ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Βλ. Μακρίδου, Το ικηγορικό απόρρητο, σελ. 124

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Βλ. Μακρίδου, Το ικηγορικό απόρρητο, σελ. 124"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ Το δικηγορικό απόρρητο µπορεί να ενταχθεί στην ευρύτερη κατηγορία του επαγγελµατικού απορρήτου. ιαφοροποιείται, όµως, από αυτό λόγω της ειδικότερης επιρροής που ασκεί στο σύστηµα απονοµής της δικαιοσύνης. Χωρίς αυτό το σύστηµα απονοµής της δικαιοσύνης δε θα ήταν τόσο αποτελεσµατικό, γι αυτό έχει δη- µιουργηθεί ένας σηµαντικός αριθµός διατάξεων νόµων όπου προστατεύεται και ρυθµίζεται το δικηγορικό απόρρητο. Σπουδαιότερη ίσως έκφανση του δικηγορικού απορρήτου αποτελεί η αδυναµία του δικηγόρου να συντελεί µε τη µαρτυρική του κατάθεση στην εύρεση της δικαστικής αλήθειας 1. Το δικηγορικό απόρρητο έχει τριπλή σηµασία καθώς: Πρώτον, αποτελεί ένα επαγγελµατικό προνόµιο, δεύτερον, ένα θεσµό δηµοσίας τάξεως και τρίτον, ένα θεσµό προστατευτικό του ιδιωτικού συµφέροντος. Ως επαγγελµατικό προνόµιο, παρέχει τη δυνατότητα στο συνήγορο να εκπροσωπεί κάθε πλευρά της υποθέσεως, έχοντας αποστασιοποιηθεί από τα πραγµατικά περιστατικά και συντελεί στη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας του επαγγέλµατος. Ως θεσµός δηµόσιας τάξεως περιορίζει σε πολύ σηµαντικό βαθµό τη δυνατότητα των δικαστηρίων να το άρουν, ενώ ως θεσµός προστατευτικός του ιδιωτικού συµφέροντος, προστατεύει κάθε πελάτη για όσα θα εκµυστηρευθεί στο δικηγόρο του. 1. Βλ. Μακρίδου, Το ικηγορικό απόρρητο, σελ. 124

2 2 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ Το δικηγορικό απόρρητο προστατεύεται συνταγµατικά. Το άρθρο 202, όπου κατοχυρώνεται το δικαίωµα παροχής έννοµης προστασίας, δε θα µπορούσε να εφαρµοσθεί σε όλο του το περιεχό- µενο, χωρίς την προστασία του δικηγορικού απορρήτου. Όµως προστασία παρέχεται και από άλλες διατάξεις. Το άρθρο 192 κατοχυρώνει το απόρρητο κάθε µορφής επικοινωνίας, έτσι προστατεύεται και η επικοινωνία του δικηγόρου µε τον πελάτη του, καθώς και µε άλλους δικηγόρους. Επίσης, το άρθρο 92 µπορεί να αποτελεί µορφή προστασίας του δικηγορικού απορρήτου, εφόσον το δικηγορικό γραφείο θεωρηθεί κατοικία του δικηγόρου, οπότε παρέχεται άσυλο, όπως και στην περίπτωση που τα γεγονότα που εµπιστεύεται ο πελάτης στο δικηγόρο του αφορούν την ιδιωτική του ζωή. Το δικηγορικό απόρρητο προστατεύεται, σε περιορισµένο όµως βαθµό, και από το άρθρο 5 12, όπου κατοχυρώνεται το δικαίωµα για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και η ελευθερία έκφρασης και διάθεσης του προφορικού λόγου. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Εκτός από το Σύνταγµα, το δικηγορικό απόρρητο ρυθµίζεται πιο συγκεκριµένα σε διατάξεις των κοινών νόµων, αφού οι νόµοι αποτελούν την εξειδίκευση του Συντάγµατος.Το δικηγορικό απόρρητο ρυθµίζεται από το Ουσιαστικό, αλλά και το ικονοµικό

3 3 ίκαιο. Σύµφωνα µε το άρθρο 371 Π.Κ. 2, η παράβαση του απορρήτου από το δικηγόρο επισύρει ποινική ευθύνη, ενώ σύµφωνα µε τα άρθρα 49, 50 ν.δ. 3026/ επισύρει πειθαρχική ευθύνη. Στα πλαίσια του Αστικού ικονοµικού ικαίου, ρύθµισή του περιλαµβάνεται στα άρθρα 400, 401 και 402 Κ.Πολ.. Επίσης στο άρθρο 212 Κ.Ποιν.. ορίζεται ότι απαγορεύεται η εξέταση συνηγορούν κατά την προδιαδικασία και κύρια διαδικασία, υπό την ποινή σχετικής ακυρότητας της διαδικασίας. Η ρύθµιση του δικηγορικού απορρήτου ολοκληρώνεται µε φορολογικούς νόµους και κυρίως µε τα άρθρα 155, 156 ν. 4125/1960 (Κ. Φορ..) όπου ορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αίρεται το δικηγορικό απόρρητο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ι. Το δικαίωµα παροχής εννόµου προστασίας Α. Το άρθρο 20 παρ. 1 Σ. Και το δικηγορικό απόρρητο Στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος κατοχυρώνεται η παροχή εννόµου προστασίας. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό: «Καθένας έχει δικαίωµα στην παροχή έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια και µπορεί να αναπτύξει σ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώµατα ή συµφέροντά του, όπως ο νόµος ορίζει». Η συνταγµατική αυτή διάταξη επιβάλλει την πληρότητα του συστήµατος παροχής δικαι- 2. Κατά το άρ Π.Κ.: «Κληρικοί, δικηγόροι και κάθε είδους νοµικοί παραστάτες, συµβολαιογράφοι, γιατροί, µαίες, νοσοκόµοι, φαρµακοποιοί και άλλοι στους οποίους κάποιοι εµπιστεύονται συνήθως λόγω του επαγγέλµατός τους ή της ιδιότητάς τους ιδιωτικά απόρρητα, καθώς και οι βοηθοί των προσώπων αυτών, τιµωρούνται µε χρηµατική ποινή ή µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους αν φανερώσουν ιδιωτικά απόρρητα που τους τα εµπιστεύθηκαν ή που τα έµαθαν λόγω του επαγγέλµατός τους ή της ιδιότητάς τους» 3. «Κώδικας ικηγόρων»

4 4 οσύνης, δηλαδή η αρµοδιότητα των δικαστηρίων θα πρέπει να καλύπτει όλο το φάσµα των υποθέσεων που αναφαίνονται 4. Το σύστηµα παροχής δικαιοσύνης δε θα ήταν πλήρες, όµως, χωρίς την ύπαρξη του δικηγορικού απορρήτου.το δικαίωµα δικαστικής ακρόασης συνίσταται στην αξίωση παρουσίασης των θέσεων και απόψεων του φορέα του δικαιώµατος σχετικά µε τα νοµικά και πραγµατικά ζητήµατα της συγκεκριµένης υπόθεσης 5. Συνεπώς απαραίτητο για το δικαίωµα δικαστικής ακρόασης είναι το δικηγορικό απόρρητο. Σύµφωνα µ αυτό ο δικηγόρος είναι υποχρεωµένος να τηρεί απαραβίαστη την απαιτούµενη υπέρ του πελάτη του εχε- µύθεια για όσα ο τελευταίος εµπιστεύθηκε στο δικηγόρο του. Τυχόν παραβίαση της παραπάνω υποχρέωσης δίνει στον εντολέα του δικηγόρου και πελάτη του το δικαίωµα να ζητήσει την εξαίρεση του δικηγόρου ως µάρτυρα στο δικαστήριο. Εκτός από τα περιστατικά που έχει εµπιστευθεί στο δικηγόρο ο πελάτης του, ο δικηγόρος δεν εξετάζεται ως µάρτυρας, ούτε για τα περιστατικά εκείνα που διαπίστωσε ο ίδιος κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του, εφόσον όµως πρόκειται για γεγονότα για τα οποία έχει καθήκον εχεµύθειας. Κατ εξαίρεση, µπορεί ο δικηγόρος να εξεταστεί ως µάρτυρας εφόσον επιτρέψει την εξέτασή του εκείνος που του τα εµπιστεύθηκε και εκείνος τον οποίο αφορά το απόρρητο Βλ. ηµητρόπουλο, Συνταγµατικά ικαιώµατα, σελ Βλ. ηµητρόπουλο, Συνταγµατικά ικαιώµατα, σελ Εφ. Αθ /1995

5 5 Αντίθετα, για όσα οι δικηγόροι έµαθαν κατά την άσκηση του επαγγέλµατός τους, δεν απαγορεύεται η εξέτασή τους ως µάρτυρες, εναπόκειται δε στους ίδιους να κρίνουν κατά συνείδηση σε ποιο µέτρο πρέπει να καταθέτουν γι αυτά. Η άποψη αυτή υποστηρίζεται και στη νοµολογία 7. Σύµφωνα µε την Εφ. Αθ. 1719/1981 «ο λόγος µη εξετάσεως πρέπει να προταθεί πριν από την όρκιση του µάρτυρα, ή µετά την εξέτασή του, κατά τη µετ απόδειξη συζήτηση, εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως». Β. Η άδεια του.σ του Συλλόγου ως προϋπόθεση Σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να εξετάζεται ως µάρτυρας επί υποθέσεως στην οποία ανεµίχθη ως δικηγόρος χωρίς προηγού- µενη άδεια του.σ του Συλλόγου, στον οποίο ανήκει, ή σε κατεπείγουσα περίπτωση, του Προέδρου αυτού 8. Η χωρίς προηγούµενη άδεια του.σ του Συλλόγου, στον οποίο ανήκει ο δικηγόρος, ή σε κατεπείγουσα περίπτωση του Προέδρου αυτού, εξέταση του δικηγόρου ως µάρτυρα, δε συνεπάγεται την ακυρότητα της; καταθέσεώς του, αλλά µόνο πειθαρχική κύρωση, κατά του παραβάτη δικηγόρου 9, δεδοµένου ότι η διάταξη του άρθρου 49 2 του Κώδικα ικηγόρων, απ όπου συνάγονται τα παραπάνω, αποτελεί δεοντολογικό κανόνα 10. Αν υφίσταται λόγος εξαιρέσεως µάρτυρα ικηγόρου και το δικαστήριο, χωρίς να αποφανθεί επί της ενστάσεως ή απορρί- 7. Εφ. Αθ. 1719/1981 [Ελλ. ικ. 22 (1981), 431] 8. Σύµφωνα µε το άρθρο 49 παρ. 2 εδ. α του Κώδικα δικηγόρων: «Εις πάσαν περίπτωσιν δεν δύναται να εξετάζεται ως 9. Εφ. Αθ. 7547/1982 Ελλ. ικ. 24 (1983), Εφ. Λαρ. 749/1980 Ελλ. ικ. 23 (1982), 622

6 6 πτοντάς την παρά το νόµο, εξετάσει το µάρτυρα και συνεκτιµήσει την κατάθεσή του, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως. Η παράβαση ενυπάρχει ακόµα και αν το δικαστήριο εκτιµήσει, εκ των υστέρων, ότι τα κατατεθέντα από το µάρτυρα δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις που εµποδίζουν τη µαρτυρία του, αφού ο κίνδυνος για τα συµφέροντα του διαδίκου υπάρχει και στην περίπτωση αποσιώπησης περιστατικών 11. εν απαιτείται, όµως, άδεια από το ιοικητικό Συµβούλιο του ικηγορικού Συλλόγου ή τον Πρόεδρο, κατά περίπτωση, όταν ο δικηγόρος κλητεύεται από δικαστική αρχή, είναι αναγκαίο όµως να τηρήσει όσα ορίζονται από τα άρθρα 49 του Κώδικα ικηγόρων και 212 Κ.Πολ.., όπως προκύπτει και από την απόφαση ΑΠΣ 8/1965 [ΝοΒ 14 (1966), 176]. Γ. Ποιοι προτείνουν την ένσταση εξαίρεσης Η ένσταση εξαίρεσης µπορεί να προβληθεί µόνο από τον Πελάτη και όχι από τον αντίδικό του 12, γιατί το επαγγελµατικό απόρρητο έχει ταχθεί προς το συµφέρον του πελάτη εκείνου που αφορά το απόρρητο και όχι του αντιδίκου του. Αυτός ο λόγος εξαιρέσεως προτείνεται µόνο από το διάδικο εκείνο υπέρ του οποίου έχει καθιερωθεί, πριν από την όρκιση. Στη µετ απόδειξη συζήτηση προτείνεται (αυτός ο λόγος εξαιρέσεως) εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως 13. Συνεπώς χωρεί παραίτηση του πελάτη από την ένσταση οπότε εξετάζεται, όπως αν καλέσει αυτό στη δίκη, οπότε ο αντίδι- 11. Α.Π 844/ Εφ. Πειρ. 78/ Εφ. Αθ. 8770/1988

7 7 κός του δεν έχει έννοµο συµφέρον να προβάλλει την ένσταση εξαίρεσης 14.. Θεσµική προσαρµογή του δικαιώµατος εννόµου Προστασίας Φορολογίας Το δικηγορικό απόρρητο αίρεται από την εφαρµογή φορολογικών νόµων. Τα άρθρα 155 και 156 του ν. 4125/1960 (Κ.Φορ..) ορίζουν τις περιπτώσεις όπου µπορεί να παραβιαστεί το δικηγορικό απόρρητο. Έτσι µπορούµε να µιλήσουµε για περιορισµό του δικαιώµατος εννόµου προστασίας, για θεσµική προσαρµογή του µέσα στο πλαίσιο της φορολογίας. Πρόκειται για έναν ανεκτό περιορισµό του δικαιώµατος λόγω υπάρξεως αιτιώδους συνάφειας µε το θεσµό της φορολογίας µάρτυς επί υποθέσεως εις ήν ανεµίχθη ως ικηγόρος άνευ προηγουµένης άδειας του.σ. του Συλλόγου, εις ον ανήκει, ή εν κατεπειγούση περιπτώσει του Προέδρου αυτού». ΙΙ. Το δικαίωµα της επικοινωνίας Α1. Το άρθρο 192 όσον αφορά στο δικηγορικό απόρρητο Επικοινωνία είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα µε την οποία ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή µε τους άλλους ανθρώπους 15. Στο άρθρο 192 κατοχυρώνεται το δικαίωµα επικοινωνίας γενικότερα, µε κύρια έκφανση την προστασία του απαραβίαστου των επιστολών. Η προστασία της επικοινωνίας, ως µία από τις σοβαρότερες εγγυή- 14. Βαθρακοκοίλης, Κ. Πολ.., σελ Βλ. ηµητρόπουλο, Συνταγµατικά ικαιώµατα, σελ. 228

8 8 σεις της ελευθερίας, ανάγεται έτσι σε συνταγµατική επιταγή. Το Σύνταγµα κατοχυρώνει την άµεση και την έµµεση, την κλειστή αλλά και την ανοικτή επικοινωνία. Οι κοινωνοί είναι ελεύθεροι να διαφυλάττουν το περιεχόµενο της επικοινωνίας τους από τους άλλους ή και να το κοινολογούν 16. Στα πλαίσια του δικηγορικού απορρήτου, η διάταξη αυτή βρίσκει εφαρµογή στην επικοινωνία του δικηγόρου µε τον πελάτη του. Όσα εµπιστεύεται ο πελάτης στο δικηγόρο του προστατεύονται από το συνταγµατικό δικαίωµα της επικοινωνίας και κάθε πράξη που παραβιάζει αυτό το απόρρητο είναι αντισυνταγµατική. Η προστασία που καλύπτει την επικοινωνία δικηγόρου µε πελάτη αποτελεί κλασική έκφανση της εχεµύθειας που χαρακτηρίζει τη σχέση. Α2 Ποινική Προστασία Ο κοινός ποινικός νοµοθέτης εξειδικεύοντας τη συνταγµατική διάταξη τιµωρεί την παραβίαση των απορρήτων. Ο Ποινικός Κώδικας στο άρθρο 370 τιµωρεί διαζευκτικά µε χρηµατική ποινή ή φυλάκιση µέχρι ενός έτους, την παραβίαση της µυστικότητας των επιστολών ή άλλων εγγράφων από κρατικό όργανο ή ιδιώτη. Η διάκριση σφραγισµένων-ασφράγιστων επιστολών που επιχειρείται και που οδηγεί σε περιορισµό της συνταγµατικής προστασίας µόνο στις κλειστές επιστολές, δεν έχει καµία θέση στα πλαίσια του δικηγορικού απορρήτου. Αν όµως η συνταγµατική προστασία περιορίζεται στις κλειστές επιστολές, δε συµβαίνει το ίδιο και µε την ποινική. Στη γ περίπτωση που διαζευκτικά στοιχειοθετεί το 16. Βλ. ηµητρόπουλο, Συνταγµατικά ικαιώµατα, σελ. 229

9 9 έγκληµα της παραβιάσεως του απορρήτου των επιστολών 17, προστατεύεται το απόρρητο των ανοικτών επιστολών ή εγγράφων. Αλλιώς, εάν ο σκοπός της τρίτης αξιόποινης µορφής ήταν η προστασία του απορρήτου των σφραγισµένων επιστολών και εγγράφων, η προβλέπουσα αυτή την αξιόποινη µορφή φράση θα ήταν περιττή. Ο προβληµατισµός αυτός, όµως, έχει περιορισµένη σηµασία για το δικηγορικό απόρρητο, αφού η παράδοση της επιστολής από τον εντολέα σε κάποιο τρίτο, που εδώ είναι ο έµπιστος δικηγόρος, δε σηµαίνει παύση του απορρήτου, αφού αυτός ο τρίτος αποτελεί το alter ego του πελάτη, µε γενική υποχρέωση εχεµύθειας 18. Β. Η επικοινωνία των κρατουµένων 1.- Θεσµική προσαρµογή του δικαιώµατος επικοινωνίας Οι κρατούµενοι, απολαύουν το δικαίωµα του άρθρου 192, θεσµικά προσαρµοσµένο. Η φυλάκιση δε συνεπάγεται στέρηση της επικοινωνίας µε τον «έξω κόσµο». Έχουν εποµένως οι φυλακισµένοι δικαίωµα επικοινωνίας, όπως επίσης δικαίωµα απόρρητης επικοινωνίας. Ειδικά όµως, εφόσον πρόκειται για ποινικούς κρατούµενους έχει πρόσφορη εφαρµογή η δυνατότητα άρσης του απορρήτου, για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων. Πρακτικές δυσχέρειες στην άσκηση του δικαιώµατος προκύπτουν απ αυτόν τον ίδιο τον εγκλεισµό των φυλακισµένων. Σε καµία πάντως περίπτωση η φυλάκιση δεν µπορεί να οδηγεί σε στέρηση του δι- 17. Αρ περ. γ Π.Κ. «ή µε οποιονδήποτε τρόπο εισχωρεί σε ξένα απόρρητα διαβάζοντας ή αντιγράφοντας ή αποτυπώνοντας µε άλλο τρόπο επιστολή ή άλλο έγγραφο» 18. Βλ. Μακρίδου, το δικηγορικό απόρρητο, σελ. 149, 150

10 10 καιώµατος επικοινωνίας. Οφείλουν εποµένως οι αρχές να εξασφαλίζουν σε κάθε κρατούµενο δυνατότητα ανταπόκρισης, αλλά και προσωπικής επικοινωνίας α. Αλληλογραφία δικηγόρου κρατουµένου ειδικότερα εν υπάρχει αµφιβολία ότι η αλληλογραφία συνηγόρουκρατουµένου θα πρέπει να προασπιστεί µε τον ίδιο τρόπο που προστατεύεται όταν πρόκειται για πελάτη µε δικηγόρο. Η γενική προστασία θα έµενε χωρίς νόηµα, εάν τη στιγµή που αυτή θα είχε τη µεγαλύτερη δυνατή σηµασία, υπήρχε παρέκκλιση από τον κανόνα. Το δικηγορικό απόρρητο αποβλέπει κυρίως στην προστασία της εµπιστοσύνης που διαπνέει τη σχέση δικηγόρου µε πελάτη. Μόνον έτσι προστατεύεται το δικαίωµα υπερασπίσεως του πελάτη και διασφαλίζεται η δυνατότητα επικοινωνίας. Την ίδια προστασία και στην ίδια έκταση δικαιούται κάθε κρατούµενος. 2.β. Περιορισµός δικαιώµατος επικοινωνίας και αιτιώδης συνάφεια Οποιαδήποτε διάταξη νόµου επιτρέπει έλεγχο της αλληλογραφίας θεωρείται αντισυνταγµατική, αφού ο έλεγχος αυτός αποτελεί µη ανεκτό περιορισµό του δικαιώµατος επικοινωνίας. Αποτελεί ανεπίτρεπτο περιορισµό, αφού δεν είναι αναγκαίο αποτέλεσµα του κοινού αντικειµενικού στοιχείου. Γενικά επιτρέπονται οι αιτιώδεις και απαγορεύονται οι αναιτιώδεις περιορισµοί. Αυτή είναι η αρχή του αιτιώδους των περιορισµών, απ όπου προκύπτει ότι δεν είναι αντισυνταγµατικός ο περιορισµός, εφόσον επιβάλλε- 19. Βλ. ηµητρόπουλο, Συνταγµατικά ικαιώµατα, σελ. 242, 243

11 11 ται από την αιτιώδη συνάφεια. Συνεπώς αντίκειται στο Σύνταγµα ο περιορισµός του θεµελιώδους δικαιώµατος, εφόσον ανάµεσα στο περιεχόµενό του και στο περιεχόµενο της διαπροσωπικής σχέσης, στο πλαίσιο της οποίας επιδιώκεται η εφαρµογή του, δεν υπάρχει κοινό αντικειµενικό στοιχείο 20, Η ίδια η Εις. Εκθ. Σ.Κ. αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι δύσκολα νοµιµοποιείται συνταγµατικά ένας τέτοιος έλεγχος. ΙΙΙ. Η ιδιωτική σφαίρα Α. Η ιδιωτική ζωή Το Σύνταγµα στο άρθρο 9 1 εδ. β κατοχυρώνει το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής. Όπως ορίζεται στη διάταξη αυτή, η ιδιωτική ζωή του ατόµου είναι απαραβίαστη. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής του καθενός συνδέεται άµεσα και µε τη διαφύλαξη των προσωπικών του δεδοµένων κάθε είδους, και ιδίως αυτών που µπορούν να χαρακτηρισθούν ως ευαίσθητα 21. Η ιδιωτική ζωή περιορίζεται σε γεγονότα µε προσωπικό χαρακτήρα, των οποίων δηλαδή η ρύθµιση κατά τις κοινωνικές αντιλήψεις και τη βούληση του ενδιαφεροµένου ατόµου ανήκει αποκλειστικά στην αρµοδιότητά του και στα οποία θέµατα απαγορεύεται η ανάµιξη τρίτων προσώπων, χωρίς τη ρητή ή σιωπηρή συναίνεση του ενδιαφεροµένου. Στην έννοια του ιδιωτικού βίου δεν περιλαµβάνεται η οικονοµική ατοµικότητα, που ανήκει στο δηµόσιο 20. Βλ. ηµητρόπουλο, Συνταγµατικά ικαιώµατα, σελ Βλ. ηµητρόπουλο, Συνταγµατικά ικαιώµατα, σελ. 208

12 12 βίο. Στο δικηγορικό απόρρητο, οι πληροφορίες που ο πελάτης εµπιστεύεται στο δικηγόρο του είναι δυνατό να προέρχονται από κάθε πτυχή της ζωής του, ιδιωτικής ή δηµόσιας 22. Το δικηγορικό απόρρητο δεν προστατεύει µόνο την ιδιωτική ζωή. Συνεπώς το άρθρο 9 παρ. 1 εδ. β του Συντάγµατος βρίσκει εφαρµογή στο δικηγορικό απόρρητο όταν αυτά που εµπιστεύεται ο πελάτης στο δικηγόρο του, αποτελούν γεγονότα της ιδιωτικής του ζωής τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης συνταγµατικής προστασίας. Β. Το δικηγορικό γραφείο ως κατοικία Στο άρθρο 9 παρ. 1 του Συντάγµατος προστατεύεται η κατοικία. Κατοικία είναι ο φυσικός ιδιωτικός χώρος του ανθρώπου. Ο ιδιωτικός χώρος δεν είναι προσπελάσιµος χωρίς συγκατάθεση του φορέα του δικαιώµατος. Το Σύνταγµα προστατεύει το άσυλο της κατοικίας και απαγορεύει την έρευνα. Όµως η απαγόρευση δεν είναι απόλυτη. Την κάµψη της εισάγει η ίδια συνταγµατική διάταξη, επιτρέποντας τη διεξαγωγή έρευνας όπου ορίζει ο νόµος 23. Τα δικηγορικά γραφεία αποτελούν άσυλο στο µέτρο που εκλαµβάνονται ως κατοικία του δικηγόρου. Αυτό συµβαίνει κατά τις ώρες και µέρες που δεν επιτρέπεται η είσοδος σε οποιονδήποτε. Εκτός λοιπόν από τα βράδια, τις µεσηµβρινές ώρες και τις αργίες, τον υπόλοιπο καιρό που η είσοδος είναι επιτρεπτή σε οποιονδήποτε έχει ανάγκη τη δικηγορική συµβουλή, το δικηγορικό γραφείο δε θεωρείται άσυλο µε την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 Συ- 22. Βλ. Μακρίδου, Το ικηγορικό απόρρητο, σελ Βλ. ηµητρόπουλο, Συνταγµατικά ικαιώµατα, σελ. 215

13 13 ντάγµατος 24. Συνεπώς τις ώρες που το δικηγορικό γραφείο θεωρείται κατοικία του δικηγόρου, προστατεύεται από το άσυλο του άρθρου 92 και εποµένως απαγορεύεται κάθε έρευνα που θα επιχειρηθεί, καθώς θα αποτελεί αντισυνταγµατική πράξη, ως αντίθετη στο άρθρο 9 παρ. 1 Συντάγµατος. IV. Το δικαίωµα της προσωπικότητας Α. Το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος Το άρθρο 5 12, είναι µία γενικά συνταγµατική αρχή του ικαίου, που επεκτείνεται σε όλη την έννοµη τάξη. Το άρθρο 5 δεν καθιερώνει απλά ένα συνταγµατικό δικαίωµα, αλλά αφορά όλα τα συνταγµατικά δικαιώµατα. Από αυτή τη διάταξη προκύπτει η αρχή του απαραβίαστου της ανθρώπινης αξίας 25. Εδώ βρίσκονται οι τρεις γενικές οριοθετήσεις του Συντάγµατος: τα δικαιώµατα των άλλων, το Σύνταγµα και τα Χρηστά Ήθη. Το άρθρο 5 αποτελεί µία δέσµη διαµορφωµένων δικαιωµάτων που πηγάζουν από το δικαίω- µα της προσωπικότητας. Στο άρθρο 5 αναφέρεται ότι µπορεί κανείς να εκφράζει ελεύθερα τη γνώµη του, αλλά κατά τρόπο που δε θίγει τα δικαιώµατα των άλλων, το Σύνταγµα ή τα Χρηστά ήθη. Β. Το δικηγορικό απόρρητο στο πλαίσιο προστασίας του δικαιώµατος της προσωπικότητας Το δικαίωµα της προσωπικότητας είναι ένα συνταγµατικό δικαίωµα που διασφαλίζει, στα πλαίσια ελεύθερης ανάπτυξης της 24. Βλ. Μακρίδου, Το δικηγορικό απόρρητο, σελ Βλ. ηµητρόπουλο, Συνταγµατικά δικαιώµατα, σελ. 109

14 14 προσωπικότητας, και την ελευθερία έκφρασης και διάθεσης του προφορικού λόγου, συνεπώς και το δικαίωµα του πελάτη για ελεύθερη και εχέµυθη επικοινωνία µε το δικηγόρο του. Όµως το δικηγορικό απόρρητο δεν παρεµβάλλεται εδώ καθοριστικά, αφού το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος προστατεύει την επικοινωνία δύο ατόµων από επεµβάσεις τρίτων ανεξάρτητα από τη ικηγορική ιδιότητα του ενός από τους δύο. Άλλωστε το δικηγορικό απόρρητο σκοπεύει όχι µόνο στην προάσπιση του ιδιώτη, αλλά συγχρόνως του κύρους του δικηγορικού επαγγέλµατος και της εύρυθµης λειτουργίας της δικαιοσύνης 26. Βέβαια µέσω του δικηγορικού απορρήτου µπορεί να προστατευθεί η προσωπικότητα του πελάτη σε σηµαντικό βαθµό και κυρίως σε κάποιες πτυχές της, όπως είναι η τιµή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ι. Η ενότητα της έννοµης τάξης Η σύγχρονη έννοµη τάξη είναι ενιαία. Ρυθµίζεται από το Σύνταγµα και από τους νόµους. Το Σύνταγµα έχει ανώτερη τυπική ισχύ και συνεπώς υπερέχει των κοινών νόµων. Περιέχει τους βασικούς οργανωτικούς κανόνες όχι µόνο του κράτους. Αλλά και της κοινωνίας και της οικονοµίας 27.Οι νόµοι δεν αποτελούν παρά εξειδίκευση των επιταγών του Συντάγµατος. Το δικηγορικό απόρρητο προστατεύεται συνταγµατικά, αλλά ο κοινός νοµοθέτης έχει ρυθµίσει το δικηγορικό απόρρητο διεξο- 26. Βλ. Μακρίδου, Το δικηγορικό απόρρητο, σελ Βλ. ηµητρόπουλο, Γενική Συνταγµατική Θεωρία, σελ. 109

15 15 δικότερα. Έτσι έχουν θεσπιστεί διατάξεις τόσο ικονοµικού, όσο και ουσιαστικού ικαίου. Έτσι ρύθµιση του δικηγορικού απορρήτου βρίσκουµε στα άρθρα: 400 Κ.Πολ.. (όπως και 401, 402 Κ.Πολ..), 212 Κ. Ποιν.., 371 Π.Κ., 49 και 50 Κώδικα ικηγόρων. ΙΙ. Το άρθρο 400 του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας 28 Η υπαγωγή του δικηγόρου στους εξαιρετέους µάρτυρες, φαίνεται να υποδηλώνει την πρόθεση του νοµοθέτη να θεσπίσει κατ αρχήν ως γενική αρχή το επιτρεπτό της µαρτυρίας για τους δικηγόρους και µόνο ως εξαίρεση τον αποκλεισµό τους. Με την αιτιολογία ότι το δικηγορικό απόρρητο έχει τεθεί προς το συµφέρον του πελάτη, ο οποίος είναι ελεύθερος να το διαθέσει, την ένσταση εξαιρέσεως δικαιούται παραδεκτά να προτείνει µόνον αυτός και όχι ο αντίδικός του 29. Μοναδική περίπτωση όπου η ένσταση εξαίρεσης µπορεί να προταθεί από τον αντίδικο, παρουσιάζεται όταν το µυστικό αφορά από κοινού πελάτη και αντίδικο 30. Για τις εξαιρετικές περιπτώσεις, όµως, που η µαρτυρία κρίνεται απόλυτα αναγκαία, ακόµα και όταν υποβληθεί ένσταση εξαιρέσεως από τον πε- 28. Σύµφωνα µε αυτό: «εν εξετάζονται, όταν κληθούν ως µάρτυρες, κληρικοί δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, γιατροί, νοσοκόµοι, µαίες, οι βοηθοί τους, καθώς και οι σύµβουλοι των διαδίκων, για τα πραγµατικά γεγονότα που τους εµπιστεύθηκαν ή που διαπίστωσαν κατά την άσκηση του επαγγέλµατός τους, για τα οποία έχουν καθήκον εχεµύθειας, εκτός αν το επιτρέψει εκείνος που τα εµπιστεύθηκε και εκείνος τον οποίο αφορά το απόρρητο» 29. Βλ. Εφ. Πειρ. 78/ Εφ. Αθ. 7547/1982 Ελλ. ικ. 1983, 64

16 16 λάτη, µπορεί ο δικηγόρος να υποχρεώνεται σε κατάθεση. Το άρθρο 401 Κ.Πολ.. έρχεται να συµπληρώσει το άρθρο 400, αναγορεύοντας το δικηγόρο σε τελικό κριτή της διαφυλάξεως εκείνων των πληροφοριών, οι οποίες δεν εµπίπτουν καταρχήν στη σφαίρα του απορρήτου. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί, όχι µόνο στη διαφύλαξη του ιδιωτικού συµφέροντος, αλλά κυρίως στην προάσπιση της αξιοπρέπειας του δικηγορικού σώµατος 31. Και στις δύο συνεπώς διατάξεις (400, 401), είτε πρόκειται για απόρρητο, είτε για µη απόρρητα γεγονότα, η απόφαση του ίδιου του δικηγόρου παρεµβάλλεται καθοριστικά. ΙΙΙ. Το άρθρο 212 του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας 32 Υπό τον τίτλο «επαγγελµατικό απόρρητο µαρτύρων» το άρθρο 212 Κ.Ποιν.. κατ απόκλιση από τον κανόνα του άρθρου 209 Κ.Ποιν.. 33, απαγορεύει την εξέταση δικηγόρων κατά την προδιαδικασία και την κύρια διαδικασία, υπό την ποινή της σχετικής ακυρότητας της διαδικασίας. Χωρίς ο δικηγόρος να απαλλάσσεται από την υποχρέωση εµφανίσεως και ορκοδοσίας, δηλώνει ότι απαντώντας θα παραβίαζε το απόρρητο. Πρόκειται για δήλωση που υποχρεώνει το δικαστήριο να απέχει από την εξέταση, χωρίς συγ- 31. Βλ. Μακρίδου, Το δικηγορικό απόρρητο, σελ Σύµφωνα µε την παρ. 1 στ. Β : «Η διαδικασία ακυρώνεται, αν εξετασθούν στην προδιαδικασία ή στην κύρια διαδικασία οι συνήγοροι σχετικά µε όσα τους εµπιστεύθηκαν οι πελάτες τους. οι συνήγοροι κρίνουν σύµφωνα µε τη συνείδησή τους αν και σε ποιο µέτρο πρέπει να καταθέτουν όσα άλλα έµαθαν µε α- φορµή την άσκηση του λειτουργήµατός τους» 33. Όπου θεσπίζεται το υποχρεωτικό της µαρτυρίας

17 17 χρόνως να δικαιούται να ερευνήσει την αλήθεια του περιεχοµένου µιας τέτοιας δηλώσεως 34. Σε αντίθεση µε τον Κ.Πολ.., ορθά η βούληση του πελάτη φαίνεται εδώ ανίσχυρη και ανίκανη να επηρεάσει το επαγγελµατικό µυστικό, αφού η µειονεκτική θέση του κατηγορουµένου έχει απόλυτη ανάγκη από την προστασία που το δικηγορικό απόρρητο προσφέρει, η δε συναίνεσή του συνηθέστατα λόγω των συνθηκών, δε θα έπειθε για τη σοβαρή, ελεύθερη και συνειδητή παροχή της. IV. Το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου αυτού: «Κληρικοί, δικηγόροι και κάθε είδους νοµικοί παραστάτες, συµβολαιογράφοι, γιατροί, µαίες, νοσοκόµοι, φαρµακοποιοί και άλλοι στους οποίους κάποιοι εµπιστεύονται συνήθως λόγω του επαγγέλµατός τους ή της ιδιότητάς τους ιδιωτικά απόρρητα, καθώς και οι βοηθοί των προσώπων αυτών, τιµωρούνται µε χηρµαιτκή ποινή ή µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους αν φανερώσουν ιδιωτικά απόρρητα που τους τα εµπιστεύθηκαν ή που τα έµαθαν λόγω του επαγγέλµατός τους ή της ιδιότητάς τους». Στα πλαίσια του άρθρου αυτού γίνεται δεκτό ότι η συναίνεση αίρει την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος. Η επιρροή της ιδιωτικής βουλήσεως στην έννοια του ιδιωτικού απορρήτου κατά το άρθρο 371 Π.Κ, συνάγεται εξάλλου και από την παρ. 3 της διατάξεως, όπου ορίζεται ότι η ποινική δίωξη χωρεί µόνο κατόπιν εγκλήσεως. Η παρ. 4 του άρθρου 371 Π.Κ. ερµηνεύεται µε γνώµονα την αρχή του Φορολογικού ικαίου σύµφωνα µε 34. Βλ. Μακρίδου. Το ικηγορικό απόρρητο, σελ. 137

18 18 την οποία ο φορολογούµενος επαγγελµατίας δε δικαιούται να χρησιµοποιεί καταχρηστικά, ως προπέτασµα το απόρρητο και η διοίκηση δε δικαιούται να προχωρεί πέρα από ό,τι της είναι απολύτως αναγκαίο για την επιβολή φορολογίας. Η πράξη δε µένει ατιµώρητη κάθε φορά που η επαγγελµατική εχεµύθεια συγκρούεται µε ουσιώδες δηµόσιο συµφέρον, ούτε το τελευταίο ανάγεται σε απόλυτα υπέρτερο αγαθό 35. * Το άρθρο 233 του Ποινικού Κώδικα Σύµφωνα µε το εδάφιο α του άρθρου αυτού: «ικηγόρος ή άλλος νοµικός παραστάτης που βλάπτει µε πρόθεσή του εκείνον, των συµφερόντων του οποίου έχει αναλάβει τη νοµική προστασία, ή που στην ίδια ένδικη υπόθεση βοηθεί µε συµβουλές ή µε παροχή υπηρεσίας και τους δύο διαδίκους, είτε ταυτόχρονα, είτε διαδοχικά, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών». Το άρθρο αυτό έχει στενή σύνδεση µε το δικηγορικό απόρρητο, δεν αποσκοπεί όµως άµεσα στην προστασία του δικηγορικού απορρήτου. Ορίζει ως δεύτερη τυπική µορφή απιστίας δικηγόρου την παροχή βοήθειας στην ίδια ένδικη υπόθεση επιδιώκοντας να προασπίσει κατά κύριο λόγο την αξιοπρεπή άσκηση του επαγγέλ- µατος. V. Τα άρθρα 49 και 50 του ν.δ. 3026/1954 * Το άρθρο 49 του Κώδικα ικηγόρων 35. Βλ. Μακρίδου, Το ικηγορικό απόρρητο, σελ. 199

19 19 Από την παράγραφο 1 36 της διάταξης αυτής συνάγεται ότι ο δικηγόρος είναι υποχρεωµένος να τηρεί απαραβίαστη την απαιτούµενη υπέρ του πελάτη του εχεµύθεια για όσα αυτός του εµπιστεύθηκε. Ο νόµος αφήνει στον ίδιο το δικηγόρο την ευχέρεια να κρίνει κατά συνείδηση αν και σε ποιο µέτρο µπορεί, καλούµενος, να καταθέσει στο δικαστήριο. Η διάταξη όµως του εδ. α της παρ. 2 αξιώνει από το δικηγόρο που πρόκειται να καταθέσει, προηγού- µενη άδεια από το διοικητικό συµβούλιο του Συλλόγου 37 στον οποίο ανήκει ο δικηγόρος ή, σε κατεπείγουσα περίπτωση, από τον Πρόεδρο του ικηγορικού Συλλόγου 38. * Το άρθρο 50 του Κώδικα ικηγόρων Η διάταξη αυτή ορίζει: «ικηγόρος βεβαιών ενώπιον του εντεταλµένου την εξέτασιν ικαστηρίου ή ικαστού, ότι η κατάθεσίς του ήθελε προσκρούσει εις το επιβαλλόµενον αυτώ επαγγελµατικόν απόρρητον, δεν υποχρεούται εις µαρτυρίαν». Στο άρθρο αυτό βλέπουµε ότι το δικηγορικό απόρρητο αποτελεί λόγο εξαιρέσεως από τη µαρτυρία. Ο δικηγόρος βεβαιώνει το ικαστήριο ότι η κατάθεσή του προσκρούει στο δικηγορικό απόρρητο και το ικαστήριο υποχρεούται να τον εξαιρέσει από µάρτυρα. 36. Η παρ. 1 του άρθρου ορίζει ότι: «Ο δικηγόρος υποχρεούται να τηρεί απαραβίαστη την απαιτούµενη υπέρ του εντολέα του εχεµύθεια, περί όσων αυτός του εµπιστεύθηκε. Για όσα άλλα περιέρχονται στη γνώση του εξ αφορµής της ασκήσεως του ικηγορικού λειτουργήµατος, επαφίεται σ αυτόν να κρίνει µε συνείδηση αν και σε ποιο µέτρο πρέπει καλούµενος να καταθέσει ως µάρτυρας» 37. Βλ. Ελλ. ικ. (1983), 64 Ενηµερωτικό Σηµείωµα 38. Βλ. Βαθρακοκοίλη Β. Κ.Πολ.., σελ. 808

20 20 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Το σύστηµα απονοµής της δικαιοσύνης δε θα µπορούσε να λειτουργήσει τόσο ικανοποιητικά χωρίς το δικηγορικό απόρρητο, το οποίο διαφέρει από τα υπόλοιπα επαγγελµατικά απόρρητα ακριβώς λόγω αυτής της ιδιαιτερότητάς του. Το δικηγορικό απόρρητο κατοχυρώνεται συνταγµατικά κυρίως στα άρθρα 20 και 19 του Συντάγµατος. Στα πλαίσια, όµως, ειδικών κυριαρχικών σχέσεων, παρατηρούµε περιορισµούς των δικαιωµάτων που προστατεύονται στα δύο αυτά άρθρα. Θα πρέπει, λοιπόν, να προσέχουµε ώστε οι περιορισµοί αυτοί να είναι αιτιώδεις, δηλαδή να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια ανάµεσα στο δικαίωµα και το θεσµό, µέσα στον οποίο εφαρµόζεται το δικαίωµα. Το δικηγορικό απόρρητο βρίσκει επίσης έρεισµα στα άρθρα 5 1 και 9 του Συντάγµατος, αλλά σε µικρότερη έκταση. Εκτός όµως από το Σύνταγµα, το δικηγορικό απόρρητο ρυθµίζεται σε νόµους, οι οποίοι αποτελούν εξειδίκευση του γενικού και αφηρηµένου Συντάγµατος. Σχετικές διατάξεις βρίσκουµε στον Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας, στον Κώδικα Ποινικής ικονοµίας, στον Ποινικό Κώδικα, στον Κώδικα ικηγόρων. Υπάρχει, εποµένως, ρύθµιση του δικηγορικού απορρήτου στο σύνολό του, έτσι ώστε να µην υπάρχουν κενά νόµου µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία αµφιβολιών στην εφαρµογή των διατάξεων αυτών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το δικηγορικό απόρρητο είναι ένα επαγγελµατικό απόρρητο µε ιδιαίτερη σηµασία για το Σύστηµα απονοµής της ικαιοσύνης. Βρίσκει έρεισµα στο Σύνταγµα κυρίως στα άρθρα 5, 9, 19 και 20 Σ.

21 21 Όµως µέσα στα πλαίσια ειδικών κυριαρχικών σχέσεων, παρατηρούµε περιορισµούς των αντίστοιχων συνταγµατικών δικαιωµάτων, οι οποίοι βέβαια, συνήθως είναι ανεκτοί λόγω ύπαρξης αιτιώδους συνάφειας ανάµεσα στο δικαίωµα και το θεσµό. Καθώς, όµως, η έννοµη τάξη είναι ενιαία και οι Νόµοι αποτελούν εξειδίκευση του Συντάγµατος, έχει θεσπιστεί ένας ικανοποιητικός αριθµός νοµοθετικών διατάξεων που ρυθµίζουν εκτενώς το δικηγορικό απόρρητο, τόσο του Ουσιαστικού, όσο και του ικονοµικού ικαίου. SUMMARY The lawyer s confidential is a professional confidential, which has extravagant importance for the judicial system. It is based on the constitution of Greece and specifically on the articles 20, 19, 9 and 5. However, as far as the special dominative relationships are concerned, we may observe restrictions of these constitutional right, which are usually tolerable, because of the causative link between the right and institution. But as the lawful order is uniform and the laws are specification of the Constitution, a satisfying number of legislated orders of the Substantial, as well as of the Procedural Law, which regulate to a great degree the lawyer s confidential, have been enacted.

22 22 BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ανδρουλάκης Ν. Τινά περί της απιστίας δικηγόρου, Π.Χρ. 1966, 1 επ Βαθρακοκοίλη Β., Κώδικας Πολιτικής ικονοµίας, Αθήνα 1994 ηµητρόπουλος Α., Γενική Συνταγµατική θεωρία, Αθήνα 2001 ηµητρόπουλος Α., Συνταγµατικά ικαιώµατα, Αθήνα 2004 ιεθνές Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων. Ο θεσµικός ρόλος του συνηγόρου στην ποινική δίκη, 1998 Κεραµεύς Κ., Αστικό ικονοµικό ίκαιο Ι, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 198 Μακρίδου Κ., Το δικηγορικό απόρρητο, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1989 Πάλλης Σ., ικηγόρος και εχεµύθεια, ΝοΒ 14 (1966), 379 Τσατσώνης Σπύρος, Το πειθαρχικόν δίκαιον των δικηγόρων µετά πλούσιας νοµολογίας, έκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 1970 Φρόνιµου Ε., Η εξέτασις του δικηγόρου ως µάρτυρος, Ελλ. ικ. 6 (1975), 398 Χρυσανθάκη Σπινθουράκη Κασέτου, Συλλογή Νοµοθεσίας και Νοµολογίας περί δικηγόρων, έκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 1987 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ε. Αθ. 1719/1981, Πότε ο δικηγόρος δεν εξετάζεται ως µάρτυρας Εφ. Αθ. 7547/1982, Παραβίαση της διάταξης του άρθρου 400 αρ. 1 του Κ.Πολ. Εφ. Αθ. 8770/1988, Μόνο ο διάδικος υπέρ του οποίου έχει καθιερωθεί προτείνει το λόγο εξαιρέσεως- Α.Π 844/1992, Η εξέταση αποτελεί λόγο αναίρεσης - Εφ. Αθ.

23 /1995, Πότε είναι επιτρεπτή η κατάθεση δικηγόρου ως µάρτυρα χωρίς την άδεια του.σ Εφ. Πειρ. 78/1998, Ο αντίδικος δεν µπορεί να προτείνει το λόγο εξαιρέσεως Εφετείο Αθηνών, Αριθ. 1719/1981 Εισηγητής κ. Στέφ. Ματθίας. Εφέτης ικηγόροι: Πέτρ. Γιατράκος, Φ. Σταµάτης (Απόσπασµα): Επειδή κατά το άρθρον 400 αριθ. 1 Κ.Πολ.. δεν εξετάζεται ως µάρτυρας ο δικηγόρος πρώτον ως προς τα περιστατικά που του έχει εµπιστευθεί ο πελάτης του και δεύτερον ως προς εκείνα που διαπίστωσε ο ίδιος κατά την άσκησιν του επαγγέλµατός του, εφόσον όµως πρόκειται για γεγονότα για τα οποία έχει καθήκον εχεµύθειας. Κατά το άρθρον 403 παρ. 2 και 5 Κ.Πολ.. ο λόγος µη εξετάσεως πρέπει να προταθεί πριν από την όρκιση του µάρτυρα, ή µετά την εξέτασή του, κατά τη µετ απόδειξη συζήτηση, εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως. Στην προκειµένη υπόθεση εξετάσθηκε ως µάρτυρας ανταποδείξεως ο δικηγόρος Γ.Π. χωρίς να προβληθεί πριν από την όρκισή του αντίρρηση. Ούτε µε τις προτάσεις της συζητήσεως που ακολούθησε η εκκαλούσα πρότεινε λόγο µη εξετάσεώς του. Οπωσδήποτε όµως από την κατάθεσή του ή άλλο στοιχείο δεν προαποδεικνύεται κάν τέτοιος λόγος, διότι, αν και υπήρξε δικηγόρος της αρχικώς εναγούσης, τα περιστατικά που καταθέτει (ως προς την πνευµατική της υγεία, την ύπαρξη συναλλακτικής προθέσεως και την επίγνωση των προσδιοριστικών της βουλήσεώς της γεγονότων) δεν ανάγονται ούτε σε όσα η πελάτισά του του είχε «εµπιστευθεί» ούτε σε περιστατικά για τα οποία είχε καθήκον εχεµύθειας. Εξάλλου η τυχόν παράλειψή του να πάρη άδεια από το διοικητικό συµβούλιο ή τον πρόεδρο του ικηγορικού Συλλόγου, κατά το άρθρο 49 παρ. 2 Κώδικος ικηγόρων, δεν επάγεται παρά πειθαρχική ευθύνη, χωρίς να θίγεται το κύρος της µαρτυρίας (Α.Π. 196/80). Πάντως ο δικηγόρος αυτός είχε λάβει νόµιµη άδεια, όπως από την προσαγόµενη σχετική βεβαίωση του.σ.α. προκύπτει.

24 24 Εφετείο Αθηνών, Αριθ. 7547/1982 Προεδρεύων: Ευάγ. Ρίκος, Εφέτης Εισηγητής: Ιωάν. Κεφάλας, Εφέτης ικηγόροι: Αλ. Οικονοµίδης, Σαλ. Πρεδάρης Επειδή κατά το άρθρον 49 1 και 2 του ν.δ. 3026/1954 «περί κυρώσεως του Κώδικος των δικηγόρων», «ο δικηγόρος υποχρεούται να τηρή απαραβίαστον την απαιτουµένην υπέρ του εντολέως αυτού εχεµύθειαν, περί όσων ούτος ενεπιστέυθη αυτώ. Πε ρι όσων άλλων περιέρχονται εις γνώσιν του εξ αφορµής της ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήµατος, αφίεται εις αυτόν να κρίνη εν συνειδήσει, αν και εν τινι µέτρω πρέπει καλούµενος να καταθέση ως µάρτυς (παρ. 1). Εις πάσαν περίπτωσιν δεν δύναται να εξετάζεται ως µάρτυς επί υποθέσεως, εις ην ανεµίχθη ως δικηγόρος, άνευ προηγουµένης αδείας του ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου, εις ον ανήκει ή εν κατ επειγούση περιπτώσει του Προέδρου αυτού ( 2): «Κατά δε το άρθρον 64 παρ. 1 του αυτού Κώδικος, «η παράβασις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων των επιβαλλοµένων τω δικηγόρω εκ τινος των διατάξεων του Κώδικος, του εσωτερικού κανονισµού του οικείου ικηγορικού Συλλόγου, ως και εξ αποφάσεώς τινος του ιοικητικού Συµβουλίου αυτού, αποτελεί πειθαρχικόν παράπτωµα, κρινόµενον και κολαζόµενον υπό του Πειθαρχικού Συµβουλίου του Συλλόγου, κατά τας σχετικάς διατάξεις, δια πειθαρχικής ποινής, ανεξαρτήτως πάσης ποινικής ευθύνης ή άλλης συνεπείας, κατά τους κειµένους νόµους». Ετέρωθεν, κατά το άρθρ. 400 αριθ. 1 Κ.Πολ.. «καλούµενοι ως µάρτυρες δεν εξετάζονται µεταξύ άλλων, δικηγόροι, ως προς τα εις αυτούς διαπιστωθέντα ή υπ αυτών διαπιστωθέντα κατά την άσκησιν του επαγγέλµατός των πραγµατικά γεγονότα, δια τα οποία έχουν καθήκον εχεµύθειας, πλην αν επιτρέψη τούτο ο εµπιστευθείς και εκείνος τον οποίον αφορά το απόρρητον». Κατά δε το άρθρον 401 αρ. 1 ιδίου Κ.Πολ.. «δικαιούνται ν αρνηθούν την εξέτασιν αυτών ως µαρτύρων, µεταξύ άλλων και οι δικηγόροι, ως προς τα γεγονότα των οποίων έλαβον γνώσιν κατά την άσκησιν του επαγγέλµατός των». Εκ των διατάξεων τούτων, σαφώς συνάγεται, ότι δεν εξετάζονται ως µάρτυρες οι δικηγό-

25 25 ροι, ως προς εκείνα τα πραγµατικά γεγονότα, τα οποία διεπιστεύθησαν εις αυτούς οι εντολείς των ή διεπιστώθησαν παρ αυτών κατά την άσκησιν του επαγγέλµατός των και δια τα οποία υφίσταται καθήκον εχεµύθειας, εκτός αν επιτρέψη την εξέτασίν των ο εµπιστευθείς και εκείνος τον οποίον αφορά το απόρρητον. Τουναντίον, δι όσα πραγµατικά γεγονότα, οι δικηγόρι έλαβον γνώσιν κατά την άσκησιν του επαγγέλµατός των, δεν απαγορεύεται η εξέτασις αυτών ως µαρτύρων, αποκειµένου εις τους ιδίους να κρίνουν, εν συνειδήσει, αν και εν τίνι µέτρω πρέπει, καλούµενοι ως µάρτυρες, να καταθέσουν περί αυτών. Η άνευ δε προηγουµένης αδείας του.σ. του Συλλόγου, εις ον ανήκει ο δικηγόρος, ή εν κατεπειγούση περιπτώσει του Προέδρου αυτού, εξέτασις του δικηγόρου ως µάρτυρος, δεν συνεπάγεται ακυρότητα της καταθέσέως του, αλλά µόνον πειθαρχικήν κύρωσιν, κατά του παραβάτου δικηγόρου. Εν προκειµένω η ενάγουσα δια των επικαλουµένων και νοµίµως προσκοµιζοµένων προτάσεών της της κατ απόδειξιν συζητήσεως ενώπιον του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου, προέβαλε την ένστασιν περί µη εξετάσεως του υπό του εναγοµένου προσελθόντος και επ ακροατηρίω εξετασθέντος, επί του θέµατος της άνω προδικαστικής αποφάσεως, µάρτυρος Α.Λ. επί τη αιτήσει, ότι ούτος εχειρίσθη απ αρχής µέχρι τέλους την προκειµένην υπόθεσιν, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του εν λόγω διαδίκου και η ως µάρτυρος εξέτασίς του εγένετο άνευ προηγουµένης αδείας του.σ του εις ον ανήκει ικηγορικού Συλλόγου. Η ένστασις αύτη, ήτις, προβληθείσα παραδεκτώς (άρθρ Κ.Πολ..) µετά την εξέτασιν του περί ου πρόκειται µάρτυρος, ως αποδεικνυοµένη εγγράφως και ειδικώτερον εκ της περιεχοµένης εις τα υπ αριθ. 1413/1978 πρακτικά συνεδριάσεως του Πρωτοβαθµίου ικαστηρίου καταθέσεως αυτού και της επικληθείσης και αύθις επικαλουµένης και νοµίµως προσκοµιζοµένης υπ α- ριθ. 956/1978 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και επαναφέρεται νο- µίµως, κρίνεται απορριπτέα, ως νόµω αβάσιµος, καθ όσον η επικαλουµένη ιδιότης του µάρτυρος ως πληρεξουσίου δικηγόρου του εναγοµένου και η υπό την τοιαύτην ιδιότητά του ανάµειξις εις την προκειµένην υπόθεσιν, δεν θε- µελιοί τον κατά το προδιαληφθέν άρθρ. 400 αρ. 1 λόγον µη εξετάσεως αυτού, εφ όσον η ενισταµένη ενάγουσα δεν επεκαλέσθη συγκεκριµένον τι πραγµαιτ-

26 26 κόν γεγονός, όπερ σχέσιν έχον µε την υπό κρίσιν διαφοράν, διεπιστώθη εις αυτόν ή διεπιστώθη υπό τούτου κατά την άσκησιν του επαγγέλµατός του και δια το οποίον είχε καθήκον εχεµυθείας έναντι αυτής. Η επικαλουµένη δε γνώσις υπό του µάρτυρος της εν λόγω διαφοράς και του αντικειµένου της, κατά την άσκησιν του επαγγέλµατός του, ως δικηγόρου, δεν συνιστά, ως προεξετέθη, λόγον µη εξετάσέως του, αλλά παρέχει εις αυτόν δικαίωµα, όπως αρνηθή την εξέτασίν του, όπερ και απέκειτο εις αυτόν και µόνον ενώ, εξ άλλου, η εξέτασίς του ως µάρτυρος, άνευ προηγουµένης αδείας του.σ. του οικείου ικηγορικού Συλλόγου, δεν επάγεται ακυρότητα της καταθέσεώς του. Εφετείο Αθηνών, Αριθ. 8770/1988 Πρόεδρος : Π. Κασίµης Εισηγητές : Π. Σπυρόπουλος Λήµµατα : Μάρτυρες, Εξαίρεση, ικηγόροι Κατά τη διάταξη του άρθρ Κ.Πολ.. δεν εξετάζουν όταν κληθούν ως µάρτυρες, οι δικηγόροι και οι σύµβουλοι των διαδίκων για τα πραγ- µατικά γεγονότα που τους εµπιστεύθηκαν ή που διαπίστωσαν κατά την άσκηση του επαγγέλµατός τους για τα οποία ε χουν καθήκον εχεµυθείας, εκτός αν το επιτρέψει εκείνος που τους τα εµπιστεύθηκε και εκείνος τον οποίο αφορά το απόρρητο. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι ο καθιερούµενος ανωτέρω λόγος εξαιρέσεως, µπορεί να προταθεί, µόνο από το διάδικο εκείνο υπέρ του οποίου έχει καθιερωθεί, δηλ. από εκείνο ο οποίος έχει συµφέρον να µη ανακοινωθεί ό,τι αυτός έχει εµπιστευθεί στον µάρτυρα, ως δικηγόρο του ή σύµβουλό του. Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρ του ιδίου Κώδικα ορίζεται ότι ο διάδικος οφείλει να προτείνει το λόγο της µη εξέτασης του µάρτυρα κατά το άνω άρθρ. 400 πριν ορκιστεί. Όταν περατωθεί η εξέταση του µάρτυρα, µπορεί, κατά τη διάταξη της 5 του ίδιου άρθρου, να προταθεί ο λόγος του άρθρ. 400 για τη µη εξέτασή του µόνο κατά τη µετ απόδειξη συζήτηση εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως. Στην προκειµένη περίπτωση ο εκκαλών, όπως προκύπτει από τα ταυτάριθµα µε την εκκαλούµενη πρακτικά συνεδριάσεως του αναφεροµένου πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, τα οποία οι διάδικοι τα

27 27 επικαλούνται και τα προσκοµίζουν σες επίσηµο αντίγραφο, πρόβαλε την ένσταση εξαιρέσεως του προταθέντος από τον εφεσίβλητο µάρτυρα Ι.Κ., για το λόγο ότι υπήρξε σύµβουλος και δικηγόρος και των δύο διαδίκων και δήλωσε ότι δεν του επιτρέπει την ανακοίνωση όσων του εµπιστεύτηκε πριν από την όρκισή του, ο οποίος, παρά τούτο, εξετάστηκε και το πρωτοβάθµιο δικαστήριο απέρριψε την ανωτέρω ένσταση ως αβάσιµη κατ ουσία. Τώρα ο εκκαλών παραπονείται µε το δεύτερο λόγο της εφέσέως του ότι η εκκαλουµένη απόφαση έκρινε εσφαλµένη, αλλά δεν προσκοµίζει οποιαδήποτε απόδειξη για τη βασι- µότητα της ενστάσέως του αυτής. Αντιθέτως ο µάρτυρας Β.Η. αδελφός του εκκαλούντος, που εξετάστηκε µετά την πρότασή του, καταθέτει σχετικώς: «Νοµίζω ότι δεν ήταν πληρεξούσιος δικηγόρος του αδελφού µου». Ο ίδιος µάρτυρας θεωρεί τον Ι. Κ. ως φίλο των διαδίκων και ως τέτοιος συνεβούλευσε όχι µόνο τον εκκαλούντα αλλά και οποιονδήποτε φίλο του. «Συνεβούλευε τους πάντες και τα πάντα» κατέθεσε ο µάρτυρας αυτός δηλ. ο Β.Η. Εξάλλου ο µάρτυρας Ι.Κ. κατέθεσε ότι διετέλεσε δικηγόρος του εφεσιβλήτου, ενώ ο εκκαλών είχε ως ικηγόρος τον κ. Σ. Εποµένως η εκκαλουµένη απόφαση εξετί- µησε ορθά τις προσαχθείσες αποδείξεις και είναι αβάσιµος ο αναφερόµενος λόγος εφέσεως. Η προβαλλόµενη µε τον λόγο αυτό για πρώτη φορά ένσταση εξαιρέσεως του ίδιου µάρτυρα από το άρθρ Κ.Πολ.., ότι ο µάρτυρας αυτός δηλ. έχει συµφέρον από την δίκη, πρέπει, να απορριφθεί, αφού η βασι- µότητά της δεν αποδεικνύεται από τα επικαλούµενα και προσκοµιζόµενα έγγραφα, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και τα αναφερόµενα πρακτικά συνεδριάσεως του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου. Αρειος Πάγος 844/1992 Πρόεδρος : Β. Λινάρδος Εισηγητές : Ευάγγ. Ρίκος Λήµµατα : Μάρτυρες, ικηγόροι, Αναίρεση ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α Πολ. Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους δικαστές, Βασίλειο Λινάρδο, Αντιπρόεδρο, Αριστείδη Παπαθανασίου, Νικόλαο Παπαθανασίου, Αθανάσιο Μουλά και Ευάγ-

28 28 γελο Ρίκο, Αρεοπαγίτες. ΣΥΝΗΛΘΕ σε δηµόσια συνεδρίαση στο Κατάστηµά του στις 16 Μαρτίου 1992, µε την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ηµητρίου Ευθυµιάδη (ο Εισαγγελέας είχε κώλυµα να µετάσχει) και της Γραµµατέως Βασιλικής Σαµίου, για να δικάσει µεταξύ: Των αναιρεσειόντων: 1) Ευθυµίου Ευθ. Ανδρικοπούλου και 2) Βασιλικής χήρας Ευθ. Ανδρικοπούλου, κατοίκων Αγρινίου, τους οποίους εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους Ιωάννης Ψωµάς. Του αναιρεσιβλήτου: Νικολάου Χαρ. Τζότζολη, κατοίκου Ματαράγκας Μακρινείας, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Μιχαήλ Κοτίνη. Η ένδικη διαφορά άρχισε µε την από 9 Φεβρουαρίου 1987 αγωγή που κατατέθηκε στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αγρινίου. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 25/1987 πράξη, 130/1988, οριστική, του ίδιου ικαστηρίου και 799/1989 του Εφετείου Πατρών, η οποία παρέπεµψε την υπόθεση στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αγρινίου, το οποίο εξέδωσε την υπ αριθ. 14/1990 οριστική απόφασή του. Κατ αυτής ασκήθηκε έφεση επί της οποίας εκδόθηκε η 1290/90 απόφαση του Εφετείου Πατρών, ερήµην των εκκαλούντων, κατά της οποίας ασκήθηκε ανακοπή και εκδόθηκε η 994/91 απόφαση του ίδιου ικαστηρίου. Την αναίρεση των 799/1989 και 994/1991 αποφάσεων του Εφετείου Πατρών ζητούν οι αναιρεσείουσες µε την από 16 εκεµβρίου 1991 αίτησή τους και τους από 11 Ιανουαρίου 1992 πρόσθετους λόγους. Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σηµειώνεται πιο πάνω, ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Ευάγγελος Ρίκος ανέγνωσε την έκθεση του κωλυοµένου Αρεοπαγίτη Παναγιώτη Παπανικολόπουλου, ο πληρεξούσιος των αναιρεσειόντων ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως και ο πληρεξούσιος του αναιρεσιβλήτου την απόρριψή της και καθένας την καταδίκη του αντιδίκου µέρους στη δικαστική δαπάνη. Ο Εισαγγελέας πρότεινε την παραδοχή της αιτήσεως. ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

29 29 Κατά το άρθρο 400 περ. 1 Κ.Πολ.., δεν εξετάζονται, όταν κληθούν ως µάρτυρες, πλην άλλων, δικηγόροι, για τα πραγµατικά γεγονότα που τους εµπιστεύθηκαν ή που διαπίστωσαν κατά την άσκηση του επαγγέλµατός τους, για τα οποία έχουν καθήκον εχεµύθειας, εκτός αν το επιτρέψει εκείνος που τους τα εµπιστεύθηκε και εκείνος τον οποίο αφορά το απόρρητο. Κατά την έννοια της διατάξεως, καθιερώνεται λόγος εξαιρέσεως και αποκλεισµού της εξετάσεως του µάρτυρα µε αυτή την ιδιότητα και όχι απλώς απαγόρευση, εκ των υστέρων, συνεκτιµήσεως της µαρτυρίας, εν όλω ή εν µέρει. Αν το δικαστήριο, χωρίς ν αποφανθεί επί της ενστάσεως ή απορρίπτοντας αυτή παρά το νόµο, εξετάσει το µάρτυρα και συνεκτιµήσει την κατάθεσή του υποπίπτει στην πληµµέλεια που ελέγχεται µε τον αριθ. 11 του άρθρου 559 Κ.Πολ.. Η εκτί- µηση, εκ των υστέρων, ότι τα κατατεθέντα από το µάρτυρα δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις που εµποδίζουν τη µαρτυρία του δεν αποκλείει την παράβαση, αφού ο κίνδυνος για τα συµφέροντα του αντιλέγοντος διαδίκου υπάρχει και στην περίπτωση αποσιωπήσεως περιστατικών από το µάρτυρα. Στην υπόθεση που κρίνεται, συµφώνως προς τα εκτιθέµενα στην αναιρεσιβαλλοµένη, αντικείµενο της δίκης επί της αγωγής του αναιρεσιβλήτου είναι η αναγνώριση της εικονικότητας εργολαβικού συµβολαίου και προσυµφώνου µεταβιβάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών µεταξύ των διαδίκων. Κατά την κατάρτιση του συµβολαίου είχε παραστεί ως πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος ο Ν. Ανδρικόπουλος, ο οποίος, κατόπιν, προτάθηκε από τον αναιρεσίβλητο και εξετάσθηκε ως µάρτυράς υου, καταθέτοντας και περί της εικονικότητας, δηλαδή περί πράγµατος που είναι µέσα στον κύκλο των επαγγελµατικών διαπιστώσεων του δικηγόρου. Η εξέταση του µάρτυρα έλαβε χώρα, πρωτοδίκως, παρά την ένσταση εξαιρέσεώς του από την ως άνω αιτία, που είχε υποβάλει παραδεκτώς ο αναιρεσείων. Το Εφετείο συνεκτίµησε την κατάθεσή του, απορρίπτοντας σχετικό λόγο εφέσεως του αναιρεσείοντος, µε την αιτιολογία ότι δεν κατέθεσε γεγονότα που εµπίπτουν στο άρθρο 400 αριθ. 1 Κ.Πολ.. Έτσι όµως έλαβε υπόψη, παρά το νόµο, µη επιτρεπόµενο αποδεικτικό µέσο και πρέπει να γίνει δεκτός, ως βάσιµος, ο 2 ος λόγος αναιρέσεως. Να αναιρεθεί η απόφαση και να παραπεµφθεί η υπόθεση προς περαιτέρω συζήτηση στο Εφετείο Αθη-

30 30 νών. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Αναιρεί την υπ αριθ. 994/1991 απόφαση του Εφετείου Πατρών. Παραπέµπει την υπόθεση προς περαιτέρω συζήτηση στο Εφετείο Αθηνών. Και Καταδικάζει τον αναιρεσίβλητο στη δικαστική δαπάνη των αναιρεσειόντων εκ δραχµών εκατόν σαράντα χιλιάδων ( ). Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις και ηµοσιεύθηκε στις Εφετείο Πειραιά, Αριθ. 78/1998 Εισηγητές: Χρ. Ιατράκης Λήµµατα: ικηγόροι, Εξαιρετέοι µάρτυρες Από τις διατάξεις των άρθρων 400 αριθ. 3 και Κ.Πολ.. προκύπτει ότι ο λόγος εξαιρέσεως του µάρτυρα, που µπορεί να έχει συµφέρον από τη δίκη είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, εφόσον προτείνεται µετά την όρκιση του µάρτυρα και δεν αποδεικνύεται εγγράφως (ΑΠ 514/82 ΝοΒ ). Στην κρινόµενη λοιπόν περίπτωση, που µετά την κρίση και έναρξη εξετάσεως του µάρτυρα της εκκαλούσας Α.Α ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών στις προβλήθηκε κατά τη συνέχιση της εξετάσεώς του για το λόγο ότι έχει συµφέρον από την έκβαση της δίκης, πρέπει η ένσταση αυτή να απορριφθεί ως απαράδεκτη, αφού η ύπαρξη του επικαλουµένου από τους εφεσιβλήτους συµφέροντος δεν αποδεικνύεται εγγράφως. Σηµειώνεται εδώ ότι η επίκληση εκ µέρους των τελευταίων αυτών της ιδιότητας του ανωτέρω µάρτυρα ως δικηγόρου νοµικού συµβούλου της εκκαλούσας γίνεται για τη θε- µελίωση µόνο της παραπάνω από το άρθρο 400 αριθ. 3 Κ.Πολ.. ενστάσεως εξαιρέσεως και όχι του προβλεποµένου από το άρθρο 400 αριθ. 1 του ίδιου Κώδικα λόγου εξαιρέσεως, για τον οποίο δεν προβάλλεται σχετική ένσταση. Για κάθε περίπτωση πρέπει εδώ να λεχθεί ότι το άρθρο 400 αριθ. 1 Κ.Πολ.. ορίζει ότι δεν εξετάζονται ως µάρτυρες οι δικηγόροι ως προς τα πραγµατικά γεγονότα που τους εµπιστεύθηκαν ή που διαπίστωσαν κατά την άσκηση του

31 31 επαγγέλµατός τους για τα οποία έχουν καθήκον εχεµύθειας, εκτός εάν το επιτρέπει εκείνος που τους εµπιστεύθηκε και εκείνος τον οποίο αφορά το απόρρητο. Από τη διάταξη όµως αυτή προκύπτει ότι ο σχετικός λόγος εξαιρέσεως του δικηγόρου ως µάρτυρα µπορεί να προταθεί µόνο από το διάδικο υπέρ του οποίου καθιερώθηκε, ήτοι από αυτόν που έχει συµφέρον να µη α- νακοινωθούν όσα αυτός εµπιστεύθηκε στον µάρτυρα ως δικηγόρο του και δεν προτείνεται από τον αντίδικο εκείνου που εξέτασε ως µάρτυρα το δικηγόρο του (Μπέης Πολ.. άρθρο 400, ΙΙ.1, Βαθρακοκοίλης, Κ.Πολ.., άρθρο 400 αριθ. 13, 15 και 16 και εκεί παραποµπές στην νοµολογία), όπως στην κρινό- µενη περίπτωση συµβαίνει.

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 1. Το Σύνταγµα εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007 Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007 Περίληψη: Εμπορική μίσθωση - Νόμιμη ελάχιστη διάρκεια - H δωδεκαετής (νόμιμη) διάρκεια της εμπορικής μίσθωσης δεσμεύει τόσο τον εκμισθωτή όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852)

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Περίληψη: Επιταγή ακάλυπτη - Αδικοπραξία - Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, κάθε εξ αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Καθηγητές :Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & Ζ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Παπακωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011 Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011 Περίληψη Οι διαδοχικές συμβάσεις ευκαιριακά απασχολούμενων εργαζομένων στον ΟΠΑΠ, που συνάπτονται ως συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (μιας ημέρας),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Αριθµ. Απόφ.: 1768/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Νικόλαο, Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 67/2004 Γ' Πολιτικό Τμήμα

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 67/2004 Γ' Πολιτικό Τμήμα Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 67/2004 Γ' Πολιτικό Τμήμα Περίληψη: Κληρονομική διαδοχή επί ακινήτων κατά το προ του ΑΚ δίκαιο (βυζαντινορωμαϊκό) - Αποδοχή κληρονομιάς - Αποποίηση κληρονομιάς - Συγκληρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ.

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Σώρευση αγωγών Αριθµός απόφασης: 448 - Σώρευση αγωγών στο ίδιο δικόγραφο. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 60-5 Ος ΟΡΟΦΟΣ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑ) ΤΗΛ.- FAX: 210.3398136 e-mail: enelerg@dsa.gr Κύριοι σύµβουλοι, Η Ένωσή µας θέλει να σας ενηµερώσει για τη διάταξη του ν. 3301/2004 που

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Αριθμός απόφασης 108/2014

ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Αριθμός απόφασης 108/2014 ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμός απόφασης 108/2014 I ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ι Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Λάμπρο Καρέλο, Εφέτη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος Εφετών και τη γραμματέα Ζ&αστασία Βαρδάκα. Συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-121 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-121 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-121 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αίτηση αναίρεσης - Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου Αριθµός απόφασης: 1654 Έτος: 2011 - Αναίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η Προς: Υπόψη: Θέμα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κ. Αικ. Λαγού Άσκηση ενδίκων μέσων Τέθηκαν υπόψη μου οι υπ αρ. 76/2013 και 161/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου Κέρκυρας, επί των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πρωτοψάλτης Νικόλαος: Η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος αλλοδαπού ηµοσίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012 Περίληψη Τα ιστολόγια (blogs) είναι διαδικτυακά ημερολόγια που περιλαμβάνουν υπερζεύξεις (hyperlinks) και καταχωρήσεις απόψεων, έχουν δε ως «βασική μονάδα»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α K.I. Αριθµός 993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 25 Νοεµβρίου 2002, µε την εξής σύνθεση: Γ. Ανεµογιάννης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α' Τµήµατος,. Μπριόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015

Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. Προπαρασκευαστική Διαδικασία 1 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 3 2. Κλήση µάρτυρα - Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσεως µάρτυρα (άρθρα 213 και 161 ΚΠΔ) 7 3. Γνωστοποίηση µαρτύρων στον κατηγορούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L303, 02.12.2000, σ.16 Για σκοπούς ορθής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν αυτού, δεν εκδόθηκε απόφαση επί της αγωγής.

Κατόπιν αυτού, δεν εκδόθηκε απόφαση επί της αγωγής. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε του Αρείου Πάγου Όπως γνωρίζετε, η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου άσκησε κατά του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Περίληψη Προσβολή προσωπικότητας - Τράπεζα υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Παράνομη διαβίβαση αυτών σε εισπρακτική εταιρεία και παράνομη επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ: 164/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ '

ΑΡΙΘΜΟΣ: 164/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ' Σελίδα 1 από 18 ΑΡΙΘΜΟΣ: 164/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές ηµήτριο Στέφανο Βόσκα, Πρόεδρο Εφετών, Αναστασία Κυριαζή, και ηµητρία Περιστερίδου Κωνσταντίνου, Εισηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Απόφαση 1059 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1059/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αντώνιο Αθηναίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός αποφάσεως 249/2009

Άρειος Πάγος Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός αποφάσεως 249/2009 Άρειος Πάγος Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός αποφάσεως 249/2009 Περίληψη: Η μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου με πώληση είναι έγκυρη μόνο με συμβολαιογραφικό τύπο - Η μη τήρηση τύπου για μέρος του τιμήματος καθιστά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3126 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 66 20030319 Τέθηκε σε ισχύ: 19.03.2003 Ηµ.Υπογραφής: 18.03.2003 Τίτλος: Ποινική ευθύνη των Υπουργών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ www.dskalamatas.gr Καλαμάτα 9 Σεπτεμβρίου 2013 Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 17 Ιανουαρίου 2001, με την παρουσία και της γραμματέως Δήμητρας Φαραγγά, για να δικάσει μεταξύ:

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 17 Ιανουαρίου 2001, με την παρουσία και της γραμματέως Δήμητρας Φαραγγά, για να δικάσει μεταξύ: Αριθμός 338/2001 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Διονύσιο Κατσιρέα, Αντιπρόεδρο, Γεώργιο Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη και Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα