Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Σπυρίδων Αριθμός Μητρώου ΜΠΣΠ / Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Δρ. Δέσποινα Πολέμη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ημερομηνία Παράδοσης Ιούνιος 2012

2 Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή Δρ. Δέσποινα Πολέμη Επίκουρος Δρ. Χρήστος Δουληγέρης Καθηγητής Δρ. Δημήτριος Βέργαδος Λέκτρας

3 Ευχαριστίες Στα πλαίσια της εκπόνησης αυτής της μεταπτυχιακής διατριβής, θα ήθελα κατ αρχάς να ευχαριστήσω την επιβλέποντα καθηγήτρια Δρ. Δέσποινα Πολέμη για την ευκαιρία που μου έδωσε να καταπιαστώ με σύγχρονα και ενδιαφέροντα θέματα γύρω από τις Διαδικτυακές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τις Τεχνολογίες Επικοινωνιών. Επίσης, τους υποψήφιους διδάκτορες Κλεάνθη Δέλλιο και Δημήτριο Παπανίκα για την πολύτιμη βοήθειά τους και την καθοδήγηση κατά την εκπόνηση της εργασίας αυτής. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, για την αμέριστη συμπαράστασή τους καθ όλη τη διάρκεια διεκπεραίωσης του μεταπτυχιακού «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 1

4 Περίληψη - Abstract Η παρούσα εργασία περιγράφει τη διαδικασία δημιουργίας μιας εφαρμογής για το λειτουργικό σύστημα Andrid, η οποία έχει ως στόχο την παροχή κινητών, συνεργατικών υπηρεσιών στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στον τομέα της Τροχαίας και των μεταφορών. Στα πλαίσια της εργασίας μελετώνται θέματα λειτουργικότητας της εφαρμογής, με κύρια έμφαση στην ασφάλεια, μιας και τα δεδομένα που μεταφέρονται μεταξύ του διακομιστή (server) και των κινητών τερματικών είναι ευαίσθητα, αλλά και τη διαλειτουργικότητα, μιας και οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι προσβάσιμες από διαφορετικά συστήματα και πλατφόρμες. Για το λόγο αυτό, έγινε χρήση αρχιτεκτονικών SOA και επιλέχθηκαν πλήρως διαλειτουργικά πρότυπα, όπως μηνύματα SOAP και γλώσσα WSDL για την περιγραφή των διαθέσιμων Web Services. Η ανάπτυξη της εφαρμογής, τόσο στην πλευρά του server, όσο και του client, έγινε σε γλώσσα Java με τη βοήθεια του Eclipse IDE. Για την δημιουργία του client χρησιμοποιήθηκε το Andrid SDK και για τον έλεγχο της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το Andrid AVD, στην έκδοση 4.0 (Andrid 14). This paper describes the design prcedure fr an Andrid applicatin that prvides mbile, cllabrative e-gvernment services, invlving the plice and transprtatin. Perfrmance and functinality issues are examined within this study, with a main emphasis n security, due t the fact that the data being transferred between server and mbile device is sensitive. Emphasis is als given t interperability, since the services ffered must be accessible t different systems and platfrms. SOA architectures were used t achieve this gal and fully interperable standards, like SOAP messages and the WSDL language, were chsen t describe the web services ffered. The applicatin, server-side and client-side, was develped using the Java prgramming language, with the help f the Eclipse IDE. The Andrid SDK was used fr creating the client-side and the applicatin was cntrlled via the Andrid AVD, 4.0 editin (Andrid 14). Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 2

5 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 1 Περίληψη - Abstract... 2 Λίστα Εικόνων... 5 Πρόλογος... 6 Κεφάλαιο 1: Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εισαγωγή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ορισμός και βασικές αρχές Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα Υπηρεσίες σε Ελλάδα και Ευρώπη στον Τομέα των Μεταφορών Διαθέσιμα Εμπορικά Προϊόντα Κεφάλαιο 2: Σχεδιασμός Εφαρμογής / Απαιτήσεις - Αντίμετρα Λειτουργικές Απαιτήσεις Περιγραφή Εφαρμογής Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις Απαιτήσεις Ασφάλειας (security) Ευχρηστία (Usability) Διαλειτουργικότητα Φορητότητα (Interperability Prtability) Κλιμάκωση (Scalability) Νομική Συμβατότητα (Legislative) Απόδοση (Perfrmance) Κεφάλαιο 3: Ανάπτυξη Εφαρμογής - Τεχνολογικά Εργαλεία Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν Εισαγωγή στο Andrid Αρχιτεκτονική του Andrid Βασικά Στοιχεία Εφαρμογής Andrid Service Oriented Architecture και Web Services Ασφάλεια Κρυπτογράφηση Δημοσίου Κλειδιού Κεφάλαιο 4: Σχέδιο Επιχειρηματικότητας Εισαγωγή Επιτελική Σύνοψη Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος Σκοπός και Στρατηγική Υιοθέτησης της Εφαρμογής «DriveOff» Επιχειρηματικό Μοντέλο της Εφαρμογής «DriveOff» Περιγραφή Διεργασιών της Εφαρμογής «DriveOff» Κόστος Υλοποίησης Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 3

6 4.5 Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Οικονομικό Περιβάλλον Νομικό Περιβάλλον Τεχνολογικό Περιβάλλον Κοινωνικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον Ανάλυση SWOT της Εφαρμογής «DriveOff» Στόχοι και Πρόγραμμα Δράσης της Εφαρμογής «DriveOff» Συμπεράσματα - Περίληψη Βιβλιογραφία Παράρτημα Α: Εγκατάσταση Εφαρμογής i. Εγκατάσταση Andrid SDK ii. Δημιουργία AVD iii. Εγκατάσταση Apache Axis Παράρτημα Β: Υπόμνημα Βασικών Σημείων Του Κώδικα i. Παράδειγμα Χρήσης Βιβλιοθήκης ksoap2 Για Την Προσπέλαση Ενός Web Service ii. Δημιουργία Security Header στο SOAP μήνυμα iii. Δημιουργία Array Adapter Για Την Απεικόνιση Της Κίνησης Οδικών Αρτηρίων iv. Κλάση Για Την Αποδοχή Πιστοποιητικών Από Μη Έμπιστη CA v. Παράδειγμα ExpandableListActivity (αρχική οθόνη χρήστη κατηγορίας citizen) Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 4

7 Λίστα Εικόνων Εικόνα 1 Επίπεδα ολοκλήρωσης υπηρεσιών Η/Δ [2] Εικόνα 2 Χάρτης της έρευνας που έχει γίνει στο πεδίο της Η/Δ [1] Εικόνα 3 Πλήρης Online διαθεσιμότητα υπηρεσιών, (%) [25] Εικόνα 4 Φόρμα εισαγωγής στοιχείων νέας κλήσης εφαρμογής OTS. [44] Εικόνα 5 Εφαρμογή QuickTicket για έκδοση κλήσεων. [45] Εικόνα 6 Σύστημα εταιρείας Zebra για την έκδοση και εκτύπωση κλήσεων. [46] Εικόνα 7 Use Case UML διαγράμματα για τους χρήστες Πολίτη & Αστυνομικό Εικόνα 8 Activity UML διάγραμμα για την εκτύπωση μιας κλήσης Εικόνα 9 Activity UML διάγραμμα για την έκδοση κλήσης Εικόνα 10 ER Μοντέλο της βάσης Εικόνα 11 Αρχιτεκτονική Andrid [47] Εικόνα 12 Γραφική απεικόνιση των πακέτων της Java στο βασικό runtime και η κατάστασή τους στο Andrid runtime. [34] Εικόνα 13 Παράδειγμα βασικών αρχείων ενός Andrid Prject στο Eclipse IDE. [34] Εικόνα 14 Κύκλος ζωής ενός Activity. [38] Εικόνα 15 HTML frntend [6] Εικόνα 16 Direct Web Service invcatin [6] Εικόνα 17 Web Service gateway [6] Εικόνα 18 Εξέλιξη του δημόσιου χρέους από το 1979 μέχρι το 2010 ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ. Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ Εικόνα 19 Εξέλιξη του δημόσιου ελλείμματος από το 1979 μέχρι το 2010 ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ. Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ Εικόνα 20 Έσοδα του δημοσίου ως ποσοστό του ΑΕΠ (2009) Πηγή: Amec database, Eurstat Εικόνα 21 Δαπάνες για δημόσια απασχόληση ως ποσοστό των καθαρών εσόδων του Δημοσίου (2009) Πηγή: Amec database, Eurstat Εικόνα 22 Ποσοστό ανεργίας ανά ηλικιακή ομάδα. Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ Εικόνα 23 Βαθμός Διείσδυσης και Πλήθος Ευρυζωνικών Συνδέσεων 1η Ιουλίου η Ιανουαρίου Πηγή Παρατηρητήριο για την ΚτΠ (επεξεργασία στοιχείων ΕΕΤΤ) Εικόνα 24 Ενεργοί συνδρομητές υπηρεσιών 3G ανά τρόπο πρόσβασης & ποσοστό διείσδυσης στον πληθυσμό (Ιούλιος Ιανουάριος 2011). Πηγή Παρατηρητήριο για την ΚτΠ (επεξεργασία στοιχείων ΕΕΤΤ) Εικόνα 25 Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ Εικόνα 26 Βαθμός Διείσδυσης Κινητής Ευρυζωνικότητας στα κράτη μέλη της Ε.Ε. μέσω χρήσης κινητών τηλεφώνων με δυνατότητα 3G την 1/7/2010. Πηγή Παρατηρητήριο για την ΚτΠ (επεξεργασία στοιχείων ΕΕΤΤ) Εικόνα 27 Εγκατάσταση εργαλείων του Andrid Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 5

8 Πρόλογος Οι ραγδαίες εξελίξεις, στο χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών σήμερα, έχουν ανοίξει νέους ορίζοντες στην παροχή υπηρεσιών, επηρεάζοντας την καθημερινότητα και αλλάζοντας τις συνήθειες μεγάλου μέρους του κοινωνικού συνόλου. Η ανάπτυξη των κινητών τηλεφώνων (smartphnes), τα οποία πλέον ενσωματώνουν χαρακτηριστικά ολοκληρωμένων προσωπικών υπολογιστών, έχει επιφέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο κάθε άνθρωπος επικοινωνεί με τον υπόλοιπο κόσμο και κατά συνέπεια στον τρόπο που σκέφτεται, ενεργεί, παίρνει αποφάσεις και ζει. Δεν είναι μόνο οι δυνατότητες αυτών των συσκευών που επιτρέπουν την διεκπεραίωση ενός μεγάλου αριθμού λειτουργιών, αλλά και το γεγονός ότι όλα αυτά είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή μέσα από την εγγενή φορητότητα, λόγο του μικρού μεγέθους και της μεγάλης αυτονομίας τους. Αρωγός στην όλη προσπάθεια επικράτησης των smartphnes ως το πιο δημοφιλές είδος προσωπικού υπολογιστή, είναι η ανάπτυξη των δικτύων κινητών επικοινωνιών, τα οποία παρέχουν πλέον ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών για την κάλυψη κάθε επικοινωνιακής ανάγκης. Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 3G, Wi-Fi, Bluetth και άλλα πρότυπα είναι διαθέσιμα σχεδόν παντού για να προσφέρουν διασύνδεση με όλο τον υπόλοιπο κόσμο, με κάθε άλλη συσκευή. Από την άλλη, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Η/Δ) φαίνεται να δείχνει το δρόμο. Τα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε θέματα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, κάνουν χωρίς αμφιβολία φανερό το ότι η συμβολή που μπορεί να παίξει η Η/Δ στην Δημόσια Διοίκηση και κατ επέκταση στην οργάνωση της κοινωνίας, δεν αποτελεί μόνο μια βελτίωση της κατάστασης που επικρατεί μέχρι σήμερα, αλλά τη μόνη ελπίδα και μονόδρομο προς την αναδιοργάνωση, και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας του κράτους έτσι ώστε αυτή να είναι συμβατή με τις καταστάσεις που επιτάσσουν οι ραγδαίες εξελίξεις της σύγχρονης εποχής. Στον τομέα των μεταφορών είναι σημαντικό κάθε πολίτης να μπορεί να πραγματοποιήσει τις μετακινήσεις του καθημερινά με ασφάλεια και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και άνετα. Στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής Andrid για την παροχή υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα: Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε βασικά θέματα της Η/Δ, την εξέλιξη των υπηρεσιών και στις διαθέσιμες υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στο δεύτερο αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι κύριες λειτουργίες της εφαρμογής. Αναφέρονται οι απαιτήσεις καθώς και τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν για την ικανοποίησή τους. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής, στην αρχιτεκτονική του λειτουργικού συστήματος Andrid, στα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται, τις ιδιαιτερότητές του καθώς και σε θέματα ασφάλειας και αρχιτεκτονικής SOA που χρησιμοποιήθηκαν. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται οι παράγοντες που καθιστούν την εφαρμογή αναγκαία και βιώσιμη μέσα από την ανάπτυξη ενός σχεδίου επιχειρηματικότητας. Τέλος στο παράρτημα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται εγκατάσταση των εργαλείων που χρειάζονται για να εκτελεστεί η εφαρμογή και αναφέρονται κάποια χαρακτηριστικά μέρη του κώδικα. Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 6

9 Κεφάλαιο 1 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1.1 Εισαγωγή Ο τομέας των mbile web services έχει προκαλέσει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, και αυτό το φαινόμενο εντάθηκε από την άφιξη του λειτουργικού συστήματος Andrid από την Ggle, το οποίο υποστηρίζεται από πάρα πολλούς κατασκευαστές κινητών συσκευών σε όλο τον κόσμο. Οι έρευνες αφορούν σε θέματα ανάπτυξης και σχεδιασμού εφαρμογών για το Andrid, επικοινωνίας μεταξύ κινητού τερματικού (client) και εξυπηρετητή (server), υπηρεσιοστραφούς αρχιτεκτονικής (SOA), ασφάλειας υπηρεσιών (WS-Security), κα. Στο [1] γίνεται αναφορά στην έρευνα που έχει γίνει γύρω από την Η/Δ και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, καθώς και η αξιολόγηση τους, παρουσιάζεται στο [2]. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει στον τομέα των μεταφορών, σε χώρες όπως η Αγγλία και η Ινδία, περιγράφονται στα [3] και [4] αντίστοιχα. Στο [5] μελετώνται τα βασικά για την ανάπτυξη των web services και την προσπέλασή τους από έναν Andrid client, καθώς και η περίπτωση του ICAAS framewrk (Interperable and Cnfigurable Architecture fr Accessing Sensr Netwrks). Στο [6] παρουσιάζεται μια εκτενής ανάλυση της ανάπτυξης μιας Andrid εφαρμογής για το MPwer prject (Middleware platfrm fr empwering cgnitive disabled and elderly), μιας SOA πλατφόρμας που βασίζεται σε SOAP μηνύματα, ενώ στο [7] μελετάται η απόδοση που έχει ένα σύστημα με mbile web services, όταν σε αυτό εφαρμοστούν οι κύριοι μηχανισμοί ασφαλείας, και κυρίως το WS-Security. Εξετάζονται ιδιαίτερα θέματα υστέρησης στην απόκριση, ανάλογα με τη χρήση διάφορων κρυπτογραφικών αλγορίθμων. Η περίπτωση μία κινητή συσκευή να λειτουργεί ως web service hst διαθέτοντας τα web services σε άλλες συσκευές μελετάται στο [8], ενώ στο [9] αναφέρεται η δημιουργία μιας βιβλιοθήκης για την υποστήριξη ad-hc δικτύων μέσα από το Andrid, χρησιμοποιώντας το Ad-hc On-demand Distance-Vectr (AODV) πρωτόκολλο δρομολόγησης. Στο [10] αναφέρονται οι συστάσεις του οργανισμού NIST για τη δημιουργία ασφαλών web services, ενώ στο [11] παρουσιάζονται θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια σε εφαρμογές e-gvernment και ιδιαίτερα στα web services. Στο [12] περιγράφεται η ανάπτυξη ενός framewrk για την ανάπτυξη ασφαλών εφαρμογών για κινητές συσκευές, ενώ κάποια πρακτικά θέματα στην ανάπτυξη web services και την εφαρμογή μηχανισμών ασφαλείας χρησιμοποιώντας τον Apache Axis2 υπάρχουν στο [13]. Στο [14] περιγράφονται οι εναλλακτικές αρχιτεκτονικές ανάπτυξης ενός περιβάλλοντος επικοινωνίας web services με SOAP μηνύματα και γίνεται αναφορά στην βιβλιοθήκη ksoap για την διαχείριση SOAP μηνυμάτων. Τέλος, στο [15] γίνεται μια συστηματική προσπάθεια για το σχεδιασμό εφαρμογών Andrid, η οποία βασίζεται σε UML Activities με τη χρήση της μεθόδου SPACE και του εργαλείου Arctis SDK το οποίο είναι διαθέσιμο ως plug-in για το Eclipse και παρέχει δυνατότητες σχεδιασμού, ανάπτυξης και προσομοίωσης μοντέλων. Το Arctis SDK διαθέτει ένα σύνολο βιβλιοθηκών με έτοιμα cmpnents για το Andrid, τα οποία διευκολύνουν και επιταχύνουν την ανάπτυξη εφαρμογών, όσο περίπλοκες και αν είναι αυτές. 1.2 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ορισμός και βασικές αρχές Σύμφωνα με έναν από τους ορισμούς που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-gvernment) είναι «η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις δημόσιες διοικήσεις, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες, ώστε να βελτιωθεί η παροχή Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 7

10 δημόσιων υπηρεσιών και οι δημοκρατικές διαδικασίες, καθώς και να ενισχυθεί η υποστήριξη των πολιτικών που ασκεί το δημόσιο» [16]. Γίνεται σαφές, λοιπόν, ότι κύριοι στόχοι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, η ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών και η υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης και των πολιτικών της. Στην Η/Δ, διακρίνονται τέσσερις μορφές αλληλεπίδρασης [17] μεταξύ κυβέρνησης και ομάδων στόχων, οι οποίες είναι οι εξής : Gvernment t Citizen (G2C) : Χρήση του διαδικτύου για πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες διεκπεραίωσης συνδιαλλαγών του με το δημόσιο, την ενημέρωσή του, την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, κλπ. Gvernment t Businesses (G2B) : Μείωση των απαιτούμενων διεργασιών που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις με τη θέσπιση διαδικασιών συλλογής και επαναχρησιμοποίησης δεδομένων και την ορθολογική χρήση των πλεοναζόντων δεδομένων. Gvernment t Gvernment (G2G) : Επικοινωνία μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών με σκοπό το διαμοιρασμό και την ολοκλήρωση δεδομένων που έχουν να κάνουν με την οικονομία, τη δημόσια ασφάλεια, το νομικό πλαίσιο, τους φυσικούς πόρους, κλπ. Internal Efficiency and Effectiveness (IEE) : Θέσπιση βέλτιστων πρακτικών στη διοίκηση του κράτους σε τομείς όπως η διαχείριση αλυσίδας προμηθειών, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ροές εγγράφων, κλπ. Για την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχει υιοθετηθεί ένα πλαίσιο τεσσάρων σταδίων ολοκλήρωσης μιας υπηρεσίας Η/Δ (Εικόνα 1) [2]. Αυτές είναι οι εξής : Φάση 1 η Πληροφόρηση : Παροχή πληροφοριών σχετικά με την διεκπεραίωση της υπηρεσίας, όπως είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι εμπλεκόμενοι φορείς, κλπ. Φάση 2 η Αλληλεπίδραση : Παροχή πληροφοριών αλλά και υλικού (πρότυπα εντύπων, αιτήσεις), τα οποία είναι απαραίτητα για την συναλλαγή με το δημόσιο. Φάση 3 η Αμφίδρομη αλληλεπίδραση : Συμπλήρωση ηλεκτρονικών εντύπων και αποστολή μέσω διαδικτύου. Απαραίτητη είναι και η ύπαρξη μηχανισμών ταυτοποίησης και προστασίας των δεδομένων που αποστέλλονται από τον χρήστη. Φάση 4 η Συναλλαγή : Ολοκληρωμένες υπηρεσίες συνδιαλλαγής και πληρωμής, οι οποίες υποκαθιστούν πλήρως τις αντίστοιχες μη-ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η 5 η φάση αφορά την προληπτική και στοχευμένη παροχή υπηρεσιών, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αυτοματοποίηση κάποιων διεργασιών, ώστε να απαλλάξει τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις από τις αντίστοιχες ενέργειες. Για την ανάπτυξη της Η/Δ είναι απαραίτητη η επίλυση κάποιων σημαντικών θεμάτων, τα οποία αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την γενίκευση της [18]. Συνοπτικά, αυτά είναι : Πρόσβαση για όλους : Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Οι υπηρεσίες πρέπει να είναι διαθέσιμες για τον καθένα και μέσω της εκπαίδευσης κάθε πολίτης πρέπει να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις στον τομέα της πληροφορικής, ώστε να χρησιμοποιεί τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Εμπιστοσύνη των χρηστών : Η ασφάλεια στις συνδιαλλαγές είναι ζωτικής σημασίας για την βιωσιμότητα της Η/Δ και των πληροφοριακών συστημάτων εν γένει, καθώς εγγυάται την αξιοπιστία των συστημάτων και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων, παράγοντες σημαντικούς ώστε οι χρήστες να εμπιστεύονται και να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 8

11 Δημόσιες συμβάσεις : Οι παραδοσιακές τεχνικές για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων απαιτούν πολύ χρόνο και έχουν μεγάλο κόστος. Με τη χρήση της Η/Δ μπορεί να αυξηθεί η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα καθώς και να μειωθεί το κόστος των δημοσίων συμβάσεων. Εμπόδιο αποτελεί η έλλειψη ενός πλαισίου σαφών κανονισμών για την ηλεκτρονική σύναψη δημόσιων συμβάσεων. Πανευρωπαϊκές υπηρεσίες : Είναι αναγκαία η δημιουργία κοινών πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των πολιτών όλων των κρατών μελών της Ευρώπης και δεν θα είναι εστιασμένες στα ήθη και την κουλτούρα μεμονωμένων κρατών. Η πραγματική συνεργασία μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών των κρατών είναι επίσης σημαντική. Διαλειτουργικότητα : Η διαλειτουργικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην συνεργασία μεταξύ διαφόρων οργανισμών, οι οποίοι έχουν διαφορετικό τρόπο εσωτερικής λειτουργίας. Είναι συνεπώς απαραίτητη η ανάπτυξη ενός ενιαίου πλαισίου διαλειτουργικότητας και η υιοθέτηση κοινών προτύπων και προδιαγραφών. Εικόνα 1 Επίπεδα ολοκλήρωσης υπηρεσιών Η/Δ [2]. Τα οφέλη της Η/Δ είναι πολλά και επιγραμματικά αναφέρονται παρακάτω : Αποτελεσματικότερη Δημόσια Διοίκηση Αύξηση παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας Ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες Μείωση γραφειοκρατίας - κόστους υπηρεσιών Αύξηση αξιοπιστίας μείωση λαθών Καλύτερος έλεγχος διαφάνεια Αύξηση κύρους και εμπιστοσύνης Παρακάτω φαίνεται ένας χάρτης με την έρευνα που έχει γίνει σε θέματα e-gvernment, τα τελευταία χρόνια. Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 9

12 Εικόνα 2 Χάρτης της έρευνας που έχει γίνει στο πεδίο της Η/Δ [1] 1.3 Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα Όπως όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης, έτσι και η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός πλαισίου Η/Δ. Έχοντας κατανοήσει τα οφέλη της Η/Δ, την τελευταία δεκαετία έχει γίνει πρόοδος και πλέον διατίθενται ηλεκτρονικά αρκετές υπηρεσίες, μέσω των οποίων ο πολίτης μπορεί να κάνει τις συναλλαγές του με το δημόσιο. Επίσης, έχουν δημιουργηθεί διαδικτυακές πύλες «ανοικτής διακυβέρνησης», μέσω των οποίων οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τους διάφορους κυβερνητικούς φορείς, αλλά και να επέμβουν σε αυτές προτείνοντας ιδέες για την βελτίωση τους. Ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για θέματα Η/Δ είναι το «Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», το οποίο έχει συντάξει το νόμο πλαίσιο για την Η/Δ που προδιαγράφει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός πλαισίου παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών [19]. Το «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» e-gif περιέχει τους κανόνες και τα πρότυπα που απαιτούνται για την υλοποίηση της γενικότερης στρατηγικής και αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά και της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση [20]. Τα τελευταία χρόνια, έχουν δημιουργηθεί διάφορες δράσεις και επιχειρησιακά προγράμματα για την προώθηση της Η/Δ και την εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη δημόσια διοίκηση. Το 1994 έγινε το πρώτο εγχείρημα για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών με το πρόγραμμα «Κλεισθένης». Για την προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) στην Ελλάδα µε τρόπο συνεκτικό και ολοκληρωμένο, έχει ενταχθεί ένα ξεχωριστό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την ΚτΠ, το Ε.Π. «ΚτΠ», στο πλαίσιο του 3ου Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 10

13 ΚΠΣ, την περίοδο [21]. Το Ε.Π. «ΚτΠ» αποτελεί σύνολο ολοκληρωμένων και συμπληρωματικών παρεμβάσεων σε διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», το οποίο είναι προγραμματισμένο για την περίοδο και στόχος του είναι να αναδείξει τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και να εξειδικεύσει τη στρατηγική, τα μέσα και τις παρεμβάσεις για την αποδοτική και βιώσιμη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ελληνική οικονομία [22]. Επίσης, έχουν δημιουργηθεί διάφορα προγράμματα και δράσεις για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης [23]. Κάποια από αυτά είναι το πρόγραμμα «Πολιτεία», που περιλαμβάνει τις βασικές δράσεις για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, και το πρόγραμμα «Αριάδνη», που έχει ως στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης που λαμβάνει ο πολίτης από της δημόσιες υπηρεσίες, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί το πρόγραμμα «Σύζευξις» [24], το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου τεχνικού και λειτουργικού περιβάλλοντος επικοινωνίας των δημοσίων υπηρεσιών μεταξύ τους, αλλά και με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Παρ όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει όμως, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εξέλιξης Η/Δ, υστερώντας σημαντικά στην προώθηση ψηφιακών υπηρεσιών, όπως επιβεβαιώνει και η πιο πρόσφατη αξιολόγηση του «Ψηφιακού Θεματολογίου» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [25]. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση με βάση τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών Η/Δ για τους πολίτες και στην προτελευταία θέση για την αφομοίωση υπηρεσιών Η/Δ από τους πολίτες (Εικόνα 3). Εικόνα 3 Πλήρης Online διαθεσιμότητα υπηρεσιών, (%) [25] Διαθέσιμες υπηρεσίες Η/Δ στην Ελλάδα Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην Ελλάδα στα πλαίσια της Η/Δ είναι διαφόρων κατηγοριών, με μερικές από αυτές να παρουσιάζονται παρακάτω. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Πολλές υπηρεσίες Η/Δ είναι διαθέσιμες μέσω της σελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. «www.gsis.gr». Ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις κατηγορίες υπηρεσιών: για πολίτες, επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση. Μερικές από τις διαθέσιμες υπηρεσίες είναι η υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων (Ε9), η ενημέρωση για τη φάση εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης, η Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 11

14 μεταφόρτωση διαφόρων προτύπων εντύπων, ο υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας ενός ακινήτου κλπ.. Ανοικτή Διακυβέρνηση - OpenGv Μέσω της ιστοσελίδας «www.pengv.gr», ο πολίτης έχει πρόσβαση σε θέματα ανοικτής διακυβέρνησης που βασίζονται σε ένα πλαίσιο πολιτικών αρχών όπως η διαφάνεια, η διαβούλευση, η λογοδοσία και η αποκέντρωση. Επίσης, μέσω του «labs.pengv.gr» δίνετε η ευκαιρία για τη συλλογή ιδεών και προτάσεων βελτίωσης των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Έτσι, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν τις ιδέες τους και να δουν τις καλύτερες από αυτές να υλοποιούνται βοηθώντας έτσι στην βελτίωση της δημόσιας διοίκησης. Πρόγραμμα Διαύγεια Το Πρόγραμμα (νόμος 3861/2010) στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας. Μέσω του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η υποχρέωση ανάρτησης των αποφάσεων των κυβερνητικών οργάνων και της διοίκησης στο Διαδίκτυο. Ο Πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση, από ένα σημείο, στο σύνολο των νόμων και αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι Ανεξάρτητες Αρχές. Από 15/3/2011 θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού. Όλες οι αποφάσεις δεν εκτελούνται αν δεν αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο «et.diavgeia.gv.gr». Με την ολοκλήρωση της ανάρτησης, η κάθε απόφαση αποκτά έναν μοναδικό αριθμό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), ο οποίος την πιστοποιεί [26]. e-κεπ Ο δικτυακός τόπος «http://www.kep.gv.gr/prtal/page/prtal/kep/» έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για την ηλεκτρονική πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των πολιτών από το σπίτι και το γραφείο. Ο δικτυακός τόπος ενημερώνεται καθημερινά με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που καλύπτουν όλο το εύρος του Δημόσιου Τομέα, καθιστώντας τον το σημείο αναφοράς στο διαδίκτυο για τις συναλλαγές των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση. Επιπρόσθετα, δίνει πλέον την δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων προς τα ΚΕΠ για μία σειρά διοικητικών διαδικασιών, υλοποιώντας στην Ελλάδα το πιο ουσιαστικό βήμα προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης - Ermis Η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ermis αποτελεί την ενιαία Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης για την πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων και την ασφαλή διεκπεραίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ο ermis αποσκοπεί, μέσα από ένα σύνολο δράσεων, στο γενικότερο εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τον πολίτη. Η Κυβερνητική Πύλη παρέχει, από ένα κεντρικό σημείο, ολοκληρωμένη ενημέρωση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις σχετικά με όλες τις συναλλαγές τους με την δημόσια διοίκηση (φυσικές ή ηλεκτρονικές), καθώς και επιλεγμένες υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, μέσω των οποίων οι πολίτες μπορούν ηλεκτρονικά πλέον να εξυπηρετηθούν από την δημόσια διοίκηση. Από επιχειρησιακής πλευράς, η πύλη ermis αποτελεί το «ηλεκτρονικό πολυκατάστημα» της δημόσιας διοίκησης και κινείται σε τρεις βασικούς άξονες που αφορούν την Παροχή πληροφοριών, την Διαλειτουργικότητα και την Ασφάλεια των Συναλλαγών. Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ Μέσω του «www.amea.gv.gr», άτομα με αναπηρία μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να ενημερωθούν για θέματα καθημερινής διαβίωσης, να αναζητήσουν εργασία, να αποκτήσουν προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ. Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 12

15 ΟΑΕΔ Μέσω της σελίδας «www.aed.gr/pages/sn_8.pg», ο πολίτης έχει πρόσβαση σε n-line υπηρεσίες εύρεσης εργασίας και αναζήτησης ανέργων. Προσωπικά Έγγραφα Στη σελίδα «http://www.passprt.gv.gr/en», υπάρχουν πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν, τα γραφεία διαβατηρίων στον Ελλαδικό χώρο, κα. 1.4 Υπηρεσίες σε Ελλάδα και Ευρώπη στον Τομέα των Μεταφορών Από το Φεβρουάριο του 2004, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας προσφέρει την υπηρεσία "e-οχήματα", η οποία επιτρέπει στους ίδιους τους φορολογούμενους να προτείνουν διορθώσεις στοιχείων των ΙΧ επιβατηγών οχημάτων τους, όπως αυτά εμφανίζονται στα ειδοποιητήρια πληρωμής τελών κυκλοφορίας που παραλαμβάνουν από την εφορία [2]. Η πρόσβαση στην Υπηρεσία "e-οχήματα" γίνεται από την ανασχεδιασμένη Δικτυακή Πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων «www.gsis.gr» και επιλογή "e-οχήματα". Οι κάτοχοι Ι.Χ. επιβατηγών αυτοκινήτων ή δικύκλων έχουν τις δυνατότητες με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Διαδικτυακής Υπηρεσίας "e-οχήματα": α. Να ελέγξουν τα στοιχεία των Ι.Χ. Οχημάτων, των οποίων εμφανίζονται ως Ιδιοκτήτες, στο Αρχείο Οχημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. β. Να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις, αν διαπιστώσουν την ύπαρξη λανθασμένης ή ελλιπούς πληροφορίας, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Επίσης, οι πιστοποιημένοι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να κάνουν και δήλωση κατοχής νέου οχήματος ηλεκτρονικά. Από την σελίδα «www.kep.gv.gr» επιλέγοντας «Οδηγός του Πολίτη» και στη συνέχεια «Μέσα Μεταφοράς, Ταξίδια και Τουρισμός» ανοίγει η σελίδα με τις υπηρεσίες που αφορούν θέματα μεταφορών, έκδοσης αδειών κυκλοφορίας, ανανέωση αδειών οδήγησης κα.. Οι υπηρεσίες είναι κυρίως ενημερωτικές και καθοδηγούν τον πολίτη στο ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει, στην δημόσια υπηρεσία όπου πρέπει να απευθυνθεί κλπ.. Με στόχο τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και την άμεση απόκριση σε συμβάντα στο κύριο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εγκατέστησε και λειτουργεί το σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Μέσω αυτού, επιβλέπονται συνεχώς οι κυκλοφοριακές συνθήκες στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων (ατυχήματα, ακινητοποίηση οχημάτων, έργα στο δρόμο, εκδηλώσεις, κ.λ.π.) που δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ παράλληλα ενημερώνονται οι οδηγοί σχετικά με τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες [27]. Το Σύστημα αυτό αποτελείται από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και από διάφορες συσκευές που έχουν εγκατασταθεί κατά μήκος βασικών οδικών αρτηριών (συστήματα μέτρησης της κυκλοφορίας, συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας, φωτεινοί σηματοδότες, ηλεκτρονικές πινακίδες για την παρουσίαση μηνυμάτων σχετικών με την κυκλοφορία, κ.λ.π.). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για την ανάπτυξη των υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών με τα προγράμματα «COMeSafety2» και «DRIVE C2X». Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου τα οχήματα θα επικοινωνούν μεταξύ τους (Vehicle t Vehicle V2V, Vehicle t Infrastructure V2I cmmunicatin) και θα δημιουργούν τοπικά ad-hc δίκτυα (VANET s) με σκοπό την ασφαλέστερη μετακίνησή τους και τον έλεγχο της κυκλοφορίας. Στην προσπάθεια συμμετέχουν πολλοί κατασκευαστές οχημάτων, όπως η BMW AG και η VOLVO. Επίσης, έχουν δημιουργηθεί διάφοροι οργανισμοί προς αυτή την κατεύθυνση, όπως ο «icarsupprt» και το «Car2Car Cmmunicatin Cnsrtium». Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 13

16 Μέσω της σελίδας «www.tfl.gv.uk» προσφέρονται στους πολίτες και τους επισκέπτες του Λονδίνου διάφορες υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή μετακίνησή τους. Πληροφόρηση για την μετακίνηση με διάφορα μέσα, για την κατάσταση της κυκλοφορίας στους δρόμους και e-ticketing μέσω της κάρτας «Oyster» είναι μερικές από τις υπηρεσίες αυτές. Η πληροφόρηση των πολιτών μπορεί να γίνει ακόμη και μέσω μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο ή το PDA [3]. Στην Uttar Pradesh, ένα κρατίδιο της Ινδίας, τα προγράμματα «Vahan» και «Sarathi» προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες αφορούν οδηγούς και οχήματα και έχουν να κάνουν με την έκδοση άδειας οδήγησης ή την ανανέωσή της, αλλαγή διεύθυνσης οδηγού, την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, την αλλαγή στοιχείων οχήματος κλπ. [4]. Επίσης, η σελίδα «www.upsrtc.cm» προσφέρει υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τη μετακίνηση των πολιτών, χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Οι υπηρεσίες είναι πλήρεις και προσφέρετε μέχρι και η δυνατότητα κάποιος να κλίσει θέση και να αγοράσει το εισιτήριο ηλεκτρονικά. Στη Σιγκαπούρη, οι πολίτες έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσα από τη σελίδα «www.ecitizen.gv.sg». Ο σύνδεσμος «Transprt & Travel» οδηγεί στις υπηρεσίες για την μετακίνηση και τα οχήματα. Μέσα από αυτές, ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί για την κίνηση στους δρόμους, να βρει πληροφορίες για τη χρήση των μέσων μεταφοράς, για την έκδοση διπλώματος οδήγησης κλπ.. Η Ggle, μέσω των Ggle Maps, παρέχει δεδομένα για την κίνηση στις βασικές οδικές αρτηρίες 30 χωρών, χωρίς ωστόσο μέσα σε αυτές να είναι προς το παρόν η Ελλάδα. Όσων αφορά στις εφαρμογές για smartphnes, η Inrix Traffic προσφέρει ενημέρωση για την κίνηση σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας τα δεδομένα που λαμβάνει από όλους τους χρήστες της εφαρμογής. Η εφαρμογή συλλέγει ανώνυμα στοιχεία για την τοποθεσία του οχήματος, την ταχύτητά του κλπ. και τα αποστέλλει στον server, όπου γίνεται επεξεργασία των δεδομένων και τα αποτελέσματα αποστέλλονται πίσω στους χρήστες. Με αυτό τον τρόπο κάθε χρήστης συμμετέχει στην πληροφόρηση των υπολοίπων χρηστών, καθιστώντας την εξαιρετικά ακριβή, ιδίως αν το πλήθος των χρηστών είναι μεγάλο. 1.5 Διαθέσιμα Εμπορικά Προϊόντα Οι αντίστοιχες εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα, σχετικές με τη διαχείριση κλήσεων, δεν είναι πολλές. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση φαίνεται να παρέχεται από την εταιρεία Open Technlgy Services (OTS), η οποία από το 1993 δραστηριοποιείτε στην ανάπτυξη λογισμικού για την υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης και της Η/Δ. Ανάμεσα στις πολλές υπηρεσίες που προσφέρονται είναι και η «Διαχείριση Προστίμων Κ.Ο.Κ.». Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από την εφαρμογή αυτή είναι : Καταχώρηση Κλήσεων Παραβάσεων Κ.Ο.Κ. Καταχώρηση Κλήσεων Παραβάσεων Παρκόμετρων Αναζήτηση Κλήσεων Ακύρωση Κλήσης Καταχώρηση Οχήματος Εκτυπώσεις Κλήσεων Εκτυπώσεις Ειδοποιητηρίων Παρακάτω φαίνεται η οθόνη της εφαρμογής, μέσα από την οποία γίνεται η καταχώρηση μιας νέας κλήσης. Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσα από web brwser και όχι από κάποια κινητή συσκευή. Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 14

17 Εικόνα 4 Φόρμα εισαγωγής στοιχείων νέας κλήσης εφαρμογής OTS. [44] Στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Αμερική, η εταιρεία Advanced Public Safety (APS) έχει αναπτύξει διάφορες λύσεις για παροχή υπηρεσιών προς τα όργανα της αστυνομίας και τη εδραίωση της δημόσιας ασφάλειας. Κάποιες από τις υπηρεσίες που έχει αναπτύξει, είναι διαθέσιμες μέσα από PDAs και κινητά τηλέφωνα και αφορούν e-ticketing, traffic/parking citatins, crash reprts κα.. Σύμφωνα με την εταιρεία, το πρόγραμμα QuickTicket, μέσω του οποίου είναι δυνατή η έκδοση κλήσεων για τροχαίες παραβάσεις, επιτρέπει σε όργανα/αστυνομικούς να εκδίδουν κλήσεις από τους κινητούς υπολογιστές τους σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Το λογισμικό λαμβάνει δεδομένα από το CAD/mbile-data σύστημα και συμπληρώνει αυτόματα τα κατάλληλα δεδομένα σε μια ηλεκτρονική έκδοση της φόρμας κλήσεων του τμήματος Τροχαίας. Τα δεδομένα μπορούν, επίσης, να συμπληρωθούν στη φόρμα κλήσης μέσω σκαναρίσματος της άδειας οδήγησης του παραβάτη και της άδειας κυκλοφορίας του. Ο αστυνομικός ύστερα επιλέγει την κατάλληλη παράβαση από τη λίστα και το QuickTicket αυτόματα υπολογίζει και συμπληρώνει το κατάλληλο αριθμό πρωτοκόλλου, το ποσό πληρωμής της παράβασης και της πληροφορίες δικαστηρίου στην κλήση. Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 15

18 Εικόνα 5 Εφαρμογή QuickTicket για έκδοση κλήσεων. [45] Η Mtrla έχει αναπτύξει αντίστοιχα προϊόντα παρέχοντας υπηρεσίες ecitatin μέσα από κινητές συσκευές [28]. Παρ όλο που δεν παρέχει λεπτομερής πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των προϊόντων της, υπόσχεται ότι η χρήση τους επιφέρει ένα σύνολο από οφέλη όπως μείωση λαθών, μείωση απαιτούμενου χρόνου για την έκδοση μιας κλήσης, αύξηση αποδοτικότητας, ασφάλειας κλπ.. Άλλες εταιρείες, όπως η Zebra Technlgies (http://www.zebra.cm/us/en.html) και η Cardinal Tracking (http://www.cardinaltracking.cm/), έχουν αναπτύξει αντίστοιχα προϊόντα, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες e-ticketing και «επί τόπου» δυνατότητα εκτύπωσης των κλήσεων. Εικόνα 6 Σύστημα εταιρείας Zebra για την έκδοση και εκτύπωση κλήσεων. [46] Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 16

19 Κεφάλαιο 2 Σχεδιασμός Εφαρμογής Απαιτήσεις - Αντίμετρα 2.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις Περιγραφή Εφαρμογής Στόχος του πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ) που θα κατασκευαστεί είναι η παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και προς την αστυνομία σε θέματα που αφορούν τις μεταφορές. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι διαθέσιμες μέσω μιας εφαρμογής που θα εκτελείται στα κινητά τερματικά των χρηστών, είτε αυτά είναι τηλέφωνα (smartphnes), είτε είναι υπολογιστές tablet, PDAs κλπ.. Η πρόσβαση στο δίκτυο γίνεται είτε μέσω Wi-Fi, είτε μέσω του δικτύου 3G της κινητής τηλεφωνίας. Οι ομάδες χρηστών στους οποίους θα παρέχονται οι υπηρεσίες είναι δύο : Αυτή των αστυνομικών (plice) και αυτή των πολιτών (citizens). Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχονται προς τους αστυνομικούς είναι : Η ηλεκτρονική συμπλήρωση φόρμας για την έκδοση Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης (κλήση). Η ενημέρωση ενός οργάνου για το πλήθος των κλήσεων που έχει εκδώσει μέσα στη βάρδιά του. Ενημέρωση για την κατάσταση του διπλώματος ενός οδηγού και των παραβάσεων που έχει διαπράξει. Ενημέρωση για την κίνηση που επικρατεί στις βασικές οδικές αρτηρίες του Ν. Αττικής. Δυνατότητα συνομιλίας (shut bx) μέσω μηνυμάτων. Οι υπηρεσίες που παρέχονται προς τους πολίτες είναι : Ενημέρωση για την κατάσταση του διπλώματος (αν έχει αφαιρεθεί λόγω κάποιας παράβασης και μέχρι πότε, πότε λήγει η ισχύς του, κλπ). Ενημέρωση για τους βαθμούς ποινής ΣΕΣΟ που του έχουν καταλογιστεί και οι παραβάσεις που πρέπει να αποφύγει για να μην του αφαιρεθεί το δίπλωμα. Ενημέρωση για τις παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί και σε ποιες από αυτές δεν έχει εξοφληθεί το πρόστιμο. Ενημέρωση για την κίνηση που επικρατεί στις βασικές οδικές αρτηρίες του Ν. Αττικής. Δυνατότητα συνομιλίας (shut bx) μέσω μηνυμάτων. Στην Εικόνα 7 φαίνονται τα διαγράμματα περιπτώσεων των δύο ομάδων χρηστών. Στην Εικόνα 8 φαίνεται το διάγραμμα δραστηριότητας για την εκτύπωση μιας κλήσης από τον χρήστη «Πολίτη». Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με την αποστολή της κλήσης στο λογαριασμό του χρήστη και την ενημέρωσή του μέσω μηνύματος για την επιτυχημένη αποστολή. Το αντίστοιχο διάγραμμα για την περίπτωση έκδοσης νέας κλήσης από τον χρήστη «Αστυνομικό» φαίνεται στην Εικόνα 9. Η δραστηριότητα ξεκινάει με την εισαγωγή των βασικών στοιχείων του παραβάτη (Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος) στη φόρμα. Στη συνέχεια, η εφαρμογή λαμβάνει τα υπόλοιπα στοιχεία του χρήστη από τη βάση και συμπληρώνει αυτόματα τη φόρμα. Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με την επιτυχημένη καταχώρηση της κλήσης στη βάση. Ο σχεδιασμός της δραστηριότητας έγινε με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του χρόνου για την έκδοση μιας νέας κλήσης. Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 17

20 Εικόνα 7 Use Case UML διαγράμματα για τους χρήστες Πολίτη & Αστυνομικό Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 18

21 Εικόνα 8 Activity UML διάγραμμα για την εκτύπωση μιας κλήσης. Στην Εικόνα 10 φαίνεται το διάγραμμα της βάσης, στην οποία διατηρούνται όλα τα δεδομένα της εφαρμογής. Ο πίνακας «users» περιέχει τα στοιχεία των χρηστών όπως το username, το passwrd και το . Οι πίνακες «identificatin_cards», «licenses» και «vehicle_registratins» περιέχουν τα στοιχεία οδηγού και οχήματος. Στους πίνακες «municipalities» και «plice_departments» περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τους δήμους και τα αστυνομικά τμήματα (διευθύνσεις, τηλέφωνα κλπ.). Στον πίνακα «shutbx» αποθηκεύονται τα μηνύματα των χρηστών, ενώ ο πίνακας «fines» περιέχει τα υπάρχοντα είδη προστίμων βάσει του Κ.Ο.Κ., μαζί με τα στοιχεία τους (ύψος προστίμου, βαθμούς ποινής, κλπ.). Τέλος, οι κλήσεις αποθηκεύονται στον πίνακα «traffic_ffenses», ο οποίος περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται πάνω στο έντυπο για την έκδοση μιας κλήσης. Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 19

22 Εικόνα 9 Activity UML διάγραμμα για την έκδοση κλήσης. Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 20

23 Εικόνα 10 ER Μοντέλο της βάσης. Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 21

24 2.2 Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις Απαιτήσεις Ασφάλειας (security) Αυθεντικοποίηση : Επειδή κάθε χρήστης πρέπει να έχει πρόσβαση μόνο σε πληροφορίες που τον αφορούν και για τις οποίες είναι εξουσιοδοτημένος, είναι αναγκαία η χρήση ενός μηχανισμού αυθεντικοποίησης. Για το λόγο αυτό πριν την είσοδο ενός χρήστη στην εφαρμογή, του ζητείται η εισαγωγή ονόματος χρήστη και συνθηματικού μέσα από μια φόρμα «lgin», έτσι ώστε να αποκτήσει τα κατάλληλα «credentials» για την είσοδό του στο σύστημα. Ακεραιότητα : Τα δεδομένα που μεταφέρονται μέσω του διαδικτύου αφορούν βεβαιώσεις παραβάσεων στις οποίες περιέχονται πληροφορίες για το ποιος έχει υποπέσει στην παράβαση και το είδους της. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση ότι αυτά δεν θα αλλοιωθούν κατά τη μεταφορά τους από το κινητό τερματικό στο server, κάτι που θα είχε ως συνέπεια τον μη ορθό καταλογισμό των προστίμων στους παραβάτες. Αυτή η απαίτηση ασφάλειας καλύφτηκε με την χρήση συναρτήσεων κατακερματισμού (hash), από τις οποίες περνάνε τα δεδομένα που δεν πρέπει να αλλοιωθούν και το αποτέλεσμα συμπεριλαμβάνετε στο SOAP μήνυμα το οποίο αποστέλλεται στον server, όπου γίνεται και η επαλήθευση για το αν τα δεδομένα αλλοιώθηκαν κατά τη μεταφορά τους από κάποιο κακόβουλο χρήστη. Εμπιστευτικότητα : Τα δεδομένα είναι ευαίσθητα, καθώς σε αυτά εκτός του ότι περιέχονται προσωπικά στοιχεία του παραβάτη (αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ, κλπ), συμπεριλαμβάνονται και στοιχεία για τις παραβάσεις που έχει διαπράξει. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε αυτή η απαίτηση είναι με τη χρήση SSL κατά την επικοινωνία του κινητού τερματικού με τον server. Τα δεδομένα μεταφέρονται μέσα από το ασφαλές κανάλι που δημιουργεί ο μηχανισμός SSL, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα υποκλαπούν από κάποιον τρίτο. Εξουσιοδότηση : Κάθε ομάδα χρηστών δεν έχει τα ίδια δικαιώματα με τις υπόλοιπες ομάδες. Έτσι είναι απαραίτητος ένας μηχανισμός εξουσιοδότησης τους, ώστε χρήστες που δεν ανήκουν σε μια ομάδα με αυξημένα δικαιώματα να μην έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες. Αυτό επιτυγχάνετε μέσα από την εφαρμογή, η οποία ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκει ένας χρήστης, του δίνει πρόσβαση και σε διαφορετικές υπηρεσίες. Μη άρνηση της ευθύνης : Κάθε βεβαίωση παράβασης πρέπει να αποδεικνύετε ότι όντως βεβαιώθηκε και ποιό ήταν το όργανο που την βεβαίωσε. Επίσης πρέπει να πιστοποιείται η ώρα και η τοποθεσία της παράβασης. Έτσι, κάθε φορά που βεβαιώνεται μια παράβαση, στην βάση αποθηκεύονται τα στοιχεία του αστυνομικού που βεβαίωσε την παράβαση, καθώς και η ακριβής χρονοσφραγίδα τη στιγμή που γίνεται η εγγραφή (transactin) στη βάση του server. Διαθεσιμότητα : Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών είναι σημαντική, καθώς πρέπει ανά πάσα στιγμή οι πολίτες, αλλά πολύ περισσότερο τα όργανα της αστυνομίας, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες. Για την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, όσων αφορά στον server χρησιμοποιείται κάποιος εναλλακτικός στην περίπτωση που ο πρωτεύων δεν είναι διαθέσιμος. Η διαθεσιμότητα όσων αφορά στις υπηρεσίες δικτύου είναι ευθύνη του εκάστοτε παρόχου. Ιδιωτικότητα : Κάθε εφαρμογή που διαχειρίζεται ευαίσθητα δεδομένα πολιτών είναι απαραίτητο να συμμορφώνεται με τους κανόνες περί διατήρησης του ιδιωτικού απορρήτου των προσωπικών δεδομένων. Οι κανόνες αυτοί περιγράφονται στον κανονισμό 45/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [31]. Κατά το σχεδιασμό της εφαρμογής, ελήφθησαν υπ όψη αυτοί οι περιορισμοί και χρησιμοποιήθηκαν μέτρα ασφάλειας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών θα χρησιμοποιηθούν βάση των κανονισμών που έχουν θεσπιστεί. Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 22

25 2.2.2 Ευχρηστία (Usability) Η ευχρηστία στην περίπτωση της συγκεκριμένης εφαρμογής παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο λόγο των περιορισμένων χαρακτηριστικών των συσκευών στις οποίες θα εκτελείται (μικρή ανάλυση οθόνης, χαμηλή αντίθεση), αλλά και λόγω των συνθηκών στις οποίες θα χρησιμοποιείται (εν κινήσει). Σύμφωνα με το πρότυπο (standard) ISO 9241 (Εργονομικές Απαιτήσεις για την Εργασία Γραφείου με Τερματικά με Οπτικές Οθόνες), ευχρηστία είναι: «ο βαθμός στον οποίο ένα προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πετύχει συγκεκριμένους στόχους με αποτελεσματικότητα, ικανότητα και ικανοποίηση (από πλευράς χρήστη) μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο χρήσης.» [29] Κατά το σχεδιασμό της διεπαφής χρήστη (interface) της εφαρμογής, ελήφθησαν υπ όψη τα ακόλουθα : Κατανόηση του ποιοι είναι οι χρήστες της εφαρμογής και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και οι ανάγκες τους. Υιοθέτηση ενός απλού interface, χωρίς περιττά γραφικά τα οποία αφενός μπορεί να μπερδέψουν τον απλό χρήστη και αφετέρου να επηρεάσουν το χρόνο απόκρισης της εφαρμογής, δημιουργώντας δυσαρέσκεια στον τελικό χρήστη. Δημιουργία στοιχείων ελέγχου τα οποία διευκολύνουν και κάνουν πιο γρήγορη την πλοήγηση του χρήστη στις διάφορες οθόνες της εφαρμογής. Στην περίπτωση της εφαρμογής σε Andrid πρέπει να ληφθούν υπ όψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τρόπου με τον οποίο εκτελούνται και παραμένουν στη μνήμη οι διάφορες οθόνες μιας εφαρμογής. Έκθεση όλων των λειτουργιών της εφαρμογής στο χρήστη με την χρησιμοποίηση στοιχείων όπως το list view. Όλες οι λειτουργίες της εφαρμογής είναι προσβάσιμες μέσα από μία και μόνο οθόνη. Οι λειτουργίες είναι ταξινομημένες κατά ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά και εμφανίζονται στο χρήστη μέσα από ένα στοιχείο expandable list view, το οποίο επιτρέπει την εμφάνιση των λειτουργιών που ενδιαφέρουν το χρήστη και την απόκρυψη όλων των υπολοίπων. Χρησιμοποίηση χρωμάτων με μεγάλη αντίθεση. Χρήση διαλόγων επιβεβαίωσης για την εκτέλεση κρίσιμων ενεργειών, έτσι ώστε να προλαμβάνονται πιθανά λάθη των χρηστών Διαλειτουργικότητα Φορητότητα (Interperability Prtability) Ως διαλειτουργικότητα ορίζεται «η ικανότητα μεταφοράς και χρησιμοποίησης της πληροφορίας με ένα ομοιογενές και αποτελεσματικό τρόπο μεταξύ διαφόρων οργανισμών σε επίπεδο συστημάτων πληροφορικής» [30]. Στην περίπτωση εφαρμογών για κινητά τερματικά, η απαίτηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική μιας και η πρόσβαση στις πληροφορίες θα γίνεται από συσκευές που χρησιμοποιούν διαφορετικές πλατφόρμες λογισμικού (Andrid, ios, Windws Mbile), καθώς και από εφαρμογές web. Για την κάλυψη αυτής της απαίτησης, χρησιμοποιήθηκε τεχνολογία web services για την επικοινωνία της εφαρμογής με τον server. Όλες οι πληροφορίες μεταξύ client και server ανταλλάσσονται μέσω SOAP μηνυμάτων, τα οποία βασίζονται στην ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα XML Ευελιξία Δυνατότητα Συντήρησης (Maintainability) Επειδή η εφαρμογή διαχειρίζεται δεδομένα που έχουν να κάνουν με νόμους και οργανωτικά θέματα του κράτους, είναι σημαντικό να μπορούν να τροποποιηθούν εύκολα, ώστε να είναι πάντα ενημερωμένα. Έτσι, για παράδειγμα, όλες οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) κρατούνται σε ένα μόνο μέρος, στη βάση που υπάρχει στον server. Οποιαδήποτε αλλαγή συμβεί σε κάποια παράβαση καλύπτεται με την ενημέρωση μιας εγγραφής στον αντίστοιχο πίνακα της βάσης. Κάθε τερματικό από εκεί και πέρα θα χρησιμοποιεί την ενημερωμένη πληροφορία χωρίς να χρειαστεί καμία παρέμβαση στην εφαρμογή. Αντίστοιχα συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις, όπως με τους κωδικούς ΟΤΑ των Δήμων, οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν κατά την εφαρμογή οργανωτικών αλλαγών (π.χ. πρόγραμμα «Καλλικράτης») Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 23

26 2.2.5 Κλιμάκωση (Scalability) Η δυνατότητα κλιμάκωσης, ώστε να εξυπηρετηθεί ένας μεγάλος αριθμός χρηστών σε ώρες αιχμής, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίσει μια εφαρμογή η οποία παρουσιάζει μεγάλες αυξομειώσεις ανάλογα με την ώρα και την ημέρα. Τεχνικές Clud Cmputing θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην περίπτωση ύπαρξης δικτύου clud από κάποια δημόσια έμπιστη αρχή, καθώς τα δεδομένα που υπάρχουν στη βάση αφορούν προσωπικά στοιχεία πολιτών και δεν μπορούν να είναι εκτεθειμένα σε clud το οποίο ανήκει σε κάποιον τρίτο πάροχο Νομική Συμβατότητα (Legislative) Κάθε εφαρμογή Η/Δ πρέπει να είναι σύμφωνη με το νομικό πλαίσιο που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η εκάστοτε χώρα πάνω σε θέματα παροχής υπηρεσιών Η/Δ και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο βασικός κανονισμός που αφορά θέματα ιδιωτικότητας είναι ο 45/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ελληνική κυβέρνηση έχει εκδώσει διάφορες οδηγίες, όπως η 1/2010 σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, οι οποίες στηρίζονται στον νόμο 2472/1997 σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και της ιδιωτικής ζωής Απόδοση (Perfrmance) Όσον αφορά την απόδοση, λήφθηκε μέριμνα ώστε ο χρόνος εκτέλεσης μιας λειτουργίας να είναι ο ελάχιστος δυνατός, έτσι ώστε αφενός να μπορούν να εκτελεστούν περισσότερες λειτουργίες σε μικρό χρονικό διάστημα και αφετέρου να μειωθεί ο χρόνος χρήσης της εφαρμογής, αποδεσμεύοντας τη συσκευή για την εκτέλεση άλλων εργασιών. Στην περίπτωση της χρήσης από την αστυνομία για την βεβαίωση παραβάσεων, είναι σημαντική η όσο το δυνατόν ελαχιστοποίηση του χρόνου έκδοσης μιας κλήσης, έτσι ώστε τα όργανα της αστυνομίας να μην καθυστερούν και να μπορούν να ελέγξουν μεγαλύτερο αριθμό παραβατών. Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 24

27 Κεφάλαιο 3 Ανάπτυξη Εφαρμογής - Τεχνολογικά Εργαλεία 3.1 Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν Για την ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε κατά κύριο λόγο χρήση ελεύθερου λογισμικού και ανοιχτού κώδικα, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος ανάπτυξης. Oι τεχνολογίες που βασίζονται σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα κερδίζουν ολοένα και περισσότερους οπαδούς εξαιτίας της ευκαιρίας που δίνουν για βελτίωση και εξέλιξη τους από τους ίδιους τους χρήστες. Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι διαθέσιμα για τις περισσότερες από τις δημοφιλείς πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων, όπως Windws, Mac OS X, Linux, κ.α.. Λαμβάνοντας υπ όψη και τις απαιτήσεις της εφαρμογής που προαναφέρθηκαν, επιλέχθηκαν τα παρακάτω εργαλεία: Eclipse IDE : Για την ανάπτυξη του κώδικα επιλέχθηκε το Eclipse IDE fr Java EE Develpers έκδοση Indig, που παρέχει ένα ικανοποιητικό περιβάλλον για την ανάπτυξη εφαρμογών σε γλώσσες όπως η Java και η C++. Τόσο η ανάπτυξη του προγράμματος στην πλευρά του server, όσο και στη πλευρά του client, έγιναν στην γλώσσα Java. Για τη δημιουργία εφαρμογών στο Andrid είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του Andrid plugin στο περιβάλλον Eclipse, το οποίο επιτρέπει τη διαχείριση ενός Andrid prject παρέχοντας έλεγχο των Andrid SDK και AVD Manager μέσα από το IDE, η δημιουργία των apk αρχείων και εγκατάστασή τους κατευθείαν στον Andrid Emulatr και η πρόσβαση στο Dalvik Debug Mnitr Server (DDMS) του Andrid, καθώς και ένα υποτυπώδες γραφικό περιβάλλον για την δημιουργία των layut αρχείων. Andrid SDK : Το SDK του Andrid περιέχει όλα εκείνα τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη και την εκτέλεση εφαρμογών σε περιβάλλον Andrid. MySQL : Όλα τα δεδομένα της εφαρμογής στη μεριά του server αποθηκεύονται σε μία σχεσιακή βάση δεδομένων MySQL. Apache Axis2 : Ο Axis2 του Apache αποτελεί μια Web Services / SOAP / WSDL μηχανή και χρησιμοποιήθηκε για την παροχή των web services από τον server στους χρήστες του συστήματος. Apache Tmcat : Ο Apache Axis2 προϋποθέτει την ύπαρξη ενός server servlet cntainer και για το λόγο αυτό επιλέχθηκε ο Tmcat στην έκδοση 7.0. Buncy Castle : Η βιβλιοθήκη Buncy Castle αποτελεί μια υλοποίηση των βασικότερων αλγορίθμων ασφάλειας και είναι διαθέσιμη σε Java και C++. Χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη των απαιτήσεων ασφαλείας της εφαρμογής. Rampart : Το Rampart αποτελεί ένα mdule του Apache Axis 2, το οποίο παρέχει υπηρεσίες Web Services Security (WSS) σύμφωνα με τα πρότυπα του W3C. ksoap2 : Η επικοινωνία της εφαρμογής με τον server γίνεται μέσω web services και SOAP μηνυμάτων, τα οποία βασίζονται στην XML. Δυστυχώς, το Andrid δεν υποστηρίζει τη δημιουργία και διαχείριση SOAP μηνυμάτων, καθώς αυτή η τεχνολογία θεωρείται εν γένει πολύ απαιτητική για συσκευές με περιορισμένες δυνατότητες (κατά κύριο λόγο εξ αιτίας της δυσκολίας να γίνει parse ένα XML αρχείο). Συνεπώς, είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση μιας βιβλιοθήκης όπως η ksoap2, η οποία παρέχει κάποιες στοιχειώδεις συναρτήσεις για τη διαχείριση των SOAP μηνυμάτων. itext : H itext είναι μια βιβλιοθήκη δημιουργίας και επεξεργασίας αρχείων PDF, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία εγγράφων. JavaMail API : Το JavaMail API δεν υπάρχει στο βασικό πακέτο της Java (Java SE) και ως εκ τούτου, ούτε και στο Andrid. Για να χρησιμοποιηθεί, πρέπει να συμπεριληφθεί στο classpath της εφαρμογής. Είναι απαραίτητο για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και αρχείων στους λογαριασμούς των χρηστών. Έμπιστες Συνεργατικές Κινητές Υπηρεσίες Μεταφορών 25

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα:

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: «Εφαρμογές ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: Η μετάβαση από την υλοποίηση συστημάτων στην δημιουργία υπηρεσιών για τον πολίτη» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΖΑΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ vmizaras@infotrip.gr Συστήματα ευφυών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου e-παράβολο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ E-ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Α ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Δ.Ε.Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Η Ανάγκη Δημιουργία Μητρώου Δικαστικών Επιμελητών Ψηφιακές υπογραφές

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ελληνικής Αστυνομίας

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ελληνικής Αστυνομίας Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχος Ελευθέριος Λώλος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α. elolos@astynomia.gr 11ο Greek ICT Forum,, 04-05 05 Νοεμβρίου 2009, Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών Παναγιώτης Κρητιώτης ΑΜ 1607 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική Εργαλεία Προγραμματισμού Eclipse IDE Android SDK - ADT Plugin Προσομοιωτής

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η ταχύτητα, το προσιτό κόστος και η εύκολη πρόσβαση αποτελούν απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : 152.878/ΨΣ3853-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : 152.878/ΨΣ3853-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

.. Οι Αναπτυξιακές Προκλήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οι Ψηφιακές Υπηρεσίες. Θ.Καρούνος, Ερευνητής, ΕΜΠ, netmode.ntua.gr

.. Οι Αναπτυξιακές Προκλήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οι Ψηφιακές Υπηρεσίες. Θ.Καρούνος, Ερευνητής, ΕΜΠ, netmode.ntua.gr .. Οι Αναπτυξιακές Προκλήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οι Ψηφιακές Υπηρεσίες Θ.Καρούνος, Ερευνητής, ΕΜΠ, netmode.ntua.gr 10o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 1 Οκτωβρίου 2008 Ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στα ΚΕΠ οι αιτήσεις για το Επίδομα Θέρμανσης

Στα ΚΕΠ οι αιτήσεις για το Επίδομα Θέρμανσης ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr Στα ΚΕΠ οι αιτήσεις για το Επίδομα Θέρμανσης Με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Kλικ για επεξεργασία των στυλ του υποδείγματος

Kλικ για επεξεργασία των στυλ του υποδείγματος Kλικ για επεξεργασία του τίτλου Ενιαία Διαχείριση Σχέσεων Κράτους Πολιτών στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση Kλικ για επεξεργασία των στυλ του υποδείγματος Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Νίκος Σαριδάκης - Α. Στασής ΥΠΕΣ 1 ΤΠΕ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Τα ψηφιακά δίκτυα θα είναι άχρηστα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 1 ì Οδικός Χάρτης Εφαρμογής του Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μιχάλης Ψαλλίδας, Ομάδα Σχεδιασμού Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Γιάννης Τσόγκρης BU Manager Local Government

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Γιάννης Τσόγκρης BU Manager Local Government ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Γιάννης Τσόγκρης BU Manager Local Government Το πλαίσιο Στα πλαίσια της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα Οργανισμών, Υπηρεσιών και Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση

Διαλειτουργικότητα Οργανισμών, Υπηρεσιών και Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση Διαλειτουργικότητα Οργανισμών, Υπηρεσιών και Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση Δρ. Γ. Χαραλαμπίδης, Υπεύθυνος Έρευνας egovernment & ebusiness Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ. 1174. Θέμα: Εσωτερικός κανονισμός για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών

Αριθ. πρωτ. 1174. Θέμα: Εσωτερικός κανονισμός για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. 1174 Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

για την αξιοποίηση των ασύρματων επικοινωνιών

για την αξιοποίηση των ασύρματων επικοινωνιών Οι Δράσεις της ΚτΠ ΑΕ για την αξιοποίηση των ασύρματων επικοινωνιών Δρ. Χάρης Στελλάκης Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 16 Μαρτίου 2009 Ο ρόλος της ΚτΠ Α.Ε. Διοίκηση και Διαχείριση Έργων ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης m o re than s o f t w a re 6 λόγοι για να επιλέξετε την υπηρεσία Απαλλαγείτε άµεσα από εργασίες που απαιτούν σηµαντικούς πόρους και προσθέτουν πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

Nέο Πρόγραμμα Δι@ύγεια. Αθήνα, Ιούνιος 2014

Nέο Πρόγραμμα Δι@ύγεια. Αθήνα, Ιούνιος 2014 Nέο Πρόγραμμα Δι@ύγεια Αθήνα, Ιούνιος 2014 Το «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σήμερα Δημοσίευση όλων των πράξεων και αποφάσεων Από τον Οκτώβριο του 2010 δημοσιεύονται στο http://et.diavgeia.gov.gr όλες οι πράξεις και αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013)

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Χειμερινό Εξάμηνο (6ο) Διδάσκων: Κων/νος Στεργίου 6/4/2014 Σύστημα Κράτησης Αεροπορικών Θέσεων Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στα θέματα διαβούλευσης για το «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Απαντήσεις στα θέματα διαβούλευσης για το «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Απαντήσεις στα θέματα διαβούλευσης για το «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ Εισαγωγικά 1. Η ΚΕΔΚΕ, στο πλαίσιο του ρόλου της στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και με βάση τη στρατηγική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 4 1.1 ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Έκδοση 2.4 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ Α/Α Τίτλος Έργου - Σημαία Συνοπτική Περιγραφή Φορέας Άσκησης Πολιτικής 1 Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικο ύ Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και την λοιπή Γενική Κυβέρνηση Οι προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Α) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ηλεκτρονικές εξετάσεις αξιολόγησης επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 B / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα