ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ.: 11/6/2015 Αρ. Πρ.: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ.: 11/6/2015 Αρ. Πρ.: 12000 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η"

Transcript

1 Ημερομ.: 11/6/2015 Αρ. Πρ.: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας " ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ" με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια προμήθειας, με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, " ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ", με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 19/6/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της ανάθεσης. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα στοιχεία: α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της προμήθειας. γ. Η ημερομηνία της προσφοράς δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα ε. Ο αριθμός της μελέτης. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή τεύχους τεχνικών προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τμήμα προμηθειών (στα τηλέφωνα : ). Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1

2 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα αφορά την προμήθεια συσκευασιών φαγητού μιας χρήσης για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Παροχής Συσσιτίων του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος. Συγκεκριμένα, οι εκτιμώμενες ποσότητες της ανωτέρω προμήθειας είναι από 100 συσκευασίες ημερησίως, η οποία πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες καθημερινής σίτισης των ωφελουμένων καθώς και τις ανάγκες διανομής τροφίμων στους απόρους και άστεγους ωφελούμενους των περιοχών Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Μεταμόρφωσης, Λυκόβρυσης-Πεύκης και Ηράκλειο έως 31/12/2015 σύμφωνα με την προφορική ενημέρωση για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ /οικ / πρόσκλησης (αριθ.49), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» προκειμένου να είναι δυνατή η συνέχιση της χρηματοδότησης και λειτουργίας «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας». Ο Δήμος προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της καθημερινής σίτισης των ωφελουμένων και σε περίπτωση που δε θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση. Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται έως 2.500,00 Eυρώ με Φ.Π.Α. (23%) και περιλαμβάνει: 90 Πλαστικές Συσκευασίες Τροφίμων μίας χρήσης με καπάκι των 50 τμχ έκαστη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν μέχρι 100 ωφελούμενοι ημερησίως, μέχρι την 31/12/ Αλουμινένιες Συσκευασίες Τροφίμων μίας χρήσης με καπάκι των 100τμχ έκαστη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν μέχρι 100 ωφελούμενοι ημερησίως, μέχρι την 31/12/2015.

3 Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλες για την χρήση για την οποία προορίζονται. Να πληρούν τους όρους των αγορανομικών διατάξεων καθώς και τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Θα πρέπει να έχουν χωρητικότητα από 550 έως 600ml με καπάκι χωρίς χωρίσματα στο εσωτερικό της συσκευασίας. Το σχήμα να είναι ή ορθογώνιο ή στρογγυλό και το υλικό να είναι ή αλουμινένιο ή πλαστικό.

4 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ( ΓΙΑ 100 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ συσκ. 50 τεμ. (550 έως 600 ml) 2 ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 100τεμ. (550 ΕΩΣ 600 ml) 90 συσκευασίες των 50 τεμ. 153 συσκευασίες των 100 τεμ. 45 8,13 731, , ,50 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.032,20 Φ.Π.Α. 23% 467,41 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.499,61

5 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ανάπτυξη της Δομής Συσσιτίων Euro :.. Ολογράφως :. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ