Οδηγός χρήστη W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός χρήστη W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use."

Transcript

1 Οδηγός χρήστη W302

2 Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson W302. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε δωρεάν online αποθηκευτικό χώρο και ειδικές προσφορές στην ιστοσελίδα Για υποστήριξη προϊόντων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Σύµβολα οδηγιών Σ' αυτό τον Οδηγό χρήστη εµφανίζονται τα παρακάτω σύµβολα: > Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο επιλογής για µετακίνηση και επιλογή Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο επιλογής Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα πάνω Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα αριστερά Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα δεξιά Σηµείωση Υπόδειξη Προειδοποίηση Υποδηλώνει ότι µια υπηρεσία ή λειτουργία εξαρτάται από το δίκτυο ή από τη συνδροµή. Μπορεί να µην είναι διαθέσιµα όλα τα µενού ή λειτουργίες στο τηλέφωνό σας. Συµβουλευθείτε το λειτουργό του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες. 2

3 Κάρτα SIM Η κάρτα SIM (Subscriber Identity Module, Μονάδα Ταυτότητας Συνδροµητή), την οποία σας παρέχει ο λειτουργός του δικτύου σας, περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τη συνδροµή σας. Να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας, καθώς και να αποσυνδέετε το φορτιστή και να αφαιρείτε την µπαταρία, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα SIM. Μπορείτε να αποθηκεύσετε επαφές στην κάρτα SIM σας πριν την αφαιρέσετε από το τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε επαφές στη µνήµη του τηλεφώνου. είτε Επαφές στη σελίδα 27. Κωδικός PIN (κλείδωµα κάρτας SIM) Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number Προσωπικός Αριθµός Αναγνώρισης) είναι ένας τρόπος κλειδώµατος της κάρτας SIM, ο οποίος προστατεύει τη συνδροµή σας αλλά όχι το ίδιο το τηλέφωνο. Εάν η κάρτα είναι κλειδωµένη, θα πρέπει να πληκτρολογείτε τον PIN σας κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας. Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN σας, δείτε Κλείδωµα κάρτας SIM στη σελίδα 36. Κάθε ψηφίο του PIN εµφανίζεται στην οθόνη µε τη µορφή αστερίσκου (*) εκτός από την περίπτωση που ο PIN αρχίζει µε ψηφία ίδια µε αυτά ενός αριθµού έκτακτης ανάγκης, για παράδειγµα 112 ή 911. Μπορείτε να καλείτε αριθµούς έκτακτης ανάγκης χωρίς να πληκτρολογήσετε κωδικό PIN. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασµένα τον PIN σας τρεις φορές διαδοχικά, στην οθόνη του τηλεφώνου σας εµφανίζεται το µήνυµα PIN µπλοκαρ/µένο. Για να την ξεµπλοκάρετε, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK σας (Personal Unblocking Key ή Προσωπικό Κλειδί Ξεκλειδώµατος). 3

4 Φόρτιση της µπαταρίας Η µπαταρία του τηλεφώνου έχει κάποια φόρτιση όταν αγοράζετε το τηλέφωνο. Χρειάζονται περίπου 2,5 ώρες για την πλήρη φόρτιση της µπαταρίας. Για να φορτίσετε την µπαταρία 1 Συνδέστε το βύσµα του φορτιστή στο τηλέφωνο µε το εικονίδιο τροφοδοσίας του φορτιστή προς τα επάνω. Πιέστε ένα πλήκτρο για να φωτιστεί η οθόνη και να εµφανιστεί η κατάσταση φόρτισης. 2 Για να αποσυνδέσετε το φορτιστή, σηκώστε το βύσµα του προς τα πάνω. Το εικονίδιο µπαταρίας στην οθόνη µπορεί να µην εµφανιστεί µέχρι να συµπληρωθούν 30 λεπτά φόρτισης του τηλεφώνου. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Μπορείτε να φορτίσετε την µπαταρία για περισσότερο ή και για λιγότερο από 2,5 ώρες. Ηδιακεκοµµένη φόρτιση δεν προκαλεί ζηµιά στην µπαταρία. 4

5 Memory Stick Micro Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει Memory Stick Micro (M2 ). Μια κάρτα µνήµης προσθέτει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο στο τηλέφωνό σας για την αποθήκευση µουσικής, ήχων κλήσης, video clip, φωτογραφιών, κλπ. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση των αποθηκευµένων σας πληροφοριών, µετακινώντας ή αντιγράφοντάς τις σε άλλες συµβατές συσκευές µε κάρτες µνήµης. Για να τοποθετήσετε ένα Memory Stick Micro (M2 ) Ανοίξτε το κάλυµµα και τοποθετήστε την κάρτα µε τις επαφές στραµµένες προς τα κάτω. Για να αφαιρέσετε ένα Memory Stick Micro (M2 ) Πιέστε στο άκρο έτσι ώστε να απελευθερωθεί η κάρτα για να την αφαιρέσετε. 5

6 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο 1 Πιέστε παρατεταµένα. 2 Πληκτρολογήστε τον PIN της κάρτας SIM σας εάν σάς ζητηθεί. 3 Επιλέξτε Ναι για να χρησιµοποιήσετε τον οδηγό ρυθµίσεων. Εάν κάνετε κάποιο λάθος στην εισαγωγή του PIN σας, µπορείτε να πιέσετε για να διαγράψετε αριθµούς από την οθόνη. Κατάσταση αναµονής Αφού ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο και πληκτρολογήσετε τον PIN σας, στην οθόνη του τηλεφώνου εµφανίζεται το όνοµα του λειτουργού του δικτύου σας. Αυτό ονοµάζεται κατάσταση αναµονής. Τώρα µπορείτε να πραγµατοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις. Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο Πιέστε παρατεταµένα. Εάν το τηλέφωνό σας απενεργοποιείται µόνο του όταν το µεταφέρετε, ενεργοποιήστε το αυτόµατο κλείδωµα πλήκτρων. Αυτό θα εµποδίσει την κατά λάθος ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πλήκτρων από αντικείµενα που έχετε στην τσέπη ή την τσάντα σας. 6

7 Κάλυψη δικτύου Κατάσταση µπαταρίας Κάλυψη δικτύου Οι γραµµές δικτύου δείχνουν την ισχύ του σήµατος του δικτύου GSM στην περιοχή σας. Εάν έχετε προβλήµατα κατά τις κλήσεις και η κάλυψη δικτύου είναι κακή, µετακινηθείτε σε ένα άλλο σηµείο. Η ένδειξη Εκτός λήψης στην οθόνη σηµαίνει ότι δεν βρίσκεστε εντός της εµβέλειας κάποιου δικτύου. = Καλή κάλυψη δικτύου = Μέτρια κάλυψη δικτύου Κατάσταση µπαταρίας = Η µπαταρία του τηλεφώνου είναι πλήρως φορτισµένη = Η µπαταρία του τηλεφώνου είναι άδεια 7

8 Εικονίδια οθόνης Αυτά τα εικονίδια µπορεί να εµφανιστούν στην οθόνη. Εικονίδιο Περιγραφή Αναπάντητη κλήση Έχει συνδεθεί ένα handsfree Το τηλέφωνο είναι ρυθµισµένο σε σιωπηλή λειτουργία Λήφθηκε µήνυµα SMS Λήφθηκε µήνυµα MMS Λήφθηκε µήνυµα Η προγνωστική µέθοδο εισαγωγής κειµένου είναι ενεργοποιηµένη Λήφθηκε φωνητικό µήνυµα Κλήση σε εξέλιξη Το ραδιόφωνο FM είναι ενεργοποιηµένο Το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιηµένο Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιηµένη 8

9 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου 1 Ακουστικό 2 Πλήκτρο Walkman 3 Οθόνη 4 Πλήκτρα επιλογής 5 Πλήκτρο κλήσης Πλήκτρο συντοµεύσεων µενού Υποδοχή φορτιστή, handsfree και καλωδίου USB Πλήκτρο πλοήγησης/ Χειριστήρια Walkman player Πλήκτρα έντασης ήχου/ Πλήκτρα zoom κάµερας 10 Πλήκτρο ενεργοποίησης/ 7 απενεργοποίησης 11 Πλήκτρο C ( ιαγραφής) Πλήκτρο κάµερας/ Πλήκτρο εγγραφέα video Πλήκτρο σιωπηλής λειτουργίας

10 Πλήκτρο Μετάβαση στο κύριο µενού ή επιλογή στοιχείων. Μετακινηθείτε ανάµεσα στα µενού και τις καρτέλες. Επιλογή των στοιχείων µενού που εµφανίζονται στην οθόνη ακριβώς πάνω από αυτά τα πλήκτρα. ιαγραφή αντικειµένων, όπως π.χ. φωτογραφιών, ήχων και επαφών. Άνοιγµα του Walkman player. Πιέστε για εναλλαγή µεταξύ του Walkman player και της κατάστασης αναµονής. ιακοπή, παύση και αναπαραγωγή (πλήκτρο µουσικής). Πιέστε για σίγαση ή κατάργηση σίγασης του ραδιοφώνου. Πιέστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αναζητήσετε προρυθµισµένους ραδιοφωνικούς σταθµούς. Μεταπήδηση στο προηγούµενο κοµµάτι κατά τη χρήση του Walkman player. Αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθµών. Μεταπήδηση στο επόµενο κοµµάτι κατά τη χρήση του Walkman player. Αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθµών. Οι συντοµεύσεις µου προσθέστε τις αγαπηµένες σας λειτουργίες για να έχετε γρήγορη πρόσβαση σ' αυτές. Κάµερα και εγγραφέας video. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφώνου. 10

11 Πλοήγηση Τα κύρια µενού εµφανίζονται ως εικονίδια. Ορισµένα υποµενού περιλαµβάνουν καρτέλες. Για να πλοηγηθείτε στα µενού του τηλεφώνου 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού. 2 Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να µετακινηθείτε µέσα στα µενού. Για να µετακινηθείτε ανάµεσα στις καρτέλες Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα αριστερά η προς τα δεξιά. Για να επιστρέψετε ένα βήµα προς τα πίσω στο µενού Επιλέξτε Πίσω. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναµονής Πιέστε. Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο Πιέστε παρατεταµένα. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο Πιέστε και επιλέξτε Ξεκλείδ. Για να ρυθµίσετε το τηλέφωνο σε σιωπηλή λειτουργία Πιέστε παρατεταµένα. Για να καλέσετε την υπηρεσία τηλεφωνητή σας Πιέστε παρατεταµένα. Για να τερµατίσετε µια λειτουργία Πιέστε. 11

12 Γενική επισκόπηση των µενού PlayNow * Internet* Ψυχαγωγία Αρχική σελίδα, Εισαγ. διεύθυνσ., Σελιδοδείκτες, Ιστορικό, Ιστοσελίδες, Ρυθµίσεις Internet Παιχνίδια, TrackID, Video player, Ηχογράφηση Κάµερα Μηνύµατα Νέο µήνυµα, Εισερχόµενα, , Πρόχειρα, Εξερχόµενα, Σταλµένα, Κλήσ. τηλεφ/τή, Πρότυπα, Ρυθµίσεις WALKMAN ιαχείρ. αρχείων** Επαφές Όλα τα αρχεία, Κάρτα µνήµης, Στο τηλέφωνο Νέα επαφή Ραδιόφωνο Κλήσεις** Όλες Εξερχόµενες Αναπάντητες Απαντηµένες Organizer Κανονικό, Εφαρµογές, Ηµερολόγιο, Εργασίες, Συγχρονισµός*, Χρονοδ/πτης, Χρονόµετρο, Αριθµοµηχανή 12

13 Ρυθµίσεις** Γενικές Ήχοι & ειδοπ. Προφίλ Έντασ. ήχου κλήσ. Ώρα & ηµ/νία Ήχος κλήσης Γλώσσα τηλεφών. Σιωπηλό Συντοµεύσεις όνηση Flight mode Ειδοπ. µηνύµατος Ασφάλεια Ήχος πλήκτρων Κατάστ. τηλεφ. Επαναφορά όλων Οθόνη Φόντο Θέµατα Οθόνη έναρξης Screensaver Φωτεινότητα Κλήσεις Ταχεία κλήση Προώθηση ιαχείρ. κλήσεων ιάρκ. & κόστος* Εµφ/Αποκρ. Αριθ. Handsfree Συνδεσιµότητα Bluetooth USB Συγχρονισµός* ίκτυα κιν. τηλεφ. Ρυθµίσεις Internet * Ορισµένα µενού εξαρτώνται από το λειτουργό του δικτύου, το ίδιο το δίκτυο και τη συνδροµή. ** Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο πλοήγησης για να µετακινηθείτε ανάµεσα στις καρτέλες των υποµενού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Πλοήγηση στη σελίδα

14 Walkman Το Walkman player είναι µια εφαρµογή αναπαραγωγής µουσικής και video. Οι υποστηριζόµενοι τύποι αρχείων είναι: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY και WAV (µέγιστος ρυθµός δειγµατοληψίας: 16 khz). Ακόµη, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αρχεία απευθείας ροής (streaming) που είναι συµβατά µε 3GPP. Μεταφορά µουσικής Μπορείτε να µεταφέρετε µουσική από τον υπολογιστή σας στη µνήµη του τηλεφώνου σας ή στο Memory Stick Micro (M2 ). Υπάρχουν δύο τρόποι για να συνδέσετε το τηλέφωνο µε έναν υπολογιστή: χρησιµοποιώντας το καλώδιο USB που συνοδεύει το τηλέφωνο χρησιµοποιώντας την ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth Μπορείτε να µεταφέρετε αρχεία µε drag and drop ( σύρσιµο και απόθεση ) µεταξύ του τηλεφώνου ή της κάρτας µνήµης σας και ενός υπολογιστή στην Εξερεύνηση των Microsoft Windows (Windows Explorer). Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας µε τον υπολογιστή σας χρησιµοποιώντας το καλώδιο USB 1 Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιηµένο. 2 Συνδέστε το καλώδιο USB στο τηλέφωνό σας και στον υπολογιστή. 3 Τηλέφωνο: επιλέξτε Μαζικ. αποθήκ.. 4 Υπολογιστής: Περιµένετε µέχρι να εγκατασταθούν τα προγράµµατα οδήγησης (drivers) (αυτό γίνεται αυτόµατα). Την πρώτη φορά που συνδέετε το τηλέφωνό σας µε τον υπολογιστή, ίσως σας ζητηθεί να αναγνωρίσετε και να δώσετε ένα όνοµα στο τηλέφωνό σας. 14

15 Μνήµη τηλεφώνου Κάρτα µνήµης Για να κάνετε µεταφορά αρχείων σε λειτουργία Μαζικής αποθήκευσης 1 Συνδέστε το καλώδιο USB στο τηλέφωνο και στον υπολογιστή. 2 Τηλέφωνο: Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Συνδεσιµότητα > USB > Μαζικ. αποθήκ.. 3 Υπολογιστής: Περιµένετε µέχρι η µνήµη του τηλεφώνου και ηκάρτα µνήµης να εµφανιστούν ως εξωτερικές µονάδες δίσκου στην Εξερεύνηση των Windows (Microsoft Windows Explorer). 4 Υπολογιστής: Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής µου. 5 Υπολογιστής: Για να εµφανίσετε τους φακέλους µνήµης τηλεφώνου και κάρτας µνήµης, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο που αναπαριστά το τηλέφωνό σας κάτω από την επικεφαλίδα Συσκευές µε αφαιρούµενους χώρους αποθήκευσης. 6 Μεταφέρετε τα αρχεία σας, µε αντιγραφή και επικόλληση (copy-paste) ή drag and drop, στο φάκελο που θέλετε στον υπολογιστή, τη µνήµη τηλεφώνου ή την κάρτα µνήµης σας. 15

16 Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB από το τηλέφωνο ήαπό τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, καθώς αυτό µπορεί να αλλοιώσει το περιεχόµενο της κάρτας µνήµης και της µνήµης του τηλεφώνου. εν µπορείτε να δείτε τα αρχεία που έχουν µεταφερθεί στο τηλέφωνό σας εάν δεν αποσυνδέσετε το καλώδιο USB από το τηλέφωνο. Για να αποσυνδέσετε µε ασφάλεια το καλώδιο USB στη λειτουργία Μεταφοράς αρχείων, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Αφαιρούµενου ίσκου στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) και επιλέξτε Εξαγωγή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά αρχείων στο τηλέφωνό σας Walkman θα βρείτε στην ιστοσελίδα Playlists Για την οργάνωση των αρχείων πολυµέσων που είναι αποθηκευµένα στο µενού ιαχείριση αρχείων, µπορείτε να δηµιουργήσετε playlists (λίστες αναπαραγωγής). Για να δηµιουργήσετε µια playlist 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > WALKMAN > Επιλογ. > H µουσική µου > Οι playlists µου > Νέα playlist. 2 Πληκτρολογήστε ένα όνοµα και επιλέξτε ΟΚ. 3 Μεταβείτε σε ένα κοµµάτι και επιλέξτε ΟΚ. 16

17 Για να προσθέσετε αρχεία σε µια playlist 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > WALKMAN > Επιλογ. > H µουσική µου > Οι playlists µου. 2 Μεταβείτε σε µια playlist και επιλέξτε Άνοιγµ. > Επιλογ. > Προσ. πολυµέσ.. 3 Μεταβείτε σε ένα κοµµάτι και επιλέξτε ΟΚ. Για να διαγράψετε αρχεία από µια playlist 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > WALKMAN > Επιλογ. > H µουσική µου > Οι playlists µου. 2 Μεταβείτε σε µια playlist, επιλέξτε την και κατόπιν επιλέξτε Άνοιγµ.. 3 Επιλέξτε το αρχείο και πιέστε Επιλογ. > ιαγ/φή > Ναι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι χειρισµού του Walkman player: Πιέστε για άνοιγµα ή ελαχιστοποίηση του Walkman player κατά την αναπαραγωγή. Πιέστε για µετάβαση στο επόµενο αρχείο µουσικής. Πιέστε για µετάβαση στο προηγούµενο αρχείο µουσικής. Πιέστε παρατεταµένα ή για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εµπρός (fast forward) ή προς τα πίσω (rewind) κατά την αναπαραγωγή αρχείων µουσικής. Πιέστε ή για προβολή αρχείων και µετακίνηση ανάµεσα στα αρχεία της τρέχουσας playlist κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής. Πιέστε για επιλογή ενός επισηµασµένου αρχείου στη λίστα. Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε Πίσω για να επιστρέψετε στο κύριο µενού. Πιέστε παρατεταµένα για τερµατισµό της εφαρµογής. 17

18 Για να κάνετε αναπαραγωγή µουσικής 1 Από την κατάσταση αναµονής πιέστε. 2 Αναζητήστε τραγούδια µε βάση τον καλλιτέχνη ή το κοµµάτι, ή τραγούδια που περιέχονται σε playlists. Μεταβείτε σε µια λίστα και επιλέξτε Άνοιγµ.. 3 Μεταβείτε σε έναν τίτλο και επιλέξτε Αναπαρ. PlayNow Με το PlayNow µπορείτε να ακούσετε δοκιµαστικά, να αγοράσετε και να κατεβάσετε µουσική από το Internet. Μπορείτε να βρείτε το PlayNow στο Μενού > PlayNow. Για να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθµίσεις Internet εγκατεστηµένες στο τηλέφωνό σας. είτε Internet στη σελίδα 32. TrackID Το TrackID είναι µια υπηρεσία αναγνώρισης µουσικής. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για τίτλους τραγουδιών, καλλιτέχνες και τίτλους άλµπουµ. Για να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθµίσεις Internet εγκατεστηµένες στο τηλέφωνό σας. είτε Internet στη σελίδα 32. Για να αναζητήσετε πληροφορίες για ένα τραγούδι 1 Όταν ακούτε ένα τραγούδι που παίζεται από ένα µεγάφωνο, από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ψυχαγωγία > TrackID > Έναρξη. 2 Όταν ακούτε ένα τραγούδι να παίζεται στο ραδιόφωνο, επιλέξτε Επιλογ. > TrackID. 18

19 Ραδιόφωνο Μη χρησιµοποιείτε το τηλέφωνό σας ως ραδιόφωνο σε µέρη όπου απαγορεύεται. Για να ακούσετε ραδιόφωνο 1 Συνδέστε το handsfree στο τηλέφωνο. 2 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ραδιόφωνο. Χειρισµός του ραδιοφώνου Πιέστε ή για να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθµούς FM. Για να αποθηκεύσετε έναν ραδιοφωνικό σταθµό FM Επιλέξτε Επιλογ. > Αποθήκ.. Μεταβείτε σε µια θέση και πιέστε Επιλογή. Για να ακούσετε έναν αποθηκευµένο ραδιοφωνικό σταθµό FM Ενώ το ραδιόφωνο FM είναι ενεργό, πιέστε. Για να τερµατίσετε τη λειτουργία του ραδιοφώνου FM 1 Επιλέξτε Πίσω ή πιέστε. 2 Στην οθόνη του τηλεφώνου εµφανίζεται το µήνυµα Ελαχιστοποίηση ραδιοφώνου;. Επιλέξτε Όχι. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM όταν είναι ελαχιστοποιηµένο 1 Επιλέξτε Μενού > Ραδιόφωνο. 2 Επιλέξτε Πίσω ή πιέστε. 3 Στην οθόνη του τηλεφώνου εµφανίζεται το µήνυµα Ελαχιστοποίηση ραδιοφώνου;. Επιλέξτε Όχι. Για να εµφανιστούν οι επιλογές ραδιοφώνου FM Ενώ παίζει το ραδιόφωνο FM, επιλέξτε Επιλογ.. 19

20 Απεικόνιση Κάµερα και εγγραφέας video Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες και να γράψετε video clip για προβολή, αποθήκευση ή αποστολή τους. Μπορείτε να βρείτε τις αποθηκευµένες σας φωτογραφίες και video clip στο Μενού > ιαχείρ. αρχείων > Άλµπουµ κάµερας. 2 1 Μεγέθυνση ή σµίκρυνση 2 Λήψη φωτογραφιών/ Εγγραφή video 1 Για να βγάλετε µια φωτογραφία 1 Πιέστε παρατεταµένα για να ενεργοποιήσετε την κάµερα. 2 Πιέστε ή για να µεταβείτε στο εικονίδιο. 3 Πιέστε για να βγάλετε µια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόµατα στην κάρτα µνήµης, εφόσον υπάρχει τοποθετηµένη µια κάρτα µνήµης στο τηλέφωνο. Σε αντίθετη περίπτωση, η φωτογραφία αποθηκεύεται στη µνήµη του τηλεφώνου. Μην κάνετε λήψεις όταν υπάρχει µια έντονη φωτεινή πηγή στο φόντο. Για την αποφυγή θολών φωτογραφιών, χρησιµοποιείτε ένα στήριγµα ή το χρονοδιακόπτη. 20

21 Για να γράψετε ένα video clip 1 Πιέστε παρατεταµένα για να ενεργοποιήσετε την κάµερα. 2 Πιέστε ή για να µεταβείτε στο εικονίδιο. 3 Πιέστε µέχρι το τέρµα για να ξεκινήσει η εγγραφή. Το video clip αποθηκεύεται αυτόµατα στην κάρτα µνήµης, εφόσον υπάρχει τοποθετηµένη µια κάρτα µνήµης στο τηλέφωνο. Σε αντίθετη περίπτωση, το video clip αποθηκεύεται στη µνήµη του τηλεφώνου. Για να διακόψετε την εγγραφή Πιέστε. Το video clip αποθηκεύεται αυτόµατα στην κάρτα µνήµης. Για να κάνετε µεγέθυνση ή σµίκρυνση Πιέστε το πλήκτρο αύξησης ή µείωσης έντασης. Για να µεταφέρετε φωτογραφίες προς και από τον υπολογιστή σας Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth και το καλώδιο USB για να µεταφέρετε φωτογραφίες και video clip µεταξύ του υπολογιστή και του τηλεφώνου σας. είτε Bluetooth στη σελίδα 30 και Για να κάνετε µεταφορά αρχείων σε λειτουργία Μαζικής αποθήκευσης στη σελίδα 15 για περισσότερες πληροφορίες. 21

22 Κλήσεις Πρέπει να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο και να είστε εντός της εµβέλειας ενός δικτύου. Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση 1 Από την κατάσταση αναµονής πληκτρολογήστε έναν αριθµό τηλεφώνου (µαζί µε το διεθνή κωδικό χώρας και τον κωδικό περιοχής, εάν χρειάζεται). 2 Πιέστε. Μπορείτε να καλέσετε αριθµούς από τις επαφές σας και από τη λίστα κλήσεων. είτε Επαφές στη σελίδα 27 και Λίστα κλήσεων στη σελίδα 23. Για να τερµατίσετε µια κλήση Πιέστε. Για να απαντήσετε µια κλήση Πιέστε. Για να απορρίψετε µια κλήση Πιέστε. Για να αλλάξετε την ένταση του ακουστικού κατά τη διάρκεια µιας κλήσης Πιέστε το πλήκτρο αύξησης ή µείωσης έντασης. Για να ενεργοποιήσετε το µεγάφωνο (ανοικτή συνοµιλία) κατά τη διάρκεια µιας κλήσης Επιλέξτε ΜεγNAI. Μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας όταν χρησιµοποιείτε το µεγάφωνο. Μπορεί να προκληθούν βλάβες στην ακοή σας. 22

23 Για να πραγµατοποιήσετε διεθνείς κλήσεις 1 Από την κατάσταση αναµονής πιέστε παρατεταµένα µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη το σύµβολο +. 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής (χωρίς µηδέν µπροστά) και τον αριθµό τηλεφώνου. 3 Πιέστε. Για να εµφανίσετε τις αναπάντητες κλήσεις από την κατάσταση αναµονής Όταν στην οθόνη του τηλεφώνου εµφανιστεί το µήνυµα Aναπάντητες κλήσεις:, επιλέξτε Προβ.. Για να καλέσετε το συγκεκριµένο αριθµό, µεταβείτε σ αυτόν και πιέστε. Λίστα κλήσεων Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τις πιο πρόσφατες κλήσεις. Για να καλέσετε έναν αριθµό από τη λίστα κλήσεων 1 Από την κατάσταση αναµονής πιέστε. 2 Μεταβείτε στο όνοµα ή τον αριθµό και πιέστε. Για να διαγράψετε έναν αριθµό από τη λίστα κλήσεων 1 Από την κατάσταση αναµονής πιέστε. 2 Μεταβείτε στο όνοµα ή τον αριθµό και επιλέξτε > Ναι. Ταχεία κλήση Η λειτουργία ταχείας κλήσης σάς επιτρέπει να επιλέξετε εννέα επαφές και να τις καλείτε γρήγορα. Αυτές οι επαφές µπορούν να αποθηκευτούν στις θέσεις 2-9 του πληκτρολογίου σας. Η θέση 1 έχει οριστεί ως προεπιλογή για τον αριθµό τηλεφωνητή. 23

24 Για να προσθέσετε επαφές στους αριθµούς ταχείας κλήσης 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Κλήσεις > Ταχεία κλήση. 2 Επιλέξτε έναν αριθµό θέσης και πιέστε. 3 Πληκτρολογήστε έναν αριθµό ή επιλέξτε Επαφές > ΟΚ. 4 Μεταβείτε σε µια επιλογή και επιλέξτε ΟΚ > ΟΚ. Για να πραγµατοποιήσετε ταχεία κλήση Από την κατάσταση αναµονής πιέστε παρατεταµένα τον αριθµό θέσης. Κλήσεις έκτακτης ανάγκης Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τους διεθνείς αριθµούς έκτακτης ανάγκης, για παράδειγµα, 112 και 911. Αυτοί οι αριθµοί µπορούν συνήθως να χρησιµοποιηθούν για την πραγµατοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε οποιαδήποτε χώρα, µε ή χωρίς κάρτα SIM, µε την προϋπόθεση ότι βρίσκεστε εντός της εµβέλειας ενός δικτύου GSM. Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση έκτακτης ανάγκης Από την κατάσταση αναµονής, πληκτρολογήστε το διεθνή αριθµό έκτακτης ανάγκης, για παράδειγµα, 112 και πιέστε. Σε ορισµένες χώρες, µπορεί να προωθείται η χρήση διαφορετικών αριθµών έκτακτης ανάγκης. Ως εκ τούτου, ο λειτουργός του δικτύου σας θα πρέπει να έχει αποθηκεύσει τοπικούς αριθµούς έκτακτης ανάγκης στην κάρτα SIM. 24

25 Μηνύµατα Μηνύµατα SMS Θα πρέπει να έχετε έναν αριθµό κέντρου υπηρεσιών, ο οποίος σάς παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας και είναι αποθηκευµένος στην κάρτα SIM. Ίσως να χρειάζεται να εισάγετε εσείς ο ίδιος τον αριθµό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε έναν έγκυρο αριθµό κέντρου υπηρεσιών στο τηλέφωνό σας. είτε Εισαγωγή κειµένου στη σελίδα 33. Για να γράψετε και να στείλετε ένα SMS 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > Νέο µήνυµα > SMS. 2 Γράψτε το µήνυµα και επιλέξτε Συνέχ.. 3 Επιλέξτε µια από τις διαθέσιµες επιλογές. 4 Επιλέξτε ΟΚ > Αποστ.. Για να δείτε ένα SMS που λάβατε 1 Στην οθόνη του τηλεφώνου εµφανίζεται το µήνυµα Νέο µήνυµα από:. Επιλέξτε Προβ.. 2 Επιλέξτε το µη αναγνωσµένο µήνυµα. Για να δείτε µηνύµατα που είναι αποθηκευµένα στα Εισερχόµενα Επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > Εισερχόµενα. 25

26 Για να λαµβάνετε πληροφορίες για την κατάσταση παράδοσης ενός σταλµένου µηνύµατος 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > Ρυθµίσεις > SMS > Αναφορ. παράδ.. 2 Επιλέξτε Ενεργοποίηση. Θα ειδοποιηθείτε όταν το µήνυµα έχει παραδοθεί µε επιτυχία. Μηνύµατα MMS Τα MMS µπορούν να περιέχουν κείµενο, ήχους και εικόνες. Στέλνονται µέσω της υπηρεσίας MMS σε κινητά τηλέφωνα. Για να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθµίσεις Internet εγκατεστηµένες στο τηλέφωνό σας. είτε Internet στη σελίδα 32. Για να δηµιουργήσετε ένα MMS 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > Νέο µήνυµα > MMS. 2 Επιλέξτε µια από τις επιλογές για να δηµιουργήσετε ένα µήνυµα. Για να στείλετε ένα MMS 1 Όταν το µήνυµα είναι έτοιµο, επιλέξτε Συνέχ. 2 Επιλέξτε µια από τις διαθέσιµες επιλογές. 3 Επιλέξτε ΟΚ > Αποστ.. Τόσο το τηλέφωνο αποστολής όσο και το τηλέφωνο λήψης θα πρέπει να διαθέτουν συνδροµή που να υποστηρίζει MMS. Βεβαιωθείτε ότι έχετε µια τηλεφωνική συνδροµή ηοποία υποστηρίζει µετάδοση δεδοµένων, καθώς και ότι το τηλέφωνό σας έχει τις σωστές ρυθµίσεις. 26

27 Επαφές Οι επαφές µπορούν να αποθηκευτούν στη µνήµη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM. Μπορείτε να αντιγράψετε επαφές από τη µνήµη του τηλεφώνου στην κάρτα SIM ήαπότην κάρτα SIM στη µνήµη του τηλεφώνου. Προεπιλεγµένες επαφές Μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες επαφών θα εµφανίζονται ως προεπιλεγµένες. Εάν ως προεπιλεγµένες επαφές επιλεχθούν οι Επαφές τηλεφώνου, οι επαφές σας εµφανίζουν όλες τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στις Επαφές. Εάν επιλέξετε τις Επαφές SIM ως προεπιλεγµένες, τότε οι επαφές σας θα εµφανίζουν µόνο τα ονόµατα και τους αριθµούς που είναι αποθηκευµένοι στην κάρτα SIM. Για να επιλέξετε τις προεπιλεγµένες επαφές 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Επαφές > Επιλογ. > Προηγµένες > Προεπιλ. επαφές. 2 Επιλέξτε µια από τις διαθέσιµες επιλογές. είτε Εισαγωγή κειµένου στη σελίδα

28 Επαφές τηλεφώνου Οι επαφές τηλεφώνου µπορούν να περιέχουν ονόµατα, αριθµούς τηλεφώνου και προσωπικές πληροφορίες. Αυτές αποθηκεύονται στη µνήµη του τηλεφώνου. Για να προσθέσετε µια επαφή τηλεφώνου 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Επαφές > Νέα επαφή. 2 Μεταβείτε στην επιλογή Επώνυµο: και επιλέξτε Προσθ.. 3 Πληκτρολογήστε το όνοµα και επιλέξτε ΟΚ. 4 Μεταβείτε στην επιλογή Όνοµα: και επιλέξτε Προσθ.. 5 Πληκτρολογήστε το όνοµα και επιλέξτε ΟΚ. 6 Μεταβείτε στην επιλογή Νέος αριθµός: και επιλέξτε Προσθ.. 7 Πληκτρολογήστε τον αριθµό και επιλέξτε ΟΚ. 8 Επιλέξτε Αποθήκ.. Εισάγετε το σύµβολο + και τον κωδικό χώρας σε όλους τους αριθµούς του ευρετηρίου σας. Έτσι, θα µπορείτε να τις χρησιµοποιείτε τόσο στη χώρα σας όσο και στο εξωτερικό. είτε Για να πραγµατοποιήσετε διεθνείς κλήσεις στη σελίδα 23. Για να καλέσετε µια επαφή 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Επαφές. 2 Μεταβείτε στην επαφή ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράµµατα του ονόµατος της επαφής. 3 Πιέστε. 28

29 Για να επεξεργαστείτε µια επαφή 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Επαφές. 2 Επιλέξτε µια επαφή. 3 Επιλέξτε Επιλογ. > Επεξ. επαφής. 4 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες και επιλέξτε Αποθήκ.. Για να διαγράψετε µια επαφή 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Επαφές. 2 Επιλέξτε µια επαφή. 3 Επιλέξτε Επιλογ. > ιαγραφή. Για να αντιγράψετε µια επαφή στην κάρτα SIM 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Επαφές. 2 Μεταβείτε σε µια επαφή. 3 Επιλέξτε Επιλογ. > Πρόσθ. > Αντιγρ. στη SIM. Για να δείτε τον προσωπικό αριθµό τηλεφώνου σας Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Επαφές > Επιλογ. > Οι αριθµοί µου. Μνήµη επαφών Ο αριθµός των καταχωρήσεων που µπορούν να αποθηκευτούν στις Επαφές εξαρτάται από τη χωρητικότητα της κάρτας SIM σας. Για να ελέγξετε την κατάσταση µνήµης για τις Επαφές Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Επαφές > Επιλογ. > Κατάστ. µνήµης. 29

30 Bluetooth Η ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει την ασύρµατη σύνδεση του τηλεφώνου σας µε άλλες Bluetooth συσκευές, για παράδειγµα, µε ένα Bluetooth ακουστικό. Μπορείτε να συνδεθείτε µε περισσότερες από µια συσκευές ταυτόχρονα ήνα κάνετε ανταλλαγή αντικειµένων. Η συνιστώµενη µέγιστη απόσταση µεταξύ δύο Bluetooth συσκευών είναι 10 m (33 ft.), χωρίς ενδιάµεση παρεµβολή στερεών αντικειµένων. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Συνδεσιµότητα > Bluetooth > Ενεργό. Ελέγξτε εάν οι τοπικοί νόµοι ή κανονισµοί απαγορεύουν τη χρήση της ασύρµατης τεχνολογίας Bluetooth. Εάν απαγορεύεται, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι απενεργοποιηµένη. Για εµφάνιση ή απόκρυψη του τηλεφώνου σας Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Συνδεσιµότητα > Bluetooth > Ανιχνεύσιµο > Εµφάνιση τηλ. ή Όχι. Εάν το τηλέφωνο δεν µπορεί να εντοπιστεί από άλλες συσκευές µέσω της ασύρµατης τεχνολογίας Bluetooth, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο. Βεβαιωθείτε ότι η ορατότητα του τηλεφώνου είναι ρυθµισµένη σε εµφάνιση. Εάν ενεργοποιήσετε την απόκρυψη, οι άλλες συσκευές δε θα είναι σε θέση να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας χρησιµοποιώντας την ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth. 30

31 Για να αντιστοιχίσετε µια συσκευή µε το τηλέφωνό σας 1 Για να κάνετε αναζήτηση για διαθέσιµες συσκευές, από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Συνδεσιµότητα > Bluetooth > Οι Συσκευές µου > Νέα συσκευή. 2 Επιλέξτε µια συσκευή από τη λίστα. 3 Πληκτρολογήστε έναν κωδικό εάν σάς ζητηθεί. Για να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνό σας µε ένα Bluetooth handsfree 1 Για να κάνετε αναζήτηση για διαθέσιµες συσκευές handsfree, από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Συνδεσιµότητα > Bluetooth > Οι Συσκευές µου > Νέα συσκευή. 2 Μεταβείτε σε µια συσκευή handsfree και επιλέξτε Ναι. 3 Πληκτρολογήστε έναν κωδικό εάν σάς ζητηθεί. Για να λάβετε ένα αντικείµενο 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Συνδεσιµότητα > Bluetooth > Ενεργό. 2 Όταν λάβετε ένα αντικείµενο, ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για να στείλετε ένα αντικείµενο µέσω Bluetooth 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε, για παράδειγµα, Μενού > ιαχείρ. αρχείων > Άλµπουµ κάµερας. 2 Μεταβείτε σε µια φωτογραφία και επιλέξτε Επιλογ. > Αποστ. > Bluetooth. 31

32 Internet Θα πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθµίσεις Internet εγκατεστηµένες στο τηλέφωνό σας. Εάν στο τηλέφωνό σας δεν υπάρχουν ρυθµίσεις εγκατεστηµένες, µπορείτε: Να τις λάβετε µε SMS από το λειτουργό του δικτύου σας. Να χρησιµοποιήσετε έναν υπολογιστή για να µεταβείτε στην ιστοσελίδα και να ζητήσετε να σταλεί στο τηλέφωνό σας ένα SMS µε τις ρυθµίσεις. Βεβαιωθείτε ότι έχετε µια τηλεφωνική συνδροµή η οποία υποστηρίζει µετάδοση δεδοµένων στο τηλέφωνό σας. Για να επιλέξετε ένα προφίλ Internet 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Internet > Ρυθµίσεις Internet > Λογαριασµοί. 2 Επιλέξτε ένα λογαριασµό. Για να ξεκινήσετε την περιήγηση 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Internet. 2 Επιλέξτε µια από τις διαθέσιµες επιλογές: Αρχική σελίδα µετάβαση στην προκαθορισµένη αρχική σελίδα. Εισαγ. διεύθυνσ. εισαγωγή µιας διεύθυνσης Web. Σελιδοδείκτες απευθείας µετάβαση σε µια αποθηκευµένη διεύθυνση Web. Ιστορικό εµφανίζει τις ιστοσελίδες που έχετε ήδη επισκεφθεί. Ιστοσελίδες απευθείας µετάβαση σε µια αποθηκευµένη ιστοσελίδα. Ρυθµίσεις Internet διάφορες επιλογές όπως π.χ. λογαριασµοί, χρόνος σύνδεσης, λίστα αποδεκτών διακοµιστών. Για να σταµατήσετε την περιήγηση Ενώ κάνετε περιήγηση, πιέστε παρατεταµένα. 32

33 Άλλες λειτουργίες Συντοµεύσεις Το µενού συντοµεύσεων σας προσφέρει γρήγορη πρόσβαση σε συγκεκριµένες λειτουργίες. Για να ανοίξετε το µενού συντοµεύσεων Πιέστε. Εισαγωγή κειµένου Υπάρχουν δύο µέθοδοι που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να εισάγετε κείµενο: η µέθοδος εισαγωγής κειµένου µε πολλαπλή πίεση πλήκτρων (multitap) και η µέθοδος προγνωστικής εισαγωγής κειµένου. Όταν χρησιµοποιείτε την προγνωστική µέθοδο εισαγωγής κειµένου, πιέζετε κάθε πλήκτρο µόνο µια φορά. Συνεχίστε να γράφετε µια λέξη ακόµα κι αν φαίνεται ότι είναι λάθος. Το τηλέφωνο χρησιµοποιεί το ενσωµατωµένο λεξικό του για να αναγνωρίσει τη λέξη µόλις εισαχθούν όλα τα γράµµατα. Για να εισάγετε κείµενο χρησιµοποιώντας την προγνωστική µέθοδο εισαγωγής κειµένου 1 Για παράδειγµα, για να γράψετε τη λέξη Jane, πιέστε,,,. 2 Τώρα έχετε διάφορες επιλογές: Εάν η λέξη που εµφανίζεται στην οθόνη είναι αυτή που θέλετε, πιέστε για να την αποδεχτείτε και να προσθέσετε κενό διάστηµα. Για να αποδεχτείτε µια λέξη χωρίς να προσθέσετε κενό διάστηµα, πιέστε. Εάν η λέξη που εµφανίζεται δεν είναι αυτή που θέλετε, πιέστε επανειληµµένα ή για να εµφανιστούν εναλλακτικές λέξεις. Για να αποδεχτείτε µια λέξη και να προσθέσετε κενό διάστηµα, πιέστε. Για να εισάγετε τελείες και κόµµατα, πιέστε και κατόπιν πιέστε επανειληµµένα ή. 33

34 Για να εισάγετε κείµενο χρησιµοποιώντας τη µέθοδο εισαγωγής κειµένου µε multitap Πιέστε µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε. Πιέστε για να προσθέσετε κενό διάστηµα. Πιέστε για να εισάγετε τελεία και κόµµα. Πιέστε για εναλλαγή µεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραµµάτων. Πιέστε παρατεταµένα για να εισάγετε αριθµούς. Για να αλλάξετε µέθοδο εισαγωγής κειµένου Ενώ γράφετε ένα µήνυµα, πιέστε παρατεταµένα. Για να προσθέσετε αντικείµενα σε ένα µήνυµα SMS Ενώ γράφετε το µήνυµα, επιλέξτε Επιλογ. > Εισαγ. αντικειµ.. Επιλέξτε µια από τις διαθέσιµες επιλογές. Για να διαγράψετε χαρακτήρες Επιλέξτε. Για να αλλάξετε γλώσσα γραφής Ενώ γράφετε ένα µήνυµα, πιέστε παρατεταµένα. Αυτόµατο κλείδωµα πλήκτρων Το πληκτρολόγιο κλειδώνει µετά από λίγο. Για να ενεργοποιήσετε το αυτόµατο κλείδωµα πληκτρολογίου Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Ασφάλεια > Αυτ. κλείδ. πλήκτ. > Ενεργοποίηση. Μπορείτε να πραγµατοποιείτε κλήσεις προς το διεθνή αριθµό έκτακτης ανάγκης 112, ακόµα κι όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωµένο. 34

35 Τηλεφωνητής Τα άτοµα που σας καλούν µπορούν να αφήνουν µηνύµατα στον τηλεφωνητή σας όταν δεν µπορείτε να απαντήσετε. Μπορείτε να λάβετε τον αριθµό τηλεφωνητή σας από το λειτουργό του δικτύου σας. Για να εισάγετε τον αριθµό της υπηρεσίας τηλεφωνητή σας 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > Ρυθµίσεις > Αριθµός τηλεφ/τή. 2 Μεταβείτε στον αριθµό τηλεφωνητή και επιλέξτε ΟΚ. 3 Πληκτρολογήστε τον αριθµό τηλεφωνητή που έχετε λάβει από τον παροχέα υπηρεσιών σας και πιέστε ΟΚ. Για να καλέσετε την υπηρεσία τηλεφωνητή σας Από την κατάσταση αναµονής πιέστε παρατεταµένα. Flight mode Στη λειτουργία Flight mode οι ποµποδέκτες δικτύου και ραδιοφώνου απενεργοποιούνται προκειµένου να αποτραπούν ενδεχόµενες παρεµβολές σε ευαίσθητο εξοπλισµό. Όταν το µενού Flight mode είναι ενεργοποιηµένο, κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, σας ζητείται να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας: Κανον. λειτ. χρήση του τηλεφώνου µε όλες τις λειτουργίες του. Flight mode χρήση του τηλεφώνου µε περιορισµένες λειτουργίες. Μόνο Walkman player. Για να ενεργοποιήσετε το µενού Flight mode Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Flight mode > Εµφ. στην έναρ.. 35

36 Κλείδωµα κάρτας SIM Τους κωδικούς ΡΙΝ και PUK σας τους παρέχει ο λειτουργός του δικτύου σας. Εάν στην οθόνη του τηλεφώνου σας εµφανιστεί το µήνυµα Λάθος PIN Προσπάθειες που απέµειναν: όταν αλλάζετε τον PIN σας, αυτό σηµαίνει ότι έχετε πληκτρολογήσει λανθασµένα το νέο PIN ή PIN2. Για να ξεµπλοκάρετε την κάρτα σας SIM 1 Όταν στην οθόνη του τηλεφώνου εµφανιστεί το µήνυµα PIN µπλοκαρ/µένο, επιλέξτε Ξεκλείδ.. 2 Πληκτρολογήστε τον PUK σας και επιλέξτε ΟΚ. 3 Πληκτρολογήστε ένα νέο PIN και επιλέξτε ΟΚ. 4 Για επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε ξανά τον νέο PIN για επιβεβαίωση και επιλέξτε ΟΚ. Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωµα της κάρτας SIM 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Ασφάλεια > Κλειδώµατα > Προστασία SIM > Προστασία. 2 Πληκτρολογήστε τον PIN σας και επιλέξτε ΟΚ. 3 Επιλέξτε Ενεργοποίηση. Για να αλλάξετε τον PIN σας 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Ασφάλεια > Κλειδώµατα > Προστασία SIM > Aλλαγή PIN. 2 Πληκτρολογήστε τον PIN σας και επιλέξτε ΟΚ. 3 Πληκτρολογήστε ένα νέο PIN και επιλέξτε ΟΚ. 4 Για επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε ξανά τον νέο PIN για επιβεβαίωση και επιλέξτε ΟΚ. 36

37 Κλείδωµα τηλεφώνου Το κλείδωµα τηλεφώνου προστατεύει το τηλέφωνό σας από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώµατος τηλεφώνου (η εργοστασιακή ρύθµιση του οποίου είναι 0000) µε οποιονδήποτε τετραψήφιο κωδικό. Εάν το κλείδωµα τηλεφώνου είναι ρυθµισµένο σε Απενεργοποίηση, δε χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώµατος τηλεφώνου παρά µόνο όταν τοποθετηθεί στο τηλέφωνο µια διαφορετική κάρτα SIM. Για να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώµατος τηλεφώνου 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Ασφάλεια > Κλειδώµατα > Προστασία τηλ. > Αλλαγή κωδικού. 2 Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό σας και επιλέξτε ΟΚ. 3 Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό και επιλέξτε ΟΚ. 4 Για επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό για επιβεβαίωση και επιλέξτε ΟΚ. Εάν τυχόν ξεχάσετε το νέο κωδικό σας, θα πρέπει να παραδώσετε το τηλέφωνό σας στον τοπικό εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο της Sony Ericsson. Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Ασφάλεια > Κλειδώµατα > Προστασία τηλ. > Προβ. κωδικού. 37

38 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώµατος τηλεφώνου και επιλέξτε ΟΚ. 3 Επιλέξτε Απενεργοποίηση. Ολική επαναφορά ρυθµίσεων Εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε το τηλέφωνό σας, όπως τρεµόπαιγµα ή πάγωµα της οθόνης και προβλήµατα στην πλοήγηση, τότε θα πρέπει να κάνετε επαναφορά του τηλεφώνου σας. Για να κάνετε επαναφορά του τηλεφώνου Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Επαναφορά όλων > Συνέχ. > Συνέχ.. Η επιλογή Επαναφορά όλων διαγράφει όλα τα δεδοµένα χρήστη, όπως επαφές, µηνύµατα, φωτογραφίες και ήχους, που υπάρχουν στο τηλέφωνό σας. Κάντε επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας κάθε ηµέρα για να απελευθερώνετε µνήµη. Εκτελέστε Ολική επαναφορά ρυθµίσεων εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε τη χωρητικότητα της µνήµης ή εάν το τηλέφωνο λειτουργεί µε µικρή ταχύτητα. 38

39 Το χαρακτηριστικό λογότυπο της Sony Ericsson, καθώς και οι ονοµασίες PlayNow και TrackID, είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Sony Ericsson Mobile Communications AB. Οι ονοµασίες Sony, M2, Memory Stick Micro και WALKMAN είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Sony Corporation. Ηονοµασία Ericsson είναι εµπορικό σήµα ή σήµα κατατεθέν της Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Όλες οι υπόλοιπες ονοµασίες προϊόντων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Παραχώρηση άδειας χρήσης για την τεχνολογία αποκωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 από Fraunhofer IIS και Thomson. Κανονισµοί Εξαγωγών: Το παρόν προϊόν, περιλαµβανοµένου κάθε λογισµικού ή τεχνικών δεδοµένων που περιέχονται ή συνοδεύουν το προϊόν, ενδέχεται να υπόκειται σε νόµους των ΗΠΑ περί ελέγχου των εξαγωγών, όπως η αµερικανική Πράξη ιαχείρισης των Εξαγωγών και οι συναφείς κανονισµοί της και τα αµερικανικά προγράµµατα κυρώσεων που διευθύνει το Γραφείο Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονοµικών των ΗΠΑ. Ο χρήστης και οποιοσδήποτε κάτοχος του προϊόντος συµφωνεί ότι θα συµµορφώνεται αυστηρά µε όλους τους εν λόγω κανονισµούς και αναγνωρίζει ότι είναι δική του ευθύνη η απόκτηση κάθε απαιτούµενης άδειας για την εξαγωγή, επανεξαγωγή ή εισαγωγή του παρόντος προϊόντος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για το παρόν προϊόν, περιλαµβανοµένου κάθε λογισµικού που περιέχεται σε αυτό, δεν θα υπάρχει δυνατότητα λήψης, ή εξαγωγής ή επανεξαγωγής µε άλλο τρόπο (i) σε υπήκοο ή κάτοικο ή νοµικό πρόσωπο στην Κούβα, στο Ιράκ, στο Ιράν, στη Βόρεια Κορέα, στο Σουδάν, στη Συρία (όπως ενδέχεται ενίοτε να αναθεωρείται ο εν λόγω κατάλογος) ή σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία οι ΗΠΑ έχουν κηρύξει εµπορικό αποκλεισµό ή (ii) σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που περιλαµβάνεται στον κατάλογο των Ειδικά Προσδιορισµένων Υπηκόων του αµερικανικού Υπουργείου Οικονοµικών ή (iii) σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σε οποιονδήποτε άλλο κατάλογο απαγόρευσης εξαγωγών που ενδεχοµένως τηρείται ενίοτε από την Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών, περιλαµβανοµένου, όχι περιοριστικά, του Καταλόγου των Απορριφθέντων Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων του αµερικανικού Υπουργείου Εµπορίου ή του Καταλόγου Κυρώσεων για τη ιάδοση των Πυρηνικών Όπλων του αµερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. 39

40 Declaration of conformity for W302 We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAC BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN :V9.0.2, EN :V1.7.1, EN :V1.3.1, EN :V1.2.1 and EN :2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC. Lund, March 2008 Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS Πληρούµε τις απαιτήσεις της Οδηγίας R&TTE (1999/5/EC). FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user s authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. 40

41 Industry Canada Statement This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Sony Ericsson W302 GSM 850/900/1800/1900 Αυτός ο Οδηγός χρήστη εκδίδεται από την Sony Ericsson Mobile Communications AB ή από τις κατά τόπους προσκείµενες σ' αυτήν εταιρείες, χωρίς καµία εγγύηση. Βελτιώσεις και αλλαγές σ' αυτό τον Οδηγό χρήστη λόγω τυπογραφικών λαθών, ανακριβειών των τρεχόντων στοιχείων ή βελτιώσεων προγραµµάτων και/ή εξοπλισµού, µπορούν να γίνουν από τη Sony Ericsson Mobile Communications AB οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, τέτοιες αλλαγές θα ενσωµατώνονται στις νέες εκδόσεις αυτού του Οδηγού χρήστη. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Παρακαλούµε σηµειώστε: Ορισµένες από τις υπηρεσίες που περιγράφονται σ' αυτό τον Oδηγό χρήστη δεν υποστηρίζονται από όλα τα δίκτυα. Αυτό ισχύει επίσης και για τον GSM ιεθνή Αριθµό Έκτακτης Ανάγκης 112. Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το λειτουργό του δικτύου σας ή τον παροχέα υπηρεσιών σας εάν δεν είστε σίγουρος για το εάν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια συγκεκριµένη υπηρεσία ή όχι. Παρακαλούµε διαβάστε αυτές τις Σηµαντικές πληροφορίες πριν χρησιµοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο. Όλες οι εικόνες χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για την παρουσίαση του τηλεφώνου και ίσως να µην απεικονίζουν µε ακρίβεια το τηλέφωνο όπως είναι στην πράξη. Το κινητό σας τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα λήψης (download), αποθήκευσης και προώθησης πρόσθετου περιεχοµένου, π.χ. ήχους κλήσης. Η χρήση τέτοιου περιεχοµένου µπορεί να περιορίζεται ή να απαγορεύεται από δικαιώµατα τρίτων, συµπεριλαµβανοµένου όλως ενδεικτικά του περιορισµού που απορρέει από την ισχύουσα νοµοθεσία περί προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων (copyright). Εσείς, και όχι η Sony Ericsson, είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για οποιοδήποτε πρόσθετο περιεχόµενο που κατεβάζετε στο κινητό σας τηλέφωνο ή προωθείτε από αυτό. Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχοµένου, παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε κατάλληλη άδεια ή οποιουδήποτε άλλου είδους εξουσιοδότηση για τη χρήση που σκοπεύετε να κάνετε. Η Sony Ericsson δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχοµένου ήπεριεχοµένου που παρέχεται από τρίτους. Σε καµία περίπτωση, η Sony Ericsson δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για µη ενδεδειγµένη χρήση εκ µέρους σας πρόσθετου περιεχοµένου ή περιεχοµένου που παρέχεται από τρίτους. Η Τεχνολογία Προγνωστικής Εισαγωγής Κειµένου χρησιµοποιείται κατόπιν αδείας από την Zi Corporation. Το λεκτικό σήµα και τα λογότυπα Bluetooth είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σηµάτων από τη Sony Ericsson γίνεται κατόπιν αδείας. Παραχώρηση άδειας χρήσης για την τεχνολογία αποκωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 από Fraunhofer IIS και Thomson. Η ονοµασία Microsoft είναι εµπορικό σήµα ή σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. 41

42 Sony Ericsson Mobile Communications AB SE Lund, Sweden Printed in Country

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Ασύρματη συσκευή προβολής Miracast IM10

Οδηγός χρήστη. Ασύρματη συσκευή προβολής Miracast IM10 Οδηγός χρήστη Ασύρματη συσκευή προβολής Miracast IM10 Περιεχόμενα Οδηγός χρήστη ασύρματης συσκευής προβολής Miracast...3 Ρύθμιση ασύρματης συσκευής προβολής Miracast...4 Επισκόπηση υλικού...4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Μονοφωνικό ακουστικό

Οδηγός χρήστη. Μονοφωνικό ακουστικό Οδηγός χρήστη Μονοφωνικό ακουστικό Περιεχόμενα Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση αξεσουάρ...4 Βασικά στοιχεία...5 Φόρτιση της μπαταρίας...5 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού...5 Αντιστοίχιση

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock DK30/DK31

Magnetic Charging Dock DK30/DK31 Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock DK30/DK31 Περιεχόμενα Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock...3 Εισαγωγή...4 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...4 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...5 Χρήση των προσαρτήσεων...5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. USB Charger UCH20

Οδηγός χρήστη. USB Charger UCH20 Οδηγός χρήστη USB Charger UCH20 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Πληροφορίες για το φορτιστή USB Charger...3 Χρήση του φορτιστή USB...4 Φόρτιση της συσκευής σας... 4 Νομικές πληροφορίες...5 Declaration of Conformity...6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Οδηγός χρήστη S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Οδηγός χρήστη S312 Ευχαριστούµε για την αγορά του Sony Ericsson S312. Για επιπλέον περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock DK48 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Πληροφορίες για τη μαγνητική βάση φόρτισης...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Επιλογή προσάρτησης για το τηλέφωνό σας...4 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Οδηγός χρήστη. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Οδηγός χρήστη Stereo Bluetooth Headset SBH50 Περιεχόμενα Οδηγός χρήστη Stereo Bluetooth Headset...3 Εισαγωγή...4 Επισκόπηση λειτουργίας...4 Επισκόπηση υλικού...4 Επισκόπηση εικονιδίου κατάστασης...5 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Οδηγός χρήστη S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Οδηγός χρήστη S302 Ευχαριστούµε για την αγορά του Sony Ericsson S302. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Οδηγός χρήστη W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Οδηγός χρήστη W395 Ευχαριστούµε για την αγορά του Sony Ericsson W395. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να φορέσετε το ακουστικό...10 Κλήσεις...11 Μεταφορά του ήχου...11

Πώς να φορέσετε το ακουστικό...10 Κλήσεις...11 Μεταφορά του ήχου...11 VH110 Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Γενική επισκόπηση ακουστικού...5 Εισαγωγή...6 Φόρτιση...7 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση...8 Αντιστοίχιση του ακουστικού...9 Αντιστοίχιση του ακουστικού με ένα τηλέφωνο...9

Διαβάστε περισσότερα

Κάλυμμα τροφοδοσίας CP12

Κάλυμμα τροφοδοσίας CP12 Οδηγός χρήστη Κάλυμμα τροφοδοσίας CP12 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Προδιαγραφές...3 Χρήση της θήκης τροφοδοσίας...4 Φόρτιση του τηλεφώνου σας...4 Νομικές πληροφορίες...7

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson Spiro. Οδηγός χρήστη. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Οδηγός χρήστη. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Οδηγός χρήστη Σημαντικές πληροφορίες Παρακαλούμε να διαβάσετε το φυλλάδιο με τις Σημαντικές πληροφορίες, προτού χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο. Ζήστε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Bluetooth Keyboard BKB10

Οδηγός χρήστη. Bluetooth Keyboard BKB10 Οδηγός χρήστη Bluetooth Keyboard BKB10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση...3 Φόρτιση του πληκτρολογίου...4 Ενεργοποίηση του πληκτρολογίου...5 Ρύθμιση του πληκτρολογίου...6 Υποστήριξη στο web...7

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH20

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH20 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH20 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση αξεσουάρ...3 Βασικά στοιχεία...4 Κλήσεις...6 Ακρόαση μουσικής...7 Τεχνολογία πολλαπλών σημείων...7 Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Δέκτης μουσικής Bluetooth BM10

Οδηγός χρήστη. Δέκτης μουσικής Bluetooth BM10 Οδηγός χρήστη Δέκτης μουσικής Bluetooth BM10 Περιεχόμενα Επισκόπηση αξεσουάρ...3 Βασικά στοιχεία...4 Αντιστοίχιση και σύνδεση...5 Αποσύνδεση και επανασύνδεση...6 Smart Connect...7 Νομικές πληροφορίες...8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Οδηγός χρήστη R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Οδηγός χρήστη R306 Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson R306. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Οδηγός χρήστη. Smart Imaging Stand IPT-DS10M Οδηγός χρήστη Smart Imaging Stand IPT-DS10M Περιεχόμενα Οδηγός χρήστη έξυπνης βάσης για φωτογραφίες...3 Εισαγωγή...4 Επισκόπηση λειτουργίας...4 Επισκόπηση υλικού...4 Βασικά στοιχεία...5 Συναρμολόγηση...5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Οδηγός χρήστη. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Οδηγός χρήστη Stereo Bluetooth Headset SBH60 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Βασικά στοιχεία...5 Φόρτιση της μπαταρίας...5 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Style Cover Window SCR24

Οδηγός χρήστη. Style Cover Window SCR24 Οδηγός χρήστη Style Cover Window SCR24 Περιεχόμενα Οδηγός έναρξης...3 Εισαγωγή...3 Επισκόπηση...3 Φόρτιση...3 Ρύθμιση λειτουργίας One-touch...4 Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών...5 Αλληλεπίδραση με το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. SmartTags

Οδηγός χρήστη. SmartTags Οδηγός χρήστη SmartTags Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...3 Χρήση ετικετών SmartTags...4 Νομικές πληροφορίες...5 2 Εισαγωγή Τι είναι οι ετικέτες SmartTags; Οι ετικέτες SmartTags χρησιμοποιούν τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Οδηγός χρήστη R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Οδηγός χρήστη R300 Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson R300. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17 Περιεχόμενα Ξεκινώντας...3 Συναρμολόγηση...3 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...4 Βοήθεια...4 Φόρτιση της μπαταρίας...5 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου...6 Εικονίδια οθόνης...7 Γενική επισκόπηση μενού...8 Πλοήγηση...9

Διαβάστε περισσότερα

Presenter SNP6000. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 EL Εγχειρίδιο χρήσης 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH80

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH80 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH80 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Βασικά στοιχεία...5 Φόρτιση της μπαταρίας...5 Κατάσταση μπαταρίας...5 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Γρήγορος φορτιστής αυτοκινήτου AN420

Οδηγός χρήστη. Γρήγορος φορτιστής αυτοκινήτου AN420 Οδηγός χρήστη Γρήγορος φορτιστής αυτοκινήτου AN420 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση είναι πλέον εύκολη υπόθεση...3 Χρήση της βάσης Γρήγορος φορτιστής αυτοκινήτου...4 Φόρτιση των συσκευών σας...4 Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

This i is the In I tern r et versio i n of the User r guid i e.. Pri r nt t only l for r pri r vate t us u e.

This i is the In I tern r et versio i n of the User r guid i e.. Pri r nt t only l for r pri r vate t us u e. Οδηγός χρήστη F305 Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson F305. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πληκτρολόγιο Bluetooth BKB50

Πληκτρολόγιο Bluetooth BKB50 Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγιο Bluetooth BKB50 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Γενική επισκόπηση...3 Επισκόπηση πληκτρολογίου...3 Φόρτιση του πληκτρολογίου...4 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση...5 Οδηγός έναρξης...6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Quick Charger UCH10

Οδηγός χρήστη. Quick Charger UCH10 Οδηγός χρήστη Quick Charger UCH10 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση είναι πλέον εύκολη...3 Χρήση της βάσης Quick Charger...4 Φόρτιση της συσκευής σας...4 Νομικές πληροφορίες...5 Declaration of Conformity

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Χρήση των προσαρτήσεων...4 Φόρτιση του τηλεφώνου σας...4 Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Συσκευή Smart

Οδηγός χρήστη. Συσκευή Smart Οδηγός χρήστη Συσκευή Smart Περιεχόμενα Οδηγός χρήστη Συσκευή Smart Bluetooth...3 Εισαγωγή...4 Επισκόπηση λειτουργίας...4 Επισκόπηση υλικού...4 Επισκόπηση εικονιδίου κατάστασης...5 Βασικά στοιχεία...6

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Charging Plate WCH10

Wireless Charging Plate WCH10 Οδηγός χρήστη Wireless Charging Plate WCH10 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Χρήση της βάσης ασύρματης φόρτισης...4 Φόρτιση της συσκευής σας...4 Κατάσταση λυχνίας ειδοποίησης...4

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Περιεχόμενα Ξεκινώντας... 7 Συναρμολόγηση...7 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...8 Βοήθεια στο τηλέφωνό σας...9 Φόρτιση της μπαταρίας...10 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου... 11 Γενική επισκόπηση των μενού...13 Πλοήγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17 Περιεχόμενα Ξεκινώντας...3 Επισκόπηση τηλεφώνου...4 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...5 Βοήθεια...6 Φόρτιση της μπαταρίας...6 Μεγιστοποίηση επιδόσεων μπαταρίας...7 Εικονίδια οθόνης...8 Επισκόπηση μενού...9

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K660i. Ξεκινώντας... 6. Μηνύµατα... 35. Κλήσεις... 19. Απεικόνιση... 43

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K660i. Ξεκινώντας... 6. Μηνύµατα... 35. Κλήσεις... 19. Απεικόνιση... 43 Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 6 Συναρµολόγηση... 6 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου... 7 Βοήθεια στο τηλέφωνό σας... 8 Φόρτιση της µπαταρίας... 9 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου... 10 Γενική επισκόπηση µενού... 12 Πλοήγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Sony Ericsson W910i. Ξεκινώντας... 5. Μηνύµατα... 32. Κλήσεις... 17. Απεικόνιση... 41

Περιεχόµενα. Sony Ericsson W910i. Ξεκινώντας... 5. Μηνύµατα... 32. Κλήσεις... 17. Απεικόνιση... 41 Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση... 5 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου... 5 Βοήθεια στο τηλέφωνό σας... 7 Φόρτιση της µπαταρίας... 7 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου... 8 Γενική επισκόπηση µενού... 10 Πλοήγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson txt Αναλυτικός Οδηγός χρήστη

Sony Ericsson txt Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Sony Ericsson txt Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Σημαντικές πληροφορίες...4 Ζήστε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε πώς...5 Ξεκινώντας...6 Κατάσταση αναμονής...7 Εκκίνηση του τηλεφώνου για πρώτη φορά...7

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το Sony Ericsson W380i. Απολαύστε τη µουσική σας όπου κι αν πάτε.

Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το Sony Ericsson W380i. Απολαύστε τη µουσική σας όπου κι αν πάτε. Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το Sony Ericsson W380i. Απολαύστε τη µουσική σας όπου κι αν πάτε. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Περιεχόµενα Ξεκινώντας...................... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, κεντρικό µενού, κλήσεις. Γνωριµία µε το τηλέφωνό σας...... 11 Γενική επισκόπηση του τηλεφώνου, εικονίδια,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Mono Bluetooth Headset MBH20

Οδηγός χρήστη. Mono Bluetooth Headset MBH20 Οδηγός χρήστη Mono Bluetooth Headset MBH20 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση αξεσουάρ...3 Βασικά στοιχεία...4 Φόρτιση της συσκευής...4 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού...4

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson W880i. Περιεχόµενα. Ψυχαγωγία... 69. Ξεκινώντας... 5. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12. Συνδεσιµότητα... 81. Άλλες λειτουργίες...

Sony Ericsson W880i. Περιεχόµενα. Ψυχαγωγία... 69. Ξεκινώντας... 5. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12. Συνδεσιµότητα... 81. Άλλες λειτουργίες... Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, βοήθεια, κλήσεις. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου, εισαγωγή γραµµάτων, µενού επιλογών, διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Style Cover Window SCR42

Οδηγός χρήστη. Style Cover Window SCR42 Οδηγός χρήστη Style Cover Window SCR42 Περιεχόμενα Οδηγός έναρξης... 3 Εισαγωγή...3 Επισκόπηση... 3 Ρύθμιση λειτουργίας One-touch... 3 Φόρτιση... 4 Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών... 5 Αλληλεπίδραση με

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K530i. Ξεκινώντας... 5. Συνδεσιµότητα... 83. Κλήση... 26. Άλλες λειτουργίες... 97. Μηνύµατα... 46

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K530i. Ξεκινώντας... 5. Συνδεσιµότητα... 83. Κλήση... 26. Άλλες λειτουργίες... 97. Μηνύµατα... 46 Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου, κλήσεις, πλοήγηση, γλώσσα τηλεφώνου, εισαγωγή γραµµάτων, πλήκτρα, µενού. Κλήση... 26 Κλήσεις, video-κλήσεις, επαφές, λίστα κλήσεων, ταχεία κλήση,

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Περιεχόµενα Sony Ericsson K750i Ξεκινώντας...................... 4 Συναρµολόγηση του τηλεφώνου, κάρτα SIM, µπαταρία, πραγµατοποίηση κλήσης. Γνωριµία µε το τηλέφωνό σας....... 9 Γενική επισκόπηση του τηλεφώνου,

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson Yendo with Walkman Αναλυτικός Οδηγός χρήστη

Sony Ericsson Yendo with Walkman Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Sony Ericsson Yendo with Walkman Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Ζήστε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε πώς...5 Οδηγός έναρξης...6 Εκκίνηση του τηλεφώνου για πρώτη φορά...7 Γνωριμία με το τηλέφωνο...9 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. W200 Περιεχόµενα Γνωριµία µε το τηλέφωνό σας................ 7 Κλήσεις................................. 23 Μηνύµατα............................... 34 Απεικόνιση............................... 42 Ψυχαγωγία..............................

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson W610i. Περιεχόµενα. Σύνδεση... 75. Ξεκινώντας... 5. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12. Άλλες λειτουργίες... 89. Αναφορά προβληµάτων...

Sony Ericsson W610i. Περιεχόµενα. Σύνδεση... 75. Ξεκινώντας... 5. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12. Άλλες λειτουργίες... 89. Αναφορά προβληµάτων... Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, βοήθεια, Flight mode, κλήσεις, µενού επιλογών, λογισµικό PC Suite, κάµερα, blog. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12 Πλήκτρα, µενού,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κλήσεις...15 Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...15 Επαφές...17 Ταχεία κλήση...20 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...20

Περιεχόμενα. Κλήσεις...15 Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...15 Επαφές...17 Ταχεία κλήση...20 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...20 Περιεχόμενα Ξεκινώντας...4 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου...5 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...6 Βοήθεια...7 Φόρτιση της μπαταρίας...7 Μεγιστοποίηση απόδοσης μπαταρίας...8 Εικονίδια οθόνης...9 Γενική επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Sony Ericsson G502. Ξεκινώντας Μηνύµατα Κλήσεις Απεικόνιση... 44

Περιεχόµενα. Sony Ericsson G502. Ξεκινώντας Μηνύµατα Κλήσεις Απεικόνιση... 44 Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 7 Συναρµολόγηση... 7 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου... 8 Βοήθεια στο τηλέφωνό σας... 9 Φόρτιση της µπαταρίας... 9 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου... 11 Γενική επισκόπηση των µενού...

Διαβάστε περισσότερα

Για θέματα υποστήριξης προϊόντων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/support.

Για θέματα υποστήριξης προϊόντων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/support. Ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sony Ericsson W890i. Ένα λεπτό και στιλάτο τηλέφωνο που έχει όλα όσα χρειάζεστε για να απολαμβάνετε τη μουσική σας όπου κι αν πάτε. Για επιπλέον περιεχόμενο για το τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Sony Ericsson K810i

Περιεχόµενα Sony Ericsson K810i Περιεχόµενα Sony Ericsson K810i Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, βοήθεια, κλήσεις. Γνωρίστε το τηλέφωνο... 10 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου, µενού, πλοήγηση, εισαγωγή γραµµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Περιεχόµενα Ξεκινώντας...................... 5 Συναρµολόγηση του τηλεφώνου, κάρτα SIM, µπαταρία, πραγµατοποίηση κλήσης. Γνωριµία µε το τηλέφωνό σας...... 10 Γενική επισκόπηση του τηλεφώνου, χρήση των µενού,

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ηχείο Smart Bluetooth BSP60

Ηχείο Smart Bluetooth BSP60 Οδηγός χρήστη Ηχείο Smart Bluetooth BSP60 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλισμικού... 3 Βασικά στοιχεία...4 Φόρτιση... 4 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση...4 Επαναφορά της

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson K800i. Περιεχόµενα. Συνδεσιµότητα... 80. Ξεκινώντας... 5. Γνωρίστε το τηλέφωνο... 10. Άλλες λειτουργίες... 95

Sony Ericsson K800i. Περιεχόµενα. Συνδεσιµότητα... 80. Ξεκινώντας... 5. Γνωρίστε το τηλέφωνο... 10. Άλλες λειτουργίες... 95 Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, βοήθεια, κλήσεις. Γνωρίστε το τηλέφωνο... 10 Γενική επισκόπηση του τηλεφώνου, εικονίδια, µενού, εισαγωγή γραµµάτων, µενού δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Επανάκληση Διεθνείς κλήσεις Επαφές Άνοιγμα Επαφών Προβολή επαφών Προσθήκη νέας επαφής Αναζήτηση επαφής...

Επανάκληση Διεθνείς κλήσεις Επαφές Άνοιγμα Επαφών Προβολή επαφών Προσθήκη νέας επαφής Αναζήτηση επαφής... Περιεχόμενα Ξεκινώντας... 6 Αφαίρεση πίσω καλύμματος... 6 Τοποθέτηση καρτών SIM... 7 Φόρτιση της μπαταρίας... 9 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης... 10 Ενεργοποίηση της συσκευής... 10 Απενεργοποίηση της συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson Cedar Αναλυτικός Οδηγός χρήστη

Sony Ericsson Cedar Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Sony Ericsson Cedar Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Ξεκινώντας...5 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου...6 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...7 Βοήθεια...9 Φόρτιση του τηλεφώνου...10 Μεγιστοποίηση απόδοσης μπαταρίας...10

Διαβάστε περισσότερα

Internet 1. Ρυθµίσεις ικτύου Η MID διαθέτει ενσωµατωµένο Wi-Fi module. Κάντε κλικ στο, στο µενού ρυθµίσεων θα εµφανιστεί στο MID.

Internet 1. Ρυθµίσεις ικτύου Η MID διαθέτει ενσωµατωµένο Wi-Fi module. Κάντε κλικ στο, στο µενού ρυθµίσεων θα εµφανιστεί στο MID. 1 2 9 4 3 5 6 7 8 Internet 1. Ρυθµίσεις ικτύου Η MID διαθέτει ενσωµατωµένο Wi-Fi module. Κάντε κλικ στο, στο µενού ρυθµίσεων θα εµφανιστεί στο MID. 6.3 Επιλέξτε µια εικόνα. Κάντε κλικ στο "Wallpaper"

Διαβάστε περισσότερα

Smart Wireless Headset pro Οδηγός χρήστη

Smart Wireless Headset pro Οδηγός χρήστη Smart Wireless Headset pro Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...4 Επισκόπηση αξεσουάρ...4 Επισκόπηση εικονιδίων...5 Βασικά στοιχεία...7 Φόρτιση της μπαταρίας...7 Κάρτα μνήμης...7 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση...7

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K550i. Σύνδεση... 81. Ξεκινώντας... 5. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 14. Άλλες λειτουργίες... 95. Αναφορά προβληµάτων..

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K550i. Σύνδεση... 81. Ξεκινώντας... 5. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 14. Άλλες λειτουργίες... 95. Αναφορά προβληµάτων.. Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, βοήθεια, Flight mode, κλήσεις, µενού επιλογών, λογισµικό PC Suite, κάµερα, blog. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 14 Πλήκτρα, µενού,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. www.sonyericsson.com/support. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Περιεχόµενα. www.sonyericsson.com/support. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 4 Γνωριµία µε το τηλέφωνό σας... 14 Κλήσεις... 24 Μηνύµατα... 28 Λειτουργίες απεικόνισης... 31 Ψυχαγωγία... 34 Σύνδεση... 37 Σηµαντικές πληροφορίες... 39 Ευρετήριο... 49 Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Βάση φόρτισης USB Type- C DK60

Βάση φόρτισης USB Type- C DK60 Οδηγός χρήστη Βάση φόρτισης USB Type- C DK60 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Πληροφορίες για τη βάση Βάση φόρτισης USB Type-C DK60...3 Χρήση της βάσης Βάση φόρτισης USB Type-C DK60...4 Χρήση των προσαρτήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson W580i. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε δωρεάν online

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K610i. Ψυχαγωγία... 66 Music και Video player, PlayNow, MusicDJ, VideoDJ, ήχοι κλήσης, παιχνίδια.

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K610i. Ψυχαγωγία... 66 Music και Video player, PlayNow, MusicDJ, VideoDJ, ήχοι κλήσης, παιχνίδια. Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, βοήθεια, λειτουργία πτήσης, κλήσεις, µενού δραστηριοτήτων, λογισµικό PC Suite, κάµερα, blog. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κλήσεις...15 Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων...15 Άλλες λειτουργίες κλήσης...17

Περιεχόμενα. Κλήσεις...15 Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων...15 Άλλες λειτουργίες κλήσης...17 Περιεχόμενα Πρόσθετη βοήθεια...4 Ξεκινώντας...5 Συναρμολόγηση...5 Βοήθεια...6 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου...7 Γενική επισκόπηση μενού*...8 Πλοήγηση...9 Φόρτιση της μπαταρίας...12 Μνήμη...12 Χρήση άλλων

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Ευχαριστούµε που αγοράσατε το Sony Ericsson T700. Επικοινωνήστε µε στιλ. είξτε ποιος είστε. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε

Διαβάστε περισσότερα

Vivaz Αναλυτικός Οδηγός χρήστη

Vivaz Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Vivaz Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Πρόσθετη βοήθεια...5 Ξεκινώντας...6 Συναρμολόγηση...6 Βοήθεια στο τηλέφωνο...9 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου...10 Γενική επισκόπηση μενού*...11 Πλοήγηση...12 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson V640i Vodafone. Περιεχόµενα. Ξεκινώντας... 6. Μηνύµατα... 26. Απεικόνιση... 33. Ψυχαγωγία... 37. Κλήσεις... 16

Sony Ericsson V640i Vodafone. Περιεχόµενα. Ξεκινώντας... 6. Μηνύµατα... 26. Απεικόνιση... 33. Ψυχαγωγία... 37. Κλήσεις... 16 Περιεχόµενα Sony Ericsson V640i Vodafone Ξεκινώντας... 6 Συναρµολόγηση... 6 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου... 7 Βοήθεια στο τηλέφωνό σας... 8 Φόρτιση της µπαταρίας... 8 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου... 9 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Sony Ericsson Z610i. Ψυχαγωγία... 64 Music και Video player, PlayNow, MusicDJ, VideoDJ, ήχοι κλήσης και µελωδίες, παιχνίδια.

Περιεχόµενα. Sony Ericsson Z610i. Ψυχαγωγία... 64 Music και Video player, PlayNow, MusicDJ, VideoDJ, ήχοι κλήσης και µελωδίες, παιχνίδια. Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, βοήθεια, flight mode, κλήσεις, µενού δραστηριοτήτων, PC Suite, κάµερα, blog. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12 Πλήκτρα, µενού,

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Ευχαριστούµε που αγοράσατε το τηλέφωνο Sony Ericsson W902 Walkman phone. Αξιοποιήστε στο έπακρο την κινητή µουσική και απεικόνιση. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

Για υποστήριξη προϊόντων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Για υποστήριξη προϊόντων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson K850i. Απαθανατίστε και µοιραστείτε στιγµιότυπα ποιότητας. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας SΙΜ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας SΙΜ Γρήγορο Οδηγό 4G ομή Ε 1 2 3 4 5 6 7 Γ χ σ ε η Γ α Ε 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Συρτάρι υποδοχή SIM 2 Πίσω Κάμερα 3 Πίσω Φλα 4 Μπροστά Φλα 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πλήκτρα αυξομείωση ένταση ήχου 8

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Vivaz pro Αναλυτικός Οδηγός χρήστη

Vivaz pro Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Vivaz pro Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Πρόσθετη βοήθεια...5 Ξεκινώντας...6 Συναρμολόγηση...6 Βοήθεια στο τηλέφωνο...9 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου...10 Γενική επισκόπηση μενού*...11 Πλοήγηση...12

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Speaker with Magnetic Charging Pad BSC10

Bluetooth Speaker with Magnetic Charging Pad BSC10 Οδηγός χρήστη Bluetooth Speaker with Magnetic Charging Pad BSC10 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση...3 Κατάσταση λυχνίας ειδοποίησης...3 Χρήση των προσαρτήσεων...5 Φόρτιση...6 Οδηγός έναρξης...7 Αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορο Οδηγό ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 15 9 10 11 1 Είσοδο κάρτα SIM 2 Μπροστινή κάμερα 3 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 4 Ακουστικό 5 Μικρόφωνο 6 Πίσω Κάμερα 7 Φλα 8 Πλήκτρα αυξομείωση ένταση ήχου 9 Menu 10 Πλήκρο

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το Sony Ericsson W350i. Απολαύστε τη µουσική σας όπου κι αν πάτε.

Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το Sony Ericsson W350i. Απολαύστε τη µουσική σας όπου κι αν πάτε. Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το Sony Ericsson W350i. Απολαύστε τη µουσική σας όπου κι αν πάτε. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηχείο HP Roar Plus. Άλλα χαρακτηριστικά

Ηχείο HP Roar Plus. Άλλα χαρακτηριστικά Ηχείο HP Roar Plus Άλλα χαρακτηριστικά Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. του ομίλου εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Για υποστήριξη προϊόντων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/support.

Για υποστήριξη προϊόντων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/support. Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson C702. Απολαύστε ψηφιακή φωτογραφία ανάλυσης 3.2 megapixel, όπου κι αν πάτε. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun.

Διαβάστε περισσότερα

EVOLVEO StrongPhone WiFi

EVOLVEO StrongPhone WiFi EVOLVEO StrongPhone WiFi Πίνακας Περιεχομένων 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Έναρξη 3. Ενεργοποίηση 4. Επιλογές και ρυθμίσεις 5. Μηνύματα 1. Τεχνικές προδιαγραφές μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2.4 ανάλυση οθόνης 240

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone Καλωσήρθατε στο BlackBerry! Γνωρίστε το νέο σας smartphone BlackBerry Torch 9800. Εξερεύνηση πλήκτρων 2010 Research In Motion Limited. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Διαβάστε περισσότερα

Για υποστήριξη προϊόντων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Για υποστήριξη προϊόντων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson W760i. Ένα λεπτό και στιλάτο τηλέφωνο που έχει όλα όσα χρειάζεστε για να απολαµβάνετε τη µουσική σας όπου κι αν πάτε. Για επιπλέον περιεχόµενο για το τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα