Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα"

Transcript

1

2 Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 Λογοτεχνία 2 Μαθηματικά Άλγεβρα 3 Γεωμετρία 2 Φυσική 2 Φυσικές Επιστήμες Χημεία 2 Βιολογία 2 Ιστορία 2 Πολιτική Παιδεία 3 Θρησκευτικά 2 Ερευνητική Εργασία 2 ΟΧΙ Αγγλικά ή Ξένη Γλώσσα Γαλλικά ή 2 Γερμανικά Φυσική Αγωγή 2 ΟΧΙ Σύνολο μαθημάτων Γενικής Παιδείας 33 Μαθήματα Επιλογής Εφαρμογές Πληροφορικής ή Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων ή 2 Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ή Καλλιτεχνική Παιδεία Σύνολο μαθημάτων Επιλογής Σύνολο 2 35

3 Β Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2 Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 Λογοτεχνία 2 Μαθηματικά Άλγεβρα 3 Γεωμετρία 2 Φυσική 2 Φυσικές Επιστήμες Χημεία 2 Βιολογία 2 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1 Ιστορία 2 Φιλοσοφία 2 Πολιτική Παιδεία 2 Θρησκευτικά 2 Ερευνητική Εργασία 1 ΟΧΙ Αγγλικά ή Ξένη Γλώσσα Γαλλικά ή 2 Γερμανικά Φυσική Αγωγή 1 ΟΧΙ Σύνολο μαθημάτων Γενικής Παιδείας 30 Μαθήματα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3 Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών 2 Σύνολο μαθημάτων Προσανατολισμού 5 Θετικών Σπουδών Φυσική 3 Μαθηματικά 2 Σύνολο μαθημάτων Προσανατολισμού Σύνολο 5 35

4 Γ Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Γενική Παιδεία Νεοελληνική Γλώσσα 2 Νεοελληνική Λογοτεχνία 1 Ιστορία 2 Θρησκευτικά 1 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 2 Βιολογία 2 Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών 1 Ξένη Γλώσσα Αγγλικά ή Γαλλικά ή 2 Γερμανικά Φυσική Αγωγή Σύνολο μαθημάτων Γενικής Παιδείας 2 15

5 Γ Τάξη Γενική Παιδεία Σύνολο μαθημάτων Γενικής Παιδείας 15 Μαθήματα Προσανατολισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 Λατινικά 3 Ανθρωπιστικών Σπουδών Ιστορία 3 Λογοτεχνία 2 Κοινωνιολογία 2 Σύνολο μαθημάτων Προσανατολισμού 15 Φυσική 3 Μαθηματικά 5 Θετικών Σπουδών Χημεία 3 Βιολογία 2 Α.Ε.Π.Π. 2 Σύνολο μαθημάτων Προσανατολισμού 15 Μαθηματικά 5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης 3 Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Ιστορία 3 Α.Ε.Π.Π. 2 Κοινωνιολογία 2 Σύνολο μαθημάτων Προσανατολισμού 15 Μαθήματα Επιλογής Δεύτερη Ξένη Γλώσσα Ελεύθερο Σχέδιο Γραμμικό Σχέδιο Ισοτρία της Τέχνης Α.Ο.Δ.Ε.Υ. Σύνολο 2 32

6

7 Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

8 Τα Επιστημονικά Πεδία είναι τα εξής: 1 ο : Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες 2 ο : Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες 3 ο : Επιστήμες Υγείας και Ζωής 4 ο : Επιστήμες της Εκπαίδευσης 5 ο : Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

9 Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα πανελλαδικώς τέσσερα (ή πέντε) εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης είναι τα εξής:

10 Υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Επιλογή ενός Επιστημονικού Πεδίου Αρχαία Ελληνικά Προσ. Αρχαία Ελληνικά Προσ. Αρχαία Ελληνικά Προσ. Ιστορία Προσ. Ιστορία Προσ. Ιστορία Προσ. Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. Λατινικά Γ.Π. Βιολογία Γ.Π. Μαθηματικά Γ.Π. 1ο Επιστημονικό Πεδίο 3ο Επιστημονικό Πεδίο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιλογή δύο Επιστημονικών Πεδίων Αρχαία Ελληνικά Προσ. Αρχαία Ελληνικά Προσ. Αρχαία Ελληνικά Προσ. Ιστορία Προσ. Ιστορία Προσ. Ιστορία Προσ. Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. Λατινικά Προσ. Λατινικά Προσ. Βιολογία Γ.Π. Βιολογία Γ.Π. Μαθηματικά Γ.Π. Μαθηματικά Γ.Π. 1ο Επιστημονικό Πεδίο 1ο Επιστημονικό Πεδίο 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3ο Επιστημονικό Πεδίο 4ο Επιστημονικό Πεδίο 4ο Επιστημονικό Πεδίο

11 Υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Επιλογή ενός Επιστημονικού Πεδίου Φυσική Προσ. Φυσική Προσ. Φυσική Προσ. Χημεία Προσ. Χημεία Προσ. Χημεία Προσ. Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. Μαθηματικά Προσ. Βιολογία Προσ. Ιστορία Γ.Π. 2ο Επιστημονικό Πεδίο 3ο Επιστημονικό Πεδίο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιλογή δύο Επιστημονικών Πεδίων Φυσική Προσ. Φυσική Προσ. Αρχαία Ελληνικά Προσ. Χημεία Προσ. Χημεία Προσ. Ιστορία Προσ. Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. Μαθηματικά Προσ. Μαθηματικά Προσ. Βιολογία Προσ. Βιολογία Προσ. Ιστορία Γ.Π. Ιστορία Γ.Π. 2ο Επιστημονικό Πεδίο 2ο Επιστημονικό Πεδίο 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3ο Επιστημονικό Πεδίο 4ο Επιστημονικό Πεδίο 4ο Επιστημονικό Πεδίο

12 Υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Επιλογή ενός Επιστημονικού Πεδίου Μαθηματιά Προσ. Μαθηματιά Προσ. Μαθηματιά Προσ. Α.Ε.Π.Π. Προσ. Α.Ε.Π.Π. Προσ. Α.Ε.Π.Π. Προσ. Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. Βιολογία Γ.Π. Ιστορία Γ.Π. Α.Ο.Θ. Προσ. 3ο Επιστημονικό Πεδίο 4ο Επιστημονικό Πεδίο 5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιλογή δύο Επιστημονικών Πεδίων Μαθηματιά Προσ. Μαθηματιά Προσ. Μαθηματιά Προσ. Α.Ε.Π.Π. Προσ. Α.Ε.Π.Π. Προσ. Α.Ε.Π.Π. Προσ. Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. Βιολογία Γ.Π. Βιολογία Γ.Π. Ιστορία Γ.Π. Ιστορία Γ.Π. Α.Ο.Θ. Προσ. Α.Ο.Θ. Προσ. 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3ο Επιστημονικό Πεδίο 4ο Επιστημονικό Πεδίο 4ο Επιστημονικό Πεδίο 5ο Επιστημονικό Πεδίο 5ο Επιστημονικό Πεδίο