ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Βλ. Μακρίδου, Το ικηγορικό απόρρητο, σελ. 124

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Βλ. Μακρίδου, Το ικηγορικό απόρρητο, σελ. 124"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ Το δικηγορικό απόρρητο µπορεί να ενταχθεί στην ευρύτερη κατηγορία του επαγγελµατικού απορρήτου. ιαφοροποιείται, όµως, από αυτό λόγω της ειδικότερης επιρροής που ασκεί στο σύστηµα απονοµής της δικαιοσύνης. Χωρίς αυτό το σύστηµα απονοµής της δικαιοσύνης δε θα ήταν τόσο αποτελεσµατικό, γι αυτό έχει δη- µιουργηθεί ένας σηµαντικός αριθµός διατάξεων νόµων όπου προστατεύεται και ρυθµίζεται το δικηγορικό απόρρητο. Σπουδαιότερη ίσως έκφανση του δικηγορικού απορρήτου αποτελεί η αδυναµία του δικηγόρου να συντελεί µε τη µαρτυρική του κατάθεση στην εύρεση της δικαστικής αλήθειας 1. Το δικηγορικό απόρρητο έχει τριπλή σηµασία καθώς: Πρώτον, αποτελεί ένα επαγγελµατικό προνόµιο, δεύτερον, ένα θεσµό δηµοσίας τάξεως και τρίτον, ένα θεσµό προστατευτικό του ιδιωτικού συµφέροντος. Ως επαγγελµατικό προνόµιο, παρέχει τη δυνατότητα στο συνήγορο να εκπροσωπεί κάθε πλευρά της υποθέσεως, έχοντας αποστασιοποιηθεί από τα πραγµατικά περιστατικά και συντελεί στη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας του επαγγέλµατος. Ως θεσµός δηµόσιας τάξεως περιορίζει σε πολύ σηµαντικό βαθµό τη δυνατότητα των δικαστηρίων να το άρουν, ενώ ως θεσµός προστατευτικός του ιδιωτικού συµφέροντος, προστατεύει κάθε πελάτη για όσα θα εκµυστηρευθεί στο δικηγόρο του. 1. Βλ. Μακρίδου, Το ικηγορικό απόρρητο, σελ. 124

2 2 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ Το δικηγορικό απόρρητο προστατεύεται συνταγµατικά. Το άρθρο 202, όπου κατοχυρώνεται το δικαίωµα παροχής έννοµης προστασίας, δε θα µπορούσε να εφαρµοσθεί σε όλο του το περιεχό- µενο, χωρίς την προστασία του δικηγορικού απορρήτου. Όµως προστασία παρέχεται και από άλλες διατάξεις. Το άρθρο 192 κατοχυρώνει το απόρρητο κάθε µορφής επικοινωνίας, έτσι προστατεύεται και η επικοινωνία του δικηγόρου µε τον πελάτη του, καθώς και µε άλλους δικηγόρους. Επίσης, το άρθρο 92 µπορεί να αποτελεί µορφή προστασίας του δικηγορικού απορρήτου, εφόσον το δικηγορικό γραφείο θεωρηθεί κατοικία του δικηγόρου, οπότε παρέχεται άσυλο, όπως και στην περίπτωση που τα γεγονότα που εµπιστεύεται ο πελάτης στο δικηγόρο του αφορούν την ιδιωτική του ζωή. Το δικηγορικό απόρρητο προστατεύεται, σε περιορισµένο όµως βαθµό, και από το άρθρο 5 12, όπου κατοχυρώνεται το δικαίωµα για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και η ελευθερία έκφρασης και διάθεσης του προφορικού λόγου. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Εκτός από το Σύνταγµα, το δικηγορικό απόρρητο ρυθµίζεται πιο συγκεκριµένα σε διατάξεις των κοινών νόµων, αφού οι νόµοι αποτελούν την εξειδίκευση του Συντάγµατος.Το δικηγορικό απόρρητο ρυθµίζεται από το Ουσιαστικό, αλλά και το ικονοµικό

3 3 ίκαιο. Σύµφωνα µε το άρθρο 371 Π.Κ. 2, η παράβαση του απορρήτου από το δικηγόρο επισύρει ποινική ευθύνη, ενώ σύµφωνα µε τα άρθρα 49, 50 ν.δ. 3026/ επισύρει πειθαρχική ευθύνη. Στα πλαίσια του Αστικού ικονοµικού ικαίου, ρύθµισή του περιλαµβάνεται στα άρθρα 400, 401 και 402 Κ.Πολ.. Επίσης στο άρθρο 212 Κ.Ποιν.. ορίζεται ότι απαγορεύεται η εξέταση συνηγορούν κατά την προδιαδικασία και κύρια διαδικασία, υπό την ποινή σχετικής ακυρότητας της διαδικασίας. Η ρύθµιση του δικηγορικού απορρήτου ολοκληρώνεται µε φορολογικούς νόµους και κυρίως µε τα άρθρα 155, 156 ν. 4125/1960 (Κ. Φορ..) όπου ορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αίρεται το δικηγορικό απόρρητο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ι. Το δικαίωµα παροχής εννόµου προστασίας Α. Το άρθρο 20 παρ. 1 Σ. Και το δικηγορικό απόρρητο Στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος κατοχυρώνεται η παροχή εννόµου προστασίας. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό: «Καθένας έχει δικαίωµα στην παροχή έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια και µπορεί να αναπτύξει σ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώµατα ή συµφέροντά του, όπως ο νόµος ορίζει». Η συνταγµατική αυτή διάταξη επιβάλλει την πληρότητα του συστήµατος παροχής δικαι- 2. Κατά το άρ Π.Κ.: «Κληρικοί, δικηγόροι και κάθε είδους νοµικοί παραστάτες, συµβολαιογράφοι, γιατροί, µαίες, νοσοκόµοι, φαρµακοποιοί και άλλοι στους οποίους κάποιοι εµπιστεύονται συνήθως λόγω του επαγγέλµατός τους ή της ιδιότητάς τους ιδιωτικά απόρρητα, καθώς και οι βοηθοί των προσώπων αυτών, τιµωρούνται µε χρηµατική ποινή ή µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους αν φανερώσουν ιδιωτικά απόρρητα που τους τα εµπιστεύθηκαν ή που τα έµαθαν λόγω του επαγγέλµατός τους ή της ιδιότητάς τους» 3. «Κώδικας ικηγόρων»

4 4 οσύνης, δηλαδή η αρµοδιότητα των δικαστηρίων θα πρέπει να καλύπτει όλο το φάσµα των υποθέσεων που αναφαίνονται 4. Το σύστηµα παροχής δικαιοσύνης δε θα ήταν πλήρες, όµως, χωρίς την ύπαρξη του δικηγορικού απορρήτου.το δικαίωµα δικαστικής ακρόασης συνίσταται στην αξίωση παρουσίασης των θέσεων και απόψεων του φορέα του δικαιώµατος σχετικά µε τα νοµικά και πραγµατικά ζητήµατα της συγκεκριµένης υπόθεσης 5. Συνεπώς απαραίτητο για το δικαίωµα δικαστικής ακρόασης είναι το δικηγορικό απόρρητο. Σύµφωνα µ αυτό ο δικηγόρος είναι υποχρεωµένος να τηρεί απαραβίαστη την απαιτούµενη υπέρ του πελάτη του εχε- µύθεια για όσα ο τελευταίος εµπιστεύθηκε στο δικηγόρο του. Τυχόν παραβίαση της παραπάνω υποχρέωσης δίνει στον εντολέα του δικηγόρου και πελάτη του το δικαίωµα να ζητήσει την εξαίρεση του δικηγόρου ως µάρτυρα στο δικαστήριο. Εκτός από τα περιστατικά που έχει εµπιστευθεί στο δικηγόρο ο πελάτης του, ο δικηγόρος δεν εξετάζεται ως µάρτυρας, ούτε για τα περιστατικά εκείνα που διαπίστωσε ο ίδιος κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του, εφόσον όµως πρόκειται για γεγονότα για τα οποία έχει καθήκον εχεµύθειας. Κατ εξαίρεση, µπορεί ο δικηγόρος να εξεταστεί ως µάρτυρας εφόσον επιτρέψει την εξέτασή του εκείνος που του τα εµπιστεύθηκε και εκείνος τον οποίο αφορά το απόρρητο Βλ. ηµητρόπουλο, Συνταγµατικά ικαιώµατα, σελ Βλ. ηµητρόπουλο, Συνταγµατικά ικαιώµατα, σελ Εφ. Αθ /1995

5 5 Αντίθετα, για όσα οι δικηγόροι έµαθαν κατά την άσκηση του επαγγέλµατός τους, δεν απαγορεύεται η εξέτασή τους ως µάρτυρες, εναπόκειται δε στους ίδιους να κρίνουν κατά συνείδηση σε ποιο µέτρο πρέπει να καταθέτουν γι αυτά. Η άποψη αυτή υποστηρίζεται και στη νοµολογία 7. Σύµφωνα µε την Εφ. Αθ. 1719/1981 «ο λόγος µη εξετάσεως πρέπει να προταθεί πριν από την όρκιση του µάρτυρα, ή µετά την εξέτασή του, κατά τη µετ απόδειξη συζήτηση, εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως». Β. Η άδεια του.σ του Συλλόγου ως προϋπόθεση Σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να εξετάζεται ως µάρτυρας επί υποθέσεως στην οποία ανεµίχθη ως δικηγόρος χωρίς προηγού- µενη άδεια του.σ του Συλλόγου, στον οποίο ανήκει, ή σε κατεπείγουσα περίπτωση, του Προέδρου αυτού 8. Η χωρίς προηγούµενη άδεια του.σ του Συλλόγου, στον οποίο ανήκει ο δικηγόρος, ή σε κατεπείγουσα περίπτωση του Προέδρου αυτού, εξέταση του δικηγόρου ως µάρτυρα, δε συνεπάγεται την ακυρότητα της; καταθέσεώς του, αλλά µόνο πειθαρχική κύρωση, κατά του παραβάτη δικηγόρου 9, δεδοµένου ότι η διάταξη του άρθρου 49 2 του Κώδικα ικηγόρων, απ όπου συνάγονται τα παραπάνω, αποτελεί δεοντολογικό κανόνα 10. Αν υφίσταται λόγος εξαιρέσεως µάρτυρα ικηγόρου και το δικαστήριο, χωρίς να αποφανθεί επί της ενστάσεως ή απορρί- 7. Εφ. Αθ. 1719/1981 [Ελλ. ικ. 22 (1981), 431] 8. Σύµφωνα µε το άρθρο 49 παρ. 2 εδ. α του Κώδικα δικηγόρων: «Εις πάσαν περίπτωσιν δεν δύναται να εξετάζεται ως 9. Εφ. Αθ. 7547/1982 Ελλ. ικ. 24 (1983), Εφ. Λαρ. 749/1980 Ελλ. ικ. 23 (1982), 622

6 6 πτοντάς την παρά το νόµο, εξετάσει το µάρτυρα και συνεκτιµήσει την κατάθεσή του, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως. Η παράβαση ενυπάρχει ακόµα και αν το δικαστήριο εκτιµήσει, εκ των υστέρων, ότι τα κατατεθέντα από το µάρτυρα δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις που εµποδίζουν τη µαρτυρία του, αφού ο κίνδυνος για τα συµφέροντα του διαδίκου υπάρχει και στην περίπτωση αποσιώπησης περιστατικών 11. εν απαιτείται, όµως, άδεια από το ιοικητικό Συµβούλιο του ικηγορικού Συλλόγου ή τον Πρόεδρο, κατά περίπτωση, όταν ο δικηγόρος κλητεύεται από δικαστική αρχή, είναι αναγκαίο όµως να τηρήσει όσα ορίζονται από τα άρθρα 49 του Κώδικα ικηγόρων και 212 Κ.Πολ.., όπως προκύπτει και από την απόφαση ΑΠΣ 8/1965 [ΝοΒ 14 (1966), 176]. Γ. Ποιοι προτείνουν την ένσταση εξαίρεσης Η ένσταση εξαίρεσης µπορεί να προβληθεί µόνο από τον Πελάτη και όχι από τον αντίδικό του 12, γιατί το επαγγελµατικό απόρρητο έχει ταχθεί προς το συµφέρον του πελάτη εκείνου που αφορά το απόρρητο και όχι του αντιδίκου του. Αυτός ο λόγος εξαιρέσεως προτείνεται µόνο από το διάδικο εκείνο υπέρ του οποίου έχει καθιερωθεί, πριν από την όρκιση. Στη µετ απόδειξη συζήτηση προτείνεται (αυτός ο λόγος εξαιρέσεως) εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως 13. Συνεπώς χωρεί παραίτηση του πελάτη από την ένσταση οπότε εξετάζεται, όπως αν καλέσει αυτό στη δίκη, οπότε ο αντίδι- 11. Α.Π 844/ Εφ. Πειρ. 78/ Εφ. Αθ. 8770/1988

7 7 κός του δεν έχει έννοµο συµφέρον να προβάλλει την ένσταση εξαίρεσης 14.. Θεσµική προσαρµογή του δικαιώµατος εννόµου Προστασίας Φορολογίας Το δικηγορικό απόρρητο αίρεται από την εφαρµογή φορολογικών νόµων. Τα άρθρα 155 και 156 του ν. 4125/1960 (Κ.Φορ..) ορίζουν τις περιπτώσεις όπου µπορεί να παραβιαστεί το δικηγορικό απόρρητο. Έτσι µπορούµε να µιλήσουµε για περιορισµό του δικαιώµατος εννόµου προστασίας, για θεσµική προσαρµογή του µέσα στο πλαίσιο της φορολογίας. Πρόκειται για έναν ανεκτό περιορισµό του δικαιώµατος λόγω υπάρξεως αιτιώδους συνάφειας µε το θεσµό της φορολογίας µάρτυς επί υποθέσεως εις ήν ανεµίχθη ως ικηγόρος άνευ προηγουµένης άδειας του.σ. του Συλλόγου, εις ον ανήκει, ή εν κατεπειγούση περιπτώσει του Προέδρου αυτού». ΙΙ. Το δικαίωµα της επικοινωνίας Α1. Το άρθρο 192 όσον αφορά στο δικηγορικό απόρρητο Επικοινωνία είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα µε την οποία ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή µε τους άλλους ανθρώπους 15. Στο άρθρο 192 κατοχυρώνεται το δικαίωµα επικοινωνίας γενικότερα, µε κύρια έκφανση την προστασία του απαραβίαστου των επιστολών. Η προστασία της επικοινωνίας, ως µία από τις σοβαρότερες εγγυή- 14. Βαθρακοκοίλης, Κ. Πολ.., σελ Βλ. ηµητρόπουλο, Συνταγµατικά ικαιώµατα, σελ. 228

8 8 σεις της ελευθερίας, ανάγεται έτσι σε συνταγµατική επιταγή. Το Σύνταγµα κατοχυρώνει την άµεση και την έµµεση, την κλειστή αλλά και την ανοικτή επικοινωνία. Οι κοινωνοί είναι ελεύθεροι να διαφυλάττουν το περιεχόµενο της επικοινωνίας τους από τους άλλους ή και να το κοινολογούν 16. Στα πλαίσια του δικηγορικού απορρήτου, η διάταξη αυτή βρίσκει εφαρµογή στην επικοινωνία του δικηγόρου µε τον πελάτη του. Όσα εµπιστεύεται ο πελάτης στο δικηγόρο του προστατεύονται από το συνταγµατικό δικαίωµα της επικοινωνίας και κάθε πράξη που παραβιάζει αυτό το απόρρητο είναι αντισυνταγµατική. Η προστασία που καλύπτει την επικοινωνία δικηγόρου µε πελάτη αποτελεί κλασική έκφανση της εχεµύθειας που χαρακτηρίζει τη σχέση. Α2 Ποινική Προστασία Ο κοινός ποινικός νοµοθέτης εξειδικεύοντας τη συνταγµατική διάταξη τιµωρεί την παραβίαση των απορρήτων. Ο Ποινικός Κώδικας στο άρθρο 370 τιµωρεί διαζευκτικά µε χρηµατική ποινή ή φυλάκιση µέχρι ενός έτους, την παραβίαση της µυστικότητας των επιστολών ή άλλων εγγράφων από κρατικό όργανο ή ιδιώτη. Η διάκριση σφραγισµένων-ασφράγιστων επιστολών που επιχειρείται και που οδηγεί σε περιορισµό της συνταγµατικής προστασίας µόνο στις κλειστές επιστολές, δεν έχει καµία θέση στα πλαίσια του δικηγορικού απορρήτου. Αν όµως η συνταγµατική προστασία περιορίζεται στις κλειστές επιστολές, δε συµβαίνει το ίδιο και µε την ποινική. Στη γ περίπτωση που διαζευκτικά στοιχειοθετεί το 16. Βλ. ηµητρόπουλο, Συνταγµατικά ικαιώµατα, σελ. 229

9 9 έγκληµα της παραβιάσεως του απορρήτου των επιστολών 17, προστατεύεται το απόρρητο των ανοικτών επιστολών ή εγγράφων. Αλλιώς, εάν ο σκοπός της τρίτης αξιόποινης µορφής ήταν η προστασία του απορρήτου των σφραγισµένων επιστολών και εγγράφων, η προβλέπουσα αυτή την αξιόποινη µορφή φράση θα ήταν περιττή. Ο προβληµατισµός αυτός, όµως, έχει περιορισµένη σηµασία για το δικηγορικό απόρρητο, αφού η παράδοση της επιστολής από τον εντολέα σε κάποιο τρίτο, που εδώ είναι ο έµπιστος δικηγόρος, δε σηµαίνει παύση του απορρήτου, αφού αυτός ο τρίτος αποτελεί το alter ego του πελάτη, µε γενική υποχρέωση εχεµύθειας 18. Β. Η επικοινωνία των κρατουµένων 1.- Θεσµική προσαρµογή του δικαιώµατος επικοινωνίας Οι κρατούµενοι, απολαύουν το δικαίωµα του άρθρου 192, θεσµικά προσαρµοσµένο. Η φυλάκιση δε συνεπάγεται στέρηση της επικοινωνίας µε τον «έξω κόσµο». Έχουν εποµένως οι φυλακισµένοι δικαίωµα επικοινωνίας, όπως επίσης δικαίωµα απόρρητης επικοινωνίας. Ειδικά όµως, εφόσον πρόκειται για ποινικούς κρατούµενους έχει πρόσφορη εφαρµογή η δυνατότητα άρσης του απορρήτου, για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων. Πρακτικές δυσχέρειες στην άσκηση του δικαιώµατος προκύπτουν απ αυτόν τον ίδιο τον εγκλεισµό των φυλακισµένων. Σε καµία πάντως περίπτωση η φυλάκιση δεν µπορεί να οδηγεί σε στέρηση του δι- 17. Αρ περ. γ Π.Κ. «ή µε οποιονδήποτε τρόπο εισχωρεί σε ξένα απόρρητα διαβάζοντας ή αντιγράφοντας ή αποτυπώνοντας µε άλλο τρόπο επιστολή ή άλλο έγγραφο» 18. Βλ. Μακρίδου, το δικηγορικό απόρρητο, σελ. 149, 150

10 10 καιώµατος επικοινωνίας. Οφείλουν εποµένως οι αρχές να εξασφαλίζουν σε κάθε κρατούµενο δυνατότητα ανταπόκρισης, αλλά και προσωπικής επικοινωνίας α. Αλληλογραφία δικηγόρου κρατουµένου ειδικότερα εν υπάρχει αµφιβολία ότι η αλληλογραφία συνηγόρουκρατουµένου θα πρέπει να προασπιστεί µε τον ίδιο τρόπο που προστατεύεται όταν πρόκειται για πελάτη µε δικηγόρο. Η γενική προστασία θα έµενε χωρίς νόηµα, εάν τη στιγµή που αυτή θα είχε τη µεγαλύτερη δυνατή σηµασία, υπήρχε παρέκκλιση από τον κανόνα. Το δικηγορικό απόρρητο αποβλέπει κυρίως στην προστασία της εµπιστοσύνης που διαπνέει τη σχέση δικηγόρου µε πελάτη. Μόνον έτσι προστατεύεται το δικαίωµα υπερασπίσεως του πελάτη και διασφαλίζεται η δυνατότητα επικοινωνίας. Την ίδια προστασία και στην ίδια έκταση δικαιούται κάθε κρατούµενος. 2.β. Περιορισµός δικαιώµατος επικοινωνίας και αιτιώδης συνάφεια Οποιαδήποτε διάταξη νόµου επιτρέπει έλεγχο της αλληλογραφίας θεωρείται αντισυνταγµατική, αφού ο έλεγχος αυτός αποτελεί µη ανεκτό περιορισµό του δικαιώµατος επικοινωνίας. Αποτελεί ανεπίτρεπτο περιορισµό, αφού δεν είναι αναγκαίο αποτέλεσµα του κοινού αντικειµενικού στοιχείου. Γενικά επιτρέπονται οι αιτιώδεις και απαγορεύονται οι αναιτιώδεις περιορισµοί. Αυτή είναι η αρχή του αιτιώδους των περιορισµών, απ όπου προκύπτει ότι δεν είναι αντισυνταγµατικός ο περιορισµός, εφόσον επιβάλλε- 19. Βλ. ηµητρόπουλο, Συνταγµατικά ικαιώµατα, σελ. 242, 243

11 11 ται από την αιτιώδη συνάφεια. Συνεπώς αντίκειται στο Σύνταγµα ο περιορισµός του θεµελιώδους δικαιώµατος, εφόσον ανάµεσα στο περιεχόµενό του και στο περιεχόµενο της διαπροσωπικής σχέσης, στο πλαίσιο της οποίας επιδιώκεται η εφαρµογή του, δεν υπάρχει κοινό αντικειµενικό στοιχείο 20, Η ίδια η Εις. Εκθ. Σ.Κ. αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι δύσκολα νοµιµοποιείται συνταγµατικά ένας τέτοιος έλεγχος. ΙΙΙ. Η ιδιωτική σφαίρα Α. Η ιδιωτική ζωή Το Σύνταγµα στο άρθρο 9 1 εδ. β κατοχυρώνει το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής. Όπως ορίζεται στη διάταξη αυτή, η ιδιωτική ζωή του ατόµου είναι απαραβίαστη. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής του καθενός συνδέεται άµεσα και µε τη διαφύλαξη των προσωπικών του δεδοµένων κάθε είδους, και ιδίως αυτών που µπορούν να χαρακτηρισθούν ως ευαίσθητα 21. Η ιδιωτική ζωή περιορίζεται σε γεγονότα µε προσωπικό χαρακτήρα, των οποίων δηλαδή η ρύθµιση κατά τις κοινωνικές αντιλήψεις και τη βούληση του ενδιαφεροµένου ατόµου ανήκει αποκλειστικά στην αρµοδιότητά του και στα οποία θέµατα απαγορεύεται η ανάµιξη τρίτων προσώπων, χωρίς τη ρητή ή σιωπηρή συναίνεση του ενδιαφεροµένου. Στην έννοια του ιδιωτικού βίου δεν περιλαµβάνεται η οικονοµική ατοµικότητα, που ανήκει στο δηµόσιο 20. Βλ. ηµητρόπουλο, Συνταγµατικά ικαιώµατα, σελ Βλ. ηµητρόπουλο, Συνταγµατικά ικαιώµατα, σελ. 208

12 12 βίο. Στο δικηγορικό απόρρητο, οι πληροφορίες που ο πελάτης εµπιστεύεται στο δικηγόρο του είναι δυνατό να προέρχονται από κάθε πτυχή της ζωής του, ιδιωτικής ή δηµόσιας 22. Το δικηγορικό απόρρητο δεν προστατεύει µόνο την ιδιωτική ζωή. Συνεπώς το άρθρο 9 παρ. 1 εδ. β του Συντάγµατος βρίσκει εφαρµογή στο δικηγορικό απόρρητο όταν αυτά που εµπιστεύεται ο πελάτης στο δικηγόρο του, αποτελούν γεγονότα της ιδιωτικής του ζωής τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης συνταγµατικής προστασίας. Β. Το δικηγορικό γραφείο ως κατοικία Στο άρθρο 9 παρ. 1 του Συντάγµατος προστατεύεται η κατοικία. Κατοικία είναι ο φυσικός ιδιωτικός χώρος του ανθρώπου. Ο ιδιωτικός χώρος δεν είναι προσπελάσιµος χωρίς συγκατάθεση του φορέα του δικαιώµατος. Το Σύνταγµα προστατεύει το άσυλο της κατοικίας και απαγορεύει την έρευνα. Όµως η απαγόρευση δεν είναι απόλυτη. Την κάµψη της εισάγει η ίδια συνταγµατική διάταξη, επιτρέποντας τη διεξαγωγή έρευνας όπου ορίζει ο νόµος 23. Τα δικηγορικά γραφεία αποτελούν άσυλο στο µέτρο που εκλαµβάνονται ως κατοικία του δικηγόρου. Αυτό συµβαίνει κατά τις ώρες και µέρες που δεν επιτρέπεται η είσοδος σε οποιονδήποτε. Εκτός λοιπόν από τα βράδια, τις µεσηµβρινές ώρες και τις αργίες, τον υπόλοιπο καιρό που η είσοδος είναι επιτρεπτή σε οποιονδήποτε έχει ανάγκη τη δικηγορική συµβουλή, το δικηγορικό γραφείο δε θεωρείται άσυλο µε την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 Συ- 22. Βλ. Μακρίδου, Το ικηγορικό απόρρητο, σελ Βλ. ηµητρόπουλο, Συνταγµατικά ικαιώµατα, σελ. 215

13 13 ντάγµατος 24. Συνεπώς τις ώρες που το δικηγορικό γραφείο θεωρείται κατοικία του δικηγόρου, προστατεύεται από το άσυλο του άρθρου 92 και εποµένως απαγορεύεται κάθε έρευνα που θα επιχειρηθεί, καθώς θα αποτελεί αντισυνταγµατική πράξη, ως αντίθετη στο άρθρο 9 παρ. 1 Συντάγµατος. IV. Το δικαίωµα της προσωπικότητας Α. Το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος Το άρθρο 5 12, είναι µία γενικά συνταγµατική αρχή του ικαίου, που επεκτείνεται σε όλη την έννοµη τάξη. Το άρθρο 5 δεν καθιερώνει απλά ένα συνταγµατικό δικαίωµα, αλλά αφορά όλα τα συνταγµατικά δικαιώµατα. Από αυτή τη διάταξη προκύπτει η αρχή του απαραβίαστου της ανθρώπινης αξίας 25. Εδώ βρίσκονται οι τρεις γενικές οριοθετήσεις του Συντάγµατος: τα δικαιώµατα των άλλων, το Σύνταγµα και τα Χρηστά Ήθη. Το άρθρο 5 αποτελεί µία δέσµη διαµορφωµένων δικαιωµάτων που πηγάζουν από το δικαίω- µα της προσωπικότητας. Στο άρθρο 5 αναφέρεται ότι µπορεί κανείς να εκφράζει ελεύθερα τη γνώµη του, αλλά κατά τρόπο που δε θίγει τα δικαιώµατα των άλλων, το Σύνταγµα ή τα Χρηστά ήθη. Β. Το δικηγορικό απόρρητο στο πλαίσιο προστασίας του δικαιώµατος της προσωπικότητας Το δικαίωµα της προσωπικότητας είναι ένα συνταγµατικό δικαίωµα που διασφαλίζει, στα πλαίσια ελεύθερης ανάπτυξης της 24. Βλ. Μακρίδου, Το δικηγορικό απόρρητο, σελ Βλ. ηµητρόπουλο, Συνταγµατικά δικαιώµατα, σελ. 109

14 14 προσωπικότητας, και την ελευθερία έκφρασης και διάθεσης του προφορικού λόγου, συνεπώς και το δικαίωµα του πελάτη για ελεύθερη και εχέµυθη επικοινωνία µε το δικηγόρο του. Όµως το δικηγορικό απόρρητο δεν παρεµβάλλεται εδώ καθοριστικά, αφού το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος προστατεύει την επικοινωνία δύο ατόµων από επεµβάσεις τρίτων ανεξάρτητα από τη ικηγορική ιδιότητα του ενός από τους δύο. Άλλωστε το δικηγορικό απόρρητο σκοπεύει όχι µόνο στην προάσπιση του ιδιώτη, αλλά συγχρόνως του κύρους του δικηγορικού επαγγέλµατος και της εύρυθµης λειτουργίας της δικαιοσύνης 26. Βέβαια µέσω του δικηγορικού απορρήτου µπορεί να προστατευθεί η προσωπικότητα του πελάτη σε σηµαντικό βαθµό και κυρίως σε κάποιες πτυχές της, όπως είναι η τιµή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ι. Η ενότητα της έννοµης τάξης Η σύγχρονη έννοµη τάξη είναι ενιαία. Ρυθµίζεται από το Σύνταγµα και από τους νόµους. Το Σύνταγµα έχει ανώτερη τυπική ισχύ και συνεπώς υπερέχει των κοινών νόµων. Περιέχει τους βασικούς οργανωτικούς κανόνες όχι µόνο του κράτους. Αλλά και της κοινωνίας και της οικονοµίας 27.Οι νόµοι δεν αποτελούν παρά εξειδίκευση των επιταγών του Συντάγµατος. Το δικηγορικό απόρρητο προστατεύεται συνταγµατικά, αλλά ο κοινός νοµοθέτης έχει ρυθµίσει το δικηγορικό απόρρητο διεξο- 26. Βλ. Μακρίδου, Το δικηγορικό απόρρητο, σελ Βλ. ηµητρόπουλο, Γενική Συνταγµατική Θεωρία, σελ. 109

15 15 δικότερα. Έτσι έχουν θεσπιστεί διατάξεις τόσο ικονοµικού, όσο και ουσιαστικού ικαίου. Έτσι ρύθµιση του δικηγορικού απορρήτου βρίσκουµε στα άρθρα: 400 Κ.Πολ.. (όπως και 401, 402 Κ.Πολ..), 212 Κ. Ποιν.., 371 Π.Κ., 49 και 50 Κώδικα ικηγόρων. ΙΙ. Το άρθρο 400 του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας 28 Η υπαγωγή του δικηγόρου στους εξαιρετέους µάρτυρες, φαίνεται να υποδηλώνει την πρόθεση του νοµοθέτη να θεσπίσει κατ αρχήν ως γενική αρχή το επιτρεπτό της µαρτυρίας για τους δικηγόρους και µόνο ως εξαίρεση τον αποκλεισµό τους. Με την αιτιολογία ότι το δικηγορικό απόρρητο έχει τεθεί προς το συµφέρον του πελάτη, ο οποίος είναι ελεύθερος να το διαθέσει, την ένσταση εξαιρέσεως δικαιούται παραδεκτά να προτείνει µόνον αυτός και όχι ο αντίδικός του 29. Μοναδική περίπτωση όπου η ένσταση εξαίρεσης µπορεί να προταθεί από τον αντίδικο, παρουσιάζεται όταν το µυστικό αφορά από κοινού πελάτη και αντίδικο 30. Για τις εξαιρετικές περιπτώσεις, όµως, που η µαρτυρία κρίνεται απόλυτα αναγκαία, ακόµα και όταν υποβληθεί ένσταση εξαιρέσεως από τον πε- 28. Σύµφωνα µε αυτό: «εν εξετάζονται, όταν κληθούν ως µάρτυρες, κληρικοί δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, γιατροί, νοσοκόµοι, µαίες, οι βοηθοί τους, καθώς και οι σύµβουλοι των διαδίκων, για τα πραγµατικά γεγονότα που τους εµπιστεύθηκαν ή που διαπίστωσαν κατά την άσκηση του επαγγέλµατός τους, για τα οποία έχουν καθήκον εχεµύθειας, εκτός αν το επιτρέψει εκείνος που τα εµπιστεύθηκε και εκείνος τον οποίο αφορά το απόρρητο» 29. Βλ. Εφ. Πειρ. 78/ Εφ. Αθ. 7547/1982 Ελλ. ικ. 1983, 64

16 16 λάτη, µπορεί ο δικηγόρος να υποχρεώνεται σε κατάθεση. Το άρθρο 401 Κ.Πολ.. έρχεται να συµπληρώσει το άρθρο 400, αναγορεύοντας το δικηγόρο σε τελικό κριτή της διαφυλάξεως εκείνων των πληροφοριών, οι οποίες δεν εµπίπτουν καταρχήν στη σφαίρα του απορρήτου. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί, όχι µόνο στη διαφύλαξη του ιδιωτικού συµφέροντος, αλλά κυρίως στην προάσπιση της αξιοπρέπειας του δικηγορικού σώµατος 31. Και στις δύο συνεπώς διατάξεις (400, 401), είτε πρόκειται για απόρρητο, είτε για µη απόρρητα γεγονότα, η απόφαση του ίδιου του δικηγόρου παρεµβάλλεται καθοριστικά. ΙΙΙ. Το άρθρο 212 του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας 32 Υπό τον τίτλο «επαγγελµατικό απόρρητο µαρτύρων» το άρθρο 212 Κ.Ποιν.. κατ απόκλιση από τον κανόνα του άρθρου 209 Κ.Ποιν.. 33, απαγορεύει την εξέταση δικηγόρων κατά την προδιαδικασία και την κύρια διαδικασία, υπό την ποινή της σχετικής ακυρότητας της διαδικασίας. Χωρίς ο δικηγόρος να απαλλάσσεται από την υποχρέωση εµφανίσεως και ορκοδοσίας, δηλώνει ότι απαντώντας θα παραβίαζε το απόρρητο. Πρόκειται για δήλωση που υποχρεώνει το δικαστήριο να απέχει από την εξέταση, χωρίς συγ- 31. Βλ. Μακρίδου, Το δικηγορικό απόρρητο, σελ Σύµφωνα µε την παρ. 1 στ. Β : «Η διαδικασία ακυρώνεται, αν εξετασθούν στην προδιαδικασία ή στην κύρια διαδικασία οι συνήγοροι σχετικά µε όσα τους εµπιστεύθηκαν οι πελάτες τους. οι συνήγοροι κρίνουν σύµφωνα µε τη συνείδησή τους αν και σε ποιο µέτρο πρέπει να καταθέτουν όσα άλλα έµαθαν µε α- φορµή την άσκηση του λειτουργήµατός τους» 33. Όπου θεσπίζεται το υποχρεωτικό της µαρτυρίας

17 17 χρόνως να δικαιούται να ερευνήσει την αλήθεια του περιεχοµένου µιας τέτοιας δηλώσεως 34. Σε αντίθεση µε τον Κ.Πολ.., ορθά η βούληση του πελάτη φαίνεται εδώ ανίσχυρη και ανίκανη να επηρεάσει το επαγγελµατικό µυστικό, αφού η µειονεκτική θέση του κατηγορουµένου έχει απόλυτη ανάγκη από την προστασία που το δικηγορικό απόρρητο προσφέρει, η δε συναίνεσή του συνηθέστατα λόγω των συνθηκών, δε θα έπειθε για τη σοβαρή, ελεύθερη και συνειδητή παροχή της. IV. Το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου αυτού: «Κληρικοί, δικηγόροι και κάθε είδους νοµικοί παραστάτες, συµβολαιογράφοι, γιατροί, µαίες, νοσοκόµοι, φαρµακοποιοί και άλλοι στους οποίους κάποιοι εµπιστεύονται συνήθως λόγω του επαγγέλµατός τους ή της ιδιότητάς τους ιδιωτικά απόρρητα, καθώς και οι βοηθοί των προσώπων αυτών, τιµωρούνται µε χηρµαιτκή ποινή ή µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους αν φανερώσουν ιδιωτικά απόρρητα που τους τα εµπιστεύθηκαν ή που τα έµαθαν λόγω του επαγγέλµατός τους ή της ιδιότητάς τους». Στα πλαίσια του άρθρου αυτού γίνεται δεκτό ότι η συναίνεση αίρει την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος. Η επιρροή της ιδιωτικής βουλήσεως στην έννοια του ιδιωτικού απορρήτου κατά το άρθρο 371 Π.Κ, συνάγεται εξάλλου και από την παρ. 3 της διατάξεως, όπου ορίζεται ότι η ποινική δίωξη χωρεί µόνο κατόπιν εγκλήσεως. Η παρ. 4 του άρθρου 371 Π.Κ. ερµηνεύεται µε γνώµονα την αρχή του Φορολογικού ικαίου σύµφωνα µε 34. Βλ. Μακρίδου. Το ικηγορικό απόρρητο, σελ. 137

18 18 την οποία ο φορολογούµενος επαγγελµατίας δε δικαιούται να χρησιµοποιεί καταχρηστικά, ως προπέτασµα το απόρρητο και η διοίκηση δε δικαιούται να προχωρεί πέρα από ό,τι της είναι απολύτως αναγκαίο για την επιβολή φορολογίας. Η πράξη δε µένει ατιµώρητη κάθε φορά που η επαγγελµατική εχεµύθεια συγκρούεται µε ουσιώδες δηµόσιο συµφέρον, ούτε το τελευταίο ανάγεται σε απόλυτα υπέρτερο αγαθό 35. * Το άρθρο 233 του Ποινικού Κώδικα Σύµφωνα µε το εδάφιο α του άρθρου αυτού: «ικηγόρος ή άλλος νοµικός παραστάτης που βλάπτει µε πρόθεσή του εκείνον, των συµφερόντων του οποίου έχει αναλάβει τη νοµική προστασία, ή που στην ίδια ένδικη υπόθεση βοηθεί µε συµβουλές ή µε παροχή υπηρεσίας και τους δύο διαδίκους, είτε ταυτόχρονα, είτε διαδοχικά, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών». Το άρθρο αυτό έχει στενή σύνδεση µε το δικηγορικό απόρρητο, δεν αποσκοπεί όµως άµεσα στην προστασία του δικηγορικού απορρήτου. Ορίζει ως δεύτερη τυπική µορφή απιστίας δικηγόρου την παροχή βοήθειας στην ίδια ένδικη υπόθεση επιδιώκοντας να προασπίσει κατά κύριο λόγο την αξιοπρεπή άσκηση του επαγγέλ- µατος. V. Τα άρθρα 49 και 50 του ν.δ. 3026/1954 * Το άρθρο 49 του Κώδικα ικηγόρων 35. Βλ. Μακρίδου, Το ικηγορικό απόρρητο, σελ. 199

19 19 Από την παράγραφο 1 36 της διάταξης αυτής συνάγεται ότι ο δικηγόρος είναι υποχρεωµένος να τηρεί απαραβίαστη την απαιτούµενη υπέρ του πελάτη του εχεµύθεια για όσα αυτός του εµπιστεύθηκε. Ο νόµος αφήνει στον ίδιο το δικηγόρο την ευχέρεια να κρίνει κατά συνείδηση αν και σε ποιο µέτρο µπορεί, καλούµενος, να καταθέσει στο δικαστήριο. Η διάταξη όµως του εδ. α της παρ. 2 αξιώνει από το δικηγόρο που πρόκειται να καταθέσει, προηγού- µενη άδεια από το διοικητικό συµβούλιο του Συλλόγου 37 στον οποίο ανήκει ο δικηγόρος ή, σε κατεπείγουσα περίπτωση, από τον Πρόεδρο του ικηγορικού Συλλόγου 38. * Το άρθρο 50 του Κώδικα ικηγόρων Η διάταξη αυτή ορίζει: «ικηγόρος βεβαιών ενώπιον του εντεταλµένου την εξέτασιν ικαστηρίου ή ικαστού, ότι η κατάθεσίς του ήθελε προσκρούσει εις το επιβαλλόµενον αυτώ επαγγελµατικόν απόρρητον, δεν υποχρεούται εις µαρτυρίαν». Στο άρθρο αυτό βλέπουµε ότι το δικηγορικό απόρρητο αποτελεί λόγο εξαιρέσεως από τη µαρτυρία. Ο δικηγόρος βεβαιώνει το ικαστήριο ότι η κατάθεσή του προσκρούει στο δικηγορικό απόρρητο και το ικαστήριο υποχρεούται να τον εξαιρέσει από µάρτυρα. 36. Η παρ. 1 του άρθρου ορίζει ότι: «Ο δικηγόρος υποχρεούται να τηρεί απαραβίαστη την απαιτούµενη υπέρ του εντολέα του εχεµύθεια, περί όσων αυτός του εµπιστεύθηκε. Για όσα άλλα περιέρχονται στη γνώση του εξ αφορµής της ασκήσεως του ικηγορικού λειτουργήµατος, επαφίεται σ αυτόν να κρίνει µε συνείδηση αν και σε ποιο µέτρο πρέπει καλούµενος να καταθέσει ως µάρτυρας» 37. Βλ. Ελλ. ικ. (1983), 64 Ενηµερωτικό Σηµείωµα 38. Βλ. Βαθρακοκοίλη Β. Κ.Πολ.., σελ. 808

20 20 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Το σύστηµα απονοµής της δικαιοσύνης δε θα µπορούσε να λειτουργήσει τόσο ικανοποιητικά χωρίς το δικηγορικό απόρρητο, το οποίο διαφέρει από τα υπόλοιπα επαγγελµατικά απόρρητα ακριβώς λόγω αυτής της ιδιαιτερότητάς του. Το δικηγορικό απόρρητο κατοχυρώνεται συνταγµατικά κυρίως στα άρθρα 20 και 19 του Συντάγµατος. Στα πλαίσια, όµως, ειδικών κυριαρχικών σχέσεων, παρατηρούµε περιορισµούς των δικαιωµάτων που προστατεύονται στα δύο αυτά άρθρα. Θα πρέπει, λοιπόν, να προσέχουµε ώστε οι περιορισµοί αυτοί να είναι αιτιώδεις, δηλαδή να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια ανάµεσα στο δικαίωµα και το θεσµό, µέσα στον οποίο εφαρµόζεται το δικαίωµα. Το δικηγορικό απόρρητο βρίσκει επίσης έρεισµα στα άρθρα 5 1 και 9 του Συντάγµατος, αλλά σε µικρότερη έκταση. Εκτός όµως από το Σύνταγµα, το δικηγορικό απόρρητο ρυθµίζεται σε νόµους, οι οποίοι αποτελούν εξειδίκευση του γενικού και αφηρηµένου Συντάγµατος. Σχετικές διατάξεις βρίσκουµε στον Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας, στον Κώδικα Ποινικής ικονοµίας, στον Ποινικό Κώδικα, στον Κώδικα ικηγόρων. Υπάρχει, εποµένως, ρύθµιση του δικηγορικού απορρήτου στο σύνολό του, έτσι ώστε να µην υπάρχουν κενά νόµου µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία αµφιβολιών στην εφαρµογή των διατάξεων αυτών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το δικηγορικό απόρρητο είναι ένα επαγγελµατικό απόρρητο µε ιδιαίτερη σηµασία για το Σύστηµα απονοµής της ικαιοσύνης. Βρίσκει έρεισµα στο Σύνταγµα κυρίως στα άρθρα 5, 9, 19 και 20 Σ.

21 21 Όµως µέσα στα πλαίσια ειδικών κυριαρχικών σχέσεων, παρατηρούµε περιορισµούς των αντίστοιχων συνταγµατικών δικαιωµάτων, οι οποίοι βέβαια, συνήθως είναι ανεκτοί λόγω ύπαρξης αιτιώδους συνάφειας ανάµεσα στο δικαίωµα και το θεσµό. Καθώς, όµως, η έννοµη τάξη είναι ενιαία και οι Νόµοι αποτελούν εξειδίκευση του Συντάγµατος, έχει θεσπιστεί ένας ικανοποιητικός αριθµός νοµοθετικών διατάξεων που ρυθµίζουν εκτενώς το δικηγορικό απόρρητο, τόσο του Ουσιαστικού, όσο και του ικονοµικού ικαίου. SUMMARY The lawyer s confidential is a professional confidential, which has extravagant importance for the judicial system. It is based on the constitution of Greece and specifically on the articles 20, 19, 9 and 5. However, as far as the special dominative relationships are concerned, we may observe restrictions of these constitutional right, which are usually tolerable, because of the causative link between the right and institution. But as the lawful order is uniform and the laws are specification of the Constitution, a satisfying number of legislated orders of the Substantial, as well as of the Procedural Law, which regulate to a great degree the lawyer s confidential, have been enacted.

22 22 BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ανδρουλάκης Ν. Τινά περί της απιστίας δικηγόρου, Π.Χρ. 1966, 1 επ Βαθρακοκοίλη Β., Κώδικας Πολιτικής ικονοµίας, Αθήνα 1994 ηµητρόπουλος Α., Γενική Συνταγµατική θεωρία, Αθήνα 2001 ηµητρόπουλος Α., Συνταγµατικά ικαιώµατα, Αθήνα 2004 ιεθνές Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων. Ο θεσµικός ρόλος του συνηγόρου στην ποινική δίκη, 1998 Κεραµεύς Κ., Αστικό ικονοµικό ίκαιο Ι, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 198 Μακρίδου Κ., Το δικηγορικό απόρρητο, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1989 Πάλλης Σ., ικηγόρος και εχεµύθεια, ΝοΒ 14 (1966), 379 Τσατσώνης Σπύρος, Το πειθαρχικόν δίκαιον των δικηγόρων µετά πλούσιας νοµολογίας, έκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 1970 Φρόνιµου Ε., Η εξέτασις του δικηγόρου ως µάρτυρος, Ελλ. ικ. 6 (1975), 398 Χρυσανθάκη Σπινθουράκη Κασέτου, Συλλογή Νοµοθεσίας και Νοµολογίας περί δικηγόρων, έκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 1987 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ε. Αθ. 1719/1981, Πότε ο δικηγόρος δεν εξετάζεται ως µάρτυρας Εφ. Αθ. 7547/1982, Παραβίαση της διάταξης του άρθρου 400 αρ. 1 του Κ.Πολ. Εφ. Αθ. 8770/1988, Μόνο ο διάδικος υπέρ του οποίου έχει καθιερωθεί προτείνει το λόγο εξαιρέσεως- Α.Π 844/1992, Η εξέταση αποτελεί λόγο αναίρεσης - Εφ. Αθ.

23 /1995, Πότε είναι επιτρεπτή η κατάθεση δικηγόρου ως µάρτυρα χωρίς την άδεια του.σ Εφ. Πειρ. 78/1998, Ο αντίδικος δεν µπορεί να προτείνει το λόγο εξαιρέσεως Εφετείο Αθηνών, Αριθ. 1719/1981 Εισηγητής κ. Στέφ. Ματθίας. Εφέτης ικηγόροι: Πέτρ. Γιατράκος, Φ. Σταµάτης (Απόσπασµα): Επειδή κατά το άρθρον 400 αριθ. 1 Κ.Πολ.. δεν εξετάζεται ως µάρτυρας ο δικηγόρος πρώτον ως προς τα περιστατικά που του έχει εµπιστευθεί ο πελάτης του και δεύτερον ως προς εκείνα που διαπίστωσε ο ίδιος κατά την άσκησιν του επαγγέλµατός του, εφόσον όµως πρόκειται για γεγονότα για τα οποία έχει καθήκον εχεµύθειας. Κατά το άρθρον 403 παρ. 2 και 5 Κ.Πολ.. ο λόγος µη εξετάσεως πρέπει να προταθεί πριν από την όρκιση του µάρτυρα, ή µετά την εξέτασή του, κατά τη µετ απόδειξη συζήτηση, εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως. Στην προκειµένη υπόθεση εξετάσθηκε ως µάρτυρας ανταποδείξεως ο δικηγόρος Γ.Π. χωρίς να προβληθεί πριν από την όρκισή του αντίρρηση. Ούτε µε τις προτάσεις της συζητήσεως που ακολούθησε η εκκαλούσα πρότεινε λόγο µη εξετάσεώς του. Οπωσδήποτε όµως από την κατάθεσή του ή άλλο στοιχείο δεν προαποδεικνύεται κάν τέτοιος λόγος, διότι, αν και υπήρξε δικηγόρος της αρχικώς εναγούσης, τα περιστατικά που καταθέτει (ως προς την πνευµατική της υγεία, την ύπαρξη συναλλακτικής προθέσεως και την επίγνωση των προσδιοριστικών της βουλήσεώς της γεγονότων) δεν ανάγονται ούτε σε όσα η πελάτισά του του είχε «εµπιστευθεί» ούτε σε περιστατικά για τα οποία είχε καθήκον εχεµύθειας. Εξάλλου η τυχόν παράλειψή του να πάρη άδεια από το διοικητικό συµβούλιο ή τον πρόεδρο του ικηγορικού Συλλόγου, κατά το άρθρο 49 παρ. 2 Κώδικος ικηγόρων, δεν επάγεται παρά πειθαρχική ευθύνη, χωρίς να θίγεται το κύρος της µαρτυρίας (Α.Π. 196/80). Πάντως ο δικηγόρος αυτός είχε λάβει νόµιµη άδεια, όπως από την προσαγόµενη σχετική βεβαίωση του.σ.α. προκύπτει.

24 24 Εφετείο Αθηνών, Αριθ. 7547/1982 Προεδρεύων: Ευάγ. Ρίκος, Εφέτης Εισηγητής: Ιωάν. Κεφάλας, Εφέτης ικηγόροι: Αλ. Οικονοµίδης, Σαλ. Πρεδάρης Επειδή κατά το άρθρον 49 1 και 2 του ν.δ. 3026/1954 «περί κυρώσεως του Κώδικος των δικηγόρων», «ο δικηγόρος υποχρεούται να τηρή απαραβίαστον την απαιτουµένην υπέρ του εντολέως αυτού εχεµύθειαν, περί όσων ούτος ενεπιστέυθη αυτώ. Πε ρι όσων άλλων περιέρχονται εις γνώσιν του εξ αφορµής της ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήµατος, αφίεται εις αυτόν να κρίνη εν συνειδήσει, αν και εν τινι µέτρω πρέπει καλούµενος να καταθέση ως µάρτυς (παρ. 1). Εις πάσαν περίπτωσιν δεν δύναται να εξετάζεται ως µάρτυς επί υποθέσεως, εις ην ανεµίχθη ως δικηγόρος, άνευ προηγουµένης αδείας του ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου, εις ον ανήκει ή εν κατ επειγούση περιπτώσει του Προέδρου αυτού ( 2): «Κατά δε το άρθρον 64 παρ. 1 του αυτού Κώδικος, «η παράβασις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων των επιβαλλοµένων τω δικηγόρω εκ τινος των διατάξεων του Κώδικος, του εσωτερικού κανονισµού του οικείου ικηγορικού Συλλόγου, ως και εξ αποφάσεώς τινος του ιοικητικού Συµβουλίου αυτού, αποτελεί πειθαρχικόν παράπτωµα, κρινόµενον και κολαζόµενον υπό του Πειθαρχικού Συµβουλίου του Συλλόγου, κατά τας σχετικάς διατάξεις, δια πειθαρχικής ποινής, ανεξαρτήτως πάσης ποινικής ευθύνης ή άλλης συνεπείας, κατά τους κειµένους νόµους». Ετέρωθεν, κατά το άρθρ. 400 αριθ. 1 Κ.Πολ.. «καλούµενοι ως µάρτυρες δεν εξετάζονται µεταξύ άλλων, δικηγόροι, ως προς τα εις αυτούς διαπιστωθέντα ή υπ αυτών διαπιστωθέντα κατά την άσκησιν του επαγγέλµατός των πραγµατικά γεγονότα, δια τα οποία έχουν καθήκον εχεµύθειας, πλην αν επιτρέψη τούτο ο εµπιστευθείς και εκείνος τον οποίον αφορά το απόρρητον». Κατά δε το άρθρον 401 αρ. 1 ιδίου Κ.Πολ.. «δικαιούνται ν αρνηθούν την εξέτασιν αυτών ως µαρτύρων, µεταξύ άλλων και οι δικηγόροι, ως προς τα γεγονότα των οποίων έλαβον γνώσιν κατά την άσκησιν του επαγγέλµατός των». Εκ των διατάξεων τούτων, σαφώς συνάγεται, ότι δεν εξετάζονται ως µάρτυρες οι δικηγό-

25 25 ροι, ως προς εκείνα τα πραγµατικά γεγονότα, τα οποία διεπιστεύθησαν εις αυτούς οι εντολείς των ή διεπιστώθησαν παρ αυτών κατά την άσκησιν του επαγγέλµατός των και δια τα οποία υφίσταται καθήκον εχεµύθειας, εκτός αν επιτρέψη την εξέτασίν των ο εµπιστευθείς και εκείνος τον οποίον αφορά το απόρρητον. Τουναντίον, δι όσα πραγµατικά γεγονότα, οι δικηγόρι έλαβον γνώσιν κατά την άσκησιν του επαγγέλµατός των, δεν απαγορεύεται η εξέτασις αυτών ως µαρτύρων, αποκειµένου εις τους ιδίους να κρίνουν, εν συνειδήσει, αν και εν τίνι µέτρω πρέπει, καλούµενοι ως µάρτυρες, να καταθέσουν περί αυτών. Η άνευ δε προηγουµένης αδείας του.σ. του Συλλόγου, εις ον ανήκει ο δικηγόρος, ή εν κατεπειγούση περιπτώσει του Προέδρου αυτού, εξέτασις του δικηγόρου ως µάρτυρος, δεν συνεπάγεται ακυρότητα της καταθέσέως του, αλλά µόνον πειθαρχικήν κύρωσιν, κατά του παραβάτου δικηγόρου. Εν προκειµένω η ενάγουσα δια των επικαλουµένων και νοµίµως προσκοµιζοµένων προτάσεών της της κατ απόδειξιν συζητήσεως ενώπιον του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου, προέβαλε την ένστασιν περί µη εξετάσεως του υπό του εναγοµένου προσελθόντος και επ ακροατηρίω εξετασθέντος, επί του θέµατος της άνω προδικαστικής αποφάσεως, µάρτυρος Α.Λ. επί τη αιτήσει, ότι ούτος εχειρίσθη απ αρχής µέχρι τέλους την προκειµένην υπόθεσιν, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του εν λόγω διαδίκου και η ως µάρτυρος εξέτασίς του εγένετο άνευ προηγουµένης αδείας του.σ του εις ον ανήκει ικηγορικού Συλλόγου. Η ένστασις αύτη, ήτις, προβληθείσα παραδεκτώς (άρθρ Κ.Πολ..) µετά την εξέτασιν του περί ου πρόκειται µάρτυρος, ως αποδεικνυοµένη εγγράφως και ειδικώτερον εκ της περιεχοµένης εις τα υπ αριθ. 1413/1978 πρακτικά συνεδριάσεως του Πρωτοβαθµίου ικαστηρίου καταθέσεως αυτού και της επικληθείσης και αύθις επικαλουµένης και νοµίµως προσκοµιζοµένης υπ α- ριθ. 956/1978 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και επαναφέρεται νο- µίµως, κρίνεται απορριπτέα, ως νόµω αβάσιµος, καθ όσον η επικαλουµένη ιδιότης του µάρτυρος ως πληρεξουσίου δικηγόρου του εναγοµένου και η υπό την τοιαύτην ιδιότητά του ανάµειξις εις την προκειµένην υπόθεσιν, δεν θε- µελιοί τον κατά το προδιαληφθέν άρθρ. 400 αρ. 1 λόγον µη εξετάσεως αυτού, εφ όσον η ενισταµένη ενάγουσα δεν επεκαλέσθη συγκεκριµένον τι πραγµαιτ-

26 26 κόν γεγονός, όπερ σχέσιν έχον µε την υπό κρίσιν διαφοράν, διεπιστώθη εις αυτόν ή διεπιστώθη υπό τούτου κατά την άσκησιν του επαγγέλµατός του και δια το οποίον είχε καθήκον εχεµυθείας έναντι αυτής. Η επικαλουµένη δε γνώσις υπό του µάρτυρος της εν λόγω διαφοράς και του αντικειµένου της, κατά την άσκησιν του επαγγέλµατός του, ως δικηγόρου, δεν συνιστά, ως προεξετέθη, λόγον µη εξετάσέως του, αλλά παρέχει εις αυτόν δικαίωµα, όπως αρνηθή την εξέτασίν του, όπερ και απέκειτο εις αυτόν και µόνον ενώ, εξ άλλου, η εξέτασίς του ως µάρτυρος, άνευ προηγουµένης αδείας του.σ. του οικείου ικηγορικού Συλλόγου, δεν επάγεται ακυρότητα της καταθέσεώς του. Εφετείο Αθηνών, Αριθ. 8770/1988 Πρόεδρος : Π. Κασίµης Εισηγητές : Π. Σπυρόπουλος Λήµµατα : Μάρτυρες, Εξαίρεση, ικηγόροι Κατά τη διάταξη του άρθρ Κ.Πολ.. δεν εξετάζουν όταν κληθούν ως µάρτυρες, οι δικηγόροι και οι σύµβουλοι των διαδίκων για τα πραγ- µατικά γεγονότα που τους εµπιστεύθηκαν ή που διαπίστωσαν κατά την άσκηση του επαγγέλµατός τους για τα οποία ε χουν καθήκον εχεµυθείας, εκτός αν το επιτρέψει εκείνος που τους τα εµπιστεύθηκε και εκείνος τον οποίο αφορά το απόρρητο. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι ο καθιερούµενος ανωτέρω λόγος εξαιρέσεως, µπορεί να προταθεί, µόνο από το διάδικο εκείνο υπέρ του οποίου έχει καθιερωθεί, δηλ. από εκείνο ο οποίος έχει συµφέρον να µη ανακοινωθεί ό,τι αυτός έχει εµπιστευθεί στον µάρτυρα, ως δικηγόρο του ή σύµβουλό του. Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρ του ιδίου Κώδικα ορίζεται ότι ο διάδικος οφείλει να προτείνει το λόγο της µη εξέτασης του µάρτυρα κατά το άνω άρθρ. 400 πριν ορκιστεί. Όταν περατωθεί η εξέταση του µάρτυρα, µπορεί, κατά τη διάταξη της 5 του ίδιου άρθρου, να προταθεί ο λόγος του άρθρ. 400 για τη µη εξέτασή του µόνο κατά τη µετ απόδειξη συζήτηση εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως. Στην προκειµένη περίπτωση ο εκκαλών, όπως προκύπτει από τα ταυτάριθµα µε την εκκαλούµενη πρακτικά συνεδριάσεως του αναφεροµένου πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, τα οποία οι διάδικοι τα

27 27 επικαλούνται και τα προσκοµίζουν σες επίσηµο αντίγραφο, πρόβαλε την ένσταση εξαιρέσεως του προταθέντος από τον εφεσίβλητο µάρτυρα Ι.Κ., για το λόγο ότι υπήρξε σύµβουλος και δικηγόρος και των δύο διαδίκων και δήλωσε ότι δεν του επιτρέπει την ανακοίνωση όσων του εµπιστεύτηκε πριν από την όρκισή του, ο οποίος, παρά τούτο, εξετάστηκε και το πρωτοβάθµιο δικαστήριο απέρριψε την ανωτέρω ένσταση ως αβάσιµη κατ ουσία. Τώρα ο εκκαλών παραπονείται µε το δεύτερο λόγο της εφέσέως του ότι η εκκαλουµένη απόφαση έκρινε εσφαλµένη, αλλά δεν προσκοµίζει οποιαδήποτε απόδειξη για τη βασι- µότητα της ενστάσέως του αυτής. Αντιθέτως ο µάρτυρας Β.Η. αδελφός του εκκαλούντος, που εξετάστηκε µετά την πρότασή του, καταθέτει σχετικώς: «Νοµίζω ότι δεν ήταν πληρεξούσιος δικηγόρος του αδελφού µου». Ο ίδιος µάρτυρας θεωρεί τον Ι. Κ. ως φίλο των διαδίκων και ως τέτοιος συνεβούλευσε όχι µόνο τον εκκαλούντα αλλά και οποιονδήποτε φίλο του. «Συνεβούλευε τους πάντες και τα πάντα» κατέθεσε ο µάρτυρας αυτός δηλ. ο Β.Η. Εξάλλου ο µάρτυρας Ι.Κ. κατέθεσε ότι διετέλεσε δικηγόρος του εφεσιβλήτου, ενώ ο εκκαλών είχε ως ικηγόρος τον κ. Σ. Εποµένως η εκκαλουµένη απόφαση εξετί- µησε ορθά τις προσαχθείσες αποδείξεις και είναι αβάσιµος ο αναφερόµενος λόγος εφέσεως. Η προβαλλόµενη µε τον λόγο αυτό για πρώτη φορά ένσταση εξαιρέσεως του ίδιου µάρτυρα από το άρθρ Κ.Πολ.., ότι ο µάρτυρας αυτός δηλ. έχει συµφέρον από την δίκη, πρέπει, να απορριφθεί, αφού η βασι- µότητά της δεν αποδεικνύεται από τα επικαλούµενα και προσκοµιζόµενα έγγραφα, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και τα αναφερόµενα πρακτικά συνεδριάσεως του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου. Αρειος Πάγος 844/1992 Πρόεδρος : Β. Λινάρδος Εισηγητές : Ευάγγ. Ρίκος Λήµµατα : Μάρτυρες, ικηγόροι, Αναίρεση ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α Πολ. Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους δικαστές, Βασίλειο Λινάρδο, Αντιπρόεδρο, Αριστείδη Παπαθανασίου, Νικόλαο Παπαθανασίου, Αθανάσιο Μουλά και Ευάγ-

28 28 γελο Ρίκο, Αρεοπαγίτες. ΣΥΝΗΛΘΕ σε δηµόσια συνεδρίαση στο Κατάστηµά του στις 16 Μαρτίου 1992, µε την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ηµητρίου Ευθυµιάδη (ο Εισαγγελέας είχε κώλυµα να µετάσχει) και της Γραµµατέως Βασιλικής Σαµίου, για να δικάσει µεταξύ: Των αναιρεσειόντων: 1) Ευθυµίου Ευθ. Ανδρικοπούλου και 2) Βασιλικής χήρας Ευθ. Ανδρικοπούλου, κατοίκων Αγρινίου, τους οποίους εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους Ιωάννης Ψωµάς. Του αναιρεσιβλήτου: Νικολάου Χαρ. Τζότζολη, κατοίκου Ματαράγκας Μακρινείας, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Μιχαήλ Κοτίνη. Η ένδικη διαφορά άρχισε µε την από 9 Φεβρουαρίου 1987 αγωγή που κατατέθηκε στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αγρινίου. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 25/1987 πράξη, 130/1988, οριστική, του ίδιου ικαστηρίου και 799/1989 του Εφετείου Πατρών, η οποία παρέπεµψε την υπόθεση στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αγρινίου, το οποίο εξέδωσε την υπ αριθ. 14/1990 οριστική απόφασή του. Κατ αυτής ασκήθηκε έφεση επί της οποίας εκδόθηκε η 1290/90 απόφαση του Εφετείου Πατρών, ερήµην των εκκαλούντων, κατά της οποίας ασκήθηκε ανακοπή και εκδόθηκε η 994/91 απόφαση του ίδιου ικαστηρίου. Την αναίρεση των 799/1989 και 994/1991 αποφάσεων του Εφετείου Πατρών ζητούν οι αναιρεσείουσες µε την από 16 εκεµβρίου 1991 αίτησή τους και τους από 11 Ιανουαρίου 1992 πρόσθετους λόγους. Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σηµειώνεται πιο πάνω, ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Ευάγγελος Ρίκος ανέγνωσε την έκθεση του κωλυοµένου Αρεοπαγίτη Παναγιώτη Παπανικολόπουλου, ο πληρεξούσιος των αναιρεσειόντων ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως και ο πληρεξούσιος του αναιρεσιβλήτου την απόρριψή της και καθένας την καταδίκη του αντιδίκου µέρους στη δικαστική δαπάνη. Ο Εισαγγελέας πρότεινε την παραδοχή της αιτήσεως. ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

29 29 Κατά το άρθρο 400 περ. 1 Κ.Πολ.., δεν εξετάζονται, όταν κληθούν ως µάρτυρες, πλην άλλων, δικηγόροι, για τα πραγµατικά γεγονότα που τους εµπιστεύθηκαν ή που διαπίστωσαν κατά την άσκηση του επαγγέλµατός τους, για τα οποία έχουν καθήκον εχεµύθειας, εκτός αν το επιτρέψει εκείνος που τους τα εµπιστεύθηκε και εκείνος τον οποίο αφορά το απόρρητο. Κατά την έννοια της διατάξεως, καθιερώνεται λόγος εξαιρέσεως και αποκλεισµού της εξετάσεως του µάρτυρα µε αυτή την ιδιότητα και όχι απλώς απαγόρευση, εκ των υστέρων, συνεκτιµήσεως της µαρτυρίας, εν όλω ή εν µέρει. Αν το δικαστήριο, χωρίς ν αποφανθεί επί της ενστάσεως ή απορρίπτοντας αυτή παρά το νόµο, εξετάσει το µάρτυρα και συνεκτιµήσει την κατάθεσή του υποπίπτει στην πληµµέλεια που ελέγχεται µε τον αριθ. 11 του άρθρου 559 Κ.Πολ.. Η εκτί- µηση, εκ των υστέρων, ότι τα κατατεθέντα από το µάρτυρα δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις που εµποδίζουν τη µαρτυρία του δεν αποκλείει την παράβαση, αφού ο κίνδυνος για τα συµφέροντα του αντιλέγοντος διαδίκου υπάρχει και στην περίπτωση αποσιωπήσεως περιστατικών από το µάρτυρα. Στην υπόθεση που κρίνεται, συµφώνως προς τα εκτιθέµενα στην αναιρεσιβαλλοµένη, αντικείµενο της δίκης επί της αγωγής του αναιρεσιβλήτου είναι η αναγνώριση της εικονικότητας εργολαβικού συµβολαίου και προσυµφώνου µεταβιβάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών µεταξύ των διαδίκων. Κατά την κατάρτιση του συµβολαίου είχε παραστεί ως πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος ο Ν. Ανδρικόπουλος, ο οποίος, κατόπιν, προτάθηκε από τον αναιρεσίβλητο και εξετάσθηκε ως µάρτυράς υου, καταθέτοντας και περί της εικονικότητας, δηλαδή περί πράγµατος που είναι µέσα στον κύκλο των επαγγελµατικών διαπιστώσεων του δικηγόρου. Η εξέταση του µάρτυρα έλαβε χώρα, πρωτοδίκως, παρά την ένσταση εξαιρέσεώς του από την ως άνω αιτία, που είχε υποβάλει παραδεκτώς ο αναιρεσείων. Το Εφετείο συνεκτίµησε την κατάθεσή του, απορρίπτοντας σχετικό λόγο εφέσεως του αναιρεσείοντος, µε την αιτιολογία ότι δεν κατέθεσε γεγονότα που εµπίπτουν στο άρθρο 400 αριθ. 1 Κ.Πολ.. Έτσι όµως έλαβε υπόψη, παρά το νόµο, µη επιτρεπόµενο αποδεικτικό µέσο και πρέπει να γίνει δεκτός, ως βάσιµος, ο 2 ος λόγος αναιρέσεως. Να αναιρεθεί η απόφαση και να παραπεµφθεί η υπόθεση προς περαιτέρω συζήτηση στο Εφετείο Αθη-

30 30 νών. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Αναιρεί την υπ αριθ. 994/1991 απόφαση του Εφετείου Πατρών. Παραπέµπει την υπόθεση προς περαιτέρω συζήτηση στο Εφετείο Αθηνών. Και Καταδικάζει τον αναιρεσίβλητο στη δικαστική δαπάνη των αναιρεσειόντων εκ δραχµών εκατόν σαράντα χιλιάδων ( ). Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις και ηµοσιεύθηκε στις Εφετείο Πειραιά, Αριθ. 78/1998 Εισηγητές: Χρ. Ιατράκης Λήµµατα: ικηγόροι, Εξαιρετέοι µάρτυρες Από τις διατάξεις των άρθρων 400 αριθ. 3 και Κ.Πολ.. προκύπτει ότι ο λόγος εξαιρέσεως του µάρτυρα, που µπορεί να έχει συµφέρον από τη δίκη είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, εφόσον προτείνεται µετά την όρκιση του µάρτυρα και δεν αποδεικνύεται εγγράφως (ΑΠ 514/82 ΝοΒ ). Στην κρινόµενη λοιπόν περίπτωση, που µετά την κρίση και έναρξη εξετάσεως του µάρτυρα της εκκαλούσας Α.Α ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών στις προβλήθηκε κατά τη συνέχιση της εξετάσεώς του για το λόγο ότι έχει συµφέρον από την έκβαση της δίκης, πρέπει η ένσταση αυτή να απορριφθεί ως απαράδεκτη, αφού η ύπαρξη του επικαλουµένου από τους εφεσιβλήτους συµφέροντος δεν αποδεικνύεται εγγράφως. Σηµειώνεται εδώ ότι η επίκληση εκ µέρους των τελευταίων αυτών της ιδιότητας του ανωτέρω µάρτυρα ως δικηγόρου νοµικού συµβούλου της εκκαλούσας γίνεται για τη θε- µελίωση µόνο της παραπάνω από το άρθρο 400 αριθ. 3 Κ.Πολ.. ενστάσεως εξαιρέσεως και όχι του προβλεποµένου από το άρθρο 400 αριθ. 1 του ίδιου Κώδικα λόγου εξαιρέσεως, για τον οποίο δεν προβάλλεται σχετική ένσταση. Για κάθε περίπτωση πρέπει εδώ να λεχθεί ότι το άρθρο 400 αριθ. 1 Κ.Πολ.. ορίζει ότι δεν εξετάζονται ως µάρτυρες οι δικηγόροι ως προς τα πραγµατικά γεγονότα που τους εµπιστεύθηκαν ή που διαπίστωσαν κατά την άσκηση του

31 31 επαγγέλµατός τους για τα οποία έχουν καθήκον εχεµύθειας, εκτός εάν το επιτρέπει εκείνος που τους εµπιστεύθηκε και εκείνος τον οποίο αφορά το απόρρητο. Από τη διάταξη όµως αυτή προκύπτει ότι ο σχετικός λόγος εξαιρέσεως του δικηγόρου ως µάρτυρα µπορεί να προταθεί µόνο από το διάδικο υπέρ του οποίου καθιερώθηκε, ήτοι από αυτόν που έχει συµφέρον να µη α- νακοινωθούν όσα αυτός εµπιστεύθηκε στον µάρτυρα ως δικηγόρο του και δεν προτείνεται από τον αντίδικο εκείνου που εξέτασε ως µάρτυρα το δικηγόρο του (Μπέης Πολ.. άρθρο 400, ΙΙ.1, Βαθρακοκοίλης, Κ.Πολ.., άρθρο 400 αριθ. 13, 15 και 16 και εκεί παραποµπές στην νοµολογία), όπως στην κρινό- µενη περίπτωση συµβαίνει.

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852)

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Περίληψη: Επιταγή ακάλυπτη - Αδικοπραξία - Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, κάθε εξ αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011 Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011 Περίληψη Οι διαδοχικές συμβάσεις ευκαιριακά απασχολούμενων εργαζομένων στον ΟΠΑΠ, που συνάπτονται ως συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (μιας ημέρας),

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Καθηγητές :Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & Ζ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Παπακωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Περίληψη Προσβολή προσωπικότητας - Τράπεζα υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Παράνομη διαβίβαση αυτών σε εισπρακτική εταιρεία και παράνομη επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πρωτοψάλτης Νικόλαος: Η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος αλλοδαπού ηµοσίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Απόφαση 1059 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1059/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αντώνιο Αθηναίο,

Διαβάστε περισσότερα

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α K.I. Αριθµός 993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 25 Νοεµβρίου 2002, µε την εξής σύνθεση: Γ. Ανεµογιάννης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α' Τµήµατος,. Μπριόλας,

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Περίληψη Μονομερής βλαπτική μεταβολή συντρέχει όταν ο εργοδότης αναθέτει στο μισθωτό καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, σε σχέση με τη συμβατική, με

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409]

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409] Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409] Περίληψη: Τροχαίο ατύχημα - Αποζημίωση για ολική μόνιμη ανικανότητα προς εργασία - Μέλλουσα ζημία Έννοια ισόβιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 22/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 63/2004, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Πρόστηση Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικώς προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2008, με. την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ιωάννης

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2008, με. την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ιωάννης 1609/2008 ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2008, με την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ιωάννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Νικόλαος Αγγελάρας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 30 Μαρτίου 2011 με την εξής σύνθεση: Δ. Κωστόπουλος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου

ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου Τον Ιούνιο 2007 πραγµατοποιήθηκε το Συνέδριο στο Λουτράκι στο οποίο, µεταξύ των άλλων, αποφασίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ: ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου Επιβεβαιώνουµε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1252/2009

Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1252/2009 Πρόεδρος: Ερωτόκριτος Καλούδης Εισηγήτρια: Ελένη Γρηγορίου Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1252/2009 Περίληψη: Πυλωτή - Θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων - Κοινόχρηστες είναι οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι προσφυγής ενώπιον του ειρηνοδίκη

Τρόποι προσφυγής ενώπιον του ειρηνοδίκη Το να υπερασπίζεται κανείς τον εαυτό του ενώπιον της δικαιοσύνης είναι µια γενική αρχή που αναγνωρίζεται από την ιταλική έννοµη τάξη µε το άρθρο 24 του συντάγµατος. Κατά γενικό κανόνα, είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Μ Ελληνικη Οδοντιατρική Ομοσπονδία (νπδδ) Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo otenet.gr Αριδμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυριακή Παππά Η συμμετοχή σε ένα δημόσιο διαγωνισμό είναι πιθανό να αποφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία 854/2005 Μονομελές Πρωτοδικείο

Νομολογία 854/2005 Μονομελές Πρωτοδικείο Νομολογία 854/2005 Μονομελές Πρωτοδικείο Υπόθεση δημοσίευσης στο περιοδικό CIAO Σχολιασμός:Καρκούλας Παναγιώτης 854/2002 ΑΠ (318110) Κ.Μ. Αριθμός 854/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ A` Πολιτικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Περίληψη Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Οφειλέτρια χήρα μητέρα δύο θηλέων ανηλίκων τέκνων, τα οποία φοιτούν στη μέση και πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση αντιστοίχως,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΒΗ-Π1Ι Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΒΗ-Π1Ι Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με την οδοντιατρική διαφήμιση, ενημερωτικά για το ΔΣ αναφέρονται τα εξής:

Σχετικά με την οδοντιατρική διαφήμιση, ενημερωτικά για το ΔΣ αναφέρονται τα εξής: ΑΝΑΦΟΡΑ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Σχετικά με την οδοντιατρική διαφήμιση, ενημερωτικά για το ΔΣ αναφέρονται τα εξής: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι διατάξεις του Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας (άρθρο 21, 22, 24,

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση του ΣτΕ για το αφορολόγητο του επιδόματος βιβλιοθήκης(.) Αριθμός 2306/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο

Η απόφαση του ΣτΕ για το αφορολόγητο του επιδόματος βιβλιοθήκης(.) Αριθμός 2306/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο Η απόφαση του ΣτΕ για το αφορολόγητο του επιδόματος βιβλιοθήκης(.) Αριθμός 2306/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Μαρτίου 2014, με την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (άρθρο 141 παρ. 2 Κ.Ποιν. ικ.) Ο συνήγορος του κατηγορουµένου ικηγόρος Αθηνών, ιδάκτωρ Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θρασύβουλος Θ. Κονταξής, αφού ανέπτυξε προφορικά και περιληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αρείου Πάγου: 953/2004, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1000 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ανωτέρα βία η οποία μπορεί να στηρίξει αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΡΓΑΤΙΚΟ

Όροι ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δικαστήριο: ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 25 Ετος: 2004 Όροι ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΡΓΑΤΙΚΟ θησαυρού: ΔΙΚΑΙΟ) Περίληψη Παρέμβαση -. Νόμιμη η άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 771/2014 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Αριθμός 771/2014 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αριθμός 771/2014 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βιολέττα Κυτέα, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου - Κατσαβριά,

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα Πρακτικών Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου 3ης συνεδρίασης της 23-11-2010. Τεχνικά Θέµατα Θέµα 2α

Απόσπασµα Πρακτικών Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου 3ης συνεδρίασης της 23-11-2010. Τεχνικά Θέµατα Θέµα 2α Απόσπασµα Πρακτικών Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου 3ης συνεδρίασης της 23-11-2010 Τεχνικά Θέµατα Θέµα 2α Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης των ηλεκτρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015

Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α.

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΡΥΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 1340200300085

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αθήνα Αριθ. Πρωτ Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Προς το Υπουργείο Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων Σχετ. το υπ αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ * ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ * ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ * ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επίκουροι Καθηγητές Λ. Κιτσαράς Σ. Τσαντίνης 1 Η ΆΣΚΗΣΗ Ο Ματθαίος Μ. εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Περίληψη Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. είναι διετής Οι υπάλληλοι του δημοσίου τελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3629, 9.8.2002 Ν. 165(Ι)/2002 Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Για

Διαβάστε περισσότερα