«Τέχνη και Ανακύκλωση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Τέχνη και Ανακύκλωση»"

Transcript

1 «Τέχνη και Ανακύκλωση» Μαραβελάκη Μαρίνα 1, Μπολιεράκη Κωνσταντίνα 2, Πανονίδου Ελπίδα 3 1. Χαράκτρια Καθηγήτρια Εικαστικών Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο Γέρακα, /νση /θµιας Εκ/σης Ανατολικής Αττικής 2. Ζωγράφος Καθηγήτρια Εικαστικών Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο Γέρακα, /νση /θµιας Εκ/σης Ανατολικής Αττικής 3. Ζωγράφος Καθηγήτρια Εικαστικών Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο Γέρακα, /νση /θµιας Εκ/σης Ανατολικής Αττικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που παρουσιάζουµε στο «4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ): προς την αειφόρο ανάπτυξη: Φυσικοί Πόροι, Κοινωνία, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» εκπονήθηκε στο Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο Γέρακα. Επιλέξαµε και υλοποιήσαµε τα προγράµµατα «Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», «Η ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», «ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΕΝ ΡΟ» τα σχολικά έτη , και αντίστοιχα. Η Οικολογία και η Ανακύκλωση δεν αφορούν µόνο στα αντικείµενα που χρησιµοποιούµε ή επαναχρησιµοποιούµε είναι έννοιες Σύγχρονες, Πολυδιάστατες και Πολυεπίπεδες. Η εκπαίδευση των µαθητών στις παραπάνω έννοιες διαµορφώνει συνειδήσεις και προτείνει τρόπους διαχείρισης του περιβάλλοντος, που διέπονται από σεβασµό προς της φύση και τους φυσικούς νόµους. Για την προσέγγιση των τριών προγραµµάτων απαιτήθηκαν ξεκάθαρα κριτήρια και σκοποί, εκπαιδευτικοί στόχοι, ποικίλες µεθοδολογίες τόσο θεωρητικές και όσο βιωµατικές, τεχνικές προσέγγισης και τέλος παρουσιάσεις των αποτελεσµάτων, που γνώρισαν στους µαθητές συµπεριφορές, αυτοπεποίθησης, αλληλοεκτίµησης, σεβασµού στο περιβάλλον και κατ επέκταση στο συνάνθρωπο. Αποτελέσµατα του συνόλου των περιβαλλοντικών προγραµµάτων ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ήταν τόσο η καλλιέργεια στους µαθητές αρετών όπως κοινωνικοποίηση, σεβασµός προς αυτά πράγµατα ή αυτούς τους ανθρώπους που µας περιβάλλουν, κριτική σκέψη, όσο και η µείωση των απορριµµάτων στο σχολείο, στο σπίτι, αλλά και η ενεργοποίηση των ώστε να συµµετέχουν σε κάθε προσπάθεια προφύλαξης του περιβάλλοντος. Επίσης επικοινώνησαν το µήνυµα της προστασίας του περιβάλλοντος µέσω της Τέχνης στον τοπικό, πανελλαδικό και διεθνή χώρο µε εκθέσεις, δρώµενα και παρουσιάσεις σε συνέδρια. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Οικολογία, Ανακύκλωση, Τέχνη, διαχείριση, σεβασµός, κοινωνικοποίηση, επικοινωνία, Τέχνη και Ανακύκλωση, Κινητική Τέχνη και Ανακύκλωση, Τέχνη και έντρο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο ξεκίνησε να λειτουργεί στο ήµο Γέρακα το 2002 και έχει σα στόχο, παράλληλα µε τα µαθήµατα γενικής παιδείας, να καλλιεργήσει τις δεξιότητες των µαθητών του προς τρεις κατευθύνσεις: α) εικαστικά, β) θέατρο και γ) χορό.

2 Οι µαθητές καθηµερινά αντιµετωπίζουν τη διαδικασία της αποσπασµατικής πληροφορίας τόσο εντός σχολείου (γενικά και ειδικά µαθήµατα), όσο και εκτός αυτού ΜΜΕ και internet (κοινωνικές δραστηριότητες και συναναστροφές), άρα είναι ανάγκη, κατά την γνώµη µας, να υπάρχει ακόµα και θεµατικά µια κοινή κατεύθυνση. Η έννοια της Ανακύκλωσης έδωσε το πλαίσιο µέσα στο οποίο µπορέσαµε να αναπτύξουµε διαφορετικές εκφάνσεις της τέχνης και να χρησιµοποιήσουµε διαφορετικές τεχνικές, προσεγγίζοντας την µέσα από την εικαστική γλώσσα. Το 2005 υπό την Αιγίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου το Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο Γέρακα ξεκίνησε τα πρώτα του δηµιουργικά ταξίδια µέσω της Ανακύκλωσης. Η Οικολογία και η Ανακύκλωση δεν αφορούν µόνο στα αντικείµενα που χρησιµοποιούµε ή ξαναχρησιµοποιούµε είναι έννοιες Σύγχρονες, Πολυδιάστατες και Πολυεπίπεδες. Η εκπαίδευση των µαθητών στις παραπάνω έννοιες διαµορφώνει συνειδήσεις και προτείνει τρόπους διαχείρισης του περιβάλλοντος, που διέπονται από σεβασµό προς της φύση και τους φυσικούς νόµους. Η "σκουπιδοτέχνη" (trash art) δηµιουργείται από σκουπίδια και άλλα άχρηστα αντικείµενα τα οποία µετατρέπονται σε έργα σύγχρονης τέχνης. Η επαφή των µαθητών µε έργα σκουπιδοτέχνης, τους βοηθάει να εξοικειωθούν και να κατασκευάσουν ασυνήθιστα δηµιουργήµατα, µαθαίνοντας νέες τεχνικές που ξεφεύγουν από την κλασική αντιµετώπιση του σχεδίου και της ζωγραφικής. Οι οµαδικές δραστηριότητες είναι µια µορφή άσκησης, µε τις πιο αποτελεσµατικές επιδόσεις. Η οµάδα µπορεί να παίξει ρόλους συνδυαστικούς, συντονιστικούς, και επικοινωνιακούς στη γνωστική διαδικασία. Η συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων προσφέρει τις πληροφορίες, τον τρόπο έρευνας, την οικολογική µελέτη για την ανακύκλωση, ενώ µέσα από το πρίσµα της καλλιτεχνική δηµιουργίας τονίζει την εικαστική περιβαλλοντική αντίληψη για την χρήση ανακυκλώσιµων και ανακυκλωµένων υλικών στοχεύοντας παράλληλα στα: Τι είναι η ανακύκλωση και ποιοι οι κύριοι στόχοι της; Γιατί πρέπει να ανακυκλώνουµε τα σκουπίδια; Γιατί πρέπει να τοποθετήσουµε κάδους ανακύκλωσης στο σχολείο; Τι µπορούµε να ανακυκλώσουµε µόνοι µας στο σπίτι; Ποια υλικά θα ανακυκλώναµε; Ποια τα οφέλη της ανακύκλωσης; Επιλέξαµε και υλοποιήσαµε στη διάρκεια των σχολικών ετών , , αντίστοιχα τα περιβαλλοντικά προγράµµατα «Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», «Η ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» και «ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΕΝ ΡΟ». ΚΡΙΤΗΡΙΑ Με κοινή κατεύθυνση, εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων συνεργαστήκαµε, συνδυάζοντας γνώσεις από εικαστικά, φυσική, βιολογία, µαθηµατικά, γεωγραφία, φιλολογία, χορό, θέατρο προς την επίτευξης ενός κοινού αποτελέσµατος, την ολιστική αντίληψη του εικαστικού έργου. Μας ενδιέφερε να συνειδητοποιήσουν αφενός οι µαθητές τη στενή σχέση ανάµεσα στις δικές τους καταναλωτικές συνήθειες και την παραγωγή απορριµµάτων, την σπατάλη πρώτων υλών και ενέργειας, να ευαισθητοποιηθούν ως προς την αξία του φυσικού πλούτου της χώρα µας (χλωρίδα, πανίδα) και να συµβάλουν στην προστασία του και αφετέρου να δηµιουργήσουν και να κατασκευάσουν εικαστικά έργα και δρώµενα µε υλικά προσφιλή προς το περιβάλλον, που µπορούν να ανακυκλωθούν. Επίσης να

3 επαναχρησιµοποιήσουν υλικά, τα οποία έχουν ήδη κλείσει τον πρώτο κύκλο ζωή τους, που αφορά σ αυτό για το οποίο δηµιουργήθηκαν, ενώ µέσα από τη νέα χρήση, ως πρώτη ύλη για το εικαστικό έργο, αυτά τα υλικά κερδίζουν έναν νέο κύκλο ζωής. Γεγονός που ως πρακτική βοηθάει τους µαθητές µας να κατανοήσουν καλύτερα έννοιες, όπως δεύτερη ευκαιρία και σεβασµός σε ό,τι µας περιβάλλει. Επιλέξαµε µια σειρά από θέµατα που σαν στόχο έχουν την καλλιέργεια της φαντασίας του µαθητού, ενώ συγχρόνως διασκεδάζει µαθαίνοντας. Σταθερή επιδίωξη είναι η βιωµατική δράση του µαθητή, που δεν σταµατάει στην αποπεράτωση της εργασίας, αλλά εξελίσσετε και ολοκληρώνεται όταν παρουσιάζετε στο κοινό. Αυτό το πετύχαµε προσεγγίζοντας το θέµα παράλληλα τόσο θεωρητικά, όσο και µέσα από την εικαστική πράξη. Την Θεωρητική υποστήριξη µας πρόσφερε η αναφορά σε κινήµατα από την ιστορία της τέχνης, σε εκπαιδευτές της τέχνης και καλλιτέχνες που µε το έργο τους άνοιξαν νέους ορίζοντες στην εικαστική αντίληψη. Ενώ µέσα από την εικαστική πράξη ερευνήσαµε τις δυνατότητες και τις διαδικασίες επαναχρησιµοποίησης του µετάλλου, γυαλιού, πλαστικού, χαρτιού στα πλαίσια της ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής, ψηφιδωτού, performance art, χορού, θεάτρου, µουσικής, τέχνης του δρόµου κ.α. Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι µας, σεβασµός στο περιβάλλον και δηµιουργική έκφραση, ακολουθήσαµε ένα πρόγραµµα, που θα οργανώνει και θα οδηγεί αυτή την προσπάθεια σε κάποιους διερευνητικούς δρόµους. Σταθερή επιδίωξη όλων των προγραµµάτων είναι η βιωµατική δράση του µαθητή, αποτέλεσµα της οποίας είναι ο σεβασµός προς το περιβάλλον, που αφορά στην γενικότερη συµπεριφορά και στάση απέναντι στη ζωή. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Ασχολούµαστε µε την ανακύκλωση εστιάζοντας στην έννοια και την αξία της. ηµιουργήσαµε οµάδες µαθητών που τους αναθέσαµε κυκλικά να ερευνήσουν τις δυνατότητες και τις ιδιότητες των τεσσάρων βασικών υλικών προς ανακύκλωση και να παρουσιάσουν εικαστικές προτάσεις. Προσκαλέσαµε περιβαντολλόγους που αναφέρθηκαν στις έννοιες αειφορία και βιώσιµη ανάπτυξη, δηλαδή ανάπτυξη χωρίς να µειώσουµε ή να καταστρέψουµε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης των επόµενων γενεών. Επισκεφτήκαµε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε στόχο οι µαθητές να µετέχουν σε ολοκληρωµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα σχετικά µε τις παραπάνω έννοιες, όπως παρακολούθηση DVD, δηµιουργία συνθηκών για συζητήσεις και βιωµατική συµµετοχή των, κατασκευάζοντας διάφορα αντικείµενα. Ενώ αντίστοιχα για την παραγωγή του θεατρικού έργου και των δρώµενων χωρίστηκαν σε οµάδες συγγραφής, κατασκευής κοστουµιών, σκηνικών, αφίσας, έντυπου υλικού, δράσης. Παρουσιάσαµε εκθέσεις και εικαστικά δρώµενα µε εργασίες των µαθητών στο κοινό. Για εµάς, έγινε πλέον θεσµός, να εκθέτουµε την δουλειά των µαθητών µας σε χώρους εντός και εκτός σχολείου, ώστε να τους δίνουµε κίνητρα κοινωνικοποίησης. Οι µαθητές µε τη συµµετοχή των επισκεπτών της έκθεσης και των ΜΜΕ βίωσαν το µοίρασµα της τέχνης και το κοινωνικό πρόσωπο της αλληλεγγύης.

4 ΣΤΟΧΟΙ Εργασίες από τα απορρίµµατα των καταναλωτικών µας αγαθών «Να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα της εποχής µας, τη διαχείριση των απορριµµάτων.» «Να πληροφορηθούν για τα προϊόντα που γίνονται από ανακυκλώσιµο χαρτί, αλουµίνιο, γυαλί, πλαστικό.» «Να αναπτύξουν και να ενεργοποιήσουν την αισθητική τους καλλιέργεια µε αφορµή καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα από ανακυκλώσιµα υλικά.» «Να συνειδητοποιήσουν τη στενή σχέση ανάµεσα στις δικές τους καταναλωτικές συνήθειες και την παραγωγή απορριµµάτων, τη σπατάλη πρώτων υλών και τη σπατάλη ενέργειας.» «Να προβληµατιστούν αν µπορούν να ανακυκλώνουν στα σπίτια τους. Να διερευνήσουν ποια υλικά µπορούν να ανακυκλώσουν. Να ξεκινήσουν ανακύκλωση. «Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα συµµετοχής όλων των πολιτών στην προσπάθεια διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος.» Εργασίες από υλικά που πάρθηκαν από Χωµατερές «Να µάθουν να σέβονται το περιβάλλον.» «Να τοποθετήσουν κάδους ανακύκλωσης στο σχολείο.» «Να µάθουν να µην απαξιώνουν και να µην ισοπεδώνουν τα πάντα, για να πλουτίσει η ζωή τους από συναισθήµατα.» «Να καλλιεργήσουν δηµιουργικές δεξιότητες.» Εργασίες από Οικολογικά Υλικά «Ν αγαπήσουν το φυσικό τους περιβάλλον και να αναλάβουν δράση υπέρ της οικολογίας.» «Να διευρύνουν τους ορίζοντές τους στο πεδίο της φαντασίας.» Ενότητα έντρο και Ανακύκλωση «Να βιώσουν και να συνειδητοποιήσουν µέσα από δράσεις - µε άξονες την εικαστική τέχνη και το θεατρικό παιχνίδι την αξία του φυσικού πλούτου και το µέγεθος της καταστροφής από τις πρόσφατες πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2007.» «Να ευαισθητοποιηθούν ως προς την πρόληψη της προστασίας των δασών» «Να µεταφέρουν µέσα από τα δικά τους καυστικά σχόλια µια φωνή διαµαρτυρίας αλλά και τα δικά τους αισιόδοξα µηνύµατα.» «Να νιώσουν την ανάγκη να εκφραστούν παίζοντας, γιατί µ' αυτό τον τρόπο διερευνούν, χωρίς να το συνειδητοποιούν, τις βαθύτερες επιθυµίες τους, τις ανεξερεύνητες ικανότητές τους, σε µια ηλικία που αυτό όχι µόνο επιτρέπεται αλλά και επιβάλλεται, για την καλύτερη προετοιµασία τους ως ενήλικοι πολίτες.» «Να υλοποιήσουν έργα ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποιηµένου χαρτιού από µεγάλες κατασκευές και βιβλία, όπου η µορφή, το υλικό και το περιεχόµενο των έργων να συλλεχτεί από τον ίδιο µέσα από το οικογενειακό περιβάλλον του.» ΜΕΘΟ ΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Εργασίες από τα απορρίµµατα των καταναλωτικών µας αγαθών. 2. Χρήση υλικών που ανακυκλώνει κάθε µαθητής µε την οικογένειά του στο σπίτι του. 3. Εργασίες από υλικά που πάρθηκαν από Χωµατερές της γειτονιάς. 4. Σχολικές και οικογενειακές επιδροµές σε χωµατερές.

5 5. Εργασίες από Οικολογικά Υλικά: Φυσικές σκόνες µε αυγό και ξύδι σε ξύλα και σε διάφορα είδη χαρτιών (επαναχρησιµοποιηµένα). 6. Συζήτηση µε τους µαθητές και ανάλυση του θέµατος άσος και Φωτιά µέσα από την Ιστορία της Τέχνης. Συνδυάσαµε διάφορα είδη δέντρων σε διάφορες µορφές γραφής και τεχνικής. 7. Γνωριµία µε την τέχνη της ανακύκλωσης µέσα από τα κινήµατα της Ιστορία της Τέχνης (recycle art, earth art, ecology art, land art, trash art, environmental art). 8. ηµιουργία Οµάδων εργασίας για την παραγωγή θεατρικών, χορευτικών και εικαστικών δρώµενων. Συγγραφική οµάδα, οµάδα κατασκευής κουστουµιών, οµάδα κατασκευής σκηνικών, οµάδα δηµιουργίας έντυπου υλικού. 9. ηµιουργία Οµάδων εργασίας για την παραγωγή βιβλίων από ανακυκλωµένο χαρτί µε θέµα το έντρο, την Ελένη και τον Ρατσισµό. ιαθεµατικές εργασίες µε το µάθηµα των Νεοελληνικών. 10. ηµιουργία χάρτινών κατασκευών µεγάλου µεγέθους από µεταχειρισµένα χαρτόνια και φελλούς µε θέµα «Τα έντρα υπό των καταναλωτικών µας ορέξεων» όπου κάθε µαθητής διηγούταν τις προσωπικές του εικόνες µε στοιχεία από την κατανάλωση και την επεξεργασία του περιβάλλοντος προς το καταναλωτικό συµφέρων των ανθρώπων. 11. Παρατήρηση και δηµιουργία σκίτσου δέντρων µέσα στο φυσικό τους περιβάλλον, από εγκυκλοπαίδειες, από περιοδικά, από κόµικς, από παραµύθια και έρευνα υλικού στο διαδίκτυο. 12. Συλλογή πληροφοριών για το χρονικό της καταστροφής των δασών το καλοκαίρι 2007: internet, τηλεόραση, δηµοσιεύµατα, φωτογραφίες. 13. Καταγραφή Χάρτη δασών στην Ελληνική Επικράτεια. 14. Έρευνα για παραµύθια µε ήρωες όπου η ιστορία τους διαδραµατίζεται σε δάσος και µελέτη του ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου του τόπου που γεννήθηκε ο ήρωας και το παραµύθι, εστιάζοντας στην ελληνική µυθολογία και σε ελληνικούς µυθικούς ήρωες. 15. Επιλογή ενός ήρωα παραµυθιού του δάσους από κάθε παιδί και διασκευή του χαρακτήρα του ήρωα για της ανάγκες του έργου. Συλλογή όλων των στοιχείων και συγγραφή θεατρικού έργου. Προτάσεις για µουσικές επιλογές. 16. Σχεδιασµός κουστουµιών και σκηνικών αντικειµένων από ανακυκλωµένα και επαναχρησιµοποιηµένα υλικά. 17. Πρόβες µέσα από τις οποίες ενισχύονται η συνεργασία, ο αυτοσχεδιασµός, η συγκέντρωση, η κίνηση, βιωµατική συµµετοχή και διαδραστικό τρόπος έκφρασης. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό Έτος Χάρτινες κατασκευές σε επίπεδα, Βεντάλιες από χαρτί και νήµα, Χάρτινα Καπέλα, Χειροποίητο χαρτί, Εγκατάσταση µε θέµα «το αερόστατο» από εφηµερίδα και σχοινιά, Κούκλες κουκλοθέατρου από χαρτί και ύφασµα, Κουκλοθέατρο από χαρτόνι, τσουβάλι και ύφασµα, Μαριονέτες από χαρτί, Κουστούµια από παλαιά ρούχα µε χαρτί από κόµικς για το εικαστικό δρώµενο «το χαρτί µε τα 4 στοιχεία της φύσης», Κουστούµια Πουλιών από παλαιά ρούχα για το εικαστικό δρώµενο ο χορός των πτηνών, Μάσκες Πουλιών από εφηµερίδες, Κούκλες και Κατασκευές από πλαστικό, Μήτρες Χαρακτικής από CD & τηλεκάρτες, Χαρακτικά τυπώµατα σε

6 χάρτινες χρησιµοποιηµένες σακούλες, Κουστούµια Σκάκι για το εικαστικό δρώµενο το σκάκι από πλαστικό και χαρτί, Αλουµίνιες Κατασκευές, Στεφάνια από αλουµίνιο, Γλυπτά από αλουµίνιο, Γλυπτά από γυαλί, Μακέτες ωµατίων από κούτες παπουτσιών και επαναχρησιµοποιηµένα υλικά, Σκηνικά Θεάτρου από χαρτιά και παλαιά ρούχα, Αποκριάτικές στολές από επαναχρησιµοποιηµένα υλικά και αρµάτων - παρέλαση στο ήµο Γέρακα, Ψηφιδωτά σε φθαρµένα σχολικά θρανία & καρέκλες, χρησιµοποιώντας παλιά πλακάκια από χωµατερές, Βυζαντινές εικόνες µε αυγοτέµπερα, κολλάζ από εφηµερίδες και περιοδικά µε τέµπερα, οµαδικά βιβλία από επαναχρησιµοποιηµένο χαρτί. Σχολικό έτος ηµιουργία ρολογιών από επαναχρησιµοποιηµένα υλικά µε θέµα το νερό. Μουσικά Κουτιά από κούτες παπουτσιών. Κατασκευή κούκλων από εφηµερίδα και χαρτοπολτό Carousel. Κατασκευή χαρταετών από επαναχρησιµοποιηµένα χαρτόνια και παλαιά υφάσµατα Χορευτικό και Εικαστικό ρώµενο «Το Πέταγµα». Κατασκευές από Αλουµίνια mobiles (kinetic art). Χάρτινες κατασκευές Μύλοι µε σχέδια που δηµιουργούν την αίσθηση της κίνησης (Op Art). Κατασκευή κουστουµιών από επαναχρησιµοποιηµένο υλικό µε θέµα «νύφες» - Εικαστικό και Χορευτικό ρώµενο. Fashion Show από επαναχρησιµοποιηµένα υλικά Εικαστικό ρώµενο. Κατασκευή πορτραίτων από επαναχρησιµοποιηµένο υλικό (χαρτόνια, υφάσµατα,. εφηµερίδες, σχοινιά, αλουµίνιο, σκουπίδια από το σπίτι) σε µεγάλο µεγέθους από πρόσωπα της Ιστορίας της τέχνης Εικαστικό ρώµενο Σχολικό Έτος Οµαδικά Βιβλία από ανακυκλωµένο και επαναχρησιµοποιηµένο χαρτί µε θέµα τον Ρατσισµό. ιαθεµατική εργασία µε το µάθηµα των Νεοελληνικών. Κατασκευές από επαναχρησιµοποιηµένα υλικά µε θέµα τον Ρατσισµό. Θεατρικό ρώµενο µε τίτλο «Θυµάσαι;» µε θέµα της πυρκαγιές του Κατασκευές από χαρτόνι διαστάσεων 1-1,5m 2 µε επαναχρησιµοποιηµένο χαρτί και οικολογικά χρώµατα µε θέµα «το δέντρο και τις καταναλωτικές µας συνήθειες». ηµιουργία χάρτινης εγκατάστασης από Χάρτινες Μεταχειρισµένες Σακούλες ζωγραφισµένες µε Τέµπερα µε θέµα «Καρποί» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Από το Μάιο του 2006 ξεκινήσαµε µια συνεργασία µε τον ήµο Αθηναίων και το Εco Festival, που κατέληξε σε ένα πολιτιστικό περιβαλλοντικό γεγονός σε δηµόσιους χώρους, τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς. Γεγονός που αποτέλεσε εφαλτήριο ενός θεσµού που αφορούσε την έκθεση της δουλειάς των µαθητών µας, ώστε να τους δίνουµε κίνητρα κοινωνικοποίησης. Τα τρία χρόνια συνεργασίας, οµαδικής δουλείας και δηµιουργικής έντασης έκανε (σύµφωνα µε µαρτυρίες µαθητών) πολύ ευχάριστη την σχολική ζωή. Μεγάλη επίσης, ήταν η έκπληξη τους να διαπιστώσουν ιδίοις όµµασι ότι τα «σκουπίδια» µπορούν να µεταµορφωθούν σε τέχνη.

7 Σχήµα 1: Μάιος Πολιτισµικό Κέντρο Μελίνα του ήµου Αθηναίων: έκθεση και θεατρικά δρώµενα «Η Τέχνη στην Ανακύκλωση» στο πλαίσιο του Eco Festival 2006 Σχήµα 2: Μάιος Πολιτιστικό Κέντρο ήµου Αθηναίων, στο πλαίσιο της έναρξης του Eco Festival 2007: έκθεση και εικαστικά δρώµενα, τέχνη του δρόµου «Η Κινητική Τέχνη στην Ανακύκλωση» Εικαστικό ρώµενο στο Προαύλιο του Πολιτιστικού Κέντρου του δήµου Αθηναίων, Ακαδηµίας 50, Αθήνα. Σχήµα 3: Καλοκαίρι Ίδρυµα Ευγενίδου: έκθεση µε αφορµή την παγκόσµια µέρα του Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου - «Eco Trash Art

8 Σχήµα 4: Νοέµβριος 2007 µέχρι Σεπτέµβριο Advance and Science Technology Museum, στην πόλη Νταζέον της Κορέας: Η έκθεση «Eco Trash Art» ταξίδεψε στην Κορέα µε χρηµατοδότηση του Ιδρύµατος Ευγενίδου και φιλοξενήθηκε στην Κορέα µέχρι τον Σεπτέµβριο του Παράλληλα µε την έκθεση οργανώθηκε και πραγµατοποιήθηκε στο Μουσείο της Κορέας «Forum» στο οποίο παρουσιάσαµε τους εκπαιδευτικού στόχους, µεθοδολογία, εικαστικές δραστηριότητες και αποτελέσµατα των δύο τελευταίων σχολικών ετών περιβαλλοντικών προγραµµάτων µε θέµα «Τέχνη και Ανακύκλωση». Η έκθεση περιόδευσε σε άλλους δύο εκθεσιακούς χώρους µε επιτυχία µέσα στην Κορέα. Σχήµα 5: Σχολική χρονιά 2007/ Τα χειροποίητα εικονογραφηµένα βιβλία από ανακυκλωµένα υλικά φιλοξενήθηκαν για πρώτη φορά από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ) στην 1 η Έκθεση Παιδικού κι Εφηβικού Βιβλίου στο εκθεσιακό κέντρο της HELEXPO στην Αθήνα (1-4/2/2008). H έκθεση έχει φιλοξενηθεί στο ηµαρχείο Γέρακα, στη ιεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης το Μάιο του 2008, στα αντιρατσιστικά φεστιβάλ της Αθήνας και της Θεσ/κης τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 2008, και στον Πολιτιστικό Σεπτέµβριο του ήµου Γέρακα Ανατολικής Αττικής το Σεπτέµβριο Σχήµα 6: Μάιο Παρουσίαση Θεατρικής Παράστασης στο Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο του Γέρακα και στο Πολιτισµικό Κέντρο Μελίνα στο πλαίσιο της έκθεσης Μικροί Συλλέκτες που διοργάνωσε το Παιδικό Μουσείο µε την συνεργασία του ήµου Αθηνών

9 Σχήµα 7: Μάρτιος Κατασκευή βιβλίου-φακέλου από Ανακυκλωµένο Χαρτί. ιαθεµατική εργασία µε το Μάθηµα των Νεοελληνικών «Λέτε να υπάρχει ελπίδα;» του Στέφανου Μακρή, µαθητή της Γ γ/σίου (κατεύθυνση εικαστικών). Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Ρατσισµού (21 Μαρτίου) ο ήµαρχος Γέρακα, κ. Ζούτσος, προχώρησε στην έκδοση σε 2000 αντίτυπα του χειροποίητου ανακυκλωµένο από χαρτί βιβλίου-κόµικ Σχήµα 8: Μάιος 2008 ηµιουργία χάρτινης εγκατάστασης από Χάρτινες Μεταχειρισµένες Σακούλες ζωγραφισµένες µε Τέµπερα για Εκθεσιακό Σκοπό στο Πλαίσιο του EKO ART FESTIVAL 2008 µε θέµα «Καρπούς» που εκτέθηκε από τις 20 µέχρι τις 31 Μαΐου στο Πνευµατικό Κέντρο του ήµου Αθηναίων στην Ακαδηµία 50 στην έκθεση του διάσηµου Γερµανού καλλιτέχνη Thitz. Σχήµα 9: Μάιος Έκθεση Χάρτινων Κατασκευών στο Πολιτισµικό Κέντρο Μελίνα του ήµου Αθηναίων την ηµέρα του περιβάλλοντος σε έκθεση που οργάνωσε το Παιδικό Μουσείο σε συνεργασία µε το ήµο Αθηνών. Τίτλος της έκθεσης «Μικροί Συλλέκτες»

10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ως αποτέλεσµα των τριών χρόνων ασχολίας µας µε την έννοια της ανακύκλωσης είναι τόσο η ευαισθητοποίηση των µαθητών που αφορά στο φυσικό πλούτο σχετικά µε την πρόληψη, την προστασία, την αγάπη και την συνείδηση της προσφοράς του περιβάλλοντος στον άνθρωπο, όσο και η αναγνώριση της άρρηκτης και εξαρτηµένης σχέσης του ανθρώπου µε το περιβάλλον του. Επίσης οι µαθητές µε τον συνδυασµό διαφορετικών τεχνών ανάπτυξαν εικαστικές, θεατρικές και συγγραφικές δεξιότητες. Απόκτησαν γνώσεις σχετικά µε ιστορικά, κοινωνικά, γεωγραφικά στοιχεία, επιπλέον µε πολιτισµούς, µύθους, παραδόσεις που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον. Έµαθαν να αξιοποιούν το υλικό τους µεταγράφοντας ειδήσεις της επικαιρότητας σε τέχνη. Ενδυνάµωσαν την δηµιουργικότητα, την φαντασία και την αυτοπεποίθηση τους µέσα από την καλλιτεχνική και εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την έκθεση των έργων τους στο κοινό. Ανάπτυξαν το πνεύµα της συνεργασίας και της οµαδικότητας. Εξοικειώθηκαν µε τεχνικές και υλικά της ανακύκλωσης. Σχολίασαν την έλλειψη κοινωνικής συνείδησης σε θέµατα πρόληψης φυσικών πόρων και ανακύκλωσης. Απέκτησαν θετική στάση απέναντι στη µείωση των απορριµµάτων, στον περιορισµό των συσκευασιών των καταναλωτικών υλικών, στην επαναχρησιµοποίηση των υλικών και στην ανακύκλωση. Στοχάστηκαν και υιοθέτησαν συµπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον και τον συνάνθρωπο. Βίωσαν και ένιωσαν τον ενθουσιασµό, την απόλαυση, την χαρά µέσα από τα εικαστικά, την χαρακτική, την γλυπτική, την τέχνη του βιβλίου, θεατρικά δρώµενα κ.ά., να δηµιουργούν εικόνες και δράσεις, που έχουν την δύναµη να κινητοποιούν και να αποδεσµεύουν συγκινήσεις. Ανακεφαλαιώνοντας καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι Ανακύκλωση και η Οικολογία µέσω της Τέχνης και της αισθητικής εκπαίδευσης, µέσα από την εικαστική δράση και αισθητική πράξη ενισχύονται. Γιατί η τέχνη έχει την δυνατότητα να εκφράζει σκέψεις και καταστάσεις και να απευθύνεται στην ψυχή και στην καρδιά του θεατή. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Burnie, David (2001) Περιβάλλον. Εκδ. Ερευνητές. Condon, J. (1992) Ανακυκλωµένο Χαρτί. Εκδ. Ερευνητές. Palmer J., (1992) Aνακυκλωµένο Πλαστικό. Εκδ. Ερευνητές. Palmer J., (1992) Aνακυκλωµένο Μέταλλo. Εκδ. Ερευνητές. Web site addresses: (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης) (Ελληνικό ίκτυο Ανακύκλωσης) (Τα πάντα για την ανακύκλωση) (το τµήµα για την ανακύκλωση του ιστοχώρου του Υπουργείου Περιβάλλοντος) (Ελληνική Εταιρία ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων) (Ελληνικό ίκτυο Ανακύκλωσης) (Οι ιστοσελίδες περιέχουν εκπαιδευτικό υλικό, πληροφορίες, παιχνίδια και δραστηριότητες για θέµατα διαχείρισης απορριµµάτων και για άλλα περιβαλλοντικά ζητήµατα) (Η ιστοσελίδα περιέχει εκπαιδευτικό υλικό σχετικό µε διδακτικές µεθόδους)

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Έρση Γιαννουλάτου Καλλιτέχνιδα Full Time BA(Ηοns) The Surrey Institute

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του ήµου Ρόδου, µε χαρά ανακοινώνει την ατοµική εικαστική έκθεση, του γνωστού «δικού µας» ζωγράφου Μάνου Αναστασιάδη, που θα φιλοξενήσει στην "Νέα Πτέρυγά" του,

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο Το άρθρο αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας: www.theatroedu.gr Εκδότης: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση Για παραγγελίες σε έντυπη μορφή όλων των βιβλίων: info@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2 ο 2/θ Νηπιαγωγείο Αιγινίου Τμήμα 1 ο Κλασικό Αριθμός νηπίων προνηπίων: 14 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κάτι νέο θα γενούμε όταν θα ανακυκλωθούμε «Δεν πετώ τίποτα που μπορεί να ανακυκλωθεί» Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15 Επιλέγω Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμήματα Εμπέδωσης σχολικό έτος 2014-15 Η πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτηρίων Saint-Paul έχει επενδύσει στη διάπλαση μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΘΕΜΑ: «Οι φίλοι μας, τα σκουπίδια» ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ Η φύση και ο άνθρωπος. Οι φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα.

Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα. Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα. ΠAIΔIKOΣ ΣTAΘMOΣ συννεφούλα Σ' ένα όμορφο καταπράσινο κήπο 2 στρεμμάτων με δένδρα, λουλούδια, παιχνίδια και πολλή αγάπη, δημιουργήσαμε τον χώρο που θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαίδευση Επιµόρφωση Ενηλίκων και Τουρισµός Κωνσταντίνος Τσαµαδιάς Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ»

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ» ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Βασ. Αλεξάνδρου 1 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ Τηλ.: 27520 28947 Fax: 27520 27960 e-mail education@pli.gr ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά.

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τουαλέτα, υγιεινή, πρωινό. Πρωινή προσευχή, ημερολόγιο, αναφορά στο θέμα εβδομάδας. Πρόκειται για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των απόψεων σχετικά µε το µάθηµα της φυσικής αγωγής σε δηµοτικά σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα των παιδιών: Αγόρα Αναστάσης, Αναστασοβίτη Ιωάννα, Ελευθερίου Χρυσάνθη, Κιούπης Γιώργος, Κόλας Δημήτρης, Κουστέρης Νικόλας, Λάγιος

Η ομάδα των παιδιών: Αγόρα Αναστάσης, Αναστασοβίτη Ιωάννα, Ελευθερίου Χρυσάνθη, Κιούπης Γιώργος, Κόλας Δημήτρης, Κουστέρης Νικόλας, Λάγιος Η ομάδα των παιδιών: Αγόρα Αναστάσης, Αναστασοβίτη Ιωάννα, Ελευθερίου Χρυσάνθη, Κιούπης Γιώργος, Κόλας Δημήτρης, Κουστέρης Νικόλας, Λάγιος Γιάννης, Λαμπόβα Ιωάννα, Λουμάνι Νάνσι, Μερκάϊ Ερμελίντα, Μιχαλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας «Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες Συμπεριλαμβάνεται CD με φωτογραφικό υλικό Το πορτοκάλι με την περόνη: υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΧΨΝΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. υγγραφή άρθρου. Upcycling Αrt: Όταν η τέχνη συναντά τις σακούλες σκουπιδιών, τότε τα ευτελή υλικά

ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΧΨΝΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. υγγραφή άρθρου. Upcycling Αrt: Όταν η τέχνη συναντά τις σακούλες σκουπιδιών, τότε τα ευτελή υλικά ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΧΨΝΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ υγγραφή άρθρου Upcycling Αrt: Όταν η τέχνη συναντά τις σακούλες σκουπιδιών, τότε τα ευτελή υλικά μεταποιούνται σε "ντιζαϊνάτες" κατασκευές!!! Ση δημοσιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015 Ο β κύκλος του διήμερου καλλιτεχνικού, βιωματικού σεμιναρίου «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 5. PERIEXOMENA/2012:4. TEXNIKHS 8/2/12 11:03 PM Page 120 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................................. 5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Για τη σχολική χρονιά 2015-2016 (διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου) θα πραγματοποιούνται δωρεάν για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Κατά κοινή αντίληψη στην λογοτεχνία, η μετάφραση οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταξίδι στο κέντρο της γης Ο κόσµος των εντόµων Είµαι ο σπόρος Το παιχνίδι της χαµένης Θη-Σάυρας Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 21-24 Mαρτίου ΦΕΣΤΙΒΑΛ 21 Mαρτίου παγκόσμια ήμερα κουκλοθέατρου

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 21-24 Mαρτίου ΦΕΣΤΙΒΑΛ 21 Mαρτίου παγκόσμια ήμερα κουκλοθέατρου τίο υ αρ ια σμ ΘΕΑ ΤΟ 2 ήμ 1-2 ερ 4 Ρ α κ Mα ου ρτ Υ κλο ίου θέ ατ ρ ου ΚΛΟ ΚΟΥ γκό πα ΣΤΙ Β 21 ΑΛ M ΦΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Είναι τεράστια η χαρά, η τιμή και η συγκίνηση που μου δίνεται η ευκαιρία,

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας bantonog@yahoo.gr Εισαγωγή Τίτλος: «Παραμύθι και Αφήγηση» Υλοποίηση: στο πλαίσιο του νέου θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός 1ου Μαθήματος

Οδηγός 1ου Μαθήματος Οδηγός 1ου Μαθήματος Στόχος του 1 ου μαθήματος Το 1 ο μάθημα αφορά τη διδακτική ενότητα: «Εισαγωγή στην ανακύκλωση συσκευασιών». Στόχος του 1 ου μαθήματος είναι ο/ η εκπαιδευτικός να εισάγει για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώ µες στο δάσος και µε ό,τι µαζεύω δηµιουργώ

Περπατώ µες στο δάσος και µε ό,τι µαζεύω δηµιουργώ Περπατώ µες στο δάσος και µε ό,τι µαζεύω δηµιουργώ ήµου Ε. 1, Βαλαβάνη. 2 1. Νηπιαγωγός Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάµου e-mail: evivoula@mailbox.gr 2. Νηπιαγωγός Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τσάκωνα Μηχανικός Περιβάλλοντος. Η εναλλακτική οπτική στην αντιμετώπιση των αποβλήτων

Μαρία Τσάκωνα Μηχανικός Περιβάλλοντος. Η εναλλακτική οπτική στην αντιμετώπιση των αποβλήτων Μαρία Τσάκωνα Μηχανικός Περιβάλλοντος Η εναλλακτική οπτική στην αντιμετώπιση των αποβλήτων Χρήση ενός προϊόντος παραπάνω από μία φορά Επιδιόρθωση για μακροβιότερη χρήση Μοίρασμα ή δανεισμός των υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι για παιδιά-εφήβους και ενήλικες στο ΙΜΚ

Καλοκαίρι για παιδιά-εφήβους και ενήλικες στο ΙΜΚ Δελτίο Τύπου 26/5/15 Καλοκαίρι για παιδιά-εφήβους και ενήλικες στο ΙΜΚ Τέσσερεις κύκλοι εργαστηρίων-σεμιναρίων για όλες τις ηλικίες Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 Όνομα σχολείου: Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας Συντονιστική ομάδα: 1. Μερόπη Κυριάκου(Διευθύντρια) 2. Γιώτα Δημητρίου (Συντονίστρια) 3. Στάλω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας και Το 1ο, 2ο, 3ο και 4ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας

Σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας και Το 1ο, 2ο, 3ο και 4ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας Συμμετέχουμε για να σώσουμε τον πλανήτη μας Ξαναδίνουμε χρησιμότητα στα απορρίμματα Εργαστήρια για παιδιά με χρήση ανακυκλώσιμων υλικών 20 έως 24 Φεβρουαρίου 2012 Σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΒΔΟΜΑΔΑ (9-13/3/2015) ΤΟΥ Α ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΒΔΟΜΑΔΑ (9-13/3/2015) ΤΟΥ Α ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ» ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΒΔΟΜΑΔΑ (9-13/3/2015) ΤΟΥ Α ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ» Υπάρχουν άνθρωποι που διερωτώνται τι είναι η τέχνη για τον άνθρωπο, γιατί τραγουδάμε, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» Το θέατρο είναι μία μαγική τέχνη η οποία διακρίνεται

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» Το θέατρο είναι μία μαγική τέχνη η οποία διακρίνεται ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 19:00 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» Το θέατρο είναι μία μαγική τέχνη η οποία διακρίνεται 13:00 14:30 για την κοινωνικότητα, την πολλαπλότητα, και την ομαδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα

Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα ΤΑΞΗ ΣΤ Εκπαιδευτικός: Xριστοδουλόπουλος Χρήστος ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ θρησκευτικα-ιστορία-εικαστικά ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ& ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Στυλίδας -Υπάτης ως Παιδαγωγικό Εργαλείο και στην Ειδική Αγωγή

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Στυλίδας -Υπάτης ως Παιδαγωγικό Εργαλείο και στην Ειδική Αγωγή Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Στυλίδας -Υπάτης ως Παιδαγωγικό Εργαλείο και στην Ειδική Αγωγή Μαρίνα Παπαγεωργίου 1, Γεώργιος Κουραβάνας 2, Παναγιώτης Κουτμάνης 3, Κωνσταντίνος Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 19-09-2007 Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού. Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 2013-2014 Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Βαδίζοντας μαζί για δημιουργία και επικοινωνία Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης Νέος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ Το κοινοτικό συμβούλιο Γαλάτας με τη στήριξη τεχνογνωσίας από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου κατασκεύασε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2014-2015 Δημοτική Ενότητα Γέρακα 1. Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΤΗΛ: 210 6619937 FAX: 210 6619938 09:00 17:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΜΑΣΚΑ ΣΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΜΑΣΚΑ ΣΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΜΑΣΚΑ ΣΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ με τον ΚΩΣΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΓΛΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 Κατέγραψε η Ελένη Σαματά 3 Από την Ουδέτερη Μάσκα στη Θεατρική Δημιουργία Υλικό Σεμιναρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας.

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας. H AΚΑΔΗΜΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ MARANELLO KART ιδρύθηκε με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά βοηθώντας τους να διαμορφώσουν οδηγικό χαρακτήρα από μικρή ηλικία έτσι ώστε όταν ενηλικιωθούν και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Το δωμάτιο μου Βαθμίδα: 2 Διάρκεια: 11 Χ 80 Τάξεις: Δ και Ε Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες εκφράζουν συναισθήματα, διερευνούν και προβληματίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 8-9 -2011 Αριθ. Πρωτ. :101837 /Γ2 Βαθµός Προτερ.: ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Press Release June, 2013 1

Press Release June, 2013 1 1 Αυτό το καλοκαίρι, το νησί της Σάµου φιλοξενεί ένα σηµαντικό γεγονός του παγκόσµιου καλλιτεχνικού γίγνεσθαι. Από τις 20 Ιουλίου, η παραθαλάσσια κωµόπολη του Πυθαγορείου θα αποτελέσει το επίκεντρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ξάνθη: 1/2/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης συμμετέχει και φέτος στις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές Ξανθιώτικο Καρναβάλι με σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ -ΜΑΪΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ -ΜΑΪΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ -ΜΑΪΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2015 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ Υλοποιούνται και ολοκληρώνονται οι διαθεματικές εργασίες και τα projectς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα

Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα 9 Δεκεμβρίου 2011 γεννήθηκε ένα παραμύθι Ο Μύλος των Ξωτικών είναι η μεγαλύτερη και πιο πετυχημένη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές και αποδίδονται για να διευκολύνουν τους μαθητές να κατανοήσουν το σύνολο του διαγωνίσματος και απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ

ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ «Πλάθω τις εικόνες μου χαράζοντας κατευθείαν πάνω στο υλικό μου, όπως ο ζωγράφος σχεδιάζει ή πλάθει τις εικόνες του πάνω στον καμβά.» Η Βίκυ Τσαλαματά γεννήθηκε στην Αθήνα και

Διαβάστε περισσότερα

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://artpress.sundaybloody.com/ Βασίλης Κάργας http://goo.gl/di6ugf Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέαςεικονογράφος : «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Διετές Πρόγραμμα Δράσης 2008-2009

Διετές Πρόγραμμα Δράσης 2008-2009 Διετές Πρόγραμμα Δράσης 2008-2009 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 1 Στρατηγικό Όραμα ΓΕΡΑΚΑΣ ΧΡΩΜΗ, ΖΩΝΤΑΝΗ Η βασική ιδέα του συνθήματος ς «ΠΟΛΗ/Υ ΧΡΩΜΗ, ΠΟΛΗ/ΥΖΩΝΤΑΝΗ» είναι η ανάδειξη μιας καινούριας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016)

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Οίκος Ανδρέου & Μαρίας Καλοκαιρινού Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7 71202 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ.: (2810) 283219-288708 Fax: 283754 e-mail: info@historical-museum.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εκδηλώσεων του Ι.Θ.Τ.Π. στις Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης 2014, αφιερωμένος στη μνήμη του κ. Κυριάκου Σταματιάδη

Κύκλος εκδηλώσεων του Ι.Θ.Τ.Π. στις Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης 2014, αφιερωμένος στη μνήμη του κ. Κυριάκου Σταματιάδη ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Κύκλος εκδηλώσεων του Ι.Θ.Τ.Π. στις Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης 2014, αφιερωμένος στη μνήμη του κ. Κυριάκου Σταματιάδη Το Ίδρυμα Θρακικής

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 1 η : Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο

Δραστηριότητα 1 η : Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο Δραστηριότητα 1 η : Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο Στόχοι: Να εκφραστεί ο μαθητής μέσω των χρωμάτων, να γνωρίσει ότι υπάρχουν αγριοκάτσικα και να ενεργοποιηθεί συναισθηματικά προς αυτά. Παράλληλα να αναπτύξει

Διαβάστε περισσότερα

[Εκπαιδευτικό Πακέτο για µαθητές]

[Εκπαιδευτικό Πακέτο για µαθητές] Παίζοντας µε τα Απορρίµµατα!! [Εκπαιδευτικό Πακέτο για µαθητές] Περιεχόµενα Σωστό- Λάθος... 3 Σταυρόλεξα... 4 Ακροστιχίδα... 6 Ναι/ Όχι... 7 Λαβύρινθοι... 8 Α. Βάλτε το αλουµινένιο κουτάκι στον κάδο ανακύκλωσης...

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει το προτεινόµενο πρόγραµµα, ή να το διαµορφώσει ανάλογα µε το πώς επιθυµεί και ταιριάζει στις ανάγκες και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Δήμος Θερμαϊκoύ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουνίου - 7ο Πανελλήνιο Παιδικό

Διαβάστε περισσότερα