Αρ. Απόφασης: 216/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20719/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Απόφασης: 216/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20719/26-11-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος Τηλ.: , FAX : Αρ. Απόφασης: 216/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 20719/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα Πρακτικά της από 24/11/ τακτικής Συνεδρίασης Νο. 19/ του Δ.Σ. του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή τελών Δημοτικού Νεκροταφείου έτους, βάσει της αριθ. 182/14 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής» Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις , ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 24/) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στην κα Δήμαρχο και στις 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 1

2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 11.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 25 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 30 παρόντες και 3 απόντες, ως ακολούθως: ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ Κουμαριανός Ευάγγελος Καλαμπόκης Ιωάννης Γαβριηλίδης Γαβριήλ Ανανιάδης Νικόλαος Λάλος Αναγνώστου Μιχαήλ Παπαλουκά Ευτυχία Αναγνώστου Καρκάνη Αντωνία Παπακώστας Βασίλειος Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος Ρόκου Χαρίκλεια Πάνος Γεώργιος Δούλος Ορέστης Καλύβης Γεώργιος Γαλαζούλα Αλίκη ΑΠΟΝΤΕΣ Αντωνόπουλος Δημήτριος Κανταρέλης Δημήτριος Γκούμα Δανάη-Εύα 2

3 Χαραμαρά Γεωργία Μανωλεδάκης Θεόδωρος Ανδρέου Χριστίνα Γεωργαμλής Λύσσανδρος Τομπούλογλου Ιωάννης Κοπελούσος Χρήστος Αράπογλου Γεώργιος Πλάτανος Ελευθέριος Κόντος Απόστολος Παπανικολάου Νικόλαος Ντάτσης Κωνσταντίνος Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία Κουτσάκης Μιχαήλ Αγαγιώτου Βασιλική Σιώρης Νικόλαος Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης. Τα θέματα της Η.Δ. συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 14 ο -24 ο, 1 ο -13 ο και 25 ο -34 ο. Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : Ο κ. Χ.Αντωναρόπουλος προσήλθε στη Συνεδρίαση πριν από τη συζήτηση επί των θεμάτων της Η.Δ.. Ο κ. Ν.Παπανικολάου αποχώρησε προσωρινά από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 17 ου θέματος της Η.Δ., επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 20 ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε οριστικά κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 9 ου θέματος της Η.Δ.. Ο κ. Γ.Καλύβης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 19 ου θέματος της Η.Δ.. Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 20 ου θέματος της Η.Δ.. Η κα Ε.Γαϊτανά-Αποστολάκη αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 7 ου θέματος της Η.Δ.. 3

4 Η κα Α.Αναγνώστου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 11 ου θέματος της Η.Δ.. Οι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής, Ι.Τομπούλογλου, Β.Αγαγιώτου και Ν.Σιώρης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 11 ου θέματος της Η.Δ.. Απουσίες : Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 9 ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ. 9 ο ΘΕΜΑ Η.Δ. Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 9 ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση την αριθ. πρωτ / υπ αριθ. 182/ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Κύριε Δήμαρχε, Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Θέτω υπόψη σας την αριθ. 182/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Διαμόρφωση εισήγησης προς το Δημ. Συμβούλιο για την αναπροσαρμογή τελών Δημοτικού Νεκροταφείου έτους» : Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 30/ τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 4

5 Αριθ. Απόφασης : 182/ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Διαμόρφωση εισήγησης προς το Δημ. Συμβούλιο για την αναπροσαρμογή τελών Δημοτικού Νεκροταφείου έτους». Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 18 του Νοεμβρίου του έτους, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας- Χαλκηδόνος μετά την υπ αριθ /26/ έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά Ευτυχία 5) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 6) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 7) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 8) Αράπογλου Γεώργιος, μέλη. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αντωνόπουλος Δημήτριος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε. Αντ αυτού παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 το αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Παπακώστας Βασίλειος. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ / εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Κοιμητηρίου του Δήμου επί του θέματος : Θέμα : «Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων για το έτος κατ άρθρον 17 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου» 5

6 Με την αριθ. 180/2013 απόφαση του Δ.Σ. καθορίστηκαν τα τέλη και δικαιώματα για το έτος κατ άρθρον 17 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου, όπως ίσχυε κατά τη δεδομένη στιγμή, ως κατωτέρω: 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΦΗΣ Α. Το δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο ορίζεται ως εξής: 1. Πολυτελείας 400,00 2. Ζώνη Α' 300,00 3. Ζώνη Β' 200,00 Β. Το δικαίωμα ταφής νεκρού σε τάφους τριετούς χρήσεως ορίζεται ως εξής: 1. Πολυτελείας 400,00 2. Ζώνη Α' 300,00 3. Ζώνη Β' 200,00 4. Ζώνη Γ' 100,00 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ Α. Το δικαίωμα Ιεροπραξίας για ταφή σε οικογενειακό τάφο ορίζεται ως εξής: 1. Πολυτελείας 30,00 2. Ζώνη Α' 30,00 6

7 3. Ζώνη Β' 30,00 Β. Το δικαίωμα Ιεροπραξίας για ταφή σε τάφο τριετούς χρήσεως ορίζεται ως εξής: 1. Πολυτελείας 30,00 2. Ζώνη Α' 30,00 3. Ζώνη Β' 30,00 4. Ζώνη Γ' 30,00 Γ. Το δικαίωμα Ιεροπραξίας για μνημόσυνο ορίζεται ως εξής: Ατομικό 30,00 Ομαδικό 15,00 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ A. Το δικαίωμα για άναμμα κανδηλιού με λάδι της υπηρεσίας ορίζεται ως εξής: 15,00 / 7

8 Β. Το δικαίωμα για άναμμα κανδηλιού με παραφινέλαιο της υπηρεσίας ορίζεται ως εξής : 15,00 / 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ A. Το δικαίωμα κατασκευής για τάφο τριετούς χρήσεως ορίζεται ως εξής: 1. Πολυτελείας 35,00 2. Ζώνη Α' 35,00 3. Ζώνη Β' 35,00 4. Ζώνη Γ' 35,00 5. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α. Τα τέλη καθαριότητας για ταφή σε τάφο τριετούς χρήσεως ορίζεται ως εξής: 1. Πολυτελείας 35,00 2. Ζώνη Α' 35,00 3. Ζώνη Β' 35,00 4. Ζώνη Γ' 35,00 Β. Τα τέλη καθαριότητας για μνημόσυνα ορίζονται ως εξής: 8

9 Ατομικό 15,00 Ομαδικό 8,00 Γ. Τα τέλη καθαριότητας για παρατάσεις ταφής ορίζονται ως εξής: 4,00 / Δ. Τα τέλη καθαριότητας για οικογενειακούς τάφους ορίζονται ως εξής: 35,00 α) Η είσπραξη των τελών καθαριότητας οικογενειακών τάφων δύναται να προκαταβληθεί προαιρετικά μέχρι και πέντε (5) χρόνια με την τιμή τρέχοντος έτους. β) Η εξόφληση των τελών αυτής της παραγράφου πρέπει να γίνεται μέχρι 31 Μαρτίου τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής πέραν της 31 ης Μαρτίου, το ποσό προσαυξάνεται κατά 0,50 το, υπολογιζόμενης της καθυστέρησης από την 1 η Απριλίου και εντεύθεν. Χρέη από το 2004 και εντεύθεν επιβαρύνονται με ποσοστό 50%. 6. ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ Α. Το δικαίωμα για την παραχώρηση τάφου προς σύσταση διαδοχικού ταφείου διαρκούς χρήσεως το τ.μ. ορίζεται ως εξής : 9

10 1. Πολυτελείας Ζώνη Α' Ζώνη Β' Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα παραχωρήσεως οικογενειακού τάφου, ο ενδιαφερόμενος οφείλει άμεσα, μετά από σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας Νεκροταφείου του Δήμου, να καταβάλει το ελάχιστο ποσό προκαταβολής, που ανέρχεται στο 40% της αξίας του τάφου. Το υπόλοιπο 60% μπορεί να δοθεί μετρητοίς ή το αργότερο σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Χαρτόσημο (3%) και Ο.Γ.Α. (0,60%). 7. ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ (ΕΚΤΑΦΗ) - ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΟΣΤΩΝ Α. Το δικαίωμα ανακομιδής οστών από τάφους τριετούς και οικογενειακούς ορίζεται ως εξής: 50,00 Β. Το δικαίωμα εναπόθεσης οστών σε οικογενειακό τάφο ορίζεται ως εξής: Δικαιούχοι 70,00 Μη Δικαιούχοι 140,00 10

11 Γ. Το δικαίωμα εναπόθεσης οστών σε τάφο τριετούς χρήσεως ορίζεται ως εξής: 35,00 Δ. Το δικαίωμα ταφής σε τάφους αδιάλυτων ορίζεται ως εξής: 60,00 / έτος 8. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ Α. Το δικαίωμα παράτασης ανακομιδής οστών ορίζεται ως εξής: 1.Πολυτελείας α εξάμηνο 32,00 / 2. Ζώνη Α' α εξάμηνο 24,00 / 3. Ζώνη Β' α εξάμηνο 16,00 / 4. Ζώνη Γ' 8,00 / α εξάμηνο 11

12 Για το β εξάμηνο αυξάνεται κατά 5,00 /, δηλαδή : 1.Πολυτελείας β εξάμηνο 37,00 / 2. Ζώνη Α' β εξάμηνο 29,00 / 3. Ζώνη Β' β εξάμηνο 21,00 / 4. Ζώνη Γ' β εξάμηνο 13,00 / Για το γ και δ εξάμηνο αυξάνεται κατά 10,00 /, δηλαδή : 1.Πολυτελείας γ εξάμηνο 47,00 / 2. Ζώνη Α' γ εξάμηνο 39,00 / 3. Ζώνη Β' γ εξάμηνο 31,00 / 3. Ζώνη Γ' γ εξάμηνο 23,00 / 12

13 1.Πολυτελείας δ εξάμηνο 57,00 / 2. Ζώνη Α' δ εξάμηνο 49,00 / 3. Ζώνη Β' δ εξάμηνο 41,00 / 3. Ζώνη Γ' δ εξάμηνο 33,00 / Για το ε και στ εξάμηνο και για κάθε εξάμηνο πέρα αυτών αυξάνεται κατά 20,00 / 9. ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ Α. Το δικαίωμα φύλαξης οστών σε μεταλλικές οστεοθήκες (οστεοκιβώτια) ορίζεται ως εξής : 18,00 / έτος 1) Η είσπραξη των τιμών φύλαξης οστών σε μεταλλικές οστεοθήκες (οστεοκιβώτια) δύναται να προκαταβληθεί μέχρι και τρία (3) χρόνια με την τιμή τρέχοντος έτους. 2) Η εξόφληση των τιμών αυτής της παραγράφου πρέπει να γίνεται μέχρι 31 Μαρτίου τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής πέραν της 31 ης Μαρτίου, το ποσό προσαυξάνεται κατά 0,50 το, υπολογιζόμενης 13

14 της καθυστέρησης από την 1 η Απριλίου και εντεύθεν. Χρέη από το 2009 και εντεύθεν επιβαρύνονται με ποσοστό 50%. Β. Το δικαίωμα φύλαξης οστών σε μαρμάρινες οστεοθήκες ορίζεται ως εξής : 70,00 / έτος 1) Η είσπραξη των τιμών φύλαξης οστών σε μαρμάρινες οστεοθήκες δύναται να προκαταβληθεί μέχρι και τρία (3) χρόνια με την τιμή τρέχοντος έτους. 2) Η πληρωμή των τελών για μαρμάρινες οστεοθήκες όταν προκαταβάλλονται για 5ετία ορίζεται έκπτωση 10%. 3) Η εξόφληση των τιμών αυτής της παραγράφου πρέπει να γίνεται μέχρι τέλος κάθε λήξης της μαρμάρινης τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής πέραν της λήξης αυτής, το ποσό προσαυξάνεται κατά 1,00 το, υπολογιζόμενης της καθυστέρησης από την 1 η του επομένου μηνός και εντεύθεν. Χρέη από το 2004 και εντεύθεν επιβαρύνονται με ποσοστό 50%. 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΝΕΚΡΩΝ Α. Το δικαίωμα παραμονής νεκρών ορίζεται ως εξής: Νεκροθάλαμος 15,00 14

15 Ψυγείο 1 Ο 24ωρο 20,00 Ψυγείο πέραν 35,00 24ωρου 11. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α. Το δικαίωμα αμοιβής χορωδίας για κάθε ιεροτελεστία ορίζεται ως εξής: 40,00 Β. Το δικαίωμα συμμετοχής Δεσπότη για κάθε ιεροτελεστία ορίζεται ως εξής: 70,00 Γ. Το δικαίωμα συμμετοχής Αρχιμανδρίτη για κάθε ιεροτελεστία ορίζεται ως εξής: 30,00 Δ. Το δικαίωμα για άνοιγμα οικογενειακού τάφου ορίζεται ως εξής : 100,00 Ε. Το δικαίωμα ταφής νηπίου (5ετία) ορίζεται ως εξής: 55,00 ΣΤ. Το δικαίωμα παραχώρησης χρήσης εκκλησίας ορίζεται ως εξής: 15

16 35,00 Ζ. Το δικαίωμα αγοράς οστεοκιβωτίου ορίζεται ως εξής: 20,00 Τα εν λόγω τέλη καθορίστηκαν βάση μείωσης αυτών που ίσχυαν κατά το προηγούμενο έτος σε ποσοστό 30%. Σύμφωνα με τα ως άνω ψηφισθέντα τέλη το συνολικό κόστος μιας κηδείας θα έπρεπε να είναι ανά κατηγορία ως ακολούθως: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΦΗ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΑΜΜΑ ΚΑΝΤΗΛΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒ. ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡ/ΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 400,00 30,00 45,00 35,00 35,00 545,00 Α 300,00 30,00 45,00 35,00 35,00 445,00 Β 200,00 30,00 45,00 35,00 35,00 345,00 Γ 100,00 30,00 45,00 35,00 35,00 245,00 Όπως προαναφέρθηκε για την λήψη της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. και το καθορισμό των τελών λήφθηκε υπόψη ο ισχύων Κανονισμός Λειτουργίας του Κοιμητηρίου, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 162/2013 απόφαση του Δ.Σ. Παρά ταύτα όταν η απόφαση περί έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας του Νεκροταφείου τέθηκε υπόψη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προκειμένου να ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητά της, αυτή ακυρώθηκε εν μέρει με την αριθ. πρωτ /46095/ απόφαση του Γ.Γ. και εγκρίθηκε απαλειφομένων των κατωτέρω παραγράφων, ήτοι: 16

17 Για την υπό του Δήμου παροχή υπηρεσιών αφής κανδηλιών ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται περί οικογενειακού τάφου ή τάφου τριετούς χρήσεως ή τάφου πάσης άλλης κατηγορίας, και εφόσον το επιθυμεί με δήλωσή του ο ενδιαφερόμενος, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών αφής κανδηλιών και περιποιήσεως τάφων, παρέχεται με τον παρόντα Κανονισμό στον Δήμαρχο το δικαίωμα να συγκροτεί κατά την κρίση του ειδική υπηρεσία στο Δημοτικό Νεκροταφείο με συνεργείο, που θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα καταστάσεως δημοτικών υπαλλήλων, (Νό μος 3584/2007) όπως ισχύει κάθε φορά, εισπράττεται τέλος ή δικαίωμα που ορίζεται με τον παρόντα Κανονισμό. Η χρέωση για την αφή κανδηλιών είναι μηνιαία. Δεν επιτρέπεται η είσπραξη για διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών. Η μη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων πέραν του τριμήνου συνεπάγεται την διακοπή της αφής κανδηλιών ύστερα από ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου. Το δικαίωμα κατασκευής τάφων τριετούς χρήσεως εισπράττεται υποχρεωτικά κατά τον χρόνο της ταφής των νεκρών. Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω ήταν εν τέλει το κόστος της κηδείας να διαμορφωθεί από 1/1/ ως κατωτέρω: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΦΗ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΑΜΜΑ ΚΑΝΤΗΛΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒ. ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡ/ΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 400,00 30,00 0,00 0,00 35,00 465,00 Α 300,00 30,00 0,00 0,00 35,00 365,00 Β 200,00 30,00 0,00 0,00 35,00 265,00 Γ 100,00 30,00 0,00 0,00 35,00 165,00 ήτοι μειωμένο ποσοστιαία κατά πολύ περισσότερο από την αρχικώς προβλεπόμενη μείωση του 30 %, έναντι των τελών που ίσχυαν μέχρι 31/12/2013. Επίσης σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι στο δημοτικό μας Κοιμητήριο κατά το προηγούμενο έτος 2013 πραγματοποιήθηκαν ταφές εκ των οποίων 249 αφορούσαν δημότες ή κατοίκους. Κατά το τρέχον έτος και μέχρι τις 22 του μηνός Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν ταφές εκ των οποίων 179 ήταν ταφές δημοτών ή κατοίκων, ήτοι η αναλογία δημοτών - κατοίκων που ενταφιάζονται στο κοιμητήριο του δήμου μας, σε σχέση με το σύνολο των ταφών ανέρχεται σε ποσοστό % ετησίως. Κατόπιν δε έρευνας που διενεργήσαμε προέκυψαν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι στο Δημοτικό μας Κοιμητήριο οι ισχύουσες τιμές, συγκρινόμενες με τα υπόλοιπα όμορα Κοιμητήρια είναι δυσανάλογες και κατά πολύ χαμηλότερες. Συνημμένα και προς ενημέρωσή σας, παραθέτουμε το με αριθ. Πρωτ / έγγραφο του Τμήματος Κοιμητηρίου, όπου αναλυτικά περιγράφονται όλα τα ανωτέρω. Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω, το γεγονός ότι στο Δημοτικό μας Κοιμητήριο παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, δυσανάλογων με τις ισχύουσες τιμές σε άλλα Κοιμητήρια, το γεγονός ότι το Δημοτικό μας Κοιμητήριο καλύπτει ανάγκες μιας μεγάλης ομάδας πληθυσμού του λεκανοπεδίου, κατά πολύ μεγαλύτερης του πληθυσμού του δήμου μας και παρίσταται ανάγκη εξομοίωσης των τιμών στα πλαίσια της ισονομίας και της ισότιμης μεταχείρισης μεταξύ των πολιτών, 17

18 προτείνουμε όπως η Οικονομική Επιτροπή με απόφαση της, να εγκρίνει τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων κατά το άρθρο 17 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος για το, αναπροσαρμόζοντας αυτά κατά περίπτωση ως ακολούθως: 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΦΗΣ (αύξηση) Α. Το δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο ορίζεται ως εξής: 1. Πολυτελείας 550,00 2. Ζώνη Α' 400,00 3. Ζώνη Β' 280,00 Β. Το δικαίωμα ταφής νεκρού σε τάφους τριετούς χρήσεως ορίζεται ως εξής: 1. Πολυτελείας 550,00 2. Ζώνη Α' 400,00 3. Ζώνη Β' 280,00 4. Ζώνη Γ' 120,00 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ (αύξηση) Α. Το δικαίωμα Ιεροπραξίας για ταφή σε οικογενειακό τάφο ορίζεται ως εξής: 1. Πολυτελείας 40,00 2. Ζώνη Α' 40,00 18

19 3. Ζώνη Β' 40,00 Β. Το δικαίωμα Ιεροπραξίας για ταφή σε τάφο τριετούς χρήσεως ορίζεται ως εξής: 1. Πολυτελείας 40,00 2. Ζώνη Α' 40,00 3. Ζώνη Β' 40,00 4. Ζώνη Γ' 40,00 Γ. Το δικαίωμα Ιεροπραξίας για μνημόσυνο ορίζεται ως εξής: Ατομικό 30,00 Ομαδικό 15,00 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ (καταργείται) 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (καταργείται) 5. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (παραμένουν ως έχουν) Α. Τα τέλη καθαριότητας για ταφή σε τάφο τριετούς χρήσεως ορίζεται ως εξής: 19

20 1. Πολυτελείας 35,00 2. Ζώνη Α' 35,00 3. Ζώνη Β' 35,00 4. Ζώνη Γ' 35,00 Β. Τα τέλη καθαριότητας για μνημόσυνα ορίζονται ως εξής: Ατομικό 15,00 Ομαδικό 8,00 Γ. Τα τέλη καθαριότητας για παρατάσεις ταφής ορίζονται ως εξής: 4,00 / Δ. Τα τέλη καθαριότητας για οικογενειακούς τάφους ορίζονται ως εξής: 35,00 α) Η είσπραξη των τελών καθαριότητας οικογενειακών τάφων δύναται να προκαταβληθεί προαιρετικά μέχρι και πέντε (5) χρόνια με την τιμή τρέχοντος έτους. 20

21 β) Η εξόφληση των τελών αυτής της παραγράφου πρέπει να γίνεται μέχρι 31 Μαρτίου τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής πέραν της 31 ης Μαρτίου, το ποσό προσαυξάνεται κατά 0,50 το, υπολογιζόμενης της καθυστέρησης από την 1 η Απριλίου και εντεύθεν. Το ποσό επιβάρυνσης θα δύναται να ανέλθει μέχρι σε ποσοστό 50% του συνολικού χρέους. 6. ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ (παραμένουν ως έχουν) Α. Το δικαίωμα για την παραχώρηση τάφου προς σύσταση διαδοχικού ταφείου διαρκούς χρήσεως το τ.μ. ορίζεται ως εξής : 1. Πολυτελείας Ζώνη Α' Ζώνη Β' Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα παραχωρήσεως οικογενειακού τάφου, ο ενδιαφερόμενος οφείλει άμεσα, μετά από σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας Νεκροταφείου του Δήμου, να καταβάλει το ελάχιστο ποσό προκαταβολής, που ανέρχεται στο 40% της αξίας του τάφου. Το υπόλοιπο 60% μπορεί να δοθεί μετρητοίς ή το αργότερο σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Χαρτόσημο (3%) και Ο.Γ.Α. (0,60%). 7. ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ (ΕΚΤΑΦΗ) - ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΟΣΤΩΝ (παραμένουν ως έχουν) Α. Το δικαίωμα ανακομιδής οστών από τάφους τριετούς και οικογενειακούς ορίζεται ως εξής: 21

22 50,00 Β. Το δικαίωμα εναπόθεσης οστών σε οικογενειακό τάφο ορίζεται ως εξής: Δικαιούχοι 70,00 Μη Δικαιούχοι 140,00 Γ. Το δικαίωμα εναπόθεσης οστών σε τάφο τριετούς χρήσεως ορίζεται ως εξής: 35,00 Δ. Το δικαίωμα ταφής σε τάφους αδιάλυτων ορίζεται ως εξής: 60,00 / έτος 8. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ (παραμένουν ως έχουν) Α. Το δικαίωμα παράτασης ανακομιδής οστών ορίζεται ως εξής: 1.Πολυτελείας 32,00 / 22

23 α εξάμηνο 2. Ζώνη Α' α εξάμηνο 24,00 / 3. Ζώνη Β' α εξάμηνο 16,00 / 4. Ζώνη Γ' 8,00 / α εξάμηνο Για το β εξάμηνο αυξάνεται κατά 5,00 /, δηλαδή : 1.Πολυτελείας β εξάμηνο 37,00 / 2. Ζώνη Α' β εξάμηνο 29,00 / 3. Ζώνη Β' β εξάμηνο 21,00 / 4. Ζώνη Γ' β εξάμηνο 13,00 / Για το γ και δ εξάμηνο αυξάνεται κατά 10,00 /, δηλαδή : 1.Πολυτελείας γ εξάμηνο 47,00 / 23

24 2. Ζώνη Α' γ εξάμηνο 39,00 / 3. Ζώνη Β' γ εξάμηνο 31,00 / 3. Ζώνη Γ' γ εξάμηνο 23,00 / 1.Πολυτελείας δ εξάμηνο 57,00 / 2. Ζώνη Α' δ εξάμηνο 49,00 / 3. Ζώνη Β' δ εξάμηνο 41,00 / 3. Ζώνη Γ' δ εξάμηνο 33,00 / Για το ε και στ εξάμηνο και για κάθε εξάμηνο πέρα αυτών αυξάνεται κατά 20,00 / 9. ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ Α. Το δικαίωμα φύλαξης οστών σε μεταλλικές οστεοθήκες (οστεοκιβώτια) ορίζεται ως εξής : 18,00 / 24

25 έτος 1) Η είσπραξη των τιμών φύλαξης οστών σε μεταλλικές οστεοθήκες (οστεοκιβώτια) δύναται να προκαταβληθεί μέχρι και τρία (3) χρόνια με την τιμή τρέχοντος έτους. 2) Η εξόφληση των τιμών αυτής της παραγράφου πρέπει να γίνεται μέχρι τέλος κάθε λήξης της μεταλλικής οστεοθήκης τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής πέραν της λήξης αυτής, το ποσό προσαυξάνεται κατά 0,50 το, υπολογιζόμενης της καθυστέρησης από την 1 η του επομένου μηνός και εντεύθεν. Β. Το δικαίωμα φύλαξης οστών σε μαρμάρινες οστεοθήκες ορίζεται ως εξής : (αυξάνεται) 100,00 / έτος 1) Η είσπραξη των τιμών φύλαξης οστών σε μαρμάρινες οστεοθήκες δύναται να προκαταβληθεί μέχρι και τρία (3) χρόνια με την τιμή τρέχοντος έτους. 2) Η πληρωμή των τελών για μαρμάρινες οστεοθήκες όταν προκαταβάλλονται για 5ετία ορίζεται έκπτωση 10%. 3) Η εξόφληση των τιμών αυτής της παραγράφου πρέπει να γίνεται μέχρι τέλος κάθε λήξης της μαρμάρινης τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής πέραν της λήξης αυτής, το ποσό προσαυξάνεται 25

26 κατά 1,00 το, υπολογιζόμενης της καθυστέρησης από την 1 η του επομένου μηνός και εντεύθεν. 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΝΕΚΡΩΝ (Αυξάνεται) Α. Το δικαίωμα παραμονής νεκρών ορίζεται ως εξής: Νεκροθάλαμος 20,00 Ψυγείο 1 Ο 24ωρο 40,00 Ψυγείο πέραν 50,00 24ωρου 11. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (παραμένουν ως έχουν) Α. Το δικαίωμα αμοιβής χορωδίας για κάθε ιεροτελεστία ορίζεται ως εξής: 40,00 Β. Το δικαίωμα συμμετοχής Δεσπότη για κάθε ιεροτελεστία ορίζεται ως εξής: 70,00 Γ. Το δικαίωμα συμμετοχής Αρχιμανδρίτη για κάθε ιεροτελεστία ορίζεται ως εξής: 30,00 Δ. Το δικαίωμα για άνοιγμα οικογενειακού τάφου ορίζεται ως εξής : 26

27 100,00 Ε. Το δικαίωμα ταφής νηπίου (5ετία) ορίζεται ως εξής: 55,00 ΣΤ. Το δικαίωμα παραχώρησης χρήσης εκκλησίας ορίζεται ως εξής: 35,00 Ζ. Το δικαίωμα αγοράς οστεοκιβωτίου ορίζεται ως εξής: 20,00 Με τις ως άνω προτεινόμενες αναπροσαρμογές, αποκαθίσταται εν μέρει το κόστος των κηδειών σε επίπεδα που πλησιάζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, ως συνοπτικά στον κατωτέρω πίνακα περιγράφονται ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΦΗ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 550,00 40,00 35,00 625,00 Α 400,00 40,00 35,00 475,00 Β 280,00 40,00 35,00 355,00 Γ 120,00 40,00 35,00 195,00 και αν και παραμένουν ακόμη εμφανώς σε χαμηλότερα επίπεδα με τις αντίστοιχες των όμορων Κοιμητηρίων, παρουσιάζουν πλέον μικρότερες αποκλίσεις. Επίσης διατηρούνται οι τιμές των υπολοίπων υπηρεσιών στα ίδια χαμηλά επίπεδα, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι ήδη επιβαρυμένοι προϋπολογισμοί των 27

28 συναλλασσόμενων πολιτών με το Κοιμητήριό μας, αντικατοπτρίζοντας πλήρως και την κοινωνική ευαισθησία του δήμου μας. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να εξεταστούν και περαιτέρω μέτρα ανακούφισης και ελάφρυνσης σε σχέση με τα προαναφερόμενα προτεινόμενα τέλη και δικαιώματα, σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, σε κατοίκους και δημότες μας, εφόσον τούτου προβλεφθεί σε μια μελλοντική τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Νεκροταφείου μας. Στο σύνολο των ανωτέρω τελών θα παρέχεται έκπτωση 20% στους δημότες και μόνιμους κατοίκους του δήμου μας. Η μόνιμη κατοικία θα αποδεικνύεται κατόπιν προσκόμισης στην αρμόδια υπηρεσία αντίγραφου της τελευταίας Φορολογικής Δήλωσης ή πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ στο όνομα του ενδιαφερόμενου και δικαιούχου της έκπτωσης. Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 30/ Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/10 και αυτές του άρθρου 17 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή (επανακαθορισμό) των τελών και δικαιωμάτων κατά το άρθρο 17 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος για το έτος, ως εξής : 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΦΗΣ (αύξηση) 28

29 Α. Το δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο ορίζεται ως εξής: 1. Πολυτελείας 550,00 2. Ζώνη Α' 400,00 3. Ζώνη Β' 280,00 Β. Το δικαίωμα ταφής νεκρού σε τάφους τριετούς χρήσεως ορίζεται ως εξής: 1. Πολυτελείας 550,00 2. Ζώνη Α' 400,00 3. Ζώνη Β' 280,00 4. Ζώνη Γ' 120,00 2) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ (αύξηση) Α. Το δικαίωμα Ιεροπραξίας για ταφή σε οικογενειακό τάφο ορίζεται ως εξής: 1. Πολυτελείας 40,00 2. Ζώνη Α' 40,00 3. Ζώνη Β' 40,00 29

30 Β. Το δικαίωμα Ιεροπραξίας για ταφή σε τάφο τριετούς χρήσεως ορίζεται ως εξής: 1. Πολυτελείας 40,00 2. Ζώνη Α' 40,00 3. Ζώνη Β' 40,00 4. Ζώνη Γ' 40,00 Γ. Το δικαίωμα Ιεροπραξίας για μνημόσυνο ορίζεται ως εξής: Ατομικό 30,00 Ομαδικό 15,00 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ (καταργείται) 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (καταργείται) 5. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (παραμένουν ως έχουν) Α. Τα τέλη καθαριότητας για ταφή σε τάφο τριετούς χρήσεως ορίζεται ως εξής: 1. Πολυτελείας 35,00 2. Ζώνη Α' 35,00 30

31 3. Ζώνη Β' 35,00 4. Ζώνη Γ' 35,00 Β. Τα τέλη καθαριότητας για μνημόσυνα ορίζονται ως εξής: Ατομικό 15,00 Ομαδικό 8,00 Γ. Τα τέλη καθαριότητας για παρατάσεις ταφής ορίζονται ως εξής: 4,00 / Δ. Τα τέλη καθαριότητας για οικογενειακούς τάφους ορίζονται ως εξής: 35,00 α) Η είσπραξη των τελών καθαριότητας οικογενειακών τάφων δύναται να προκαταβληθεί προαιρετικά μέχρι και πέντε (5) χρόνια με την τιμή τρέχοντος έτους. β) Η εξόφληση των τελών αυτής της παραγράφου πρέπει να γίνεται μέχρι 31 Μαρτίου τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής πέραν της 31 ης Μαρτίου, το ποσό προσαυξάνεται κατά 0,50 το, υπολογιζόμενης της καθυστέρησης από την 1 η Απριλίου και εντεύθεν. Το ποσό 31

32 επιβάρυνσης θα δύναται να ανέλθει μέχρι σε ποσοστό 50% του συνολικού χρέους. 6. ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ (παραμένουν ως έχουν) Α. Το δικαίωμα για την παραχώρηση τάφου προς σύσταση διαδοχικού ταφείου διαρκούς χρήσεως το τ.μ. ορίζεται ως εξής : 1. Πολυτελείας Ζώνη Α' Ζώνη Β' Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα παραχωρήσεως οικογενειακού τάφου, ο ενδιαφερόμενος οφείλει άμεσα, μετά από σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας Νεκροταφείου του Δήμου, να καταβάλει το ελάχιστο ποσό προκαταβολής, που ανέρχεται στο 40% της αξίας του τάφου. Το υπόλοιπο 60% μπορεί να δοθεί μετρητοίς ή το αργότερο σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Χαρτόσημο (3%) και Ο.Γ.Α. (0,60%). 7. ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ (ΕΚΤΑΦΗ) - ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΟΣΤΩΝ (παραμένουν ως έχουν) Α. Το δικαίωμα ανακομιδής οστών από τάφους τριετούς και οικογενειακούς ορίζεται ως εξής: 50,00 32

33 Β. Το δικαίωμα εναπόθεσης οστών σε οικογενειακό τάφο ορίζεται ως εξής: Δικαιούχοι 70,00 Μη Δικαιούχοι 140,00 Γ. Το δικαίωμα εναπόθεσης οστών σε τάφο τριετούς χρήσεως ορίζεται ως εξής: 35,00 Δ. Το δικαίωμα ταφής σε τάφους αδιάλυτων ορίζεται ως εξής: 60,00 / έτος 8. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ (παραμένουν ως έχουν) Α. Το δικαίωμα παράτασης ανακομιδής οστών ορίζεται ως εξής: 1.Πολυτελείας α εξάμηνο 32,00 / 2. Ζώνη Α' 24,00 / 33

34 α εξάμηνο 3. Ζώνη Β' α εξάμηνο 16,00 / 4. Ζώνη Γ' 8,00 / α εξάμηνο Για το β εξάμηνο αυξάνεται κατά 5,00 /, δηλαδή : 1.Πολυτελείας β εξάμηνο 37,00 / 2. Ζώνη Α' β εξάμηνο 29,00 / 3. Ζώνη Β' β εξάμηνο 21,00 / 4. Ζώνη Γ' β εξάμηνο 13,00 / Για το γ και δ εξάμηνο αυξάνεται κατά 10,00 /, δηλαδή : 1.Πολυτελείας γ εξάμηνο 47,00 / 2. Ζώνη Α' γ εξάμηνο 39,00 / 34

35 3. Ζώνη Β' γ εξάμηνο 31,00 / 3. Ζώνη Γ' γ εξάμηνο 23,00 / 1.Πολυτελείας δ εξάμηνο 57,00 / 2. Ζώνη Α' δ εξάμηνο 49,00 / 3. Ζώνη Β' δ εξάμηνο 41,00 / 3. Ζώνη Γ' δ εξάμηνο 33,00 / Για το ε και στ εξάμηνο και για κάθε εξάμηνο πέρα αυτών αυξάνεται κατά 20,00 / 9. ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ Α. Το δικαίωμα φύλαξης οστών σε μεταλλικές οστεοθήκες (οστεοκιβώτια) ορίζεται ως εξής : 18,00 / έτος 1) Η είσπραξη των τιμών φύλαξης οστών σε μεταλλικές οστεοθήκες (οστεοκιβώτια) 35

36 δύναται να προκαταβληθεί μέχρι και τρία (3) χρόνια με την τιμή τρέχοντος έτους. 2) Η εξόφληση των τιμών αυτής της παραγράφου πρέπει να γίνεται μέχρι τέλος κάθε λήξης της μεταλλικής οστεοθήκης τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής πέραν της λήξης αυτής, το ποσό προσαυξάνεται κατά 0,50 το, υπολογιζόμενης της καθυστέρησης από την 1 η του επομένου μηνός και εντεύθεν. Β. Το δικαίωμα φύλαξης οστών σε μαρμάρινες οστεοθήκες ορίζεται ως εξής : (αυξάνεται) 100,00 / έτος 1) Η είσπραξη των τιμών φύλαξης οστών σε μαρμάρινες οστεοθήκες δύναται να προκαταβληθεί μέχρι και τρία (3) χρόνια με την τιμή τρέχοντος έτους. 2) Η πληρωμή των τελών για μαρμάρινες οστεοθήκες όταν προκαταβάλλονται για 5ετία ορίζεται έκπτωση 10%. 3) Η εξόφληση των τιμών αυτής της παραγράφου πρέπει να γίνεται μέχρι τέλος κάθε λήξης της μαρμάρινης τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής πέραν της λήξης αυτής, το ποσό προσαυξάνεται κατά 1,00 το, υπολογιζόμενης της καθυστέρησης από την 1 η του επομένου μηνός και εντεύθεν. 36

37 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΝΕΚΡΩΝ (Αυξάνεται) Α. Το δικαίωμα παραμονής νεκρών ορίζεται ως εξής: Νεκροθάλαμος 20,00 Ψυγείο 1 Ο 24ωρο 40,00 Ψυγείο πέραν 50,00 24ωρου 11. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (παραμένουν ως έχουν) Α. Το δικαίωμα αμοιβής χορωδίας για κάθε ιεροτελεστία ορίζεται ως εξής: 40,00 Β. Το δικαίωμα συμμετοχής Δεσπότη για κάθε ιεροτελεστία ορίζεται ως εξής: 70,00 Γ. Το δικαίωμα συμμετοχής Αρχιμανδρίτη για κάθε ιεροτελεστία ορίζεται ως εξής: 30,00 Δ. Το δικαίωμα για άνοιγμα οικογενειακού τάφου ορίζεται ως εξής : 100,00 Ε. Το δικαίωμα ταφής νηπίου (5ετία) ορίζεται ως εξής: 37

38 55,00 ΣΤ. Το δικαίωμα παραχώρησης χρήσης εκκλησίας ορίζεται ως εξής: 35,00 Ζ. Το δικαίωμα αγοράς οστεοκιβωτίου ορίζεται ως εξής: 20,00 Με τις ως άνω προτεινόμενες αναπροσαρμογές, αποκαθίσταται εν μέρει το κόστος των κηδειών σε επίπεδα που πλησιάζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ως συνοπτικά στον κατωτέρω πίνακα περιγράφονται ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΦΗ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 550,00 40,00 35,00 625,00 Α 400,00 40,00 35,00 475,00 Β 280,00 40,00 35,00 355,00 Γ 120,00 40,00 35,00 195,00 αν και παραμένουν ακόμη εμφανώς σε χαμηλότερα επίπεδα με τις αντίστοιχες των όμορων Κοιμητηρίων, παρουσιάζουν πλέον μικρότερες αποκλίσεις. Επίσης διατηρούνται οι τιμές των υπολοίπων υπηρεσιών στα ίδια χαμηλά επίπεδα, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι ήδη επιβαρυμένοι προϋπολογισμοί των συναλλασσόμενων πολιτών με το Κοιμητήριο, αντικατοπτρίζοντας πλήρως και την κοινωνική ευαισθησία του Δήμου. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να εξεταστούν και περαιτέρω μέτρα ανακούφισης και ελάφρυνσης σε σχέση με τα προαναφερόμενα προτεινόμενα τέλη και 38

39 δικαιώματα, σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, σε κατοίκους και δημότες μας, εφόσον τούτου προβλεφθεί σε μια μελλοντική τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Νεκροταφείου. Στο σύνολο των ανωτέρω τελών θα παρέχεται έκπτωση 20% στους δημότες και μόνιμους κατοίκους του Δήμου. Η μόνιμη κατοικία θα αποδεικνύεται κατόπιν προσκόμισης στην αρμόδια υπηρεσία αντίγραφου της τελευταίας Φορολογικής Δήλωσης ή πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ στο όνομα του ενδιαφερόμενου και δικαιούχου της έκπτωσης. Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (μειοψήφησαν) ο κ. Α.Κόντος, ο οποίος απείχε από την ψηφοφορία, επιφυλασσόμενος να τοποθετηθεί επί του θέματος στην προσεχή Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου και οι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής και Γ.Αράπογλου, οι οποίοι καταψήφισαν. Ο τελευταίος προέβη στην κατωτέρω αιτιολόγηση για την καταψήφιση της εισήγησης: «Παραμένουμε πιστοί σε ό,τι δεσμευόμασταν κατά την προεκλογική περίοδο, από την οποία μόλις 6 μήνες έχουν περάσει, όπως ότι "εξασφαλίζουμε την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη οργάνωση του μηχανισμού είσπραξης εσόδων του Δήμου από όλες τις θεσμοθετημένες πηγές. Αξιοποιούμε την ακίνητη περιουσία για έσοδα και νέες εγκαταστάσεις. Τα έσοδα του Δήμου μπορούν να αυξηθούν, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις ή χαράτσια στους δημότες, κατοίκους ή επαγγελματίες της πόλης μας"». Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 182/ Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος. Κατά του θέματος δήλωσαν ότι τάσσονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής, Ι.Τομπούλογλου, Χ.Κοπελούσος, Γ.Αράπογλου, Ε.Πλάτανος, Β.Αγαγιώτου και Ν.Σιώρης (σύνολο 7), λευκό ψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι 39

40 κ.κ. Α.Κόντος και Κ.Ντάτσης (σύνολο 2), ενώ απείχε από την ψηφοφορία ο Δημ. Σύμβουλος κ. Μ.Κουτσάκης. Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα μέσω της αριθ. 182/ απόφασης Οικ. Επιτροπής εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 3 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου και έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (18 ΥΠΕΡ- 7 ΚΑΤΑ-2 ΛΕΥΚΑ-1 ΑΠΟΧΗ) Εγκρίνει την αναπροσαρμογή των τελών Δημοτικού Νεκροταφείου για το έτος (άρθρο 17 του σχετικού Κανονισμού Λειτουργίας), έτσι ώστε τελικά αυτά να καθορισθούν ως εξής : 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΦΗΣ (αύξηση) Α. Το δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο ορίζεται ως εξής: 1. Πολυτελείας 550,00 2. Ζώνη Α' 400,00 3. Ζώνη Β' 280,00 Β. Το δικαίωμα ταφής νεκρού σε τάφους τριετούς χρήσεως ορίζεται ως εξής: 1. Πολυτελείας 550,00 40

41 2. Ζώνη Α' 400,00 3. Ζώνη Β' 280,00 4. Ζώνη Γ' 120,00 2) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ (αύξηση) Α. Το δικαίωμα Ιεροπραξίας για ταφή σε οικογενειακό τάφο ορίζεται ως εξής: 1. Πολυτελείας 40,00 2. Ζώνη Α' 40,00 3. Ζώνη Β' 40,00 Β. Το δικαίωμα Ιεροπραξίας για ταφή σε τάφο τριετούς χρήσεως ορίζεται ως εξής: 1. Πολυτελείας 40,00 2. Ζώνη Α' 40,00 3. Ζώνη Β' 40,00 4. Ζώνη Γ' 40,00 Γ. Το δικαίωμα Ιεροπραξίας για μνημόσυνο ορίζεται ως εξής: 41

42 Ατομικό 30,00 Ομαδικό 15,00 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ (καταργείται) 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (καταργείται) 5. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (παραμένουν ως έχουν) Α. Τα τέλη καθαριότητας για ταφή σε τάφο τριετούς χρήσεως ορίζεται ως εξής: 1. Πολυτελείας 35,00 2. Ζώνη Α' 35,00 3. Ζώνη Β' 35,00 4. Ζώνη Γ' 35,00 Β. Τα τέλη καθαριότητας για μνημόσυνα ορίζονται ως εξής: Ατομικό 15,00 Ομαδικό 8,00 Γ. Τα τέλη καθαριότητας για παρατάσεις ταφής ορίζονται ως εξής: 42

43 4,00 / Δ. Τα τέλη καθαριότητας για οικογενειακούς τάφους ορίζονται ως εξής: 35,00 α) Η είσπραξη των τελών καθαριότητας οικογενειακών τάφων δύναται να προκαταβληθεί προαιρετικά μέχρι και πέντε (5) χρόνια με την τιμή τρέχοντος έτους. β) Η εξόφληση των τελών αυτής της παραγράφου πρέπει να γίνεται μέχρι 31 Μαρτίου τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής πέραν της 31 ης Μαρτίου, το ποσό προσαυξάνεται κατά 0,50 το, υπολογιζόμενης της καθυστέρησης από την 1 η Απριλίου και εντεύθεν. Το ποσό επιβάρυνσης θα δύναται να ανέλθει μέχρι σε ποσοστό 50% του συνολικού χρέους. 6. ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ (παραμένουν ως έχουν) Α. Το δικαίωμα για την παραχώρηση τάφου προς σύσταση διαδοχικού ταφείου διαρκούς χρήσεως το τ.μ. ορίζεται ως εξής : 1. Πολυτελείας Ζώνη Α' Ζώνη Β'

44 Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα παραχωρήσεως οικογενειακού τάφου, ο ενδιαφερόμενος οφείλει άμεσα, μετά από σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας Νεκροταφείου του Δήμου, να καταβάλει το ελάχιστο ποσό προκαταβολής, που ανέρχεται στο 40% της αξίας του τάφου. Το υπόλοιπο 60% μπορεί να δοθεί μετρητοίς ή το αργότερο σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Χαρτόσημο (3%) και Ο.Γ.Α. (0,60%). 7. ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ (ΕΚΤΑΦΗ) - ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΟΣΤΩΝ (παραμένουν ως έχουν) Α. Το δικαίωμα ανακομιδής οστών από τάφους τριετούς και οικογενειακούς ορίζεται ως εξής: 50,00 Β. Το δικαίωμα εναπόθεσης οστών σε οικογενειακό τάφο ορίζεται ως εξής: Δικαιούχοι 70,00 Μη Δικαιούχοι 140,00 Γ. Το δικαίωμα εναπόθεσης οστών σε τάφο τριετούς χρήσεως ορίζεται ως εξής: 44

45 35,00 Δ. Το δικαίωμα ταφής σε τάφους αδιάλυτων ορίζεται ως εξής: 60,00 / έτος 8. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ (παραμένουν ως έχουν) Α. Το δικαίωμα παράτασης ανακομιδής οστών ορίζεται ως εξής: 1.Πολυτελείας α εξάμηνο 32,00 / 2. Ζώνη Α' α εξάμηνο 24,00 / 3. Ζώνη Β' α εξάμηνο 16,00 / 4. Ζώνη Γ' 8,00 / α εξάμηνο Για το β εξάμηνο αυξάνεται κατά 5,00 /, δηλαδή : 1.Πολυτελείας β εξάμηνο 37,00 / 45

46 2. Ζώνη Α' β εξάμηνο 29,00 / 3. Ζώνη Β' β εξάμηνο 21,00 / 4. Ζώνη Γ' β εξάμηνο 13,00 / Για το γ και δ εξάμηνο αυξάνεται κατά 10,00 /, δηλαδή : 1.Πολυτελείας γ εξάμηνο 47,00 / 2. Ζώνη Α' γ εξάμηνο 39,00 / 3. Ζώνη Β' γ εξάμηνο 31,00 / 3. Ζώνη Γ' γ εξάμηνο 23,00 / 1.Πολυτελείας δ εξάμηνο 57,00 / 2. Ζώνη Α' δ εξάμηνο 49,00 / 46

47 3. Ζώνη Β' δ εξάμηνο 41,00 / 3. Ζώνη Γ' δ εξάμηνο 33,00 / Για το ε και στ εξάμηνο και για κάθε εξάμηνο πέρα αυτών αυξάνεται κατά 20,00 / 9. ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ Α. Το δικαίωμα φύλαξης οστών σε μεταλλικές οστεοθήκες (οστεοκιβώτια) ορίζεται ως εξής : 18,00 / έτος 1) Η είσπραξη των τιμών φύλαξης οστών σε μεταλλικές οστεοθήκες (οστεοκιβώτια) δύναται να προκαταβληθεί μέχρι και τρία (3) χρόνια με την τιμή τρέχοντος έτους. 2) Η εξόφληση των τιμών αυτής της παραγράφου πρέπει να γίνεται μέχρι τέλος κάθε λήξης της μεταλλικής οστεοθήκης τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής πέραν της λήξης αυτής, το ποσό προσαυξάνεται κατά 0,50 το, υπολογιζόμενης της καθυστέρησης από την 1 η του επομένου μηνός και εντεύθεν. Β. Το δικαίωμα φύλαξης οστών σε μαρμάρινες οστεοθήκες ορίζεται ως εξής : (αυξάνεται) 47

48 100,00 / έτος 1) Η είσπραξη των τιμών φύλαξης οστών σε μαρμάρινες οστεοθήκες δύναται να προκαταβληθεί μέχρι και τρία (3) χρόνια με την τιμή τρέχοντος έτους. 2) Η πληρωμή των τελών για μαρμάρινες οστεοθήκες όταν προκαταβάλλονται για 5ετία ορίζεται έκπτωση 10%. 3) Η εξόφληση των τιμών αυτής της παραγράφου πρέπει να γίνεται μέχρι τέλος κάθε λήξης της μαρμάρινης τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής πέραν της λήξης αυτής, το ποσό προσαυξάνεται κατά 1,00 το, υπολογιζόμενης της καθυστέρησης από την 1 η του επομένου μηνός και εντεύθεν. 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΝΕΚΡΩΝ (Αυξάνεται) Α. Το δικαίωμα παραμονής νεκρών ορίζεται ως εξής: Νεκροθάλαμος 20,00 Ψυγείο 1 Ο 24ωρο 40,00 Ψυγείο πέραν 50,00 24ωρου 11. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (παραμένουν ως έχουν) Α. Το δικαίωμα αμοιβής χορωδίας για κάθε ιεροτελεστία ορίζεται ως εξής: 40,00 48

49 Β. Το δικαίωμα συμμετοχής Δεσπότη για κάθε ιεροτελεστία ορίζεται ως εξής: 70,00 Γ. Το δικαίωμα συμμετοχής Αρχιμανδρίτη για κάθε ιεροτελεστία ορίζεται ως εξής: 30,00 Δ. Το δικαίωμα για άνοιγμα οικογενειακού τάφου ορίζεται ως εξής : 100,00 Ε. Το δικαίωμα ταφής νηπίου (5ετία) ορίζεται ως εξής: 55,00 ΣΤ. Το δικαίωμα παραχώρησης χρήσης εκκλησίας ορίζεται ως εξής: 35,00 Ζ. Το δικαίωμα αγοράς οστεοκιβωτίου ορίζεται ως εξής: 20,00 49

50 Με τις ως άνω προτεινόμενες αναπροσαρμογές, αποκαθίσταται εν μέρει το κόστος των κηδειών σε επίπεδα που πλησιάζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ως συνοπτικά στον κατωτέρω πίνακα περιγράφονται ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΦΗ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 550,00 40,00 35,00 625,00 Α 400,00 40,00 35,00 475,00 Β 280,00 40,00 35,00 355,00 Γ 120,00 40,00 35,00 195,00 αν και παραμένουν ακόμη εμφανώς σε χαμηλότερα επίπεδα με τις αντίστοιχες των όμορων Κοιμητηρίων, παρουσιάζουν πλέον μικρότερες αποκλίσεις. Επίσης διατηρούνται οι τιμές των υπολοίπων υπηρεσιών στα ίδια χαμηλά επίπεδα, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι ήδη επιβαρυμένοι προϋπολογισμοί των συναλλασσόμενων πολιτών με το Κοιμητήριο, αντικατοπτρίζοντας πλήρως και την κοινωνική ευαισθησία του Δήμου. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να εξεταστούν και περαιτέρω μέτρα ανακούφισης και ελάφρυνσης σε σχέση με τα προαναφερόμενα προτεινόμενα τέλη και δικαιώματα, σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, σε κατοίκους και δημότες, εφόσον τούτου προβλεφθεί σε μια μελλοντική τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Νεκροταφείου. Στο σύνολο των ανωτέρω τελών θα παρέχεται έκπτωση 20% στους δημότες και μόνιμους κατοίκους του Δήμου. Η μόνιμη κατοικία θα αποδεικνύεται κατόπιν προσκόμισης στην αρμόδια υπηρεσία αντίγραφου της τελευταίας Φορολογικής Δήλωσης ή πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ στο όνομα του ενδιαφερόμενου και δικαιούχου της έκπτωσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 216/. 50

51 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Κουμαριανός Ευάγγελος Καλαμπόκης Ιωάννης Γαβριηλίδης Γαβριήλ Ανανιάδης Νικόλαος Λάλος Αναγνώστου Μιχαήλ Παπαλουκά Ευτυχία Αναγνώστου Καρκάνη Αντωνία Παπακώστας Βασίλειος Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος Ρόκου Χαρίκλεια Δούλος Ορέστης Καλύβης Γεώργιος Γαλαζούλα Αλίκη Χαραμαρά Γεωργία Μανωλεδάκης Θεόδωρος Ανδρέου Χριστίνα Γεωργαμλής Λύσσανδρος Τομπούλογλου Ιωάννης Κοπελούσος Χρήστος Αράπογλου Γεώργιος Κόντος Απόστολος Ντάτσης Κωνσταντίνος Κουτσάκης Μιχαήλ Αγαγιώτου Βασιλική Σιώρης Νικόλαος Ακριβές Αντίγραφο Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ Λεβαντή Εμμανολία 51

52 Εσωτερική Διανομή : - Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου - Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Κοιμητηρίου - Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης - Γραφείο Γεν. Γραμματέα 52

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 21/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2183/6-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 21/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2183/6-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 239/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 239/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 238/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 22548/

Αρ. Απόφασης: 238/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 22548/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 135/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12935/24-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 135/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12935/24-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 42/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3494/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 42/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3494/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 104/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10955/28-5-2015

Αρ. Απόφασης: 104/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10955/28-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 49/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3577/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 49/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3577/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 102/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8593/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 102/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8593/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 101/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8590/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 101/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8590/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 208/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 208/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 202/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 21026/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 202/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 21026/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 226/2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 226/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 74/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5473/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 74/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5473/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 5/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 5/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 71/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5476/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 71/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5476/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 47/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3565/25-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 47/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3565/25-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 70/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 6024/31-3-2015

Αρ. Απόφασης: 70/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 6024/31-3-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 108/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11005/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 108/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11005/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εκπόνηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων»

ΘΕΜΑ: «Εκπόνηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 171/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18195/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 171/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18195/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 183/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 183/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 222/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 21047/3-12-2014

Αρ. Απόφασης: 222/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 21047/3-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 51/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3181/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 51/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3181/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 149/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 15582/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 149/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 15582/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τις προτεινόμενες θέσεις στον Α Π.Σ.Ν.Φ. και Α Π.Σ.Ν.Χ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 232/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 21005/

Αρ. Απόφασης: 232/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 21005/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 173/2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 173/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 197/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20665/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 197/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20665/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 172/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18194/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 172/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18194/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 154/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17303/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 154/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17303/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 176/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18247/10-9-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 176/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18247/10-9-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 120/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11082/2-6-2015

Αρ. Απόφασης: 120/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11082/2-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 191/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18429/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 191/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18429/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 207/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 21022/2-12-2014

Αρ. Απόφασης: 207/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 21022/2-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 122/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11084/2-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 122/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11084/2-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 26/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2415/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 26/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2415/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 34/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3267/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 34/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3267/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 99/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8585/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 99/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8585/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 152/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17301/

Αρ. Απόφασης: 152/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17301/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 89/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 7864/

Αρ. Απόφασης: 89/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 7864/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 92/2016

Αρ. Απόφασης: 92/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 25/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 25/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 75/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8054/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 75/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8054/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 113/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11011/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 113/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11011/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 213/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20893/

Αρ. Απόφασης: 213/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20893/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 153/ 2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17302/9-10-2014

Αρ. Απόφασης: 153/ 2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17302/9-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 41/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3493/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 41/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3493/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 93/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8562/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 93/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8562/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 229/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 229/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 209/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 209/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 33/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3385/24-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 33/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3385/24-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 238/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 22263/

Αρ. Απόφασης: 238/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 22263/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 13/2017. Αρ. Πρωτοκόλλου: 1924/

Αρ. Απόφασης: 13/2017. Αρ. Πρωτοκόλλου: 1924/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2013 κατ άρθρον 17 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου»

Θέμα : «Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2013 κατ άρθρον 17 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου» www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα : Δημ.Κοιμητηρίου Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 143 41 Ν.Φ. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 184/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18335/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 184/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18335/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 105/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11075/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 105/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11075/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 124/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12760/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 124/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12760/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 6/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2198/

Αρ. Απόφασης: 6/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2198/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ. Αρ. Απόφασης: 217/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20182/

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ. Αρ. Απόφασης: 217/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20182/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 217/2016 Αρ. Πρωτοκόλλου: 20182/18-10-2016 ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 203/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 21027/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 203/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 21027/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 16/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2194/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 16/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2194/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 223/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20261/

Αρ. Απόφασης: 223/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20261/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 98/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10424/

Αρ. Απόφασης: 98/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10424/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 81/2017. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8543/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 81/2017. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8543/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 290/2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 290/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 62/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5294/

Αρ. Απόφασης: 62/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5294/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 37/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3270/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 37/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3270/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Νέα Φιλαδέλφεια 29 / 10 /2014

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Νέα Φιλαδέλφεια 29 / 10 /2014 w w w. n e a f i l a d e l f e i a. g r ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 10/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2077/

Αρ. Απόφασης: 10/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2077/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 188/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18636/16-9-2015

Αρ. Απόφασης: 188/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18636/16-9-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 123/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11090/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 123/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11090/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 280/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 25897/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 280/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 25897/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 1/2017. Αρ. Πρωτοκόλλου: 1815/

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 1/2017. Αρ. Πρωτοκόλλου: 1815/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 212/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20169/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 212/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20169/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 229/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 23383/

Αρ. Απόφασης: 229/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 23383/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 273/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 24636/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 273/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 24636/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 172/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17804/

Αρ. Απόφασης: 172/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17804/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 146/2017. Αρ. Πρωτοκόλλου: 16943/

Αρ. Απόφασης: 146/2017. Αρ. Πρωτοκόλλου: 16943/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 18/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2409/10-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 18/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2409/10-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 67/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5612/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 67/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5612/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 165/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 15685/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 165/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 15685/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 115/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11078/2-6-2015

Αρ. Απόφασης: 115/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11078/2-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 160/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 15661/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 160/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 15661/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 82/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8145/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 82/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8145/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 185/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17549/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας του ήµου και τρόπου εκτέλεσης αυτής».

Αρ. Απόφασης: 185/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17549/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας του ήµου και τρόπου εκτέλεσης αυτής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 246/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 24085/

Αρ. Απόφασης: 246/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 24085/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 16/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 1524/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 16/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 1524/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτοκόλλου: 2609/14.03.2011

Αρ. Πρωτοκόλλου: 2609/14.03.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 33/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2609/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 82/2017. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8697/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 82/2017. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8697/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 97/2017. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10772/

Αρ. Απόφασης: 97/2017. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10772/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 231/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 21582/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 231/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 21582/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 177/2012

Αρ. Απόφασης: 177/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 167/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 16595/26-9-2014

Αρ. Απόφασης: 167/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 16595/26-9-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 167/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 16595/26-9-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 239/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 22545/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: «Καθορισµός αντικειµένων που θα φυλάσσονται στο χρηµατοκιβώτιο του ήµου»

Αρ. Απόφασης: 239/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 22545/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: «Καθορισµός αντικειµένων που θα φυλάσσονται στο χρηµατοκιβώτιο του ήµου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 18/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3374/

Αρ. Απόφασης: 18/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3374/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 77/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 7851/23-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 77/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 7851/23-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα