«Τέχνη και Ανακύκλωση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Τέχνη και Ανακύκλωση»"

Transcript

1 «Τέχνη και Ανακύκλωση» Μαραβελάκη Μαρίνα 1, Μπολιεράκη Κωνσταντίνα 2, Πανονίδου Ελπίδα 3 1. Χαράκτρια Καθηγήτρια Εικαστικών Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο Γέρακα, /νση /θµιας Εκ/σης Ανατολικής Αττικής 2. Ζωγράφος Καθηγήτρια Εικαστικών Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο Γέρακα, /νση /θµιας Εκ/σης Ανατολικής Αττικής 3. Ζωγράφος Καθηγήτρια Εικαστικών Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο Γέρακα, /νση /θµιας Εκ/σης Ανατολικής Αττικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που παρουσιάζουµε στο «4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ): προς την αειφόρο ανάπτυξη: Φυσικοί Πόροι, Κοινωνία, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» εκπονήθηκε στο Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο Γέρακα. Επιλέξαµε και υλοποιήσαµε τα προγράµµατα «Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», «Η ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», «ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΕΝ ΡΟ» τα σχολικά έτη , και αντίστοιχα. Η Οικολογία και η Ανακύκλωση δεν αφορούν µόνο στα αντικείµενα που χρησιµοποιούµε ή επαναχρησιµοποιούµε είναι έννοιες Σύγχρονες, Πολυδιάστατες και Πολυεπίπεδες. Η εκπαίδευση των µαθητών στις παραπάνω έννοιες διαµορφώνει συνειδήσεις και προτείνει τρόπους διαχείρισης του περιβάλλοντος, που διέπονται από σεβασµό προς της φύση και τους φυσικούς νόµους. Για την προσέγγιση των τριών προγραµµάτων απαιτήθηκαν ξεκάθαρα κριτήρια και σκοποί, εκπαιδευτικοί στόχοι, ποικίλες µεθοδολογίες τόσο θεωρητικές και όσο βιωµατικές, τεχνικές προσέγγισης και τέλος παρουσιάσεις των αποτελεσµάτων, που γνώρισαν στους µαθητές συµπεριφορές, αυτοπεποίθησης, αλληλοεκτίµησης, σεβασµού στο περιβάλλον και κατ επέκταση στο συνάνθρωπο. Αποτελέσµατα του συνόλου των περιβαλλοντικών προγραµµάτων ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ήταν τόσο η καλλιέργεια στους µαθητές αρετών όπως κοινωνικοποίηση, σεβασµός προς αυτά πράγµατα ή αυτούς τους ανθρώπους που µας περιβάλλουν, κριτική σκέψη, όσο και η µείωση των απορριµµάτων στο σχολείο, στο σπίτι, αλλά και η ενεργοποίηση των ώστε να συµµετέχουν σε κάθε προσπάθεια προφύλαξης του περιβάλλοντος. Επίσης επικοινώνησαν το µήνυµα της προστασίας του περιβάλλοντος µέσω της Τέχνης στον τοπικό, πανελλαδικό και διεθνή χώρο µε εκθέσεις, δρώµενα και παρουσιάσεις σε συνέδρια. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Οικολογία, Ανακύκλωση, Τέχνη, διαχείριση, σεβασµός, κοινωνικοποίηση, επικοινωνία, Τέχνη και Ανακύκλωση, Κινητική Τέχνη και Ανακύκλωση, Τέχνη και έντρο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο ξεκίνησε να λειτουργεί στο ήµο Γέρακα το 2002 και έχει σα στόχο, παράλληλα µε τα µαθήµατα γενικής παιδείας, να καλλιεργήσει τις δεξιότητες των µαθητών του προς τρεις κατευθύνσεις: α) εικαστικά, β) θέατρο και γ) χορό.

2 Οι µαθητές καθηµερινά αντιµετωπίζουν τη διαδικασία της αποσπασµατικής πληροφορίας τόσο εντός σχολείου (γενικά και ειδικά µαθήµατα), όσο και εκτός αυτού ΜΜΕ και internet (κοινωνικές δραστηριότητες και συναναστροφές), άρα είναι ανάγκη, κατά την γνώµη µας, να υπάρχει ακόµα και θεµατικά µια κοινή κατεύθυνση. Η έννοια της Ανακύκλωσης έδωσε το πλαίσιο µέσα στο οποίο µπορέσαµε να αναπτύξουµε διαφορετικές εκφάνσεις της τέχνης και να χρησιµοποιήσουµε διαφορετικές τεχνικές, προσεγγίζοντας την µέσα από την εικαστική γλώσσα. Το 2005 υπό την Αιγίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου το Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο Γέρακα ξεκίνησε τα πρώτα του δηµιουργικά ταξίδια µέσω της Ανακύκλωσης. Η Οικολογία και η Ανακύκλωση δεν αφορούν µόνο στα αντικείµενα που χρησιµοποιούµε ή ξαναχρησιµοποιούµε είναι έννοιες Σύγχρονες, Πολυδιάστατες και Πολυεπίπεδες. Η εκπαίδευση των µαθητών στις παραπάνω έννοιες διαµορφώνει συνειδήσεις και προτείνει τρόπους διαχείρισης του περιβάλλοντος, που διέπονται από σεβασµό προς της φύση και τους φυσικούς νόµους. Η "σκουπιδοτέχνη" (trash art) δηµιουργείται από σκουπίδια και άλλα άχρηστα αντικείµενα τα οποία µετατρέπονται σε έργα σύγχρονης τέχνης. Η επαφή των µαθητών µε έργα σκουπιδοτέχνης, τους βοηθάει να εξοικειωθούν και να κατασκευάσουν ασυνήθιστα δηµιουργήµατα, µαθαίνοντας νέες τεχνικές που ξεφεύγουν από την κλασική αντιµετώπιση του σχεδίου και της ζωγραφικής. Οι οµαδικές δραστηριότητες είναι µια µορφή άσκησης, µε τις πιο αποτελεσµατικές επιδόσεις. Η οµάδα µπορεί να παίξει ρόλους συνδυαστικούς, συντονιστικούς, και επικοινωνιακούς στη γνωστική διαδικασία. Η συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων προσφέρει τις πληροφορίες, τον τρόπο έρευνας, την οικολογική µελέτη για την ανακύκλωση, ενώ µέσα από το πρίσµα της καλλιτεχνική δηµιουργίας τονίζει την εικαστική περιβαλλοντική αντίληψη για την χρήση ανακυκλώσιµων και ανακυκλωµένων υλικών στοχεύοντας παράλληλα στα: Τι είναι η ανακύκλωση και ποιοι οι κύριοι στόχοι της; Γιατί πρέπει να ανακυκλώνουµε τα σκουπίδια; Γιατί πρέπει να τοποθετήσουµε κάδους ανακύκλωσης στο σχολείο; Τι µπορούµε να ανακυκλώσουµε µόνοι µας στο σπίτι; Ποια υλικά θα ανακυκλώναµε; Ποια τα οφέλη της ανακύκλωσης; Επιλέξαµε και υλοποιήσαµε στη διάρκεια των σχολικών ετών , , αντίστοιχα τα περιβαλλοντικά προγράµµατα «Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», «Η ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» και «ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΕΝ ΡΟ». ΚΡΙΤΗΡΙΑ Με κοινή κατεύθυνση, εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων συνεργαστήκαµε, συνδυάζοντας γνώσεις από εικαστικά, φυσική, βιολογία, µαθηµατικά, γεωγραφία, φιλολογία, χορό, θέατρο προς την επίτευξης ενός κοινού αποτελέσµατος, την ολιστική αντίληψη του εικαστικού έργου. Μας ενδιέφερε να συνειδητοποιήσουν αφενός οι µαθητές τη στενή σχέση ανάµεσα στις δικές τους καταναλωτικές συνήθειες και την παραγωγή απορριµµάτων, την σπατάλη πρώτων υλών και ενέργειας, να ευαισθητοποιηθούν ως προς την αξία του φυσικού πλούτου της χώρα µας (χλωρίδα, πανίδα) και να συµβάλουν στην προστασία του και αφετέρου να δηµιουργήσουν και να κατασκευάσουν εικαστικά έργα και δρώµενα µε υλικά προσφιλή προς το περιβάλλον, που µπορούν να ανακυκλωθούν. Επίσης να

3 επαναχρησιµοποιήσουν υλικά, τα οποία έχουν ήδη κλείσει τον πρώτο κύκλο ζωή τους, που αφορά σ αυτό για το οποίο δηµιουργήθηκαν, ενώ µέσα από τη νέα χρήση, ως πρώτη ύλη για το εικαστικό έργο, αυτά τα υλικά κερδίζουν έναν νέο κύκλο ζωής. Γεγονός που ως πρακτική βοηθάει τους µαθητές µας να κατανοήσουν καλύτερα έννοιες, όπως δεύτερη ευκαιρία και σεβασµός σε ό,τι µας περιβάλλει. Επιλέξαµε µια σειρά από θέµατα που σαν στόχο έχουν την καλλιέργεια της φαντασίας του µαθητού, ενώ συγχρόνως διασκεδάζει µαθαίνοντας. Σταθερή επιδίωξη είναι η βιωµατική δράση του µαθητή, που δεν σταµατάει στην αποπεράτωση της εργασίας, αλλά εξελίσσετε και ολοκληρώνεται όταν παρουσιάζετε στο κοινό. Αυτό το πετύχαµε προσεγγίζοντας το θέµα παράλληλα τόσο θεωρητικά, όσο και µέσα από την εικαστική πράξη. Την Θεωρητική υποστήριξη µας πρόσφερε η αναφορά σε κινήµατα από την ιστορία της τέχνης, σε εκπαιδευτές της τέχνης και καλλιτέχνες που µε το έργο τους άνοιξαν νέους ορίζοντες στην εικαστική αντίληψη. Ενώ µέσα από την εικαστική πράξη ερευνήσαµε τις δυνατότητες και τις διαδικασίες επαναχρησιµοποίησης του µετάλλου, γυαλιού, πλαστικού, χαρτιού στα πλαίσια της ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής, ψηφιδωτού, performance art, χορού, θεάτρου, µουσικής, τέχνης του δρόµου κ.α. Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι µας, σεβασµός στο περιβάλλον και δηµιουργική έκφραση, ακολουθήσαµε ένα πρόγραµµα, που θα οργανώνει και θα οδηγεί αυτή την προσπάθεια σε κάποιους διερευνητικούς δρόµους. Σταθερή επιδίωξη όλων των προγραµµάτων είναι η βιωµατική δράση του µαθητή, αποτέλεσµα της οποίας είναι ο σεβασµός προς το περιβάλλον, που αφορά στην γενικότερη συµπεριφορά και στάση απέναντι στη ζωή. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Ασχολούµαστε µε την ανακύκλωση εστιάζοντας στην έννοια και την αξία της. ηµιουργήσαµε οµάδες µαθητών που τους αναθέσαµε κυκλικά να ερευνήσουν τις δυνατότητες και τις ιδιότητες των τεσσάρων βασικών υλικών προς ανακύκλωση και να παρουσιάσουν εικαστικές προτάσεις. Προσκαλέσαµε περιβαντολλόγους που αναφέρθηκαν στις έννοιες αειφορία και βιώσιµη ανάπτυξη, δηλαδή ανάπτυξη χωρίς να µειώσουµε ή να καταστρέψουµε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης των επόµενων γενεών. Επισκεφτήκαµε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε στόχο οι µαθητές να µετέχουν σε ολοκληρωµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα σχετικά µε τις παραπάνω έννοιες, όπως παρακολούθηση DVD, δηµιουργία συνθηκών για συζητήσεις και βιωµατική συµµετοχή των, κατασκευάζοντας διάφορα αντικείµενα. Ενώ αντίστοιχα για την παραγωγή του θεατρικού έργου και των δρώµενων χωρίστηκαν σε οµάδες συγγραφής, κατασκευής κοστουµιών, σκηνικών, αφίσας, έντυπου υλικού, δράσης. Παρουσιάσαµε εκθέσεις και εικαστικά δρώµενα µε εργασίες των µαθητών στο κοινό. Για εµάς, έγινε πλέον θεσµός, να εκθέτουµε την δουλειά των µαθητών µας σε χώρους εντός και εκτός σχολείου, ώστε να τους δίνουµε κίνητρα κοινωνικοποίησης. Οι µαθητές µε τη συµµετοχή των επισκεπτών της έκθεσης και των ΜΜΕ βίωσαν το µοίρασµα της τέχνης και το κοινωνικό πρόσωπο της αλληλεγγύης.

4 ΣΤΟΧΟΙ Εργασίες από τα απορρίµµατα των καταναλωτικών µας αγαθών «Να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα της εποχής µας, τη διαχείριση των απορριµµάτων.» «Να πληροφορηθούν για τα προϊόντα που γίνονται από ανακυκλώσιµο χαρτί, αλουµίνιο, γυαλί, πλαστικό.» «Να αναπτύξουν και να ενεργοποιήσουν την αισθητική τους καλλιέργεια µε αφορµή καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα από ανακυκλώσιµα υλικά.» «Να συνειδητοποιήσουν τη στενή σχέση ανάµεσα στις δικές τους καταναλωτικές συνήθειες και την παραγωγή απορριµµάτων, τη σπατάλη πρώτων υλών και τη σπατάλη ενέργειας.» «Να προβληµατιστούν αν µπορούν να ανακυκλώνουν στα σπίτια τους. Να διερευνήσουν ποια υλικά µπορούν να ανακυκλώσουν. Να ξεκινήσουν ανακύκλωση. «Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα συµµετοχής όλων των πολιτών στην προσπάθεια διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος.» Εργασίες από υλικά που πάρθηκαν από Χωµατερές «Να µάθουν να σέβονται το περιβάλλον.» «Να τοποθετήσουν κάδους ανακύκλωσης στο σχολείο.» «Να µάθουν να µην απαξιώνουν και να µην ισοπεδώνουν τα πάντα, για να πλουτίσει η ζωή τους από συναισθήµατα.» «Να καλλιεργήσουν δηµιουργικές δεξιότητες.» Εργασίες από Οικολογικά Υλικά «Ν αγαπήσουν το φυσικό τους περιβάλλον και να αναλάβουν δράση υπέρ της οικολογίας.» «Να διευρύνουν τους ορίζοντές τους στο πεδίο της φαντασίας.» Ενότητα έντρο και Ανακύκλωση «Να βιώσουν και να συνειδητοποιήσουν µέσα από δράσεις - µε άξονες την εικαστική τέχνη και το θεατρικό παιχνίδι την αξία του φυσικού πλούτου και το µέγεθος της καταστροφής από τις πρόσφατες πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2007.» «Να ευαισθητοποιηθούν ως προς την πρόληψη της προστασίας των δασών» «Να µεταφέρουν µέσα από τα δικά τους καυστικά σχόλια µια φωνή διαµαρτυρίας αλλά και τα δικά τους αισιόδοξα µηνύµατα.» «Να νιώσουν την ανάγκη να εκφραστούν παίζοντας, γιατί µ' αυτό τον τρόπο διερευνούν, χωρίς να το συνειδητοποιούν, τις βαθύτερες επιθυµίες τους, τις ανεξερεύνητες ικανότητές τους, σε µια ηλικία που αυτό όχι µόνο επιτρέπεται αλλά και επιβάλλεται, για την καλύτερη προετοιµασία τους ως ενήλικοι πολίτες.» «Να υλοποιήσουν έργα ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποιηµένου χαρτιού από µεγάλες κατασκευές και βιβλία, όπου η µορφή, το υλικό και το περιεχόµενο των έργων να συλλεχτεί από τον ίδιο µέσα από το οικογενειακό περιβάλλον του.» ΜΕΘΟ ΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Εργασίες από τα απορρίµµατα των καταναλωτικών µας αγαθών. 2. Χρήση υλικών που ανακυκλώνει κάθε µαθητής µε την οικογένειά του στο σπίτι του. 3. Εργασίες από υλικά που πάρθηκαν από Χωµατερές της γειτονιάς. 4. Σχολικές και οικογενειακές επιδροµές σε χωµατερές.

5 5. Εργασίες από Οικολογικά Υλικά: Φυσικές σκόνες µε αυγό και ξύδι σε ξύλα και σε διάφορα είδη χαρτιών (επαναχρησιµοποιηµένα). 6. Συζήτηση µε τους µαθητές και ανάλυση του θέµατος άσος και Φωτιά µέσα από την Ιστορία της Τέχνης. Συνδυάσαµε διάφορα είδη δέντρων σε διάφορες µορφές γραφής και τεχνικής. 7. Γνωριµία µε την τέχνη της ανακύκλωσης µέσα από τα κινήµατα της Ιστορία της Τέχνης (recycle art, earth art, ecology art, land art, trash art, environmental art). 8. ηµιουργία Οµάδων εργασίας για την παραγωγή θεατρικών, χορευτικών και εικαστικών δρώµενων. Συγγραφική οµάδα, οµάδα κατασκευής κουστουµιών, οµάδα κατασκευής σκηνικών, οµάδα δηµιουργίας έντυπου υλικού. 9. ηµιουργία Οµάδων εργασίας για την παραγωγή βιβλίων από ανακυκλωµένο χαρτί µε θέµα το έντρο, την Ελένη και τον Ρατσισµό. ιαθεµατικές εργασίες µε το µάθηµα των Νεοελληνικών. 10. ηµιουργία χάρτινών κατασκευών µεγάλου µεγέθους από µεταχειρισµένα χαρτόνια και φελλούς µε θέµα «Τα έντρα υπό των καταναλωτικών µας ορέξεων» όπου κάθε µαθητής διηγούταν τις προσωπικές του εικόνες µε στοιχεία από την κατανάλωση και την επεξεργασία του περιβάλλοντος προς το καταναλωτικό συµφέρων των ανθρώπων. 11. Παρατήρηση και δηµιουργία σκίτσου δέντρων µέσα στο φυσικό τους περιβάλλον, από εγκυκλοπαίδειες, από περιοδικά, από κόµικς, από παραµύθια και έρευνα υλικού στο διαδίκτυο. 12. Συλλογή πληροφοριών για το χρονικό της καταστροφής των δασών το καλοκαίρι 2007: internet, τηλεόραση, δηµοσιεύµατα, φωτογραφίες. 13. Καταγραφή Χάρτη δασών στην Ελληνική Επικράτεια. 14. Έρευνα για παραµύθια µε ήρωες όπου η ιστορία τους διαδραµατίζεται σε δάσος και µελέτη του ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου του τόπου που γεννήθηκε ο ήρωας και το παραµύθι, εστιάζοντας στην ελληνική µυθολογία και σε ελληνικούς µυθικούς ήρωες. 15. Επιλογή ενός ήρωα παραµυθιού του δάσους από κάθε παιδί και διασκευή του χαρακτήρα του ήρωα για της ανάγκες του έργου. Συλλογή όλων των στοιχείων και συγγραφή θεατρικού έργου. Προτάσεις για µουσικές επιλογές. 16. Σχεδιασµός κουστουµιών και σκηνικών αντικειµένων από ανακυκλωµένα και επαναχρησιµοποιηµένα υλικά. 17. Πρόβες µέσα από τις οποίες ενισχύονται η συνεργασία, ο αυτοσχεδιασµός, η συγκέντρωση, η κίνηση, βιωµατική συµµετοχή και διαδραστικό τρόπος έκφρασης. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό Έτος Χάρτινες κατασκευές σε επίπεδα, Βεντάλιες από χαρτί και νήµα, Χάρτινα Καπέλα, Χειροποίητο χαρτί, Εγκατάσταση µε θέµα «το αερόστατο» από εφηµερίδα και σχοινιά, Κούκλες κουκλοθέατρου από χαρτί και ύφασµα, Κουκλοθέατρο από χαρτόνι, τσουβάλι και ύφασµα, Μαριονέτες από χαρτί, Κουστούµια από παλαιά ρούχα µε χαρτί από κόµικς για το εικαστικό δρώµενο «το χαρτί µε τα 4 στοιχεία της φύσης», Κουστούµια Πουλιών από παλαιά ρούχα για το εικαστικό δρώµενο ο χορός των πτηνών, Μάσκες Πουλιών από εφηµερίδες, Κούκλες και Κατασκευές από πλαστικό, Μήτρες Χαρακτικής από CD & τηλεκάρτες, Χαρακτικά τυπώµατα σε

6 χάρτινες χρησιµοποιηµένες σακούλες, Κουστούµια Σκάκι για το εικαστικό δρώµενο το σκάκι από πλαστικό και χαρτί, Αλουµίνιες Κατασκευές, Στεφάνια από αλουµίνιο, Γλυπτά από αλουµίνιο, Γλυπτά από γυαλί, Μακέτες ωµατίων από κούτες παπουτσιών και επαναχρησιµοποιηµένα υλικά, Σκηνικά Θεάτρου από χαρτιά και παλαιά ρούχα, Αποκριάτικές στολές από επαναχρησιµοποιηµένα υλικά και αρµάτων - παρέλαση στο ήµο Γέρακα, Ψηφιδωτά σε φθαρµένα σχολικά θρανία & καρέκλες, χρησιµοποιώντας παλιά πλακάκια από χωµατερές, Βυζαντινές εικόνες µε αυγοτέµπερα, κολλάζ από εφηµερίδες και περιοδικά µε τέµπερα, οµαδικά βιβλία από επαναχρησιµοποιηµένο χαρτί. Σχολικό έτος ηµιουργία ρολογιών από επαναχρησιµοποιηµένα υλικά µε θέµα το νερό. Μουσικά Κουτιά από κούτες παπουτσιών. Κατασκευή κούκλων από εφηµερίδα και χαρτοπολτό Carousel. Κατασκευή χαρταετών από επαναχρησιµοποιηµένα χαρτόνια και παλαιά υφάσµατα Χορευτικό και Εικαστικό ρώµενο «Το Πέταγµα». Κατασκευές από Αλουµίνια mobiles (kinetic art). Χάρτινες κατασκευές Μύλοι µε σχέδια που δηµιουργούν την αίσθηση της κίνησης (Op Art). Κατασκευή κουστουµιών από επαναχρησιµοποιηµένο υλικό µε θέµα «νύφες» - Εικαστικό και Χορευτικό ρώµενο. Fashion Show από επαναχρησιµοποιηµένα υλικά Εικαστικό ρώµενο. Κατασκευή πορτραίτων από επαναχρησιµοποιηµένο υλικό (χαρτόνια, υφάσµατα,. εφηµερίδες, σχοινιά, αλουµίνιο, σκουπίδια από το σπίτι) σε µεγάλο µεγέθους από πρόσωπα της Ιστορίας της τέχνης Εικαστικό ρώµενο Σχολικό Έτος Οµαδικά Βιβλία από ανακυκλωµένο και επαναχρησιµοποιηµένο χαρτί µε θέµα τον Ρατσισµό. ιαθεµατική εργασία µε το µάθηµα των Νεοελληνικών. Κατασκευές από επαναχρησιµοποιηµένα υλικά µε θέµα τον Ρατσισµό. Θεατρικό ρώµενο µε τίτλο «Θυµάσαι;» µε θέµα της πυρκαγιές του Κατασκευές από χαρτόνι διαστάσεων 1-1,5m 2 µε επαναχρησιµοποιηµένο χαρτί και οικολογικά χρώµατα µε θέµα «το δέντρο και τις καταναλωτικές µας συνήθειες». ηµιουργία χάρτινης εγκατάστασης από Χάρτινες Μεταχειρισµένες Σακούλες ζωγραφισµένες µε Τέµπερα µε θέµα «Καρποί» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Από το Μάιο του 2006 ξεκινήσαµε µια συνεργασία µε τον ήµο Αθηναίων και το Εco Festival, που κατέληξε σε ένα πολιτιστικό περιβαλλοντικό γεγονός σε δηµόσιους χώρους, τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς. Γεγονός που αποτέλεσε εφαλτήριο ενός θεσµού που αφορούσε την έκθεση της δουλειάς των µαθητών µας, ώστε να τους δίνουµε κίνητρα κοινωνικοποίησης. Τα τρία χρόνια συνεργασίας, οµαδικής δουλείας και δηµιουργικής έντασης έκανε (σύµφωνα µε µαρτυρίες µαθητών) πολύ ευχάριστη την σχολική ζωή. Μεγάλη επίσης, ήταν η έκπληξη τους να διαπιστώσουν ιδίοις όµµασι ότι τα «σκουπίδια» µπορούν να µεταµορφωθούν σε τέχνη.

7 Σχήµα 1: Μάιος Πολιτισµικό Κέντρο Μελίνα του ήµου Αθηναίων: έκθεση και θεατρικά δρώµενα «Η Τέχνη στην Ανακύκλωση» στο πλαίσιο του Eco Festival 2006 Σχήµα 2: Μάιος Πολιτιστικό Κέντρο ήµου Αθηναίων, στο πλαίσιο της έναρξης του Eco Festival 2007: έκθεση και εικαστικά δρώµενα, τέχνη του δρόµου «Η Κινητική Τέχνη στην Ανακύκλωση» Εικαστικό ρώµενο στο Προαύλιο του Πολιτιστικού Κέντρου του δήµου Αθηναίων, Ακαδηµίας 50, Αθήνα. Σχήµα 3: Καλοκαίρι Ίδρυµα Ευγενίδου: έκθεση µε αφορµή την παγκόσµια µέρα του Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου - «Eco Trash Art

8 Σχήµα 4: Νοέµβριος 2007 µέχρι Σεπτέµβριο Advance and Science Technology Museum, στην πόλη Νταζέον της Κορέας: Η έκθεση «Eco Trash Art» ταξίδεψε στην Κορέα µε χρηµατοδότηση του Ιδρύµατος Ευγενίδου και φιλοξενήθηκε στην Κορέα µέχρι τον Σεπτέµβριο του Παράλληλα µε την έκθεση οργανώθηκε και πραγµατοποιήθηκε στο Μουσείο της Κορέας «Forum» στο οποίο παρουσιάσαµε τους εκπαιδευτικού στόχους, µεθοδολογία, εικαστικές δραστηριότητες και αποτελέσµατα των δύο τελευταίων σχολικών ετών περιβαλλοντικών προγραµµάτων µε θέµα «Τέχνη και Ανακύκλωση». Η έκθεση περιόδευσε σε άλλους δύο εκθεσιακούς χώρους µε επιτυχία µέσα στην Κορέα. Σχήµα 5: Σχολική χρονιά 2007/ Τα χειροποίητα εικονογραφηµένα βιβλία από ανακυκλωµένα υλικά φιλοξενήθηκαν για πρώτη φορά από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ) στην 1 η Έκθεση Παιδικού κι Εφηβικού Βιβλίου στο εκθεσιακό κέντρο της HELEXPO στην Αθήνα (1-4/2/2008). H έκθεση έχει φιλοξενηθεί στο ηµαρχείο Γέρακα, στη ιεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης το Μάιο του 2008, στα αντιρατσιστικά φεστιβάλ της Αθήνας και της Θεσ/κης τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 2008, και στον Πολιτιστικό Σεπτέµβριο του ήµου Γέρακα Ανατολικής Αττικής το Σεπτέµβριο Σχήµα 6: Μάιο Παρουσίαση Θεατρικής Παράστασης στο Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο του Γέρακα και στο Πολιτισµικό Κέντρο Μελίνα στο πλαίσιο της έκθεσης Μικροί Συλλέκτες που διοργάνωσε το Παιδικό Μουσείο µε την συνεργασία του ήµου Αθηνών

9 Σχήµα 7: Μάρτιος Κατασκευή βιβλίου-φακέλου από Ανακυκλωµένο Χαρτί. ιαθεµατική εργασία µε το Μάθηµα των Νεοελληνικών «Λέτε να υπάρχει ελπίδα;» του Στέφανου Μακρή, µαθητή της Γ γ/σίου (κατεύθυνση εικαστικών). Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Ρατσισµού (21 Μαρτίου) ο ήµαρχος Γέρακα, κ. Ζούτσος, προχώρησε στην έκδοση σε 2000 αντίτυπα του χειροποίητου ανακυκλωµένο από χαρτί βιβλίου-κόµικ Σχήµα 8: Μάιος 2008 ηµιουργία χάρτινης εγκατάστασης από Χάρτινες Μεταχειρισµένες Σακούλες ζωγραφισµένες µε Τέµπερα για Εκθεσιακό Σκοπό στο Πλαίσιο του EKO ART FESTIVAL 2008 µε θέµα «Καρπούς» που εκτέθηκε από τις 20 µέχρι τις 31 Μαΐου στο Πνευµατικό Κέντρο του ήµου Αθηναίων στην Ακαδηµία 50 στην έκθεση του διάσηµου Γερµανού καλλιτέχνη Thitz. Σχήµα 9: Μάιος Έκθεση Χάρτινων Κατασκευών στο Πολιτισµικό Κέντρο Μελίνα του ήµου Αθηναίων την ηµέρα του περιβάλλοντος σε έκθεση που οργάνωσε το Παιδικό Μουσείο σε συνεργασία µε το ήµο Αθηνών. Τίτλος της έκθεσης «Μικροί Συλλέκτες»

10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ως αποτέλεσµα των τριών χρόνων ασχολίας µας µε την έννοια της ανακύκλωσης είναι τόσο η ευαισθητοποίηση των µαθητών που αφορά στο φυσικό πλούτο σχετικά µε την πρόληψη, την προστασία, την αγάπη και την συνείδηση της προσφοράς του περιβάλλοντος στον άνθρωπο, όσο και η αναγνώριση της άρρηκτης και εξαρτηµένης σχέσης του ανθρώπου µε το περιβάλλον του. Επίσης οι µαθητές µε τον συνδυασµό διαφορετικών τεχνών ανάπτυξαν εικαστικές, θεατρικές και συγγραφικές δεξιότητες. Απόκτησαν γνώσεις σχετικά µε ιστορικά, κοινωνικά, γεωγραφικά στοιχεία, επιπλέον µε πολιτισµούς, µύθους, παραδόσεις που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον. Έµαθαν να αξιοποιούν το υλικό τους µεταγράφοντας ειδήσεις της επικαιρότητας σε τέχνη. Ενδυνάµωσαν την δηµιουργικότητα, την φαντασία και την αυτοπεποίθηση τους µέσα από την καλλιτεχνική και εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την έκθεση των έργων τους στο κοινό. Ανάπτυξαν το πνεύµα της συνεργασίας και της οµαδικότητας. Εξοικειώθηκαν µε τεχνικές και υλικά της ανακύκλωσης. Σχολίασαν την έλλειψη κοινωνικής συνείδησης σε θέµατα πρόληψης φυσικών πόρων και ανακύκλωσης. Απέκτησαν θετική στάση απέναντι στη µείωση των απορριµµάτων, στον περιορισµό των συσκευασιών των καταναλωτικών υλικών, στην επαναχρησιµοποίηση των υλικών και στην ανακύκλωση. Στοχάστηκαν και υιοθέτησαν συµπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον και τον συνάνθρωπο. Βίωσαν και ένιωσαν τον ενθουσιασµό, την απόλαυση, την χαρά µέσα από τα εικαστικά, την χαρακτική, την γλυπτική, την τέχνη του βιβλίου, θεατρικά δρώµενα κ.ά., να δηµιουργούν εικόνες και δράσεις, που έχουν την δύναµη να κινητοποιούν και να αποδεσµεύουν συγκινήσεις. Ανακεφαλαιώνοντας καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι Ανακύκλωση και η Οικολογία µέσω της Τέχνης και της αισθητικής εκπαίδευσης, µέσα από την εικαστική δράση και αισθητική πράξη ενισχύονται. Γιατί η τέχνη έχει την δυνατότητα να εκφράζει σκέψεις και καταστάσεις και να απευθύνεται στην ψυχή και στην καρδιά του θεατή. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Burnie, David (2001) Περιβάλλον. Εκδ. Ερευνητές. Condon, J. (1992) Ανακυκλωµένο Χαρτί. Εκδ. Ερευνητές. Palmer J., (1992) Aνακυκλωµένο Πλαστικό. Εκδ. Ερευνητές. Palmer J., (1992) Aνακυκλωµένο Μέταλλo. Εκδ. Ερευνητές. Web site addresses: (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης) (Ελληνικό ίκτυο Ανακύκλωσης) (Τα πάντα για την ανακύκλωση) (το τµήµα για την ανακύκλωση του ιστοχώρου του Υπουργείου Περιβάλλοντος) (Ελληνική Εταιρία ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων) (Ελληνικό ίκτυο Ανακύκλωσης) (Οι ιστοσελίδες περιέχουν εκπαιδευτικό υλικό, πληροφορίες, παιχνίδια και δραστηριότητες για θέµατα διαχείρισης απορριµµάτων και για άλλα περιβαλλοντικά ζητήµατα) (Η ιστοσελίδα περιέχει εκπαιδευτικό υλικό σχετικό µε διδακτικές µεθόδους)

Περπατώ µες στο δάσος και µε ό,τι µαζεύω δηµιουργώ

Περπατώ µες στο δάσος και µε ό,τι µαζεύω δηµιουργώ Περπατώ µες στο δάσος και µε ό,τι µαζεύω δηµιουργώ ήµου Ε. 1, Βαλαβάνη. 2 1. Νηπιαγωγός Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάµου e-mail: evivoula@mailbox.gr 2. Νηπιαγωγός Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Κωνσταντίνα Μπολιεράκη 1, Μαρίνα Μαραβελάκη 2, Μελποµένη-(Μελίνα) Κυζερίδη 3, Τριανταφυλλιά Φυντανίδου 4 1. Ζωγραφική, ΜΑ Σχεδιασµός-Χώρος-Πολιτισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Απορριµµάτων - Ανακύκλωση

ιαχείριση Απορριµµάτων - Ανακύκλωση ιαχείριση Απορριµµάτων - Ανακύκλωση Καρολίνα Καλκαντάρα 1, Μαρία Θεοχάρη 2, Κωνσταντίνα Καρτάση 3, Εµµανουέλα Κολιοµίχου 4, Γρηγόρης Κανελλόπουλος 5, Ζαµπέτα Λαµπρινέα 6 1, 2, 6 Μετεκπαιδευόµενες Νηπιαγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Πρόγραμμα Π.Ε. για μαθητές και μαθήτριες Α/θμιας Εκπαίδευσης ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Πρόγραμμα Π.Ε. για μαθητές και μαθήτριες Α/θμιας Εκπαίδευσης ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Πρόγραμμα Π.Ε. για μαθητές και μαθήτριες Α/θμιας Εκπαίδευσης ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπεύθυνος έργου: Ευθύµης Κιουµουρτζόγλου Οµάδα σχεδιασµού και υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Το δικό μου ταξίδι ή Τα παπούτσια που έβγαλαν ρίζες

ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Το δικό μου ταξίδι ή Τα παπούτσια που έβγαλαν ρίζες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 6ο Νηπιαγωγείο Περαίας Το δικό μου ταξίδι ή Τα παπούτσια που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Κομποστοποίηση Ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων»

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Κομποστοποίηση Ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων» Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Κομποστοποίηση Ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων» Αντιγόνη Λάμπρου 1, Ελευθερία Τσιούρη 2, Κυριακή Παπαδοπούλου 3 1. Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. 1, ΠΑΥΛΙΔΗΣ Δ. 1, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. 1, και ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε. 1 1 Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού. Διεύθυνση Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Αχαίας e-mail: stayros70@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτικού για το Θέατρο

Οδηγός εκπαιδευτικού για το Θέατρο 2011 πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης Οδηγός εκπαιδευτικού για το Θέατρο [Στο Πλαίσιο των δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας για όλες τις βαθμίδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης] Ο Οδηγός συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Α-Ω. Το λεξικό μας για ευτυχισμένα παιδιά από το Α έωs το Ω

Α-Ω. Το λεξικό μας για ευτυχισμένα παιδιά από το Α έωs το Ω Α-Ω Το λεξικό μας για ευτυχισμένα παιδιά από το Α έωs το Ω Aνακαλύψτε τον κόσμο του Σχολείου μας και δείτε πώς κάθε λέξη μπορεί να μεταμορφωθεί σε διαφορετικές σχολικές εμπειρίες καλωσήλθατε στο σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης 26ου & 29ου Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών

Σχέδιο Δράσης 26ου & 29ου Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Αχαρνών Σχέδιο Δράσης 26ου & 29ου Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών Ημερομηνία Υποβολής: 12-11-2012 0 Ζώνη Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διετές Πρόγραμμα Δράσης 2008-2009

Διετές Πρόγραμμα Δράσης 2008-2009 Διετές Πρόγραμμα Δράσης 2008-2009 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 1 Στρατηγικό Όραμα ΓΕΡΑΚΑΣ ΧΡΩΜΗ, ΖΩΝΤΑΝΗ Η βασική ιδέα του συνθήματος ς «ΠΟΛΗ/Υ ΧΡΩΜΗ, ΠΟΛΗ/ΥΖΩΝΤΑΝΗ» είναι η ανάδειξη μιας καινούριας

Διαβάστε περισσότερα

1 ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ

1 ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ORFF ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Το τμήμα αυτό έχει σαν στόχο να αναπτύξει τη φαντασία, την αισθητική καλλιέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Σκανδάλη Κ. Μαργαρίτα. Διαδρομές παπουτσιών. Πρόταση για ένα μουσειοπαιδαγωγικό διαπολιτισμικό πρόγραμμα

Σκανδάλη Κ. Μαργαρίτα. Διαδρομές παπουτσιών. Πρόταση για ένα μουσειοπαιδαγωγικό διαπολιτισμικό πρόγραμμα Σκανδάλη Κ. Μαργαρίτα Διαδρομές παπουτσιών Πρόταση για ένα μουσειοπαιδαγωγικό διαπολιτισμικό πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ 2005 «Αντί εισαγωγής» Η μουσειοπαιδαγωγική εκπαίδευση ως επιστημονικό πεδίο ανήκει στις Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05 5 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 5 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

HELECO 05 5 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 5 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 HELECO 05 5 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον µε άλλα µάτια

Το περιβάλλον µε άλλα µάτια Το περιβάλλον µε άλλα µάτια Γεωργία Κουρκουνάκη 1, Χριστίνα Μαβίνη 2, Βασιλική Πολυζούλη 3, Σοφία Σίµογλου 4, ΜατούλαΣκαλτσά 5, Μαρία Τριανταφυλλίδου 6, Μάρω Ψύρρα 7 1. Παιδαγωγός-Μουσειολόγος, ΜΑ Μουσειολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την υλοποίηση του Π.Π.Ε.

Κατά την υλοποίηση του Π.Π.Ε. Πριν την υλοποίηση του Π.Π.Ε. Κατά την υλοποίηση του Π.Π.Ε. Μετά την υλοποίηση του Π.Π.Ε. Έκδοση: Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης Σχολική Χρονιά: 2013 2014 Εκτύπωση: Τυπογραφείο

Διαβάστε περισσότερα

«Η κυρία Ανακύκλωση και οι φίλοι της» ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα.

«Η κυρία Ανακύκλωση και οι φίλοι της» ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα. «Η κυρία Ανακύκλωση και οι φίλοι της» ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Όλγα Βλάχου, Αριάδνη Κοκκινάκη, Αθανασία Κούστα Εκπαιδευτικοί ΠΕ 70, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων olgavl1@yahoo.gr, ariadnikok@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Σχολικό έτος 2003-2004

Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Σχολικό έτος 2003-2004 Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY Σχολικό έτος 2003-2004 Υπεύθυνος φορέα: Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΜΑ. Ανακύκλωση. Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ανατολή Παντελίδου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΜΑ. Ανακύκλωση. Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ανατολή Παντελίδου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΜΑ Ανακύκλωση Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ανατολή Παντελίδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τα τελευταία χρόνια με την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΜΟΥΣΙΚΗΣ Σκοπός της µουσικής αγωγής είναι πρωταρχικά η ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα