Με την υποστήριξη του Προγράµµατος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με την υποστήριξη του Προγράµµατος"

Transcript

1 Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου ρ. Χαράλαµπος Μαλαµατένιος (Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ) Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Υπεύθυνος του Τµήµατος Εκπαίδευσης 1

2 Περιεχόµενα Τεχνολογίες παραγωγής του βιοαερίου Μονάδα παραλαβής της πρώτης ύλης Αποθήκευση και βελτίωση της πρώτης ύλης Σύστηµα τροφοδοσίας Παρελκόµενα και σωληνώσεις Χωνευτές (είδη, θέρµανση της πρώτης ύλης, κλπ.) Τεχνολογίες ανάδευσης Αποθήκευση του βιοαερίου Καθαρισµός του βιοαερίου Αποθήκευση του χωνεµένου υπολείµµατος Κεντρικός έλεγχος Τεχνολογίες αξιοποίησης του βιοαερίου Άµεση καύση και χρήση της θερµότητας Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού & Θερµότητας (ΣΗΘ) Αναβάθµιση του βιοαερίου (βιοµεθάνιο) 2

3 Τεχνολογίες παραγωγής του βιοαερίου Εισαγωγή Μια µονάδα βιοαερίου είναι µια σύνθετη µονάδα, αποτελούµενη από ένα µεγάλο αριθµό συνιστωσών. Η διάταξη µιας τέτοιας µονάδας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τους τύπους και τις ποσότητες της παρεχόµενης πρώτης ύλης. Καθώς υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι πρώτης ύλης (διαφορετικής προέλευσης) που είναι κατάλληλοι για χώνευση σε µονάδες βιοαερίου, αντίστοιχα υπάρχουν διάφορες τεχνικές για τον χειρισµό τους, αλλά και διαφορετικές κατασκευές χωνευτών και συστήµατα λειτουργίας. Ανάλογα µε τον τύπο, το µέγεθος και τις συνθήκες λειτουργίας της κάθε µονάδας βιοαερίου, µπορούν να εφαρµοστούν διάφορες τεχνολογίες για τη βελτίωση, την αποθήκευση και τη χρήση του βιοαερίου. Αυτό που κυρίως ενδιαφέρει σχετικά µε την αποθήκευση και τη χρήση του χωνεµένου υπολείµµατος είναι η χρήση του ως εδαφοβελτιωτικό και τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται µε αυτό. 3

4 Τεχνολογίες παραγωγής του βιοαερίου Τα κύρια βήµατα της διεργασίας σε µια µονάδα βιοαερίου: Υποστρώµατα πρώτης ύλης Υπόστρωµα Βελτίωση υποστρώµατος Τεχνολογία χώνευσης Σύστηµα επεξεργασίας του αερίου Χρήση του αερίου Αποθήκευση και χρήση του κοµπόστ ιανοµή Θραύση Υγρή χώνευση Απ αλλαγή Θέρµανση Απ οθήκευση Απ οθήκευση Ταξινόµηση Παστερίωση Ξηρή χώνευση Απ οθείωση Ξήρανση Αποµάκρυνση CO 2 Αποθήκευση αερίου ΣΗΘ (ηλεκτρισµός + θερµότητα) Τροφοδότηση στο δίκτυο φυσικού αερίου Κυψέλες καυσίµου Εφαρµογή/ ιάθεση Καύσιµο Τα βήµατα της διεργασίας που περιγράφονται µε πλάγιους χαρακτήρες δεν αποτελούν τυπικές πρακτικές για τις αγροτικές µονάδες βιοαερίου. Το όριο µεταξύ της υγρής και της ξηρής χώνευσης καθορίζεται από την «αντλησιµότητα» της πρώτης ύλης. Περιεχόµενο ξηρής ουσίας (ΞΟ) άνω του 15% σηµαίνει ότι το υλικό δεν είναι «αντλήσιµο» και η ΑΧ σε αυτήν την περίπτωση ορίζεται ως «ξηρή χώνευση». Η τροφοδοσία σχετικά ξηρής πρώτης ύλης (π.χ. χορτονοµή) στον χωνευτή αυξάνει την περιεκτικότητα σε ΞΟ του µίγµατος πρώτης ύλης. 4

5 Τεχνολογίες παραγωγής του βιοαερίου Η κύρια συνιστώσα µιας µονάδας βιοαερίου είναι ο χωνευτής (δηλ. η δεξαµενή του αντιδραστήρα της ΑΧ). Αποθήκευση βιοαέριου Βιοαέριο Ενέργεια Χων ευτής Μεταχ ών ευση Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής εξαµενή ανάµιξης Αποθήκευση χωνεµένου υπολείµµατος Προ-αποθήκευση υποστρώµατος Εφαρµογή χωνεµένου υπολείµµατος Το µέγεθος των µονάδων βιοαερίου προκύπτει από το µέγεθος των χωνευτών: ποικίλλει από λίγα m 3 στις µικρές οικιακές εγκαταστάσεις έως µερικές χιλιάδες m 3 στις µεγάλες εµπορικές εγκαταστάσεις µε πολλούς χωνευτές. 5

6 Τεχνολογίες παραγωγής του βιοαερίου Οι αγροτικές µονάδες βιοαερίου λειτουργούν συνήθως µε 4 διαφορετικά στάδια διεργασίας: 1. Μεταφορά, παράδοση, αποθήκευση και προεπεξεργασία της πρώτης ύλης. (2-6) 2. Παραγωγή βιοαερίου (ΑΧ). (7) 3. Αποθήκευση του βιοαερίου, βελτίωση και χρήση. (8, 9 & 12, 13) 4. Αποθήκευση του χωνεµένου υπολείµµατος, ενδεχόµενη βελτίωση και χρήση. (10, 11) Απεικόνιση µιας τυπικής αγροτικής µονάδας οµο-χώνευσης 1 Στάβλοι 2 εξαµενές υγρής κοπριάς 3 οχεία συλλογής για τα βιοαπόβλητα 4 εξαµενή υγιεινής 5 εξαµενή αποθήκευσης µε είσοδο του οχήµατος 6 Σύστηµα τροφοδοσίας της στερεάς πρώτης ύλης 7 Χωνευτής (αντιδραστήρας βιοαερίου) 8 εξαµενή αποθήκευσης βιοαερίου 9 Μονάδα ΣΗΘ 10 Αποθήκευση του χωνεµένου υπολείµµατος 11 Αγροκτήµατα 12 Μετασχηµατιστής/Τροφοδοσία δικτύου 13 Χρήση θερµότητας 6

7 Τεχνολογίες παραγωγής του βιοαερίου Όταν κατασκευάζεται µία µονάδα βιοαερίου, η επιλογή του τύπου και του σχεδιασµού της πρωτίστως εξαρτώνται από: Την ποσότητα της πρώτης ύλης, που καθορίζει το µέγεθος του χωνευτή, την δυναµικότητα αποθήκευσης και την δυναµικότητα της µονάδας ΣΗΘ. Την ποιότητα της πρώτης ύλης (περιεχόµενο ΞΟ, δοµή, προέλευση κλπ.), η οποία καθορίζει την τεχνολογία της διεργασίας. Ανάλογα µε τη σύνθεση της πρώτης ύλης, µπορεί να απαιτείται: να διαχωριστούν τα προβληµατικά υλικά, να τεµαχιστεί η πρώτη ύλη, ή να προστεθεί νερό, προκειµένου να µετατραπεί σε ένα µίγµα ικανό να αντληθεί. Εάν η παρεχόµενη πρώτη ύλη είναι επιρρεπής σε µολύνσεις, είναι απαραίτητο να συµπεριληφθεί ένα βήµα υγιεινής στη γενική διάταξη της µελλοντικής µονάδας. 7

8 Τεχνολογίες παραγωγής του βιοαερίου Στην περίπτωση της «υγρής ΑΧ», συνήθως χρησιµοποιούνται µονοβάθµιες εγκαταστάσεις ΑΧ που λειτουργούν ως «µέσω της ροής» (flow-through). Στη διεργασία διπλής βαθµίδας, πριν από τον κύριο χωνευτή τοποθετείται ένας προ-χωνευτής: Αυτός δηµιουργεί τις βέλτιστες συνθήκες για τα πρώτα δύο βήµατα της διεργασίας της ΑΧ (υδρόλυση και σχηµατισµός οξέων). Μετά τον προ-χωνευτή, η πρώτη ύλη εισάγεται στον κύριο χωνευτή, όπου πραγµατοποιούνται τα επόµενα βήµατα της ΑΧ. Το χωνεµένο υπόλειµµα αντλείται από το χωνευτή και αποθηκεύεται. Οι δεξαµενές αποθήκευσης πρέπει να καλύπτονται µε αεροστεγείς µεµβράνες, όπου µπορεί να συνεχιστεί η παραγωγή και συλλογή του βιοαερίου σε θερµοκρασία περιβάλλοντος (µετα-χώνευση). Εναλλακτικά, το χωνεµένο υπόλειµµα µπορεί να αποθηκευτεί σε ανοικτά δοχεία µε φυσικό ή τεχνητό επιπλέον στρώµα. Το παραγόµενο βιοαέριο αποθηκεύεται, Άνθρακας υφίσταται βελτίωση και χρησιµοποιείται για την παραγωγή ενέργειας (ΣΗΘ). 8

9 Μονάδα παραλαβής της πρώτης ύλης Είναι πολύ σηµαντικός ο σταθερός και συνεχής ανεφοδιασµός µε πρώτη ύλη στην κατάλληλη ποιότητα και ποσότητα. Εγγυηµένος ανεφοδιασµός µε υψηλής ποιότητας πρώτη ύλη Όταν ο χειριστής της µονάδας είναι µαζί και παραγωγός της πρώτης ύλης. Συνήθως οι µονάδες βιοαερίου δέχονται πρόσθετες πρώτες ύλες που προέρχονται από άλλα αγροκτήµατα, βιοµηχανίες ή νοικοκυριά. Απαιτείται η εφαρµογή διαδικασία διαχείρισης ποιότητας της πρώτης ύλης, προκειµένου να αναγνωριστεί, να ελεγχθεί και να υπολογιστεί το παρεχόµενο υλικό. Σε πρώτη φάση, είναι απαραίτητο να γίνεται οπτικός έλεγχος κάθε φορτίου πρώτης ύλης. Κατόπιν, πρέπει να καταγράφονται το βάρος και τα λοιπά στοιχεία (προµηθευτής, ηµεροµηνία, τύπος, προέλευση, ποιότητα). Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όσον αφορά στους τύπους πρώτης ύλης που ταξινοµούνται ως απόβλητα, για τα οποία µπορεί να πρέπει να ακολουθηθούν ειδικοί κανονισµοί (ανάλογα µε την κατηγορία). 9

10 Αποθήκευση και βελτίωση της πρώτης ύλης Η αποθήκευση της πρώτης ύλης: χρησιµεύει πρωτίστως στο να αντισταθµιστούν οι εποχιακές διακυµάνσεις του ανεφοδιασµού µε πρώτη ύλη, διευκολύνει την ανάµιξη των διαφορετικών οµο-υποστρωµάτων για συνεχή εφαρµογή στο χωνευτή. Ο τύπος των εγκαταστάσεων αποθήκευσης εξαρτάται από την πρώτη ύλη: Αποθήκες τύπου σιλό για την στερεή πρώτη ύλη (π.χ. χορτονοµή αραβόσιτου) και εξαµενές αποθήκευσης της υγρής πρώτης ύλης (υδαρής κοπριά). o Συνήθως, τα σιλό αποθήκευσης έχουν την ικανότητα να αποθηκεύουν πρώτη ύλη για παραπάνω από ένα έτος o Οι δεξαµενές αποθήκευσης κοπριάς έχουν την ικανότητα να αποθηκεύουν πρώτη ύλη για αρκετές ηµέρες. Σε µερικές περιπτώσεις, µπορεί να χρησιµοποιούνται κάθετα κυλινδρικά σιλό. 10

11 Αποθήκευση και βελτίωση της πρώτης ύλης Η διαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης καθορίζεται από: τις ποσότητες που πρόκειται να αποθηκευτούν, τις περιόδους παράδοσης, και τις ποσότητες που καθηµερινά τροφοδοτούνται στον χωνευτή. Αποθήκες τύπου σιλό (επάνω) Αποθήκευση χορτονοµής καλαµποκιού σωρός καλυπτόµενος από χορτάρι (δεξιά) 11

12 Αποθήκευση και βελτίωση της πρώτης ύλης Αποθήκες τύπου σιλό για ενεργειακές καλλιέργειες Οι αποθήκες σιλό αναπτύχθηκαν αρχικά για την αποθήκευση της χορτονοµής για ζωοτροφή έτσι ώστε να µπορεί να ρυθµιστεί η εποχιακή διαθεσιµότητά της. Αυτή η πρακτική χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο για την αποθήκευση της πρώτης ύλης σε µονάδες βιοαερίου, συγκεκριµένα των ενεργειακών καλλιεργειών. Η χορτονοµή πρέπει να προέρχεται από φυτικό ιστό µε την κατάλληλη περιεκτικότητα σε υγρασία (55-70%, ανάλογα µε το µέσο αποθήκευσης, τον βαθµό συµπίεσης και την περιεκτικότητα σε νερό που θα χαθεί κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης). Η χορτονοµή περνά από µια διεργασία ζύµωσης και τα ζυµωτικά βακτήρια χρησιµοποιούν ενέργεια για την παραγωγή πτητικών λιπαρών οξέων (VFA, δηλ. οξικό άλας, λακτόζη, βουτυρικό άλας, κλπ.), τα οποία συντηρούν τη χορτονοµή. Ως αποτέλεσµα, η χορτονοµή έχει χαµηλότερη ενέργεια απ ό,τι ο αρχικός φυτικός ιστός, καθώς τα ζυµωτικά βακτήρια χρησιµοποιούν µερικούς από τους υδατάνθρακες για να παράγουν τα VFA. 12

13 Αποθήκευση και βελτίωση της πρώτης ύλης εξαµενές αποθήκευσης για αντλήσιµη πρώτη ύλη Η αντλήσιµη πρώτη ύλη γενικά αποθηκεύεται σε σφραγισµένες, υδατοστεγείς και κατασκευαζόµενες από ενισχυµένο σκυρόδεµα δεξαµενές µέσα στο έδαφος (όµοιες µε αυτές που χρησιµοποιούνται στην κτηνοτροφία για την αποθήκευση της υγρής κοπριάς). Οι δεξαµενές έχουν ικανοποιητική χωρητικότητα αποθήκευσης πρώτης ύλης για µία έως δύο ηµέρες. Για την αποτροπή εκποµπών, οσµών, κλπ. οι δεξαµενές πρέπει να είναι καλυµµένες. Πρέπει να αποφεύγονται: η απόφραξη, η ιζηµατογένεση, η δηµιουργία επιπλεόντων στρωµάτων, και ο διαχωρισµός φάσης του µίγµατος της πρώτης ύλης. Για τον λόγο αυτό, οι δεξαµενές αποθήκευσης εξοπλίζονται µε αναδευτήρες που συχνά συνδυάζονται µε εργαλεία απόσχισης και κοπής για τη θραύση της πρώτης ύλης. 13

14 Αποθήκευση και βελτίωση της πρώτης ύλης Βελτιωση της πρώτης ύλης Η βελτίωση της πρώτης ύλης επηρεάζει σηµαντικά την ροή και την αποδοτικότητα της διεργασίας της ΑΧ. Στόχος είναι: να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις υγιεινής και να αυξηθεί η δυνατότητα χώνευσης (εποµένως και η παραγωγή βιοαερίου). Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για βελτίωση της πρώτης ύλης και βελτιστοποίηση του οργανικού φορτίου της µονάδας, όπως είναι: η µηχανική σύνθλιψη, οι διεργασίες αποσύνθεσης (χρησιµοποιούνται στην επεξεργασία των λυµάτων), και το στάδιο της ανάντη υδρόλυσης. 14

15 Αποθήκευση και βελτίωση της πρώτης ύλης Ταξινόµηση και διαχωρισµός της πρώτης ύλης Η ανάγκη για ταξινόµηση και διαχωρισµό των ακαθαρσιών και των την προέλευση και τη σύνθεσή της. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιµοποιείται µια δεξαµενή προαποθήκευσης, εξοπλισµένη µε ειδικές σχάρες για να συγκρατεί τις πέτρες και άλλες φυσικές ακαθαρσίες, πριν αντληθεί η πρώτη ύλη µέσα στην κύρια δεξαµενή αποθήκευσης. Η χορτονοµή είναι µεταξύ των καθαρότερων υλικών πρώτης ύλης. Η στερεή κοπριά και τα απόβλητα των νοικοκυριών µπορεί να περιέχουν πέτρες και άλλες φυσικές ακαθαρσίες. o Αυτά συνήθως διαχωρίζονται µε ιζηµατογένεση στις δεξαµενές αποθήκευσης (για την περίπτωση της άµµου, ακόµη και µέσα στους χωνευτές) και πρέπει να αφαιρούνται από το κατώτατο σηµείο των δεξαµενών ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 15

16 Αποθήκευση και βελτίωση της πρώτης ύλης Ταξινόµηση και διαχωρισµός της πρώτης ύλης Τα απόβλητα από τα νοικοκυριά, τις υπηρεσίες εστίασης και τα τρόφιµα µπορούν να περιέχουν διάφορες ακαθαρσίες: υπολείµµατα συσκευασίας ή περιτυλίγµατος από πλαστικό, µέταλλο, ξύλο, γυαλί και άλλα µη βιοδιασπάσιµα υλικά, που µπορούν να βλάψουν τις αντλίες και να φράξουν τους σωλήνες και τους χωνευτές. Αυτές οι ακαθαρσίες µπορούν να αφαιρεθούν µε τη βοήθεια ενός ξεχωριστού συστήµατος συλλογής ή από τα χύδην συλλεγόµενα απόβλητα µε µηχανικές, µαγνητικές και χειρωνακτικές µεθόδους. Σύστηµα τροφοδοσίας για καθαρισµένα αστικά στερεά απόβλητα (αριστερά) και «προβληµατικό υλικό» που έχει διαχωριστεί από απόβλητα σίτισης (δεξιά) 16

17 Αποθήκευση και βελτίωση της πρώτης ύλης Υγειονοµική επεξεργασία Πριν αντληθεί η πρώτη ύλη στο χωνευτή, πρέπει να γίνεται αποστείρωση υπό πίεση ή/και παστερίωση. Στόχος είναι η αποφυγή µόλυνσης ολόκληρου του φορτίου της πρώτης ύλης. Η υγειονοµική επεξεργασία γίνεται συνήθως σε θερµαινόµενες δεξαµενές από ανοξείδωτο χάλυβα, συνδεόµενες µε το σύστηµα τροφοδοσίας του χωνευτή. Οι χαρακτηριστικές παράµετροι ελέγχου για την υγιεινή είναι: α) η θερµοκρασία, β) ο χρόνος παραµονής (ΕΕΧΠ), γ) η πίεση και δ) ο όγκος. SOS: Η θερµοκρασία του υλικού µετά την υγειονοµική επεξεργασία είναι υψηλότερη από τη θερµοκρασία της διεργασίας της ΑΧ. 17

18 Αποθήκευση και βελτίωση της πρώτης ύλης Θραύση Η θραύση της πρώτης ύλης προετοιµάζει τις επιφάνειες των σωµατιδίων για τη βιολογική διεργασία της αποσύνθεσης και την εν συνεχεία παραγωγή µεθανίου. Γενικός κανόνας: «η διεργασία της αποσύνθεσης είναι γρηγορότερη όταν το µέγεθος των σωµατιδίων είναι µικρότερο». Πάντως, το µέγεθος των σωµατιδίων επηρεάζει µόνο το χρόνο της χώνευσης, και δεν αυξάνει απαραίτητα την παραγωγή µεθανίου. Η θραύση της πρώτης ύλης συνήθως συνδέεται άµεσα µε το σύστηµα τροφοδοσίας. Και τα δύο συστήµατα µπορούν να τροφοδοτηθούν από έναν ηλεκτρικό κινητήρα ή από τον άξονα κίνησης ενός τρακτέρ. 18

19 Αποθήκευση και βελτίωση της πρώτης ύλης Πολτοποίηση / οµογενοποίηση Μπορεί να είναι απαραίτητη η πολτοποίηση προκειµένου να ληφθεί πρώτη ύλη µε σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, η οποία µπορεί έπειτα να τροφοδοτηθεί στο χωνευτή µέσω αντλιών. Η πολτοποίηση πραγµατοποιείται στις δεξαµενές αποθήκευσης ή τους προ-χωνευτές, πριν αντληθεί το υλικό στον κύριο χωνευτή. Τα υγρά που χρησιµοποιούνται για την πολτοποίηση είναι συνήθως ακατέργαστη υγρή κοπριά, χωνεµένο υπόλειµµα, νερό διεργασιών ή ακόµα και γλυκό νερό. Το πλεονέκτηµα της χρήσης του χωνεµένου υπολείµµατος για την πολτοποίηση έγκειται στη µείωση της κατανάλωσης γλυκού νερού και στον εµποτισµό του υποστρώµατος µε µικροοργανισµούς ΑΧ από τον χωνευτή. Πρέπει να λαµβάνονται προφυλάξεις εάν χρησιµοποιείται νερό από διεργασίες καθαρισµού, δεδοµένου ότι τα απολυµαντικά µπορούν να έχουν αρνητική επίδραση στους µικροοργανισµούς της ΑΧ. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση πόσιµου νερού (λόγω κόστους). 19

20 Σύστηµα τροφοδοσίας Μετά από την αποθήκευση και την προεπεξεργασία, η πρώτη ύλη της ΑΧ τροφοδοτείται στον χωνευτή. Η τεχνική τροφοδοσίας εξαρτάται από τον τύπο της πρώτης ύλης και την ικανότητα άντλησής της. Οι αντλήσιµες πρώτες ύλες - υδαρείς ζωικές κοπριές και µεγάλος αριθµός υγρών οργανικών αποβλήτων (επιπλέουσα ιλύς, απόβλητα γαλακτοκοµίας, ιχθυέλαια, κλπ.) - µεταφέρονται µε αντλίες από τις δεξαµενές αποθήκευσης στον χωνευτή. Οι µη αντλήσιµοι τύποι πρώτης ύλης (ινώδη υλικά, χορτονοµή αραβοσίτου, χλόη, στερεή κοπριά µε υψηλή περιεκτικότητα σε άχυρο, κλπ.) µπορούν να µεταφερθούν από έναν φορτωτή στο σύστηµα τροφοδοσίας και έπειτα να διοχετευθούν στον χωνευτή. Από µικροβιολογικής άποψης, η ιδανική κατάσταση για µια σταθερή διεργασία ΑΧ είναι µια συνεχής ροή της πρώτης ύλης στο χωνευτή. Στην πράξη, η πρώτη ύλη προστίθεται στο χωνευτή σε αρκετές δόσεις κατά τη διάρκεια της ηµέρας (εξοικονοµείται ενέργεια καθώς δεν λειτουργούν συνεχώς τα συστήµατα τροφοδοσίας). 20

21 Σύστηµα τροφοδοσίας Προσοχή χρειάζεται η θερµοκρασία της πρώτης ύλης που τροφοδοτείται στο χωνευτή: Μπορούν να εµφανίζονται µεγάλες διαφορές µεταξύ της θερµοκρασίας της νέας πρώτης ύλης και της θερµοκρασίας λειτουργίας του χωνευτή, εάν η πρώτη ύλη έχει υποστεί υγειονοµική επεξεργασία (µέχρι 130 C) ή κατά τη διάρκεια του χειµώνα (κάτω από 0 C). Οι διαφορές θερµοκρασίας διαταράσσουν τη µικροβιολογία της διεργασίας, προκαλώντας απώλεια στην παραγωγή αερίου, και πρέπει να αποφεύγονται. 21

22 Σύστηµα τροφοδοσίας - Αντλίες ύο κύριοι τύποι αντλιών χρησιµοποιούνται: οι φυγοκεντρικές αντλίες και οι αντλίες µετατόπισης. Οι φυγοκεντρικές (περιστροφικές) αντλίες είναι συχνά βυθιζόµενες, αλλά µπορούν επίσης να τοποθετούνται δίπλα στο χωνευτή (σε στεγνό χώρο). o Χρησιµοποιούν περιστρεφόµενα στροφεία για την αύξηση της ταχύτητας του ρευστού. Οι αντλίες µετατόπισης (αντλίες περιστρεφόµενου εµβόλου ή έκκεντρου κοχλία) είναι ανθεκτικότερες από τις περιστροφικές, αναρροφούν από µόνες τους, λειτουργούν σε δύο κατευθύνσεις και επιτυγχάνουν σχετικά µεγάλες πιέσεις, µε µειωµένη όµως ικανότητα µεταβίβασης. Λόγω της χαµηλότερης τιµής τους, οι φυγοκεντρικές αντλίες επιλέγονται συχνότερα από τις αντλίες µετατόπισης. Για ειδικές εφαρµογές διατίθενται οι αντλίες κοπής, οι οποίες χρησιµοποιούνται για υλικά µε µακριές ίνες (άχυρο, περισσεύµατα τροφών, κουρεµένη χλόη). 22

23 Σύστηµα τροφοδοσίας - Στοιβάσιµη πρώτη ύλη Η στοιβάσιµη πρώτη ύλη (χλόη, χορτονοµή αραβοσίτου, στερεή κοπριά µε υψηλό περιεχόµενο σε άχυρο, φυτικά υπολείµµατα κλπ.) κατ αρχήν µεταφέρεται µε φορτωτές ή τρακτέρ από τη µονάδα αποθήκευσης (σιλό) σε ένα σύστηµα τροφοδοσίας του χωνευτή. Γενικά, το σύστηµα τροφοδοσίας περιλαµβάνει: ένα κιβώτιο όπου φορτώνεται η στοιβάσιµη πρώτη ύλη, και ένα σύστηµα µεταφοράς, το οποίο την τροφοδοτεί στο χωνευτή. Η εισαγωγή της πρώτης ύλης στο χωνευτή πρέπει να γίνεται αεροστεγώς ώστε να µην επιτρέπεται η διαρροή βιοαερίου. Το σύστηµα τροφοδοσίας εισάγει την πρώτη ύλη κάτω από την επιφάνεια του στρώµατος του χωνεµένου υπολείµµατος. 23

24 Σύστηµα τροφοδοσίας - Στοιβάσιµη πρώτη ύλη Συνήθως χρησιµοποιούνται τρία συστήµατα: φρεάτια απόπλυσης, έµβολα τροφοδοσίας και µεταφορικοί κοχλίες. Πρώτη ύλη Πρώτη ύλη Πρώτη ύλη Χωνευτής Χωνευτής Χωνευτής Συστήµατα εισαγωγής της πρώτης ύλης µέσα στον χωνευτή: µεταφορικοί κοχλίες, έµβολα τροφοδοσίας και φρεάτια απόπλυσης (FAL 2006) 24

25 Σύστηµα τροφοδοσίας - Στοιβάσιµη πρώτη ύλη Έµβολα τροφοδοσίας Η πρώτη ύλη εισάγεται άµεσα στο χωνευτή από υδραυλικούς κυλίνδρους, οι οποίοι ωθούν την πρώτη ύλη µέσω ενός ανοίγµατος στον τοίχο του χωνευτή (κάτω µέρος). Υφίστανται αντίθετα περιστρεφόµενοι κύλινδροι µίξης, οι οποίοι µεταφέρουν τα υλικά στους χαµηλότερους οριζόντιους κυλίνδρους και, συγχρόνως, συνθλίβουν τα υλικά µε µακριές ίνες. Μεταφορικοί κοχλίες Το υλικό τροφοδοτείται υπό πίεση κάτω από το επίπεδο του υγρού στο χωνευτή, µε τη χρήση σφηνοειδών κοχλίων. Τοποθετείται ένα οδοντωτό έλασµα στο χωνευτή ώστε να απατείται µόνο ένας κοχλίας παρεµβολής. 25

26 Παρελκόµενα και σωληνώσεις Τα παρελκόµενα και οι σωληνώσεις που χρησιµοποιούνται για τα συστήµατα παραγωγής βιοαερίου πρέπει να είναι αντιδιαβρωτικά και κατάλληλα για τον χειρισµό υλικών αυτού του είδους (βιοαέριο και βιοµάζα). Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για τις σωληνώσεις εξαρτώνται από το µεταφερόµενο φορτίο και το επίπεδο της πίεσης PVC, HDPE, χάλυβας ή ανοξείδωτος χάλυβας. Τα παρελκόµενα, όπως είναι οι ζεύξεις, οι ατµοσύρτες, οι βαλβίδες τύπου πεταλούδας, τα ανοίγµατα καθαρισµού και τα µανόµετρα, πρέπει να είναι προσπελάσιµα (για λόγους συντήρησης) και προστατευµένα από τον παγετό. Για την ασφαλή λειτουργία των µονάδων βιοαερίου πρέπει να είναι εγγυηµένες οι ελάχιστες απαιτήσεις για τις σωληνώσεις και τα παρελκόµενα, όσον αφορά τις ιδιότητες των υλικών τους, τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και την στεγανότητά τους. Σε µερικές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η µόνωση των σωλήνων. 26

27 Χωνευτές Ο πυρήνας µιας µονάδας βιοαερίου είναι ο χωνευτής: «αεροστεγής αντιδραστήρας όπου πραγµατοποιείται η αποσύνθεση της πρώτης ύλης, απουσία οξυγόνου, και παράγεται το βιοαέριο». Κοινά χαρακτηριστικά των χωνευτών πέραν της αεροστεγανότητας: διαθέτουν σύστηµα τροφοδοσίας της πρώτης ύλης, και συστήµατα εξαγωγής του βιοαερίου και του χωνεµένου υπολείµµατος. Στις Ευρωπαϊκές κλιµατικές συνθήκες οι αναερόβιοι χωνευτές πρέπει να µονώνονται και να θερµαίνονται. Υπάρχουν διάφοροι τύποι χωνευτών βιοαερίου: κατασκευαζόµενοι από σκυρόδεµα, χάλυβα, τούβλο ή πλαστικό, διαµορφούµενοι ως σιλό, σκάφες, λεκάνες ή λιµνούλες, και τοποθετούµενοι υπόγεια ή επιφανειακά. Η επιλογή του σχεδίου και ο τύπος του χωνευτή καθορίζονται από το περιεχόµενο σε νερό του χωνευόµενου υποστρώµατος. Από την άποψη της εισαγωγής της πρώτης ύλης, υπάρχουν δύο βασικοί τύποι χωνευτών: ασυνεχούς και συνεχούς τύπου. 27

28 Χωνευτές - Ασυνεχούς τύπου Η ιδιαιτερότητα στη λειτουργία των χωνευτών ασυνεχούς τύπου είναι ότι βασίζεται στην πλήρωση µε ένα µέρος (παρτίδα) νωπής πρώτης ύλης, το οποίο αφήνεται να χωνευθεί και έπειτα αφαιρείται εντελώς. Ένα νέο µέρος (νέα παρτίδα) τροφοδοτείται κατόπιν στο χωνευτή και η διεργασία επαναλαµβάνεται. Οι χωνευτές ασυνεχούς τύπου είναι απλοί στην κατασκευή τους και χρησιµοποιούνται συνήθως για ξηρή χώνευση. Τέτοιοι είναι οι χωνευτές τύπου «γκαράζ», οι οποίοι κατασκευάζονται από σκυρόδεµα και χρησιµοποιούνται για επεξεργασία των διαχωριζόµενων στην πηγή αποβλήτων από τα νοικοκυριά, της κουρεµένης χλόης, της στερεής κοπριάς και των ενεργειακών καλλιεργειών. Η ικανότητα επεξεργασίας κυµαίνεται από έως τόνους/έτος. 28

29 Χωνευτές - Ασυνεχούς τύπου Ο συνεχής εµβολιασµός της πρώτης ύλης µε βακτηριακή βιοµάζα γίνεται µέσω της επανακυκλοφορίας του υγρού διήθησης, το οποίο ψεκάζεται επάνω από το υπόστρωµα στο χωνευτή. Αντίθετα από την υγρή χώνευση, η ξηρή χώνευση δεν χρειάζεται ανάδευση ή ανάµιξη του υποστρώµατος ΑΧ κατά τη διάρκειά της. Η θερµοκρασία της διεργασίας και του υγρού διήθησης ρυθµίζεται µέσα στο χωνευτή, από ένα ενσωµατωµένο στο δάπεδο σύστηµα θέρµανσης και έναν εναλλάκτη θερµότητας, ο οποίος λειτουργεί ως δεξαµενή για το υγρό διήθησης. Πλεονεκτήµατα της σταδιακής χώνευσης έναντι των άλλων συστηµάτων: χαµηλότερο κόστος της διεργασίας και του αναγκαίου µηχανολογικού εξοπλισµού. Μειονεκτήµατα: µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας για τη διεργασία και υψηλότερες δαπάνες συντήρησης. Μια πολλά υποσχόµενη εναλλακτική λύση για την πλήρως ξηρή ΑΧ είναι η χρήση πλαστικών σάκων (αυτοί που χρησιµοποιούνται και για αποθήκευση) ή σωλήνων από φύλλα αλουµινίου. 29

30 Χωνευτές - Συνεχούς τύπου Σε ένα χωνευτή συνεχούς τύπου τα υποστρώµατα της πρώτης ύλης τροφοδοτούνται στο χωνευτή συνεχώς. Το υλικό κινείται µέσα στο χωνευτή είτε µηχανικά είτε υπό την πίεση του νεο-τροφοδοτούµενου υποστρώµατος που εξωθεί το χωνευµένο υλικό. Αντίθετα από τους χωνευτές ασυνεχούς τύπου, οι συνεχείς χωνευτές παράγουν βιοαέριο χωρίς διακοπή για τη φόρτωση νέας πρώτης ύλης και την εκφόρτωση των χωνευµένων υπολειµµάτων. Η παραγωγή βιοαερίου είναι σταθερή και προβλέψιµη. Υπάρχουν τρία βασικά είδη των συνεχών χωνευτών: κατακόρυφοι, οριζόντιοι και συστήµατα πολλαπλών δεξαµενών. 30

31 Χωνευτές - Συνεχούς τύπου Ανάλογα µε τη λύση που επιλέγεται για την ανάδευση του υποστρώµατος ΑΧ, οι χωνευτές συνεχούς τύπου ταξινοµούνται σε: χωνευτές πλήρους ανάµιξης και χωνευτές στρωτής ροής. Χωνευτές πλήρους ανάµιξης Κυκλικοί, κατασκευή µονής δεξαµενής, κατακόρυφοι Πλήρης µίξη Κατάλληλοι για πρώτη ύλη (υγρή κοπριά) Τµήµατα µη χωνεµένης πρώτης ύλης µπορεί να φθάσουν στην εκροή Χωνευτές στρωτής ροής Επιµήκεις, οριζόντιαδεξαµενή Κατακόρυφης ανάµειξης Κατάλληλοι για δύσκολες πρώτες ύλες (στερεή κοπριά) Κανονικά καµία σύνδεση µεταξύ εισροής και εκροής-εξασφαλισµένη υγιεινή Θερµοκρασία διεργασίας C Χρόνοςπαραµονής ηµέρες Θερµοκρασία διεργασίας C Χρόνοςπαραµονής ηµέρες Οι χωνευτές πλήρους ανάµιξης είναι κυρίως κατακόρυφοι και οι χωνευτές στρωτής ροής οριζόντιοι. 31

32 Χωνευτές - Συνεχούς τύπου Κατακόρυφοι χωνευτές Στην πράξη, οι περισσότεροι χωνευτές είναι κατακόρυφοι: κατασκευάζονται επιτόπου, αποτελούνται από στρογγυλές δεξαµενές από χάλυβα ή ενισχυµένο σκυρόδεµα, συχνά µε ένα κωνικό πυθµένα για εύκολη ανάδευση και εκκένωση των ιζηµάτων άµµου. είναι αεροστεγείς, µονωµένοι, θερµαινόµενοι και εξοπλίζονται µε αναδευτήρες ή αντλίες. Καλύπτονται από µια οροφή από σκυρόδεµα ή χάλυβα και το παραγόµενο βιοαέριο διοχετεύεται µε σωλήνες και αποθηκεύεται σε µια µονάδα εξωτερικής αποθήκευσης, κοντά στο χωνευτή. Σε άλλες περιπτώσεις, η οροφή µπορεί να είναι µια αεροστεγής µεµβράνη. Αυτή διογκώνεται από το παραγόµενο βιοαέριο ή µπορεί να είναι στερεωµένη σε έναν κεντρικό ιστό. 32

33 Χωνευτές - Συνεχούς τύπου Κατακόρυφοι χωνευτές Οι χωνευτές που κατασκευάζονται από ενισχυµένο σκυρόδεµα είναι αρκετά αεροστεγείς λόγω του κορεσµού σε νερό του σκυροδέµατος από την υγρασία που έχει η πρώτη ύλη και το βιοαέριο. Οι δεξαµενές από σκυρόδεµα µπορούν να τοποθετηθούν πλήρως ή µερικώς µέσα στο έδαφος. Η λάθος κατασκευή µπορεί να οδηγήσει σε ραγίσµατα, διαρροές, διάβρωση και, σε ακραίες περιπτώσεις, στην κατάρρευση του χωνευτή. Οι χαλύβδινοι χωνευτές εγκαθίστανται σε µια βάση από σκυρόδεµα και πάντοτε επάνω στο έδαφος. Οι χαλύβδινες πλάκες είτε συγκολλούνται είτε συρράβονται µεταξύ τους και οι ραφές πρέπει να στεγανοποιούνται. Το πλεονέκτηµα των κατακόρυφων χωνευτών είναι ότι µπορούν να µετατραπούν εύκολα σε χωνευτές βιοαερίου (µε την προσθήκη µόνωσης και συστήµατος θέρµανσης) οι δεξαµενές στερεής κοπριάς που υπάρχουν ήδη στα αγροκτήµατα. 33

34 Χωνευτές - Συνεχούς τύπου Οριζόντιοι χωνευτές Αυτός ο τύπος χωνευτή συνήθως κατασκευάζεται και µεταφέρεται στη µονάδα βιοαερίου ως ένα ενιαίο κοµµάτι, οπότε υπάρχουν περιορισµοί ως προς το µέγεθος και τον όγκο. Ο κλασσικός τύπος αφορά µία οριζόντια δεξαµενή από χάλυβα των m 3, που χρησιµοποιείται ως κύριος χωνευτής για µικρότερες µονάδες βιοαερίου ή ως προ-χωνευτής για µεγαλύτερες εγκαταστάσεις. Υπάρχει µια εναλλακτική λύση από σκυρόδεµα, ο χωνευτής τύπου καναλιού, που επιτρέπει µεγαλύτερους όγκους µέχρι και m 3. Οι οριζόντιοι χωνευτές µπορούν επίσης να λειτουργούν παράλληλα, προκειµένου να επιτευχθούν µεγαλύτερες τιµές ρυθµαπόδοσης. Η πρώτη ύλη ρέει αργά από την πλευρά εισόδου στην πλευρά εκκένωσης, διαµορφώνοντας µια στρωτή ροή µέσω του χωνευτή. Ελαχιστοποίηση του κινδύνου εκκένωσης µη χωνεµένου υποστρώµατος και εξασφάλιση συγκεκριµένου χρόνου παραµονής (15-30 ηµερών) για όλο το υπόστρωµα µέσα στο χωνευτή. 34

35 Χωνευτές - Συνεχούς τύπου Οριζόντιοι χωνευτές Οι οριζόντιοι χωνευτές συνεχούς ροής συνήθως χρησιµοποιούνται για πρώτες ύλες όπως είναι η στερεή κοπριά πουλερικών, η χλόη, η χορτονοµή αραβοσίτου ή η στερεή κοπριά µε υψηλή περιεκτικότητα σε άχυρο. Ο χωνευτής είναι εξοπλισµένος µε σύστηµα θέρµανσης, θόλο αερίου, σωλήνες τροφοδοσίας και αναδευτήρα. Η στάθµη πλήρωσης του χωνευτή φθάνει πάντα στο ίδιο ύψος και αλλάζει µέσα στο θόλο αερίου κατά τη διάρκεια της πλήρωσης και της ανάδευσης. Η στάθµη ρυθµίζεται από ένα σιφόνι στην εκροή. Οι χωνευτές από χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα κατασκευάζονται πάντα επάνω στο έδαφος, τοποθετούνται σε µία βάση από σκυρόδεµα και στερεώνονται σε αυτή. 35

36 Χωνευτές - Συνεχούς τύπου Συστήµατα πολλαπλών δεξαµενών Οι µεγάλες εγκαταστάσεις συγχώνευσης κλίµακας αγροκτήµατος αποτελούνται συνήθως από έναν αριθµό συστηµάτων πολλαπλών δεξαµενών. Κανονικά χρησιµοποιούνται ως ένα σύστηµα συνεχούς ροής. Περιλαµβάνουν έναν ή περισσότερους κύριους χωνευτές και µεταχωνευτές. Οι χωνευτές µπορεί να είναι µόνο κατακόρυφοι ή συνδυασµός από κατακόρυφους και οριζόντιους χωνευτές. Οι δεξαµενές αποθήκευσης του χωνεµένου υπολείµµατος λειτουργούν επίσης ως µετα-χωνευτές και θα πρέπει πάντα να καλύπτονται µε αεροστεγή µεµβράνη. 36

37 Χωνευτές - Συντήρηση Αφαίρεση των ιζηµάτων από το χωνευτή Στο εσωτερικό των χωνευτών συνεχούς τύπου µπορεί να συσσωρευτούν ιζήµατα βαρέων υλικών, όπως άµµος ή άλλα µη χωνευόµενα υλικά. Τα περισσότερα από αυτά τα υλικά µπορούν να αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια της προ-αποθήκευσης ή κατά την τροφοδοσία. Η άµµος προσκολλάται πολύ στενά στις οργανικές ουσίες και είναι δύσκολο να διαχωριστεί πριν από την χώνευση. Απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της βιολογικής διεργασίας ΑΧ στο χωνευτή: Η συσσώρευση της άµµου µέσα στις δεξαµενές και τους χωνευτές µειώνει τον ενεργό όγκο τους. Η παρουσία άµµου στη ροή της βιοµάζας επιβαρύνει σηµαντικά τα συστήµατα ανάδευσης, τις αντλίες και τους εναλλάκτες θερµότητας, προκαλώντας ρύπανση, αποφράξεις και σηµαντική φθορά. Η συνεχής αφαίρεση των στρωµάτων ιζήµατος από τους χωνευτές µπορεί να γίνει µε τη χρήση αυλακιών ή επιδαπέδιου οχετού. 37

38 Χωνευτές - Συντήρηση Αφαίρεση των ιζηµάτων από το χωνευτή Τα στρώµατα ιζήµατος σκληραίνουν εάν δεν αφαιρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και τότε µπορούν να αφαιρεθούν µόνο µε χρήση βαρέως εξοπλισµού. Τα προβλήµατα που προκαλούνται από τα ιζήµατα µπορούν να ελαχιστοποιηθούν εάν ληφθούν µερικά βασικά µέτρα: Τακτική εκκένωση των δεξαµενών προ-αποθήκευσης/αποθήκευσης. Εγκατάσταση δεξαµενής προ-αποθήκευσης µεγάλης χωρητικότητας. Επαρκής µέθοδος ανάδευσης. Σωστή τοποθέτηση των βάσεων των σωλήνων άντλησης, προκειµένου να αποφευχθεί η κυκλοφορία της άµµου. Αποφυγή των πρώτων υλών µε υψηλή περιεκτικότητα σε άµµο. Χρήση ειδικά αναπτυγµένων µεθόδων εκκένωσης της άµµου από τους χωνευτές. 38

39 Χωνευτές - Συντήρηση Μέτρα κατά των στρωµάτων αφρού Η δηµιουργία στρωµάτων αφρού και υλικών που επιπλέουν εξαρτάται από τους τύπους της παρεχόµενης πρώτης ύλης ή µπορεί να προκληθεί από αστάθεια της διαδικασίας. Η παρουσία τους στην επιφάνεια του χωνευτή µπορεί να προκαλέσει την απόφραξη των γραµµών του αερίου. Οι γραµµές του αερίου πρέπει να εγκαθίστανται όσο το δυνατόν πιο ψηλά µέσα στο χωνευτή. Οι παγίδες αφρού µπορούν να αποτρέψουν τη διείσδυση του αφρού στους σωλήνες προς τον µετα-χωνευτή ή τις λεκάνες αποθήκευσης. Μπορεί να εγκατασταθεί ένας αισθητήρας αφρού στο επάνω µέρος του χωνευτή, για να αρχίσει αυτόµατα να ψεκάζει ένα επιβραδυντή αφρού στο χωνευτή, εάν υπάρχει πολύς αφρός στην επιφάνεια της δεξαµενής. Επιβραδυντές αφρού πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο σε έκτακτη ανάγκη, δεδοµένου ότι συνήθως είναι ενώσεις πυριτικών αλάτων που µπορούν να προκαλέσουν ζηµιά στις εγκαταστάσεις ΣΗΘ. 39

40 Χωνευτές - Σύστηµα θέρµανσης Σταθερή θερµοκρασία της διεργασίας Σταθερή λειτουργία της µονάδας και υψηλή παραγωγή βιοαερίου. Πρέπει να κρατηθούν όσο το δυνατόν χαµηλότερες οι διακυµάνσεις στη θερµοκρασία, περιλαµβανοµένων των χρονικών (λόγω εποχής και καιρικών συνθηκών) και των τοπικών διακυµάνσεων (σε διαφορετικές θέσεις του χωνευτή). Οι µεγάλες διακυµάνσεις της θερµοκρασίας µπορούν να οδηγήσουν σε αστάθεια της διεργασίας της ΑΧ και, ίσως, στη διακοπή της. Αιτίες των διακυµάνσεων της θερµοκρασίας: Προσθήκη νέας πρώτης ύλης, µε διαφορετική θερµοκρασία από αυτήν της διεργασίας. Σχηµατισµός θερµοκρασιακών στρωµάτων ή ζωνών λόγω ανεπαρκούς µόνωσης, λανθασµένης διαστασιολόγησης του συστήµατος θέρµανσης ή ανεπαρκούς ανάδευσης. Λάθος τοποθέτηση των θερµαντικών στοιχείων. Ακραίες θερµοκρασίες εξωτερικού περιβάλλοντος. Αποτυχία της δυναµικής αλληλουχίας. 40

41 Χωνευτές - Σύστηµα θέρµανσης Προκειµένου να επιτευχθεί και να διατηρηθεί σταθερή θερµοκρασία διεργασίας οι χωνευτές πρέπει να µονώνονται και να θερµαίνονται από εξωτερικές πηγές θέρµανσης. Η συνηθέστερα χρησιµοποιούµενη πηγή είναι η απορριπτόµενη θερµότητα από τη µονάδα ΣΗΘ. Η θέρµανση της πρώτη ύλης µπορεί να γίνεται είτε κατά τη φάση της τροφοδοσίας (προθέρµανση) µέσω εναλλακτών θερµότητας, ή µέσα στο χωνευτή, µε τη βοήθεια θερµαντικών στοιχείων, καυτού ατµού κλπ. Πολλές µονάδες βιοαερίου χρησιµοποιούν ένα συνδυασµό και των δύο µεθόδων. 41

42 Τεχνολογίες ανάδευσης Το περιεχόµενο του χωνευτή πρέπει να αναδεύεται αρκετές φορές ηµερησίως προκειµένου να αναµιχθεί η νέα πρώτη ύλη µε το υπάρχον υπόστρωµα µέσα στο χωνευτή. Η ανάδευση αποτρέπει το σχηµατισµό κρούστας και ιζηµάτων, ενώ διευκολύνει τη µεταφορά των βακτηριδίων (µικροοργανισµών) στα σωµατίδια της νέας πρώτης ύλης, την ανοδική ροή των φυσαλίδων αερίου και την οµογενοποίηση της κατανοµής της θερµότητας και των θρεπτικών ουσιών. Η ελάχιστη δυνατή ανάδευση της βιοµάζας µέσα στο χωνευτή γίνεται µε παθητικό τρόπο. Προκαλείται από την εισαγωγή της νέας πρώτης ύλης και τα επακόλουθα ρεύµατα θερµικής µεταφοράς, καθώς επίσης και από την ροή προς τα επάνω των φυσαλίδων αερίου. Η παθητική ανάδευση δεν επαρκεί για τη βέλτιστη λειτουργία του χωνευτή, οπότε πρέπει να εφαρµοσθεί ενεργητική ανάδευση µε χρήση µηχανικού, υδραυλικού ή πνευµατικού εξοπλισµού. Στο 90% των µονάδων βιοαερίου γίνεται µηχανική ανάδευση. 42

43 Τεχνολογίες ανάδευσης Μηχανική ανάδευση Η µηχανική ανάδευση των χωνευτών πραγµατοποιείται µε τη χρήση αναδευτήρων, οι οποίοι ταξινοµούνται ως: ταχέως περιστρεφόµενοι, µέσης ταχύτητας περιστροφής και αργά περιστρεφόµενοι. Στους κατακόρυφους χωνευτές ως επί το πλείστον χρησιµοποιούνται οι αναδευτήρες έλικα µε βυθιζόµενο µοτέρ. Οδηγούνται από ηλεκτρικά µοτέρ χωρίς γρανάζια, µε υδατοστεγή κουβούκλια και αντιδιαβρωτικά επιχρίσµατα, τα οποία ψύχονται από το περιβάλλον ρευστό. Βυθίζονται εντελώς στην πρώτη ύλη και συνήθως έχουν δύο ή τρεις πτερωτές (µε γεωµετρικά βελτιστοποιηµένες έλικες). Λόγω του συστήµατος οδήγησής τους, που αποτελείται από ένα ικρίωµα, ένα βαρούλκο καλωδίων και την οδηγό διάταξη, µπορούν να προσαρµόζονται ως προς το ύψος, την κλίση και ως προς την κατεύθυνση. 43

44 Τεχνολογίες ανάδευσης Μηχανική ανάδευση Οι αναδευτήρες µε πτερύγια (paddle) έχουν οριζόντιο, κατακόρυφο ή διαγώνιο άξονα. Το µοτέρ τους βρίσκεται εξωτερικά του χωνευτή. Άλλη περίπτωση είναι οι αξονικοί αναδευτήρες, που συνήθως λειτουργούν συνεχώς. Τοποθετούνται συνήθως σε άξονες που εγκαθίστανται κεντρικά στην οροφή του χωνευτή. Το µοτέρ είναι έξω από το χωνευτή. 44

45 Τεχνολογίες ανάδευσης Πνευµατική ανάδευση Η πνευµατική ανάδευση χρησιµοποιεί το βιοαέριο που αναβλύζει από τον πυθµένα του χωνευτή µέσω της µάζας της πρώτης ύλης βιοµάζας. Οι φυσαλίδες του ανερχόµενου αερίου προκαλούν µια κατακόρυφη µετακίνηση και έτσι αναδεύουν την πρώτη ύλη. Το πλεονέκτηµα είναι ότι ο απαραίτητος εξοπλισµός (αντλίες και συµπιεστές) τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά του χωνευτή, οπότε η φθορά είναι µικρότερη. Η τεχνολογία δεν είναι κατάλληλη για την αποδόµηση των επιπλεόντων στρωµάτων και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για λεπτή υγρή πρώτη ύλη µε χαµηλή τάση δηµιουργίας επιπλέοντος στρώµατος. Η πνευµατική ανάδευση της πρώτης ύλης ΑΧ δεν χρησιµοποιείται συχνά στις αγροτικές µονάδες βιοαερίου. 45

46 Τεχνολογίες ανάδευσης Υδραυλική ανάδευση Η πρώτη ύλη συµπιέζεται από αντλίες, και οριζόντια ή επιπρόσθετα κατακόρυφα στρεφόµενα ανοίγµατα, στο χωνευτή. Η αναρρόφηση και η εκκένωση της πρώτης ύλης ΑΧ πρέπει να σχεδιαστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε το περιεχόµενο του χωνευτή να αναδεύεται όσο το δυνατόν περισσότερο. Τα συστήµατα υδραυλικής ανάδευσης έχουν το πλεονέκτηµα ότι τα µηχανικά µέρη των αναδευτήρων είναι τοποθετηµένα εξωτερικά του χωνευτή, οπότε υφίστανται λιγότερη φθορά και µπορούν να συντηρηθούν εύκολα. Η υδραυλική ανάδευση είναι περιστασιακά µόνο κατάλληλη για την αποδόµηση των επιπλεόντων στρωµάτων και χρησιµοποιείται µόνο για λεπτή υγρή πρώτη ύλη µε χαµηλή τάση δηµιουργίας επιπλέοντος στρώµατος (όπως και η πνευµατική ανάδευση). 46

47 Αποθήκευση του βιοαερίου Μέσα στο χωνευτή, το βιοαέριο σχηµατίζεται σε κυµαινόµενες ποσότητες και µε αιχµές απόδοσης. Η ζήτηση για βιοαέριο, π.χ. σε µια µονάδα ΣΗΘ, µπορεί και αυτή να µεταβάλλεται. Για να αντισταθµιστούν αυτά, είναι απαραίτητο να αποθηκεύεται προσωρινά το παραγόµενο βιοαέριο σε κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Η πιο απλή λύση είναι η αποθήκευση του βιοαερίου να γίνεται στο επάνω µέρος των χωνευτών µε τη χρήση µιας ειδικής µεµβράνης (χρησιµοποιείται και ως κάλυµµα του χωνευτή). Στις µεγαλύτερες εγκαταστάσεις συνήθως κατασκευάζονται ξεχωριστές δεξαµενές αποθήκευσης του βιοαερίου. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πρέπει να είναι αεροστεγείς και ανθεκτικές στην πίεση, και, στην περίπτωση που δεν είναι προστατευµένες µέσα σε κτήρια, πρέπει να είναι ανθεκτικές στη θερµοκρασία, τις καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία (UV). 47

48 Αποθήκευση του βιοαερίου Πριν από την εκκίνηση της µονάδας, οι δεξαµενές αποθήκευσης του αερίου πρέπει να ελεγχθούν ως προς τη στεγανότητά τους. Για λόγους ασφάλειας πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε βαλβίδες ασφαλείας (για υποπίεση και υπερπίεση) ώστε να αποτραπούν οι ζηµίες και άλλοι κίνδυνοι. Πρέπει επίσης να είναι εγγυηµένη η προστασία από έκρηξη και απαιτείται η ύπαρξη ενός πυρσού έκτακτης ανάγκης. Η δεξαµενή πρέπει να έχει την ικανότητα να αποθηκεύει τουλάχιστον το ένα τέταρτο της ηµερήσιας παραγωγής βιοαερίου. Προτείνεται µία δυναµικότητα αποθήκευσης της παραγωγής διάρκειας µίας ή δύο ηµερών. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης του βιοαερίου µπορούν να λειτουργούν σε χαµηλή, µέση ή υψηλή πίεση. 48

49 Αποθήκευση του βιοαερίου εξαµενές χαµηλής πίεσης Οι συχνότερα χρησιµοποιούµενες δεξαµενές χαµηλής πίεσης λειτουργούν σε υπερπίεση από 0,05 έως 0,5 mbar και κατασκευάζονται από ειδικές µεµβράνες που πρέπει να πληρούν µια σειρά απαιτήσεων ασφάλειας. Οι δεξαµενές µεµβράνης εγκαθίστανται ως εξωτερικοί ταµιευτήρες αερίου ή ως θόλοι / καλύµµατα αερίου επάνω από το χωνευτή. Οι δεξαµενές χαµηλής πίεσης µπορούν να σχεδιαστούν µε τη µορφή µαξιλαριών από µεµβράνη. Τα µαξιλάρια από µεµβράνη τοποθετούνται εντός κτηρίων για προστασία από τα καιρικά φαινόµενα. 49

50 Αποθήκευση του βιοαερίου Αποθήκευση µέσης και υψηλής πίεσης Το βιοαέριο µπορεί επίσης να αποθηκευτεί σε δεξαµενές µέσης και υψηλής πίεσης, σε πιέσεις µεταξύ 5 και 250 bar, σε χαλύβδινες δεξαµενές πίεσης και φιάλες. Αυτά τα είδη αποθήκευσης χαρακτηρίζονται από υψηλή κατανάλωση ενέργειας: Για τις δεξαµενές αερίου µέχρι 10 bar πρέπει να υπολογιστούν απαιτήσεις σε ενέργεια έως 0,22 kwh/m³. Για τις δεξαµενές υψηλής πίεσης από 200 έως 300 bar, η ανάγκη σε ενέργεια είναι της τάξης των 0,31 kwh/m³. Λόγω του µεγάλου κόστους τους, αυτά τα είδη αποθήκευσης του βιοαερίου χρησιµοποιούνται σπάνια στις αγροτικές µονάδες βιοαερίου. 50

51 Αποθήκευση του βιοαερίου Πυρσοί βιοαερίου Υπάρχουν περιπτώσεις όπου παράγεται περισσότερο βιοαέριο απ ό,τι µπορεί να χρησιµοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας. Αυτό µπορεί να συµβεί λόγω ενός εξαιρετικά υψηλού ρυθµού παραγωγής αερίου ή εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας (π.χ. λόγω συντήρησης) του συστήµατος ανάκτησης της ενέργειας. Τότε είναι απαραίτητη η ύπαρξη εφεδρικών λύσεων, όπως η πρόσθετη αποθήκευση βιοαερίου ή πρόσθετα συστήµατα παραγωγής ενέργειας. Η αποθήκευση του βιοαερίου για µικρές χρονικές περιόδους είναι δυνατή χωρίς συµπίεση, αλλά για µερικές ώρες γενικά δεν είναι εφικτή, λόγω του µεγάλου όγκου του αερίου. Τα «πρόσθετα» συστήµατα παραγωγής ενέργειας (ΣΗΘ) κοστίζουν. Όταν υπάρχει περίσσεια βιοαερίου που δεν µπορεί να αποθηκευτεί ή χρησιµοποιηθεί, η ανάφλεξη είναι η τελευταία λύση, απαραίτητη για την εξάλειψη οιωνδήποτε κινδύνων ασφάλειας και για την προστασία του περιβάλλοντος Κάθε µονάδα βιοαερίου είναι εξοπλισµένη µε έναν πυρσό βιοαερίου. 51

52 Αποθήκευση του βιοαερίου Πυρσοί βιοαερίου Η φλόγα του πυρσού ρυθµίζεται από τα πρότυπα εκποµπών και τα κριτήρια απόδοσης του εκάστοτε χρησιµοποιούµενου πυρσού. ύο παράµετροι διαµορφώνουν τις προδιαγραφές απόδοσης στους σύγχρονους πυρσούς: η θερµοκρασία ( ο C) και ο χρόνος παραµονής (το ελάχιστο 0,3 sec). Η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του πυρσού απαιτεί την ύπαρξη διάφορων συνιστωσών, πέραν του καυστήρα και του θαλάµου, όπως είναι ένας αναστολέας φλόγας, µια βαλβίδα ασφαλείας και σύστηµα ανάφλεξης µε ενσωµατωµένο ανιχνευτή φλόγας. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι πυρσών βιοαερίου: οι ανοικτοί και οι εσώκλειστοι. 52

53 Αποθήκευση του βιοαερίου Πυρσοί βιοαερίου Οι ανοικτοί πυρσοί είναι ουσιαστικά απλοί καυστήρες, µε έναν µικρό ανεµοφράκτη για να προστατεύεται η φλόγα. Ο έλεγχος του αερίου είναι στοιχειώδης - σε πολλές περιπτώσεις, γίνεται µε µια κοινή χειροκίνητη βαλβίδα. Το πλούσιο σε αέριο µίγµα, η έλλειψη µόνωσης και η φτωχή ανάµιξη οδηγούν σε ατελή καύση και µια φωτεινή φλόγα, η οποία συχνά είναι εµφανής επάνω από τον ανεµοφράκτη. Οι εσώκλειστοι πυρσοί συνήθως τοποθετούνται στο έδαφος, σε µόνιµες εγκαταστάσεις που στεγάζουν ένα µόνο καυστήρα ή µια σειρά καυστήρων οι οποίοι εσωκλείονται µέσα σε ένα κυλινδρικό περίβληµα που καλύπτεται από πυρίµαχο υλικό. Το περίβληµα αποτρέπει τη διακοπή της καύσης και, κατά συνέπεια, η καύση είναι πιο οµοιόµορφη και οι εκποµπές χαµηλές. Ο έλεγχος της διεργασίας είναι σχετικά απλός και περιλαµβάνει τον συνεχή έλεγχο της θερµοκρασίας, των υδρογονανθράκων και του µονοξειδίου του άνθρακα. 53

54 Καθαρισµός του βιοαερίου Βελτίωση του αερίου Όταν το βιοαέριο εξέρχεται από το χωνευτή είναι διαποτισµένο µε υδρατµούς και περιέχει, εκτός από µεθάνιο (CH 4 ) και διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ), ποσότητες υδρόθειου (H 2 S). Το υδρόθειο είναι τοξικό, µε µία ιδιαίτερη / δυσάρεστη οσµή, και συνδυαζόµενο µε τους υδρατµούς στο βιοαέριο δηµιουργεί θειικό οξύ. Το θειικό οξύ είναι διαβρωτικό και µπορεί να προκαλέσει φθορές στις µηχανές ΣΗΘ, τις σωληνώσεις του αερίου, τις καµινάδες, κλπ. Οι κατασκευαστές των µονάδων ΣΗΘ παρέχουν τις απαιτούµενες προδιαγραφές για τις ιδιότητες του αερίου καυσίµου. Οι ιδιότητες της καύσης πρέπει να είναι εγγυηµένες προκειµένου να αποτραπεί η φθορά των µηχανών. Αυτό ισχύει και για τη χρήση του βιοαερίου. Είναι απαραίτητη η αποθείωση και η ξήρανση του βιοαερίου. 54

55 Καθαρισµός του βιοαερίου Αποθείωση Το ξηρό βιοαέριο από την ΑΧ της ζωικής στερεής κοπριάς έχει ένα µέσο περιεχόµενο σε H 2 S ppm. Όταν το βιοαέριο χρησιµοποιείται σε µηχανές αερίου για ΣΗΘ, το περιεχόµενο σε υδρόθειο πρέπει να είναι κάτω από 700 ppm, προκειµένου να αποφευχθεί η υπερβολική διάβρωση και η ταχύτατη και δαπανηρή φθορά του λιπαντέλαιου. Η αφαίρεση του υδρόθειου (H 2 S) από το βιοαέριο (αποθείωση) µπορεί να γίνει: µε διάφορες µεθόδους βιολογικές ή χηµικές, και στο εσωτερικό ή εξωτερικά του χωνευτή. 55

56 Καθαρισµός του βιοαερίου Αποθείωση Η βιολογική αποθείωση συνήθως λαµβάνει χώρα µέσα στο χωνευτή και είναι µία οικονοµικά αποδοτική µέθοδος. Χρειάζονται οξυγόνο και οξειδωτικά σουλφοβακτηρίδια, για τη µετατροπή του υδρόθειου σε στοιχειακό θείο παρουσία οξυγόνου. Τα οξειδωτικά σουλφοβακτήρια είναι παρόντα µέσα στο χωνευτή. Το οξυγόνο παρέχεται µε έγχυση αέρα στο επάνω µέρος του χωνευτή. Αυτό µπορεί να γίνει µε έναν πολύ µικρό συµπιεστή. Η βιολογική αποθείωση µπορεί να γίνει έξω από τον χωνευτή, σε στήλες αποθείωσης. Η αποθείωση µπορεί να γίνει µε την προσθήκη µιας χηµικής ουσίας (χηµική αποθείωση) στο µίγµα της πρώτης ύλης, µέσα στο χωνευτή. Έτσι, το θείο δεσµεύεται χηµικά κατά τη διάρκεια της ΑΧ και δεν χάνεται, αλλά παραµένει στο χωνεµένο υπόλειµµα. Η χηµική αποθείωση µπορεί να λάβει χώρα έξω από το χωνευτή, χρησιµοποιώντας π.χ. µία βάση (συνήθως υδροξείδιο του νατρίου). Για τη µέθοδο αυτή απαιτείται ειδικός εξοπλισµός. 56

57 Καθαρισµός του βιοαερίου Ξήρανση Η σχετική υγρασία του βιοαερίου µέσα στο χωνευτή είναι 100% (το αέριο είναι διαποτισµένο µε υδρατµούς). Για να προστατευθούν οι µονάδες ΣΗΘ από τη διάβρωση και από ενδεχόµενες βλάβες, πρέπει να αφαιρείται το νερό από το βιοαέριο. Ένα µέρος των υδρατµών µπορεί να συµπυκνωθεί µε την ψύξη του αερίου. Αυτό γίνεται συχνά στις σωληνώσεις που µεταφέρουν το βιοαέριο από το χωνευτή στη µονάδα ΣΗΘ. Το νερό συµπυκνώνεται στα τοιχώµατα των κεκλιµένων σωλήνων και µπορεί να συλλεχθεί σε έναν διαχωριστή συµπυκνώµατος, στο χαµηλότερο σηµείο της σωλήνωσης. Προϋπόθεση για την αποτελεσµατική ψύξη του βιοαερίου στις σωληνώσεις είναι το ικανοποιητικό µήκος τους. Εκτός από τους υδρατµούς, η συµπύκνωση αφαιρεί µερικές από τις ανεπιθύµητες ουσίες, όπως υδροδιαλυτά αέρια και αερολύµατα. 57

58 Αποθήκευση του χωνεµένου υπολείµµατος Το χωνεµένο υπόλειµµα αντλείται έξω από το χωνευτή και µεταφέρεται µέσω αγωγών στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης που βρίσκονται κοντά στον χωνευτή, όπου αποθηκεύεται προσωρινά. Όταν το χωνεµένο υπόλειµµα χρησιµοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό, µεταφέρεται από τη µονάδα βιοαερίου µέσω σωληνώσεων ή µε ειδικά βυτιοφόρα και αποθηκεύεται σε δεξαµενές που βρίσκονται π.χ. στα αγροκτήµατα όπου εφαρµόζεται το χωνεµένο υπόλειµµα. Η συνολική χωρητικότητα αυτών των δεξαµενών πρέπει να είναι αρκετή για την αποθήκευση του παραγόµενου χωνεµένου υπολείµµατος για αρκετούς µήνες. Σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, απαιτούνται έξι έως εννέα µήνες αποθηκευτικής ικανότητας για την κοπριά και το χωνεµένο υπόλειµµα, προκειµένου να εξασφαλισθεί η βέλτιστη και αποδοτική χρήση τους ως λιπάσµατος και να αποφευχθεί η εφαρµογή τους κατά τη χειµερινή περίοδο. Χρησιµοποιούνται δεξαµενές από σκυρόδεµα ή τεχνητές λίµνες, οι οποίες καλύπτονται από φυσικά ή τεχνητά επιπλέοντα στρώµατα ή από µεµβράνες. 58

59 Κεντρικός έλεγχος Η µονάδα βιοαερίου είναι µια σύνθετη µονάδα µε αλληλεξαρτήσεις µεταξύ όλων των τµηµάτων της. Η αυτοµατοποιηµένη παρακολούθηση και ο κεντρικός έλεγχος αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα της λειτουργίας της µονάδας που πρέπει να εγγυάται την επιτυχία της. Η διεργασία ελέγχου περιλαµβάνει τη συλλογή και ανάλυση χηµικών και φυσικών παραµέτρων: Ο τύπος και η ποσότητα της εισαγόµενης πρώτης ύλης (καθηµερινά) Η θερµοκρασία της διεργασίας (καθηµερινά). Η τιµή του ph (καθηµερινά). Η ποσότητα και η σύνθεση του αερίου (καθηµερινά). Η περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας. Το επίπεδο πλήρωσης του χωνευτή ή και των δεξαµενών αερίου. Για τη βελτιστοποίηση της διεργασίας της ΑΧ και την αποφυγή της ανάσχεσης ή αστοχίας της παραγωγής βιοαερίου απαιτείται επίσης η διενέργεια συνήθων εργαστηριακών δοκιµών. 59

60 Κεντρικός έλεγχος Ποσότητα εισροής της πρώτης ύλης Η ποσότητα της αντλούµενης πρώτης ύλης που εισάγεται στο χωνευτή µπορεί να καθοριστεί χρησιµοποιώντας κατάλληλα όργανα µέτρησης της ροής που ονοµάζονται ροόµετρα. Για την εισρέουσα στερεή πρώτη ύλη χρησιµοποιείται κατάλληλος εξοπλισµός ζύγισης, ο οποίος επιτρέπει τη ρύθµιση της δόσης των στερεών. Επίπεδο πλήρωσης του χωνευτή Η παρακολούθηση του επιπέδου πλήρωσης στους χωνευτές και τις δεξαµενές αποθήκευσης γίνεται εφαρµόζοντας τεχνικές υπερήχων ή ραντάρ, οι οποίες µετρούν την υδροστατική πίεση στο πάτωµα του χωνευτή ή την απόσταση έως την επιφάνεια του υγρού. Επίπεδο πλήρωσης των δεξαµενών αερίου Η µέτρηση του επιπέδου πλήρωσης των δεξαµενών αερίου είναι σηµαντική (π.χ. για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ΣΗΘ) και γίνεται συνήθως µε αισθητήρες πίεσης. 60

61 Κεντρικός έλεγχος Θερµοκρασία της διεργασίας Η θερµοκρασία µέσα στο χωνευτή πρέπει να διατηρείται σταθερή και εποµένως παρακολουθείται συνεχώς. Υπάρχουν διάφορα σηµεία µέτρησης στο χωνευτή για τον έλεγχο της θερµοκρασίας ολόκληρης της διεργασίας. Οι µετρούµενες τιµές αποστέλλονται σε καταγραφικό δεδοµένων µέσω υπολογιστή και µπορούν να απεικονιστούν γραφικά. Έτσι γίνεται και ο αυτόµατος έλεγχος του κύκλου θέρµανσης. Τιµή του ph Η τιµή του ph παρέχει σηµαντικές πληροφορίες για την απόδοση της διεργασίας της ΑΧ. Η παρακολούθηση του ph γίνεται σε αντιπροσωπευτικό δείγµα από το περιεχόµενο του χωνευτή, το οποίο λαµβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Το ph µετριέται κατά µη αυτόµατο τρόπο, χρησιµοποιώντας τα συνήθη ph-µέτρα που είναι διαθέσιµα στην αγορά. 61

62 Κεντρικός έλεγχος Προσδιορισµός των λιπαρών οξέων Η παρακολούθηση των λιπαρών οξέων διευκολύνει την αξιολόγηση της διεργασίας της ΑΧ. Μετριούνται το φάσµα και η συγκέντρωση των λιπαρών οξέων βραχείας αλυσίδας. Είναι δύσκολη η συνεχής µέτρηση επιτόπου λόγω των δύσκολων µεθόδων ανάλυσης. Ποσότητα του αερίου Οι ανωµαλίες στην παραγωγή του αερίου µπορούν να υποδείξουν διαταραχές στη διεργασία ιευκολύνονται οι ρυθµίσεις. Χρησιµοποιούνται ροόµετρα που εγκαθίστανται κατευθείαν στις γραµµές αερίου. Σύνθεση του αερίου Αισθητήρες που βασίζονται στη θερµική αλλαγή της σύστασης ενός µετάλλου, τη µεταφορά θερµότητας, την απορρόφηση υπέρυθρης ακτινοβολίας (συγκεντρώσεις µεθανίου και CO 2 ) ή την ηλεκτροχηµική ανίχνευση (περιεκτικότητα σε Η 2, Ο 2 και υδρόθειο). 62

63 Τεχνολογίες αξιοποίησης του βιοαερίου Το βιοαέριο έχει πολλές ενεργειακές χρήσεις, ανάλογα µε την τοπική ζήτηση για µια συγκεκριµένη µορφή ενέργειας. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή θερµότητας µέσω άµεσης καύσης, παραγωγή ηλεκτρισµού από κυψέλες καυσίµου ή µικροστροβίλους, συνδυασµένη παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού (ΣΗΘ) ή ως καύσιµο οχηµάτων. Τελικές χρήσεις βιοαερίου Υγειονοµικές χωµατερές Λέβητας(καυστήρας) Βιοαέριο Έκπλυση Ακατέργαστο βιοαέριο Αεριοστρόβιλος Χωνευτές Αναβάθµιση Κανονικοποιηµένο φυσικό αέριο Συµπίεση Θερµότητα Ζεστό νερό Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµός Καύσιµο οχηµάτων Έγχυση στο δηµόσιο δίκτυο αερίου Τηλεθέρµανση Χρήση στη βιοµηχανία,τα σπίτια, τα γραφεία, τα αγροκτήµατα Θέρµανση θερµοκηπίων, άλλες χρήσεις 63

64 Άµεση καύση και χρήση της θερµότητας Ο απλούστερος τρόπος χρήσης του βιοαερίου είναι η άµεση καύση του σε λέβητες / καυστήρες αερίου. Αυτό γίνεται κατά κόρον µε το βιοαέριο που παράγεται από µικρούς οικογενειακούς χωνευτές. Το βιοαέριο µπορεί να καεί για την παραγωγή θερµότητας είτε επί τόπου, είτε να µεταφερθεί µε σωληνώσεις στους τελικούς χρήστες. Για τις εφαρµογές θέρµανσης το βιοαέριο δεν χρειάζεται καµία αναβάθµιση, ενώ δεν περιορίζει την χρήση του αερίου το επίπεδο µόλυνσής του τόσο όσο στην περίπτωση άλλων εφαρµογών. Πάντως, το βιοαέριο πρέπει να υποβληθεί σε συµπύκνωση και αφαίρεση των σωµατιδίων, συµπίεση, ψύξη και ξήρανση. 64

65 Συµπαραγωγή (ΣΗΘ) Η συνδυασµένη παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας (ΣΗΘ) είναι η τυπική εφαρµογή του βιοαερίου από την ΑΧ σε πολλές χώρες. Θεωρείται ως µια πολύ αποδοτική χρήση του βιοαερίου για την παραγωγή ενέργειας. Μια µονάδα ΣΗΘ που χρησιµοποιεί µηχανή εσωτερικής καύσης έχει αποδοτικότητα µέχρι 90% και παράγει 35% ηλεκτρική ενέργεια και 65% θερµότητα. Πριν από τη µετατροπή της ΣΗΘ, το βιοαέριο πρέπει να έχει αποξηρανθεί. Οι περισσότερες µηχανές αερίου έχουν µέγιστα όρια για τα επίπεδα του υδρόθειου, των αλογονικών υδρογονανθράκων και των ενώσεων οργανοπυριτίου στο βιοαέριο. 65

66 Συµπαραγωγή (ΣΗΘ) Η συνηθέστερη εφαρµογή των µονάδων ΣΗΘ είναι οι θερµικές εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής τύπου συστοιχίας, µε µηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) που συνδέονται µε µια γεννήτρια. Οι ΜΕΚ µπορεί να είναι τύπου Otto, Ντίζελ ή προέγχυσης. Τόσο οι µηχανές αερίου Ντίζελ όσο και οι Otto λειτουργούν χωρίς πετρέλαιο ανάφλεξης, σύµφωνα µε την αρχή του Otto. Η διαφορά αυτών των µηχανών είναι µόνο στη συµπίεση. Εναλλακτικές τεχνολογίες που είναι ακόµα σε στάδιο ανάπτυξης είναι οι µικροί αεριοστρόβιλοι (µικροστρόβιλοι), οι µηχανές Stirling και οι κυψέλες καυσίµου. Η παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια από το βιοαέριο µπορεί να χρησιµοποιηθεί επιτόπου στη µονάδα για τον ηλεκτρικό εξοπλισµό, όπως είναι οι αντλίες, τα συστήµατα ελέγχου και οι αναδευτήρες. Σε πολλές χώρες µε υψηλά τιµολόγια αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, όλη η παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια πωλείται στο δίκτυο και η ηλεκτρική ενέργεια της διεργασίας αγοράζεται από το ίδιο το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο. 66

67 Συµπαραγωγή (ΣΗΘ) Οι τιµές της βιοµάζας (π.χ. καλαµπόκι) έχουν αυξηθεί και δεν είναι πλέον αρκετή µόνο η πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας για την επίτευξη οικονοµικής βιωσιµότητας µιας µονάδας βιοαερίου. Σηµαντικό ζήτηµα για την ενεργειακή και οικονοµική αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων του βιοαερίου είναι η χρήση της παραχθείσας θερµότητας. Ένα µέρος της θερµότητας χρησιµοποιείται συνήθως για τη θέρµανση των χωνευτών (θερµότητα διεργασίας). Περίπου τα 2/3 της παραχθείσας θερµικής ενέργειας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για εξωτερικές χρήσεις. Η θερµότητα της ΣΗΘ µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε βιοµηχανικές διεργασίες, σε γεωργο-κτηνοτροφικές δραστηριότητες ή για τη θέρµανση κτηρίων. Ο καταλληλότερος χρήστης της θερµότητας είναι η βιοµηχανία, δεδοµένου ότι η ζήτηση εκεί είναι σταθερή καθόλη τη διάρκεια του έτους Σηµαντικό ζήτηµα για τις βιοµηχανικές εφαρµογές είναι η ποιότητα της θερµότητας (ύψος θερµοκρασίας)! 67

Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος (Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Τι είναι το βιοαέριο Το βιοαέριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Τι είναι το βιοαέριο Το βιοαέριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης Τι είναι; BI-CHEM XP146 βιο-ενζυµατικό προϊόν σε σκόνη που περιέχει: Ένζυµα: τύποι πρωτεάσης, αµυλάσης, κυτταρινάσης και λιπάσης Αναερόβια βακτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Φεβρουάριος 2011

Ασφάλιση Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Φεβρουάριος 2011 Ασφάλιση Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Φεβρουάριος 2011 1 Περιεχόµενα 1 Το πρόβληµα 2 Η αναγνώριση 3 4 Ο στόχος Η λύση 5 Η ασφάλιση 2 Το πρόβληµα Εκποµπές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ Πηγή: Mr.Εmilio Turchi - VEOLIA WS & T Italia Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO LTD SHIELCO Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ΕΠΕ Σελίδα 1/5 1. Εισαγωγή Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ομιλητής: Αντώνης Πουντουράκης, MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος Εμπορικός Διευθυντής Plasis Τεχνική - Ενεργειακή Χανιά Νοέμβριος 2015 Plasis Τεχνική-Ενεργειακή Δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours Σύµπηκτα βιοµάζας (pellets) Ένα νέο καύσιµο στην Ελλάδα Ι. Παπαµιχαήλ Συνεργάτης Τµήµατος Βιοµάζας, ΚΑΠΕ Τι είναι τα σύµπηκτα ξύλου (pellets) Πρώτη ύλη: ξερό ξύλο, υπολείµµατα επεξεργασίας ξύλου (αγροτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ Κατά τη λειτουργία ενός καυστήρα, υπάρχουν πολλές δαπάνες. Κάποιες από αυτές τις δαπάνες θα μπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Βιοαερίου. Μονάδες Αναερόβιας Επεξεργασίας Αποβλήτων & Παραγωγής Αποθήκευσης Βιοαερίου ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Μονάδες Βιοαερίου. Μονάδες Αναερόβιας Επεξεργασίας Αποβλήτων & Παραγωγής Αποθήκευσης Βιοαερίου ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Μονάδες Αναερόβιας Επεξεργασίας Αποβλήτων & Παραγωγής Αποθήκευσης Βιοαερίου PUXIN / Μονάδες Αναερόβιας Επεξεργασίας Αποβλήτων & Παραγωγής - Αποθήκευσης Βιοαερίου 1 Η Εταιρία PUXIN Η Εταιρία Shenzhen Puxin

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙOΝΤΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Λέκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Σ. Χ. ΜΠΙΚΟΣ, Θ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ Τµήµα Marketing & Υποστήριξης Πωλήσεων ΕΠΑ Α.Ε. Κύρια Σηµεία Συνοπτικά στοιχεία χρήσης ΦΑ Ανάλυση βιοµηχανικής χρήσης ΦΑ ύσκολες εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Αντλίες Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Αντλίες Ορισµός Είναι οι µηχανές που χρησιµοποιούνται για να µετακινούν υγρά. Βασική ενεργειακή µετατροπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

-MVC Περιγραφή εξαρτημάτων

-MVC Περιγραφή εξαρτημάτων 6.0 Τεχνική περιγραφή κινητής ρυμούλκας MVC 100 Δε ν πε ρι λ αμβάν ε τ αι το φορτ ηγ ό Εί δος 1 Ποσότητα MED Περιγραφή εξαρτημάτων 1 σετ Οι σωληνώσεις σύνδεσης, οι βαλβίδες και οι ενώσεις της μονάδας MEDESA

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN TM Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN Το µόνο πραγµατικά αυτό-καθαριζόµενο κόσκινο Οι µονάδες IDRASCREEN αντιπροσωπεύουν την σειρά υψηλής χωρητικότητας αυτόκαθαριζόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Τύποι Μηχανών Συμπαραγωγής, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για Συμπαραγωγή, Κλιματισμός με Φυσικό Αέριο Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

denitrification in oxidation ditch) mg/l.

denitrification in oxidation ditch) mg/l. 2.3 Συνοπτική εξέταση των συστηµάτων απονιτροποίησης Αρχική προτεταµένη απονιτροποίηση Η πρώτη λύση για µία µονάδα προτεταµένης απονιτροποίησης προτάθηκε από τους Ludzack και Εttinger (1962). Το εισερχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR) aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 aquabio SBR ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση!

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Τεχνολογία Συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ο εναλλάκτης ψύξης ονομάζεται και εξατμιστής. Τούτο διότι στο εσωτερικό του λαμβάνει χώρα μετατροπή του ψυκτικού ρευστού, από υγρό σε αέριο (εξάτμιση) σε μια κατάλληλη πίεση, ώστε η αντίστοιχη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΙεράΟδός 75, 11855 Αθήνα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι Η απαίτηση για µια ευχάριστη θερµική άνεση κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, όλο και αυξάνεται. Το σύστηµα θέρµανσης και ψύξης απέδου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες για την παραγωγή ενέργειας Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Θ. Χαλκίδης,. Λυγούρας, Ξ. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ο ταμιευτήρας για κάθε εγκατάσταση θέρμανσης και για κάθε πηγή θερμότητας Πραγματικά πολύπλευρα πλεονεκτήματα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων Τα παραρτήματα III και XVI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/ 2011 τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος του παραρτήματος III αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας ΕΝΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Μορφές Ενέργειας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα Dr. Stefan Junne Chair of Bioprocess Engineering, TU Berlin Seite 1 Γιατί βιοαέριο? Α)Είναι η μόνη Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας που είναι ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη μη βιολογική που οφείλονται στη φύση των βιοκαταλυτών Οι ιδιαιτερότητες αυτές πρέπει να παίρνονται σοβαρά υπ όψη κατά το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc.

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνα, 190 09 Πικέρμι Τηλ: 210 6603261, e-mail: czafir@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 Η εταιρεία ZEME ECO FUELS & ALLOYS LTD πρόκειται να προβεί στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας που θα περιλαμβάνει την παραγωγή υψηλής αξίας κραμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ... 3 1.1.1 Το βιοαέριο στην Ελλάδα... 6 1.2 ΛΥΜΑΤΑ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ... 8 1.2.1 Σύσταση των λυμάτων χοιροστασίου... 8 1.2.1.1 Νερό... 8

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων με αναερόβια χώνευση

Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων με αναερόβια χώνευση Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Ημερίδα LIVEWASTE, ΤΕΠΑΚ, 7 10 2014 Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων με αναερόβια χώνευση Ανθή Χαραλάμπους Χημικός Μηχανικός, ΕΜΠ MSc στην Περιβαλλοντική Μηχανική ΜΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚH ΑΡΧH ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚH ΑΡΧH ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚH ΑΡΧH ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η κομποστοποίηση είναι διαδικασία που βασίζεται στη δράση διαφόρων αερόβιων μικροοργανισμών εκ των οποίων κάποιοιπροτιμούν θερμοκρασίες 55-65 C (θερμόφιλοι), ενώ άλλοι «εργάζονται»

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης

Στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης Στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης Οι ξυλόσομπες της σειράς Buderus blueline κερδίζουν τις εντυπώσεις από την πρώτη κιόλας ματιά, όχι μόνο για το εξαιρετικό τους design, αλλά γιατί είναι ταυτόχρονα καινοτόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS Το πρόβλημα της ιλύς Κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων παράγονται ταυτόχρονα και ορισμένα παραπροϊόντα, όπως τα εσχαρίσματα, η άμμος, τα ξαφρίσματα και η περίσσεια ιλύς από τις δεξαμενές καθίζησης

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής ΧΜ ΕΜΠ Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου Αναπληρωματικό Μέλος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ μόνιμοι κάτοικοι ετήσια συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικές πληροφορίες για µελετητές και διαχειριστές κτιριακών εγκαταστάσεων. Wilo-Rexa, απλές και ευέλικτες.

Προϊοντικές πληροφορίες για µελετητές και διαχειριστές κτιριακών εγκαταστάσεων. Wilo-Rexa, απλές και ευέλικτες. Προϊοντικές πληροφορίες για µελετητές και διαχειριστές κτιριακών εγκαταστάσεων Wilo-Rexa, απλές και ευέλικτες. 2 Απαιτήσεις και λύσεις Το τέλειο σύστημα: Το ευέλικτο σύστημα των σειρών Wilo- Rexa με βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Θερμοσυσσωρευτές Οι θερμοσυσσωρευτές αποτελούν την ιδανική λύση θέρμανσης για πολλά σπίτια. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί και οικονομικοί. Καθώς αποθηκεύουν θερμότητα με τη φθηνότερη χρέωση, συνήθως κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων

Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Αναερόβια χώνευση Είναι η

Διαβάστε περισσότερα