dir_esc=y

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "http://books.google.gr/books/about/media_semiotics.html?id=mgom6ejrlkic&re dir_esc=y"

Transcript

1 Η ακατονόµαστη Ελλάδα και το δεύτερο µνηµόνιο Ο τίτλος του συµποσίου είναι ενδεικτικός της πολλαπλότητας αντιλήψεων και συνειδήσεων για την ιστορική πραγµατικότητα. Παρόλο που η ανυπαρξία µιας Αλήθειας ή µιας Πραγµατικότητας θεωρείται συχνά αποδεκτή, η κρίση έφερε στο προσκήνιο έντονες αντιθέσεις στον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε την πραγµατικότητα. Η ίδια η λέξη «κρίση» µπορεί να σηµαίνει «απότοµη και οξεία εµφάνιση συµπτωµάτων, κορύφωση µιας δύσκολης εξελικτικής πορείας µε επιδείνωση όλων των αρνητικών φαινοµένων, από το ξεπέρασµα της οποίας εξαρτάται η επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση αλλά και κλονισµό του συνόλου ή ενός µέρους από τις πνευµατικές, ηθικές, θρησκευτικές κτλ. πεποιθήσεις ενός ανθρώπου 1. Ως κορύφωση µιας ασθένειας ή µιας πορείας υποδηλώνει µια συνέχεια µε µια προηγούµενη κατάσταση. Ταυτόχρονα, υπαινίσσεται την αποµάκρυνση από το φυσιολογικό, στο οποίο θα επιστρέψουµε όταν ξεπεραστεί, την τοµή σε µια «κανονικότητα». Η ίδια η λέξη ενέχει την αντίφαση δύο εντελώς διαφορετικών θεωρήσεων: της κρίσης ως ασθένειας που προσβάλλει τον καπιταλισµό και της κρίσης ως συστηµικής στον καπιταλισµό 2. Οι λέξεις και οι εικόνες που αντιλαµβανόµαστε ή/και χρησιµοποιούµε ενέχουν συχνά αντιθέσεις. Ωστόσο, όπως θα υποστηρίξω, όταν οργανώνονται στο λόγο µας ή σε µια τηλεοπτική αναµετάδοση, τείνουν προς µία κυρίαρχη κατεύθυνση. Οι αναµεταδόσεις της τηλεόρασης συνιστούν οπτικοακουστικά κείµενα µε ιδεολογία. Προκειµένου να γίνει κατανοητή η παραπάνω ρήση αλλά οι αναλύσεις που θα ακολουθήσουν, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν κάποιοι όροι και κάποιες έννοιες που συχνά χρησιµοποιούνται στις τηλεοπτικές σπουδές. Η φράση «οπτικοακουστικό κείµενο» προέρχεται από τη σηµειωτική και δίνει έµφαση στο γεγονός ότι κάθε φορά που βλέπουµε τηλεόραση καλούµαστε να καταλάβουµε και άρα να ερµηνεύσουµε, να διαβάσουµε τους ήχους και τις εικόνες. Οι ήχοι και οι εικόνες συνιστούν σηµεία και αποτελούνται από σηµαίνοντα, δηλ. αισθητικές ενότητες, και σηµαινόµενα, δηλ. έννοιες. Ταυτόχρονα έχουν συνδηλώσεις, παραπέµπουν δηλαδή το κοινό σε άλλες ευρύτερες έννοιες, καθώς σε συγκεκριµένο πολιτισµικό πλαίσιο έχουν συνδεθεί µε αυτές στο συλλογικό ασυνείδητο, π.χ. το κόκκινο χαλί συνδηλώνει πλούτο, πολυτέλεια, επισηµότητα (Bignell, 1997) 3. Η επιλογή των σηµείων που 1 κρίση%22&dq= Προτιµώνται οι διαδικτυακές πηγές για τη συγκεκριµένη ανακοίνωση, όπου οι αναγνώστες/-στριες έχουν άµεσα πρόσβαση dir_esc=y

2 χρησιµοποιούνται, οι οργανωµένες σχέσεις των σηµείων σε ένα οπτικοακουστικό κείµενο και οι συνδηλώσεις τους παράγουν την ιδεολογία του κειµένου. Η έννοια της ιδεολογίας στις τηλεοπτικές σπουδές χρησιµοποιείται συχνά ως αναφορά σε ένα ιεραρχηµένο σύνολο ιδεών και αξιών για το πώς είναι ή πώς θα έπρεπε να είναι κόσµος, που µοιράζεται µια οµάδα ανθρώπων. Έτσι, ο µαρξισµός, ο καπιταλισµός ή ο χριστιανισµός θεωρούνται ιδεολογίες (Bignell, 2004: 95-6) 4. Παρόλο που τα σηµεία ενέχουν συχνά αντιθέσεις ως προς τα σηµαινόµενα, όπως η λέξη κρίση, ή τις συνδηλώσεις τους, π.χ. η φωτιά συνδηλώνει τη θαλπωρή αλλά και τον κίνδυνο, οργανωµένα σε ένα τηλεοπτικό κείµενο τείνουν να δηµιουργούν µία κυρίαρχη ανάγνωση. Έτσι, η τηλεόραση αναγνωρίζεται ταυτόχρονα ως µέσο εγγενώς πολυσηµικό και µέσο προπαγάνδας. Στην εποχή του µεταµοντέρνου, οι εικόνες και οι ήχοι των ΜΜΕ συχνά παράγουν όχι µόνο ιδεολογία αλλά και την πραγµατικότητα. Η σχέση των ΜΜΕ µε την πραγµατικότητα ως αναφερόµενο έχει διαβρωθεί, καθώς το κοινό έχει συχνά πρόσβαση µόνο στα σηµεία που χρησιµοποιούν τα ΜΜΕ και αυτά κυριαρχούν ως πραγµατικότητα. (Baudrillard, 1998) 5. Το κοινό δε δέχεται πάντα άκριτα την ιδεολογία των τηλεοπτικών κειµένων. Ωστόσο, η µελέτη της αναδεικνύει την κυρίαρχη ιδεολογία. Κυρίαρχη είναι η ιδεολογία που επικρατεί αλλά και αυτή της άρχουσας ή της αστικής τάξης, η οποία συχνά επιβάλλεται µέσω της µυθολογίας του πολιτισµού και στις άλλες τάξεις. 6 Έτσι, οι συνδηλώσεις των σηµείων που χρησιµοποιούνται κατά την αναµετάδοση της ψήφισης του δεύτερου µνηµονίου λειτουργούν υποστηρικτικά όχι µόνο ως προς το µνηµόνιο και την κυβέρνηση αλλά και ως προς την αντιπροσωπευτική δηµοκρατία, τον καπιταλισµό, τη δράση της αστυνοµίας και κυρίως µιας... ακατονόµαστης 7 κοινωνίας. Χρησιµοποιείται δε το δεύτερο µνηµόνιο ως ενδεικτικό των τηλεοπτικών αναµεταδόσεων, καθώς δόθηκε πολλή έµφαση στα επεισόδια, καθιστώντας έτσι ακόµη πιο ευδιάκριτη την κυρίαρχη ιδεολογία πολλών τηλεοπτικών κειµένων. 4 +television+studies&hl=en&sa=x&ei=emvputicfstbhaelqydgca&ved=0cdq Q6AEwAQ#v=onepage&q=bignell%20television%20studies&f=false nrodger.pdf 7 Η κοινωνία παρµένει στα όρια της ύπαρξης και της µορφής, στα όρια των νοηµατοδοτικών συστηµάτων, παραλληλίζοντας το(ν) Ακατονόµαστο του Μπέκετ.

3 Τις ηµέρες που ψηφίστηκε το δεύτερο µνηµόνιο, τα τηλεοπτικά κείµενα παρήγαγαν µια «ελληνική πραγµατικότητα» και αναπαρήγαγαν µια κυρίαρχη ιδεολογία, τόσο µέσω των απουσιών όσο και µέσω της παρουσίας σηµείων. Χρησιµοποιούνται εδώ ενδεικτικά τα πρώτα δέκα λεπτά της αναµετάδοσης του Antenna 8 και δύο άλλες αναµεταδόσεις του Σκάι, στις οποίες θα αναφερθώ αργότερα. Η επιλογή του τι θα συµπεριλαµβάνει ένα οπτικοακουστικό κείµενο είναι βασική και εποµένως τα πράγµατα που µένουν εκτός του κειµένου µπορούν και συνιστούν ηχηρές απουσίες. Οι απουσίες πολλών τηλεοπτικών κειµένων συνίστανται στην απουσία της πορείας στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις κατά την ψηφοφορία του µνηµονίου. Θα µπορούσε βέβαια κάποιος να υποστηρίξει ότι οι πορείες προηγήθηκαν χρονικά της ψήφισης και εποµένως η τηλεόραση ως «ζωντανό» µέσο αναµετέδιδε το τι γινόταν εκείνη τη στιγµή µέσα και έξω από τη βουλή. Από την άλλη πλευρά, παρόλο που χρονικά οι πορείες προηγήθηκαν, συνιστούν το λογικό αντιθετικό δίπολο στην υπερψήφιση του δεύτερου µνηµονίου. Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι και κατά την αναµετάδοση των πορειών που προηγήθηκε, οι αριθµοί που δινόταν από τα ελληνικά ΜΜΕ για τον κόσµο που συµµετείχε ήταν πολύ χαµηλότεροι σε σχέση µε αυτών των ξένων ΜΜΕ 9. Πρόκειται για πολίτες που τάχτηκαν κατά του µνηµονίου και εποµένως κατά µιας κυβερνητικής απόφασης που αναµενόταν να υπερψηφιστεί. Η όλη αγωνία που αιτιολογεί την απευθείας µετάδοση της ψηφοφορίας δεν έγκειται στο αν θα υπερψηφισθεί αλλά σε ενδεχόµενες διαφοροποιήσεις. Απουσιάζει κυρίως οποιαδήποτε πληροφορία για το µνηµόνιο. Αν το µεγάλο γεγονός είναι η ψήφιση του µνηµονίου, θα ήταν αναµενόµενο να πληροφορείται το κοινό για το τι ψηφίζεται. Αντιθέτως, παρακολουθήσαµε σε ζωντανή αναµετάδοση την ψηφοφορία της βουλής, µε το σχολιασµό της δηµοσιογράφου και τα σούπερ (τους τίτλους επί της οθόνης) να επικεντρώνονται σε ψήφους βουλευτών που αποκλίνουν από την κοµµατική γραµµή. Το ενδιαφέρον έτσι µετατίθεται στη µικροπολιτική ποιοι βουλευτές θα διαγραφούν, ενώ απουσιάζει η µακρο-πολιτική: τι σηµαίνει αυτό για την Ελλάδα. Η δε επιφύλαξη που σχολιάζεται σχετικά µε το δίκαιο που διέπει το δεύτερο µνηµόνιο, σχολιάζεται ως... γεωγραφική. Καµιά πληροφορία δε δίνεται για τις σηµαίνουσες διαφοροποιήσεις που προκύπτουν µε την υπαγωγή στο αγγλικό δίκαιο. Παρόλο που η στιγµή της ψηφοφορίας και η αναµετάδοση συγκεκριµένων καναλιών δεν συνιστά ολόκληρη την τηλεοπτική ροή, το σύνολο δηλαδή των τηλεοπτικών εκποµπών σε όλα τα κανάλια, είναι ωστόσο ενδεικτική. Λιγοστές ήταν οι πληροφορίες και στα δελτία ειδήσεων ή σε ενηµερωτικές εκποµπές εκείνων των ηµερών. Απουσιάζει επίσης η άποψη των διαµαρτυρόµενων και η αναµετάδοση των γεγονότων από ξένα δίκτυα. Όσες/-οι πήραν µέρος στις πορείες ή και στα επεισόδια µετά δεν έχουν λόγο ή 8 9

4 πρόσωπα. Το κοινό έχει την επιλογή να ταυτιστεί µε βουλευτές που υπερψήφισαν ή καταψήφισαν το µνηµόνιο αλλά δεν του δίνεται η ευκαιρία να ταυτισθεί ή έστω να συνδιαλεγεί µε άλλες/ους πολίτες. Αντιθέτως, αναµεταδίδεται στην αρχή η δήλωση του κ. Παπαδήµου ότι ο λαός θα εκφρασθεί στις εκλογές και δεν «υπάρχει χώρος» για τα επεισόδια. Ενισχύεται έτσι η ιδεολογία ότι στην αντιπροσωπευτική δηµοκρατία πρέπει να εκφραζόµαστε µόνο µέσω της ψήφου. Το ιδεολογικό αντιθετικό δίπολο που δηµιουργείται είναι «πολίτης» ή «ταραχοποιός», ενώ δεν υπάρχει χώρος και για άλλες διαµαρτυρίες. Το κράτος έχει δύο εκφάνσεις επί οθόνης, τη βουλή και την αστυνοµία, αν και σχολιάζεται µόνο η µία. Η παρουσία και η δράση της αστυνοµίας φαίνεται ως λογικό επακόλουθο των επεισοδίων ακόµη και ως αυτονόητη σε µια πορεία. ε βλέπουµε την «εκκαθάριση» της πορείας από την αστυνοµία που έχει προηγηθεί. ε βλέπουµε επίσης πράξεις βίας από την αστυνοµία στις οποίες ο κόσµος απαντάει για να προστατεύσει άλλους διαδηλωτές, όπως αυτή που κατέγραψε πολίτης 10. Καθώς ο σχολιασµός επικεντρώνεται στην «πρόκληση επεισοδίων από κουκουλοφόρους» και η εικόνα κυρίως στις φωτιές. Περισσότερες εικόνες έχουµε από πυροσβέστες, παρά από αστυνοµικούς. Το κράτος εκπροσωπείται από τους αστυνοµικούς και από τις/τους βουλευτές. Και οι δύο αυτές εκφάνσεις του κράτους αποτελούν παραδείγµατα αντικειµενικής βίας. Κατά τον Ζίζεκ, υποκειµενική είναι η βία που ασκείται από συγκεκριµένο υποκείµενο και αντικειµενική είναι η βία που ασκείται από το σύστηµα εξουσίας 11 και που περιλαµβάνει τη φτώχεια ή την ανεργία. Ως βία ωστόσο ορίζεται εδώ µόνον η πρώτη. Αντιπαρατίθεται δε µε την εικόνα της βουλής, δηµιουργώντας σε ένα πρώτο οπτικό επίπεδο, ένα σηµείο ηρεµίας και ένα σηµείο απειλής στην οθόνη. Η απειλή έρχεται από τη φωτιά σηµείο εξέγερσης αλλά και κινδύνου και από τους κουκουλοφόρους, οι οποίοι φαίνονται να διαχωρίζονται απόλυτα από τους υπόλοιπους διαδηλωτές. Ενδεικτική είναι εδώ προηγούµενη αναµετάδοση του Σκάι, όπου ακόµη και ο παρουσιαστής του Σκάι παραδέχεται ότι πολύς κόσµος επέστρεφε στην πλατεία Συντάγµατος, επιθυµώντας να διαδηλώσει και παρά την πρωτοφανή ποσότητα χηµικών που χρησιµοποίησε η αστυνοµία πράξη βίας που υπονοείται στην εικόνα από τον καπνό αλλά βε βλέπουµε να εκτυλίσσεται 12. Το γεγονός ότι η αντικειµενική βία καθίσταται αόρατη ενισχύει την κυρίαρχη ιδεολογία olence&hl=en&sa=x&ei=vctpuvkabahhygpi6igqba&redir_esc=y#v=onepage& q=zizek%20violence&f=false 12

5 Ο σχολιασµός του ρεπόρτερ στην αρχή για το πώς η αστυνοµία «κατόρθωσε» να προσαγάγει υπόπτους, δίνει έµφαση στην προσπάθεια της πολυάριθµης και οπλισµένης µε χηµικά, γκλοµπ και ασπίδες αστυνοµίας, ενώ µεταδίδει ως Αλήθεια ότι οι άνθρωποι που προσήχθησαν ήταν αυτοί που πετούσαν πέτρες. ε θα µπορούσε φυσικά αυτό να έχει ελεγχθεί. Η σιγουριά του ρεπόρτερ ωστόσο ενισχύει το αλάθητο της µοχθούσας και άρα εργατικής (τάξης;) αστυνοµίας. Αξιοπρόσεκτη είναι και η αλλαγή στη θέση της κάµερας ανάµεσα στο βίντεο της/του διαδηλώτριας/-τη και στην αναµετάδοση του Αντένα. Στην πρώτη περίπτωση τοποθετούµαστε µαζί µε τον κόσµο που βρίσκεται στο δρόµο και απέναντι από τους αστυνοµικούς. Στη δεύτερη περίπτωση, τους αστυνοµικούς τους βλέπουµε κυρίως από πίσω, καθώς η κάµερα και κατ επέκταση το κοινό τοποθετούνται απέναντι στις/στους διαδηλώτριες/-τές και πίσω από την αστυνοµία στα περισσότερα πλάνα σε όλα σχεδόν των επεισοδίων. Αυτή η φαινοµενικά ασήµαντη επιλογή συνιστά µια θέση, ένα point of view, µε τη διπλή σηµασία των λέξεων και στις δύο γλώσσες. Συνδηλώνει ότι αυτή είναι µια ασφαλής και «φυσική» θέση. Επιπλέον, στη ζωντανή αναµετάδοση του Αντένα, η ηρεµία και η τάξη της βουλής προσφέρουν ένα αίσθηµα ασφάλειας. Ωστόσο, το κόκκινο χαλί και οι ξύλινες επιφάνειες στη βουλή όπως και τα κοστούµια των περισσότερων βουλευτών είναι δυναµικά οπτικά σηµεία που συνδηλώνουν όχι µόνον επισηµότητα αλλά και πολυτέλεια. Μπορεί η εικόνα της βουλής να έχει παραµείνει ίδια µε τα χρόνια, αλλά στο πλαίσιο της ψήφισης ενός µνηµονίου θα µπορούσε σε µια ανάγνωση διαφορετική από την κυρίαρχη να συνδηλώνει και την απόσταση από την κοινωνία. Η επόµενη µέρα στιγµατίζεται από την ανεργία που επιφέρουν... τα επεισόδια 13. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο σχολιασµός δε δίνει έµφαση στη µικρή ή µεγάλη περιουσία που καταστράφηκε αλλά στους εργαζόµενους, οδηγώντας το κοινό όχι µόνο να σκεφτεί τις επιπτώσεις για την εργατική τάξη αλλά διαµεσολαβηµένο όπως αναγκαστικά είναι από τους δηµοσιογράφους, να ταυτισθεί µε τους δηµοσιογράφους που συµπάσχουν µε την εργατική τάξη. Επιλέγεται µάλιστα η περίπτωση µιας εργοδότριας και τονίζεται ότι θέλει αλλά δεν µπορεί να πληρώσει τους εργαζόµενους ενώ ασχολίαστο παραµένει το γεγονός ότι δεν υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις κρατική αποζηµίωση ή οποιαδήποτε υποχρέωση σχετικής ασφάλισης των εργαζοµένων. Ηχηρή είναι φυσικά η απουσία οποιουδήποτε σχολιασµού για την ανεργία που θα επιφέρει το δεύτερο µνηµόνιο και που είναι ήδη εγγεγραµµένη σε αυτό, στους οργανισµούς που θα κλείσουν, στην υπερφορολόγηση, στη µείωση µισθών που θα οδηγήσει µε µαθηµατική ακρίβεια στη µείωση κατανάλωσης και στο κλείσιµο επιχειρήσεων. Στις αναµεταδόσεις εκείνων των δύο ηµερών, της 12 ης και της 13 ης Φλεβάρη 2012, η ελληνική κοινωνία παραµένει βολικά απρόσωπη και σιωπηλή. Ένα µικρό µέρος της που επίσης δεν 13

6 εκφράζεται, οι άνθρωποι που παίρνουν µέρος στα «επεισόδια», παρουσιάζονται όχι µόνο αποκοµµένοι αλλά και ως το αντιθετικό δίπολο των καλών πολιτών, των φυσιολογικών φιλήσυχων οικογενειαρχών που θα εκφρασθούν στις εκλογές. Η εικόνα της βουλής και της κυβέρνησης αντιπαρατιθέµενη µε τη φωτιά, µετατρέπεται σε σύµβολο ηρεµίας και ασφάλειας. Η ιδεολογία των τηλεοπτικών κειµένων δεν υποστηρίζει µόνο το µνηµόνιο αλλά και µια «δηµοκρατία» που εξασφαλίζεται µόνο µε τη σιωπή και την παραµονή κατ οίκον. Η βία του δεύτερου µνηµονίου δε «µνηµονεύεται» και οι τηλεοπτικές αναµεταδόσεις θυµίζουν θέατρο του παραλόγου. Κανείς δε βλέπει τον ελέφαντα στο δωµάτιο και η φαλακρή τραγουδίστρια χτενίζεται πάντα µε τον ίδιο τρόπο bsurd&hl=en&sa=x&ei=8mvpure5oavnygott4kycq&ved=0cdaq6aewaq#v =onepage&q=bald%20soprano%20absurd&f=false

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «πολιτικός λόγος και αµφισβήτηση. Η εξέγερση του Δεκέµβρη 2008 στον δηµόσιο λόγο των µέσων ενηµέρωσης και των πολιτικών κοµµάτων»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «πολιτικός λόγος και αµφισβήτηση. Η εξέγερση του Δεκέµβρη 2008 στον δηµόσιο λόγο των µέσων ενηµέρωσης και των πολιτικών κοµµάτων» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «πολιτικός λόγος και αµφισβήτηση. Η εξέγερση του Δεκέµβρη 2008 στον δηµόσιο λόγο των µέσων ενηµέρωσης και των πολιτικών κοµµάτων» ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ Π.Ε. : ΓΚΑΓΚΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Μ. : 1223 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι κλασσικές φεµινιστικές θεωρίες της ανισότητας.

1. Οι κλασσικές φεµινιστικές θεωρίες της ανισότητας. Απόσπασµα από τη διδακτορική διατριβή «Νέες γυναίκες µε πανεπιστηµιακή µόρφωση και η συµφιλίωση της ιδιωτικής και της δηµόσιας σφαίρας στο σχεδιασµό της ενήλικης ζωής», Χριστίνα Αθανασιάδου, Τµήµα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«Διασφαλίσεις Δημοκρατικότητας στο Σύγχρονο Πολιτικό Σύστημα: το παράδειγμα της Ελλάδας»

«Διασφαλίσεις Δημοκρατικότητας στο Σύγχρονο Πολιτικό Σύστημα: το παράδειγμα της Ελλάδας» «Διασφαλίσεις Δημοκρατικότητας στο Σύγχρονο Πολιτικό Σύστημα: το παράδειγμα της Ελλάδας» Με το άρθρο αυτό θα ήθελα να συνεισφέρω στη συζήτηση για τη δημοκρατία με μια πιο πρακτική, εμπειρική της διάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

[Τα κόμικς και οι υποστηρικτές τους]... 3 ΘΕΜΑΤΑ 1... 4 ΘΕΜΑΤΑ 2... 5 ΘΕΜΑΤΑ 3... 5 [Το μέλλον της εργασίας]... 7 ΘΕΜΑΤΑ 1... 18 ΘΕΜΑΤΑ 2...

[Τα κόμικς και οι υποστηρικτές τους]... 3 ΘΕΜΑΤΑ 1... 4 ΘΕΜΑΤΑ 2... 5 ΘΕΜΑΤΑ 3... 5 [Το μέλλον της εργασίας]... 7 ΘΕΜΑΤΑ 1... 18 ΘΕΜΑΤΑ 2... Πίνακας περιεχομένων [Τα κόμικς και οι υποστηρικτές τους]... 3 ΘΕΜΑΤΑ 1... 4 ΘΕΜΑΤΑ 2... 5 ΘΕΜΑΤΑ 3... 5 [Το μέλλον της εργασίας]... 7 ΘΕΜΑΤΑ 1... 8 ΘΕΜΑΤΑ 2... 9 ΘΕΜΑΤΑ 3... 10 Μόνιμη εργασία τέλος!...

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Ομάδα, κείμενο για τη Συνδιάσκεψη, Δεκέμβρης 2010

Γυναικεία Ομάδα, κείμενο για τη Συνδιάσκεψη, Δεκέμβρης 2010 Γυναικεία Ομάδα, κείμενο για τη Συνδιάσκεψη, Δεκέμβρης 2010 Το παρακάτω κείμενο αποτελεί τη συμβολή της γυναικείας ομάδας στη συνδιάσκεψη της οργάνωσης. Τα ζητήματα που ανοίγονται σαφώς δεν μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Οδηγού Σπουδών

Παράρτημα Οδηγού Σπουδών ΕΠΕΑΕΚ 2 ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.β ΕΡΓΟ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΪΜΤΖΗ Το έργο ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ υλοποιήθηκε από το Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

MIM Migrants in the Media. A Diversity Toolkit

MIM Migrants in the Media. A Diversity Toolkit MIM «Οι Μετανάστες στα ΜΜΕ» MIM Migrants in the Media Εργαλεία για την ευαισθητοποίηση στελεχών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας A Diversity Toolkit Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Πολιτική Επικοινωνία και η επίδραση που ασκούν τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Σπουδάστρια : Τζαμπαζίδου Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο Ελληνικό και Νεότερο Πολιτικό Φαντασιακό Η επιστροφή στην αρχαία Ελλάδα και οι προβληματισμοί πάνω στην έννοια της δημοκρατίας.

Αρχαίο Ελληνικό και Νεότερο Πολιτικό Φαντασιακό Η επιστροφή στην αρχαία Ελλάδα και οι προβληματισμοί πάνω στην έννοια της δημοκρατίας. Ανιστόρητον, τόμος 10 (2013) αρ. 37 1 Αρχαίο Ελληνικό και Νεότερο Πολιτικό Φαντασιακό Η επιστροφή στην αρχαία Ελλάδα και οι προβληματισμοί πάνω στην έννοια της δημοκρατίας. «Τι σημαίνει η συμμετοχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: PROJECT ΘΕΜΑ: «Μ.Μ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: PROJECT ΘΕΜΑ: «Μ.Μ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: PROJECT ΘΕΜΑ: «Μ.Μ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ» ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 1 ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ: ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΖΕΤΑ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση Η Επίσηµη Γνώση δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1993. εν είναι το πρώτο βιβλίο του Michael Apple που µεταφράζεται στα ελληνικά. Προηγήθηκαν, κατά σειρά, τα Ιδεολογία και Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

από την κρίση των ΜΜΕ στα social media

από την κρίση των ΜΜΕ στα social media κεφάλαιο ΛΗΔΑ ΤΣΕΝΕ από την κρίση των ΜΜΕ στα social media ένα νέο μοντέλο κοινωνικής ευθύνης 1 Από την κρίση των ΜΜΕ σ τα social media Εκδόσεις ΑΙΩΡΑ 2012 1η έκδοση Ιούνιος 2012 ISBN: 978-960-7872-92-0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το χιούµορ Στη Διαφήµιση

Το χιούµορ Στη Διαφήµιση ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το χιούµορ Στη Διαφήµιση ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος (Καθηγητής Εφαρµογών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Τομέας Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Υποστηρικτικές σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ Β Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικά αφηγήµατα, οικογενειακοί µύθοι και κοινότητες στον κυβερνοχώρο: Προς µια διεπιστηµονική προσέγγιση

Εθνικά αφηγήµατα, οικογενειακοί µύθοι και κοινότητες στον κυβερνοχώρο: Προς µια διεπιστηµονική προσέγγιση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι, Τηλ. 210-8063665, 210-6129290, Fax: 210-8062113, E-mail: Ishr@otenet. gr Εθνικά αφηγήµατα, οικογενειακοί µύθοι και κοινότητες στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ: ΠΕΝΤΕ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. Κείμενο 3 O ΑΤΥΧΟΣ ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ: ΠΕΝΤΕ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. Κείμενο 3 O ΑΤΥΧΟΣ ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ: ΠΕΝΤΕ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. Κείμενο 3 O ΑΤΥΧΟΣ ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Της Heidi I. Hartmann 1979, The Unhappy Marriage

Διαβάστε περισσότερα

...δεν θα καίγεται ο κόσμος

...δεν θα καίγεται ο κόσμος Πώς ορίζεται εκείνη η -σχεδόν μαγική- στιγμή που ένα σύνολο ατόμων καταφέρνει να υλοποιήσει το όραμα που έχει για ένα κοινό σκοπό; Και πώς αυτός ο ορισμός όταν παίρνει σάρκα και οστά σε επίπεδο δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία με θέμα: ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Διπλωματική εργασία με θέμα: ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Διπλωματική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ïé áãáíáêôéóìýíïé Ýíá êßíçìá ðïõ óõãêëüíçóå ôçí ÅëëÜäá ôï êáëïêáßñé ôïõ 2011 ÓïóéáëéóôéêÞ ÄéåèíéóôéêÞ ÏñãÜíùóç ÄåêÝìâñçò 2011

ïé áãáíáêôéóìýíïé Ýíá êßíçìá ðïõ óõãêëüíçóå ôçí ÅëëÜäá ôï êáëïêáßñé ôïõ 2011 ÓïóéáëéóôéêÞ ÄéåèíéóôéêÞ ÏñãÜíùóç ÄåêÝìâñçò 2011 ïé áãáíáêôéóìýíïé Ýíá êßíçìá ðïõ óõãêëüíçóå ôçí ÅëëÜäá ôï êáëïêáßñé ôïõ 2011 ÎÅÊÉÍÇÌÁ ÓïóéáëéóôéêÞ ÄéåèíéóôéêÞ ÏñãÜíùóç ÄåêÝìâñçò 2011 οι αγανακτισμένοι Ένα κίνημα που συγκλόνισε την Ελλάδα το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η Αντεγκληµατική Πολιτική στην Ελλάδα (1995-2005) και ο ρόλος της Κοινωνικής Εργασίας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η Αντεγκληµατική Πολιτική στην Ελλάδα (1995-2005) και ο ρόλος της Κοινωνικής Εργασίας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ :ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Αντεγκληµατική Πολιτική στην Ελλάδα (1995-2005) και ο ρόλος της Κοινωνικής Εργασίας ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

Ένα µήνυµα του Σαµαρά προς όλους τους Έλληνες: Μύθοι και βίντεο στην πάλη για ηγεµονία

Ένα µήνυµα του Σαµαρά προς όλους τους Έλληνες: Μύθοι και βίντεο στην πάλη για ηγεµονία Κείµενα Εργασίας, αρ. 6 Γιώργος Διακουµάκος Ένα µήνυµα του Σαµαρά προς όλους τους Έλληνες: Μύθοι και βίντεο στην πάλη για ηγεµονία Ιανουάριος 2014 Γιώργος Διακουµάκος Ένα µήνυµα του Σαµαρά προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΑΡΠΑΤΖΑΝΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΑΡΠΑΤΖΑΝΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΠΑΤΖΑΝΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 Πρόλογος Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας έχει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

«Κάµερες σε δηµόσιους χώρους και δηµόσιες συναθροίσεις»

«Κάµερες σε δηµόσιους χώρους και δηµόσιες συναθροίσεις» Καρκαλέµη Στυλιανή «Κάµερες σε δηµόσιους χώρους και δηµόσιες συναθροίσεις» Έτος 2008 Μάθηµα : Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα ιδάσκων καθηγητής : κ. Αν. ηµητρόπουλος 1 Πίνακας Περιεχοµένων... Σελίδα Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα