Leica SM2010 R. Μικροτόμος με ολισθητήρα. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Leica SM2010 R. Μικροτόμος με ολισθητήρα. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης"

Transcript

1 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica SM2010 R Μικροτόμος με ολισθητήρα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica SM2010 R, Έ κ δ. 1.4 Αναθ. C 09/2013, Ελληνικά Αρ. παραγγελίας: Αναθ. C Να φυλάσσεται πάντοτε πλησίον της συσκευής. Διαβάστε το προσεκτικά πριν από τη θέση της συσκευής σε λειτουργία.

2

3 ΥΠΟΔΕΙΞΗ Οι πληροφορίες, αριθμοί, υποδείξεις και αξιολογήσεις στο παρόν εγχειρίδιο αντιπροσωπεύουν τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, όπως μας έγιναν γνωστές μετά από σχολαστική έρευνα. Δεν έχουμε υποχρέωση τακτικής προσαρμογής του παρόντος εγχειριδίου σύμφωνα με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, ούτε την παροχή πρόσθετων εντύπων, ενημερώσεων κτλ. αυτού του εγχειριδίου στους πελάτες μας. Για λανθασμένες πληροφορίες, εικόνες, τεχνικές απεικονίσεις κτλ. που τυχόν περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο, δεν φέρουμε απολύτως καμία ευθύνη στο πλαίσιο του επιτρεπτού, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εθνικές νομικές διατάξεις. Ιδιαίτερα δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για περιουσιακές ζημιές ή άλλες επακόλουθες ζημιές που σχετίζονται με την τήρηση των οδηγιών ή άλλων πληροφοριών σε αυτό το εγχειρίδιο. Στοιχεία, σκαριφήματα, απεικονίσεις και λοιπές πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης δεν θεωρούνται, τόσο ως προς το περιεχόμενό τους όσο και ως προς τις τεχνικές τους λεπτομέρειες, εγγυημένα χαρακτηριστικά των προϊόντων μας. Επομένως, ισχύουν όλες οι εμπιστευτικές συμφωνίες μας με τους πελάτες μας. Η Leica διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και της διαδικασίας παραγωγής χωρίς προηγούμενη αναγγελία. Μόνον έτσι διασφαλίζεται η διαρκής βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών και της παραγωγής. Η παρούσα τεκμηρίωση προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι η Leica Biosystems Nussloch GmbH. Η αναπαραγωγή κειμένου και απεικονίσεων (έστω και τμηματικά) με εκτύπωση, φωτοτύπηση, μικροφιλμ, webcam (κάμερα υπολογιστή) ή άλλα μέσα -συμπεριλαμβανομένων όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων και μέσων επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη γραπτή άδεια της Leica Biosystems Nussloch GmbH. Ο αριθμός σειράς καθώς και το έτος παραγωγής αναγράφονται στην πινακίδα τύπου στην πίσω πλευρά της συσκευής. Leica Biosystems Nussloch GmbH Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Γερμανία Τηλ.: Φαξ: Διαδίκτυο: Κατασκευάστηκε κατ εντολή από την Leica Microsystems Ltd. Shanghai. Leica SM2010 R 1

4 Πίνακας περιεχομένων 1. Σημαντικές υποδείξεις Ασφάλεια Υποδείξεις ασφαλείας Υποδείξεις κινδύνων Εξαρτήματα της συσκευής και προδιαγραφές Γενική επισκόπηση - Μέρη της συσκευής Τεχνικά χαρακτηριστικά Θέση σε λειτουργία Παραδοτέο σύνολο Προϋποθέσεις τοποθεσίας εγκατάστασης Αποσυσκευασία Εγκατάσταση της συσκευής Τοποθέτηση του υποδοχέα μαχαιριού SN Τοποθέτηση του υποδοχέα λεπίδας SE Χειρισμός Χειριστήρια και η λειτουργία τους Ρύθμιση πάχους τομής Τροχός αδρής προώθησης Χειροκίνητη προώθηση Αυτόματη προώθηση Προσανατολιζόμενη διάταξη συγκράτησης του υποδοχέα δείγματος Σύσφιγξη του δείγματος στο σφιγκτήρα κασετών γενικής χρήσης (UKK) Σύσφιγξη λεπίδας μίας χρήσης Αντικατάσταση της πλάκας πίεσης Τοποθέτηση μαχαιριού Κοπή Αλλαγή δείγματος ή διακοπή της εργασίας Καθαρισμός και συντήρηση Καθαρισμός της συσκευής Προαιρετικά εξαρτήματα Επίλυση προβλημάτων Πιθανά προβλήματα Λειτουργικές βλάβες Εγγύηση και σέρβις Σημειώσεις Δήλωση απολύμανσης (Πρωτότυπο) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 1.4 Αναθ. C 09/2013

5 1. Σημαντικές υποδείξεις Σύμβολα στο κείμενο και ερμηνεία τους Υποδείξεις κινδύνων βρίσκονται μέσα σε γκρίζο πλαίσιο και συνοδεύονται από ένα προειδοποιητικό τρίγωνο. Η εργασία στη συσκευή επιτρέπεται να ξεκινήσει μόνο εφόσον ο χρήστης έχει προηγουμένως διαβάσει προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και έχει εξοικειωθεί με τις τεχνικές λεπτομέρειες της συσκευής. (5) Υποδείξεις, δηλ. σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη, βρίσκονται μέσα σε γκρίζο πλαίσιο και συνοδεύονται από το σύμβολο. Αριθμοί σε παρένθεση αναφέρονται στην αρίθμηση των θέσεων σε εικόνες. Κατασκευαστής Ημερομηνία κατασκευής Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας του Συμβουλίου 98/79/EΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων in-vitro διάγνωσης (IVD). In-vitro διαγνωστικό (IVD) ιατροτεχνολογικό προϊόν Λάβετε υπόψη το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Ενδεδειγμένη χρήση Η συσκευή Leica SM2010 είναι ένας χειροκίνητος μικροτόμος με ολισθητήρα για τη δημιουργία λεπτών τομών από δείγματα διαφορετικής σκληρότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εργαστήρια ρουτίνας και έρευνας στους τομείς της Βιολογίας, της Ιατρικής και στη βιομηχανία. Έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία τομών από μαλακά δείγματα παραφίνης αλλά και από πιο σκληρά δείγματα, με την προϋπόθεση ότι αυτά ενδείκνυνται για χειροκίνητη κοπή. Οποιαδήποτε άλλη χρήση της συσκευής θεωρείται μη επιτρεπτή! Τύπος συσκευής Όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ισχύουν μόνο για τον τύπο της συσκευής που επισημαίνεται στην πρώτη σελίδα. Στην πίσω πλευρά της συσκευής έχει τοποθετηθεί πινακίδα τύπου με τον αριθμό σειράς. Η παρακάτω εικόνα αποτελεί απλώς παράδειγμα και δείχνει μία ισχύουσα πινακίδα τύπου για αυτήν τη συσκευή. Αρ. παραγγελίας Αριθμός σειράς Απαιτούμενη κατάρτιση χρήστη Ο χειρισμός του Leica SM2010 R επιτρέπεται μόνο από εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο προσωπικό. Leica SM2010 R Εικ. 1 3

6 2. Ασφάλεια Λάβετε οπωσδήποτε υπόψη σας τις υποδείξεις ασφαλείας και κινδύνων του παρόντος κεφαλαίου. Διαβάστε τις ακόμη και αν είστε εξοικειωμένοι με το χειρισμό και τη χρήση μίας συσκευής Leica. 2.1 Υποδείξεις ασφαλείας Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης περιέχει σημαντικές υποδείξεις και πληροφορίες για την ασφάλεια λειτουργίας και τη συντήρηση της συσκευής. Αποτελεί σημαντικό μέρος της συσκευής, θα πρέπει δε να διαβαστεί σχολαστικά πριν από τη θέση της συσκευής σε λειτουργία και να φυλάσσεται κοντά στη συσκευή. Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/EΚ περί μηχανημάτων, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις διατάξεις ασφαλείας για εργαστηριακές συσκευές. Αποσκοπώντας στη διατήρηση αυτής της κατάστασης και στη διασφάλιση της ακίνδυνης λειτουργίας, ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του όλες τις υποδείξεις και τις προειδοποιητικές παρατηρήσεις που περιλαμβάνει το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πρέπει να συμπληρώνεται με κατάλληλες υποδείξεις, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται από τους υπάρχοντες εθνικούς κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων και για την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα του υπευθύνου φορέα. Ισχύουσες δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ θα βρείτε στο διαδικτυακή διεύθυνση: Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση ή η μετατροπή των διατάξεων προστασίας της συσκευής και των εξαρτημάτων. Το άνοιγμα και η επισκευή της συσκευής επιτρέπεται μόνο από τεχνικούς σέρβις με σχετική εξουσιοδότηση από τη Leica. 2.2 Υποδείξεις κινδύνων Οι διατάξεις ασφαλείας που έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή από τον κατασκευαστή συνιστούν μόνο τη βάση για την προστασία από ατυχήματα. Την κύρια ευθύνη για την πρόληψη ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της χρήσης της συσκευής φέρουν πρώτα απ' όλους ο υπεύθυνος της συσκευής, ο οποίος κατέχει την άδεια λειτουργίας της, καθώς επίσης και τα άτομα που έχει ορίσει για το χειρισμό, τη συντήρηση ή τον καθαρισμό της συσκευής. Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες υποδείξεις και προειδοποιητικές παρατηρήσεις. 4 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 1.4 Αναθ. C 09/2013

7 2. Ασφάλεια Υποδείξεις κινδύνων - Υποδείξεις ασφαλείας στην ίδια τη συσκευή Οι υποδείξεις ασφαλείας πάνω στη συσκευή, οι οποίες συνοδεύονται από ένα προειδοποιητικό τρίγωνο, σημαίνουν ότι κατά το χειρισμό ή την αντικατάσταση του αντίστοιχου τμήματος της συσκευής πρέπει να ακολουθούνται τα σωστά βήματα χειρισμού καθώς και όλα όσα περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα, τραυματισμοί και/ή ζημιές στη συσκευή/στα εξαρτήματα. Υποδείξεις κινδύνων - Μεταφορά και εγκατάσταση Μετά την αφαίρεση της συσκευής από τη συσκευασία της, η συσκευή επιτρέπεται να μεταφέρεται μόνο σε όρθια στάση. Πριν από τη μεταφορά πρέπει να ακινητοποιηθεί ο ολισθητήρας μαχαιριού με τον μοχλό ασφάλισης (23, εικ. 2)! Μην πιάνετε τη συσκευή από τον ολισθητήρα μαχαιριού, τον τροχό αδρής προώθησης ή το κουμπί ρύθμισης του πάχους τομής για να τη μεταφέρετε. Υποδείξεις κινδύνων - Εργασία με τη συσκευή Προσοχή κατά το χειρισμό με τα μαχαίρια του μικροτόμου και τις λεπίδες μιας χρήσης. Η κόψη είναι εξαιρετικά αιχμηρή και μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς! Φοράτε πάντοτε παπούτσια εργασίας και προστατευτικά γάντια! Μην αφήνετε ποτέ ένα μαχαίρι με την κόψη του στραμμένη προς τα επάνω και μην επιχειρήσετε ποτέ να πιάσετε ένα μαχαίρι όταν πέφτει! Φυλάσσετε τα μαχαίρια που δεν χρησιμοποιείτε στη θήκη τους! Συσφίγγετε πάντοτε πρώτα το δείγμα και ΜΕΤΑ το μαχαίρι. Πριν από οποιονδήποτε χειρισμό του μαχαιριού/λεπίδας και του δείγματος, πριν από οποιαδήποτε αλλαγή δείγματος καθώς και στα διαλείμματα εργασίας, ο ολισθητήρας μαχαιριού πρέπει να ακινητοπιείται και η κόψη του μαχαιριού να καλύπτεται με το προστατευτικό δακτύλων!. Φοράτε πάντοτε γυαλιά προστασίας και προστατευτική μάσκα κατά την κοπή εύθρυπτων δειγμάτων! Κίνδυνος από θραύσματα! Υποδείξεις κινδύνων - Συντήρηση και καθαρισμός Αφαιρείτε το μαχαίρι ή τη λεπίδα μίας χρήσης πριν από κάθε καθαρισμό! Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες που περιέχουν ακετόνη ή ξυλένιο για τον καθαρισμό! Απαγορεύεται η διείσδυση υγρών στο εσωτερικό της συσκευής κατά τον καθαρισμό της! Κατά το χειρισμό των μέσων καθαρισμού λαμβάνετε υπόψη σας τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή καθώς και τους κανονισμούς του εργαστηρίου! Leica SM2010 R 5

8 2. Ασφάλεια 2.3 Ενσωματωμένα συστήματα ασφαλείας Η συσκευή διαθέτει τις εξής διατάξεις ασφαλείας: Προστατευτικό δακτύλων (14) στον υποδοχέα Ολισθητήρας μαχαιριού ακινητοποιημένος λεπίδας/μαχαιριού. Διάταξη ακινητοποίησης ολισθητήρα μαχαιριού (23) για τον ολισθητήρα μαχαιριού Ολισθητήρας μαχαιριού ελεύθερος Διάταξη ακινητοποίησης ολισθητήρα μαχαιριού Ο ολισθητήρας μαχαιριού ακινητοποιείται με το μοχλό ασφάλισης (23), ο οποίος μανδαλώνει στα σημεία εμπλοκής της ράβδου (24), διατηρώντας έτσι τον ολισθητήρα μαχαιριού σε ασφαλή θέση. Η ράβδος διαθέτει 11 σημεία εμπλοκής, τα οποία απέχουν μεταξύ τους 10 mm. Προστατευτικό δακτύλων στον υποδοχέα λεπίδας 24 Ο υποδοχέας λεπίδας διαθέτει ένα μόνιμα ενσωματωμένο προστατευτικό δακτύλων (14). Με τον τρόπο αυτό μπορεί να καλυφθεί πλήρως η κόψη της λεπίδας (εικ. 3). 11 Εικ. 2 Πριν από κάθε αλλαγή μαχαιριού ή δείγματος, όπως και πριν από μεταφορά της συσκευής, πρέπει να ακινητοποιείτε τον ολισθητήρα μαχαιριού (11) με το μοχλό ασφάλισης (23). Προστατευτικό δακτύλων στον υποδοχέα λεπίδας 14 Προστατευτικό δακτύλων στον υποδοχέα μαχαιριού 14 Πριν από κάθε χειρισμό στη συσκευή ή το δείγμα, όπως και πριν από κάθε αλλαγή δείγματος καθώς και στα διαλείμματα εργασίας, πρέπει να καλύπτετε τον υποδοχέα λεπίδας/μαχαιριού με το προστατευτικό δακτύλων (14). Προσοχή! Μην βάλετε τα χέρια σας από κάτω στη λεπίδα εάν έχει εφαρμοστεί το προστατευτικό δακτύλων! Εικ. 3 6 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 1.4 Αναθ. C 09/2013

9 3. Εξαρτήματα της συσκευής και προδιαγραφές 3.1 Γενική επισκόπηση - Μέρη της συσκευής Μοχλός σύσφιξης μηχανισμού πλευρικής μετατόπισης Σφιγκτήρας κασετών γενικής χρήσης Βίδα ρύθμισης για τον προσανατολισμό στην κατεύθυνση κοπής Κύλινδρος δείγματος Κλιμακωτός τροχός για τη ρύθμιση του πάχους τομής Τροχός αδρής προώθησης Μοχλός χειροκίνητης προώθησης Υποδοχέας μαχαιριού SN Προστατευτικό δακτύλων στον υποδοχέα μαχαιριού Σφιγκτήρας σύσφιγξης HN40 Βίδα ρύθμισης για τον προσανατολισμό κάθετα στην κατεύθυνση κοπής Αφαιρούμενη λεκάνη υπολειμμάτων τομών Leica SM2010 R Εικ. 4 Μοχλός σύσφιγξης της λεπίδας Υποδοχέας λεπίδας SE Προστατευτικό δακτύλων στον υποδοχέα λεπίδας Σύστημα ταχείας σύσφιγξης για την υποδοχή των σφιγκτήρων δείγματος Μοχλός σύσφιγξης του προσανατολισμού δείγματος Ρυθμιζόμενα πέλματα συσκευής Κλίμακα γωνίας ελευθερίας Ασφάλιση ολισθητήρα μαχαιριού Εργονομική λαβή για την μετακίνηση του ολισθητήρα μαχαιριού Κουμπί ρύθμισης αυτόματης προώθησης Ολισθητήρας μαχαιριού Μαγνητικός συγκρατητής για τον ολισθητήρα μαχαιριού 7

10 3. Εξαρτήματα της συσκευής και προδιαγραφές 3.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά Γενικές πληροφορίες για τη συσκευή Εγκρίσεις: Τα σήματα έγκρισης που αφορούν τη συγκεκριμένη συσκευή αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 10 C έως + 40 C Σχετική υγρασία: έως 80 % μέγιστη, χωρίς συμπύκνωση Εύρος θερμοκρασίας κατά τη φύλαξη: + 5 C έως + 55 C Ατμοσφαιρική υγρασία φύλαξης: < 80 % Μικροτόμος Εύρος πάχους τομής: 0,5-60,0 µm Ρυθμίσεις πάχους τομής: μεταξύ 0,5-5,0 µm σε βήματα του 0,5 µm μεταξύ 5,0-10,0 µm σε βήματα του 1,0 µm μεταξύ 10,0-20,0 µm σε βήματα των 2,0 µm μεταξύ 20,0-60,0 µm σε βήματα των 5,0 µm Αυτόματη προώθηση δείγματος: από 0 έως 30 µm Συνολική διαδρομή δείγματος: περίπου 50 mm Ρύθμιση γωνίας ελευθερίας: 3 έως 10 Μέγιστο μέγεθος δείγματος: 50 x 60 x 40 mm Προσανατολισμός δείγματος στην κατεύθυνση κοπής: ± 8 εγκάρσια στην κατεύθυνση κοπής: ± 8 Κλίση: 0-45 στην κατεύθυνση κοπής Διαστάσεις και βάρη Πλάτος (με τροχό αδρής προώθησης και εργονομική λαβή): 390 mm Πλάτος (κυρίως σώμα): 256 mm Βάθος: 430 mm ύψος (συνολικό): 343 mm (με υποδοχέα λεπίδας) ύψος εργασίας (λάμα μαχαιριού): 255 mm (μετρημένο από το τραπέζι) βάρος (χωρίς προαιρετικά εξαρτήματα): περίπου 20 kg 8 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 1.4 Αναθ. C 09/2013

11 3. Εξαρτήματα της συσκευής και προδιαγραφές 3.3 Προδιαγραφές της συσκευής Η συσκευή Leica SM2010 R είναι ένας χειροκίνητος μικροτόμος με ολισθητήρα, σχεδιασμένος ως επιτραπέζια συσκευή που δεν χρήζει συχνής συντήρησης, με ολισθητήρα μαχαιριού οδηγούμενο σε τροχίσκους και με αυτόματη προώθηση του πάχους τομής. Σταθερή, απολύτως ευθυγραμμισμένη βασική κατασκευή με μικρομετρικό σύστημα σε κλειστό περίβλημα, με προστασία από διείσδυση υπολειμμάτων παραφίνης. Οι κατακόρυφοι οδηγοί των εγκάρσιων τροχίσκων διαθέτουν κάλυμμα και προστατεύονται με αυτόν τον τρόπο από εισχωρούντα υπολείμματα τομών. Η συσκευή διαθέτει μία εργονομικά βελτιστοποιημένη θέση για την κεφαλή του δείγματος, ενώ ο ελεύθερα μετακινούμενος ολισθητήρας μαχαιριού μπορεί να ακινητοποιείται με ασφάλεια σε βήματα των 10 mm. Ακριβής προσανατολισμός 8 XY με καθορισμένη μηδενική θέση. Ελεύθερα ρυθμιζόμενη εργονομική λαβή για την εύκολη μετακίνηση του ολισθητήρα. Το παράθυρο κοπής μπορεί να ρυθμιστεί στο μέγεθος του δείγματος. Το πάχος τομής μπορεί να ρυθμιστεί στο εύρος 0,5 µm έως 60 µm. Η αυτόματη προώθηση λειτουργεί στο εύρος 0,5 µm έως 30 µm. Χειροκίνητη προώθηση μέσω έλξης ή ώθησης του μοχλού προώθησης. Ανάλογα με τον εξοπλισμό, η συσκευή διαθέτει έναν υποδοχέα λεπίδας SE για λεπίδες μίας χρήσης ή έναν υποδοχέα μαχαιριού SN για κλασικά μαχαίρια. Ο υποδοχέας λεπίδας/μαχαιριού διαθέτει ενσωματωμένο προστατευτικό δακτύλων. Στον υποδοχέα μαχαιριού SN μπορεί επίσης να τοποθετηθεί ράβδος λεπίδας για την υποδοχή λεπίδων μίας χρήσης. Για τη ρύθμιση της γωνίας ελευθερίας δεν απαιτείται αφαίρεση του υποδοχέα μαχαιριού/λεπίδας μίας χρήσης. Αριστερόστροφη ή δεξιόστροφη κατεύθυνση περιστροφής του ελεύθερα μετακινούμενου τροχού αδρής προώθησης κατ' επιλογή. Στο σύστημα ταχείας αντικατάστασης μπορούν να τοποθετηθούν διαφορετικοί σφιγκτήρες δείγματος. Η συσκευή διαθέτει αντιστατική λεκάνη υπολειμμάτων μεγάλης χωρητικότητας. Leica SM2010 R 9

12 4. Θέση σε λειτουργία 4.1 Παραδοτέο σύνολο Ο βασικός εξοπλισμός του Leica SM2010 R περιλαμβάνει τα εξής: 1 βασική συσκευή SM2010 R λεκάνη υπολειμμάτων τομών σετ εργαλείων αποτελούμενο από κλειδί Allen μεγέθους κλειδί Allen μεγέθους εξαγωνικό κλειδί T γερμανικό κλειδί μεγέθους εφεδρικός μαγνήτης κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη ζευγάρι γάντια προστασίας, μέγεθος S εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης CD με το εγχειρίδιο σε διάφορες γλώσσες Τα παραγγελθέντα προαιρετικά εξαρτήματα συνοδεύουν την παραγγελία σας σε χωριστή χαρτονένια συσκευασία. Παρακαλείστε να συγκρίνετε προσεκτικά την παράδοση με το δελτίο αποστολής και την απόδειξη παραλαβής. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε αποκλίσεις, απευθυνθείτε αμέσως στην αρμόδια εταιρεία πωλήσεων της Leica. 4.2 Προϋποθέσεις τοποθεσίας εγκατάστασης Σταθερό, ελεύθερο δονήσεων τραπέζι εργαστηρίου με οριζόντια, επίπεδη επιφάνεια καθώς και δάπεδο χωρίς πρακτικά καθόλου δονήσεις. Δεν πρέπει να υπάρχει κοντά καμία συσκευή που να προκαλεί κραδασμούς. Σταθερή θερμοκρασία χώρου μεταξύ + 10 C και + 40 C. Ελεύθερη πρόσβαση στον τροχό αδρής προώθησης και στον ολισθητήρα μαχαιριού. Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε κλειστούς χώρους. 10 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 1.4 Αναθ. C 09/2013

13 4. Θέση σε λειτουργία 4.3 Αποσυσκευασία Ελέγξτε τη συσκευασία για τυχόν εξωτερικές ζημιές. Εάν διαπιστώσετε εξωτερικές ζημιές αναφέρετέ τις αμέσως στο διανομέα. 4.4 Εγκατάσταση της συσκευής Ανοίξτε τη συσκευασία. Αφαιρέστε το υλικό πλήρωσης. Αφαιρέστε όλα τα μέρη και το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Μην πιάνετε τη συσκευή από κινούμενα μέρη, τον ολισθητήρα μαχαιριού, τον τροχό αδρής προώθησης ή το κουμπί ρύθμισης του πάχους τομής για να τη μεταφέρετε. Εικ. 5 Για να σηκώσετε τη συσκευή, πιάστε την από το κάτω αριστερό και δεξί μέρος του περιβλήματος (εικ. 5), ανασηκώστε την από το διαμορφωμένο αφρώδες υλικό της συσκευασίας και αποθέστε την επάνω σε ένα σταθερό τραπέζι εργαστηρίου. Αφαιρέστε όλες τις κολλητικές ταινίες ασφαλούς μεταφοράς. Απασφάλιση της ασφάλειας μεταφοράς του ολισθητήρα μαχαιριού 11 Ο μοχλός ασφάλισης (23) χρησιμεύει ως ασφάλεια μεταφοράς για τον ολισθητήρα μαχαιριού. Στην καθημερινή πράξη χρησιμοποιείται για την ακινητοποίηση του ολισθητήρα μαχαιριού Εικ. 6 Leica SM2010 R 11

14 4. Θέση σε λειτουργία Οριζόντια ευθυγράμμιση της συσκευής Για την ασφαλή λειτουργία, όλα τα πέλματα της συσκευής πρέπει να ακουμπούν ομοιόμορφα στην επιφάνεια τοποθέτησης. Η εργοστασιακή ευθυγράμμιση του μικροτόμου είναι οριζόντια. Εάν η επιφάνεια τοποθέτησης στη θέση εγκατάστασης δεν είναι εντελώς επίπεδη / οριζόντια, η συσκευή θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί εκ νέου. Για το σκοπό αυτό, τα δύο πέλματα (25) της δεξιάς πλευράς της συσκευής μπορούν να ρυθμιστούν καθ' ύψος Για την ευθυγράμμιση, λύστε τα κόντρα παξιμάδια (26) με γερμανικό κλειδί μεγέθους 10. Ρυθμίστε τα πέλματα (25) με τρόπο που ο μικροτόμος να εδράζεται σταθερά στη θέση εγκατάστασης, όπως απαιτείται. Σφίξτε και πάλι τα κόντρα παξιμάδια. Εικ Ρύθμιση της εργονομικής λαβής Η εργονομική λαβή (12), με την οποία μετακινείται ο ολισθητήρας μαχαιριού μπορεί να ρυθμιστεί εξατομικευμένα σε εργονομική θέση λαβής. Για να το κάνετε, λύστε με κλειδί Allen μεγέθους 6 (28) τη βίδα στήριξης (10). Στρέψτε τη λαβή (12) στην επιθυμητή θέση και σφίξτε πάλι τη βίδα (10). Εικ Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 1.4 Αναθ. C 09/2013

15 4. Θέση σε λειτουργία 4.5 Τοποθέτηση του υποδοχέα μαχαιριού SN Εγκατάσταση της ενδιάμεσης πλάκας Ακινητοποιήστε τον ολισθητήρα μαχαιριού (11) με το μοχλό ασφάλισης (23) ώστε να μην μπορεί να κινηθεί. 60 Η ενδιάμεση πλάκα (60), η οποία προορίζεται για τον υποδοχέα μαχαιριού SN, τοποθετείται στην επιφάνεια προσάρτησης (62) του ολισθητήρα μαχαιριού (11). 23 Σημαντικό! Η επιφάνεια προσάρτησης πρέπει να είναι απολύτως καθαρή και στεγνή. Δεν επιτρέπεται να επικάθονται ξένα σώματα επάνω της. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να δημιουργούνται ακάθαρτες τομές. 11 Εικ Τοποθετήστε την ενδιάμεση πλάκα επάνω στην επιφάνεια προσάρτησης όπως φαίνεται στην εικόνα 9. Προσέξτε ώστε οι δύο σημάνσεις (65) να βρίσκονται επάνω και να είναι στραμμένες προς τα πίσω Εισαγάγετε τις πέντε βυθιζόμενες βίδες ( ) στις οπές και με τη βοήθεια ενός εξάγωνου κλειδιού T25 (63) βιδώστε τις σταυρωτά (η διαδοχή απεικονίζεται στην εικ. 10) Εικ. 10 Leica SM2010 R 13

16 4. Θέση σε λειτουργία Τοποθέτηση του υποδοχέα μαχαιριού SN (συνέχεια) 66 Στερέωση του υποδοχέα μαχαιριού 67 Για τον υποδοχέα μαχαιριού SN (67) έχουν προβλεφθεί δύο οπές (64), και επομένως δύο διαφορετικές θέσεις εγκατάστασης για διαφορετικές απαιτήσεις κοπής Εικ. 11 Πιέστε το μοχλό σύσφιγξης (66) του υποδοχέα μαχαιριού (67) προς τα κάτω και με το κάτω σπείρωμα (66.1) περιστρέψτε το μέσα σε μια από τις δύο οπές (64.1 ή 64.2, εικ. 11) της ενδιάμεσης πλάκας (60). 66 Συνεχίστε να περιστρέφετε το μοχλό σύσφιγξης (66) δεξιόστροφα, έως ότου ο υποδοχέας μαχαιριού βιδωθεί σφιχτά (εικ. 12) Ο μοχλός σύσφιγξης (66) διαθέτει μία πλαστική λαβή, η οποία μπορεί να περιστραφεί στην εκάστοτε βολικότερη θέση. Για να το κάνετε, τραβήξτε τη λαβή προς τα επάνω για να έλθει στην επιθυμητή θέση (εικ. 12). Μόλις την αφήσετε, μανδαλώνει αυτόματα. Εικ Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 1.4 Αναθ. C 09/2013

17 4. Θέση σε λειτουργία Τοποθέτηση του υποδοχέα μαχαιριού SN (συνέχεια) Λεπτομέρεια: Κλίμακα ρύθμισης της γωνίας ελευθερίας. 71 Ρύθμιση της γωνίας ελευθερίας (εικ. 13) Λύστε την κονδυλωτή βίδα (69). Ρυθμίστε την επιθυμητή γωνία με το μοχλό ρύθμισης (70) σύμφωνα με την κλίμακα γωνίας ελευθερίας (71). Η άνω ακμή (73, κόκκινο βέλος στην εικ. 13) του μοχλού (70) πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την ενδεικτική γραμμή των επιλεγμένων μοιρών. Για τη σταθεροποίηση της ρύθμισης σφίξτε και πάλι την κονδυλωτή βίδα (69). 72 Η γωνία ελευθερίας μπορεί να ρυθμιστεί ακόμη και αν έχει τοποθετηθεί μαχαίρι. 69 Για να το κάνετε, χαλαρώστε λίγο τις δύο βίδες σύσφιγξης του μαχαιριού (72) και αν χρειάζεται χαλαρώστε επίσης την κονδυλωτή βίδα (69). Ρυθμίστε την επιθυμητή γωνία με τον τρόπο που περιγράφηκε. Για τη σταθεροποίηση της ρύθμισης σφίξτε και πάλι την κονδυλωτή βίδα (69). 70 Εικ Κλίση του υποδοχέα μαχαιριού SN Λύστε το μοχλό σύσφιγξης (66). Ρυθμίστε την επιθυμητή κλίση στην κλίμακα (55.1) της πίσω πλευράς του υποδοχέα μαχαιριού (67) (κεκλιμένη θέση του υποδοχέα μαχαιριού ως προς την κατεύθυνση κοπής). 67 Στην ενδιάμεση πλάκα (60) υπάρχει μία ενδεικτική γραμμή (68.2) ως σημείο αναφοράς για τη βαθμίδωση της ρύθμισης κλίσης. Για τη σταθεροποίηση, σφίξτε το μοχλό σύσφιγξης (66) στην επιθυμητή θέση Εικ Leica SM2010 R 15

18 4. Θέση σε λειτουργία 4.6 Τοποθέτηση του υποδοχέα λεπίδας SE Ο υποδοχέας λεπίδας SE ενδείκνυται για συμβατικές λεπίδες μίας χρήσης όλων των συνήθων κατασκευαστών. Διατίθεται σε δύο παραλλαγές, για λεπίδες χαμηλού και υψηλού προφίλ. Ο υποδοχέας λεπίδας SE διαθέτει δυνατότητα πλάγιας μετατόπισης για την εκμετάλλευση ολόκληρου του πλάτους της λεπίδας Εικ. 15 Τοποθέτηση της αυλακωτής πλάκας Ακινητοποιήστε τον ολισθητήρα μαχαιριού (11) με το μοχλό ασφάλισης (23) ώστε να μην μπορεί να κινηθεί. Η αυλακωτή πλάκα (50), η οποία προορίζεται για τον υποδοχέα λεπίδας SN, τοποθετείται στην επιφάνεια προσάρτησης (62) του ολισθητήρα μαχαιριού (11) Σημαντικό! Η επιφάνεια προσάρτησης πρέπει να είναι απολύτως καθαρή και στεγνή. Δεν επιτρέπεται να επικάθονται ξένα σώματα επάνω της. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να δημιουργούνται ακάθαρτες τομές. Τοποθετήστε την αυλακωτή πλάκα επάνω στην επιφάνεια προσάρτησης όπως φαίνεται στην εικ. 15. Προσέξτε ώστε, η αυλάκωση (54) για την εισαγωγή του υποδοχέα λεπίδας να είναι στραμμένη με τη στρογγυλή οπή εισαγωγής (56) για το τεμάχιο Τ προς τα εμπρός (εικ. 16). 56 Εικ. 16 Εισάγετε τις έξι βυθιζόμενες βίδες ( ) στις οπές και με τη βοήθεια ενός κλειδιού Allen T 25 (63) βιδώστε τις σταυρωτά (η διαδοχή απεικονίζεται στην εικ. 16). 16 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 1.4 Αναθ. C 09/2013

19 4. Θέση σε λειτουργία Τοποθέτηση του υποδοχέα λεπίδας SE (συνέχεια) Τοποθέτηση του υποδοχέα λεπίδας SE Το πώμα (18) προορίζεται για την σφράγιση της οπής εισαγωγής (56) του τεμαχίου T στην αυλακωτή πλάκα, ώστε να μην συσσωρεύονται σε αυτό το σημείο υπολείμματα κοπής. Εικ. 17 Τοποθετήστε τον υποδοχέα λεπίδας (9) επάνω στην αυλακωτή πλάκα (50 ) με τρόπο που το τεμάχιο T(53) της κάτω πλευράς να εισαχθεί στην εγκοπή (54) Σπρώξτε τον υποδοχέα λεπίδας εντελώς προς τα πίσω, έτσι ώστε το τεμάχιο Τ να μπορεί να εισαχθεί στη στρογγυλή οπή εισαγωγής (56). Περιστρέψτε κατόπιν τον υποδοχέα λεπίδας (9) κατά 90 περίπου (εικ. 18) και εισαγάγετε το πώμα (18) που φράσσει την οπή εισαγωγής (56) και βιδώστε το σφικτά με τη βοήθεια εξαγωνικού κλειδιού T25 (63). Για τη σύσφιγξη του υποδοχέα λεπίδας στην αυλακωτή πλάκα, βιδώστε σφικτά τη βίδα (52) στην πίσω πλευρά της βάσης του υποδοχέα λεπίδας (17) με ένα κλειδί Allen μεγέθους 6 (εικ. 19). Εικ. 18 Leica SM2010 R 17

20 4. Θέση σε λειτουργία Τοποθέτηση του υποδοχέα λεπίδας SE (συνέχεια) Κλίση του υποδοχέα λεπίδας SE Λύστε τη βίδα εξάγωνης κεφαλής (52) στην πίσω πλευρά της βάσης υποδοχέα λεπίδας με κλειδί Allen μεγέθους 6. Στρέψτε τον υποδοχέα λεπίδας στην επιθυμητή κατεύθυνση. Ρυθμίστε την επιθυμητή κλίση στην κλίμακα (55.1) της πίσω πλευράς του υποδοχέα λεπίδας (67) (κεκλιμένη θέση του υποδοχέα λεπίδας ως προς την κατεύθυνση κοπής). Στην αυλακωτή πλάκα (60) υπάρχει μία ενδεικτική γραμμή (55.2) ως σημείο αναφοράς για τη βαθμίδωση της ρύθμισης κλίσης. Για να σταθεροποιήσετε, σφίξτε τη βίδα (52) στην επιθυμητή θέση. 19 Εικ. 19 Πλάγια μετατόπιση Η δυνατότητα πλάγιας μετατόπισης επιτρέπει τη χρήση ολόκληρου του μήκους της κόψης της λεπίδας, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή των ρυθμίσεων του υποδοχέα λεπίδας. Για να μετατοπίσετε τη ράβδο λεπίδας, φέρτε το μοχλό σύσφιγξης της πλάγιας μετατόπισης (19) στο αψιδωτό τμήμα προς τα δεξιά, στην "ανοικτή" θέση. Τώρα μπορείτε να μετατοπίσετε τη ράβδο λεπίδας (20) προς τα πλάγια. Για να συσφίγξετε, στρέψτε και πάλι το μοχλό (19) προς τα αριστερά Οι δύο τριγωνικές σημάνσεις (27) επισημαίνουν το επιτρεπτό εύρος πλάγιας μετατόπισης της ράβδου λεπίδας - σε σχέση με την κυκλική σήμανση (27.1). Εικ Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 1.4 Αναθ. C 09/2013

21 4. Θέση σε λειτουργία Τοποθέτηση του υποδοχέα λεπίδας SE (συνέχεια) Ρύθμιση γωνίας ελευθερίας και κλίσης Προσοχή! Αφαιρείτε πάντοτε τη λεπίδα πριν από τη ρύθμιση της γωνίας ελευθερίας. Το προστατευτικό δακτύλων δεν παρέχει καμία προστασία εάν πιάσετε τη λεπίδα από κάτω (γύρω από τον υποδοχέα λεπίδας). 13 Λεπτομέρεια: Κλίμακα για τη ρύθμιση της γωνίας ελευθερίας. 17 Οι γραμμικές σημάνσεις (0 έως 10 ) για την ρύθμιση της γωνίας ελευθερίας (43.1) βρίσκονται στη δεξιά πλευρά του αψιδωτού τμήματος (13). Στη δεξιά πλευρά της βάσης του υποδοχέα μαχαιριού (17) βρίσκεται ακόμη μία γραμμική σήμανση (43.2) ως σημείο αναφοράς για τη ρύθμιση της γωνίας ελευθερίας. Χαλαρώστε τη βίδα (15) με κλειδί Allen μεγέθους 4 έως ότου μπορεί να μετακινηθεί το αψιδωτό τμήμα (13). Μετακινήστε το αψιδωτό τμήμα με τον υποδοχέα λεπίδας με βάση τις γραμμικές σημάνσεις, έως ότου επιτύχετε την επιθυμητή ρύθμιση. Παράδειγμα: Στη λεπτομερή εικόνα φαίνεται γωνία ελευθερίας Η συνιστώμενη ρύθμιση της γωνίας ελευθερίας για τον υποδοχέα λεπίδας βρίσκεται στο εύρος των 4 περίπου Κρατήστε τον υποδοχέα λεπίδας σε αυτήν τη θέση και σφίξτε πάλι τη βίδα (15) σύσφιγξης. Εικ. 21 Leica SM2010 R 19

22 4. Θέση σε λειτουργία 4.6 Τοποθέτηση του σφιγκτήρα κασετών γενικής χρήσης Ο προσανατολισμός δείγματος επιτρέπει εύκολη διόρθωση της θέσης της επιφάνειας δείγματος με τοποθετημένο δείγμα. 40 Στο σύστημα ταχείας σύσφιγξης (29) μπορούν να τοποθετηθούν όλοι οι σφιγκτήρες δείγματος που διατίθενται ως προαιρετικά εξαρτήματα (ανατρέξτε σχετικά στο Κεφάλαιο 7 "Προαιρετικά εξαρτήματα") Για να το κάνετε, ενεργήστε ως εξής: Οδηγήστε την κεφαλή δείγματος (40) στην κάτω τελική θέση περιστρέφοντας τον τροχό αδρής προώθησης (36). 39 Για να αναιρέσετε τη σύσφιγξη, στρέψτε τη βίδα (37) του συστήματος ταχείας σύσφιγξης (29) αριστερόστροφα με κλειδί Allen μεγέθους 4 (39) Σπρώξτε τον οδηγό (42) του σφιγκτήρα κασετών γενικής χρήσης (41) από τα αριστερά στο σύστημα ταχείας σύσφιγξης (29) μέχρι τέλους. Για τη σύσφιγξη του σφιγκτήρα κασετών περιστρέψτε τη βίδα (37) δεξιόστροφα μέχρι τέλους, με κλειδί Allen μεγέθους Επειδή όλοι οι σφιγκτήρες δείγματος, που διατίθενται ως προαιρετικά εξαρτήματα, διαθέτουν τον ίδιο οδηγό στην πίσω πλευρά, η τοποθέτησή τους πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στο παρόν παράδειγμα του σφιγκτήρα κασετών γενικής χρήσης. Εικ Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 1.4 Αναθ. C 09/2013

23 5. Χειρισμός 5.1 Χειριστήρια και η λειτουργία τους Ρύθμιση πάχους τομής Το πάχος τομής ρυθμίζεται με περιστροφή του κλιμακωτού τροχού (33) στην αριστερή πλευρά του μικροτόμου. Ο κλιμακωτός τροχός διαθέτει μία θέση εμπλοκής για κάθε τιμή που μπορεί να ρυθμιστεί. Εύρος ρύθμισης: 0,5-60 µm από 0,5-5,0 µm με βήματα του 0,5 µm από 5,0-10,0 µm με βήματα του 1,0 µm από 10,0-20,0 µm με βήματα των 2,0 µm από 20,0-60,0 µm με βήματα των 5,0 µm Το επιλεγμένο πάχος τομής (στην κλίμακα) πρέπει να συμφωνεί με τον κόκκινο δείκτη (38) Τροχός αδρής προώθησης Η αδρή προώθηση προορίζεται για την ταχεία κάθετη μετακίνηση του δείγματος προς τα επάνω - προς το μαχαίρι - και προς τα κάτω - μακριά από το μαχαίρι. Ο τροχός αδρής προώθησης (36) διαθέτει ένα μοχλό επιλογής κατεύθυνσης (37) με τον οποίο μπορείτε να επιλέξετε την κατεύθυνση περιστροφής "προς το επάνω" (κίνηση προώθησης του δείγματος προς το μαχαίρι). Θέση του μοχλού επιλογής κατεύθυνσης για την προώθηση: Η δεξιόστροφη περιστροφή οδηγεί το δείγμα προς το μαχαίρι. Η αριστερόστροφη περιστροφή οδηγεί το δείγμα προς το μαχαίρι. Εικ. 23 Ουδέτερη: Η περιστροφή του τροχού αδρής προώθησης δεν επιφέρει προώθηση. Ο τροχός αδρής προώθησης δεν περιστρέφεται κατά την κοπή. Leica SM2010 R 21

24 5. Χειρισμός Χειροκίνητη προώθηση Ο μοχλός (35) χειροκίνητης προώθησης βρίσκεται στα δεξιά της συσκευής. Κάθε σπρώξιμο ή τράβηγμα του μοχλού επιφέρει προώθηση για την προπαρασκευαστική κοπή ή την κοπή σύμφωνα με την τιμή που έχει οριστεί στον κλιμακωτό τροχό (33) Αυτόματη προώθηση Η θέση του κουμπιού ρύθμισης (22) καθορίζει το σημείο της κίνησης του ολισθητήρα μαχαιριού, στον οποίο λαμβάνει χώρα η αυτόματη προώθηση. Θα πρέπει να βρίσκεται αμέσως πριν από το δείγμα Εικ. 24 Η αυτόματη προώθηση λειτουργεί μόνο για πάχος τομής έως 30 µm. Όλες οι πέραν αυτής της τιμής ρυθμισμένες τιμές δεν έχουν οριστεί Για τη ρύθμιση της αυτόματης προώθησης, μετακινήστε τη λεπίδα/το μαχαίρι (6) έως λίγο πριν το δείγμα (5) (εικ. 25) και ακινητοποιήστε τη λεπίδα/το μαχαίρι σε αυτήν τη θέση με το μοχλό ασφάλισης (23). Λύστε το κουμπί ρύθμισης (22) και σπρώξτε προς τα πίσω έως ότου αισθανθείτε αντίσταση. Σφίξτε το πάλι σε αυτήν τη θέση. Για την ακριβή εργασία με την αυτόματη προώθηση, ο ολισθητήρας μαχαιριού πρέπει να κινηθεί πέραν της θέσης του κουμπιού ρύθμισης. Όταν το κουμπί ρύθμισης ακινητοποιηθεί (22) στην πλήρως πρόσθια (αριστερή) θέση (εικ. 25), δεν εκτελείται προώθηση. Εικ Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 1.4 Αναθ. C 09/2013

25 5. Χειρισμός Προσανατολιζόμενη διάταξη συγκράτησης του υποδοχέα δείγματος Στο μηχανισμό ταχείας σύσφιγξης (29) της προσανατολιζόμενος διάταξης συγκράτησης του υποδοχέα δείγματος μπορούν να τοποθετηθούν όλοι οι σφιγκτήρες δείγματος που διατίθενται ως προαιρετικά εξαρτήματα. 29 Ο προσανατολισμός δείγματος επιτρέπει εύκολη διόρθωση της θέσης της επιφάνειας δείγματος με τοποθετημένο δείγμα Προσανατολισμός του δείγματος Για την αναίρεση της σύσφιγξης, περιστρέψτε τον έκκεντρο μοχλό (34) προς τα επάνω (έως ότου αισθανθείτε το σημείο εμπλοκής (μανδάλωσης)). Προσοχή! Η περαιτέρω περιστροφή προς τα αριστερά οδηγεί και πάλι σε σύσφιγξη του προσανατολισμού! Με τη βίδα ρύθμισης (30) προσανατολίζετε το δείγμα στην κατεύθυνση κοπής, ενώ με τη βίδα ρύθμισης (31) προσανατολίζετε το δείγμα εγκάρσια στην κατεύθυνση κοπής. Κάθε περιστροφή της βίδας δίνει κλίση στο δείγμα κατά 2. Συνολικά μπορούν να πραγματοποιηθούν 4 περιστροφές = 8 σε κάθε κατεύθυνση. Η ακρίβεια κυμαίνεται στο ± 0,5 περίπου. Για την καλύτερη εκτίμηση, μετά από κάθε πλήρη περιστροφή της βίδας ρύθμισης ακολουθεί ένα αισθητό σημείο εμπλοκής. Για τη σταθεροποίηση του προσανατολισμού περιστρέψτε τον έκκεντρο μοχλό (34) προς τα πίσω. Εικ. 26 Ένδειξη της μηδενικής θέσης Για την καλύτερη ένδειξη της μηδενικής θέσης, κάθε βίδα ρύθμισης (30, 31) διαθέτει μία κόκκινη σήμανση (32). Όταν και οι δύο σημάνσεις είναι ορατές και ταυτόχρονα και οι δύο βίδες ρύθμισης βρίσκονται σε μηδενική θέση (σημείο εμπλοκής!), ο προσανατολισμός δείγματος βρίσκεται σε μηδενική θέση (0 ). Leica SM2010 R 23

26 5. Χειρισμός 5.2 Σύσφιγξη του δείγματος στο σφιγκτήρα κασετών γενικής χρήσης (UKK) Προσοχή! Συσφίγγετε πάντοτε πρώτα το δείγμα και ΜΕΤΑ το μαχαίρι ή τη λεπίδα. Πριν από οποιονδήποτε χειρισμό του μαχαιριού/λεπίδας και του δείγματος, πριν από οποιαδήποτε αλλαγή δείγματος καθώς και στα διαλείμματα εργασίας, ο ολισθητήρας μαχαιριού πρέπει να ακινητοποιείται και η κόψη του μαχαιριού/της λεπίδας να καλύπτεται με το προστατευτικό δακτύλων! Φέρτε το σφιγκτήρα κασετών (41) στην κατώτατη θέση περιστρέφοντας τον τροχό αδρής προώθησης. Ακινητοποιήστε τον ολισθητήρα μαχαιριού με το μοχλό ασφάλισης (23). Καλύψτε την κόψη της λεπίδας τοποθετώντας το προστατευτικό δακτύλων (14) με δεξιά κατεύθυνση. 45 Πιέστε το μοχλό σύσφιγξης (44) προς τα επάνω για να ανοίξετε το σφιγκτήρα. Τοποθετήστε την κασέτα (45) στο σφιγκτήρα κασετών. Αφήστε το μοχλό (44) για να σφίξετε την κασέτα. Εικ. 27 Στο σφιγκτήρα κασετών γενικής χρήσης μπορούν να τοποθετηθούν τυπικές κασέτες στην κατεύθυνση κοπής ή εγκάρσια στην κατεύθυνση κοπής. 24 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 1.4 Αναθ. C 09/2013

27 5.3 Σύσφιγξη λεπίδας μίας χρήσης Εικ. 28 Τοποθέτηση λεπίδας (εικ. 28) 5. Χειρισμός Προσοχή κατά το χειρισμό με τα μαχαίρια του μικροτόμου και τις λεπίδες μιας χρήσης. Η κόψη είναι εξαιρετικά αιχμηρή και μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς! Πριν την τοποθέτηση λεπίδας πρέπει να έχει τοποθετηθεί ο υποδοχέας λεπίδας στη συσκευή! Σπρώξτε το προστατευτικό δακτύλων (14) προς τα δεξιά και στρέψτε το μοχλό (46) προς τα επάνω για να αναιρέσετε τη σύσφιγξη της πλάκας πίεσης (48). Αναδιπλώστε τον οδηγό εισαγωγής (57) προς τα κάτω. Προσαρτήστε τον διανεμητή (4) με τις λεπίδες μίας χρήσης στα πλάγια (βλ. εικόνα) και ωθήστε τη λεπίδα (6) μέσα στον υποδοχέα λεπίδας. Σπρώξτε προσεκτικά τη λεπίδα στην οριστική της θέση με τη βοήθεια της λαβής ενός πινέλου (47). Η εγκοπή (49) διευκολύνει την πλήρη ώθηση της λεπίδας κάτω από την πλάκα πίεσης. Πιέστε το μοχλό προς τα κάτω (46) για να συσφίγξετε τη λεπίδα. Λάβετε υπόψη ότι η λεπίδα πρέπει οπωσδήποτε να συσφιχτεί παράλληλα προς την πρόσθια ακμή της πλάκας πίεσης. Οδηγός εξαγωγής (εικ. 29) Για την εξαγωγή μίας χρησιμοποιημένης λεπίδας (6) υπάρχει ο οδηγός εξαγωγής. Λύστε το μοχλό σύσφιγξης (46) της πλάκας πίεσης (48). Σπρώξτε το προστατευτικό δακτύλων (14) προς τα αριστερά, κρατώντας το μαύρο κουμπί (51) πατημένο. Με τον τρόπο αυτό, η λεπίδα εξάγεται προς τα πλάγια για να μπορέσει κατόπιν να αφαιρεθεί χωρίς πρόβλημα. Leica SM2010 R Εικ

28 5. Χειρισμός 5.4 Αντικατάσταση της πλάκας πίεσης Μπορείτε να αλλάξετε τον εξοπλισμό της υποδοχή λεπίδας SE από λεπίδες χαμηλού προφίλ σε λεπίδες υψηλού προφίλ - και το αντίστροφο. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αντικατασταθεί η πλάκα πίεσης (48) και ο κατάλληλος οδηγός εισαγωγής (57). 57 Εικ Ενεργήστε ως εξής για την αντικατάσταση: Σπρώξτε το προστατευτικό δακτύλων (14) προς τα δεξιά και στρέψτε το μοχλό (46) προς τα επάνω για να αναιρέσετε τη σύσφιγξη της πλάκας πίεσης (48). Βγάλτε τώρα προσεκτικά τον οδηγό εισαγωγής (57) τραβώντας τον προς τα αριστερά (εικ. 30). Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε την πλάκα πίεσης (48) (εικ. 31). Για την τοποθέτηση μίας διαφορετικής πλάκας πίεσης, ενεργήστε με την αντίστροφη σειρά. Χρησιμοποιείτε την πλάκα πίεσης μόνο μαζί με τον εκάστοτε κατάλληλο οδηγό εισαγωγής. Εικ. 31 Κιτ πλακών πίεσης Πλάκα πίεσης Οδηγός εισαγωγής 57 Εικ. 32 Η βίδα με εγκοπή (21) στην πλάκα πίεσης έχει τοποθετηθεί και επικολληθεί εργοστασιακά. Δεν επιτρέπονται χειρισμοί σε αυτήν. 26 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 1.4 Αναθ. C 09/2013

29 5. Χειρισμός 5.5 Τοποθέτηση μαχαιριού Προσοχή κατά το χειρισμό με τα μαχαίρια του μικροτόμου και τις λεπίδες μιας χρήσης. Η κόψη είναι εξαιρετικά αιχμηρή και μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς! Πριν την τοποθέτηση λεπίδας πρέπει να έχει τοποθετηθεί ο υποδοχέας λεπίδας στη συσκευή! 11 Εικ. 33 Ακινητοποιήστε τον ολισθητήρα μαχαιριού (11) με το μοχλό ασφάλισης (23). Βεβαιωθείτε πως ο υποδοχέας μαχαιριού έχει στερεωθεί με το μοχλό σύσφιγξης (66) και πως η κονδυλωτή βίδα έχει βιδωθεί σφικτά (69). 72 Σπρώξτε το προστατευτικό δακτύλων (67) προς τα δεξιά και χαλαρώστε τις βίδες σύσφιγξης (70) έως ότου μπορεί να τοποθετηθεί μαχαίρι. 67 Βγάλτε το μαχαίρι από τη θήκη και εισάγετέ το προσεκτικά. Σφίξτε εναλλάξ τις δύο βίδες σύσφιγξης (72) έως ότου και οι δύο έχουν σφιχτεί και καλύπτουν το μαχαίρι με το προστατευτικό δακτύλων. Για τη σύσφιγξη μίας ράβδου λεπίδας ενεργήστε με τον ίδιο τρόπο. Εικ. 34 Leica SM2010 R 27

30 5. Χειρισμός 5.6 Κοπή Προπαρασκευαστική κοπή του δείγματος (trimming) 14 Κατά την προπαρασκευαστική κοπή, το δείγμα μπορεί να προωθηθεί είτε μέσω περιστροφής του τροχού αδρής προώθησης (36) είτε μέσω του χειροκίνητου μοχλού προώθησης (35). Τοποθετήστε τον ολισθητήρα μαχαιριού (11) με τη λαβή (12) πίσω από το δείγμα. Τραβήξτε το προστατευτικό δακτύλων (14) του υποδοχέα λεπίδας/μαχαιριού προς τα δεξιά Για την προώθηση του δείγματος προς το μαχαίρι περιστρέψτε τον τροχό αδρής προώθησης (36) ή Ρυθμίστε το επιθυμητό πάχος τομής με τον κλιμακωτό τροχό (33) και μετακινήστε το μοχλό προώθησης (35). Σε κάθε κίνηση του μοχλού ακολουθεί προώθηση ίση με την ρυθμισμένη απόσταση. Μετακινήστε τον ολισθητήρα μαχαιριού προς τα εμπρός και πίσω έως ότου η επιφάνεια του μπλοκ κοπεί όπως επιθυμείτε Εικ. 35 Δεν επιτρέπεται η εμπλοκή του τροχού αδρής προώθησης! Διαφορετικά το πάχος τομής δεν θα είναι σωστό. Εάν εργάζεστε με την αυτόματη προώθηση, λάβετε υπόψη πως ο ολισθητήρας μαχαιριού πρέπει πάντοτε να μετακινείται μέχρι την τελική θέση ώστε να ενεργοποιείται η αυτόματη προώθηση μετά από κάθε τομή. Λήψη τομών Για να κάνετε την τομή χρησιμοποιήστε άλλο σημείο της κόψης από αυτό που χρησιμοποιήσατε για την προπαρασκευαστική κοπή. Ρυθμίστε το επιθυμητό πάχος τομής στον κλιμακωτό τροχό (33). Για τη δημιουργία μίας τομής, μετακινήστε τον ολισθητήρα μαχαιριού με ομοιόμορφη ταχύτητα πάνω από το δείγμα. Λάβετε την τομή με ένα λεπτό πινέλο και παρασκευάστε την. 28 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 1.4 Αναθ. C 09/2013

31 5. Χειρισμός 5.7 Αλλαγή δείγματος ή διακοπή της εργασίας Πριν από οποιονδήποτε χειρισμό του μαχαιριού και της κεφαλής δείγματος, πριν από οποιαδήποτε αλλαγή δείγματος καθώς και στα διαλείμματα εργασίας, ο ολισθητήρας μαχαιριού πρέπει να ασφαλίζεται και η κόψη του μαχαιριού να καλύπτεται με το προστατευτικό δακτύλων!. Ακινητοποιήστε τον ολισθητήρα μαχαιριού και οδηγήστε το σφιγκτήρα δείγματος προς τα κάτω έως ότου το νέο δείγμα ταιριάξει κάτω από το μαχαίρι/τη λεπίδα. Σκεπάστε την κόψη με το προστατευτικό δακτύλων. Βγάλτε το δείγμα από το σφιγκτήρα δείγματος και τοποθετήστε ενδεχομένως νέο δείγμα. Οδηγήστε το σφιγκτήρα δείγματος προς τα επάνω με τη βοήθεια του τροχού αδρής προώθησης έως ότου μπορεί να κοπεί το νέο δείγμα. 5.8 Τερματισμός της ημερήσιας εργασίας Οδηγήστε το δείγμα στην κάτω τελική θέση με τη βοήθεια του μοχλού αδρής προώθησης και ακινητοποιήστε τον ολισθητήρα μαχαιριού. Αφαιρείτε πάντοτε το μαχαίρι/λεπίδα πριν από την εξαγωγή του υποδοχέα μαχαιριού. Φυλάσσετε τα μαχαίρια που δεν χρησιμοποιείτε στη θήκη τους! Μην αφήνετε ποτέ ένα μαχαίρι με την κόψη του στραμμένη προς τα επάνω και μην επιχειρήσετε ποτέ να πιάσετε ένα μαχαίρι όταν πέφτει! Βγάλτε τη λεπίδα από τον υποδοχέα λεπίδος και ωθήστε την στο ράφι υποδοχής στον πυθμένα του διανεμητή ή βγάλτε το μαχαίρι από τον υποδοχέα μαχαιριού και τοποθετήστε το στη θήκη μαχαιριών. Αφαιρέστε το δείγμα από το σφιγκτήρα δείγματος. Κατευθύνετε τα διάφορα υπολείμματα τομών στην λεκάνη υπολειμμάτων τομών και ακολούθως αδειάστε την. Καθαρίστε τη συσκευή (βλ. σχετικά ενότητα 8.1). Leica SM2010 R 29

32 6. Καθαρισμός και συντήρηση 6.1 Καθαρισμός της συσκευής Αφαιρείτε πάντοτε το μαχαίρι/λεπίδα πριν από την απεγκατάσταση του υποδοχέα μαχαιριού/λεπίδας! Φυλάσσετε τα μαχαίρια που δεν χρησιμοποιείτε στη θήκη τους! Μην αφήνετε ποτέ ένα μαχαίρι με την κόψη του στραμμένη προς τα επάνω και μην επιχειρήσετε ποτέ να πιάσετε ένα μαχαίρι όταν πέφτει! Όταν χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού, να λαμβάνετε υπόψη τους κανόνες ασφαλείας του κατασκευαστή τους και τους κανόνες εργαστηρίου που ισχύουν στη χώρα χρήσης. Μη χρησιμοποιείτε ξυλένιο, διαβρωτικά μέσα, ούτε διαλύτες που περιέχουν ακετόνη ή ξυλένιο για τον καθαρισμό των εξωτερικών επιφανειών. Οι λακαρισμένες επιφάνειες δεν είναι ανθεκτικές στο ξυλένιο ή στην ακετόνη! Απαγορεύεται η διείσδυση υγρών στο εσωτερικό της συσκευής κατά τον καθαρισμό της! Ακολουθήστε τα εξής βήματα πριν από κάθε καθαρισμό: Φέρετε το σφιγκτήρα δείγματος στην κάτω τελική θέση και ενεργοποιήστε την ασφάλιση του χειροτροχού. Βγάλτε τη λεπίδα από τον υποδοχέα λεπίδος και ωθήστε την στο ράφι υποδοχής στον πυθμένα του διανεμητή ή βγάλτε το μαχαίρι από τον υποδοχέα μαχαιριού και τοποθετήστε το στη θήκη μαχαιριού. Αφαιρέστε τον υποδοχέα μαχαιριού και τη βάση του για τον καθαρισμό. Αφαιρέστε το δείγμα από το σφιγκτήρα δείγματος. Αφαιρέστε τη λεκάνη υπολειμμάτων και αφαιρέστε τα υπολείμματα με στεγνό πινέλο. Εξάγετε το σφιγκτήρα δείγματος και καθαρίστε τον χωριστά. 30 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 1.4 Αναθ. C 09/2013

33 6. Καθαρισμός και συντήρηση Καθαρισμός της συσκευής και των εξωτερικών επιφανειών Εάν απαιτείται, μπορείτε να καθαρίσετε τις λακαρισμένες εξωτερικές επιφάνειες με ένα ήπιο οικιακό καθαριστικό μέσο του εμπορίου ή με αλκαλικό σαπούνι και να τις σκουπίσετε κατόπιν με ένα υγρό πανί. Για την απομάκρυνση υπολειμμάτων παραφίνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν υποκατάστατα ξυλενίου (π.χ. Roth Histol (εταιρεία Roth, Καρλσρούη), Tissue Clear (Medite), Histo Solve (Shandon), παραφινέλαιο ή μέσο απομάκρυνσης παραφίνης (Paragard, εταιρεία Polysciences). Για την προστασία της βαφής συνιστάται η χρήση μέσων προστασίας βαφής του εμπορίου. Η συσκευή πρέπει να έχει στεγνώσει πλήρως προτού ξαναχρησιμοποιηθεί. Τα ανοδιωμένα μέρη (π.χ. σφιγκτήρες δειγμάτων) μπορούν να καθαριστούν και με διαλύτες. 6.2 Υποδείξεις συντήρησης Το άνοιγμα της συσκευής επιτρέπεται μόνο για τη διενέργεια εργασιών συντήρησης ή επισκευής και μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς της Leica. Η συσκευή σε γενικές γραμμές δεν χρήζει συντήρησης. Για την καλή διατήρηση της λειτουργικότητας της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Leica συνιστά: τον καθημερινό, σχολαστικό καθαρισμό της συσκευής. την περιοδική λίπανση (π.χ. μετά από καθαρισμό σε φούρνο θέρμανσης ή με διαλύτες) (βλ. εικ. 4, σελίδα 9) του κυλίνδρου δείγματος, του υποδοχέα λεπίδας/μαχαιριού και των σφιγκτήρων δείγματος με έλαιο αρ τον περιοδικό έλεγχο της συσκευής τουλάχιστον 1 φορά ετησίως από έναν τεχνικό της εξυπηρέτησης πελατών με εξουσιοδότηση από τη Leica. Τα διαστήματα μεταξύ των ελέγχων εξαρτώνται από το πόσο πολύ χρησιμοποιείται η συσκευή. τη σύναψη συμβολαίου συντήρησης το αργότερο μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης. Για εκτενέστερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην αρμόδια εξυπηρέτηση πελατών της Leica. Leica SM2010 R 31

34 7. Προαιρετικά εξαρτήματα 7.1 Πληροφορίες παραγγελίας Σφιγκτήρας κασετών Supermega με προσαρμογέα, ασημί Σφιγκτήρας κασετών γενικής χρήσης με προσαρμογέα, ασημί Σφιγκτήρας HN40 με προσαρμογέα, ασημί Τυπικός σφιγκτήρας δείγματος με προσαρμογέα, ασημί Λεκάνη ξηρού πάγου με προσαρμογέα, ασημί Υποδοχέας μαχαιριού SN, πλήρης Υποδοχέας λεπίδας SE/χαμηλού προφίλ, πλήρης Υποδοχέας λεπίδας SE/υψηλού προφίλ, πλήρης Σετ πλάκας πίεσης χαμηλού προφίλ, πλήρες Σετ πλάκας πίεσης υψηλού προφίλ, πλήρες Ράβδος λεπίδας χαμηλού προφίλ EC 240 L Σετ ράβδου λεπίδας χαμηλού προφίλ, πλήρες Πλαστικό προστατευτικό δακτύλων για ράβδους λεπίδας Μαχαίρι 16 cm Προφίλ C, χάλυβας Μαχαίρι 16 cm Προφίλ D, χάλυβας Μαχαίρι 22 cm Προφίλ C, χάλυβας Λεπίδες χαμηλού προφίλ, μίας χρήσης, τύπος x Λεπίδες υψηλού προφίλ, μίας χρήσης, τύπος x Σφαιρική λαβή, πλήρης Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 1.4 Αναθ. C 09/2013

35 7. Προαιρετικά εξαρτήματα Σφιγκτήρας κασετών Supermega με προσαρμογέα, ασημί για τοποθέτηση στο σύστημα ταχείας αλλαγής προς υποδοχή δειγμάτων Μέγιστο μέγεθος δείγματος: 75 x 52 x 35 mm (Μ x Π x Υ) Αρ. παραγγελίας Εικ. 36 Σφιγκτήρας κασετών γενικής χρήσης (UKK), με προσαρμογέα, ασημί για τοποθέτηση στο σύστημα ταχείας αλλαγής προς υποδοχή δειγμάτων Μέγιστο μέγεθος δείγματος: 40 x 29 mm (Μ x Π) Αρ. παραγγελίας Εικ. 37 Σφιγκτήρας σύσφιγξης HN40, με προσαρμογέα, ασημί για τοποθέτηση στο σύστημα ταχείας αλλαγής προς υποδοχή δειγμάτων Μέγιστο μέγεθος δείγματος: 59 x 45 mm (Μ x Π) Αρ. παραγγελίας Εικ. 38 Leica SM2010 R 33

36 7. Προαιρετικά εξαρτήματα Τυπικός σφιγκτήρας δείγματος, με προσαρμογέα, ασημί για τοποθέτηση στο σύστημα ταχείας αλλαγής προς υποδοχή δειγμάτων Μέγιστο μέγεθος δείγματος: 79 x 60 mm (Μ x Π) Αρ. παραγγελίας Εικ. 39 Λεκάνη ξηρού πάγου με προσαρμογέα, ασημί Αρ. παραγγελίας ζευγάρι γαντιών ψύχους, μέγεθος 8 Αρ. παραγγελίας Εικ. 40 Κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη Αρ. παραγγελίας Εικ Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 1.4 Αναθ. C 09/2013

37 Υποδοχέας λεπίδας SE, πλήρης 7. Προαιρετικά εξαρτήματα Με δυνατότητα απλής αλλαγής από υποδοχέα λεπίδων χαμηλού προφίλ σε υποδοχέα λεπίδων υψηλού προφίλ μέσω αλλαγής της πλάκας πίεσης. Ρύθμιση της γωνίας ελευθερίας με κλειδί Allen. Κλίση του υποδοχέα λεπίδας με κλίμακα για αναπαραγώγιμη ρύθμιση έως 45. Ασφαλής εισαγωγή της λεπίδας μίας χρήσης με μαγνήτη και οδηγό εισαγωγής στον υποδοχέα λεπίδας. Κεντρική σύσφιγξη λεπίδας μίας χρήσης. Ακριβής και ασφαλής πλάγια μετατόπιση της λεπίδας για την εκμετάλλευση ολόκληρου του μήκους της. Ασφαλής εξαγωγή της χρησιμοποιημένης λεπίδας μίας χρήσης με τον ενσωματωμένο στο προστατευτικό δακτύλων οδηγό εξαγωγής. Συμπαγές προστατευτικό δακτύλων με ενσωματωμένο οδηγό εξαγωγής λεπίδας σε χρώμα σήμανσης. Εικ. 42 Στάνταρ παραδοτέο σύνολο: - 1 βάση υποδοχέα λεπίδας αυλακωτή πλάκα πώμα βυθιζόμενες βίδες, Torx Υποδοχέας λεπίδας για χαμηλό προφίλ... Αρ. παραγγελίας Υποδοχέας λεπίδας για υψηλό προφίλ... Αρ. παραγγελίας προστατευτικό δακτύλων υποδοχέας λεπίδας SE, πλήρης. αψιδωτό τμήμα χαμηλού προφίλ αψιδωτό τμήμα υψηλού προφίλ Σετ πλάκας πίεσης χαμηλού προφίλ, πλήρες αποτελούμενο από: - 1 πλάκα πίεσης χαμηλού προφίλ οδηγό εισαγωγής λεπίδας χαμηλού προφίλ Αρ. παραγγελίας Εικ. 43 Σετ πλάκας πίεσης υψηλού προφίλ, πλήρες αποτελούμενο από: - 1 πλάκα πίεσης υψηλού προφίλ βοηθό εισαγωγής λεπίδας υψηλού προφίλ Αρ. παραγγελίας Leica SM2010 R 35

38 7. Προαιρετικά εξαρτήματα Υποδοχέας μαχαιριού SN, πλήρης για ακονιζόμενα μαχαίρια ή ράβδους λεπίδας. Κλίση του υποδοχέα λεπίδας με κλίμακα για αναπαραγώγιμη ρύθμιση έως βίδες σύσφιγξης για την ταχεία και σταθερή σύσφιγξη του εργαλείου κοπής. Ασφαλής πλάγια μετατόπιση του εργαλείου κοπής για την εκμετάλλευση ολόκληρης της κόψης. Συμπαγές ενσωματωμένο προστατευτικό δακτύλων σε χρώμα σήμανσης. Στάνταρ παραδοτέο σύνολο: - 1 ενδιάμεση πλάκα κυλινδρικές βίδες Προσάρτημα υποδοχέα μαχαιριού SN Αρ. παραγγελίας Εικ. 44 Εικ. 45 Ράβδος λεπίδας χαμηλού προφίλ EC 240 L για λεπίδες χαμηλού προφίλ μίας χρήσης, παράδοση σε πλαστική θήκη με δύο πλάκες πίεσης και όλα τα απαιτούμενα εργαλεία και εξαρτήματα (βλ. εικόνα 45). Αρ. παραγγελίας Σετ ράβδου λεπίδας χαμηλού προφίλ, πλήρες παράδοση σε πλαστική θήκη με μία πλάκα πίεσης όλα τα απαιτούμενα εργαλεία και εξαρτήματα (βλ. εικόνα 46). Αρ. παραγγελίας Εικ Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 1.4 Αναθ. C 09/2013

39 Πλαστικό προστατευτικό δακτύλων, για ράβδους λεπίδας 7. Προαιρετικά εξαρτήματα Αρ. παραγγελίας Εικ. 47 Εικ. 48 Εικ. 49 Εικ. 50 Μαχαίρι, 16 cm Προφίλ C, χάλυβας αμφοτερόπλευρα επίπεδο, για τομές παραφίνης και ψυγμένες τομές. Υπόδειξη: περιλαμβάνει θήκη μαχαιριού Αρ. παραγγελίας Μαχαίρι, 16 cm Προφίλ D, χάλυβας Υπόδειξη: περιλαμβάνει θήκη μαχαιριού Αρ. παραγγελίας Μαχαίρι, 22 cm Προφίλ C, χάλυβας για τομές παραφίνης και ψυγμένες τομές Υπόδειξη: περιλαμβάνει θήκη μαχαιριού Αρ. παραγγελίας Σφαιρική λαβή, πλήρης Αρ. παραγγελίας Εικ. 51 Leica SM2010 R 37

40 7. Προαιρετικά εξαρτήματα Leica Λεπίδες χαμηλού προφίλ, μίας χρήσης - τύπος 819 Μήκος 80 mm, Ύψος 8 mm 1 συσκευασία των 50 τεμαχίων Αρ. παραγγελίας Εικ. 52 Leica Λεπίδες υψηλού προφίλ μίας χρήσης - τύπος 818 Μήκος 80 mm, Ύψος 14 mm 1 συσκευασία των 50 τεμαχίων Αρ. παραγγελίας Εικ Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 1.4 Αναθ. C 09/2013

41 8. Επίλυση προβλημάτων Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα πιο συχνά συνήθη προβλήματα που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά τη λειτουργία της συσκευής, καθώς επίσης η αιτία και η επίλυσή τους Πρόβλημα Πιθανή αιτία Επίλυση 8.1 Πιθανά προβλήματα 1. Παχιά/λεπτή τομή Δημιουργούνται εναλλάξ παχιές και λεπτές τομές. Σε ακραίες περιπτώσεις, δεν δημιουργούνται καθόλου τομές. 2. Συμπίεση/τσάκιση των τομών Οι τομές είναι ανομοιογενείς, φέρουν τσακίσεις ή συμπιέζονται μεταξύ τους. Η λεπίδα δεν έχει συσφιχτεί καλά Στομωμένη λεπίδα/μαχαίρι Υπερβολικά μικρή γωνία κλίσης του μαχαιριού/της λεπίδας και επομένως υπερβολικά μικρή γωνία ελευθερίας. Στομωμένη λεπίδα/μαχαίρι. Το δείγμα δεν είναι αρκούντως ψυχρό. Υπερβολικά μεγάλη γωνία ελευθερίας. 3. Οι τομές φέρουν χαραγές ή χτυπήματα Υπερβολικά μεγάλη γωνία ελευθερίας. 8.2 Λειτουργικές βλάβες 1. Δεν εκτελείται προώθηση και επομένως δεν λαμβάνονται τομές. Μη ενδεδειγμένο προφίλ μαχαιριού Ανεπαρκής σύσφιγξη στο σύστημα υποδοχέα δείγματος ή/και στον υποδοχέα λεπίδας/ μαχαιριού Σφίξτε ξανά τη λεπίδα. Μετακινήστε πλευρικά τον υποδοχέα λεπίδας/ μαχαιριού ή τοποθετήστε καινούργια λεπίδα/ μαχαίρι. Δοκιμάστε συστηματικά μεγαλύτερες τιμές ρύθμισης για τη γωνία ελευθερίας, έως ότου βρεθεί η καλύτερη δυνατή γωνία. Χρησιμοποιήστε άλλη θέση της λεπίδας/ μαχαιριού ή καινούργια λεπίδα/μαχαίρι. Ψύξτε το δείγμα πριν από την κοπή. Μειώστε συστηματικά τη ρυθμισμένη γωνία ελευθερίας μέχρι να βρείτε την ιδανική γωνία ελευθερίας. Μειώστε συστηματικά τη ρυθμισμένη γωνία ελευθερίας μέχρι να βρείτε την ιδανική γωνία ελευθερίας. Χρησιμοποιήστε μαχαίρι με διαφορετικό προφίλ Ελέγξτε όλες τις βιδωτές συνδέσεις και τις συνδέσεις σύσφιγξης στο σύστημα συγκράτησης δείγματος και στον υποδοχέα μαχαιριού. Σφίξτε ξανά τους μοχλούς και τις βίδες, αν είναι απαραίτητο. Έχει επιτευχθεί ή πρόσθια τελική θέση. Οδηγήστε το δείγμα προς τα κάτω με περιστροφή του τροχού αδρής προώθησης. 2. Η λεπίδα φθείρεται πολύ γρήγορα Οι δυνάμεις κοπής ήταν υπερβολικά ισχυρές. Προσαρμόστε την ταχύτητα κοπής και/ή το πάχος τομής στην προπαρασκευαστική κοπή (trimming). Επιλέξτε μικρότερο πάχος τομής, μετακινείτε τον ολισθητήρα μαχαιριού πιο αργά. Leica SM2010 R 39

Leica RM2125/ Leica RM2125RT

Leica RM2125/ Leica RM2125RT Leica RM2125/ Leica RM2125RT Περιστροφικός μικροτόμος Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica RM2125 / RM2125RT V2.3 Ελληνικά 02/2009 Να το φυλάτε πάντοτε κοντά στη συσκευή. Διαβάστε το προσεκτικά προτού θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Leica RM2235. Περιστροφικός

Leica RM2235. Περιστροφικός Leica RM2235 Περιστροφικός μικροτόμος Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica RM2235 Έκδ. 1.3 Ελληνικά - 12/2008 Να φυλάγεται πάντοτε κοντά στη συσκευή. Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά προτού θέσετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

RM2235. Περιστροφικός μικροτόμος. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

RM2235. Περιστροφικός μικροτόμος. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης RM2235 Περιστροφικός μικροτόμος Leica RM2235 Έκδ 2.1, Ελληνικά 11/2015 Αρ. παραγγελίας: 14 0500 80106 Αναθ.F Να φυλάσσεται πάντοτε κοντά στη συσκευή! Διαβάστε το προσεκτικά πριν

Διαβάστε περισσότερα

Leica RM2245. Περιστροφικός μικροτόμος

Leica RM2245. Περιστροφικός μικροτόμος Περιστροφικός μικροτόμος Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ 1.5 Ελληνικά - 11/2008 Να φυλάγεται πάντοτε κοντά στη συσκευή. Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Leica EG F. Θερμαινόμενη λαβίδα

Leica EG F. Θερμαινόμενη λαβίδα Leica EG F Θερμαινόμενη λαβίδα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica EG F_θερμαινόμενη λαβίδα Αρ. παραγγελίας 14 0388 83106, Αναθ.C Έκδ. 1.3 Αναθ.C, Ελληνικά 11/2012 Να φυλάσσεται πάντοτε κοντά στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Leica EG1150 C. Ψυχρή πλάκα

Leica EG1150 C. Ψυχρή πλάκα Leica EG1150 C Ψυχρή πλάκα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica EG1150 C V2.2 Rev B, Ελληνικά 01/2010 Να το φυλάτε πάντοτε κοντά στη συσκευή. Διαβάστε το προσεκτικά προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία για

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τη βάση τηλεφώνου για το αυτοκίνητο Με τη βάση κινητού τηλεφώνου Nokia CR-123 & τη βάση εύκολης τοποθέτησης HH-22,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί παλινδρόμησης 2SC5

Μηχανισμοί παλινδρόμησης 2SC5 Μηχανισμοί παλινδρόμησης 2SC5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi

Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τον εκτυπωτή σας σε καθημερινή βάση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη. Εξωτερική προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Πώς να ξεκινήσετε Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα ποιοτικό προϊόν που κατασκευάστηκε από την Wila Για περισσότερα από 80 χρόνια, η Wila προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Περιστροφικός μικροτόμος

Περιστροφικός μικροτόμος Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης RM2255 Περιστροφικός μικροτόμος Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica RM2255 Έκδ. 1.8 Αναθ.C, Ελληνικά 07/2013 Αρ. παραγγελίας 14 0502 80106 Αναθ.C Να φυλάσσεται πάντοτε κοντά στη συσκευή!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ No ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ A ΑΝΩ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΟΚΟΣ 1 Β ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 C ΠΙΣΩ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 D ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 Ε ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ 1 F ΔΟΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις δαπέδων. ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης

Επενδύσεις δαπέδων. ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης Επενδύσεις δαπέδων ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης ΠΑΤΩΜΑΤΑ «ZM14024 και LINY» ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Ford Galaxy (WRG) 2000-2006, 1,9 ltr. 85KW με κωδικό κινητήρα AUY, από το μοντέλο 2003 Κιτ ιμάντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ No ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ A ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ 1 Β ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 2 C ΜΠΑΡΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ 1 D ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 Ε ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 F ΡΑΒΔΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων X-ήκη εφημερίδων Η έξτρα θέση για το «Έξτρα φύλλο» X-ήκη εφημερίδων Κάτι διαφορετικό από μια x-τυχαία θήκη εφημερίδων: Αυτό το όμορφο έπιπλο φυλάσσει τις εφημερίδες και τα περιοδικά με ένα διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ 1. Να έχει δοχεία χωρητικότητας 2 λίτρων και να δέχεται 110 παρασκευάσματα. 2. Να έχει 10 δοχεία για τα αντιδραστήρια και 2 δοχεία για τη παραφίνη. 3. Να ελέγχεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης LAX 400

Οδηγίες χρήσης LAX 400 Οδηγίες χρήσης LX 400 Οδηγίες χρήσης Το STBIL-LX 400 είναι μια αυτοχωροσταθμιζόμενη συσκευή λέιζερ πολλαπλών γραμμών με απλό χειρισμό για οικοδομικές εφαρμογές. Η συσκευή λέιζερ είναι αυτοχωροσταθμιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ SFT-17K. Οδηγίες Χρήσης

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ SFT-17K. Οδηγίες Χρήσης ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ SFT-17K Οδηγίες Χρήσης 5202650054975 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων Γρήγορη αναφορά Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης χαρτιού σε θήκες 250 και 550 φύλλων καθώς και στον μη αυτόματο τροφοδότη. Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Κάλυμμα σκούτερ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Κάλυμμα σκούτερ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης Οδηγίες χειρισμού Κάλυμμα σκούτερ Στοιχεία μοτοσικλέτας / εμπόρου Στοιχεία μοτοσικλέτας Στοιχεία εμπόρου Μοντέλο Υπεύθυνος για το Service Αριθμός αναγνώρισης οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: /

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: / ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ Κωδικός προϊόντος: 107-48590 / 107-48593 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό el Αρ. TP-TG-EL Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό μηχανισμό με ατέρμον συρματόσχοινο και διάταξη ανάσχεσης της TRACTEL Greifzug Καθημερινό πρόγραμμα ελέγχου με πρωτόκολλο ελέγχου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Leica VT1200/ Leica VT1200 S

Leica VT1200/ Leica VT1200 S Leica VT1200/ Leica VT1200 S Μικροτόμος με δονούμενο μαχαίρι Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica VT1200 και VT1200S V1.1 Ελληνικά - 05/2007 Να φυλάγεται πάντοτε κοντά στη συσκευή. Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Receiver REC 150. Οδηγίες χειρισμού

Receiver REC 150. Οδηγίες χειρισμού Receiver el Οδηγίες χειρισμού Οδηγίες χρήσης Ο STABILA είναι ένας απλού χειρισμού δέκτης για τη γρήγορη λήψη περιστροφικών λέιζερ. Με το Receiver μπορεί να γίνει η λήψη των ακτινών λέιζερ από περιστροφικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008 Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX Οδηγός χρήσης Τα Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network και Windows Server είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας S 500 / S 1000

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας S 500 / S 1000 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας S 500 / S 1000 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με αυτή τη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Leica EG1150 C. Ψυχρή πλάκα. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Leica EG1150 C. Ψυχρή πλάκα. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica EG1150 C Ψυχρή πλάκα Leica EG1150 C Έκδ. 2.6, Ελληνικά 07/2016 Αρ. παραγγελίας: 14 0388 80106 RevH Φυλάσσετε πάντοτε κοντά στη συσκευή. Διαβάστε το προσεκτικά πριν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Sleep ISOfix Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Διογκούμενος κάλυκας 15,0

Διογκούμενος κάλυκας 15,0 08/2011 Οδηγίες κατασκευής 999415009 el Διογκούμενος κάλυκας 15,0 Κωδικός 581120000 Περιγραφή προϊόντος Ο διογκούμενος κάλυκας 15,0 χρησιμεύει για την μονόπλευρη αγκύρωση ξυλότυπων στο μπετόν. ασικά απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παρατηρήσεις στις προδιαγραφές για 4 κλίνες ΜΑΦ συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 με ΦΠΑ».

Θέμα: «Παρατηρήσεις στις προδιαγραφές για 4 κλίνες ΜΑΦ συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 με ΦΠΑ». Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων» Γραφείο Προμηθειών Δ. Π. Μαντούβαλου 3 184 54, Νίκαια, Πειραιάς Υπόψη: Επιτροπής σύνταξης προδιαγραφών Αθήνα 22/02/2016 Θέμα: «Παρατηρήσεις στις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για ερμάρια βάσης

Εξοπλισμός για ερμάρια βάσης ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 15άρι-συρόμενο βάσης Σελίδα 2 3 Για προσόψεις 90 και 45 με πολλαπλές λειτουργίες Συρόμενο βάσης COMFORT Σελίδα 2 9 Για προσόψεις 90 και 45 COMFORT DISPENSA Junior Σελίδα 2 15 Εξοπλισμός για

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια ανάρτηση του υπολογιστή HP TouchSmart. Οδηγός χρήσης

Επιτοίχια ανάρτηση του υπολογιστή HP TouchSmart. Οδηγός χρήσης Επιτοίχια ανάρτηση του υπολογιστή HP TouchSmart Οδηγός χρήσης Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Hewlett- Packard διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

somfy.gr Ixengo S 230V Μοτέρ για ανοιγόμενες αυλόπορτες-γκαραζόπορτες

somfy.gr Ixengo S 230V Μοτέρ για ανοιγόμενες αυλόπορτες-γκαραζόπορτες somfy.gr Ixengo S 230V Μοτέρ για ανοιγόμενες αυλόπορτες-γκαραζόπορτες Εγχειρίδιο εγκατάστασης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 Προειδοποίηση 2 Οδηγίες ασφαλείας 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο

Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο Αποστολή στον κόσμο των ζώων. Σπίτι πουλιών Οι μικροί και οι μεγάλοι ερευνητές ζώων μπορούν σύντομα να αρχίσουν να καραδοκούν και να ανακαλύψουν τον κόσμο εκ

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη δαπέδου. Δάπεδο Laden Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης

Επικάλυψη δαπέδου. Δάπεδο Laden Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης Επικάλυψη δαπέδου Δάπεδο Laden Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ «LADEN» Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τροχήλατο καρότσι κουζίνας

Τροχήλατο καρότσι κουζίνας Τροχήλατο καρότσι κουζίνας Τροχήλατος βοηθός Τροχήλατο καρότσι κουζίνας Ευτελώς πρακτικό: Ένα τέτοιο καρότσι είναι πάντοτε εκεί, όπου ακριβώς χρειάζεται, και προσφέρει πολύ χώρο για το ένα και το άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O el Smoke Alarm Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Graphics 4 2 Εισαγωγή 6 3 Τοποθέτηση 7 4 Συντήρηση 10 5 Τεχνικά στοιχεία 11 6 Εξυπηρέτηση πελατών 12 Bosch Sicherheitssysteme

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. Σκευοθήκη

Robert Bosch GmbH. Σκευοθήκη Σκευοθήκη Τόσο ντιζάιν πρέπει να υπάρχει. Σκευοθήκη Ξεχωριστό στοιχείο προσέλκυσης της προσοχής και ταυτόχρονα πρακτικός χώρος φύλαξης: Η σκευοθήκη σε μοντέρνα υλικά. 1 Εισαγωγή Από τα διάφορα υλικά γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VICTORINOX SWISS ARMY I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ II. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ III. ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VICTORINOX SWISS ARMY I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ II. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ III. ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VICTORINOX SWISS ARMY I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διαχείριση των χρησιμοποιημένων μπαταριών 219 Περιστρεφόμενη στεφάνη 220 Στεγανότητα 220-221 Αντιστοιχία μέτρου/bar 221 II. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Leica CM1950. Κρυοστάτης

Leica CM1950. Κρυοστάτης Leica CM1950 Κρυοστάτης Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica CM1950, RevB, Ελληνικά, 1v2 01/2009 Να φυλάγεται πάντοτε κοντά στη συσκευή. Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Κρίσιμη εγκατάσταση ενός απλού σετ ιμάντα χρονισμού ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ. C-MAX 1.8 TDCi Duratorq

Κρίσιμη εγκατάσταση ενός απλού σετ ιμάντα χρονισμού ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ. C-MAX 1.8 TDCi Duratorq FORD Τεύχος 3 2012 VKMA 04108 Κρίσιμη εγκατάσταση ενός απλού σετ ιμάντα χρονισμού Αυτό το φυλλάδιο τονίζει ορισμένες υποδείξεις και συμβουλές για να αποφύγετε δαπανηρά λάθη κατά την εγκατάσταση αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Go Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Όμορφος ύπνος Με την πολύ λεπτή μορφή του και τα δύο κομοδίνα βρίσκεται αυτό το ονειρεμένο κρεβάτι μέσα στην τάση της μόδας.

Όμορφος ύπνος Με την πολύ λεπτή μορφή του και τα δύο κομοδίνα βρίσκεται αυτό το ονειρεμένο κρεβάτι μέσα στην τάση της μόδας. Κρεβάτι με απλό ντιζάιν Όμορφος ύπνος Με την πολύ λεπτή μορφή του και τα δύο κομοδίνα βρίσκεται αυτό το ονειρεμένο κρεβάτι μέσα στην τάση της μόδας. 1 Εισαγωγή Το «απλό και χαμηλό» είναι η τάση, που συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός αυλάκωσης

Εξοπλισμός αυλάκωσης Εξοπλισμός αυλάκωσης Εργαλεία σχεδιασμένα να βελτιώνουν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα για συστήματα πυρόσβεσης και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ευρεία επιλογή μηχανικών και υδραυλικών μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών Όψη προς τα εμπρός Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών 1 ! Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Up Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Doka-Παλέτες συσκευασίας

Doka-Παλέτες συσκευασίας 11/2010 Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού 999281809 el Πρέπει να φυλάσσονται για μελλοντική χρήση ok-παλέτες συσκευασίας Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού ok-παλέτες συσκευασίας Περιγραφή προϊόντος Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα