Ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κύπρο: διαδικασίες και προεκτάσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κύπρο: διαδικασίες και προεκτάσεις"

Transcript

1 Ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κύπρο: διαδικασίες και προεκτάσεις Λουκά Παναγιώτης Πανεπιστήμιο Frederick & Νεοφύτου Λεύκιος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Η επέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, με την εφαρμογή του Περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Νόμου του 2005, μπορεί να νοηθεί ως μια στρατηγική συμμαχία μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την μεγιστοποίηση της παροχής εκπαιδευτικών ευκαιριών, την προαγωγή της έρευνας, την ανταπόκριση σε τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές ανάγκες και την αποφυγή της μετανάστευσης ειδικευμένων επαγγελματιών (brain drain). Ο νόμος του 2005 έθεσε τα θεμέλια δια των οποίων η επέκταση της παροχής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα γίνεται χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης διασφάλισαν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των σπουδών, στηρίχθηκαν στη λογική του κράτους ως ανταγωνιστή, ελεγκτή και τοποτηρητή και όχι ως συνεταίρου. Με δεδομένο ότι στις μέρες μας η ανώτερη εκπαίδευση είναι πλέον βασικό αγαθό, το κράτος οφείλει να το παρέχει ισότιμα και σταθεί δίπλα και όχι απέναντι από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στη βάση τούτων, το παρών άρθρο παρουσιάζει τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την ίδρυση των πρώτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κύπρο θέτοντας παράλληλα ποικίλους προβληματισμούς που αφορούν στην έννοια της ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους φοιτητές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Εισαγωγή Η μαζικοποίηση της Ανώτερης Εκπαίδευσης που παρατηρείται στις μέρες μας αποτελεί ιστορική αναγκαιότητα. Κατά το δεύτερο μισό του 20 ου αιώνα η ανώτερη εκπαίδευση ενισχύθηκε παγκοσμίως σε μέγεθος και σε σημασία ώστε να ικανοποιηθούν αναδυόμενες κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές ανάγκες. Περισσότεροι νέοι επιζητούσαν πρόσβαση σε ανώτερη εκπαίδευση, περισσότεροι εργοδότες επιζητούσαν κατάλληλα καταρτισμένους αποφοίτους πανεπιστημίων και περισσότερες χώρες επιζητούσαν την επέκταση της ανώτερης εκπαίδευσης ως καταλύτη ανάπτυξης (Sommers, 2004). Ενδεικτικά, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 το 58% των Κυπρίων αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνέχιζε τις σπουδές του σε ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, ενώ στο τέλος της δεκαετίας του 2010 το 81% (Στατιστική Υπηρεσία, 2010). Η Κύπρος, ανεξάρτητο κράτος από το 1960, απέκτησε το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το 1992, ενώ απέκτησε και άλλα δύο δημόσια πανεπιστήμια, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2006 και το 2007, αντίστοιχα. Από το 1960 λειτουργούσαν όμως μη πανεπιστημιακά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, δημόσια και ιδιωτικά. Οι ανάγκες για ανώτερη εκπαίδευση ήταν μεγαλύτερες, γεγονός που οδηγούσε τους Κύπριους φοιτητές να σπουδάζουν κυρίως στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1992 το 41% των Κυπρίων φοιτητών σπούδαζε στο εξωτερικό, ενώ μόνο το 69% στην Κύπρο. Το 2008 τα ποσοστά αυτά διαφοροποιήθηκαν, αφού το 55% των Κυπρίων φοιτητών σπούδαζε στο εξωτερικό, ενώ μόνο το 45% στην Κύπρο (Στατιστική Υπηρεσία, 2010). 552

2 Η ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο από το 1960 μέχρι το 2007 Μέσα σε αυτό το σκηνικό ο ιδιωτικός τομέας ανέλαβε πρωτοβουλίες για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από το 1980 ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) ξεκίνησαν τη λειτουργία τους παρέχοντας σε φοιτητές τη δυνατότητα απόκτησης τίτλου σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού, μετά από μερική φοίτηση στην Κύπρο. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στα ιδρύματα αυτά ήταν περίπου 1000 (Στατιστική Υπηρεσία, 2007α). Κατά την αρχική αυτή περίοδο απουσίαζε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση για την ίδρυση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των ιδρυμάτων αυτών. Το 1996 αποτέλεσε τη χρονιά κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμος (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2011), με τον οποίο ρυθμίστηκε η ίδρυση, η λειτουργία και ο έλεγχος των ΙΣΤΕ. Κύρια πρόνοια του Νόμου ήταν η σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ) που υποβάλει εισηγήσεις στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για την ίδρυση νέων ΙΣΤΕ και την εγγραφή νέων προγραμμάτων σπουδών. Οι ΙΣΤΕ προσφέρουν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών (απόκτηση Πιστοποιητικών, Διπλωμάτων, Ανώτερων Διπλωμάτων και Πτυχίων), αλλά και μεταπτυχιακών προγραμμάτων (απόκτηση Μάστερ). Μία άλλη πρόνοια του Νόμου ήταν η θεσμοθέτηση εθελοντικής διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων των ΙΣΤΕ. Η διαδικασία τέθηκε υπό τον έλεγχο του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέλη του ΣΕΚΑΠ διορίζονται εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκοί με θέσεις σε υψηλές βαθμίδες σε πανεπιστήμια. Κατά το 2011 λειτουργούσαν στην Κύπρο 30 ΙΣΤΕ, από τις οποίες οι 26 πρόσφεραν συνολικά 161 αξιολογημένα-πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών (ΣΕΚΑΠ, 2011). Τα 55 από αυτά τα προγράμματα ήταν επιπέδου Πτυχίου ή Μάστερ (ΣΕΚΑΠ, 2011). Στις ΙΣΤΕ φοιτούσαν την ίδια χρονιά περίπου φοιτητές. Το γεγονός αυτό φανερώνει την άνθιση της ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, αφού ο αντίστοιχος αριθμός το 1980 ήταν μόνο σχεδόν 1000 (Στατιστική Υπηρεσία, 2007). Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων Το μέγεθος κάποιων ΙΣΤΕ ως προς τον αριθμό προγραμμάτων σπουδών και τον αριθμό των φοιτητών πυροδότησε ένα κοινωνικό διάλογο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ως αποτέλεσμα θεσπίστηκε ο Περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Νόμος του 2005 (ΕΑΙΠ, 2006). Ο Νόμος αυτός προνοούσε ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κύπρο, με συγκεκριμένες προδιαγραφές και καθορισμένη αποστολή. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αποκτούσαν, σύμφωνα με το Νόμο, νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο Μητρώο Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ο Νόμος επέτρεπε τη δημιουργία κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύματα που αποσκοπούσαν στην προαγωγή της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης και της παιδείας, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Περαιτέρω, σκοποί ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου καθορίστηκαν η καλλιέργεια, η διάχυση, η εφαρμογή και η διεπιστημονική ανταλλαγή γνώσεων, καθώς και η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης με διεθνή 553

3 αναγνώριση. Οι πιο πάνω σκοποί θα επιτυγχάνονταν μέσω: (α) δημιουργίας αυτοτελούς διοικητικής και ακαδημαϊκής οντότητας, που θα διασφάλιζε την ελεύθερη και δημοκρατική λειτουργία των ακαδημαϊκών διαδικασιών, (β) την παροχή στις αρμόδιες κρατικές αρχές και προς τους εμπλεκόμενους φορείς, υπεύθυνης λογοδότησης προς τις αρμόδιες αρχές, (γ) ενθάρρυνσης και τη διευκόλυνσης της έρευνας, (δ) της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την κοινωνία και την οικονομία, (ε) τη διεθνή παρουσία και την προβολή του πανεπιστημίου, (στ) τη συνεργασία με ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα για την προαγωγή της ευρωπαϊκής συνεργασίας και κατανόησης μέσω της εκπαίδευσης, και (ζ) τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελεύθερης ακαδημαϊκής αναζήτησης. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μπορούσαν να ιδρυθούν εφόσον η ακαδημαϊκή και διοικητική τους δομή ακολουθούσε αυτήν των δημόσιων πανεπιστημίων. Σύμφωνα με το Νόμο, κάθε προτεινόμενο πανεπιστήμιο πρέπει να αποτελείται από τρεις τουλάχιστον Σχολές. Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που άπτονταν της λειτουργίας του πανεπιστημίου και έχει την αρμοδιότητα της επικύρωσης των αποφάσεων του άλλου ανώτατου θεσμικού οργάνου, της Συγκλήτου. Η Σύγκλητος έχει αρμοδιότητα επί των ακαδημαϊκών θεμάτων. Του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου προΐσταται ο Πρόεδρος, ενώ της Συγκλήτου ο Πρύτανης, ο οποίος εκλέγεται από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού. Τα υπόλοιπα θεσμικά σώματα του πανεπιστημίου ήταν οι Σχολές, οι οποίες υποδιαιρούνταν σε Τμήμα. Οι Σχολές και τα Τμήματα, σύμφωνα με το Νόμο, έχουν Συμβούλια στα οποία συμμετέχουν τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού και αιρετοί φοιτητές. Στα Συμβούλια Σχολών προΐσταται ο Κοσμήτορας, ενώ στα Συμβούλια Τμημάτων ο Πρόεδρος. Στο ακαδημαϊκό προσωπικό των ιδιωτικών πανεπιστημίων, σύμφωνα με το Νόμο, περιλαμβάνεται το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ). Τα μέλη ΔΕΠ κατέχουν διδακτορικό τίτλο και απασχολούνται σε πλήρη βάση στη διδασκαλία και την έρευνα. Στο Νόμο καθορίζεται ότι τα προσόντα των μελών ΔΕΠ, ο τρόπος επιλογής τους και οι όροι υπηρεσίας και ανέλιξής τους είναι αντίστοιχα με τα διεθνή πρότυπα και τα ισχύοντα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και διαβαθμίζονται ιεραρχικά σε καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθηγητές και λέκτορες. Η αίτηση για ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού πανεπιστημίου προνοείται ότι πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: (α) προτεινόμενο Καταστατικό Χάρτη, (β) Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, (γ) περιγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας και των εγκαταστάσεων και των νομικών διευθετήσεων για την κατοχή τους, (δ) προβλεπόμενο συνολικό αριθμό φοιτητών (ανώτερος των 1000, πέραν των 250 φοιτητών στο πρώτο έτος σπουδών), (ε) σχέδιο ανάπτυξης, (στ) μελέτη βιωσιμότητας, (ζ) ύψος των διδάκτρων, (η) λεπτομέρειες για τις προτεινόμενες Σχολές, και (θ) αριθμό διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, το σύστημα μισθοδοσίας και τα καθήκοντά του. Η αξιολόγηση αιτήσεων για ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων ανατέθηκε στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ), η οποία διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας στις αρχές του Με βάση το Νόμο, ο Πρόεδρος και δύο μέλη της ΕΑΙΠ προέρχονταν από το ΣΕΚΑΠ. Την 554

4 επταμελή Επιτροπή συμπλήρωναν άλλοι τέσσερις καθηγητές πανεπιστημίου από τρεις διαφορετικές χώρες. Η πρώτη σύνθεση της ΕΑΙΠ περιλάμβανε Κύπριους ακαδημαϊκούς που είχαν θητεύσει ως Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, ή Κοσμήτορες Σχολών σε πανεπιστήμια της Κύπρου, της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Με βάση το Νόμο, αιτήσεις για ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού πανεπιστημίου μπορούσαν να υποβληθούν στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού από νομικά μόνο πρόσωπα και στη συνέχεια διαβιβάζονταν στην ΕΑΙΠ για εξέταση. Η εξέταση των αιτήσεων από την ΕΑΙΠ γίνονταν με τη συνδρομή Ομάδων Ειδικών που διορίζονταν από την ΕΑΙΠ με προκαθορισμένους όρους εντολής. Η διαδικασία εξέτασης μιας αίτησης γίνεται σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο το προτεινόμενο ιδιωτικό πανεπιστήμιο ιδρύεται και εγγράφεται στο Μητρώο, αποκτώντας νομική υπόσταση. Στο δεύτερο στάδιο, το νεοϊδρυθέν πανεπιστήμιο, προχωρεί σε ενέργειες για να λειτουργήσει και να δεχθεί φοιτητές και αποκτούσε Αρχική Άδεια Λειτουργίας με ισχύ τεσσάρων ετών. Στο τρίτο στάδιο, το εν λειτουργία ιδιωτικό πανεπιστήμιο αποκτούσε μόνιμη Άδεια Λειτουργίας, αφού υπέβαλλε Έκθεση στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για την πρόοδο που είχε επιτελεστεί. Σε όλα τα στάδια η τελική απόφαση λαμβανόταν από το Υπουργικό Συμβούλιο, ενδεικτικό της σημασίας που αποδόθηκε από την Κυπριακή πολιτεία στο νέο αυτό θεσμό. Εξέταση των πρώτων αιτήσεων για ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων Μετά την ψήφιση του Περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Νόμου, τέσσερεις ΙΣΤΕ υπέβαλαν αίτηση για μετεξέλιξη σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, οι τρεις για κερδοσκοπικού και η μία για μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΕΑΙΠ, 2011). Οι αιτήσεις αυτές διαβιβάστηκαν στην ΕΑΙΠ που τις εξέτασε ταυτόχρονα. Η εξέταση των αιτήσεων ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του Η εξέταση των αιτήσεων έγινε με τη συνδρομή δέκα Ομάδων Ειδικών (ΕΑΙΠ, 2007α). Στις Ομάδες Ειδικών μετείχαν 45 μέλη, στην πλειονότητά τους ακαδημαϊκοί. Οι Ειδικοί αυτοί προέρχονταν κατά κύριο λόγο από την Ελλάδα (44%), την Κύπρο (20%), την Ευρώπη (18%) και τις Ηνωμένες Πολιτείες (18%) (ΕΑΙΠ, 2007β). Οι Ομάδες αυτές πραγματοποίησαν επί τόπου επισκέψεις στα προτεινόμενα πανεπιστήμια, είχαν συναντήσεις με τις Προσωρινές Διοικούσες Επιτροπές και το προτεινόμενο Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό. Η διαδικασία αυτή διήρκησε από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο του Η Ομάδα Δομών ήταν αρμόδια να εξετάσει σε ιδρυματικό επίπεδο τις προτεινόμενες δομές διοίκησης, οικονομικής διαχείρισης, και ακαδημαϊκής αυτοτέλειας. Η Ομάδα Φοιτητικής Μέριμνας ήταν αρμόδια να εξετάσει όλες τις πτυχές των προνοιών της φοιτητικής μέριμνας και της ευρύτερης στήριξης των φοιτητών. Η Ομάδα Υποδομών ήταν αρμόδια να εξετάσει τις κτηριακές υποδομές, τον εξοπλισμό, τη βιβλιοθήκη, τα εργαστήρια και τις λοιπές μαθησιακές υποδομές (ΕΑΙΠ, 2007α). Σε αυτές τις Ομάδες Ειδικών μετείχαν και τεχνοκράτες. Άλλες επτά Ομάδες Ειδικών ήταν επιφορτισμένες με την εξέταση των προτεινόμενων σχολών και προγραμμάτων σπουδών. Το Σεπτέμβριο του 2007 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και την ΕΑΙΠ η θετική αξιολόγηση τριών από τις τέσσερεις αιτήσεις και η εγγραφή 555

5 τριών νέων ιδιωτικών πανεπιστημίων στο Μητρώο Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ, 2007γ). Στα Πανεπιστήμια αυτά εγκρίθηκαν συγκεκριμένες σχολές και προγράμματα σπουδών που θα μπορούσαν να προσφέρουν. Τα προγράμματα αυτά ήταν κυρίως προγράμματα που οι ΙΣΤΕ, από τις οποίες προήλθαν, είχαν ήδη υποβάλει επιτυχώς σε διαδικασία αξιολόγησης πιστοποίησης, μέσω του ΣΕΚΑΠ. Λόγω του ότι τα τρία νέα πανεπιστήμια λειτουργούσαν ήδη ως ΙΣΤΕ, απέκτησαν από την 1 η Οκτωβρίου 2007 και Αρχική Άδεια Λειτουργίας. Στα ιδιωτικά αυτά πανεπιστήμια, πέρα από τις εγγραφές πρωτοετών φοιτητών, υπήρξαν και οι μετεγγραφές φοιτητών προερχόμενων από τις προϋπάρχουσες ΙΣΤΕ, δηλαδή τα κολέγια που εξελίχθηκαν σε πανεπιστήμια. Συνολικά, στα τρία αυτά πανεπιστήμια λειτουργούσαν 14 Σχολές που πρόσφεραν 65 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Τα Πανεπιστήμια αυτά συμπλήρωσαν την 1 η Οκτωβρίου 2011 τέσσερα χρόνια λειτουργίας και αναμένεται η Πολιτεία να χορηγήσει σε αυτά Άδεια Λειτουργίας. Θεωρητικές προεκτάσεις της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης των πρώτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κύπρο Η διαδικασία της αναγνώρισης των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κύπρο, απηχεί την προσπάθεια ικανοποίησης των αναγκών της κοινωνίας για ανώτερη εκπαίδευση. Απηχεί επίσης μια εμπρόθετη προσπάθεια υπέρβασης του φραγμού που τίθεται από το «numerus clausus» και τον περιορισμό του αριθμού των εισακτέων στα κρατικά πανεπιστήμια. Περισσότεροι Κύπριοι έχουν πλέον την ευκαιρία να αποκτήσουν πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών σπουδάζοντας στον τόπο τους. Επιπλέον, με την υιοθέτηση ενός αυστηρού πλαισίου αδειοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων, η κυπριακή πολιτεία ικανοποιεί τη ζήτηση, αλλά παράλληλα βεβαιώνεται πως αυτό δε γίνεται ερήμην της ποιότητας. Κατ αυτό τον τρόπο διαφαίνεται ότι η κοινωνική διάσταση του εγχειρήματος -η οποία υλοποιείται εν μέρει με την επίταση της προσφοράς εκπαιδευτικών ευκαιριών- πραγματοποιείται εντός ενός φιλόδοξου σχεδιασμού για την ανώτερη εκπαίδευση: όχι μόνο ως «θεραπαινίδα της οικονομίας» αλλά ως θεσμός προώθησης της γνώσης που παράγεται σε επιτόπιο επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο προδιαγράφεται η επιδίωξη για συμμετοχή στην παραγωγή λόγου και όχι μόνο στην κατανάλωση και εφαρμογή εξωγενώς παραχθείσας γνώσης (Κουτσελίνη, 2009). Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν πρέπει μόνο να αποδείξουν ότι προσφέρουν υψηλού επιπέδου διδασκαλία και απονέμουν πτυχία σε ικανοποιητικό αριθμό φοιτητών, αλλά παράλληλα ότι διαθέτουν θεσμούς και μηχανισμούς για διενέργεια καινοτόμου έρευνας και διάχυσητων ευρημάτων της. Κατά συνέπεια, το εγχείρημα της πιστοποίησης της ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο περιστρέφεται γύρω από τους άξονες της ποιότητας και της επέκτασης της ισότητας στην πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Η παραδοχή αυτή επιβάλλει ρηξικέλευθη προσέγγιση που υπερβαίνει στεγανά που θέλουν το κράτος να λειτουργεί ως ανταγωνιστής. Το κράτος αναμένεται να δρα ως αρωγός των ιδιωτικών οργανισμών. Το στοίχημα της ποιότητας, τίθεται λοιπόν από κοινού, κράτος και ιδιώτες. Η επίκληση της ποιότητας δεν πρέπει να λειτουργεί ως μηχανισμός αποκλεισμού που ενεργοποιείται εκ των υστέρων και ερήμην κρατικής αρωγής. Με δεδομένο τον στόχο της μεγιστοποίησης της πρόσβασης στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η ποιότητα απαιτεί συμμαχία και συμβιβασμό μεταξύ του καπιταλισμού και των κοινωνικών δυνάμεων. Απαιτεί αυτό που ο Ντελόρ (1992) οραματίζεται για την Ευρώπη: ένα καπιταλιστικό νεοφιλελεύθερο μετα-κράτος 556

6 πρόνοιας. Η πρόσφατη συζήτηση που πυροδοτήθηκε κατόπιν της δήλωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας (27 Δεκεμβρίου 2011) για αναστολή των αδειών λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστήμιων εάν δεν συμμορφωθούν με τις σχετικές πρόνοιες του Υπουργείου Παιδείας για τα δίδακτρα, καταδεικνύει επακριβώς την λογική που θέλει το κράτος ως χωροφύλακα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σαφώς βέβαια, δεν υποστηρίζουμε την ανεξέλεγκτη επιβολή και επαύξηση των διδάκτρων. Εντούτοις, οφείλουμε να αναλογιστούμε εάν ο τρόπος με τον οποίο το δημοκρατικό κράτος καθορίζει τις τιμές αυθαίρετα, χωρίς κριτήρια και δημόσια διαβούλευση είναι εν τέλει επωφελές για την εκπαίδευση στη σύγχρονη κυπριακή πολιτεία. Όπως υποστηρίζει ο Θεοφάνους (2012), η κυβερνητική πολιτική και η φιλοσοφία που διέπει τον κρατικό προϋπολογισμό στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξισώνει όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αδιαφορώντας για τα διαφορετικά επίπεδα στις επενδύσεις που το κάθε ένα από αυτά μπορεί να έχει κάνει σε σχέση με την ανάπτυξη και την προώθηση της διδασκαλίας και της έρευνας. Ως εκ τούτου, η επίτευξη των κρατικών αναπτυξιακών στόχων για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια (π.χ. αναβάθμιση έρευνας, συνεχή ενίσχυση με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, αναβάθμιση εγκαταστάσεων, εμπλουτισμό βιβλιοθηκών, υψηλότερους μισθούς για το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό) είναι σχεδόν αδύνατη εφόσον τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν απολαμβάνουν κρατικούς πόρους. Μέχρι στιγμής, τα δεδομένα από το χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο καταδεικνύουν ότι μακράν απέχουμε από το όραμα του Ντελόρ (1992) για ένα καπιταλιστικό νεοφιλελεύθερο μετα-κράτος πρόνοιας. Εξαιρώντας από τη συζήτηση μας στο παρόν άρθρο τα ερευνητικά κονδύλια, τους υψηλούς μισθούς και ωφελήματα που παρέχονται στα κρατικά πανεπιστήμια, εστιάζουμε στην ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών που απολαμβάνουν οι φοιτητές των δημοσίων και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πέραν του ότι αμφότεροι απολαμβάνουν κρατικής φοιτητικής χορηγίας, οι φοιτητές στα κρατικά πανεπιστήμια εξαιρούνται από την υποχρέωση της καταβολής διδάκτρων για τις προπτυχιακές σπουδές. Παράλληλα, οι φοιτητές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια καταβάλλουν πολύ περισσότερα δίδακτρα για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές. Προκύπτει, λοιπόν, ασύμμετρη μεταχείριση των φοιτητών. Καταλήγοντας σε ένα απλοϊκό ίσως συμπέρασμα, που όμως απηχεί εν πολλοίς την κοινή γνώμη, οι οικογένειες των φοιτητών του ιδιωτικού τομέα όχι μόνο καταβάλλουν δίδακτρα για τις σπουδές των παιδιών τους αλλά παράλληλα επιχορηγούν τις σπουδές των φοιτητών στα δημόσια πανεπιστήμια, μέσω της φορολογίας. Βέβαια, προκύπτει το εύλογο επιχείρημα ότι η προνομιακή μεταχείριση των φοιτητών του δημοσίου είναι απότοκο της αξιοκρατίας: οι καλύτεροι φοιτητές μπαίνουν στα δημόσια πανεπιστήμια και ως εκ τούτου κερδίζουν το δικαίωμα της δωρεάν παιδείας. Η ρητορική αυτή είναι συμφυής με τη δομολειτουργική θεώρηση της εκπαίδευση ως μηχανισμού που επιτελεί τις λειτουργίες της επιλογής και της νομιμοποίησης της επιλογής για την κατανομή των κοινωνικών ρόλων (Blackledge & Hunt, 2004). Από την άλλη όμως, η ρητορική αυτή θέτει την επέκταση της ανώτερης εκπαίδευσης στον αντίποδα των αρχών στις οποίες βασίστηκε: τη διασφάλιση της ποιότητας και στην προώθηση της ισότητας στην πρόσβαση. Διαφαίνεται ότι η υπερκείμενη (και τραγελαφική) παραδοχή που διέπει αυτή τη θεώρηση είναι ότι οι φοιτητές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι υποδεέστερης ποιότητας και ως εκ τούτου οφείλουν να 557

7 πληρώνουν άνισα -και περισσότερο- για τις σπουδές τους, οι οποίες όμως είναι και αυτές υποδεέστερες. Αναλογιζόμενοι ότι το κόστος ανά φοιτητή στα κρατικά πανεπιστήμια ανέρχεται κατά μέσο όρο πέραν των και παράλληλα η κυβέρνηση αρνείται το δικαίωμα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια να έχουν έσοδα ανά φοιτητή που και με τις αυξήσεις είναι λιγότερο του 50% του κόστους ανά φοιτητή στα κρατικά πανεπιστήμια (Θεοφάνους, 2012), προκύπτει το εύλογο ερώτημα εάν η χαμηλότερη ποιότητα των σπουδών στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι τυχαία ή εμπρόθετη. Όπως υπογραμμίζεται στο κλασσικό πλέον σύγγραμμα της UNESCO (1999) Εκπαίδευση. Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της, «η εξασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση και η ισότητα όλων προς την πρόσβαση σ αυτήν, προϋποθέτουν τη συμβολή διαφόρων παραγόντων, κυρίως όμως του κράτους» (σσ ). Στο πλαίσιο αυτό, η ισότητα ευκαιριών πρόσβασης στην ανώτερη εκπαίδευση δε συνεπάγεται την φοίτηση χάριν της φοίτησης σε ιδρύματα αμφιβόλου ποιότητας. Συνεπάγεται ότι το κράτος παρέχει μέσα (θεσμικά, οικονομικά, τεχνολογικά) που βοηθούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να ικανοποιήσουν τους δείκτες ποιότητας που τίθενται από τα ευρωπαϊκά θέσμια και τη διαδικασία της Μπολόνια (ENQA, 2009). Κατά συνέπεια, μέσω της συνέργειας -και όχι του ανταγωνισμού- κράτους και ιδιωτών, η ισότητα στην πρόσβαση, μετατρέπεται σε ισότητα στην πρόσβαση στην ποιοτική ανώτερη εκπαίδευση. Προς την κατεύθυνση αυτή, μπορεί να υιοθετηθεί απαλλαγή όλων από την καταβολή διδάκτρων. Αυτό ίσως να μην είναι εφικτό λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο «των ισχνών αγελάδων» που σήμερα διανύουμε. Εναλλακτικά, μπορεί να υιοθετηθεί η καταβολή χαμηλών διδάκτρων από όλους, στη βάση βέβαια εισοδηματικών κριτηρίων. Προϋπόθεση όμως για τούτα είναι η ενοποίηση των θεσμών πρόσβασης στην ανώτερη εκπαίδευση και η συνακόλουθη υιοθέτηση κοινών μηχανισμών κατανομής θέσεων που προσφέρονται από δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όπως προτείνει και ο Θεοφάνους (2012), η πολιτεία θα μπορούσε να καταβάλλει ένα ποσό σε όλους τους φοιτητές και αυτοί να κάνουν τις επιλογές φοίτησης τους ανάλογα, πληρώνοντας τον παροχέα εκπαίδευσης που επιθυμούν, δημόσιο ή ιδιωτικό. Με δεδομένο βέβαια το υφιστάμενο κυπριακό σύστημα, οι προαναφερθείσες ευκταίες εισηγήσεις μπορούν να θεωρηθούν ως ρηξικέλευθες. Εντούτοις, η επιπλέον αρωγή προς τον ιδιωτικό τομέα θα μπορούσε να γίνει πιο συντηρητικά και σταδιακά. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να διατηρηθεί η μερίδα του λέοντος για τα κρατικά πανεπιστήμια και παράλληλα να δίνεται μια επιχορήγηση της τάξης του 25% της επιχορήγησης των δημοσίων πανεπιστήμια, για το σύνολο της ιδιωτικής εκπαίδευσης ως αντιστάθμισμα για την πληρωμή μέρους των διδάκτρων των φοιτητών ή/και ενίσχυση της έρευνας (Θεοφάνους, 2012). Η επιχορήγηση των ιδιωτικών πανεπιστήμιων δε θα γίνεται βέβαια ερήμην κριτηρίων. Ως εκ τούτου, η κρατική αρωγή θα δίνεται στη βάση λ.χ. του αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών, των αναπτυξιακών έργων, της επάρκειας των ιδρυμάτων στη διαχείριση αλλά και προσέλκυση χρηματικών κονδυλίων -είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό είτε από άλλες πηγές. Τέτοιες προσεγγίσεις είναι πλέον αναγκαίες για να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες των ανθρώπων και της συνακόλουθης επιμήκυνσης της ελάχιστης περιόδου φοίτησης. Για το μεγαλύτερο ίσως μέρος του πληθυσμού, η 558

8 βασική εκπαίδευση δε σταματά στο γυμνάσιο. Ειδικότερα δε στην περίπτωση της Κύπρου, όπου 81% των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνεχίζει τις σπουδές του σε ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης (Στατιστική Υπηρεσία, 2010), είναι προφανές ότι βασική εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει πλέον και την ανώτερη εκπαίδευση. Όταν λοιπόν το κράτος δεν ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση οφείλει να προβεί σε στρατηγικές συμμαχίες με τον ιδιωτικό τομέα που εγγυούνται την ποιότητα των σπουδών και παράλληλα διασφαλίζουν ισότιμη μεταχείριση των πολιτών. Συγκεφαλαιώνοντας, λοιπόν, θεωρούμε ότι καλώς υιοθετήθηκαν οι συγκεκριμένες διαδικασίες για την αδειοδότηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εντούτοις, η προσπάθεια αυτή αναπτύχθηκε στη βάση λογικής του κράτους ανταγωνιστή, ελεγκτή και τοποτηρητή και όχι συνεταίρου. Με δεδομένο ότι στις μέρες μας η ανώτερη εκπαίδευση είναι πλέον βασικό αγαθό, το κράτος οφείλει να το παρέχει ισότιμα σε όλους. Και για το σκοπό αυτό πρέπει να σταθεί δίπλα και όχι απέναντι από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αναφορές Ελληνόφωνες Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (2007α, 2 Ιουνίου). Ανακοίνωση προς τον τύπο. Ανακτήθηκε 1 Σεπτεμβρίου 2011, από Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (2007β, 2 Ιουνίου). Ανακοίνωση προς τον τύπο. Ανακτήθηκε 1 Σεπτεμβρίου 2011, από Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (2007γ, 13 Σεπτεμβρίου). Ανακοίνωση προς τον τύπο. Ανακτήθηκε 1 Σεπτεμβρίου 2011, από Θεοφάνους, Α. (2012,Φεβρουάριος). Η πολιτική οικονομία των διδάκτρων. Προς μια ορθολογιστική επαναξιολόγηση. Εργασία που παρουσιάστηκε σε Σεμινάριο του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Λευκωσία, 1 η Φεβρουαρίου Κουτσελίνη, Μ. (2009). Αναλυτικά προγράμματα και διδασκαλία. Λευκωσία: Έκδοση της συγγραφέως Ντελόρ, Ζ. (1992). Η Ευρωπαϊκή πρόσκληση. (Ι. Λαμπρινάκη, Γ. Μητροπούλου, και Κ. Στουμπιάδης, Μετ.). Αθήνα: Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη Στατιστική Υπηρεσία (2007). Στατιστικοί Δείκτες της Εκπαίδευσης. Λευκωσία: Κυπριακή Δημοκρατία. Στατιστική Υπηρεσία (2010). Στατιστικοί Δείκτες της Εκπαίδευσης. Λευκωσία: Κυπριακή Δημοκρατία. Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (2011). Αξιολογημένα προγράμματα σπουδών κατά κολλέγιο. Ανακτήθηκε 1 Οκτωβρίου, 2011, από 559

9 Χριστόφιας, Δ. (2011, Δεκέμβριος). Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια. Ομιλία που αναγνώστηκε στο 38ο Συνέδριο της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων, Λευκωσία, 27η Δεκεμβρίου. Ανάκτηση από δημήτρη-χριστόφια-και-του-γγ-της-εδον-χάρη-καράμανου-στο- 38ο/ Αγγλόφωνες Blackledge, D. & Hunt, B. (2004). Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. (Μ. Δεληγιάννη, Μετ.). Αθήνα: Μεταίχμιο European Network of Quality Assurance (2009). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki: ENQA. Sommers, P. (2006). Demand for Higher education. Στο Northwest Ohio Regional Economic Development Association (NORED) Washington Higher Education Funding and Enrolment Study for the Washington Learns Committee. Ανακτήθηκε 18 Σεπτεμβρίου, 2011, από _000.pdf UNESCO (1999). Εκπαίδευση. Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της. Έκθεση της διεθνούς επιτροπής για την εκπαίδευσης στον 21 ο αιώνα. (Ομάδα Εργασίας του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, Μετ.). Αθήνα: Gutenberg. 560

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Δρ Δέσποινα Μαρτίδου-Φορσιέρ Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 24 Νοεμβρίου 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το θέμα της διασφάλισης ποιότητας στην ανώτερη εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΙ ΠΕΡΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (Ι ΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΧΟΛΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.1.2 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

24 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

24 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ανδρέας Θεοφάνους (με τη συμβολή ομάδας εργασίας) 24 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2017 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Πρυτάνεως του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Χαιρετισμός Πρυτάνεως του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Χαιρετισμός Πρυτάνεως του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Σε εκδήλωση με θέμα «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Κύπρο με Ιδιαίτερη Έμφαση στο ΤΕΠΑΚ Προβλήματα και Προοπτικές» 26 Σεπτεμβρίου 2013, Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Κριτήρια και δείκτες ποιότητας 6 (1) Τα εφαρμοζόμενα κριτήρια εκφράζονται σε αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και σχετίζονται με την Αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μάνος Παπάζογλου ειδικός σύμβουλος υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δρ. Μάνος Παπάζογλου ειδικός σύμβουλος υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Δρ. Μάνος Παπάζογλου ειδικός σύμβουλος υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Η Πρόκληση της Μεταρρύθμισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Προϋπόθεση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 1. Η διεθνής συζήτηση για

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας Συναντήσεις Εργασίας (20 & 21/03/2017) Συνάντηση Εργασίας ΑΔΙΠ, Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Στόχοι. διδασκαλίας.

Δομή και Στόχοι. διδασκαλίας. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης, όπως αργότερα μετονομάστηκε, δραστηριοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση 9 o Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» -7-9 Νοεμβρίου 2013 Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013 Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πανεπιστημίου Κύπρου για Διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας

Πολιτική Πανεπιστημίου Κύπρου για Διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας Πολιτική Πανεπιστημίου Κύπρου για Διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας Εισαγωγή Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο αναβάθμισης της ποιοτικής διδασκαλίας και της αναγνώρισης της διδακτικής αριστείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Συνελεύσεις Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού 18 Ιανουαρίου 2013

Γενικές Συνελεύσεις Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού 18 Ιανουαρίου 2013 Γενικές Συνελεύσεις Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού 18 Ιανουαρίου 2013 1 Πρόγραμμα Συνέλευσης Στρατηγικοί Στόχοι 2010-2020 Υφιστάμενη Κατάσταση Οικονομική Κρίση Ευκαιρία για Ενίσχυση Ποιότητας και

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Βασικά σημεία της σύμβασης Διασυνοριακή εκπαίδευση Διαπανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών Διεθνή προσόντα πρόσβασης 2

Παρουσίαση Βασικά σημεία της σύμβασης Διασυνοριακή εκπαίδευση Διαπανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών Διεθνή προσόντα πρόσβασης 2 Η Σύμβαση Αναγνώρισης της Λισαβόνας κριτήρια και διαδικασίες, διασυνοριακή εκπαίδευση, διαπανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών και διεθνή προσόντα πρόσβασης Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Παπαηλιού Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής Καθηγητή Νικόλα Παπαμιχαήλ

Χαιρετισμός Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής Καθηγητή Νικόλα Παπαμιχαήλ Χαιρετισμός Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής Καθηγητή Νικόλα Παπαμιχαήλ στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου «Φίλοι του ΤΕΠΑΚ» Τετάρτη 23 Μαρτίου, 2011 Πανιερώτατε, Αξιότιμοι βουλευτές, Έντιμοι δήμαρχοι, Φίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν. Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.3549/2007) Το ΥΠΕΠΘ είναι αρωγός κάθε προσπάθειας ανάπτυξης της δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας {Πιστοποιήσεις Φορέα Ευρωπαϊκές Συμμετοχές} Φεβρουάριος 2016 Εισαγωγή Από την ίδρυσή του, το Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη για ενοποίηση και εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου

Η ανάγκη για ενοποίηση και εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου Η ανάγκη για ενοποίηση και εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Ημερίδα για το Νόμο-Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής:

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1 Ύψος Διδάκτρων Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1.1. Επίπεδο Μάστερ 3.1.1.1 Mεταπτυχιακά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Αρ. Φακ.: 16.3.5.002 ΕΠ Τηλ.: 22800123 Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Η ρ ώ ω ν Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ 9, Π ο λ υ τ ε χ ν ε ι ο ύ π ο λ η Ζ ω γ ρ ά φ ο υ, Ζ ω γ ρ ά φ ο υ

Η ρ ώ ω ν Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ 9, Π ο λ υ τ ε χ ν ε ι ο ύ π ο λ η Ζ ω γ ρ ά φ ο υ, Ζ ω γ ρ ά φ ο υ Ζωγράφου 9-7-2011 Θέμα: Απόφαση ΔΕ για το προσχέδιο νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η ΔΕ της ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ μετά από συζήτηση για το προσχέδιο νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που δημοσιοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012 Αρ. 4335, 25.5.2012 56(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 144 του 1989 137 του 1990 53(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότηση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας

Συγκρότηση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Πατρών Δεκέμβριος 2008 Συγκρότηση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας 1. Ορισμός...1 2. Πολιτική Έρευνας...1 3. Πρόσκληση - Θεματικές περιοχές...2 4. Τρόπος Συγκρότησης Δικτύου...2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2008

ΟΙ ΠΕΡΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2008 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παράρτημα ΙΙΙ (Ι): 3.7.1998 ΟΙ ΠΕΡΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2008 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία. Νοέμβριος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 2.12.004 ΕΠ, 2.12.005 ΕΠ Τηλ.: 22800123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ κ. π. 2.1.3.δ ΑΡΧΙΚΟΣ 58.700.000 ευρώ ΤΡΕΧΩΝ 86.500.000 ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Μέχρι 30/11/06 ανέρχεται σε ποσοστό 60% ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ. Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.

H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ. Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4/2017. Ανδρέας Θεοφάνους (με τη συμβολή ομάδας εργασίας)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4/2017. Ανδρέας Θεοφάνους (με τη συμβολή ομάδας εργασίας) 18/10/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4/2017 Ανδρέας Θεοφάνους (με τη συμβολή ομάδας εργασίας) Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Τίτλος: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αρ. Θέσεων: Δέκα (10) Κατηγορία: Με συμβόλαιο για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα ένα (1)

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαίρη Κουτσελίνη Πρόεδρος του Φορέα

Καθ. Μαίρη Κουτσελίνη Πρόεδρος του Φορέα Ο Περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμο του 2015, Ν.136(i)/2015-16 Καθ. Μαίρη Κουτσελίνη Πρόεδρος του

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Υποβολή στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 6 «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ρ ώ ω ν Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ 9, Π ο λ υ τ ε χ ν ε ι ο ύ π ο λ η Ζ ω γ ρ ά φ ο υ, Ζ ω γ ρ ά φ ο υ

Η ρ ώ ω ν Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ 9, Π ο λ υ τ ε χ ν ε ι ο ύ π ο λ η Ζ ω γ ρ ά φ ο υ, Ζ ω γ ρ ά φ ο υ Ζωγράφου, 11-7-2011 Αρ. Πρωτ. 250 Προς :κα. A. Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Κοιν.: κα. Φ. Γεννηματά, Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σπουδαστές, με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 4 MAΪΟΥ 2009 Το Προεδρείο, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 2 του Κανονισμού 1, - έχοντας υπόψη την απόφασή

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί ανά τον κόσμο >Τα προσόντα που απαιτούνται και η διαδικασία πρόσληψης σε 20 χώρες

Πώς επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί ανά τον κόσμο >Τα προσόντα που απαιτούνται και η διαδικασία πρόσληψης σε 20 χώρες Review from 22/04/2013 Articlesize (cm2): 1288 ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, από σελίδα 20 Customer: Author: Rubric: ΠΑΙΔΕΙΑ Subrubric: Εκπαίδευση/Εκπαιδευτικοί Mediatype: Print Πώς επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί ανά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Η Γενική Συνέλευση του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης συμφωνεί με την ανάλυση και τις θέσεις που διατυπώνονται στην πρόσφατη σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία ή/ και η ενίσχυση υποδομών και θεσμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές 11.1 Εισαγωγή Οι μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΣ) αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διαδικασία και Προσδιορισμός Κριτηρίων Πιστοποίησης Καθ. Βασ. Τσιάντος, Μέλος του Δ.Σ. της Α.ΔΙ.Π Οκτώβριος 2014 ΑΔΙΠ / HQA ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

11 η Συνάντηση Εργασίας Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών με τη συμμετοχή του Τ.Ε.Ε.

11 η Συνάντηση Εργασίας Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών με τη συμμετοχή του Τ.Ε.Ε. 11 η Συνάντηση Εργασίας Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών με τη συμμετοχή του Τ.Ε.Ε. Ο Πρύτανης του Ε.Μ.Π. Καθηγητής κ. Κ. Μουτζούρης, ο προεδρεύων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία σχολικής μονάδας στο κυπριακό εκπαιδευτικό συγκείμενο

Αυτονομία σχολικής μονάδας στο κυπριακό εκπαιδευτικό συγκείμενο Αυτονομία σχολικής μονάδας στο κυπριακό εκπαιδευτικό συγκείμενο Δρ Θεόδωρος Θεοδώρου Παρουσίαση στο συνέδριο «Εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία στην Κύπρο και στον διεθνή χώρο - 40 χρόνια δράσης του ΚΟΕΔ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ THΣ 4ης MAΪOΥ 2009 1 ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Κανονισμού 2, - έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Βραβεύτηκε από την UNESCO το 2002

Βραβεύτηκε από την UNESCO το 2002 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΔΡΑ UNESCO για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη Βραβεύτηκε από την UNESCO το 2002 Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 109(Ι) του 2005 Ο ΠΕΡΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (Ι ΡΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Αριθµός 109(Ι) του 2005 Ο ΠΕΡΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (Ι ΡΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4019, 29.7.2005 Ν. 109(Ι)/2005 Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµος του 2005 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ημοσιογραφική ιάσκεψη της ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ρ έσποινα Μαρτίδου Φορσιέρ ιευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Εισαγωγή Τα Εργαστήρια και οι Ομάδες Ερασιτεχνικής Δημιουργίας του Δήμου Καλλιθέας λειτουργούν αδιάλειπτα

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) του Προγράμματος Erasmus+ στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Mέτρο 2.5: Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Νοέμβριος, 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) είναι ο αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» Άρθρο 8, παρ. 2 (εδάφιο β) και παρ. 4 (εδάφιο α) Με στόχο, αφενός, την επιτυχή εφαρμογή του νέου Νόμου για μια ποιοτική αλλαγή στη λειτουργία των ΑΕΙ και, αφετέρου, την αποφυγή τυχόν νομικών εμπλοκών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 367

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 367 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 367 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή για Έρευνα που πιθανό να παραχωρηθούν από την Κυβέρνηση του Μεξικού για το έτος 2014 Γίνονται δεκτές από το Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 16.4.01 ΕΠ Τηλ.: 22800123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 16.5.5075 ΕΠ Τηλ.: 22 800 123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής εργασιών

Πρόσκληση υποβολής εργασιών 3 ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής εργασιών Η Συντονιστική και η Επιστημονική Επιτροπή του 3 ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 84 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αθήνα, Σάββατο 13 Μαϊου 2017 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 13 Μαΐου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Αρχές Λειτουργίας Το Πανεπιστήµιο, όπως όλοι οι θεσµικοί φορείς, πρέπει να προσαρµόζεται στις κοινωνικές και οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανονισμός Υποτροφιών της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Σελίδα 1 Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα