Εργασίες Αποχιονισµού Αντιµετώπιση Θεοµηνιών Ε Κοζάνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργασίες Αποχιονισµού Αντιµετώπιση Θεοµηνιών 2015-2016 Ε Κοζάνης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη, 5 Οκτωβρίου 2015 Αριθµ. πρωτ.: Ταχ. /νση : Πλ. Νίκης 1 Ταχ. Κώδικας : Κοζάνη Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Ιωάννης Τηλέφωνο : FAX : ΤΙΤΛΟΣ : Εργασίες Αποχιονισµού Αντιµετώπιση Θεοµηνιών Ε. Κοζάνης Αρ. Μελ. : 45/2015 Πρόχειρος ιαγωνισµός σε ευρώ Κριτήριο αξιολόγησης: Χαµηλότερη τιµή Κ.Α ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ηµ. Μην. Έτος εβδοµάδας Πλατεία Νίκης Κοζάνη 26 Οκτωβρίου 2015 ευτέρα 11 Γραφείο Προµηθειών Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ,82 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής στην Ε.Ε. ηµοσίευσης σε Ελληνικές Εφηµερίδες ΕΝ ΑΠΕΣΤΑΛΗ 6 Οκτωβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 1 από 20

2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Κοζάνης δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι o τ ι : Εκτίθεται σε δηµόσιο πρόχειρο διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές και συµπλήρωση εντύπου προσφοράς, σύµφωνα µε το σχέδιο της υπηρεσίας, η ανάδειξη αναδόχου για τις «Εργασίες Αποχιονισµού Αντιµετώπιση Θεοµηνιών Ε Κοζάνης, προϋπολογισµού ,82 και αριθµό µελέτης 45/2015», µε πρόχειρο διαγωνισµό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά χώρο ευθύνης µε τους παρακάτω όρους : Ά ρ θ ρ ο 1ο Όργανο - Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: α. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ε) του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α / ). β. Του Ν. 3463/2006 ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας (ΦΕΚ 114/ τ. Α / ). γ. Του Π.. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 11/τ.Α / ). στο ηµαρχείο Κοζάνης, (Πλατεία Νίκης Κοζάνη), γραφείο Προµηθειών, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής, σε χρόνο που θα οριστεί από τον κ. ήµαρχο µε περιληπτική διακήρυξη αυτού, στην οποία θα ορίζεται η ηµέρα και ώρα διενέργειας της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση στον συνήθη χώρο ανακοινώσεων του ήµου, καθώς και µε δηµοσίευση αυτής τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ηµέρες προτού τη διενέργεια της δηµοπρασίας στον Ελληνικό Τύπο. Η Αναλυτική και η Περιληπτική διακήρυξη, θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) στο ΚΗΜ ΗΣ (www.eprocurement.gov.gr) και στη σχετική ιστοσελίδα του ήµου Κοζάνης (www.kozanh.gr) Ά ρ θ ρ ο 2ο Προϋπολογισµός Ο προϋπολογισµός της Εργασίες Αποχιονισµού Αντιµετώπιση Θεοµηνιών 2015 και 2016 Ε Κοζάνης ανέρχεται στο ποσό των εβδοµήντα χιλιάδων διακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών, (70.274,82). Ά ρ θ ρ ο 3ο ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες (φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα και συνεταιρισµοί) των παραπάνω µηχανηµάτων και γεωργικών ελκυστήρων και έχουν όλα τα προσόντα σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη και τη συνηµµένη τεχνική µελέτη. Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για έναν ή περισσότερους χώρους ευθύνης. ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 2 από 20

3 Ά ρ θ ρ ο 4ο Πληρωµές Η πληρωµή θα γίνεται ύστερα από βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του ήµου για την εκτέλεση των όρων της σύµβασης και µε όλα τα απαιτούµενα από το Νόµο δικαιολογητικά. Ά ρ θ ρ ο 5ο Συµβατικά στοιχεία α) Η παρούσα διακήρυξη β) Η προσφορά του αναδόχου γ) Τεχνική έκθεση - προϋπολογισµός δ) Του Ν. 3463/2006 «ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/ τ. Α / ). ε) Του Π.. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 11/τ.Α / ). Ά ρ θ ρ ο 6ο ικαιολογητικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που συνοδεύουν την προσφορά α. Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα παρίστανται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Ανώνυµες Εταιρίες εκπροσωπούνται από µέλος του.σ. ή από άλλο νόµιµο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (άρθρο 24 παρ. 3 Ν. 1832/89) προσερχόµενο αυτοπροσώπως και καταθέτει κατά του διαγωνισµού πρακτικό του.σ. της εταιρείας που εγκρίνει τη συµµετοχή αυτής στο διαγωνισµό για την ανάληψη της δηµοπρατούµενης προµήθειας και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής. Οι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο. Απαραίτητη η κατάθεση της συστατικής πράξης των εταιρειών. β. Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν κατά τη διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού 52,80 ευρώ για τις οµάδες 1,2,3,4,5,6,7,8 και 11, ποσού 35,64 ευρώ για τις οµάδες 9,10, ποσού 79,20 ευρώ για τις οµάδες 12,15,16, ποσού 165 ευρώ για την οµάδα 13, ποσό 193,60 ευρώ για την οµάδα 14. (2% επί του καθαρού ποσού του χώρου ευθύνης) 2. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1). β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ. 48). δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 3 από 20

4 νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωµατώθηκε µε τον Ν. 2331/1995 ). ε) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: -φυσικά πρόσωπα -οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. -διαχειριστές Ε.Π.Ε -Πρόεδρος και /νων Σύµβουλος για Α.Ε. -Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, µε ηµεροµηνία τουλάχιστον τριών µηνών από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Συγκεκριµένα: Για τα φυσικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Για τα νοµικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή, για το αν είναι ενήµεροι ως προς: α) τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τους και β) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης, και έκδοσης του πιστοποιητικού. Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικά πρόσωπα αφορά την εταιρία και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν. 5. Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86, του διαγωνιζόµενου : α) ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, και των τεχνικών προδιαγραφών, τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 4 από 20

5 β) µε την αναγραφή των αριθµών επικοινωνίας µαζί του (τηλέφωνο, Fax και κινητό) 6.Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86, του διαγωνιζόµενου: Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνει την ανάθεση για την οποία θα οριστεί ως ανάδοχος. 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, µε την οποία θα δηλώνουν ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους παρακάτω λόγους: α) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ωροδοκία, Απάτη, Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, καταδίκη για αδίκηµα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας καθώς και β) ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ηµοσίου και ιαγωνισµούς σε άλλες χώρες της Ε.Ε. σε τρίτες χώρες. 8.Βεβαίωση της Ειδικής Ταµειακής Υπηρεσίας του ήµου, από την οποία να προκύπτει ότι δεν υφίσταται καµία οφειλή τους προς τον ήµο Κοζάνης από οποιαδήποτε αιτία. 9. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή µε ηµεροµηνία έκδοσης τουλάχιστον έξι µήνες πριν την έναρξη του διαγωνισµού. (για τους κατόχους γεωργικών ελκυστήρων βεβαίωση ότι είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ). 10. Καθώς και τα παρακάτω δικαιολογητικά : ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ: α Φωτοαντίγραφο της άδειας του µηχανήµατος. β. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ την ηµέρα της δηµοπρασίας. γ. Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 ότι το προσφερόµενο µηχάνηµα καλύπτει όλο τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην Τεχνική Μελέτη. δ. Υπεύθυνη ήλωση ότι ο χειρισµός των µηχανηµάτων θα γίνεται από χειριστές οδηγούς που έχουν το δικαίωµα χρήσης τους ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ α. Φωτοαντίγραφο της άδειας του γεωργικού ελκυστήρα. β. Φωτοαντίγραφο του διπλώµατος οδήγησης του οδηγού του γεωργικού ελκυστήρα γ Ασφαλιστήριο συµβόλαιο το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ την ηµέρα της δηµοπρασίας. δ. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας ε. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του ΟΓΑ στ. το Ε1 ή το εκκαθαριστικό σηµείωµα έτους ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 5 από 20

6 ζ. Υπεύθυνη ήλωση ότι δεν είναι επιτηδευµατίας και δεν έχει υποχρέωση έκδοσης παραστατικού (όπως προβλέπετε από το ΚΒΣ) και ότι απασχολείται περιστασιακά µε τη συγκεκριµένη εργασία και όχι από σύστηµα η. Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 ότι το προσφερόµενο µηχάνηµα καλύπτει όλο τον απαιτούµενο εξοπλισµό που αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή. Στην περίπτωση των ιδιοκτητών γεωργικών ελκυστήρων θα πρέπει η άδεια οδήγησης και η άδεια του µηχανήµατος να είναι στο όνοµα του ασφαλισµένου στον ΟΓΑ ή σε πρόσωπο µέχρι πρώτου βαθµού συγγένειας. Ά ρ θ ρ ο 7ο Αντικείµενο και χρόνος εργασίας Οι εργασίες αποχιονισµού κατά τη χειµερινούς µήνες και αντιµετώπισης θεοµηνιών κατά τους λοιπούς µήνες για τις ανάγκες της ηµοτικής Ενότητας Κοζάνης του ήµου Κοζάνης. Ά ρ θ ρ ο 8ο Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού Κατά τη διάρκεια του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσέρχονται οι διαγωνιζόµενοι αυτοπροσώπως και καταθέτουν στον Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον αναπληρωτή αυτού φάκελο που θα περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας. Όλοι οι προσκοµιζόµενοι φάκελοι των διαγωνιζοµένων θεωρούνται ως εξωτερικοί φάκελοι, αριθµούνται κατά σειρά επίδοσης και µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής. Παρελθούσης της ώρας λήξης του διαγωνισµού κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται στο πρακτικό εκτός εάν η επίδοση συνεχίζεται χωρίς διακοπή οπότε εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις (άρθρο 18 παρ. 7 Π.. 28/80). Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµοσίως και αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσης και αναγράφονται στο πρακτικό τα ευρισκόµενα στον κάθε φάκελο έγγραφα περιληπτικώς µεν, αλλά κατά τρόπο που εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης και µονογράφονται από όλα τα µέλη της Επιτροπής, πλην της εγγυητικής επιστολής. Ο ευρισκόµενος στον ανοικτό φάκελο εσωτερικός φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σ αυτόν ο α / α του εξωτερικού φακέλου. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάµενοι στην αίθουσα εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστικά. Στη µυστική αυτή συνεδρίαση η Επιτροπή ελέγχει και υπογράφει τα δικαιολογητικά έγγραφα, εκτός της εγγυητικής επιστολής, των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει για αυτούς που θα αποκλειστούν. Στη συνέχεια ξαναγίνεται δηµόσια η συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλειόµενους από το διαγωνισµό καθώς και τους λόγους αποκλεισµού και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα αυτών µαζί µε τη σφραγισµένη οικονοµική προσφορά τους. ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 6 από 20

7 Ακολούθως αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στο διαγωνισµό κατά σειρά και ανακοινώνεται το όνοµα του κάθε διαγωνιζόµενου και το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς τους. Προσφορές που δε φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζοµένου ή δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους διακήρυξης απορρίπτονται καθώς και προσφορές που δε χαρτοσηµαίνονται σύµφωνα µε το νόµο. Προσφορά εντελώς αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται. Οι προσφορές θα είναι πλέον Φ.Π.Α. 23% Οι προσφορές και όλα τα δικαιολογητικά µονογράφονται από όλα τα µέλη της Επιτροπής του διαγωνισµού εκτός από την εγγυητική επιστολή. Η Επιτροπή του διαγωνισµού ανακοινώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού και επιστρέφεται στους αποτυχόντες η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών να την πραγµατοποιήσει και σε διαφορετική ηµεροµηνία από αυτήν του διαγωνισµού, ενηµερώνοντας τους ενδιαφερόµενους για την ακριβή ηµεροµηνία την ώρα και τον τόπο. Ά ρ θ ρ ο 9ο Ενστάσεις Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής του διαγωνισµού υποβάλλονται εγγράφως µέχρι της εποµένης από της διεξαγωγή εργάσιµης ηµέρας, ενώ κατά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας µέχρι της εποµένης της ανακοινώσεως αυτού. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ήµου και διαβιβάζονται αυθηµερόν στην αρµόδια Επιτροπή. Ά ρ θ ρ ο 10ο Έγκριση ακύρωση επανάληψη της δηµοπρασίας 1. Το πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού (Ε...) υποβάλλεται στη Οικονοµική Επιτροπή για έγκριση ή µη και στη συνέχεια στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας µαζί µε το φάκελο της δηµοπρασίας για την κατά το νόµο επικύρωση. 2. Ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας. 3. Επανάληψη της δηµοπρασίας επιτρέπεται µόνο µετά την ακύρωση ή µη έγκριση. Επίσης, η δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί για µία ακόµη φορά, λόγω ασύµφορου, µετά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής. Ά ρ θ ρ ο 11ο Περί δικαιώµατος αποζηµίωσης προµηθευτή σε περίπτωση µη κατακύρωσης της δηµοπρασίας από τα αρµόδια όργανα Ο ανάδοχος δεν αποκτά κανένα δικαίωµα για αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα. ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 7 από 20

8 Ά ρ θ ρ ο 12ο Προσφορά και χρονική ισχύς της 1. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις και ισχύουν για όλη τη χρονική διάρκεια για την οποία δίδονται και παραµένουν σταθερές. 2. Οι τιµές περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες 3. Ο διαγωνιζόµενος δε δύναται κατά το διάστηµα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή οποιαδήποτε µεταβολή των όρων προερχόµενη από οποιαδήποτε µεταβολή των όρων προερχόµενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Ά ρ θ ρ ο 13 ο ιάρκεια σύµβασης Η χρονική διάρκεια της συντήρησης - επισκευής ορίζεται µέχρι από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ά ρ θ ρ ο 14 ο Σύµβαση Εγγύηση καλής εκτέλεσης Μετά τις εγκρίσεις του άρθρου 10 της παρούσας, ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και εντός δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή του, να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ποσού 5% επί του προϋπολογισµού του χώρου ευθύνης, η οποία επιστρέφεται µετά την λήξη της σύµβασής του. Ά ρ θ ρ ο 15ο Λοιπές διατάξεις Η πληρωµή θα γίνεται, αφού υποβληθούν από τov ανάδοχο, στην Οικονοµική Υπηρεσία του ήµου, τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1) Τιµολόγιο του ανάδοχου. 2) Βεβαίωση Ασφαλιστικής και Φορολογικής ενηµερότητας. Ά ρ θ ρ ο 16ο απάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τα κηρύκεια, τις νόµιµες κρατήσεις και εισφορές, καθώς και τα έξοδα δηµοσίευσης, τα οποία καταβάλλονται πριν τη σύνταξη και υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού. Ο ήµος επιβαρύνεται µε το Φ Π Α 23% Ά ρ θ ρ ο 17 ο ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 8 από 20

9 Εφαρµοστέες διατάξεις Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναµία εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης ή πληµµελής εκτέλεσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση για τον ανάδοχο ο ήµος θα έχει το δικαίωµα να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση και να προβεί σε νέα σύµβαση µε τους επόµενους που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό. Για ότι δε ρυθµίζεται η παρούσα σύµβαση θα ισχύσουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αρµόδια δικαστήρια για επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια Κοζάνης. Ά ρ θ ρ ο 18 ο Γενικά Οι λαµβάνοντες µέρος στο διαγωνισµό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισµού οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν από το διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) ή από την ιστοσελίδα του ήµου ή κατόπιν τηλεφωνικής αίτησης από το Γραφείο Προµηθειών αρµόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας (Γεωργιάδου Μαρία) (κα Αγραφιώτη Αναστασία, Παπαζώη Ευαγγελία) & fax Ο ήµαρχος Ιωαννίδης Π. Ελευθέριος Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο Κοζάνη, 5 Οκτωβρίου 2015 Γρηγοριάδης Ιωάννης Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση εργασιών αποχιονισµού κατά τη χειµερινούς µήνες και αντιµετώπισης θεοµηνιών κατά τους λοιπούς µήνες σε ιδιοκτήτες µηχανηµάτων και γεωργικών ελκυστήρων για τις ανάγκες της ηµοτικής Ενότητας Κοζάνης του ήµου Κοζάνης. ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 9 από 20

10 Μετά την διεύρυνση των ορίων του ήµου Κοζάνης, το υπάρχον δυναµικό σε µηχανήµατα και προσωπικό, δεν επαρκεί για τον άµεσο και ταυτόχρονο αποχιονισµό καθώς και την αντιµετώπιση των θεοµηνιών που πλήττουν τον Καλλικρατικό ήµο Κοζάνης. Ως εκ τούτο κρίνεται αναγκαία η ανάθεση αυτών των εργασιών σε ιδιοκτήτες µηχανηµάτων και γεωργικών ελκυστήρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των οδών εντός κατοικηµένων περιοχών, του δηµοτικού οδικού δικτύου εκτός ορίων οικισµών, των αγροτικών δρόµων και γενικός κάθε περιοχής ευθύνης του ήµου Κοζάνης. Ειδικότερα : Α) Κατά τους χειµερινούς µήνες ο ήµος Κοζάνης αντιµετωπίζει προβλήµατα ακραίων καιρικών συνθηκών λόγω παγετού και έντονων χιονοπτώσεων. Β) Κατά τους λοιπούς µήνες παρατηρούνται έντονες καταιγίδες και πληµµυρικά φαινόµενα σε πολλές περιοχές του ήµου. Στόχος όλων των ανωτέρω εργασιών είναι η άµεση επέµβαση του σε όλες τις οδούς ανεξαρτήτως πλάτους και µήκους από τον ανάδοχο, για την περιοχή που επέλεξε κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισµού και κρίθηκε µειοδότης. Οι δαπάνες θα ενσωµατωθούν στον Κ.Α: του έτους 2015 έως του ποσού των ,70 (µε ΦΠΑ) και οι υπόλοιπες ,12 (µε ΦΠΑ) στον Κ.Α: του έτους 2016 του υπό σύνταξη Προϋπολογισµού, στον οποίο έχει προβλεφθεί η αντίστοιχη δαπάνη ,70 (µε ΦΠΑ) ,12 (µε ΦΠΑ) Η ανάθεση των παραπάνω εργασιών: α)έχει υπολογιστεί ανά ηµέρα εργασίας και για έντεκα(11) συνολικές ηµέρες εργασίας ανά έτος -όσο δηλαδή είναι ο µέσος όρος εργασίας που έχει παρουσιαστεί σε αντίστοιχα φαινόµενα τα τελευταία χρόνια. β).θα γίνει σε ιδιοκτήτες µηχανηµάτων γεωργικών ελκυστήρων σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα, : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 11 ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ) ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 10 από 20

11 Α/ Α ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ ΟΣ ΩΡΕΣ / ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗ /ΩΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΛΩΝΑΚΙΑ - 1 ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ - ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ ΣΚΗΤΗ 2 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΙΛΑ - ΕΞΟΧΗ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΧΑΡΑΥΓΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΚΑΡΥ ΙΤΣΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΛΕΙΤΟΣ- ΑΡΓΙΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑ - Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗ - ΛΥΓΕΡΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ - ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ- ΒΑΤΕΡΟ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 11 από 20

12 Α/ Α ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ ΟΣ ΩΡΕΣ / ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗ /ΩΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 8 ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΕΛΕΑ - ΟΙΝΟΗ - ΠΕΤΡΑΝΑ ΚΟΖΑΝΗ 9 ΚΟΖΑΝΗΣ (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ) BOBCAT ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΣΚΡΚΑ BOBCAT ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ φορτωτής ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ πολυµηχάνηµα <120ΗΡ ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Μεταµόρφωση - Καλαµιά Λυγερή- πολυµηχάνηµα> 180ΗΡ Ν.Νικοπολη 15 ΚΟΖΑΝΗΣ 16 ΚΟΖΑΝΗΣ ΖΩΝΗ Βιοτεχνική Κοίλων - Μελισσίων ΖΩΝΗ Βιοτεχνική Κασλά φορτωτής φορτωτής ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 12 από 20

13 Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Τα µηχανήµατα έργου θα πρέπει να είναι χαρακτηρισµένα από την άδεια κυκλοφορίας τους ως Μηχάνηµα Έργου και ειδικότερα τα πολυµηχανήµατα να είναι χαρακτηρισµένα ως Πολυµηχάνηµα ή Αλατοδιανοµέας. Τα Πολυµηχανήµατα άνω των 180PS : Θα πρέπει να φέρουν στο εµπρόσθιο τµήµα τους λεπίδα αποχιονισµού µήκους τουλάχιστον 2,7m και ύψους τουλάχιστον 0,8m µε δυνατότητα περιστροφής της λεπίδας δεξιά και αριστερά µε το χειριστήριο ελέγχου να βρίσκετε υποχρεωτικά στην καµπίνα του χειριστή. Θα πρέπει να φέρουν στο οπίσθιο τµήµα ή επί της καρότσας προσαρµοσµένο Αλατοδιανοµέα χωρητικότητας τουλάχιστον 4m 3 και µε δυνατότητα ρύθµισης του πλάτους διασποράς και της ποσότητας του αλατιού. Τα Πολυµηχανήµατα έως 120PS : Να έχει συνολικό µήκος άνευ λεπίδας έως 5,40m και πλάτους άνευ λεπίδας έως 1,80m. Θα πρέπει να φέρουν στο εµπρόσθιο τµήµα τους λεπίδα αποχιονισµού µήκους 1,70m έως 2,20m και ύψους τουλάχιστο 0,6m µε δυνατότητα περιστροφής της λεπίδας δεξιά και αριστερά µε το χειριστήριο ελέγχου να βρίσκετε υποχρεωτικά στην καµπίνα του χειριστή. Θα πρέπει να φέρουν στο οπίσθιο τµήµα ή επί της καρότσας προσαρµοσµένο Αλατοδιανοµέα χωρητικότητας τουλάχιστον 2m 3 και µε δυνατότητα ρύθµισης του πλάτους διασποράς και της ποσότητας του αλατιού. 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Οι γεωργικοί ελκυστήρες θα πρέπει να είναι µεγαλύτεροι των 45PS, να είναι χαρακτηρισµένοι από την άδεια κυκλοφορία τους ως Αγροτικό Μηχάνηµα και να φέρουν στο οπίσθιο τµήµα τους λεπίδα αποχιονισµού. ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 13 από 20

14 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΠΕ ΩΤΩΝ Οι ισοπεδωτές θα πρέπει να είναι µεγαλύτεροι των 99PS και να είναι χαρακτηρισµένοι από την άδεια κυκλοφορία τους ως Μηχανήµατα Έργου. 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΤΩΤΩΝ Οι φορτωτές θα πρέπει να είναι µεγαλύτεροι των 99PS και να είναι χαρακτηρισµένοι από την άδεια κυκλοφορία τους ως Μηχανήµατα Έργου. 5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ ΒΟΒCAT Οι µηχανικοί εκσκαφείς τύπου BOBCAT να είναι ιπποδύναµης µεγαλύτερης των 40 PS, να φέρουν εµπρόσθιου κουβά και να είναι χαρακτηρισµένα από την άδεια κυκλοφορία τους ως Μηχανήµατα Έργου. 6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ (JCB) Οι εκσκαφείς φορτωτές θα πρέπει να είναι µεγαλύτεροι των 74PS, να είναι χαρακτηρισµένοι από την άδεια κυκλοφορία τους ως Μηχανήµατα Έργου και να φέρουν λεπίδα αποχιονισµού. Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όλα τα µηχανήµατα και οι γεωργικοί ελκυστήρες θα πρέπει να φέρουν απαραιτήτως τον παρακάτω εξοπλισµό : κουβούκλιο χειρισµού. συρµατόσχοινα ρυµούλκησης. περιστρεφόµενους φάρους. ελαστικά καλής κατάστασης προβολείς εργασίας (εµπρός και πίσω) αντιολισθητικές αλυσίδες. θερµαινόµενα φίλτρα πετρελαίου. γιλέκο εργασίας φωσφορούχο. Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Για την τελική επιλογή αναδόχου θα λαµβάνονται υπόψη η χαµηλότερη τιµή προσφοράς. Η διάρκεια των εργασιών ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 14 από 20

15 ΜΕΛΕΤΗ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 45 /2015 ΠΡΟΫΠ. : ,00 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ,82 (ΜΕ ΦΠΑ) Κ. Α. : Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΗΜΟΤΙΚ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟ Σ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ/ ΩΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΩΝΑΚΙΑ - 1 ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ - ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ ,00 - ΣΚΗΤΗ ΚΟΙΛΑ - 2 ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΞΟΧΗ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ ,00 ΧΑΡΑΥΓΗ 3 ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΚΑΡΥ ΙΤΣΑ ,00 4 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΛΕΙΤΟΣ- ΑΡΓΙΛΟΣ ,00 5 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑ - Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗ ,00 ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 15 από 20

16 Α/Α ΗΜΟΤΙΚ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟ Σ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ/ ΩΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΓΕΡΗ 6 ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ - ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ ,00 7 ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ ΣΗ- ΒΑΤΕΡΟ ,00 8 ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΕΛΕΑ - ΟΙΝΟΗ - ΠΕΤΡΑΝΑ ,00 ΚΟΖΑΝΗ (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 9 ΚΟΖΑΝΗΣ 10 ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ Σ) ΚΟΖΑΝΗ ΣΚΡΚΑ BOBCAT ,00 BOBCAT ,00 11 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ,00 ΚΟΖΑΝΗ 12 ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ φορτωτής ,00 ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 16 από 20

17 Α/Α ΗΜΟΤΙΚ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟ Σ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ/ ΩΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 13 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ πολυµηχάνηµα <120ΗΡ ,00 ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Μεταµόρφωση - Καλαµιά Λυγερή- πολυµηχάνηµα> 180ΗΡ ,00 Ν.Νικοπολη ΖΩΝΗ 15 ΚΟΖΑΝΗΣ 16 ΚΟΖΑΝΗΣ Βιοτεχνική Κοίλων - Μελισσίων ΖΩΝΗ Βιοτεχνική Κασλά φορτωτής ,00 φορτωτής ,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,00 ΦΠΑ 23% ,82 ΣΥΝΟΛΟ ,82 ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 17 από 20

18 . ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 45 /2015 ΠΡΟΫΠ. : ,00 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) Κ. Α. : ,82 (ΜΕ ΦΠΑ) Α/Α ΗΜΟΤΙΚ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟ Σ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ/ ΩΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΩΝΑΚΙΑ - 1 ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ - ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ 88 - ΣΚΗΤΗ ΚΟΙΛΑ - 2 ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΞΟΧΗ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ - 88 ΧΑΡΑΥΓΗ 3 ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΚΑΡΥ ΙΤΣΑ 88 4 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΛΕΙΤΟΣ- ΑΡΓΙΛΟΣ 88 5 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑ - Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗ - 88 ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 18 από 20

19 Α/Α ΗΜΟΤΙΚ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟ Σ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ/ ΩΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΓΕΡΗ 6 ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ - ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ 88 7 ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ ΣΗ- ΒΑΤΕΡΟ 88 8 ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΕΛΕΑ - ΟΙΝΟΗ - ΠΕΤΡΑΝΑ 88 ΚΟΖΑΝΗ (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 9 ΚΟΖΑΝΗΣ 10 ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ Σ) ΚΟΖΑΝΗ ΣΚΡΚΑ BOBCAT 66 BOBCAT ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ 88 ΚΟΖΑΝΗ 12 ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ φορτωτής 88 ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 19 από 20

20 Α/Α ΗΜΟΤΙΚ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟ Σ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ/ ΩΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 13 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ πολυµηχάνηµα <120ΗΡ 110 ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Μεταµόρφωση - Καλαµιά Λυγερή- πολυµηχάνηµα> 180ΗΡ 110 Ν.Νικοπολη ΖΩΝΗ 15 ΚΟΖΑΝΗΣ 16 ΚΟΖΑΝΗΣ Βιοτεχνική Κοίλων - Μελισσίων ΖΩΝΗ Βιοτεχνική Κασλά φορτωτής 88 φορτωτής 88 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ Κοζάνη,../.. / 2015 Ο προσφέρων. Υπογραφή & σφραγίδα ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 20 από 20

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15PROC002527679 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2015-01-15 ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

το οποίο διαβιβάστηκε σχετικός φάκελος των απαιτούµενων στοιχείων για την ανάδειξη προµηθευτώνχορηγητών

το οποίο διαβιβάστηκε σχετικός φάκελος των απαιτούµενων στοιχείων για την ανάδειξη προµηθευτώνχορηγητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά 04-12-214 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ: 33.179 ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Προµήθεια: «Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός ιακήρυξης: 5/2015

Αριθµός ιακήρυξης: 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ε ΕΣΣΑ 25 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΠΚΜ 353823/3564

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ,ΑΛΣΩΝ,ΠΑΡΚΩΝ &ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 99 /2013 AΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 20667 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 60.244,40 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα, 21/08/2015 Αρ. Πρωτ. : 5908 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΗΛ.: 2510241913,2510241928,2510241930

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 Κατερίνη Πληροφορίες : ηµητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Κατερίνη 14-2-2012 Αρ. Πρωτ. : 9041

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ : 45 2- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΑΙΑ 12/12/2011 1 : 45 2- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 22-03-2013 Αριθµ. Πρωτ.:7395

Αθήνα: 22-03-2013 Αριθµ. Πρωτ.:7395 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 22-03-2013 Αριθµ. Πρωτ.:7395 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

: Προϋπολογισµός Αρ. Μελέτης : 71/2015 Αρ. ιακήρυξης : 34293/30-09-2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

: Προϋπολογισµός Αρ. Μελέτης : 71/2015 Αρ. ιακήρυξης : 34293/30-09-2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Τηλ.:2531352448 & 426 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ H /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ H /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ Ω ΩΝΗΣ [Αρ. Πρωτ.: 454/19.1.2015] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ω ΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 157.570,73

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 101 / 2012 Ο ήµαρχος Θεσ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003170153 2015-10-15

15PROC003170153 2015-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Κηφισιά, 14/10/2015 Αρ. Πρωτ.: 44484 Αρ. Μελέτης: 67/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σπυριδάκη Μαρία Τηλ.:2831341038 Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ηράκλειο 30-12-2011 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 600 Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ηλεκτρονικού Ανοικτού ηµόσιου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την Προµήθεια Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ηλεκτρονικού Ανοικτού ηµόσιου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την Προµήθεια Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού ΠΑΑ 2007-2013 Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΕΥΕ ΠΑΑ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 13

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Αριθ. µελέτης /σης Τεχνικής Υπηρεσίας Τµήµα Κτιριακών Έργων και Υπ. Χώρων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα