Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Formatted: Font: 24 pt ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας ΦακέλωνΦακελοποιίας The management of accounting management to produce and trade company of envelopes Βιδάλη Αικατερίνη Formatted: Font: 12 pt, Not Bold

2 Formatted: Centered Εισηγητής: Γκούμας Σπυρίδων Formatted: Left Αθήνα, 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τμήμα του λογιστηρίου θεωρείται απαραίτητο σε μια επιχείρηση. Ο λόγος ύπαρξής του είναι η διεκπεραίωση όλων των λογιστικών υποχρεώσεων της επιχείρησης. Η οργάνωση του λογιστηρίου αφορά την ορθή λειτουργία των εργασιών και είναι βασική προϋπόθεση για τη διαχείριση όλων των λογιστικών εργασιών. Η εργασία αυτή ασχολείται με ην οργάνωση λογιστηρίου της εταιρείας «Δ. Τουμάσης & ΣΙΑ Ο.Ε.» με αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και εμπορία φακέλων. Ιδιαίτερα, αναφέρεται στα βιβλία που υποχρεούται να τηρεί η εταιρεία, τον τρόπο μηχανογράφησης, τα παραστατικά που προκύπτουν από τις συναλλαγές της επιχείρησης, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τους λογαριασμούς που χρησιμοποιεί η εταιρεία «Δ. Τουμάσης & ΣΙΑ Ο.Ε.» και τέλος την οργάνωση του λογιστηρίου σχετικά με τον εξοπλισμό και τις λογιστικές εργασίες της εταιρείας. Formatted: Justified Formatted: Justified, Indent: First line: 1,27 cm Συμπερασματικά για να λειτουργήσει σωστά το λογιστήριο της εταιρείας απαιτείται σωστή οργάνωση όλων των διαδικασιών. Αρχικά, χρειάζεται κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, τον απαραίτητο εξοπλισμό και τη σωστή ροή εκτέλεσης των καλά οργανωμένων εργασιών που υποχρεούται να πραγματοποιήσει. Formatted: Font: 12 pt, Not Bold Formatted: Justified Formatted: Font: 14 pt, English (United States) 2

3 SUMMARY Formatted: Font: 14 pt The accounting department of a company is necessary. The reason of its existence is processing all the accounting obligation of the company. The accounting management helps for the right function of the accounting work and it is basic presupposition for the management of accounts. This graduation work refers to accounting management of «D. Tumasis» company. The activity of this company is to produce and trade envelopes. Particularly, the main subject is the accounting books, the computerization, the documents of transactions, the plan of Greek Account and all the useful accounts of this company. Also, the company needs suitable equipment and to manage all the accounting work. Formatted: Justified, Indent: First line: 1,27 cm Formatted: English (United States) Formatted: English (United States) Formatted: Justified In conclusion, the accounting management needs right function. Accountants needs specialized staff, equipment and doing accounting work as well. Formatted: Font: 12 pt, Not Bold Formatted: English (United States) Formatted: Centered 3

4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Π.Δ.= Προεδρικό Διάταγμα Παρ.= παράγραφος Άρ.= άρθρο Κ.Ε.Π.Υ.Ο= Κέντρο Επεξεργασίες Πληροφοριών Υπουργείου Οικονομικών Κ.Β.Σ = Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων Formatted: Centered 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΦΑΚΕΛΟΠΟΙΙΑ «Δ. ΤΟΥΜΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 1.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΗΧΝΟΓΡΑΦΙΚΑ. 5

6 2.4.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3.1 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 3.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Δ.ΤΟΥΜΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 21 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ4.1 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ..37 Formatted: No underline ΚΕΦΛΑΑΙΟ 5 Ε.Γ.Λ.Σ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 5.1 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΤΟΥΜΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.49 Formatted: Indent: First line: 1,27 cm Formatted: Indent: Left: 1,27 cm 7

8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.. 50 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...51, Greek (Greece), Greek (Greece), Greek (Greece) Formatted: Centered 8

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Formatted: Left, Line spacing: 1,5 lines Formatted: Font: 12 pt, Not Bold Μια επιχείρηση διαθέτει κατάλληλα συγκροτημένη περιουσία για την παραγωγή και διάθεσή των οικονομικών αγαθών στην αγορά με σκοπό το κέρδος. Το μέσο για την επίτευξη του στόχου της επιχείρησης είναι η ορθή λειτουργία της και επιτυγχάνεται με την σωστή οργάνωση. Το λογιστήριο σε κάθε επιχείρηση είναι το πιο σημαντικό τμήμα. Ο λόγος ύπαρξης του είναι η υλοποίηση όλων των οικονομικών πράξεων, η εκτέλεση και τακτοποίηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης ως προς τους προμηθευτές, τους πελάτες, τους εργαζόμενους και το Δημόσιο. Μέσα από αυτήν την εργασία θα μελετήσουμε τις λογιστικές εργασίες που υποχρεούται να εκτελέσει το λογιστήριο της φακελοποιίας «Δ. Τουμάσης & ΣΙΑ Ο.Ε.» και τη διαδικασία πραγματοποίησης τους. Συγκεκριμένα, θα γνωρίσουμε την εταιρεία «Δ. Τουμάσης & ΣΙΑ Ο.Ε.» και το αντικείμενο εργασίας της φακελοποιίας, όπου είναι η παραγωγή και εμπορία των φακέλων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα αναφερθούμε στα βιβλία της επιχείρησης και τον τρόπο μηχανογράφησης. Στο κεφάλαιο 3, θα παρουσιάσουμε τα είδη στοιχείων και συγκεκριμένα ένα δείγμα από τα παραστατικά της εταιρείας. Ακόμα, σημαντικό είναι και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο για κάθε λογιστήριο, όπου είναι απαραίτητο για κάθε επιχείρηση. Θα δούμε τους λόγους ύπαρξης του και ειδικότερα τους λογαριασμούς που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Τέλος, η οργάνωση του λογιστηρίου από άποψη εξοπλισμού, μηχανήματα και έπιπλα παίζει σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση των εργασιών του λογιστηρίου της επιχείρησης. Όπως και η οργάνωση των λογιστικών εργασιών είναι απαραίτητη για την ταχύτερη και ορθή λειτουργία του λογιστηρίου. Formatted: Justified, Indent: First line: 1,27 cm, Space After: 6 pt Formatted: Centered, Indent: First line: 1,27 cm 9

10 10 Formatted: Centered

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΦΑΚΕΛΟΠΟΙΙΑ «Δ. ΤΟΥΜΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» Formatted: Indent: First line: 1,27 cm 1.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία «ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ιδρύθηκε το 1970 από τον Διονύσιο Τουμάση και τον Δημήτριο Τουμάση και δραστηριοποιείται στον χώρο παραγωγής και εμπορίας φακέλων κάθε είδους. Η έδρα της είναι στο Περιστέρι Αττικής, όπου βρίσκονται και οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις παραγωγής και εμπορίας φακέλων. Η εταιρεία εισάγει χαρτί, όπου σαν πρώτη ύλη βρίσκεται σε μορφή φύλλων ή ρολών. Η επεξεργασία της πρώτης ύλης έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή φακέλων, αλλά και την πώληση αυτών. Στόχος της εταιρείας είναι η ποιότητα στο προϊόν, η συνέπεια και η άψογη εξυπηρέτηση των πελατών. Αυτά εξασφαλίζονται από άριστης ποιότητας πρώτες ύλες, οργάνωση και ένα υπερσύγχρονο και διαρκώς ανανεωμένου μηχανολογικού εξοπλισμού. Σκοπός της εταιρείας με τις συνεχείς επενδύσεις σε καινούργια μηχανήματα είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, κυρίως η παραγωγή νέου τύπου προϊόντων και ο άψογος εφοδιασμός της αγοράς. 1.2 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο επικεφαλής της εταιρείας είναι ο Γενικός Διευθυντής. Έχει ως αρμοδιότητα τον καθορισμό μακροχρόνιων στρατηγικών στόχων, να επιλέγει τα βασικά στελέχη της επιχείρησης, να δίνει εντολές και οδηγίες στους Υπευθύνους των τµηµάτων για την εφαρμογή της γενικής πολιτικής της εταιρείας, για την υλοποίηση των ετήσιων Budgets όπως και για την εκτέλεση των μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης. Η λειτουργία της επιχείρησης είναι ένα σύνολο πολλών και διαφορετικού χαρακτήρα δραστηριοτήτων. Η ορθή λειτουργία της επιχείρησης επιτυγχάνεται με 11

12 την τμηματοποίηση κατά λειτουργία. Ο υπεύθυνος οργανωτής δημιουργεί τόσα τμήματα όσες είναι και οι λειτουργίες της επιχείρησης. Η τμηματοποίηση κατά λειτουργία είναι το μέσο για την επιδίωξη των σκοπών της επιχείρησης, ανταποκρίνεται στην απεικόνιση των βασικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης και εκφράζει με συνέπεια το πραγματικό τους περιεχόμενο. Η εταιρεία «Δ. ΤΟΥΜΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με βάση τις λειτουργίες της χωρίζεται στα εξής τμήματα: τμήμα ποιότητας, τμήμα συντήρησης, τμήμα παραγωγής, τμήμα προσωπικού, τμήμα αγορών, τμήμα πωλήσεων και τμήμα οικονομικών υπηρεσιών. Κάθε τμήμα έχει έναν υπεύθυνο που αναλαμβάνει να το οργανώσει και να συντονίσει τις λειτουργίες. Αυτός λαμβάνει τις αποφάσεις και αναλαμβάνει την ευθύνη για την υλοποίηση τους. 12

13 1.3 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λογιστήριο Τεχνικό τμήμα Συντήρηση και ασφάλεια χώρων Χειριστές μηχανών Τμήμα κοπής Τμήμα φακελοποίησης Τμήμα per press Αποθήκη Α & Β υλών Πωλήσεις Marketing Λήψη παραγγελιών Ειδικές παραγγελίες Αποθήκη Λογιστήριο Ταμείο Προμηθευτές Διατραπεζικές συναλλαγές Ταμείο Προμηθευτέ Διατραπεζικ συναλλαγές Πιστωτικός έλεγχος Αποθήκη προϊόντων Συσκευασία Διανομή 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Η εταιρεία «Δ.ΤΟΥΜΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», σύμφωνα με την παρ. 7, του άρ. 4, του Π.Δ. 186/1992 που ορίζει τα όρια για την κατηγορία τήρησης βιβλίων με βάση το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου υποχρεούται στη τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας επειδή ο τζίρος της ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ. Τα βιβλία τηρούνται μηχανογραφικά με διπλογραφική μέθοδο, η οποία στηρίζεται στη βασική αρχή ότι κάθε οικονομική πράξη επιφέρει διπλή ισόποση και ταυτόχρονη χρεοπίστωση των λογαριασμών και του κλασικού (ή ιταλικού) συστήματος στη ελληνική γλώσσα και το ελληνικό νόμισμα. 2.2 ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Στην εταιρεία «Δ.ΤΟΥΜΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» τηρούνται Γ κατηγορίας βιβλία, οπότε είναι υποχρεωμένη να θεωρεί στον προϊστάμενο δύο βιβλία πριν από τη χρησιμοποίησή τους. Η θεώρηση των βιβλίων εξαρτάται από την τήρησή τους, η οποία γίνεται μηχανογραφικά: Ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικού, Καθολικών και Βιβλίο Απογραφών Ισολογισμών 14

15 2.3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το λογιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί η εταιρεία «Δ. ΤΟΥΜΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» είναι το Singular Logic Accountant. Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι: Οι λογαριασμοί πελατών-προμηθευτών, ημερολογίου και ισοζυγίου ενημερώνονται αυτόματα. Αρχείο πελατών-προμηθευτών, χρεωστών-πιστωτών, ειδών, εισπράξεων και πληρωμών. Δυνατότητα εξαγωγής των καταστάσεων σε αρχείο word και excel. Αυτόματος υπολογισμός της αξίας ΦΠΑ σε λογαριασμό Λογιστικού Σχεδίου που έχει συνδεθεί με Λογαριασμό της κατηγορίας ΦΠΑ. Κατά την δημιουργία αρχείου ΚΕΠΥΟ υπάρχει η δυνατότητα επιλογής αριθμού αντιτύπων των Συνοδευτικών Εντύπων του ΚΕΠΥΟ. 2.4 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τα κύρια χαρακτηριστικά των μηχανογραφικών συστημάτων είναι η αξιοπιστία τους, η ταχύτατη προσπέλαση πληροφοριών που παρέχουν, η απλή χρήση τους καθώς και η παραμετρικότητα τους ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Η μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Το στάδιο της ενημέρωσης και το στάδιο της εκτύπωσης. o Η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται με την εισαγωγή των δεδομένων κάθε οικονομικής πράξης, που πραγματοποιεί ο επιτηδευματίας, στο αρχείο του 15

16 Η/Υ και η λογιστικοποίηση των πράξεων αυτών στις προθεσμίες που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. Η εισαγωγή γίνεται με την πληκτρολόγηση ή αυτόματα όταν υπάρχει σύστημα ON LINE ενημέρωσης των βιβλίων με τα στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά. o Η εκτύπωση είναι η μεταφορά από το αρχείο του Η/Υ και η απεικόνιση σε μηχανογραφικά έντυπα (θεωρημένα ή αθεώρητα) των οικονομικών πράξεων. Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες για την ενημέρωση των βιβλίων που τηρούνται μηχανογραφικά έχουν αφετηρία την ημερομηνία έκδοσης των φορολογικών στοιχείων του χρήστη, ενώ για τα στοιχεία που εκδίδει άλλος επιτηδευματίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία λήψης τους. Η παραβίαση της προθεσμίας καταχώρησης των στοιχείων στα βιβλία σε σχέση με την ημερομηνία έκδοσης τους δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΗΧΝΟΓΡΑΦΙΚΑ Τα ημερολόγια, στα οποία καταχωρούνται πρωτογενώς οι εγγραφές ενημερώνονται εντός 15 ημερών από την έκδοση ή τη λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού και επί ταμιακών πράξεων από τη διενέργεια τους. Η εκτύπωση τους γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις. Τα αναλυτικά καθολικά εκτυπώνονται μια φορά στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου και μέσα στην προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού. Το γενικό καθολικό και το συγκεντρωτικό ημερολόγιο εκτυπώνονται στο τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις ή μια φορά στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, μέσα στην προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού, με την προϋπόθεση ότι μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις, εκτυπώνονται ισοζύγιο (θεωρημένο) του γενικού καθολικού. Το βιβλίο αποθήκης ενημερώνεται ποσοτικά εντός 8 ημερών από την παραλαβή ή την παράδοση ή άλλου είδους διακίνησης του αγαθού και με την αξία εντός 10 ημερών από την έκδοση η τη λήψη του στοιχείου αξίας. Εκτυπώνεται στο τέλος του επόμενου μήνα, εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις ή μια φορά στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, μέσα στη προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού, με την προϋπόθεση ότι μέχρι το τέλος του επόμενου 16

17 μήνα, εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις, εκτυπώνεται μηνιαία θεωρημένη κατάσταση βιβλίου αποθήκης ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τα πλεονεκτήματα της μηχανογράφησης είναι: Αξιοπιστία, ταχύτητα και ακρίβεια αποτελεσμάτων Άμεση ενημέρωση για την κατάσταση της επιχείρησης Αυτοματοποίηση των λογιστικών διαδικασιών Εξοικονόμηση χρόνου 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3.1 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Το Εμπορικό Κύκλωμα της επιχείρησης παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα, σύμφωνα με το οποίο, μια επιχείρηση διαθέτει είδη προς πώληση στην αποθήκη της, τα οποία πωλεί στους πελάτες της, από τους οποίους εισπράττει αμοιβή. Τα χρήματα αυτά τα χρησιμοποιεί για να πληρώσει τους προμηθευτές της, από τους οποίους αγοράζει πρώτες ύλες ή έτοιμα προϊόντα, τα οποία αποθηκεύει στην αποθήκη της προκειμένου να πωλήσει στη συνέχεια στους πελάτες της. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 18

19 3.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Τα δικαιολογητικά έγγραφα ή δικαιολογητικά στοιχεία ή παραστατικά παρέχουν τη δικαιολογία κάθε συναλλαγής. Είναι τα δικαιολογητικά έγγραφα των λογιστικών εγγραφών και οι δηλώσεις και καταστάσεις ορισμένων πραγματικών γεγονότων και αριθμητικών δεδομένων που υποβάλλονται στη φορολογική αρχή ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ταμειακά και συμψηφιστικά Εξωτερικά και εσωτερικά Πρωτογενή και παράγωγα Φορολογικά και μη φορολογικά ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Εισερχόμενα: αυτά που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους. Εξερχόμενα: αυτά που δίνει η επιχείρηση σε τρίτους. 3.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Δ.ΤΟΥΜΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 19

20 Η εταιρεία «Δ.ΤΟΥΜΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων υποχρεούται να λαμβάνει και να εκδίδει στοιχεία. Αυτά είναι : ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κ.Β.Σ. η εταιρεία σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης εμπορευμάτων, για οποιαδήποτε πρόσωπο και σκοπό ή για παραλαβή εμπορευμάτων από πρόσωπο που δεν είναι υποχρεωμένο ή αρνείται να εκδώσει, εκδίδει δελτίο αποστολής. Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt Formatted: Normal, Indent: First line: 0,89 cm Στο δελτίο αυτό, αναφέρονται τα πλήρη φορολογικά στοιχεία του εκδότη, του παραλήπτη, ο αριθμός παραστατικού, η ημερομηνία έκδοσης, ο τόπος προορισμού, ο σκοπός διακίνησης, η ώρα έναρξη αποστολής και παράδοσης, η μονάδα μέτρησης, το είδος του εμπορεύματος που διακινείται, η ποσότητα και το άθροισμα των ποσοτήτων των ειδών αριθμητικά και ολογράφως. Το δελτίο αποστολής εκδίδεται κατά την παράδοση ή έναρξη αποστολής και πρέπει να συνοδεύει τα εμπορεύματα κατά τη διακίνηση και παράδοσή τους. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κ.Β.Σ. όταν η επιχείρηση πωλεί εμπορεύματα για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων έχει την υποχρέωση να εκδίδει τιμολόγιο. Στο τιμολόγιο αναφέρονται τα πλήρη φορολογικά στοιχεία του εκδότη, του παραλήπτη, ο αριθμός παραστατικού, η ημερομηνία έκδοσης, ο τόπος έκδοσης, η τιμή μονάδας, το είδος του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας που πωλείται ή παρέχεται, η ποσότητα, η αξία, ο Φ.Π.Α., το σύνολο της αξίας και το γενικό σύνολο αριθμητικά και ολογράφως. 20

21 Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή έναρξη αποστολής ή παροχής υπηρεσίας. Formatted: Indent: First line: 0 cm ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ενοποίηση Δελτίου Αποστολής με το Τιμολόγιο. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σε περίπτωση επιστροφών ή εκπτώσεων. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Σε περίπτωση είσπραξης προκαταβολής ή οφειλών της από τους πελάτες. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Για κάθε δαπάνη της που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται σε έκδοση στοιχείων. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την πώληση εμπορευμάτων ή για παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα. Formatted: Indent: Left: 0 cm 3.4 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 21

22 Κάθε μήνα στο λογιστήριο της εταιρείας «Δ.ΤΟΥΜΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» συγκεντρώνονται τα παραστατικά και καταχωρούνται. Καταχωρούνται τα γεγονότα στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Ο λογιστής ξεχωρίζει ποια παραστατικά είναι τις μετρητοίς, ποια συμψηφιστικά και σε ποια η καθαρή τους αξία είναι πάνω από 300,00 και πάνε Κ.Ε.Π.Υ.Ο. Ύστερα, επιλέγει τον τύπο του λογιστικού άρθρου, καταχωρεί τον αριθμό του παραστατικού και την ημερομηνία. Πολύ σημαντική είναι η αιτιολογία στο λογιστικό άρθρο για να μπορεί να διακρίνει αν είναι ταμειακή ή συμψηφιστική. Formatted: Justified Formatted: Indent: First line: 0 cm Στη συνέχεια, ακολουθεί το στάδιο καταχώρησης. Όταν το παραστατικό είναι ταμειακό πιστώνει στο λογιστικό άρθρο το ταμείο και χρεώνει τον λογαριασμό που απαιτείται, χρεώνοντας επίσης και το λογαριασμό του Φ.Π.Α. που αναλογεί. Όταν είναι επί πιστώσει πιστώνει τον αντίστοιχο προμηθευτή και χρεώνει τον απαιτούμενο λογαριασμό και τον αντίστοιχο λογαριασμό Φ.Π.Α. Στο τέλος, καταχωρεί για να ολοκληρωθεί η εργασία. Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt Formatted: List Paragraph, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt Formatted: Indent: First line: 0 cm Formatted: Indent: First line: 0 cm Μετά την καταχώρηση ακολουθεί η διαδικασία ταξινόμησης. Η ταξινόμηση των παραστατικών διευκολύνει τον υπεύθυνο λογιστή και επιταχύνει την εργασία του με το σωστό αποτέλεσμα. Η ταξινόμηση γίνεται πριν την καταχώρηση και με ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι: Κατά χρονολογική σειρά έκδοσης ή λήψης του Κατά αλφαβητική σειρά (π.χ. όνομα ή επωνυμία) Κατά θέμα, ομάδες (π.χ. πελάτης, προμηθευτής κλπ.) Κατά γεωγραφική θέση Με τον αύξοντα αριθμό εγγραφής 22

23 Στην εταιρεία «Δ.ΤΟΥΜΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» τα παραστατικά ταξινομούνται κατά χρονολογική σειρά. Με αυτό το κριτήριο γίνεται πιο εύκολη η εύρεση του παραστατικού από τον λογιστή. Formatted: Indent: First line: 0 cm 3.5 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Τα παραστατικά, αφού ταξινομηθούν φυλάσσονται στο αρχείο. Αρχείο είναι ένα είδος αποθήκης στοιχείων και πληροφοριών, όπου φυλάσσονται τα δικαιολογητικά έγγραφα. Τα δικαιολογητικά έγγραφα είναι απαραίτητο να φυλάσσονται γιατί μπορεί να ζητηθούν μελλοντικά και γιατί λειτουργούν ως αποδεικτικά στοιχεία. Formatted: English (United States) Υπάρχουν δύο συστήματα αρχειοθέτησης: Το συγκεντρωτικό, κατά το οποίο φυλάσσονται τα έγγραφα όλων των τμημάτων της επιχείρησης. Το αποκεντρωτικό, όπου κάθε τμήμα έχει το δικό του ξεχωριστό αρχείο. Στην εταιρεία «Δ.ΤΟΥΜΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» χρησιμοποιείται το αποκεντρωτικό σύστημα αρχειοθέτησης. Δηλαδή κάθε τμήμα έχει το δικό του ξεχωριστό αρχείο για λόγους ασφάλειας αλλά και για διευκόλυνση. Formatted: Indent: Left: 1,27 cm, First line: 0 cm 3.6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Formatted: Indent: First line: 0 cm Formatted: Normal, Left, Indent: First line: 0 cm 23

24 Ο έλεγχος των δικαιολογητικών εγγράφων γίνεται από την στιγμή της έκδοσης ή της λήψης τους. Ο σωστός έλεγχος επιτυγχάνεται με την καλή οργάνωση της επιχείρησης προκειμένου να μην γίνονται λάθη. Formatted: Normal, Indent: First line: 0 cm Στην εταιρεία «Δ. ΤΟΥΜΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» τα παραστατικά ελέγχονται ως προς την ακρίβεια και την αξιοπιστία των στοιχείων τους και αν αυτά αρκούν. Ελέγχονται οι πληροφορίες που περιλαμβάνουν, δηλαδή αν είναι σωστές και ολοκληρωμένες. Αρχικά, ελέγχονται ως προς τις ποσότητες, αν είναι αυτές που παρέλαβε ή παρέδωσε στο αντίστοιχο τμήμα του εργοστασίου. Στη συνέχεια, ελέγχεται αν τα ποσά που αναγράφονται πάνω στα παραστατικά είναι σωστά και αν οι αξίες τους είναι αποτέλεσμα συμφωνίας. Ο έλεγχος έχει σχέση και με τη συμφωνία υπολοίπου στο τέλος. 3.7 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Παρακάτω θα δούμε ορισμένα από τα παραστατικά της εταιρείας και τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές. Formatted: Font: 12 pt, Not Bold, Greek (Greece) Formatted: Normal, Indent: First line: 0 cm 24

25 25 Formatted: Font: Times New Roman, 14 pt, Bold

26 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Formatted: Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm Formatted: English (United States) Χ Π 24 ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ Πρώτες ύλες 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΦΠΑ Αγορών Πρώτων Υλών 333,86 76,78 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Προμηθευτές Εσωτερικού 410,64 Αγορά πρώτων υλών Formatted: Font: 12 pt, Not Bold 26

27 Formatted: Font: Times New Roman, 14 pt, Bold, Greek (Greece) Formatted: Indent: Left: 1,27 cm Formatted: Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm 27

28 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Χ Π 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Προμηθευτές Εσωτερικού 227,55 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Επιταγές πληρωτέες 227,55 Εξόφληση προμηθευτή 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Προμηθευτές Εσωτερικού 43,48 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο 43,48 28

29 Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt Formatted: Font: 14 pt, Bold Formatted: Indent: Left: 1,27 cm 29

30 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ) Formatted: Font: 14 pt, Bold Formatted: List Paragraph, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm Formatted: Indent: Left: 1,27 cm Formatted: Font: 14 pt, Bold Χ Π 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφοράς Καύσιμα φορτηγού αυτοκινήτου 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΦΠΑ Δαπανών- Εξόδων 40,65 9,35 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο 50,00 Έξοδα μεταφοράς Formatted: Font: 12 pt 30

31 Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt Formatted: Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm 31

32 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥ) Formatted: Font: 12 pt, Not Bold Formatted: Indent: Left: 1,27 cm Χ Π 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφοράς 75,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο 75,00 Έξοδα μεταφοράς Formatted: Font: 12 pt, Not Bold 32

33 33 Formatted: Font: Times New Roman, 14 pt

34 Formatted: Font: 14 pt Formatted: List Paragraph, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm 34

35 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ WIND (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ) Formatted: Font: 14 pt, Bold Formatted: Font: Times New Roman, 14 pt, Bold Formatted: Font: 14 pt, Bold Formatted: Font: 14 pt Χ Π 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Τηλεπικοινωνίες Τηλεφωνικά Κινητή τηλεφωνικά 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΦΠΑ Δαπανών - Εξόδων 80,34 18,48 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο 98,82 Πληρωμή κινητής τηλεφωνίας 35

36 Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt Formatted: Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm 36

37 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Formatted: Font: 12 pt Χ Π 52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡ.ΥΠ Εθνική Τράπεζα 5000,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο 5000,00 Κατάθεση στην τράπεζα Formatted: Space After: 6 pt Formatted: Indent: Left: 1,27 cm, No bullets or numbering Formatted: Font: Times New Roman, 14 pt 37

38 Formatted: Font: 14 pt Formatted: List Paragraph, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm 38

39 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Χ 32 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ , Εισαγωγές Εισαγωγές 2012 Π Formatted: Font: Times New Roman, 14 pt Formatted: Font: 14 pt, Bold Formatted: Font: 14 pt Formatted: Font: Times New Roman, 14 pt Formatted: Font: 14 pt Formatted: Font: Times New Roman, 14 pt Formatted: Font: 14 pt 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΟΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,53 Εισαγωγή πρώτων υλών 39

40 Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt Formatted: Centered 40

41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Formatted: Font: 12 pt, Not Bold ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Formatted: English (United States) 4.1 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) σημαίνει ενιαία λογιστική οργάνωση των οικονομικών οργανισμών σε εθνική κλίμακα. Formatted: Justified Με το Σχέδιο τυποποιείται η εργασία του λογιστή και γίνεται πιο απλή. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται ορθά και σαφή στοιχεία και πληροφορίες σχετικές με την οικονομική κατάσταση και της περιουσιακής διαρθρώσεως των οικονομικών μονάδων. Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο βοηθάει στην άντληση αξιόπιστων πληροφοριών εννοιολογικός τυποποιημένου περιεχομένου αξιοποιώντας τις οικονομικές μονάδες και τις κρατικές υπηρεσίες. Διευκολύνει κάθε είδους έλεγχου και συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας. 4.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. Formatted: Font: 14 pt, Bold Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου στις επιχειρήσεις από οργανωτικής άποψης είναι: 1. Επιτυγχάνεται η ορθολογική λογιστική οργάνωση. 2. Ταυτίζεται ο τίτλος με το περιεχόμενο των λογαριασμών σε ενιαία βάση. 3. Διευκολύνεται η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διεξαγωγής της λογιστικής εργασίας μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων. Formatted: List Paragraph, Justified, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm 41

42 4. Δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης στοιχείων μεταξύ των διαχειριστικών χρήσεων. 5. Διευκολύνεται ο φορολογικός έλεγχος. 6. Επιτυγχάνεται πλήρης και ορθή κοστολόγηση συνδέονται όλα τα τμήματα της επιχείρησης με το λογιστήριο. 7. Επιτυγχάνεται ομοιομορφία της λογιστικής οργάνωσης. Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt Formatted: Justified 4.3 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Formatted: Font: 14 pt, Bold Κατά την καταχώρηση των παραστατικών της εταιρείας «Δ. ΤΟΥΜΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» χρησιμοποιούνται οι εξής λογαριασμοί από το Ε.Γ.Λ.Σ.: Formatted: Justified, Indent: First line: 1,27 cm Formatted: Justified 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Formatted: Justified Formatted: List Paragraph, Justified, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: I, II, III, + Start at: 1 + Alignment: Right + Aligned at: 14,5 cm + Indent at: 15,14 cm Formatted: Font: 12 pt, Not Bold 42

43 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 23% Φ.Π.Α ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Formatted: Normal, Indent: First line: 0 cm 24 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΕ 23% Φ.Π.Α ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ Ε.Ο.Κ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 30 ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΕΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 43

44 32 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΤΑΣΕΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 44

45 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α Φ.Π.Α Φ.Π.Α ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Π.Α ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Φ.Π.Α ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Φ.Π.Α ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Φ.Π.Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ Φ.Π.Α ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Π.Α ΠΩΛΗΣΕΝ ΕΤΟΙΜΩΝ Φ.Π.Α ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Φ.Π.Α ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.Π.Α ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ Φ.Π.Α ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Φ.Π.Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι.Κ.Α Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 45

46 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΥΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΞΟΔΑ ΕΛ.ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗ 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 46

47 ΦΟΡΟΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΟΔΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 47

48 70.98 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΝΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΑ ΜΕ Φ.Π.Α 23% ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ Ο.Α.Ε.Δ. 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΕΜΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ Formatted: Font: 12 pt, Not Bold 48

49 Formatted: Centered Formatted: English (United States) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Formatted: Font: 14 pt 5.1 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Formatted: Font: 14 pt, Bold Ο υπεύθυνος λογιστηρίου της εταιρείας οργανώνει τα δικαιολογητικά έγγραφα, τα λογιστικά βιβλία, την κατάρτιση του σχεδίου των λογαριασμών και την μηχανοργάνωση του λογιστηρίου. Παράλληλα, έχει ευθύνη για τον συντονισμό των λογιστικών εργασιών και των ανθρώπων που τις εκτελούν, προκειμένου να επιτύχει η λειτουργία του λογιστηρίου της επιχείρησης. Με σταθερότητα και συνέπεια θα καταρτίσει ένα σχέδιο, σωστά οργανωμένο, το οποίο θα κατευθύνει το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Ο οργανωτής λογιστής θα χρειαστεί να συλλέξει δεδομένα και πληροφορίες που θα αφορούν τις θέσεις εργασίας και τα καθήκοντα του φορέα κάθε θέσης, τις συνθήκες περιβάλλοντος και τα προσόντα που χρειάζεται να έχει ο κάθε φορέα ανάλογα με τη θέση του. Είναι πολύ σημαντικό να είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, δηλαδή να είναι ο αρμόδιος για τα αντίστοιχα καθήκοντα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ορθή λειτουργία των εργασιών του λογιστηρίου. 49

50 5.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Formatted: Font: 14 pt, Bold Η καλή οργάνωση του λογιστηρίου εξαρτάται και από τον κατάλληλο εξοπλισμό του. Η εξέλιξη της τεχνολογίας βοηθάει στη σωστή λειτουργία των λογιστικών εργασιών με τη χρήση σύγχρονων μηχανημάτων. Formatted: Indent: First line: 1,27 cm Τα έπιπλα και οι μηχανές που χρειάζονται στο λογιστήριο της εταιρείας τα επιλέγει ο οργανωτής λογιστής μέσα από μια τεράστια ποικιλία που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Formatted: Font: 14 pt Ο υπεύθυνος λογιστής είναι απαραίτητο να επιλέξει τον κατάλληλο εξοπλισμό για το λογιστήριο. Οι προϋποθέσεις για την επιλογή του είναι το μέγεθος του λογιστηρίου, οι λειτουργικές ανάγκες του λογιστηρίου, οι ανάγκες που δημιουργούνται από τις συνθήκες που διαμορφώνονται για τα λογιστήρια, οι οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης και κατά πόσο εντάσσεται και υποστηρίζει το επιχειρησιακό όραμα. Formatted: Font: 12 pt ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΤΟΥΜΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» Στην εταιρεία «Δ. ΤΟΥΜΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ο χώρος του λογιστηρίου είναι μεγάλος. Με βάση τον χώρο έχουν επιλεχθεί τα κατάλληλα έπιπλα και μηχανήματα, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζομένων αλλά και της επιχείρησης. Ως προς τις λειτουργικές ανάγκες κάθε υπάλληλος έχει τον δικό του υπολογιστή και το δικό του γραφείο με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται γρηγορότερα οι λογιστικές εργασίες. Σημαντικό ρόλο παίζει και η οικονομική δυνατότητα της επιχείρησης για την επιλογή του εξοπλισμού. Formatted: Font: 14 pt, Not Bold Formatted: Font: 14 pt, Not Bold Formatted: Font: 14 pt, Not Bold Formatted: Font: 14 pt, Not Bold Formatted: Font: 14 pt, Not Bold Formatted: Font: 12 pt Ο εξοπλισμός του λογιστηρίου της εταιρείας «Δ. ΤΟΥΜΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» περιλαμβάνει τα γραφεία, τους Η/Υ, τα καθίσματα των γραφείων, τις βιβλιοθήκες, τα μέσα επικοινωνίας, το φωτοτυπικό και τους εκτυπωτές. 50

51 5.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Formatted: Font: 14 pt, Bold Στο λογιστήριο της εταιρείας είναι πολύ σημαντική η σειρά των λογιστικών εργασιών. Οι λογιστικές εργασίες χωρίζονται ανάλογα με το χρονικό διάστημα που πραγματοποιούνται. Η αρχική λογιστική εργασία με την έναρξη της εταιρείας είναι η απογραφή. Έπειτα κατά τη διαχειριστική χρήση ακολουθούν οι εξής εργασίες: η καταχώρηση παραστατικών(αγορών και πωλήσεων), η παρακολούθηση των λογαριασμών και των συναλλαγών, η έκδοση και λήψη παραστατικών, η μισθοδοσία προσωπικού, ο Φ.Π.Α, το Ι.Κ.Α., η σύνταξη ισοζυγίου και το θεωρημένο CD ROM. Όλα αυτά επιτυγχάνονται και με την άμεση επικοινωνία του λογιστηρίου με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας. Formatted: Indent: First line: 1,27 cm 51

52 52

53 53

54 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ: Formatted: Underline 54

55 Formatted: Underline, Greek (Greece) 55

56 Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt ΑΡΧΗ ΧΡΗΣΗΣ Καταγραφή περιουσίας μισθοδοσία εργασίες διεκπεραιώσεις των υποχρεώσεων προς το δημόσιο παρακολούθη ση λογαριασμών σύνταξη ισοζυγίων και λοιπών καταστάσεων ελέγχου κοστολόγηση έκδοση και λήψη παραστατικώ ν παρακολούθηση και καταγραφή των συναλλαγών χρηματοοικον ομικές εργασίες ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων Εκτίμηση - Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 5.4 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Formatted: Font: 14 pt, Bold Ένα σημαντικό κομμάτι των εργασιών του λογιστηρίου είναι η μισθοδοσία των εργαζόμενων της εταιρείας. Η μισθοδοσία γίνεται στο τέλος κάθε μήνα και η πληρωμή των εργαζόμενων μέσω τραπέζης. Οι εργαζόμενοι ανάλογα με τις ημέρες απασχόλησης τους δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα, Επίδομα Άδειας και έχουν και κάποιες κρατήσεις στις αποδοχές τους για τα ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμούς και τον Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έστω, ότι το λογιστήριο της εταιρείας ετοιμάζει την μισθοδοσία του μήνα Απριλίου Η εγγραφή θα είναι: Formatted: Font: Italic, Underline Formatted: Font: Not Italic, No underline, Greek (Greece) Formatted: Font: Not Italic, No underline, Greek (Greece) Formatted: Indent: First line: 1,27 cm Formatted: Font: Italic, Underline 56

57 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αμοιβές Προσωπικού Χ 6.720,00 Π Formatted: Font: 11 pt Formatted: Centered Formatted Table Formatted: Right Formatted: Font: 12 pt, Not Bold Formatted: Right Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού Εργοδοτικές Εισφορές 5.250, ,00 Formatted: Font: 12 pt, Not Bold Formatted: Font: 12 pt, Not Bold Formatted: Font: 12 pt, Not Bold 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες 54 ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ Φ.Μ.Υ. 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ι.Κ.Α ,00 200, ,00 Formatted: Right Formatted: Font: 12 pt, Not Bold Formatted: Font: 12 pt, Not Bold Formatted: Right Μισθοδοσία Απριλίου 2012 Formatted: Font: 12 pt, Not Bold Formatted: Font: 14 pt Formatted: Left 57

58 5.5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Η εταιρεία υποχρεούται να τακτοποιεί και τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, που αφορούν το Φ.Π.Α. Για την εκτέλεση αυτών των εργασιών υποβάλλονται δηλώσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά στην Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία (ΚΕΠΥΟ). Με αυτόν τον τρόπο, με την χρήση του διαδικτύου το λογιστήριο της εταιρείας εξοικονομεί χρόνο, άνεση και ασφάλεια. Η εταιρεία «Δ. ΤΟΥΜΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» χρησιμοποιεί το ειδικό δίκτυο TAXISnet για την υποβολή δηλώσεων και η πληρωμή γίνεται μέσω τράπεζας. Η προθεσμία κατάθεσης του οφειλόμενου ποσού στο λογαριασμό της τράπεζας συνδέεται με την τελική ημερομηνία υποβολής της χρεωστικής δήλωσης. Formatted: Font: 14 pt Formatted: Centered 58

59 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Για την σωστή λειτουργία ενός λογιστηρίου χρειάζεται κατάλληλος εξοπλισμός, ο κατάλληλος χώρος και τα κατάλληλα μηχανήματα που θα βοηθήσουν στην εκτέλεση των εργασιών του λογιστηρίου. Σημαντικό είναι το προσωπικό του λογιστηρίου να έχει τις σχετικές γνώσεις λογιστικής. Ακόμα, η ορθή λειτουργία του λογιστηρίου επιτυγχάνεται με την τήρηση της σειράς των λογιστικών εργασιών, που υποχρεούται να πραγματοποιήσει. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα πλάνο και να ακολουθείται η ροή των εργασιών για να διευκολύνει την υλοποίηση τους. Με αυτόν τον τρόπο το λογιστήριο μπορεί να επιτύχει ταχύτερα και χωρίς λάθη το επιθυμητό αποτέλεσμα. Formatted: Justified Formatted: Justified, Indent: First line: 1,27 cm Τέλος, είναι υποχρεωτικό να γίνονται όλες οι λογιστικές υποχρεώσεις της εταιρείας και σε αυτό βοηθάει η οργάνωση λογιστικών των εργασιών. Με την οργάνωση του λογιστηρίου επιτυγχάνεται η ορθή λειτουργία του, γίνονται όλες οι λογιστικές εργασίες, πιο εύκολα, ταχύτερα και αποφεύγοντας λάθη. Formatted: Font: 14 pt Formatted: Indent: First line: 1,27 cm 59

60 60 Formatted: Font: 14 pt

61 61

62 62

63 63

64 64

65 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Formatted: Left, Indent: First line: 1,27 cm ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Formatted: Left, Space After: 6 pt 1. Κοντάκου Παπαφλωράτου, Μηχανογραφημένη Εμπορική Λογιστική, εκδόσεις Ελλην. Αθήνα Κοντάκος Α., Γενική Λογιστική, εκδόσεις Ελλην, Αθήνα Λεκαράκου Κ., Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, Σύγχρονη Εκδοτική, Πειραιώς Παπαδέας Π., Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων με Φ.Π.Α και Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, 12 η έδκδοση, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα Παπαναστασάτου Α., Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα Ροδοσθένους Μ., Οργάνωση Λογιστηρίου, Εκδοτικός Οίκος Interbooks, Αθήνα Φλώρος Α., Λογιστική & Πρακτική Αντιμετώπιση του ΦΠΑ, 2η έκδοση, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα Φλώρου Χ., Σύγχρονη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα Formatted: Justified, Space After: 6 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm Formatted: Superscript Formatted: Font: Times New Roman, 14 pt Formatted: Font: Times New Roman, 14 pt Formatted: Font: Times New Roman, 14 pt Formatted: Font: Times New Roman, 14 pt Formatted: Font: Times New Roman, 14 pt Formatted: Left, Space After: 6 pt Formatted: Font: 14 pt, Not Bold Formatted: Left 65

περιεχόμενα Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου Δικαιολογητικά Έγγραφα και Οργάνωση αυτών Εισαγωγή 15

περιεχόμενα Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου Δικαιολογητικά Έγγραφα και Οργάνωση αυτών Εισαγωγή 15 περιεχόμενα Εισαγωγή 15 Κεφ. Ιο Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου 1.1. Έννοια οργάνωσης 24 1.2. Οργάνωση λογιστηρίου 26 1.2.1. Προβλήματα διάρθρωσης οργανωτικού σχεδίου 27 1.2.2. Λειτουργικές βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013)

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το σεμινάριο Μηχανογραφημένη Λογιστική θα προσδώσει στον εκπαιδευόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας στο λογιστικό επάγγελμα μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές ρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Κάθε επιτηδευματίας ανεξαρτήτως εάν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ. ΓΕΝΙΚΑ Αλέξανδρος Δαβαρίας 1, Θωμάς Λάζαρης 2 Στα πλαίσια της υγειονομικής μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α) ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ - ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα Πρόλογος 3ης έκδοσης 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. Ιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.1. Εισαγωγή 23 1.1.1. Οικονομική μονάδα 23 1.1.2. Έννοια της Λογιστικής 24 1.1.3. Φύση της Λογιστικής 26 1.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2014 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2014-31/12/2014 Επίπεδο ανάλυσης: Δ' ΒΑΘΜΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 16 ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ&ΕΞ.ΠΟΛΥΕΤ.ΑΠΟΣΒ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών

4.1. Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών 4.1. Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών Ο πίνακας αυτός για ένα άλλο λογιστικό γεγονός, σύνθετο, π.χ. πώληση εμπορευμάτων αξίας (κόστους) 10.000 Ευρώ αντί 14.000 Ευρώ, τα 6.000 Ευρώ με μετρητά,

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ Άλλες υπηρεσίες 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 15.13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01.0023 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 23% 62.50 Σύνολο Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 'ΜΑΧ ΕΠΕ' ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Α/Α 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 30.00.00.00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ Σ ΧΡΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 2/10/2008 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 50.000,00 33.03 Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 50.000,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50.000,00 40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο 50.000,00 Σύσταση Ε.Π.Ε., κάλυψη εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Έναρξης : 6/10/2015 (Τμήμα Απογευματινό) Διάρκεια : Οκτώβριος έως Ιούλιος (300 ώρες) Διεξαγωγή : Τρίτη & Πέμπτη. Ώρα Έναρξης : 18:00

Ημερομηνία Έναρξης : 6/10/2015 (Τμήμα Απογευματινό) Διάρκεια : Οκτώβριος έως Ιούλιος (300 ώρες) Διεξαγωγή : Τρίτη & Πέμπτη. Ώρα Έναρξης : 18:00 Τίτλος Σεμιναρίου : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) Ημερομηνία Έναρξης : 6/10/2015 (Τμήμα Απογευματινό)

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας www.etairikiaxia.gr, «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Michael Kalochristianakis Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Εργαστήριο 2: αρχική προσαρμογή του MS Nav σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον περιεχόμενα προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Singular Accountant

Χαρακτηριστικά Singular Accountant Χαρακτηριστικά Singular Accountant ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου Η εφαρµογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου Παρακολουθεί τους συναλλασσόµενους, είτε αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής,

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 «Η μετάβαση από το Απλογραφικό Σύστημα του Δημόσιου Λογιστικού στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα και η συλλειτουργία τους στον Δημόσιο Τομέα.» («The transition

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 30.000,00

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 4 η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 25 - Λογιστική Καταχωρήστε τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα και εκδώστε Ημερολόγιο, Ισοζύγιο και Συγκεντρωτική Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E P I E X O M E N A Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο Κανονισµού Σελ. 1 Άρθρο 2 ο : Σύσταση Σκοπός, Νοµικό Καθεστώς Σελ. 1 Άρθρο 3 ο : Έγκριση - Τροποποίηση και Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή των νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 8 1. Αντιγραφή γέφυρας λογιστικής σε εταιρείες... 8 2. Ιστορικό Μετασχηματισμών... 9 3. Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Το Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ» Σαραντάρας Γ. Γεώργιος Τσατσαρώνη Ε.

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ή Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ί Α (ΝΠΔΔΙ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΖΩΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 10362 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας Project Training & Consulting Ltd Διοργάνωση Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μπορείτε να εκπαιδεύσετε όλα τα στελέχη του μόνο από 590,00 (η προσφορά ισχύει έως τέλος Μαρτίου 2015) Επίκαιρη Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Κ.Β.Σ.

Βασικές γνώσεις Κ.Β.Σ. Βασικές γνώσεις Κ.Β.Σ. 1. Εισαγωγή...2 2. Βιβλία & Στοιχεία...3 3. Διάκριση επιτηδευματιών...3 3.1 Χονδρική πώληση...4 3.2 Λιανική πώληση...4 3.3 Χρήσιμες διευκρινήσεις... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας

Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3.1 Η «Συμμετοχική» ή «Αφανής» εταιρεία. Έννοια - Χαρακτηριστικά 3.2 Η λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3.2.1 Η μέθοδος του τελικού μερισμού 3.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών

Διαβάστε περισσότερα

ÃÅÍÉÊÇ ËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÁÓÊÇÓÇ

ÃÅÍÉÊÇ ËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÁÓÊÇÓÇ ÃÅÍÉÊÇ ËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÁÓÊÇÓÇ Άσκηση Αγαπητοί Συνεργάτες, Ήδη έχετε στα χέρια σας το Demo του προγράμματος ACADEMIA FINANCIALS Γενική Λογιστική και τα σχετικά εγχειρίδια. Θα πρέπει μάλιστα οι πρώτοι σας πειραματισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control Χαρακτηριστικά SingularLogic Control ιαχείριση Συναλλασσόµενων Ενιαία παρακολούθηση συναλλασσόµενων ανεξάρτητα µε το ρόλο που έχουν στην εταιρία (πελάτης, προµηθευτής ή/και τρίτος λογαριασµός), έτσι ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο τρίπτυχο: Πελάτες, Συνεργάτες, Στελέχη. Δημιουργώντας πολύπλευρη προστιθέμενη αξία και παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Βασιλάκη Αικατερίνη ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ιωάννης Ταβερναράκης Ηράκλειο Μάρτιος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

DELTA Εμπορική ιαχείριση

DELTA Εμπορική ιαχείριση DELTA Εμπορική ιαχείριση Η εφαρμογή Delta Εμπορική ιαχείριση αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε είδος εμπορικής επιχείρησης. Υποστηρίζει όλο τον εμπορικό κύκλο, απο τη στιγμή της αγοράς, της τιμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα