Homo educandus- Αγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Homo educandus- Αγωγή"

Transcript

1 Homo educandus- Αγωγή Project B Λυκείου «Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας στις Ανεπτυγµένες και Αναπτυσσόµενες Χώρες» Κόρινθος, 2015

2 Γενικός αντικειµενικός σκοπός: - να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε τα ξένα εκπαιδευτικά συστήµατα - να αξιολογήσουν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια - να αναδειχθούν οι διαδικασίες εισαγωγής στα πανεπιστήµια της αλλοδαπής - να βιώσουν τον φοιτητικό τρόπο ζωής στην αλλοδαπή - να µυηθούν οι µαθητές στη συλλογική εργασία, την οµαδικότητα και την ατοµική ευθύνη - να εξασκηθούν στην έκφραση (γραπτά και προφορικά)

3 Ειδικός αντικειμενικός σκοπός: -- Κριτική αξιολόγηση πολλαπλών πηγών πληροφοριών - Ποιοτική ανάλυση δεδοµένων - Ηλεκτρονική επεξεργασία εργασίας - Ανάπτυξη people skills και professional skills

4 Μέθοδος Προτιµήθηκε ένα µείγµα από προσεγγίσεις: - έρευνα στο διαδίκτυο - προσωπικές συνεντεύξεις - αναζήτηση πληροφοριών σε έντυπη µορφή

5 Κριτήρια επιλογής χώρας και ακαδημαϊκού ιδρύματος α) Χώρα - Βιωτικό επίπεδο (ranking στον ΟΑΣΕ) - Δικαίωμα εισόδου στη χώρα/διαδικασίες VISA (αναζήτηση πληροφοριών από πρεσβείες) - Αποδοχή τίτλων σπουδών από ΔΟΑΤΑΠ - Πολιτική και οικονομική σταθερότητα (σημασία σχετικής ενημέρωσης)

6 β) Πανεπιστήμια Κριτήρια επιλογής χώρας και ακαδημαϊκού ιδρύματος - Αναζήτηση στα international rankings (www.timeshighereducation.co.uk/worlduniversity-rankings/ /world-ranking) - Πανεπιστημιακά τμήματα και σχέση με το αντικείμενο σπουδών (επίσκεψη websites) - Εύρος και αποτελεσματικότητα προγράμματος σπουδών (επίσκεψη websties) - Αναζήτηση του ερευνητικού έργου των διδασκόντων καθηγητών και μαθητών (επίσκεψη websites) - Κόστος σπουδών και διαβίωσης - Προσφορά οικονομικής στήριξης (υποτροφίες) - Σχέση τίτλου σπουδών και αγοράς εργασίας - Αναγνώριση ιδρύματος από ΔΟΑΤΑΠ

7 Project Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση: προϋποθέσεις και όλες οι απαραιτητες πληροφορίες για τη φοίτηση στις εξής χώρες του εξωτερικού: ü Γερµανία ü Καναδάς ü Κύπρος

8 Γενικές Πληροφορίες Δυνατότητα φοίτησης είτε σε ιδιωτικό είτε σε κρατικό εκπαιδευτικό ίδρυµα. Εκπαίδευση εξ αποστάσεως σε ορισµένα ιδρύµατα. Και στις 3 χώρες καθίσταται εφικτή η απόκτηση και των 3 τίτλων σπουδών (Bachelor, Master, PhD).

9 Διαφορετικά κριτήρια ανά χώρα, πανεπιστήµιο, κλάδο και επίπεδο σπουδών. Κρατικά πανεπιστήµια: Κοινά κριτήρια επιλογής, αιτήσεις µέσω κεντρικού φορέα που τις µεταφέρει στο εκάστοτε πανεπιστήµιο. Ιδιωτικά πανεπιστήµια: Το ίδρυµα διαµορφώνει τα κριτήρια επιλογής, οι αιτήσεις µεταβιβάζονται σε αυτό απευθείας από τον υποψήφιο. Αξιολόγηση αιτήσεων µέσω επιτροπής διδακτικού προσωπικού. Στοιχειώδη προαπαιτούµενα: ακαδηµαϊκές επιδόσεις, επάρκεια γλώσσας, διακρίσεις, κίνητρα και πολύπλευρη προσωπικότητα.

10 Στα κρατικά πανεπιστήµια των χωρών της Ε.Ε. (Γερµανία Κύπρος) δεν καταβάλλονται δίδακτρα σε προπτυχιακό επίπεδο - εκτός από ορισµένες εξαιρέσεις- για τους υπηκόους κρατών- µελών. Αντίθετα, στα ιδιωτικά ιδρύµατα, η καταβολή διδάκτρων είναι απαραίτητη. Στον Καναδά, η πληρωµή διδάκτρων ισχύει ανεξάρτητα µε το αν το ίδρυµα είναι κρατικό ή ιδιωτικό.

11 Έλληνες φοιτητές σε κράτη µέλη της Ε.Ε.: η ιατρική τους περίθαλψη καλύπτεται είτε από κρατικά ταµεία ασφάλειας στα οποία υπάγονται είτε από ιδιωτική ασφάλεια δίχως περαιτέρω κόστος. Έλληνες φοιτητές στον Καναδά: όλα τα πανεπιστήµια διαθέτουν ειδικά γραφεία µέριµνας δίχως επιπλέον κόστος πέρα των διδάκτρων.

12 Προπτυχιακό επίπεδο: δίνεται προτεραιότητα σε πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές. Μεταπτυχιακό Διδακτορικό επίπεδο: περιορισµένη διαθεσιµότητα εστιών, υποστήριξη από το εκάστοτε ίδρυµα για ανεύρεση χώρου διαµονής

13 Σε πολλές περιπτώσεις τα ιδρύµατα προσφέρουν οικονοµική βοήθεια στους φοιτητές µε τη µορφή: Υποτροφίας Έκπτωσης στα δίδακτρα Εργασιακής απασχόλησης στον πανεπιστηµιακό χώρο Ερευνητικής εργασίας Διδασκαλίας δίπλα σε µέλος του διδακτικού προσωπικού

14 Κριτήρια παροχής τέτοιων ειδών οικονοµικής βοήθειας αποτελούν τα εξής: Ακαδηµαϊκές επιδόσεις Οικονοµικές ανάγκες Τα κριτήρια αυτά δεν είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν στην κάθε περίπτωση.

15 Ποιότητα του ιδρύµατος και δοµή του προγράµµατος σπουδών Αναγνώριση ή µη του τίτλου σπουδών Πανεπιστήµια: Διαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ) Τ.Ε.Ι.: Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε) Λειτουργία: βιβλιοθήκης, εργαστηρίων, υπολογιστών και άλλων µορφών υποστήριξης για τον εκάστοτε κλάδο σπουδών.

16 Απαιτήσεις στην ξένη γλώσσα Επίπεδο του συνόλου των φοιτητών (αν είναι µεγάλο, διεθνές, επιλεκτικό) Μέριµνα για τους φοιτητές Περιοχή εγκαταστάσεων ιδρύµατος (αν είναι σε πόλη ή όχι, σε ποια κλπ) Η παροχή υποστήριξης ως προς την διαµονή του υποψηφίου Κόστος σπουδών και οι παρεχόµενη οικονοµική βοήθεια

17 Απολυτήριο Λυκείου Επιτυχία σε ειδικά test γενικών γνώσεων αλλά και καταλληλότητας για ορισµένα αντικείµενα σπουδών (πχ: τέχνες, αθλητισµός) Επιτυχία σε ειδικά test για το επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας

18 Απαραίτητη η ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών Καλή έως πολύ καλής βαθµολογία πτυχίου Συστατικές επιστολές από πανεπιστηµιακούς καθηγητές και για κάποιες ειδικότητες και από επαγγελµατίες µαζί µε τους οποίους έχει εργαστεί ο υποψήφιος Αναλυτική βαθµολογία όλων των πανεπιστηµιακών µαθηµάτων

19 Συγγραφή µίας (1) ή περισσότερων εκθέσεων σχετικά µε τα µελλοντικά επαγγελµατικά σχέδια του υποψηφίου και το ενδιαφέρον του για τον συγκεκριµένο κλάδο σπουδών Σε ορισµένες περιπτώσεις απαιτούνται: εργασίες ή µεταπτυχιακή εργασία ή κάποιο Portfolio (προσωπικός φάκελος) για µεταπτυχιακά προγράµµατα στον τοµέα των εικαστικών τεχνών Η διαδικασία των αιτήσεων συνήθως πρέπει να αρχίζει έναν (1) χρόνο πριν την έναρξη του έτους

20 Αναλυτική Παρουσίαση των Σπουδών στις Εξεταζόμενες Χώρες

21 Σπουδές στη Γερμανία

22 Υπάρχουν περισσότερα από 300 ιδρύµατα εκπαίδευσης τα οποία χωρίζονται σε τρεις(3) κατηγορίες: Στην πρώτη(1 η ) κατηγορία: υπάγονται τα Πανεπιστήµια, οι Πολυτεχνικές Σχολές, οι Παιδαγωγικές Σχολές, τα Ενοποιηµένα Πανεπιστήµια, τα εκκλησιαστικά πανεπιστήµια και άλλα ειδικά πανεπιστήµια Στην δεύτερη(2 η ) κατηγορία: εντάσσονται οι Ακαδηµίες Καλών Τεχνών Στην τρίτη(3 η ) κατηγορία: εντάσσονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Εφαρµοσµένων Επιστηµών (αντίστοιχα µε τα ελληνικά Τ.Ε.Ι.)

23 Τίτλοι σπουδών: κάθε κλάδος σπουδών αποτελείται από τις βασικές και τις κύριες σπουδές, οι οποίες οδηγούν στο πτυχίο. Το πτυχίο που απονέµεται είναι το Diplom ή το Magister Artium ανάλογα µε τον κλάδο σπουδών.

24 Προϋποθέσεις και Διαδικασία Εισαγωγής: εκτός από την γνώση της γερµανικής γλώσσας (τουλάχιστον στο επίπεδο Mittelstufe III) απαιτείται η εξέταση DSH, η οποία χορηγεί βεβαίωση γλωσσοµάθειας στο Ινστιτούτο Γκαίτε, απαιτούνται επίσης τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Βαθµός πτυχίου Επικυρωµένη φωτοτυπία απολυτηρίου Λυκείου στα ελληνικά και στα γερµανικά Επικυρωµένη φωτοτυπία της βαθµολογίας στις γενικές εξετάσεις στα ελληνικά και στα γερµανικά

25 Οι σπουδές µεταπτυχιακού επιπέδου διακρίνονται σε: Περαιτέρω σπουδές Συµπληρωµατικές σπουδές Σπουδές επιπέδου Master (ανάλογα µε το ποσοστό εµβάθυνσης που επιθυµεί να έχει ο φοιτητής σε κάποιο συγκεκριµένο επιστηµονικό αντικείµενο) Σπουδές επιπέδου Doktor για συγγραφή διδακτορικής διατριβής

26 Τίτλοι σπουδών Zertfikat Diplom και Magister Doktor όταν πρόκειται για µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

27 Στη Γερµανία λειτουργεί, επίσης, ένα πρόγραµµα σπουδών, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή να συνδυάζει το προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, δίνοντας ένα τίτλο Masters, κατώτερο όµως του Magister.

28 Προϋποθέσεις και Διαδικασία Εισαγωγής Πανεπιστηµιακός τίτλος σπουδών Βαθµός πτυχίου Επαρκής γνώση της γερµανικής γλώσσας Η τελική επιλογή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η αξιολόγηση των δικαιολογητικών, οι συστατικές επιστολές, ο αριθµός των διαθέσιµων θέσεων και σε µερικές περιπτώσεις η συµµετοχή σε γραπτές εξετάσεις

29 Δίδακτρα: στα περισσότερα γερµανικά πανεπιστήµια δεν καταβάλλονται δίδακτρα Έξοδα διατροφής και διαµονής: διαφέρουν από πόλη σε πόλη όµως θα πρέπει να υπολογιστούν γύρω στα γερµανικά µάρκα (δηλ. από ) Εύρεση χώρου διαµονής: οι φοιτητές µπορούν να αναζητήσουν στέγαση είτε στην Πανεπιστηµιούπολη είτε εκτός αυτής. Οι φοιτητικές εστίες είναι λίγες και δεν επαρκούν για όλους.

30 Γερµανική Πρεσβεία: Καραολή και Δηµητρίου Κολωνάκι, Αθήνα, τηλ Goethe Institut: Οµήρου 14-16, Αθήνα, τηλ

31 Σπουδές στον Καναδά

32 Ο Καναδάς δεν έχει εθνικό σύστηµα εκπαίδευσης Η κάθε περιφέρεια έχει το δικό της Υπουργείο Παιδείας, υπεύθυνο για σχολεία, κολλέγια, πανεπιστήµια της περιοχής Καναδικά Πανεπιστήµια: δηµόσια αλλά συγχρόνως αυτόνοµα, καθορίζουν τις δικές τους προϋποθέσεις και το ύψος των διδάκτρων

33 Δύο (2) επίσηµες γλώσσες: γαλλικά και αγγλικά, ύπαρξη αγγλόφωνων, γαλλόφωνων και δίγλωσσων τµηµάτων

34 Τίτλοι Σπουδών Πτυχία µπορούν να απονέµουν µόνο τα πανεπιστήµια και σε ορισµένες περιπτώσεις τα κολλέγια. Το πτυχίο που απονέµεται είναι Bachelor s Degree Διάρκεια σπουδών τέσσερα (4) έτη

35 Προϋποθέσεις και Διαδικασία Εισαγωγής Κάθε πανεπιστήµιο θέτει τις δικές του προϋποθέσεις εισαγωγής, ωστόσο για φοιτητές της αλλοδαπής ισχύουν ορισµένες γενικές προϋποθέσεις: Απολυτήριο Λυκείου (Μ.Ο. περίπου 15/20) Γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύµατος. Το TOEFL είναι το test γλώσσας που ζητούν τα περισσότερα αγγλόφωνα πανεπιστήµια µε βαθµολογία πάνω από 230 µονάδες. Τα γαλλόφωνα πανεπιστήµια δεν ζητούν κάποιο συγκεκριµένο test γλώσσας

36 Διαδικασία Εισαγωγής: Ξεκινάει έξι (6) έως έναν (1) χρόνο πριν την έναρξη των σπουδών. Για προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών οι υποψήφιοι πρέπει να επικοινωνήσουν µε την Γραµµατεία του ιδρύµατος ζητώντας να τους σταλεί η αίτηση εισαγωγής

37 Τίτλοι Σπουδών Τα πτυχία που απονέµονται σε µεταπτυχιακό επίπεδο είναι τα εξής: Master s Degree: απαιτούνται τουλάχιστον ένα (1) µε δύο (2) έτη σπουδών µετά το πτυχίο καθώς και υποβολή µεταπτυχιακής ή ερευνητικής εργασίας Doctoral Degree: αποτελεί το ανώτατο δίπλωµα που χορηγείται σε πανεπιστήµια και για την απόκτησή του απαιτούνται τουλάχιστον τρία (3) έτη σπουδών, καθώς και σύνταξη και υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

38 Προϋποθέσεις Πτυχίο ελληνικού Α.Ε.Ι. Γνώση της γλώσσας διδασκαλίας που θα φοιτήσει ο υποψήφιος (βλ. προπτυχιακές σπουδές) Αποτελέσµατα του GRE µπορεί να ζητηθούν από τα «ανταγωνιστικά» προγράµµατα σπουδών Αποτελέσµατα GMAT για σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

39 Μεταπτυχιακές Σπουδές Διαδικασία Εισαγωγής Τουλάχιστον έναν (1) χρόνο πριν την ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος ο υποψήφιος απευθύνεται στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Faculty of Graduate Studies) ή απ ευθείας στο τµήµα που τον ενδιαφέρει Οι περισσότερες προθεσµίες υποβολής αιτήσεων λήγουν 6-8 µήνες πριν την έναρξη του προγράµµατος Σε πολλά πανεπιστήµια υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής κατά τη διάρκεια του έτους (Σεπτέµβριος, Ιανουάριος, Μάιος)

40 Τα επίσηµα έγγραφα που προαπαιτούνται (βλ. προϋποθέσεις) τα οποία ο υποψήφιος οφείλει να στείλει στο εκάστοτε ίδρυµα, πρέπει να είναι επίσηµες επικυρωµένες µεταφράσεις στη γλώσσα του ιδρύµατος Ο υποψήφιος ενηµερώνεται για την απόφαση του πανεπιστηµίου τρεις (3) µήνες πριν την έναρξη των σπουδών

41 Το κόστος σπουδών και διαβίωσης διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Το ύψος των διδάκτρων κυµαίνεται από δολάρια Καναδά ( ) ετησίως Μέσος όρος κόστους διαβίωσης είναι περίπου δολάρια Καναδά (5.500 ) Κόστος φοιτητικής εστίας: δολάρια Καναδά ( ) µηνιαίως

42 Ιατρική μέριμνα - Άδεια παραμονής Ιατρική ασφάλιση: υποχρεωτική για κάθε φοιτητή της αλλοδαπής και οι κανονισµοί της διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Το κόστος για ιατρική ασφάλιση ποικίλλει (ενδεικτικά δολάρια Καναδά το µήνα, ) Έλληνες φοιτητές που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στον Καναδά για διάστηµα άνω των τριών (3 ων ) µηνών υποχρεούνται να φροντίσουν για την έκδοση φοιτητικής βίζας

43 Test Όλα τα πανεπιστήµια/κολλέγια απαιτούν από τους σπουδαστές να εξετασθούν σε διάφορα tests, ανάλογα µε το επίπεδο σπουδών και τον κλάδο τους. Τα test αυτά είναι τα ακόλουθα: TOEFL (Test of English as Foreign Language) SAT (Scholastic Aptitude Test) I & II Οι αιτήσεις για τα προαναφερόµενα test υποβάλλονται περίπου δύο (2) µήνες πριν την εξέταση και τα αποτελέσµατα βγαίνουν 6-8 εβδοµάδες µετά τις εξετάσεις. Τα αποτελέσµατα του TOEFL απαιτούνται για τους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές

44 Για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, ανάλογα µε τον τοµέα που τους ενδιαφέρει απαιτούνται επίσης τα εξής tests: TSE (Test of Spoken English) GRE (Graduate Record Examination) GMAT (Graduate Management Admissions Test) για υποψηφίους σε µεταπτυχιακά προγράµµατα διοίκησης επιχειρήσεων Οι εξετάσεις αυτών των tests διεξάγονται στην Αθήνα, στο κέντρο Fullbright/Sylvan. Οι υποψήφιοι µπορούν να προµηθεύονται αιτήσεις από τα γραφεία Fullbright *όλες οι αναλυτικές διευθύνσεις βρίσκονται στην αναλυτική παρουσίαση της εργασίας στο Word

45 Χρήσιμες διευθύνσεις Καναδική Πρεσβεία Καναδικό Κέντρο Σπουδών: Ι.Γενναδίου 4, Αθήνα, Τηλ: , Φαξ: Website- Λίστα πανεπιστηµίων:

46 Σπουδές στην Κύπρο

47 Ανώτατο Εκπαιδευτικό Σύστημα Η τριτοβάθµια εκπαίδευση παρέχεται από το δηµόσιο Πανεπιστήµιο Κύπρου, Ιδιωτικά Πανεπιστήµια, Δηµόσιες Σχολές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Όλα τα Πανεπιστήµια της Κύπρου υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού.

48 Τίτλοι Σπουδών Οι απονεµόµενοι τίτλοι σπουδών από τα Δηµόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήµια, καθώς και από κάποιες Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης είναι: Πτυχίο (Bachelor): Συνήθως µετά τη συµπλήρωση κύκλου σπουδών 4 ετών. Μεταπτυχιακό (Master): Μετά από ολοκλήρωση κύκλου σπουδών 1 ή 2 ετών µετά την απόκτηση του πρώτου τίτλου. Διδακτορικό (PhD): Απαιτεί τουλάχιστον 3 χρόνια περαιτέρω σπουδών µετά την απόκτηση του Master.

49 Τίτλοι Σπουδών Οι απονεµόµενοι τίτλοι από τις Δηµόσιες Σχολές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης δεν επιτρέπουν την εισαγωγή των σπουδαστών τους σε µεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράµµατα. Οι επίσηµες γλώσσες στο Δηµόσιο Πανεπιστήµιο Κύπρου είναι τα ελληνικά και τα τούρκικα, οπότε απαιτείται από τον φοιτητή η καλή γνώση µίας εκ των δύο γλωσσών. Αγγλόφωνα τµήµατα λειτουργούν κυρίως στα Ιδιωτικά Πανεπιστήµια, αλλά και σε κάποια δηµοσίου δικαίου, προσφέροντας σπουδές σε αρκετές ειδικότητες.

50 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ο τρόπος εισαγωγής των υποψηφίων στα Δηµόσια Πανεπιστήµια και τις Δηµόσιες Σχολές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης γίνεται µε εισαγωγικές εξετάσεις που διοργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου, και για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήµια µε ειδικές εξετάσεις που ορίζονται από το κάθε ίδρυµα ξεχωριστά.

51 Δίδακτρα Κόστος διαβίωσης Τα δίδακτρα κυµαίνονται στα Οι δαπάνες στέγασης ανέρχονται στα το µήνα σε Πανεπιστηµιακή εστία το µήνα σε ιδιωτικό διαµέρισµα Το ελάχιστο συνολικό κόστος διαβίωσης είναι περίπου 800 το µήνα.

52 Πηγές πληροφοριών Βιβλίο: «Οδηγός Μεταλυκειακών Σπουδών»

53

54 Εκπαιδευτικο συστημα Ρωσιας Ένα από τα πιο αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά συστήµατα παγκοσµίως. Ανήκει στις χώρες µε το υψηλότερο ποσοστό εκπαιδευµένων πολιτών (99.7% επί του συνόλου του πληθυσµού) Η υποχρεωτική εκπαίδευση έχει καθιερωθεί να διαρκεί 11 έτη Μετά τη βασική εκπαίδευση παρέχεται τριτοβάθµια εκπαίδευση Τα ακαδηµαϊκά εκπαιδευτήρια χωρίζονται σε πανεπιστήµια και σε ινστιτούτα. Τα τελευταία περιλαµβάνουν πολυτεχνικές σχολές και σχολές καλών τεχνών και η πλειοψηφία τους βρίσκεται στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη. Η ιατρική εκπαίδευση, αν και ξεκίνησε να διδάσκεται εντός των πανεπιστηµίων, αποµονώθηκε και διδάσκεται αυτόνοµα Οι νοµικές σπουδές λαµβάνουν χώρα σε πανεπιστήµια αλλά και ακαδηµίες

55 Η επιλογή µαθηµάτων στις σχολές καθώς και η επιλογή κατευθύνσεων (αν υπάρχουν) ορίζεται µε την εγγραφή των µαθητών. Το 2003, η Ρωσσία συνυπέγραψε τη Διακήρυξη της Μπολόνια, η οποία προέβλεπε την αντικατάσταση του παραδοσίακου µοντέλου της πενταετούς τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε το διαχωρισµό της σε πτυχιακό (bachelor) και µεταπτυχιακό (master) επίπεδο, διάρκειας τεσσάρων και δύο ετών αντίστοιχα. Η αλλαγή αυτή αφήνει αδιάφορη την αγορά εργασίας και ο τίτλος θεωρείται απόλυτα τυπικός. Οι περισσότεροι εργοδότες απαιτούν µεταπτυχιακό για να προσλάβουν υποψηφίους, το Bachelor δε θα αναγνωρίζεται ως ένδειξη επαρκούς εκπαίδευσης

56 Λόγοι επιλογής της Ρωσίας ως χώρα σπουδών Η Ρωσία ανήκει στο διεθνή πολιτικό οργανισµό BRICKS Χαµηλή φορολογία εύκολη διαβίωση Η Ρωσία είναι µέλος στο European Higher Education Area υιοθέτηση δυτικών διδακτικών τρόπων Αντίλογος: Διαµάχη µε τη Δύση λόγω της Ουκρανίας και ελλιπής πρόνοια για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

57 Τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για να σπουδάσει στη Ρωσία; Πρέπει να γνωρίζει για: Την είσοδο στη χώρα και τις απαιτήσεις κάρτας Visa Το κόστος σπουδών

58 Είσοδος στη χώρα και απαιτήσεις κάρτας Visa Τα έγγραφα για την έκδοση κάρτας Visa θα απασχολήσουν το πανεπιστήµιο µετά την αποδοχή του µαθητή Η παραπάνω διαδικασία διαρκεί κατά µέσο όρο 3 µήνες Η αρχική κάρτα Visa έχει διάρκεια τριών (3) µηνών Ενδέχεται ν απαιτηθεί τεστ AIDS µε αρνητική ένδειξη

59 Κόστος Σπουδών Το κόστος για τα περισσότερα προγράµµατα σπουδών κυµαίνεται από 3500 έως 6500 Ευρώ Οι περισσότεροι φοιτητές προτιµούν τη διαµονή σε εστίες παρεχόµενες από τα πανεπιστήµια.

60 Τα καλύτερα πανεπιστήμια(με τη σειρά που εμφανίζονται στη λίστα QS University Rankings 2014/15) Lomonosov Moscow State University Saint-Petersburg State University Novosibirsk State University Bauman Moscow State Technical University Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University) St. Petersburg State Politecnical University National Research University Higher School of Economics (HSE) Moscow Institute of Physics and Technology State University Tomsk State University National Research Nuclear University (MEPHI)

61 Business Schools Α τάξεως Β τάξεως St. Petersburg State University The Graduate School of Management (GSOM) of St. Petersburg State University is named the best business school in Russia according to the EDUNIVERSAL 2008 Ranking. Lomonosov Moscow State University It is one of the oldest Russian institutions of higher education. The university has been placed in the global top 200 by THE-QS World University Rankings. Finance Academy under the Government of RF Graduate School of Business Administration (GSBA) Moscow State University. Institute of Business Studies Moscow Kaliningrad International Business Institute (KIBI) Plekhanov Russian Academy of Economics Stockholm School of Economics in Russia Skolkovo Moscow School of Management The State University of Management State University - Higher School of Economics The Academy of National Economy under the Government of the Russian Federation

62 Top Medical Schools Moscow Medical Academy (MMA) Doctor of Medicine Master of Pharmacy Doctor of Stomatology Moscow State University of Medicine and Dentistry (MSUMD) Dentistry General Medicine Further training of dentists Postgraduate education Nursery Russian State Medical University (RSMU) Medical faculty Pediatric faculty Bio-medical faculty

63 St Petersburg State I.P. Pavlov Medical University Scientific Research Institute of Cardio-Vascular Pathology Scientific Research Institute of Pulmonology Scientific Research Institute of Nephrology Scientific Research Institute of Pharmacology Scientific Research Institute of Bone Marrow Transplantation Siberian State Medical University

64 Χρήσιμες ιστοσελίδες & Πανεπιστήμια Tomsk State University National Research Nuclear University (MEPHI) Bauman Moscow State Technical University Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University) National Research University Higher School of Economics (HSE) Moscow Institute of Physics and Technology State University Lomonosov Moscow State University Saint-Petersburg State University Novosibirsk State University

65 Ιαπωνία

66 ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η Ιαπωνία είναι µια µοντέρνα χώρα πλούσια σε ιστορία και παράδοση. Συνδυάζει εξαιρετικά τη Δύση µε την Ανατολή, το παλιό και το νέο. Στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου οι τέχνες ανθούν όπως ακριβώς η τεχνολογία και η οικονοµία. Αυτό το πλούσιο σε ερεθίσµατα περιβάλλον συµβάλλει στην ολοκληρωµένη εκπαίδευση όσων το επιλέγουν για να πραγµατοποιήσουν τις σπουδές τους. Τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα της Ιαπωνίας προσφέρουν προγράµµατα υψηλών προδιαγραφών. Γι αυτό τα προτιµούν περί τους 150,000 χιλιάδες ξένοι φοιτητές παγκοσµίως.

67 1) Τα Κολέγια της Τεχνολογίας προσφέρουν πενταετή προγράµµατα εκπαίδευσης σε τοµείς όπως τη µηχανική και τη ναυπηγική προσφέροντας ταυτόχρονα πρακτική και θεωρητική γνώση. Τα δύο τελευταία έτη µπορούν να οδηγήσου σε πτυχίο ισάξιο των πανεπιστηµίων. Στο σύνολό τους τα ιδρύµατα αυτά είναι 60 περίπου. 2) Οι Επαγγελµατικές Σχολές ανήκουν στη µεταλυκειακή εκπαίδευση. Προσφέρουν στους σπουδαστές τεχνογνωσία και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Οι τοµείς που προσφέρονται είναι η ιατρική περίθαλψη, η τεχνολογία, ο πολιτισµός, η διατροφή, η µόδα, η γεωργία, η διακοσµητική, και ο κινηµατογράφος. Τα ιδρύµατα αυτά είναι 2,904 στον αριθµό και η διάρκεια σπουδών είναι δύο έτη. 3) Στα Junior Colleges η φοίτηση διαρκεί 2 µε 3 χρόνια µε έµφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Αριθµούνται γύρω στα 395, ενώ το 1/3 αφορούν τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήµες.

68 4) Τα Πανεπιστήµια στην Ιαπωνία αριθµούνται στα 778. Η διάρκεια των προπτυχιακών προγραµµάτων είναι τέσσερα χρόνια, εκτός από την ιατρική, τη φαρµακευτική και την κτηνιατρική επιστήµη, που διαρκούν 6 χρόνια. Το 35,8% των φοιτητών στα πανεπιστήµια, φοιτούν σε τµήµατα των κοινωνικών επιστηµών. Ακολουθούν οι τοµείς της µηχανικής και των ανθρωπιστικών επιστηµών. 5) Τα Graduate Schools προσφέρουν µεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράµµατα, µε διάρκεια φοίτησης δύο ή τρία χρόνια. Αυτά τα προγράµµατα προσφέρονται σε 616 ιδρύµατα σε όλη τη χώρα. Για την εισαγωγή στα προγράµµατα αυτά, απαραίτητη κρίνεται η αποφοίτηση από πανεπιστήµιο ή από σχολές που προσφέρουν αντίστοιχο πτυχίο.

69 Τα περισσότερα τµήµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αρχίζουν τα µαθήµατά τους τον Μάρτιο ή Απρίλιο κάθε χρόνο. Το ακαδηµαϊκό έτος έχει 2 εξάµηνα, από Απρίλιο µέχρι Σεπτέµβριο και από Οκτώβριο µέχρι Μάρτιο. Οι διαλέξεις στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα δίνονται στα ιαπωνικά, γι αυτό η άριστη γνώση της γλώσσας θεωρείται απαραίτητη. Η προετοιµασία αυτή εάν γίνει στην Ιαπωνία διαρκεί ένα µε δύο χρόνια. Τα µαθήµατα παραδίδονται από ιδιωτικά φροντιστήρια, πανεπιστήµια, junior colleges και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Στην συνέχεια ακολουθούν εξετάσεις για την ιαπωνική γλώσσα και εξετάσεις σχετικές µε το πεδίο σπουδών που έχει επιλεχθεί από τον ενδιαφερόµενο.

70 , Τα έξοδα διαβίωσης εξαρτιούνται από την πόλη διαµονής. Ο µέσος όρος χρηµάτων που χρειάζεται κάποιος φοιτητής, συµπεριλαµβοµένων διδάκτρων, ενοικίου, λογαριασµών, σίτισης, διασκέδασης, ασφάλισης είναι 1250 ευρώ µηνιαίως. Τα δίδακτρα διαφοροποιούνται ανάλογα το ίδρυµα και το πρόγραµµα και ξεκινούν από ευρώ τον χρόνο. Απαραίτητη για την διαµονή σας στην Ιαπωνία είναι η έκδοση visa.

71 Υποτροφίες Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ) σε Έλληνες ερευνητές που επιθυµούν να συνεχίσουν µεταπτυχιακές σπουδές στην Ιαπωνία, για µια περίοδο ενάµισι ή δύο ετών ξεκινώντας τον Απρίλιο ή τον Οκτώβριο

72 Έκδοση visa Η έκδοση visa στην Ιαπωνία δεν απαιτείται για παραµονή µικρότερη τριών µηνων. Σε διαφορετική περίπτωση ο αιτών οφείλει να καταβάλει ένα ποσό το οποίο εξαρτάται από τις απαιτήσεις Ο αιτών υποχρεούται να φέρει έγκυρο διαβατήριο.

73 Top 10 Ακαδημαϊκά ιδρύματα University of Tokyo Kyoto University Osaka University Tokyo Institute of Technology Tohoku UniversityKeio University Kyushu University Nagoya University Hokkaido University Tsukuba University

74 ΣΧΟΛΙΑ-ΚΡΙΣΕΙΣ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Για τον Έλληνα φοιτητή τα µαθήµατα παρουσιάζουν τροµερό ενδιαφέρον αλλά και ανάλογη δυσκολία. Ο χώρος της ανατολικής Ασίας παραµένει άγνωστος για το µέσο Έλληνα. Φυσικά το µεγαλύτερο εµπόδιο για τον Έλληνα που θέλει να πραγµατοποιήσει σπουδές στην Ιαπωνία παραµένει η γλώσσα. Η ιαπωνική γλώσσα φαντάζει υπερβολικά δύσκολη, κυρίως λόγο του γεγονότος ότι διαφέρει ριζικά στη γραφή, το λεξιλόγιο και τον τρόπο έκφρασης. Η χρήση του υπολογιστή καθιστά δυνατή τη συγγραφή κειµένου στα ιαπωνικά, αρκετά εύκολα και γρήγορα. Υπάρχουν πολλά βοηθήµατα για την εκµάθηση της ιαπωνικής γλώσσας. Το πιο σπουδαίο είναι η εκτεταµένη χρήση φορητών ηλεκτρονικών λεξικών, ακόµα και από τους ίδιους τους Ιάπωνες.

75

76 Νορβηγία- Eκπαιδευτικό Η πανεπιστηµιακή σύστημα εκπαίδευση στη Νορβηγία, δηµόσια και ιδιωτική, περιλαµβάνει 4 Πανεπιστήµια, 6 Ειδικευµένα Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα, 26 Περιφερειακά Πανεπιστηµιακά Κολέγια, 2 Εθνικά Πανεπιστηµιακά Κολέγια των Τεχνών και 29 Ιδιωτικά Ινστιτούτα. Στην κατηγορία ανώτατης εκπαίδευσης περιλαµβάνεται επίσης το Περιφερειακό Σύστηµα Κολεγίων. Τα περιφερειακά πανεπιστηµιακά κολέγια υποβοηθούν τα πανεπιστήµια αναλαµβάνοντας την ευθύνη ορισµένων βασικών µαθηµάτων σε ορισµένους τοµείς σπουδών. Συνήθως είναι δυνατή η απόκτηση πτυχίου βασικών σπουδών µέσω συνδυασµού εκπαιδευτικών προγραµµάτων περιφερειακού κολεγίου και προγραµµάτων πανεπιστηµίου. Όλα τα Πανεπιστήµια και τα περισσότερα Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα προσφέρουν προγράµµατα πτυχιακών σπουδών στην αγγλική γλώσσα για τους ξένους φοιτητές. Στους ακόλουθους τοµείς µπορούν να φοιτήσουν οι ξένοι φοιτητές: α) ναυτιλιακές επιστήµες β) τεχνολογία πληροφοριώνεπικοινωνιών γ) ανθρωπιστικές επιστήµες δ) δηµόσια υγεία ε)διεθνές ναυτιλιακό δίκαιο στ) νοµικές σπουδές.

77 Τίτλοι Το Hogskolekandidat (δίπλωµα κολεγίου) δίνεται µε την ολοκλήρωση σπουδών δύο χρόνων. Αυτό το δίπλωµα είναι απαραίτητο για να συνεχίσει κανείς στην απόκτηση πτυχίου Bachelor (βασικό πτυχίο σπουδών). Ο τίτλος αυτός δίνεται από τα Περιφερειακά Κολέγια και αρκετά Ιδιωτικά Ινστιτούτα. Το Bachelor degree (βασικό πτυχίο σπουδών) απονέµεται από όλα τα Πανεπιστήµια, από τα Ειδικευµένα Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα, τα Πανεπιστηµιακά Κολέγια. Τα Εθνικά Πανεπιστηµιακά Κολέγια των Τεχνών δίνουν το αντίστοιχο πτυχίο µε την ολοκλήρωση τεσσάρων ετών σπουδές. Η απόκτησή του γίνεται µε την ολοκλήρωση σπουδών διάρκειας 3 χρόνων. Το Master degree (µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών) απονέµεται από τα Κρατικά Πανεπιστήµια, τα Ειδικευµένα Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα, αρκετά Πανεπιστηµιακά Κολέγια και ορισµένα Ιδιωτικά Ινστιτούτα. Ο κύκλος σπουδών διαρκεί 1½ - 2 χρόνια και ένα µέρος τους περιλαµβάνει ερευνητική εργασία. Σε αρκετά ιδρύµατα τα µαθήµατα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα. Το Professional oriented degree απονέµεται από τα Περιφερειακά Ινστιτούτα και ορισµένα Ιδιωτικά. Οι σπουδές διαρκούν 4-6 χρόνια και οδηγούν σε επαγγελµατικά προσόντα σε ένα συγκεκριµένο επαγγελµατικό φορέα. Το Doctorat degree (PhD/διδακτορικός τίτλος σπουδών) µπορεί να τον αποκτήσει κανείς µετά από 3 χρόνια σπουδές αφού έχει ολοκληρώσει σπουδές επιπέδου Master ή ένα πρόγραµµα σπουδών ειδίκευσης (professional degree/programme). Αφορά κυρίως ερευνητικά προγράµµατα από όλα τα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και ορισµένα Περιφερειακά Κολέγια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα.

78 Ακαδηµαϊκό έτος: Προυποθέσεις Το ακαδηµαϊκό έτος σπουδών ξεκινά από το δεύτερο 15/µερο του Αυγούστου και ολοκληρώνεται στο πρώτο 15/µερο του Μαΐου και έχει διάρκεια 10 µηνών. Χωρίζεται σε δύο εξάµηνα το πρώτο από µέσα Αυγούστου ως το τέλος Νοεµβρίου και το δεύτερο από µέσα Ιανουαρίου ως µέσα Μαΐου. Προϋποθέσεις εισαγωγής: Οι αιτήσεις εισαγωγής πρέπει να υποβάλλονται κατευθείαν στο πανεπιστηµιακό ίδρυµα. Η κυριότερη προϋπόθεση εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση είναι το απολυτήριο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης το οποίο παρέχει δικαίωµα εισαγωγής σε κάθε ίδρυµα. Επειδή υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των φοιτητών στα περισσότερα προγράµµατα σπουδών ο ανταγωνισµός είναι µεγάλος και η εισαγωγή τους γίνεται βάσει των βαθµών. Σε ορισµένες περιπτώσεις ο υποψήφιος φοιτητής συµµετέχει σε ειδικές εξετάσεις για να παρακολουθήσει βασικές πτυχιακές σπουδές. Η επαγγελµατική εµπειρία συνυπολογίζεται ως προσόν για την εισαγωγή σε ένα πρόγραµµα σπουδών. Οι υποψήφιοι φοιτητές εκτός από τα κράτη µέλη της Ε.Ε. που επιθυµούν να παρακολουθήσουν βασικές πτυχιακές σπουδές θα πρέπει να έχουν ένα χρόνο επιτυχής πανεπιστηµιακή φοίτηση στη χώρα προέλευσής τους. Η γνώση της νορβηγικής γλώσσας είναι απαραίτητη για τη φοίτηση στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Σε αρκετά περιφερειακά πανεπιστηµιακά κολέγια πραγµατοποιούνται προγράµµατα εκµάθησης γλώσσας διάρκειας 1 χρόνου. Αρκετά προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα.

79 Δίδακτρα: Κόστος Οι δαπάνες της ανώτατης εκπαίδευσης καλύπτονται από κράτος και οι σπουδές είναι δωρεάν. Υπάρχουν επίσης ορισµένα Ιδιωτικά Κολέγια τα οποία χρεώνουν δίδακτρα, ιδιαίτερα στις επιστήµες οικονοµικής και τεχνικής κατεύθυνσης. Κόστος διαµονής: Τα προσωπικά έξοδα κάθε φοιτητή είναι αρκετά δύσκολο να υπολογισθούν διότι εξαρτώνται από τον τρόπο διαµονής του. Στη Νορβηγία υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός δωµατίων στις φοιτητικές εστίες για τους ξένους φοιτητές. Μπορούν να νοικιάσουν διαµέρισµα δύο ή τρεις φοιτητές µαζί, για να µοιρασθούν τα έξοδα. Το κόστος ζωής δεν είναι υψηλό στη Νορβηγία, εάν είναι µετρηµένα τα έξοδα του φοιτητή. Χρηµατοδοτήσεις-υποτροφίες: Το Norad Fellowship πρόγραµµα εξασφαλίζει υποτροφίες για φοιτητές από άλλα κράτη για σπουδές µεταπτυχιακού επιπέδου. Κάθε χρόνο τα Πανεπιστήµια και τα Πανεπιστηµιακά Κολέγια στη Νορβηγία παρέχουν υποτροφίες για τους σπουδαστές από ξένες χώρες σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα ( quota programs ). Για να µάθει κανείς ποια πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και ποια προγράµµατα σπουδών περιλαµβάνει πρέπει να επικοινωνήσει µε τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Τα προγράµµατα περιλαµβάνουν σπουδές µεταπτυχιακού, διδακτορικού επιπέδου και professional degree.

80 Χρήσιμες πληροφορίες Υπηρεσίες για φοιτητές: Norwegian Council for Higher Education: NOKUT-Norwegian Agency for Quality Assurance in Education: Research Council of Norway: Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Ελλάδα:

81 Σουηδία- Σχολικό έτος Το σχολικό έτος αρχίζει τον Αύγουστο και τελειώνει τον Ιούνιο και χωρίζεται σε δύο περιόδους. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες ποικίλλουν από έτος σε έτος και από κοινότητα σε κοινότητα Το υψηλό επίπεδο των πανεπιστηµίων, η δωρεάν φοίτηση, ο περιορισµένος αριθµός εισακτέων φοιτητών και η πολύπλοκη διαδικασία υποβολής αιτήσεων κάνουν τα πανεπιστήµια Σουηδίας και Δανίας µια επιθυµητή, αλλά όχι εύκολα πραγµατοποιήσιµη επιλογή. Εκµεταλλευτείτε έγκαιρα τις επαγγελµατικές µας ακαδηµαϊκές υπηρεσίες και τις συνεργασίες µας µε τα Πανεπιστήµια προκειµένου να εξασφαλίσετε την εισαγωγή σας.

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά Στον Καναδά κάθε µία από τις δέκα επαρχίες της χώρας έχει το δικό της Υπουργείο Παιδείας που είναι υπεύθυνο για την εκπαιδευτική πολιτική, καθώς δεν υπάρχει εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Αµερική

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Αµερική Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Αµερική Στις Η.Π.Α. υπάρχουν περίπου 1700 πανεπιστήµια που προσφέρουν πάνω από 35,000 προγράµµατα σπουδών σε µεταπτυχιακό επίπεδο (postgraduate studies), για αυτό η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γερµανία

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γερµανία Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γερµανία Στην Γερµανία υπάρχουν πάνω από 350 κρατικά ιδρύµατα Ανώτατης τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στα Γερµανικά Πανεπιστήµια προσφέρονται µεταπτυχιακά προγράµµατα υψηλής ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία

ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία Η Μ. Βρετανία έχει το µεγαλύτερο αριθµό Ελλήνων φοιτητών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Οι λόγοι επιλογής της Μ. Βρετανίας ως τόπου µεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ. Προπτυχιακό επίπεδο

ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ. Προπτυχιακό επίπεδο ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ Το Ισραήλ κατέχει ένα αξιόλογο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως με κάποια από τα πανεπιστήμια του να κατατάσσονται στα 200 καλύτερα πανεπιστήμια, έτσι συνεπώς

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ίδρυμα Fulbright Σύντομη ιστορία του Ιδρύματος Προσφερόμενες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις;

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις; Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις; Οι περισσότεροι φοιτητές μετά την απόκτηση του πτυχίου τους ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύµβουλος/ Υπεύθυνος Αµερικανικού Προγράµµατος Ίδρυµα Fulbright

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύµβουλος/ Υπεύθυνος Αµερικανικού Προγράµµατος Ίδρυµα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύµβουλος/ Υπεύθυνος Αµερικανικού Προγράµµατος Ίδρυµα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ίδρυµα Fulbright ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ. Δημήτριος Ντούτης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος. Ίδρυμα Fulbright

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ. Δημήτριος Ντούτης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος. Ίδρυμα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Δημήτριος Ντούτης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος Ίδρυμα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ίδρυμα Fulbright ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές στη Βρετανία. Expanding your horizons!

Σπουδές στη Βρετανία. Expanding your horizons! Σπουδές στη Βρετανία Expanding your horizons! Τα πανεπιστήμια 120 κρατικά και διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια κολλέγια πανεπιστημίων κρατικά κολλέγια ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακές Σπουδές στις ΗΠΑ

Πανεπιστημιακές Σπουδές στις ΗΠΑ Πανεπιστημιακές Σπουδές στις ΗΠΑ Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος Ίδρυμα Fulbright ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι το Ίδρυμα Fulbright; Γιατί να σπουδάσετε στις ΗΠΑ; ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ FULBRIGHT Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ίδρυμα Fulbright Σύντομη ιστορία του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικές Σπουδές στην Ευρώπη

Ιατρικές Σπουδές στην Ευρώπη Ιατρικές Σπουδές στην Ευρώπη ΓΕΝΙΚΑ: Η Ιατρική είναι η επιστήµη και η τέχνη που ασχολείται µε τηνέρευνα και την εφαρµογή µεθόδων και τεχνικών για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ευρώπη. Τι πρέπει να ξέρω και τι θα χρειαστώ;

Μεταπτυχιακά στην Ευρώπη. Τι πρέπει να ξέρω και τι θα χρειαστώ; Μεταπτυχιακά στην Ευρώπη Τι πρέπει να ξέρω και τι θα χρειαστώ; ύ ές ώ ύ ύ ί ς ά ά ή ής ύ ή ς ί ί ς έ ς ώ ς ό ά έ ή ί ς ί ς ί ά ώ ή ύ ά ώ ά ά ή ύς ύ ς ές ί ς ό ή Ά ά ό ύ ό ς ί ς ό ί ύ ς ί ή ά ώ ώ ί ά ά

Διαβάστε περισσότερα

Study in Holland: open to international minds

Study in Holland: open to international minds Study in Holland: open to international minds Μάρθα Τριανταφύλλου Μορφωτική Ακόλουθος Πρεσβεία Ολλανδίας 17-4-2013 Περιεχόμενα 1. Ολλανδία 2. Γιατί σπουδές στην Ολλανδία; 3. Μεταπτυχιακές σπουδές 4. Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές στη Βρετανία. Expanding your horizons!

Σπουδές στη Βρετανία. Expanding your horizons! Σπουδές στη Βρετανία Expanding your horizons! Τα πανεπιστήμια 120 κρατικά και διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια κολλέγια πανεπιστημίων κρατικά κολλέγια ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς Ήρθατε. Μάρθα Τριανταφύλλου. 28 mei 2012. Study in Holland

Καλώς Ήρθατε. Μάρθα Τριανταφύλλου. 28 mei 2012. Study in Holland Καλώς Ήρθατε Μάρθα Τριανταφύλλου 28 mei 2012 Study in Holland Ολλανδία ή Κάτω Χώρες; Μικρή χώρα Ελλάδα: 3,2 x Ολλανδία) Σύνορα με Βόρεια Θάλασσα, Γερμανία, Βέλγιο Πρωτεύουσα: Amsterdam (+780.000) 28 mei

Διαβάστε περισσότερα

Study in Holland: open to international minds

Study in Holland: open to international minds Study in Holland: open to international minds Μάρθα Τριανταφύλλου Μορφωτική Ακόλουθος Πρεσβεία Ολλανδίας 1-12-2014 Περιεχόμενα 1. Ολλανδία 2. Γιατί σπουδές στην Ολλανδία; 3. Μεταπτυχιακές σπουδές 4. Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Βασικές Έννοιες- Ορισμοί Ίδρυση ΔΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ. 80, 1/4/2005) Ομοταγές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερμανία. Αγοραστός Δημήτρης

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερμανία. Αγοραστός Δημήτρης Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερμανία Αγοραστός Δημήτρης Πληροφορίες Γερμανική Πρεσβεία Σύνδεσμος Ψυχολόγων Γερμανίας ( www.dgps.de) German Academic Exchange Service ( www.daad.com) http://www.graduateshotline.com/europe/de.html

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

Βραβεύτηκε από την UNESCO το 2002

Βραβεύτηκε από την UNESCO το 2002 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΔΡΑ UNESCO για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη Βραβεύτηκε από την UNESCO το 2002 Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Study in Holland: open to international minds

Study in Holland: open to international minds Study in Holland: open to international minds Μάρθα Τριανταφύλλου Πρεσβεία Ολλανδίας 9-11-2015 Περιεχόμενα 1. Ολλανδία 2. Γιατί σπουδές στην Ολλανδία; 3. Προπτυχιακές Μεταπτυχιακές σπουδές 4. Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη 26-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς Το Γραφείο µεταπτυχιακών σπουδών

Αλεξανδρούπολη 26-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς Το Γραφείο µεταπτυχιακών σπουδών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλµ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R E P

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAMILY EDUCATIONAL FOUNDATION

FAMILY EDUCATIONAL FOUNDATION Περιφέρεια 28, Τµήµα Α608 BW Friedrich Schiller e.v Εκπαιδευτικό τµήµα Εκπαίδευση και Υποτροφίες ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ Α608 FAMILY EDUCATIONAL FOUNDATION ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το τµήµα Υποτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο μεταπτυχιακών φοιτητών

Ερωτηματολόγιο μεταπτυχιακών φοιτητών Ερωτηματολόγιο μεταπτυχιακών φοιτητών 1. Ονομασία μεταπτυχιακού προγράμματος 12 2. Δίπλωμα προς απόκτηση Δίπλωμα εξειδίκευσης 100.0% 12 Διδακτορικό δίπλωμα 0.0% 0 3. Από ποιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα πήρατε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3)

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία Το Γαλλικό σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές από το αντίστοιχο Ελληνικό και βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις πανεπιστηµιακές σπουδές και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

open to international minds

open to international minds Study in Holland: open to international minds Μάρθα Τριανταφύλλου Μορφωτική Ακόλουθος Πρεσβεία Ολλανδίας 20-1-2014 Περιεχόμενα 1. Ολλανδία 2. Γιατί σπουδές στην Ολλανδία; 3. Μεταπτυχιακές σπουδές 4. Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ Σελίδα 1 από 5 Π Ρ Ω Τ Ο ( 1 ο ) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Λ Λ Ο Α Π Ο Υ Σ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ίπλωµα Ασφαλιστικών Σπουδών

ίπλωµα Ασφαλιστικών Σπουδών ίπλωµα Ασφαλιστικών Σπουδών www.iic.org.cy www.eias.gr ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το «Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών» προσφέρεται από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου από το 1988 με μεγάλη επιτυχία σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: (28310) 77211-15-16 FAX: (28310) 77241-22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Οι σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο (σε επίπεδο master ή MBA) είναι διάρκειας ενός

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερμανία και υποτροφίες της DAAD. Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, 9 Μαΐου 2012

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερμανία και υποτροφίες της DAAD. Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, 9 Μαΐου 2012 Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερμανία και υποτροφίες της DAAD Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, 9 Μαΐου 2012 Η Γερμανία μία χώρα με μακρά ακαδημαϊκή παράδοση Χαϊδελβέργη, 1386 Studying in Germany Page 2 Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341 Fax : 23210 49128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2016 2017 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό Πρόσκληση για αίτηση συμμετοχήςστο Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 15o πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για τις Επιστήμες, με ημερομηνία έναρξης την 8 η Δεκεμβρίου 2013. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Αίτηση για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο Αίτηση για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο www.ucas.com/international ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2014 Βημα Επιλογη προγραµµατων σπουδων Βημα Αιτηση Βημα Προετοιµασια για τις σπουδες Τι είναι η UCAS; Η UCAS παρέχει ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ The Best and Brightest World-class education It s closer than you think Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ www.ait.gr/bsc Σκέψου από τώρα... Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α.Π. 573 Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2012 Το Τµήµα Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για:

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για: Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για: α. υποψήφιους Μεταδιδάκτορες (Fellows), β. υποψήφιους Διδάκτορες (Doctoral Students), γ. Τεχνικούς Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005-2006 Ρόδος, 02.03.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ; ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (European politechnical university)

ΓΙΑΤΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ; ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (European politechnical university) ΓΙΑΤΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ; ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (European politechnical university) ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Σπουδές πληροφορικής στη βουλγαρία, αγγλόφωνες σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα Σεμιναριακοί κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά / εργαστηριακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ. 35 Θεσσαλονίκη,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ. 35 Θεσσαλονίκη, ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ. 35 Θεσσαλονίκη, 15-4-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρµα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια 67100 - Ξάνθη HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2012/2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2012/2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2012/2013 Το Ίδρυµα προκηρύσσει το 13o πρόγραµµα χορήγησης υποτροφιών για τις Επιστήµες, µε ηµεροµηνία έναρξης την 27 η Νοεµβρίου 2011. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Αθανασία Νικολαΐδου Ανώτερη Λειτουργός Εκπαίδευσης Tηλ.: 00357 22800788 Fax:00357 22427560 E-mail: anicolaidou@moec.gov.cy 1 To σύστημα της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα. Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο. Πολύτιμη εμπειρία. . Επαγγελματικές προοπτικές

Σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα. Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο. Πολύτιμη εμπειρία. . Επαγγελματικές προοπτικές Σπουδάζω στη Γαλλία Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο. Επαγγελματικές προοπτικές Πολύτιμη εμπειρία Σπουδές ανοικτές σε όλους -2 200 000 φοιτητές στη Γαλλία -289.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Το Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ AΣΦAΛIΣTIKO INΣTITOYTO KYΠPOY ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το νέο «Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών» έχει ως βάση τα θέματα του «Πιστοποιητικού Ασφαλιστικών Σπουδών», το

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα