ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Κανονισμός

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Άρθρο 11 Άρθρο 12 Άρθρο 13 Άρθρο 14 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 17 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 20 Άρθρο 21 Άρθρο 22 Άρθρο 23 Άρθρο 24 Άρθρο 25 Άρθρο 26 Άρθρο 27 Άρθρο 28 Άρθρο 29 Άρθρο 30 Άρθρο 31 Φύση και στόχοι Σύνθεση Αρμοδιότητες Προεδρία και Προεδρείο Σχέσεις με τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ, το Συμβούλιο Υπουργών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διάφορες άλλες ομάδες και υπουργικές διασκέψεις Παρατηρητές και προσκεκλημένοι Σύνοδοι της ολομέλειας της Συνέλευσης Ημερήσια Διάταξη Προεδρία των συνεδριάσεων Απαρτία Διάταξη των θέσεων Επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας Δημόσιος χαρακτήρας των συζητήσεων Δικαίωμα λόγου Δικαιώματα ψήφου και διαδικασίες ψηφοφορίας Ψηφίσματα και συστάσεις της Συνέλευσης Μηνύματα προς τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ Δηλώσεις Τροπολογίες Ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης Αιτήματα για έκδοση γνωμοδότησης της Συνέλευσης Μόνιμες κοινοβουλευτικές επιτροπές Προσωρινές επιτροπές και επιτροπές παρακολούθησης Ομάδες εργασίας, παρακολούθηση εκλογών και ακροάσεις Σχέσεις με τις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές Χρηματοδότηση του κόστους οργάνωσης, συμμετοχής, διερμηνείας και μετάφρασης Γραμματεία Ερμηνεία του Κανονισμού Παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του Κανονισμού Τροποποίηση του Κανονισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Αρμοδιότητες, καθήκοντα, σύνθεση και διαδικασίες των μονίμων επιτροπών Έκταση των κειμένων PE v /23 DV\ EL.doc

3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( 1 ) Άρθρο 1 Φύση και στόχοι Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής είναι το κοινοβουλευτικό όργανο της διπεριφερειακής στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής. Η Συνέλευση συνεισφέρει στην ενίσχυση, την ανάπτυξη και την προβολή αυτής της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, ως το αρμόδιο κοινοβουλευτικό όργανο για τη διαβούλευση, τον έλεγχο και την κοινοβουλευτική παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης. Η συμμετοχή στη Συνέλευση είναι εθελοντική και η Συνέλευση εργάζεται με πνεύμα ολοκλήρωσης και διαφάνειας. Άρθρο 2 Σύνθεση 1. Η Συνέλευση είναι μικτή και αποτελείται από ίσο αριθμό μελών: a) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφενός, b) και της λατινοαμερικανικής πλευράς, η οποία αποτελείται από τα κοινοβούλια ολοκλήρωσης της Λατινικής Αμερικής (Parlatino, Parlandino, Parlacen και Parlasur) και τις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές Μεξικού και Χιλής, αφετέρου. 2. Η Συνέλευση αποτελείται από 150 μέλη, 75 εκ των οποίων είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώ τα υπόλοιπα 75 μέλη προέρχονται από την πλευρά της Λατινικής Αμερικής. Τα μέλη ορίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που θεσπίζει κάθε κοινοβούλιο, ούτως ώστε να αντικατοπτρίζεται κατά το δυνατόν η εκπροσώπηση των διαφόρων πολιτικών ομάδων και αντιπροσωπειών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη λατινοαμερικανική πλευρά αντίστοιχα. 3. Η Συνέλευση οργανώνεται βάσει κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών που ορίζονται από τις δύο πλευρές της. Τα μέλη μπορούν επίσης να οργανώνονται στο πλαίσιο των ιδίων πολιτικών οικογενειών της Συνέλευσης. 1 Εγκρίθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2006 και αναθεωρήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2007, στις 6 Απριλίου 2009; στις 25 Ιανουαρίου 2013 και στις 27 Μαρτίου PE v /23 DV\ EL.doc

4 4. Τυχόν κενές έδρες παραμένουν σε κάθε περίπτωση στη διάθεση των κοινοβουλίων στα οποία έχουν κατανεμηθεί. 5. Τα συμμετέχοντα κοινοβούλια προάγουν τη συμμετοχή γυναικών στα όργανα της Συνέλευσης. 6. Η Συνέλευση διασφαλίζει ότι η σύνθεση όλων των οργάνων της είναι ισορροπημένη και δίκαιη. Άρθρο 3 Αρμοδιότητες Η Συνέλευση είναι το κοινοβουλευτικό βήμα διαλόγου, διαβούλευσης, ελέγχου και παρακολούθησης όλων των ζητημάτων που αφορούν τη διπεριφερειακή στρατηγική εταιρική σχέση. Για τους σκοπούς αυτούς, η Συνέλευση έχει την εξουσία, μεταξύ άλλων, να εγκρίνει ψηφίσματα και συστάσεις προς τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ και τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς, τις ομάδες και τις υπουργικές διασκέψεις που ασχολούνται με την ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένων της Ομάδας του Ρίο και της Διαδικασίας του Σαν Χοσέ. Επίσης, διαθέτει την αρμοδιότητα για τη σύνταξη εκθέσεων και προτάσεων για την έγκριση συγκεκριμένων μέτρων σε σχέση με τους διάφορους τομείς δραστηριότητας της εταιρικής σχέσης, κατόπιν αιτήματος της διάσκεψης κορυφής ή των υπουργικών διασκέψεων. Άρθρο 4 Προεδρία και Προεδρείο 1. Η Συνέλευση εκλέγει μεταξύ των μελών της Προεδρείο που αποτελείται ισομερώς από δύο ισότιμους Συμπροέδρους και δεκατέσσερις Συναντιπροέδρους *, των οποίων η διάρκεια της θητείας και η διαδικασία εκλογής καθορίζεται από την κάθε πλευρά. 2. Οποιοδήποτε μέλος του Προεδρείου αδυνατεί να παραστεί σε συγκεκριμένη συνεδρίαση, μπορεί να αναπληρωθεί, κατ' εξαίρεση, από άλλο μέλος της Συνέλευσης, το οποίο ανήκει στην ίδια πλευρά, σύμφωνα με την εσωτερική οργάνωση και δομή της αντίστοιχης πλευράς και μόνο για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Το όνομα του αναπληρωτή πρέπει να ανακοινωθεί, εγγράφως, στον Συμπρόεδρο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Η αναπλήρωση ενός Συμπροέδρου ή Συναντιπροέδρου από άλλο μέλος της Συνέλευσης μπορεί να αφορά όλα τα καθήκοντα, εκτός από εκείνα του Συμπροέδρου. * Αύξηση του αριθμού των αντιπροέδρων από δώδεκα σε δεκατέσσερις, που αποφασίστηκε από τη Συνέλευση Ολομέλειας κατά τη συνεδρίασή της στις Βρυξέλλες στις 20 Δεκεμβρίου PE v /23 DV\ EL.doc

5 3. Το Προεδρείο είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των εργασιών της Συνέλευσης, την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των ψηφισμάτων της και την εδραίωση σχέσεων με τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ, την Ομάδα του Ρίο, τη Διαδικασία του Σαν Χοσέ, τις υπουργικές διασκέψεις και τις ομάδες αξιωματούχων υψηλού επιπέδου και πρέσβεων. Ένας/μία ευρωπαίος/α και ένας/μία λατινοαμερικάνος/ίδα αντιπρόεδρος είναι υπεύθυνοι για τις σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών σε κάθε περιφέρεια αντίστοιχα, σύμφωνα με τις σχετικές συστάσεις που μπορεί να εκδώσει το Προεδρείο. 4. Το Προεδρείο συνέρχεται, με πρωτοβουλία των Συμπροέδρων, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Μία από τις συνεδριάσεις αυτές συμπίπτει με τη σύνοδο της ολομέλειας της Συνέλευσης. 5. Το Προεδρείο υποβάλλει προς έγκριση στη Συνέλευση την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη και θεσπίζει κοινές διαδικασίες για τη λειτουργία της Συνέλευσης. 6. Το Προεδρείο είναι το αρμόδιο όργανο για ζητήματα που σχετίζονται με τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των μονίμων και των προσωρινών επιτροπών και των οργάνων που αναφέρονται στο άρθρο 25. Το Προεδρείο είναι επίσης αρμόδιο να αναθέτει στις επιτροπές την εκπόνηση εκθέσεων και προτάσεων ψηφισμάτων. Το Προεδρείο μπορεί επίσης να παραπέμπει διάφορα θέματα προς εξέταση στις επιτροπές, οι οποίες μπορούν να συντάσσουν εκθέσεις επί συγκεκριμένου θέματος. 7. Στις συνεδριάσεις του Προεδρείου παρίστανται κατά κανόνα τα μέλη του. Οι Συμπρόεδροι του Προεδρείου μπορούν να προσκαλούν τους Συμπροέδρους της Επιτροπής ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της Συνέλευσης με δικαίωμα λόγου, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. Άρθρο 5 Σχέσεις με τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ, το Συμβούλιο Υπουργών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διάφορες άλλες ομάδες και υπουργικές διασκέψεις Το Προεδρείο της Συνέλευσης συσφίγγει τις κάθε είδους σχέσεις με τους θεσμούς και τα όργανα της διπεριφερειακής στρατηγικής εταιρικής σχέσης και με τους οργανισμούς ολοκλήρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Λατινική Αμερική. Ανάλογα με την περίπτωση, οι ειδικές διαδικασίες της εν λόγω συνεργασίας ορίζονται στα αντίστοιχα μνημόνια και πρωτόκολλα συμφωνίας. Οι εκπρόσωποι της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ, του Συμβουλίου των Υπουργών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των διαφόρων ομάδων και υπουργικών διασκέψεων που ασχολούνται με την ανάπτυξη και την εδραίωση της διπεριφερειακής στρατηγικής εταιρικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένων της Ομάδας του Ρίο και της Διαδικασίας του Σαν Χοσέ, συμμετέχουν στις συνόδους της Συνέλευσης και των οργάνων της. PE v /23 DV\ EL.doc

6 Άρθρο 6 Παρατηρητές και προσκεκλημένοι 1. Δικαιούνται καθεστώς μόνιμου παρατηρητή: τα θεσμικά συμβουλευτικά όργανα και τα οικονομικά και δημοσιονομικά όργανα που συνδέονται με την διπεριφερειακή στρατηγική εταιρική σχέση το κοινοβούλιο των αυτοχθόνων και το κοινοβούλιο του Αμαζονίου η Γενική Γραμματεία των Ιβηροαμερικανικών Διασκέψεων Κορυφής (SEGIB). Κατόπιν πρότασης του Προεδρείου, η Συνέλευση μπορεί επίσης να εκχωρεί καθεστώς μόνιμου παρατηρητή σε περιφερειακά κοινοβουλευτικά όργανα και σε διακυβερνητικούς οργανισμούς που το ζητούν. 2. Οι μόνιμοι παρατηρητές έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα θεσπίσει η Προεδρία της Συνέλευσης. 3. Άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών που το επιθυμούν και εφόσον το επιτρέπει το Προεδρείο μπορούν επίσης να παρίστανται στις συνόδους της ολομέλειας της Συνέλευσης, στις συνεδριάσεις των μόνιμων επιτροπών της και σε άλλες κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις, ως παρατηρητές. 4. Το Προεδρείο της Συνέλευσης μπορεί επίσης να καλεί πρόσωπα, θεσμικά όργανα και οργανισμούς να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις της Συνέλευσης και των επιτροπών της ως «ειδικοί προσκεκλημένοι». Άρθρο 7 Σύνοδοι της ολομέλειας της Συνέλευσης 1. Η Συνέλευση συγκαλείται από τους Συμπροέδρους της και συνεδριάζει κατ' αρχήν μία φορά ετησίως, εναλλάξ σε μια χώρα της Λατινικής Αμερικής ή της Καραϊβικής και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από πρόσκληση του ιδίου και συμφωνία των αρμοδίων οργάνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 2. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κατά προτίμηση στη χώρα που διοργανώνει τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ. 3. Κατόπιν αιτήματος του Προεδρείου, οι Συμπρόεδροι μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη σύνοδο της Συνέλευσης. Άρθρο 8 PE v /23 DV\ EL.doc

7 Ημερήσια Διάταξη 1. Οι Συμπρόεδροι υποβάλλουν στη Συνέλευση το σχέδιο ημερήσιας διάταξης της συνόδου ολομέλειας, που καταρτίζεται από το Προεδρείο προς έγκριση. 2. Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης κάθε συνόδου ολομέλειας περιλαμβάνει δύο κατηγορίες θεμάτων: α) εκθέσεις που υποβάλλονται από τις μόνιμες επιτροπές δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις τέσσερις ανά σύνοδο ολομέλειας. Η έκταση των προτάσεων ψηφίσματος που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού β) επείγοντα θέματα που προτείνονται από μόνιμη επιτροπή ή υποβάλλονται από το ίδιο το Προεδρείο επείγοντα θέματα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη μόνον κατ εξαίρεση και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα τέσσερα ανά σύνοδο ολομέλειας. 3. Μια κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία ή 20 μέλη προερχόμενα από οποιαδήποτε εκ των δύο πλευρών της Συνέλευσης μπορεί να υποβάλει πρόταση ψηφίσματος επί ενός επείγοντος θέματος. Οι προτάσεις ψηφισμάτων πρέπει να περιορίζονται στα επείγοντα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνόδου και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 1000 λέξεις. Οι προτάσεις ψηφισμάτων πρέπει να κατατίθενται τέσσερις εβδομάδες πριν από την έναρξη της συνόδου ολομέλειας κατά τη διάρκεια της οποίας πρόκειται να τεθούν προς συζήτηση και ψηφοφορία. 4. Οι προτάσεις ψηφίσματος επί επειγόντων θεμάτων υποβάλλονται στο Προεδρείο, το οποίο ελέγχει ότι κάθε πρόταση ψηφίσματος πληροί τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου, ότι είναι εγγεγραμμένη στην ημερήσια διάταξη και ότι είναι διαθέσιμη στις γλώσσες εργασίας της Συνέλευσης. Οι προτάσεις του Προεδρείου υποβάλλονται προς έγκριση στη Συνέλευση. 5. Το Προεδρείο διαβιβάζει προς ενημέρωση στην αρμόδια επιτροπή τις προτάσεις ψηφίσματος επί επειγόντων θεμάτων. Άρθρο 9 Προεδρία των συνεδριάσεων 1. Οι Συμπρόεδροι αποφασίζουν από κοινού ποιος από τους δύο θα προεδρεύει κάθε συνεδρίασης της Συνέλευσης. 2. Ο/Η Πρόεδρος της συνεδρίασης κηρύσσει την έναρξη, τη διακοπή και τη λήξη των συνεδριάσεων της Συνέλευσης. Διασφαλίζει την τήρηση του Κανονισμού, τηρεί την τάξη, δίνει τον λόγο στους ομιλητές, περιορίζει τον PE v /23 DV\ EL.doc

8 χρόνο αγόρευσης, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών και κηρύσσει τη λήξη των συνεδριάσεων. Σε συμφωνία με τα μέλη του Προεδρείου, αποφασίζει επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια των συνόδων και τα οποία δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό. 3. Ο/Η Πρόεδρος της συνεδρίασης δεν μπορεί να λάβει τον λόγο σε συζήτηση παρά μόνο για να εισαγάγει ένα θέμα ή για να επαναφέρει τους ομιλητές σε αυτό. Εάν επιθυμεί να συμμετάσχει σε συζήτηση, κατέρχεται από την Έδρα. 4. Αμφότεροι οι Συμπρόεδροι μπορούν να επιλέξουν να αντικατασταθούν στην Προεδρία της συνεδρίασης από έναν αντιπρόεδρο. Άρθρο 10 Απαρτία 1. Απαρτία στη Συνέλευση επιτυγχάνεται όταν είναι παρόντα 50 τουλάχιστον από τα μέλη της, 25 εκ των οποίων προέρχονται από τη λατινοαμερικανική πλευρά και 25 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 2. Κάθε ψηφοφορία είναι έγκυρη, ανεξαρτήτως του αριθμού των ψηφισάντων, εκτός εάν ο Πρόεδρος της συνεδρίασης, κατόπιν αίτησης είκοσι τουλάχιστον παρόντων μελών που έχει υποβληθεί πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, διαπιστώσει την έλλειψη απαρτίας. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η ψηφοφορία εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης. 3. Εάν είναι παρόντα λιγότερα από είκοσι μέλη, ο Πρόεδρος μπορεί να διαπιστώσει την έλλειψη απαρτίας. Άρθρο 11 Διάταξη των θέσεων Οι θέσεις των μελών ορίζονται με αλφαβητική σειρά. Η σειρά αυτή καθορίζεται για τους μεν εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει του ονόματός τους, στο πλαίσιο της αντίστοιχης πολιτικής ομάδας και κατά σειρά μεγέθους αυτής, για τους δε εκπροσώπους της πλευράς της Λατινικής Αμερικής, λόγω της μη οργάνωσής τους σε πολιτικές ομάδες, βάσει του ονόματός τους και της ονομασίας της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στην οποία ανήκουν. Άρθρο 12 Επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας PE v /23 DV\ EL.doc

9 1. Επίσημες γλώσσες της Συνέλευσης είναι οι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γλώσσες εργασίας είναι η ισπανική, η πορτογαλική, η γαλλική, η αγγλική και η γερμανική. 2. Το κοινοβούλιο που διοργανώνει τη συνεδρίαση καθιστά διαθέσιμα στα μέλη της Συνέλευσης τα έγγραφα εργασίας στις γλώσσες εργασίας της Συνέλευσης. 3. Κατ' αρχήν, και στο μέτρο του δυνατού, όλα τα μέλη επιτρέπεται να παρεμβαίνουν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Συνέλευσης. Διερμηνεία των αγορεύσεων γίνεται μόνο στις γλώσσες εργασίας της Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 27, παράγραφοι 5 και 6, του παρόντος Κανονισμού, όταν οι συνεδριάσεις της Συνέλευσης πραγματοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 4. Οι συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και, κατά περίπτωση, των ομάδων εργασίας, καθώς και οι ακροάσεις, πραγματοποιούνται στις γλώσσες εργασίας, με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 27, παράγραφοι 5 και 6, του παρόντος Κανονισμού. 5. Τα κείμενα που εγκρίνει η Συνέλευση δημοσιεύονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Συνέλευσης. Άρθρο 13 Δημόσιος χαρακτήρας των συζητήσεων Οι σύνοδοι ολομέλειας της Συνέλευσης είναι δημόσιες, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Άρθρο 14 Δικαίωμα λόγου 1. Τα μέλη της Συνέλευσης λαμβάνουν τον λόγο όταν τους τον δίνει ο/η Πρόεδρος της συνεδρίασης. 2. Οι εκπρόσωποι της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ, του Συμβουλίου των Υπουργών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των διαφόρων ομάδων και υπουργικών διασκέψεων που συμπεριλαμβάνονται στην Ομάδα του Ρίο και στη Διαδικασία του Σαν Χοσέ λαμβάνουν τον λόγο κατόπιν σχετικού αιτήματός τους. 3. Εάν ο/η αγορητής/ήτρια παρεκκλίνει από το θέμα, ο/η Πρόεδρος της συνεδρίασης τον/την καλεί να επανέλθει. Εάν ο/η αγορητής/ήτρια επιμείνει, PE v /23 DV\ EL.doc

10 ο/η Πρόεδρος της συνεδρίασης μπορεί να του/της αφαιρέσει τον λόγο για όσο χρόνο κρίνει σκόπιμο. Άρθρο 15 Δικαιώματα ψήφου και διαδικασίες ψηφοφορίας 1. Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου έχει μία, προσωπική και μη μεταβιβάσιμη ψήφο. 2. Η Συνέλευση ψηφίζει συνήθως δι ανατάσεως της χειρός. Εάν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δι ανατάσεως της χειρός είναι αμφίβολο, η Συνέλευση καλείται να ψηφίσει με τη χρήση χρωματιστών δελτίων ή, όπου είναι δυνατό, με ηλεκτρονική ψηφοφορία. 3. Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, εάν τουλάχιστον δεκαπέντε μέλη υποβάλλουν εγγράφως σχετικό αίτημα μέχρι τις 6 το απόγευμα της ημέρας πριν από την ψηφοφορία. 4. Κατά γενικό κανόνα, μια απόφαση θεωρείται ότι εγκρίθηκε μόνον εάν έχει λάβει την ψήφο της πλειοψηφίας των ψηφισάντων. Κατ εξαίρεση, εάν πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας υποβληθεί αίτημα για ψηφοφορία κατά χωριστά σώματα από τουλάχιστον δεκαπέντε μέλη προερχόμενα από τουλάχιστον δύο πολιτικές ομάδες του ΕΚ ή από δύο αντιπροσωπείες της λατινοαμερικανικής πλευράς, στην ψηφοφορία που ακολουθεί οι εκπρόσωποι της πλευράς της Λατινικής Αμερικής και οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίζουν χωριστά, αλλά ταυτόχρονα. Σε τέτοια περίπτωση, το υπό ψήφιση κείμενο θεωρείται εγκριθέν μόνον εάν συγκεντρώσει τις ψήφους της πλειοψηφίας των ψηφισάντων τόσο από τους εκπροσώπους της πλευράς της Λατινικής Αμερικής όσο και από τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετέχουν στην ψηφοφορία. 5. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η πρόταση δεν εγκρίνεται, αλλά μπορεί να υποβληθεί εκ νέου κατά την επόμενη σύνοδο της Συνέλευσης. Άρθρο 16 Ψηφίσματα και συστάσεις της Συνέλευσης 1. Η Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει ψηφίσματα και να υποβάλλει συστάσεις προς τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ και τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς, τις ομάδες και τις υπουργικές διασκέψεις που ασχολούνται με την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης, σχετικά με ζητήματα που συνδέονται με τους διάφορους τομείς που καλύπτει η διπεριφερειακή εταιρική σχέση. 2. Η Συνέλευση ψηφίζει επί των προτάσεων ψηφίσματος που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις που υπέβαλαν οι μόνιμες επιτροπές, σύμφωνα με το άρθρο 8. PE v /23 DV\ EL.doc

11 3. Εφόσον ενδείκνυται, η Συνέλευση ψηφίζει επίσης επί προτάσεων ψηφίσματος που αναφέρονται σε επείγοντα θέματα, σύμφωνα με το εδάφιο 4 του άρθρου Ο/η Πρόεδρος της συνεδρίασης καλεί τους συντάκτες προτάσεων ψηφισμάτων που αναφέρονται σε παρόμοια επείγοντα θέματα να συντάξουν μία κοινή πρόταση ψηφίσματος. Μετά τη συζήτηση, κάθε μία από τις εν λόγω προτάσεις και οι σχετικές τροπολογίες υποβάλλονται αρχικά προς ψήφιση στη Συνέλευση. Μετά την υποβολή ενός κοινού ψηφίσματος, όλες οι άλλες προτάσεις για το ίδιο θέμα από τους ίδιους συντάκτες καταπίπτουν. Επίσης, ύστερα από την έγκριση ενός κοινού ψηφίσματος, καταπίπτουν όλα τα υπόλοιπα κείμενα σχετικά με το ίδιο θέμα. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί κανένα κοινό ψήφισμα, υποβάλλονται σε ψηφοφορία οι λοιπές προτάσεις ψηφίσματος σύμφωνα με τη σειρά της υποβολής τους. 5. Τα ψηφίσματα και οι συστάσεις που εγκρίνει η Συνέλευση διαβιβάζονται στη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο των Υπουργών, την ομάδα αξιωματούχων υψηλού επιπέδου και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο φορέα. Η Προεδρία της διάσκεψης κορυφής, η Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών υποβάλλουν έκθεση στην επόμενη σύνοδο της Συνέλευσης σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα εγκριθέντα ψηφίσματα. Άρθρο 17 Μηνύματα προς τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ Οι Συμπρόεδροι της Συνέλευσης υποβάλλουν στο Προεδρείο ένα σχέδιο μηνύματος στη διάσκεψη κορυφής και ενδεχομένως στην υπουργική διάσκεψη ΕΕ-Ομάδας του Ρίο. Το εν λόγω σχέδιο μηνύματος έχει καταρτιστεί βάσει των ψηφισμάτων και των συστάσεων που έχουν εγκριθεί από τη Συνέλευση. Ύστερα από συζήτηση και έγκρισή του από το Προεδρείο, το μήνυμα διαβιβάζεται στα αντίστοιχα αρμόδια θεσμικά όργανα. Άρθρο 18 Δηλώσεις Οι Συμπρόεδροι μπορούν να εκδίδουν, από κοινού και με τον χαρακτήρα του επείγοντος, και κατόπιν προηγούμενης διαβούλευσης με τα μέλη του Προεδρείου, όταν αυτό είναι δυνατό, δηλώσεις για κάθε θέμα που ενδιαφέρει τη διπεριφερειακή στρατηγική εταιρική σχέση, καθώς και για τις περιπτώσεις φυσικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, επικείμενων κρίσεων ή βίαιων συγκρούσεων, στις οποίες κρίνεται χρήσιμη ή απαραίτητη μια επείγουσα θεσμική έκκληση για ηρεμία ή για πολιτική διαπραγμάτευση μεταξύ των μερών, ή για αλληλεγγύη προς τα άτομα ή τις χώρες που δοκιμάζονται. Οι Συμπρόεδροι οφείλουν να ενημερώνουν το Προεδρείο και, το PE v /23 DV\ EL.doc

12 ταχύτερο δυνατό, το σύνολο των μελών της Συνέλευσης σχετικά με συζήτηση, αμέσως μετά την έκδοση της δήλωσης, η οποία πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα και στις συστάσεις που έχει εγκρίνει η Συνέλευση, εάν υπάρχουν. Άρθρο 19 Τροπολογίες 1. Οι τροπολογίες στα κείμενα που συζητούνται στη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας πρέπει να υποβάλλονται από τουλάχιστον είκοσι μέλη της Συνέλευσης. Οι τροπολογίες πρέπει να σχετίζονται με το κείμενο στο οποίο επιφέρουν τροποποίηση και να υποβάλλονται εγγράφως. Το παραδεκτό των τροπολογιών κρίνει, βάσει των κριτηρίων αυτών, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης. 2. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών ανακοινώνεται στην αρχή της συνόδου ολομέλειας. 3. Κατά την ψηφοφορία, οι τροπολογίες έχουν προτεραιότητα έναντι του κειμένου στο οποίο αναφέρονται. 4. Εάν δύο ή περισσότερες τροπολογίες αναφέρονται στο ίδιο τμήμα του κειμένου, τίθεται πρώτη σε ψηφοφορία εκείνη που αποκλίνει περισσότερο από το αρχικό κείμενο. Λαμβάνονται υπόψη μόνον οι προφορικές τροπολογίες που διορθώνουν πραγματικά ή γλωσσικά λάθη. Κάθε άλλη προφορική τροπολογία τίθεται στη διακριτική ευχέρεια της Συνέλευσης. Δεν λαμβάνεται υπόψη προφορική τροπολογία εάν δέκα μέλη αντιτίθενται δι εγέρσεως. Άρθρο 20 Ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης 1. Κάθε μέλος της Συνέλευσης μπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης στα υπουργικά σώματα των περιφερειακών διαδικασιών ολοκλήρωσης στη Λατινική Αμερική, στην Προεδρία της διάσκεψης κορυφής, στο Συμβούλιο Υπουργών της Ένωσης ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εν λόγω ερωτήσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Προεδρείο, το οποίο, εάν τις κρίνει παραδεκτές, τις διαβιβάζει στα αντίστοιχα αρμόδια όργανα, ζητώντας τους συγκεκριμένα να απαντήσουν εγγράφως εντός περιόδου δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία τους διαβιβάστηκε η ερώτηση. 2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει την ερώτηση και την απάντηση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και τα περιφερειακά PE v /23 DV\ EL.doc

13 κοινοβούλια ολοκλήρωσης στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική τις δημοσιεύουν στο επίσημο μέσο που το καθένα από αυτά θεωρεί πιο ενδεδειγμένο. Άρθρο 21 Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης 1. Σε κάθε σύνοδο, η ώρα των ερωτήσεων προς τα υπουργικά σώματα των διαδικασιών περιφερειακής ολοκλήρωσης στη Λατινική Αμερική, την Προεδρία της διάσκεψης κορυφής, το Συμβούλιο Υπουργών της Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιείται κατά τον χρόνο που αποφασίζει το Προεδρείο ώστε να εξασφαλίζεται η εκπροσώπηση των προαναφερόμενων θεσμικών οργάνων στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. 2. Κάθε μέλος της Συνέλευσης μπορεί να υποβάλει μία ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης. Εάν η ερώτηση υποβληθεί από περισσότερους βουλευτές, ένας μόνον εξ αυτών καλείται να την υποβάλει προφορικά. Οι ερωτήσεις, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 100 λέξεις, υποβάλλονται εγγράφως στο Προεδρείο εντός της προθεσμίας που αυτό θέτει. Το Προεδρείο είναι αρμόδιο να κρίνει εάν είναι παραδεκτές. Οι ερωτήσεις που σχετίζονται με θέματα τα οποία ήδη περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση κρίνονται μη παραδεκτές. Οι ερωτήσεις που κρίνονται παραδεκτές διαβιβάζονται στα αρμόδια όργανα. Οι Συμπρόεδροι αποφασίζουν τη σειρά με την οποία εξετάζονται οι προφορικές ερωτήσεις και οι συντάκτες των ερωτήσεων ενημερώνονται για την απόφαση αυτή. 3. Η Συνέλευση προβλέπει δύο ώρες το πολύ ανά σύνοδο για την εξέταση των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης. Οι ερωτήσεις που μένουν αναπάντητες λόγω έλλειψης χρόνου απαντώνται εγγράφως, εκτός εάν ο συντάκτης αποσύρει την ερώτηση. Απάντηση σε προφορική ερώτηση δίνεται μόνον εάν ο συντάκτης της είναι παρών. 4. Τα υπουργικά όργανα των διαδικασιών περιφερειακής ολοκλήρωσης στη Λατινική Αμερική, η Προεδρία της διάσκεψης κορυφής, το Συμβούλιο Υπουργών της Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλούνται να δώσουν σύντομη απάντηση. Κατόπιν αιτήματος είκοσι ή περισσότερων μελών της Συνέλευσης, την απάντηση μπορεί να ακολουθήσει συζήτηση. Ο/η Πρόεδρος της συνεδρίασης καθορίζει τον χρόνο διάρκειας της συζήτησης. Άρθρο 22 Αιτήματα για έκδοση γνωμοδότησης της Συνέλευσης Κατόπιν αιτήματος της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ, των υπουργικών διασκέψεων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή άλλων οργάνων διπεριφερειακής ολοκλήρωσης, η Συνέλευση μπορεί να εκδίδει γνωμοδοτήσεις και προτάσεις για την έγκριση PE v /23 DV\ EL.doc

14 συγκεκριμένων μέτρων που σχετίζονται με τους διάφορους τομείς δραστηριότητας της στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το αίτημα υποβάλλεται στο Προεδρείο, το οποίο θέτει το ζήτημα υπόψη της Συνέλευσης μαζί με σύσταση. Άρθρο 23 Μόνιμες κοινοβουλευτικές επιτροπές 1. Προκειμένου να εξεταστούν λεπτομερέστερα συγκεκριμένες πτυχές της διπεριφερειακής στρατηγικής εταιρικής σχέσης, η Συνέλευση συγκροτεί τις ακόλουθες τέσσερις μόνιμες κοινοβουλευτικές επιτροπές: Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επιτροπή Οικονομικών, Δημοσιονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, Νέων και Παιδιών, Ανταλλαγών Ανθρώπινου Δυναμικού, Παιδείας και Πολιτισμού. Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Ενεργειακής Πολιτικής, Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας 2. Σε συμφωνία με τις γενικές αρχές λειτουργίας της Συνέλευσης, οι μόνιμες κοινοβουλευτικές επιτροπές αποτελούνται από μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2, και λειτουργούν με αυστηρή ίση εκπροσώπηση. 3. Ο εσωτερικός κανονισμός των μόνιμων κοινοβουλευτικών επιτροπών εγκρίνεται από τη Συνέλευση κατόπιν πρότασης του Προεδρείου και παρουσιάζεται σε παράρτημα του παρόντος Κανονισμού. Άρθρο 24 Προσωρινές επιτροπές και επιτροπές παρακολούθησης Ανά πάσα στιγμή, η Συνέλευση μπορεί, κατόπιν πρότασης του Προεδρείου, να συστήνει προσωρινές επιτροπές και επιτροπές παρακολούθησης και, με την απόφαση σύστασής τους, να καθορίζει τις αρμοδιότητες, τη σύνθεση και την εντολή τους. Δεν μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα περισσότερες από δύο τέτοιες επιτροπές. Οι επιτροπές παρακολούθησης πρέπει να ολοκληρώνουν το έργο τους εντός ενός έτους. Άρθρο 25 Ομάδες εργασίας, παρακολούθηση εκλογών και ακροάσεις 1. Κατόπιν πρότασης του Προεδρείου ή μόνιμης επιτροπής, το Προεδρείο μπορεί να αποφασίζει τη σύσταση ομάδων εργασίας σχετικά με συγκεκριμένες πτυχές της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ή την αποστολή τους PE v /23 DV\ EL.doc

15 σε χώρες της Λατινικής Αμερικής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς για δράσεις ενημέρωσης ή μελέτης, με την επιφύλαξη δημοσιονομικών περιορισμών. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, το Προεδρείο αποφασίζει για την οργάνωση, τις αρμοδιότητες και τη σύνθεση των ομάδων εργασίας. Στις εν λόγω ομάδες μπορεί να ανατεθεί η σύνταξη εκθέσεων και προτάσεων ψηφισμάτων ή συστάσεων προς τη Συνέλευση. 2. Κατόπιν πρότασης του Προεδρείου, η Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει επίσης την αποστολή αντιπροσωπειών για την παρατήρηση προεδρικών, κοινοβουλευτικών εκλογών ή/και δημοψηφισμάτων, κατόπιν πρόσκλησης της ενδιαφερόμενης χώρας και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια. Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, το Προεδρείο μπορεί να αποφασίζει το ίδιο την αποστολή τέτοιων αντιπροσωπειών. 3. Με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης κατανόησης μεταξύ των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνων της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε αμφότερες τις περιφέρειες για ζητήματα που σχετίζονται με τη στρατηγική εταιρική σχέση, η Συνέλευση μπορεί να διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα ακροάσεις. Οι εν λόγω ακροάσεις διοργανώνονται με ευθύνη του Προεδρείου και σε αυτές είναι δυνατό να προσκαλούνται άτομα που μπορούν να ενημερώσουν τη Συνέλευση σχετικά με πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα ενδιαφέροντος. Άρθρο 26 Σχέσεις με τις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές 1. Η Συνέλευση προσκαλεί τις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές που έχουν συσταθεί βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών εταιρικής σχέσης, καθώς και εκείνες που έχουν συσταθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, να συμμετέχουν στις εργασίες της. 2. Η συγκεκριμένη πρόσκληση μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένα τη συνεδρίαση των υφιστάμενων μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας της Συνέλευσης. 3. Η σύνθεση των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών καθορίζεται από τις σχετικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τις πράξεις σύστασής τους. Βάσει του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού, τα μέλη των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών που έχουν ήδη συσταθεί μπορούν επίσης να συμμετέχουν στη Συνέλευση. Άρθρο 27 Χρηματοδότηση του κόστους οργάνωσης, συμμετοχής, PE v /23 DV\ EL.doc

16 διερμηνείας και μετάφρασης 1. Το κοινοβούλιο που φιλοξενεί μια σύνοδο της Συνέλευσης ή μια συνεδρίαση του Προεδρείου ή μια συνεδρίαση εκ των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας αναλαμβάνει τις πρακτικές ρυθμίσεις σχετικά με τη διοργάνωση της συνόδου ή της συνεδρίασης. 2. Κατόπιν πρότασης του Προεδρείου, η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει ότι είναι αναγκαία η οικονομική συνεισφορά από άλλα κοινοβούλια μέλη προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα της διοργάνωσης μιας συνόδου της Συνέλευσης ή μιας συνεδρίασης επιτροπής ή ομάδας εργασίας. 3. Τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και τοπικής μετακίνησης των συμμετεχόντων βαρύνουν το όργανο του οποίου είναι μέλη. Ωστόσο, για λόγους πρακτικούς, αμοιβαιότητας ή ευγενικής προσφοράς, το Κοινοβούλιο που διοργανώνει κάποια συγκεκριμένη εκδήλωση μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να προσφέρει στους λοιπούς συμμετέχοντες τις σχετικές με την εν λόγω εκδήλωση τοπικές μετακινήσεις. 4. Τα έξοδα διοργάνωσης και διερμηνείας στις γλώσσες εργασίας της Συνέλευσης καλύπτονται από όλα τα συμμετέχοντα κοινοβούλια με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα ακόλουθα δύο εδάφια. 5. Λόγω της γλωσσικής πολυμορφίας, όταν μια σύνοδος της Συνέλευσης, μια συνεδρίαση του Προεδρείου ή μια συνεδρίαση των επιτροπών ή της ομάδας εργασίας διεξάγεται στους συνήθεις χώρους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το τελευταίο μεριμνά και για τη διερμηνεία προς τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε συνεδρίασης και των επιβεβαιώσεων παρουσίας που έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή της συνεδρίασης. 6. Λόγω της γλωσσικής πολυμορφίας, όταν μια σύνοδος της Συνέλευσης, μια συνεδρίαση του Προεδρείου ή μια συνεδρίαση των επιτροπών ή της ομάδας εργασίας διεξάγεται εκτός των συνήθων χώρων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το τελευταίο μεριμνά για τη διερμηνεία μόνο προς τις γλώσσες εργασίας της Συνέλευσης και προς τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τουλάχιστον δέκα μέλη του ΕΚ που έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους τουλάχιστον έξι εβδομάδες νωρίτερα. 7. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλαμβάνει την υποχρέωση της μετάφρασης των επίσημων εγγράφων που εγκρίνει η Συνέλευση στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω της γλωσσικής πολυμορφίας, το εν λόγω θεσμικό όργανο επιφορτίζεται και με τη μετάφραση των εγγράφων που παράγονται κατά την προπαρασκευή ή κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Συνέλευσης και των οργάνων της προς τις γλώσσες εργασίας της τελευταίας. PE v /23 DV\ EL.doc

17 Άρθρο 28 Γραμματεία 1. Το Προεδρείο και άλλα όργανα της Συνέλευσης επικουρούνται στην προετοιμασία, την ομαλή λειτουργία και την παρακολούθηση των εργασιών της Συνέλευσης από μια γραμματεία αποτελούμενη από υπαλλήλους από αμφότερες τις πλευρές της Συνέλευσης. 2. Οι μισθοί και οι λοιπές δαπάνες του προσωπικού της γραμματείας καλύπτονται από τα αντίστοιχα κοινοβούλιά τους. 3. Το κοινοβούλιο που φιλοξενεί μια σύνοδο της Συνέλευσης ή μια συνεδρίαση επιτροπής συνδράμει στη διοργάνωση αυτών των συνεδριάσεων. Άρθρο 29 Ερμηνεία του Κανονισμού Ο/η Πρόεδρος της συνεδρίασης ή, κατόπιν αιτήματός του/της, το Προεδρείο αποφασίζει επί ζητημάτων που σχετίζονται με την ερμηνεία του Κανονισμού. Άρθρο 30 Παρεμβάσεις επί της εφαρμογής του Κανονισμού 1. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να παρέμβει επί της εφαρμογής του Κανονισμού ή να διατυπώσει ερώτηση επί της διαδικασίας και λαμβάνει στην περίπτωση αυτή τον λόγο κατά προτεραιότητα. Ο χρόνος αγόρευσης για παρέμβαση επί της εφαρμογής του Κανονισμού ή για ερώτηση επί της διαδικασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο λεπτά. 2. Ο/η Πρόεδρος μπορεί, κατόπιν αιτήματος, να δώσει τον λόγο, για δύο λεπτά το πολύ, σε αγορητή που θέλει να αντικρούσει τις προαναφερθείσες παρεμβάσεις. 3. Κανένας άλλος αγορητής δεν λαμβάνει τον λόγο. 4. Ο/η Πρόεδρος ανακοινώνει την απόφασή του/της σχετικά με τις παρεμβάσεις επί της εφαρμογής του Κανονισμού. Μπορεί να συμβουλευθεί προηγουμένως το Προεδρείο. Άρθρο 31 PE v /23 DV\ EL.doc

18 Τροποποίηση του Κανονισμού 1. Η απόφαση για τροποποίηση του Κανονισμού λαμβάνεται από τη Συνέλευση βάσει προτάσεων του Προεδρείου. 2. Οι τροποποιήσεις εγκρίνονται με ειδική πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων μελών. 3. Εκτός εξαιρέσεων που προβλέπονται κατά την ψηφοφορία, οι τροποποιήσεις επί του παρόντος Κανονισμού τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της συνόδου η οποία ακολουθεί την έγκρισή τους. PE v /23 DV\ EL.doc

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Αρμοδιότητες, καθήκοντα, σύνθεση και διαδικασίες των μόνιμων επιτροπών Άρθρο 1 Υπάρχουν τέσσερις μόνιμες κοινοβουλευτικές επιτροπές με τις εξής αρμοδιότητες και καθήκοντα: I. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η επιτροπή αυτή είναι αρμόδια για ζητήματα που σχετίζονται με: 1. τον πολιτικό διάλογο και την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, τις πολιτικές οικοδόμησης της ειρήνης, της πρόληψης και της επίλυσης των συγκρούσεων 2. τις σχέσεις με τα όργανα ευρωλατινοαμερικανικής ολοκλήρωσης (συμπεριλαμβανομένων της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ, των υπουργικών διασκέψεων, της Ομάδας του Ρίο, της Διαδικασίας του Σαν Χοσέ, του Συμβουλίου Υπουργών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), τις υπηρεσίες και τα όργανα των Ηνωμένων Εθνών, τη SEGIB και άλλους διεθνείς οργανισμούς και κοινοβουλευτικές συνελεύσεις για ζητήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της 3. την ειρήνη, τη διακυβέρνηση, την οικοδόμηση δημοκρατικών θεσμών και τον ρόλο των πολιτικών κομμάτων 4. τον σεβασμό, την προαγωγή και την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και της χρηστής διακυβέρνησης Η επιτροπή αυτή συντονίζει επίσης τη δράση των ομάδων εργασίας σε αποστολές ενημέρωσης και μελέτης, καθώς και των αντιπροσωπειών για την παρατήρηση εκλογών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού της Συνέλευσης. II. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η επιτροπή αυτή είναι αρμόδια για ζητήματα που σχετίζονται με: 1. την παρακολούθηση των οικονομικών, δημοσιονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των εταίρων, με τρίτες χώρες και με περιφερειακούς οργανισμούς 2. τις σχέσεις με τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς (και συγκεκριμένα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου) και με οργανισμούς που PE v /23 DV\ EL.doc

20 δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο για την προαγωγή της οικονομικής και εμπορικής ολοκλήρωσης 3. μέτρα τεχνικής εναρμόνισης ή τυποποίησης σε τομείς που καλύπτονται από διεθνείς νομοθετικές πράξεις 4. ζητήματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της εταιρικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της εφαρμογής του χρηματοδοτικού μέσου για τη Λατινική Αμερική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων μέσων και μηχανισμών αυτού του είδους III. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η επιτροπή αυτή είναι αρμόδια για ζητήματα που σχετίζονται με: 1. την κοινωνική και ανθρώπινη ανάπτυξη, καθώς και με τις κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων υγείας, κοινωνικής και ψηφιακής ένταξης 2. την προώθηση και την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και τα θέματα που αφορούν τους νέους 3. τη μετανάστευση και τις ανταλλαγές ανθρώπινου δυναμικού 4. τη συνεργασία για την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής 5. τη συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού και της παιδείας και τις σχέσεις με συναφείς διεθνείς οργανισμούς και θεσμικά όργανα 6. ζητήματα που αφορούν τους νέους και την ισότητα των φύλων IV. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η επιτροπή αυτή είναι αρμόδια για ζητήματα που σχετίζονται με: 1. τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους φυσικούς πόρους 2. την καταπολέμηση, την πρόληψη και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 3. την ενέργεια, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, την ενεργειακή απόδοση και τα έξυπνα δίκτυα PE v /23 DV\ EL.doc

21 4. την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών 5. την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη 6. τα απαραίτητα μέτρα εναρμόνισης ή τυποποίησης για την εφαρμογή των διπεριφερειακών πολιτικών επί θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, ενέργειας, έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης 7. την παρακολούθηση των διπεριφερειακών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων συνεργασίας επί θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης, όπως η Ατζέντα της Λίμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Κοινή Πρωτοβουλία ΕΕ-ΛΑΚ για την Έρευνα και την Καινοτομία και το Σχέδιο Δράσης της Μαδρίτης με ιδιαίτερη στόχευση στις νέες τεχνολογίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Άρθρο 2 1. Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει το δικαίωμα να είναι μέλος μίας εκ των μόνιμων επιτροπών. 2. Η κάθε μία εκ των τριών πρώτων μόνιμων επιτροπών αποτελείται από 40 μέλη το πολύ, ενώ η τέταρτη εξ αυτών από 30 μέλη το πολύ. Οι επιτροπές αποτελούνται από ίσο αριθμό βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφενός, και της λατινοαμερικανικής πλευράς αφετέρου, η οποία αποτελείται από μέλη των κοινοβουλίων ολοκλήρωσης (Parlatino, Parlandino, Parlacen και Parlasur) και των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών με το Μεξικό και τη Χιλή, που ορίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που θεσπίζει κάθε κοινοβούλιο, ούτως ώστε να αντικατοπτρίζεται στο μέτρο του δυνατού η κατανομή των διαφόρων πολιτικών ομάδων και αντιπροσωπειών που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη λατινοαμερικανική πλευρά αντίστοιχα, 3. Με την επιφύλαξη αντίθετης απόφασης μιας επιτροπής, όλες οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες. Άρθρο 3 1. Η σύνθεση των επιτροπών αντικατοπτρίζει, στο μέτρο του δυνατού, τη σύνθεση της Συνέλευσης. 2. Κάθε επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της ένα προεδρείο που αποτελείται ισομερώς από δύο ισότιμους συμπροέδρους και τέσσερις συναντιπροέδρους. Η διάρκεια της θητείας και η διαδικασία εκλογής του προεδρείου καθορίζεται από την κάθε πλευρά. 3. Οι Συμπρόεδροι αποφασίζουν από κοινού ποιος από τους δύο θα προεδρεύει κάθε συνεδρίασης της Συνέλευσης. PE v /23 DV\ EL.doc

22 4. Οι επιτροπές μπορούν να ορίζουν εισηγητές για να εξετάζουν συγκεκριμένα ζητήματα της αρμοδιότητάς τους και να εκπονούν εκθέσεις προς υποβολή στη Συνέλευση, με την επιφύλαξη της έγκρισης του Προεδρείου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού. 5. Οι μόνιμες επιτροπές μπορούν να συζητούν τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξή τους χωρίς έκθεση και να ενημερώνουν εγγράφως το Προεδρείο ότι τα εν λόγω θέματα συζητήθηκαν. 6. Οι επιτροπές προβαίνουν σε απολογισμό επί των δραστηριοτήτων τους ενώπιον της Συνέλευσης. Άρθρο 4 1. Οι επιτροπές συνεδριάζουν όταν συγκαλούνται από τους συμπροέδρους τους και πραγματοποιούν τουλάχιστον δύο συνεδριάσεις ετησίως, μία εκ των οποίων πρέπει να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας της Συνέλευσης. 2. Κάθε βουλευτής μπορεί να καταθέτει τροπολογίες για εξέταση σε επιτροπή. 3. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, εφαρμόζονται κατ αναλογία στις συνεδριάσεις των επιτροπών τα άρθρα 6, 9, 10, 14 και 15 του Κανονισμού της Συνέλευσης. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το άρθρο 10, παράγραφος 1, ο αριθμός των βουλευτών στην επιτροπή είναι 17 (και 9 για κάθε πλευρά). Σε ό,τι αφορά τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 15, ο αριθμός των βουλευτών στην επιτροπή είναι 5. PE v /23 DV\ EL.doc

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Έκταση των κειμένων Ισχύουν τα εξής ανώτατα όρια για τα κείμενα που υποβάλλονται για μετάφραση και αναπαραγωγή: - Αιτιολογικές εκθέσεις, προπαρασκευαστικά έγγραφα εργασίας και πρακτικά των ομάδων εργασίας, των αντιπροσωπειών παρατήρησης εκλογών και των αποστολών ενημέρωσης και μελέτης: 6 σελίδες - Προτάσεις ψηφίσματος που περιέχονται στις εκθέσεις και στα θέματα επείγοντος: 4 σελίδες, συμπεριλαμβανομένων των αιτιολογικών σκέψεων, αλλά εξαιρουμένων των αιτιολογικών αναφορών. Το κείμενο κάθε σελίδας πρέπει να περιέχει χαρακτήρες, μη συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων. Το παρόν παράρτημα μπορεί να τροποποιηθεί με απλή απόφαση του Προεδρείου. PE v /23 DV\ EL.doc

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ. Κανονισμός. DV\926146EL.doc 1/22 AP v02-00

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ. Κανονισμός. DV\926146EL.doc 1/22 AP v02-00 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Κανονισμός DV\926146.doc 1/22 AP100.520v02-00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Άρθρο 11 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ EURONEST. Κανονισμός της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Ανατολικών Γειτονικών Χωρών (EURONEST)

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ EURONEST. Κανονισμός της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Ανατολικών Γειτονικών Χωρών (EURONEST) ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ EURONEST Κανονισμός της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Ανατολικών Γειτονικών Χωρών (EURONEST) ΑΡΘΡΟ 1 Φύση και στόχοι 1. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Ανατολικών Γειτονικών Χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΕ-ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΕ-ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΕ-ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Κατά τη συνεδρίασή τους στις Βρυξέλλες στις 8 Νοεμβρίου 2006, οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (εγκρίθηκε στις 3 Απριλίου 2003 και αναθεωρήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2004, 23 Νοεμβρίου 2006, 28 Ιουνίου 2007, 28 Νοεμβρίου 2008, 18 Μαΐου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ARLEM) Άρθρο 1. Σύνθεση

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ARLEM) Άρθρο 1. Σύνθεση Βρυξέλλες, 1η Ιουλίου 2013 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ARLEM) Άρθρο 1 Σύνθεση Τα μέλη της Ευρωμεσογειακής Περιφερειακής και Τοπικής Συνέλευσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2016 COM(2016) 147 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2009-2014) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην Επιτροπή GNSS Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ελβετίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις P7_TA(2014)0408 Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2014 COM(2014) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

DGC 2A ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ. Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) UE-KZ 2301/17

DGC 2A ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ. Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) UE-KZ 2301/17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ Συμβούλιο Συνεργασίας Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) UE-KZ 2301/17 Διοργανικός φάκελος: 2017/0019 (NLE) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0155 (NLE) 11186/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COASI 91 JAI 684 ASIE 22 CODRO

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0308 (NLE) 14708/17 ADD 1 TRANS 506 COWEB 137 ELARG 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τη σύσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Παιδαγωγική Μονάδα Αριθ. : 2009-D-225-el-5 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής

Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Γενική Γραμματεία Αριθ. : 2009-D-295-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 4 MAΪΟΥ 2009 Το Προεδρείο, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 2 του Κανονισμού 1, - έχοντας υπόψη την απόφασή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ »

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ » Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων 10.5.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 70 του Κανονισµού για τις διοργανικές διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (όπως τροποποιήθηκε στη 4 η Γενική Συνέλευση Νοέμβριος 2008) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2017/0035(COD) 18.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κώδικας Δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σύσταση της Ομάδας εργασίας του Προεδρείου σχετικά με τους κώδικες δεοντολογίας προς τα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων και το Προεδρείο Κώδικας Δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2012 (OR. en) 6898/12 ECOFIN 196 UEM 42 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναθεώρηση του καταστατικού της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 1

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 1 ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2009-2014) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 1 ooo ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008

Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008 ΕΥΡΩ-ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008 Πέμπτη, 1η Μαΐου 2008 Λίμα (Περού) DV\721105.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Σηµείωµα για τις µεθόδους εργασίας Το επισυναπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 58/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 3 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 σελ 1 από 6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ THΣ 4ης MAΪOΥ 2009 1 ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Κανονισμού 2, - έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 18.03.2004 L 080/33 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/2)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2017/0035(COD) 19.9.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ. για τα μέλη

Ο Δ Η Γ Ο Σ. για τα μέλη Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ι Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Ο Δ Η Γ Ο Σ για τα μέλη Ιούνιος 2009 CM\785203.doc PE426.942 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα I. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Ιανουάριο του 2015) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες έγγραφο το οποίο υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες έγγραφο το οποίο υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15703/14 ACP 176 FIN 873 PTOM 56 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 2 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Συντομογραφίες: ΕΡΤ : Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε., όπως ορίζεται από το ν. 4324/2015. ΣΚΕ : Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου, όπως ορίζονται από το ν. 4324/2015.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ. Μια σύντομη επισκόπηση των κύριων αλλαγών Ιανουάριος 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ. Μια σύντομη επισκόπηση των κύριων αλλαγών Ιανουάριος 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ Μια σύντομη επισκόπηση των κύριων αλλαγών Ιανουάριος 2017 1 EL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΓΔ Προεδρίας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΓΔ Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 55/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2869 της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 55 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L 1999D0468 EL 23.07.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2017 L 28/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-7. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2020(REG) Σχέδιο έκθεσης Carlo Casini (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-7. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2020(REG) Σχέδιο έκθεσης Carlo Casini (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 15.11.2012 2012/2020(REG) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-7 Σχέδιο έκθεσης Carlo Casini (PE492.597v01-00) σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 15, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών

Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών Οι διαδικασίες του Συνεδρίου εκπαιδευτών αποτελούν το μηχανισμό που διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση του χρόνου και διευκολύνει η ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου,

Διαβάστε περισσότερα

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Πελοποννήσου, 30/06/2015 σελ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, 19/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465)

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β 1363 2012): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) Αρθρο :0 Αριθμ. 34801 οικ. (ΦΕΚ Β' 1363/26/04/2012) Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2020(REG)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2020(REG) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2012/2020(REG) 5.7.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 15, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο του κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

8η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

8η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 8η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2014-2019) 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1 ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Εναλλακτική Δράση μετά από 5 χρόνια συνεχών εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών στους τομείς του περιβάλλοντος του πολιτισμού και της κοινωνίας έχει αποκτήσει μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 31.10.2017 JOIN(2017) 40 final 2017/0279 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 02011Y0224(01) EL 01.04.2017 002.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα

Διαβάστε περισσότερα

13-15 Μαΐου 2010 Palacio de Congresos και Exposiciones Σεβίλλη, Ισπανία

13-15 Μαΐου 2010 Palacio de Congresos και Exposiciones Σεβίλλη, Ισπανία Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Euro-Latin American Parliamentary Assembly Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana Τέταρτη Τακτική Σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη»

1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» 1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» Κανόνες Διαδικασίας Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου* *Επιμέλεια: Δεδούση Ευαγγελία, Διδίλη Ζωή, Κατσούλης Στέφανος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2009 2007/2207(INI) 22.10.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα