«Τέχνη και Ανακύκλωση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Τέχνη και Ανακύκλωση»"

Transcript

1 «Τέχνη και Ανακύκλωση» Μαραβελάκη Μαρίνα 1, Μπολιεράκη Κωνσταντίνα 2, Πανονίδου Ελπίδα 3 1. Χαράκτρια Καθηγήτρια Εικαστικών Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο Γέρακα, /νση /θµιας Εκ/σης Ανατολικής Αττικής 2. Ζωγράφος Καθηγήτρια Εικαστικών Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο Γέρακα, /νση /θµιας Εκ/σης Ανατολικής Αττικής 3. Ζωγράφος Καθηγήτρια Εικαστικών Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο Γέρακα, /νση /θµιας Εκ/σης Ανατολικής Αττικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που παρουσιάζουµε στο «4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ): προς την αειφόρο ανάπτυξη: Φυσικοί Πόροι, Κοινωνία, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» εκπονήθηκε στο Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο Γέρακα. Επιλέξαµε και υλοποιήσαµε τα προγράµµατα «Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», «Η ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», «ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΕΝ ΡΟ» τα σχολικά έτη , και αντίστοιχα. Η Οικολογία και η Ανακύκλωση δεν αφορούν µόνο στα αντικείµενα που χρησιµοποιούµε ή επαναχρησιµοποιούµε είναι έννοιες Σύγχρονες, Πολυδιάστατες και Πολυεπίπεδες. Η εκπαίδευση των µαθητών στις παραπάνω έννοιες διαµορφώνει συνειδήσεις και προτείνει τρόπους διαχείρισης του περιβάλλοντος, που διέπονται από σεβασµό προς της φύση και τους φυσικούς νόµους. Για την προσέγγιση των τριών προγραµµάτων απαιτήθηκαν ξεκάθαρα κριτήρια και σκοποί, εκπαιδευτικοί στόχοι, ποικίλες µεθοδολογίες τόσο θεωρητικές και όσο βιωµατικές, τεχνικές προσέγγισης και τέλος παρουσιάσεις των αποτελεσµάτων, που γνώρισαν στους µαθητές συµπεριφορές, αυτοπεποίθησης, αλληλοεκτίµησης, σεβασµού στο περιβάλλον και κατ επέκταση στο συνάνθρωπο. Αποτελέσµατα του συνόλου των περιβαλλοντικών προγραµµάτων ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ήταν τόσο η καλλιέργεια στους µαθητές αρετών όπως κοινωνικοποίηση, σεβασµός προς αυτά πράγµατα ή αυτούς τους ανθρώπους που µας περιβάλλουν, κριτική σκέψη, όσο και η µείωση των απορριµµάτων στο σχολείο, στο σπίτι, αλλά και η ενεργοποίηση των ώστε να συµµετέχουν σε κάθε προσπάθεια προφύλαξης του περιβάλλοντος. Επίσης επικοινώνησαν το µήνυµα της προστασίας του περιβάλλοντος µέσω της Τέχνης στον τοπικό, πανελλαδικό και διεθνή χώρο µε εκθέσεις, δρώµενα και παρουσιάσεις σε συνέδρια. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Οικολογία, Ανακύκλωση, Τέχνη, διαχείριση, σεβασµός, κοινωνικοποίηση, επικοινωνία, Τέχνη και Ανακύκλωση, Κινητική Τέχνη και Ανακύκλωση, Τέχνη και έντρο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο ξεκίνησε να λειτουργεί στο ήµο Γέρακα το 2002 και έχει σα στόχο, παράλληλα µε τα µαθήµατα γενικής παιδείας, να καλλιεργήσει τις δεξιότητες των µαθητών του προς τρεις κατευθύνσεις: α) εικαστικά, β) θέατρο και γ) χορό.

2 Οι µαθητές καθηµερινά αντιµετωπίζουν τη διαδικασία της αποσπασµατικής πληροφορίας τόσο εντός σχολείου (γενικά και ειδικά µαθήµατα), όσο και εκτός αυτού ΜΜΕ και internet (κοινωνικές δραστηριότητες και συναναστροφές), άρα είναι ανάγκη, κατά την γνώµη µας, να υπάρχει ακόµα και θεµατικά µια κοινή κατεύθυνση. Η έννοια της Ανακύκλωσης έδωσε το πλαίσιο µέσα στο οποίο µπορέσαµε να αναπτύξουµε διαφορετικές εκφάνσεις της τέχνης και να χρησιµοποιήσουµε διαφορετικές τεχνικές, προσεγγίζοντας την µέσα από την εικαστική γλώσσα. Το 2005 υπό την Αιγίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου το Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο Γέρακα ξεκίνησε τα πρώτα του δηµιουργικά ταξίδια µέσω της Ανακύκλωσης. Η Οικολογία και η Ανακύκλωση δεν αφορούν µόνο στα αντικείµενα που χρησιµοποιούµε ή ξαναχρησιµοποιούµε είναι έννοιες Σύγχρονες, Πολυδιάστατες και Πολυεπίπεδες. Η εκπαίδευση των µαθητών στις παραπάνω έννοιες διαµορφώνει συνειδήσεις και προτείνει τρόπους διαχείρισης του περιβάλλοντος, που διέπονται από σεβασµό προς της φύση και τους φυσικούς νόµους. Η "σκουπιδοτέχνη" (trash art) δηµιουργείται από σκουπίδια και άλλα άχρηστα αντικείµενα τα οποία µετατρέπονται σε έργα σύγχρονης τέχνης. Η επαφή των µαθητών µε έργα σκουπιδοτέχνης, τους βοηθάει να εξοικειωθούν και να κατασκευάσουν ασυνήθιστα δηµιουργήµατα, µαθαίνοντας νέες τεχνικές που ξεφεύγουν από την κλασική αντιµετώπιση του σχεδίου και της ζωγραφικής. Οι οµαδικές δραστηριότητες είναι µια µορφή άσκησης, µε τις πιο αποτελεσµατικές επιδόσεις. Η οµάδα µπορεί να παίξει ρόλους συνδυαστικούς, συντονιστικούς, και επικοινωνιακούς στη γνωστική διαδικασία. Η συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων προσφέρει τις πληροφορίες, τον τρόπο έρευνας, την οικολογική µελέτη για την ανακύκλωση, ενώ µέσα από το πρίσµα της καλλιτεχνική δηµιουργίας τονίζει την εικαστική περιβαλλοντική αντίληψη για την χρήση ανακυκλώσιµων και ανακυκλωµένων υλικών στοχεύοντας παράλληλα στα: Τι είναι η ανακύκλωση και ποιοι οι κύριοι στόχοι της; Γιατί πρέπει να ανακυκλώνουµε τα σκουπίδια; Γιατί πρέπει να τοποθετήσουµε κάδους ανακύκλωσης στο σχολείο; Τι µπορούµε να ανακυκλώσουµε µόνοι µας στο σπίτι; Ποια υλικά θα ανακυκλώναµε; Ποια τα οφέλη της ανακύκλωσης; Επιλέξαµε και υλοποιήσαµε στη διάρκεια των σχολικών ετών , , αντίστοιχα τα περιβαλλοντικά προγράµµατα «Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», «Η ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» και «ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΕΝ ΡΟ». ΚΡΙΤΗΡΙΑ Με κοινή κατεύθυνση, εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων συνεργαστήκαµε, συνδυάζοντας γνώσεις από εικαστικά, φυσική, βιολογία, µαθηµατικά, γεωγραφία, φιλολογία, χορό, θέατρο προς την επίτευξης ενός κοινού αποτελέσµατος, την ολιστική αντίληψη του εικαστικού έργου. Μας ενδιέφερε να συνειδητοποιήσουν αφενός οι µαθητές τη στενή σχέση ανάµεσα στις δικές τους καταναλωτικές συνήθειες και την παραγωγή απορριµµάτων, την σπατάλη πρώτων υλών και ενέργειας, να ευαισθητοποιηθούν ως προς την αξία του φυσικού πλούτου της χώρα µας (χλωρίδα, πανίδα) και να συµβάλουν στην προστασία του και αφετέρου να δηµιουργήσουν και να κατασκευάσουν εικαστικά έργα και δρώµενα µε υλικά προσφιλή προς το περιβάλλον, που µπορούν να ανακυκλωθούν. Επίσης να

3 επαναχρησιµοποιήσουν υλικά, τα οποία έχουν ήδη κλείσει τον πρώτο κύκλο ζωή τους, που αφορά σ αυτό για το οποίο δηµιουργήθηκαν, ενώ µέσα από τη νέα χρήση, ως πρώτη ύλη για το εικαστικό έργο, αυτά τα υλικά κερδίζουν έναν νέο κύκλο ζωής. Γεγονός που ως πρακτική βοηθάει τους µαθητές µας να κατανοήσουν καλύτερα έννοιες, όπως δεύτερη ευκαιρία και σεβασµός σε ό,τι µας περιβάλλει. Επιλέξαµε µια σειρά από θέµατα που σαν στόχο έχουν την καλλιέργεια της φαντασίας του µαθητού, ενώ συγχρόνως διασκεδάζει µαθαίνοντας. Σταθερή επιδίωξη είναι η βιωµατική δράση του µαθητή, που δεν σταµατάει στην αποπεράτωση της εργασίας, αλλά εξελίσσετε και ολοκληρώνεται όταν παρουσιάζετε στο κοινό. Αυτό το πετύχαµε προσεγγίζοντας το θέµα παράλληλα τόσο θεωρητικά, όσο και µέσα από την εικαστική πράξη. Την Θεωρητική υποστήριξη µας πρόσφερε η αναφορά σε κινήµατα από την ιστορία της τέχνης, σε εκπαιδευτές της τέχνης και καλλιτέχνες που µε το έργο τους άνοιξαν νέους ορίζοντες στην εικαστική αντίληψη. Ενώ µέσα από την εικαστική πράξη ερευνήσαµε τις δυνατότητες και τις διαδικασίες επαναχρησιµοποίησης του µετάλλου, γυαλιού, πλαστικού, χαρτιού στα πλαίσια της ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής, ψηφιδωτού, performance art, χορού, θεάτρου, µουσικής, τέχνης του δρόµου κ.α. Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι µας, σεβασµός στο περιβάλλον και δηµιουργική έκφραση, ακολουθήσαµε ένα πρόγραµµα, που θα οργανώνει και θα οδηγεί αυτή την προσπάθεια σε κάποιους διερευνητικούς δρόµους. Σταθερή επιδίωξη όλων των προγραµµάτων είναι η βιωµατική δράση του µαθητή, αποτέλεσµα της οποίας είναι ο σεβασµός προς το περιβάλλον, που αφορά στην γενικότερη συµπεριφορά και στάση απέναντι στη ζωή. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Ασχολούµαστε µε την ανακύκλωση εστιάζοντας στην έννοια και την αξία της. ηµιουργήσαµε οµάδες µαθητών που τους αναθέσαµε κυκλικά να ερευνήσουν τις δυνατότητες και τις ιδιότητες των τεσσάρων βασικών υλικών προς ανακύκλωση και να παρουσιάσουν εικαστικές προτάσεις. Προσκαλέσαµε περιβαντολλόγους που αναφέρθηκαν στις έννοιες αειφορία και βιώσιµη ανάπτυξη, δηλαδή ανάπτυξη χωρίς να µειώσουµε ή να καταστρέψουµε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης των επόµενων γενεών. Επισκεφτήκαµε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε στόχο οι µαθητές να µετέχουν σε ολοκληρωµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα σχετικά µε τις παραπάνω έννοιες, όπως παρακολούθηση DVD, δηµιουργία συνθηκών για συζητήσεις και βιωµατική συµµετοχή των, κατασκευάζοντας διάφορα αντικείµενα. Ενώ αντίστοιχα για την παραγωγή του θεατρικού έργου και των δρώµενων χωρίστηκαν σε οµάδες συγγραφής, κατασκευής κοστουµιών, σκηνικών, αφίσας, έντυπου υλικού, δράσης. Παρουσιάσαµε εκθέσεις και εικαστικά δρώµενα µε εργασίες των µαθητών στο κοινό. Για εµάς, έγινε πλέον θεσµός, να εκθέτουµε την δουλειά των µαθητών µας σε χώρους εντός και εκτός σχολείου, ώστε να τους δίνουµε κίνητρα κοινωνικοποίησης. Οι µαθητές µε τη συµµετοχή των επισκεπτών της έκθεσης και των ΜΜΕ βίωσαν το µοίρασµα της τέχνης και το κοινωνικό πρόσωπο της αλληλεγγύης.

4 ΣΤΟΧΟΙ Εργασίες από τα απορρίµµατα των καταναλωτικών µας αγαθών «Να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα της εποχής µας, τη διαχείριση των απορριµµάτων.» «Να πληροφορηθούν για τα προϊόντα που γίνονται από ανακυκλώσιµο χαρτί, αλουµίνιο, γυαλί, πλαστικό.» «Να αναπτύξουν και να ενεργοποιήσουν την αισθητική τους καλλιέργεια µε αφορµή καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα από ανακυκλώσιµα υλικά.» «Να συνειδητοποιήσουν τη στενή σχέση ανάµεσα στις δικές τους καταναλωτικές συνήθειες και την παραγωγή απορριµµάτων, τη σπατάλη πρώτων υλών και τη σπατάλη ενέργειας.» «Να προβληµατιστούν αν µπορούν να ανακυκλώνουν στα σπίτια τους. Να διερευνήσουν ποια υλικά µπορούν να ανακυκλώσουν. Να ξεκινήσουν ανακύκλωση. «Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα συµµετοχής όλων των πολιτών στην προσπάθεια διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος.» Εργασίες από υλικά που πάρθηκαν από Χωµατερές «Να µάθουν να σέβονται το περιβάλλον.» «Να τοποθετήσουν κάδους ανακύκλωσης στο σχολείο.» «Να µάθουν να µην απαξιώνουν και να µην ισοπεδώνουν τα πάντα, για να πλουτίσει η ζωή τους από συναισθήµατα.» «Να καλλιεργήσουν δηµιουργικές δεξιότητες.» Εργασίες από Οικολογικά Υλικά «Ν αγαπήσουν το φυσικό τους περιβάλλον και να αναλάβουν δράση υπέρ της οικολογίας.» «Να διευρύνουν τους ορίζοντές τους στο πεδίο της φαντασίας.» Ενότητα έντρο και Ανακύκλωση «Να βιώσουν και να συνειδητοποιήσουν µέσα από δράσεις - µε άξονες την εικαστική τέχνη και το θεατρικό παιχνίδι την αξία του φυσικού πλούτου και το µέγεθος της καταστροφής από τις πρόσφατες πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2007.» «Να ευαισθητοποιηθούν ως προς την πρόληψη της προστασίας των δασών» «Να µεταφέρουν µέσα από τα δικά τους καυστικά σχόλια µια φωνή διαµαρτυρίας αλλά και τα δικά τους αισιόδοξα µηνύµατα.» «Να νιώσουν την ανάγκη να εκφραστούν παίζοντας, γιατί µ' αυτό τον τρόπο διερευνούν, χωρίς να το συνειδητοποιούν, τις βαθύτερες επιθυµίες τους, τις ανεξερεύνητες ικανότητές τους, σε µια ηλικία που αυτό όχι µόνο επιτρέπεται αλλά και επιβάλλεται, για την καλύτερη προετοιµασία τους ως ενήλικοι πολίτες.» «Να υλοποιήσουν έργα ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποιηµένου χαρτιού από µεγάλες κατασκευές και βιβλία, όπου η µορφή, το υλικό και το περιεχόµενο των έργων να συλλεχτεί από τον ίδιο µέσα από το οικογενειακό περιβάλλον του.» ΜΕΘΟ ΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Εργασίες από τα απορρίµµατα των καταναλωτικών µας αγαθών. 2. Χρήση υλικών που ανακυκλώνει κάθε µαθητής µε την οικογένειά του στο σπίτι του. 3. Εργασίες από υλικά που πάρθηκαν από Χωµατερές της γειτονιάς. 4. Σχολικές και οικογενειακές επιδροµές σε χωµατερές.

5 5. Εργασίες από Οικολογικά Υλικά: Φυσικές σκόνες µε αυγό και ξύδι σε ξύλα και σε διάφορα είδη χαρτιών (επαναχρησιµοποιηµένα). 6. Συζήτηση µε τους µαθητές και ανάλυση του θέµατος άσος και Φωτιά µέσα από την Ιστορία της Τέχνης. Συνδυάσαµε διάφορα είδη δέντρων σε διάφορες µορφές γραφής και τεχνικής. 7. Γνωριµία µε την τέχνη της ανακύκλωσης µέσα από τα κινήµατα της Ιστορία της Τέχνης (recycle art, earth art, ecology art, land art, trash art, environmental art). 8. ηµιουργία Οµάδων εργασίας για την παραγωγή θεατρικών, χορευτικών και εικαστικών δρώµενων. Συγγραφική οµάδα, οµάδα κατασκευής κουστουµιών, οµάδα κατασκευής σκηνικών, οµάδα δηµιουργίας έντυπου υλικού. 9. ηµιουργία Οµάδων εργασίας για την παραγωγή βιβλίων από ανακυκλωµένο χαρτί µε θέµα το έντρο, την Ελένη και τον Ρατσισµό. ιαθεµατικές εργασίες µε το µάθηµα των Νεοελληνικών. 10. ηµιουργία χάρτινών κατασκευών µεγάλου µεγέθους από µεταχειρισµένα χαρτόνια και φελλούς µε θέµα «Τα έντρα υπό των καταναλωτικών µας ορέξεων» όπου κάθε µαθητής διηγούταν τις προσωπικές του εικόνες µε στοιχεία από την κατανάλωση και την επεξεργασία του περιβάλλοντος προς το καταναλωτικό συµφέρων των ανθρώπων. 11. Παρατήρηση και δηµιουργία σκίτσου δέντρων µέσα στο φυσικό τους περιβάλλον, από εγκυκλοπαίδειες, από περιοδικά, από κόµικς, από παραµύθια και έρευνα υλικού στο διαδίκτυο. 12. Συλλογή πληροφοριών για το χρονικό της καταστροφής των δασών το καλοκαίρι 2007: internet, τηλεόραση, δηµοσιεύµατα, φωτογραφίες. 13. Καταγραφή Χάρτη δασών στην Ελληνική Επικράτεια. 14. Έρευνα για παραµύθια µε ήρωες όπου η ιστορία τους διαδραµατίζεται σε δάσος και µελέτη του ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου του τόπου που γεννήθηκε ο ήρωας και το παραµύθι, εστιάζοντας στην ελληνική µυθολογία και σε ελληνικούς µυθικούς ήρωες. 15. Επιλογή ενός ήρωα παραµυθιού του δάσους από κάθε παιδί και διασκευή του χαρακτήρα του ήρωα για της ανάγκες του έργου. Συλλογή όλων των στοιχείων και συγγραφή θεατρικού έργου. Προτάσεις για µουσικές επιλογές. 16. Σχεδιασµός κουστουµιών και σκηνικών αντικειµένων από ανακυκλωµένα και επαναχρησιµοποιηµένα υλικά. 17. Πρόβες µέσα από τις οποίες ενισχύονται η συνεργασία, ο αυτοσχεδιασµός, η συγκέντρωση, η κίνηση, βιωµατική συµµετοχή και διαδραστικό τρόπος έκφρασης. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό Έτος Χάρτινες κατασκευές σε επίπεδα, Βεντάλιες από χαρτί και νήµα, Χάρτινα Καπέλα, Χειροποίητο χαρτί, Εγκατάσταση µε θέµα «το αερόστατο» από εφηµερίδα και σχοινιά, Κούκλες κουκλοθέατρου από χαρτί και ύφασµα, Κουκλοθέατρο από χαρτόνι, τσουβάλι και ύφασµα, Μαριονέτες από χαρτί, Κουστούµια από παλαιά ρούχα µε χαρτί από κόµικς για το εικαστικό δρώµενο «το χαρτί µε τα 4 στοιχεία της φύσης», Κουστούµια Πουλιών από παλαιά ρούχα για το εικαστικό δρώµενο ο χορός των πτηνών, Μάσκες Πουλιών από εφηµερίδες, Κούκλες και Κατασκευές από πλαστικό, Μήτρες Χαρακτικής από CD & τηλεκάρτες, Χαρακτικά τυπώµατα σε

6 χάρτινες χρησιµοποιηµένες σακούλες, Κουστούµια Σκάκι για το εικαστικό δρώµενο το σκάκι από πλαστικό και χαρτί, Αλουµίνιες Κατασκευές, Στεφάνια από αλουµίνιο, Γλυπτά από αλουµίνιο, Γλυπτά από γυαλί, Μακέτες ωµατίων από κούτες παπουτσιών και επαναχρησιµοποιηµένα υλικά, Σκηνικά Θεάτρου από χαρτιά και παλαιά ρούχα, Αποκριάτικές στολές από επαναχρησιµοποιηµένα υλικά και αρµάτων - παρέλαση στο ήµο Γέρακα, Ψηφιδωτά σε φθαρµένα σχολικά θρανία & καρέκλες, χρησιµοποιώντας παλιά πλακάκια από χωµατερές, Βυζαντινές εικόνες µε αυγοτέµπερα, κολλάζ από εφηµερίδες και περιοδικά µε τέµπερα, οµαδικά βιβλία από επαναχρησιµοποιηµένο χαρτί. Σχολικό έτος ηµιουργία ρολογιών από επαναχρησιµοποιηµένα υλικά µε θέµα το νερό. Μουσικά Κουτιά από κούτες παπουτσιών. Κατασκευή κούκλων από εφηµερίδα και χαρτοπολτό Carousel. Κατασκευή χαρταετών από επαναχρησιµοποιηµένα χαρτόνια και παλαιά υφάσµατα Χορευτικό και Εικαστικό ρώµενο «Το Πέταγµα». Κατασκευές από Αλουµίνια mobiles (kinetic art). Χάρτινες κατασκευές Μύλοι µε σχέδια που δηµιουργούν την αίσθηση της κίνησης (Op Art). Κατασκευή κουστουµιών από επαναχρησιµοποιηµένο υλικό µε θέµα «νύφες» - Εικαστικό και Χορευτικό ρώµενο. Fashion Show από επαναχρησιµοποιηµένα υλικά Εικαστικό ρώµενο. Κατασκευή πορτραίτων από επαναχρησιµοποιηµένο υλικό (χαρτόνια, υφάσµατα,. εφηµερίδες, σχοινιά, αλουµίνιο, σκουπίδια από το σπίτι) σε µεγάλο µεγέθους από πρόσωπα της Ιστορίας της τέχνης Εικαστικό ρώµενο Σχολικό Έτος Οµαδικά Βιβλία από ανακυκλωµένο και επαναχρησιµοποιηµένο χαρτί µε θέµα τον Ρατσισµό. ιαθεµατική εργασία µε το µάθηµα των Νεοελληνικών. Κατασκευές από επαναχρησιµοποιηµένα υλικά µε θέµα τον Ρατσισµό. Θεατρικό ρώµενο µε τίτλο «Θυµάσαι;» µε θέµα της πυρκαγιές του Κατασκευές από χαρτόνι διαστάσεων 1-1,5m 2 µε επαναχρησιµοποιηµένο χαρτί και οικολογικά χρώµατα µε θέµα «το δέντρο και τις καταναλωτικές µας συνήθειες». ηµιουργία χάρτινης εγκατάστασης από Χάρτινες Μεταχειρισµένες Σακούλες ζωγραφισµένες µε Τέµπερα µε θέµα «Καρποί» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Από το Μάιο του 2006 ξεκινήσαµε µια συνεργασία µε τον ήµο Αθηναίων και το Εco Festival, που κατέληξε σε ένα πολιτιστικό περιβαλλοντικό γεγονός σε δηµόσιους χώρους, τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς. Γεγονός που αποτέλεσε εφαλτήριο ενός θεσµού που αφορούσε την έκθεση της δουλειάς των µαθητών µας, ώστε να τους δίνουµε κίνητρα κοινωνικοποίησης. Τα τρία χρόνια συνεργασίας, οµαδικής δουλείας και δηµιουργικής έντασης έκανε (σύµφωνα µε µαρτυρίες µαθητών) πολύ ευχάριστη την σχολική ζωή. Μεγάλη επίσης, ήταν η έκπληξη τους να διαπιστώσουν ιδίοις όµµασι ότι τα «σκουπίδια» µπορούν να µεταµορφωθούν σε τέχνη.

7 Σχήµα 1: Μάιος Πολιτισµικό Κέντρο Μελίνα του ήµου Αθηναίων: έκθεση και θεατρικά δρώµενα «Η Τέχνη στην Ανακύκλωση» στο πλαίσιο του Eco Festival 2006 Σχήµα 2: Μάιος Πολιτιστικό Κέντρο ήµου Αθηναίων, στο πλαίσιο της έναρξης του Eco Festival 2007: έκθεση και εικαστικά δρώµενα, τέχνη του δρόµου «Η Κινητική Τέχνη στην Ανακύκλωση» Εικαστικό ρώµενο στο Προαύλιο του Πολιτιστικού Κέντρου του δήµου Αθηναίων, Ακαδηµίας 50, Αθήνα. Σχήµα 3: Καλοκαίρι Ίδρυµα Ευγενίδου: έκθεση µε αφορµή την παγκόσµια µέρα του Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου - «Eco Trash Art

8 Σχήµα 4: Νοέµβριος 2007 µέχρι Σεπτέµβριο Advance and Science Technology Museum, στην πόλη Νταζέον της Κορέας: Η έκθεση «Eco Trash Art» ταξίδεψε στην Κορέα µε χρηµατοδότηση του Ιδρύµατος Ευγενίδου και φιλοξενήθηκε στην Κορέα µέχρι τον Σεπτέµβριο του Παράλληλα µε την έκθεση οργανώθηκε και πραγµατοποιήθηκε στο Μουσείο της Κορέας «Forum» στο οποίο παρουσιάσαµε τους εκπαιδευτικού στόχους, µεθοδολογία, εικαστικές δραστηριότητες και αποτελέσµατα των δύο τελευταίων σχολικών ετών περιβαλλοντικών προγραµµάτων µε θέµα «Τέχνη και Ανακύκλωση». Η έκθεση περιόδευσε σε άλλους δύο εκθεσιακούς χώρους µε επιτυχία µέσα στην Κορέα. Σχήµα 5: Σχολική χρονιά 2007/ Τα χειροποίητα εικονογραφηµένα βιβλία από ανακυκλωµένα υλικά φιλοξενήθηκαν για πρώτη φορά από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ) στην 1 η Έκθεση Παιδικού κι Εφηβικού Βιβλίου στο εκθεσιακό κέντρο της HELEXPO στην Αθήνα (1-4/2/2008). H έκθεση έχει φιλοξενηθεί στο ηµαρχείο Γέρακα, στη ιεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης το Μάιο του 2008, στα αντιρατσιστικά φεστιβάλ της Αθήνας και της Θεσ/κης τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 2008, και στον Πολιτιστικό Σεπτέµβριο του ήµου Γέρακα Ανατολικής Αττικής το Σεπτέµβριο Σχήµα 6: Μάιο Παρουσίαση Θεατρικής Παράστασης στο Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο του Γέρακα και στο Πολιτισµικό Κέντρο Μελίνα στο πλαίσιο της έκθεσης Μικροί Συλλέκτες που διοργάνωσε το Παιδικό Μουσείο µε την συνεργασία του ήµου Αθηνών

9 Σχήµα 7: Μάρτιος Κατασκευή βιβλίου-φακέλου από Ανακυκλωµένο Χαρτί. ιαθεµατική εργασία µε το Μάθηµα των Νεοελληνικών «Λέτε να υπάρχει ελπίδα;» του Στέφανου Μακρή, µαθητή της Γ γ/σίου (κατεύθυνση εικαστικών). Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Ρατσισµού (21 Μαρτίου) ο ήµαρχος Γέρακα, κ. Ζούτσος, προχώρησε στην έκδοση σε 2000 αντίτυπα του χειροποίητου ανακυκλωµένο από χαρτί βιβλίου-κόµικ Σχήµα 8: Μάιος 2008 ηµιουργία χάρτινης εγκατάστασης από Χάρτινες Μεταχειρισµένες Σακούλες ζωγραφισµένες µε Τέµπερα για Εκθεσιακό Σκοπό στο Πλαίσιο του EKO ART FESTIVAL 2008 µε θέµα «Καρπούς» που εκτέθηκε από τις 20 µέχρι τις 31 Μαΐου στο Πνευµατικό Κέντρο του ήµου Αθηναίων στην Ακαδηµία 50 στην έκθεση του διάσηµου Γερµανού καλλιτέχνη Thitz. Σχήµα 9: Μάιος Έκθεση Χάρτινων Κατασκευών στο Πολιτισµικό Κέντρο Μελίνα του ήµου Αθηναίων την ηµέρα του περιβάλλοντος σε έκθεση που οργάνωσε το Παιδικό Μουσείο σε συνεργασία µε το ήµο Αθηνών. Τίτλος της έκθεσης «Μικροί Συλλέκτες»

10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ως αποτέλεσµα των τριών χρόνων ασχολίας µας µε την έννοια της ανακύκλωσης είναι τόσο η ευαισθητοποίηση των µαθητών που αφορά στο φυσικό πλούτο σχετικά µε την πρόληψη, την προστασία, την αγάπη και την συνείδηση της προσφοράς του περιβάλλοντος στον άνθρωπο, όσο και η αναγνώριση της άρρηκτης και εξαρτηµένης σχέσης του ανθρώπου µε το περιβάλλον του. Επίσης οι µαθητές µε τον συνδυασµό διαφορετικών τεχνών ανάπτυξαν εικαστικές, θεατρικές και συγγραφικές δεξιότητες. Απόκτησαν γνώσεις σχετικά µε ιστορικά, κοινωνικά, γεωγραφικά στοιχεία, επιπλέον µε πολιτισµούς, µύθους, παραδόσεις που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον. Έµαθαν να αξιοποιούν το υλικό τους µεταγράφοντας ειδήσεις της επικαιρότητας σε τέχνη. Ενδυνάµωσαν την δηµιουργικότητα, την φαντασία και την αυτοπεποίθηση τους µέσα από την καλλιτεχνική και εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την έκθεση των έργων τους στο κοινό. Ανάπτυξαν το πνεύµα της συνεργασίας και της οµαδικότητας. Εξοικειώθηκαν µε τεχνικές και υλικά της ανακύκλωσης. Σχολίασαν την έλλειψη κοινωνικής συνείδησης σε θέµατα πρόληψης φυσικών πόρων και ανακύκλωσης. Απέκτησαν θετική στάση απέναντι στη µείωση των απορριµµάτων, στον περιορισµό των συσκευασιών των καταναλωτικών υλικών, στην επαναχρησιµοποίηση των υλικών και στην ανακύκλωση. Στοχάστηκαν και υιοθέτησαν συµπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον και τον συνάνθρωπο. Βίωσαν και ένιωσαν τον ενθουσιασµό, την απόλαυση, την χαρά µέσα από τα εικαστικά, την χαρακτική, την γλυπτική, την τέχνη του βιβλίου, θεατρικά δρώµενα κ.ά., να δηµιουργούν εικόνες και δράσεις, που έχουν την δύναµη να κινητοποιούν και να αποδεσµεύουν συγκινήσεις. Ανακεφαλαιώνοντας καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι Ανακύκλωση και η Οικολογία µέσω της Τέχνης και της αισθητικής εκπαίδευσης, µέσα από την εικαστική δράση και αισθητική πράξη ενισχύονται. Γιατί η τέχνη έχει την δυνατότητα να εκφράζει σκέψεις και καταστάσεις και να απευθύνεται στην ψυχή και στην καρδιά του θεατή. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Burnie, David (2001) Περιβάλλον. Εκδ. Ερευνητές. Condon, J. (1992) Ανακυκλωµένο Χαρτί. Εκδ. Ερευνητές. Palmer J., (1992) Aνακυκλωµένο Πλαστικό. Εκδ. Ερευνητές. Palmer J., (1992) Aνακυκλωµένο Μέταλλo. Εκδ. Ερευνητές. Web site addresses: (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης) (Ελληνικό ίκτυο Ανακύκλωσης) (Τα πάντα για την ανακύκλωση) (το τµήµα για την ανακύκλωση του ιστοχώρου του Υπουργείου Περιβάλλοντος) (Ελληνική Εταιρία ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων) (Ελληνικό ίκτυο Ανακύκλωσης) (Οι ιστοσελίδες περιέχουν εκπαιδευτικό υλικό, πληροφορίες, παιχνίδια και δραστηριότητες για θέµατα διαχείρισης απορριµµάτων και για άλλα περιβαλλοντικά ζητήµατα) (Η ιστοσελίδα περιέχει εκπαιδευτικό υλικό σχετικό µε διδακτικές µεθόδους)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρασινίζω το σχολείο µου, πρασινίζω την πόλη µου! Το Εργαστήριο το σχολικό έτος 2004-2005, συνεργάστηκε µε το Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη Προγράµµατος Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Μουσική Ομάδα για το περιβάλλον Ο Εφιάλτης της Περσεφόνης και το Όραμα της Αειφορίας

Η Μουσική Ομάδα για το περιβάλλον Ο Εφιάλτης της Περσεφόνης και το Όραμα της Αειφορίας SAME WORLD Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία 1ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Καλών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη του προγράμματος SAME

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Νηπιαγωγοί: Τζομίδου Μαρία, Κουτάκου Ελένη

Νηπιαγωγοί: Τζομίδου Μαρία, Κουτάκου Ελένη Ν η π ι α γ ω γ ε ί ο Α γ ί ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ «Τ Ο Δ Α Σ Ο Σ» Αριθμός νηπίων: 15 Νηπιαγωγοί: Τζομίδου Μαρία, Κουτάκου Ελένη Διάρκεια του προγράμματος: Νοέμβριος 2004 - Ιούνιος 2005 Κριτήρια επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το Θέατρο στο Δημοτικό Σχολείο Θεατρική Παράσταση: «Οι μύθοι του Αισώπου»

Το Θέατρο στο Δημοτικό Σχολείο Θεατρική Παράσταση: «Οι μύθοι του Αισώπου» ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σχολείο : 14 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης Τίτλος/Θέμα Προγράμματος Το Θέατρο στο Δημοτικό Σχολείο Θεατρική Παράσταση: «Οι μύθοι του Αισώπου» Τάξεις ή Τμήματα συμμετοχής:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε.: «Φύση Χωρίς Σκουπίδια»

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε.: «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε.: «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» Θεματικές ενότητες: Προστατεύω Αναβαθμίζω Αναδεικνύω ένα χώρο καθαρό από σκουπίδια. Σκοπός του Δικτύου είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών και των ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Φιλαναγνωσία Δραστηριότητες. Χρύσα Κουράκη (Ph.D) Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής

Φιλαναγνωσία Δραστηριότητες. Χρύσα Κουράκη (Ph.D) Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής Φιλαναγνωσία Δραστηριότητες Χρύσα Κουράκη (Ph.D) Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής Φιλαναγνωσία - Aimer lire Η θετικά προσδιορισμένη σχέση του αναγνώστη με το βιβλίο ως το κατεξοχήν είδος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Έρση Γιαννουλάτου Καλλιτέχνιδα Full Time BA(Ηοns) The Surrey Institute

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Νηπιαγωγείο Ν. Επιβατών

2 Ο Νηπιαγωγείο Ν. Επιβατών 2 Ο Νηπιαγωγείο Ν. Επιβατών Οι άθλοι του Ηρακλή Παρουσίαση πολιτιστικού προγράμματος που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016 από τις νηπιαγωγούς Ελένη Χαραλαμπίδου και Αγγελική Φαναριώτου

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός Να γίνουν οι µαθητές υπεύθυνοι και συνειδητοποιηµένοι πολίτες σε θέµατα

Σκοπός Να γίνουν οι µαθητές υπεύθυνοι και συνειδητοποιηµένοι πολίτες σε θέµατα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» Τάξεις: Α (τµήµατα Α1 & Α2) και. άσκαλοι Μυροφόρα Παναγιωτίδου (Α1 τάξη) Εµµανουέλα Λυκουροπούλου (Α2 τάξη) Λουκάς Κατσιούλης ( τάξη) Τα θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτειο Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα

Μελέτειο Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα Μελέτειο Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Αειφόρου Ανάπτυξης Γενικό Θέμα: Απορρίμματα Σχολική χρονιά: 2011 2012 ΣΤΟΧΟΙ: Συνειδητοποίηση 1. Τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές σχολείων για τη μείωση των απορριμμάτων. Νομικού Χριστίνα. μέλος της επιστημονικής επιτροπής ΒΑΣ

Καλές πρακτικές σχολείων για τη μείωση των απορριμμάτων. Νομικού Χριστίνα. μέλος της επιστημονικής επιτροπής ΒΑΣ Καλές πρακτικές σχολείων για τη μείωση των απορριμμάτων Νομικού Χριστίνα μέλος της επιστημονικής επιτροπής ΒΑΣ Μετασχηματισμός του παραδοσιακού σχολείου σε αειφόρο Α. Στον παιδαγωγικό τομέα Μαθητοκεντρικές

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική.

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική. ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ από το 2000 µέχρι σήµερα ένα εργαστήρι σκηνικής έκφρασης και δηµιουργίας, ή µια πρόταση ασκήσεων δηµιουργικής φαντασίας -------------------------------------------- (α) αντικείµενο και ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2 ο 2/θ Νηπιαγωγείο Αιγινίου Τμήμα 1 ο Κλασικό Αριθμός νηπίων προνηπίων: 13 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Το σποράκι πηγή Ζωής «Σποράκι εδώ - σποράκι εκεί χτίζεται μια νέα ζωή» Υπεύθυνη Νηπιαγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1/4/2013: ΦΙΛΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Οι μαθητές των Ε και ΣΤ τάξεων συμμετείχαν σε φιλικό αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

«Όταν οι στόχοι ενός Τοπικού Δικτύου Π.Ε. δε γίνονται άρρητα ρήματα αλλά μετρήσιμη επιτυχία»

«Όταν οι στόχοι ενός Τοπικού Δικτύου Π.Ε. δε γίνονται άρρητα ρήματα αλλά μετρήσιμη επιτυχία» «Όταν οι στόχοι ενός Τοπικού Δικτύου Π.Ε. δε γίνονται άρρητα ρήματα αλλά μετρήσιμη επιτυχία» Το παράδειγμα του Τ.Δ.Π.Ε. "Ρήματα και Απορρίμματα: Μειώνω Επαναχρησιμοποιώ Ανακυκλώνω" του ΚΠΕ Καλαμάτας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Οίκος + Λόγος Η μελέτη του φυσικού οίκου Η επιστήμη που μελετά τη σχέση oργανισμών με το περιβάλλον Ernst Hekel ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017»

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟΧΟΣ 3 ος : Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 4.1 Τίτλος 4ης Επιμέρους Δράσης: Αξιοποίηση του Stop Motion Animation (χειροποίητη κινούμενη εικόνα ) στην αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΑΞΗΣ : : Δ 39 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΕΣ ΠΕΡΒΟΛΙ ΟΜΟΡΦΟ: Ο κόσμος μας, ένα στολίδι. Τοκμακίδου Ελπίδα

ΓΙΑ ΔΕΣ ΠΕΡΒΟΛΙ ΟΜΟΡΦΟ: Ο κόσμος μας, ένα στολίδι. Τοκμακίδου Ελπίδα ΓΙΑ ΔΕΣ ΠΕΡΒΟΛΙ ΟΜΟΡΦΟ: Ο κόσμος μας, ένα στολίδι Τοκμακίδου Ελπίδα ΠΣ Δημοτικού Κοινωνική διαμεσολάβηση Βιωματική μάθηση Οικοδόμηση της γνώσης «η δημιουργία νοήματος έχει αποδεσμευτεί από την αποκλειστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : ΙΑ ηµοτικό Σχολείο Πάφου Συντονιστική Οµάδα 1. Τώνια Ιωαννίδου (Συντονίστρια) 2. Μιχαλίνα Κωνσταντινίδου 3. Κάκια Ανδρονίκου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: Β Δηµοτικό Σχολείο Λατσιών (Κ.Β ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αριθµός µαθητών/τριών: 127 Αριθµός εκπαιδευτικών: 15 Συνδετικός

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή.

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή. Προσέλευση μαθητών. Κολύμβηση Φυσική Αγωγή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών και κάνουν ασκήσεις για την καλύτερη φυσική κατάστασή τους και παιχνίδια ομαδικότητας, συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σχέδιο Εργασίας με θέμα:«θαλασσα» Υπεύθυνες δασκάλες: Τάπα Σοφία Σαραλιώτη Έφη 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το θέμα «θάλασσα» πραγματοποιήθηκε από τις

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συμμετοχή όλων των παιδιών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης και αγωγής που προωθούν την προσωπική τους ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση και ισότιμη κοινωνική ένταξη, θεμελιώνει

Διαβάστε περισσότερα

Το Κάστρο του Πλαταμώνα μέσα στην Iστορία

Το Κάστρο του Πλαταμώνα μέσα στην Iστορία ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σχολείο : 9/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ Τίτλος/Θέμα Προγράμματος Το Κάστρο του Πλαταμώνα μέσα στην Iστορία Τάξεις ή Τμήματα συμμετοχής: ΣΤ1, ΣΤ2 Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΛΗΝΟΠΥΓΟΣΤΕΟΣ: Ο ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ»

«ΕΛΛΗΝΟΠΥΓΟΣΤΕΟΣ: Ο ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΟΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 24 Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΑΜΙΑ 35100 EZOUNI@TEILAM.GR «ΕΛΛΗΝΟΠΥΓΟΣΤΕΟΣ: Ο ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα δύο σχολεία (23 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ:

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ Μέλη της ομάδας: ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Κούκιας Θεόδωρος ΠΕ 18.03 Λογιστικής 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εικονική

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο Το άρθρο αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας: www.theatroedu.gr Εκδότης: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση Για παραγγελίες σε έντυπη μορφή όλων των βιβλίων: info@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά.

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τουαλέτα, υγιεινή, πρωινό. Πρωινή προσευχή, ημερολόγιο, αναφορά στο θέμα εβδομάδας. Πρόκειται για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα.

Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα. Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα. ΠAIΔIKOΣ ΣTAΘMOΣ συννεφούλα Σ' ένα όμορφο καταπράσινο κήπο 2 στρεμμάτων με δένδρα, λουλούδια, παιχνίδια και πολλή αγάπη, δημιουργήσαμε τον χώρο που θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενότητα 02: Ιστορική Εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ι Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Υφαίνω το νήμα της ζωής κι έχω αργαλειό τη σκέψη» Μαθητικές ομάδες των τμημάτων Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 Παιδαγωγική ομάδα: Σπυριδάκη Μαρία Φλουράκη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων 2012-2013 Σχολική Μονάδα:... Ονοματεπώνυμο Διευθυντή: ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.......... ΤΗΛ:.. Email:.. FAX:... Προς Δ/νση ΠΕ Ν. Ηλείας Τμήμα Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ TEACHERS4EUROPE 1o 12/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.ΣΧ. Π.Α. (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) Υπεύθυνη εκπ/κος: Σοφία Σιμιτζόγλου Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τίτλος εργασίας 3 2. Τάξη, Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2 ο 2/θ Νηπιαγωγείο Αιγινίου Τμήμα 1 ο Κλασικό Αριθμός νηπίων προνηπίων: 14 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κάτι νέο θα γενούμε όταν θα ανακυκλωθούμε «Δεν πετώ τίποτα που μπορεί να ανακυκλωθεί» Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΥΚΛΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΥΚΛΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΥΚΛΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Οι δράσεις του προγράμματος ARTABILITY υπήρξαν πολυποίκιλες

Διαβάστε περισσότερα

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του ήµου Ρόδου, µε χαρά ανακοινώνει την ατοµική εικαστική έκθεση, του γνωστού «δικού µας» ζωγράφου Μάνου Αναστασιάδη, που θα φιλοξενήσει στην "Νέα Πτέρυγά" του,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΘΕΜΑ: «Οι φίλοι μας, τα σκουπίδια» ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ Η φύση και ο άνθρωπος. Οι φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαίδευση Επιµόρφωση Ενηλίκων και Τουρισµός Κωνσταντίνος Τσαµαδιάς Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατολογία: 1. Όλου του κόσµου τα παιχνίδια: Ένα ταξίδι που χαρτογραφεί την ιστορία του παιχνιδιού 2. Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια: Παιχνίδια από ά

Θεµατολογία: 1. Όλου του κόσµου τα παιχνίδια: Ένα ταξίδι που χαρτογραφεί την ιστορία του παιχνιδιού 2. Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια: Παιχνίδια από ά Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α 2 0 1 6-2 0 1 7 Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα έχουν σκοπό να βοηθήσουν τα παιδιά να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ένα θέµα, συνδυάζοντας το παιχνίδι µε τη γνώση.

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρο Σχολείο Φιλοσοφία, δείκτες, καλές πρακτικές. Νομικού Χριστίνα

Αειφόρο Σχολείο Φιλοσοφία, δείκτες, καλές πρακτικές. Νομικού Χριστίνα Αειφόρο Σχολείο Φιλοσοφία, δείκτες, καλές πρακτικές Νομικού Χριστίνα Αειφορία Η αειφορία είναι μια πολύπλοκη έννοια που συγκροτείται από την αλληλόδραση των πεδίων της οικονομίας, του περιβάλλοντος, της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» Δράσεις που υλοποιήθηκαν με τη Δ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου Κορυφής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: Δημοτικό Σχολείο Παλώδιας ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-2012 Αρ. Μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 38 Αρ. Εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 7 Εκπαιδευτικοί:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2011-2012 1 ος Στόχος Το σχολείο μας Ένα εργαστήριο ανάπτυξης κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας και συνεργασίας. 1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΧΨΝΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. υγγραφή άρθρου. Upcycling Αrt: Όταν η τέχνη συναντά τις σακούλες σκουπιδιών, τότε τα ευτελή υλικά

ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΧΨΝΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. υγγραφή άρθρου. Upcycling Αrt: Όταν η τέχνη συναντά τις σακούλες σκουπιδιών, τότε τα ευτελή υλικά ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΧΨΝΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ υγγραφή άρθρου Upcycling Αrt: Όταν η τέχνη συναντά τις σακούλες σκουπιδιών, τότε τα ευτελή υλικά μεταποιούνται σε "ντιζαϊνάτες" κατασκευές!!! Ση δημοσιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων

Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων Καλλιτεχνικών Αγώνων Υπεύθυνος: Παγιώτης Σκορδάς, Φιλόλογος Υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων στα πλαίσια των σχολικών Δραστηριοτήτων Έ πολιτιστικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Προσθέτει χρόνια στη ζωή αλλά και ζωή στα χρόνια»

«ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Προσθέτει χρόνια στη ζωή αλλά και ζωή στα χρόνια» «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Προσθέτει χρόνια στη ζωή αλλά και ζωή στα χρόνια» 1 ο Γενικό Λύκειο Πάτρας Ερευνητική Εργασία Β Τάξης Σχολικού έτους 2012-2013 Ομάδα Ε Ας φανταστούμε μία στιγμή το σχολείο των ονείρων μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20.06.2014 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση(προσωρινή): Ηλία Ζερβού 10 Ταχ. Κώδικας : 28100

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15 Επιλέγω Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμήματα Εμπέδωσης σχολικό έτος 2014-15 Η πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτηρίων Saint-Paul έχει επενδύσει στη διάπλαση μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Έφη Δαρείου Εκπαιδευτικός, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21ου αιώνα» Αθήνα 2, 3 και 4 Οκτωβρίου 2015 Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής. «Ένας περίπατος στο ηλιακό μας σύστημα»

Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής. «Ένας περίπατος στο ηλιακό μας σύστημα» Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής «Ένας περίπατος στο ηλιακό μας σύστημα» Εκπαιδευτικός: Μπλούχου Στεφανία Τάξη: Β Σχολικό έτος: 2012-13 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 4 ης ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 4 ης ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 4 ης ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ Ένταξη µαθήµατος στο αναλυτικό πρόγραµµα: Ευέλικτη ζώνη Περιβαλλοντική εκπαίδευση Τάξη: ΣΤ ηµοτικού Σχολείου Γνωστικά αντικείµενα: Γλώσσα, Μαθηµατικά, Αισθητική Αγωγή Θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 2 0 1 5-2 0 1 6 ιάρκεια σεµιναρίου : 80 ώρες Κόστος : 700 (έως 10 δόσεις των 70 ) Απευθύνεται σε : εµψυχωτές, ηθοποιούς, παιδαγωγούς, θεατρολόγους, µουσειοπαιδαγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Ιανουαρίου Επίσκεψη στο ΠΟΚΕΝ Αχαρνών

Δράσεις Ιανουαρίου Επίσκεψη στο ΠΟΚΕΝ Αχαρνών Δράσεις Ιανουαρίου 2017 Επίσκεψη στο ΠΟΚΕΝ Αχαρνών 20-1-2017: Οι μαθητές του Δ1 τμήματος επισκέφτηκαν το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αχαρνών όπου παρακολούθησαν πρόγραμμα με τίτλο «Ο Δικαιόπολις ταξιδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Προβληματισμοί: Η σωστή διατροφή είναι ένα κοινωνικό θέμα που σχετίζεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η παιδική παχυσαρκία έχει γίνει κοινωνική μάστιγα

Προβληματισμοί: Η σωστή διατροφή είναι ένα κοινωνικό θέμα που σχετίζεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η παιδική παχυσαρκία έχει γίνει κοινωνική μάστιγα Προβληματισμοί: Η σωστή διατροφή είναι ένα κοινωνικό θέμα που σχετίζεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής Η παιδική παχυσαρκία έχει γίνει κοινωνική μάστιγα Στόχοι προγράμματος: Να εντάξουν οι μαθητές στην καθημερινότητά

Διαβάστε περισσότερα

Δραματοθεραπεία. Ρίτσα Μαντζαβέλα, Ψυχολόγος- Φιλόλογος Ε.Α.Ε.

Δραματοθεραπεία. Ρίτσα Μαντζαβέλα, Ψυχολόγος- Φιλόλογος Ε.Α.Ε. Δραματοθεραπεία Στόχος της δραματοθεραπείας είναι να βιώσουν τα άτομα, που συμμετέχουν, νέες ενοράσεις, εμπειρίες και διεξόδους, διευρύνοντας τον ορίζοντα έκφρασης των σχέσεών τους. Η επικοινωνία των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές δράσεις για τα απορρίμματα στη υτική Αττική

Εκπαιδευτικές δράσεις για τα απορρίμματα στη υτική Αττική Εκπαιδευτικές δράσεις για τα απορρίμματα στη υτική Αττική Θεοδωρίδου Ελένη, Υπ/νη ΠΕ Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Τσίγκου Αλεξάνδρα, Υπ/νη ΠΕ Α/βάθμιας Εκπαίδευσης ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών 6-9 Ιουλίου 2013 1ο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού στα δηµοτικά σχολεία µε Ε.Α.Ε.Π. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η θεµατική ενότητα «ρυθµός-κίνηση-χορός» στη σχολική Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG III A

INTERREG III A INTERREG III A 2000-2006 ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα Γυμνάσιο Αγιάς Η ιδέα του Ωραίου από εποχή σε εποχή και από τόπο σε τόπο 1 Συμμετέχοντες Σχολείο: Γυμνάσιο Αγιάς Τμήμα: Β2 Αριθμός μαθητών: 19 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

«Το ποτάμι μας (Τάφρος 66) Πηγή ζωής ή αιτία οικολογικής καταστροφής;»

«Το ποτάμι μας (Τάφρος 66) Πηγή ζωής ή αιτία οικολογικής καταστροφής;» «Το ποτάμι μας (Τάφρος 66) Πηγή ζωής ή αιτία οικολογικής καταστροφής;» Εκπαιδευτικοί υλοποίησης: Δημητρίου Χρήστος Όππας Δημήτριος Αγγελοχώρι, 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Είναι σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ»

ΘΕΜΑ : «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Φιλαδελφείας

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε.

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. στην Ελλάδα σχετίζεται καθαρά με τις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Και Ξενίας Παντελής Υπ. Α.Υ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Μία εργασία των μαθητών της Β' τάξης

Μία εργασία των μαθητών της Β' τάξης Μία εργασία των μαθητών της Β' τάξης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2013-14 ΤΑΞΗ Β' ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ "Α ΜΠΕ ΜΠΑ ΜΠΛΟΜ: ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ" Υπεύθυνη Τάξης: Βαρέλη Αναστασία ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Παράρτημα 2. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ X ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ημερομηνία 26 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ. 266 Σχ. Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Η 6η Δέσμη ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Η 6η Δέσμη ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Η 6η Δέσμη ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Η Δέσμη Καλών Τεχνών προσφέρεται ως επιλογή στους μαθητές της Β' και Γ' λυκείου. Για την 6η Δέσμη δεν υπάρχει στην Α' λυκείου αντίστοιχη ΟΜΠ (Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού), έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Για τη σχολική χρονια

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Για τη σχολική χρονια Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Για τη σχολική χρονια 2016-2017 Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

ιετές εκπαιδευτικό πρόγραµµα Θεατρικό παιχνίδι & εµψύχωση οµάδας

ιετές εκπαιδευτικό πρόγραµµα Θεατρικό παιχνίδι & εµψύχωση οµάδας ιετές εκπαιδευτικό πρόγραµµα Θεατρικό παιχνίδι & εµψύχωση οµάδας 2 0 1 6-2 0 1 7 ιάρκεια προγράµµατος : 240 ώρες (1 ΣΚ / µήνα στη διάρκεια δύο ετών) Κόστος : 700 / έτος (έως 10 δόσεις των 70 ) ηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΓΗΣ ΤΥ ΘΕΜΑΤΣ: - Η θάλασσα πάντα ελκύει τα παιδιά και κεντρίζει το ενδιαφέρον τους. Μέσα από την ενασχόληση με τη θάλασσα και τον πλούτο της γνωρίζουμε καλύτερα το περιβάλλον. Η βιωματική,

Διαβάστε περισσότερα

«Συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη»

«Συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη» Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νέας Προποντίδας Σχολικό Έτος 2012-13 «Συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη» Υπεύθυνος δάσκαλος : Τάκος Αθανάσιος Π.Ε. 070.5 Πορταριά, Ιούνιος 2013 Θεματικός άξονας: μαθαίνω

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα των Παιδιών «Παιδιά Πρόσφυγες, Παιδιά Μετανάστες, μα πάνω απ όλα Παιδιά»

Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα των Παιδιών «Παιδιά Πρόσφυγες, Παιδιά Μετανάστες, μα πάνω απ όλα Παιδιά» Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα των Παιδιών «Παιδιά Πρόσφυγες, Παιδιά Μετανάστες, μα πάνω απ όλα Παιδιά» Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Μπλούχου Στεφανία, ΠΕ 70 Σχολικό έτος: 2015-2016 Λίγα

Διαβάστε περισσότερα

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου)

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Ομιλία-συζήτηση με βασικό άξονα προσέγγισης το Φάσμα του Αυτισμού και με αφορμή το βιβλίο της Εύας Βακιρτζή «Το Αυγό» στο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενότητα 06: Σκοποί και Στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα