Πολυθεµατική Ηµερίδα :«ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 20 Μαρτίου 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολυθεµατική Ηµερίδα :«ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 20 Μαρτίου 2010"

Transcript

1 ΕΞΥΠΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙ Α ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πέτρος Σ. Ταούκης ΕΜΠ, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Εργ. Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων, Η σύγχρονη προσέγγιση της διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίµων βασίζεται στην ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης µε τον καθορισµό, καταγραφή και ελέγχο των κρισίµων παραµέτρων των τροφίµων σε όλο το κύκλο ζωής τους από την παραγωγή ως τη τελική χρήση τους. Η ορθή εφαρµογή τέτοιων συστηµάτων σε συνδυασµό µε τη βέλτιστη συσκευασία είναι προϋπόθεση για την επίτευξη µιας αυξηµένης διατηρησιµότητας απαραίτητης για την εµπορική βιωσιµότητα των τροφίµων. Νέα υλικά και τεχνικές όπως η συσκευασία υπό τροποποιηµένη ατµόσφαιρα (MAP) προσφέρουν νέες δυνατότητες βελτίωσης και επιµήκυνσης της διάρκειας ζωής. Παρά ταύτα, το τελευταίο στάδιο, η ψυκτική αλυσίδα των τροφίµων, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από απώλειες ποιότητας κυρίως λόγω σηµαντικών αποκλίσεων από τις προδιαγραφές θερµοκρασίας όταν τα προϊόντα φύγουν από την άµεση επίβλεψη που είναι εφικτή στη µονάδα παραγωγής. Έτσι η ηµεροµηνία ανάλωσης που αναγράφεται στην ετικέτα τους δίνει συνήθως µια ενδιάµεση ένδειξη, µε αποτέλεσµα να έχουµε στις περιπτώσεις ορθής συντήρησης απόρριψη καλών προϊόντων λόγω «λήξης» τους και σε περιπτώσεις κακής συντήρησης, προϊόντα µη αποδεκτά πριν την ηµεροµηνία ανάλωσης. Πρακτική λύση θα αποτελούσε η «έξυπνη συσκευασία» που επιτρέπει την παρακολούθηση του ιστορικού ποιότητας του κάθε προϊόντος και µε βάση αυτό τη βελτίωση της διαχείρισης του στην ψυκτική αλυσίδα. Η έξυπνη συσκευασία φέρει ενσωµατωµένους δείκτες ποιότητας, έµµεσους ή άµεσους. Οι Χρονοθερµοκρασιακοί είκτες ΤΤΙ (ΤΤΙ=Time Temperature Indicators or Integrators) επιτρέπουν τον έλεγχο ενδεχόµενης κακοµεταχείρισης του προϊόντος όσον αφορά τη θερµοκρασία συντήρησης. Είναι «χηµικά» ενεργοί και δείχνουν µια εύκολα µετρήσιµη, σωρευτική χρωµατική αλλαγή. Η αλλαγή αυτή λ.χ. από πράσινο σε κόκκινο, επιταχύνεται όταν η θερµοκρασία συντήρησης αυξάνει, µε τρόπο που να µιµείται τη συµπεριφορά και τη σταδιακή απώλεια ποιότητας του τροφίµου που συνοδεύουν. Έτσι οι δείκτες TTI παρακολουθούν το χρονοθερµοκρασιακό ιστορικό των τροφίµων και µπορούν να χρησιµοποιηθούν επικουρικά της ηµεροµηνίας ανάλωσης, ως «ζωντανή» ηµεροµηνία λήξης. Αντίστοιχα οι άµεσοι δείκτες ποιότητας, είναι χηµικά ή ενζυµικά συστήµατα που ανταποκρίνονται, χρωµατικά ή µε άλλον εύκολα ανιχνεύσιµο τρόπο, σε µεταβολίτες ή άλλους χηµικούς δείκτες αλλοίωσης που παράγονται κατά την σταδιακή ποιοτική υποβάθµιση του τροφίµου. 1

2 ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΤΤΙ Η ψυκτική αλυσίδα των τροφίµων περιλαµβάνει τα διάφορα στάδια µεταφοράς και αποθήκευσης, σε ενδιάµεσα σηµεία διανοµής, στις αποθήκες και τα ψυγεία πώλησης των σούπερ-µάρκετ και τα ψυγεία των καταναλωτών. Το πρόβληµα είναι ότι η αλληλουχία των συνθηκών που υφίστανται τα προϊόντα, όταν φύγουν από την άµεση επίβλεψη που είναι εφικτή στη µονάδα παραγωγής, είναι δύσκολο να µετρηθεί. Ένα συσκευασµένο προϊόν µπορεί για παράδειγµα να διατηρεί αποδεκτή ποιότητα για 10 ηµέρες στους 4 º C, ενώ µόνο για 3 ηµέρες στους 10 º C. Η ηµεροµηνία ανάλωσης που αναγράφεται στη συσκευασία των τροφίµων τους δίνει συνήθως µια ενδιάµεση ένδειξη, µε αποτέλεσµα να έχουµε στις περιπτώσεις ορθής συντήρησης απόρριψη καλών προϊόντων λόγω «λήξης» τους και σε κάποιες περιπτώσεις κακής συντήρησης, προϊόντα αλλοιωµένα πριν την ηµεροµηνία ανάλωσης. Ουσιαστική λύση θα αποτελούσε µια έξυπνη συσκευασία που θα έδινε δυνατότητα παρακολούθησης του ιστορικού χρόνου-θερµοκρασίας του κάθε προϊόντος και µε βάση αυτήν τη δυνατότητα βελτίωσης της διαχείρισης των προϊόντων στην ψυκτική αλυσίδα. Ως ένας ιδιαίτερα υποσχόµενος τέτοιος τρόπος, είναι οι δείκτες ΤΤΙ. Οι Χρονοθερµοκρασιακοί είκτες ή Ολοκληρωτές ΤΤΙ (ΤΤΙ=Time Temperature Indicators or Integrators) είναι ένα πρωτοποριακό σύστηµα επισήµανσης των τροφίµων. Έχουν τη µορφή µιας «ζωντανής», χαµηλού κόστους αυτοκόλλητης ετικέτας ή αποτελούν µέρος της ίδιας της συσκευασία του τροφίµου. Οι ΤΤΙ επιτρέπουν τον έλεγχο ενδεχόµενης κακοµεταχείρισης του προϊόντος όσον αφορά τη θερµοκρασία συντήρησης. Είναι «χηµικά» ενεργοί και δείχνουν µια εύκολα µετρήσιµη, σωρευτική χρωµατική αλλαγή. Η αλλαγή αυτή λ.χ. από πράσινο σε κόκκινο, επιταχύνεται όταν η θερµοκρασία συντήρησης αυξάνει, µε τρόπο που να µιµείται τη συµπεριφορά και τη σταδιακή απώλεια ποιότητας του τροφίµου που συνοδεύουν. Έτσι οι δείκτες TTI παρακολουθούν το χρονοθερµοκρασιακό ιστορικό των τροφίµων, σε όλη την πορεία τους από το σηµείο παραγωγής, τις ενδιάµεσες φάσεις διανοµής µέχρι τον τελικό καταναλωτή. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν επικουρικά της ηµεροµηνίας ανάλωσης, ως «ζωντανή» ηµεροµηνία λήξης. Όπως προαναφέρθηκε οι ΤΤΙ είναι απλά, φθηνά συστήµατα, τα οποία µε µια εύκολα µετρήσιµη αλλαγή που εξαρτάται από το χρόνο και τη θερµοκρασία, δείχνουν το θερµοκρασιακό ιστορικό και την ποιοτική κατάσταση του τροφίµου που συνοδεύουν. Οι ΤΤΙ αποτελούν συνιστώσα µιας δρώσας, έξυπνης συσκευασίας, ενσωµατωµένοι σ αυτήν ή µε τη µορφή µιας πρόσθετης «ζωντανής» ετικέτας. Η λειτουργία των ΤΤΙ βασίζεται σε µηχανικά, χηµικά, ή ενζυµικά συστήµατα, τα οποία µεταβάλλονται αναντίστρεπτα από τη στιγµή ενεργοποίησής τους, µεταβολή που εκδηλώνεται σαν µια εύκολα µετρήσιµη οπτική απόκριση των ΤΤΙ. Τέτοια απόκριση µπορεί να είναι µια µεταβολή ή εµφάνιση χρώµατος ή η παραµόρφωση ή µετακίνηση 2

3 κάποιας οπτικής ένδειξης. Έτσι η απόκριση εκφράζει αθροιστικά τις συνθήκες αποθήκευσης που έχει υποστεί ο δείκτης και µπορεί να συσχετιστεί µε την ποιοτική κατάσταση και την αποµένουσα διάρκεια ζωής του τροφίµου που συνοδεύει. Η αποτελεσµατικότητα και η αξιοπιστία ενός ΤΤΙ ως δείκτη ποιότητας του τροφίµου εξαρτάται από τα κινητικά χαρακτηριστικά της απόκρισης του. Βασική απαίτηση είναι η εξάρτηση του ρυθµού απόκρισης από τη θερµοκρασία, να προσεγγίζει κατά το δυνατόν την εξάρτηση από τη θερµοκρασία των δράσεων ποιοτικής υποβάθµισης του τροφίµου, όπως είναι οι µικροβιολογικές αλλοιώσεις. Προϋπόθεση εποµένως εφαρµογής ενός συστήµατος ελέγχου της ψυκτικής αλυσίδας µε βάση τους Χρονοθερµοκρασιακούς είκτες είναι ο σωστός σχεδιασµός της απόκρισης τους µε βάση την ενδελεχή γνώση της κινητικής των δεικτών αλλοίωσης του τροφίµου και της εξάρτησης τους από τη θερµοκρασία. Οι απαιτήσεις για ένα αποτελεσµατικό ΤΤΙ είναι να δείχνει µία συνεχή αλλαγή, ο ρυθµός της οποίας αυξάνει µε τη θερµοκρασία και ο οποίος δεν αντιστρέφεται όταν η θερµοκρασία µειώνεται. Υπάρχει και ένας αριθµός άλλων επιθυµητών φυσικών ιδιοτήτων για έναν επιτυχηµένο δείκτη. Ένας ιδανικός ΤΤΙ πρέπει να παρουσιάζει µία συνεχή, χρονο-θερµοκρασιακά εξαρτώµενη αλλαγή που να εκφράζεται ως µία απόκριση εύκολα µετρούµενη και µη αντιστρεπτή. Η αλλαγή αυτή πρέπει να µιµείται ή να µπορεί να συσχετιστεί µε το βαθµό ποιοτικής αλλοίωσης του τροφίµου και την εναποµένουσα διάρκεια ζωής του. Ο ΤΤΙ πρέπει να είναι αξιόπιστος και να δίνει σταθερές αποκρίσεις όταν εκτίθεται στις ίδιες θερµοκρασιακές συνθήκες. Να έχει χαµηλό κόστος. Να είναι ευέλικτος, έτσι ώστε διαφορετικές µορφές του να µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διάφορα θερµοκρασιακά διαστήµατα (π.χ. ψύξη, κατάψυξη, θερµοκρασία δωµατίου) µε χρήσιµες περιόδους απόκρισης από µερικές µέρες µέχρι και περισσότερο από ένα χρόνο. Να είναι µικρός, εύκολα προσαρµόσιµος σαν τµήµα της συσκευασίας του τροφίµου και συµβατός µε µια διεργασία συσκευασίας υψηλής ταχύτητας. Να είναι σταθερός πριν την ενεργοποίηση του και να ενεργοποιείται εύκολα. Να µην επηρεάζεται από τις υπόλοιπες περιβαλλοντικές συνθήκες πέραν της θερµοκρασίας, όπως το φως, ρυπαντές του αέρα και σχετική υγρασία (RH). Να είναι ανθεκτικός σε φυσιολογικές µηχανικές καταπονήσεις χωρίς να επηρεάζεται η απόκρισή του. Να είναι µη τοξικός και στην απίθανη περίπτωση επαφής του µε το τρόφιµο. Να είναι σε θέση να µεταφέρει µε απλό και ξεκάθαρο τρόπο το µήνυµα στον καταναλωτή ή σε οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόµενο. Η απόκρισή του να είναι οπτικά κατανοητή και να µπορεί να µετρηθεί εύκολα από ηλεκτρονικές συσκευές έτσι ώστε οι πληροφορίες να λαµβάνονται, να αποθηκεύονται και να µεταδίδονται εύκολα και γρήγορα. Κανένας TTI δεν ικανοποιεί απολύτως όλες τις παραπάνω απαιτήσεις για να χαρακτηριστεί ως ιδανικός. Ωστόσο, η εξέλιξη των δεικτών, έχει οδηγήσει σε ένα 3

4 ικανοποιητικό επίπεδο και πλέον το µοντέλο του ιδανικού ΤΤΙ προσεγγίζεται αρκετά ικανοποιητικά από τους διαθέσιµους τύπους ΤΤΙ. Τα πρώτα συστήµατα ΤΤΙ είναι διαθέσιµα από τη δεκαετία του 1980, µε πρώτη ουσιαστική εφαρµογή στις συσκευασίες των εµβολίων που διακινούνται από τον ιεθνή Οργανισµό Υγείας (WHO) προς τις χώρες του τρίτου Κόσµου. Στη συνέχεια έχουν αναφερθεί µια σειρά από εφαρµογές στην ψυκτική αλυσίδα είτε σε δοκιµαστικό στάδιο είτε στην πραγµατική διακίνηση. Ξεχωρίζει η επί µία σειρά ετών χρήση τους στα προϊόντα ντελικατέσεν της Γαλλικής αλυσίδας Monoprix µε θετική αποδοχή από τους καταναλωτές. Στις ΗΠΑ οι εισαγωγές φρέσκου σολοµού υποχρεωτικά φέρουν ΤΤΙ στη συσκευασία τους. Μεγάλη αεροπορική εταιρεία χρησιµοποιεί ΤΤΙ για να ελέγχει τη σωστή συντήρηση της τροφοδοσίας της για τις πολύωρες πτήσεις Οι σύγχρονοι ΤΤΙ όπως αναφέρθηκε βασίζονται σε διαφορετικές αρχές λειτουργίας (Σχήµα 1). Ο ενζυµατικός δείκτης CheckPoint της VITSAB A.B. (Σχήµα 1α) βασίζεται σε µία χρωµατική αλλαγή η οποία προκαλείται από µία µείωση του ph σαν αποτέλεσµα ελεγχόµενης ενζυµικής υδρόλυσης ενός λιπαρού υποστρώµατος. Πριν την ενεργοποίηση, το ένζυµο και το υπόστρωµα βρίσκονται σε δύο ξεχωριστούς µικροθαλάµους. Κατά την ενεργοποίηση σπάει µε επιβολή µηχανικής πίεσης το φράγµα που χωρίζει τους δύο θαλάµους και το ένζυµο και το υπόστρωµα αναµιγνύονται. Η υδρόλυση του υποστρώµατος προκαλεί µεταβολή ph, η οποία µεταφράζεται µε µια σταδιακή χρωµατική αλλαγή από πράσινο σε κίτρινο και τελικά σε κόκκινο. Η χρωµατική αυτή αλλαγή είναι ιδιαίτερα ευκρινής και δίνουν σαφή µήνυµα σε σχέση µε την εξέλιξη της χρονοθερµοκρασιακής επιβάρυνσης του προϊόντος. ιαφορετικά µίγµατα ενζύµου-υποστρώµατος χρησιµοποιούνται για διαφορετικά θερµοκρασιακά διαστήµατα και διάρκειες ζωής. Ο δείκτης Fresh-Check Indicator της Temptime (πρώην Lifelines) (Σχήµα 1β) βασίζεται στον πολυµερισµό σε στερεή φάση ενός λεπτά επικαλυµένου, άχρωµου, διακετυλενικού µονοµερούς το οποίο µετατρέπεται σε ένα πολύ σκούρο πολυµερές. Ο ΤΤΙ OnVu TM της Ciba (Σχήµα 1γ) βασίζεται σε φωτοχηµική αντίδραση, η οποία κατά την ενεργοποίηση του δείκτη δίνει ένα έντονα σκούρο χρώµα που στη συνέχεια αποχρωµατίζεται µε ρυθµό που εξαρτάται από τη θερµοκρασία. Το πλεονέκτηµα του συστήµατος αυτού είναι το χαµηλό κόστος και η ευκολία εφαρµογής αφού θα µπορούσε να «εκτυπωθεί» στη συσκευασία στο επιθυµητό σχήµα. Ο δείκτης ΤΤΙ (eo) της CRYOLOG (Σχήµα 1δ) βασίζεται στη µεταβολή του χρώµατος από πράσινο σε κόκκινο λόγω µεταβολής του ph που οφείλεται στην ανάπτυξη επιλεγµένων στελεχών µικροοργανισµών. 4

5 Ο δείκτης ΤΤΙ της Avery Denison (Σχήµα 1ε) βασίζεται στην διάχυση, µεταξύ δύο στρώσεων πολυµερών, πολικής ενώσεως η µεταβολή της συγκέντρωσης της οποίας προκαλεί τη µεταβολή του χρώµατος φθορίζοντος δείκτη από κίτρινο σε έντονο ροδόχρωµο. Ο δείκτης ΤΤΙ της 3M, Monitor Mark (Σχήµα 1ζ) βασίζεται επίσης στην διάχυση χρωστικής µεταξύ δύο στρώσεων πολυµερών που σταδιακά µεταβάλει το χρώµα του δείκτη από λευκό σε µαύρο α β γ δ ε ζ Σχήµα 1. Τύποι ΤΤΤ : (α) Ενζυµικός CheckPoint TTI; (β) Πολυµερικός Fresh- Check TTI; (γ) Φωτοχρωµικός OnVu TM TTI; (δ) Μικροβιολογικός TTI (eo) ; (e) είκτης διάχυσης TT Sensor TM TTI; (f) είκτης διάχυσης 3M Monitor Mark TTI Στο σχεδιασµό και ιδιαίτερα στη µελέτη απόκρισης εναλλακτικών σχεδιασµών των παραπάνω δεικτών µε στόχο την ανάπτυξη συστηµατικής και αξιόπιστης µεθοδολογίας εφαρµογής των ΤΤΙ για την παρακολούθηση και τη διαχείριση της ψυκτικής αλυσίδας έχει αναπτύξει την τελευταία δεκαετία σηµαντική ερευνητική δραστηριότητα το Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων, της Σχολής Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Σχετικές αναφορές αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Προκειµένου να γίνει σωστή χρήση των ΤΤΙ, απαιτείται λεπτοµερής γνώση των κινητικών χαρακτηριστικών τόσο της ποιοτικής υποβάθµισης του τροφίµου όσο και της απόκρισης του ΤΤΙ. Σηµαντικό µέγεθος αναφοράς για την επιλογή του κατάλληλου ΤΤΙ για συγκεκριµένο τρόφιµο είναι οι παράµετροι που εκφράζουν τη θερµοκρασιακή ευαισθησία του τροφίµου και του δείκτη αντίστοιχα που πρέπει να έχουν παρόµοια τιµή. Στο ΕΜΠ αναπτύχθηκε ένα φιλικό στο χρήστη λογισµικό (TTI 5

6 response and Shelf life calculator TTISLC v2.0) για να µεταφράζει την απόκριση του κατάλληλου ΤΤΙ στην ποιοτική κατάσταση και την εναποµένουσα διάρκεια ζωής οποιουδήποτε ελεγχόµενου τροφίµου. Η απλούστερη θεώρηση και χρήση των ΤΤΙ είναι ως «ζωντανή» σήµανση η οποία θα λειτουργεί επικουρικά της ηµεροµηνίας λήξης του τροφίµου επισηµαίνοντας τις περιπτώσεις αυξηµένης ποιοτικής υποβάθµισης λόγω ενδεχόµενης ανεπάρκειας της ψυκτικής αλυσίδας ή περιστασιακής θερµοκρασιακής κακοµεταχείρισης του προϊόντος (Σχήµα 2). Πέραν της χρήσης αυτής οι ΤΤΙ µπορούν να αποτελέσουν εργαλείο συστηµατικής διαχείρισης της ψυκτικής αλυσίδας. ΣΧΗΜΑ 2. Εφαρµογή των ΤΤΙ ως δυναµική επισήµανση λήξης. Ο εντοπισµός και η βελτίωση των αδύνατων σηµείων της συχνά προβληµατικής ψυκτικής αλυσίδας, ο ποσοτικός προσδιορισµός της επίδρασής τους στη συνολική ποιότητα των τροφίµων και ο δυναµικός έλεγχος και η διαχείριση της ποιότητας µε τους δείκτες ΤΤΙ είναι το αντικείµενο του Ευρωπαικού Ερευνητικού Προγράµµατος SMAS (Project N QLK1-CT , που συντονίστηκε από το Εργαστηρίου Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων, της Σχολής Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Έξι ακόµα Ευρωπαϊκοί φορείς από την Ιρλανδία, Μ. Βρεττανία, Ολλανδία, Σουηδία και την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων και το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο και µεγάλη Ελληνική βιοµηχανία αλλαντικών συνεργάστηκαν µε συνολικό τελικό παραδοτέο ένα αποτελεσµατικό εργαλείο διαχείρισης της ψυκτικής αλυσίδας. Η έρευνα εστιάζεται στην ανάπτυξη, µελέτη και αποτελεσµατική εφαρµογή των δεικτών ΤΤΙ για να εξασφαλίσουν στον καταναλωτή ποιότητα µέχρι το πιάτο του! 6

7 ΑΜΕΣΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Οι άµεσοι δείκτες ποιότητας, είναι χηµικά ή ενζυµικά συστήµατα που ανταποκρίνονται, χρωµατικά ή µε άλλον εύκολα ανιχνεύσιµο τρόπο, σε µεταβολίτες ή άλλους χηµικούς δείκτες αλλοίωσης που παράγονται κατά την σταδιακή ποιοτική υποβάθµιση του τροφίµου (Smolander, 2008). Χηµικές ενώσεις, ένζυµα, αντισώµατα, νουκλεϊκά οξέα µπορούν να ενσωµατωθούν σε υλικά συσκευασίας τα οποία αποκτούν έτσι λειτουργική ικανότητα να σηµατοδοτούν την ποιότητα του τροφίµου. Μια σειρά από «δείκτες ποιότητας» που αντιδρούν κυρίως στη παρουσία πτητικών ουσιών που συνδέονται µε την αλλοίωση των τροφίµων και παράγουν αλλαγή χρώµατος ή των ηλεκτρικών ιδιοτήτων του υλικού έχουν παρουσιαστεί στην επιστηµονική βιβλιογραφία (Williams et al., 2006; Smolander et al., 2002 & 2004b; Miller et al., 1999; Wallach & Novikov, 1998; Namiki, 1996; Pacquit et al a & b; VanVeen 2004; Smolander et al., 2003; Byrne et al., 2002; Wolfbeis & List, 1995). Ενζυµικές αντιδράσεις και ανιχνευτές έχουν αναπτυχθεί για αρκετούς µεταβολίτες δυνητικά χρήσιµους για την εκτίµηση της ποιότητας και διατηρησιµότητας των τροφίµων. Τέτοιοι µεταβολίτες στόχοι είναι η γλυκόζη, το οξεικό οξύ, γαλακτικό οξύ, γλυκονικά, D-λακτικά, αιθανόλη και βιογενείς αµίνες (Nychas et al., 2007; DeLuca et al., 2005). ιάφορες χηµικές αντιδράσεις που «ανιχνεύουν» τις πτητικές αµίνες έχουν προταθεί ως βάση για δείκτες ποιότητας (Miller et al.,1999; Loughran & Diamond, 2000; Oberg et al., 2006; Pacquit et al., 2006a&b). Για παράδειγµα µπεταλαΐνες και φλαβονοειδή χρησιµοποιήθηκαν ως χρωστικές ευαίσθητες στο ph για την ανίχνευση αµινών σε συσκευασµένα τρόφιµα από τους Williams et al. (2005 & 2006), που περιγράφουν ένα χρωµατικό δείκτη, τα χαρακτηριστικά απόκρισης του οποίου καθορίζονται από το αρχικό ph του. Ο δείκτης αυτός είναι διαθέσιµος µε την εµπορική ονοµασία freshq TM. Θειούχες ενώσεις παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ποιοτική αποδοχή προϊόντων κρέατος λόγω της χαρακτηριστικής οσµής και του χαµηλού ορίου οργανοληπτικής ανίχνευσης τους. Τέτοιες ενώσεις παράγονται από αλλοιογόνα βακτήρια σε κρέας π.χ. πουλερικών (Freeman et al. 1976; Lea et al., 1969; Russell et al., 1997, Vieshweg et al., 1989; Arnaut-Rollier et al., 1999; Kalinowski & Tompkin, 1999). Το H 2 S έχει αναφερθεί ως δείκτης αλλοίωσης σε κρέας (Dainty, 1996; Gill & Newton, 1979; Nicol et al., 1970; Egan et al.1989) και σε ψάρια (Olafsdottir and Fleurence, 1997). Η συσσώρευση H 2 S και διµεθυλοσουλφιδίου συσχετίζεται άµεσα µε το χρόνο και τη θερµοκρασία συντήρησης σε συσκευασµένο σε τροποποιηµένη ατµόσφαιρα κρέας πουλερικών και την σταδιακή αλλοίωση τους (Rajamäki et al., 2006, Smolander et al., 2004a). Η χρωστική αντίδραση µυογλοβίνης µε το παραγόµενο H 2 S χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη ενός δείκτη ποιότητας για τα προϊόντα αυτά 7

8 (Ahvenainen et al., 1997; Smolander et al., 2002). Η UPM Raflatac ανάπτυξε ένα δείκτη ποιότητας βασισµένο στην αντίδραση H 2 S και µιας νανοεπικάλυψης από άργυρο (Smolander et al., 2004b). Στο άµεσο µέλλον η έξυπνη, διαδραστική συσκευασία εκτός από τη συµβατική προστασία του προϊόντος θα προσφέρει άµεση πληροφόρηση για το επίπεδο ποιότητας του τροφίµου και θα συµβάλλει στη καλύτερη διαχείριση της αλυσίδας τροφίµων και την αυξηµένη προστασία του καταναλωτή. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ahvenainen, R., Pullinen, T., Hurme, E., Smolander, M. and Siika-aho, M. (VTT Biotechnology and Food Research, Espoo, Finland) (1997) Package for decayable foodstuffs. PCT International patent application WO Arnaut-Rollier, I., de Zutter, L., and van Hoof, L. (1999) Identities of Pseudomonas spp. in flora from chilled chicken, International Journal of Food Microbiology 48: Byrne, L., Lau, K.T. and Diamond, D. (2002) Monitoring of headspace total volatile basic nitrogen from selected fish species using reflectance spectroscopic measurements of ph sensitive films, Analyst 127: Dainty, H. (1996) Chemical/biochemical detection of spoilage, International Journal of Food Microbiology 33: DeLuca, S., Florescu, M., Ghica, M.E., Lupu, A., Palleschi, G., Brett, C.M.A. and Compagnone, D. (2005) Carbon film electrodes for oxidase-based enzyme sensors in food analysis. Talanta 68: Egan, A.F., Shay, B.J. and Rogers, P.J. (1989) Factors affecting the production of hydrogen sulphide by Lactobacillus sake on vacuum-packaged beef, Journal of Applied Bacteriology 67: Freeman, L.R., Silverman, G.J., Angelini, P. Jr. Merritt, C. and Esselen, W.B. (1976) Volatiles produced by microorganisms isolated from refrigerated chicken at spoilage, Applied Environmental Microbiology, 32: Giannakourou M.C., Koutsoumanis K, Nychas G.J.E., Taoukis P.S Field evaluation of the application of time temperature integrators for monitoring fish quality in the chill chain, Int. J. Food Micro., 102: Gill, C.O. and Newton, K.G. (1979) Spoilage of vacuum-packaged dark, firm, dry meat at chill temperatures, Applied Environmental Microbiology 37: Kalinowski, R.M. and Tompkin, R.B. (1999) Psychrotrophic clostridia causing spoilage in cooked meat and poultry products, Journal of Food Protection 62: Koutsoumanis K, Taoukis PS, Nychas GJE Development of a Safety Monitoring and Assurance System (SMAS) for chilled food products. Int. J. Food Micro., 100: Lea, C.H., Parr, L.J. and Jackson, H.F. (1969) Chemical and organoleptic changes in poultry meat resulting from the growth of psychrophylic spoilage bacteria at 1 o C. 3. Glutamine, glutathione, tyrosine, ammonia, lactic acid, creatine, carbohydrate, haem pigment and hydrogen sulphide, British Poultry Science 10(3): Loughran, M. and Diamond, D. (2000) Monitoring of volatile bases in fish sample headspace using an acidochromic dye, Food Chemistry 69: Miller, D.W., Wilkes, J.G. and Conte, E.D. (1999) Food quality indicator device, PCT International Patent Application WO 99/04256, 1999 Namiki, H. (1996) Food freshness indicators containing filter paper, lipid membranes and pigments. JP Nicol, D., Shaw, M. and Ledward, D. (1970) Hydrogen sulfide production by bacteria and sulfmyoglobin formation in prepacked chilled beef, Applied Microbiology 19: Nychas, G.-J.,E., Skandamis, P.N., Tassou, C.C. and Koutsoumanis, K.P. (2007) Meat spoilage during distribution, Meat Science. Oberg, K.I., Hodyss R. and Beauchamp, J.L. (2006) Simple optical sensor for amine vapors based on dyed silica microspheres, Sensors and Actuators B 115: Olafsdóttir, G. and Fleurence, J. (1997) Evaluation of fish freshness using volatile compounds Classification of volatile compounds in fish, in Methods to determine the freshness of fish in research 8

9 and industry EU-FAIR project AIR3CT , G. Ólafsdottir, J. Luten, P. Dalgaard, M. Careche, V. Verrez-Bagnis, E. Martinsdóttir and K. Heia (Eds), Int. Institute of Refrigeration, Paris, Pacquit, A., Frisby, J. Diamond, D., Lau, K.T., Farrel, A., Quilty B. and Diamond, D. (2006a) Development of smart packaging for the monitoring of fish spoilage, Food Chemistry. Pacquit, A., Lau, K.T., McLaughlin, H., Frisby, J., Quilty, B. and Diamond, D. (2006b) Development of a volatile amine sensor for the monitoring of fish spoilage, Talanta 69: Rajamäki, T., Alakomi, H.-L., Ritvanen, T., Skyttä, E., Smolander, M. and Ahvenainen, R. (2006) Application of an electronic nose for quality assessment of modified atmosphere packaged poultry meat, Food Control 17: Russell, S.M., Fletcher, D.L. and Cox, N.A. (1997) Spoilage bacteria of fresh chicken carcasses, Poultry Science 74: Smolander, M., Hurme, E., Latva-Kala, K., Luoma, T., Alakomi, H.-L. and Ahvenainen, R. (2002) Myoglobin-based indicators for the evaluation of freshness of unmarinated broiler cuts. Innovative Food Science and Emerging Technologies 3: Smolander, M. (2003) The use of freshness indicators in packaging, in Novel Food Packaging Techniques, R. Ahvenainen (Ed.). Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, Smolander, M. (2008) Freshness indicators for Food Packaging, In: Smart Packaging Technologies, J. Kerry & P. Butler Eds., Wiley & Sons, in press. Smolander, M., Seppä, H., Hurme, E., Varpula, T., Saari, J.-M., Suni, I., Salmi, J., Majander, P. and Ahvenainen, R. (2003) RFID sensor for packaged food and drugs, PCT International Patent Application WO 03/ Smolander, M., Alakomi, H.-L., Ritvanen, T., Vainionpää, J. and Ahvenainen, R. (2004a) Monitoring of the quality of modified atmosphere packaged broiler chicken cuts stored in different temperature conditions. A. Time-temperature indicators as quality-indicating tools, Food Control 15: Smolander, M. Hurme, E., Koivisto, M. and Kivinen, S. (Applicant UPM Kymmene) (2004b) Indicator, PCT International Patent Application WO 2004/ A1. Taoukis P.S., Bili M., Giannakourou M Application of shelf life modeling of chilled salad products to a TTI based distribution and stock rotation system. In: Proceedings of the International Symposium on Applications of modeling as an innovative technology in the Agri-food chain. Tijkens LMM, Hertog MLATM. eds. Acta Horticulturae, 476: Taoukis P.S., Labuza T.P Applicability of Time Temperature Indicators as shelf life monitors of food products, J. Food Sci., 54, Taoukis P.S., Koutsoumanis K. and Nychas G-J.E Use of Time Temperature Integrators and Predictive Modeling for Shelf Life Control of Chilled Fish under Dynamic Storage Conditions. Int. J. Food Microbiol., 53, Taoukis PS. and Labuza T.P Time-Temperature Indicators (TTI). In: Novel Food Packaging Techniques. R. Ahvenainen, ed. Woodhead Publishing Limited, Cambridge, UK and CRC Press LLC, Boca Raton FL, USA, Taoukis P.S Application of Time Temperature Integrators for monitoring and management of perishable product quality in the cold chain. In: Smart Packaging Technologies, J. Kerry & P. Butler Eds., Wiley & Sons. Tsironi, T., Gogou, E. Velliou, E, Taoukis, P.S Application and validation of the TTI based chill chain management system SMAS on shelf life optimization of vacuum packed chilled tuna slices. International Journal of Food Microbiology 128(1), Wallach, D.F.H. and Novikov, A. (1998) (Biodetect corporation), Methods and devices for detecting spoilage in food products, PCT International Patent Application WO 98/ Williams, J.R. and Myers, K.E. (2005) Compositions for detecting food spoilage and related methods. US 2005/ Williams, J.R., Myers, K.E., Owens, M.M. and Bonne, A.A. (2006) Food quality indicator, United States Patent Application Publication US 2006/ A1. Wolfbeis, O.S. and List, H. (1995) (AVL Medical Instruments, AG, Schaffhausen, SW), Method for quality control of packaged organic substances and packaging material for use with this method, US Patent Van Veen, J. (2004) Method for the non-invasive detection of microorganisms in a closed container. WO 2004/ Vieshweg, S.H., Schmitt, R.E. and Schmidt-Lorenz, W. (1989) Microbial spoilage of refrigerated fresh broilers. VII: Production of off odours from poultry skin by bacterial isolates, Lebensmittel Wissenschaft und Technologie 22:

ΤΤΙ -ΗΜΕΡΙ Α «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: Οι απαιτήσεις της νοµοθεσίας και της αγοράς»

ΤΤΙ -ΗΜΕΡΙ Α «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: Οι απαιτήσεις της νοµοθεσίας και της αγοράς» ΕΙΚΤEΣ ΤΤΙ : Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ Πέτρος Σ. Ταούκης, Μαρία Γιαννακούρου, Ελένη Γώγου, Θεοφανία Τσιρώνη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνη συσκευασία: Προσδοκίες και προβληματισμοί από την πλευρά των χρηστών - Ευρωπαϊκή έρευνα

Έξυπνη συσκευασία: Προσδοκίες και προβληματισμοί από την πλευρά των χρηστών - Ευρωπαϊκή έρευνα 1 Έξυπνη συσκευασία: - Ευρωπαϊκή έρευνα Θεοφανία Τσιρώνη Χημικός Μηχανικός (PhD), Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πέτρος Ταούκης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ της Χαρίκλειας Βαϊκούση, Γεωπόνου με τίτλο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες ΤΤΙ: Ιστορία ενός προϊόντος από την παραγωγή στην κατανάλωση σε μια έξυπνη ετικέτα

Δείκτες ΤΤΙ: Ιστορία ενός προϊόντος από την παραγωγή στην κατανάλωση σε μια έξυπνη ετικέτα 1 Δείκτες ΤΤΙ: Ιστορία ενός προϊόντος από την παραγωγή στην κατανάλωση σε μια έξυπνη ετικέτα Πέτρος Ταούκης European Commission FP7 Capacities Program IQ-Freshlabel Workshop Έξυπνη συσκευασία: Οφέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες ΤΤΙ: Ιστορία ενός προϊόντος από την παραγωγή στην κατανάλωση σε μια έξυπνη ετικέτα

Δείκτες ΤΤΙ: Ιστορία ενός προϊόντος από την παραγωγή στην κατανάλωση σε μια έξυπνη ετικέτα 1 Δείκτες ΤΤΙ: Ιστορία ενός προϊόντος από την παραγωγή στην κατανάλωση σε μια έξυπνη ετικέτα Πέτρος Ταούκης European Commission FP7 Capacities Program IQ-Freshlabel Workshop Έξυπνη συσκευασία: Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Project IQ-Freshlabel.

Project IQ-Freshlabel. 1 Project IQ-Freshlabel Developing novel intelligent labels for chilled and frozen food products and promoting the influence of smart labels application on waste reduction, food quality and safety in the

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ Διεύθυνση: Αυγής 1-3 & Ευεργέτου Γιαβάση 30, Αγ. Παρασκευή Αθήνα - Τ.Κ. 15341 Τηλέφωνο: 210-6534198 210-5385511 6974-394181 E-mail: mgian@orfeas.chemeng.ntua.gr Ημερομηνία γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π. Σ. Ταούκης, Γ. Ι. Κατσαρός, Β. Καπόπουλος, Ε. ερµεσονλούογλου Εργ. Χηµείας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης - TTIFCv1.0

Εγχειρίδιο Χρήσης - TTIFCv1.0 Εγχειρίδιο Χρήσης - TTIFCv1.0 TTI Response - F-value Calculator (TTIFCv1.0) Λογισµικό συσχέτισης της απόκρισης ενζυµικών Χρονοθερµοκρασιακών Ολοκληρωτών µε το αποτέλεσµα θερµικών διεργασιάν τροφίµων Το

Διαβάστε περισσότερα

Project IQ-Freshlabel

Project IQ-Freshlabel 1 Project IQ-Freshlabel Developing novel intelligent labels for chilled and frozen food products and promoting the influence of smart labels application on waste reduction, food quality and safety in the

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίμων. Ενότητα 2: Υπολογισμός του Χρόνου Ζωής και οι Παράγοντες που τον Επηρεάζουν, 2ΔΩ

Συσκευασία Τροφίμων. Ενότητα 2: Υπολογισμός του Χρόνου Ζωής και οι Παράγοντες που τον Επηρεάζουν, 2ΔΩ Συσκευασία Τροφίμων Ενότητα 2: Υπολογισμός του Χρόνου Ζωής και οι Παράγοντες που τον Επηρεάζουν, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκων: Αντώνιος Καναβούρας Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

MINIMAL PROCESSING ΣΑΛΑΤΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

MINIMAL PROCESSING ΣΑΛΑΤΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ MINIMAL PROCESSING ΣΑΛΑΤΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΝΙΚΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ Ορισμός Τα minimally processed τρόφιμαείναιγνωστάκαι

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή τροφίμων. Χρόνος διατηρησιμότητας τροφίμων. Τι είναι η διάρκεια ζωής

Υγιεινή τροφίμων. Χρόνος διατηρησιμότητας τροφίμων. Τι είναι η διάρκεια ζωής Υγιεινή τροφίμων Χρόνος διατηρησιμότητας τροφίμων Τι είναι η διάρκεια ζωής Ένας οδηγός για τον καταναλωτή που τον πληροφορεί σχετικά με το ασφαλές διάστημα κατανάλωσης ενός τροφίμου. Η διάρκεια ζωής ξεκινά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ Ενδιαφέροντα Η μελέτη των επικίνδυνων παραμέτρων (hazards) των τροφίμων, οι οποίοι ενδεχόμενα προξενούν διαταραχές στην υγεία του ανθρώπου με την κατανάλωση των. Ειδικότερα τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Τροφίμων

Επεξεργασία Τροφίμων Επεξεργασία Τροφίμων Συσκευασία Τροφίμων υπό τροποποιημένη ατμόσφαιρα (ΜΑP) Γενικά Μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και την αντικατάσταση των μικρών μαγαζιών λιανικού εμπορίου από τα Σούπερ Μάρκετ, η απαίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 10: Ενδογενείς Παράγοντες Δυναμικό Οξειδοαναγωγής Θρεπτικά Συστατικά, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη από τον έλεγχο και τη βελτίωση της διαχείρισης της αλυσίδας διακίνησης κατεψυγμένων προϊόντων μέχρι το σημείο πώλησης

Οφέλη από τον έλεγχο και τη βελτίωση της διαχείρισης της αλυσίδας διακίνησης κατεψυγμένων προϊόντων μέχρι το σημείο πώλησης Οφέλη από τον έλεγχο και τη βελτίωση της διαχείρισης της αλυσίδας διακίνησης κατεψυγμένων προϊόντων μέχρι το σημείο πώλησης ΕΣΠΕΡΙΔΑ Έξυπνη συσκευασία: Διαχείριση και διαδραστικός έλεγχος της ψυκτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 11: Εξωγενείς Παράγοντες Θερμοκρασία, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΠΤΟ ΚΡΕΑΣ Παπαπαναγιώτου Ζώη Λεμεσός 2016

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίμων. Διάρθρωση διαλέξεων

Συσκευασία Τροφίμων. Διάρθρωση διαλέξεων Συσκευασία Τροφίμων Εισαγωγή Αθανάσιος Αλεξόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Υγιεινής Τροφίμων Διάρθρωση διαλέξεων Εισαγωγή Πλαστική συσκευασία Μεταλλική συσκευασία Γυάλινη συσκευασία Χάρτινη συσκευασία Ασηπτική

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 1η - ΜΕΡΟΣ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατανόηση της αναγκαιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίμων. Ενότητα 4: Ενεργή & Έξυπνη Συσκευασία (Active & Intelligent Packaging), 2ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου

Συσκευασία Τροφίμων. Ενότητα 4: Ενεργή & Έξυπνη Συσκευασία (Active & Intelligent Packaging), 2ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Συσκευασία Τροφίμων Ενότητα 4: Ενεργή & Έξυπνη Συσκευασία (Active & Intelligent Packaging), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκων: Αντώνιος Καναβούρας Μαθησιακοί Στόχοι Διαφοροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ενός «μηχανικού» εργαλείου διαχείρισης της ποιότητας του ελαιόλαδου

Ανάπτυξη ενός «μηχανικού» εργαλείου διαχείρισης της ποιότητας του ελαιόλαδου Ανάπτυξη ενός «μηχανικού» εργαλείου διαχείρισης της ποιότητας του ελαιόλαδου Καναβούρας, Α. & Κουτελιέρης Φ. GreekLipidsForum, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ιούνιος 015. Επιστημονική διερεύνηση απρόβλεπτο και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 3

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 3 19-9-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 3 Η ανάπτυξη των βακτηριδίων ακολουθεί τέσσερεις φάσεις, η διάρκεια των οποίων εξαρτάται πρωτίστως από τη θερμοκρασία : Φάση υστέρησης (lag phase) :

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 10: Ενδογενείς Παράγοντες Δυναμικό Οξειδοαναγωγής Θρεπτικά Συστατικά, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟ ΩΡΟΥ ιευθύνων Σύµβουλος ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύµφωνα µε τηνcodex ALIMENTARIUS (03/05/2004)

Διαβάστε περισσότερα

Τοξικολογία Τροφίμων. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες

Τοξικολογία Τροφίμων. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Τοξικολογία Τροφίμων Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Αξιολόγηση άρθρου Έννοιες Σημεία Μηχανισμούς Πορεία Ιδιαιτερότητες Ανάλυσης Τροφίμων Ενώσεις που έχουν δυσμενή επίδραση στον άνθρωπο και τα ζώα Ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

Μελάνια και Επιστρώσεις Τεχνολογία, χρήση και εφαρμογή στις μεθόδους εκτύπωσης με εκτυπωτική πλάκα

Μελάνια και Επιστρώσεις Τεχνολογία, χρήση και εφαρμογή στις μεθόδους εκτύπωσης με εκτυπωτική πλάκα Μελάνια και Επιστρώσεις Τεχνολογία, χρήση και εφαρμογή στις μεθόδους εκτύπωσης με εκτυπωτική πλάκα Πηνελόπη Νικητοπούλου, Δρ. Ελισάβετ Γεωργιάδου Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός ποιότητας και διατηρησιμότητας κατεψυγμένων αλιευμάτων σε πραγματικές συνθήκες συντήρησης

Υπολογισμός ποιότητας και διατηρησιμότητας κατεψυγμένων αλιευμάτων σε πραγματικές συνθήκες συντήρησης 1 Υπολογισμός ποιότητας και διατηρησιμότητας κατεψυγμένων αλιευμάτων σε πραγματικές συνθήκες συντήρησης Θεοφανία Τσιρώνη Χημικός Μηχανικός (PhD), Εργαστήριο χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίμων. Ενεργός (έξυπνη) συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίμων. Ενεργός (έξυπνη) συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίμων Ενεργός (έξυπνη) συσκευασία Εισαγωγή Συστήματα ή τεχνικές που δρουν συμπληρωματικά προς την κύρια συσκευασία του τροφίμου ή που αλληλεπιδρούν συμπληρωματικά με το υλικό συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Action A1: Preliminary activities for the development of the innovative carbon footprint software tool

Action A1: Preliminary activities for the development of the innovative carbon footprint software tool An initiative of the Food Sector for the protection of the environment LIFE+ FOODPRINT LIFE13 ENV/GR/000958 Action A1: Preliminary activities for the development of the innovative carbon footprint software

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν µια ξεχωριστή κατηγορία τροφίµων. Ο λόγος που ξεχωρίζουν είναι ότι τα προϊόντα αυτά είναι ζωντανά, δηλαδή αναπνέουν και µεταβολίζονται και µετά τη συγκοµιδή

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομία. Ενότητα 4: Θερμική Επεξεργασία Γάλακτος (1/2), 1.5ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου

Γαλακτοκομία. Ενότητα 4: Θερμική Επεξεργασία Γάλακτος (1/2), 1.5ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Γαλακτοκομία Ενότητα 4: Θερμική Επεξεργασία Γάλακτος (1/2), 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής Μοάτσου Γκόλφω, Eπ. Καθηγήτρια Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Εισαγωγή. ιάρθρωση διαλέξεων

Συσκευασία Τροφίµων. Εισαγωγή. ιάρθρωση διαλέξεων Συσκευασία Τροφίµων Εισαγωγή ιάρθρωση διαλέξεων Εισαγωγή Πλαστική συσκευασία Μεταλλική συσκευασία Γυάλινη συσκευασία Χάρτινη συσκευασία Ασηπτική συσκευασία Συσκευασία τροποποιηµένης ατµόσφαιρας Ενεργός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.7: Κρίσιμα σημεία ελέγχου και ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίμων Ενότητα 13: Ιδιότητες Υλικών Συσκευασίας, 2ΔΩ Διδάσκων: Αντώνιος Καναβούρας

Συσκευασία Τροφίμων Ενότητα 13: Ιδιότητες Υλικών Συσκευασίας, 2ΔΩ Διδάσκων: Αντώνιος Καναβούρας Συσκευασία Τροφίμων Ενότητα 13: Ιδιότητες Υλικών Συσκευασίας, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκων: Αντώνιος Καναβούρας Μαθησιακοί Στόχοι Η παρουσίαση των βασικών ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων

Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων Εισαγωγή - Γενικά Ιστορικά Η προσπάθεια του ανθρώπου να επεξεργασθεί και να συντηρήσει τα τρόφιμα σηματοδοτεί την αρχή του πολιτισμού. Σε αυτό συντέλεσαν μια σειρά από ανακαλύψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΪΚΟΥΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Γεωπόνος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του λιανεμπορίου στη σωστή τήρηση της ψυκτικής αλυσίδας μέχρι τον καταναλωτή

Η συμβολή του λιανεμπορίου στη σωστή τήρηση της ψυκτικής αλυσίδας μέχρι τον καταναλωτή Η συμβολή του λιανεμπορίου στη σωστή τήρηση της ψυκτικής αλυσίδας μέχρι τον καταναλωτή ΕΣΠΕΡΙΔΑ Έξυπνη συσκευασία: Οφέλη του καταναλωτή από τις νέες τεχνολογίες σήμανσης τροφίμων Τετάρτη 17/04/2013 Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Νίκος Χαριτωνίδης, Πολιτικός Μηχ/κός ΕΜΠ, M.Eng Univ. οf Sheffield, Πρόεδρος Σ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ food logistics, ιευθυντής Cryologic Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Ζήκος -Γεωπόνος M. Sc ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Ευάγγελος Ζήκος -Γεωπόνος M. Sc ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ευάγγελος Ζήκος -Γεωπόνος M. Sc ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Οι κύριες αλλοιώσεις του ελαιολάδου είναι : Η υδρόλυση Η οξείδωση Η υδρόλυση συμβαίνει κυρίως στο χρόνο πριν από την παραλαβή του ελαιολάδου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006 on good manufacturing

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Αιχμής και Διατροφικά Προϊόντα Προστιθέμενης και Λειτουργικής Διατροφικής Αξίας

Τεχνολογίες Αιχμής και Διατροφικά Προϊόντα Προστιθέμενης και Λειτουργικής Διατροφικής Αξίας ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 11: Εξωγενείς Παράγοντες Θερμοκρασία, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ E. M. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ Κ. Τζιά, Π. Ταούκης, Β. Ωραιοπούλου ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών

Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας» 1 Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Ζωοτεχνίας MIS 380231

Διαβάστε περισσότερα

6. Διεργασίες παραγωγής αιθανόλης από λιγνινοκυτταρινούχα υλικά

6. Διεργασίες παραγωγής αιθανόλης από λιγνινοκυτταρινούχα υλικά 6. Διεργασίες παραγωγής αιθανόλης από λιγνινοκυτταρινούχα υλικά Κατά τη διεργασία παραγωγής αιθανόλης από λιγνινοκυτταρινούχα υλικά, η ενζυμική υδρόλυση και η ζύμωση της γλυκόζης μπορεί να διεξαχθούν ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

1. Πτυχίο Γεωπονίας, Γ.Π.A, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 1997.

1. Πτυχίο Γεωπονίας, Γ.Π.A, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 1997. Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Όνομα Διεύθυνση Κωνσταντίνος Π. Κουτσουμανής Εργαστήριο Υγιεινής και Μικροβιολογίας Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωνσταντίνα Τζιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συντήρηση φρούτων ή λαχανικών με χρήση εδώδιμων μεμβρανών σε συνδυασμό με ψύξη ή/και συσκευασία ΜΑΡ Προϊόντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ 2 Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α Κατηγορία Ειδών (CPV) SAP Μονάδας Μέτρησης Σχόλια 40000953 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ 1 Κατεψυγμένα λαχανικά (15331170-9) 40000245 40000249 κιλό ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Μεθοδολογία προσδιορισμού διατηρησιμότητας κατεψυγμένων τροφίμων - Εφαρμογή χρονοθερμοκρασιακών δεικτών για τον έλεγχο της ποιότητας τροφίμων IQ-FRESHLABEL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ «Προμήθεια τυριών με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΖΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών. α/α Κωδικός Είδος Ποσότητα 1 ΤΓ058 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χρώμα και τρόφιμα. μαζί με τα πρόσθετα των τροφίμων

Χρώμα και τρόφιμα. μαζί με τα πρόσθετα των τροφίμων Φυσικές χρωστικές των τροφίμων Ν. Καλογερόπουλος Δρ Χημικός Χρώμα και τρόφιμα Χρώμα: βασικός παράγοντας στην εκτίμηση της ποιότητας ενός τροφίμου. Ένα τρόφιμο δεν τρώγεται αν δεν έχει το σωστό χρώμα. Χρώμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Ασκήσεις Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας

Εργαστηριακές Ασκήσεις Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας Εργαστηριακές Ασκήσεις Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας Λάρισα 2013 Δημήτριος Καρπούζας Εργαστηριακή Άσκηση 4 Προσδιορισμός της δραστικότητας των φωσφατασών στο έδαφος Εισαγωγικά Στοιχεία Οι φωσφατάσες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906,

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, Cryologic Αρτέµιδος 119, Παλαιό Φάληρο 175 62 τηλ 210 98 37 940 fax 210 98 43 624 email info@cryologic.gr Σεµινάρια Cryologic Τα σεµινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Με την ολοκλήρωση της επισκόπησης της χηµείας τροφίµων έχει γίνει σαφές ότι το τρόφιµο είναι ένα πολύπλοκο, φυσικοχηµικά και βιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Μαρία Γιαννακούρου ΤΕΙ Αθηνών, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Νικόλαος Γ. Στοφόρος Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ/01/01/09-07-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα.

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα. ΟΜΑΔΑ 7η ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟ ΝΩΠΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΝΩΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομία. Ενότητα 2: Κύρια Συστατικά του Γάλακτος - Λακτόζη (3/4), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου

Γαλακτοκομία. Ενότητα 2: Κύρια Συστατικά του Γάλακτος - Λακτόζη (3/4), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Γαλακτοκομία Ενότητα 2: Κύρια Συστατικά του Γάλακτος - Λακτόζη (3/4), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής Μοάτσου Γκόλφω, Eπ. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 12-10-15

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Εγχειριδίου «Αποτελεσµατική Ψυχρή Αποθήκευση»

Περιεχόµενα Εγχειριδίου «Αποτελεσµατική Ψυχρή Αποθήκευση» Περιεχόµενα Εγχειριδίου «Αποτελεσµατική Ψυχρή Αποθήκευση» Πρόλογος... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 η Ενότητα... Ο ρόλος της Ψυχρής Αποθήκευσης στις Ψυχρές Εφοδιαστικές Αλυσίδες... 1. Η ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ Η ΨΥΧΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ===================== Πειραιάς: 23-3-17 Αρ.πρωτ. 4209 ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΘΕΜΑ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε. 07.3-3.1 Μ. ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 1 ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 2 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ε. 07.3-3.1 Μ. ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 1 ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 2 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1Σελίδα 1 από 3 Μ. ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Κωδικός Εγγράφου Ε. 07.3-3.1 Έκδοση 1 Αναθεώρηση 1 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σελίδα 1 από 2 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ Διεύθυνση: Αυγής 1-3 & Ευεργέτου Γιαβάση 30, Αγ. Παρασκευή Αθήνα - Τ.Κ. 15341 Τηλέφωνο: 210-6534198 210-5385511, -5549 6974-394181 E-mail: mgian@teiath.gr Ημερομηνία γέννησης: 12

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Ξάνθης www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΕΛΗ Δρ. Χημικός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΕΛΗ Δρ. Χημικός Α) ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΕΛΗ Δρ. Χημικός Ημερομηνία γέννησης: 29 Νοεμβρίου 1985 Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Η ψύξη είναι σήµερα η πιο διαδοµένη µέθοδος διατήρησης των ευπαθών προϊόντων, όπως είναι τα τρόφιµα. Η επιστήµη της Βιοµηχανικής Ψύξης έχει σήµερα ξεχωριστή θέση και παίζει σηµαντικό ρόλο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΑΝΟΤΡΟΦΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΜΕΘΑΝΟΛΗ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΑΝΟΤΡΟΦΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΜΕΘΑΝΟΛΗ Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΑΝΟΤΡΟΦΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΜΕΘΑΝΟΛΗ Ιρένα Κυπριανίδου Λεμεσός, Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΞΗΡΑΝΣΗ (σε ρεύμα αέρα)

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΞΗΡΑΝΣΗ (σε ρεύμα αέρα) Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Σχεδιασμού, Ανάλυσης & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διευθυντής: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΗΣ LISTERIA MONOCYTOGENES ΠΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΠΑΓΩΤΟ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (5 ο C)

ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΗΣ LISTERIA MONOCYTOGENES ΠΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΠΑΓΩΤΟ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (5 ο C) ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΗΣ LISTERIA MONOCYTOGENES ΠΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΠΑΓΩΤΟ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (5 ο C) Εργαστήριο Χηµείας Τροφίµων, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Αθηνών. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Εισαγωγή Η μαγιά που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή ψωμιού, αποτελείται από μικροοργανισμούς (ζυμομήκυτες, Saccharomyces

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Μελέτη της επίδρασης των προκατεργασιών και των συνθηκών ξήρανσης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δυόσμου (Mentha viridis)

Πτυχιακή εργασία. Μελέτη της επίδρασης των προκατεργασιών και των συνθηκών ξήρανσης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δυόσμου (Mentha viridis) Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία Μελέτη της επίδρασης των προκατεργασιών και των συνθηκών ξήρανσης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δυόσμου (Mentha viridis) Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ 85 "Τρόφιμα", Κ. Τζιά, I. Σαριδάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της εργασίας είναι η απόδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Στο 3 ο κεφάλαιο του βιβλίου η συγγραφική ομάδα πραγματεύεται την ενέργεια και την σχέση που έχει αυτή με τους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΛΕΛΛΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τα φρούτα-λαχανικά δεν είναι τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 1η - ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατανόηση της αναγκαιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Τα νωπά ψάρια είναι ιδιόµορφα προϊόντα, λόγω του µεγάλου βαθµού ευπάθειας και της µικρής διάρκειας ζωής τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αυξάνουν κατά πολύ τις πιθανότητες, το προϊόν να φθάσει ακατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Το εγχειρίδιο τούτο αποτελεί µια απλή προσέγγιση στο τρόπο που πρέπει να υλοποιήσουν τις νοµοθετικές τους υποχρεώσεις, όσοι ασχολούνται µε δραστηριότητες ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας. Με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες

Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες Σε πολλές χημικές αντιδράσεις, οι ταχύτητές τους επηρεάζονται από κάποια συστατικά τα οποία δεν είναι ούτε αντιδρώντα ούτε προϊόντα. Αυτά τα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 6 η - ΜΕΡΟΣ Α ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αποτύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

-H 2 H2 O R C COOH. α- κετοξύ

-H 2 H2 O R C COOH. α- κετοξύ Παραπροϊόντα αλκοολικής ζύµωσης Τα παραπροϊόντα της αλκοολικής ζύµωσης είναι χηµικές ενώσεις που προέρχονται είτε από τον ίδιο το µηχανισµό της αλκοολικής ζύµωσης, είτε από το µεταβολισµό της ζύµης, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 6: Ενδογενείς Παράγοντες Ενεργότητα Ύδατος (1/2), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνη συσκευασία: Μελέτη και εφαρμογή χρονο-θερμοκρασιακών δεικτών (ΤΤΙ) στη ψυκτική αλυσίδα κατεψυγμένων θαλασσινών

Έξυπνη συσκευασία: Μελέτη και εφαρμογή χρονο-θερμοκρασιακών δεικτών (ΤΤΙ) στη ψυκτική αλυσίδα κατεψυγμένων θαλασσινών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών (IV) Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Έξυπνη συσκευασία: Μελέτη και εφαρμογή χρονο-θερμοκρασιακών

Διαβάστε περισσότερα