελευθέρωση αντλίας» Λειτουργία σε περίπτωση διακοπής επικοινωνίας Σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας, και οι δύο οθόνες δείχνουν τον κωδικό σφάλματος «E052». Όσο διαρκεί η διακοπή, οι αντλίες λειτουργούν ως μεμονωμένες αντλίες. Και οι δύο μονάδες αναφέρουν την βλάβη μέσω της επαφής ESM/SSM. Η βοηθητική αντλία λειτουργεί μόνο στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης (χειροκίνητος τρόπος ελέγχου), σύμφωνα με τις προρυθμισμένες στροφές έκτακτης ανάγκης στην κύρια αντλία (βλέπε σημεία μενού < >). Η εργοστασιακή ρύθμιση στις στροφές λειτουργίας ανάγκης είναι n = 1850/925 1/min για 2/4 πόλους. Μετά την επιβεβαίωση της ένδειξης βλάβης, όσο διαρκεί η διακοπή επικοινωνίας εμφανίζεται και στις δύο οθόνες των αντλιών η ένδειξη κατάστασης. Με αυτό τον τρόπο μηδενίζεται ταυτόχρονα η επαφή μεμονωμένου/συλλογικού μηνύματος βλάβης. Στην οθόνη της βοηθητικής αντλίας εμφανίζεται το σύμβολο ( η αντλία βρίσκεται στη λειτουργία εκτάκτου ανάγκης). Η (προηγουμένως) κύρια αντλία συνεχίζει να διεκπεραιώνει την ρύθμιση. Η (προηγουμένως) βοηθητική αντλία λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές για τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης αίρεται μόνο με ενεργοποίηση της εργοστασι ακής ρύθμισης, μετά την εξάλειψη της διακοπής της επικοινωνίας ή με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. ΟΔΗΓΙΑ Κατά τη διάρκεια της διακοπής της επικοινωνίας, η (προηγουμένως) αντλία Slave δεν μπορεί να λειτουργήσει σε λειτουργία ρύθμισης, επειδή ο αισθητήρας διαφοράς πίεσης συνδέεται στην κύρια αντλία. Όταν η βοηθητική αντλία βρίσκεται στη λειτουργία εκτάκτου ανά γκης δε μπορούν να γίνουν αλλαγές στη μονάδα. Μετά την εξάλειψη της διακοπής της επικοινωνίας, οι αντλίες μεταβαίνουν πάλι σε κανονική λειτουργία διπλής αντλίας, όπως πριν τη βλάβη. 12 WILO SE 11/2013

16 Χαρακτηριστικά λειτουργίας της βοηθητικής αντλίας Λήξη της λειτουργίας εκτάκτου ανάγκης στη βοηθητική αντλία: Ενεργοποίηση εργοστασιακών ρυθμίσεων Όταν κατά τη διάρκεια της διακοπής επικοινωνίας στην (προηγουμένως) βοηθητική αντλία λήξει η λειτουργία εκτάκτου ανάγκης λόγω ενεργοποίησης της εργοστασιακής ρυθμίσης, η (προηγουμένως) βοηθητική αντλία εκκινείται με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις μιας μεμονωμένης αντλίας. Έπειτα λειτουργεί στον τρόπο λειτουργίας Δp-c με περίπου το μισό μέγιστο μανομετρικό ύψος. ΟΔΗΓΙΑ Αν δεν υπάρχει σήμα αισθητήρα, τότε η (προηγουμένως) βοηθητική αντλία λειτουργεί με το μέγιστες στροφές. Για να αποφευχθεί αυτό, μπορεί να χρησιμοποιείται το σήμα του κωδικοποιητή διαφοράς πίεσης της (προηγουμένως) κύριας αντλίας. Ένα υπάρχον σήμα αισθητήρα στη βοηθητική αντλία δεν έχει καμία επίδραση στην κανονική λειτουργία της διπλής αντλίας. Απενεργοποίηση, ενεργοποίηση ηλεκτρικής τροφοδοσίας Αν κατά τη διακοπή επικοινωνίας στην (προηγουμένως) βοηθητική αντλία λήξει η λειτουργία εκτάκτου ανάγκης λόγω απενεργοποίησης και ενεργοποίησης της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, εκκινείται η (προηγουμένως) βοηθητική αντλία με τα τελευταία στοιχεία, που είχε λάβει προηγουμένως από την κύρια αντλία για τη λειτουργία εκτάκτου ανάγκης. (Για παράδειγμα χειροκίνητος τρόπος ελέγχου με προκαθορισμένες στροφές ή αντίστοιχα off.) Χαρακτηριστικά λειτουργίας της κύριας αντλίας Λήξη της λειτουργίας εκτάκτου ανάγκης στην κύρια αντλία: Ενεργοποίηση εργοστασιακής ρύθμισης Όταν κατά τη διακοπή επικοινωνίας ενεργοποιηθεί η εργοστασιακή ρύθμιση στην (προηγουμένως ) κύρια αντλία, αυτή ξεκινά με την εργοστασιακή ρύθμιση μιας μεμονωμένης αντλίας. Έπειτα λειτουργεί στον τρόπο λειτουργίας Δp-c με περίπου το μισό μέγιστο μανομετρικό ύψος. Απενεργοποίηση, ενεργοποίηση ηλεκτρικής τροφοδοσίας Αν κατά τη διακοπή επικοινωνίας στην (προηγουμένως) κύρια αντλία διακοπεί η λειτουργία λόγω απενεργοποίησης και ενεργοποίησης της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, η (προηγουμένως) κύρια αντλία εκκινείται με τα τελευταία στοιχεία από την παραμετροποίηση διπλής αντλίας. 6.4 Περισσότερες λειτουργίες Φραγή ή ελευθέρωση αντλίας Δοκιμαστική λειτουργία αντλιών Στο μενού < > μπορεί να ελευθερώνεται ή να φράσσεται η εκάστοτε αντλία γενικά για τη λειτουργία. Μία φραγμένη αντλία δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μέχρι τη χειροκίνητη άρση της φραγής. Η ρύθμιση μπορεί να γίνεται απευθείας σε κάθε αντλία ή μέσω της θύρας επικοινωνίας υπερύθρων. Μια δοκιμαστική λειτουργία αντλιών γίνεται για 2 λεπτά μετά από 24 ώρες, αφότου σταμάτησε μια αντλία ή μία κεφαλή αντλίας. Η αιτία της διακοπής λειτουργίας εδώ δεν έχει σημασία (χειροκίνητη απενεργοποίηση, Ext. off, σφάλμα, ρύθμιση, λειτουργία εκτάκτου ανάγκης, στοιχεία συστήματος διαχείρισης κτιρίου). Αυτή η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται, όσο η αντλία δεν ενεργοποιείται ελεγχόμενη. Η «δοκιμαστική λειτουργία αντλιών» δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω του μενού ή μέσω οποιασδήποτε διεπαφής. Μόλις η αντλία ενεργοποιηθεί ελεγχόμενη, διακόπτεται η αντίστροφη μέτρηση για την επόμενη δοκιμαστική λειτουργία αντλιών. Η διάρκεια μιας δοκιμαστικής λειτουργίας αντλιών είναι 5 δευτερόλεπτα. Σε αυτό το διάστημα ο κινητήρας λειτουργεί με τις ελάχιστες στροφές. Αν σε μια διπλή αντλία έχουν απενεργοποιηθεί και οι δύο κεφαλές αντλίας, π.χ. μέσω του Ext. off, τότε λειτουργούν και οι δύο για 5 δευτερόλεπτα. Ακόμα και σε «Κύρια/εφεδρική λειτουργία» η δοκιμαστική λειτουργία αντλιών λειτουργεί, αν η εναλλαγή αντλιών διαρκεί πάνω από 24 ώρες. Ακόμα και σε περίπτωση σφάλματος γίνεται η προσπάθεια να εκτελεστεί μια δοκιμαστική λειτουργία αντλιών. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E, Wilo-VeroTwin DP-E 13

17 Ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι την επόμενη δοκιμαστική λειτουργία αντλιών εμφανίζεται μέσω της οθόνης στο μενού < >. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο, όταν ο κινητήρας είναι ακίνητος. Στο μενού < > μπορείτε να διαβάσετε τον αριθμό των δοκιμαστικών λειτουργιών. Όλα τα σφάλματα, με εξαίρεση τις προειδοποιήσεις, που αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών λειτουργιών, απενεργοποιούν τον κινητήρα. Ο αντίστοιχος κωδικός σφάλματος εμφανίζεται στην οθόνη. Χαρακτηριστικά λειτουργίας μετά την ενεργοποίηση Συχνότητα λειτουργίας Κατά την πρώτη έναρξη χρήσης, η αντλία λειτουργεί με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για την εξατομικευμένη ρύθμιση ή αλλαγή ρύθμισης της αντλίας χρησιμεύει το μενού σέρβις, βλέπε κεφάλαιο 8 «Χειρισμός» στη σελίδα 20. Για την αντιμετώπιση βλαβών βλέπε και κεφάλαιο 11 «Βλάβες, αίτια και αντιμετώπιση» στη σελίδα 40. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος για υλικές ζημιές! Η αλλαγή των ρυθμίσεων για τον αισθητήρα διαφοράς πίεσης μπορεί να προξενήσει δυσλειτουργίες!οι εργοστασιακές ρυθμίσεις έχουν γίνει για τον παραδιδόμενο αισθητήρα διαφορικής πίεσης WILO. Τιμές ρύθμισης: Είσοδος In1 = 0-10 V, διόρθωση τιμής πίεσης = ON Αν χρησιμοποιηθεί ο παρεχόμενος αισθητήρας διαφοράς πίεσης της Wilo, πρέπει αυτές οι ρυθμίσεις να διατηρηθούν! Αλλαγές απαιτούνται μόνον εάν χρησιμοποιηθούν άλλα αισθητήρια διαφορικής πίεσης. Σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να μειωθεί η θερμική καταπόνηση της μονάδας με μείωση της συχνότητας λειτουργίας (μενού < >). ΟΔΗΓΙΑ Η συχνότητα λειτουργίας μπορεί να αλλάξει μόνο μέσω του διαύλου CN ή μέσω του IR-PD. Μια πιο χαμηλή συχνότητα λειτουργίας οδηγεί σε αυξημένη δημι ουργία θορύβου. Παραλλαγές Αν σε μια αντλία δεν διατίθεται το μενού < > «Διόρθωση τιμής πίεσης» μέσω της οθόνης, τότε πρόκειται για παραλλαγή της αντλίας στην οποία δε διατίθενται οι παρακάτω λειτουργίες: Διόρθωση τιμής πίεσης (μενού < >) Βελτιστοποιημένος βαθμός απόδοσης της ενεργοποίησης και απενεργοποίησης σε μια διπλή αντλία 14 WILO SE 11/2013

18 7 Εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση Ασφάλεια ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος! Η λανθασμένη εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση μπορεί να γίνει αιτία θανάσιμου κινδύνου. Αναθέστε την ηλεκτρική σύνδεση μόνο σε ειδικευμένους ηλεκτρολόγους και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς! Τηρείτε τους κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων! ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος! Εξαιτίας των μη τοποθετημένων προστατευτικών διατάξεων του καπακιού της μονάδας ή αντίστοιχα στην περιοχή του συνδέσμου, ίσως προκληθεί ηλεκτροπληξία ή επικίνδυνος τραυματισμός από το άγγιγμα περιστρεφόμενων εξαρτημάτων. Πριν από την έναρξη χρήσης πρέπει να τοποθετηθούν ξανά οι προστατευτικές διατάξεις που είχαν αποσυναρμολογηθεί, όπως π.χ. το καπάκι μονάδας ή τα καλύμματα συνδέσμων! ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος για υλικές ζημιές! Κίνδυνος ζημιών από εσφαλμένους χειρισμούς. Αναθέστε την εγκατάσταση της αντλίας μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ζημιά της αντλίας λόγω υπερθέρμανσης! Η αντλία δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει για πάνω από 1 λεπτό χωρίς ροή. Εξαιτίας της συσσώρευσης ενέργειας δημιουργείται θερμότητα, η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον άξονα, στην πτερωτή και στον στυπιοθλίπτη δακτυλίου. Βεβαιωθείτε πως η παροχή Q min δεν πέφτει κάτω από την ελάχιστη τιμή. Υπολογισμός του Q min : Q min = 10% x Q max Αντλία x Πραγματικές στροφές Μέγιστες στροφές 7.1 Εγκατάσταση Προετοιμασία Καθορισμός θέσης/ευθυγράμμιση Η εγκατάσταση να εκτελείται μόνον αφού ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες συγκόλλησης και γίνει το απαιτούμενο πλύσιμο του συστή ματος σωλήνων. Οι ρύποι μπορεί να καταστρέψουν την αντλία. Οι αντλίες πρέπει να τοποθετούνται σε περιβάλλον όπου θα είναι προστατευμένες από δυσμενή καιρικά φαινόμενα, παγωνιά, σκόνη και σε ένα καλά αεριζόμενο χώρο χωρίς κίνδυνο έκρηξης. Η αντλία δεν πρέπει να τοποθετηθεί σε εξωτερικό, ακάλυπτο χώρο. Εγκαταστήστε την αντλία σε καλά προσβάσιμο σημείο, ώστε να γίνεται εύκολα ένας μετέπειτα έλεγχος, η συντήρηση (π.χ. του στυπιοθλίπτη δακτυλίου), ή μια αντικατάσταση. Δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται η είσοδος του αέρα προς το σώμα ψύξης της ηλε κτρονικής μονάδας. Κατακόρυφα πάνω από την αντλία θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα άγκιστρο ή ένας κρίκος με αντίστοιχη αντοχή (συνολικό βάρος της αντλίας: βλέπε κατάλογο/φύλλο στοιχείων), όπου σε περίπτωση συντήρησης ή επισκευής της αντλίας θα μπορούν να προσδεθούν ανυψωτικά εξαρτήματα ή παρόμοια βοηθητικά μέσα. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E, Wilo-VeroTwin DP-E 15

19 ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος για υλικές ζημιές! Κίνδυνος ζημιών από εσφαλμένους χειρισμούς. Χρησιμοποιείτε τους κρίκους ανύψωσης στον κινητήρα μόνο για τη μεταφορά του φορτίου του κινητήρα και όχι για να μεταφέρετε όλόκληρη την αντλία (σχ. 16). Ανυψώνετε την αντλία μόνο μέσω εγκεκριμένων μέσων ανάληψης φορτίου. Σχ. 16: Πρόσδεση του κινητήρα Αξονική ελάχιστη απόσταση μεταξύ ενός τοίχου και του καλύμματος ανεμιστήρα του κινητήρα: Ελεύθερη διάσταση συναρμολόγησης τουλάχιστον 200 mm + τη διάμετρο του καλύμματος ανεμιστήρα. Τα αποφρακτικά όργανα πρέπει να εγκαθίστανται κατά κανόνα μπροστά και πίσω από την αντλία, ώστε κατά τον έλεγχο ή την αντικατάσταση της αντλίας να αποφεύγεται η εκκένωση ολόκληρου του συστήματος. Τοποθετείτε τις σωληνώσεις και την αντλία χωρίς μηχανικές τάσεις. Οι σωλήνες πρέπει να στερεωθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε η αντλία να μην στηρίζει το βάρος τους. Η κατεύθυνση ροής πρέπει να αντιστοιχεί το βέλος κατεύθυνσης πάνω στη φλάντζα κελύφους της αντλίας. 1 Η βαλβίδα εξαέρωσης (σχ. 17, θέση 1) πρέπει να δείχνει πάντα προς τα πάνω. Κάθε θέση εγκατάστασης εκτός από τη «Κινητήρας προς τα κάτω» επιτρέπεται. Η ηλεκτρονική μονάδα δεν επιτρέπεται να δείχνει προς τα κάτω. Αν χρειάζεται ο κινητήρας μπορεί να στραφεί μετά από λύσιμο των εξα γωνικών βιδών. ΟΔΗΓΙΑ Μετά το λύσιμο των εξαγωνικών βιδών, ο αισθητήρας διαφοράς πίεσης είναι πλέον στερεωμένος μόνο στους σωλήνες μέτρησης πίεσης. Κατά την στρέψη του κελύφους του κινητήρα πρέπει να προσέξετε να μην λυγίσουν ούτε να τσακίσουν οι σωλήνες μέτρησης πίεσης. Σχ. 17: Βαλβίδα εξαέρωσης ΟΔΗΓΙΑ Εάν γίνεται άντληση από δοχείο, πρέπει να φροντίσετε για μια συνεχώς επαρκή στάθμη υγρού πάνω από το στόμιο αναρρόφησης της αντλίας, για να μην λειτουργήσει σε καμία περίπτωση στεγνή η αντλία. Πρέπει να τηρείται η ελάχιστη πίεση προσαγωγής. Σε περίπτωση χρήσης της αντλίας σε εγκαταστάσεις κλιματισμού ή ψύξης, το συμπύκνωμα που συσσωρεύεται στο δακτύλιο βάσης της αντλίας μπορεί να αφαιρείται μέσα από μια από τις διαθέσιμες οπές. Σε αυτό το άνοιγμα μπορεί να συνδεθεί ένας αγωγός εκροής. Μπορούν επίσης να εκκενωθούν μικρές ποσότητες εξερχόμενων υγρών. ΟΔΗΓΙΑ Σε συστήματα που μονώνονται επιτρέπεται να μονώνεται μόνο το κέλυφος της αντλίας όχι ο δακτύλιος βάσης αντλίας ούτε ο κινητήρας. 7.2 Ηλεκτρική σύνδεση Ασφάλεια ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος! Σε περίπτωση λανθασμένης ηλεκτρικής σύνδεσης υπάρχει θανάσιμος κίνδυνος από ηλεκτροπληξία. Αναθέστε την ηλεκτρική σύνδεση μόνο σε ηλεκτρολόγο εγκεκριμένο από την τοπική επιχείρηση ηλεκτρισμού και σύμφωνα με τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς. 16 WILO SE 11/2013

20 Προσέξτε τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας των πρόσθετων εξαρτημάτων! ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος! Κίνδυνος από επαφή με ηλεκτρική τάση Οι εργασίες στη μονάδα επιτρέπεται να ξεκινούν μόνο αφού περάσουν 5 λεπτά, καθώς υφίσταται ακόμη κίνδυνος επαφής με την τάση που παραμένει (πυκνωτές). Πριν από την εργασία στην αντλία, διακόψτε την τάση τροφοδοσίας και περιμένετε 5 λεπτά. Ελέγξτε, εάν έχει διακοπεί η τάση σε όλες τις επαφές σύνδεσης (ακόμη και στις ψυχρές επαφές). Μη βάζετε ποτέ αντικείμενα μέσα στα ανοίγματα της μονάδας! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος υπερφόρτωσης ηλεκτρικού δικτύου! Ο ανεπαρκής υπολογισμός της ηλεκτρικής τροφοδοσίας μπορεί να οδηγήσει σε διακοπές λειτουργίας του συστήματος και ακόμη και σε κάψιμο των καλωδίων ή υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου. Κατά τον σχεδιασμό της ηλεκτρικής τροφοδοσίας προσέξτε ιδιαίτερα τις διατομές των χρησιμοποιούμενων καλωδίων και τις ασφάλειες, καθώς κατά την ταυτόχρονη λειτουργία πολλών αντλιών μπορεί να λειτουργήσουν βραχυπρόθεσμα όλες μαζί οι αντλίες. Προετοιμασία/υποδείξεις 1 Σχ. 18: Στυπιοθλήπτης καλωδίου M25 Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιηθεί με μόνιμα περασμένα καλώδια ηλ. τροφοδοσίας (απαιτούμενη διατομή τουλάχιστον 4 x 1,5 mm 2, έως 4 x 4 mm 2 ), εφοδιασμένα με βυσματική σύνδεση ή με διακόπτη όλων των πόλων με άνοιγμα επαφής τουλάχιστον 3 mm. Το καλώδιο ηλ. τροφοδοσίας πρέπει να στερεώνεται με στυπιοθλίπτη καλωδίου M25 (σχ. 18, θέση 1). Για να πληρούνται οι όροι των προτύπων Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας πρέπει να υπάρχει πάντα θωράκιση στα εξής καλώδια: DDG (εάν εγκατασταθούν από τον πελάτη) In2 (επιθυμητή τιμή) Επικοινωνία DP (σε καλώδια μήκους > 1 m), (ακροδέκτης «MP») προσέξτε την πολικότητα: M = L => SL = L M = H => SL = H Ext. OFF UX Η θωράκιση πρέπει να συνδεθεί αμφίπλευρα, στους σφιγκτήρες καλωδίων ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας στη μονάδα και στο άλλο άκρο. Τα καλώδια για μηνύμτα SBM και SSM δεν χρειάζεται να θωρακιστούν. Για να διασφαλιστεί η προστασία έναντι σταγόνων νερού και να υπάρξει μία ανακούφιση καταπόνησης του σφιγκτήρα του καλωδίου πρέπει να χρησιμοποιούνται καλώδια επαρκούς εξωτερικής διατομής και να βιδώνονται επαρκώς σφιχτά. Εκτός αυτού, τα καλώδια κοντά στο σφιγκτήρα του καλωδίου πρέπει να λυγιστούν σχηματίζοντας ένα βρόχο εκροής για την απορροή του νερού που στάζει. Με την κατάλληλη τοποθέτηση του σφιγκτήρα καλωδίου ή με κατάλληλη τοποθέτηση του καλωδίου πρέπει να διασφαλιστεί πως δεν θα μπορεί να διεισδύσει νερό μέσα στη μονάδα. Οι μη συνδεμένοι σφιγκτήρες καλωδίων πρέπει να παραμένουν σφραγισμένοι με τα πώματα που προβλέπει ο κατασκευαστής. Ο αγωγός σύνδεσης πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε σε καμία περίπτωση να μην αγγίζονται η σωλήνωση ή και το περίβλημα της αντλίας και του κινητήρα. Για τη χρήση των αντλιών/κυκλοφορητών σε εγκαταστάσεις με θερμοκρασίες νερού πάνω από 90 C, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα καλώδιο ηλ. τροφοδοσίας ανάλογα ανθεκτικό στη θερμότητα. Αυτή η αντλία είναι εξοπλισμένη με μετατροπέα συχνότητας και δεν επιτρέπεται να ασφαλίζεται με διακόπτη διαρροής. Οι μετατροπείς Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E, Wilo-VeroTwin DP-E 17

21 UX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20m DDG Ελληνικα συχνότητας μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία των προστατευτικών κυκλωμάτων ρεύματος διαρροής. Εξαίρεση: Επιτρέπονται οι προστατευτικοί διακόπτες διαρροής σε επιλεκτικό τύπο Β για διεθνείς ηλεκτρικές προδιαγραφές. Σήμανση: FI Ρεύμα διέγερσης: > 30 m Ελέγξτε το είδος ρεύματος και την τάση της σύνδεσης ηλεκτρικού δικτύου. Προσέξτε τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου της αντλίας. Το είδος ρεύματος και η τάση του ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία της πινακίδας. Ασφάλεια ηλεκτρικής σύνδεσης: μέγιστη επιτρεπόμενη 25 Προσέξτε την επιπρόσθετη γείωση! Συστήνεται η εγκατάσταση ενός προστατευτικού διακόπτη. ΟΔΗΓΙΑ Χαρακτηριστικά διέγερσης του προστατευτικού διακόπτη: B Υπερφόρτωση:1,13-1,45 x I nenn Βραχυκύκλωμα: 3-5 x I nenn Ακροδέκτες Ακροδέκτες ελέγχου (σχ. 19) (αντιστοίχιση βλέπε επόμενο πίνακα) SSM SBM Σχ. 19: Ακροδέκτες ελέγχου L1 L2 L3 PE Ακροδέκτες ηλεκτρικής τροφοδοσίας (σχ.20) (αντιστοίχιση βλέπε επόμενο πίνακα) Σχ. 20: Ακροδέκτες ηλεκτρικής τροφοδοσίας 18 WILO SE 11/2013

22 Αντιστοίχιση των ακροδεκτών σύνδεσης Ονομασία Αντιστοίχιση Υποδείξεις L1, L2, L3 Τάση ηλεκτρικής σύνδεσης 3~380 V C - 3~440 V C, 50/60 Hz, IEC 38 PE Σύνδεση γείωσης In1 (1) (είσοδος) In2 (είσοδος) Είσοδος πραγματικής τιμής Είδος σήματος: Τάση (0-10 V, 2-10 V) Αντίσταση εισόδου: R i 10 kω Είδος σήματος: Ρεύμα (0-20 m, 4-20 m) Αντίσταση εισόδου: R i = 500 Ω Με ρύθμιση παραμέτρων στο μενού σέρβις < > Συνδεδεμένο από το εργοστάσιο μέσω σφιγκτήρα καλωδίου M12 (σχ. 2), μέσω (1), (2), (3) σύμφωνα με τις ονομασίες των καλωδίων αισθητηρίων (1,2,3). Είσοδος επιθυμητής τιμής Σε όλα τα είδη λειτουργίας, η In2 μπορεί να χρησιμοποιείται ως είσοδος για την τηλερρύθμιση της επιθυμητής τιμής. Είδος σήματος: Τάση (0-10 V, 2-10 V) Αντίσταση εισόδου: R i 10 kω Είδος σήματος: Ρεύμα (0-20 m, 4-20 m) Αντίσταση εισόδου: R i = 500 Ω Με ρύθμιση παραμέτρων στο μενού σέρβις < > GND (2) Συνδέσεις γείωσης Εκάστοτε για είσοδο In1 και In V (3) (έξοδος) Συνεχής τάση για έναν εξωτ. καταναλωτή/κωδικοποιητή Καταπόνηση έως 60 m. Η τάση είναι ανθεκτική έναντι βραχυκυκλώματος. UX Εξωτερική εναλλαγή αντλιών Με ρύθμιση παραμέτρων στο μενού σέρβις < > Ο ακροδέκτης UX αντιδρά σε έναν εισερχόμενο παλμό. Με την γεφύρωση των δύο ακροδεκτών μία φορά εκτελείται η εξωτερική εναλλαγή αντλιών, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί. Ηεκ νέου γεφύρωση επαναλαμβάνει αυτήν την διαδικασία με τήρηση του ελάχιστου χρόνου λειτουργίας. MP Multi Pump Διεπαφή για λειτουργία διπλής αντλίας Ext. OFF Είσοδος ελέγχου «Προτεραιό τητα OFF» για εξωτερικό, χωρίς δυναμικό διακόπτη Μέσω μιας εξωτερικής, ψυχρής επαφής, μπορεί η αντλία να ενεργοποιείται/απενεργοποιείται. Σε εγκαταστάσεις υψηλής συχνότητας εκκινήσεων (> 20 ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις την ημέρα) πρέπει να προβλέπεται η απενεργοποίηση μέσω «Ext. off». Με ρύθμιση παραμέτρων στο μενού σέρβις < > SBM SSM Διεπαφή για μονάδα IF Μεμονωμένο/συνολικό σήμα λειτουργίας, σήμα ετοιμότητας και σήμα ενεργοποίησης ηλε κτρικής τροφοδοσίας Καταπόνηση επαφής: Μεμονωμένο/συνολικό σήμα βλάβης Καταπόνηση επαφής: Ακροδέκτες σύνδεσης της σει ριακής, ψηφιακής διεπαφής κτιριακού αυτοματισμού Καταπόνηση επαφής: 24 V DC/10 m Χωρίς δυναμικό μεμονωμένο/συνολικό σήμα λειτουργίας (εναλλάξ επαφή) Σήμα ετοιμότητας διατίθεται στους ακροδέκτες SBM (μενού< >, < >). Ελάχιστη επιτρεπτή: 12 V DC, 10 m, Μέγιστη επιτρεπτή: 250 V C, 1. Χωρίς δυναμικό μεμονωμένο/συνολικό σήμα βλάβης (εναλλάξ επαφή) διατίθεται στους ακροδέκτες SSM (μενού < >). Ελάχιστη επιτρεπτή: 12 V DC, 10 m, Μέγιστη επιτρεπτή: 250 V C, 1. Η προαιρετική μονάδα IF συνδέεται στο πολλαπλό βύσμα στο κιβώτιο ακροδεκτών. Η σύνδεση έχει ασφάλεια για την αποτροπή λανθασμένης σύνδεσης. ΟΔΗΓΙΑ Οι ακροδέκτες In1, In2, UX, GND, Ext. off και MP πληρούν την απαίτηση «ασφαλής διακοπή» (κατά EN για τους ακροδέκτες ηλεκτρικής τροφοδοσίας, καθώς και για τους ακροδέκτες SBM και SSM (και το αντίστροφο). Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E, Wilo-VeroTwin DP-E 19

23 Σύνδεση αισθητήρα διαφοράς πίεσης Διαδικασία Καλώδιο Χρώμα Ακροδέκτης Λειτουργία 1 μαύρο In1 Σήμα 2 μπλε GND Γείωση 3 καφέ + 24 V + 24 V ΟΔΗΓΙΑ Σε εγκατάσταση διπλής αντλίας ή σωλήνωσης σχήματος Λ, ο αισθητήρας διαφορικής πίεσης πρέπει να συνδέεται στην κύρια αντλία. Τα σημεία μέτρησης του αισθητήρα διαφορικής πίεσης της κύριας αντλίας πρέπει να είναι στον εκάστοτε συγκεντρωτικό σωλήνα στην πλευρά αναρρόφησης και κατάθλιψης της εγκατάστασης διπλής αντλίας. Διαμορφώστε τις συνδέσεις λαμβάνοντας υπόψη την αντιστοίχιση ακροδεκτών. Γειώστε την αντλία/εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανονισμούς. 8 Χειρισμός 8.1 Στοιχεία χειρισμού Ο χειρισμός της ηλεκτρονικής μονάδας γίνεται με τη βοήθεια των εξής στοιχείων χειρισμού: Το Κόκκινο Κουμπί Το κόκκινο κουμπί (σχ. 21) μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εάν το περιστρέψετε, για την επιλογή στοιχείων του μενού και για την αλλαγή τιμών. Πιέζοντας το κόκκινο κουμπί ενεργοποιείτε ένα επιλεγμένο στοιχείο μενού και επιβεβαιώνετε τιμές. Σχ. 21: το Κόκκινο Κουμπί Μικροδιακόπτης DIP Σχ. 22: Διακόπτης DIP ON 1 2 Οι διακόπτες DIP (σχ. 9, θέση 6/σχ. 22) βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα του κελύφους. Ο διακόπτης 1 χρησιμεύει στη μεταγωγή μεταξύ της βασικής λειτουργίας και της λειτουργίας σέρβις. Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε κεφάλαιο «Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση λειτουργίας σέρβις» στη σελίδα 27. Ο διακόπτης 2 δίνει τη δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της φραγής πρόσβασης. Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε κεφάλαιο «Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση φραγής πρόσβασης» στη σελίδα Δομή οθόνης Η απεικόνιση πληροφοριών γίνεται στην οθόνη σύμφωνα με το επόμενο πρότυπο: max min R P M 3 Σχ. 23: Δομή οθόνης 20 WILO SE 11/2013

24 Θέση Περιγραφή Θέση Περιγραφή 1 Αριθμός μενού 4 Στάνταρ σύμβολα 2 Ένδειξη τιμών 5 Ένδειξη συμβόλων 3 Ένδειξη μονάδων ΟΔΗΓΙΑ Η ένδειξη της οθόνης μπορεί να περιστραφεί κατά 180. Για αλλαγή βλέπε αριθμό μενού < >. 8.3 Επεξήγηση στάνταρ συμβόλων Τα επόμενα σύμβολα εμφανίζονται για την ένδειξη της κατάστασης στην οθόνη στις θέσεις που παριστάνονται επάνω: Σύμβολο Περιγραφή Σύμβολο Περιγραφή Σταθερή ρύθμιση στροφών Σταθερή ρύθμιση Δp-c min max Λειτουργία min Λειτουργία max ή PID-Control Μεταβλητή ρύθμιση Δp-v Η αντλία λειτουργεί 2 Η είσοδος In2 (εξωτερική επιθυμητή τιμή) ενεργοποιημένη Φραγή πρόσβασης Η αντλία σταματά Η αντλία λειτουργεί σε λειτουργία ανάγκης BMS (Building Management System) είναι ενεργό Είδος λειτουργίας DP/MP: παράλληλη λειτουργία Η αντλία σταματά σε λειτουργία ανάγκης Είδος λειτουργίας DP/MP: κύρια/εφεδρική 8.4 Σύμβολα σε γραφήματα/οδηγίες Το κεφάλαιο 8.6 «Οδηγίες χειρισμού» στη σελίδα 24 περιέχει γραφήματα που σκοπό έχουν να απεικονίσουν τον σχεδιασμό χειρισμού και οδηγίες για την εκτέλεση ρυθμίσεων. Στα γραφήματα και τις οδηγίες χρησιμοποιούνται τα επόμενα σύμβολα ως απλοποιημένη απεικόνιση στοιχείων μενού ή ενεργειών: Στοιχεία μενού Ενέργειες E000 Σελίδα κατάστασης του μενού: Η στάνταρ προβολή στην οθόνη. «Βαθμίδα χαμηλότερα»: Ένα στοιχείο μενού από το οποίο μπορείτε να μεταβείτε σε ένα κατώτερο (π.χ. από < > στο < >). «Πληροφορίες»: Ένα στοιχείο μενού που παρουσιάζει πληροφορίες για την κατάσταση της συσκευής ή ρυθμίσεις που δεν μπορούν να τροποποιηθούν. «Επιλογή/ρύθμιση»: Ένα στοιχείο μενού που προσφέρει πρόσβαση σε ρύθμιση που μπορεί να αλλάξει (στοιχείο με αριθμό μενού <X.X.X.0>). «Βαθμίδα ψηλότερα»: Ένα στοιχείο μενού από το οποίο μπορείτε να μεταβείτε σε ένα ανώτερο (π.χ. από < > στο < >). Σελίδα σφάλματος του μενού: Σε περίπτωση σφάλματος, αντί για τη σελίδα κατάστασης εμφανίζεται ο τρέχων αριθμός σφάλματος. Περιστροφή Κόκκινου Κουμπιού: Περιστρέφοντας το κόκκινο κουμπί αυξάνετε ή μειώνετε τις ρυθμίσεις ή τον αριθμό μενού. Πάτημα Κόκκινου Κουμπιού: Πιέζοντας το κόκκινο κουμπί ενεργοποιείτε ένα στοιχείο μενού ή επιβεβαιώνετε μία αλλαγή. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E, Wilo-VeroTwin DP-E 21

25 ON X ON X Πλοήγηση: Εκτελέστε τις οδηγίες ενεργειών που δίνονται στη συνέχεια για να πλοηγηθείτε στο μενού μέχρι τον εμφανιζόμενο αριθμό μενού. Αναμονή χρόνου: Ο υπόλοιπος χρόνος (σε δευτερόλεπτα) εμφανίζεται στην ένδειξη τιμών μέχρι να επιτευχθεί αυτόματα η επόμενη κατάσταση ή να εκτελεστεί χειροκίνητη εισαγωγή. Ρύθμιση διακόπτη DIP στη θέση OFF: Θέστε τον διακόπτη DIP με αριθμό «X» κάτω από το κάλυμμα κελύφους στη θέση OFF. Ρύθμιση διακόπτη DIP στη θέση ON: Θέστε τον διακόπτη DIP με αριθμό «X» κάτω από το κάλυμμα κελύφους στη θέση OΝ. 8.5 Τρόποι ένδειξης Έλεγχος οθόνης 2 max min Μόλις ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία τάσης της ηλεκτρονικής μονά δας, εκτελείται ένας έλεγχος οθόνης 2 δευτερολέπτων, στον οποίο εμφανίζονται όλα τα σύμβολα της οθόνης (σχ. 24). Στη συνέχεια εμφανίζεται η σελίδα κατάστασης. max min 2 Σχ. 24: Έλεγχος οθόνης Μετά από διακοπή της τροφοδοσίας τάσης, η μονάδα εκτελεί διάφορες λειτουργίες απενεργοποίησης. Όσο διαρκεί αυτή η διαδικασία, εμφανίζεται η οθόνη. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος! Ακόμη και όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη μπορεί να υπάρ χει ακόμη τάση. Προσέξτε τις γενικές υποδείξεις ασφαλείας! Σελίδα κατάστασης της οθόνης Η στάνταρ προβολή στην οθόνη είναι η σελίδα κατάστασης. Η τρέχουσα ρυθμισμένη επιθυμητή τιμή εμφανίζεται στα τμήματα αριθ 12.3 μών. Περαιτέρω ρυθμίσεις εμφανίζονται με σύμβολα. ΟΔΗΓΙΑ Κατά τη λειτουργία διπλής αντλίας, στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται επιπλέον το είδος λειτουργίας («Παράλληλη λειτουργία» ή «Κύρια/εφεδρική») σε μορφή συμβόλων. Η οθόνη της βοηθητικής αντλίας (Slave) δείχνει «SL» Λειτουργία μενού της οθόνης Μέσω της δομής του μενού μπορείτε να καλείτε τις λειτουργίες της ηλεκτρονικής μονάδας. Το μενού περιέχει υπομενού σε διάφορες βαθμίδες. Η τρέχουσα βαθμίδα μενού μπορεί να αλλάζει εκάστοτε με τη βοή θεια των στοιχείων μενού «Βαθμίδα ψηλότερα» ή «Βαθμίδα χαμη λότερα», π.χ. από το μενού < > στο < >. Η δομή του μενού είναι συγκρίσιμη με τη δομή των κεφαλαίων σε αυτό το εγχειρίδιο το κεφάλαιο 8.5(.0.0) περιλαμβάνει τα υποκεφάλαια 8.5.1(.0) και 8.5.2(.0), ενώ στην ηλεκτρονική μονάδα το μενού < > περιλαμβάνει τα υπομενού < > έως < >, κτλ. Το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο μενού μπορεί να αναγνωρίζεται μέσω του αριθμού μενού και του αντίστοιχου συμβόλου στην οθόνη. Εντός μίας βαθμίδας μενού μπορείτε να επιλέγετε διαδοχικά αριθ μούς μενού περιστρέφοντας το κόκκινο κουμπί. ΟΔΗΓΙΑ Εάν στη λειτουργία μενού δεν εκτελεστεί χειρισμός στο κόκκινο κου μπί για 30 δευτερόλεπτα, η ένδειξη μεταβαίνει πίσω στη σελίδα κατάστασης. 22 WILO SE 11/2013

26 Κάθε βαθμίδα μενού μπορεί να περιέχει τέσσερις διαφορετικούς τύπους στοιχείων: Στοιχείο μενού «Βαθμίδα χαμηλό τερα» Στοιχείο μενού «Πληροφορίες» Στοιχείο μενού «Βαθμίδα ψηλό τερα» Στοιχείο μενού «Επιλογή/ρύθμιση» Το στοιχείο μενού «Βαθμίδα χαμηλότερα» επισημαίνεται στην οθόνη με το διπλανό σύμβολο (βέλος στην ένδειξη μονάδων). Εάν επιλεγεί ένα στοιχείο μενού «Βαθμίδα χαμηλότερα» και πιέσετε το κόκκινο κουμπί θα μεταβείτε στην αντίστοιχη αμέσως χαμηλότερη βαθμίδα μενού. Η νέα βαθμίδα μενού επισημαίνεται στην οθόνη με τον αριθμό μενού που μετά τη μετάβαση αυξάνει την τιμή του κατά ένα ψηφίο, π.χ. κατά την αλλαγή από μενού < > στο μενού < >. Το στοιχείο μενού «Πληροφορίες» επισημαίνεται στην οθόνη με το διπλανό σύμβολο (στάνταρ σύμβολο «φραγή πρόσβασης»). Εάν έχει επιλεγεί ένα στοιχείο μενού «Πληροφορίες», το πάτημα του κόκκινου κουμπιού δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα. Με την επιλογή ενός στοιχείου μενού τύπου «Πληροφορίες» εμφανίζονται τρέχουσες ρυθμίσεις ή τιμές μέτρησης, που δεν μπορούν να τροποποιηθούν από τον χρήστη. Το στοιχείο μενού «Βαθμίδα ψηλότερα» επισημαίνεται στην οθόνη με το διπλανό σύμβολο (βέλος στην ένδειξη συμβόλων). Εάν επιλεγεί ένα στοιχείο μενού «Βαθμίδα ψηλότερα» και πιέσετε το κόκκινο κουμπί θα μεταβείτε στην αντίστοιχη αμέσως ψηλότερη βαθμίδα μενού. Η νέα βαθμίδα μενού επισημαίνεται στην οθόνη με τον αριθμό μενού. Π. χ. κατά την επιστροφή από τη βαθμίδα μενού < > ο αριθμός μενού αλλάζει σε < >. ΟΔΗΓΙΑ Εάν πιεστεί το κόκκινο κουμπί 2 δευτερόλεπτα, ενώ έχει επιλεγεί ένα στοιχείο μενού «Βαθμίδα ψηλότερα», γίνεται επαναφορά στην ένδειξη κατάστασης. Το στοιχείο μενού «Επιλογή/ρύθμιση» δεν έχει κάποια ιδιαίτερη επισήμανση στην οθόνη, ωστόσο στα γραφήματα αυτών των οδηγιών επισημαίνεται με το διπλανό σύμβολο. Εάν έχει επιλεγεί ένα στοιχείο μενού «Επιλογή/ρύθμιση», πιέζοντας το κόκκινο κουμπί θα μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας. Στη λειτουργία επεξεργασίας αναβοσβήνει η τιμή που μπορεί να τροποποιηθεί με περιστροφή του κόκκινου κουμπιού. Σε ορισμένα μενού, η αποδοχή της καταχώρισης μετά το πάτημα του κόκκινου κουμπιού επιβεβαιώνεται με σύντομη προβολή του συμβόλου «OK» Σελίδα σφάλματος της οθόνης E.025 Σχ. 25: Σελίδα σφάλματος (κατάσταση σε περίπτωση βλάβης) E000 Εάν προκύψει σφάλμα, αντί για τη σελίδα κατάστασης, εμφανίζεται η σελίδα σφάλματος στην οθόνη. Η ένδειξη τιμής στην οθόνη παρουσιάζει τα γράμματα «E» και τον τριψήφιο κωδικό βλάβης χωρισμένα με μία υποδιαστολή (σχ. 25) Ομάδες μενού Βασικό μενού Μενού πληροφοριών Στα βασικά μενού < >, < > και < > εμφανίζονται βασικές ρυθμίσεις που πρέπει να τροποποιούνται ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας της αντλίας. Το κύριο μενού < > και τα στοιχεία υπομενού δείχνουν στοιχεία μέτρησης, συσκευής, λειτουργίας και τις τρέχουσες καταστάσεις. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E, Wilo-VeroTwin DP-E 23

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Συνοπτικά γι αυτό το εγχειρίδιο 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instalação e funcionamento Notice de montage et de mise en service

Manual de instalação e funcionamento Notice de montage et de mise en service Wilo-Yonos MAXO/-D de Einbau- und Betriebsanleitung pt Manual de instalação e funcionamento fr Notice de montage et de mise en service nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften it Istruzioni di montaggio,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Στοιχεία σύνδεσης κι απόδοσης 3 2 Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe)

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) Pioneering for You Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 537 055-Ed.01 / 2014-02-Wilo Σχ. 1a: 2 3 1 4 Σχ. 1b: 2 4 3 1 5 Σχ. 1c: 4 2 5 3 1 Σχ. 1d: 4 2 3 1 5 1 Σχ.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1....../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1......-GE.../VR GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 527 299-Ed.03 (GR-PDF-2010-07-Wilo) Σχ. 1a Σχ. 1b 3 9 9 2 10 4 12 11 2 8 6

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoLine-IL Wilo-CronoTwin-DL Wilo-CronoBloc-BL. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 2 136 322-Ed.01 / 2013-02 Wilo

Wilo-CronoLine-IL Wilo-CronoTwin-DL Wilo-CronoBloc-BL. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 2 136 322-Ed.01 / 2013-02 Wilo Wilo-CronoLine-IL Wilo-CronoTwin-DL Wilo-CronoBloc-BL el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 322-Ed.01 / 2013-02 Wilo Σχ. 1: IL Σχ. 2: DL Σχ. 3: BL 1 Γενικά... 3 2 Ασφάλεια... 3 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy Wilo-Comfort, -Comfort-N Wilo-Vario

Wilo-Economy Wilo-Comfort, -Comfort-N Wilo-Vario Wilo-Economy Wilo-Comfort, -Comfort-N Wilo-Vario GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 063 145-Ed. 03 / 2010-07-Wilo Σχ. 1a: Σχ. 1b: Σχ. 1c: Σχ. 2a: 12b 8 9 12a 9 13 14 Σχ. 2b: A B C Σχ. 3: Σχ. 4:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Pioneering for You Wilo-Rexa FIT it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Monterings- og driftsvejledning Monterings- og driftsveiledning Οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiVert-MVIE 2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiVert-MVIE 2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiVert-MVIE 2G GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 2 Εικόνα 4 Εικόνα 5 Εικόνα 6 3 Εικόνα 7 Εικόνα 8 4 Εικόνα 9 Εικόνα 10 5 Περιεχόμενα 1 Γενικά 7 1.1 Τομείς εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 Εικόνα 4 2 Εικόνα 5 3 Εικόνα 6 4 Εικόνα 7 5 Εικόνα 8 6 Περιεχόμενα 1 Γενικά 9 1.1 Συνοπτικά γι αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CR-System/CRn-System. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-CR-System/CRn-System. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-CR-System/CRn-System GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Έκδοση 11/2012 20045522 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Εισαγωγή 1 Υποδείξεις ασφαλείας 2 SIMOTICS DP Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Περιγραφή 3 Προετοιμασία χρήσης 4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ενεργοποίηση 7 Λειτουργία 8 Συντήρηση 9 Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην ρίχνετε νερό μέσα στη μονάδα της αντλίας θερμότητας αέρα-νερού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ηλεκτρικά εξαρτήματα. Αν τα

Διαβάστε περισσότερα

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Πληροφορίες για τα προϊόντα 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Οδηγίες λειτουργίας Ελληνική μετάφραση Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Powador Argus 16S DCS 24S DCS Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiCargo MC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 1.2.2 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AM 01.1 Διαβάστε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU KM1300... + NU911...

Wilo-EMU KM1300... + NU911... Wilo-EMU KM1300... + NU911... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPRWLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Drvg the world Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα