Η διδασκαλία της ενότητας «Κυκλαδικός πολιτισµός» µε αξιοποίηση των. διαδικτυακών πηγών. Γιακουµάτου Τερέζα, Φιλόλογος, επιµορφώτρια νέων τεχνολογιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διδασκαλία της ενότητας «Κυκλαδικός πολιτισµός» µε αξιοποίηση των. διαδικτυακών πηγών. Γιακουµάτου Τερέζα, Φιλόλογος, επιµορφώτρια νέων τεχνολογιών"

Transcript

1 Η διδασκαλία της ενότητας «Κυκλαδικός πολιτισµός» µε αξιοποίηση των διαδικτυακών πηγών. Γιακουµάτου Τερέζα, Φιλόλογος, επιµορφώτρια νέων τεχνολογιών Αιγαίου 28Β, Αίγλη, Γλυφάδα,Τ.Κ.16561, Περίληψη Στην εισήγησή µας επιχειρείται η παρουσίαση µιας σειράς δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία του µαθήµατος του Κυκλαδικού πολιτισµού όπως αυτές διαµορφώθηκαν µέσα από την εµπειρία της εφαρµογής στα σχολεία του «Οδυσσέα» κατά τη διάρκεια της επιµορφωτικής δραστηριότητας. Παρουσιάζεται η προσέγγιση στο θέµα, τα προτερήµατα όπως και τα µειονεκτήµατα µίας πειραµατικής διδασκαλίας µέσα από τις παρατηρήσεις που έγιναν από τους διδάσκοντες. Summary We shall attempt to present a series of activities for the teaching of the subject, Cycladic civilisation which resulted from the experience of Odysseia being implemented in schools during the teachers training period. We shall approach the subject,the advantages as well as the disadvantages of experimental teaching through the criticisms made by the teachers.

2 Μπορεί ένα εργαστήριο υπολογιστών να υποστηρίξει το µάθηµα της ιστορίας; Μπορεί αν δεσµευτούµε να αλλάξουµε το παραδοσιακό πρότυπο διδασκαλίας που στηρίζεται στην αναµετάδοση ιστορικών πληροφοριών. Η ιστορία είναι ένα συναρπαστικό µάθηµα εξαιτίας ακριβώς της µεθόδου της και του τρόπου σκέψης που αυτή απαιτεί. Οι περισσότεροι φιλόλογοι όµως θυµόµαστε µε νοσταλγία τα χρόνια που ανακαλύπταµε την ιστορία και τις µεθόδους της η σχολική ιστορία είναι άλλο ζήτηµα. Το µάθηµα ζητά την ανανέωση µέσα από την αντικατάσταση της αναµετάδοσης µε την αναζήτηση της πληροφορίας και οι νέες τεχνολογίες είναι σε θέση να µας διευκολύνουν. Το ζητούµενο είναι η ιστορική σκέψη όπως αυτή αναπτύσσεται µέσα από την αξιολόγηση και ερµηνεία των τεκµηρίων, µέσα από την κατανόηση των απόψεων ατόµων και οµάδων όπως και των ιστορικών εννοιών. εν ανήκει στους στόχους µας η συσσώρευση πληροφοριών για µία εποχή αλλά η κατανόηση του παρελθόντος ώστε να αποκτήσουµε αίσθηση του παρόντος. 1 Το µάθηµα της ιστορίας συρρικνώνεται στα αναλυτικά προγράµµατα και εξωθείται στα µαθήµατα επιλογής καθώς δεν µπορεί να αποκαταστήσει µία διάφανη σχέση µε την αγορά εργασίας. Είναι παρεξηγηµένο το µάθηµα; Σίγουρα υπάρχει πεδίο έρευνας για τις απόψεις των µαθητών αναφορικά µε το µάθηµα αλλά και των υπευθύνων σχεδιασµού εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι περισσότεροι φιλόλογοι όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω στα πλαίσια των επιµορφωτικών συναντήσεων νιώθουν έκπληξη όταν ακούν για πρώτη φορά προτάσεις για παιδαγωγική αξιοποίηση του υπολογιστή στις ανθρωπιστικές επιστήµες και ειδικότερα για το µάθηµα της ιστορίας. Το πρόγραµµα Οδύσσεια µας έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθούµε µε το σχεδιασµό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ώστε να αµβλυνθεί η κυρίαρχη πρακτική στο ελληνικό σχολείο της βιβλιοκεντρικής παρουσίασης. Στα πλαίσια της 1 Μ. Ρεπούση, Α. Τσιβάς Το µάθηµα της ιστορίας στο περιβάλλον του υπολογιστή. Πρακτικά Πανελληνίου συνεδρίου Πληροφορική και εκπαίδευση,σ.313 Ιωάννινα 1999

3 εργασίας µας ως επιµορφωτές εντοπίζουµε περιπτώσεις όπου το διδακτικό µέσο του υπολογιστή µπορεί να λειτουργήσει συµπληρωµατικά προς τον εµπλουτισµό και την προώθηση της διδασκαλίας µας. Μπορούµε να επιτύχουµε µία δυναµική αλληλοσυµπλήρωση των διδακτικών µέσων χωρίς να φιλοδοξούµε να επιφέρουµε τοµές και επαναστάσεις στο χώρο της πολύπαθης εκπαίδευσης. Το σχολικό εργαστήριο προσφέρεται για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων οµαδικής εργασίας, δηµιουργικότητας και διαθεµατικής προσέγγισης. Το διαδίκτυο είναι σε θέση να διευκολύνει την επικοινωνία µεταξύ των σχολικών µονάδων και να εξασφαλίσει τον πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα µιας ιστορικής εργασίας. Τα πολυµέσα έρχονται δυναµικά να υποστηρίξουν την εργασία µας και δειλά δειλά έχουν εµφανιστεί κάποιοι ελληνικοί τίτλοι στις προθήκες των καταστηµάτων. υστυχώς υπάρχουν ελληνικά λογισµικά που κυκλοφόρησαν µόνο στα αγγλικά καθώς οι εταιρείες αποφάσισαν ότι δεν υπάρχει αρκετά µεγάλο αγοραστικό κοινό ώστε να τολµήσουν µία επένδυση. Ιστορία όµως χωρίς πηγές δεν νοείται. Κι εδώ καταδεικνύεται η ένδεια µας σε βάσεις δεδοµένων, σε ψηφιοποιηµένα αρχεία. Τα ίχνη που άφησαν οι ανθρώπινες κοινωνίες του περασµένου αιώνα χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ποικιλία. Μεµονωµένοι οργανισµοί ευτυχώς εργάζονται για τη διαφύλαξή τους. Πόσοι όµως επενδύουν στην ψηφιοποίησή τους και σχεδιάζουν να τις διαθέσουν στους ερευνητές οργανωµένες σε βάσεις δεδοµένων; Το Ελληνικό σχολείο έχει ανάγκη από προσπάθειες ανάλογες της εντυπωσιακής προσφοράς του ΙΜΕ να χαρίσει στο διαδίκτυο την Ελληνική Ιστορία. Είναι οδυνηρό να καταφεύγουµε στις βάσεις δεδοµένων Πανεπιστηµίων του εξωτερικού για να αναζητήσουµε πρόσβαση σε ελληνικά κείµενα και να τα βρίσκουµε µεταφρασµένα στην Αγγλική. Ακόµα και το µεγαλύτερο µέρος των κειµένων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων διατίθεται στο διαδίκτυο στο πρωτότυπο µε αγγλική µετάφραση. Ως ελάχιστη συµβολή προς την κατεύθυνση της ανανέωσης της σχολικής ιστορίας ακολουθεί η παρουσίαση ενός σχεδίου µαθήµατος το οποίο διαµορφώθηκε και αναθεωρήθηκε πολλές φορές χάρη στις παρατηρήσεις των συναδέλφων µέσα

4 στα πλαίσια των επιµορφωτικών συναντήσεων στα σχολεία της Οδύσσειας. Με πολύ απλά µέσα θα δείξουµε πως µπορούµε να καλέσουµε τους µαθητές µας σε ένα ταξίδι ανακάλυψης. Στο σχέδιο µαθήµατος που παρουσιάζεται αξιοποιείται η πρόσβαση στο διαδίκτυο και δίνεται έµφαση στην αυτενέργεια, στη συµµετοχή, στο διάλογο, στη δηµιουργική έκφραση όπως και στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των παιδιών. Το συγκεκριµένο σχέδιο µαθήµατος απευθύνεται σε µαθητές της Α Γυµνασίου κι αναφέρεται στην ενότητα «Η εποχή του χαλκού στην Ελλάδα». Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προστέθηκε στη διδακτέα ύλη της Β Γυµνασίου το µάθηµα «Αρχαία Ελλάδα Ο τόπος και οι άνθρωποι» όπου υπάρχει σχετικό κεφάλαιο «Τα νησιά του Αιγαίου». Οι διδακτικοί στόχοι που επιδιώκονται περιλαµβάνουν τον εµπλουτισµό των γνώσεων των µαθητών για τη γεωγραφική περιοχή των Κυκλάδων, όπως και της µελέτης της σχέσης που αναπτύσσεται ανάµεσα στο περιβάλλον και στον πολιτισµό. Περιλαµβάνει µία σειρά δραστηριοτήτων από τις οποίες ο καθηγητής από κοινού µε τους µαθητές του µπορούν να επιλέξουν. Ο καθηγητής επιδιώκει µαζί µε τους µαθητές να προτείνει, να βρει λύσεις, είναι συνερευνητής. εν παρεµβαίνει διαρκώς αλλά κινείται προς τη δηµιουργία κατάλληλου µαθησιακού περιβάλλοντος. Οι µαθητές συλλέγουν πληροφορίες, τις επεξεργάζονται, τις σχολιάζουν τις κατατάσσουν και τις αναλύουν αναπτύσσοντας συσχετίσεις ώστε να µπορέσουν να καταλήξουν σε ερµηνείες. Το υλικό που προσφέρεται παρουσιάζεται ελκυστικά καθώς η ποιότητα των εικόνων είναι ανώτερη αυτής των διδακτικών εγχειριδίων και εποπτικά εφόσον µας παρέχεται η δυνατότητα να επεξεργαστούµε π.χ. ένα κυκλαδικό ειδώλιο περιστρέφοντάς το ώστε να αντιληφθούµε τις διαστάσεις του. Κάθε µία από τις δραστηριότητες στοχεύει στο να ανακαλύψουν τη σχέση του παρελθόντος µε το παρόν. Οι Κυκλαδίτες της εποχής του χαλκού ζωντανεύουν µέσα από τα αντικείµενα καθηµερινής χρήσης τους όταν τα αναγνωρίζουµε στα

5 Μουσεία που αποτυπώνουν τον τρόπο µε τον οποίο η Ελλάδα θυµάται το παρελθόν της. Οι µαθητές αρχικά παρακολουθούν µία παρουσίαση όπου έχουν την ευκαιρία να δουν το χάρτη των Κυκλάδων και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση στις σελίδες του διαδικτύου όπου παρουσιάζονται τα κυκλαδίτικα µουσεία. ιευκολύνει ιδιαίτερα να είναι συγκεντρωµένες όλες οι διευθύνσεις που θα επισκεφθούµε οργανωµένες µε δεσµούς που θα µας µεταφέρουν εύκολα στο πλούσιο εικονογραφικό υλικό που υπάρχει στο διαδίκτυο. Οι δεσµοί αρχικά µας κατευθύνουν στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου πολιτισµού όπου έχουµε την ευκαιρία να δούµε µέσα από τον πολιτιστικό χάρτη σε ποια νησιά υπάρχουν µουσεία µε ευρήµατα της εποχής του χαλκού 2. Στη συνέχεια επισκεπτόµαστε τον δικτυακό τόπο του Κυκλαδικού µουσείου 3 για να εξετάσουµε περισσότερο λεπτοµερειακά κάποια ευρήµατα χαρακτηριστικά του Κυκλαδικού πολιτισµού ενώ από τον Σεπτέµβριο του 2000 έχουµε στη διάθεσή µας και τις σελίδες του ΙΜΕ 4 οι οποίες είναι οργανωµένες σε θεµατικές ενότητες. Οι µαθητές έχουν στη διάθεσή τους χρονολόγιο των περιόδων του Κυκλαδικού πολιτισµού, διαδραστικούς χάρτες που µας µεταφέρουν σε θέσεις ευρηµάτων ανά περίοδο, όπως και πλούσιο υλικό που καλύπτει τα θέµατα της κατοίκησης, της κοινωνικής οργάνωσης, της θρησκείας, της οικονοµίας και των τεχνών. Η πρώτη δραστηριότητα, αυτή της παρατήρησης του χάρτη έχει ως στόχο να ασκήσει τους µαθητές στην εξαγωγή συµπερασµάτων µέσα από την καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του νησιωτικού συµπλέγµατος. Οι µαθητές καλούνται να δικαιολογήσουν το όνοµα «Κυκλάδες». Ο διδάσκων έχει την ευκαιρία να ανιχνεύσει εναλλακτικούς τρόπους στην προώθηση της µάθησης. Το λάθος είναι ευπρόσδεκτο και αξιοποιήσιµο αφού η διαδικασία «απόσβεσής» του προωθεί τους διδακτικούς µας στόχους βάζοντας το µαθητή µας στη διαδικασία εναλλακτικών δοκιµών

6 Στη συνέχεια και µέσα από τη διερεύνηση της σχέσης του κυκλαδίτη µε τον τόπο του οι µαθητές αντιλαµβάνονται ότι η έννοια του τόπου περιλαµβάνει µία µεγάλη ποικιλία φυσικών στοιχείων µε τα οποία οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή µε διαφορετικούς κάθε φορά όρους µέσα στη διάσταση του χρόνου. Καταφαίνεται πως το βάρος πέφτει στη διατύπωση ουσιαστικών ερωτήσεων από την πλευρά του διδάσκοντα σχετικά µε τη χρήση τότε και την κατάχρηση σήµερα των φυσικών πόρων. Οι µαθητές της Πάρου και της Μήλου που το τοπίο τους έχει υποστεί δραµατικές αλλαγές από τα λατοµεία σίγουρα έχουν πολλά να συνεισφέρουν σε αυτή τη συζήτηση. Κάτι που δεν δοκιµάστηκε ακόµα είναι η ανάπτυξη ενός πίνακα ανακοινώσεων των µαθητών όπου θα καταθέτουν τις προτάσεις τους για την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Θα µπορούσαν ακόµα να επεκτείνουν την έρευνά τους µε συνεντεύξεις από οργανώσεις προστασίας περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Ακολουθεί η περιήγηση στις σελίδες των µουσείων όπου οι µαθητές καταγράφουν τα ευρήµατα που παρουσιάζονται. Ταξινοµούν στο τετράδιό τους τα ευρήµατά τους ανάλογα µε το υλικό. ίνεται χρόνος για συζήτηση ώστε να διερευνηθεί η ύπαρξη συγκεκριµένων υλικών (οψιανός µάρµαρο) στα Κυκλαδίτικα νησιά. Σειρά έχουν κάποια ιδιαίτερα σκεύη του Κυκλαδικού πολιτισµού. Εδώ συζητείται η χρησιµότητα τους. Οι µαθητές καλούνται να διατυπώσουν υποθέσεις στηριγµένες σε επιχειρήµατα. Μπορούν είτε να περιοριστούν στο ρόλο του αρχαιολόγου-ερευνητή είτε να γράψουν τη δική τους λεζάντα ως επιµελητές των µουσείων για ένα εύρηµα της αρεσκείας τους. Εδώ όσες φορές παραβρέθηκα στη διδασκαλία είχα την ευκαιρία να παρατηρήσω την πρωτοτυπία της σκέψης των µαθητών. Καθώς βρίσκονται αντιµέτωποι µε το «πρόβληµα» προσπαθούν να συνδυάσουν εκδοχές εφαρµόζοντας τα γνώσεις τους και την εµπειρία τους. Έχουν την ευκαιρία µέσα από αυτή τη διαδικασία να κατανοήσουν ότι η ιστορία δεν είναι κατασκεύασµα κάποιων ανθρώπων αλλά υπάρχει γύρω µας αποτυπωµένη στα 4

7 αντικείµενα και στα σύµβολα. Το ιστορικό παρελθόν δεν είναι µακρινό και αδιάφορο αλλά συνδέεται µε το παρόν και την καθηµερινότητα και προσδιορίζει πολλά στοιχεία της ταυτότητας του. ίνουµε την ευκαιρία στους µαθητές να αποκτήσουν γνώση της πλούσιας ποικιλίας πολιτιστικής κληρονοµιάς των Κυκλάδων. Η έννοια της συνέχειας και της µεταβολής στη διάρκεια του χρόνου µπορεί να αποτελέσει τη βάση του συλλογισµού µας. Συχνά διαπιστώνονται παρανοήσεις από την πλευρά των µαθητών όπως π.χ. ότι οι πρόγονοί µας τοποθέτησαν τα αντικείµενα στα µουσεία για να τα κληρονοµήσουν οι επόµενες γενεές. Σε κοινά πλαίσια κινούνται και οι επόµενες δραστηριότητες και συγκεκριµένα αυτές της άντλησης πληροφοριών από τα ειδώλια των µουσικών για τις συνήθειες των Κυκλαδιτών και για τα έπιπλα της εποχής. Εδώ πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαµβάνουν οι δεξιότητες της παρατήρησης, της διατύπωσης απλών ερµηνειών και του ελέγχου των υποθέσεων. Οι µαθητές κατανοούν ότι οι ερµηνείες δεν είναι οριστικές και αµετάκλητες αλλά υπόκεινται σε πολλαπλές προσεγγίσεις. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των µαθητών προσεγγίζεται µε τη σύγκριση ειδωλίων και έργων του Modigliani όπου καλούνται να εντοπίσουν οµοιότητες και διαφορές. Μερικοί µαθητές ζήτησαν να σχεδιάσουν οι ίδιοι ειδώλια και έτσι µπορέσαµε να εντοπίσουµε τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Στη δραστηριότητα της επιλογής πέντε αντικειµένων που θα τοποθετηθούν σε µία κιβωτό για να διαφυλάξουν την ιστορική µνήµη οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να επιχειρηµατολογήσουν ως προς τις επιλογές τους. Σίγουρα ήταν µία δραστηριότητα που τους κινητοποίησε ευχάριστα. Η δραστηριότητα του επανασχεδιασµού σελίδων του υπουργείου πολιτισµού και της δηµιουργίας µικρών εικονικών µουσείων των νησιών προήλθε περισσότερο από τις παρατηρήσεις µαθητών µας ότι δηλαδή δεν είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικές οι σελίδες του υπουργείου πολιτισµού. Είναι όµως ιδιαίτερα

8 απαιτητική σε χρόνο και µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο στα πλαίσια µιας συνθετικής εργασίας. Μερικοί καθηγητές επέλεξαν να ασκήσουν τους µαθητές στις δεξιότητες της περιγραφής αναθέτοντάς τους να περιγράψουν ένα ειδώλιο ή οποιοδήποτε αντικείµενο της αρεσκείας τους συνδυάζοντας το µάθηµα µε την ενότητα περιγραφή του µαθήµατος της Γλώσσας. Οι δραστηριότητες στοχεύουν τόσο στην εµπέδωση των στόχων της ενότητας όσο και στην καλλιέργεια της ερευνητικής διάθεσης των µαθητών. Επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να σχεδιάσει τη διδασκαλία του ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των µαθητών του. Μπορεί π.χ. να δώσει το βάρος στα ευρήµατα του νησιού της επιλογής των µαθητών του. Προσπαθήσαµε µέσα από τις δραστηριότητες να αναδείξουµε τις θεωρητικές παιδαγωγικές παραδοχές και οργανώσαµε την προσέγγισή µας µέσα από έννοιες κλειδιά, επιµέρους θέµατα (π.χ.φυσικό περιβάλλον) και µέσα από τις διαστάσεις του τόπου χρόνου και του ανθρώπινου παράγοντα. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε είχαν να κάνουν περισσότερο µε το ωρολόγιο πρόγραµµα. Το αναλυτικό πρόγραµµα του Γυµνασίου προβλέπει µία ώρα για τη διδασκαλία του Κυκλαδικού πολιτισµού ενώ η διδακτική µας προσέγγιση δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί πριν το δίωρο και πάλι µε επιλογή δραστηριοτήτων. Ένα µάθηµα που στηρίζεται σε διαδικτυακές πηγές διατηρεί µεγάλες πιθανότητες να αντιµετωπίσει πρόβληµα καθυστέρησης στην εµφάνιση των ιστοσελίδων ιδιαίτερα σε ώρες αιχµής του διαδικτύου. Η αποθήκευση των ιστοσελίδων από την άλλη πλευρά καθιστά τους δεσµούς άχρηστους. Συγκριτικά µε την παραδοσιακή διδασκαλία η συγκεκριµένη προσέγγιση κερδίζει επειδή αξιοποιεί το πλούσιο εικονογραφικό υλικό, δίνοντας στον µαθητή τον πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς γνωρίζει τον πολιτισµό µέσα από τα αντικείµενα που σώθηκαν και δεν ακούει απλά τα συµπεράσµατα της αρχαιολογικής έρευνας. Το τίµηµα εδώ είναι ο χρόνος που αφιερώνουµε στο σχεδιασµό και την εκτέλεση

9 των δραστηριοτήτων. Αποµένει σε εµάς να αποφασίσουµε αν δεχόµαστε να προχωρήσουµε σε αυτήν την επένδυση. Η διδακτική µας πρόταση φυσικά είναι ανοιχτή σε βελτιώσεις και δεν θεωρείται τελικό προϊόν. Άλλωστε αυτό που περισσότερο χάρηκαν οι καθηγητές ήταν η ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ συναδέλφων διαφορετικών σχολείων πάνω σε δραστηριότητες που απευθύνονταν στους µαθητές τους. Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού αλφαβητισµού των καθηγητών όπως και η τεχνολογική ωρίµανση και απλοποίηση των υπολογιστικών εργαλείων πιστεύουµε ότι θα διευκολύνει τη διαδικασία σχεδιασµού εφαρµογών που θα υποστηρίζει την ιστορική σκέψη. Φύλλο εργασίας µε ενδεικτικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν 1. ( ραστηριότητα καταγραφής και ταξινόµησης) Περιηγηθείτε στα Μουσεία των νησιών. Ποιο είναι το υλικό κατασκευής ειδωλίων και αγγείων που κυριαρχεί; Γιατί πιστεύετε ότι κυριαρχούν τα συγκεκριµένα υλικά; ικαιολογείστε την άποψή σας. Θα επισκεφθούµε τα µουσεία : Άνδρου Κέας Σύρου Τήνου Μυκόνου Πάρου Νάξου Μήλου Αµοργού Θήρας Ίου από την ιστοσελίδα του Υπουργείου πολιτισµού όπως και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. 2. ( ραστηριότητα άσκησης στην παρατήρηση)παρατηρείστε το χάρτη των Κυκλάδων. Πιστεύετε ότι η συγκεκριµένη διαµόρφωση του νησιωτικού συµπλέγµατος επηρέασε τον Κυκλαδικό πολιτισµό; Από πού πήρε το όνοµά του το νησιωτικό αυτό σύµπλεγµα; 3. ( ραστηριότητα παρατήρησης και διατύπωσης υπόθεσης) Παρατηρείστε τα τηγανόσχηµα αγγεία. Μπορείτε να σκεφθείτε ποια ήταν η χρησιµότητά τους;

10 4. Παρατηρείστε τα συγκεκριµένο αγγεία. Μπορείτε να σκεφθείτε ποια ήταν η χρησιµότητά τους; 5. (Εξαγωγή πληροφοριών από ευρήµατα) Τι πληροφορίες µπορούµε να πάρουµε για τα όργανα της εποχής από τα ειδώλια των µουσικών; περιγραφή) (Άσκηση στην Επιλέξτε ένα ειδώλιο που σώζεται ολόκληρο και προσπαθήστε να το περιγράψετε. (Άσκηση στην επιλογή) Θεωρείστε ότι είστε αναγκασµένοι να διασώσετε µόνο πέντε αντικείµενα από το σύνολο των ευρηµάτων που φυλάσσονται στα µουσεία των νησιών. Ποια θα ήταν αυτά ; δικαιολογείστε τις επιλογές σας. ( ραστηριότητα σύνθεσης κειµένου) Αφού δείτε την παρουσίαση «Το τετράδιο των Κυκλάδων» να ετοιµάσετε ένα σύντοµο κείµενο όπου θα παρουσιάζετε τον Κυκλαδικό πολιτισµό δίνοντας έµφαση στα ευρήµατα του νησιού σας.

11 Modigliani (Άσκηση στην παρατήρηση & σύγκριση) Παρατηρείτε οµοιότητες; Προσπαθήστε να τις καταγράψετε.

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΑΘΗΝΑ 2011 Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία - Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στα ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κουτσογιάννης Δ., Ακριτίδου Μ. & Αντωνοπούλου Σ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας «Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Περιπλάνηση στο Χωρο-Χρόνο και του Διαδικτύου στη διδασκαλία της Ιστορίας. Ενδεικτική πρόταση για την τρίτη τάξη Γυμνασίου» Ιωάννα Βορβή 1, Φωτεινή Παπαγάλου

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή ΓΑΙΑ ΙΙ Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης Βιβλίο Καθηγητή Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχοι Πληροφορική Τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-12

ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-12 ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-12 1. ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ένας λόγος που έκανε απαραίτητη τη σύνταξη ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παλάσκα, Φιλόλογος, Επιµορφώτρια Β επιπέδου στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, mpalask@sch.gr

Μαρία Παλάσκα, Φιλόλογος, Επιµορφώτρια Β επιπέδου στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, mpalask@sch.gr «Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο µάθηµα της Ιστορίας: γιατί και πώς». Μαρία Παλάσκα, Φιλόλογος, Επιµορφώτρια Β επιπέδου στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, mpalask@sch.gr.. ιδάσκοντας Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Γάτου Ευαγγελία 1, Καπανιάρης Αλέξανδρος 2 egatou@sch.gr, kapaniaris@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20,2 ο Γυµνάσιο Βόλου 2 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 465 ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Γιατράκος Ιωάννης Καθηγητής Δ.Ε. Πληροφορικός E-mail: iwdes@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Περιδιάβαση στα Τρίκαλα του χτες μέσα από παλιές φωτογραφίες». Σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας

«Περιδιάβαση στα Τρίκαλα του χτες μέσα από παλιές φωτογραφίες». Σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Περιδιάβαση στα Τρίκαλα του χτες μέσα από παλιές φωτογραφίες». Σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο) 365 Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια Γ. Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Αρχαία Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Αρχαία Ελληνικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ 2002-2004» Επιστημονική Υπεύθυνη Καθηγήτρια Α. Φραγκουδάκη, Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΗ Παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κυπαρισία A. Παπανικολάου, Γραµµατική Τσαγκάνου & Μαρία Γρηγοριάδου

Κυπαρισία A. Παπανικολάου, Γραµµατική Τσαγκάνου & Μαρία Γρηγοριάδου Στο: Χ.Κυνηγός και Ε.Β. ηµαράκη (επιµ.): Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα: Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη Μετεξέλιξη της Εκπαιδευτικής Πρακτικής. Εκδόσεις Καστανιώτη, 119-160,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα