Προπόνηση µυϊκής δύναµης, αυξητική ορµόνη και τεστοστερόνη αγοριών προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προπόνηση µυϊκής δύναµης, αυξητική ορµόνη και τεστοστερόνη αγοριών προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας"

Transcript

1 Προπόνηση µυϊκής δύναµης, αυξητική ορµόνη και τεστοστερόνη αγοριών προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας AΘANAΣIOY ZAKA και KΩNΣTANTINOY MAN POYKA Eργαστήριο Eργοφυσιολογίας Tοµέας Bιολογικών Eφαρµογών Tµήµα Eπιστήµης Φυσικής Aγωγής και Aθλητισµού Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ΠEPIΛHΨH ZAKAΣ A. και MAN POYKAΣ K. Προπόνηση µυϊκής δύναµης, αυξητική ορµόνη και τεστοστερόνη αγοριών προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας. Kινησιολογία, Tόµ. 1, Nο. 1, σελ , Προσδιορίστηκε η αυξητική ορµόνη, η τεστοσερόνη, η µυϊκή δύναµη και η µεταξύ τους σχέση, καθώς και οι µεταβολές τους µετά απο προπόνηση µακράς διάρκειας σε οµάδα εξάσκησης (A), που αποτελούνταν από 18 δεκάχρονα, 19 δεκατριάχρονα και 18 δεκαεξάχρονα αγόρια και σε οµάδα ελέγχου (B) του ίδιου περίπου αριθµού αγοριών αντίστοιχων ηλικιών. Tα επίπεδα της αυξητικής ορµόνης και τεστοτερόνης προσδιορίστηκαν µε ραδιοανοσολογικές µεθόδους (RIA) στον ορό αίµατος και η µέγιστη δύναµη µετρήθηκε στο ισοκινητικό δυναµόµετρο (Cybex II) σε ποικίλες γωνικακές ταχύτητες. H οµάδα A προπονήθηκε για 3 µήνες, 3 φορές την εβδοµάδα µε διαλειµµατική προπόνηση υψηλής έντασης (80-85% max) στο κυκλοεργόµετρο και ήπιας έντασης (30-40% max) στο δάπεδο µε γυµναστικές ασκήσεις ενώ η οµάδα B συµµετείχε µόνο στο πρόγραµµα Φυσικής Aγωγής του σχολείου. Mετά την προπονητική περίοδο τα επίπεδα των ορµονών στην οµάδα A αυξήθηκαν µόνο στους 13χρονους (p 0.05) και 16χρονους (p 0.01). Στην οµάδα B δεν παρατηρήθηκαν µεταβολές και στις τρεις ηλικίες. H µέγιστη ισοκινητική δύναµη αυξήθηκε σηµαντικά στην οµάδα A, ενώ στην οµάδα B αυξήθηκε µόνο στις γωνιακές ταχύτητες µε µικρή αντίσταση. H σχέση της δύναµης µε τις προαναφερόµενες ορµόνες ήταν χαµηλή. Tα επίπεδα της αυξητικής ορµόνης και τεστοστερόνης στον ορό του αίµατος δε µεταβάλλονται στα αγόρια προεφηβικής ηλικίας, ανεξάρτητα από την ένταση της προπόνησης, ενώ στα αγόρια της εφηβικής ηλικία η υψηλή ένταση αποτέλεσε µέσο διέγερσης αυτών των ορµονών, µε αποτέλεσµα την αύξηση των επιπέδεων τους. H προπόνηση µε υψηλή ένταση αύξησε τη µέγιστη δύναµη σε µικρές και µεγάλες αντιστάσεις (οµάδα A), ενώ η χαµηλή ένταση αύξησε τη µυϊκή δύναµη µόνο σε µικρές αντιστάσεις (οµάδα B). Συµπεραίνεται ότι η αύξηση της µυϊκής δύναµης σε αγόρια προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας µπορεί να οφείλεται περισσότερο σε άλλους παράγοντες και λιγότερο σε ορµονικούς. Λέξεις κλειδιά: ΠPOEΦHBIKA AΓOPIA, EΦHBIKA AΓOPIA, AYΞHTIKH OPMONH, TEΣTOΣTEPONH, MYΪKH YNAMH Η συµµετοχή παιδιών µικρής ηλικίας σε αθλητικές δραστηριότητες και αγωνίσµατα συναγωνισµού αυξήθηκε τα τελευταία 10 χρόνια. Oι περισσότερες έρευνες που αναφέρονται στην παιδική ηλικία, αφορούν περισσότερο την αερόβια ικανότητα και λιγότερο τη µυϊκή δύναµη (Bar-Or 1989) και τα επίπεδα ορµονών. Η µυϊκή δύναµη στα αγόρια προεφηβικής ηλικίας εξελίσσεται παράλληλα µε τη φυσιολογική ανάπτυξη και είναι αποτέλεσµα 1

2 ωρίµανσης του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος (Molnar and Alexander 1973, Sailors and Berg 1987). Η γρηγορότερη αύξηση της µυϊκής δύναµης κατά την αναπτυξιακή περίοδο παρατηρείται στα αγόρια, γύρω στον ένα χρόνο µετά τη ραγδαία αύξηση του αναστήµατος (Canon and Bailey 1974). Η αυξητική ορµόνη και τεστοστερόνη είναι αναγκαίες στα παιδιά για τη φυσιολογική τους ανάπτυξη. Η αυξητική ορµόνη εκκρίνεται κατά παλµικό τρόπο και τα επίπεδα της είναι ίδια σε όλη την αναπτυξιακή περίοδο (Tanner 1978). Οι Malina και Bouchard (1991) αναφέρουν ότι οι µέσες συγκεντρώσεις της αυξητικής ορµόνης αυξάνονται από την παιδική µέχρι την εφηβική ηλικία και οι µεγαλύτερες παρατηρούνται κατά την αλµατική αύξηση του αναστήµατος. Η τεστοστερόνη έχει αναβολική δράση στο µυϊκό ιστό και σχετίζεται µε τη µυϊκή δύναµη (Tepperman 1973). Τα επίπεδα της είναι χαµηλότερα στην προεφηβική ηλικία και υψηλότερα στην εφηβική (Tanner 1978). Η έρευνα που αφορά την επίδραση της σωµατικής άσκησης στην έκκριση των ορµονών αυτών στα παιδιά και τους εφήβους είναι περιορισµένη. Τα επίπεδα της αυξητικής ορµόνης αυξάνονται κατά την εκτέλεση της βραχείας άσκησης στα αγόρια προεφηβικής (Oseid and Hermansen 1971), και εφηβικής ηλικίας (Wirth et al. 1978), ενώ τα επίπεδα της τεστοστερόνης παραµένουν αµετάβλητα κατά την προεφηβική ηλικία και αυξάνονται κατά την εφηβεία (Fahey et al. 1979). Η επίδραση της σωµατικής άσκησης στη µυϊκή δύναµη των αγοριών που βρίσκονται στην αναπτυξιακή περίοδο δεν έχει διευκρινισθεί ακόµη πλήρως. Παλαιότερα υπήρχε η άποψη ότι µε την προπόνηση η µυϊκή δύναµη βελτιώνεται αποτελεσµατικά µόνο µετά την εφηβεία (Bottger 1964). Σήµερα είναι αποδεκτό ότι αυτή βελτιώνεται σηµαντικά µε την είσοδο στην εφηβεία και εξαρτάται από το βαθµό εξέλιξης της ωρίµανσης και της κατάλληλης προπόνησης (Sailors and Berg 1987). Όσον αφορά τα αγόρια της προεφηβικής ηλικίας υπάρχουν απόψεις που υποστηρίζουν ότι η µυϊκή δύναµη δεν βελτιώνεται πέραν από εκείνη που αποδίδεται στη φυσιολογική ωρίµανση, λόγω των µη επαρκών επιπέδων των ανδρογόνων (American Academy of Pediatrics 1983). Υπάρχουν όµως και αντίθετες απόψεις, που υποστηρίζουν ότι η µυϊκή δύναµη βελτιώνεται µε την προπόνηση, έστω και αν η έκκριση των ανδρογόνων βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα (Weltman et al. 1986). Τελευταία διατυπώνεται και η άποψη, ότι η µυϊκή δύναµη που βελτιώνεται µε την προπόνηση δύναµης στα προεφηβικά αγόρια πιθανόν να µην εξαρτάται από το στάδιο της φυσιολογικής ωρίµανσης, αλλά από τα επίπεδα των ανδρογόνων που ενδεχοµένως να αυξάνονται από τη συστηµατική προπόνηση δύναµης µακράς περιόδου (Bar-Or 1989). Η ασυµφωνία τον αποτελεσµάτων αποδίδεται στη διαφορετική µεθοδολογική προσέγγιση που έχει γίνει µέχρι τώρα. εν υπάρχει µια µελέτη που να συµπεριλαµβάνει όλους τους παράγοντες που µπορούν να τεκµηριώσουν τα αποτελέσµατα της προπόνησης, όπως είναι για παράδειγµα η βιολογική ωρίµανση του ατόµου, ο τύπος του δυναµόµετρου, η ελεγχόµενη ατοµική επιβάρυνση, ο τύπος της προπόνησης, τα επίπεδα ορµονών και η οµάδα ελέγχου. Τα προπονητικά µέσα που χρησιµοποιήθηκαν από τους ερευνητές για τη βελτίωση της µυϊκής δύναµης στα αγόρια της προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας ήταν περισσότερο µε κλασικά βάρη (Sailors and Berg 1987, Ramsay et al. 1990) και λιγότερο µε δυναµόµετρα ισοκινητικού τύπου (Weltman al. 1986). Το εργοµετρικό ποδήλατο ως προπονητικό µέσο, καθώς και το είδος της διαλειµµατικής προπόνησης µε µεγάλη και µικρή επιβάρυνση, ως µέσο για τη βελτίωση της µυϊκής δύναµης και την αύξηση των επιπέδων της αυξητικής ορµόνης και τεστοστερόνης, δεν 2

3 έχουν µελετηθεί µέχρι τώρα. Σκοπός αυτής της µελέτης ήταν να προσδιορίσει την αυξητική ορµόνη και τεστοστερόνη στον ορό του αίµατος, τη µυϊκή δύναµη και τη µεταξύ τους σχέση, καθώς επίσης και τις µεταβολές τους µετά από προπόνηση µακράς περιόδου σε αγόρια προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ οκιµαζόµενοι. Στη µελέτη συµπεριλήφθηκαν εκατόν δέκα (110) αγύµναστοι υγιείς µαθητές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ηλικίας 10, 13 και 16 ετών γεννηµένοι στο πρώτο εξάµηνο του έτους (Ιανουάριος-Ιούνιος). Η επιλογή των αγοριών, εκτός από τη χρονολογική ηλικία, βασίστηκε και στη βιολογική τους ανάπτυξη. Η εξακρίβωση του σταδίου ανάπτυξης σε κάθε δοκιµαζόµενο χωριστά έγινε σύµφωνα µε τα 5 στάδια ανάπτυξης κατά Tanner (1962). Στην ηλικία των 10 ετών τα άτοµα βρίσκονταν στο στάδιο ανάπτυξης 1, στην ηλικία των 13 ετών βρίσκονταν στα στάδια 2-4, και στην ηλικία των 16 ετών βρίσκονταν στο στάδιο 5. Κανένα άτοµο δε συµµετείχε σε συστηµατικό πρόγραµµα προπόνησης τα τελευταία χρόνια και η µόνη φασική δραστηριότητα ήταν η φυσική αγωγή του εβδοµαδιαίου προγράµµατος του σχολείου. Η επιλογή έγινε τυχαία από σχολεία του κέντρου της πόλης θεσσαλονίκης και η συµµετοχή στο πρόγραµµα προπόνησης επετράπη µόνο µετά από ιατρική γνωµάτευση. Όλα τα αγόρια, καθώς και οι γονείς τους, πληροφορήθηκαν για τη διαδικασία της έρευνας και η συµµετοχή τους, που ήταν εθελοντική, έγινε µετά από την έγγραφη συγκατάθεση τον γονέων. Οι εξεταζόµενοι και των τριών ηλικιών χωρίστηκαν σε δύο οµάδες, την πειραµατική ή οµάδα εξάσκησης (Α, 55 άτοµα) και την οµάδα ελέγχου (Β, 55 άτοµα). Βιοχηµικός προσδιορισµός ορµονών. Για τον προσδιορισµό των επιπέδων της αυξητικής ορµόνης και της τεστοστερόνης στο αίµα, έγινε λήψη φλεβικού αίµατος (5 ml) µε ενδοφλέβιο καθετήρα σε 55 αγόρια και των δύο οµάδων (οµάδα Α=29, οµάδα Β=26). Η αιµοληψία έγινε το πρωί σε ηρεµία και τα άτοµα ήταν νηστικά. Μετά την αιµοληψία το αίµα φυγοκεντρήθηκε και ο ορός διατηρήθηκε στους -20 C µέχρι την ανάλυση. Τα επίπεδα της αυξητικής ορµόνης και τεστοστερόνης στον ορό αίµατος προσδιορίστηκαν µε ραδιοανοσολογικές µεθόδους (RIA), σύµφωνα µε τη µέθοδο Mollinatti και συνεργατών (1969) για την αυξητική ορµόνη και τη µέθοδο Abraham (1977) για την τεστοστερόνη. Τα αντιδραστήρια που χρησιµοποιήθηκαν ήταν της εταιρίας SORIN Βίοmedical Company (Italy). Μετρήσεις µυϊκής δύναµης. Για τον προσδιορισµό της µυϊκής δύναµης καταγράφηκε η ροπή του τετρακεφαλου και των οπισθίων µηριαίων (δεξί σκέλος) πριν και µετά την τρίµηνη προπόνηση. Η µέτρηση έγινε σε ισοκινητικό δυναµόµετρο (Cybex II, Lumex Inc., Ronkonkoma. N.Υ., 11779). Η µέγιστη ροπή καταγράφηκε σε Nm ανά 5 µοίρες σε όλο το εύρος κίνησης της άρθρωσης µε ειδικό πρόγραµµα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πριν τη δοκιµασία είχε προηγηθεί 5-λεπτη προθέρµανση σε κυκλοεργόµετρο. Οι εξεταζόµενοι, αφού είχαν πληροφορηθεί για την όλη δαδικασία της εξέτασης, κάθονταν στη συνέχεια δεµένοι στην πολυθρόνα του δυναµόµετρου µε τα γόνατα λυγισµένα στις 90. Τα χέρια ήταν σταυρωµένα στο στήθος και το αριστερό σκέλος ήταν ελεύθερο. Ο µοχλοβραχίονας αντίστασης του δυναµόµετρου τοποθετήθηκε 5-10 εκατοστά πάνω από τον αστράγαλο. Το ίδιο έγινε και για τους 10-χρονους στους οποίους χρησιµοποιήθηκε ο µικρός βραχίονας. Η εξοικείωση του εξεταζόµενου µε το δυναµόµετρο έγινε µε την εκτέλεση µερικών δοκιµαστικών προσπαθειών. Η έκταση του τετρακεφάλου 3

4 άρχιζε από τις 90 (λυγισµένο γόνατο) µέχρι τις 0 (πλήρης έκταση). Η κάµψη των οπισθίων µηριαίων άρχιζε αντίθετα, από τις 0 έως τις 90 (κάµψη γόνατος). Η εκτέλεση των προσπαθειών άρχιζε από τη γωνιακή ταχύτητα µε µικρή αντίσταση (300 s -1 ) και προοδευτικά έφτανε στη γωνιακή ταχύτητα µε µεγάλη αντίσταση (30 s -1 ). Οι προσπάθειες σε κάθε ταχύτητα ήταν τρεις, από τις οποίες καταγραφόταν η τιµή της καλύτερης προσπάθειας. Το διάλειµµα ανάµεσα σε κάθε προσπάθεια ηταν 30 sec, και ανάµεσα στις γωνιακές ταχύτητας 60 sec. H καταγραφή της ροπής του τετρακεφαλου και των οπισθίων µηριαίων έγινε στις γωνιακές ταχύτητες: 30, 60, 120, 180 και 300 s -1. Προσδιορισµός της µέγιστης καρδιακής συχνότητας. Για τον προσδιορισµό της µέγιστης καρδιακής συχνότητας, όλα τα αγόρια και των τριων ηλικιών υποβλήθηκαν σε µέγιστη δοκιµασία στο κυκλοεργόµετρο, πριν από την προπονητική περίοδο. Η µέτρηση έγινε για να καθοριστεί η ένταση µε την οποία θα επιβαρύνονταν τα αγόρια στο πρόγραµµα προπόνησης και να υπολογιστεί η επιβάρυνση των αγοριών της οµάδας ελέγχου από το πρόγραµµα φυσικής αγωγής του σχολείου. Ο έλεγχος της καρδιακής συχνότητας σε όλη τη διάρκεια της δοκιµασίας έγινε µε ψηφιακό καρδιοταχό- µετρο (Cardionics, Sweden). Για την επίτευξη της µέγιστης καρδιακής συχνότητας οι δοκιµαζόµενοι υποβλήθηκαν σε προοδευτικά αυξανόµενες επιβαρύνσεις µέχρι εξάντλησης. Μετά από προκαταρκτικές µετρήσεις για κάθε ηλικία οι αρχικές επιβαρύνσεις για τα αγόρια ηλικίας 10, 13 και 16 ετών ήταν αντίστοιχα 50, 100 και 125 W. Κάθε φορτίο διαρκούσε για 6 min και αυξανόταν προοδευτικά µε φορτία των 25 W, µέχρι που το άτοµο αδυνατούσε να κρατήσει το ρυθµό του µετρονόµου, που αντιστοιχούσε σε 50 περιστροφές ανά λεπτό. Κατά την τελική φάση της µυϊκής προσπάθειας, παρά το αυξανόµενο φορτίο, η καρδιακή συχνότητα παρέµενε σταθερή. Για τα βραχύσωµα παιδιά της προεφηβικής ηλικίας η δοκιµασία στο κυκλοεργόµετρο έγινε µετά από τροποποίηση του ύψους της σέλας. Πρόγραµµα προπόνησης. Η προπόνηση για την οµάδα εξάσκησης ήταν διαλειµµατική και περιλάµβανε έντονη και ήπια µυϊκή προσπάθεια συνολικής διάρκειας min. Εκτελούνταν 3 φορές την εβδοµάδα και διήρκεσε 3 µήνες (Ιανουάριος - Απρίλιος). Το πρόγραµµα άρχιζε µε προθέρµανση (10-15 min) και περιλάµβανε διάφορες µορφές ασκήσεων, όπως βάδην, ελαφρό τρέξιµο και ελεύθερες ασκήσεις, που επιστρατεύουν µεγάλες µυϊκές οµάδες. Μετά την προθέρµανση η άσκηση εκτελούνταν εναλλάξ µε έντονη και ήπια µυϊκή προσπάθεια. Η έντονη µυϊκή προσπάθεια, που ήταν εξατοµικευµένη, γινόταν συνολικά τρεις φορές στο κυκλοεργόµετρο, διαρκούσε 4 min κάθε φορά και αντιστοιχούσε κατά µέσο όρο στο 80-85% της µέγιστης καρδιακής συχνότητας. Η ήπια µυϊκή προσπάθεια γινόταν στο δάπεδο, διαρκούσε 8-10 min και περιελάµβανε ασκήσεις για την ενδυνάµωση των κοιλιακών και ραχιαίων µυών, καθώς επίσης και διατατικές ασκήσεις των κάτω άκρων. Κατά τη φάση αυτή της προπόνησης η ένταση αντιστοιχούσε κατά µέσο όρο στο 30-40% περίπου της µέγιστης καρδιακής συχνότητας. Για τον έλεγχο της έντασης των επιβαρύνσεων της ηµερήσιας προπόνησης, η καρδιακή συχνότητα των ασκουµένων καταγραφόταν δειγµατοληπτικά µε ειδικό φορητό µετρητή καρδιακών παλµών (Sport Tester) κατά τη διάρκεια του µαθήµατος φυσικής αγωγής του σχολείου. Η οµάδα ελέγχου (Β), συµµετείχε µόνο στο σχολικό πρόγραµµα φυσικής αγωγής του σχολείου που γινόταν 2-3 φορές την εβδοµάδα. Η επιβάρυνση των ασκήσεων του προγράµµατος αυτού εκτιµήθηκε δειγµατοληπτικά µε τον ίδιο µετρητή καρδιακών παλµών κατά τη διάρκεια του µαθήµατος φυσικής 4

5 αγωγής του σχολείου. Ανάλυση. Για τη σηµαντικότητα των διαφορών των µέσων όρων από ηλικία σε ηλικία, χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση της διασποράς (ANOVA) και για τη σύγκριση των µέσων όρων, πριν και µετά την προπόνηση, το t-test µε ζευγαρωτές παρατηρήσεις (two-tailed test). Για τις συσχετίσεις µεταξύ των τιµών των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson. Η στατιστική σηµαντικότητα έγινε δεκτή στο επίπεδο p Η επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS/PC + V 2.0. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πριν. Πριν την προπονητική περίοδο, το ανάστηµα και το σωµατικό βάρος διέφερε σηµαντικά (p 0.001) από ηλικία σε ηλικία και στις δύο οµάδες (Πίνακας 1). Τα επίπεδα της αυξητικής ορµόνης δεν διέφεραν από ηλικία σε ηλικία, σε αντίθεση µε τα επίπεδα της τεστοστερόνης τα οποία διέφεραν (p 0.001), είτε όταν εξετάστηκαν οι οµάδες Α και Β ξεχωριστά, είτε όταν εξετάστηκαν και οι δύο µαζί, ως µια οµάδα. Η µέγιστη ισοκινητική ροπή του τετρακεφάλου και των οπισθίων µηριαίων διέφερε σηµαντικά (p 0.001) από ηλικία σε ηλικία σε κάθε γωνιακή ταχύτητα, είτε όταν οι οµάδες Α και Β εξετάστηκαν ξεχωριστά, είτε όταν εξετάστηκαν µαζί. Μεγαλύτερη ήταν στα 16-χρονα αγόρια και µικρότερη ήταν στα 10- χρονα. Η µέγιστη ισοκινητική ροπή του τετρακεφάλου και TOV οπισθίων µηριαίων του (δεξιού σκέλους και στις τρεις αναπτυξιακές ηλικίες των δύο οµάδων, καταγράφηκε στη γωνιακή ταχύτητα 30 s -1 (µεγάλη αντίσταση) και 5

6 η µικρότερη καταγράφηκε στη γωνιακή ταχύτητα 300 s -1 (µικρή αντίσταση). Η µέγιστη ισοκινητική ροπή του τετρακεφάλου και των οπισθίων µηριαίων των αγοριών και των δύο οµάδων διέφερε σηµαντικά (p 0.001) µόνο στις γωνιακές ταχύτητες 300, 180 και 120 s -1 (µικρή αντίσταση). Η γωνία του γόνατος που παρατηρείται η µέγιστη ροπή του τετρακεφάλου και των οπισθίων µηριαίων ποικίλει και στις δύο οµάδες ανάλογα µε τη γωνιακή ταχύτητα. Έτσι, ενώ στις γωνιακές ταχύτητες 30 και 60 s -1 (µεγάλη αντίσταση) η µέγιστη τιµή εµφανίζεται στην αρχή της κίνησης του γόνατος, στις ταχύτητες 300, 180 και 120 s -1 (µικρή αντίσταση) η µέγιστη τιµή εµφανίζεται αργότερα. εν υπήρχε συσχέτιση (p 0.01) µεταξύ της µέγιστης ισοκινητικής ροπής του τετρακεφάλου και οπισθίων µηριαίων µυών και της αυξητικής ορµόνης και τεστοστερόνης σε όλες τις γωνιακές ταχύτητες στις τρεις αναπτυξιακές ηλικίες της οµάδας εξάσκησης και ελέγχου, όπως και µε τη µέγιστη ισοκινητική ροπή του τετρακεφάλου στη γωνιακή ταχύτητα 60 s -1 στη θέση του γόνατος 60 µοιρών, και των οπισθίων µηριαίων µυών στην ίδια γωνιακή ταχύτητα στις 15 µοίρες, όταν συγκρίθηκαν οι δύο οµάδες µαζί ως µία σε κάθε ηλικία (οµάδες Α και Β). Μετά. Μετά την τρίµηνη προπονητική περίοδο, το ανάστηµα αυξήθηκε (p 0.001) και στις δύο οµάδες στις τρεις αναπτυξιακές ηλικίες, ενώ το σωµατικό βάρος αυξήθηκε µόνο στους 13-χρονους της οµάδας εξάσκησης (p 0.01) και σε όλους στην οµάδα ελέγχου (Πίνακας 1). Η βιολογική ωρίµανση παρέµεινε αµετάβλητη σε κάθε ηλικία και στις δύο οµάδες των εξεταζόµενων. Τα επίπεδα της αυξητικής ορµόνης και τεστοστερόνης παρέµειναν αµετάβλητα και στις τρεις ηλικίες της οµάδας ελέγχου, καθώς και στους 10-χρονους της οµάδας εξάσκησης, ενώ αυξήθηκαν στους 13-χρονους (p 0.05) και 16-χρονους (p 0.01) που υποβλήθηκαν σε προπόνηση (Σχήµατα 1, 2). Η µέγιστη ισοκινητική ροπή του τετρακεφάλου (Σχήµα 3) και των οπισθίων µηριαίων (Σχήµα 4) αυξήθηκε σηµαντικά (p 0.001) σε όλες τις γωνιακές ταχύτητες στην οµάδα Α και στις τρεις αναπτυξιακές ηλικίες. Στην οµάδα Β η µέγιστη ισοκινητική ροπή του τετρακεφάλου και των οπισθίων µηριαίων αυξήθηκε σηµαντικά στις τρεις ηλικίες µόνο στις γωνιακές ταχύτητες µε µικρή αντίσταση. 6

7 εν υπήρχε συσχέτιση (p 0.01) µεταξύ της µέγιστης ισοκινητικής ροπής του τετρακεφάλου και οπισθίων µηριαίων µυών και της αυξητικής ορµόνης και τεστοστερόνης σε όλες τις γωνιακές ταχύτητες, στις τρεις αναπτυξιακές ηλικίες της οµάδας Α και Β. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Στο διάστηµα της τρίµηνης περιόδου προπόνησης παρατηρήθηκε αύξηση του αναστήµατος και στις δύο οµάδες. Η αύξηση αυτή είναι µέσα στα φυσιολογικά όρια και επέρχεται είτε µε την προπόνηση είτε χωρίς την προπόνηση. Η αύξηση του αναστήµατος οφείλεται κυρίως σε κληρονοµικούς παράγοντες και όχι σε περιβαλλοντικούς, όπως είναι η σωµατική άσκηση (Tanner 1962, Malina 1984). Ελάττωση του σωµατικού βάρους στην οµάδα Α δεν παρατηρήθηκε παρά τη συστηµατική προπόνηση. Αυτό θα µπορούσε να αποδοθεί στο µικρό χρονικό διάστηµα της προπόνησης και στον µη περιορισµό της τροφής κατά την προπονητική περίοδο. Επιπλέον ο διαχωρισµός των αποτελεσµάτων που προέρχονται από την προπόνηση και εκείνων που σχετίζονται µε τη φυσιολογική ανάπτυξη είναι δυσχερής, επειδή η σύσταση του σώµατος αλλάζει αισθητά κατά τη φάση της φυσιολογικής ανάπτυξης και ωρίµανσης του παιδιού (Malina 1984). Η αύξηση του σωµατικού βάρους στα 13-χρονα αγόρια της οµάδας Α θα µπορούσε να αποδοθεί στη ραγδαία αύξηση του αναστήµατος που συµβαίνει στην αναπτυξιακή αυτή περίοδο. Η βιολογική κατάσταση των παιδιών και των δύο οµάδων δεν µεταβλήθηκε µετά την προπονητική περίοδο, γιατί οι αλλαγές που επέρχονται στην εφηβική κατάσταση εξαρτώνται κυρίως από κληρονοµικούς παράγοντες (Tanner 1962) και όχι από την προπόνηση (Fahey et al. 1979), και επιπλέον τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου δεν παρουσιάζουν µεταβολές, παρά τα αυξηµένα επίπεδα της τεστοστερόνης (Weltman et al. 1986). Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης έδειξαν καθαρά ότι µετά από τρεις µήνες προπόνηση τα επίπεδα της αυξητικής ορµόνης και τεστοστερόνης δεν µεταβάλλονται στα αγόρια της προεφηβικής ηλικίας, παρά µόνο στα αγόρια 7

8 που βρίσκονται στην εφηβεία. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι δύσκολο να συγκριθούν µε αποτελέσµατα άλλων συγγραφέων, γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχα που να προέρχονται από µακροχρόνια προπόνηση. Έχει αναφερθεί από τους Oseid και Hermansen (1971) και Wirth και συνεργάτες (1978) ότι κατά τη βραχεία άσκηση, τα επίπεδα της αυξητικής ορµόνης αυξάνονται στα αγόρια της προεφηβικής ηλικίας. Στις παραπάνω µελέτες δεν χρησιµοποιήθηκε οµάδα ελέγχου και δεν ελήφθησαν υπόψη κι άλλοι παράγοντες, όπως είναι η βιολογική ωρίµανση, το επίπεδο φυσικής κατάστασης των ατόµων και η ώρα που έγινε η αιµοληψία, παράγοντες που παίζουν σηµαντικό ρόλο στην έκκριση των ορµονών (Bunt 1986). Έτσι, είναι δύσκολο νε εκτιµηθεί εάν οι αλλαγές των επιπέδων της αυξητικής ορµόνης προήλθαν από την επίδραση των παράπονω παραγόντων ή από την προπόνηση. Για τις µεταβολές της τεστοστερόνης στα αγόρια προεφηβικής ηλικίας δεν υπάρχουν µελέτες που να αφορούν τη µακροχρόνια προπόνηση, έτσι ώστε να µπορεί να γίνει σύγκριση των αποτελεσµάτων. Ως προς τη βραχεία άσκηση, οι Fahey και συνεργάτες (1979) αναφέρουν ότι στην προεφηβική ηλικία τα επίπεδα της τεστοστερόνης παραµένουν αµετάβλητα. Στην προεφηβική ηλικία, όπου τα επίπεδα της τεστοστερόνης είναι χαµηλά, φαίνεται ότι η προπόνηση δεν αποτελεί ερέθισµα για µια επιπλέον αύξηση των επιπέδων της ορµόνης, γεγονός που µπορεί να εξηγηθεί από τη χαµηλή λειτουργική ικανότητα που έχουν τα κύτταρα Leydig των όρχεων στην ηλικία αυτή (Vermeulen 1974). Για τα παιδιά της προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας δεν υπάρχουν πληροφορίες για τους µηχανισµούς που δραστηριοποιούνται κατά την άσκηση για την αύξηση των επιπέδων της αυξητικής ορµόνης και της τεστοστερόνης, ενώ για τους ενήλικες οι µηχανισµοί δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως. Από τα αποτελέσµατα µας φαίνεται ότι οι µεταβολές που παρατηρήθηκαν στα παιδιά επηρεάζονται από την ηλικία των ατόµων και τους παράγοντες της προπόνησης. Έτσι, γίνεται φανερό ότι κατά την αναπτυξιακή περίοδο, η ένταση, η διάρκεια και ο τύπος της άσκησης είναι σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την έκκριση των ορµονών, αλλά µόνο κατά την εφηβική ηλικία. Φαίνεται δηλαδή ότι και για τους εφήβους µπορεί να υπάρχουν παρόµοιοι µε τους ενήλικες µηχανισµοί για τις ορµονικές µεταβολές, που προκαλούνται από την άσκηση. Η µυϊκή δύναµη βελτιώθηκε σηµαντικά µε την προπόνηση σε όλες τις γωνιακές ταχύτητες στα αγόρια προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας, ενώ αντίθετα στα απροπόνητα αγόρια βελτιώθηκε µόνο στις γωνιακές ταχύτητες µε µικρές αντιστάσεις. Τα παραπάνω αποτελέσµατα που αφορούν τα αγόρια της οµάδας προπόνησης της προεφηβικής ηλικίας συµφωνούν µε αποτελέσµατα ορισµένων ερευνητών (Nielsen et al. 1980, Micheli 1983, Weltman et al. 1986, Ramsay et al. 1990), ενώ διαφωνούν µε αποτελέσµατα άλλων (Armstrong et al. 1977, American Academy of Pediatrics 1983, Sailors and Berg 1987). 0 Vrijens (1978) αναφέρει ότι η προπόνηση στην ηλικία αυτή δεν είναι παράγοντας για την αύξηση της µυϊκής δύναµης λόγω του χαµηλού ποσοστού ανδρογόνων, ενώ οι Weltman και συνεργάτες (1986) και Ramsay και συνεργάτες (1990) αποδίδουν τη σηµαντική αύξηση της µυϊκής δύναµης στην ηλικία αυτή σε νευρολογικούς και άλλους αδιευκρίνιστους παράγοντες και όχι σε υπερτροφία. Στους έφηβους και τους ενήλικες η αύξηση της µυϊκής δύναµης που προέρχεται από την προπόνηση αποδίδεται πρώτα σε νευρολογικούς πράγοντες και µετά σε αυξηµένη σύνθεση της συσταλτής ακτοµυοσίνης, δηλαδή στην υπερτροφία (Sale et al. 1982, Hakkinen and Komi 1983). Η βελτιωση της µυϊκής δύναµης σε σχέση µε τα αυξηµένα επίπεδα της 8

9 αυξητικής ορµόνης και της τεστοστερόνης που προέρχονται από την άσκηση δεν έχουν διευκρινισθεί πλήρως, όχι µόνο στα αγόρια προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας, αλλά ούτε και στους ενήλικες. Παρά την επικρατούσα αντίληψη ότι η τεστοστερόνη αυξάνει τη µυϊκή δύναµη (Tepperman 1973), οι Fahey και συνεργάτες (1976) αναφέρουν ότι στους ενήλικες δεν υπάρχει σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της αυξηµένης δύναµης και των αυξηµένων επιπέδων της τεστοστερόνης που προέρχεται από την άσκηση. Η ορµόνη αυτή άµεσα επηρεάζει την αύξηση της µυϊκής µάζας (MacDougall et al. 1977, Jacobs et al. 1982). Σύµφωνα µε τους Sale και συνεργάτες (1982) και Hakkinen και Komi (1983) στους ενήλικες η βελτίωση της µυϊκής δύναµης στα πρώτα στάδια της προπονητικής περιόδου οφείλεται σε νευρολογικές προσαρµογές, λόγω της δραστηριοποίησης των κινητικών µονάδων και στη συνέχεια οφείλεται στην αυξηµένη σύνθεση της συσταλτής πρωτεΐνης, που οδηγεί στη µυϊκή υπερτροφία. Οι Souccar και συνεργάτες (1982) αναφέρουν επίσης ότι η τεστοστερόνη δεν βοηθά άµεσα στη βελτίωση της µυϊκής δύναµης, αλλά στη διέγερση της νευροµυΐκής λειτουργίας. Η χαµηλή σχέση της αυξητικής ορµόνης µε τη µυϊκή δύναµη µετά την προπόνηση δείχνει µάλλον την έµµεση επίδραση που έχει η αυξητική ορµόνη στη δύναµη, η οποία επηρεάζει περισσότερο την αύξηση της µυϊκής µάζας και λιγότερο τη νευροµυΐκή λειτουργία (Macintyre 1987). Φαίνεται, λοιπόν, και από τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης ότι η βελτίωση της µυϊκής δύναµης, που επήλθε από τη συγκεκριµένη προπόνηση και στις τρεις ηλικίες, µπορεί να οφείλεται σε άλλους παράγοντες και όχι σε ορµονικούς. Από τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης συµπεραίνεται ότι τα επίπεδα της αυξητικής ορµόνης και της τεστοστερόνης στην προεφηβική ηλικία δεν µεταβάλλονται από την ένταση της προπόνησης. Στην εφηβική ηλικία, όµως, η υψηλή ένταση της προπόνησης µπορεί να αποτελέσει ένα µέσο διέγερσης για την αύξηση των επιπέδων της αυξητικής ορµόνης και της τεστοστερόνης. Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι η προπόνηση µε µεγάλη ένταση αυξάνει όλες τις µορφές δύναµης σε µικρές και µεγάλες αντιστάσεις, ενώ η προπόνηση µε ήπια ένταση αυξάνει τη δύναµη µόνο σε µικρές αντιστάσεις. Παρά την αντίληψη ότι µε την προπόνηση δύναµης τα αυξηµένα επίπεδα της τεστοστερόνης βελτιώνουν τη µυϊκή δύναµη, εντούτοις η σχέση τους είναι χαµηλή. BIBΛIOΓPAΦIA ABRAHAM, G.E. Handbook of Radioimmunoessay. Marcel Dekker, AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS. Weight training and weight lifting: information for the pediatrician. Phys. Sports Med. 11; , ARMSTRONG, R.R., J.A. FAUKKER, and P.V. KOMI. Round Table: Structure and function of skeletal muscle. Phys. Sports Med. 4:34 52, BAR-OR, O. Trainability of the prepubescent child. Phys. Sports Med. 17:65-82, BOTTGER, W. Fragen der blastungs wirkungen sportlichen trainings auf den im wachstum befindlichen organismus. Med. Sport IV: BUNT, J.C. Hormonal alterations due to exercise. Sports Med. 3: , CARRON, A.V. and D.A. BAILEY. Strength development in boys from 10 through 16 years. Monographs of the Society for Research in Child Development 39 (4, serial No. 157), FAHEY, T.D., R. ROLPH, P. MOUNGMLE, J. NAGEL, and S. MORTARA. Serum testosterone, body composition, and strength of young adults. Med. Sci. Sports 8:31-34, FAHEY, T.D., A. DEL VALLEZURIS, G. OCHLSEN, M. TRIED, and J. SEYMOUR. Pubertal stage differences in hormonal and hematological responses to maximal exercise in males. J. Appl. Physiol. 46: , HAKKINEN, K., and P.V. KOMI. Electromyographic changes during strength training and detraining. 9

10 Med. Sci. Sports Exerc. 15: , JACOBS, I., B. SJÖDIN. and B. SAUVE. Muscle fiber type cross-sectional area and strength in boys after 4 years endurance training. Abstract. Med. Sci. Sports Exerc. 14:123, MACDOUGALL, J.B., G.R. WARD. D.G. SALE, and J.R. SUTTON. Biochemical adaptation of human skeletal muscle to heavy resistance training and immobilazation. J. Appl. Physiol. 43: , MACINTYRE, J.G. Growth hormone and athletes. Sports Med. 4: , MALINA, R.M. Human growth, nutrition and regular activity. In: Advances in Pediatric Sport Sciences, Vol. 1, R.A. Boileau (Ed.). Illinois: Human Kinetics Publishers, p MALINA, R.M. and C. Bouchard. Growth, maturation and physical activity. Human Kinetics Publishers, Inc MICHELI, L. Preadolescents show dramatic strength gains. Phys. Sports Mod. 11: MOLLINATTI, G.M., F. MASSARA, E. STRUMIA, F. PENKKI, G.A. SCACELLATI, and L. VANCHERI. Radioimmunoassay of human growth hormone. J. Nucl. Biol. Med. 13:26-36, MOLNAR, G.E. and J. ALEXANDER. Objective, quantitative muscle testing in children: A pilot study. Arch. Phys. Med. Rehabil. 54: , NIELSEN, B., K. NIELSEN, M. BEHRENDT-HANSEN, E. ASMUSSEN. Training of "functional muscular strength" in girls 7-19 years old. In: Children and Exercise IX, K. Berg and Β.Ο. Eriksson (Eds.), Baltimore: University Park Press, 1980, p OSEID, S. and L. HERMANSEN. Hormonal and metabolic changes during and after prolonged muscular work in pre-pubertal boys. Acta Paedr. Scand. (Suppl.) 217: , RAMSAY, J.A., C.J.R. BLIMKIE, K. SMITH, S. GARNER, J.D. MACDOUGALL, and D.G. SALE. Strength training effects in prepubescent boys. Med. Sci. Sports Exerc. 12: , SAILORS, M., and K. BERG. Comparison of responses to weight training in pubescent boys and men. J. Sports Med. Phys. Fitness 27: 30-37, SALE, D., J. McCOMES, D. MACDOUGALL, and A. UPTON. Neuromuscular adaptation in human muscles following strength training and immobilization. J. Appl. Physiol. 53: , SOUCCAR, C., A.S. LAPA, and R.B. DOVALLE. The influence of testosterone on neuromuscular transmission in hormone sensitive mammalian skeletal muscles. Muscle Nerve 5: , TANNER, J.M. Growth at adolescence. Oxford, England: Blackwell Scientific Publications Ltd., TANNER, J.M. Foetus into man, physical growth from conception to maturity. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, TEPPERMAN. J. Metabolic and Endocrine Physiology. Chicago, IL: Year Book, 1973, p. 70. VERMUELEN, A. Leydig cell secretion in (pre) puhertal boys and in delayed puberty. In: The Endocrine Function of the Human Testes, Vol. II, V. James, M. Serio, and L. Martini (Eds.), New York: Acad. Press, p VRIJENS, J. Muscle strength development in the pre- and post- pubescent age. In: Pediatric Work Physiology, Vol. 11, J. Borms and M. Hebbelinck (Eds.), Karger, Basel, p WELTMAN, A., C. JANNEY, C.B. RIANS, K. STRAND, B. BERG, S. TIPPITT, J. WISE, B. R. CAHILL, and F.I KATCH. The effects of hydraulic resistance strength training in pre-pubertal males. Med. Sci. Sports Exerc. 18: , WIRTH, A., E. TRAGER., K. SCHEELE, D. MAYER, K. DIEHM, K. REISCHLE, K., and H. WEIKER. Cardiopulmonary adjustment and metabolic response to maximal and submaximal physical exercise in boys and girls at different stages of maturity. Eur. J. Appl. Physiol. 39: ,

«Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.»

«Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.» «Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας ήταν να εξετάσει τις επιδράσεις ενός προγράμματος ανάπτυξης μυϊκής δύναμης και υπερτροφίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ Ονοματεπώνυμοː Δημήτριος Μπαρτζόπουλος, Πέτρος Πάπιος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 1: Άσκηση, ανάπτυξη και ωρίμανση Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη δύναμης. Ενότητες: Εισαγωγή στην δύναμη. Μεταβολή δύναμης στην αναπτυξιακή περίοδο

Ανάπτυξη δύναμης. Ενότητες: Εισαγωγή στην δύναμη. Μεταβολή δύναμης στην αναπτυξιακή περίοδο Ανάπτυξη δύναμης Ενότητες: Εισαγωγή στην δύναμη Μεταβολή δύναμης στην αναπτυξιακή περίοδο Εισαγωγή στην δύναμη Παράγοντες που επηρεάζουν την δύναμη. 1. Τύποι Δύναμης 2. Ηλικία 3. Φύλλο 4. Μυική μάζα 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών»

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 4: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης δύναμης Εισήγηση 2: Σχεδιασμός προγραμμάτων δύναμης Γεροδήμος Βασίλειος,

Διαβάστε περισσότερα

Προπόνηση δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες

Προπόνηση δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες Προπόνηση δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητες Εισαγωγή στην προπόνηση των ενηλίκων Προπόνηση των αναπτυξιακών ηλικιών Τύποι Προπόνησης Ενδυνάμωσης 1. Προπόνηση με εξωτερικές αντιστάσεις. Νευρομυικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ (555)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ (555) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ (555) Ενότητα 3: Προπόνηση δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες Χρήστος Κοτζαμανίδης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία»

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Β. Κλεισούρας, 2004)

(Β. Κλεισούρας, 2004) Όρια Αθλητικής Απόδοσης Γενετικά προκαθορισμένα όρια Κοσμάς Χριστούλας Αν. Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. Άμεσες προσαρμογές / αντιδράσεις Πρόσκαιρες φυσιολογικές αποκρίσεις ή απαντήσεις ή αντιδράσεις στη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές προσαρµογές µε την εφαρµογή διαφόρων προγραµµάτων άσκησης µε βάρη Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ.

Φυσιολογικές προσαρµογές µε την εφαρµογή διαφόρων προγραµµάτων άσκησης µε βάρη Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ. Φυσιολογικές προσαρµογές µε την εφαρµογή διαφόρων προγραµµάτων άσκησης µε βάρη Ηλίας Σµήλιος, Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ. Άσκηση: Σετ x Επαναλήψεις x Φορτίο, ιάλειµµα Βασική δοσολογία διαµόρφωσης της επιβάρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & AΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Κων/νος Μανδρούκας ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης, Σ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ.

Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης, Σ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ, ΤΗΣ ΑΛΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΘΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΣΠΡΙΝΤΕΡ. 1 Μηναρετζής Χ., 1 Μεταξάς Θ., 1, 1 Σιάτρας Θ., 1 Βαμβακούδης Ε., 1 Χριστούλας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & AΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ Θωμάς Μεταξάς, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 4: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης δύναμης Εισήγηση 2: Σχεδιασμός προγραμμάτων δύναμης Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκό Σύστημα. Νευρομυϊκή λειτουργία και προσαρμογές με τη σωματική άσκηση. Ηλίας Σμήλιος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.

Μυϊκό Σύστημα. Νευρομυϊκή λειτουργία και προσαρμογές με τη σωματική άσκηση. Ηλίας Σμήλιος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. Μυϊκό Σύστημα Νευρομυϊκή λειτουργία και προσαρμογές με τη σωματική άσκηση Ηλίας Σμήλιος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. Η μυϊκή δράση ελέγχεται από το Νευρικό Σύστημα Προσαρμοσμένο από Sale D.,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 4: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης δύναμης Εισήγηση 1: Μυϊκή δύναμη Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Προπόνησης. Είναι διαφορετική η προπόνηση ενηλίκων και παιδιών;

Βασικές Αρχές Προπόνησης. Είναι διαφορετική η προπόνηση ενηλίκων και παιδιών; Βασικές Αρχές Προπόνησης Είναι διαφορετική η προπόνηση ενηλίκων και παιδιών; Ενότητες Μαθήματος Εισαγωγή στις ηλικιακές φάσεις του ανθρώπου.αναπτυξιακή περίοδος Βασικές αρχές προπόνησης στην αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της μυϊκής δύναμης και ισχύος στην την παιδική και εφηβική ηλικία

Ανάπτυξη της μυϊκής δύναμης και ισχύος στην την παιδική και εφηβική ηλικία Ανάπτυξη της μυϊκής δύναμης και ισχύος στην την παιδική και εφηβική ηλικία Γεροδήμος Βασίλειος Αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΦΑΑ-ΠΘ Τηλ.: 24310 47005 e-mail: bgerom@pe.uth.gr Με τον όρο ενδυνάμωση δεν εννοούμε

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βασίλης Μούγιος Καθηγητής βιοχηµείας της άσκησης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Επισκέπτης καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. Άσκηση με Βάρη και Βελτίωση της Φυσικής Κατάστασης κατά. την Αναπτυξιακή Ηλικία

ΕΡΓΑΣΙΑ. Άσκηση με Βάρη και Βελτίωση της Φυσικής Κατάστασης κατά. την Αναπτυξιακή Ηλικία ΕΡΓΑΣΙΑ Άσκηση με Βάρη και Βελτίωση της Φυσικής Κατάστασης κατά την Αναπτυξιακή Ηλικία ΚΑΣΤΡΙΤΣΗ ΧΑΡΙΣ Α.Ε.Μ. 13821 Καθηγητής: ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περίληψη 2.Εισαγωγή. 3.Ανασκοπηση

Διαβάστε περισσότερα

και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου

και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου Η Αερόβια προπόνηση στην παιδική και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου Εισαγωγή Αντοχή είναι η ικανότητα αντίστασης του παιδικού οργανισμού στην κόπωση. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 10: Προγραμματισμός προπόνησης ανάπτυξης φυσικής κατάστασης Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ (555)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ (555) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ (555) Ενότητα 1: Βασικές Αρχές Προπόνησης Χρήστος Κοτζαμανίδης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης κωδ. Μαθήματος N162 Τίτλος Διάλεξης Περιοδισμός για την ανάπτυξη της μυϊκής ισχύος και πρωτόκολλα προπόνησης για το bodybuilding Η Ισχύς ως Μηχανικό Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειμματικό ή συνεχόμενο τρέξιμο για τη βελτίωση της απόδοσης στην αντοχή;

Διαλειμματικό ή συνεχόμενο τρέξιμο για τη βελτίωση της απόδοσης στην αντοχή; Διαλειμματικό ή συνεχόμενο τρέξιμο για τη βελτίωση της απόδοσης στην αντοχή; Ορισμός διαλειμματικής προπόνησης + + + Τρέξιμο Επαναφορά Τρέξιμο Επαναφορά ΑΝΤΟΧΗ ΟΡΙΣΜΟΣ: Ικανότητα διατήρησης κάποιου έργου

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακές Παθήσεις και Άσκηση: Πρόληψη και Αποκατάσταση

Καρδιαγγειακές Παθήσεις και Άσκηση: Πρόληψη και Αποκατάσταση Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Άσκηση και Υγεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΚΑΡΥΕΣ 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ Μάθημα: MB05 Άσκηση, Πρόληψη και Αποκατάσταση Καρδιοπαθειών Διάλεξη 11η Καρδιαγγειακές Παθήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ Πώς μπορούμε να μετρήσουμε τη δύναμη; Ημικάθισμα Smith Ισοκίνηση - Ισομετρία Βάρος του σώματος Ρίψη ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σπουδές 2006- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (PhD σε εξέλιξη). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Η επίδραση του μυικού τραυματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η. Ζαχαρόγιαννης, Επίκουρος καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΑΡΔΙΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ & ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ (ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ)

Η. Ζαχαρόγιαννης, Επίκουρος καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΑΡΔΙΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ & ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ (ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) Η. Ζαχαρόγιαννης, Επίκουρος καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΑΡΔΙΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ & ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ (ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) ΑΝΤΟΧΗ ΟΡΙΣΜΟΣ: Ικανότητα διατήρησης κάποιου έργου για όσο το

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη

δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη ταξινόμιση της φυσικής κατάστασης Δύναμη Αντοχή φυσική κατάστασ η Ταχύτητα Ευλυγισία ποιοι ασχολούνται με την άσκηση με βάρη οι αθλητές της άρσης βαρών, οι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία

Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία Αρχές της προπόνησης Βασίλης Πασχάλης Επίκουρος καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΕΚΠΑ Μυϊκή δύναμη Δύναμη: η μέγιστη δύναμη που μπορεί ένας μυς ή ομάδα μυών να παράγουν. 1 μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ 1. Multiple-set system: 2-3 σετ προθέρμανσης με αυξανόμενη αντίσταση ακολουθούμενα από πολλαπλά σετ σταθερής αντίστασης. Για πολυαρθρικές ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 4: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης δύναμης Εισήγηση 1: Μυϊκή δύναμη Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση με Βάρη και Βελτίωση της Φυσικής Κατάστασης κατά την Αναπτυξιακή Ηλικία

Άσκηση με Βάρη και Βελτίωση της Φυσικής Κατάστασης κατά την Αναπτυξιακή Ηλικία Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (1), 41 51 Δημοσιεύτηκε: 27 Απριλίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (1), 41-51 Released: April 27, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Αργύρης Τουμπέκης Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΣΕΦΑΑ

Αργύρης Τουμπέκης Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΣΕΦΑΑ Αργύρης Τουμπέκης Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΣΕΦΑΑ Σημαντικός μεταβολίτης Χρήσιμος για τον προσδιορισμό της έντασης στην άσκηση/προπόνηση Πως θα αντλήσουμε τις Χρήσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο :

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο : ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο : Στοιχεία της επιβάρυνσης στην άσκηση με βάρη και σχεδιασμός προγραμμάτων Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: ορίζουν τα

Διαβάστε περισσότερα

7. Προπόνηση δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες

7. Προπόνηση δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες 7. Προπόνηση δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες Στις αναπτυξιακές ηλικίες, τα τελευταία χρόνια δίνεται μεγάλη έμφαση στην προπόνηση δύναμης (Kraemer et al., 1989). Η προπόνηση δύναμης διαφοροποιείται ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.

314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΥΪΚΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Ή ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΜΥΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Mεταβολές κινητικών χαρακτηριστικών δρόµου ταχύτητας µετά από προπόνηση ανωφέρειας και αντίστασης

Mεταβολές κινητικών χαρακτηριστικών δρόµου ταχύτητας µετά από προπόνηση ανωφέρειας και αντίστασης Mεταβολές κινητικών χαρακτηριστικών δρόµου ταχύτητας µετά από προπόνηση ανωφέρειας και αντίστασης ΣTAYPOY TZIΩPTZH και BAΣIΛH KΛEIΣOYPA Eργαστήριο Eργοφυσιολογίας Tοµέας Bιολογίας της Άσκησης Tµήµα Eπιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Αργύρης Τουμπέκης Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΣΕΦΑΑ

Αργύρης Τουμπέκης Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΣΕΦΑΑ Αργύρης Τουμπέκης Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΣΕΦΑΑ Σημαντικός μεταβολίτης Χρήσιμος για τον προσδιορισμό της έντασης στην άσκηση/προπόνηση Πως θα αντλήσουμε τις Χρήσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής Προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής Προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ Σπύρος Κέλλης Καθηγητής Προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 2η Διάλεξη: «Μεθοδολογία προπόνησης μέγιστης δύναμης» Methods of training maximal strength

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 2η Διάλεξη: «Μεθοδολογία προπόνησης μέγιστης δύναμης» Methods of training maximal strength ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Αποκατάσταση Νευρομυϊκών Προβλημάτων

Άσκηση και Αποκατάσταση Νευρομυϊκών Προβλημάτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άσκηση και Αποκατάσταση Νευρομυϊκών Προβλημάτων Ενότητα 1: Εισαγωγή στο νευρομυϊκό σύστημα. Τίτλος: Νευρομυϊκές προσαρμογές. Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ. Διάλεξη 6 η. Βασίλειος Σπ. Τράνακας MSc Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Καθ. Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ. Διάλεξη 6 η. Βασίλειος Σπ. Τράνακας MSc Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Καθ. Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Διάλεξη 6 η Βασίλειος Σπ. Τράνακας MSc Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Καθ. Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Κυκλοεργόμετρο 2 Μέτρηση έργου εύκολη, ακριβής και ανεξάρτητη σωματικού βάρους Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ορισμός ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση της ροπής που ασκείται σε μια άρθρωση κατά την κίνησή της (περιστροφική) με σταθερή γωνιακή ταχύτητα. ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης

Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης Εισαγωγή Στο ποδόσφαιρο, η δύναμη και η τεχνική είναι οι πλέον βασικοί συντελεστές καλής απόδοσης. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΓΟΝΟΤΥΠΟ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΓΟΝΟΤΥΠΟ ρ ΠΑΞΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ιευθυντής Τοµέα Φυσικής & Πολιτισµικής Αγωγής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΓΟΝΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναερόβια προσαρµοστικότητα προεφήβων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία

Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία Άσκηση και προπόνηση για παιδιά και εφήβους Βασίλης Πασχάλης Επίκουρος καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΕΚΠΑ Ανάπτυξη, εξέλιξη και ωρίμανση Ανάπτυξη: αύξηση του σώματος ή μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Γαλαζούλα Α. Χρήστου

Γαλαζούλα Α. Χρήστου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΕΡΓΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 2: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος

Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος Ενότητα 2: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων ανάπτυξης της μέγιστης δύναμης Εισήγηση 1: Μέγιστη δύναμη Γεροδήμος Βασίλειος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ FITNESS: ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FITNESS ΕΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.gr Βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης με

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Νο 2. Περιεχόµενα Εργαστηρίου Νο 2. Αξιολόγηση της αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας

Εργαστήριο Νο 2. Περιεχόµενα Εργαστηρίου Νο 2. Αξιολόγηση της αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ N48 ΕΡΓΑΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΗ ΑΘΛΗΤΙΗ ΑΠΟΔΟΗ ΘΕΜΑΤΙΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εργαστηριακά Μαθήµατα Εργοφυσιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικότητα Ευκαμψία-Ευλυγισία

Κινητικότητα Ευκαμψία-Ευλυγισία Κινητικότητα Ευκαμψία-Ευλυγισία Κέλλης Σπύρος Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Φύλο Παράγοντες που επηρεάζουν την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον αγωνιστικό αθλητισμό (δύναμη - ισχύς)»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον αγωνιστικό αθλητισμό (δύναμη - ισχύς)» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Προπονητική Δρόμων Αναπτυξιακής ηλικίας

Προπονητική Δρόμων Αναπτυξιακής ηλικίας Προπονητική Δρόμων Αναπτυξιακής ηλικίας Ειδικότητα Κλασικού Αθλητισμού (μαθ.453) Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 Μαντζουράνης Ι. Νικόλαος Ψυχολογικά Προσόντα αθλητών/τριων αναπτυξιακής ηλικίας Προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση. Καρδιοαναπνευστικές ανταποκρίσεις και προσαρμογές

Άσκηση. Καρδιοαναπνευστικές ανταποκρίσεις και προσαρμογές Άσκηση Καρδιοαναπνευστικές ανταποκρίσεις και προσαρμογές Ηλίας Σμήλιος, Επίκουρος Καθηγητής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μεταβολικές οδοί παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 9η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 14-16 ΕΤΩΝ (1 η διάλεξη) Φαμίσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 7: Προγραμματισμός προπόνησης ανάπτυξης φυσικής κατάστασης Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης 1 Μέρη της Έρευνας Περιγραφική στατιστική Πολυδιάστατη στατιστική Σχέσεις μεταξύ μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 1: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΝΤΟΧΗ

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΝΤΟΧΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ (555)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ (555) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ (555) Ενότητα 5: Προπόνηση Ταχύτητας Χρήστος Κοτζαμανίδης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή. Γρίβας Γεράσιμος

Αντοχή. Γρίβας Γεράσιμος Αντοχή Γρίβας Γεράσιμος Αντοχή είναι η ικανότητα: α. αντίστασης στην κόπωση και β. γρήγορης ανάληψης. Η ικανότητα αντοχής χαρακτηρίζεται από: Ø Τη σωματική, πνευματική και ψυχική ικανότητα του ατόμου να

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 8: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης κινητικότητας Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΣΚΟΠΟΣ Αξιόπιστη και τεκμηριωμένη γνώση σε θέμα (περιοχή) ανάλογη με το επιστημονικό ενδιαφέρον του φοιτητή. Εκμάθηση της διαδικασίας απόκτησης τεκμηριωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ & ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ & ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ & ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Θωμάκος Πιέρρος Προπονητής Φ. Κατάστασης Ποδοσφαίρου, Δρ. Ιατρικής Σχολής Αθηνών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ. Α.Μπενέκα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ. Α.Μπενέκα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Α.Μπενέκα Η εξάσκηση με λάστιχα απευθύνεται Υγιή άτομα στους εξής πληθυσμούς: Άτομα με νευρο- μυοσκελετικές δυσλειτουργίες και χρόνιες παθήσεις Ηλικιωμένους,

Διαβάστε περισσότερα

Προπόνηση Ταχυδύναμης με Βάρη και Πλειομετρικές Ασκήσεις σε Παιδιά

Προπόνηση Ταχυδύναμης με Βάρη και Πλειομετρικές Ασκήσεις σε Παιδιά Προπόνηση Ταχυδύναμης με Βάρη και Πλειομετρικές Ασκήσεις σε Παιδιά Φατούρος Γιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. & Χατζηνικολάου Αθανάσιος Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α.- ΔΠΘ Περιεχόμενα Μαθήματος Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω παρατίθενται οι σηµαντικότερες λειτουργίες του δροµικού κοµπιούτερ:

Παρακάτω παρατίθενται οι σηµαντικότερες λειτουργίες του δροµικού κοµπιούτερ: ΡΟΜΙΚΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ/ ΦΟΡΗΤΟ ΚΑΡ ΙΟΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ POLAR RS800sd Το να µάθεις να τρέχεις µε γρηγορότερο και διασκελισµό µπορεί να αυξήσει δραµατικά την απόδοσή σας σε αγωνίσµατα µεγάλων αποστάσεων όπως το τρίαθλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ. Τί είναι η εργομετρία;

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ. Τί είναι η εργομετρία; ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Τί είναι η εργομετρία; Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας μετριούνται και μελετούνται τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και οι φυσικές ικανότητες του ανθρώπου. Η εργομετρία χρησιμοποιεί εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Δευτέρα, 31 Αύγουστος :22 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούνιος :48

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Δευτέρα, 31 Αύγουστος :22 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούνιος :48 Τα οφέλη για την υγεία που κερδίζονται μέσω της αερόβιας άσκησης έχουν αποδειχτεί. Η έρευνα έχει δείξει ότι συστηματική και μέτριας έντασης φυσική δραστηριότητα, έχει ευεργετική επίδραση στην υγεία και

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 13η : Προπονητική. (αεροβικός χορός) III

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 13η : Προπονητική. (αεροβικός χορός) III ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 249 256 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 249 256 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 249 256 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (2), 249-256 Released: November 30, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Eπίδραση προπονητικών µεθόδων στις βιολογικές προσαρµογές και την απόδοση καλαθοσφαιριστών

Eπίδραση προπονητικών µεθόδων στις βιολογικές προσαρµογές και την απόδοση καλαθοσφαιριστών Eπίδραση προπονητικών µεθόδων στις βιολογικές προσαρµογές και την απόδοση καλαθοσφαιριστών MIXAHΛ ANAΣTAΣIA H και BAΣIΛH KΛEIΣOYPA Eργαστήριο Eργοφυσιολογίας Tοµέας Bιολογίας της Άσκησης Tµήµα Eπιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πώς μπορούμε να μετρήσουμε τη δύναμη; Ημικάθισμα Smith Ισοκίνηση - Ισομετρία Ρίψη ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πλατφόρμα αντίδρασης ( υναμοδάπεδο) Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Αντοχής. Αντοχή είναι η ικανότητα του οργανισμού: να αντιστέκεται στην κόπωση. να αποκαθίσταται γρήγορα μετά την κόπωση

Ορισμός Αντοχής. Αντοχή είναι η ικανότητα του οργανισμού: να αντιστέκεται στην κόπωση. να αποκαθίσταται γρήγορα μετά την κόπωση Ορισμός Αντοχής Αντοχή είναι η ικανότητα του οργανισμού: να αντιστέκεται στην κόπωση να αποκαθίσταται γρήγορα μετά την κόπωση Γενικός Προσδιορισμός Η ικανότητα αντοχής απαιτείται σε όλα σχεδόν τα αθλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 5: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης κινητικότητας Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος

Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος Ενότητα 2: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων ανάπτυξης της μέγιστης δύναμης Εισήγηση 2: Σχεδιασμός προγραμμάτων μέγιστης δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ (555)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ (555) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ (555) Ενότητα 7: Αντοχή Χρήστος Κοτζαμανίδης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οφέλη των Προσαρμοσμένων Διατάσεων σε Καρέκλα στη Διάθεση Γυναικών με Ήπια Νοητική Διαταραχή

Τα Οφέλη των Προσαρμοσμένων Διατάσεων σε Καρέκλα στη Διάθεση Γυναικών με Ήπια Νοητική Διαταραχή Τα Οφέλη των Προσαρμοσμένων Διατάσεων σε Καρέκλα στη Διάθεση Γυναικών με Ήπια Νοητική Διαταραχή Δημακοπούλου Ε., Καρυδάκη Μ., Αποστολόπουλος Ξ., Βλαχογιάννη Α., Παπαγιάννη Μ. Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΙΟΣ 2016 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΟΥ ΠΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Κων/νος Μανδρούκας ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Θωμάς Μεταξάς,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Χρόνιες Πνευμονοπάθειες

Άσκηση και Χρόνιες Πνευμονοπάθειες Συµµαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Χρόνιες Πνευμονοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής ΕΚΕΤΑ Δίπλα Κωνσταντίνα, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. Τύποι Φυσιολογικές προσαρµογές ιάρκεια ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. Τύποι Φυσιολογικές προσαρµογές ιάρκεια ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Τύποι Φυσιολογικές προσαρµογές Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Αντοχή Δύναμη Επιμέρους ικανότητες Φυσικής Κατάστασης Ευκαμψία Ευλυγισία Ταχύτητα Αντοχή Αντοχή είναι η ικανότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΑΚΧΑΡΩΝ-ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΔ -ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα