Με την 21/2011 απόφαση Δ.Σ Ελευσίνας, επικαιροποιήθηκαν οι προηγούμενες αποφάσεις των Δημοτικών Ενοτήτων Ελευσίνας (331/2009 ) & Μαγούλας (90/2010).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με την 21/2011 απόφαση Δ.Σ Ελευσίνας, επικαιροποιήθηκαν οι προηγούμενες αποφάσεις των Δημοτικών Ενοτήτων Ελευσίνας (331/2009 ) & Μαγούλας (90/2010)."

Transcript

1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.. Γ..Π..Σ.. Όπως είναι γνωστό, όσον αφορά την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, το Γ.Π.Σ που ισχύει είναι αυτό που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 310Δ/ βάσει της υπ αριθμ. 9418/1758/ απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την τροποποίηση του 1997 μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων μας ως δημοτική αρχή την 01/01/2011, υπήρξαν γνωμοδοτήσεις και προτάσεις αναθεώρησης του Γ.Π.Σ από το Κοινοτικό και μετέπειτα Δημοτικό Συμβούλιο Μαγούλας και συγκεκριμένα με τις υπ αριθμ.20/ , 106/ και 90/ αποφάσεις, οι οποίες όμως τελικά δεν οδήγησαν σε τροποποίηση ή αναθεώρηση του υφιστάμενου Γ.Π.Σ για την περιοχή της Μαγούλας. Με την 21/2011 απόφαση Δ.Σ Ελευσίνας, επικαιροποιήθηκαν οι προηγούμενες αποφάσεις των Δημοτικών Ενοτήτων Ελευσίνας (331/2009 ) & Μαγούλας (90/2010). Με τις 258/2011 & 271/2011 αποφάσεις Δ.Σ Ελευσίνας, συμπληρώθηκε η υπ αριθμ. 21/2011 απόφαση, όσον αφορά προβλήματα στις υπό εξέλιξη πολεοδομικές μελέτες της Ελευσίνας ( Π.Ε 6 & Π.Ε 7 ) (258/2011 Α Δ.Σ ) & τις διορθωμένες προτάσεις για την επέκταση της γενικής κατοικίας στην ανατολική πλευρά του Νοσοκομείου μέχρι τον Σαρανταπόταμο & την Λεωφόρο Νάτο ( Π.Ε κ3 ).Επίσης προτείνεται δημιουργία ζώνης πρασίνου πλάτους 20μ. ανατολικά & νότια του θριασίου Νοσοκομείου.Διατήρηση ζώνης πρασίνου 50μ. από τον άξονα της οδού βορείως του Νοσοκομείου (Λεωφ. Νάτο) όπως είχαν ορισθεί στην 9418/1758 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης του Γ.Π.Σ Μαγούλας ( ΦΕΚ 310 Δ/ ).Επίσης για την Πολεοδομική Ενότητα Κ3 της Δ.Ε Μαγούλας προτείνεται να επιτραπούν οι χρήσεις γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζονται με το άρθρο 3 του από 23/02/1987 Π.Δ ( ΦΕΚ 166/Δ ) με εξαίρεση τις κατηγορίες 80 & 11,πλην εργαστηρίων αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής. Τέλος, προτείνεται, ο καθορισμός ζώνης πρασίνου 70 μ. από τον άξονα του Σαρανταπόταμου κατά μήκος των Διοικητικών Ορίων του πρώην Δήμου Μαγούλας (Δυτική πλευρά). Με την υπ αριθμ. 276/2011 απόφαση του Δ.Σ. Ελευσίνας γνωμοδοτήσαμε επί της πρότασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ, εμμένοντας στις θέσεις που αποτυπώθηκαν στην υπ αριθμ. 271/2011 απόφαση του Δημοτικού μας συμβουλίου.

2 Τέλος με την υπ αριθμ. 512/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος με ιδιαίτερη εμπειρία & εξειδικευμένες γνώσεις, για την παροχή νομικών συμβουλών, γνωμοδοτήσεων & εν γένει νομικής υποστήριξης για την προώθηση των προτάσεων του Δήμου. 2.. Ένταξη στο σχέδιιο πόλεως των περιιοχών «Πάτημα Ι & ΙΙ» Με την υπ αριθμ.194/2011 απόφαση του Δ.Σ ομόφωνα αποφασίσθηκε η αναγκαιότητα ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : Ολοκλήρωση της μελέτης κτηματογράφηση πολεοδόμηση πράξη εφαρμογής των περιοχών Πάτημα ΙΙ & της επέκτασης της περιοχής Πάτημα Ι της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, προϋπολογισμού δαπάνης ,14 ευρώ, εγκρίθηκε η με αριθμό 23/2011 οικονομοτεχνική μελέτη της Τ.Y του Δήμου & συντάχθηκαν οι όροι πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με την υπ αριθμ / προκήρυξη, κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι μελετητές να υποβάλλουν τις προσφορές τους (λήξη υποβολής προσφορών : 23/11/2011). Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε, συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ.87/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος, υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και του μελετητή, η σχετική σύμβαση και ξεκινούν οι διαδικασίες της ένταξης. 3.. Προτάσειις γιια το ΡΣΑ 2021 Με την υπ αριθμ. 33/2012 απόφαση του Δ.Σ κατατέθηκαν οι προτάσεις μας επί του Σχεδίου Νόμου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας /Αττικής 2021 & οι οποίες όσον αφορά την Μαγούλα έχουν ως εξής : 1. Η Μαγούλα να μην χαρακτηρισθεί ως υποδοχέας Πάρκων Μεγάλης Κλίμακας. Προτείναμε η ζώνη χονδρεμπορίου να περιοριστεί στην ΠΑΕΓΑ & τις υφιστάμενες ζώνες. Οι ελεύθερες ακόμα εκτάσεις να προβλεφθούν για άλλες χρήσεις όπως π.χ. γεωργικές εκμεταλλεύσεις & ζώνες Αγροτικού Τοπίου.

3 2. Στο κεφάλαιο : Προστασία Περιβάλλοντος Περιβάλλουσα ζώνη προστασίας αστικού πρασίνου & αθλοπαιδιών στη θέση «Προφήτης Ηλίας». Ανάπλαση των δύο ορυγμάτων βόρεια του Λόφου «Προφήτης Ηλίας». Μεταξύ των ζωνών χονδρεμπορίου & βιομηχανίας στη θέση «Καμάρι» να ορισθεί ζώνη ανάδειξης αγροτικού τοπίου. 3. Να γίνει άμεσα δεκτή η συνολική πρόταση τροποποίησης του Γ.Π.Σ Ελευσίνας - Μαγούλας, σύμφωνα με τις αποφάσεις 271/2011 & 276/2011 του Δ.Σ Ελευσίνας, που δεν επιτρέπει την κατασκευή του εργοστασίου της B.S.H δίπλα στο Θριάσιο Νοσοκομείο. 4. Κεφάλαιο Στ : Μεταφορές Μετακινήσεις Δίκτυα. Εκπόνηση Μελέτης για την υποβάθμιση του ρόλου της λεωφόρου Θριασίου ώστε να μην διακινούνται βαρέα οχήματα τα οποία διέρχονται μέσα από τον οικιστικό ιστό της Μαγούλας & αναζήτηση εναλλακτικής διαδρομής (Δρόμος Κεραμιδέζας, που συνδέει την οδό Γ. Γεννηματά με την Παλαιά Εθνική Οδό Αθήνας Θηβών). Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, εάν συνυπολογίσουμε την ολοκληρωμένη λειτουργία του τερματικού κεντρικού εμπορευματικού σταθμού στον Ασπρόπυργο, όπως επίσης & τη λειτουργία των αποθηκών της ΠΑΕΓΑ & της ζώνης χονδρεμπορίου στην περιοχή της Μαγούλας. 4.. Πολεοδόμηση περιιοχής οιικιισμού Ποντίίων.. Αμέσως μετά την έγκριση του Γ.Π.Σ από τον ΟΡΣΑ, θα προχωρήσουμε στην Πολεοδόμηση της περιοχής Άνω & Κάτω Σκλήρι του Δήμου μας. 5.. Πράξειις Αναλογιισμού.. Ολοκληρώνεται η διαδικασία σύνταξης πράξεων αναλογισμού των οδών Δήμητρας & Αισχύλου, μιας διαδικασίας που είχε ξεκινήσει από το 2004 χωρίς όμως να ολοκληρωθεί. Όσον αφορά την οδό Αισχύλου ( μεταξύ των Ο.Τ. 58 & Ο.Τ 74 ) συντάχθηκε και κοινοποιήθηκε στους ιδιοκτήτες η υπ αριθμ.1/2012 πράξη Αναλογισμού ( Αρ. Πρωτ /2011/ ), η οποία προηγουμένως είχε εγκριθεί με την υπ αριθμ. 155/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4 Επειδή όμως κατά την κοινοποίηση της πράξης υποβλήθηκε ένσταση ενός εκ των ιδιοκτητών, ο φάκελος της πράξης, με το υπ αριθμ. οικ. 3024/ , διαβιβάσθηκε λόγω αρμοδιότητας στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής. Με την υπ αριθμ. 173/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την μελέτη: «Τοπογραφικές αποτυπώσεις (Κτηματογραφικές αποτυπώσεις για την σύνταξη πράξεων αναλογισμού στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας», προϋπολογισμού δαπάνης Στην μελέτη αυτή συμπεριλαμβάνονται: α) Η πράξη αναλογισμού της οδού Μακρυγιάννη μεταξύ των Ο.Τ 28 & 39 α. β) Οι πράξεις αναλογισμού της Δυτικής Περιφερειακής οδού (Ελευθερίου Βενιζέλου ) από την οδό Αρτέμιδος έως την οδό Θριασίου Πεδίου,καθώς & τμημάτων των οδών Αθηνάς, Πανόρμου, Καμπόλη & Κ.Ρόκα. Επίσης της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού ( Εθνικής Αντιστάσεως ), στο τμήμα από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως την οδό 25ης Μαρτίου. Με την υπ αριθμ. 220/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, ανατέθηκε η εκπόνηση των παραπάνω εργασιών στην Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό κ. Αικατερίνη Δημητριάδη Ζαπνάρη και μετά την έγκριση της απόφασης, υπογράφηκε η σχετική σύμβαση (αρ. πρωτ / ) και θα ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες εργασίες. Οι παραπάνω πράξεις αναλογισμού θα επιτρέψουν τόσο την διάνοιξη των αναφερομένων δρόμων, όσο και την σύνδεση των οικιών που βρίσκονται σ αυτές με το δίκτυο της αποχέτευσης. 6.. Αξιιοποίίηση χώρου Ο..Τ.. 93α.. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει προβεί στις απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες για την οριοθέτηση του οικοπέδου εκτάσεως Τ.Μ, που βρίσκεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου (Ο.Τ 93 Α) και περιήλθε στον Δήμο ως εισφορά σχεδίου της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στην περιοχή «Πάτημα».

5 7.. Δασιικό Άνω Μαγούλας.. Εχουν πραγματοποιηθεί δύο ενημερωτικές συναντήσεις με τους κατοίκους και ιδιοκτήτες οικοπέδων της περιοχής, στις οποίες δεσμευθήκαμε ότι ο δήμος μας θα συμπαραστέκεται και θα συντονίζει τις προσπάθειες των κατοίκων της περιοχής, ώστε να ξεπεραστούν οι νομικές δυσκολίες που υπάρχουν για την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο. Η περιοχή «ΤΣΑΚΑΛΙ» εμφανίζεται στο κτηματολόγιο να ανήκει εξ ολοκλήρου στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ και θα απαιτηθεί σειρά δικαστηρίων και νομικών ενεργειών, μέχρις ότου αποσαφηνισθεί το νομικό καθεστώς της περιοχής. 8.. Αντιιμετώπιιση στεγαστιικής αποκατάστασης παλιιννοστούντων ομογενών.. Με την υπ αριθμ 328/2011 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκδόθηκε ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο καλείται η Ελληνική Πολιτεία να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα της στεγαστικής αποκατάστασης των νεοπροσφύγων ομογενών Ελλήνων με καταγωγή από τον Πόντο και την εξαίρεσή τους από τις διατάξεις του Ν. 4014/2011, ενώ συμμετείχαμε στην αντιπροσωπεία στην αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε τους βουλευτές της περιοχής μας στο Κοινοβούλιο και από τους οποίους ζητήθηκε να καταθέσουν σχετική πρόταση για τα παραπάνω, πράγμα που έγινε, με αποτέλεσμα να δοθεί, αν και όχι οριστική λύση στο σημαντικό αυτό πρόβλημα των συμπολιτών μας, τουλάχιστον να υπάρξει μείωση σε ποσοστό 80% επί των προβλεπομένων προστίμων. 9.. Αναστολή έκδοσης οιικοδομιικών αδειιών λόγω εφαρμογής του Ν..Ο..Κ ((Ν /2012)).. Με βάση το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.4067/2012) που εκδόθηκε στις 9/4/2012 (ΦΕΚ 79 Α /2012) αλλάζει ριζικά η μορφή και ο τρόπος δόμησης στις εντός σχεδίου περιοχές, διότι καθορίζεται μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% (άρθρο 12 παρ.1) και καθορίζονται μέγιστα ύψη ανάλογα με τον συντελεστή δόμησης της περιοχής (άρθρο 15 παρ.1 και 2). Αυτό θα έχει ως αποτέλρσμα την ύπαρξη μεγάλων αντιθέσεων στα ύψη των υπαρχόντων κτιρίων σε σχέση με τα ύψη που προβλέπει ο Ν.Ο.Κ και τη μείωση της κάλυψης. Ειδικά για την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας ισχύουν τα εξής:

6 1. Τομέας ΙΑ Η κάλυψη από 70% αλλάζει σε 60% Σ.Δ : 1,20 Το ύψος από 8,50μ αλλάζει σε έως 17,25μ 2. Τομέας ΙΚ Η κάλυψη από 70% αλλάζει σε 60% Σ.Δ :1,20 Το ύψος από 8,50μ αλλάζει σε έως 17,25μ 3. Τομέας ΙΙΚ Η κάλυψη από 50% αλλάζει σε 60% Σ.Δ : 0,80 Το ύψος από 11,00μ αλλάζει σε έως 14,00μ 4. Τομέας ΙΙΙΚ Η κάλυψη ήταν 60% και παραμένει 60% Σ.Δ :1,20 Το ύψος από 11,00μ αλλάζει σε έως 17,25μ 5. Τομέας ΙΙΓ Η κάλυψη από 50% αλλάζει σε 60% Σ.Δ : 0,80 Το ύψος από 11,00μ αλλάζει σε έως 14,00μ. Έτσι προκειμένου να προλάβουμε συνέπειες που ενδεχομένως θα αλλοιώσουν την εικόνα και τον σχεδιασμό της πόλης, το δημοτικό συμβούλιο με την υπ αριθμ. 156/2012 ομόφωνη πράξη του, αποφάσισε την αναστολή έκδοσης αδειών δόμησης στις εντός σχεδίου περιοχές (τομείς) του Δήμου για ένα χρόνο όπου το ύψος που προκύπτει από την εφαρμογή του Ν.Ο.Κ (Ν. 4067/2012) είναι πέραν του ισχύοντος με τους υφιστάμενους όρους δόμησης της περιοχής.

7 ΠΡΑΣΙΝΟ 1.. Αναδάσωση Λόφου Προφήτη Ηλίία Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που διαχρονικά απασχολούν την Μαγούλα, είναι η ανάπλαση του Λόφου Προφήτη Ηλία. Από το 1991 είχε παραχωρηθεί με απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής ( αρ. απόφασης 1520/ ) κατά κυριότητα στην Κοινότητα Μαγούλας έκταση συνολικού εμβαδού 238 στρεμμάτων, με σκοπό την δημιουργία χώρου αναψυχής. Στα χρόνια που πέρασαν έγιναν κάποιες παρεμβάσεις, ορισμένες εκ των οποίων ήταν ουσιαστικές, όπως η κατασκευή του δρόμου, το αναψυκτήριο και η φύτευση περιμετρικά του αναψυκτηρίου και του ναού. Από κάποιες όμως ατυχείς ενέργειες, με την υπ αριθμ. 2769/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, αποφασίσθηκε η άρση της παραχώρησης, επειδή δεν τηρήθηκαν οι όροι και οι σκοποί του παραχωρητηρίου. Στη συνέχεια, από την προηγούμενη δημοτική αρχή,ξεκίνησε από το 2008 μια προσπάθεια για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαγούλας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία όμως δεν τελεσφόρησε, με αποτέλεσμα να παραμείνει ημιτελής η προσπάθεια αυτή. Από την ανάληψη των καθηκόντων μας, εξετάσαμε όλες τις πιθανές λύσεις για την αναδάσωση του «πολύπαθου» λόφου. Έτσι προέκυψε ως πλέον ενδεδειγμένη, η διαδικασία της υιοθεσίας του λόφου από τον Δήμο μας και στη συνέχεια η σύνταξη μελέτης φύτευσης με τις απαιτούμενες εγκρίσεις του Δασαρχείου Αιγάλεω, της Δ/νσης Αναδασώσεων και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Πράγματι, με το υπ αριθμ. 1147/ έγγραφο της Δ/νσης Αναδασώσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εγκρίθηκε η υιοθεσία 135,5026 στρεμμάτων, με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο παραπάνω έγγραφο. Στη συνέχεια, με την υπ αριθμ. 711/ απόφαση του Δημάρχου, ανατέθηκε στον δασολόγο κ. Καραπιδάκη Ελευθέριο η τροποποίηση επικαιροποίηση μελέτης αναδάσωσης του Λόφου, η οποία με το υπ αριθμ. 3703/ έγγραφό μας κατατέθηκε στο Δασαρχείο Αιγάλεω για έλεγχο και έγκριση.

8 Το Δασαρχείο Αιγάλεω, με το υπ αριθμ. 1024/ έγγραφό του, ενέκρινε την αναφερόμενη δασοτεχνική μελέτη, διαβιβάζοντας την ταυτόχρονα στην Δ/νση Δασών Δυτική Αττική για την κατά νόμο γνωμοδότηση. Η Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής, με το υπ αριθμ. 919/ έγγραφό της, γνωμοδότησε θετικά επί της μελέτης, και διαβίβασε αυτήν στην Διεύθυνση Αναδασώσεων της Περιφέρειας Αττικής για θεώρηση και τελική έγκριση. Η Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με το υπ αριθμ. 300/ έγγραφό της, ενέκρινε την μελέτη με τίτλο : «Τροποποίηση- επικαιροποίηση μελέτης αναδάσωσης του Λόφου Προφήτη Ηλία», προϋπολογισμού ,62. Τέλος, με την υπ αριθμ. /2012 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου προχωρήσαμε στην παραλαβή της αναφερομένης μελέτης. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι με συντονισμένες ενέργειες εξασφαλίσθηκαν οι απαιτούμενες εγκρίσεις προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της υλοποίησης των έργων. Για τον λόγο αυτό με την υπ αριθμ / αίτησή μας, ζητήσαμε από την ΕΕΤΑΑ ως ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ, αν το έργο της αναδάσωσης του Λόφου μπορεί να ενταχθεί στην πρόσκληση με κωδικό 44 για χρηματοδότηση. Η ως άνω υπηρεσία με το υπ αριθμ. 337/ έγγραφό της μας γνώρισε ότι στην συγκεκριμένη πρόσκληση δεν περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες ενέργειες τέτοιου είδους αναπλάσεις και ως εκ τούτου δεν προκύπτει η δυνατότητα υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του προτεινόμενου έργου. Για τον λόγο αυτό με το υπ αριθμ / έγγραφό μας απευθυνθήκαμε στην Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής προκειμένου να μας γνωρίσει την δυνατότητα χορήγησης δένδρων και φυτών της μελέτης. 2.. Κατασκευή πάρκου Ο..Τ.. 56 Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε μελέτη για την κατασκευή πάρκου στο Ο.Τ 56 στην Μαγούλα, προϋπολογισμού δαπάνης ,00. Η μελέτη περιλαμβάνει την δημιουργία διαδρόμων περιπάτου, την κατασκευή καθιστικών και πέργκολας, την φύτευση δένδρων, θάμνων, αναρριχώμενων φυτών με εξασφαλισμένη την άρδευσή τους (αυτόματο πότισμα) και τέλος τον φωτισμό της με τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων. Η χρησιμότητα κατασκευής του πάρκου κρίθηκε απόλυτα αναγκαία, έτσι ώστε, όχι μόνον να αξιοποιηθεί ο συγκεκριμένος χώρος (που έμενε ανεκμετάλλευτος για χρόνια), αλλά να αναβαθμίσει και αναδείξει επιπλέον το

9 ήδη κατασκευασμένο πάρκο, δημιουργώντας συνολικά ένα χώρο πρασίνου και αναψυχής εκτάσεως στρεμμάτων στην «καρδιά» της Μαγούλας. Επειδή όμως ο προϋπολογισμός του έργου ήταν αρκετά μεγάλος, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία, τους υπευθύνους του εργατοτεχνικού προσωπικού, αποφασίσθηκε η εκτέλεση των έργων να γίνει με το προσωπικό του Δήμου, η δε προμήθεια των απαιτουμένων υλικών είτε από δωρεές, είτε από ίδιους πόρους. Έτσι αν και η διαδικασία είναι χρονοβόρα σε σχέση με την ανάθεση και την κατασκευή του έργου από ιδιώτη κατασκευαστή, είναι σίγουρο ότι θα εξοικονομηθεί ένα σεβαστό ποσό για τον Δήμο, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιείται συμμετέχοντας ενεργά το προσωπικό. Ήδη μέχρι σήμερα με δωρεά της εταιρείας ΤΙΤΑΝ Α.Ε, έγινε η αρχική διαμόρφωση του χώρου και οι απαιτούμενες εκσκαφές, ενώ χορηγήθηκαν δένδρα και φυτά που έχουν φυτευτεί και συγκεκριμένα 66 leylands και 150 θάμνοι, ενώ έχει τοποθετηθεί τόσο το σύστημα άρδευσης, όσο και οι απαιτούμενες υπόγειες καλωδιώσεις για τον φωτισμό της πλατείας. Τέλος έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες οικοδομικές εργασίες (πέργκολες, παγκάκια) και έχουν τοποθετηθεί τόσο οι ιστοί όσο και τα φωτιστικά σώματα και με την έναρξη της φυτευτικής περιόδου θα φυτευτούν τα δένδρα και τα φυτά που προβλέπονται στην μελέτη.

10 3.. Διιαμόρφωση πλατείίας Λεωνίίδα Στάμου Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε μελέτη για την διαμόρφωση της πλατείας Λεωνίδα Στάμου, προϋπολογισμού δαπάνης ,34. Επίσης για την εκτέλεση του έργου αυτού επελέγη η διαδικασία της κατασκευής από το προσωπικό του Δήμου, με αποτέλεσμα να αλλάξει εικόνα η αναφερόμενη πλατεία, με μοναδική δαπάνη την προμήθεια του ποτιστικού συστήματος και την προμήθεια χλοοτάπητα, δένδρων και φυτών.

11 4.. Φύτευση χώρου στην συμβολή της Λ.. ΝΑΤΟ & Γ.. Γεννηματά καιι νησίίδας Προαστιιακού Με παρέμβασή μας η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ φύτευσε και τοποθέτησε αυτόματο πότισμα στο τρίγωνο του Θριασίου Νοσοκομείου (συμβολή των οδών Λ.ΝΑΤΟ & Γ. Γεννηματά), καθώς επίσης και στη νησίδα της γέφυρας του Προαστιακού, τα παρακάτω: ΔΕΝΔΡΑ : ΜΕΛΙΑ 25 ΤΕΜ / ΚΑΤΑΛΠΗ 25 ΤΕΜ / ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ 25 ΤΕΜ / ΡΟΒΙΝΙΑ 25 ΤΕΜ ΘΑΜΝΟΙ : ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΕΣ 300 ΤΕΜ / ΣΠΑΡΤΟ 200 ΤΕΜ / ΤΕΥΚΤΡΙΟ 100 ΤΕΜ / ΦΟΥΣΚΙΑ 100 ΤΕΜ / ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ 100 ΤΕΜ Σ Τ Ο Χ Ο Ι Με την ίδια φιλοσοφία, δηλαδή την εκτέλεση έργων και παρεμβάσεων με το μικρότερο δυνατό κόστος και με την αξιοποίηση του προσωπικού του δήμου, θα διαμορφωθούν όλες οι πλατείες της Μαγούλας και συγκεκριμένα: 1.- Πλατεία Σοφοκλή Ρήγου (Λεωνίδα Στάμου & Αρτέμιδος) 2.- Πλατεία Οσίου Μελετίου (Θεοφίλου Γκλιάτη) 3.- Πλατεία στη συμβολή των οδών 25 ης Μαρτίου & Αναστασίου Γκλιάτη 4.- Πλατεία επί της οδού Δαβάκη στο Πάτημα 5.- Πλατεία επί της οδού Αθανασίου Διάκου στην Άνω Μαγούλα 6.-Διαμόρφωση χώρου επί της οδού Θεοφίλου Γκλιάτη (πρώην γήπεδο μπάσκετ δίπλα στο γήπεδο ποδοσφαίρου) 7..- Διαμόρφωση και φύτευση χώρου απέναντι από το Νεκροταφείο (Αντλιοστάσιο) 8.- Πλατεία Ο.Τ 129 στο Πάτημα. 9.- Πλατεία στο Ο.Τ 131 στο Πάτημα Πλατεία στο Ο.Τ 132 στο Πάτημα 11.- Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ 130 στο Πάτημα.

12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.. Κατασκευή 3 οουυ Δημοτιικού & 3 οουυ Νηπιιαγωγείίου Μαγούλας Ο Ο.Σ.Κ με την υπ αριθμ. 37-Τ1/3407/ απόφασή του, ενέκρινε την Αρχιτεκτονική Προμελέτη, όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την Δ/νση Μελετών Έργων της Ο.Σ.Κ Α.Ε για το έργο : 3ο Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις, ενδεικτικού προϋπολογισμού Στις 07/04/2011 πραγματοποιήθηκε από τον Ο.Σ.Κ διαγωνισμός για την ανάθεση μελέτης με αντικείμενο : Γεωτεχνική Μελέτη του 3ου Δ.Σ. Μαγούλας. Όμως η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, εξαιτίας ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τα Τεχνικά Γραφεία που συμμετείχαν καθυστέρησε σημαντικά και μόλις στις 29/12/2011, εννέα ( 9 ) περίπου μήνες μετά, ανατέθηκε στο Γραφείο Μελετών ΒΡΑΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ Α.Ε η εκτέλεση των εργασιών της εδαφοτεχνικής μελέτης. Περί τα τέλη Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε στον Ο.Σ.Κ η εδαφοτεχνική μελέτη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μελέτη στατικών ( κ. Κουβιέλου ), η αρχιτεκτονική μελέτη και να εκδοθεί η οικοδομική άδεια. Ο Ο.Σ.Κ με το υπ αριθμ. ΕΓ : 37-00/7029/ έγγραφό του, μας γνώρισε ότι «μέσα στις επόμενες ημέρες θα εξετασθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο του Οργανισμού η μελέτη εφαρμογής των Αρχιτεκτονικών και Στατικών του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας. Μετά την έγκρισή τους είμαστε διατεθειμένοι να σας τις διαβιβάσουμε για την σύνταξη της μελέτης εφαρμογής των Η/Μ εργασιών από τους μηχανικούς σας, με την επίβλεψη της μελέτης από Μηχανικό της Ο.Σ.Κ Α.Ε, με σκοπό τη σύντομη έγκριση και της Η/Μ μελέτης για την υποβολή του φακέλου του έργου στην Πολεοδομία για έκδοση οικοδομικής άδειας και δημοπράτηση.

13 2.. Στέγαση 3ου 2/Θ Νηπιιαγωγείίου Μαγούλας Είναι γνωστό, ότι στο υπ αριθμ. 1505/ Τεύχος Β / Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, δημοσιεύθηκε η με αριθμό 70627/Δ4/ Κοινή Απόφαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία ιδρύθηκε το 3ο 2/θ Νηπιαγωγείο Μαγούλας. Επειδή όμως, τόσο η κατασκευή του 3ου Δημοτικού Σχολείου, όσο και του 3ου Νηπιαγωγείου Μαγούλας από τον Ο.Σ.Κ. αναμένεται να μην έχει ολοκληρωθεί εντός του επόμενου σχολικού έτους και προκειμένου η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσει για τη λειτουργία του 3ου 2/Θ Νηπιαγωγείου με τη στελέχωση του απαιτούμενου εκπαιδευτικού προσωπικού και την εγγραφή των νηπίων, ήταν άμεσα απαραίτητο να επιλεγεί ο κατάλληλος χώρος στέγασης και λειτουργίας του ανωτέρω αναφερομένου νεοϊδρυθέντος Νηπιαγωγείου. Μετά από συζητήσεις με τους φορείς της πόλης μας (σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, εκπαιδευτικοί, γονείς κ.λ.π.), προτάθηκε η προσωρινή στέγαση του αναφερομένου Νηπιαγωγείου στον 1ο όροφο του Παιδικού Σταθμού Μαγούλας, το οποίο πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, πρόταση η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή με την υπ αριθμ. 1/ απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου μας, ενώ αναμένεται η γνωμοδότηση της επιτροπής καταλληλότητας του κτιρίου, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το με αριθμό 8189/ έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου μας. Με την υπ αριθμ. 277/ απόφαση του Δημάρχου Ελευσίνας συγκροτήθηκε η επιτροπή καταλληλότητας του αναφερομένου χώρου. Η επιτροπή καταλληλότητας συνήλθε στις 13/6/2012 και συνέταξε το σχετικό πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο ομόφωνα κρίθηκε ως αναγκαίος και κατάλληλος ο χώρος του α ορόφου του Παιδικού Σταθμού επί της οδού Ομήρου 2 στο Ο.Τ 43 α για την προσωρινή στέγαση του 2/θ 3 ου Νηπιαγωγείου Μαγούλας, με την προϋπόθεση να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες εργασίες για την ασφάλεια των παιδιών, όπως η έγκριση μελέτης παθητικής πυροπροστασίας, η κατασκευή μεταλλικής ράμπας, η κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και η έκδοση οικοδομικής άδειας με αλλαγή χρήσης.

14 3.. Επιισκευές 2ου Δημοτιικού Σχολείίου Μαγούλας Με την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας», προϋπολογισμού δαπάνης , δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα των συνεχών διαρροών υδάτων στο ισόγειο και στο υπόγειο του σχολείου. Αντικαταστάθηκαν με μεταλλικές οι ξύλινες κατεστραμμένες εξωτερικές πόρτες του 2ου Νηπιαγωγείου Μαγούλας. Επισκευάσθηκαν όλα τα κατεστραμμένα κάγκελα της περίφραξης και των παρτεριών του αύλειου χώρου. Τοποθετήθηκε χλοοτάπητας στον χώρο της παιδικής χαράς του Νηπιαγωγείου. Βάψιμο πρόσοψης σχολείου. 4.. Επιισκευές 1 οου υ --3ου Δημοτιικού Σχολείίου Μαγούλας Συντήρηση και βαφή υπόστεγου του σχολείου. Τοποθετήθηκαν καινούργια παγκάκια στο προαύλιο και εξωτερικά του σχολείου. Τοποθετήθηκαν προστατευτικά στις μπασκέτες. Χορήγηση φωτοτυπικού μηχανήματος. 5.. Επιισκευές Γυμνασίίου Λυκείίου 6.. Πυρασφάλειια κτιιρίίου Παιιδιικού Σταθμού

15 ΜΕΛΕΤΕΣ 1. Ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε η μελέτη με τίτλο: «Συμπληρωματική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας» από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (Σύμβαση: 22/12/2010). 2. Ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε η μελέτη με τίτλο : «Συμπληρωματική μελέτη ολοκλήρωσης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής Τσακάλι Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας» από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (Σύμβαση: 22/10/2010). Οι δύο (2) παραπάνω μελέτες, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ε.Σ.Π.Α, ενσωματώθηκαν σε μία (1) με τίτλο: «Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας Δήμου Ελευσίνας», προϋπολογισμού δαπάνης Η μελέτη αυτή αφορά: Την συμπλήρωση του υφιστάμενου δικτύου ομβρίων της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, στις οδούς Αρτέμιδος, Λεωνίδα Στάμου και Ηρώων Πολυτεχνείου. Την κατασκευή του αγωγού αντιπλημμυρικής προστασίας «Τσακάλι» Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας. Τον έλεγχο της παροχετευτικότητας του ρέματος Σούρες στο οποίο εκβάλουν (διευθετημένος αποδέκτης) τα όμβρια τόσο του συμπληρωματικού δικτύου αποχέτευσης, όσο και του αγωγού αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής Τσακάλι. Τον σχεδιασμό των έργων εκβολής του αγωγού του αγωγού αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής Τσακάλι στον αγωγό διευθέτησης ρέματος Σούρες και συμβολής του αγωγού ομβρίων της οδού Αρτέμιδος με τον παραπάνω αγωγό αντιπλημμυρικής προστασίας. Για το παραπάνω έργο υπάρχει ήδη βεβαίωση απαλλαγής από Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, σύμφωνα με το υπ αριθμ /Φ 2408/ έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής., ενώ αναμένονται οι εγκρίσεις από την Αρχαιολογία και από το ΥΠΕΚΑ., έτσι ώστε να συμπληρωθεί και να κατατεθεί πλήρης φάκελος μέχρι 31/5/2012. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αριθμ. 107/2012 πράξη του ομόφωνα αποφάσισε την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 37 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 : «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Κατηγορία Πράξης: «Κατασκευή

16 δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων», με τίτλο: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας Δήμου Ελευσίνας» Επίσης με το υπ αριθμ / έγγραφό μας, αποστείλαμε την παραπάνω μελέτη για έγκριση στην Διεύθυνση Δ7 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και αναμένεται η σχετική έγκριση. Τέλος, με το υπ αριθμ / έγγραφό μας υποβάλαμε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. : 1942/ ), πλήρη φάκελο για την ένταξη του έργου στο Ε.Σ.Π.Α. 3. Προχωρά και αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο : «Διευθέτηση του ρέματος Μικρό Κατερίνι της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας». Η μελέτη είχε ανατεθεί σύμφωνα με την υπ αριθμ. 5038/ σύμβαση του Δήμου Μαγούλας, προκειμένου να οριοθετηθεί τμήμα του ρέματος Μικρό Κατερίνι μήκους 2200 m περίπου, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα υδατορεύματα του δυτικού τμήματος του Θριασίου Πεδίου. Σύμφωνα με το τότε ισχύον νομικό πλαίσιο εκπονήθηκε η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων την έργων και υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής /Τμήμα Περιβάλλοντος, η οποία το διαβίβασε στη Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προκειμένου να αδειοδοτηθεί ως έργο της 2 ης Υποκατηγορίας της πρώτης κατηγορίας της ΚΥΑ 15393/2002. Στη συνέχεια η Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κατέταξε τα υπό μελέτη έργα στην 1 η Υποκατηγορία, της πρώτης κατηγορίας της ΚΥΑ Η.Π 15393/2332/2002 και επομένως επέστρεψε τη μελέτη στις 21/7/2011 προκειμένου να διαβιβασθεί και να αδειοδοτηθεί από την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ. Όμως, επειδή τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 4014/2011, καθώς και η κατ εξουσιοδότηση αυτού Υ.Α με Α.Π. 1958/ (ΦΕΚ 21/Β/2012, το έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1 της 2 ης ομάδας έργων και για τον λόγο αυτό με το υπ αριθμ / έγγραφό μας υποβάλαμε για έγκριση την Μ.Π.Ε του αναφερομένου έργου. 4. Συντάσσεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μελέτη για την Διαμόρφωση της οδού Θριασίου, από το ύψος του προαστιακού έως την οδό Πανόρμου. 5. Συντάσσεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μελέτη για την Διαμόρφωση της οδού 25 ης Μαρτίου, από την Ηρώων Πολυτεχνείου ως την οδό Σωκράτους. 6. Συντάσσεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μελέτη για την Διάνοιξη της οδού μεταξύ των Ο.Τ α. 7. Συντάσσεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μελέτη για την Διαμόρφωση της οδού Γεωργίου Παπανδρέου.

17 8. Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου επικαιροποιήθηκε η μελέτη για την «Υλοποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και εφαρμογής στον παλαιό οικισμό- ιστό Μαγούλας», προϋπολογισμού δαπάνης Η μελέτη αφορά την εκτέλεση εργασιών οριστικής χάραξης, σε εφαρμογή των προβλεπομένων από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, διάνοιξης, κατασκευής και ανακατασκευής των οδών που ανήκουν στον παλαιό ιστό της Μαγούλας και συγκεκριμένα τις οδούς: Ι. Φιλιππή, Ελευθερίας, Θ. Γκλιάτη, Ήρας, Νίκης, Ύδρας, Φ. Οικονόμου, Σπάρτης, Πάρου, Αγ. Δημητρίου, Σπετσών, Ψαρών, Ιθάκης και Πρ. Ηλία. Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ αριθμ. 180/2012 πράξη του ομόφωνα αποφάσισε για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 15 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση των Υποδομών Προσπελασιμότητας Ενέργειας Περιφέρειας Αττικής του Ε.Π Αττικής ». Η πρόταση, συνοδευόμενη από το σχετικό Τεχνικό Δελτίο, με το υπ αριθμ / έγγραφό μας υποβλήθηκε στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε ως Ε.Φ.Δ (Αρ. πρωτ.: 399/ ) και αναμένεται η σχετική απάντηση.

18 ΕΡΓΑ 1.- Κατασκευή οδού Καραϊσκάκη Η διάνοιξη της οδού Καραϊσκάκη μήκους 250 μέτρων περίπου αποδείχθηκε το δυσκολότερο και πλέον ακανθώδες θέμα απ όσα κληθήκαμε ν αντιμετωπίσουμε ως δημοτική αρχή. Στην οδό Καραϊσκάκη υπήρχαν ιδιοκτήτες που θεωρούσαν ότι είχαν αδικηθεί από το σχέδιο πόλης, με αποτέλεσμα να είχαν δημιουργηθεί τα τελευταία 35 χρόνια αντιδικίες και διενέξεις μεταξύ των παρόδιων. Η τελευταία δημοτική αρχή της Μαγούλας με την υπ αριθμ. 5022/ σύμβαση είχε αναθέσει στον εργολήπτη Γεώργιο Ζαμπέτα την εκτέλεση του έργου : «Ανακατασκευή Διάνοιξη της οδού Καραϊσκάκη», ύστερα από δημοπρασία, χωρίς όμως να συντάξει πράξη αναλογισμού ή χωρίς έστω την εξασφάλιση της συναίνεσης των ιδιοκτητών της οδού, για την παραχώρηση σε κοινή χρήση των ρυμοτομούμενων τμημάτων. Από την πρώτη συνάντηση με τους κατοίκους έγινε φανερό ότι δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί η διάνοιξη της οδού σύμφωνα με την μελέτη και μετά από πολλές συζητήσεις και προκειμένου να εκτελεσθεί το έργο, ανατέθηκε στους μελετητές του Ε.Μ.Π Θάνο Βλαστό και Ευθύμιο Μπακογιάννη να εξετάσουν και να προτείνουν λύσεις για την κατασκευή της οδού Καραϊσκάκη. Οι μελετητές σχεδίασαν και πρότειναν την μονοδρόμηση της οδού Καραϊσκάκη και την μετατροπή της σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. Πρότειναν επίσης η μονοδρόμηση να εφαρμοστεί από την οδό 25 ης Μαρτίου με κατεύθυνση προς την οδό Κολοκοτρώνη, ενώ η «τυπική» της διατομή μετά την μετατροπή της σε ήπιας κυκλοφορίας προβλέπει 1,5 m για κάθε πεζοδρόμιο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/ , τεύχος Β), 3 m για την κυκλοφορία των οχημάτων (σύμφωνα με ΟΜΟΕ τεύχος 4 ΥΠΕΧΩΔΕ 2001) και 2 m για στάθμευση (όπου αυτή είναι εφικτή σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό), ενώ θα κατασκευασθούν παρτέρια για φύτευση και διαβάσεις για τους πεζούς. Η μελέτη αυτή παρουσιάσθηκε στους κατοίκους της οδού Καραϊσκάκη και τελικά με από την σύμφωνη γνώμη τους, τέθηκε υπόψη τόσο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μαγούλας ως αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, όσο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εντέλει του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου με τις υπ αριθμ. 6/2012,3/2012 και 40/2012 αντίστοιχες αποφάσεις τους προχωρήσαμε στην εκτέλεση του έργου. Εκτός της διάνοιξης της οδού, προχωρήσαμε στην τοποθέτηση φωτιστικών ιστών και σωμάτων, καθώς επίσης και πινακίδων σήμανσης, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει η φύτευση των παρτεριών που έχουν διαμορφωθεί.

19 2.- Διαμόρφωση κόμβου στην συμβολή των οδών Αδελφών Κυπραίου, Ζαφ. Καλαθά και Γ. Γεννηματά Ολοκληρώθηκε ο κόμβος στην διασταύρωση των οδών Αδελφών Κυπραίου, Ζαφ. Καλαθά και Γ. Γεννηματά, ένα έργο που έδωσε ανάσα και απάλλαξε από την χρόνια ταλαιπωρία και τα πολύ συχνά ατυχήματα που γίνονταν στο σημείο αυτό. Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσόν των πλέον ΦΠΑ. 3.- Αντιμετώπιση προβλήματος πλημμύρων από όμβρια στην οδό Δαυίδ Αμαρίλλιο

20 AΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ολοκληρώθηκε το έργο : «Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Μαγούλας», ενός έργου που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή, η οποία είχε συντάξει τη μελέτη, είχε δημοπρατήσει το έργο και μετά την εγκατάσταση του εργολάβου είχαν ξεκινήσει οι εργασίες. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανερχόταν σε ,68 πλέον Φ.Π.Α. (συνολικό κόστος ,17 ), ενώ μετά την έκπτωση που δόθηκε (ποσοστό 31,40%) υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο η οποία ανήλθε σε ,42 πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συνολικά ,69. Με την ολοκλήρωση του έργου πραγματοποιήθηκαν τελικά 942 συνδέσεις και εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσόν των (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Έτσι παρότι ο ανάδοχος ζήτησε την επιβάρυνση του έργου με αναθεωρήσεις, έργα αντλήσεων, υπερβολικές ποσότητες, η επιτροπή ελέγχου του έργου απέρριψε ως μη πραγματικές τις παραπάνω αιτιάσεις με αποτέλεσμα ο δήμος να έχει πραγματικό όφελος Συγκεκριμένα: α) οι αναθεωρήσεις δεν έγιναν δεκτές για όλο το χρονικό διάστημα του έργου, καθώς το 80% του έργου εκτελέστηκε μέσα στον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης β) οι αντλήσεις αφαιρέθηκαν από τον 2 ο Α.Π.Ε. καθώς δεν υπήρχαν πραγματικά γ) κατόπιν των πραγματικών επιμετρήσεων του έργου οι πραγματικές ποσότητες μειώθηκαν κατά περίπου. Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες, με την ανάληψη των καθηκόντων μας, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν πολλές και σοβαρές ελλείψεις στην κατασκευή τόσο του πρωτοβάθμιου όσο κυρίως του δευτεροβάθμιου αγωγού λόγω αστοχιών της μελέτης και της μη διάνοιξης οδών του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, με αποτέλεσμα πολλά ακίνητα να μην μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο των ακαθάρτων. Τα παραπάνω προβλήματα κοινοποιήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες και αναφέρθηκαν στις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν με την ΕΥΔΑΠ και την Περιφέρεια. Όπως είναι ήδη γνωστό με την από 10/8/2012 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκε πίστωση ύψους για το έργο «Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού Τομέα Θριασίου Πεδίου (Δευτερεύον Δίκτυο)» και αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα οι εργασίες, ενώ οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μας συντάσσουν τις απαιτούμενες μελέτες για τις υπόλοιπες συνδέσεις που μπορούν να γίνουν και ταυτόχρονα συντάσσονται πράξεις αναλογισμού για όλες τις αδιάνοικτες οδούς έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα σύνδεσης.

21 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διαχρονικά όλες οι δημοτικές αρχές είναι η καθαριότητα των πόλεων, αφού είναι μία από τις αρμοδιότητες που η τοπική αυτοδιοίκηση έχει αποκλειστικά από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Εξάλλου η καθαριότητα ή μη της πόλης είναι ένα από τα πράγματα που γίνονται αντιληπτά καθημερινά από όλους τους πολίτες, είτε ζουν, είτε διέρχονται της πόλης. Όσον αφορά την Μαγούλα και την εικόνα που παρουσιάζει στον τομέα της καθαριότητας είναι σίγουρο ότι κατά καιρούς έχουν εμφανισθεί διάφορα προβλήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν παράπονα από τους κατοίκους. Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο η πόλη δεν είναι τόσο καθαρή και περιποιημένη όπως θα θέλαμε όλοι μας εστιάζεται στην δραματική μείωση του προσωπικού, αφού ο μηχανολογικός εξοπλισμός που υπάρχει είναι ικανοποιητικός. Για παράδειγμα το εργατοτεχνικό προσωπικό που υπηρετούσε στις 31/12/2010, ανερχόταν σε 45 υπαλλήλους ( μόνιμοι και συμβασιούχοι). Σήμερα, εξαιτίας των απαγορεύσεων που ισχύουν, το προσωπικό ανέρχεται σε 17 υπαλλήλους (15 μόνιμοι και 2 συμβασιούχοι). Η κατανομή του υπάρχοντος προσωπικού έχει ως εξής: 1.- Οδηγοί απορριμματοφόρων : Συνοδοί απορριμματοφόρων : Χειριστές σαρώθρων : Χειριστής JCB : Υδραυλικοί : Ηλεκτρολόγος : Εργάτες κήπων : Εργάτες γενικά : 2 Από τις αρχές Σεπτέμβρη με το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας απασχολούνται στον τομέα της καθαριότητας εννέα (9) εργαζόμενοι ( 1 οδηγός και 8 εργάτες), ένας (1) στην υπηρεσίας ύδρευσης και μία (1) καθαρίστρια φύλακας στο δημοτικό γήπεδο, για χρονικό διάστημα (5) μηνών. 1.- Απορριμματοφόρο ανακύκλωσης Με ενέργειες του Δημάρχου Γιώργου Αμπατζόγλου (επιστολή με αρ. πρωτ. 1586/25/1/2011) ήλθε σε πλήρη κυριότητα του Δήμου, το απορριμματοφόρο όχημα της ανακύκλωσης που είχε προμηθευτεί ο Δήμος Μαγούλας από κοινού με τον Δήμο Νέας Περάμου με την συνεργασία της Ε.Ε.Α.Α, με την απόδοση στον Δήμο Μεγαρέων (ως νέου δικαιούχου δήμου με τον Καλλικράτη) του ποσού των

22 2.- Τοποθέτηση κάδων ογκωδών απορριμμάτων Ο τέως Δήμος Μαγούλας προκειμένου ν αντιμετωπίσει το πρόβλημα της απόρριψης και μεταφοράς των ογκωδών απορριμμάτων (παλαιά έπιπλα, κλαδιά κ.λ.π.) και λόγω έλλειψης του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού, από το έτος 2005 ανέθετε σε ιδιωτική εταιρεία την εκτέλεση των αναφερομένων εργασιών, με ετήσιο κόστος που ανερχόταν κατ έτος σε περίπου. Η τελευταία σύμβαση ύψους ,47 που είχε υπογραφεί αφορούσε το χρονικό διάστημα από 3/8/2010 έως 2/8/2011. Μετά την λήξη της ο νέος δήμος έχοντας τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό ( skippers, όχημα περισυλλογής) εκτελεί τις εργασίες μεταφοράς των ογκωδών απορριμμάτων με ίδια μέσα, έχοντας τοποθετήσει στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας 19 ανοικτούς κάδους (skippers) στα παρακάτω σημεία: 3.- Τοποθέτηση υπόγειων κάδων Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού της προμήθειας των υπόγειων κάδων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη θα τοποθετηθούν και στην Δημοτική Ενότητα Μαγούλας οι απαιτούμενοι υπόγειοι κάδοι σε σημεία που θα επιλεγούν από τις υπηρεσίες του Δήμου. 4.- Καθαρισμός χώρου σταδίου «Αμερικάνων» Με την ανάληψη των καθηκόντων μας αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα του καθαρισμού του χώρου των «Αμερικάνων», η εικόνα του οποίου ήταν απαράδεκτη. Έτσι τον Ιανουάριο του 2011 μεταφέρθηκαν από τα συνεργεία του δήμου μπάζα και απορρίμματα όγκου 15 skippers, ενώ και με την βοήθεια εθελοντών συνεχίσθηκαν οι δράσεις καθαρισμού του χώρου και τοποθετήθηκε μπάρα έτσι ώστε σήμερα η κατάσταση να είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με το παρελθόν. 5.- Καθαρισμός χώρου πρώην «ΓΕΩΧΗΜ- ΣΙΚΟΛΑΣ» Με παρέμβασή μας προς στους νέους ιδιοκτήτες καθαρίσθηκε ο χώρος των εγκαταστάσεων της πρώην «ΓΕΩΧΗΜ ΣΙΚΟΛΑΣ» και λύθηκε έτσι ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής «Πάτημα» 6.- Καθαρισμός χώρου πρώην «ΕΡΓΟΣΚΡΑΠ» Μετά από δημοσιεύματα του τοπικού τύπου και συγκεκριμένα στις 13/4/2011, για παράνομη εναπόθεση επικίνδυνων τοξικών ιατρικών αποβλήτων και πλήθους άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων (αμμοβολές κ.λπ), υπεβλήθη μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, η οποία διαβιβάσθηκε από το Α.Τ Μάνδρας στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

23 Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να εντοπισθεί ο τωρινός ιδιοκτήτης του χώρου, ο οποίος παρουσιάσθηκε και δεσμεύθηκε να καθαρίσει και να περιφράξει την ιδιοκτησία του το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

24 ΔΙΑΦΟΡΑ 1.- ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 31/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση του συμβουλίου της 31/1/2011 της Δημοτικής Κοινότητας Μαγούλας, αποφασίσθηκε η ανάκληση των υπ αριθμ. 6083,7316,7411/ και 5483/ αποφάσεων αδειών προέγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου στο Ο.Τ 93 α που εκδόθηκαν από τον Νομάρχη Δυτικής Αττικής, για τον λόγο ότι υπήρξαν σημαντικές και ουσιαστικές ελλείψεις στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση Ψυχιατρικής Κλινικής στην Μαγούλα. Η απόφαση κοινοποιήθηκε σε κάθε εμπλεκόμενο για την αδειοδότηση φορέα και τελικά το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το υπ αριθμ. Γ.Π 1640/ έγγραφό του, ενημέρωσε την Περιφέρεια Αττικής (ως αδειοδοτούσα αρχή) ότι «δεν δύναται να προχωρήσει στην οριστική έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου που βρίσκεται στην Μαγούλα, οδός Νικηταρά και Μ. Μήλιου, για την εγκατάσταση και λειτουργία της ιδιωτικής Ψυχιατρικής Κλινικής, δυναμικότητας 120 κλινών, ιδιοκτησίας της ΘΡΙΑΣΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε εξ αιτίας εκκρεμοτήτων και ελλείψεων» 2.- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Στις 4/6/2009 είχε υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μαγούλας και της εταιρείας ΜΟΝΤΑΝΑ, βάσει της υπ αριθμ. 61/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε διάφορα σημεία της πόλης. Επειδή η εταιρεία δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της, το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μαγούλας με την υπ αριθμ. 11/2011 πράξη του ομόφωνα γνωμοδότησε για την απομάκρυνση των πινακίδων. Έτσι την 1/3/2012 επιδόθηκε στην εταιρεία η καταγγελία της σύμβασης και στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ αριθμ. 394/2012 απόφαση του Δημάρχου, για την αφαίρεση των τοποθετημένων πληροφοριακών πινακίδων.

25 3- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Όπως είναι γνωστό στη θέση «Σκλήρι» και στο βορειοδυτικό τμήμα του λόφου Προφήτη Ηλία, υπάρχουν εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις που έως και λίγα χρόνια πριν, αποτελούσαν φυλάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας. Από την εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων εγκυμονούνται κίνδυνοι τόσο για το περιβάλλον, όσο και για έκνομες δραστηριότητες. Για τον λόγο αυτό, με την υπ αριθμ. 2675/ επιστολή μας, ζητήσαμε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας την παραχώρηση της έκτασης, για την αξιοποίηση από τον Δήμο μας. Επειδή δεν υπήρξε απάντηση στο αίτημά μας, θετική ή αρνητική, επανήλθαμε με την υπ αριθμ / επιστολή μας με την ελπίδα να τύχει αποδοχής του νέου Υπουργού. 4.- ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 5.- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Με ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες προήλθαν από παράπονα και αναφορές πολιτών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στην μονάδα παραγωγής οργανικών λιπασμάτων, βελτιωτικών εδάφους και φυτοχωμάτων, που βρίσκεται στη θέση Σκλήρι» της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας. Με τις υπ αριθμ. οικ.26217/ και 17065/ αποφάσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις στην εταιρεία για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΤΑ 7.- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HQF A.E, Από το έτος 2008 υπάρχουν παράπονα και καταγγελίες πολιτών που γειτνιάζουν με την εταιρεία Hellenic Quality Foods A.E σχετικά με την ηχορύπανση που προκαλείται από την λειτουργία της. Οι κάτοικοι είχαν διαβιβάσει την καταγγελία τους στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής, η οποία με το υπ αριθμ. 4684/ έγγραφό της απαντώντας ενημέρωσε «ότι λόγω βλάβης στο όργανο μέτρησης θορύβου (ηχόμετρο) που διαθέτει το Τμήμα Περιβάλλοντος, δεν είναι εφικτό επί του παρόντος να εξετάσουμε την καταγγελία σας. Η υπηρεσία μας θα διενεργήσει τον έλεγχο της καταγγελίας σας άμεσα και μετά την επισκευή του οργάνου» Από έρευνα στα αρχεία του δήμου διαπιστώθηκε ότι ο έλεγχος δεν πραγματοποιήθηκε. Επανερχόμενοι με το υπ αριθμ / έγγραφό μας, διαβιβάσαμε εκ νέου την καταγγελία και ζητήσαμε τον έλεγχό της.

26 Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής με το υπ αριθμ / έγγραφό του μας γνώρισε ότι διενεργήθηκε ηχομέτρηση στις , όπου μεταξύ των άλλων, διαπιστώθηκε ότι «στο βορειοδυτικό τμήμα του ακαλύπτου χώρου ο θόρυβος ξεπερνούσε ακόμα και τα επιτρεπόμενα όρια που ισχύουν για τις βιομηχανικές περιοχές όπου επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο, δηλ. τα 70 db(a) και θα πρέπει η εταιρεία να προχωρήσει άμεσα σε συνεννόηση με την αρμόδια Δ/νση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε όλες εκείνες τις ενέργειες προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η στάθμη θορύβου και να ενημερώσει σχετικά προκειμένου να διενεργηθεί νέα αυτοψία» Επειδή όμως παρήλθε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ενημέρωση, με την υπ αριθμ / επιστολή μας προς την παραπάνω διεύθυνση ζητήσαμε να μας γνωρίσει αν έχουν ληφθεί από την εταιρεία τα απαιτούμενα μέτρα. 8.- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Ένα από τα προβλήματα που διαχρονικά αντιμετωπίζει η περιοχή μας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν παράπονα των κατοίκων, είναι η εξυπηρέτηση από τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές της Δημοτικής μας Ενότητας, όπως ο οικισμός του Νέου Πόντου, της Άνω Μαγούλας, της περιοχής «Σκλήρι» κ.λ.π. Για τον λόγο αυτό, με την υπ αριθμ / επιστολή μας προς τον Ο.Α.Σ.Α, ζητήσαμε την επέκταση της λεωφορειακής γραμμής στις παραπάνω περιοχές για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. Η Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακού Έργου του Ο.Α.Σ.Α με την υπ αριθμ. 9.- ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΛΟΦΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 10. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 11.- ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σε συνεργασία με τον Σκακιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ελευσίνας δημιουργήθηκε τμήμα στην Δημοτική Ενότητα Μαγούλας, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 20 παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν κάθε Σάββατο μεσημέρι στην αίθουσα του συμβουλίου της Μαγούλας με αρκετή επιτυχία και θα συνεχισθούν από τον Σεπτέμβρη με την έναρξη του νέου σχολικού έτους ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 13.- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

27 14.- ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διοργανώθηκαν με την φιλοδοξία να γίνουν θεσμός για την Δημοτική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου μας, δύο ανθοκομικές εκθέσεις, τον Μάιο του 2011 και 2012, με την συμμετοχή επιχειρηματιών της περιοχής, ενώ κατά την διάρκειά τους πραγματοποιήθηκαν και άλλες εκδηλώσεις( παιδικές παραστάσεις, συναυλίες κ.λ.π.) 15.- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Διοργανώθηκε μια πρώτη φορά με επιτυχία το φεστιβάλ έντεχνης, λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής, που φιλοδοξούμε να συνεχισθεί και να γίνει θεσμός για την πόλη μας.

28 16.- ΔΩΡΕΑΝ INTERNET Μια από τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, δηλαδή η ελεύθερη πρόσβαση των δημοτών στο internet, έγινε πλέον πράξη. Έτσι από τις αρχές Αυγούστου λειτουργεί και στην Μαγούλα πιλοτικά ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο ελεύθερης πρόσβασης. Η δοκιμαστική λειτουργία θα συνεχισθεί και τον Οκτώβριο μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση της ταχύτητας της σύνδεσης ADSL του Δήμου ΙΔΡΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Ο Δήμος μας σε συνεργασία με την Ακαδημία των Πολιτών ξεκινά την λειτουργία Ανοικτού Λαϊκού Πανεπιστημίου, όπου για το ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνονται οι θεματικές ενότητες Ψυχολογία (α εξάμηνο) και Συμβουλευτική (β εξάμηνο). Τα μαθήματα θα έχουν την μορφή τρίωρων εβδομαδιαίων διαλέξεων και θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Αναγνωρίζοντας την έλλειψη τραπεζικής εξυπηρέτησης των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, με τις υπ αριθμ. 4053/ και 30242/ επιστολές μας προς συνεργαζόμενη με τον Δήμο μας Τράπεζα, ζητήσαμε την τοποθέτηση τουλάχιστον ενός μηχανήματος αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜ) για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επιχειρήσεων της περιοχής. Δυστυχώς όμως η απάντηση και στις δύο επιστολές μας ήταν αρνητική εξαιτίας αφ ενός μεν της διαρκώς μειούμενης συναλλακτικής δραστηριότητας λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, αφ ετέρου δε λόγω των συχνών «επιθέσεων» σε ΑΤΜs της περιοχής μας.

29 19.- ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 3Χ3 ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ Διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο του Γυμνασίου Λυκείου Μαγούλας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) τουρνουά μπάσκετ 3Χ3, όπου πήραν μέρος 120 παιδιά ηλικίας από 11 έως 16 ετών.

30 20.- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ.Ε.Π Με την υπ αριθμ. 311/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η συγχώνευση των ΚΕΠ της Ελευσίνας σε νέο χώρο. Αυτό εκτός των άλλων θα έχει ως αποτέλεσμα τον εξορθολογισμό του προσωπικού και την διάθεση υπαλλήλου για την λειτουργία του ΚΕΠ Μαγούλας και κατά τις απογευματινές ώρες ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΩΜΑ Ένα από τα πλέον ακανθώδη θέματα των δήμων είναι η αντιμετώπιση των Ρωμά οι οποίοι εγκαθίστανται αυθαίρετα στην εδαφική τους περιφέρεια, καταπατώντας συνήθως ιδιοκτησίες και δημιουργώντας προβλήματα εξαιτίας των έκνομων δραστηριοτήτων τους. Για τον λόγο αυτό με την ανάληψη των καθηκόντων μας, απευθυνθήκαμε στο Υποθηκοφυλακείο Ελευσίνας, με την υπ αριθμ. 3641/ επιστολή μας, προκειμένου να εντοπίσουμε τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων από το Εθνικό Κτηματολόγιο στα οποία βρίσκονταν εγκατεστημένοι Ρωμά στην περιοχή «Λούτσα» της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας. Από την επικοινωνία με τους περισσότερους των ιδιοκτητών διαπιστώθηκε η αδυναμία απομάκρυνσης των εγκατεστημένων Ρωμά και η απαξίωση των ιδιοκτησιών τους. Με αφορμή τα παραπάνω και εξαιτίας του γεγονότος ότι κατά το τότε χρονικό διάστημα είχε ξεκινήσει η κατασκευή αυθαίρετων κτισμάτων, με το υπ αριθμ / ζητήσαμε την συνδρομή λόγω αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου μας και του Α.Τ Μάνδρας. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας με το υπ αριθμ. 8551/ , μας γνώρισε ότι διενήργησε αυτοψία στον καταυλισμό, κατά την οποία δεν πραγματοποιήθηκε ο απαιτούμενος έλεγχος διότι δεν επετράπη η είσοδος στον χώρο και για τον λόγο αυτό ορίσθηκε νέα ημερομηνία αυτοψίας με την συνδρομή του Α.Τ Μάνδρας και διμοιρίας ΜΑΤ. Οι εκθέσεις αυτοψίας κοινοποιήθηκαν στις 19/1/2012, με την εκ νέου συνδρομή αστυνομικής δύναμης, σε δώδεκα (12) αυθαίρετες κατασκευές. Στη συνέχεια υπήρξε και δεύτερη κοινοποίηση των εκθέσεων αυτοψίας στις 11/5/2012 που συντάχθηκαν και θυροκολλήθηκαν νόμιμα. Μετά την παρέλευση των προθεσμιών του νόμου, η Διεύθυνση Πολεοδομίας με τα υπ αριθμ. οικ. 3206/ , οικ. 3692/ έγγραφά της διαβίβασε τον φάκελο λόγω αρμοδιότητας στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η παραπάνω υπηρεσία με το υπ αριθμ. Φ. 5408/3455/ έγγραφό της, ζήτησε από τον δήμο μας την διάθεση των απαιτούμενων μέσων και του προσωπικού προκειμένου να συγκροτηθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα συνεργείο κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών, καθώς επίσης τα στοιχεία του επιβλέποντα μηχανικού και του τεχνικού ασφαλείας. Με το υπ αριθμ / έγγραφό μας, ορίσαμε τα απαιτούμενα μέλη και αναμένουμε την τελική απόφαση για την συγκρότηση της επιτροπής.

31 22.- ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μετά την λήξη της σύμβασης του κοινωνικού λειτουργού που υπηρετούσε στον Δήμο Μαγούλας οι κάτοικοι εξυπηρετούνταν από την Κοινωνική Υπηρεσία του νέου Δήμου Ελευσίνας. Από την Τρίτη 29/9/2012 και κάθε Τρίτη θα βρίσκεται στον χώρο του Δημοτικού Καταστήματος Μαγούλας Κοινωνική Λειτουργός με σκοπό να εξυπηρετήσει τους κατοίκους της περιοχής. Το αντικείμενο εργασίας του Κοινωνικού Λειτουργού θα έχει σαν στόχο: Την διερεύνηση των κοινωνικών αναγκών των κατοίκων με σκοπό την υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων Την παροχή ατομικής συμβουλευτικής ενηλίκων και εφήβων Την ενημέρωση και την παροχή πληροφοριών σχετικά με το κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου μας.

32 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 1. ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε την υπ αριθμ. 21/2012 μελέτη για την «Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Δημοτικού Σταδίου Μαγούλας», προϋπολογισμού δαπάνης ,39. Η μελέτη περιλαμβάνει την τοποθέτηση νέου φυσικού χλοοτάπητα και την κατασκευή νέου βοηθητικού γηπέδου από πλαστικό χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο Μαγούλας. Έχουν ήδη ληφθεί οι απαιτούμενες αποφάσεις και εγκρίσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή και αναμένεται η δημοπράτηση του έργου, έτσι ώστε να αναδειχθεί μειοδότης και να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν οι εργασίες. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 25/9/2012 (αριθμός διακήρυξης: 20336/ ) και αναμένεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας προκειμένου να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν οι εργασίες. 2. ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν την Δημοτική Ενότητα Μαγούλας, είναι η έλλειψη αθλητικών χώρων, αλλά και γενικότερα χώρων που θα μπορούσαν ν αναπτυχθούν δράσεις μαζικού αθλητισμού. Για τον λόγο αυτό με την υπ αριθμ. 7/2012 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η μίσθωση ακινήτου (40-50 στρεμμάτων) το οποίο να βρίσκεται πλησίον του οικιστικού ιστού της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, για την δημιουργία αθλητικών χώρων. Επίσης με την υπ αριθμ. 63/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, καταρτίσθηκαν οι όροι πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση του αναφερομένου ακινήτου. Στην συνέχεια, η με αριθμό πρωτ / πρόσκληση δημοσιεύθηκε στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Ενοτήτων Ελευσίνας και Μαγούλας, καθώς επίσης στο φύλλο της 7/6/2012 της εφημερίδας ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013 Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας 20 Μαρτίου 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2012 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες η έγκυρη ενημέρωση για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Τη Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,όπως ισχύει σήμερα.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Τη Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,όπως ισχύει σήμερα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 121-34 Τηλ.: 2105745826, 2105762434, Fax: 2105759547 Περιστέρι: 6/3/2017 Αρ. Πρωτ.: 664 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ αριθμ. 2/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ αριθμ. 2/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μάκρη, 6 Σεπτεμβρίου 07 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: /07 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Σαφρά Μαρία 9005, Νέα Μάκρη Τηλ.: 94 059 - Fax: 94 0808 e-mail: hr@marathon.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 24/01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -2265- ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Αθανασιάδης Μ. Tαχ. Δ/νση : Γρηγ. Λαμπράκη 19 Τ.Κ. - Πόλη :14572 - Δροσιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 (απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων Λούτσας

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4030/2011. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014

Ν. 4030/2011. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014 Ν. 4030/2011 ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014 Οργάνωση διαδικασιών για την παραγωγή έργου Συζήτηση με τον πελάτηιδιοκτήτη σχετική με την

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αταλάντη 8-11-2016 Αρ. πρωτ: 13945 Αριθµός Μελέτης: 1/2016 Κ.Α.: 30-6112.0012 30-6112.0009 ΜΕΛΕΤΗ: «Πολεοδοµική µελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Αταλάντης στην Π.Ε. 1 σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ΓΠΣ Απ. 5047/222905

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικό της 4 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικό της 4 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το 2ο Πρακτικό της 4 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της 8 ης /4/2017 Αριθμ.Πρωτ. & ημερ.

Διαβάστε περισσότερα

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ.

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στα πλαίσια της από 13/2/2008 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, είχε χρηματοδοτήσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση Προγραμματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 74 Ο Δήμαρχος Αγράφων

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 74 Ο Δήμαρχος Αγράφων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερασοχώρι 07 Μαρτίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1520 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 74 Ο Δήμαρχος Αγράφων 1. Το άρθρο 59 του Ν.3852/201 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΑΠΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Σας υποβάλλω απολογισμό του έργου της Διεύθυνσης όπως προέκυψε μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. Παρατηρήσεις Ως πρώτο στόχο για το 2012 είχε

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25.6262.30 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. 20.000,00 20.000,00 25.6264.30 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 40.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 72/2014/Β (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 72/2014/Β (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 72/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 72/2014/Β (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης odop.apoxeteysis@cityofathens.gr 2) Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος pras.perivallon@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο "Στέλιος Καλαϊτζης" Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο Στέλιος Καλαϊτζης Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009 ΤΕΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΚΩΔ 15 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ υντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων υντηρήσεις και Επισκευές Δημοτικών κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα υντηρήσεις χώρων Αθλητισμού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ Πρόζκληζη Κωδικός 29 ΘΠ 61 ΟλοκληρωμένεςΑζηικές Αναπλάζεις Δσρείας Κλίμακας ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Λεωυόρος Γεωργικής Στολής 65,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Από 8 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για την ανάδειξη «ξεχασμένων» ακινήτων

Από 8 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για την ανάδειξη «ξεχασμένων» ακινήτων ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Από 8 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για την ανάδειξη «ξεχασμένων» ακινήτων Δεκτές θα γίνονται από τις 8 Ιανουαρίου οι αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ 1 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Πολεοδομική μελέτη περιοχής Bοσπόρου Γνωμοδότηση ΣΧΟΠ (πράξη 222 /συνεδρία 19 η / 01. 06. 99) Α. Ο Δήμος προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα των αντικρουόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356. Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356. Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-3-2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6636 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2016 ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού 1 Αντικατάσταση φωτισμού (κολωνάκια και ιστοί φωτισμού) σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 100,000.00 20-7332.001 2 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός 23/03/2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός 23/03/2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός 23/03/2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 12466 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΠΡΟΣ Τους κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους ΕΝΤΑΥΘΑ Σας καλούμε σε συνεδρίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 30/2015 από (13-10- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 30/2015 από (13-10- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 30/2015 από (13-10- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν κατάστημα το οποίο θα μισθωθεί από την ΕΥΑΘ Α.Ε. για τις ανάγκες μετεγκατάστασης του καταστήματος ταμείων είσπραξης και γραφείων εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης : Δεκαετία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης : Δεκαετία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης : Δεκαετία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΗΠ 101700/9-05-2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:3415/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:3415/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου :3415/27.01.2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26.01.2017 Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Συνεδρίαση 3 η της 6/0/0 Αρ. Απόφασης 5/0 Από το πρακτικό της 6/0/0 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. 70/2016. Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. 70/2016. Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κομνηνών 76 Τ.Κ. 57013 Τηλ. 2313304002 Fax: 2310697897 Email: dimarxos@oraiokastro.gr Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 15982/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 15982/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 15982/13.04.2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 16 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 12.04.2017 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ Αριθ. Απόφασης 10 / Ης Μαρτίου Ροδόπολη

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ Αριθ. Απόφασης 10 / Ης Μαρτίου Ροδόπολη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συνεδρίαση 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 30-5-2013 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ Αριθ. Απόφασης 10 /2013 25 Ης Μαρτίου 29-145 74 Ροδόπολη Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΘΕΜΑ: 15 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης της μελέτης της διάβασης των αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2017. Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2017. Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κομνηνών 76 Τ.Κ. 57013 Τηλ. 2313304002 Fax: 2310697897 Email: grafeiodimarxou@oraiokastro.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 28/02/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 8 / 2015

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 02/02.09.2016 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου. Αριθμ. Απόφασης 02/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προς: Κοιν: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη 28 6 2012 Αρ. Πρωτ.: 40333/15273 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

6 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

6 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 09.02.2017 1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 5665/10.02.2017 6 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 14-11-2017 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 25 ης δημόσιας Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2015 και των αποφάσεων που λήφθηκαν.

ΠΙΝΑΚΑΣ. Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 25 ης δημόσιας Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2015 και των αποφάσεων που λήφθηκαν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Συνεδρίαση της 7-10-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 Πρόσκληση 16133/2-10 -2015 Παρόντες Δ.Σ.: 22 Απόντες: 5 Παρών ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης Παρών ο Πρόεδρος Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2017

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2017 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΠΙΣΤΩΣΗ 2017 3.413.045,00 853.045,00 1.103.343,00 1.103.343,00 4.516.388,00

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης ΤΥ/60/2014

Αριθμός Μελέτης ΤΥ/60/2014 Αριθμός Μελέτης ΤΥ/60/2014 Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ : χαρακτήρα του Ο.Τ. 218 του Ε.Ρ.Σ. Σπάτων από άποψη πολεοδομική και αρχαιολογική και τις διαδικασίες και ενέργειες που απαιτούνται Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η 16PROC003909643 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2016-02-29 Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων. Αριθμός Απόφασης: 20 Χολαργός σήμερα την 19

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-23Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-23Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Ταχ.Κώδικας : 19009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Kέρκυρα 9-7-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρ.Τ.Π/οικ/ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Προς ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ κ. Δήμαρχο Κερκυραίων Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ. Αντιδήμαρχο Τ.Υ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & κ.γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 9 / 2013 της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 9 / 2013 της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 9 / 2013 της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών Προς: Πίνακας Αποδεκτών Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: 12.5.09 Κοινοποίηση: Πίνακας Κοινοποιήσεων Θέµα: Ανεξέλεγκτοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΘΕΜΑ: 19 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 12-6-2013, για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.19/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.19/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για τροποποίηση προϋπολογισμού και Τ.Π.Ε. έτους 2015. Στα Σπάτα σήμερα 10 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σκοπός : Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 Σ ) ΠΕ6: ΔΥΤΙΚΗΣ 61.595.824,76 26.570.000,00 ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο.Τ. 420. 9733.06.001 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΩΘΙΟΚ67-2ΚΗ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX Ελληνική ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το με αριθμό 7 / 2013 πρακτικό συνεδρίασης Αριθμός απόφασης : 118/ 2013 Θέμα: Καθορισμός των όρων πρόσκλησης εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012 ΘΕΜΑ: 116 ο Έγκριση Όρων ιακήρυξης και Τευχών ηµοπράτησης του έργου «Υ ΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 4/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 4/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Α.Χ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 4/22.03.17 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθ. Απόφασης 40/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δήμο Κοζάνης η έκταση του Σιδηροδρομικού Σταθμού για 99 χρόνια

Στο Δήμο Κοζάνης η έκταση του Σιδηροδρομικού Σταθμού για 99 χρόνια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας Πλατεία Νίκης 1-2ος όροφος TK-50100 Τηλ. (Εσωτερικό) : +30 2461 3 50305 E-mail: mme@kozanh.gr Προς ενημέρωση συντακτών Κοζάνη, 4 Μαΐου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 10/03/2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3522 Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ. Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 10/03/2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3522 Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ. Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 10/03/2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3522 Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 35 / 2017 Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Aφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 / 10 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ

Αθήνα, 19 / 10 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ Αθήνα, 19 / 10 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ. 130604 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 14-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 15935 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ.Δ/νση: Λ. Συγγρού 15-17 Ταχ. Κώδ:. 11743 Τηλέφ.: 213

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ7ΛΚ-2ΞΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΧ7ΛΚ-2ΞΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404531 Fax

Διαβάστε περισσότερα

3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 66/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα