Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Τμήμα Νηπιαγωγών. Πτυχιακή εργασία με τίτλο: «Οι μικροί παραμυθάδες στην ψηφιακή εποχή».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Τμήμα Νηπιαγωγών. Πτυχιακή εργασία με τίτλο: «Οι μικροί παραμυθάδες στην ψηφιακή εποχή»."

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Τμήμα Νηπιαγωγών Πτυχιακή εργασία με τίτλο: «Οι μικροί παραμυθάδες στην ψηφιακή εποχή». Εισηγήτρια: Μανδήλα Κυριακή Α.Ε.Μ.: 1580 Εξάμηνο: Η Επόπτης καθηγητής: Μπράτιτσης Θαρρενός Β βαθμολογητής:κωτόπουλος Τριαντάφυλλος Φλώρινα 2011

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή Θεωρητικό πλαίσιο Το παραμύθι Σκοπός και παιδαγωγική αξία του παραμυθιού Η εικονογράφηση στο παραμύθι Μεγάλοι και μικροί συγγραφείς Η ψηφιακή αφήγηση Τι είναι ψηφιακή αφήγηση Υπάρχουσα κατάσταση Συστήματα ψηφιακής αφήγησης Έρευνα Μεθοδολογία έρευνας Ερευνητική προσέγγιση Ερωτήματα Αποτελέσματα Συζήτηση ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνική Βιβλιογραφία Ξένη Βιβλιογραφία Παραρτήματα Παράρτημα Α : παραμύθι πρώτης ομάδας Παράρτημα Β : Παραμύθι δεύτερης ομάδας Παράρτημα Γ : Παραμύθι τρίτης ομάδας Παράρτημα Δ : Παραμύθι τέταρτης ομάδας [2]

3 Εισαγωγή Τα παραμύθια αποτελούν πολιτισμική κληρονομιά κάθε λαού. Δεν υπάρχει εποχή ή πολιτισμός που να μην έχουν αναδείξει τα δικά του προφορικά ή γραπτά παραμύθια. Αρχικά, προορίζονταν για να ανακουφίσουν και να ψυχαγωγήσουν τους μεγάλους για αυτό και λέγονταν σε διάφορες χρονικές στιγμές. Με το πέρασμα των χρόνων όμως, μετατράπηκαν σε δημιούργημα επώνυμων πια συγγραφέων και σε ένα θεσμό για παιδιά που έχει αναγνωριστεί και για την παιδαγωγική αξία του. Το παραμύθι θεωρείται αξιόλογο παιδαγωγικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια στον χώρο της εκπαίδευσης. Τόσο η ανάγνωση όσο και η δημιουργία παραμυθιού στο νηπιαγωγείο προσφέρουν ευχαρίστηση στα νήπια και διατηρούν έντονο το ενδιαφέρον τους. Ειδικά για τη δημιουργία παραμυθιού, υπάρχουν διάφοροι τρόποι που βοηθούν τα νήπια να επινοήσουν ιστορίες. Πέρα όμως από τους παραδοσιακούς τρόπους που χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια, η εισαγωγή της τεχνολογίας στον χώρο της εκπαίδευσης δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να πειραματιστούν με νέους τρόπους δημιουργίας ιστοριών, όπως η ψηφιακή αφήγηση. Η ψηφιακή αφήγηση είναι ο συνδυασμός της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με πολυμέσα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας. Είναι μία σχετικά νέα μορφή τέχνης (εξελίχτηκε την τελευταία δεκαετία), η οποία χρησιμοποιεί τη μουσική, την εικόνα, το βίντεο και την αφήγηση για τη δημιουργία ιστοριών. Σήμερα, υπάρχουν διάφορα συστήματα ψηφιακής αφήγησης που απευθύνονται σε παιδιά μικρής ηλικίας. Η δημιουργία παραμυθιού σε σύστημα ψηφιακής αφήγησης σε σύγκριση με τη δημιουργία παραμυθιού με παραδοσιακό τρόπο αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των πιθανών αλλαγών που προκύπτουν από την ύπαρξη του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη δημιουργία ιστοριών. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου έγινε έρευνα σε δημόσιο νηπιαγωγείο με την συμμετοχή οχτώ νηπίων. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα δεδομένα της έρευνας καθώς επίσης και σχετικές θεωρητικές αρχές. Η εργασία χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο για το παραμύθι και την [3]

4 ψηφιακή αφήγηση. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην υπάρχουσα κατάσταση και στα συστήματα ψηφιακής αφήγησης. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα δεδομένα της έρευνας και στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο ακολουθεί συζήτηση για ζητήματα που αφορούν την έρευνα. Η εργασία κλείνει με παραρτήματα στα οποία παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας. [4]

5 1. Θεωρητικό πλαίσιο Το παραμύθι. Παραμύθια λέγονται από τότε που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Κάθε λαός έχει τα δικά του παραμύθια ενώ δεν υπάρχει εποχή και πολιτισμός που να μην έχει αναδείξει τα δικά του, προφορικά ή γραπτά παραμύθια. Ειδικά το προφορικό παραμύθι έχει διαγράψει μια μακραίωνη πορεία. Με το πέρασμα των χρόνων βέβαια, στις αρχικές διηγήσεις προστίθενται νέα στοιχεία ή τα παλαιά στοιχεία διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής ή τις ιδιαιτερότητες των κοινωνικών ομάδων που υιοθετούν ένα ξένο ή ένα παλαιότερο παραμύθι. Είναι ένα πανανθρώπινο λογοτεχνικό είδος που, μέσα από την ιδιαίτερη γλώσσα του, έχει αποκτήσει οικουμενικότητα παρέχοντας ταυτόχρονα χώρο για το διαφορετικό, ώστε να αναπτυχθούν οι τοπικές, πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (Κανατσούλη, 2007). Αναρωτιέται όμως κανείς, τι πραγματικά είναι αυτό που o κόσμος ονομάζει «παραμύθι». Οι ειδικοί το περιγράφουν ποικιλοτρόπως. Σύμφωνα με τον Λουκάτο (1988), «παραμύθι είναι η λαϊκή διήγηση που μοιάζει με μεγάλο περιπετειακό μύθο ή έχει συντεθεί από περισσότερους πυρήνες (μοτίβα) ανθρωπο-μεταφυσικών μύθων, που είναι γνωστοί σε περισσότερους λαούς». Οι Bolte και Polivka, περίφημοι σχολιαστές των παραμυθιών των αδελφών Grimm, αναφέρουν πως το παραμύθι αφορά μια διήγηση δημιουργημένη με ποιητική φαντασία, επηρεασμένη από τον κόσμο του μαγικού και ανεπηρέαστη απ τους νόμους της πραγματικής ζωής, που την ακούνε με ευχαρίστηση μικροί και μεγάλοι, ακόμα και αν δεν την πιστεύουν (Μερακλής, 1991), ενώ σύμφωνα με τον Thompson(1946), «παραμύθι είναι μια αφήγηση συγκεκριμένου μήκους που περιέχει μια διαδοχή μοτίβων ή επεισοδίων». Η άκρη του κουβαριού που λέγεται παραμύθι όμως, αναζητείται πολύ βαθιά στην αρχαιότητα. Ο Δελώνης (1986) επισημαίνει πως «δεν είναι δυνατό να φανταστούμε τη μάνα την πρώτη μάνα- να μην κοιμίζει το παιδί της με μια διήγηση η οποία να καθησυχάζει, να παρηγορεί το παιδί για τους τυχόν φόβους του». Είναι γνωστό πως τα παραμύθια αρχικά προορίζονταν για να ανακουφίσουν και να ψυχαγωγήσουν τους μεγάλους στο σπίτι, στα νυχτέρια ή στα μακρινά ταξίδια. Πολύ αργότερα το παραμύθι αποτέλεσε αντικείμενο που απευθυνόταν μόνο στα παιδιά και [5]

6 ακόμα αργότερα γράφτηκαν παραμύθια μόνο για μικρά παιδιά. Μέσα από τη μακραίωνη πορεία του, το παραμύθι μεταβάλλεται, εξελίσσεται παράλληλα με τον κοινωνικό τρόπο οργάνωσης που το έπλασε και το χρησιμοποίησε, για να καλύψει τις ανάγκες αυτού του κόσμου. Με αυτό τον τρόπο, στα νεότερα χρόνια από λαϊκόαγροτικό παραμύθι μεταβλήθηκε σε ανάγνωσμα του αστικού κοινού και μετατράπηκε σε δημιούργημα επώνυμων πια συγγραφέων και σε ένα θεσμό για παιδιά. Σήμερα, μετά από μια μεγάλη πορεία του παραμυθιού μέσα στον κόσμο και τις διάφορες μορφές που πήρε στο πέρασμα του χρόνου, αναφέρονται δύο είδη παραμυθιού: το λαϊκό και το σύγχρονο παραμύθι. Τόσο η έκφραση, το ύφος και τα στοιχεία που χαρακτηρίζει το καθένα απ αυτά, όσο και η θεματολογία τους είναι οι διαφορές που εντοπίζονται ανάμεσα στα δύο είδη. Στα λαϊκά παραμύθια κυριαρχεί η αχαλίνωτη φαντασία, το όνειρο, η υπερβολή, το διαχρονικό, το μαγικό στοιχείο που δίνει τη λύση στα πιο δύσκολα και άλυτα προβλήματα. Στα έντεχνα παραμύθια όμως κυριαρχεί η πραγματικότητα, αποφεύγεται το μαγικό στοιχείο και οι αγριότητες. Η κίνηση των ηρώων γίνεται σε μια κοινωνία αταξική, άλλοτε σύγχρονη και ίσως κάποιες φορές διαστημική. Η φυσικότητα του ύφους, το χιούμορ, η ειλικρίνεια, και η αμεσότητα αποτελούν μερικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου παραμυθιού. Πρωταρχικός στόχος τους είναι η ψυχαγωγία και η αισθητική συγκίνηση. Η θεματολογία που κυριαρχεί στο έντεχνο παραμύθι δεν περιλαμβάνει νεράιδες, βασιλοπούλες, πεντάμορφες και δράκους. Η μόλυνση του περιβάλλοντος, το διάστημα, οι οικογενειακές σχέσεις είναι τα θέματα που συναντά κανείς (Ζαν, 1996). Παρ όλες τις διαφορές τους όμως, υπάρχουν κάποια, γενικά, θεμελιώδη χαρακτηριστικά που συναντώνται σε όλα τα παραμύθια, με κάποιες παραπλήσιες, ουσιώδεις όμως αποχρώσεις. Κάθε παραμύθι, είναι πρώτα από όλα μια αφήγηση. Αν και είναι πάντοτε «αντικειμενική» αφήγηση θα ήταν πιο ακριβές να ειπωθεί ως «μη λυρική» αφήγηση στην οποία ο αφηγητής δεν εξομολογείται, ούτε εκθέτει την ψυχική του κατάσταση. Κάποιες φορές χρησιμοποιεί το «εγώ», όμως είναι σαν να βρίσκεται έξω από το παραμύθι, γεγονός που εξηγεί τις διάφορες παραλλαγές της ίδιας βασικής αφηγηματικής δομής (Ζαν, 1996). Επίσης, όλα τα παραμύθια αναφέρονται σε έναν κόσμο φανταστικό. Απουσιάσει η αληθοφάνεια, οι φυσικοί νόμοι δεν ισχύουν και όταν ο άνθρωπος είναι ανίσχυρος γίνεται κάποιο θαύμα είτε με την μεσολάβηση ενός υπερφυσικού βοηθού είτε με την χρήση ενός μαγικού μέσου. Δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο τόπο, χρόνο ή πρόσωπο. Η ιστορία εκτυλίσσεται [6]

7 «μια φορά και έναν καιρό», «κάποτε σε ένα τόπο» ή «σε ένα μακρινό βασίλειο», ενώ οι ήρωες έχουν ονόματα συμβολικά που προκύπτουν από κάποια ενδυματολογική, εμφανισιακή ή καθημερινή τους ιδιαιτερότητα (Κανατσούλη, 2007). Τα παραμύθια ανήκουν πάντοτε σε άλλη εποχή. Αν και οι περισσότερες αφηγήσεις αναφέρονται σε ένα παρελθόν χρονολογημένο, τα παραμύθια τοποθετούνται σε ένα απροσδιόριστο χρονικό παρελθόν. Ο ομιλητής δε, παρουσιάζει την αφήγηση μεταδίδοντάς την ως ο μεταφορέας της αφήγησης και όχι ως ο επινοητής της. Τα παραμύθια λοιπόν είναι πράγματι αφηγήσεις χωρίς όμως να υποστηρίζεται πώς όλες οι αφηγήσεις είναι και παραμύθια. Ανάμεσα στις «θεμελιώδεις σταθερές» των παραμυθιών εμφανίζεται και η έννοια των «επίπεδων χαρακτήρων». Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει παραμύθι χωρίς ήρωες. Στα παραμύθια θα μπορούσαν να αφαιρεθούν, εάν χρειαζόταν, οι περιστάσεις, οι τόποι ή οι περιγραφές ποτέ όμως τα πρόσωπα (Ζαν, 1996). Ο μανιχαϊστικός χαρακτήρας είναι επίσης μία από τις σταθερές των παραμυθιών. Η μεσότητα δεν έχει θέση στα παραμύθια γιατί όλα κυμαίνονται μεταξύ των δύο ακροτήτων. Δεν γνωρίζει το σύνηθες μέτρο του κοινού ανθρώπου. Το παραμύθι, τέλος, δεν σκοπεύει να διδάξει ούτε να συμβουλεύσει, εν τούτοις είναι ηθικό γι αυτό και στο τέλος υπάρχει πάντα η κάθαρση, με το ευχάριστο τέλος, την αμοιβή του καλού και την τιμωρία του κακού (Κανατσούλη, 2007). Συνοψίζοντας, οι πιο καθολικές και γενικές σταθερές των παραμυθιών είναι ο αφηγηματικός τους χαρακτήρας, ο φανταστικός τους κόσμος, η απουσία τόπου και χρόνου, το ότι εκτυλίσσονται στο παρελθόν, ο μανιχαϊστικός του χαρακτήρας, ο επίπεδος χαρακτήρας των ηρώων και το ότι δεν αποσκοπούν στο διδακτισμό. Συμπερασματικά, η δύναμη των παραμυθιών είναι αυτή που τα κάνει να ξεχωρίζουν. Έγκειται στο γεγονός ότι ερεθίζει τη φαντασία των μικρών παιδιών -και των μεγάλων ανθρώπων ενίοτε- ώστε να ζήσουν το μυθώδη καιρό της φανταστικής δημιουργίας, που αφηγείται τις ταπεινές και μαγικές περιπέτειες των ανθρώπων που προέρχονται από κάθε μεριά του κόσμου, έζησαν σε κάποια χρονική στιγμή και προσπάθησαν να επινοήσουν την πραγματικότητα για να την αντιμετωπίσουν καλύτερα (Ζαν, 1996). Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ακόμα και στις μέρες μας, στην εποχή της τεχνοκρατίας, το παραμύθι συνεχίζει να κρατά τα σκήπτρα της παιδικής λογοτεχνίας. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά σε όλες τις εποχές είναι παιδιά. Νιώθουν τον κόσμο γύρω τους να κινείται ανάμεσα στο φανταστικό και το [7]

8 πραγματικό, όπως ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο του παραμυθιού. Η φαντασία των μικρών παιδιών βρίσκεται στο ζενίθ της. Ο ανιμισμός και ο εγωκεντρισμός είναι τόσο έντονος, που για το μικρό παιδί τα πάντα έχουν ψυχή. Ζώα, πουλιά, παιχνίδια μπορούν και μιλούν όπως τα παιδιά. Έχουν τις ίδιες ανάγκες, επιθυμίες, δυνατότητες. Ο κόσμος ο φανταστικός, ο μαγικός, ο κόσμος του παραμυθιού είναι ο δρόμος που θα οδηγήσει το παιδί στην αντιμετώπιση και κατανόηση της σκληρής πραγματικότητας (Παπανικολάου &Τσιλιμένη, 1992). [8]

9 1.2. Σκοπός και παιδαγωγική αξία του παραμυθιού. Το σύγχρονο παραμύθι σκοπεύει στην τέρψη και διέγερση της φαντασίας των παιδιών και προσπαθεί να εισάγει τα παιδιά στην πραγματικότητα από ένα μυθικό κόσμο. Λειτουργεί σαν αντίδοτο στην εξωτερική πίεση που ασκείται στο παιδί από την τεχνολογική εποχή μας (Παπανικολάου & Τσιλιμένη, 1992). Με το παραμύθι τρέφεται η φαντασία, η ανάπτυξη δηλαδή της συμβολικής λειτουργίας. Μέσα από το ζωογόνο και διηθητικό φίλτρο της φαντασίας και των αισθήσεων, τα παιδιά προσεγγίζουν τον κόσμο, αποκτούν κοινωνικοποιημένη σκέψη και τονώνουν την αυτοπεποίθηση τους (Αναγνωστοπούλου, 2002). Πολλά έχουν ειπωθεί όμως, σχετικά με την παιδαγωγική αξία του παραμυθιού. Παιδαγωγοί και ψυχολόγοι που ασχολήθηκαν με το θέμα διατύπωσαν διάφορες απόψεις που άλλοτε διίστανται και άλλοτε συγκλίνουν σε ορισμένα σημεία. Από την εποχή του Πλάτωνα και των αδελφών Grimm ασκήθηκαν δυσμενείς κριτικές αναφορικά με την ακαταλληλότητα πολλών παραμυθιών, και ειδικά με την επίδραση των αγριοτήτων των παραμυθιών στη θηριωδία του ναζισμού (Μερακλής, 1986). Όπως επισημαίνει όμως ο Μερακλής (1986) το παραμύθι «με το δικό του τύπο αγριότητας δεν μπορεί να εξάψει το ενδιαφέρον για δράση γιατί τα πρότυπα που δίνει δεν έχουν, πια, άμεση ανταπόκριση με την πραγματικότητα». Παρ όλα αυτά η Maria Montessori συστήνει την απάλειψη πολλών μαγικών και τρομακτικών στοιχείων από λαϊκά παραμύθια που απευθύνονται σε παιδιά κάτω των επτά ετών, επειδή ακόμη δυσκολεύονται να διακρίνουν το πραγματικό από το φανταστικό (Πέτροβιτς & Ανδρουτσοπούλου, 1992). Αδιαμφισβήτητα το παραμύθι αποτελεί το πλέον αγαπητό, ελκυστικό και ευχάριστο είδος, που χωρίς να αποτελεί μάθημα, προσφέρει ευχάριστες και δημιουργικές ώρες, ταυτόχρονα όμως κι ένα αξιόλογο παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού με ευρείες δυνατότητες και προοπτικές. Μέσα από ένα ευχάριστο και δημιουργικό κλίμα, το παιδί μαθαίνει, αποκτά κοινωνικοποιημένη σκέψη και δράση, γίνεται ενεργητικός φορέας μάθησης, αναπτύσσει πρωτοβουλίες, αποκτά ευχάριστη διάθεση και υιοθετεί θετικές στάσεις για ο,τιδήποτε νέο και δημιουργικό του παρουσιάζεται. Όταν μάλιστα αυτό συνδυάζεται με παιγνιώδη [9]

10 μορφή, η ωφέλεια είναι διπλή. Αυτό διατυπώθηκε από τον Παπανούτσο (1980) ως εξής: «Ό,τι αργότερα θα προσπαθήσει να ενσταλάξει μέσα στην ψυχή του νέου η αγωγή μεθοδικά με μέσα τελειότερα και πολυπλοκότερα, για να οξύνει την αντίληψή του, να πλουτίσει την εμπειρία του, να καλλιεργήσει την ευαισθησία του και γενικά να πλατύνει και να βαθύνει το πνεύμα του-αυτό αρχίζει κιόλας να το κάνει το παραμύθι με το δικό του τρόπο. Και είναι αξιοθαύμαστο, γιατί δοκιμάζει να το κάνει με μια χαριτωμένη στην απλότητά της συγχορδία, που απλώνεται σε ολόκληρη την κλίμακα των πνευματικών απαιτήσεων. Για όλες τις ψυχικές λειτουργίες προνοεί: οδηγεί την αντίληψη, τρέφει τη μνήμη, διεγείρει τη φαντασία, αλλά και την κρίση γυμνάζει και το συναίσθημα καλλιεργεί με απώτερο σκοπό να προπονήσει τη βούληση, καθώς αυτή ετοιμάζεται να αποτολμήσει το μεγάλο άλμα: από το ενστιγματικό να πηδήσει και να κινηθεί στο συνειδητό επίπεδο της ζωής». Πιο συγκεκριμένα, η παιδαγωγική και διδακτική αξία του παραμυθιού έχει πολλές παραμέτρους καθώς (Ντούλια, 2010): καλλιεργεί τη μητρική γλώσσα με τις πρακτικές ανα-διήγησης και δραματοποίησης. Εξάπτει τη φαντασία και αναπτύσσει τη δημιουργικότητα, επεκτείνει τη σκέψη, αξιοποιεί τις δυνατότητες των παιδιών. Καλλιεργεί το διάλογο και τη γλωσσική έκφραση, ευνοεί την πολυφωνία των απόψεων, διευρύνει το λεξιλόγιο και αναπτύσσει τη φαντασία. Καλλιεργεί και εξασκεί τη μνήμη. Ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών και τους κινητοποιεί στην ανακάλυψη «μιας προσωπικής ιστορίας», ενός συμβόλου, ενός νοήματος. Εμπνέει και καλλιεργεί το αισθητικό κριτήριο των μαθητών. Εξοικειώνει με διάφορες μορφές τέχνης. Ασκεί τους μαθητές στην «ανάγνωση» της εικόνας και στη γνώση της «γραμματικής της», καλλιεργώντας τη «φιλαναγνωσία της εικόνας». Καλλιεργεί κλίμα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας. [10]

11 Αναπτύσσει την κριτική και δημιουργική σκέψη των μαθητών, καλλιεργεί τη στοχαστικοκριτική εγγραματοσύνη και τη διερεύνηση. Συμβάλλει στην ολόπλευρη ψυχοκινητική, γνωστική, αντιληπτική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Εν κατακλείδι, το παραμύθι ανοίγει δρόμους σκέψης και δράσης, ευαισθητοποιεί και πείθει για το ανεξάντλητο πεδίο δημιουργικότητας κάθε ατόμου (παιδιού). Μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες τα παιδιά ασκούνται σε διάφορες μορφές συμπεριφοράς και κοινωνικής μαθητείας αλλά, κυρίως, ψυχαγωγούνται (Ντούλια, 2010). [11]

12 1.3. Η εικονογράφηση στο παραμύθι. Το σημαντικότερο ίσως κριτήριο (αν όχι το μοναδικό) που έχει το μικρό παιδί για να διαλέξει κάποιο βιβλίο είναι η εικόνα. Αυτός ο εικονικός τρόπος επικοινωνίας στις μικρές ηλικίες οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά δεν έχουν κατακτήσει ακόμα επαρκώς τη δεξιότητα της ανάγνωσης (Γιαννικοπούλου, 2001; Κιτσαράς, 1993; Μπενέκος, 1981; Τσιλιμένη, 2007). Έτσι, η εικόνα στις μικρές αυτές ηλικίες αποτελεί προσφιλές και πολύ αγαπητό γνώρισμα των βιβλίων που προσφέρεται για ανάπτυξη και παραγωγή προφορικού λόγου. Με δεδομένο ότι το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο εξυπηρετεί πολλαπλές παιδαγωγικές ανάγκες με κυριότερες τη γνωστική και αισθητική (Ασωνίτης, 2001), η αξιοποίηση της εικόνας μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για την κινητοποίηση των μαθητών σε ενδιαφέρουσες και ωφέλιμες παιδαγωγικά δραστηριότητες. Τα παιδιά έλκονται περισσότερο απ την εικόνα παρά απ τον λόγο. Η μαγεία του χρώματος και του σχήματος παίζουν σημαντικό ρόλο. Το χρώμα κυριαρχεί στην εικόνα, εντυπωσιάζει το παιδί και διεγείρει τη φαντασία του. Η εικόνα επίσης, αποτελεί έναν κώδικα αναγνώρισης του περιεχομένου, αλλά λειτουργεί και αυτοδύναμα σαν «μια γλώσσα μέσα στη γλώσσα». Μπροστά στα γεμάτα δίψα και απορία παιδικά μάτια αποτελεί αισθητοποιημένη έννοια και αποκτά θαυμαστή ευγλωττία. Το παιδί, μέσα απ τα εικονογραφημένα παραμύθια, εμπλουτίζει τη φαντασία του, ευαισθητοποιείται απέναντι στην τέχνη, τροφοδοτεί την έκφρασή του. Η εικόνα καλλιεργεί την αισθητική αγωγή, αλλά παράλληλα προσφέρει και γνώσεις. Εκτός απ την αισθητική καλλιέργεια, η εικόνα προσφέρει ψυχικά ερεθίσματα σχετικά με την κατανόηση του κοινωνικού και φυσικού περίγυρου. Με την εικόνα εξερευνά το παιδί το χώρο αλλά και το εγώ του. Μέσα από τη μορφή της εικόνας ζητά να αποσαφηνίσει το δικό του κόσμο. Η εικόνα λοιπόν έχει παντοδύναμη γλώσσα στα παιδιά. Δε νοείται παραμύθι και γενικά βιβλίο που να απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας που να μην είναι εικονογραφημένο. Παρ όλα αυτά, η εικονογράφηση του παραμυθιού (και γενικά του λογοτεχνικού κειμένου) είναι σημαντικό να είναι ανάλογη με την διανοητική, συναισθηματική και γλωσσική καλλιέργεια του παιδιού (Παπανικολάου & Τσιλιμένη, 1992). [12]

13 1.4. Μεγάλοι και μικροί συγγραφείς. Η συγγραφή (βιβλίου, άρθρου, ιστορίας) δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει τη γνώση μιας σειράς πραγμάτων για να υπάρξει το θεμιτό αποτέλεσμα. Αρχικά, υπάρχουν τρία βασικά σημεία που πρέπει να έχει σκεφτεί όποιος θέλει να γράψει: σε ποιον απευθύνεται αυτό που γράφει, ποιος είναι ο λόγος που το γράφει και τι θέλει να πει με αυτό που γράφει. Είναι σημαντικό λοιπόν να βρει έναν άνθρωπο, φανταστικό ή αληθινό, για τον οποίο θα γράφει προσπαθώντας να τον συγκινήσει, να τον εντυπωσιάσει, να τον παρασύρει, να τον γοητεύσει, να τον διασκεδάσει ή να τον κερδίσει. Οι λόγοι που γράφει θεωρούνται εξίσου σημαντικοί και μπορεί να αφορούν την επιθυμία του να γράψει ώστε να εξωτερικεύσει τον εσωτερικό του κόσμο, την επιθυμία της επιβεβαίωσης και της επιτυχίας ή την επιθυμία να κερδίσει χρήματα. Η ψυχή του γραπτού όμως, δηλαδή η ανάγκη του συγγραφέα να γράψει, είναι αυτό που κάνει τον αναγνώστη να το θυμάται σε άσχετες ώρες, χρόνια αφότου το έχει ολοκληρώσει. Στο «τι θέλει να πει», ο συγγραφέας καλείται να ψάξει μέσα του την ιστορία, αυτήν που πραγματικά θέλει να πει. Αυτά που πιστεύει ο συγγραφέας, είναι η «αύρα» του γραπτού του, όλα όσα εκλαμβάνει ο αναγνώστης όταν διαβάζει την ιστορία. Στο «τι θέλει να πει» επομένως, είναι τόσο το «γενικό συμπέρασμα» όσο και η ιστορία (Ζουμπουλάκη,2007). Πιο συγκεκριμένα, η ιστορία έχει κάποια αναφαίρετα στοιχεία όπως χωροχρόνο, χώρο, πρόσωπα, εξέλιξη και λύση. Ο συγγραφέας και οι ήρωες είναι αυτοί που γνωρίζουν τον χωροχρόνο ενώ ο αναγνώστης τον ανακαλύπτει και τον αντιλαμβάνεται σταδιακά. Ο χώρος μάλιστα, που αποτελεί το υπόβαθρο της ιστορίας, πρέπει να είναι οικείος στο συγγραφέα για να μπορεί να τον διαχειρίζεται αποτελεσματικά και άκρως πειστικά. Όσον αφορά τα πρόσωπα της ιστορίας, κάθε ήρωας πρέπει να έχει το χαρακτήρα του και να μιλάει με δικό του τρόπο. Η εξέλιξη είναι αδιαμφισβήτητα βασικό στοιχείο κάθε ιστορίας διότι κάθε ιστορία πάει κάπου, προχωράει: αν μείνει ακίνητη πεθαίνει. Τέλος η λύση, η «κάθαρση» κατά την Αρχαία τραγωδία, ανταμοιβή των καλών και τιμωρία των κακών, η τελική απάντηση, το φινάλε. Δεν υπάρχει ιστορία χωρίς αυτό (Ζουμπουλάκη, 2007). Πέρα απ τα παραπάνω στοιχεία όμως, οι λέξεις από τις οποίες αποτελείται μία ιστορία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της. Έχουν πολλά να πούνε, μόνες [13]

14 τους, μία- μία, οι λέξεις έχουν τη δυναμική τους. Τόσο οι λέξεις, όσο και ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται καταφέρνουν να μεταδώσουν στον αναγνώστη πολλά συναισθήματα. Πιο συγκεκριμένα, τα ουσιαστικά, συχνά παρεξηγημένα, είναι απαραίτητα όπως και τα ρήματα. Μπορούν να πουν από μόνα τους μια φράση αρκεί να γνωρίζει κανείς τον τρόπο κλίσης τους. Αντιθέτως, ένα κείμενο χρειάζεται ελάχιστα επίθετα. Τα πιο απρόσμενα, ασυνήθιστα και αταίριαστα επίθετα (σε σχέση με τα ουσιαστικά που συνοδεύουν) είναι η καλύτερη επιλογή. Τα επιρρήματα και οι σύνδεσμοι δε, είναι λίγο- πολύ άχρηστα. Το πιο χρήσιμο εργαλείο ενός συγγραφέα όμως είναι η γραμματική. Είναι σημαντικό να ξέρει πότε χρησιμοποιεί ποιο χρόνο και πως κλίνονται τα ρήματα, ποια είναι η σωστή λέξη και ποια η λάθος, τι σημαίνουν οι μετοχές, τα πάντα! Το να θέλει κάποιος να γράψει χωρίς να ξέρει γραμματική είναι σαν να θέλει να πάρει μέρος σε κολυμβητικούς αγώνες χωρίς να ξέρει κολύμπι. Είναι φανερό πως όλα τα παραπάνω αφορούν και το «στυλ» που υιοθετεί κάθε συγγραφέας και είναι αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει (Ζουμπουλάκη, 2007). Συζητώντας λοιπόν για τη συγγραφή μπορεί να αντιληφθεί κανείς πως απαιτεί μια συγκεκριμένη διαδικασία την οποία ακολουθούν οι ενήλικοι συγγραφείς, άλλοτε ενσυνείδητα και άλλοτε ασυνείδητα, ώστε να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τι γίνεται όμως όταν οι συγγραφείς είναι παιδιά; Σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Τα παιδιά χρειάζονται ένα λόγο, ένα ερέθισμα που θα ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον τους και θα τους ωθήσει στην επιθυμία να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες. Γι αυτό, ο Τζάνι Ροντάρι, στο βιβλίο του η «Γραμματική της Φαντασίας», αναφέρει τρόπους που βοηθούν τα παιδιά να επινοήσουν ιστορίες από μόνα τους, μερικοί απ τους οποίους θα αναφερθούν στη συνέχεια. Ο πιο απλός τρόπος με τον οποίο μπορεί να ξεκινήσει μια ιστορία είναι με την χρήση μιας συγκεκριμένης λέξης ή ενός ζευγαριού λέξεων. Οι λέξεις αυτές χρειάζεται να είναι αρκετά ξένες μεταξύ τους και η προσέγγιση αρκετά ασυνήθιστη έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί η φαντασία των παιδιών. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί μια συγγένεια μεταξύ των λέξεων, ένα σύνολο φανταστικό, όπου τα δύο ξένα σύνολα μπορούν να συμβιώσουν. Όπως αναφέρει ο Ροντάρι (2003) «πρόκειται για μια τεχνική που τα παιδιά καταφέρνουν να εφαρμόσουν πολύ καλά, διασκεδάζοντας αρκετά. Η εξάσκηση, εννοείται, έχει τη δική της πραγματική σημασία». Μια άλλη [14]

15 απλούστατη τεχνική είναι αυτή των «φανταστικών υποθέσεων» στην οποία τίθεται το ερώτημα «τι θα συνέβαινε αν...». Άλλωστε, όπως έγραψε ο Νοβάλις, «οι υποθέσεις είναι δίχτυα: ρίχνεις το δίχτυ, και κάτι, αργά ή γρήγορα, θα πιάσεις». Ένας ακόμα τρόπος να γίνουν οι λέξεις παραγωγικές, με την έννοια του φανταστικού, είναι η διαστρέβλωσή τους. Με την χρήση ενός αυθαίρετου προθέματος (π.χ. ξε-, δι-) δημιουργείται μια νέα λέξη που ενεργοποιεί νέες εικόνες και διεγείρει τη φαντασία των παιδιών. Το λάθος μπορεί επίσης να αποτελέσει την αφορμή για τη δημιουργία μιας ιστορίας. Εξάλλου, πολλά από τα «επονομαζόμενα» λάθη των παιδιών είναι δημιουργίες αυτόνομες, τις οποίες χρησιμοποιούν για να αφομοιώσουν μια άγνωστη πραγματικότητα. Τέλος, ένας άλλος τρόπος για να βοηθηθούν τα νήπια να φτιάξουν τις δικές τους ιστορίες είναι «λαθεύοντας» τις υπάρχουσες ιστορίες ή ακόμα και προσθέτοντας ένα «μετά» σε ένα παραμύθι/ιστορία που έχει τελειώσει. Σε αυτή την περίπτωση, οι ήρωες είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση, η συμπεριφορά τους είναι γνωστή, όπως και η μεταξύ τους σχέση. Η εισαγωγή ενός καινούριου στοιχείου λοιπόν, θέτει σε κίνηση ολόκληρο το μηχανισμό και είναι ικανό να ανατρέψει την υπάρχουσα ιστορία (Ροντάρι, 2003). Υπάρχουν πολλοί τρόποι που βοηθούν τα παιδιά να επινοήσουν ιστορίες. Σήμερα στο νηπιαγωγείο χρησιμοποιούνται κάποιοι από αυτούς για τη δημιουργία παραμυθιών/ ιστοριών. Οι πιο διαδεδομένοι είναι οι εξής (Παπανικολάου, Τσιλιμένη, 1992): Δημιουργία παραμυθιού με εικόνες: Με παλιά κατεστραμμένα βιβλίαπαραμύθια, που ενδέχεται να έχουν τα παιδιά, μπορούν να φτιάξουν τα δικά τους παραμύθια. Αφού κόψουν τις εικόνες, τις κολλούν σε χαρτόνι διπλωμένο σε σχήμα ακορντεόν και έτσι έχουν έτοιμο το βιβλίο τους. Αυτό βοηθάει στη ταξινόμηση, τη μνήμη και την παρατήρηση. Το παιδί πρέπει να «συνθέσει» από την αρχή, τοποθετώντας σε χρονική και λογική εξέλιξη τις εικόνες. Ακόμα, μπορεί να μπερδέψει τις εικόνες και να δημιουργήσει ένα νέο παραμύθι. Σ αυτή την περίπτωση, η νηπιαγωγός μπορεί να γράφει κάτω από τις εικόνες το κείμενο που διηγούνται τα παιδιά. Αυτοσχέδια παραμύθια: Ο J. Dewey λέει πως αν θέλουμε να διδάξουμε σε κάποιον να σκέφτεται, πρέπει πρώτα να τον διδάξουμε να επινοεί. Η νηπιαγωγός λοιπόν, μπορεί να προτρέπει τα παιδιά να αυτοσχεδιάζουν [15]

16 παραμύθια τα οποία ηχογραφεί και έτσι τα χρησιμοποιούν και άλλες φορές. Στον αυτοσχεδιασμό η νηπιαγωγός μπορεί να βοηθήσει δίνοντας διάφορα ερεθίσματα. Η φαντασία των παιδιών μπορεί να ερεθιστεί με μία ή περισσότερες εικόνες που θα τους δείξει. Άλλοτε, πάλι, φτιάχνεται παραμύθι με τη συμμετοχή παιδιών και νηπιαγωγού με την μέθοδο των ερωταπαντήσεων. Παραμύθι δίχως τέλος και δίχως τίτλο: Ένας άλλος τρόπος που απαιτεί τη ζωντανή συμμετοχή των παιδιών είναι ο παρακάτω: Η νηπιαγωγός αφηγείται το παραμύθι. Λίγο πριν το τέλος σταματά και ζητάει να συνεχίσουν τα παιδιά και να δώσουν το τέλος. Το ενδιαφέρον αυξάνεται και, προτείνοντας τις πιο απίθανες εκδοχές, περιμένουν με αγωνία ν ακούσουν από τη νηπιαγωγό την πορεία της ιστορίας όπως ο συγγραφέας την έγραψε. Κάνουν, επίσης, τις προτάσεις για τον τίτλο του παραμυθιού που μόλις προ ολίγου άκουσαν. Με αυτό τον τρόπο καλλιεργείται η σκέψη και η κρίση του παιδιού. Σύμφωνα με τον Οδηγό της Νηπιαγωγού (2006) όμως, η σύγχρονη τεχνολογία έχει επιφέρει θεμελιακές αλλαγές στην εκπαίδευση που οδηγούν, εκτός των άλλων, στη χρήση νέων, καινοτόμων τρόπων για τη δημιουργία παραμυθιών/ιστοριών στο χώρο του νηπιαγωγείου. «Πλέον το εργαλείο που έχει τη δυνατότητα να διευρύνει τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες των μικρών παιδιών, προσδίδοντας νέα διάσταση στις αναπτυσσόμενες δραστηριότητες και ενισχύοντας τη δυναμική του διερευνητικού δημιουργικού τους παιχνιδιού, είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής». Στην παρούσα έρευνα λοιπόν, επιδιώκεται ο εντοπισμός των πιθανών αλλαγών που επιφέρει η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά τη δημιουργία ενός παραμυθιού από τα νήπια. Όπως και να χει όμως, οποιοδήποτε τρόπο κι αν χρησιμοποιήσει η νηπιαγωγός για να κάνει τα παιδιά να αυτοσχεδιάσουν, ανακαλύπτει πλευρές από τον κόσμο τους που της ήταν άγνωστες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τα παιδιά εκφράζουν προσωπικά βιώματα και πολλές φορές η νηπιαγωγός εκπλήσσεται από τις απαντήσεις τους. Ακόμα, δεν είναι καθόλου απίθανο κάποια στιγμή να ανακαλύψει πως η τάξη της είναι γεμάτη από μικρούς παραμυθάδες! [16]

17 1.5. Η ψηφιακή αφήγηση. Τα μικρά παιδιά είναι αφηγητές ιστοριών από τη φύση τους. Σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες είναι συνηθισμένη και δημοφιλής η χρήση της αφήγησης ιστοριών από συγγενικά και φιλικά πρόσωπα για τη μεταβίβαση γνώσεων, στάσεων και αξιών από γενιά σε γενιά. Επίσης, η αφήγηση χρησιμοποιείται ως ψυχαγωγικό μέσο που κεντρίζει τη φαντασία ανθρώπων όλων των ηλικιών. Οι περισσότεροι άνθρωποι αναπτύσσουν την ικανότητα αφήγησης με «μαθητεία» μέσα στην κοινωνία, η αξία της όμως δεν αφήνει αδιάφορη την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική έρευνα. Υπάρχουν πολλές θεωρητικές προσεγγίσεις και έρευνες σχετικά με την ανάπτυξη της αφηγηματικής ικανότητας στα παιδιά (Applebees, 1978; Stein & Glenn, 1979; Stadler & Ward, 2005; Nicolopoulou, 1996). Εκτός από κοινωνική πρακτική, η αφήγηση ιστοριών εμφανίζεται ως πρωταρχικό μέσο διαπαιδαγώγησης και στα τυπικά εκπαιδευτικά συστήματα. Η αφήγηση ιστοριών αξιοποιείται, εκτός από τα γλωσσικά και στη διδασκαλία των άλλων μαθημάτων. Με την εισαγωγή των πολυμεσικών στοιχείων δημιουργήθηκε μια νέα μορφή αφήγησης, η ψηφιακή αφήγηση (Digital Storytelling - DS). Όπως η απλή αφήγηση, έτσι και η ψηφιακή προσδίδει οφέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα για περισσότερες δεξιότητες από αυτές της απλής εξοικείωσης με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ειδικότερα η δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων αποτελεί ταυτόχρονα: α) ένα αυθεντικό κίνητρο για την εξοικείωση με τον σχεδιασμό και την παραγωγή πολυμεσικών στοιχείων (δεξιότητες ΤΠΕ), β) ένα μέσο για την μάθηση στο πλαίσιο των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, και γ) ένα τρόπο για την ανάπτυξη σύγχρονων ικανοτήτων όπως η συνεργασία, η επικοινωνία, η δημιουργικότητα και η καινοτομία. Το διαδίκτυο, με τις Web2.0 υπηρεσίες, επιτρέπει την εύκολη δημοσίευση ψηφιακών αφηγήσεων. Οι ψηφιακές αφηγήσεις μπορούν να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες, ιστολόγια, αποθετήρια, κοινότητες, κλπ και να γίνουν αντικείμενο συζήτησης και σχολιασμού, επεκτείνοντας την εμβέλεια και τον χρόνο ζωής τους. Το γεγονός αυτό αποτελεί επιπλέον κίνητρο για τους μαθητές, οι οποίοι δημοσιεύουν ήδη σε διάφορα μέσα (π.χ. youtube) ψηφιακές αφηγήσεις με ποικίλη θεματολογία. Η παραγωγή και δημοσίευση ψηφιακού περιεχομένου αποτελεί στην εποχή μας βασικό εγγραμματισμό (Peppler & Kafai, 2007), μέρος του οποίου είναι και η ψηφιακή αφήγηση. [17]

18 Από τα παραπάνω γίνεται πιο σαφής η σημασία της αφήγησης και κυρίως της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική πρακτική ως μέσο και ως γνωστικό αντικείμενο. Η εμφάνιση της ψηφιακής αφήγησης θέτει όμως και μια σειρά από ζητήματα όπως: α) ποια είναι τα διαθέσιμα εργαλεία για την ανάπτυξη ψηφιακών αφηγήσεων, β) ποιες μεθοδολογίες ψηφιακής αφήγησης είναι διαθέσιμες και πώς προσεγγίζονται διδακτικά, γ) σε άμεση σχέση με το προηγούμενο, πώς μπορεί να υλοποιηθεί η εξοικείωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών με την ανάπτυξη ψηφιακών αφηγήσεων, δ) ποια είδη μαθησιακών δραστηριοτήτων αξιοποιούν την ψηφιακή αφήγηση γενικά και για κάθε μάθημα ειδικότερα κ.α. Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης όμως προϋποθέτει την εξοικείωση των εκπαιδευτικών ή/και μαθητών με τα αντίστοιχα λογισμικά εργαλεία και τη διαδικασία ανάπτυξης αφηγήσεων. [18]

19 1.6. Τι είναι ψηφιακή αφήγηση. Για τον όρο «ψηφιακή αφήγηση» έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί. Ενδεικτικά, ψηφιακή αφήγηση σύμφωνα με τον Lathem (2005) ορίζεται ο συνδυασμός της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με πολυμέσα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας. Είναι μία σχετικά νέα μορφή τέχνης (εξελίχτηκε την τελευταία δεκαετία), η οποία χρησιμοποιεί τη μουσική, την εικόνα, το βίντεο και την αφήγηση για τη δημιουργία ιστοριών σχετικά με τη ζωή των ανθρώπων, τη δουλειά τους και τις εμπειρίες τους, τις οποίες μοιράζονται μέσω του διαδικτύου. Προφορικές αφηγήσεις που χρησιμοποιούν ψηφιακό μέσο αποθήκευσης μέχρι και οι δυναμικά-αυτόματα παραγμένες αφηγήσεις με ψηφιακό περιεχόμενο περιλαμβάνονται και αφορούν στον παραπάνω ορισμό. Η εκπαιδευτική της σημασία είναι μεγάλη και υπάρχει πλήθος σχετικών ερευνών, κάποιες από τις οποίες θα αναφερθούν στη συνέχεια. Όσον αφορά στη γλωσσική ανάπτυξη, ο Albers (2007) υποστηρίζει ότι προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας, είναι ουσιαστικό οι δάσκαλοι να περιλαμβάνουν τεχνολογία πλούσια σε δεξιότητες ανάγνωσης στο πρόγραμμα σπουδών. Οι Chen, Verdig, και Wood (2003) διαπίστωσαν ότι η ιστορία που μοιράζεται μέσω της ψηφιακής αφήγησης επεκτείνει τους παραδοσιακούς τρόπους των γλωσσικών τεχνών: ανάγνωση, γράψιμο, άκουσμα, ομιλία, παρακολούθηση, και οπτική αναπαράσταση. Οι Kullo-Abbott και Polman (2008) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένα πρόγραμμα ψηφιακής αφήγησης μπορεί να ωφελήσει τους μαθητές ως συγγραφείς, επειδή χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να οργανώνουν και να φέρουν σε ακολουθία τις ιδέες τους. Οι ρεαλιστικές εικόνες τους εμπνέουν να γράψουν με περισσότερη λεπτομέρεια και να σκεφτούν για τη σχέση μεταξύ των εικόνων και των λέξεων. Η μελέτη τους επίσης διαπίστωσε ότι η εμπλοκή με την ψηφιακή αφήγηση ενέπνευσε τους μαθητές να επεκτείνουν τη δημιουργικότητά τους και να ανακαλύψουν διαφορετικούς τρόπους να εκφραστούν οι ιδέες τους. Εξελικτικά, τα παιδιά αρχίζουν να γράφουν τις ιστορίες τους μέσω εικόνων συμβολικά αντιπροσωπευτικών. Τα παιδιά χρησιμοποιούν τις εικόνες για να τα βοηθήσουν να θυμηθούν τους χαρακτήρες, την ακολουθία (αρχή, μέση και τέλος), και την πλοκή και μπορούν να παραγάγουν αυτές τις λεπτομέρειες αρκετά ζωντανά (Raines & Isabell, 1999). [19]

20 Ο Benmayor (2008) συμβούλεψε ότι η ψηφιακή αφήγηση είναι βασισμένη στην παιδαγωγική, όπου οι μαθητές φέρουν τη πολιτιστική τους γνώση και εμπειρία σε σώμα, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων και της υποστήριξης της τεχνολογίας, για να μεταφέρουν τη σκέψη τους και να ενδυναμώσουν τους εαυτούς τους. Ο Regan (2008) τόνισε τη σημασία του οπτικού εγγραματισμού (literacy). Διαπίστωσε ότι οι δάσκαλοι πρέπει να βρουν τρόπους να εμπλέξουν τους μαθητές σε δραστηριότητες που τους εμπλέκουν στην οπτικοποίηση (visualization). Οι περισσότεροι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε σχέδια εργασίας (project) που περιλαμβάνουν φωτογραφία, σχέδιο και παραγωγή με πολυμέσα σε θεματικές περιοχές, ώστε να συγκρατήσουν τις πληροφορίες. Στην ίδια μελέτη παρατηρήθηκε επίσης ότι όταν οι μαθητές χρησιμοποιούν τα λογισμικά πολυμέσων γίνονται ενεργοί. Ο Conentry (2009) αναζήτησε επίσης τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής αφήγησης για την εμπλοκή των παιδιών. Η ψηφιακή αφήγηση επιτρέπει στους μαθητές να δουλέψουν σε αυθεντικό πλαίσιο, να αναπτύξουν τον προσωπικό και τον αφηγηματικό λόγο τους, να απεικονίσουν τις γνώσεις τους σε μία κοινότητα μαθητών και να πάρουν ανατροφοδότηση. Τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον εαυτό είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για τα παιδιά με αποτέλεσμα να γίνεται δραστηριότητα εμπλοκής (Jonassen κ.α., 2003). Έτσι, τα πλεονεκτήματα επιγραμματικά είναι: το ενδιαφέρον για το θέμα, η σπειροειδής διαδικασία της εμπλοκής, η φωνή, οι μεταγνωστικές δεξιότητες, το νέο καινοτόμο αποτέλεσμα και η συνεργασία. [20]

21 2. Υπάρχουσα κατάσταση 2.1. Συστήματα ψηφιακής αφήγησης. 1. SAM Ο SAM (Cassell κ.α., 2000; Ryokai, Vaucelle & Cassell, 2002) είναι εικονικό παιδί που προσκαλεί τα παιδιά να συμμετέχουν στο συνεργατικό παιχνίδι αφήγησης με πραγματικά παιχνίδια. Το σύστημα του SAM αποτελείται από δύο συστατικά: έναν ενσωματωμένο συνομιλητικό υποστηρικτή (agent)- ένα παιδί σε πραγματικό μέγεθος που ονομάζεται SAM- και ένα παιχνίδι κάστρο με πολλές πλαστικές φιγούρες. Ο SAM προβάλλεται σε μια οθόνη πίσω από το κάστρο. Εικόνα 1. Στιγμιότυπα από τη χρήση του περιβάλλοντος SAM. 2. StoryMat To StoryMat (Ryokai & Cassell, 1999; Cassell & Ryokai, 2001) είναι ένα σύστημα σχεδιασμένο για να υποστηρίξει τη φανταστική αφήγηση των μικρών παιδιών. Η εφαρμογή αποτελείται από ένα μαλακό υφασμάτινο πάπλωμα με διακοσμημένους αριθμούς. Όταν το παιδί λέει ιστορίες με ένα από τα υφασμάτινα ζώα, το πιάσιμό τους προκαλεί την καταγραφή της φωνής διήγησης του παιδιού και των συντεταγμένων του ζώου. [21]

22 Εικόνα 2. Χαλί Story mat. 3. StoryRooms Το StoryRooms (Alborzi κ.α., 2000) είναι ένας χώρος σε μέγεθος δωματίου για αλληλεπιδραστική αφήγηση παιδιών. Με τη χρήση στοιχείων αφήγησης χαμηλής και υψηλής τεχνολογίας, τα παιδιά μπορούν να μοιραστούν με άλλα παιδιά τη φυσική εμπειρία τους σχετικά με την σύνταξη αφήγησης. Πιο συγκεκριμένα αναπτύχθηκε απ την SWN για να: α) ενθαρρύνει τις εξωσχολικές αναγνώσεις. β) ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των μαθητών. γ) βοηθήσει στη δημιουργία των γλωσσικών δεξιοτήτων. δ) να βοηθήσει τους μαθητές να εξερευνήσουν τη φαντασία τους. 4. KidsRoom Το KidsRoom (Bobick κ.α., 1999), ένας πλήρως-αυτοματοποιημένος, αλληλεπιδραστικός χώρος αφήγησης για παιδιά. Ο χώρος θεατρικά μοιάζει με ένα παιδικό υπνοδωμάτιο, συμπληρωμένο με έπιπλα συμπεριλαμβανομένου ενός κρεβατιού. Υπό τον έλεγχο υπολογιστών και με αντιδράσεις στις ενέργειες των παιδιών, το δωμάτιο χρησιμοποιεί δύο μεγάλες τηλεοπτικές οθόνες, τέσσερις ομιλητές, θεατρικό φωτισμό, τρεις βιντεοκάμερες και ένα μικρόφωνο για να φέρει τα παιδιά μέσα στην ιστορία. Το KidsRoom σχεδιάστηκε για παιδιά από 6 έως δέκα [22]

23 χρονών και η εμπειρία διαρκεί 10 με 12 λεπτά, ανάλογα με το πώς ενεργούν οι συμμετέχοντες στο δωμάτιο. Καθ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, τα παιδιά αλληλεπιδρούν με τα αντικείμενα στο δωμάτιο, το ένα με το άλλο, και με τα εικονικά πλάσματα που προβάλλονται πάνω στους τοίχους. Εικόνα 3. Το αλληλεπιδραστικό περιβάλλον KidsRoom. 5. PETS Το PETS (Druin κ.α., 1999) δίνει έμφαση στην κατασκευή ιστορίας σχετικά με ένα αντικείμενο και τον σχεδιασμό της κίνησης που αντιστοιχεί στην ιστορία. Το παιχνίδι ενεργεί αντίστοιχα ενώ ακούγεται η ιστορία. Η σκέψη σχετικά με τα συναισθήματα του παιχνιδιού είναι η αρχή για το σχεδιασμό της κίνησης του παιχνιδιού. Οι Druin κ.α. επισήμαναν ότι τα συναισθήματα είναι οι λέξεις κλειδιά στις νέες ιστορίες των παιδιών. Αν και το παιχνίδι είναι ένα ρομπότ, έχει τη μορφή ενός ζωόμορφου υφασμάτινου παιχνιδιού γεμισμένου με μαλακά υλικά. Εικόνα 4. Το περιβάλλον PETS. [23]

24 6. Scratch Το Scratch ΜΙΤ αποτελεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού, που διαθέτει γραφική γλώσσα προγραμματισμού που το καθιστά πιο προσιτό σε μικρά παιδιά. Πρόκειται για μια γλώσσα προγραμματισμού που καθιστά εύκολη την δημιουργία διαδραστικών ιστοριών, κινούμενων σχεδίων, παιχνιδιών, μουσικής και τέχνης που επιπλέον μπορούν να διαδοθούν στο διαδίκτυο. Καθώς οι νέοι δημιουργούν και μοιράζονται τα έργα τους στο Scratch, μαθαίνουν σημαντικές μαθηματικές και υπολογιστικές ιδέες, ενώ παράλληλα μαθαίνουν να σκέφτονται δημιουργικά και να εργάζονται συλλογικά. Τα έργα που αναπτύσσει κανείς με το Scratch μπορούν να είναι πλούσια σε μέσα και να χρησιμοποιούν γραφικά, κινούμενα σχέδια, μουσική και ήχους. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας αλληλεπιδραστικών ιστοριών (Maloney κ.α., 2008). Η κοινότητα που διαθέτει δίνει την ευκαιρία στον χρήστη να ανταλλάξει ιδέες και απόψεις με άλλους δημιουργούς και να εμπλακεί ενεργά σε μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης. Εικόνα 5. Περιβάλλον του Scratch. [24]

25 7. Storytelling Alice. Το Storytelling Alice δημιουργήθηκε από την Caitlin Kelleher ως τμήμα της διδακτορικής εργασίας της στην Επιστήμη των Υπολογιστών στο Carnegie Mellon University. Σε αντίθεση με τον μεγάλο αριθμό των ανθρώπων που χρησιμοποιούν υπολογιστές και προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών στην καθημερινή ζωή τους, σχετικά λίγοι μαθαίνουν να δημιουργούν τα δικά τους προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το Storytelling Alice είναι ένα προγραμματιστικό περιβάλλον που παρακινεί ένα ευρύ φάσμα από μαθητές μέσης ηλικίας να μάθουν να προγραμματίζουν υπολογιστές μέσω της δημιουργίας μικρών, 3D, κινούμενων ταινιών. Πρόκειται για ένα ελεύθερα διαθέσιμο και καινοτόμο περιβάλλον προγραμματισμού που κάνει εύκολη τη δημιουργία τρισδιάστατων animation για μια ιστορία, για ένα διαδραστικό παιχνίδι, ή ένα βίντεο, που θα θέλαμε να μοιραστούμε στο διαδίκτυο. Τα αντικείμενα στο Alice μπορούν να κουνηθούν, να περιστραφούν, να αλλάξουν χρώμα, να αντιδράσουν στο ποντίκι, κτλ. Οι χρήστες επιλέγουν χαρακτήρες, όπως μια χορεύτρια στον πάγο ή ένα τερατάκι, και περιβάλλοντα όπως ένα δάσος ή μια πόλη. Έπειτα, δημιουργούν σκηνές στις οποίες οι χαρακτήρες μιλάνε και κινούνται σε αυτά τα περιβάλλοντα. Εικόνα 6. Περιβάλλον του Storytelling Alice [25]

26 8. Tikatok Το Tikatok (http://tikatok.com/) είναι ελεύθερη διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι γονείς και τα παιδιά τους μπορούν να γράψουν, να απεικονίζουν και να δημοσιεύουν πρωτότυπες ιστορίες σε επαγγελματικής ποιότητας χαρτόδετα βιβλία. Πρόκειται για μια δημιουργική κοινότητα για παιδιά κάτω από τα δεκατρία και στηρίχτηκε στη φιλοσοφία ότι κάθε παιδί μπορεί να γίνει συγγραφέας με τα σωστά εργαλεία, το κίνητρο και την υποστήριξη. Η αποστολή του Tikatok είναι να πυροδοτήσει τη φαντασία του παιδιού και δεσμεύεται ότι αυτή η μορφή του παραμυθιού για γονείς και παιδιά θα μείνει αξέχαστη. Το Tikatok εμπνέει τη δημιουργικότητα, παρέχοντας τα εργαλεία που βοηθούν να: ενεργοποιηθεί άμεσα η φαντασία με την εξερεύνηση μιας διασκεδαστικής συλλογής από πρότυπα διαδραστικών ιστοριών που ονομάζονται StorySparks Prompts. δημιουργηθεί ένα παραμύθι. γίνεται συγγραφέας. Εικόνα 7. Περιβάλλον Tikatok. [26]

27 9. My Storymaker Το My Storymaker (http://www.pedagonet.com/fun/flashgame234.htm) είναι ένας ελεύθερος διαδικτυακός τόπος. Κατασκευάστηκε από το Carnegie Library of Pittsburgh. Η βασική ιδέα είναι ότι οι μαθητές ξεκινά με έναν χαρακτήρα και έναν στόχο. Στη συνέχεια δημιουργούν σέρνοντας χαρακτήρες, αντικείμενα και φόντο μέσα στην ιστορία τους. Όταν τελειώσουν έχουν δημιουργήσει ένα αλληλεπιδραστικό βιβλίο, που μπορούν να το διαβάσουν ή να το μοιραστούν με φίλους τους. Εικόνα 8. Περιβάλλον του Storymaker. 10. Kerpoof Το Kerpoof (http://www.kerpoof.com/) είναι ένας δικτυακός τόπος που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δημιουργήσουν διασκεδάζοντας. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπει στους μαθητές να δημιουργήσουν εικόνες, ιστορίες και ταινίες. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από επιλογές σκηνών, χαρακτήρων, εφαρμογών κλπ. Όταν είναι έτοιμες οι δημιουργίες τους μπορούν να τις αποθηκεύσουν σε μία γκαλερί, να τις μοιραστούν και να ψηφίσουν αυτές που τους αρέσουν. [27]

28 Εικόνα 9. Η κεντρική οθόνη της υπηρεσίας KerProof. Εικόνα 10. Δημιουργία ιστορίας στο KerProof. [28]

29 11. Kid Pix Το Kid Pix Deluxe 3X κατασκευάστηκε από τον Craig Hickman και εκδόθηκε το Είναι ένα εμπορικό πρόγραμμα δημιουργίας ιστοριών και περιλαμβάνει επεξεργαστή κειμένου, ζωγραφική, πακέτο παρουσιάσεων, όλα συνοδευόμενα από πολυμεσικά χαρακτηριστικά. Εικόνα 11. Περιβάλλον του Kid pix. 12. Kid Works Το Kid Works είναι ένα εργαλείο δημιουργικότητας με πολυμεσικά στοιχεία και συνδυάζει έναν επεξεργαστή λέξεων, ένα πρόγραμμα χρωμάτων, και έργα σχεδίου σε μια δυναμική συσκευασία με σκοπό να επεκταθούν οι γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών. Περισσότερες από 100 δημιουργικές ιδέες αφετηρίες ιστοριών προκαλούν τη φαντασία των μαθητών δεδομένου ότι δημιουργούν βιβλία, ιστορίες, επιστολές, και προσκλήσεις από τα εκατοντάδες μέσα. [29]

30 Εικόνα 12. Περιβάλλον του Kid Works. 13. StoryBook Το StoryBook Weaver Deluxe, ένα λογισμικό δημιουργίας ιστορίας κατασκευασμένο από τον Apple Macintosh το 1994, απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας Είναι ένα ελεύθερο εργαλείο γραφής για τους δημιουργικούς γραφείς, τους μυθιστοριογράφους και τους συγγραφείς. Αξιοπρόσεχτο χαρακτηριστικό γνώρισμα του λογισμικού είναι το αρκετά μεγάλο διάστημα για απεικονίσεις σε κάθε σελίδα μιας ιστορίας. Το λογισμικό προσφέρει εκατοντάδες φόντα, αντικείμενα και χαρακτήρες που θα μπορούσαν να επιλεχτούν από τις εύχρηστες κατηγορίες και να τοποθετηθούν οπουδήποτε στη σελίδα μέσω μιας απλής διαδικασίας επιλογής και συρσίματος. 14. Kidspiration Το Kidspiration είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό για ηλικίες 4-6 και ακολουθεί τις αρχές της μάθησης μέσω οπτικοποίησης. Είναι ένα ανοιχτό περιβάλλον μάθησης που ακολουθεί το κονστρουκτιβιστικό μοντέλο μάθησης. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το λογισμικό μόνοι τους δεδομένου ότι υποστηρίζουν την εξατομικευμένη μάθηση. Μπορούν να πειραματιστούν με πολλά διαθέσιμα εργαλεία, να διορθώσουν, να αλλάξουν τις απαντήσεις τους και να αποθηκεύσουν τις εργασίες τους (Ράπτης & Ράπτη, 2002). Το Kidspiration αναπτύσσει την ανάγνωση και τη γραφή, το επίπεδο μαθηματικών γνώσεων, τις δεξιότητες σκέψης, τη δημιουργικότητα και την επικοινωνία. Υποστηρίζει επίσης την ανάπτυξη των εννοιολογικών χαρτών που βοηθούν τα παιδιά να εκφράσουν, να οργανώσουν και να αναπτύξουν τις ιδέες τους. [30]

31 Εικόνα 13:Περιβάλλον του Kidspiration. Τα παραπάνω συστήματα παρουσιάζουν ορισμένα κοινά σημεία, αλλά και διαφοροποιήσεις. Τα βασικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη στοχοθεσία της παρούσας εργασίας όμως στα συστήματα ψηφιακής αφήγησης είναι τα εξής: Υποστήριξη πολυμέσων: Τα υποστηρικτικά πολυμέσα (κείμενο, ήχος, εικόνα-σχέδια, κινούμενα σχέδια, βίντεο κλπ) είναι τα στοιχεία που δίνουν τον ψηφιακό χαρακτήρα στην αφήγηση. Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ποια μέσα και πρότυπα υποστηρίζει κάθε λογισμικό. Πρότυπο παραγωγής: Τα πρότυπα παραγωγής καθορίζουν τι μορφή έχει η αφήγηση ως ψηφιακό προϊόν. Μπορεί να υποστηρίζουν βίντεο, δικτυακό τόπο (HTML), αρχεία παρουσιάσεων (π.χ. ppt), εκτελέσιμα αρχεία (exe, com κλπ) κ.α. Το πρότυπο παραγωγής προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό την πλατφόρμα διανομής της αφήγησης. Υποστήριξη ανάπτυξης ιστοριών: Πολλά από τα συστήματα περιλαμβάνουν υποστηρίγματα για τα παιδιά όπως είναι οι αφετηρίες ιστοριών (story starters), τα «εικονογραφημένα σενάρια» (storyboards), η δομή-μεταφορά βιβλίου με την οποία τα παιδιά καλούνται να αφηγηθούν μια ιστορία συγγράφοντας ένα πολυμεσικό βιβλίο κ.α. Είδος εφαρμογής: Κάποια από τα συστήματα ψηφιακής αφήγησης είναι τύπου επιτραπέζιων εφαρμογών, κάποια άλλα συνδυάζουν και τη χρήση [31]

32 χειροπιαστού υλικού ή ενσωματώνονται σε χειροπιαστό υλικό, (είναι για παράδειγμα ενσωματωμένα σε μία κούκλα). Υπάρχουν επίσης και τα συστήματα που αποτελούν δικτυακούς τόπους που υποστηρίζουν και τον διαμοιρασμό των ψηφιακών ιστοριών και τη δημιουργία κοινοτήτων. Διάφορα: Άλλα χαρακτηριστικά που μας ενδιαφέρουν είναι τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζουν και το αν είναι ελεύθερα ή εμπορικά. Επιπλέον, κάποια από αυτά ενδεχομένα να παρέχουν υποστήριξη στον εκπαιδευτικό με διάφορους διαθέσιμους οδηγούς. Σημαντικό είναι το αν αυτά τα συστήματα έχουν χρησιμοποιηθεί στην πράξη και έχουν γίνει έρευνες με αυτά. Η μορφή της αφήγησης με την πάροδο του χρόνου έχει αλλάξει, χωρίς να αλλάζει ο σκοπός της. Η αφήγηση έχει καταλάβει μέρος στη διδασκαλία και τη μάθηση ενώ η ψηφιακή αφήγηση ψάχνει προς το παρόν τον δρόμο της. Το πλήθος των διαθέσιμων συστημάτων ψηφιακής αφήγησης είναι ενδεικτικό της σημασίας της στη ψυχαγωγία αλλά και την εκπαιδευτική διαδικασία. Με διάφορες μορφές και δυνατότητες το κάθε σύστημα υποστηρίζει την εκτέλεση (performance) και τη δημιουργία ψηφιακής αφήγησης. Είναι προφανές ωστόσο ότι ένα σύστημα ψηφιακής αφήγησης δεν εξασφαλίζει την ποιότητά της και επομένως ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι ακόμα σημαντικότερος στην αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη μάθηση. Η χρήση της ψηφιακής αφήγησης υπόσχεται να καταστήσει τη μάθηση πιο ελκυστική και τους μαθητές ενεργούς και παραγωγικούς στο πλαίσιο ατομικών ή συνεργατικών και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. [32]

33 3. Έρευνα Τα παραμύθια, είτε προφορικά είτε γραπτά, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παιδικής ηλικίας των περισσότερων ατόμων. Μέσα από αυτά, τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον πραγματικό κόσμο έχοντας «μαγευτεί» από το μυθικό στοιχείο. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους δε, τα καθιστούν μοναδικά και αξέχαστα στις ψυχές και το μυαλό των μικρών παιδιών. Η σημασία των παραμυθιών για τα μικρά παιδιά είναι φανερή και από την χρήση τους στον χώρο της εκπαίδευσης. Εδώ και χρόνια οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το παραμύθι, που αποτελεί ένα αξιόλογο παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια τους, με διάφορους τρόπους. Τόσο η ανάγνωση όσο και η δημιουργία παραμυθιών ελκύουν την προσοχή των νηπίων και διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον τους. Πέρα όμως από τους παραδοσιακούς τρόπους χρήσης του παραμυθιού, η εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να πειραματιστούν με νέες μορφές τέχνης για τη δημιουργία παραμυθιών/ ιστοριών, όπως την ψηφιακή αφήγηση. Η ψηφιακή αφήγηση, η οποία χρησιμοποιεί τη μουσική, την εικόνα, το βίντεο και την αφήγηση για τη δημιουργία ιστοριών, έχει μεγάλη εκπαιδευτική αξία σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί (κεφάλαιο 2.6.). Σήμερα, υπάρχουν διάφορα συστήματα ψηφιακής αφήγησης που χρησιμοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης και όχι μόνο. Η παρούσα έρευνα αφορά τη σύγκριση του παραδοσιακού τρόπου δημιουργίας παραμυθιού με την δημιουργία παραμυθιού σε σύστημα ψηφιακής αφήγησης (Tikatokhttp://tikatok.com/). Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η διερεύνηση της πιθανής επίδρασης που επιφέρει η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη δημιουργία παραμυθιών, με τα παιδιά να αναλαμβάνουν το ρόλο του αφηγητή-ιστοριογράφου. Για τον παραπάνω στόχο έγινε έρευνα με οχτώ νήπια σε δημόσιο ελληνικό νηπιαγωγείο. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η παρατήρηση. Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου θα γίνει αναφορά στη μεθοδολογία έρευνας, στην ερευνητική προσέγγιση καθώς επίσης και στα ερωτήματα που αφορούν την παρούσα έρευνα. [33]

34 3.1. Μεθοδολογία έρευνας. Η παρούσα έρευνα είναι πιλοτική και έλαβε χώρα σε ελληνικό δημόσιο νηπιαγωγείο με την συμμετοχή οχτώ νηπίων. Το βασικό ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η παρατήρηση. Στην παρατήρηση ο ερευνητής παρατηρεί τα κοινά χαρακτηριστικά μιας μονάδας, ενός παιδιού, μίας παρέας, μιας σχολικής τάξης, ενός σχολείου ή μιας κοινότητας. Ο σκοπός αυτής της παρατήρησης είναι να εξερευνήσει και να αναλύσει συστηματικά τα πολυσχιδή φαινόμενα που συνθέτουν τον κύκλο ζωής της μονάδας, για να κάνει γενικεύσεις σχετικά με τον ευρύτερο πληθυσμό στον οποίο ανήκει αυτή η ομάδα. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι παρατήρησης συμμετοχική παρατήρηση και μη συμμετοχική παρατήρηση. Στην πρώτη, οι παρατηρητές εμπλέκονται στις ίδιες δραστηριότητες που επιχειρούν να παρατηρήσουν. Συχνά, το «καμουφλάρισμά» τους είναι τόσο τέλειο, ώστε, σε ό, τι αφορά τους άλλους συμμετέχοντες δεν είναι παρά μέλη της ομάδας. Οι μη συμμετοχικοί παρατηρητές, από την άλλη πλευρά, δεν αναμειγνύονται στις δραστηριότητες της ομάδας που ερευνούν και αποφεύγουν την ιδιότητα του μέλους της. Σε ένα φυσικό πλαίσιο όμως είναι δύσκολο για τον ερευνητή, ο οποίος επιθυμεί να είναι συγκαλυμμένος, να μη δρα ως συμμετέχων. Εάν ο ερευνητής δε συμμετέχει, δεν εξηγείται εύκολα η παρουσία του, καθώς είναι πολύ εμφανής στους πραγματικούς συμμετέχοντες. Οι περισσότερες μελέτες σε ένα φυσικό περιβάλλον είναι μελέτες αδόμητης συμμετοχικής παρατήρησης. Σε μεγάλο βαθμό ισχύει το αντίθετο για ένα τεχνητό περιβάλλον όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να αποδεχτούν πιο εύκολα ένα μη συμμετοχικό παρατηρητή (Cohen & Manion, 1994). Στη συγκεκριμένη πιλοτική έρευνα η ερευνήτρια συμμετείχε στην όλη διαδικασία, μέρος της οποίας ηχογραφήθηκε. Η ηχογράφηση χρησιμοποιήθηκε επικουρικά λόγω του μεγάλου όγκου πληροφοριών. [34]

35 3.2. Ερευνητική προσέγγιση Η παρούσα έρευνα έγινε στο νηπιαγωγείο Καλυβίων του νομού Πέλλας για τέσσερις μέρες, τον Απρίλιο του Στην έρευνα πήραν μέρος 8 νήπια, εκ των οποίων τα 2 ήταν αγόρια και τα υπόλοιπα κορίτσια. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της έρευνας ήταν τα εξής: Μπογιές, κηρομπογιές, μαρκαδόροι, μολύβια, σβήστρες, χαρτόνια, κόλλες Α4, κορδέλες και ψαλίδια. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ένα ψηφιακό μαγνητόφωνο και μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Η δημιουργία παραμυθιού στο νηπιαγωγείο με ψηφιακό μέσο (ηλεκτρονικό υπολογιστή) και με παραδοσιακό τρόπο αποτελεί το αντικείμενο της συγκεκριμένης έρευνας. Σκοπός της είναι η διερεύνηση των πιθανών αλλαγών που προκύπτουν από την επίδραση του μέσου. Για την υλοποίηση της έρευνας σχεδιάστηκαν τέσσερις οργανωμένες δραστηριότητες όπου απασχόλησαν τέσσερις ομάδες των δύο νηπίων. Το έναυσμα, για την έναρξη και των τεσσάρων δραστηριοτήτων, σχετίζεται με το Πάσχα (μιας και ήταν το θέμα με το οποίο ασχολούνταν τα νήπια κατά τη διάρκεια της έρευνας) και είναι το έξης: «Μια φορά και έναν καιρό, σ' ένα όμορφο και μακρινό χωριό, λίγες μέρες πριν το Πάσχα 'φτάσαν τα κακά μαντάτα. Η κοτούλα η κυρά- Κοκό, γέννησε ένα τόσο δα μικρό αυγό. Ποιος να πάρει ένα αυγό, αδύναμο και τόσο δα μικρό, κόκκινο για να το βάψει, τη Λαμπρή για να γιορτάσει; Σκεφτόταν η κυρά- Κοκό, τι θα κάνει το μικρό της το αυγό! Θα μας πείτε εσείς παιδιά, τι θα γίνει τελικά;» Μετά από την ανάγνωση του παραπάνω κειμένου, ακολούθησε η πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων, δηλαδή η δημιουργία των παραμυθιών. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ομάδα τα νήπια ήρθαν σε επαφή με το περιβάλλον του Tikatok (http://tikatok.com/), που είναι ένα ψηφιακό σύστημα [35]