ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ακαδ. Έτος: Πρόγραµµα Σπουδών: ΕΟ Θεµατική Ενότητα ΕΟ33 (Μάρκετινγκ ΙΙ) Η κάθε ΓΕ, περιλαµβανοµένων των διαγραµµάτων, εισαγωγής-επιλόγου και των αναφορών, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 σελίδες ή τις λέξεις. Φροντίστε ώστε οι εργασίες να είναι επιµεληµένες και ευανάγνωστες. Καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής της 3 ης ΓΕ είναι η Τρίτη 16 Μαρτίου Εργασίες που παραλαµβάνονται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία επισύρουν βαθµολογικές κυρώσεις (0,5 βαθµό για κάθε ηµέρα καθυστέρησης). ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Είστε υπεύθυνος/η για τη διεξαγωγή µίας έρευνας για τη διαµόρφωση και την προώθηση του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών στη ιοίκηση Επιχειρήσεων ενός νέου µεγάλου ιδιωτικού κολλεγίου που σε λίγους µήνες θα υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές του. 1. Να παρουσιάσετε τα ερωτήµατα µάρκετινγκ στα οποία καλείται να δώσει απάντηση η συγκεκριµένη έρευνα. (10%) 2. Να κατασκευάσετε ένα ερωτηµατολόγιο (µε 10 ερωτήσεις), το οποίο θα διανεµηθεί για τους σκοπούς της συγκεκριµένης έρευνας. Στο ερωτηµατολόγιό σας θα πρέπει να περιλαµβάνονται τουλάχιστον 4 διαφορετικοί τύποι ερωτήσεων ή κλιµάκων. Για την κάθε ερώτηση θα πρέπει να επισηµάνετε τον τύπο της καθώς και τη φύση µέτρησης της µεταβλητής της. (30%) 3. (α) Να ορίσετε τον πληθυσµό, το δειγµατοληπτικό πλαίσιο και να αναλύσετε τη µέθοδο δειγµατοληψίας που θα προτιµήσετε για να εφαρµόσετε στην έρευνά σας. Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας. (β) Να αναφέρετε τους εξωγενείς παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. (20%) 4. Να καταγράψετε τα πιο σηµαντικά αποτελέσµατα που θα προκύψουν από τη διανοµή 20 ερωτηµατολογίων σε πραγµατικούς καταναλωτές. Ποιες είναι οι πρακτικές επιπτώσεις αυτών των αποτελεσµάτων για το µάρκετινγκ; (δηλαδή σε ποιες ενέργειες µάρκετινγκ θα προτείνατε να προβεί το κολλέγιο προκειµένου να είναι επιτυχηµένο το µεταπτυχιακό του πρόγραµµα;). (40%)

2 Εισαγωγή... 3 Ερώτηµα Ερώτηµα Eρώτηµα Ερώτηµα Επίλογος Βιβλιογραφία... 14

3 Εισαγωγή Σηµείωση: Η εργασία έχει πολλές οµοιότητες µε την περσινή εργασία που είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Αρνού. H έρευνα µάρκετινγκ ορίζεται ως «η λειτουργία η οποία διασύνδεει τον καταναλωτή, τον πελάτη και το κοινό µε τον υπεύθυνο µάρκετινγκ, µέσω της πληροφόρησης» (Κουρεµένος, 2001 σελ.17) και χρησιµοποιείται για ποικίλους σκοπούς όπως η αναγνώριση ευκαιριών και απειλών στο περιβάλλον µάρκετινγκ, ο προσδιορισµός των αναγκών των πελατών και πολλές άλλες. Σύµφωνα µε τους Kotler και Κeller (2009) η έρευνα µάρκετινγκ είναι ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο για την διαδικασία λήψης αποφάσεων µάρκετινγκ µιας και η έρευνα µάρκετινγκ µπορεί να συλλέξει τις αναγκαίες πληροφορίες που χρειάζεται το τµήµα µάρκετινγκ για να πάρει κάποιες αποφάσεις όπως την εισαγωγή ενός προϊόντος ή το ποια µέσα προβολής και σε ποιο κοινό θα χρησιµοποιήσει. Με λίγα λόγια, δίχως την έρευνα µάρκετινγκ, οι επιχειρήσεις µένουν τυφλές όσο αφορά την παρακολούθηση της αγοράς και δεν µπορούν να αναπτύξουν πολιτικές µάρκετινγκ που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τις αγοράς. H έρευνα αφορά το ερωτηµατολόγιο ιδιωτικού κολεγίου. Είναι γνωστό ότι τα µεταπτυχιακά τους προγράµµατα, κυρίως τα ΜΒΑ έχουν µεγάλη ζήτηση στην αγορά και πολλές επιχειρήσεις πληρώνουν τα δίδακτρα των στελεχών τους ώστε να παρακολουθήσουν τα executive MBA. Η παρούσα εργασία θα εξετάσει την περίπτωση της έρευνας αγοράς για το µεταπτυχιακό πρόγραµµα ενός ιδιωτικού κολεγίου. Πιο συγκεκριµένα αφορά ένα EXECUTIVE MBA που απευθύνεται µόνο σε επαγγελµατίες και στελέχη επιχειρήσεων. Ερώτηµα 1 Σύµφωνα µε τους Saunders et al (2004) η έρευνα αγοράς πρέπει να βασίζεται σε κάποια ερωτήµατα τα οποία και θα εκφράζουν τον σκοπό της έρευνας αυτής. Ουσιαστικά τα ερευνητικά ερωτήµατα προσδιορίζουν τον σκοπό για τον οποίο

4 γίνεται και η έρευνα. Ο Κουρεµένος (2008, σελ.26-29) µας δίνει µία εικόνα αυτών ερωτηµάτων που µπορούν να τεθούν. Στην συγκεκριµένη περίπτωση έχουµε να κάνουµε µε ένα νέα υπηρεσία, όπου σύντοµα θα βγει στην αγορά. Σε αυτή την φάση µας ενδιαφέρει πόσοι, ποιοι και γιατί θα το αγοράσουν αλλά και τα χαρακτηριστικά τις νέας εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Με βάση τα παραπάνω, τα ερωτήµατα µας είναι τα εξής: Ποια είναι τα κίνητρα για την εγγραφή στο πρόγραµµα αυτό Ποια είναι τα επαγγελµατικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού; Ποια θα πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας; Τι µαθήµατα θα πρέπει να προσφέρονται; Τα ερωτήµατα αυτά θα αποτελέσουν την βάση της έρευνας. Ερώτηµα 2 Σηµείωση: Καλό είναι σε κάθε ερώτηµα να εξηγούµε τι είδος κλίµακα έχουµε χρησιµοποιήσει Το ερωτηµατολόγιο δεν µπορεί να φτιαχτεί στην τύχη, αντιθέτως θα πρέπει να είναι στην λογική των ερωτηµάτων µάρκετινγκ που έχουµε θέσει ώστε να µας βοηθήσει να πάρουµε τις πληροφορίες που θέλουµε για να φτιάξουµε το ερωτηµατολόγιο, τα οποίο είναι το εξής:. Το όνοµα µου είναι.. και είµαι φοιτητής στο προπτυχιακό πρόγραµµα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου για την ιοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισµών ( ΕΟ-33). Το παρών ερωτηµατολόγιο έχει σχεδιαστεί για έρευνα την λειτουργία του νέου προγράµµατος ΕΧECUTIVE MBA του κολεγίου µας. Τα στοιχεία της έρευνας είναι εµπιστευτικά και τα ερωτηµατολόγια θα καταστραφούν µετά το πέρας της έρευνας. Ευχαριστώ πολύ για την συµµετοχή σας.

5 Όνοµα.. 1. Παρακαλώ δηλώστε την θέση εργασία σας Ιδιοκτήτης εταιρείας Ανώτερο στέλεχος Μάνατζερ Υπάλληλος Πολλαπλής επιλογής (σελ.92) 2. Οι σπουδές σας είναι: Μεταπτυχιακές Πτυχίο ΑΕΙ- ΤΕΙ Σχολή Βασική εκπαίδευση 3. Η ηλικία σας είναι: 4. Για ποιο λόγο θα επιλέγατε ένα πρόγραμμα ΜΒΑ ; Για να αποκτήσω νέες γνώσεις Για να δικτυωθώ Για να πάρω πιο εύκολα προαγωγή Για να πάρω αύξηση στο µισθό µου 5. Να κατανείµετε 100 βαθµούς ανάλογα µε την προτίµηση σας σε κάθε µία από τις παρακάτω θεµατικές ενότητες Μάρκετινγκ ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού

6 Στρατηγικό Μάνατζµεντ Χρηµατοοικονοµική Σύνολο Σχόλιο: Ερώτηση Κλίµακας σταθερού αθροίσµατος (σελ.99) 6. Σε ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες θα δίνατε μεγαλύτερη σημασία; Γραµµατειακή υποστήριξη Ποικιλία µαθηµάτων Επίπεδο καθηγητών Υποστηρικτικό υλικό Σχόλιο: Κλίµακα Σταπελ (σελ ) 7. Παρακαλώ δηλώστε την γνώμη σας για τις παρακάτω φράσεις. Το πρόγραµµα σπουδών πρέπει στηρίζεται θα να σε case studies και εργασίες µόνο Το πρόγραµµα σπουδών δεν Συµφωνώ πολύ Συµφωνώ λίγο Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ ιαφωνώ λίγο ιαφωνώ πολύ

7 πρέπει να είναι στοχευόµενο µόνο στις αγορές Το πρόγραµµα πρέπει να είναι ολιγώρο και ευέλικτο Σχόλιο: Κλιµακα Λικερτ (σελ.97-98) 8. Παρακαλώ γράψτε σε μερικές σειρές τους λόγους για τους οποίους θα ήσασταν ικανοποιημένοι από ένα πρόγραμμα executive mba Σχόλιο: Ανοικτή ερώτηση (σελ.91-92) 9. Πιστεύεται ότι ένα ιδιωτικό κολέγιο μπορεί να ικανοποιήσει καλύτερα τις εκπαιδευτικές ανάγκες σας σε σχέση με ένα δημόσιο πανεπιστήμιο; Ναι Όχι Σχόλιο: ιχοτοµική (σελ.92-93) 10. Πως μπορεί, κατά την προσωπική σας γνώμη, να δημιουργηθεί το καλύτερο ακαδημαϊκό πακέτο υπηρεσιών για ένα executive mba; Eρώτηµα 3 3 α )

8 Είναι κατανοητό ότι είναι πρακτικά και οικονοµικά αδύνατο να ερωτηθεί ο κάθε δυνητικός καταναλωτής µεµονωµένα (Κουρεµένος, 2008 σελ.137). Για το λόγο αυτό οι ερευνητές καταφεύγουν στην δειγµατοληπτική έρευνα, δηλαδή στην έρευνα από ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα της αγοράς-στόχου της έρευνας. Για παράδειγµα, θα ήταν δύσκολο να ρωτήσουµε έναν έναν τους δυνητικούς φοιτητές του προγράµµατος.. Θα έπρεπε να ρωτήσουµε χιλιάδες ανθρώπους και οικονοµικά θα ήταν ανέφικτο. Ο πληθυσµός «σε σχέση µε την δειγµατοληψία είναι ένα σύνολο µελών-στοιχείων όπως ατόµων, επιχειρήσεων κ.α. για τις αγοραστικές των οποίων η έρευνα έχει ως κεντρικό στόχο να αντλήσει πληροφορίες, να κάνει εκτιµήσεις µεγεθών ή να εξάγει συµπεράσµατα» (Κουρεµένος, 2008 σελ.140). Ο πληθυσµός της συγκεκριµένης έρευνας είναι το σύνολο των στελεχών µεγάλων και µεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή της Αθήνας. Η ηλικία τους είναι άνω των 30 ετών και το διαθέσιµο εισόδηµα τους είναι άνω των 30,000 ευρώ τον χρόνο. Παρόλα αυτά δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί το δειγµατοληπτικό πλαίσιο µιας και δεν είναι εύκολο να βρεθεί και η ανάλογη λίστα, βάση δεδοµένων ή κατάλογος µε τα στοιχεία των εργαζοµένων. Όσο αφορά την επιλογή της δειγµατοληπτικής µεθόδου είναι µία διαδικασία πολύ λεπτή µιας και από αυτή την διαδικασία εξαρτάται η εγκυρότητα του δείγµατος και γενικότερα της έρευνας. Ένα πρώτο στοιχείο είναι ο τρόπος αντιµετώπισης του πληθυσµού. Μία άποψη είναι ότι µπορεί να επιλεγεί ο πληθυσµός ως ένα ενιαίο σύνολο, όπως το περιγράψαµε στην προηγούµενη παράγραφο, ενώ υπάρχει και η περιοριστική προσέγγιση που αντιµετωπίζει τον πληθυσµό αποτελούµενο από υποοµάδες / υποπληθυσµούς π.χ. άνδρες ηλικίας 30 µε 55 εισοδήµατος από 5000 ευρώ το µήνα. (Κουρεµένος, 2001, σελ.145). Για το σκοπό της παρούσης έρευνας έχει επιλεγεί η µη περιοριστική αντιµετώπιση του πληθυσµού µιας και το δείγµα της έρευνας που έχει οριστεί, δηλαδή τα 20 ερωτηµατολόγια, είναι πολύ µικρό και θα ήταν φύση αδύνατον να γίνει περιοριστική προσέγγιση σε υποπληθυσµούς, δεδοµένου και ότι χρονικό διάστηµα που δίνεται είναι πολύ µικρό ώστε να γίνει η ανάλογη έρευνα για να διερευνηθεί και το ανάλογο δειγµατοληπτικό πλαίσιο. Σύµφωνα µε τους Saunders και συν. (2003, σελ.170) οι τεχνικές για την επιλογή των τυχαίων δειγµάτων βασίζονται στο ότι το δείγµα θα επιλεγεί µε τυχαίο τρόπο. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει η πιθανότητα να ότι η κάθε περίπτωση έχει ίση πιθανότητα µε

9 τις άλλες περιπτώσεις του δείγµατος, να έχει συµµετοχή στην έρευνα. Για αυτό λέγονται και τυχαία ή πιθανοτικά. Από την άλλη µεριά Στην περίπτωση της µητυχαίας δειγµατοληψίας (Κουρεµένος, 2001 σελ.148) «δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατή η εκτίµηση της πιθανότητας επιλογής και συµµετοχής του κάθε µέλους του πληθυσµού στο δείγµα». Με δεδοµένου ότι ο ερευνητής έχει πολλά όρια, π.χ. όσο αφορά το χρονικό ορίζοντα που είναι 3 εβδοµάδες και ότι η έρευνα απαιτεί µικρό αριθµό ερωτηµατολογίων, η έρευνα είναι µη-τυχαία δειγµατοληψία. Με βάση τα παραπάνω η µέθοδος δειγµατοληψίας είναι η αυτή της κρίσης ή κατά κρίσης. Ο ερευνητής έδωσε το ερωτηµατολόγιο σε γνωστούς του, που όµως ήταν µέσα στα όρια του πληθυσµού, και αυτοί µε την σειρά τους έκαναν διανοµή σε γνωστούς τους που κάλυπταν τις προδιαγραφές της έρευνας, µε στόχο την όσο πιο γρήγορη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων. Με λίγα λόγια ακολουθήθηκε η µεθοδολογία της χιονοστιβάδας (snowball) που τα ερωτηµατολόγια δίνονται σε ένα πυρήνα ατόµων (Κουρεµένος, 2001, σελ. 150) και αυτοί µε την σειρά τους την προωθούν σε γνωστούς τους που φυσικά ανήκουν στο πληθυσµό της έρευνας. Αν και δεν είναι πάντα σίγουρη η επιστροφή των ερωτηµατολογίων, ο ερευνητής κατάφερε και είχε πίσω και τα 20 ερωτηµατολόγια µέσα σε 7 µέρες και µπόρεσε να προχωρήσει µε την ανάλυση τους. 3β) Υπάρχουν µία σειρά εξωγενών παραγόντων που µπορούν να επηρεάσουν την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου (Κουρεµένος, 2008, σελ.89). Οι παράγοντες που επηρέασαν την συγκεκριµένη έρευνα είναι: Περιορισµένος χρόνος. Ο φοιτητής είχε µόνο λίγες µέρες για να κάνει την έρευνα και σίγουρα επηρέασε την όλη διαδικασία Η προτεραιότητα σε άλλες εργασίες που είχε να παραδώσει όπως και στις επαγγελµατικές υποχρεώσεις του. Η καχυποψία από πολλά στελέχη επιχειρήσεων και η άρνηση τους να συµµετάσχουν στην έρευνα. Η εµφάνιση τρίτων ατόµων κατά την διάρκεια της έρευνας.

10 Όλοι οι παραπάνω εξωτερικοί παράγοντες σίγουρα επηρέασαν την διαδικασία της έρευνας αλλά είναι παράγοντες που ο ερευνητής θα πρέπει πάντα να τους λαµβάνει στα υπόψη όταν κάνει µία έρευνα. Ερώτηµα 4 Σηµείωση: Οι απαντήσεις µπορεί να δοθούν µε διαφορετικούς τρόπους, µε γραφήµατα, κύρια σηµεία κλπ. Απλώς στο τέλος ή στον επίλογο θα πρέπει να σχολιαστούν τα αποτελέσµατα σε σχέση µε τα ερωτήµατα µάρκετινγκ. Το πρώτο ερώτηµα αφορούσε την θέση εργασίας. Τα αποτελέσµατα είναι τα εξής: Η πλειοψηφία είναι εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις ενώ ένα µεγάλο ποσοστό είναι στελέχη και µάνατζερ. Σε ότι αφορά την εκπαίδευση, η µεγάλη πλειοψηφία των ερωτώµενων έχουν πανεπιστηµιακά πτυχία όπως και µεταπτυχιακά.

11 Ο µέσος όρος ηλικίας ήταν τα 34 µε µεγάλο αριθµό νέων από 30 έως και 35. Η επόµενη ερώτηση είναι πολύ σηµαντική µιας και αναφέρεται στον λόγο που επιλέγουν να φοιτήσουν σε ένα τέτοιο πρόγραµµα. Οι απαντήσεις είναι οι εξης: Μεγάλο ποσοστό δήλωσε ότι η συµετοχή έχει να κάνει µε την άυξηση στο µισθό ενώ πολλοί αναφέρονται και στο γεγονός ότι µπορεί να συµµετέχουν σε ένα τέτοιο πρόγραµµα για να δικτυωθούν µε άλλα στελέχη καθώς και να πάρουν πιο εύκολα προαγωγή. Σε ότι αφορά τις προτιµήσεις όσον αφορά το τι µαθήµατα θα ήθελαν αναφέρονται τα εξής:

12 Μάρκετινγκ 23 ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού 24 Στρατηγικό Μάνατζµεντ 42 Χρηµατοοικονοµική 11 Σύνολο 100 Γίνεται κατανοητό ότι η πλειοψηφία των στελεχών θέλει µαθήµατα που να είναι κοντά στο µάνατζµεντ και το µάρκετινγκ µιας και αυτά αφορούν την διοίκηση. Την χρηµατοοικονοµική την προτιµούν πολλοί λίγοι και αυτό αποτέλεσµα του γεγονότος ότι η πλειοψηφία είναι στελέχη που θέλουν να έχουν καλές γνώσεις µάνατζµεντ και µάρκετινγκ ώστε να αναδειθούν στις ανώτερες διοικητικά θέσεις. Η επόµενη ερώτηση αφορούσε τα χαρακτηριστικά των περιφερειακών υπηρεσιών. Έµφαση δίνεται στο επίπεδο των καθηγητών και στην ποικιλία των µαθηµάτων. Είναι τα στοιχεία που δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα οι υποψήφιοι φοιτητές. Λιγότερη βαρύτητα είχε το υποστηρικτικό υλικό και ακόµα λιγότερο η γραµµατειακή υποστήριξη. Η έβδοµη ερώτηση µας βοηθά να βγάλουµε το συµπέρασµα ότι οι υποψήφιοι φοιτητές θέλουν προγράµµατα στοχευόµενα στις αγορές, ευέλικτο πρόγραµµα αλλά και να δίνεται έµφαση στις εργασίες και αναλύσεις case study. Γενικότερα θέλουν µία ευέλικτη µορφή σπουδών. Η όγδοη ερώτηση αφορούσε προτάσεις για το πώς θα ήταν ικανοποιηµένοι οι υποψήφιοι φοιτητές από ένα πρόγραµµα ΜΒΑ. Οι πέντε πιο βασικοί λόγοι είναι: Ποιότητα καθηγητών Καλό υλικό Αξία του πτυχίου στην αγορά Να µην είναι ακριβό και, Να δίνει τις σωστές γνώσεις.

13 Η ένατη ερώτηση καλούσε να µετρήσει την γνώµη των υποψήφιων φοιτητών σε ότι αφορά την γνώµη τους για το αν οι σπουδές µπορεί να είναι καλύτερες σε ένα ιδιωτικό κολέγιο ή ένα δηµόσιο πανεπιστήµιο. Από τους 20 φοιτητές, οι 14 απάντησαν ότι θα προτιµούσαν το ιδιωτικό κολέγιο για να φοιτήσουν σε ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα. Τέλος, η τελευταία ερώτηση ήταν αρκετά ελεύθερη και αποσκοπούσε στο να ακουστούν οι απόψεις των υποψηφίων φοιτητών σε ότι αφορά το πώς θα ήθελαν να είναι η προσφορά των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Τα κυρία σηµεία είναι ότι: Να γίνει σωστή προώθηση που θα χτίσει και το ανάλογο branding Nα υπάρχουν σηµεία στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα που θα δίνουν µοναδικές ικανότητες και δεξιότητες στους φοιτητές. Να έχει ευελιξία Και τέλος να είναι σε συνάφεια µε τις ανάγκες της αγοράς. Επίλογος Η έρευνα µας βοήθησε να βγάλουµε µία σειρά συµπερασµάτων.σε σχέση µε τα ερωτήµατα που θέσαµε στην αρχή της εργασίας, οι απαντήσεις είναι οι εξής: Ποια είναι τα κίνητρα για την εγγραφή στο πρόγραµµα αυτό Το κύριο κίνητρο είναι η αύξηση των µισθών. Παρόλα αυτά δεν πρέπει να παραλείπουµε και την δικτύωση µε άλλα στελέχη και ανθρώπους της αγοράς όπως και ότι µπορεί να βοηθήσει τον εργαζόµενο να πάρει προαγωγή Ποια είναι τα επαγγελµατικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού; Συνήθως είναι µάνατζερ ή µεσαία στελέχη-εργαζόµενο. Το ερωτηµατολόγιο δόθηκε µόνο σε άτοµα που ενδιαφέρονται για το συγκεκριµένο πρόγραµµα και φαίνεται ότι απευθύνεται κυρίως σε εργαζόµενους και µεσαία στελέχη. Ποια θα πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας; Έµφαση θα πρέπει να δίνεται στην ποιότητα των καθηγητών και γενικότερα στην εµπειρία της µάθησης παρά σε στοιχεία όπως η γραµµατειακή στήριξη. Τι µαθήµατα θα πρέπει να προσφέρονται;

14 Έµφαση θα πρέπει να δίνεται στο µάνατζµεντ, την στρατηγική και το µάρκετινγκ και λιγότερο σε µαθήµατα χρηµατοοικονοµικής και οικονοµικής φύσης. Βιβλιογραφία Κotler,P. and Keller,K. (2009) Marketing Management, 13 th Ed, Prentice Hall Α. Κουρεµένος «Ερευνα Αγοράς», ΕΑΠ, ΠΑΤΡΑ, 2008 Saunders,M., Lewis,P. and Thornhill (2004) Research Methods for Business Students Prentice-Hall

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι ένα Business Plan;... 3 Ποιους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας**

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** *Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Οικονομικής & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών» Τμήμα: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Ειρήνης Ρέγερ ΘΕΜΑ: «Μελέτη για τη καταναλωτική συμπεριφορά των φοιτητών» Επιβλέπων καθηγητής: Πέτρος Μάλλιαρης ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement 2011 Ελλάδα 2011 Πρόλογος 3 1. Σύνοψη Αποτελεσμάτων 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος 3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 8 - Γνώση & Χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο

2 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο 2 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο 3 4 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο Αναφορά Προσωπικού Προσανατολισμού Του/ της κ./κας. Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο 5 Το παρόν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας Οι Αντιλήψεις των Σπουδαστών της Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Χρήσης των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Έρευνα Χρήσης των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Έρευνα Χρήσης των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ Εισαγωγή Κατά τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει µια έντονη µελέτη σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο των θεµάτων που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE MBA) ιπλωµατική Εργασία THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα