Θέμα: Καθορισμός της ώρας έναρξης του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών στη Νήσο Πόρο ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Καθορισμός της ώρας έναρξης του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών στη Νήσο Πόρο ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : Οικ.:40303 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Μεσογείων 156 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Θέμα: Καθορισμός της ώρας έναρξης του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών στη Νήσο Πόρο Έχοντας υπόψη : ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 1. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την αρ.44403/ (ΦΕΚ 2494/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 3. Την υπ αριθμ. οικ / Απόφαση Περιφερειάρχη περί ανάθεσης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 2542/Β/2014) 4. Τις διατάξεις του ΠΔ 51/2012 (A 101) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28 ης τροποποιήθηκε και ισχύει. Νοεμβρίου 2011, όπως 5. Την με αρ. Α3/οικ.50984/7947/ Υ.Α. (ΦΕΚ 3056/ ) «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων», όπως ισχύει 6. Την με Αριθμ. Α3/4268/543 Υ.Α (ΦΕΚ 770Β/2014) «Πληροφοριακό σύστημα συγκρότησης των επιτροπών πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών.», όπως τροποποιήθηκε με την με Αριθμ. οικ /11970 Υ.Α.(ΦΕΚ 81Β/2015) «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 4268/ 543/2014 (Β 770) υπουργικής απόφασης «Πληροφοριακό σύστημα συγκρότησης των επιτροπών πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών» και ισχύει 7. Την αριθ.2/33204/0022 (ΦΕΚ1226/τΒ/2013) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός της αποζημίωσης των εξεταστών υποψηφίων οδηγών, των βοηθών εξεταστών και των Επιθεωρητών Ελεγκτών του ΣΕΕΥΜΕ» ΜΜΑ 1 / 5

2 8. Την με αρ. πρωτ. oικ 26431/ Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Κ.Τ. Αθηνών (ΑΔΑ: ΒΛ9Φ7Λ7-ΙΧΜ) με θέμα «Καθορισμός της ώρας έναρξης του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών» 9. Το γεγονός ότι η μετακίνηση στη Νήσο Πόρο θα γίνεται ακτοπλοϊκώς, σύμφωνα με τα προκαθορισμένα δρομολόγια και ο αναγκαίος χρόνος για τη διενέργεια του έργου είναι τουλάχιστον τρεις (3) ώρες, καθιστά αναγκαία αφ ενός την τροποποίηση της ώρας έναρξης των πρακτικών εξετάσεων ειδικά για τη Νήσο Πόρο, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των εμπλεκομένων στη διαδικασία (υποψήφιοιεκπαιδευτές-εξεταστές) και αφ ετέρου την έγκαιρη διενέργεια της κλήρωσης-επιλογής των εξεταστών ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος ενημέρωσης των επιλεχθέντων υπαλλήλων εξεταστών ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Καθορίζεται η ώρα έναρξης του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών από τις πρωτοβάθμιες επιτροπές, στη Νήσο Πόρο, στις 11:00 π.μ. Β. Η κλήρωση επιλογή μέσω του συστήματος ΑTLAS των υπαλλήλων εξεταστών για το Νότιο άξονα για την ημέρα κατά την οποία είναι προγραμματισμένες πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών για τη νήσο Πόρο θα γίνεται την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων αμέσως μετά τη διαδικασία της προεπιλογής. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της. Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΕΡΜΙΝΑ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Περιφέρεια Αττικής (Για την ενημέρωση των υπαλλήλων-εξεταστών) Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών Λεωφ.Μεσογείων Χολαργός Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών Λεωφ.Μεσογείων 448-ΤΚ15342 Αγ.Παρασκευή Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών Θεομήτορος 59-ΤΚ17455 Άλιμος ΜΜΑ 2 / 5

3 Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών Τρώων 1 & Χαλκίδας-ΤΚ12133 Περιστέρι Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών ΠΕ Ανατολικής Αττικής Κλεισθένους 35-ΤΚ15343 Αγ.Παρασκευή Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών ΠΕ Δυτικής Αττικής Β.Λασκου & Διογένους-ΤΚ19200 Ελευσίνα Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών ΠΕ Πειραιώς και Νήσων Ερμουπόλεως 38 & Πηλίου-ΤΚ18541 Πειραιάς Τμήμα ΚΤΕΟ Χολαργού Λεωφ.Μεσογείων 156, ΤΚ15510 Χολαργός Τμήμα ΚΤΕΟ Ελληνικού Αεροπορίας (Τέρμα), ΤΚ16401 Ελληνικό Τμήμα ΚΤΕΟ Μάνδρας Εργ.Κατοικίες Μάνδρας, ΤΚ19600 Μάνδρα Τμήμα ΚΤΕΟ Μεγάρων 38ο χλμ ΠΕΟΑΚ, ΤΚ19100 Μέγαρα Τμήμα ΚΤΕΟ Αναβύσσου Όλυμπος Καλυβιων, ΤΚ19010 Καλύβια Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Νήσων (Για την ενημέρωση του κου Βένιου Νικολάου) Εθν.Αντιστάσεως 2, ΤΚ Πειραιάς Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Νότιου Τομέα (Για την ενημέρωση της κας Δάγλα-Μελίσση Αθηνάς) Ελευθ.Βενιζέλου 283, ΤΚ Καλλιθέα FAX: Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πειραιά (Για την ενημέρωση της κας Καλογιαννάκη Στυλιανής) Ηρώων Πολυτεχνείου 19, ΤΚ Πειραιάς Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Για την ενημέρωση της κας Κατούνη Κορνηλίας) Φειδιππίδου 31, ΤΚ Αθήνα Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού (Για την ενημέρωση της κας Κοντοστόλη Βασιλείας) Πολυτεχνείου 4, ΤΚ Αθήνα Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΜΜΑ 3 / 5

4 ΠΕ Δυτικής Αττικής (Για την ενημέρωση του κου Κουλιουρα Ευάγγελου) Εθν.Αντιστάσεως 80, ΤΚ Ελευσίνα Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικής Αττικής (Για την ενημέρωση του κου Πετσίνη Αναστασίου) Ηρώων Πολυτεχνείου 78, ΤΚ Ελευσίνα Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλ.Διακυβέρνησης Τμήμα Πληροφορικής με τοπική αρμοδιότητα στην ΠΕ Δυτ.Αττικής (Για την ενημέρωση των κκ Δημόπουλου Νικολάου, Πετρίδη Κωνσταντίνου) Ηρώων Πολυτεχνείου 58, ΤΚ Ελευσίνα Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλ.Διακυβέρνησης (Για την ανάρτηση της παρούσας στο site της Περιφέρειας Αττικής) 2. Υπ.Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (με την παράκληση να ενημερωθούν οι υπάλληλοι-εξεταστές όλων των οργανικών μονάδων του Υπουργείου) Β. ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1. Περιφέρεια Αττικής Γραφείο Περιφερειάρχη Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νότιου Τομέα Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βόρειου Τομέα Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικού Τομέα Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πειραιά Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικής Αττικής Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα Αναπληρωτή Γεν.Διευθυντή Μεταφορών & Επικοινωνιών Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 2. Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Γρ.Γενικής Δντριας Διοικ.Υποστήριξης ΜΜΑ 4 / 5

5 3. Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ΣΕΕΥΜΕ 4. Σωματεία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ένωση Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων & Μοτοσικλετών Αθήνας Σωματείο Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων Μοτοσικλετών Νότιας Αθήνας Σωματείο Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων Ανατολικής Αττικής & Ανατολικής Αθήνας Σωματείο Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών Δυτικής Αττικής Σωματείο Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών Δυτικής Αθήνας Σωματείο Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών Πειραιώς Σωματείο Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών Θριασίου Πεδίου & Αττικής ΜΜΑ 5 / 5