Τι νέο υπάρχει στο Microsoft Office Project

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τι νέο υπάρχει στο Microsoft Office Project 2003... 9"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Τι νέο υπάρχει στο Microsoft Office Project Λήψη βοήθειας Λήψη βοήθειας για το βιβλίο και το CD-ROM...11 Λήψη βοήθειας για το Microsoft Office Project Χρήση του CD-ROM του βιβλίου Τι υπάρχει στο CD-ROM...13 Απαιτήσεις συστήματος...13 Εγκατάσταση των αρχείων πρακτικής εξάσκησης...14 Χρήση των αρχείων πρακτικής εξάσκησης...15 Απεγκατάσταση αρχείων πρακτικής εξάσκησης...16 Συμβάσεις και χαρακτηριστικά του βιβλίου Σημειώσεις για την Ελληνική έκδοση αυτού του βιβλίου...18 Γρήγορη αναφορά Κεφάλαιο 1 Εκκίνηση του Project...19 Κεφάλαιο 2 Δημιουργία καταλόγου εργασιών...20 Κεφάλαιο 3 Διαμόρφωση πόρων...21 Κεφάλαιο 4 Αντιστοίχιση πόρων σε εργασίες...22 Κεφάλαιο 5 Μορφοποίηση και εκτύπωση του έργου σας...23 Κεφάλαιο 6 Παρακολούθηση της προόδου των εργασιών...24 Κεφάλαιο 7 Ρύθμιση λεπτομερειών για εργασίες...26 Κεφάλαιο 8 Ρύθμιση λεπτομερειών για πόρους και αντιστοιχίσεις...28 Κεφάλαιο 9 Ρύθμιση του προγράμματος έργου...30 Κεφάλαιο 10 Οργάνωση και μορφοποίηση των λεπτομερειών του έργου...31 Κεφάλαιο 11 Εκτύπωση των πληροφοριών του έργου...32 Κεφάλαιο 12 Ηλεκτρονική δημοσίευση πληροφοριών του έργου...33 Κεφάλαιο 13 Κοινοχρησία των πληροφοριών έργου με άλλα προγράμματα...34 Κεφάλαιο 14 Παρακολούθηση της προόδου εργασιών και αντιστοιχίσεων...35 Κεφάλαιο 15 Προβολή και αναφορά της κατάστασης του έργου...36 Κεφάλαιο 16 Επαναφορά του έργου σας στο σωστό δρόμο...37 Κεφάλαιο 17 Εφαρμογή σύνθετης μορφοποίησης...37 Κεφάλαιο 18 Προσαρμογή του Project...38 Κεφάλαιο 19 Εκτίμηση της απόδοσης του έργου με την ανάλυση δεδουλευμένης αξίας...39 Κεφάλαιο 20 Συνάθροιση έργων και πόρων...40 Κεφάλαιο 21 Σχεδιασμός της δουλειάς με το Project Server...42 Κεφάλαιο 22 Παρακολούθηση της απασχόλησης με το Project Server...43 Κεφάλαιο 23 Διαχείριση κινδύνων, θεμάτων, και εγγράφων με το Project Server...44

4 4 Microsoft Office Project 2003 Βήμα Βήμα I Διαχείριση ενός απλού έργου Κεφάλαιο 1 Εκκίνηση του Microsoft Project Διαχείριση έργων με το Project...50 Εκκίνηση του Project Standard...52 Εκκίνηση του Project Professional...56 Εξερεύνηση των προβολών...61 Εξερεύνηση των αναφορών...67 Δημιουργία νέου προγράμματος έργου...69 Ορισμός μη εργάσιμων ημερών...72 Καταχώριση ιδιοτήτων έργου...75 Κεφάλαιο 2 Δημιουργία καταλόγου εργασιών Καταχώριση εργασιών...79 Εκτίμηση της διάρκειας...82 Εισαγωγή οροσήμου...86 Οργάνωση εργασιών σε φάσεις Σύνδεση εργασιών...89 Τεκμηρίωση εργασιών...94 Έλεγχος διάρκειας του προγράμματος...97 Κεφάλαιο 3 Διαμόρφωση πόρων Διαμόρφωση ανθρώπινων πόρων Διαμόρφωση πόρων εξοπλισμού Διαμόρφωση υλικών πόρων Καταχώριση αμοιβών πόρων Ρύθμιση του εργάσιμου χρόνου για μεμονωμένους πόρους Τεκμηρίωση πόρων Κεφάλαιο 4 Αντιστοίχιση πόρων σε εργασίες Αντιστοίχιση πόρων σε εργασίες Αντιστοίχιση πρόσθετων πόρων σε μία εργασία Αντιστοίχιση υλικών πόρων σε εργασίες Κεφάλαιο 5 Μορφοποίηση και εκτύπωση του έργου σας Δημιουργία προσαρμοσμένης προβολής Διαγράμματος Gantt Σχεδίαση σε Διάγραμμα Gantt Μορφοποίηση κειμένου σε μια προβολή Μορφοποίηση και εκτύπωση αναφορών II Εμβάθυνση στον προγραμματισμό έργων Κεφάλαιο 6 Παρακολούθηση της προόδου των εργασιών Αποθήκευση της γραμμής βάσης ενός έργου Παρακολούθηση έργου σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Καταχώριση του ποσοστού ολοκλήρωσης μιας εργασίας Καταχώριση πραγματικών τιμών για εργασίες

5 Περιεχόμενα 5 Κεφάλαιο 7 Ρύθμιση λεπτομερειών για εργασίες Ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ εργασιών Καθορισμός περιορισμών σε εργασίες Εμφάνιση της κρίσιμης διαδρομής του έργου Διακοπή της απασχόλησης σε μια εργασία Ρύθμιση του εργάσιμου χρόνου μεμονωμένων εργασιών Αλλαγή του τύπου μιας εργασίας Καταχώριση ημερομηνιών χρονικών προθεσμιών Καταχώριση σταθερού κόστους Διευθέτηση περιοδικής εργασίας Κεφάλαιο 8 Ρύθμιση λεπτομερειών για πόρους και αντιστοιχίσεις Καταχώριση πολλών αμοιβών για έναν πόρο Διαμόρφωση αμοιβών που θα ισχύουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους Διευθέτηση διαθεσιμότητας πόρου που θα εφαρμόζεται σε διαφορετικούς χρόνους Καθυστέρηση της έναρξης των αντιστοιχίσεων Εφαρμογή καμπυλών απασχόλησης σε αντιστοιχίσεις Εφαρμογή διαφορετικών αμοιβών στις αντιστοιχίσεις Καταχώριση ρυθμών κατανάλωσης υλικών πόρων Κεφάλαιο 9 Ρύθμιση του προγράμματος έργου Εξέταση της κατανομής πόρων σε συνάρτηση με το χρόνο Μη αυτόματη αντιμετώπιση της υπεραπασχόλησης πόρων Εξισορρόπηση υπεραπασχολούμενων πόρων Εξέταση του κόστους έργων Έλεγχος της ημερομηνίας τέλους του έργου Κεφάλαιο 10 Οργάνωση και μορφοποίηση των λεπτομερειών του έργου Ταξινόμηση λεπτομερειών του έργου Ομαδοποίηση λεπτομερειών του έργου Φιλτράρισμα των λεπτομερειών του έργου Προσαρμογή πινάκων Προσαρμογή προβολών Κεφάλαιο 11 Εκτύπωση των πληροφοριών του έργου Εκτύπωση του προγράμματος έργου Εκτύπωση προβολών Εκτύπωση αναφορών Κεφάλαιο 12 Ηλεκτρονική δημοσίευση πληροφοριών του έργου Αντιγραφή πληροφοριών του έργου σε μορφή εικόνας GIF Αποθήκευση πληροφοριών έργου σε μορφή ιστοσελίδας Αλλαγή της εμφάνισης μιας ιστοσελίδας έργου Κεφάλαιο 13 Κοινοχρησία των πληροφοριών έργου με άλλα προγράμματα Αντιγραφή και επικόλληση με το Project Δημιουργία αναφοράς σύνοψης έργου για το Word, το PowerPoint, ή το Visio Άνοιγμα αρχείων άλλης μορφής στο Project Αποθήκευση από το Project σε άλλες μορφές αρχείου

6 6 Microsoft Office Project 2003 Βήμα Βήμα Κεφάλαιο 14 Παρακολούθηση της προόδου εργασιών και αντιστοιχίσεων Ενημέρωση μιας γραμμής βάσης Παρακολούθηση των πραγματικών και των υπολειπόμενων τιμών για τις εργασίες και τις αντιστοιχίσεις Παρακολούθηση της πραγματικής απασχόλησης για εργασίες και αντιστοιχίσεις ανά χρονικές φάσεις Επαναπρογραμματισμός της ανολοκλήρωτης απασχόλησης Κεφάλαιο 15 Προβολή και αναφορά της κατάστασης του έργου Αναγνώριση των εργασιών που αποκλίνουν Εξέταση του κόστους εργασιών Εξέταση του κόστους πόρων Αναφορά της απόκλισης κόστους ενός έργου με μια προβολή σηματοδότησης Κεφάλαιο 16 Επαναφορά του έργου σας στο σωστό δρόμο Επίλυση προβλημάτων χρόνου και χρονοδιαγράμματος Επίλυση προβλημάτων κόστους και πόρων Επίλυση προβλημάτων εύρους απασχόλησης III Ειδικά θέματα Κεφάλαιο 17 Εφαρμογή σύνθετης μορφοποίησης Μορφοποίηση του στυλ ράβδων σε μια προβολή Διαγράμματος Gantt Μορφοποίηση της προβολής Διαγράμματος Δικτύωσης Μορφοποίηση της προβολής Ημερολογίου Κεφάλαιο 18 Προσαρμογή του Project Χρήση του πλαισίου διαλόγου Organizer Καταγραφή μακροεντολών Επεξεργασία μακροεντολών Προσαρμογή μιας γραμμής εργαλείων Κεφάλαιο 19 Εκτίμηση της απόδοσης του έργου με την ανάλυση δεδουλευμένης αξίας Προβολή δεικτών δεδουλευμένης αξίας χρονοδιαγράμματος Προβολή δεικτών δεδουλευμένης αξίας για το κόστος Κεφάλαιο 20 Συνάθροιση έργων και πόρων Δημιουργία δεξαμενής πόρων Εμφάνιση λεπτομερειών αντιστοίχισης σε μια δεξαμενή πόρων Ενημέρωση αντιστοιχίσεων σε κοινόχρηστο πρόγραμμα Ενημέρωση πληροφοριών πόρου στη δεξαμενή πόρων Ενημέρωση του εργάσιμου χρόνου όλων των έργων στη δεξαμενή πόρων

7 Περιεχόμενα 7 Σύνδεση νέων προγραμμάτων έργων σε μια δεξαμενή πόρων Άνοιγμα κοινόχρηστου προγράμματος έργου και ενημέρωση δεξαμενής πόρων Χρήση συγκεντρωτικών έργων Δημιουργία εξαρτήσεων μεταξύ έργων IV Εισαγωγή στο Project Server Κεφάλαιο 21 Σχεδιασμός της δουλειάς με το Project Server Κατανόηση των βασικών στοιχείων της εταιρικής διαχείρισης έργων Δημιουργία νέου έργου από ένα εταιρικό πρότυπο Επάνδρωση ενός εταιρικού προγράμματος με πόρους Δημοσίευση έργου στο Project Server Κεφάλαιο 22 Παρακολούθηση απασχόλησης με το Project Server Αναφορά πραγματικής απασχόλησης μέσω του Project Web Access Αναφορά πραγματικής απασχόλησης μέσω του Outlook Συλλογή πραγματικών δεδομένων από πόρους Συνεχής πληροφόρηση των συμμετεχόντων Κεφάλαιο 23 Διαχείριση κινδύνων, θεμάτων, και εγγράφων με το Project Server Διαχείριση κινδύνων Διαχείριση θεμάτων Διαχείριση εγγράφων V Παραρτήματα Παράρτημα Α Ένα σύντομο μάθημα στη διαχείριση έργων Τι ακριβώς ορίζει ένα έργο Το τρίγωνο έργου: Εξέταση έργων με όρους χρόνου, κόστους, και εύρους Χρόνος, κόστος, και εύρος: Διαχείριση περιορισμών έργων Διαχείριση των έργων σας με το Project Παράρτημα B Και μετά τι; Συμμετοχή σε μια κοινότητα εκμάθησης του Project Συμμετοχή σε μια κοινότητα εκμάθησης διαχείρισης έργων Δυο λόγια για το τέλος Γλωσσάρι Ευρετήριο

8

9 Κεφάλαιο 3 Διαμόρφωση πόρων Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε: Να διαμορφώνετε τις βασικές πληροφορίες πόρων για τους ανθρώπους που εργάζονται στα έργα σας. Να εισάγετε βασικές πληροφορίες πόρων για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα έργα σας. Να καθορίζετε βασικές πληροφορίες πόρων για τα υλικά που θα καταναλωθούν κατά την πρόοδο των έργων σας. Να διαμορφώνετε πληροφορίες κόστους για τους πόρους. Να αλλάζετε τη διαθεσιμότητα των πόρων για απασχόληση. Να καταγράφετε σε μια σημείωση πρόσθετες πληροφορίες για κάποιον πόρο. Δείτε επίσης Χρειάζεστε μια γρήγορη υπενθύμιση για τα θέματα αυτού του κεφαλαίου; Δείτε τις καταχωρίσεις γρήγορης αναφοράς στις σελίδες Οι πόροι (resources) είναι τα άτομα, ο εξοπλισμός, και τα υλικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. Το Microsoft Office Project 2003 εστιάζει σε δύο πτυχές των πόρων: τη διαθεσιμότητα και το κόστος τους. Η διαθεσιμότητα προσδιορίζει πότε ένας συγκεκριμένος πόρος θα μπορεί να απασχοληθεί σε μια εργασία και πόσο έργο θα μπορεί να παραγάγει, ενώ το κόστος αναφέρεται στα χρήματα που θα χρειαστούν για την αμοιβή του πόρου αυτού. Στο κεφάλαιο αυτό θα διαμορφώσετε τους πόρους που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε το έργο για το διαφημιστικό της τηλεόρασης. Η αποτελεσματική διαχείριση των πόρων είναι ένα από τα πιο ισχυρά πλεονεκτήματα του Project σε σύγκριση με τη χρήση εργαλείων προγραμματισμού που είναι προσανατολισμένα στις εργασίες, όπως οι ατζέντες (organizers). Δεν είναι απαραίτητο να διαμορφώσετε πόρους στο Project και να τους αντιστοιχίσετε σε εργασίες. ωστόσο, χωρίς αυτές τις πληροφορίες, πιθανότατα θα έχετε μικρότερο έλεγχο ως προς το ποιος κάνει τι, πότε, και με ποιο κόστος. Η διαμόρφωση των πόρων στο Project απαιτεί κάποια προσπάθεια, αλλά αν το έργο σας ρυθμίζεται από περιορισμούς (constraints) χρόνου ή κόστους θα ανταμειφθείτε για τον κόπο σας αυτόν. (Και σχεδόν όλα τα περίπλοκα έργα ρυθμίζονται από τον έναν, αν όχι και τους δύο, αυτούς παράγοντες.) Σημαντικό Πριν χρησιμοποιήσετε τα αρχεία πρακτικής εξάσκησης αυτού του κεφαλαίου, βεβαιωθείτε ότι τα έχετε εγκαταστήσει από το συνοδευτικό CD του βιβλίου στην προεπιλεγμένη θέση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του CD-ROM του βιβλίου", στη σελίδα 13.

10 102 Microsoft Office Project 2003 Βήμα Βήμα Διαμόρφωση ανθρώπινων πόρων Το Project χρησιμοποιεί δύο τύπους πόρων: τους πόρους απασχόλησης και τους υλικούς πόρους. Οι πόροι απασχόλησης (work resources) είναι τα άτομα και ο εξοπλισμός που εκτελούν τις δουλειές του έργου. Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα μάθετε και για τους υλικούς πόρους. Μερικά παραδείγματα πόρων απασχόλησης παρουσιάζονται στη συνέχεια. Πόρος απασχόλησης Μεμονωμένα άτομα που προσδιορίζονται από το όνομά τους Μεμονωμένα άτομα που προσδιορίζονται από την ειδικότητα ή τη δουλειά τους Ομάδες ατόμων που έχουν κοινές ικανότητες. (Όταν αντιστοιχίζετε τέτοιους πόρους σε μια εργασία, δεν ενδιαφέρεστε ποιος είναι ο συγκεκριμένος πόρος, εφόσον ο πόρος διαθέτει τις κατάλληλες ικανότητες). Εξοπλισμός Παράδειγμα Γιάννης Γκιώνης. Δημήτρης Ιωακείμ Σκηνοθέτης. οπερατέρ Ηλεκτρολόγοι. ξυλουργοί. βοηθητικοί Κάμερα βίντεο. φωτισμός 600-watt Ο πόροι εξοπλισμού δεν είναι απαραίτητα φορητοί. εξοπλισμός μπορεί να θεωρηθεί και ένας συγκεκριμένος χώρος ή ένα μηχάνημα (για παράδειγμα, ένα στούντιο επεξεργασίας ταινιών). Όλα τα έργα απαιτούν κάποιους ανθρώπινους πόρους, ενώ κάποια έργα απαιτούν μόνο ανθρώπινους πόρους. Το Project μπορεί να σας βοηθήσει να πάρετε καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των πόρων απασχόλησης και την παρακολούθηση του οικονομικού κόστους. Συμβουλή Αυτή η συμβουλή περιγράφει λειτουργία εταιρικής διαχείρισης έργων (EPM). Ο συνδυασμός του Project Professional και του Project Server παρέχει σημαντικές δυνατότητες διαχείρισης πόρων σε επίπεδο επιχείρησης, όπως είναι οι αντιστοιχίσεις πόρων με βάση τις ικανότητές τους και η ύπαρξη μιας κεντρικής δεξαμενής πόρων για ολόκληρη την επιχείρηση. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Μέρος 4, "Εισαγωγή στο Project Server." Σε αυτήν την άσκηση θα διαμορφώσετε πληροφορίες πόρων για διάφορους ανθρώπινους πόρους: ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ: Να ξεκινήσετε το Microsoft Office Project 2003, αν δεν είναι ήδη ανοικτό. Σημαντικό Αν εκτελείτε το Project Professional, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε μια αρχική ρύθμιση έτσι ώστε να χρησιμοποιείτε το λογαριασμό My Computer και να εργάζεστε χωρίς σύνδεση (offline). Έτσι θα εξασφαλίσετε ότι τα αρχεία πρακτικής εξάσκησης με τα οποία θα δουλέψετε σε αυτό το κεφάλαιο δεν θα επηρεάσουν τα δεδομένα του Project Server. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα "Εκκίνηση του Project Professional", στη σελίδα 56. ΑΝΟΙΞΤΕ: το αρχείο Wingtip Toys Commercial 3a που βρίσκεται στο φάκελο \My Documents\Microsoft Press\Project 2003 Step by Step\Chapter 3 Simple Resources. Για να προσπελάσετε τα αρχεία πρακτικής εξάσκησης του βιβλίου μπορείτε επίσης να δώσετε τη διαταγή Start, All Programs, Microsoft Press, Project 2003 Step by Step και μετά να επιλέξετε το φάκελο του κεφαλαίου όπου βρίσκεται το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε.

11 Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση πόρων Στο μενού File (Αρχείο), πατήστε στη διαταγή Save As. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Save As. 2 Στο πλαίσιο File name (Όνομα αρχείου) πληκτρολογήστε Wingtip Toys Commercial 3 και κατόπιν πατήστε στο κουμπί Save. 3 Στη γραμμή εργαλείων Οδηγού Έργου, πατήστε στο κουμπί Resources (Πόροι). Θα χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό Έργου για να διευθετήσετε τον αρχικό κατάλογο των πόρων για το έργο του διαφημιστικού. 4 Στο παράθυρο Resources (Πόροι), πατήστε στο σύνδεσμο Specify people and equipment for the project (Προσδιορισμός ατόμων και εξοπλισμού για το έργο). Θα εμφανιστεί το παράθυρο Specify Resources (Προσδιορισμός πόρων), και η προβολή Απλού Φύλλου Πόρων του Οδηγού Έργου (Project Guide: Simple Resource Sheet) θα αντικαταστήσει την προβολή του Διαγράμματος Gantt. 5 Διαλέξτε την επιλογή Enter resources manually (Εισαγωγή πόρων με το χέρι). Συμβουλή Στην περίπτωση των δικών σας έργων, αν οι πληροφορίες των πόρων βρίσκονται σε μια κατάλληλη πηγή στο δίκτυό σας, όπως είναι το βιβλίο διευθύνσεων του Microsoft Exchange ή ο Ενεργός Κατάλογος (Active Directory), μπορείτε με ευκολία να εισαγάγετε τις πληροφορίες πόρων στο Project. Έτσι θα γλιτώσετε την πληκτρολόγηση των πληροφοριών και θα μειώσετε τις πιθανότητες σφάλματος κατά την εισαγωγή των δεδομένων. 6 Στην προβολή Απλού Φύλλου Πόρων, πατήστε στο κελί ακριβώς κάτω από την επικεφαλίδα της στήλης Resource Name (Όνομα πόρου) 7 Πληκτρολογήστε Garrett R. Vargas και πατήστε Enter. Το Project θα δημιουργήσει ένα νέο πόρο. 8 Για να μεγαλώσετε το πλάτος της στήλης Resource Name, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στην κατακόρυφη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των στηλών Resource Name και Address και διπλοπατήστε εκεί. Η οθόνη σας θα πρέπει να μοιάζει με την εικόνα που ακολουθεί:

12 104 Microsoft Office Project 2003 Βήμα Βήμα 9 Καταχωρίστε τις υπόλοιπες πληροφορίες πόρων στο παράθυρο του Απλού Φύλλου Πόρων. Jim Hance Scott Cooper Jo Brown Patti Mintz Peter Kelly John Rodman Jonathan Mollerup Jon Ganio Η οθόνη σας θα πρέπει να μοιάζει με την εικόνα που ακολουθεί: 10 Πατήστε στο κουμπί Κλεισίματος στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου Project Guide για να κλείσετε τον Οδηγού Έργου. Μπορείτε επίσης να έχετε έναν πόρο που να αντιπροσωπεύει πολλά άτομα. Στη συνέχεια θα αλλάξετε προβολή για να διαμορφώσετε έναν τέτοιον πόρο. 11 Στο μενού View (Προβολή), επιλέξτε τη διαταγή Resource Sheet (Φύλλο πόρων). Θα εμφανιστεί η προβολή Φύλλου Πόρων. Αυτό το φύλλο περιέχει περισσότερα πεδία σχετικά με τους πόρους απ' ό,τι η προβολή Απλού Φύλλου Πόρων. 12 Στο πεδίο Resource Name κάτω από τον τελευταίο πόρο, πληκτρολογήστε Electrician (Ηλεκτρολόγος) και πατήστε το πλήκτρο Tab. 13 Στο πεδίο Type (Είδος) βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η τιμή Work (Απασχόληση), και πατήστε αρκετές φορές το πλήκτρο Tab για να μεταφερθείτε στο πεδίο Max. Units (Μέγιστες μονάδες). Το πεδίο Max. Units αντιστοιχεί στη μέγιστη δυνατότητα που έχει ένας πόρος να διεκπεραιώσει μια εργασία. Αν ορίσετε ότι ένας πόρος όπως ο Garrett R. Vargas έχει μέγιστες μονάδες 100%, αυτό σημαίνει ότι ο Garrett διαθέτει το 100% του χρόνου του για να ασχοληθεί με τις εργασίες που του έχετε αντιστοιχίσει. Το Project θα σας ειδοποιήσει αν αντιστοιχίσετε στον Garrett περισσότερες εργασίες από αυτές που μπορεί να επιτελέσει με τις μέγιστες μονάδες 100% (με άλλα λόγια, αν ο Garrett αρχίσει να υπεραπασχολείται).

13 Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση πόρων 105 Συμβουλή 14 Στο πεδίο Max. Units (Μέγιστες μονάδες) για τον ηλεκτρολόγο, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε 200% και μετά πατήστε το πλήκτρο Tab. Όταν πατάτε σε ένα αριθμητικό πεδίο, εμφανίζεται ένα επάνω και ένα κάτω βέλος. Μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα βέλη για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό, ή απλώς να πληκτρολογήσετε τον αριθμό στο πεδίο. Ο πόρος Electrician δεν αντιστοιχεί σε ένα μόνο άτομο. αντιστοιχεί σε μια ολόκληρη κατηγορία εναλλασσόμενων ατόμων που είναι ηλεκτρολόγοι. Επειδή για τον πόρο Electrician η τιμή μέγιστων μονάδων είναι το 200%, αυτό σημαίνει ότι δύο ηλεκτρολόγοι θα είναι διαθέσιμοι να εργάζονται καθημερινά με πλήρη απασχόληση. Σε αυτό το σημείο της φάσης χρονοπρογραμματισμού δεν γνωρίζετε ακριβώς ποιοι θα είναι αυτοί οι ηλεκτρολόγοι, αλλά αυτό δεν πειράζει. Ακόμα και έτσι μπορείτε να προχωρήσετε στη γενικότερη σχεδίαση. Στη συνέχεια θα ενημερώσετε την τιμή των μέγιστων μονάδων για τον Jon Ganio για να δηλώσετε ότι θα ημιαπασχολείται. 15 Πατήστε στο πεδίο Max. Units του Jon Ganio, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε 50%, και μετά πατήστε το πλήκτρο Tab. Η οθόνη σας θα πρέπει να μοιάζει με την εικόνα που ακολουθεί: Όταν δημιουργείτε ένα νέο πόρο, εξ ορισμού το Project αντιστοιχίζει σε αυτόν το 100% των μέγιστων μονάδων. Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να αλλάξετε τις μέγιστες μονάδες του πόρου. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για την καταχώριση ονομάτων πόρων; Στο Project τα ονόματα πόρων μπορεί να αναφέρονται σε συγκεκριμένα άτομα (όπως Νίκος Χρηστίδης ή Γεωργία Μπεχράκη) ή σε συγκεκριμένους τίτλους επαγγελμάτων (όπως οπερατέρ ή ηθοποιός). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια από τις δύο μεθόδους ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες σας, αλλά και τις ανάγκες όσων θα δουν τις πληροφορίες έργου που κοινοποιείτε. Οι σημαντικές ερωτήσεις είναι "Ποιος θα δει τα ονόματα των πόρων;" και "Πώς θα αναγνωρίζουν τους πόρους;". Τα ονόματα πόρων που θα επιλέξετε εμφανίζονται τόσο στο Project όσο και στις πληροφορίες που παράγονται και δημοσιεύονται από αυτό. Για παράδειγμα, στην προεπιλεγμένη προβολή Διαγράμματος Gantt, το όνομα του πόρου, όπως το έχετε καταχωρίσει στο πεδίο Resource Name, εμφανίζεται δίπλα από τις ράβδους των εργασιών στις οποίες έχει αντιστοιχιστεί ο συγκεκριμένος πόρος. Ο πόρος μπορεί να αναφέρεται είτε σε κάποιον που ανήκει ήδη στο προσωπικό σας, είτε σε μια θέση που θα καλυφθεί αργότερα. Αν δεν έχουν ακόμα συμπληρωθεί οι θέσεις των απαιτούμενων πόρων, μπορεί να μη διαθέτετε τα πραγματικά ονόματα των ατόμων. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήστε δεσμευτικά θέσης (placeholders) για τα ονόματα ή τις ειδικότητες κατά τη διαμόρφωση των πόρων στο Project.

14 106 Microsoft Office Project 2003 Βήμα Βήμα Συμβουλή Αν προτιμάτε, μπορείτε να καθορίζετε τις μέγιστες μονάδες με μορφή δεκαδικών ή ακέραιων αριθμών (για παράδειγμα 0,5, 1, ή 2) αντί σε μορφή ποσοστού (50%, 100%, ή 200%). Για να χρησιμοποιήσετε τη μορφή αυτή ανοίξτε το μενού Tools (Εργαλεία), διαλέξτε τη διαταγή Options (Επιλογές), και επιλέξτε την καρτέλα Schedule (Χρονοπρογραμματισμός). Στο πλαίσιο Show assignment units as a (Εμφάνιση μονάδων αντιστοίχισης ως) επιλέξτε Decimal (Δεκαδικός). Διαμόρφωση πόρων εξοπλισμού Στο Project η διαμόρφωση των ανθρώπινων πόρων και των πόρων εξοπλισμού γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε τις σημαντικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προγραμματίσετε χρονικά αυτά τα δύο είδη πόρων. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι ανθρώπινοι πόροι έχουν εργάσιμη ημέρα μικρότερη των 12 ωρών, αλλά οι πόροι εξοπλισμού μπορεί να απασχολούνται ακόμα και σε 24ωρη βάση. Επιπλέον οι ανθρώπινοι πόροι είναι πιο ευέλικτοι στις εργασίες που επιτελούν, ενώ οι πόροι εξοπλισμού είναι συνήθως πιο ειδικευμένοι. Για παράδειγμα, ο διευθυντής φωτογραφίας μιας ταινίας μπορεί να ε- νεργεί και ως οπερατέρ σε ένα γύρισμα, αλλά η κινηματογραφική κάμερα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το στούντιο επεξεργασίας. Δε χρειάζεται να παρακολουθείτε κάθε μηχάνημα εξοπλισμού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο έργο σας, αλλά πιθανώς να χρειαστεί να διαμορφώσετε πόρους εξοπλισμού στην περίπτωση που: Πληροφορίες πόρου Πολλές ομάδες ή άτομα χρειάζονται ταυτόχρονα ένα μηχάνημα για εκτέλεση διαφορετικών εργασιών, οπότε ο εξοπλισμός είναι "περιζήτητος", Θέλετε να προγραμματίσετε και να παρακολουθήσετε το κόστος που σχετίζεται με τον εξοπλισμό. Στην ακόλουθη άσκηση, θα καταχωρίσετε πληροφορίες σχετικά με τους πόρους εξοπλισμού στο πλαίσιο διαλόγου Resource Information (Πληροφορίες πόρου). 1 Στην προβολή Φύλλου Πόρων, πατήστε στο επόμενο κενό κελί της στήλης Resource Name (Όνομα πόρου). 2 Στη Βασική γραμμή εργαλείων, πατήστε στο κουμπί Resource Information. Συμβουλή Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Resource Information. Για να εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου Resource Information, μπορείτε επίσης να διπλοπατήσετε στο όνομα ενός πόρου ή σε ένα κενό κελί της στήλης Resource Name. 3 Πατήστε στην καρτέλα General (Γενικά), αν δεν είναι ήδη ορατή. Στο επάνω τμήμα της καρτέλας General πιθανότατα θα αναγνωρίζετε ήδη τα πεδία που είδατε και στην προβολή Φύλλου Πόρων. Όπως συμβαίνει και σε πολλά άλλα είδη πληροφοριών στο Project, μπορείτε να εργάζεστε με δύο τουλάχιστον τρόπους: έναν πίνακα ή ένα πλαίσιο διαλόγου. 4 Στο πεδίο Resource name, πληκτρολογήστε Mini-DV Camcorder. 5 Στο πεδίο Type (Τύπος) επιλέξτε Work (Απασχόληση).

15 Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση πόρων 107 Η οθόνη σας θα πρέπει να μοιάζει με την εικόνα που ακολουθεί: Το πλαίσιο διαλόγου Resource Information περιέχει πολλά πεδία που είναι ίδια με αυτά που βλέπετε και στην προβολή Φύλλου Πόρων. Συμβουλή Το πλαίσιο διαλόγου Resource Information περιέχει ένα κουμπί Details (Λεπτομέρειες). Αν διαθέτετε πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συμβατό με τη Διασύνδεση Προγραμματισμού Εφαρμογών Μηνυμάτων (Messaging Application Programming Interface, MAPI) και το πρόγραμμα αυτό είναι εγκατεστημένο στον ίδιο υπολογιστή με το Project, μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί Details για να δείτε τις πληροφορίες επαφής για τον επιλεγμένο πόρο. Συμβατά προγράμματα με MAPI είναι το Outlook και το Outlook Express. 6 Πατήστε στο OK για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου Resource Information και να επιστρέψετε στο Φύλλο Πόρων. Tο πεδίο Max. Units (Μέγιστες μονάδες) εμφανίζει τιμή 100% για τον πόρο αυτόν. στη συνέχεια θα αλλάξετε αυτή την τιμή. Συμβουλή Για να δημιουργήσετε ένα νέο πόρο με το πλαίσιο διαλόγου Resource Information, μπορείτε να διπλοπατήσετε σε ένα κενό κελί της στήλης Resource Name. Σημειώστε ότι, όταν δημιουργείτε έναν πόρο με αυτή τη μέθοδο, δεν μπορείτε να καθορίσετε την τιμή Max. Units. Μπορείτε όμως να επεξεργαστείτε αυτή την τιμή στο πλαίσιο διαλόγου, όπως επίσης και στην προβολή Φύλλου Πόρων, αφού δημιουργήσετε τον πόρο.

16 108 Microsoft Office Project 2003 Βήμα Βήμα 7 Στο πεδίο Max. Units για την κάμερα Mini-DV Camcorder πληκτρολογήστε ή επιλέξτε 300% και πατήστε το πλήκτρο Tab. Αυτό σημαίνει ότι σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε τρεις κάμερες που θα είναι διαθέσιμες όλες τις εργάσιμες ημέρες. 8 Καταχωρίστε τις υπόλοιπες πληροφορίες σχετικά με τους πόρους εξοπλισμού είτε στο πλαίσιο διαλόγου Resource Information είτε απευθείας στο παράθυρο Φύλλου Πόρων, ανάλογα με το τι προτιμάτε. Και στις δύο περιπτώσεις, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Work στο πεδίο Type. Όνομα πόρου Μέγιστες μονάδες 600-Watt Light and Stand 400% Reflector Kit 100% Camera Boom 200% Editing Lab 100% Η οθόνη σας θα πρέπει να μοιάζει με την εικόνα που ακολουθεί: Διαμόρφωση υλικών πόρων Υλικοί πόροι (material resources) είναι τα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιείτε κατά την πρόοδο του έργου. Σε ένα κατασκευαστικό έργο, υλικοί πόροι μπορεί να είναι τα καρφιά, η ξυλεία, και το τσιμέντο. Στο δικό μας έργο, το αναλώσιμο υλικό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι το φιλμ. Στο Project θα χρησιμοποιείτε υλικούς πόρους κυρίως για να παρακολουθείτε το ρυθμό κατανάλωσής τους και το κόστος που σχετίζεται με αυτούς. Αν και το Project δεν είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης αποθήκης, θα σας βοηθήσει να έχετε καλύτερη ενημέρωση σχετικά με το ρυθμό κατανάλωσης των υλικών πόρων σας.

17 Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση πόρων 109 Σύγκριση πόρων απασχόλησης και υλικών πόρων Στη συνέχεια παραθέτουμε μερικές από τις διαφορές και τις ομοιότητες των υλικών πόρων και των πόρων απασχόλησης. Τόσο για τους υλικούς πόρους όσο και για τους πόρους απασχόλησης μπορείτε να επεξεργαστείτε και να εφαρμόσετε καμπύλες (contour) στις αντιστοιχίσεις πόρων, να διαμορφώσετε πολλές αμοιβές (κόστη), να ορίσετε διαφορετικές αμοιβές που θα εφαρμόζονται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, και να μοιράζεστε πόρους μέσω μιας δεξαμενής πόρων (resource pool). (Με αυτά τα θέματα θα ασχοληθείτε σε επόμενα κεφάλαια.) Επιπλέον, οι υπολογισμοί κόστους για τους υλικούς πόρους γίνονται σχεδόν όπως και για τους πόρους απασχόλησης. Σε αντίθεση, όμως, με τους πόρους απασχόλησης, οι υλικοί πόροι δε χρησιμοποιούν υπερωριακές αμοιβές, ημερολόγια πόρων, ή μέγιστες μονάδες. Στην άσκηση που ακολουθεί θα καταχωρίσετε πληροφορίες για έναν υλικό πόρο. 1 Στο Φύλλο Πόρων (Resource Sheet), πατήστε στο επόμενο κενό κελί στη στήλη Resource Name. 2 Πληκτρολογήστε Video Tape και πατήστε το πλήκτρο Tab. 3 Στο πεδίο Type (Είδος) επιλέξτε Material (Υλικό) και πατήστε το πλήκτρο Tab. 4 Στο πεδίο Material Label (Ετικέτα υλικού) πληκτρολογήστε 30-min. cassette και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα χρησιμοποιήσετε τις κασέτες των 30 λεπτών ως μονάδα μέτρησης έτσι ώστε να παρακολουθείτε την κατανάλωση του φιλμ κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η οθόνη σας θα πρέπει να μοιάζει με την εικόνα που ακολουθεί: Το πεδίο Material Label εφαρμόζεται μόνο σε υλικούς πόρους.

18 110 Microsoft Office Project 2003 Βήμα Βήμα Καταχώριση αμοιβών πόρων Σχεδόν όλα τα έργα έχουν κάποια οικονομική πτυχή, και το κόστος επηρεάζει το εύρος πολλών έργων. Η παρακολούθηση και η διαχείριση των πληροφοριών κόστους επιτρέπει στο διαχειριστή έργων να απαντά σε σημαντικά ερωτήματα, όπως Ποιο είναι το αναμενόμενο συνολικό κόστος του έργου, με βάση τις προβλέψεις για τη διάρκεια των εργασιών και τους πόρους; Μήπως χρησιμοποιούμε ακριβούς πόρους για να εκτελέσουμε εργασίες που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με φθηνότερους πόρους; Πόσα χρήματα θα κοστίσει ένα συγκεκριμένο είδος πόρου ή εργασίας στη διάρκεια του έργου; Θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον ίδιο ρυθμό δαπανών σε όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του έργου, ή όχι; Για το πρόγραμμα του διαφημιστικού της τηλεόρασης, έχετε ενημερωθεί για τις αμοιβές όλων των ανθρώπινων πόρων που θα χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα. Στις πληροφορίες που α- κολουθούν, σημειώστε ότι οι αμοιβές για την κάμερα, το φωτισμό, και το στούντιο επεξεργασίας είναι αμοιβές ενοικίασης. Επειδή η εταιρεία Southridge Video διαθέτει δικό της ανακλαστήρα και μικρόφωνα κάμερας, δε θα χρεωθείτε γι' αυτά. Στην άσκηση που ακολουθεί θα καταχωρίσετε πληροφορίες κόστους για τους πόρους. 1 Στο Φύλλο Πόρου, πατήστε στο πεδίο Std. Rate (Κανονική αμοιβή) για τον πόρο 1, τον Garrett R. Vargas. 2 Πληκτρολογήστε 800/w και πατήστε το πλήκτρο Enter. Η κανονική εβδομαδιαία αμοιβή του Garrett, που είναι 800$ την εβδομάδα, θα εμφανιστεί στη στήλη Std. Rate. Σ.τ.μ. Στην πραγματικότητα, το Project δεν ασχολείται με το αν η τιμή που καταχωρίσατε αφορά δολάρια, ευρώ, η δραχμές. Έτσι εσείς καθορίζετε απλώς την τιμή ανά χρονική περίοδο, και το Project προσθέτει το νομισματικό σύμβολο ανάλογα με τις ρυθμίσεις του πλαισίου διαλόγου Options. 3 Στο πεδίο Std. Rate για τον πόρο 2, Jim Hance, πληκτρολογήστε 18.75/h και πατήστε το πλήκτρο Enter. Στη στήλη Std. Rate εμφανίζεται η κανονική ωριαία αμοιβή του Jim. Η οθόνη σας θα πρέπει να μοιάζει με την εικόνα που ακολουθεί:

19 Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση πόρων Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες κανονικές αμοιβές για τους συγκεκριμένους πόρους: Όνομα πόρου Κανονική αμοιβή Όνομα πόρου Κανονική αμοιβή Scott Cooper 775/w Electrician 22/h Jo Brown 18.75/h Min-DV Camcorder 250/w Patti Mintz 9.40/h 600-Watt Light and Stand 100/w Peter Kelly 16.75/h Reflecton Kit 0/h John Rodman 22/h Camera Boom 0/h Jonathan Mollerup 10/h Editing Lab 200/d Jon Ganio 15.50/h Video Tape 5 Η οθόνη σας θα πρέπει να μοιάζει με την εικόνα που ακολουθεί: Παρατηρήστε ότι για το κόστος της ταινίας δεν καταχωρείτε αμοιβή (ωριαία, ημερήσια, ή εβδομαδιαία). Στην περίπτωση των υλικών πόρων, η τιμή της κανονικής "αμοιβής" είναι ανά μονάδα κατανάλωσης στην περίπτωσή μας, ανά κασέτα των 30 λεπτών. Στόχος της διαχείρισης έργων: Λήψη πληροφοριών κόστους πόρων Οι πόροι απασχόλησης και οι υλικοί πόροι αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο μέρος του κόστους πολλών έργων. Για να επωφεληθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από τα πλήρη χαρακτηριστικά διαχείρισης κόστους του Project, ο διαχειριστής έργων πρέπει να γνωρίζει το κόστος που σχετίζεται με κάθε υλικό πόρο και πόρο απασχόλησης. Για τους ανθρώπινους πόρους ίσως να δυσκολευτεί να πάρει τις αντίστοιχες πληροφορίες. Σε πολλές εταιρείες μόνο η ανώτατη διοίκηση και οι υπεύθυνοι για τους ανθρώπινους πόρους γνωρίζουν τις αμοιβές όλων των πόρων που απασχολούνται σε ένα έργο, και μπορεί να θεωρούν τις πληροφορίες αυτές εμπιστευτικές. Ανάλογα με την πολιτική της εταιρείας σας και τις προτεραιότητες του έργου, ίσως να μην μπορείτε να παρακολουθήσετε τις αμοιβές των πόρων. Αν πράγματι δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτά τα στοιχεία, η αποτελεσματικότητά σας ως διαχειριστές έργων θα είναι μειωμένη και οι χρηματοδότες των έργων σας θα πρέπει να καταλαβαίνουν καλά γιατί συμβαίνει αυτό.

20 112 Microsoft Office Project 2003 Βήμα Βήμα Ρύθμιση του εργάσιμου χρόνου για μεμονωμένους πόρους Το Project χρησιμοποιεί διάφορα είδη ημερολογίων για διαφορετικούς σκοπούς. Στην άσκηση αυτή θα εστιάσουμε στο ημερολόγιο πόρου (resource calendar). Το ημερολόγιο πόρου παρακολουθεί τις εργάσιμες και μη εργάσιμες ώρες ενός πόρου. Το Project χρησιμοποιεί τα ημερολόγια πόρων για να προσδιορίσει πότε μπορεί να προγραμματίσει χρονικά την απασχόληση του κάθε συγκεκριμένου πόρου. Τα ημερολόγια πόρων εφαρμόζονται μόνο σε πόρους απασχόλησης (άτομα και εξοπλισμό), και όχι σε υλικούς πόρους. Όταν σε ένα πρόγραμμα έργου δημιουργείτε για πρώτη φορά πόρους, το Project δημιουργεί ένα ημερολόγιο πόρου για τον κάθε πόρο. Οι αρχικές ρυθμίσεις εργάσιμου χρόνου για τα η- μερολόγια πόρων είναι ακριβώς ίδιες με αυτές του βασικού ημερολογίου Standard (Standard base calendar). (Πρόκειται για το ενσωματωμένο ημερολόγιο του Project, το οποίο προβλέπει απασχόληση από τις 8 π.μ. μέχρι τις 5 μ.μ. από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή.) Αν όλες οι εργάσιμες ώρες του πόρου σας ταυτίζονται με τις εργάσιμες ώρες του βασικού ημερολογίου Standard, δε χρειάζεται να επεξεργαστείτε το ημερολόγιο πόρου. Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα μερικοί πόροι να μην ακολουθούν επακριβώς τον εργάσιμο χρόνο του βασικού ημερολογίου Standard για παράδειγμα, μπορεί να χρειάζεται να ρυθμίσετε Πρόγραμμα απασχόλησης με ελαστικό ωράριο Χρόνο διακοπών Άλλο χρόνος κατά τον οποίο ένας πόρος δεν είναι διαθέσιμος για απασχόληση στο έργο, όπως ο χρόνος για κατάρτιση ή παρακολούθηση συνεδρίων Οποιαδήποτε αλλαγή κάνετε στο βασικό ημερολόγιο Standard αντικατοπτρίζεται αυτόματα σε όλα τα ημερολόγια πόρων που βασίζονται στο βασικό ημερολόγιο Standard. Ωστόσο, δεν επηρεάζονται οι μεμονωμένες αλλαγές που έχετε κάνει στον εργάσιμο χρόνο ενός πόρου. Συμβουλή Αν ένας πόρος είναι διαθέσιμος για απασχόληση στο έργο σας μόνο με μερική απασχόληση, μια πιθανή λύση είναι να ρυθμίσετε τον εργάσιμο χρόνο του ώστε να εμφανίζει ένα χρονοδιάγραμμα μερικής απασχόλησης για παράδειγμα, 8 π.μ. έως 12 το μεσημέρι ημερησίως. Είναι, όμως, καλύτερα να ρυθμίσετε τη διαθεσιμότητα του πόρου, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο πεδίο Max. Units (Μέγιστες μονάδες), στο 50%. Αλλάζοντας τη διαθεσιμότητα του πόρου επικεντρώνεστε στη δυνατότητα του πόρου να εργαστεί στο έργο, αντί να ασχολείστε με τις συγκεκριμένες ώρες της ημέρας που μπορεί να εκτελεστεί η αντίστοιχη εργασία. Μπορείτε να καθορίσετε τις μέγιστες μονάδες του πόρου στην προβολή Φύλλου Πόρων, την οποία εμφανίζετε επιλέγοντας τη διαταγή Resource Sheet του μενού View. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες πόρων, δείτε την ενότητα "Διαμόρφωση ανθρώπινων πόρων" στη σελίδα 102. Στην ακόλουθη άσκηση θα ορίσετε τον εργάσιμο και μη εργάσιμο χρόνο για μεμονωμένους πόρους απασχόλησης: 1 Στο μενού Tools (Εργαλεία) επιλέξτε τη διαταγή Change Working Time (Αλλαγή εργάσιμου χρόνου). Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Change Working Time.

21 Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση πόρων Στο πλαίσιο For (Για) επιλέξτε τον πόρο Garrett R. Vargas. Στο πλαίσιο διαλόγου Change Working Time θα εμφανιστεί το ημερολόγιο πόρου για τον Garrett R. Vargas. Ο Garrett, παραγωγός της ταινίας, σάς είπε ότι δεν μπορεί να απασχοληθεί στο έργο την Πέμπτη και Παρασκευή 13 και 14 Ιανουαρίου. 3 Στο τμήμα Select Date(s) (Επιλογή ημερομηνιών) του ημερολογίου, σύρετε την κατακόρυφη ράβδο κύλισης ή πατήστε στα κατακόρυφα βέλη μέχρι να εμφανιστεί ο μήνας January 2005 (Ιανουάριος 2005). 4 Επιλέξτε τις ημερομηνίες 13 και 14 Ιανουαρίου. Συμβουλή Για τη γρήγορη επιλογή αυτού του χρονικού διαστήματος, σύρετε από το 13 μέχρι το Στο τμήμα Set selected date(s) to (Ορισμός επιλεγμένων ημερομηνιών) επιλέξτε Nonworking time (Μη εργάσιμος χρόνος). Η οθόνη σας θα πρέπει να μοιάζει με την εικόνα που ακολουθεί: Όλα τα ημερολόγια πόρων βασίζονται στο βασικό ημερολόγιο Standard, εκτός κι αν διαλέξετε άλλο βασικό ημερολόγιο. Συμβουλή Το Project δεν θα προγραμματίσει απασχόληση για τον Garrett αυτές τις ημερομηνίες. Αν η ομάδα σας χρησιμοποιεί τη λειτουργική μονάδα (module) ημερολογίου στο Outlook και στο Project Web Access, οι πόροι μπορούν αυτόματα να σας αναφέρουν πότε δεν είναι διαθέσιμοι να απασχοληθούν σε δραστηριότητες του έργου. Οι χρόνοι αυτοί βασίζονται σε στοιχεία ημερολογίου τα οποία έχουν σήμανση στο Outlook ως "απασχολημένοι" (busy) ή "εκτός γραφείου" (out of office). Όταν σας αναφερθούν οι χρόνοι αυτοί, μπορείτε εύκολα να ενημερώσετε τον εργάσιμο χρόνο του πόρου στο πρόγραμμα έργου, χωρίς να πληκτρολογήσετε τίποτα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Μέρος 4, "Εισαγωγή στο Project Server."

22 114 Microsoft Office Project 2003 Βήμα Βήμα Για να ολοκληρώσετε την άσκηση αυτή, θα διαμορφώσετε ένα χρονοδιάγραμμα απασχόλησης πόρου "4 επί 10" (δηλαδή 4 ημέρες την εβδομάδα, 10 ώρες την ημέρα). 6 Στο πλαίσιο For επιλέξτε τον πόρο John Rodman. 7 Όταν σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στο ημερολόγιο πόρου του Garrett, πατήστε στο κουμπί Yes. 8 Επιλέξτε τις επικεφαλίδες στηλών από Δευτέρα (M) έως Πέμπτη (Th) στο ημερολόγιο. Συμβουλή Για γρήγορη επιλογή των επικεφαλίδων από Δευτέρα έως Πέμπτη, σύρετε από το M (Monday, Δευτέρα) μέχρι το Th (Thursday, Πέμπτη). Αν και στο πλαίσιο διαλόγου βλέπετε κάθε φορά μόνο ένα μήνα, όταν επιλέγετε την επικεφαλίδα στήλης μίας ημέρας της εβδομάδας επιλέγονται όλες οι εμφανίσεις της ημέρας αυτής στο παρελθόν, το παρόν, και το μέλλον. 9 Στο κατώτερο πλαίσιο To (Σε), πατήστε στην τιμή 5:00 PM και αντικαταστήστε την με 7:00 PM. 10 Πατήστε στην επικεφαλίδα στήλης Friday (Παρασκευή). 11 Στο τμήμα Set selected date(s) to (Ορισμός επιλεγμένων ημερομηνιών) επιλέξτε Nonworking time (Μη εργάσιμος χρόνος). Τώρα το Project μπορεί να προγραμματίσει απασχόληση για τον John μέχρι τις 7 μ.μ. από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, όχι όμως και την Παρασκευή. 12 Πατήστε στο OK για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου Change Working Time. Επειδή προς το παρόν δεν έχετε αναθέσει εργασίες σε αυτούς τους πόρους, δεν πρόκειται να δείτε το αποτέλεσμα της αλλαγής στις ρυθμίσεις του μη εργάσιμου χρόνου τους. Θα δείτε τις επιπτώσεις αυτών των αλλαγών στο Κεφάλαιο 4, "Αντιστοίχιση πόρων σε εργασίες". Συμβουλή Αν χρειάζεται να διορθώσετε αρκετά ημερολόγια πόρων με παρόμοιο τρόπο (για παράδειγμα, έτσι ώστε να χειριστείτε μια νυχτερινή βάρδια), ίσως είναι ευκολότερο να αντιστοιχίσετε διαφορετικό βασικό ημερολόγιο σε κάθε πόρο ή ομάδα πόρων. Αυτό είναι πιο αποτελεσματικό από τη διόρθωση του μεμονωμένου ημερολογίου κάθε πόρου, και σας επιτρέπει, αν παραστεί ανάγκη, να κάνετε ρυθμίσεις για όλο το έργο σε ένα μόνο βασικό ημερολόγιο. Για παράδειγμα, αν το έργο σας περιλαμβάνει ημερήσια και νυχτερινή βάρδια, μπορείτε να εφαρμόσετε το βασικό ημερολόγιο Night Shift (Νυχτερινή βάρδια) στους πόρους που απασχολούνται στη νυχτερινή βάρδια. Μπορείτε να αλλάξετε το βασικό ημερολόγιο του πόρου είτε στο Βήμα 2 του Οδηγού Έργου για τον εργάσιμο χρόνο πόρου, ή στο πλαίσιο Base Calendar (Βασικό ημερολόγιο) της καρτέλας Working Time (Εργάσιμος χρόνος) του πλαισίου διαλόγου Resource Information (Πληροφορίες πόρου). Για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου όταν βρίσκεστε σε μια προβολή πόρου, επιλέξτε τη διαταγή Resource Information από το μενού Project. Για ομάδες πόρων, μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές άμεσα μέσω της στήλης Base Calendar του πίνακα Entry, στην προβολή Φύλλου Πόρων.

23 Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση πόρων 115 Τεκμηρίωση πόρων Μπορεί να θυμόσαστε από το Κεφάλαιο 2, "Δημιουργία καταλόγου εργασιών," ότι μπορείτε να καταγράψετε σε μια σημείωση (note) οποιαδήποτε επιθυμητή πρόσθετη πληροφορία για μια εργασία, έναν πόρο, ή μια αντιστοίχιση. Για παράδειγμα, αν ένας πόρος δεν είναι διαθέσιμος για απασχόληση σε ένα συγκεκριμένο φάσμα ημερομηνιών, καλό είναι να καταγράψετε τους λόγους σε μια σημείωση. Η σημείωση παραμένει στο πρόγραμμα έργου και μπορείτε εύκολα να την εμφανίσετε ή να την τυπώσετε. Στην άσκηση αυτή θα καταχωρίσετε σημειώσεις πόρων για να τεκμηριώσετε γιατί ο πόρος δεν είναι διαθέσιμος για εργασία σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Σημειώσεις πόρου 1 Στη στήλη Resource Name (Όνομα πόρου) διπλοπατήστε στο όνομα του Πόρου 1, Garrett R. Vargas. 2 Στη Βασική γραμμή εργαλείων, πατήστε στο κουμπί Resource Notes (Σημειώσεις πόρου). Το Project θα εμφανίσει το πλαίσιο διαλόγου Resource Information με ορατή την καρτέλα Notes (Σημειώσεις). 3 Στο πλαίσιο Notes πληκτρολογήστε Garrett attending West Coast film festival January 13 and 14; unavailable to work on project. (Ο Garrett θα παρακολουθήσει το φεστιβάλ κινηματογράφου της Δυτικής Ακτής στις 13 και 14 Ιανουαρίου. δεν θα είναι διαθέσιμος για το έργο). Κατόπιν πατήστε στο OK. Στη στήλη Indicators (Ενδείξεις) θα εμφανιστεί το εικονίδιο σημείωσης. 4 Δείξτε στο εικονίδιο σημείωσης, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα: Η σημείωση εμφανίζεται σε μια Συμβουλή οθόνης (ScreenTip). Για τις πολύ μεγάλες σημειώσεις που δεν μπορούν να εμφανιστούν σε Συμβουλή οθόνης, διπλοπατήστε στο εικονίδιο σημείωσης για να εμφανίσετε το πλήρες κείμενο της σημείωσης. ΚΛΕΙΣΤΕ: το αρχείο Wingtip Toys Commercial 3. Σημεία-κλειδιά Η καταγραφή πληροφοριών πόρων στα προγράμματα έργων σάς βοηθά να ελέγχετε καλύτερα ποιος κάνει την κάθε δουλειά, πότε την κάνει, και με ποιο κόστος. Οι ανθρώπινοι πόροι και οι πόροι εξοπλισμού πραγματοποιούν τη δουλειά του έργου. Οι υλικοί πόροι καταναλώνονται κατά τη διάρκεια του έργου.

24

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου 4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής του έργου, όταν διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του κόστους του έργου, είναι να εισάγει τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Γνωριμία με το Project 35. 2 Δημιουργία λίστας εργασιών 55. Μέρος 1 Απλός χρονοπρογραμματισμός έργων 33

Περιεχόμενα. 1 Γνωριμία με το Project 35. 2 Δημιουργία λίστας εργασιών 55. Μέρος 1 Απλός χρονοπρογραμματισμός έργων 33 Περιεχόμενα Εισαγωγή στο Microsoft Project 2010... 17 Νέες δυνατότητες...17 Ας ξεκινήσουμε!...19 Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας... 21 Δυναμικά στοιχεία της Κορδέλας...22 Αλλαγή του πλάτους της Κορδέλας...23

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix Περιεχόμενα Ευχαριστίες... ix 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!...1 Σύντομη παρουσίαση...2 Μερικές συμβάσεις...4 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...5 2 Ξεκίνημα... 7 Το ελληνικό Outlook 2002 με μια

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

Τι νέο υπάρχει στο Microsoft Office Outlook 2003...7

Τι νέο υπάρχει στο Microsoft Office Outlook 2003...7 Περιεχόμενα Τι νέο υπάρχει στο Microsoft Office Outlook 2003...7 Διορθώσεις, σχόλια, και βοήθεια...9 Λήψη βοήθειας για το βιβλίο και το CD του...9 Λήψη βοήθειας για το Microsoft Office Outlook 2003...9

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνευματικά Δικαιώματα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Απλές βάσεις δεδομένων. 1 Εξερεύνηση μιας βάσης δεδομένων της Access 2010 35. 2 Δημιουργία βάσεων δεδομένων και απλών πινάκων 77.

Περιεχόμενα. Απλές βάσεις δεδομένων. 1 Εξερεύνηση μιας βάσης δεδομένων της Access 2010 35. 2 Δημιουργία βάσεων δεδομένων και απλών πινάκων 77. Περιεχόμενα Εισαγωγή στη Microsoft Access 2010...11 Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας...17 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...23 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...25 Βοήθεια...27 Μέρος 1 Απλές βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Οδηγός λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη email: tshy@damt.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

«Αερόστατο» Διαδικτυακή πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά

«Αερόστατο» Διαδικτυακή πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ / Ε. Κ. «ΑΘΗΝΑ» «Αερόστατο» Διαδικτυακή πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά Οδηγίες: Δημιουργία ασκήσεων 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Δημιουργία ασκήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων 3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επιλογή τύπου δεδομένων και ιδιότητες πεδίων Δημιουργία πινάκων Συσχετισμός πινάκων ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εξερεύνηση των Windows 7 53

1 Εξερεύνηση των Windows 7 53 Περιεχόμενα Εισαγωγή στα Windows 7... 13 Οι εκδόσεις των Windows 7...14 Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος...16 Windows 7...16 Ασκήσεις βήμα προς βήμα...16 Ειδικό πλαίσιο: Αναγνώριση γνήσιου λογισμικού των

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Γλώσσα οπτικού

Visual Basic Γλώσσα οπτικού Visual Basi Γλώσσα οπτικού προγραµµατισµού «Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός» Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι Μαθήµατος Οι µαθητές να µπορούν: να εξηγούν τι είναι η Visual Basi. ναεξηγούνταστάδιαδηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. MP3 και άλλα αρχεία ήχου... 55 Εξαγωγή κομματιών από CD σε ψηφιακά αρχεία ήχου... 56 Εγγραφή αρχείων ήχου σε CD...

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. MP3 και άλλα αρχεία ήχου... 55 Εξαγωγή κομματιών από CD σε ψηφιακά αρχεία ήχου... 56 Εγγραφή αρχείων ήχου σε CD... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ NERO Τι χρειάζεστε για να ξεκινήσετε... 18 Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο... 18 Συμβάσεις του βιβλίου... 20 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο... 20 Σημείωση για την ελληνική έκδοση...

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL)

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL) Ορφανίδου 67 & Κονδυλάκη, Πατήσια Tηλ. Κέντρο: 210-22.23.799 Fax: 210-21.39.576 Ε-mail: iservices@omac.gr Web Site: http://www.omac.gr ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL) ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες διαχείρισης Τιπούκειτος Multiuser

Οδηγίες διαχείρισης Τιπούκειτος Multiuser Οδηγίες διαχείρισης Τιπούκειτος Multiuser 1 Ευρετήριο 4 Σύνδεση στην κεντρική σελίδα διαχείρισης 13 Συσχετισμός Υπόθεσης 5 Καταχώρηση Χρήστη 14 Αυτόματος Υπολογισμός Προθεσμιών 6 Καταχώρηση Χρήστη- Επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. URL Διεύθυνση WebMail... 3 2. Εγκατάσταση Πιστοποιητικού Ασφάλειας... 3 2.1 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού στον Internet Explorer... 3 2.2 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας ΒΗΜΑ 1 Εφεδρικό Αντίγραφο Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εφαρμόσουμε τον οδηγό εγκατάστασης στον Η/Υ μας κρατούμε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Πραγματοποίηση της μετάβασης Το Office 365 για επιχειρήσεις έχει διαφορετική εμφάνιση από το Google Apps. Για το λόγο αυτό, όταν συνδεθείτε, θα δείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Περιεχόμενα Περιβάλλον Εφαρμογής... 3 1. Σύνδεση... 3 2. Κατάσταση Σύνδεσης... 3 3. Συνδεδεμένοι Χρήστες... 4 4. Συμμετέχοντες... 4 Διάταξη Push to

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8 2_windows8.indd 39 10/5/2014 2:10:10 μμ 10/5/2014 2:10:10

Windows 8 2_windows8.indd 39 10/5/2014 2:10:10 μμ 10/5/2014 2:10:10 2_windows8.indd 39 10/5/2014 2:10:10 μμ Εισαγωγή στα 1 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Εισαγωγή στα Windows Διαφοροποίηση των.1 από άλλες εκδόσεις Χειρισμός των Windows με ποντίκι και αφή Οθόνη κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ Οδηγοί - Mleaders

Πολύ Οδηγοί - Mleaders Web: http://www.loulakis.gr email: info@loulakis.gr Web:http://www.cadseminars.gr mail: info@cadseminars.gr 109 Πολύ Οδηγοί - Mleaders To Autocad 2008 περιέχει καινούργιους Πολύ-οδηγούς (Multileaders)

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικά έγγραφα του Word. 1 Εξερεύνηση του Word 2010 35. 2 Επεξεργασία και έλεγχος κειμένου 71. 3 Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου 107

Περιεχόμενα. Βασικά έγγραφα του Word. 1 Εξερεύνηση του Word 2010 35. 2 Επεξεργασία και έλεγχος κειμένου 71. 3 Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου 107 Περιεχόμενα Εισαγωγή στο Microsoft Word 2010...11 Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας...15 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...21 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...23 Βοήθεια...27 Μέρος 1 Βασικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Οδηγός για Ρυθμίσεις μικροφώνου και ηχείου WHITEBOARD Διαδραστικός πίνακας VIDEO & ΗΧΟΣ Ενεργοποίηση και ρύθμιση κάμερας, ηχείων, μικροφώνου Ζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MS-WORD Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Ξεκινώντας με το WORD Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ A ναμφισβήτητα, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα στους

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win POS Sync Merge Replication

PRISMA Win POS Sync Merge Replication ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθμίσεων Συγχρονισμού PRISMA Win POS Sync Merge Replication Η διαδικασία του συγχρονισμού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το Back Office. Βασική προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στα Windows Vista... 13 Οι εκδόσεις των Windows Vista...14 Ας ξεκινήσουμε!...18 Το πρόγραμμα πιστοποίησης επιχειρήσεων της Microsoft... 19 Πληροφορίες για νέους

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε δεξιό κλικ πάνω σε ένα επιλεγμένο αρχείο και επιλέξτε Μετακίνηση ή. ή Επιλέξτε Αποκοπή από την καρτέλα Αρχική της κορδέλας.

Κάντε δεξιό κλικ πάνω σε ένα επιλεγμένο αρχείο και επιλέξτε Μετακίνηση ή. ή Επιλέξτε Αποκοπή από την καρτέλα Αρχική της κορδέλας. Kεφάλαιο 7: Το Ιεραρχικό Σύστημα Φακέλων των Windows 113 φάκελος προορισμού αντιγραμμένα αρχεία Τα αρχεία αντιγράφονται στον προορισμό τους. Παρατηρήστε ότι τα αρχεία έχουν παραμείνει και στην αρχική τους

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου...2 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο...2 3. Εγκατάσταση...3

Διαβάστε περισσότερα

Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το. Outlook. Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ087 10/03/ 2014.

Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το. Outlook. Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ087 10/03/ 2014. Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το Outlook Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ087 10/03/ 2014 Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του «Τιπούκειτου» σε απλά βήματα

Οι λειτουργίες του «Τιπούκειτου» σε απλά βήματα Οι λειτουργίες του «Τιπούκειτου» σε απλά βήματα 1 Ευρετήριο 3 Καταχώρηση Πελάτη 20 Συγχρονισμός με Google Calendar 4 Καταχώρηση Υπόθεσης 21 Συγχρονισμός με icloud 5 Συσχετισμός Υπόθεσης 22 Διασύνδεση Υπόθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 I. ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ PROJECT MANAGER... 17 Συχνά προβλήματα των project... 17 Παγίδες στα project... 18 Οι συνέπειες της κακής διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Using Custom Python Expression Functions

Using Custom Python Expression Functions Using Custom Python Expression Functions QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία εγγράφου 1. Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου ενός εγγράφου 23. Αλλαγή της εμφάνισης ενός εγγράφου 45

Περιεχόμενα. Δημιουργία εγγράφου 1. Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου ενός εγγράφου 23. Αλλαγή της εμφάνισης ενός εγγράφου 45 Περιεχόμενα Οι νέες δυνατότητες του Microsoft Word 2002 Διορθώσεις, σχόλια, και βοήθεια Χρήση του συνοδευτικού CD του βιβλίου Συμβάσεις και χαρακτηριστικά του βιβλίου Θέματα εξέτασης MOUS Εξετάσεις MOUS

Διαβάστε περισσότερα