ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚOY ΕΤΟΥΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚOY ΕΤΟΥΣ"

Transcript

1

2 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚOY ΕΤΟΥΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗ ΑΘΗΝΑ 2014

3

4 Η παρούσα επετηρίδα απεικονίζει τη διάρθρωση του Πανεπιστημίου και τη σύνθεση του προσωπικού όλων των κατηγοριών, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί έως τις (λήξη ακαδημαϊκού έτους ).

5

6 Το Πανεπιστήμιο Η ιδέα της ίδρυσης Πανεπιστημίου στην Ελλάδα, υπαρκτή ήδη από τον καιρό του Αγώνα για την Ανεξαρτησία, υλοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 1837 με την έκδοση του διατάγματος «Περί συστάσεως του Πανεπιστημίου», που οδήγησε στην ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο όχι μόνο του ελληνικού κράτους αλλά και ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

7 ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

8 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2008) Άρθρο Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα. 2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. 3. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα. 4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους. 5. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους. Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμος ορίζει. Ειδικός νόμος ορίζει όσα αφορούν τους φοιτητικούς συλλόγους και τη συμμετοχή των σπουδαστών σ αυτούς. 6. Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. Το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους επιτελεί επίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις προϋποθέσεις που νόμος ορίζει. Τα σχετικά με την κατάσταση όλων αυτών των προσώπων καθορίζονται από τους οργανισμούς των οικείων ιδρυμάτων. Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν μπορούν να παυθούν προτού λήξει σύμφωνα με το νόμο ο χρόνος υπηρεσίας τους παρά μόνο με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 88 παράγραφος 4 και ύστερα από απόφαση συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει το όριο της ηλικίας των καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ωσότου εκδοθεί ο νόμος αυτός οι καθηγητές που υπηρετούν αποχωρούν αυτοδικαίως μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους. 7. Η επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Κράτος και με σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία χρόνια, όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόμο, που ορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές. 8. Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Κράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σ αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους. Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται. 9. Ο αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Κράτους. Το Κράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωματείων κάθε είδους, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων που παρέχονται κάθε φορά στις επιχορηγούμενες ενώσεις σύμφωνα με τον προορισμό τους.

9

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΑ Ιστορία και Προοπτικές 19 Ιδρυτές, Μεγάλοι Ευεργέτες και Δωρητές του Πανεπιστημίου 21 Πρυτάνεις 25 Αντιπρυτάνεις 29 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Συμβούλιο Ιδρύματος 35 Πρυτανικές Αρχές 37 Πανεπιστημιακή Σύγκλητος 37 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Συμβούλια 41 ΕΦΟΡΕΙΕΣ Εφορείες 49 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Διοικητικές Υπηρεσίες 53 Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης 55 Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων 58 Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών 61 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσίων 65 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 69 Πανεπιστημιακές Μονάδες και άλλες Υπηρεσίες 72 Πανεπιστημιακή Λέσχη 72 Επιστασία Πανεπιστημιακών κτηρίων 78 ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Κοσμήτορας 85 ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 85 Τομέας Ερμηνευτικός 85 Τομέας Ιστορικός 85 Τομέας Συστηματικής Θεολογίας 86 Τομέας Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής 87 Γραμματεία 87 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 88 Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποίμανσης 88

11 10 ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ αιώνος και Βιβλικών Σπουδών και Πολιτιστικού Βίου της Μεσογείου 88 Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας 89 Γραμματεία 89 Σπουδαστήρια της Σχολής 90 Πανεπιστημιακοί Ναοί της Σχολής 90 Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής 90 ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κοσμήτορας 91 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 91 Τομέας Α Ιδιωτικού Δικαίου 91 Σπουδαστήρια 92 Τομέας Β Ιδιωτικού Δικαίου 92 Σπουδαστήρια 93 Τομέας Δημοσίου Δικαίου 93 Σπουδαστήρια 94 Τομέας Ποινικών Επιστημών 95 Σπουδαστήρια 96 Εργαστήρια 96 Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου (Ιστορία, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Εκκλησιαστικό) 96 Σπουδαστήρια 96 Τομέας Διεθνών Σπουδών 97 Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών (E.Π.I.Σ.Ε.) 98 Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών (Ε.Π.Ι.Δ.ΜΕ.) 98 Γραμματεία 98 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 99 Τομέας Πολιτικής Οικονομίας 99 Τομέας Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής 99 Τομέας Οικονομίας, Πολιτικής και Κράτους 100 Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής 100 Τομέας Φιλοσοφίας, Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών-Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία 101 Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής 101 Τομέας Ποσοτικών Μεθόδων: Στατιστική και Οικονομετρία 102 Γραμματεία 102 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 104 Τομέας Πολιτικής Επιστήμης 104 Εργαστήρια 104 Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 105 Τομέας Διοικητικής Επιστήμης 105 Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας 106 Γραμματεία 107 Κεντρική Βιβλιοθήκη Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 107 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τομέας Μορφολειτουργικός 109 Εργαστήρια 111 Τομέας Κλινικοεργαστηριακός 112

12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11 Εργαστήρια 115 Κλινικές 117 Τομέας Παθολογίας 117 Κλινικές 121 Τομέας Χειρουργικής 123 Κλινικές 127 Εργαστήρια 129 Τομέας Υγείας, Μητέρας-Παιδιού 130 Κλινικές 132 Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής-Ψυχιατρικής και Νευρολογίας 133 Εργαστήρια 136 Κλινικές 137 Σπουδαστήρια της Σχολής 137 Μουσεία της Σχολής 137 Γραμματεία 137 Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας 138 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Αιγινήτειο Νοσοκομείο 139 Αρεταίειο Νοσοκομείο 154 Ευγενίδειο Θεραπευτήριο 168 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Κοσμήτορας 169 ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 169 Τομέας Κλασσικής Φιλολογίας 169 Σπουδαστήρια 170 Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας 170 Σπουδαστήρια 171 Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας 171 Τομέας Γλωσσολογίας 172 Σπουδαστήρια 172 Εργαστήρια 173 Σπουδαστήρια του Τμήματος 173 Γραμματεία 173 ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 174 Τομέας Ιστορίας 174 Σπουδαστήρια 175 Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης 175 Σπουδαστήρια 177 Γραμματεία 178 ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 179 Τομέας Φιλοσοφίας 179 Σπουδαστήρια 180 Τομέας Παιδαγωγικής 180 Εργαστήρια 181 Τομέας Ψυχολογίας 182 Εργαστήρια 182 Γραμματεία 183

13 12 ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ TMΗMA ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 184 Τομέας Γλώσσας-Γλωσσολογίας 184 Τομέας Λογοτεχνίας-Πολιτισμού 185 Σπουδαστήρια του Τμήματος 185 Γραμματεία 186 ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 187 Τομέας Γαλλικής Γλώσσας και Γλωσσολογίας 187 Τομέας Γαλλικής Λογοτεχνίας 187 Τομέας Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισμού 188 Τομέας Μετάφρασης-Μεταφρασεολογίας 188 Σπουδαστήρια του Τμήματος 189 Βιβλιοθήκη του Τμήματος 189 Γραμματεία 189 ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 190 Σπουδαστήρια 190 Γραμματεία 191 ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 192 Γραμματεία 193 ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 194 Γραμματεία 196 ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 197 Γραμματεία 197 ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 198 Γραμματεία 198 ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 199 Γραμματεία 199 ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 200 Γραμματεία 200 ΤΜΗΜΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 201 Γραμματεία 201 Κεντρική Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής 201 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κοσμήτορας 202 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 202 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 202 Εργαστήρια 203 Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 203 Εργαστήρια 204 Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής 204 Εργαστήρια 205

14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 13 Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού 205 Εργαστήρια 206 Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας 206 Εργαστήρια 207 Εργαστήρια του Τμήματος 207 Σπουδαστήρια του Τμήματος 208 Γραμματεία 208 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 209 Τομέας Θεωρητικής Χημείας, Φυσικοχημείας, Ανόργανης Ανάλυσης, Ενόργανης Ανάλυσης, Οργανολογίας και Χημικής Μηχανικής 209 Εργαστήρια 210 Τομέας Οργανικής Χημείας, Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Χημείας Τροφίμων, Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας 211 Εργαστήρια 212 Τομέας Ανόργανης Χημείας, Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Χημείας 212 Εργαστήρια 213 Γραμματεία 213 ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 214 Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης 214 Τομέας Άλγεβρας και Γεωμετρίας 215 Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας 216 Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών 217 Σπουδαστήρια του Τμήματος 217 Γραμματεία 217 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 218 Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας 218 Εργαστήρια 218 Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας 218 Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής 219 Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής 220 Εργαστήρια 220 Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου 221 Τομέας Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας 221 Εργαστήρια 222 Τομέας Βοτανικής 222 Εργαστήρια 223 Μουσεία του Τμήματος 223 Βοτανικός Κήπος 223 Γραμματεία 223 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 224 Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας 224 Εργαστήρια 224 Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας 224 Εργαστήρια 225 Τομέας Γεωγραφίας-Κλιματολογίας 225 Εργαστήρια 226 Τομέας Γεωφυσικής-Γεωθερμίας 226 Εργαστήρια 227

15 14 ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας-Γεωχημείας 227 Εργαστήρια 228 Τομέας Δυναμικής-Τεκτονικής-Εφαρμοσμένης Γεωλογίας 228 Εργαστήρια του Τμήματος 229 Μουσεία του Τμήματος 229 Γραμματεία 230 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 231 Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής 231 Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών 231 Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος 232 Γραμματεία 233 Κεντρική Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών 234 Μουσεία της Σχολής 234 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 235 Τομέας Κοινωνικής Οδοντιατρικής 235 Εργαστήρια 235 Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής 236 Εργαστήρια 237 Τομέας Προσθετολογίας 237 Εργαστήρια 238 Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής του Στόματος 238 Εργαστήρια 239 Τομέας Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος 240 Εργαστήρια 241 Σπουδαστήρια του Τμήματος 241 Γραμματεία 241 ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 243 Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας 243 Εργαστήρια 244 Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων 244 Εργαστήρια 245 Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας 245 Γραμματεία 246 ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 247 Τομέας Βασικών Επιστημών 247 Εργαστήρια 247 Τομέας Παθολογικός-Νοσηλευτικός 247 Κλινικές 248 Τομέας Χειρουργικός-Νοσηλευτικός 249 Κλινικές 249 Εργαστήρια 249 Τομέας Δημόσιας Υγείας 249 Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς 250 Εργαστήρια 251 Κλινικές 251 Γραμματεία 251

16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 15 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 252 Τομέας Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης 252 Τομέας Θεωρητικών Επιστημών 253 Τομέας Αθλοπαιδιών 254 Τομέας Γυμναστικής και Χορού 254 Τομέας Κλασικού Αθλητισμού 255 Τομέας Υγρού Στίβου 256 Γραμματεία 257 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 258 Τομέας Επιστημών της Αγωγής 258 Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 258 Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών 259 Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής 260 Τομέας Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος 260 Εργαστήρια του Τμήματος 261 Γραμματεία 261 ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 262 Γραμματεία 262 Κεντρική Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικών Επιστημών 263 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 264 Τομέας Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας 264 Τομέας Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας 264 Εργαστήρια 265 Τομέας Ψυχολογίας της Επικοινωνίας Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού 265 Γραμματεία 266 ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 267 Γραμματεία 267 ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 270 Γραμματεία 270 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 271 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΕΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ), ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 302 ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 309 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ 349 Επεξήγηση Βαθμολογίου Διοικητικού Προσωπικού 355 Επεξήγηση Συντμήσεων

17

18 ΙΣΤΟΡΙΚΑ

19

20 ΙΣΤΟΡΙΚΑ 19 Ιστορία και Προοπτικές Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο εγκαινιάστηκε στις 3 Μαΐου του 1837, αρχικά στεγάστηκε σε ένα νεοκλασικό κτήριο στη βορειοανατολική πλευρά της Ακρόπολης, το οποίο στις μέρες μας έχει ανακαινιστεί και λειτουργεί ως Μουσείο του Πανεπιστημίου. Αρχικά ονομάστηκε «Οθωνικό Πανεπιστήμιο» από το όνομα του πρώτου βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα και αποτελούνταν από 4 ακαδημαϊκά Τμήματα και 52 φοιτητές. Καθώς αποτελούσε το πρώτο Πανεπιστήμιο του νεοσύστατου νεοελληνικού κράτους, αλλά και της ευρύτερης βαλκανικής και μεσογειακής περιοχής, απέκτησε σημαντικό κοινωνικο-ιστορικό ρόλο, ο οποίος υπήρξε καθοριστικός για την παραγωγή συγκεκριμένης γνώσης και πολιτισμού μέσα στη χώρα. Το 1841 οι διοικητικές υπηρεσίες και τα εκπαιδευτικά Τμήματα μεταφέρθηκαν στο σημερινό ευρέως γνωστό ως «κεντρικό κτήριο» του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο το 1932 ονομάστηκε επίσημα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προς τιμή του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση του έθνους. Σήμερα, σε αυτό το κτήριο στεγάζονται η Πρυτανεία, η Σύγκλητος, η Μεγάλη Αίθουσα Τελετών και άλλες σημαντικές κεντρικές υπηρεσίες. Το προαύλιό του (τα προπύλαια) έχει κοινωνικο-ιστορική αξία, καθώς έχει γίνει τόπος πολιτικών συγκεντρώσεων, κοινωνικής διαμαρτυρίας και διαδηλώσεων φοιτητών/τριών και άλλων κοινωνικών ομάδων που προβάλουν διάφορα τρέχοντα αιτήματα. Ως τις αρχές του 20ού αιώνα το Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν το μοναδικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, το οποίο παρείχε στην ελληνική κοινωνία διπλωματούχους επιστήμονες στην ιατρική, στις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, στη νομική και τα οικονομικά, στην αρχαιολογία και την εκπαίδευση καθώς και στον κλήρο. Στα πολλά χρόνια λειτουργίας του έχει προσφέρει στη χώρα ένα κέντρο πνευματικής παραγωγής, προωθώντας τη λειτουργία κύκλων διανοουμένων μέσα και έξω από τους χώρους του. Στις μέρες μας εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς το επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό του συχνά συμμετέχει σε εθνικές και διεθνείς επιτροπές, διεκπεραιώνει εκπαιδευτικά και άλλα ερευνητικά έργα, οργανώνει και συμμετέχει σε σεμινάρια για και με ποικίλες κοινωνικές ομάδες, πολλές φορές παράλληλα με την πλήρη απασχόλησή του στο Πανεπιστήμιο. Μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές του αφορά στον χώρο της εθνικής υγείας, καθώς οι φοιτητές/τριες των επιστημών υγείας που κάνουν την πρακτική τους προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες στο κοινό, κάτω από την επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ίσως το πανεπιστήμιο με τη μεγαλύτερη παραδοσιακή βαρύτητα στη χώρα, έχει καθιερώσει τη δική του παράδοση στον χώρο των επιστημών και της δημιουργικής συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έρχεται σήμερα αντιμέτωπο με πολλές προκλήσεις βάσει των οποίων θέτει σταδιακά νέους στόχους για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση του μεγάλου αριθμού των φοιτητών/τριών του, ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και να αναπτύξουν τις ικανότητες που θα τους καταστήσουν δημιουργικούς επιστήμονες και ικανούς επαγγελματίες στη σημερινή ραγδαία εξελισσόμενη κοινωνία, η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης Ευρωπαϊκής κοινότητας. Αντιδρώντας στην εμπορευματοποίηση των πανεπιστημιακών σπουδών και στην ανάπτυξη ενός άκρως ανταγωνιστικού συστήματος που απαντάται στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πολλών δυτικών χωρών στις μέρες μας, δεν αρκείται στον παραδοσιακό του ρόλο να παράγει υψηλό στελεχιακό

21 20 ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ δυναμικό διανοούμενων. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης του γενικότερου ανθρώπινου δυναμικού, αποσκοπεί στην δημιουργία ισχυρότερων δεσμών ανάμεσα στον κόσμο της παραγωγής και της κατανάλωσης της γνώσης, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ανταποκρινόμενο στις καινούργιες προκλήσεις, έχει προχωρήσει σε σημαντικά βήματα, για την ταχύτερη ανάπτυξή του: Νέα Τμήματα και Τομείς που προσφέρουν προπτυχιακά προγράμματα σε καινούργια γνωστικά πεδία. Διατμηματικά και διεπιστημονικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για την κάλυψη νέων κοινωνικο-οικονομικών αναγκών Δημιουργία νέων εργαστηρίων, ερευνητικών κέντρων και βιβλιοθηκών που παρέχουν σε επιστημονικό προσωπικό και σε φοιτητές/τριες τη δυνατότητα χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) Υποδομή για χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και πλατφόρμα για την λειτουργία ηλεκτρονικών τάξεων. Συμβουλευτικές υπηρεσίες ακαδημαϊκών σπουδών και επαγγελματικής αποκατάστασης Οργανωμένα προγράμματα και διμερείς συμφωνίες με ευρωπαϊκά και άλλα ξένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα για ανταλλαγή φοιτητών/τριών, διδακτικού προσωπικού και νέων ερευνητών. Καλύτερες συνθήκες για τη διδασκαλία και εκμάθηση διαφόρων ξένων γλωσσών από Έλληνες/ίδες φοιτητές/τριες καθώς και για τη διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας από ξένους/ες φοιτητές/τριες. Η φυσιογνωμία του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλάζει και ευελπιστεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην κοινωνική κινητικότητα καθώς και στη γενικότερη πρόοδο της χώρας.

22 ΙΣΤΟΡΙΚΑ 21 ΙΔΡΥΤΕΣ Όθων, βασιλεύς της Ελλάδος ιδρυτής του Εθνικού Πανεπιστημίου Μαυροκορδάτος Δ. Παπαδάκης Α. Παυλόπουλος Π. Σαριπόλου Σ. Στάη Μ. Τζινοπούλου Π. Τσαγκάρης Ν. Φωτεινός Γ. Ιωάννης Δομπόλης ιδρυτής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αποστολάκη Β. Αποστολίδης Ιω. (Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης) Αράπογλου Δ. Αρεταίος Γ. Αργέντης Α. Αργέντης Π. Αρώνης Γ. Ατσαρού Π. Βαρβαρέσος Κ. Βαρβαρέσου Μ. ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ* Αρεταίος Θ. Γρυπάρης Α. Γρυπάρης Ν. Δεϊρμενδζόγλου Κ. Δημητριάδης Δ. του Στ. Διομήδης Α. Διομήδους Ι. Κριεζής Κ. ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ* Αβέρωφ Γ. Αβράμιος Χ. (Επίσκοπος Θηβών) Αβράσογλου Μ. Αγγελόπουλος Γ. Αιγινήτης Δ. Αναγνωστοπούλου Ε. Ανδρεάδης Ι. Ανδρεάδης Ε. Ανδρούτσος Χ. Αντωνιάδης Α. Αντωνόπουλος Δ. Βαρδάκας Π. (Μητροπολίτης Κίτρους) Βαρζέλης Θ. Βάρναλης Π. Βαρύκας Ι. Βάσης Β. Βατοπεδινός Α. Βατοπεδινός Δ. Βελανιδιώτης Ι. (Mητροπολίτης Θεσσαλιώτιδας) * Ύστερα από πρόταση ειδικής επιτροπής και απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (συνεδρία ), χαρακτηρίσθηκαν: α) Μεγάλοι Ευεργέτες, όσοι άφησαν περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 50 εκατομμυρίων δραχμών, β) Ευεργέτες από 10 έως 50 εκατομμύρια και γ) Δωρητές από 1 έως 10 εκατομμύρια.

23 22 Βιβέσκος Κ. Βιτάλη Αι. Βλάχος Ν. Α Βουλή των Ελλήνων Βόλτος Υ. Βουτσινάς Α. Βράνδης Α. Βράνης Α. Γαλανός Δ. Γαλανόπουλος Α. Γαλάτης Κ. Γερμανής Γεροστάθης Κ. Γεωργαντόπουλος (Ζ.Ι.) Γκίκας Α. Γούναρης Κ. Δαναστάσης Ι. Δέλλιος ή Νακίδης Ιω.-Κυρ. Δεσπόζιτος Κ. Δημαράς Ν. Δημητριάδης Δ. του Ιω. Δημητρίου Θ.Χ. Δημητρίου Ι. Δομνάδος Κ. Δούμας Ι. Δούμπας Ν. Δούμπας Σ. Δουρβέκη Ιφιγένεια Δυοβουνιώτης Κ. Ελληνική Πολεμική Περίθαλψη Καναδά Εμμανουήλ Φ. Ευγενίδης Ε. Ευθυμίου Χ. Ευταξίας Α. Ευταξίας Ι. Ζαΐμη Ζ. Ζαΐμης Γ. Ζαμπάκος Π. ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ζαννέτου Ε. Ζάππας Ε. Ζωγράφος Χ. Ζωσιμάς Ν. Θεοδωρίδου Ε. Θεοφανόπουλος Δ. Θεοφανόπουλος Π. Ιεραπολέως Ν. Ιωαννίδης Θ. Ιωαννίδων (οικογένεια) Καβαλιεράτου Μ. Καλλιόντζης Ευ. Καμπάνης Ν. Ιεραπόλεως (Mητροπολίτης Ουγγροβλαχίας) Κανδηλώρος Τ. Καραπάνου Μ. Κανελλοπούλου Λ. Κάραλης Μ. Καρυάδης Ε.-Γ. Κασσαβέτης Ι. Κατερινοπούλου Αι. Κατριμάντζης Ι. Κατσάρας Ιω. Κεφάλας Ι. Κιοπέκας Μ. Κονδούλης Ιω. Κλεάνθης Σ. Κοντολέων Ι. Κόντος Κ. Κοσκορόζης Π. Κοσμόπουλος Σ. Κοτήρα Ευ. Κουμαριανού Β. Κουράτης Ι. Κουτουρά Μ. Κριεζή Τ. Κυριαζίδης Κ. Κριτικίδης Ε. Κυριάκος Α.

24 ΙΣΤΟΡΙΚΑ 23 Κωνσταντινίδης Ν. Κωστής Κ. Κωνσταντίνου Ε. Λαμπρίδης Ι. Λάσκαρης Θ. Λασσάνης Ι. Λέκκα-Γκίκα Αι. Λευκίας Α. Λιβαδά Ε. Λιβαδάς Θ. Λιβαδάς Μ. Λιόντα Λ. Λουρίδης Ο. Μαγγίνας Σ. Μακρής Β. Μακρής Μ. Μαλάμος Σ. Μαλάμου Ε. Μανούσσης Θ. Μαντζούνη Αι. Μαραγκού Α. Μάρη-Καμάρα Π. Μαυρογιάννης Α. Μαυροκορδάτος Γ. Μαύρος Ν. Μαρούδα Αι. Μεταξάτου Μαρία (το γένος Λιβαδά) Μεταξός Γ. Μητσοτάκη Μ. Μιλόσχης (ηγεμόνας) Μιστριώτης Γ. Μιχαηλίδης Β. Μουράτης Ιω. Μονή Ασωμάτων ή Πετράκη Μουρούζης Α.Δ. Μπεναρδάκης Δ. Μπάγκας Γ. Μπαλτατζής Σ. Μπήκας Γ. Μυλωνά Μ. Ναουσαίος Δ. Θεοχάρης Νεγρεπόντης Σ. Νεόφυτος (Eπίσκοπος Τριφυλίας) Νεόφυτος (Ιεραπόλεως) Νιάρχος Στ. Νικαρούσης Κ. Νικολάου Π. Ξένος Σ. Οικονομίδης Λ. Οικονόμος Α. Οικονόμου Κ. Οικονόμου Δ.-Κ. Πάγκας Γ. Παναγιωτάτου Α. Πανταζής Π. Παντελίδης Ο. Παπαβραμίδης Δ. Παπαδόπουλος Ιω. Παπαδόπουλος Χ. (Aρχιεπίσκοπος Αθηνών) Παπαζαφειρόπουλος Σ. Παπάζογλου Π. Παπαμιχαλόπουλος Ν. (Nick Pappas) Παπανικολάου Α. Παπανικολάου Γ. Παπαστράτος Ε. Παπουλάκος Π. Παρασκευάς Β. Παρλιάρου Αι. Παρρησιάδης Δ. Πατίδης Α. Πατρίκιος Β. Παυλίδης Π. Περίδης Μ. Πετρίδης Π. Πέτροβιτς Δ. Πετούσης Θ. Πλατυγένης Δ. Ποταμιάνος Π.

25 24 Ράδου Μ. Ράκος Θ. Ράλλης Δ. Ράλλης Π. Ραπτάκος Α. Ραμβακάκης Δ. Ρέτκιν Α. Ροδοκανάκης Π. Ρουσσινός Χ. Ρώθ Ι.-Ρ. Ρώσης Ζ. Σάββας Κ. Σακελλαρόπουλος Σ. Σαμμοκοβίου (κοινότητα) Σαμαράς Σ. Σάξ Γ. και Ν. Σγούτας Λ. Σεβαστόπουλος Κ. Σημαντήρα Α. Σίνας Γ. (βαρώνος) Σίνας Σ. Σκιάς Α. Σκουζέ Ι. Σλήμαν Σ. Σουλίνης Β. Σούτζος Ι. Σούτσος Γ. Σοφιανόπουλοι Δ.-Σ. (αδελφοί) Σταματέλος Γ. Στεριώτης Ι. Σφογγόπουλος Ι. Σχολάριος Δ. (Mητροπολίτης πρώην Λάρισας) Σωτηρόπουλος Σ. ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ταμβάκος Ν. Thiesse Josphine Τζαννετάτος Θ. Τζιβανοπούλου Ε. Τζιβανόπουλος Δ. Τοσίτσα και Στουρνάρη (αδελφοί) Τούλης Θ. Τράπεζα Ελλάδας Τρικούλης Δ. Τσαλδάρη Λ. Τσαμπούλα Ευ. Τσάτσος Κ. και Θ. Τσιρόπουλος Π. Τσιτσίνιας Π. Τσουφλής Α.Κ. Τύρκας Δ. Φαρμακίδης Δ. Φιλιππίδης Σ. (Mητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας) Φιλίππου Κ. Φρειδερίκος Π. Χαδιάς Κ. Χαιρωνίδης Κ. (Aρχιεπίσκοπος Πατρών και Ηλείας) Χαραλάμπους Π. Χαλιούλιας Α. Χαραμής Ζ. Χαρρησιάδης Δ. Χαρίτωφ Α. Χατζή-Πετράκης Π. Χατζηλάζαρος Δ. Χρηστομάνου Αθηνά Ψημάς Γ.

26 ΙΣΤΟΡΙΚΑ 25 ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ Κωνσταντίνος Σχινάς (Φιλοσοφικής) Γεώργιος Ράλλης (Νομικής) Νικόλαος Κωστής (Ιατρικής) Μισαήλ Αποστολίδης (Θεολογικής) Κωνσταντίνος Ασώπιος (Φιλοσοφικής) Νεόφυτος Βάμβας (Φιλοσοφικής) Θεόδωρος Μανούσης (Φιλοσοφικής) Αλέξανδρος Βενιζέλος (Φιλοσοφικής) Ιωάννης Σούτσος (Νομικής) Φίλιππος Ιωάννου (Φιλοσοφικής) Γεώργιος Μαυροκορδάτος (Νομικής) Μισαήλ Αποστολίδης (Θεολογικής) Σπυρίδων Πήλληκας (Νομικής) Περικλής Αργυρόπουλος (Νομικής) Νικόλαος Κωστής (Ιατρικής) Κωνσταντίνος Κοντογόνης (Θεολογικής) Ιωάννης Ολύμπιος (Ιατρικής) Κωνσταντίνος Ασώπιος (Φιλοσοφικής) Φίλιππος Ιωάννου (Φιλοσοφικής) Δημήτριος Στρούμπος (Φιλοσοφικής) Βασίλειος Οικονομίδης (Νομικής) Αλέξιος Πάλης (Ιατρικής) Κωνσταντίνος Ασώπιος (Φιλοσοφικής) Πέτρος Παπαρρηγόπουλος (Νομικής) Κωνσταντίνος Φρεαρίτης (Νομικής) Ηρακλής Μητσόπουλος (Φιλοσοφικής) Μιλτιάδης Βενιζέλος (Ιατρικής) Αλέξανδρος Ραγκαβής (Φιλοσοφικής) Θεόδωρος Ορφανίδης (Φιλοσοφικής) Γεώργιος Ράλλης (Νομικής) Παύλος Καλλιγάς (Νομικής) Κωνσταντίνος Βουσάκης (Ιατρικής) Ευθύμιος Καστόρχης (Φιλοσοφικής) Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος (Φιλοσοφικής) Γεώργιος Μακκάς (Ιατρικής) Παναγιώτης Ρομπότης (Θεολογικής)

27 26 ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εμμανουήλ Κόκκινος (Νομικής) Ιωάννης Παπαδάκης (Φιλοσοφικής) Ανδρέας Αναγνωστάκης (Ιατρικής) Νικόλαος Δαμαλάς (Θεολογικής) Θεόδωρος Αρεταίος (Ιατρικής) Βασίλειος Λάκων (Φιλοσοφικής) Νικόλαος Δαμασκηνός (Νομικής) Παναγιώτης Κυριακός (Ιατρικής) Μιλτιάδης Βενιζέλος (Ιατρικής) Κωνσταντίνος Κωστής (Νομικής) Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης (Ιατρικής) Γεώργιος Καραμήτσας (Ιατρικής) Θεόδωρος Αφεντούλης (Ιατρικής) Πέτρος Παπαρρηγόπουλος (Νομικής) Μιχαήλ Χατζημιχάλης (Ιατρικής) Γεώργιος Μιστριώτης (Φιλοσοφικής) Παύλος Ιωάννου (Ιατρικής) Ιωάννης Πανταζίδης (Φιλοσοφικής) Παναγιώτης Παυλίδης (Θεολογικής) Ιωάννης Χατζιδάκις (Φιλοσοφικής) Αναστάσιος Κυριακός (Θεολογικής) Αναστάσιος Χρηστομάνος (Φιλοσοφικής) Σπυρίδων Μαγγίνας (Ιατρικής) Τιμολέων Αργυρόπουλος (Φιλοσοφικής) Αλκιβιάδης Κρασσάς (Νομικής) Κωνσταντίνος Μητσόπουλος (Φιλοσοφικής) Σπυρίδων Σακελλαρόπουλος (Φιλοσοφικής) Νεοκλής Καζάζης (Νομικής) Ιωάννης Ευταξίας (Νομικής) Σπυρίδων Λάμπρος (Φιλοσοφικής) Γεώργιος Χατζιδάκις (Φιλοσοφικής) Νικόλαος Πολίτης (Φιλοσοφικής) Μιχαήλ Κατσάρας (Ιατρικής) Στέφανος Κυπάρισσος (Φυσικομαθηματικής) Νικόλαος Αποστολίδης (Φυσικομαθηματικής) Εμμανουήλ Ζολώτας (Θεολογικής) Σπυρίδων Λάμπρος (Φιλοσοφικής) Θεόδωρος Ζαΐμης (Ιατρικής)

28 ΙΣΤΟΡΙΚΑ Γεώργιος Δέρβος (Θεολογικής) Γεράσιμος Φωκάς (Ιατρικής) Ιωάννης Μεσολωράς (Θεολογικής) Θεόδωρος Σκούφος (Φυσικομαθηματικής) Γεώργιος Αγγελόπουλος (Νομικής) Γεώργιος Γαζέπης (Ιατρικής) Γεώργιος Αγγελόπουλος (Νομικής) Χρήστος Μαλανδρινός (Ιατρικής) Κωνσταντίνος Πολυγένης (Νομικής) Κωνσταντίνος Λούρος (Ιατρικής) Δημήτριος Παπούλιας (Νομικής) Κωνσταντίνος Ζέγγελης (Φυσικομαθηματικής) Σίμος Μενάρδος (Φιλοσοφικής) Βασίλειος Αιγινήτης (Φυσικομαθηματικής) Νικόλαος Αλιβιζάτος (Ιατρικής) Γεώργιος Ματθαιόπουλος (Φυσικομαθηματικής) Θεόφιλος Βορέας (Φιλοσοφικής) Κωνσταντίνος Μελισσηνός (Ιατρικής) Κωνσταντίνος Δυοβουνιώτης (Θεολογικής) Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος (Ιατρικής) Στυλιανός Σεφεριάδης (Νομικής) Νικόλαος Εξαρχόπουλος (Φιλοσοφικής) Παναγιώτης Ζερβός (Φυσικομαθηματικής) Γρηγόριος Παπαμιχαήλ (Θεολογικής) Γεώργιος Θ. Φωτεινός (Ιατρικής) Γεώργιος Α. Μπάλης (Νομικής) Ερρίκος Α. Σκάσσης (Φιλοσοφικής) Ιωάννης Χ. Πολίτης (Φυσικομαθηματικής) Δημήτριος Σ. Μπαλάνος (Θεολογικής) Σπυρίδων Α. Δοντάς (Ιατρικής) Ιωάννης Γ. Σπυρόπουλος (Νομικής) Γεώργιος Π. Οικονόμος (Φιλοσοφικής) Εμμανουήλ Ι. Εμμανουήλ (Φυσικομαθηματικής) Γεώργιος Α. Σωτηρίου (Θεολογικής) Κωνσταντίνος Ι. Μουτούσης (Ιατρικής) Μιχαήλ Α. Δενδίας (Νομικής) Απόστολος Β. Δασκαλάκης (Φιλοσοφικής) Θρασύβουλος Θ. Βλησίδης (Φυσικομαθηματικής)

29 28 ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Παναγιώτης Ι. Μπρατσιώτης (Θεολογικής) Κωνσταντίνος Β. Χωρέμης (Ιατρικής) Γεώργιος Μαριδάκης (Νομικής) Σπυρίδων Ν. Μαρινάτος (Φιλοσοφικής) Ηλίας Γ. Μαριολόπουλος (Φυσικομαθηματικής) Βασίλειος Μ. Βέλλας (Θεολογικής) Ευγένιος Α. Φωκάς (Ιατρικής) Νικόλαος Α. Χωραφάς (Νομικής) Γεώργιος Ι. Κουρμούλης (Φιλοσοφικής) Κωνσταντίνος Π. Παπαϊωάννου (Φυσικομαθηματικής) Λεωνίδας Ι. Φιλιππίδης (Θεολογικής) Ιωάννης Β. Χρυσικός (Ιατρικής) Γεώργιος Θ. Ράμμος (Νομικής) Στυλιανός Γ. Κορρές (Φιλοσοφικής) Γεώργιος Π. Πανταζής (Φυσικομαθηματικής) Καίσαρ Δ. Αλεξόπουλος (Φυσικομαθηματικής) Κωνσταντίνος Ι. Τούντας (Ιατρικής) Αθανάσιος Π. Χαστούπης (Θεολογικής) Ανδρέας Ι. Φυτράκης (Θεολογικής) Γεώργιος Γ. Μητσόπουλος (Νομικής) Νικόλαος Σ. Ματσανιώτης (Ιατρικής) Ευάγγελος Α. Μουτσόπουλος (Φιλοσοφικής) Γεώργιος Μ. Παρασκευόπουλος (Φυσικομαθηματικής) Φώτιος Ι. Μήτσης (Οδοντιατρικής) Ευάγγελος Δ. Θεοδώρου (Θεολογικής) Εμμανουήλ Ι. Βουζίκας (Νομικής) Σπυρίδων Δ. Μουλόπουλος (Ιατρικής) Μιχαήλ-Κωνσταντίνος Π. Σταθόπουλος (Νομικής) Πέτρος Γέμτος (Οικονομικών Επιστημών) Κωνσταντίνος Δημόπουλος (Ιατρικής) Γεώργιος Μπαμπινιώτης (Φιλολογίας) Χρήστος Κίττας (Ιατρικής) Δημοσθένης Ασημακόπουλος* (Θετικών Επιστημών) Θεοδόσιος N. Πελεγρίνης (Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής Ψυχολογίας) *Ανάθεση καθηκόντων Πρύτανη βάσει της από απόφασης της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου

30 ΙΣΤΟΡΙΚΑ 29 AΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ Γεράσιμος Φωκάς Ιωάννης Μεσολωράς Θεόδωρος Σκούφος Γεώργιος Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος Λούρος (απελύθη κατά τη διάρκεια του παν. έτους, xωρίς να αναπληρωθεί) Γεώργιος Αγγελόπουλος Χρήστος Μαλανδρινός Μαργαρίτης Ευαγγελίδης Κωνσταντίνος Λούρος Δημήτριος Παπούλιας Κωνσταντίνος Ζεγγέλης Σίμος Μενάρδος Βασίλειος Αιγινήτης Νικόλαος Αλιβιζάτος Γεώργιος Ματθαιόπουλος Θεόφιλος Βορέας Κωνσταντίνος Μελισσηνός Κωνσταντίνος Δυοβουνιώτης Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος Στυλιανός Σεφεριάδης Νικόλαος Εξαρχόπουλος Παναγιώτης Ζερβός Γρηγόριος Παπαμιχαήλ Γεώργιος Φωτεινός Γεώργιος Μπάλης Ερρίκος Σκάσσης Νικόλαος Λούβαρης Ιωάννης Πολίτης Δημήτριος Μπαλάνος Σπυρίδων Δοντάς Ιωάννης Σπυρόπουλος Γεώργιος Οικονόμος Εμμανουήλ Εμμανουήλ Γεώργιος Σωτηρίου Κωνσταντίνος Μουτούσης

31 30 ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Μιχαήλ Δενδίας Απόστολος Δασκαλάκης Θρασύβουλος Βλησίδης Παναγιώτης Μπρατσιώτης Κωνσταντίνος Χωρέμης Γεώργιος Μαριδάκης Σπυρίδων Μαρινάτος Ηλίας Μαριολόπουλος Βασίλειος Βέλλας Ευγένιος Φωκάς Νικόλαος Χωραφάς Γεώργιος Κουρμούλης Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου Λεωνίδας Φιλιππίδης Ιωάννης Χρυσικός Γεώργιος Ράμμος Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος Πανταζής Ανδρέας Φυτράκης Κωνσταντίνος Τούντας, α αντιπρύτανης Δημήτριος Κουτσογιαννόπουλος-Θηραίος, β αντιπρύτανης Δημήτριος Κουτσογιαννόπουλος-Θηραίος, α αντιπρύτανης Κωνσταντίνος Ρόκας, β αντιπρύτανης Διονύσιος Βαρώνος, α αντιπρύτανης Νικόλαος Δελούκας, β αντιπρύτανης Γεώργιος Μητσόπουλος Νικόλαος Ματσανιώτης Ευάγγελος Μουτσόπουλος Γεώργιος Παρασκευόπουλος Φώτιος Μήτσης Ευάγγελος Θεοδώρου Εμμανουήλ Βουζίκας Σπυρίδων Μουλόπουλος Αριστόξενος Σκιαδάς Γεώργιος Φιλοκύπρου, Οικονομικών Υποθέσεων Άλκης Αργυριάδης, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Γεώργιος Κριμπάς, Οικονομικών Υποθέσεων Στυλιανός Νεγρεπόντης, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

32 ΙΣΤΟΡΙΚΑ Γεώργιος Φιλοκύπρου, Οικονομικών Υποθέσεων Αντώνιος Δανασσής-Αφεντάκης, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Γεώργιος Φιλοκύπρου, Οικονομικών Υποθέσεων Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Ιωάννης Δρακόπουλος, Οικονομικών Υποθέσεων Χαράλαμπος Προυκάκης, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Ιωάννης Δρακόπουλος, Οικονομικών Υποθέσεων Γεώργιος Φιλοκύπρου, Οικονομικών Υποθέσεων Αντώνιος Δανασσής-Αφεντάκης, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Μιχαήλ Δερμιτζάκης, Οικονομικών Υποθέσεων Αντώνιος Κουτσελίνης, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Μιχαήλ Δερμιτζάκης, Οικονομικών Υποθέσεων Χρήστος Κίττας, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Δημοσθένης Ασημακόπουλος, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έργων και Φοιτητικής Μέριμνας Γεώργιος Κρεατσάς, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Δημοσθένης Ασημακόπουλος, Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ιωάννης Καράκωστας, Φοιτητικής Μέριμνας, Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων Αστέριος Δουκουδάκης Θωμάς Σφηκόπουλος Θεόδωρος Λιακάκος 3 1. Από έως , Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού 2. Από έως , Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 3. Από έως , Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας και Εξωτερικών Σχέσεων

33

34 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

35

36 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 35 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Πρόεδρος: Δημήτριος Μπερτσιμάς, Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας του Πανεπιστημίου Μ.Ι.Τ., Η.Π.Α. Αναπληρωτής Πρόεδρος: Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Εξωτερικά Μέλη: Αλέξανδρος Νεχαμάς, Καθηγητής Φιλοσοφίας και Συγκριτικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου του Princeton, Η.Π.Α. Jack Davis, Καθηγητής Ελληνικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Cincinnati, Η.Π.Α. Σταύρος Κατσανέβας, Καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Paris VII Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνοντας Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. Γεώργιος Τσώκος, Καθηγητής Παθολογίας του Πανεπιστημίου του Harvard, Η.Π.Α. Εσωτερικά Μέλη: Βασιλική Κιντή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης. Γεώργιος Κρεατσάς, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής. Ελένη Μαντζουράνη, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Ευγενία Μπουρνόβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Χαράλαμπος Παπαγεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών. Γλυκερία Σιούτη, Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής. Γραμματεία: Μαρία Βαρδάκη, υπάλληλος πληροφορικής ΠΕ, βαθμός Β, αορίστου χρόνου Ι.Δ

37

38 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΎΤΑΝΗΣ Θεοδόσιος Πελεγρίνης, Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ΑΝΤΙΠΡΥΤΆΝΕΙΣ Αστέριος Δουκουδάκης, Καθηγητής του Τμήματος Οδοντιατρικής Θωμάς Σφηκόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Θεόδωρος Λιακάκος, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΠΡΎΤΑΝΗΣ Θεοδόσιος Πελεγρίνης ΑΝΤΙΠΡΥΤΆΝΕΙΣ Αστέριος Δουκουδάκης Θωμάς Σφηκόπουλος Θεόδωρος Λιακάκος KOΣΜΉΤΟΡΕΣ Θεολογικής: Μάριος Μπέγζος Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών: Μιχαήλ Τσινισιζέλης Φιλοσοφικής: Αμαλία Μόζερ Θετικών Επιστημών: Εμμανουήλ Φραγκούλης ΠΡΌΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΆΤΩΝ Θεολογίας: Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου Κοινωνικής Θεολογίας: Γεώργιος Φίλιας Νομικής: Θεόδωρος Φορτσάκης Οικονομικών Επιστημών: Ιωάννης Δημητρίου Φιλολογίας: Ελένη Καραμαλέγκου Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας: Φρειδερίκη Μπατσαλιά Φυσικής: Γεώργιος Τόμπρας Χημείας: Αντώνιος Καλοκαιρινός Ιατρικής: Αθανάσιος-Μελέτιος Δημόπουλος Οδοντιατρικής: Αικατερίνη Καραγιάννη Φαρμακευτικής: Αλέξιος-Λέανδρος Σκαλτσούνης Νοσηλευτικής: Γεράσιμος Μπονάτσος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: Σπυρίδων Αθανασόπουλος Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: Δημοσθένης Δασκαλάκης Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: Βασίλης Τσελφές Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: Γεώργιος Πλειός

39 38 ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Ευθυμία Πανδή-Παυλάκη Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών: Ιωάννης Μάζης Σλαβικών Σπουδών: Φώτιος Δημητρακόπουλος ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΙ ΦΟΡΈΩΝ Διοικητικού Προσωπικού Αθανασία Μιχοπούλου E.E.ΔI.Π I Κωνσταντίνα Σπανοπούλου Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ Δημήτριος Κιούσης E.T.E.Π. Πέτρος Κουλούρας Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών - Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών - Εκπρόσωπος υποψηφίων διδακτόρων - Γραμματέας Συγκλήτου: Πηνελόπη Ελευθερίου, κλάδος ΠΕ δ.ο., βαθμός Β

40 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

41

42 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 41 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30, Αθήνα Προϊστάμενος: Παναγιώτης Σπανός, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους Δικηγόροι: Μιχαήλ Φραγκούλης Ερασμία Σωτηροπούλου Αντώνιος Αργυρός Δήμητρα Κυριακοπούλου Χριστίνα Ντούση Γεωργία-Αιμιλία Βούλγαρη Παρθενία Δόντογλου-Ντοντούογλου Άννα Καλούδη Βαρβάρα Μέργου Ηλίας Μικρουλέας Σταματία Παπαδάκου Χαράλαμπος Πάλλας Γραμματεία: Ασπασία Καββαδία, κλάδος ΔΕ δ.λ., βαθμός Γ Αρετή Τριφιάτη, κλάδος ΔΕ δ.λ., βαθμός Δ Αγγελική Τασούλη, βιβλιοθηκονόμος ΠΕ, βαθμός Γ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Μελέτιος Γουλής, διοικητικός υπάλληλος ΔΕ, βαθμός Δ, αορίστου χρόνου Ι.Δ.Θ Ελβίρα Χαιρέτη-Κοντού, κλάδος ΥΕ επιμελητών, βαθμός Δ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Θωμάς Σφηκόπουλος, Αντιπρύτανης Μέλη: Λάζαρος Μεράκος, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιώνμε αναπληρωτή τον Δημήτριο Χαρίτο, Επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τασσόπουλο Αναπληρωτή καθηγητή του ιδίου Τμήματος. Γεώργιος Μπαλτόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής με αναπληρωτή τον Γεώργιο Βουγιουκλάκη Καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής. Γεώργιος Βαβουρανάκης, Λέκτορας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας με αναπληρωτή τον Πλάτωνα Μαυρομούστακο Καθηγητή του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. Αριστοτέλης Τύμπας, Αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τίγκελη Αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Φυσικής. Νικόλαος Νικητέας, Αναπληρωτής καθηγητής της Ιατρικής Σχολής με αναπληρωτή τον Κυριάκο Γεωργίου Αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας. Γεωργία Λιόλιου Πολιτικός μηχανικός υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας ΕΚΠΑ με αναπληρώτρια την Ευθυμία Τραπεζάρη-Κυριαζή Αρχιτέκτονα-μηχανικό.

43 42 ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Λουκάς Σταματίου, Αρχιτέκτονας μηχανικός μέλος ΣΑΤΕ ως εκπρόσωπος πανελληνίων εργοληπτικών οργανώσεων με αναπληρωτή τον Ιωάννη Παπακωστόπουλο Πολιτικό μηχανικό μέλος ΠΕΔΜΕΔΕ. Αλεξάνδρα Κυπαρίσση ως εκπρόσωπος του Ε.Τ.Ε.Π. με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Ξενικάκη μέλος ΕΤΕΠ του ΕΚΠΑ Ευσταθία Καφεντζή ως εκπρόσωπος Διοικητικού προσωπικού με αναπληρωτή τον Γεώργιο Προίσκο Εισηγητής: Ιωάννης Μπαρμπαρέσος, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας (για τα τεχνικά θέματα) Γραμματέας: Ευαγγελία Ζαμπράκου, κλάδος ΠΕ δ.ο., βαθμός Γ , ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πρόεδρος: Νικόλαος Λιάππης, Διευθυντής, κλάδος ΠΕ δ.ο., βαθμός Β Αναπληρώτρια Προέδρου: Σοφία Τσίρου, Διευθύντρια, κλάδος ΠΕ δ.ο., βαθμός Β Τακτικά Μέλη: Γεώργιος Παπαθεοδώρου, κλάδος ΠΕ πληροφορικής, βαθμός Β Αναστασία Γόντικα, κλάδος ΔΕ δ.λ., βαθμός Γ Ευσταθία Καφεντζή, κλάδος ΠΕ δ.ο., βαθμός Γ Βασιλική Δημακοπούλου, διοικητικός υπάλληλος ΠΕ, βαθμός Γ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Ζαχαρίας Τριγάζης, διοικητικός υπάλληλος ΔΕ, βαθμός Γ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Αναπληρωματικά Μέλη: Άννα Κυπριάδου, Διευθύντρια, κλάδος ΠΕ δ.ο., βαθμός Β Ελένη Σεφερλή Διευθύντρια, κλάδος ΠΕ δ.ο., βαθμός Β Αλέξανδρος Παπανικολάου, κλάδος ΠΕ δ.ο., βαθμός Γ Βαλσαμής Βαλσαμάκης, κλάδος ΠΕ βιβλιοθηκονόμων, βαθμός Β Αντώνιος Κονναρής, μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος Η/Υ ΠΕ, βαθμός Γ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Κωνσταντίνος Μπάσιος, διοικητικός υπάλληλος ΠΕ, βαθμός Γ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Εισηγητής: Νικόλαος Λιάππης, Διευθυντής, κλάδος ΠΕ δ.ο., βαθμός Β Αναπληρώτρια Εισηγήτρια: Ελένη Φωκά, κλάδος ΔΕ δ.λ., βαθμός Β Γραμματέας: Αικατερίνη Γεωργούλα, κλάδος ΠΕ δ.ο., βαθμός Δ

44 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 43 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ Πρόεδρος: Θεοδόσιος Πελεγρίνης, Πρύτανης Μέλη: Αμαλία Μόζερ, Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής Μιχαήλ Τσινισιζέλης, Κοσμήτορας της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Μάριος Μπέγζος, Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής Εμμανουήλ Φραγκούλης, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών Παναγιώτης Φωτόπουλος, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών Γραμματέας: Διονύσιος Στρουμπάκος, διοικητικός υπάλληλος ΠΕ, βαθμός Γ, αορίστου χρόνου Ι.Δ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Τ.Α.Φ.Π.Α.) Πρόεδρος: Νίκος Χατζηχρηστίδης, Ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Χημείας Μέλη: Μαρίκα Θωμαδάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ελένη Παπακώστα-Χριστινάκη, τέως Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής Θεόδωρος Φορτσάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής Σοφία Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Γραμματέας: Σοφία Ευστρατίου, κλάδος ΠΕ δ.ο., βαθμός Γ Αναπληρωτής Γραμματέας: Διονύσιος Στρουμπάκος, διοικητικός υπάλληλος ΠΕ, βαθμός Γ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Ταμίας: Ελένη Γεωργακοπούλου, κλάδος ΔΕ δ.λ., βαθμός Δ Αναπληρωτής Λογιστής: Ευστάθιος Βαρλάμος, διοικητικός υπάλληλος ΠΕ, βαθμός Δ, αορίστου χρόνου Ι.Δ.

45 44 ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Πρόεδρος: Αμαλία Μόζερ, Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας Τακτικά Μέλη: Ελένη Παναρέτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας Σπυριδούλα Μπέλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας Βασίλειος Σπυρόπουλος, Λέκτορας του Τμήματος Φιλολογίας Μαρίζα Φουντοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αναπληρωματικά Μέλη: Διονύσιος Γούτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας Μαρία Ιακώβου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας Σπυριδούλα Βαρλοκώστα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας Ευαγγελία Φρυδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Γραμματέας: Παρασκευή Καλαμαρά, κλάδος ΔΕ δ.λ., βαθμός Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Πρόεδρος: Θεοδόσιος Πελεγρίνης, Πρύτανης Αναπληρωτής Πρόεδρος: Θεόδωρος Λιακάκος, Αντιπρύτανης Μέλη: Ελένη Τσίτου, μέλος του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών (Αγγλικής) Νικολέττα Τασσοπούλου, μέλος του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών (Γαλλικής) Άννα Ζαχαροπούλου, μέλος του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών (Γερμανικής) Mariangela Ielo, μέλος του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών (Ιταλικής) Κώνσταντίνα Σπανοπούλου, μέλος του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών (Ιταλικής) Εκπρόσωπος της Ισπανικής Εκπρόσωπος Φοιτητών/τριών του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών:- Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Φοιτητών/τριών του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών:

46 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 45 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Πρόεδρος: Θεόδωρος Λιακάκος, Αντιπρύτανης Αντιπρόεδρος: Κώστας Γαβρόγλου, Καθηγητής του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (Μ.Ι.Θ.Ε.) Μέλη: Νικόλαος-Μιχαήλ Αλιβιζάτος, Καθηγητής του Τμήματος Νομικής Ιωάννης Βρότσος, Καθηγητής του Τμήματος Οδοντιατρικής Γεράσιμος Ζώρας, Καθηγητής του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εμμανουήλ Κουμπαράκης, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αντώνης Λιάκος, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ευγενία Μπουρνόβα, Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Αναστασία Παπαδία-Λάλα, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Σταύρος Παπασταυρίδης, Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών Επίτιμος Πρόεδρος: Γιώργος Δερτιλής, Directeur d Etudes, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris, Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

47

48 ΕΦΟΡΕΙΕΣ

49

50 ΕΦΟΡΕΙΕΣ 49 ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Μικράς Ασίας και Δήλου 1, Γουδί Πρόεδρος: Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Μέλη: Χρήστος Κίττας, Ομότιμος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Αικατερίνη Δοντά-Μπακογιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Οδοντιατρικής Γεώργιος Μπαλτόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής Ηρώ Μπροκαλάκη-Πανανουδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής Υπεύθυνη Λειτουργίας Βιβλιοθήκης Μαρία Κίτσου, βιβλιοθηκονόμος ΤΕ, βαθμός Γ, αορίστου χρόνου Ι.Δ ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ Εισοδίων της Θεοτόκου Καπνικαρέας Πλατεία Καπνικαρέας 10, Αθήνα Πρόεδρος: Μάριος Μπέγζος, Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής Εφορεία: Νικόλαος Ξεξάκης, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Παναγιώτης Μπούμης, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Κωνσταντίνος Λιάκουρας, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας Επιτροπεία: Εμμανουήλ Κωνσταντινίδης, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής, εντεταλμένος επίτροπος Νικόλαος Τζιράκης, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Γραμματέας-Λογιστής: Σταύρος Μουτάφης, διοικητικός υπάλληλος ΠΕ, βαθμός Ε, αορίστου χρόνου Ι.Δ

51 50 ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ Αγίων Ιωάννου του Προδρόμου, Ιωάννου του Θεολόγου και του Αγίου Αντύπα Κτήριο Τμήματος Οδοντιατρικής Θηβών 2, Γουδί Πρόεδρος: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Μέλη: Παναγιώτης Χριστινάκης, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Γεώργιος Βουγιουκλάκης, Καθηγητής του Τμήματος Οδοντιατρικής Γραμματέας-Λογιστής: Σταύρος Μουτάφης, διοικητικός υπάλληλος ΠΕ, βαθμός Ε, αορίστου χρόνου Ι.Δ ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Φ.Ε.Π.Α) Υμηττού 2-4, Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια Πρόεδρος: Ευαγγελία Μαραγγιανού-Δερμούση, Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Μέλη: Απόστολος Νικολαϊδης, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Δέσποινα Προβατά, Καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ερμόλαος Ιατρού, Αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Χημείας Βασίλειος Ζιάκας, Αναπληρωτής Διευθυντής (Φ.Ε.Π.Α) Στην Εφορεία συμμετέχουν και δύο εκπρόσωποι του Συλλόγου οικότροφων φοιτητών της Φ.Ε.Π.Α

52 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

53

54 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 53 Γραφείο Πρύτανη , 9684, 9778 Παναγιώτης Πανταζάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Μαρία-Ελένη Κουλούρη, κλάδος ΠΕ δ.ο., βαθμός Β Γεώργιος Φλούδας, διοικητικός υπάλληλος ΠΕ, βαθμός Δ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Βασιλική Μηλιώνη, διοικητικός υπάλληλος ΠΕ, βαθμός Δ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Νικόλαος Σταυρουλόπουλος, διοικητικός υπάλληλος ΔΕ, βαθμός Δ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Αγαπητός Πατάκας, διοικητικός υπάλληλος ΔΕ, βαθμός Ε, αορίστου χρόνου Ι.Δ. (απόσπαση) Θεόδωρος Παπούλιας, επιμελητής ΥΕ, βαθμός Ε, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Γραφείο Αντιπρύτανη Αστέριου Δουκουδάκη , Αγγελική-Αναστασία Νικολετοπούλου, κλάδος ΠΕ δ.ο., βαθμός Β Σοφία Οικονόμου, διοικητικός υπάλληλος ΠΕ, βαθμός Γ, αορίστου χρόνου Ι.Δ.(απόσπαση) Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, διοικητικός υπάλληλος ΠΕ, βαθμός Γ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Ειρήνη Σαββανή, βιβλιοθηκονόμος ΠΕ, βαθμός Δ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. (απόσπαση) Αικατερίνη Φουντή, διοικητικός υπάλληλος ΤΕ, βαθμός Ε, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Αθανάσιος Καψάλης, διοικητικός υπάλληλος ΔΕ, βαθμός Ε, αορίστου χρόνου Ι.Δ. (απόσπαση) Αικατερίνη Χατζηγιαννίδου, διοικητικός υπάλληλος ΔΕ, βαθμός Ε, αορίστου χρόνου Ι.Δ. (απόσπαση) Γραφείο Αντιπρύτανη Θωμά Σφηκόπουλου , 9712 Κυριακή Αμπατζή, διοικητικός υπάλληλος ΠΕ, βαθμός Γ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Ειρήνη Μαλτεζάκη, διοικητικός υπάλληλος ΔΕ, βαθμός Δ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Θεοφάνης Καλκάνης, μηχανικός ΠΕ, βαθμός Ε, αορίστου χρόνου Ι.Δ. (απόσπαση) Παναγιώτης Παππάς, οδηγός ΔΕ, βαθμός Ε, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Γραφείο Αντιπρύτανη Θεόδωρου Λιακάκου , 9781 Αγάπη Αρχιμανδρίτη, διοικητικός υπάλληλος ΠΕ, βαθμός Δ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Ελευθέριος Παπαγιαννάκης, διοικητικός υπάλληλος ΔΕ, βαθμός Ε, αορίστου χρόνου Ι.Δ. (απόσπαση) Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών/τριών με Αναπηρία (ΦμεΑ) Κτήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιόπολη Επιτροπή Προσβασιμότητας Φοιτητών/τριών με Αναπηρία (ΦμεΑ) Πρόεδρος: Θεόδωρος Λιακάκος, Αντιπρύτανης Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας Αλέξανδρος-Στάθης Πίνο, υπάλληλος πληροφορικής ΠΕ, βαθμός Δ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Υπηρεσία Μεταφορά ΦμεΑ Ευθύμιος Αθανασίου, οδηγός ΔΕ, βαθμός Δ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, οδηγός ΔΕ, βαθμός Ε, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Υπηρεσία Διαμεταγωγής ΦμεΑ

55 54 ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ψυχολογική Συμβουλευτική Υποστήριξη ΦμεΑ Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, γραφείο 511, Πανεπιστημιόπολη Τμήμα Προσβασιμότητας στο Δομημένο Χώρο Κτήριο ΤΥΠΑ, Πανεπιστημιόπολη , 43 Γραμματεία Συμβουλίου Ιδρύματος , 44 Μαρία Βαρδάκη, υπάλληλος πληροφορικής ΠΕ, βαθμός Β, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Βασιλική Χούνου, κλάδος ΠΕ δ.ο., βαθμός Δ (απόσπαση) Γραμματεία Πανεπιστημιακής Συγκλήτου , 9764 Γραμματέας: Πηνελόπη Ελευθερίου, κλάδος ΠΕ δ.ο., βαθμός Β Γεωργία Νικολοπούλου, κλάδος ΔΕ δακτυλογράφων-στενογράφων, βαθμός Γ Σταματίνα Θεοδοσίου, διοικητικός υπάλληλος ΠΕ, βαθμός Δ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Όλγα Βασάκου-Μπάρτζη, διοικητικός υπάλληλος ΔΕ, βαθμός Δ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Γραμματεία Πρύτανη , 9776,7 Γραμματέας (κατ αναπλήρωση): Μαρία Τσόκα, κλάδος ΔΕ δ.λ., βαθμός Γ Διαμαντής Σπηλιωτόπουλος, κλάδος ΔΕ δ.λ., βαθμός Γ Μαρία Ξεσφίγγη, διοικητικός υπάλληλος ΠΕ, βαθμός Δ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Δημήτριος Κουτσομπόλης, διοικητικός υπάλληλος ΠΕ, βαθμός Δ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Καλλιόπη Κολόβη, διοικητικός υπάλληλος ΔΕ, βαθμός Δ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Σπυρίδων Τσόλκας, διοικητικός υπάλληλος ΔΕ, βαθμός Δ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Γραμματεία Τεχνικού Συμβουλίου Γραμματέας: Ευαγγελία Ζαμπράκου, κλάδος ΠΕ δ.ο., βαθμός Γ Μαρία Χουλιαρά, διοικητικός υπάλληλος ΠΕ, βαθμός Δ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Μαρία Καρσιώτη, διοικητικός υπάλληλος ΤΕ, βαθμός Δ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Θεοδώρα Παπαδοπούλου, διοικητικός υπάλληλος ΔΕ, βαθμός Δ, αορίστου χρόνου Ι.Δ. Αχιλλέας Νταγιάντας, διοικητικός υπάλληλος ΔΕ, βαθμός Δ, αορίστου χρόνου Ι.Δ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2007 Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Πανεπιστήμιο» Χαρακτικό του Αιμίλιου Προσαλέντη, 1896.

«Εθνικό Πανεπιστήμιο» Χαρακτικό του Αιμίλιου Προσαλέντη, 1896. «Εθνικό Πανεπιστήμιο» Χαρακτικό του Αιμίλιου Προσαλέντη, 1896. Φιλοσοφική Σχολή Στιγμές από την ιστορία των 100 πρώτων χρόνων λειτουργίας της. Το Διάταγμα της συστάσεως του Οθώνειου Πανεπιστημίου, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικομαθηματική Σχολή. Στιγμές από την ιστορία των 100 πρώτων χρόνων λειτουργίας της.

Φυσικομαθηματική Σχολή. Στιγμές από την ιστορία των 100 πρώτων χρόνων λειτουργίας της. Φυσικομαθηματική Σχολή Στιγμές από την ιστορία των 100 πρώτων χρόνων λειτουργίας της. Το Διάταγμα της συστάσεως του Οθώνειου Πανεπιστημίου, Απρίλιος 1837. Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου, έτους

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Πανεπιστήμιο» Χαρακτικό του Αιμίλιου Προσαλέντη, 1896.

«Εθνικό Πανεπιστήμιο» Χαρακτικό του Αιμίλιου Προσαλέντη, 1896. «Εθνικό Πανεπιστήμιο» Χαρακτικό του Αιμίλιου Προσαλέντη, 1896. Νομική Σχολή Στιγμές από την ιστορία των 100 πρώτων χρόνων λειτουργίας της. Το Διάταγμα της συστάσεως του Οθώνειου Πανεπιστημίου, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Εκδοσης Διεύθυνση Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων Κατάρτιση-Επιμέλεια Τμήμα Δημοσιευμάτων της Διοίκησης Γραφιστική

Υπεύθυνος Εκδοσης Διεύθυνση Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων Κατάρτιση-Επιμέλεια Τμήμα Δημοσιευμάτων της Διοίκησης Γραφιστική Υπεύθυνος Εκδοσης Διεύθυνση Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων Κατάρτιση-Επιμέλεια Τμήμα Δημοσιευμάτων της Διοίκησης Γραφιστική Επεξεργασία-Εκτύπωση-Βιβλιοδεσία Τμήμα Τυπογραφείου Η παρούσα επετηρίδα απεικονίζει

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Πανεπιστήμιο» Χαρακτικό του Αιμίλιου Προσαλέντη, 1896.

«Εθνικό Πανεπιστήμιο» Χαρακτικό του Αιμίλιου Προσαλέντη, 1896. «Εθνικό Πανεπιστήμιο» Χαρακτικό του Αιμίλιου Προσαλέντη, 1896. Θεολογική Σχολή Στιγμές από την ιστορία των 100 πρώτων χρόνων λειτουργίας της. Το Διάταγμα της συστάσεως του Οθώνειου Πανεπιστημίου, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Πανεπιστήμιο» Χαρακτικό του Αιμίλιου Προσαλέντη, 1896.

«Εθνικό Πανεπιστήμιο» Χαρακτικό του Αιμίλιου Προσαλέντη, 1896. «Εθνικό Πανεπιστήμιο» Χαρακτικό του Αιμίλιου Προσαλέντη, 1896. Ιατρική Σχολή Στιγμές από την ιστορία των 100 πρώτων χρόνων λειτουργίας της. Το Διάταγμα της συστάσεως του Οθώνειου Πανεπιστημίου, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 16.02.2017 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π) ΕΚΠΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π) ΕΚΠΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑ Κατάλογος τμημάτων του ΕΚΠΑ τα οποία καταγράφουν έλλειψη διοικητικού και λοιπού προσωπικού στις εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν υποβάλει- (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) Αναφορά Α/Α Τμήμα Ελλείψεων Προσωπικού (Ν/Ο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ , 9763, 9710 και 9756.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ , 9763, 9710 και 9756. ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 Αθήνα 22-10-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου της 24 ης -10-2014

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ Συνεδρίαση 9 η ακαδημαϊκού έτους της 22ας Μαρτίου 2012

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ Συνεδρίαση 9 η ακαδημαϊκού έτους της 22ας Μαρτίου 2012 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 22-3-2012 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (Κεντρικό Κτήριο). - Σε περίπτωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Πρωτ.: 14816 Bόλος, 18-12-2012 ΠPOΣKΛHΣH

Aριθμ. Πρωτ.: 14816 Bόλος, 18-12-2012 ΠPOΣKΛHΣH Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Σ Y Γ K Λ H T O Σ APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 38221 THΛ. 24210-74586 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Κωδικός Τµήµατος 384 129 227 233 279 133 137 285 273 275 147 403 402 134 219 168 103 297 112 139 Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Πρωτ.:2321 Bόλος, Προς όλα τα μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΠPOΣKΛHΣH

Aριθμ. Πρωτ.:2321 Bόλος, Προς όλα τα μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΠPOΣKΛHΣH Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Σ Y Γ K Λ H T O Σ APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 24210-74518 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ Δελτίο βαθμολογίας Κανονικής Περιόδου για το Θερινό εξάμηνο του 2008 Διδάσκοντες: ΓΚΑΖΕΤΑΣ Γ., ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Ι., ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΥ Β., ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Π.Ε.Θ. Δ/νση: (278) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΛΑΜΙΑΣ. Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου 2016 (Νέο Σύστημα) Σελίδα 1 από 4

ΥΠ.Π.Ε.Θ. Δ/νση: (278) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΛΑΜΙΑΣ. Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου 2016 (Νέο Σύστημα) Σελίδα 1 από 4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Κωδικός Τμήματος 384 129 227 233 279 133 137 285 273 275 147 403 402 134 219 168 103 297 112 Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΘΕΩΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Πρωτ.:7806 Bόλος, Προς όλα τα μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΠPOΣKΛHΣH

Aριθμ. Πρωτ.:7806 Bόλος, Προς όλα τα μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΠPOΣKΛHΣH Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Σ Y Γ K Λ H T O Σ APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 38221 THΛ. 24210-74586 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Η γνώση του λαβυρίνθου των αντιστοιχιών είναι απαραίτητη για τους υποψηφίους, οι οποίοι στοχεύουν σε μετακινήσεις από μια πόλη σε άλλη αλλά και από ένα τμήμα σε άλλο μέσω μετεγγραφής.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Δελτίο Τύπου

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Δελτίο Τύπου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Πληροφορίες: Κρουσανιωτάκη Σοφία, Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ, τηλ.. 210 3689653 Αικ. Φουντή, Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης ΜΟ.ΔΙ.Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Τμήμα Οδοντιατρικής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Πρωτ.: Bόλος, Προς όλα τα μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΠPOΣKΛHΣH

Aριθμ. Πρωτ.: Bόλος, Προς όλα τα μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΠPOΣKΛHΣH Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Σ Y Γ K Λ H T O Σ APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 38221 THΛ. 24210-74586 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 14 η ακαδημαϊκού έτους της 25ης Ιουλίου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 14 η ακαδημαϊκού έτους της 25ης Ιουλίου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 25-7-2013 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Θ Ε Μ Α Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα : Α Διοικητικής & Οικονομικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα και επιδόσεις όπως καταγράφεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Η θέση της Σχολής Θετικών Επιστημών

Ερευνητική δραστηριότητα και επιδόσεις όπως καταγράφεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Η θέση της Σχολής Θετικών Επιστημών Ερευνητική δραστηριότητα και επιδόσεις όπως καταγράφεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ Η θέση της Σχολής Θετικών Επιστημών Ειδικός Λογαριασμός Ιδρύθηκε το 1981 Είναι η υπηρεσία του πανεπιστημίου που είναι υπεύθυνη για:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΕΣ) 52 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΕΣ) 52 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.5η/Θ.3/17-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟΨ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ ΥΠΟΨ.ΝΟΜΑΡΧΕΣ 1.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΕΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΕΣ 2016-2017 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΘ Ταρλατζής Βασίλειος,. Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΑΠΘ, από το 2012 έως 2016. Πρόεδρος του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 2 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15353 /Η ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012 Αίθουσα Ι. Δρακόπουλος

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012 Αίθουσα Ι. Δρακόπουλος EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ» Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012 Αίθουσα Ι. Δρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Πέμπτη 24 Μαΐου 2012

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ «ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑ» Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Αμφιθέατρο Αριστοτέλης, Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ % 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 90-10 -11% 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 100-5 -5% 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016 216 215 639 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 125 12 5 61 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & 13 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 719 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Αποφοίτων Γενικού Λυκείου ΥΠ.Π.Ε.Θ. Δ/νση: (227) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΩΔ.

Επιτυχόντες Αποφοίτων Γενικού Λυκείου ΥΠ.Π.Ε.Θ. Δ/νση: (227) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΩΔ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας ΑΓΑΘΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΜΕΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 -2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014 ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΑΝΑΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΛΙΚΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr. 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 15 20% ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 15 18% 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Σημαντικές αποφάσεις και σημαντικές ψηφοφορίες του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

2.2 Σημαντικές αποφάσεις και σημαντικές ψηφοφορίες του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου ΘΕΜΑΤΑ: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 06/2012 Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012, Ώρα 11:00 π.μ. 2:00 μ.μ. (Μέρος Α ) και Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012, Ώρα 08:45 π.μ. 11:00 π.μ.(μέρος Β ) 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 31 /

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ

Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ Κωδικός Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 (ΑΣΤΕΚ) ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ Παρακαλούνται οι μεταφορείς του μαθήματος που χρωστούν το Εργαστήριο Βάσεις Δεδομένων ΙΙ, να προσέλθουν για τη διεξαγωγή της εξέτασης στο κτίριο Λαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 1 Αβραμέα Άννα Καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 19/11/2002 2 Αλεξίου Στυλιανός Καθηγητής Τμήμα Φιλολογίας Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται:

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται: Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Έθνος, της 21/1/2008, µε πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ προς τις ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις ήδη υπάρχουσες οµάδες «οµοειδών», τµηµάτων µεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (ΦΕΚ Β 874) - µε τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ. Ανώτατο. Κωδικός ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 613 ΑΣΤΕΡ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ. Ανώτατο. Κωδικός ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 613 ΑΣΤΕΡ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) Κωδικός Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 613 ΑΣΤΕΡ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 614 ΑΣΤΕΚ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 637 ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμές από την Ιστορία των 100 πρώτων χρόνων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στιγμές από την Ιστορία των 100 πρώτων χρόνων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στιγμές από την Ιστορία των 100 πρώτων χρόνων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οικία Κλεάνθη. Το πρώτο κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαρακτικό του Φωκά, 1887. Πάνω: Οικία Κλεάνθη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651 313 2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0%

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14034917 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ 14034959 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 14034918 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14034961 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90%

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΚΩΔ. Σχολή Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΙΔΡΥ ΜΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 28 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.12 /63 /24972 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. κ/συγκροτησησυνελευσεων_αφπ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. κ/συγκροτησησυνελευσεων_αφπ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κ/συγκροτησησυνελευσεων_αφπ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΑΝ/ΚΩΝ ΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στο Α.Π.Θ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στο Α.Π.Θ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στο Α.Π.Θ. 92 Πέτρου Πατιά Πηγή: ΥΠ.Ε.Π.Θ. εισακτέων φοιτητών στο Α.Π.Θ. (ανά σχολή) 2003-2004 2004-2005 Θεολογική Σχολή 680 766 Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα 17036786 ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. 17036806 ΒΕΜΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως πίνακα αποδεκτών FAX:

ΠΡΟΣ: Ως πίνακα αποδεκτών FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Βαθμός ασφαλείας ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ... Προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ 001 ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ 001 ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΤΟΜΕΑΣ 001 ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ 1. ΚΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τους Φοιτητές και τις Φοιτήτριες της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. ακαδημαϊκό έτος

Στοιχεία για τους Φοιτητές και τις Φοιτήτριες της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. ακαδημαϊκό έτος Στοιχεία για τους Φοιτητές και τις Φοιτήτριες της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ακαδημαϊκό έτος 2010-11 Σύνολο φοιτητικού σώματος στη Φιλοσοφική Σχολή ανά φύλο και επίπεδο σπουδών 8 6 78%

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣMΑ 4.1.1-4.1.2 4.1.1 Δείκτες αξιολόγησης ακαδημαϊκών Μονάδων. 4.1.2 Ετήσια αναφορά για την ενημέρωση του αρχείου δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 9.544 9.848-304 -3,1% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 8.336 7.196 1.140

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ. Κωδικός. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ

Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ. Κωδικός. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ Κωδικός Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 637 ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά) Α.Π. 1639 Ρόδος, 03.10.2014 Το, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 2η (έκτακτη)/02.10.2014 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση και ανακοίνωση των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ Συνεδρίαση 6 η ακαδημαϊκού έτους της 19ης Ιανουαρίου 2012

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ Συνεδρίαση 6 η ακαδημαϊκού έτους της 19ης Ιανουαρίου 2012 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 19-1-2012 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (Κεντρικό Κτήριο). - Σε περίπτωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως πίνακα αποδεκτών FAX:

ΠΡΟΣ: Ως πίνακα αποδεκτών FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Βαθμός ασφαλείας ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ... Προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14040200 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 14040201 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 14040188 ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΛΑΜ ΦΟΥΦΛΙΑΑΝΝΑ ΣΑΜΙΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14040202

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Φ.Ε.Κ.: ΣΧ. ΕΤΟΣ: 59952/30-08-2017 1961/Β'/30-06-2016 2017-2018 Ο.Α.Ε.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία: Γ' ΕΠΚΑ - ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΝΔ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα