Με την 21/2011 απόφαση Δ.Σ Ελευσίνας, επικαιροποιήθηκαν οι προηγούμενες αποφάσεις των Δημοτικών Ενοτήτων Ελευσίνας (331/2009 ) & Μαγούλας (90/2010).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με την 21/2011 απόφαση Δ.Σ Ελευσίνας, επικαιροποιήθηκαν οι προηγούμενες αποφάσεις των Δημοτικών Ενοτήτων Ελευσίνας (331/2009 ) & Μαγούλας (90/2010)."

Transcript

1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.. Γ..Π..Σ.. Όπως είναι γνωστό, όσον αφορά την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, το Γ.Π.Σ που ισχύει είναι αυτό που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 310Δ/ βάσει της υπ αριθμ. 9418/1758/ απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την τροποποίηση του 1997 μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων μας ως δημοτική αρχή την 01/01/2011, υπήρξαν γνωμοδοτήσεις και προτάσεις αναθεώρησης του Γ.Π.Σ από το Κοινοτικό και μετέπειτα Δημοτικό Συμβούλιο Μαγούλας και συγκεκριμένα με τις υπ αριθμ.20/ , 106/ και 90/ αποφάσεις, οι οποίες όμως τελικά δεν οδήγησαν σε τροποποίηση ή αναθεώρηση του υφιστάμενου Γ.Π.Σ για την περιοχή της Μαγούλας. Με την 21/2011 απόφαση Δ.Σ Ελευσίνας, επικαιροποιήθηκαν οι προηγούμενες αποφάσεις των Δημοτικών Ενοτήτων Ελευσίνας (331/2009 ) & Μαγούλας (90/2010). Με τις 258/2011 & 271/2011 αποφάσεις Δ.Σ Ελευσίνας, συμπληρώθηκε η υπ αριθμ. 21/2011 απόφαση, όσον αφορά προβλήματα στις υπό εξέλιξη πολεοδομικές μελέτες της Ελευσίνας ( Π.Ε 6 & Π.Ε 7 ) (258/2011 Α Δ.Σ ) & τις διορθωμένες προτάσεις για την επέκταση της γενικής κατοικίας στην ανατολική πλευρά του Νοσοκομείου μέχρι τον Σαρανταπόταμο & την Λεωφόρο Νάτο ( Π.Ε κ3 ).Επίσης προτείνεται δημιουργία ζώνης πρασίνου πλάτους 20μ. ανατολικά & νότια του θριασίου Νοσοκομείου.Διατήρηση ζώνης πρασίνου 50μ. από τον άξονα της οδού βορείως του Νοσοκομείου (Λεωφ. Νάτο) όπως είχαν ορισθεί στην 9418/1758 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης του Γ.Π.Σ Μαγούλας ( ΦΕΚ 310 Δ/ ).Επίσης για την Πολεοδομική Ενότητα Κ3 της Δ.Ε Μαγούλας προτείνεται να επιτραπούν οι χρήσεις γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζονται με το άρθρο 3 του από 23/02/1987 Π.Δ ( ΦΕΚ 166/Δ ) με εξαίρεση τις κατηγορίες 80 & 11,πλην εργαστηρίων αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής. Τέλος, προτείνεται, ο καθορισμός ζώνης πρασίνου 70 μ. από τον άξονα του Σαρανταπόταμου κατά μήκος των Διοικητικών Ορίων του πρώην Δήμου Μαγούλας (Δυτική πλευρά). Με την υπ αριθμ. 276/2011 απόφαση του Δ.Σ. Ελευσίνας γνωμοδοτήσαμε επί της πρότασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ, εμμένοντας στις θέσεις που αποτυπώθηκαν στην υπ αριθμ. 271/2011 απόφαση του Δημοτικού μας συμβουλίου.

2 Τέλος με την υπ αριθμ. 512/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος με ιδιαίτερη εμπειρία & εξειδικευμένες γνώσεις, για την παροχή νομικών συμβουλών, γνωμοδοτήσεων & εν γένει νομικής υποστήριξης για την προώθηση των προτάσεων του Δήμου. 2.. Ένταξη στο σχέδιιο πόλεως των περιιοχών «Πάτημα Ι & ΙΙ» Με την υπ αριθμ.194/2011 απόφαση του Δ.Σ ομόφωνα αποφασίσθηκε η αναγκαιότητα ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : Ολοκλήρωση της μελέτης κτηματογράφηση πολεοδόμηση πράξη εφαρμογής των περιοχών Πάτημα ΙΙ & της επέκτασης της περιοχής Πάτημα Ι της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, προϋπολογισμού δαπάνης ,14 ευρώ, εγκρίθηκε η με αριθμό 23/2011 οικονομοτεχνική μελέτη της Τ.Y του Δήμου & συντάχθηκαν οι όροι πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με την υπ αριθμ / προκήρυξη, κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι μελετητές να υποβάλλουν τις προσφορές τους (λήξη υποβολής προσφορών : 23/11/2011). Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε, συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ.87/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος, υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και του μελετητή, η σχετική σύμβαση και ξεκινούν οι διαδικασίες της ένταξης. 3.. Προτάσειις γιια το ΡΣΑ 2021 Με την υπ αριθμ. 33/2012 απόφαση του Δ.Σ κατατέθηκαν οι προτάσεις μας επί του Σχεδίου Νόμου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας /Αττικής 2021 & οι οποίες όσον αφορά την Μαγούλα έχουν ως εξής : 1. Η Μαγούλα να μην χαρακτηρισθεί ως υποδοχέας Πάρκων Μεγάλης Κλίμακας. Προτείναμε η ζώνη χονδρεμπορίου να περιοριστεί στην ΠΑΕΓΑ & τις υφιστάμενες ζώνες. Οι ελεύθερες ακόμα εκτάσεις να προβλεφθούν για άλλες χρήσεις όπως π.χ. γεωργικές εκμεταλλεύσεις & ζώνες Αγροτικού Τοπίου.

3 2. Στο κεφάλαιο : Προστασία Περιβάλλοντος Περιβάλλουσα ζώνη προστασίας αστικού πρασίνου & αθλοπαιδιών στη θέση «Προφήτης Ηλίας». Ανάπλαση των δύο ορυγμάτων βόρεια του Λόφου «Προφήτης Ηλίας». Μεταξύ των ζωνών χονδρεμπορίου & βιομηχανίας στη θέση «Καμάρι» να ορισθεί ζώνη ανάδειξης αγροτικού τοπίου. 3. Να γίνει άμεσα δεκτή η συνολική πρόταση τροποποίησης του Γ.Π.Σ Ελευσίνας - Μαγούλας, σύμφωνα με τις αποφάσεις 271/2011 & 276/2011 του Δ.Σ Ελευσίνας, που δεν επιτρέπει την κατασκευή του εργοστασίου της B.S.H δίπλα στο Θριάσιο Νοσοκομείο. 4. Κεφάλαιο Στ : Μεταφορές Μετακινήσεις Δίκτυα. Εκπόνηση Μελέτης για την υποβάθμιση του ρόλου της λεωφόρου Θριασίου ώστε να μην διακινούνται βαρέα οχήματα τα οποία διέρχονται μέσα από τον οικιστικό ιστό της Μαγούλας & αναζήτηση εναλλακτικής διαδρομής (Δρόμος Κεραμιδέζας, που συνδέει την οδό Γ. Γεννηματά με την Παλαιά Εθνική Οδό Αθήνας Θηβών). Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, εάν συνυπολογίσουμε την ολοκληρωμένη λειτουργία του τερματικού κεντρικού εμπορευματικού σταθμού στον Ασπρόπυργο, όπως επίσης & τη λειτουργία των αποθηκών της ΠΑΕΓΑ & της ζώνης χονδρεμπορίου στην περιοχή της Μαγούλας. 4.. Πολεοδόμηση περιιοχής οιικιισμού Ποντίίων.. Αμέσως μετά την έγκριση του Γ.Π.Σ από τον ΟΡΣΑ, θα προχωρήσουμε στην Πολεοδόμηση της περιοχής Άνω & Κάτω Σκλήρι του Δήμου μας. 5.. Πράξειις Αναλογιισμού.. Ολοκληρώνεται η διαδικασία σύνταξης πράξεων αναλογισμού των οδών Δήμητρας & Αισχύλου, μιας διαδικασίας που είχε ξεκινήσει από το 2004 χωρίς όμως να ολοκληρωθεί. Όσον αφορά την οδό Αισχύλου ( μεταξύ των Ο.Τ. 58 & Ο.Τ 74 ) συντάχθηκε και κοινοποιήθηκε στους ιδιοκτήτες η υπ αριθμ.1/2012 πράξη Αναλογισμού ( Αρ. Πρωτ /2011/ ), η οποία προηγουμένως είχε εγκριθεί με την υπ αριθμ. 155/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4 Επειδή όμως κατά την κοινοποίηση της πράξης υποβλήθηκε ένσταση ενός εκ των ιδιοκτητών, ο φάκελος της πράξης, με το υπ αριθμ. οικ. 3024/ , διαβιβάσθηκε λόγω αρμοδιότητας στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής. Με την υπ αριθμ. 173/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την μελέτη: «Τοπογραφικές αποτυπώσεις (Κτηματογραφικές αποτυπώσεις για την σύνταξη πράξεων αναλογισμού στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας», προϋπολογισμού δαπάνης Στην μελέτη αυτή συμπεριλαμβάνονται: α) Η πράξη αναλογισμού της οδού Μακρυγιάννη μεταξύ των Ο.Τ 28 & 39 α. β) Οι πράξεις αναλογισμού της Δυτικής Περιφερειακής οδού (Ελευθερίου Βενιζέλου ) από την οδό Αρτέμιδος έως την οδό Θριασίου Πεδίου,καθώς & τμημάτων των οδών Αθηνάς, Πανόρμου, Καμπόλη & Κ.Ρόκα. Επίσης της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού ( Εθνικής Αντιστάσεως ), στο τμήμα από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως την οδό 25ης Μαρτίου. Με την υπ αριθμ. 220/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, ανατέθηκε η εκπόνηση των παραπάνω εργασιών στην Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό κ. Αικατερίνη Δημητριάδη Ζαπνάρη και μετά την έγκριση της απόφασης, υπογράφηκε η σχετική σύμβαση (αρ. πρωτ / ) και θα ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες εργασίες. Οι παραπάνω πράξεις αναλογισμού θα επιτρέψουν τόσο την διάνοιξη των αναφερομένων δρόμων, όσο και την σύνδεση των οικιών που βρίσκονται σ αυτές με το δίκτυο της αποχέτευσης. 6.. Αξιιοποίίηση χώρου Ο..Τ.. 93α.. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει προβεί στις απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες για την οριοθέτηση του οικοπέδου εκτάσεως Τ.Μ, που βρίσκεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου (Ο.Τ 93 Α) και περιήλθε στον Δήμο ως εισφορά σχεδίου της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στην περιοχή «Πάτημα».

5 7.. Δασιικό Άνω Μαγούλας.. Εχουν πραγματοποιηθεί δύο ενημερωτικές συναντήσεις με τους κατοίκους και ιδιοκτήτες οικοπέδων της περιοχής, στις οποίες δεσμευθήκαμε ότι ο δήμος μας θα συμπαραστέκεται και θα συντονίζει τις προσπάθειες των κατοίκων της περιοχής, ώστε να ξεπεραστούν οι νομικές δυσκολίες που υπάρχουν για την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο. Η περιοχή «ΤΣΑΚΑΛΙ» εμφανίζεται στο κτηματολόγιο να ανήκει εξ ολοκλήρου στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ και θα απαιτηθεί σειρά δικαστηρίων και νομικών ενεργειών, μέχρις ότου αποσαφηνισθεί το νομικό καθεστώς της περιοχής. 8.. Αντιιμετώπιιση στεγαστιικής αποκατάστασης παλιιννοστούντων ομογενών.. Με την υπ αριθμ 328/2011 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκδόθηκε ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο καλείται η Ελληνική Πολιτεία να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα της στεγαστικής αποκατάστασης των νεοπροσφύγων ομογενών Ελλήνων με καταγωγή από τον Πόντο και την εξαίρεσή τους από τις διατάξεις του Ν. 4014/2011, ενώ συμμετείχαμε στην αντιπροσωπεία στην αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε τους βουλευτές της περιοχής μας στο Κοινοβούλιο και από τους οποίους ζητήθηκε να καταθέσουν σχετική πρόταση για τα παραπάνω, πράγμα που έγινε, με αποτέλεσμα να δοθεί, αν και όχι οριστική λύση στο σημαντικό αυτό πρόβλημα των συμπολιτών μας, τουλάχιστον να υπάρξει μείωση σε ποσοστό 80% επί των προβλεπομένων προστίμων. 9.. Αναστολή έκδοσης οιικοδομιικών αδειιών λόγω εφαρμογής του Ν..Ο..Κ ((Ν /2012)).. Με βάση το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.4067/2012) που εκδόθηκε στις 9/4/2012 (ΦΕΚ 79 Α /2012) αλλάζει ριζικά η μορφή και ο τρόπος δόμησης στις εντός σχεδίου περιοχές, διότι καθορίζεται μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% (άρθρο 12 παρ.1) και καθορίζονται μέγιστα ύψη ανάλογα με τον συντελεστή δόμησης της περιοχής (άρθρο 15 παρ.1 και 2). Αυτό θα έχει ως αποτέλρσμα την ύπαρξη μεγάλων αντιθέσεων στα ύψη των υπαρχόντων κτιρίων σε σχέση με τα ύψη που προβλέπει ο Ν.Ο.Κ και τη μείωση της κάλυψης. Ειδικά για την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας ισχύουν τα εξής:

6 1. Τομέας ΙΑ Η κάλυψη από 70% αλλάζει σε 60% Σ.Δ : 1,20 Το ύψος από 8,50μ αλλάζει σε έως 17,25μ 2. Τομέας ΙΚ Η κάλυψη από 70% αλλάζει σε 60% Σ.Δ :1,20 Το ύψος από 8,50μ αλλάζει σε έως 17,25μ 3. Τομέας ΙΙΚ Η κάλυψη από 50% αλλάζει σε 60% Σ.Δ : 0,80 Το ύψος από 11,00μ αλλάζει σε έως 14,00μ 4. Τομέας ΙΙΙΚ Η κάλυψη ήταν 60% και παραμένει 60% Σ.Δ :1,20 Το ύψος από 11,00μ αλλάζει σε έως 17,25μ 5. Τομέας ΙΙΓ Η κάλυψη από 50% αλλάζει σε 60% Σ.Δ : 0,80 Το ύψος από 11,00μ αλλάζει σε έως 14,00μ. Έτσι προκειμένου να προλάβουμε συνέπειες που ενδεχομένως θα αλλοιώσουν την εικόνα και τον σχεδιασμό της πόλης, το δημοτικό συμβούλιο με την υπ αριθμ. 156/2012 ομόφωνη πράξη του, αποφάσισε την αναστολή έκδοσης αδειών δόμησης στις εντός σχεδίου περιοχές (τομείς) του Δήμου για ένα χρόνο όπου το ύψος που προκύπτει από την εφαρμογή του Ν.Ο.Κ (Ν. 4067/2012) είναι πέραν του ισχύοντος με τους υφιστάμενους όρους δόμησης της περιοχής.

7 ΠΡΑΣΙΝΟ 1.. Αναδάσωση Λόφου Προφήτη Ηλίία Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που διαχρονικά απασχολούν την Μαγούλα, είναι η ανάπλαση του Λόφου Προφήτη Ηλία. Από το 1991 είχε παραχωρηθεί με απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής ( αρ. απόφασης 1520/ ) κατά κυριότητα στην Κοινότητα Μαγούλας έκταση συνολικού εμβαδού 238 στρεμμάτων, με σκοπό την δημιουργία χώρου αναψυχής. Στα χρόνια που πέρασαν έγιναν κάποιες παρεμβάσεις, ορισμένες εκ των οποίων ήταν ουσιαστικές, όπως η κατασκευή του δρόμου, το αναψυκτήριο και η φύτευση περιμετρικά του αναψυκτηρίου και του ναού. Από κάποιες όμως ατυχείς ενέργειες, με την υπ αριθμ. 2769/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, αποφασίσθηκε η άρση της παραχώρησης, επειδή δεν τηρήθηκαν οι όροι και οι σκοποί του παραχωρητηρίου. Στη συνέχεια, από την προηγούμενη δημοτική αρχή,ξεκίνησε από το 2008 μια προσπάθεια για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαγούλας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία όμως δεν τελεσφόρησε, με αποτέλεσμα να παραμείνει ημιτελής η προσπάθεια αυτή. Από την ανάληψη των καθηκόντων μας, εξετάσαμε όλες τις πιθανές λύσεις για την αναδάσωση του «πολύπαθου» λόφου. Έτσι προέκυψε ως πλέον ενδεδειγμένη, η διαδικασία της υιοθεσίας του λόφου από τον Δήμο μας και στη συνέχεια η σύνταξη μελέτης φύτευσης με τις απαιτούμενες εγκρίσεις του Δασαρχείου Αιγάλεω, της Δ/νσης Αναδασώσεων και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Πράγματι, με το υπ αριθμ. 1147/ έγγραφο της Δ/νσης Αναδασώσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εγκρίθηκε η υιοθεσία 135,5026 στρεμμάτων, με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο παραπάνω έγγραφο. Στη συνέχεια, με την υπ αριθμ. 711/ απόφαση του Δημάρχου, ανατέθηκε στον δασολόγο κ. Καραπιδάκη Ελευθέριο η τροποποίηση επικαιροποίηση μελέτης αναδάσωσης του Λόφου, η οποία με το υπ αριθμ. 3703/ έγγραφό μας κατατέθηκε στο Δασαρχείο Αιγάλεω για έλεγχο και έγκριση.

8 Το Δασαρχείο Αιγάλεω, με το υπ αριθμ. 1024/ έγγραφό του, ενέκρινε την αναφερόμενη δασοτεχνική μελέτη, διαβιβάζοντας την ταυτόχρονα στην Δ/νση Δασών Δυτική Αττική για την κατά νόμο γνωμοδότηση. Η Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής, με το υπ αριθμ. 919/ έγγραφό της, γνωμοδότησε θετικά επί της μελέτης, και διαβίβασε αυτήν στην Διεύθυνση Αναδασώσεων της Περιφέρειας Αττικής για θεώρηση και τελική έγκριση. Η Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με το υπ αριθμ. 300/ έγγραφό της, ενέκρινε την μελέτη με τίτλο : «Τροποποίηση- επικαιροποίηση μελέτης αναδάσωσης του Λόφου Προφήτη Ηλία», προϋπολογισμού ,62. Τέλος, με την υπ αριθμ. /2012 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου προχωρήσαμε στην παραλαβή της αναφερομένης μελέτης. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι με συντονισμένες ενέργειες εξασφαλίσθηκαν οι απαιτούμενες εγκρίσεις προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της υλοποίησης των έργων. Για τον λόγο αυτό με την υπ αριθμ / αίτησή μας, ζητήσαμε από την ΕΕΤΑΑ ως ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ, αν το έργο της αναδάσωσης του Λόφου μπορεί να ενταχθεί στην πρόσκληση με κωδικό 44 για χρηματοδότηση. Η ως άνω υπηρεσία με το υπ αριθμ. 337/ έγγραφό της μας γνώρισε ότι στην συγκεκριμένη πρόσκληση δεν περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες ενέργειες τέτοιου είδους αναπλάσεις και ως εκ τούτου δεν προκύπτει η δυνατότητα υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του προτεινόμενου έργου. Για τον λόγο αυτό με το υπ αριθμ / έγγραφό μας απευθυνθήκαμε στην Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής προκειμένου να μας γνωρίσει την δυνατότητα χορήγησης δένδρων και φυτών της μελέτης. 2.. Κατασκευή πάρκου Ο..Τ.. 56 Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε μελέτη για την κατασκευή πάρκου στο Ο.Τ 56 στην Μαγούλα, προϋπολογισμού δαπάνης ,00. Η μελέτη περιλαμβάνει την δημιουργία διαδρόμων περιπάτου, την κατασκευή καθιστικών και πέργκολας, την φύτευση δένδρων, θάμνων, αναρριχώμενων φυτών με εξασφαλισμένη την άρδευσή τους (αυτόματο πότισμα) και τέλος τον φωτισμό της με τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων. Η χρησιμότητα κατασκευής του πάρκου κρίθηκε απόλυτα αναγκαία, έτσι ώστε, όχι μόνον να αξιοποιηθεί ο συγκεκριμένος χώρος (που έμενε ανεκμετάλλευτος για χρόνια), αλλά να αναβαθμίσει και αναδείξει επιπλέον το

9 ήδη κατασκευασμένο πάρκο, δημιουργώντας συνολικά ένα χώρο πρασίνου και αναψυχής εκτάσεως στρεμμάτων στην «καρδιά» της Μαγούλας. Επειδή όμως ο προϋπολογισμός του έργου ήταν αρκετά μεγάλος, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία, τους υπευθύνους του εργατοτεχνικού προσωπικού, αποφασίσθηκε η εκτέλεση των έργων να γίνει με το προσωπικό του Δήμου, η δε προμήθεια των απαιτουμένων υλικών είτε από δωρεές, είτε από ίδιους πόρους. Έτσι αν και η διαδικασία είναι χρονοβόρα σε σχέση με την ανάθεση και την κατασκευή του έργου από ιδιώτη κατασκευαστή, είναι σίγουρο ότι θα εξοικονομηθεί ένα σεβαστό ποσό για τον Δήμο, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιείται συμμετέχοντας ενεργά το προσωπικό. Ήδη μέχρι σήμερα με δωρεά της εταιρείας ΤΙΤΑΝ Α.Ε, έγινε η αρχική διαμόρφωση του χώρου και οι απαιτούμενες εκσκαφές, ενώ χορηγήθηκαν δένδρα και φυτά που έχουν φυτευτεί και συγκεκριμένα 66 leylands και 150 θάμνοι, ενώ έχει τοποθετηθεί τόσο το σύστημα άρδευσης, όσο και οι απαιτούμενες υπόγειες καλωδιώσεις για τον φωτισμό της πλατείας. Τέλος έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες οικοδομικές εργασίες (πέργκολες, παγκάκια) και έχουν τοποθετηθεί τόσο οι ιστοί όσο και τα φωτιστικά σώματα και με την έναρξη της φυτευτικής περιόδου θα φυτευτούν τα δένδρα και τα φυτά που προβλέπονται στην μελέτη.

10 3.. Διιαμόρφωση πλατείίας Λεωνίίδα Στάμου Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε μελέτη για την διαμόρφωση της πλατείας Λεωνίδα Στάμου, προϋπολογισμού δαπάνης ,34. Επίσης για την εκτέλεση του έργου αυτού επελέγη η διαδικασία της κατασκευής από το προσωπικό του Δήμου, με αποτέλεσμα να αλλάξει εικόνα η αναφερόμενη πλατεία, με μοναδική δαπάνη την προμήθεια του ποτιστικού συστήματος και την προμήθεια χλοοτάπητα, δένδρων και φυτών.

11 4.. Φύτευση χώρου στην συμβολή της Λ.. ΝΑΤΟ & Γ.. Γεννηματά καιι νησίίδας Προαστιιακού Με παρέμβασή μας η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ φύτευσε και τοποθέτησε αυτόματο πότισμα στο τρίγωνο του Θριασίου Νοσοκομείου (συμβολή των οδών Λ.ΝΑΤΟ & Γ. Γεννηματά), καθώς επίσης και στη νησίδα της γέφυρας του Προαστιακού, τα παρακάτω: ΔΕΝΔΡΑ : ΜΕΛΙΑ 25 ΤΕΜ / ΚΑΤΑΛΠΗ 25 ΤΕΜ / ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ 25 ΤΕΜ / ΡΟΒΙΝΙΑ 25 ΤΕΜ ΘΑΜΝΟΙ : ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΕΣ 300 ΤΕΜ / ΣΠΑΡΤΟ 200 ΤΕΜ / ΤΕΥΚΤΡΙΟ 100 ΤΕΜ / ΦΟΥΣΚΙΑ 100 ΤΕΜ / ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ 100 ΤΕΜ Σ Τ Ο Χ Ο Ι Με την ίδια φιλοσοφία, δηλαδή την εκτέλεση έργων και παρεμβάσεων με το μικρότερο δυνατό κόστος και με την αξιοποίηση του προσωπικού του δήμου, θα διαμορφωθούν όλες οι πλατείες της Μαγούλας και συγκεκριμένα: 1.- Πλατεία Σοφοκλή Ρήγου (Λεωνίδα Στάμου & Αρτέμιδος) 2.- Πλατεία Οσίου Μελετίου (Θεοφίλου Γκλιάτη) 3.- Πλατεία στη συμβολή των οδών 25 ης Μαρτίου & Αναστασίου Γκλιάτη 4.- Πλατεία επί της οδού Δαβάκη στο Πάτημα 5.- Πλατεία επί της οδού Αθανασίου Διάκου στην Άνω Μαγούλα 6.-Διαμόρφωση χώρου επί της οδού Θεοφίλου Γκλιάτη (πρώην γήπεδο μπάσκετ δίπλα στο γήπεδο ποδοσφαίρου) 7..- Διαμόρφωση και φύτευση χώρου απέναντι από το Νεκροταφείο (Αντλιοστάσιο) 8.- Πλατεία Ο.Τ 129 στο Πάτημα. 9.- Πλατεία στο Ο.Τ 131 στο Πάτημα Πλατεία στο Ο.Τ 132 στο Πάτημα 11.- Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ 130 στο Πάτημα.

12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.. Κατασκευή 3 οουυ Δημοτιικού & 3 οουυ Νηπιιαγωγείίου Μαγούλας Ο Ο.Σ.Κ με την υπ αριθμ. 37-Τ1/3407/ απόφασή του, ενέκρινε την Αρχιτεκτονική Προμελέτη, όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την Δ/νση Μελετών Έργων της Ο.Σ.Κ Α.Ε για το έργο : 3ο Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις, ενδεικτικού προϋπολογισμού Στις 07/04/2011 πραγματοποιήθηκε από τον Ο.Σ.Κ διαγωνισμός για την ανάθεση μελέτης με αντικείμενο : Γεωτεχνική Μελέτη του 3ου Δ.Σ. Μαγούλας. Όμως η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, εξαιτίας ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τα Τεχνικά Γραφεία που συμμετείχαν καθυστέρησε σημαντικά και μόλις στις 29/12/2011, εννέα ( 9 ) περίπου μήνες μετά, ανατέθηκε στο Γραφείο Μελετών ΒΡΑΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ Α.Ε η εκτέλεση των εργασιών της εδαφοτεχνικής μελέτης. Περί τα τέλη Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε στον Ο.Σ.Κ η εδαφοτεχνική μελέτη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μελέτη στατικών ( κ. Κουβιέλου ), η αρχιτεκτονική μελέτη και να εκδοθεί η οικοδομική άδεια. Ο Ο.Σ.Κ με το υπ αριθμ. ΕΓ : 37-00/7029/ έγγραφό του, μας γνώρισε ότι «μέσα στις επόμενες ημέρες θα εξετασθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο του Οργανισμού η μελέτη εφαρμογής των Αρχιτεκτονικών και Στατικών του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας. Μετά την έγκρισή τους είμαστε διατεθειμένοι να σας τις διαβιβάσουμε για την σύνταξη της μελέτης εφαρμογής των Η/Μ εργασιών από τους μηχανικούς σας, με την επίβλεψη της μελέτης από Μηχανικό της Ο.Σ.Κ Α.Ε, με σκοπό τη σύντομη έγκριση και της Η/Μ μελέτης για την υποβολή του φακέλου του έργου στην Πολεοδομία για έκδοση οικοδομικής άδειας και δημοπράτηση.

13 2.. Στέγαση 3ου 2/Θ Νηπιιαγωγείίου Μαγούλας Είναι γνωστό, ότι στο υπ αριθμ. 1505/ Τεύχος Β / Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, δημοσιεύθηκε η με αριθμό 70627/Δ4/ Κοινή Απόφαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία ιδρύθηκε το 3ο 2/θ Νηπιαγωγείο Μαγούλας. Επειδή όμως, τόσο η κατασκευή του 3ου Δημοτικού Σχολείου, όσο και του 3ου Νηπιαγωγείου Μαγούλας από τον Ο.Σ.Κ. αναμένεται να μην έχει ολοκληρωθεί εντός του επόμενου σχολικού έτους και προκειμένου η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσει για τη λειτουργία του 3ου 2/Θ Νηπιαγωγείου με τη στελέχωση του απαιτούμενου εκπαιδευτικού προσωπικού και την εγγραφή των νηπίων, ήταν άμεσα απαραίτητο να επιλεγεί ο κατάλληλος χώρος στέγασης και λειτουργίας του ανωτέρω αναφερομένου νεοϊδρυθέντος Νηπιαγωγείου. Μετά από συζητήσεις με τους φορείς της πόλης μας (σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, εκπαιδευτικοί, γονείς κ.λ.π.), προτάθηκε η προσωρινή στέγαση του αναφερομένου Νηπιαγωγείου στον 1ο όροφο του Παιδικού Σταθμού Μαγούλας, το οποίο πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, πρόταση η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή με την υπ αριθμ. 1/ απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου μας, ενώ αναμένεται η γνωμοδότηση της επιτροπής καταλληλότητας του κτιρίου, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το με αριθμό 8189/ έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου μας. Με την υπ αριθμ. 277/ απόφαση του Δημάρχου Ελευσίνας συγκροτήθηκε η επιτροπή καταλληλότητας του αναφερομένου χώρου. Η επιτροπή καταλληλότητας συνήλθε στις 13/6/2012 και συνέταξε το σχετικό πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο ομόφωνα κρίθηκε ως αναγκαίος και κατάλληλος ο χώρος του α ορόφου του Παιδικού Σταθμού επί της οδού Ομήρου 2 στο Ο.Τ 43 α για την προσωρινή στέγαση του 2/θ 3 ου Νηπιαγωγείου Μαγούλας, με την προϋπόθεση να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες εργασίες για την ασφάλεια των παιδιών, όπως η έγκριση μελέτης παθητικής πυροπροστασίας, η κατασκευή μεταλλικής ράμπας, η κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και η έκδοση οικοδομικής άδειας με αλλαγή χρήσης.

14 3.. Επιισκευές 2ου Δημοτιικού Σχολείίου Μαγούλας Με την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας», προϋπολογισμού δαπάνης , δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα των συνεχών διαρροών υδάτων στο ισόγειο και στο υπόγειο του σχολείου. Αντικαταστάθηκαν με μεταλλικές οι ξύλινες κατεστραμμένες εξωτερικές πόρτες του 2ου Νηπιαγωγείου Μαγούλας. Επισκευάσθηκαν όλα τα κατεστραμμένα κάγκελα της περίφραξης και των παρτεριών του αύλειου χώρου. Τοποθετήθηκε χλοοτάπητας στον χώρο της παιδικής χαράς του Νηπιαγωγείου. Βάψιμο πρόσοψης σχολείου. 4.. Επιισκευές 1 οου υ --3ου Δημοτιικού Σχολείίου Μαγούλας Συντήρηση και βαφή υπόστεγου του σχολείου. Τοποθετήθηκαν καινούργια παγκάκια στο προαύλιο και εξωτερικά του σχολείου. Τοποθετήθηκαν προστατευτικά στις μπασκέτες. Χορήγηση φωτοτυπικού μηχανήματος. 5.. Επιισκευές Γυμνασίίου Λυκείίου 6.. Πυρασφάλειια κτιιρίίου Παιιδιικού Σταθμού

15 ΜΕΛΕΤΕΣ 1. Ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε η μελέτη με τίτλο: «Συμπληρωματική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας» από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (Σύμβαση: 22/12/2010). 2. Ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε η μελέτη με τίτλο : «Συμπληρωματική μελέτη ολοκλήρωσης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής Τσακάλι Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας» από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (Σύμβαση: 22/10/2010). Οι δύο (2) παραπάνω μελέτες, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ε.Σ.Π.Α, ενσωματώθηκαν σε μία (1) με τίτλο: «Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας Δήμου Ελευσίνας», προϋπολογισμού δαπάνης Η μελέτη αυτή αφορά: Την συμπλήρωση του υφιστάμενου δικτύου ομβρίων της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, στις οδούς Αρτέμιδος, Λεωνίδα Στάμου και Ηρώων Πολυτεχνείου. Την κατασκευή του αγωγού αντιπλημμυρικής προστασίας «Τσακάλι» Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας. Τον έλεγχο της παροχετευτικότητας του ρέματος Σούρες στο οποίο εκβάλουν (διευθετημένος αποδέκτης) τα όμβρια τόσο του συμπληρωματικού δικτύου αποχέτευσης, όσο και του αγωγού αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής Τσακάλι. Τον σχεδιασμό των έργων εκβολής του αγωγού του αγωγού αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής Τσακάλι στον αγωγό διευθέτησης ρέματος Σούρες και συμβολής του αγωγού ομβρίων της οδού Αρτέμιδος με τον παραπάνω αγωγό αντιπλημμυρικής προστασίας. Για το παραπάνω έργο υπάρχει ήδη βεβαίωση απαλλαγής από Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, σύμφωνα με το υπ αριθμ /Φ 2408/ έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής., ενώ αναμένονται οι εγκρίσεις από την Αρχαιολογία και από το ΥΠΕΚΑ., έτσι ώστε να συμπληρωθεί και να κατατεθεί πλήρης φάκελος μέχρι 31/5/2012. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αριθμ. 107/2012 πράξη του ομόφωνα αποφάσισε την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 37 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 : «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Κατηγορία Πράξης: «Κατασκευή

16 δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων», με τίτλο: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας Δήμου Ελευσίνας» Επίσης με το υπ αριθμ / έγγραφό μας, αποστείλαμε την παραπάνω μελέτη για έγκριση στην Διεύθυνση Δ7 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και αναμένεται η σχετική έγκριση. Τέλος, με το υπ αριθμ / έγγραφό μας υποβάλαμε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. : 1942/ ), πλήρη φάκελο για την ένταξη του έργου στο Ε.Σ.Π.Α. 3. Προχωρά και αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο : «Διευθέτηση του ρέματος Μικρό Κατερίνι της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας». Η μελέτη είχε ανατεθεί σύμφωνα με την υπ αριθμ. 5038/ σύμβαση του Δήμου Μαγούλας, προκειμένου να οριοθετηθεί τμήμα του ρέματος Μικρό Κατερίνι μήκους 2200 m περίπου, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα υδατορεύματα του δυτικού τμήματος του Θριασίου Πεδίου. Σύμφωνα με το τότε ισχύον νομικό πλαίσιο εκπονήθηκε η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων την έργων και υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής /Τμήμα Περιβάλλοντος, η οποία το διαβίβασε στη Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προκειμένου να αδειοδοτηθεί ως έργο της 2 ης Υποκατηγορίας της πρώτης κατηγορίας της ΚΥΑ 15393/2002. Στη συνέχεια η Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κατέταξε τα υπό μελέτη έργα στην 1 η Υποκατηγορία, της πρώτης κατηγορίας της ΚΥΑ Η.Π 15393/2332/2002 και επομένως επέστρεψε τη μελέτη στις 21/7/2011 προκειμένου να διαβιβασθεί και να αδειοδοτηθεί από την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ. Όμως, επειδή τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 4014/2011, καθώς και η κατ εξουσιοδότηση αυτού Υ.Α με Α.Π. 1958/ (ΦΕΚ 21/Β/2012, το έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1 της 2 ης ομάδας έργων και για τον λόγο αυτό με το υπ αριθμ / έγγραφό μας υποβάλαμε για έγκριση την Μ.Π.Ε του αναφερομένου έργου. 4. Συντάσσεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μελέτη για την Διαμόρφωση της οδού Θριασίου, από το ύψος του προαστιακού έως την οδό Πανόρμου. 5. Συντάσσεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μελέτη για την Διαμόρφωση της οδού 25 ης Μαρτίου, από την Ηρώων Πολυτεχνείου ως την οδό Σωκράτους. 6. Συντάσσεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μελέτη για την Διάνοιξη της οδού μεταξύ των Ο.Τ α. 7. Συντάσσεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μελέτη για την Διαμόρφωση της οδού Γεωργίου Παπανδρέου.

17 8. Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου επικαιροποιήθηκε η μελέτη για την «Υλοποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και εφαρμογής στον παλαιό οικισμό- ιστό Μαγούλας», προϋπολογισμού δαπάνης Η μελέτη αφορά την εκτέλεση εργασιών οριστικής χάραξης, σε εφαρμογή των προβλεπομένων από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, διάνοιξης, κατασκευής και ανακατασκευής των οδών που ανήκουν στον παλαιό ιστό της Μαγούλας και συγκεκριμένα τις οδούς: Ι. Φιλιππή, Ελευθερίας, Θ. Γκλιάτη, Ήρας, Νίκης, Ύδρας, Φ. Οικονόμου, Σπάρτης, Πάρου, Αγ. Δημητρίου, Σπετσών, Ψαρών, Ιθάκης και Πρ. Ηλία. Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ αριθμ. 180/2012 πράξη του ομόφωνα αποφάσισε για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 15 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση των Υποδομών Προσπελασιμότητας Ενέργειας Περιφέρειας Αττικής του Ε.Π Αττικής ». Η πρόταση, συνοδευόμενη από το σχετικό Τεχνικό Δελτίο, με το υπ αριθμ / έγγραφό μας υποβλήθηκε στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε ως Ε.Φ.Δ (Αρ. πρωτ.: 399/ ) και αναμένεται η σχετική απάντηση.

18 ΕΡΓΑ 1.- Κατασκευή οδού Καραϊσκάκη Η διάνοιξη της οδού Καραϊσκάκη μήκους 250 μέτρων περίπου αποδείχθηκε το δυσκολότερο και πλέον ακανθώδες θέμα απ όσα κληθήκαμε ν αντιμετωπίσουμε ως δημοτική αρχή. Στην οδό Καραϊσκάκη υπήρχαν ιδιοκτήτες που θεωρούσαν ότι είχαν αδικηθεί από το σχέδιο πόλης, με αποτέλεσμα να είχαν δημιουργηθεί τα τελευταία 35 χρόνια αντιδικίες και διενέξεις μεταξύ των παρόδιων. Η τελευταία δημοτική αρχή της Μαγούλας με την υπ αριθμ. 5022/ σύμβαση είχε αναθέσει στον εργολήπτη Γεώργιο Ζαμπέτα την εκτέλεση του έργου : «Ανακατασκευή Διάνοιξη της οδού Καραϊσκάκη», ύστερα από δημοπρασία, χωρίς όμως να συντάξει πράξη αναλογισμού ή χωρίς έστω την εξασφάλιση της συναίνεσης των ιδιοκτητών της οδού, για την παραχώρηση σε κοινή χρήση των ρυμοτομούμενων τμημάτων. Από την πρώτη συνάντηση με τους κατοίκους έγινε φανερό ότι δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί η διάνοιξη της οδού σύμφωνα με την μελέτη και μετά από πολλές συζητήσεις και προκειμένου να εκτελεσθεί το έργο, ανατέθηκε στους μελετητές του Ε.Μ.Π Θάνο Βλαστό και Ευθύμιο Μπακογιάννη να εξετάσουν και να προτείνουν λύσεις για την κατασκευή της οδού Καραϊσκάκη. Οι μελετητές σχεδίασαν και πρότειναν την μονοδρόμηση της οδού Καραϊσκάκη και την μετατροπή της σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. Πρότειναν επίσης η μονοδρόμηση να εφαρμοστεί από την οδό 25 ης Μαρτίου με κατεύθυνση προς την οδό Κολοκοτρώνη, ενώ η «τυπική» της διατομή μετά την μετατροπή της σε ήπιας κυκλοφορίας προβλέπει 1,5 m για κάθε πεζοδρόμιο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/ , τεύχος Β), 3 m για την κυκλοφορία των οχημάτων (σύμφωνα με ΟΜΟΕ τεύχος 4 ΥΠΕΧΩΔΕ 2001) και 2 m για στάθμευση (όπου αυτή είναι εφικτή σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό), ενώ θα κατασκευασθούν παρτέρια για φύτευση και διαβάσεις για τους πεζούς. Η μελέτη αυτή παρουσιάσθηκε στους κατοίκους της οδού Καραϊσκάκη και τελικά με από την σύμφωνη γνώμη τους, τέθηκε υπόψη τόσο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μαγούλας ως αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, όσο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εντέλει του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου με τις υπ αριθμ. 6/2012,3/2012 και 40/2012 αντίστοιχες αποφάσεις τους προχωρήσαμε στην εκτέλεση του έργου. Εκτός της διάνοιξης της οδού, προχωρήσαμε στην τοποθέτηση φωτιστικών ιστών και σωμάτων, καθώς επίσης και πινακίδων σήμανσης, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει η φύτευση των παρτεριών που έχουν διαμορφωθεί.

19 2.- Διαμόρφωση κόμβου στην συμβολή των οδών Αδελφών Κυπραίου, Ζαφ. Καλαθά και Γ. Γεννηματά Ολοκληρώθηκε ο κόμβος στην διασταύρωση των οδών Αδελφών Κυπραίου, Ζαφ. Καλαθά και Γ. Γεννηματά, ένα έργο που έδωσε ανάσα και απάλλαξε από την χρόνια ταλαιπωρία και τα πολύ συχνά ατυχήματα που γίνονταν στο σημείο αυτό. Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσόν των πλέον ΦΠΑ. 3.- Αντιμετώπιση προβλήματος πλημμύρων από όμβρια στην οδό Δαυίδ Αμαρίλλιο

20 AΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ολοκληρώθηκε το έργο : «Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Μαγούλας», ενός έργου που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή, η οποία είχε συντάξει τη μελέτη, είχε δημοπρατήσει το έργο και μετά την εγκατάσταση του εργολάβου είχαν ξεκινήσει οι εργασίες. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανερχόταν σε ,68 πλέον Φ.Π.Α. (συνολικό κόστος ,17 ), ενώ μετά την έκπτωση που δόθηκε (ποσοστό 31,40%) υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο η οποία ανήλθε σε ,42 πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συνολικά ,69. Με την ολοκλήρωση του έργου πραγματοποιήθηκαν τελικά 942 συνδέσεις και εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσόν των (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Έτσι παρότι ο ανάδοχος ζήτησε την επιβάρυνση του έργου με αναθεωρήσεις, έργα αντλήσεων, υπερβολικές ποσότητες, η επιτροπή ελέγχου του έργου απέρριψε ως μη πραγματικές τις παραπάνω αιτιάσεις με αποτέλεσμα ο δήμος να έχει πραγματικό όφελος Συγκεκριμένα: α) οι αναθεωρήσεις δεν έγιναν δεκτές για όλο το χρονικό διάστημα του έργου, καθώς το 80% του έργου εκτελέστηκε μέσα στον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης β) οι αντλήσεις αφαιρέθηκαν από τον 2 ο Α.Π.Ε. καθώς δεν υπήρχαν πραγματικά γ) κατόπιν των πραγματικών επιμετρήσεων του έργου οι πραγματικές ποσότητες μειώθηκαν κατά περίπου. Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες, με την ανάληψη των καθηκόντων μας, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν πολλές και σοβαρές ελλείψεις στην κατασκευή τόσο του πρωτοβάθμιου όσο κυρίως του δευτεροβάθμιου αγωγού λόγω αστοχιών της μελέτης και της μη διάνοιξης οδών του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, με αποτέλεσμα πολλά ακίνητα να μην μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο των ακαθάρτων. Τα παραπάνω προβλήματα κοινοποιήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες και αναφέρθηκαν στις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν με την ΕΥΔΑΠ και την Περιφέρεια. Όπως είναι ήδη γνωστό με την από 10/8/2012 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκε πίστωση ύψους για το έργο «Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού Τομέα Θριασίου Πεδίου (Δευτερεύον Δίκτυο)» και αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα οι εργασίες, ενώ οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μας συντάσσουν τις απαιτούμενες μελέτες για τις υπόλοιπες συνδέσεις που μπορούν να γίνουν και ταυτόχρονα συντάσσονται πράξεις αναλογισμού για όλες τις αδιάνοικτες οδούς έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα σύνδεσης.

21 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διαχρονικά όλες οι δημοτικές αρχές είναι η καθαριότητα των πόλεων, αφού είναι μία από τις αρμοδιότητες που η τοπική αυτοδιοίκηση έχει αποκλειστικά από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Εξάλλου η καθαριότητα ή μη της πόλης είναι ένα από τα πράγματα που γίνονται αντιληπτά καθημερινά από όλους τους πολίτες, είτε ζουν, είτε διέρχονται της πόλης. Όσον αφορά την Μαγούλα και την εικόνα που παρουσιάζει στον τομέα της καθαριότητας είναι σίγουρο ότι κατά καιρούς έχουν εμφανισθεί διάφορα προβλήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν παράπονα από τους κατοίκους. Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο η πόλη δεν είναι τόσο καθαρή και περιποιημένη όπως θα θέλαμε όλοι μας εστιάζεται στην δραματική μείωση του προσωπικού, αφού ο μηχανολογικός εξοπλισμός που υπάρχει είναι ικανοποιητικός. Για παράδειγμα το εργατοτεχνικό προσωπικό που υπηρετούσε στις 31/12/2010, ανερχόταν σε 45 υπαλλήλους ( μόνιμοι και συμβασιούχοι). Σήμερα, εξαιτίας των απαγορεύσεων που ισχύουν, το προσωπικό ανέρχεται σε 17 υπαλλήλους (15 μόνιμοι και 2 συμβασιούχοι). Η κατανομή του υπάρχοντος προσωπικού έχει ως εξής: 1.- Οδηγοί απορριμματοφόρων : Συνοδοί απορριμματοφόρων : Χειριστές σαρώθρων : Χειριστής JCB : Υδραυλικοί : Ηλεκτρολόγος : Εργάτες κήπων : Εργάτες γενικά : 2 Από τις αρχές Σεπτέμβρη με το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας απασχολούνται στον τομέα της καθαριότητας εννέα (9) εργαζόμενοι ( 1 οδηγός και 8 εργάτες), ένας (1) στην υπηρεσίας ύδρευσης και μία (1) καθαρίστρια φύλακας στο δημοτικό γήπεδο, για χρονικό διάστημα (5) μηνών. 1.- Απορριμματοφόρο ανακύκλωσης Με ενέργειες του Δημάρχου Γιώργου Αμπατζόγλου (επιστολή με αρ. πρωτ. 1586/25/1/2011) ήλθε σε πλήρη κυριότητα του Δήμου, το απορριμματοφόρο όχημα της ανακύκλωσης που είχε προμηθευτεί ο Δήμος Μαγούλας από κοινού με τον Δήμο Νέας Περάμου με την συνεργασία της Ε.Ε.Α.Α, με την απόδοση στον Δήμο Μεγαρέων (ως νέου δικαιούχου δήμου με τον Καλλικράτη) του ποσού των

22 2.- Τοποθέτηση κάδων ογκωδών απορριμμάτων Ο τέως Δήμος Μαγούλας προκειμένου ν αντιμετωπίσει το πρόβλημα της απόρριψης και μεταφοράς των ογκωδών απορριμμάτων (παλαιά έπιπλα, κλαδιά κ.λ.π.) και λόγω έλλειψης του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού, από το έτος 2005 ανέθετε σε ιδιωτική εταιρεία την εκτέλεση των αναφερομένων εργασιών, με ετήσιο κόστος που ανερχόταν κατ έτος σε περίπου. Η τελευταία σύμβαση ύψους ,47 που είχε υπογραφεί αφορούσε το χρονικό διάστημα από 3/8/2010 έως 2/8/2011. Μετά την λήξη της ο νέος δήμος έχοντας τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό ( skippers, όχημα περισυλλογής) εκτελεί τις εργασίες μεταφοράς των ογκωδών απορριμμάτων με ίδια μέσα, έχοντας τοποθετήσει στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας 19 ανοικτούς κάδους (skippers) στα παρακάτω σημεία: 3.- Τοποθέτηση υπόγειων κάδων Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού της προμήθειας των υπόγειων κάδων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη θα τοποθετηθούν και στην Δημοτική Ενότητα Μαγούλας οι απαιτούμενοι υπόγειοι κάδοι σε σημεία που θα επιλεγούν από τις υπηρεσίες του Δήμου. 4.- Καθαρισμός χώρου σταδίου «Αμερικάνων» Με την ανάληψη των καθηκόντων μας αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα του καθαρισμού του χώρου των «Αμερικάνων», η εικόνα του οποίου ήταν απαράδεκτη. Έτσι τον Ιανουάριο του 2011 μεταφέρθηκαν από τα συνεργεία του δήμου μπάζα και απορρίμματα όγκου 15 skippers, ενώ και με την βοήθεια εθελοντών συνεχίσθηκαν οι δράσεις καθαρισμού του χώρου και τοποθετήθηκε μπάρα έτσι ώστε σήμερα η κατάσταση να είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με το παρελθόν. 5.- Καθαρισμός χώρου πρώην «ΓΕΩΧΗΜ- ΣΙΚΟΛΑΣ» Με παρέμβασή μας προς στους νέους ιδιοκτήτες καθαρίσθηκε ο χώρος των εγκαταστάσεων της πρώην «ΓΕΩΧΗΜ ΣΙΚΟΛΑΣ» και λύθηκε έτσι ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής «Πάτημα» 6.- Καθαρισμός χώρου πρώην «ΕΡΓΟΣΚΡΑΠ» Μετά από δημοσιεύματα του τοπικού τύπου και συγκεκριμένα στις 13/4/2011, για παράνομη εναπόθεση επικίνδυνων τοξικών ιατρικών αποβλήτων και πλήθους άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων (αμμοβολές κ.λπ), υπεβλήθη μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, η οποία διαβιβάσθηκε από το Α.Τ Μάνδρας στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

23 Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να εντοπισθεί ο τωρινός ιδιοκτήτης του χώρου, ο οποίος παρουσιάσθηκε και δεσμεύθηκε να καθαρίσει και να περιφράξει την ιδιοκτησία του το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

24 ΔΙΑΦΟΡΑ 1.- ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 31/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση του συμβουλίου της 31/1/2011 της Δημοτικής Κοινότητας Μαγούλας, αποφασίσθηκε η ανάκληση των υπ αριθμ. 6083,7316,7411/ και 5483/ αποφάσεων αδειών προέγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου στο Ο.Τ 93 α που εκδόθηκαν από τον Νομάρχη Δυτικής Αττικής, για τον λόγο ότι υπήρξαν σημαντικές και ουσιαστικές ελλείψεις στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση Ψυχιατρικής Κλινικής στην Μαγούλα. Η απόφαση κοινοποιήθηκε σε κάθε εμπλεκόμενο για την αδειοδότηση φορέα και τελικά το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το υπ αριθμ. Γ.Π 1640/ έγγραφό του, ενημέρωσε την Περιφέρεια Αττικής (ως αδειοδοτούσα αρχή) ότι «δεν δύναται να προχωρήσει στην οριστική έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου που βρίσκεται στην Μαγούλα, οδός Νικηταρά και Μ. Μήλιου, για την εγκατάσταση και λειτουργία της ιδιωτικής Ψυχιατρικής Κλινικής, δυναμικότητας 120 κλινών, ιδιοκτησίας της ΘΡΙΑΣΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε εξ αιτίας εκκρεμοτήτων και ελλείψεων» 2.- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Στις 4/6/2009 είχε υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μαγούλας και της εταιρείας ΜΟΝΤΑΝΑ, βάσει της υπ αριθμ. 61/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε διάφορα σημεία της πόλης. Επειδή η εταιρεία δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της, το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μαγούλας με την υπ αριθμ. 11/2011 πράξη του ομόφωνα γνωμοδότησε για την απομάκρυνση των πινακίδων. Έτσι την 1/3/2012 επιδόθηκε στην εταιρεία η καταγγελία της σύμβασης και στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ αριθμ. 394/2012 απόφαση του Δημάρχου, για την αφαίρεση των τοποθετημένων πληροφοριακών πινακίδων.

25 3- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Όπως είναι γνωστό στη θέση «Σκλήρι» και στο βορειοδυτικό τμήμα του λόφου Προφήτη Ηλία, υπάρχουν εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις που έως και λίγα χρόνια πριν, αποτελούσαν φυλάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας. Από την εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων εγκυμονούνται κίνδυνοι τόσο για το περιβάλλον, όσο και για έκνομες δραστηριότητες. Για τον λόγο αυτό, με την υπ αριθμ. 2675/ επιστολή μας, ζητήσαμε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας την παραχώρηση της έκτασης, για την αξιοποίηση από τον Δήμο μας. Επειδή δεν υπήρξε απάντηση στο αίτημά μας, θετική ή αρνητική, επανήλθαμε με την υπ αριθμ / επιστολή μας με την ελπίδα να τύχει αποδοχής του νέου Υπουργού. 4.- ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 5.- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Με ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες προήλθαν από παράπονα και αναφορές πολιτών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στην μονάδα παραγωγής οργανικών λιπασμάτων, βελτιωτικών εδάφους και φυτοχωμάτων, που βρίσκεται στη θέση Σκλήρι» της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας. Με τις υπ αριθμ. οικ.26217/ και 17065/ αποφάσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις στην εταιρεία για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΤΑ 7.- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HQF A.E, Από το έτος 2008 υπάρχουν παράπονα και καταγγελίες πολιτών που γειτνιάζουν με την εταιρεία Hellenic Quality Foods A.E σχετικά με την ηχορύπανση που προκαλείται από την λειτουργία της. Οι κάτοικοι είχαν διαβιβάσει την καταγγελία τους στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής, η οποία με το υπ αριθμ. 4684/ έγγραφό της απαντώντας ενημέρωσε «ότι λόγω βλάβης στο όργανο μέτρησης θορύβου (ηχόμετρο) που διαθέτει το Τμήμα Περιβάλλοντος, δεν είναι εφικτό επί του παρόντος να εξετάσουμε την καταγγελία σας. Η υπηρεσία μας θα διενεργήσει τον έλεγχο της καταγγελίας σας άμεσα και μετά την επισκευή του οργάνου» Από έρευνα στα αρχεία του δήμου διαπιστώθηκε ότι ο έλεγχος δεν πραγματοποιήθηκε. Επανερχόμενοι με το υπ αριθμ / έγγραφό μας, διαβιβάσαμε εκ νέου την καταγγελία και ζητήσαμε τον έλεγχό της.

26 Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής με το υπ αριθμ / έγγραφό του μας γνώρισε ότι διενεργήθηκε ηχομέτρηση στις , όπου μεταξύ των άλλων, διαπιστώθηκε ότι «στο βορειοδυτικό τμήμα του ακαλύπτου χώρου ο θόρυβος ξεπερνούσε ακόμα και τα επιτρεπόμενα όρια που ισχύουν για τις βιομηχανικές περιοχές όπου επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο, δηλ. τα 70 db(a) και θα πρέπει η εταιρεία να προχωρήσει άμεσα σε συνεννόηση με την αρμόδια Δ/νση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε όλες εκείνες τις ενέργειες προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η στάθμη θορύβου και να ενημερώσει σχετικά προκειμένου να διενεργηθεί νέα αυτοψία» Επειδή όμως παρήλθε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ενημέρωση, με την υπ αριθμ / επιστολή μας προς την παραπάνω διεύθυνση ζητήσαμε να μας γνωρίσει αν έχουν ληφθεί από την εταιρεία τα απαιτούμενα μέτρα. 8.- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Ένα από τα προβλήματα που διαχρονικά αντιμετωπίζει η περιοχή μας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν παράπονα των κατοίκων, είναι η εξυπηρέτηση από τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές της Δημοτικής μας Ενότητας, όπως ο οικισμός του Νέου Πόντου, της Άνω Μαγούλας, της περιοχής «Σκλήρι» κ.λ.π. Για τον λόγο αυτό, με την υπ αριθμ / επιστολή μας προς τον Ο.Α.Σ.Α, ζητήσαμε την επέκταση της λεωφορειακής γραμμής στις παραπάνω περιοχές για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. Η Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακού Έργου του Ο.Α.Σ.Α με την υπ αριθμ. 9.- ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΛΟΦΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 10. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 11.- ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σε συνεργασία με τον Σκακιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ελευσίνας δημιουργήθηκε τμήμα στην Δημοτική Ενότητα Μαγούλας, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 20 παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν κάθε Σάββατο μεσημέρι στην αίθουσα του συμβουλίου της Μαγούλας με αρκετή επιτυχία και θα συνεχισθούν από τον Σεπτέμβρη με την έναρξη του νέου σχολικού έτους ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 13.- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

27 14.- ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διοργανώθηκαν με την φιλοδοξία να γίνουν θεσμός για την Δημοτική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου μας, δύο ανθοκομικές εκθέσεις, τον Μάιο του 2011 και 2012, με την συμμετοχή επιχειρηματιών της περιοχής, ενώ κατά την διάρκειά τους πραγματοποιήθηκαν και άλλες εκδηλώσεις( παιδικές παραστάσεις, συναυλίες κ.λ.π.) 15.- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Διοργανώθηκε μια πρώτη φορά με επιτυχία το φεστιβάλ έντεχνης, λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής, που φιλοδοξούμε να συνεχισθεί και να γίνει θεσμός για την πόλη μας.

28 16.- ΔΩΡΕΑΝ INTERNET Μια από τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, δηλαδή η ελεύθερη πρόσβαση των δημοτών στο internet, έγινε πλέον πράξη. Έτσι από τις αρχές Αυγούστου λειτουργεί και στην Μαγούλα πιλοτικά ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο ελεύθερης πρόσβασης. Η δοκιμαστική λειτουργία θα συνεχισθεί και τον Οκτώβριο μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση της ταχύτητας της σύνδεσης ADSL του Δήμου ΙΔΡΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Ο Δήμος μας σε συνεργασία με την Ακαδημία των Πολιτών ξεκινά την λειτουργία Ανοικτού Λαϊκού Πανεπιστημίου, όπου για το ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνονται οι θεματικές ενότητες Ψυχολογία (α εξάμηνο) και Συμβουλευτική (β εξάμηνο). Τα μαθήματα θα έχουν την μορφή τρίωρων εβδομαδιαίων διαλέξεων και θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Αναγνωρίζοντας την έλλειψη τραπεζικής εξυπηρέτησης των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, με τις υπ αριθμ. 4053/ και 30242/ επιστολές μας προς συνεργαζόμενη με τον Δήμο μας Τράπεζα, ζητήσαμε την τοποθέτηση τουλάχιστον ενός μηχανήματος αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜ) για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επιχειρήσεων της περιοχής. Δυστυχώς όμως η απάντηση και στις δύο επιστολές μας ήταν αρνητική εξαιτίας αφ ενός μεν της διαρκώς μειούμενης συναλλακτικής δραστηριότητας λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, αφ ετέρου δε λόγω των συχνών «επιθέσεων» σε ΑΤΜs της περιοχής μας.

29 19.- ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 3Χ3 ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ Διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο του Γυμνασίου Λυκείου Μαγούλας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) τουρνουά μπάσκετ 3Χ3, όπου πήραν μέρος 120 παιδιά ηλικίας από 11 έως 16 ετών.

30 20.- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ.Ε.Π Με την υπ αριθμ. 311/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η συγχώνευση των ΚΕΠ της Ελευσίνας σε νέο χώρο. Αυτό εκτός των άλλων θα έχει ως αποτέλεσμα τον εξορθολογισμό του προσωπικού και την διάθεση υπαλλήλου για την λειτουργία του ΚΕΠ Μαγούλας και κατά τις απογευματινές ώρες ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΩΜΑ Ένα από τα πλέον ακανθώδη θέματα των δήμων είναι η αντιμετώπιση των Ρωμά οι οποίοι εγκαθίστανται αυθαίρετα στην εδαφική τους περιφέρεια, καταπατώντας συνήθως ιδιοκτησίες και δημιουργώντας προβλήματα εξαιτίας των έκνομων δραστηριοτήτων τους. Για τον λόγο αυτό με την ανάληψη των καθηκόντων μας, απευθυνθήκαμε στο Υποθηκοφυλακείο Ελευσίνας, με την υπ αριθμ. 3641/ επιστολή μας, προκειμένου να εντοπίσουμε τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων από το Εθνικό Κτηματολόγιο στα οποία βρίσκονταν εγκατεστημένοι Ρωμά στην περιοχή «Λούτσα» της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας. Από την επικοινωνία με τους περισσότερους των ιδιοκτητών διαπιστώθηκε η αδυναμία απομάκρυνσης των εγκατεστημένων Ρωμά και η απαξίωση των ιδιοκτησιών τους. Με αφορμή τα παραπάνω και εξαιτίας του γεγονότος ότι κατά το τότε χρονικό διάστημα είχε ξεκινήσει η κατασκευή αυθαίρετων κτισμάτων, με το υπ αριθμ / ζητήσαμε την συνδρομή λόγω αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου μας και του Α.Τ Μάνδρας. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας με το υπ αριθμ. 8551/ , μας γνώρισε ότι διενήργησε αυτοψία στον καταυλισμό, κατά την οποία δεν πραγματοποιήθηκε ο απαιτούμενος έλεγχος διότι δεν επετράπη η είσοδος στον χώρο και για τον λόγο αυτό ορίσθηκε νέα ημερομηνία αυτοψίας με την συνδρομή του Α.Τ Μάνδρας και διμοιρίας ΜΑΤ. Οι εκθέσεις αυτοψίας κοινοποιήθηκαν στις 19/1/2012, με την εκ νέου συνδρομή αστυνομικής δύναμης, σε δώδεκα (12) αυθαίρετες κατασκευές. Στη συνέχεια υπήρξε και δεύτερη κοινοποίηση των εκθέσεων αυτοψίας στις 11/5/2012 που συντάχθηκαν και θυροκολλήθηκαν νόμιμα. Μετά την παρέλευση των προθεσμιών του νόμου, η Διεύθυνση Πολεοδομίας με τα υπ αριθμ. οικ. 3206/ , οικ. 3692/ έγγραφά της διαβίβασε τον φάκελο λόγω αρμοδιότητας στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η παραπάνω υπηρεσία με το υπ αριθμ. Φ. 5408/3455/ έγγραφό της, ζήτησε από τον δήμο μας την διάθεση των απαιτούμενων μέσων και του προσωπικού προκειμένου να συγκροτηθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα συνεργείο κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών, καθώς επίσης τα στοιχεία του επιβλέποντα μηχανικού και του τεχνικού ασφαλείας. Με το υπ αριθμ / έγγραφό μας, ορίσαμε τα απαιτούμενα μέλη και αναμένουμε την τελική απόφαση για την συγκρότηση της επιτροπής.

31 22.- ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μετά την λήξη της σύμβασης του κοινωνικού λειτουργού που υπηρετούσε στον Δήμο Μαγούλας οι κάτοικοι εξυπηρετούνταν από την Κοινωνική Υπηρεσία του νέου Δήμου Ελευσίνας. Από την Τρίτη 29/9/2012 και κάθε Τρίτη θα βρίσκεται στον χώρο του Δημοτικού Καταστήματος Μαγούλας Κοινωνική Λειτουργός με σκοπό να εξυπηρετήσει τους κατοίκους της περιοχής. Το αντικείμενο εργασίας του Κοινωνικού Λειτουργού θα έχει σαν στόχο: Την διερεύνηση των κοινωνικών αναγκών των κατοίκων με σκοπό την υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων Την παροχή ατομικής συμβουλευτικής ενηλίκων και εφήβων Την ενημέρωση και την παροχή πληροφοριών σχετικά με το κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου μας.

32 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 1. ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε την υπ αριθμ. 21/2012 μελέτη για την «Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Δημοτικού Σταδίου Μαγούλας», προϋπολογισμού δαπάνης ,39. Η μελέτη περιλαμβάνει την τοποθέτηση νέου φυσικού χλοοτάπητα και την κατασκευή νέου βοηθητικού γηπέδου από πλαστικό χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο Μαγούλας. Έχουν ήδη ληφθεί οι απαιτούμενες αποφάσεις και εγκρίσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή και αναμένεται η δημοπράτηση του έργου, έτσι ώστε να αναδειχθεί μειοδότης και να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν οι εργασίες. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 25/9/2012 (αριθμός διακήρυξης: 20336/ ) και αναμένεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας προκειμένου να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν οι εργασίες. 2. ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν την Δημοτική Ενότητα Μαγούλας, είναι η έλλειψη αθλητικών χώρων, αλλά και γενικότερα χώρων που θα μπορούσαν ν αναπτυχθούν δράσεις μαζικού αθλητισμού. Για τον λόγο αυτό με την υπ αριθμ. 7/2012 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η μίσθωση ακινήτου (40-50 στρεμμάτων) το οποίο να βρίσκεται πλησίον του οικιστικού ιστού της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, για την δημιουργία αθλητικών χώρων. Επίσης με την υπ αριθμ. 63/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, καταρτίσθηκαν οι όροι πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση του αναφερομένου ακινήτου. Στην συνέχεια, η με αριθμό πρωτ / πρόσκληση δημοσιεύθηκε στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Ενοτήτων Ελευσίνας και Μαγούλας, καθώς επίσης στο φύλλο της 7/6/2012 της εφημερίδας ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ