ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ. Προπτυχιακό επίπεδο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ. Προπτυχιακό επίπεδο"

Transcript

1 ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ Το Ισραήλ κατέχει ένα αξιόλογο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως με κάποια από τα πανεπιστήμια του να κατατάσσονται στα 200 καλύτερα πανεπιστήμια, έτσι συνεπώς και δικαίως θεωρείται ως μία από τις καλύτερες επιλογές χώρας για σπουδές. Οι εκπαιδευτικοί του θεσμοί επικεντρώνονται σε πρωτοποριακές ιδέες, στην έρευνα και ανάπτυξη, στους τομείς της επιστήμης, καθώς και της τεχνολογίας. Τα προσόντα που αποκτώνται είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα και αποδεκτά. Πέραν των δημόσιων πανεπιστημίων, προσφέρονται επιπλέον εναλλακτικές επιλογές όπως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα ξένα πανεπιστήμια, τα οποία διατηρούν παραρτήματα τους στο Ισραήλ. Τα κριτήρια εισδοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του Ισραήλ ποικίλλουν αναλόγως του επιπέδου των σπουδών που ενδιαφέρουν τον κάθε υποψήφιο. Τα περισσότερα προγράμματα απαιτούν καλή γνώση της Εβραϊκής γλώσσας. Το ακριβές επίπεδο που απαιτείται καθορίζεται ξεχωριστά από το κάθε πανεπιστήμιο ή κολλέγιο. Προγράμματα σπουδών και κύκλοι μαθημάτων που προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα απαιτούν συγκεκριμένα αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας, όπως για παράδειγμα TOEFL ή κάποια άλλη αντίστοιχη εξέταση. Προπτυχιακό επίπεδο Για εισδοχή σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Bachelor degree) σε πανεπιστήμια ή κολλέγια στο Ισραήλ απαιτείται απολυτήριο Λυκείου ισοδύναμο του Ισραηλίτικου Bagrut. Στην περίπτωση που τα διπλώματα απόλυσης δεν θεωρούνται ισοδύναμα του Bagrut, οι υποψήφιοι μπορούν να γίνουν αποδεκτοί μετά την συμπλήρωση ενός έτος φοίτησης σε ξένο πανεπιστήμιο. Εναλλακτικά, τους παρέχεται η ευκαιρία να παρακολουθήσουν κάποιο προπαρασκευαστικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα στο Ισραήλ, το οποίο θα τους παρέχει τα απαιτούμενα προσόντα που χρειάζονται για εισδοχή. Στις περισσότερες περιπτώσεις ζητείται από τους υποψηφίους να περάσουν μια ψυχομετρική εξέταση εισδοχής, το Psychometric Entrance Test (PET) από το National Institute of Testing and Evaluation (NITE) ή το US Scholastic Aptitude or Assessment Test (SAT). Για κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα ίσως να απαιτούνται επιπλέον κριτήρια εισδοχής όπως λόγου χάρη προσωπικές συνεντεύξεις, ή επιπλέον εξετάσεις.

2 Μεταπτυχιακό επίπεδο Τα κριτήρια εισδοχής σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν συνήθως μια καλή βαθμολογία (Β) σε σχετικό προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Κάποια, μεταπτυχιακά προγράμματα ενδεχομένως να ζητούν καλύτερες βαθμολογίες και σε κάποιες περιπτώσεις εξετάσεις GRE ή GMAT, όπως επίσης και προσωπικές συνεντεύξεις. Καθώς τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Ισραήλ είναι εξειδικευμένα, οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι πτυχίων ξένων πανεπιστημίων πιθανόν να χρειάζεται να παρακολουθήσουν συμπληρωματικά μαθήματα, επιπρόσθετα με το κύριο πρόγραμμα σπουδών. Διδακτορικό επίπεδο Όσον αφορά τα διδακτορικά προγράμματα σπουδών, ζητείται από τους υποψήφιους να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σε σχετικό αντικείμενο σπουδών, με μια πολύ καλή μεταπτυχιακή εργασία και καλή γενική βαθμολογία. Τα ακριβή κριτήρια εισδοχής καθορίζονται από την κάθε σχολή και πρόγραμμα σπουδών. Εξαρτάται από το κάθε πανεπιστήμιο εάν θα καθορίσει ή όχι συγκεκριμένα κριτήρια εισδοχής. Συνήθως προγράμματα σπουδών όπως για παράδειγμα ιατρικής, οδοντιατρικής, κτηνιατρικής, φυσιοθεραπείας και λογοθεραπείας απευθύνονται σε Ισρηλινούς υπήκοους. Τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν πολύ αυστηρά κριτήρια εισδοχής. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ Τα περισσότερα Ισραηλινά πανεπιστήμια προσφέρουν το Mechina το οποίο είναι ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα μαθημάτων, που διαρκεί ένα χρόνο και στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους διδασκαλίας του πανεπιστημίου, καθώς επίσης και στην προετοιμασία τους για τη συνέχιση της εκπαίδευσης τους σε όποιοδήποτε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ισραήλ. Μέσω του προγράμματος καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα θεμάτων το οποίο περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα, Ιουδαϊκές Σπουδές, Μαθηματικά, Εβραϊκά και κάποια επιλεγόμενα μαθήματα. Αυτό το πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές τόσο για τις ακαδημαϊκές τους σπουδές όσο και για να γνωρίσουν την τέχνη της κοινωνικοποίησης με τους συμφοιτητές τους, αλλά και της ενσωμάτωσης στην Ισραηλινή κοινωνία. Η υποβολή των αιτήσεων ακολουθεί τη συνήθη διαδιακασία των περισσοτέρων Ευρωπαϊκών χωρών. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στο κάθε πανεπιστήμιο. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οι περισσότεροι κύκλοι σπουδών στα Ισραηλινά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι στα Εβραϊκά, αλλά αρκετά Ισραηλινά πανεπιστήμια και κολλέγια προσφέρουν προγράμματα σπουδών στην αγγλική γλώσσα για τους φοιτητές από το εξωτερικό, σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, και σε καλοκαιρινά προγράμματα. Εντατικά προγράμματα εκμάθησης Εβραϊκών (Ulpan) απευθύνονται κυρίως σε φοιτητές που εγγράφονται σε ακαδημαϊκά προγράμματα σε πανεπιστήμια στο Ισραήλ, αλλά είναι επίσης ανοικτά σε εξωτερικούς φοιτητές με κατάλληλο ακαδημαϊκό υπόβαθρο.

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρώτη Κατηγορία Το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ισραήλ αποτελείται από τέσσερις κατηγορίες ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Η πρώτη κατηγορία είναι τα δημόσια πανεπιστήμια όπου συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα εννέα (9): 1. Hebrew University of Jerusalem 2. Tel Aviv University (TAU) 3. Weizmann Institute of Science 4. Technion 5. Ben Gurion University of the Negev 6. Haifa University 7. Bar Ilan University 8. Open University 9. Ariel University of Samaria Τα περισσότερα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται σε αυτά τα ιδρύματα είναι στην Εβραϊκή γλώσσα αλλα τα περισσότερα πανεπιστήμια προσφέρουν διεθνή προγράμματα στα αγγλικά. Προσφέρουν επίσης ένα προπαρασκευαστικό κύκλο μαθημάτων στην Εβραϊκή γλώσσα (ulpan) το οποίο είναι απαιτούμενο κριτήριο εισδοχής για τους περισσότερους ξένους φοιτητές. Δεύτερη Κατηγορία Η δεύτερη κατηγορία είναι τα δημόσια κολλέγια. Τα ιδρύματα αυτά προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα σπουδών, όπως τέχνες και σχέδιο, μουσική και χορό, τεχνολογία και μηχανολογία, επικοινωνίες, διατροφολογία, νομική, διαχείριση, νοσηλευτική, και πολλά άλλα.τα ινστιτούτα αυτά προσφέρουν κυρίως πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Bachelors/Masters) και δεν είναι εξουδιοδοτημένα να απονέμουν διδακτορικούς τίτλους σπουδών. Τρίτη Κατηγορία Η τρίτη κατηγορία είναι τα Παιδαγωγικά κολλέγια. Αυτά τα ιδρύματα προσφέρουν πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην εκπαίδευση και σε τομείς σχετικούς με την εκπαίδευση. Τέταρτη Κατηγορία ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Η τέταρτη κατηγορία ιδρυμάτων είναι τα ιδιωτικά κολλέγια, τα είναι συνήθως πιο ακριβά από τα δημόσια ιδρύματα. Και αυτά τα Ιδρύματα απονέμουν μόνο πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Τα δίδακτρα ποικίλλουν μεταξύ των σχολών, αλλά ο μέσος όρος κυμαίνεται στα 8,000 ευρώ τον χρόνο. Η κυβέρνηση του Ισραήλ προσφέρει υποτροφίες σε Κύπριους υπήκοους. Οι υποτροφίες δίνονται σε υποψήφιους οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει θέση σε πανεπιστήμια του Ισραήλ. Προσφέρονται οι ακόλουθες δύο υποτροφίες: Για καλοκαιρινά μαθήματα εκμάθησης γλώσσας Για διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους για πτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα

4 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ (συνέχεια) Οι αιτητές θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα βασικά κριτήρια: 1. Να είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή άλλου υψηλού επιπέδου πτυχίου με καλή βαθμολογία 2. Να μην έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος ηλικίας 3. Να γνωρίζουν Αγγλικά ή Εβραϊκά 4. Να πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισδοχής του ινστιτούτου στο οποίο εγγράφονται Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αιτήσεων, τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων κ.τ.λ., παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στην Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο, τηλ , ηλεκτρονική διεύθυνση: ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Τα περισσότερα πανεπιστήμια διαθέτουν γραφείο που βοηθάει τους ξένους φοιτητές σε διάφορα θέματα, όπως αιτήσεις για εξασφάλιση άδειας παραμονής, εξεύρεση χώρου διαμονής κ.τ.λ. Τα πανεπιστήμια προσφέρουν σε ξένους φοιτητές εγκαταστάσεις στέγασης εντός και εκτός της πανεπιστημιούπολης. Το κόστος ποικίλλει αναλόγως της περιοχής και του τύπου διαμονής. Το ποσό των εξόδων εξαρτάται από το αν διαμένει ο φοιτητής εντός ή εκτός πανεπιστημιούπολης, αλλά ο μέσος όρος για το κόστος διαβίωσης είναι παρόμοιο με αυτό της Κύπρου. Η ιατρική ασφάλεια συνήθως περιλαμβάνεται στο ποσό των διδάκτρων. ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η φοιτητική άδεια παραμονής πρέπει να εκδίδεται μέσω των τοπικών προξενείων και ισχύει για ένα χρόνο. Αν ο φοιτητής σκοπεύει να παρατείνει τη διαμονή του πέραν του ενός χρόνου, θα πρέπει να εξασφαλίζει νέα άδεια παραμονής που θα εκδίδεται στο Ισραήλ. Για μετάβαση στο Ισραήλ το διαβατήριο θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες ακόμη. Studying in Israel: /English_programs_Israeli_universities_colleges.aspx The Hebrew University of Jerusalem Rothberg International School: Tel Aviv University: Ben Gurion University of the Negev: studies/pages/default.aspx Bar Ilan University: ath=90 Open University of Israel: e.openu.ac.il/#

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (συνέχεια) Weizmann Institute of Science: University of Haifa: Technion Israel Institute of Technology: Programs Ariel University: Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem: Jerusalem Academy of music and dance: School of Visual Theatre: IDC Herzliya: Sapir College:

Το 2012 το Ίδρυµα Fulbright συμπληρώνει 64 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. 2η έκδοση Καλοκαίρι 2012

Το 2012 το Ίδρυµα Fulbright συμπληρώνει 64 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. 2η έκδοση Καλοκαίρι 2012 Το Fulbright, είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραµµα υποτροφιών στον κόσµο και λειτουργεί σε περισσότερες από 155 χώρες. Το Ίδρυµα Fulbright στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1948 (το πρώτο στην Ευρώπη και το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 115 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΟΙ ΜΑΛΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ BTS: Brevet de technicien supérieur (Higher Technician Certificate)

ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ BTS: Brevet de technicien supérieur (Higher Technician Certificate) ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Εκπαιδευτικό σύστηµα: Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία περιλαµβάνει ένα πλήθος εκπαιδευτικών ιδρυµάτων όπου η οργάνωσή τους και οι ισχύουσες διαδικασίες πρόσβασης ποικίλουν ανάλογα µε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/de/10794.htm ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑΚΗΣ ΒΟΪΛΑΣ Λειτουργός του Σπιτιού της Κύπρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Tηλ.: 210 37 34 934 E-m: spiticy@otenet.gr 1 H εκπαιδευτική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

All about Life and Study in Germany. Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία. 15 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις

All about Life and Study in Germany. Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία. 15 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις All about Life and Study in Germany Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία 15 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις Περιεχόμενα 3 Περιεχόμενα Γιατί σπουδές στη Γερμανία; 04 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΑΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ Δείτε τί κρύβεί το εξώφύλλο & κατεβαστε εκδοσείσ τού ΠανεΠίστήμίού στο κίνήτο σασ Κατεβάστε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΜΕΡΙΔΑ «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό» Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι Σωστές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Οµάδα εργασίας: Οικονοµοπούλου Αποστολία ΠΜ Παντελίδης Κωνσταντίνος ΠΜ Παραθυρά Χριστίνα ΑΤΜ Πέιου

Διαβάστε περισσότερα

www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ SCHOOL OF HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND LAW

www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ SCHOOL OF HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND LAW www.unic.ac.cy 0 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ SCHOOL OF HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND LAW 0 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ SCHOOL OF BUSINESS 0 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ SCHOOL OF

Διαβάστε περισσότερα

Αυστρία Βέλγιο Γαλλία Γερμανία

Αυστρία Βέλγιο Γαλλία Γερμανία Αυστρία Στη Βιέννη:Vienna University of Economics and business Administration-Wirtschafts Universitat (http://www.wuwien.ac.at), για σπουδές στην οικονομία και στις επιχειρήσεις. Εκτός Βιέννης είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις;

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις; Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις; Οι περισσότεροι φοιτητές μετά την απόκτηση του πτυχίου τους ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Οκτώβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ... 4 3. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία Το Γαλλικό σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές από το αντίστοιχο Ελληνικό και βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις πανεπιστηµιακές σπουδές και

Διαβάστε περισσότερα

Κολλέγια. Ως κολλέγια έχουν οριστεί εκείνα τα ανεξάρτητα

Κολλέγια. Ως κολλέγια έχουν οριστεί εκείνα τα ανεξάρτητα 127 Κολλέγια Μια νέα δυνατότητα επιλογής παρέχεται στους Έλληνες σπουδαστές με τη λειτουργία των κολλεγίων που προσφέρουν κυρίως ευρωπαϊκές πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα. Ως κολλέγια έχουν οριστεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Albert Einstein Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό Πρόσκληση για αίτηση συμμετοχήςστο Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Κράτους είναι επίσημα εγγεγραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία

Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία 15 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις Πληροφορίες έκδοσης: Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών c/o Goethe-Institut Athen Ομήρου 14-16, 10672 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης (Ε Μ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα