Homo educandus- Αγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Homo educandus- Αγωγή"

Transcript

1 Homo educandus- Αγωγή Project B Λυκείου «Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας στις Ανεπτυγµένες και Αναπτυσσόµενες Χώρες» Κόρινθος, 2015

2 Γενικός αντικειµενικός σκοπός: - να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε τα ξένα εκπαιδευτικά συστήµατα - να αξιολογήσουν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια - να αναδειχθούν οι διαδικασίες εισαγωγής στα πανεπιστήµια της αλλοδαπής - να βιώσουν τον φοιτητικό τρόπο ζωής στην αλλοδαπή - να µυηθούν οι µαθητές στη συλλογική εργασία, την οµαδικότητα και την ατοµική ευθύνη - να εξασκηθούν στην έκφραση (γραπτά και προφορικά)

3 Ειδικός αντικειμενικός σκοπός: -- Κριτική αξιολόγηση πολλαπλών πηγών πληροφοριών - Ποιοτική ανάλυση δεδοµένων - Ηλεκτρονική επεξεργασία εργασίας - Ανάπτυξη people skills και professional skills

4 Μέθοδος Προτιµήθηκε ένα µείγµα από προσεγγίσεις: - έρευνα στο διαδίκτυο - προσωπικές συνεντεύξεις - αναζήτηση πληροφοριών σε έντυπη µορφή

5 Κριτήρια επιλογής χώρας και ακαδημαϊκού ιδρύματος α) Χώρα - Βιωτικό επίπεδο (ranking στον ΟΑΣΕ) - Δικαίωμα εισόδου στη χώρα/διαδικασίες VISA (αναζήτηση πληροφοριών από πρεσβείες) - Αποδοχή τίτλων σπουδών από ΔΟΑΤΑΠ - Πολιτική και οικονομική σταθερότητα (σημασία σχετικής ενημέρωσης)

6 β) Πανεπιστήμια Κριτήρια επιλογής χώρας και ακαδημαϊκού ιδρύματος - Αναζήτηση στα international rankings (www.timeshighereducation.co.uk/worlduniversity-rankings/ /world-ranking) - Πανεπιστημιακά τμήματα και σχέση με το αντικείμενο σπουδών (επίσκεψη websites) - Εύρος και αποτελεσματικότητα προγράμματος σπουδών (επίσκεψη websties) - Αναζήτηση του ερευνητικού έργου των διδασκόντων καθηγητών και μαθητών (επίσκεψη websites) - Κόστος σπουδών και διαβίωσης - Προσφορά οικονομικής στήριξης (υποτροφίες) - Σχέση τίτλου σπουδών και αγοράς εργασίας - Αναγνώριση ιδρύματος από ΔΟΑΤΑΠ

7 Project Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση: προϋποθέσεις και όλες οι απαραιτητες πληροφορίες για τη φοίτηση στις εξής χώρες του εξωτερικού: ü Γερµανία ü Καναδάς ü Κύπρος

8 Γενικές Πληροφορίες Δυνατότητα φοίτησης είτε σε ιδιωτικό είτε σε κρατικό εκπαιδευτικό ίδρυµα. Εκπαίδευση εξ αποστάσεως σε ορισµένα ιδρύµατα. Και στις 3 χώρες καθίσταται εφικτή η απόκτηση και των 3 τίτλων σπουδών (Bachelor, Master, PhD).

9 Διαφορετικά κριτήρια ανά χώρα, πανεπιστήµιο, κλάδο και επίπεδο σπουδών. Κρατικά πανεπιστήµια: Κοινά κριτήρια επιλογής, αιτήσεις µέσω κεντρικού φορέα που τις µεταφέρει στο εκάστοτε πανεπιστήµιο. Ιδιωτικά πανεπιστήµια: Το ίδρυµα διαµορφώνει τα κριτήρια επιλογής, οι αιτήσεις µεταβιβάζονται σε αυτό απευθείας από τον υποψήφιο. Αξιολόγηση αιτήσεων µέσω επιτροπής διδακτικού προσωπικού. Στοιχειώδη προαπαιτούµενα: ακαδηµαϊκές επιδόσεις, επάρκεια γλώσσας, διακρίσεις, κίνητρα και πολύπλευρη προσωπικότητα.

10 Στα κρατικά πανεπιστήµια των χωρών της Ε.Ε. (Γερµανία Κύπρος) δεν καταβάλλονται δίδακτρα σε προπτυχιακό επίπεδο - εκτός από ορισµένες εξαιρέσεις- για τους υπηκόους κρατών- µελών. Αντίθετα, στα ιδιωτικά ιδρύµατα, η καταβολή διδάκτρων είναι απαραίτητη. Στον Καναδά, η πληρωµή διδάκτρων ισχύει ανεξάρτητα µε το αν το ίδρυµα είναι κρατικό ή ιδιωτικό.

11 Έλληνες φοιτητές σε κράτη µέλη της Ε.Ε.: η ιατρική τους περίθαλψη καλύπτεται είτε από κρατικά ταµεία ασφάλειας στα οποία υπάγονται είτε από ιδιωτική ασφάλεια δίχως περαιτέρω κόστος. Έλληνες φοιτητές στον Καναδά: όλα τα πανεπιστήµια διαθέτουν ειδικά γραφεία µέριµνας δίχως επιπλέον κόστος πέρα των διδάκτρων.

12 Προπτυχιακό επίπεδο: δίνεται προτεραιότητα σε πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές. Μεταπτυχιακό Διδακτορικό επίπεδο: περιορισµένη διαθεσιµότητα εστιών, υποστήριξη από το εκάστοτε ίδρυµα για ανεύρεση χώρου διαµονής

13 Σε πολλές περιπτώσεις τα ιδρύµατα προσφέρουν οικονοµική βοήθεια στους φοιτητές µε τη µορφή: Υποτροφίας Έκπτωσης στα δίδακτρα Εργασιακής απασχόλησης στον πανεπιστηµιακό χώρο Ερευνητικής εργασίας Διδασκαλίας δίπλα σε µέλος του διδακτικού προσωπικού

14 Κριτήρια παροχής τέτοιων ειδών οικονοµικής βοήθειας αποτελούν τα εξής: Ακαδηµαϊκές επιδόσεις Οικονοµικές ανάγκες Τα κριτήρια αυτά δεν είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν στην κάθε περίπτωση.

15 Ποιότητα του ιδρύµατος και δοµή του προγράµµατος σπουδών Αναγνώριση ή µη του τίτλου σπουδών Πανεπιστήµια: Διαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ) Τ.Ε.Ι.: Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε) Λειτουργία: βιβλιοθήκης, εργαστηρίων, υπολογιστών και άλλων µορφών υποστήριξης για τον εκάστοτε κλάδο σπουδών.

16 Απαιτήσεις στην ξένη γλώσσα Επίπεδο του συνόλου των φοιτητών (αν είναι µεγάλο, διεθνές, επιλεκτικό) Μέριµνα για τους φοιτητές Περιοχή εγκαταστάσεων ιδρύµατος (αν είναι σε πόλη ή όχι, σε ποια κλπ) Η παροχή υποστήριξης ως προς την διαµονή του υποψηφίου Κόστος σπουδών και οι παρεχόµενη οικονοµική βοήθεια

17 Απολυτήριο Λυκείου Επιτυχία σε ειδικά test γενικών γνώσεων αλλά και καταλληλότητας για ορισµένα αντικείµενα σπουδών (πχ: τέχνες, αθλητισµός) Επιτυχία σε ειδικά test για το επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας

18 Απαραίτητη η ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών Καλή έως πολύ καλής βαθµολογία πτυχίου Συστατικές επιστολές από πανεπιστηµιακούς καθηγητές και για κάποιες ειδικότητες και από επαγγελµατίες µαζί µε τους οποίους έχει εργαστεί ο υποψήφιος Αναλυτική βαθµολογία όλων των πανεπιστηµιακών µαθηµάτων

19 Συγγραφή µίας (1) ή περισσότερων εκθέσεων σχετικά µε τα µελλοντικά επαγγελµατικά σχέδια του υποψηφίου και το ενδιαφέρον του για τον συγκεκριµένο κλάδο σπουδών Σε ορισµένες περιπτώσεις απαιτούνται: εργασίες ή µεταπτυχιακή εργασία ή κάποιο Portfolio (προσωπικός φάκελος) για µεταπτυχιακά προγράµµατα στον τοµέα των εικαστικών τεχνών Η διαδικασία των αιτήσεων συνήθως πρέπει να αρχίζει έναν (1) χρόνο πριν την έναρξη του έτους

20 Αναλυτική Παρουσίαση των Σπουδών στις Εξεταζόμενες Χώρες

21 Σπουδές στη Γερμανία

22 Υπάρχουν περισσότερα από 300 ιδρύµατα εκπαίδευσης τα οποία χωρίζονται σε τρεις(3) κατηγορίες: Στην πρώτη(1 η ) κατηγορία: υπάγονται τα Πανεπιστήµια, οι Πολυτεχνικές Σχολές, οι Παιδαγωγικές Σχολές, τα Ενοποιηµένα Πανεπιστήµια, τα εκκλησιαστικά πανεπιστήµια και άλλα ειδικά πανεπιστήµια Στην δεύτερη(2 η ) κατηγορία: εντάσσονται οι Ακαδηµίες Καλών Τεχνών Στην τρίτη(3 η ) κατηγορία: εντάσσονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Εφαρµοσµένων Επιστηµών (αντίστοιχα µε τα ελληνικά Τ.Ε.Ι.)

23 Τίτλοι σπουδών: κάθε κλάδος σπουδών αποτελείται από τις βασικές και τις κύριες σπουδές, οι οποίες οδηγούν στο πτυχίο. Το πτυχίο που απονέµεται είναι το Diplom ή το Magister Artium ανάλογα µε τον κλάδο σπουδών.

24 Προϋποθέσεις και Διαδικασία Εισαγωγής: εκτός από την γνώση της γερµανικής γλώσσας (τουλάχιστον στο επίπεδο Mittelstufe III) απαιτείται η εξέταση DSH, η οποία χορηγεί βεβαίωση γλωσσοµάθειας στο Ινστιτούτο Γκαίτε, απαιτούνται επίσης τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Βαθµός πτυχίου Επικυρωµένη φωτοτυπία απολυτηρίου Λυκείου στα ελληνικά και στα γερµανικά Επικυρωµένη φωτοτυπία της βαθµολογίας στις γενικές εξετάσεις στα ελληνικά και στα γερµανικά

25 Οι σπουδές µεταπτυχιακού επιπέδου διακρίνονται σε: Περαιτέρω σπουδές Συµπληρωµατικές σπουδές Σπουδές επιπέδου Master (ανάλογα µε το ποσοστό εµβάθυνσης που επιθυµεί να έχει ο φοιτητής σε κάποιο συγκεκριµένο επιστηµονικό αντικείµενο) Σπουδές επιπέδου Doktor για συγγραφή διδακτορικής διατριβής

26 Τίτλοι σπουδών Zertfikat Diplom και Magister Doktor όταν πρόκειται για µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

27 Στη Γερµανία λειτουργεί, επίσης, ένα πρόγραµµα σπουδών, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή να συνδυάζει το προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, δίνοντας ένα τίτλο Masters, κατώτερο όµως του Magister.

28 Προϋποθέσεις και Διαδικασία Εισαγωγής Πανεπιστηµιακός τίτλος σπουδών Βαθµός πτυχίου Επαρκής γνώση της γερµανικής γλώσσας Η τελική επιλογή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η αξιολόγηση των δικαιολογητικών, οι συστατικές επιστολές, ο αριθµός των διαθέσιµων θέσεων και σε µερικές περιπτώσεις η συµµετοχή σε γραπτές εξετάσεις

29 Δίδακτρα: στα περισσότερα γερµανικά πανεπιστήµια δεν καταβάλλονται δίδακτρα Έξοδα διατροφής και διαµονής: διαφέρουν από πόλη σε πόλη όµως θα πρέπει να υπολογιστούν γύρω στα γερµανικά µάρκα (δηλ. από ) Εύρεση χώρου διαµονής: οι φοιτητές µπορούν να αναζητήσουν στέγαση είτε στην Πανεπιστηµιούπολη είτε εκτός αυτής. Οι φοιτητικές εστίες είναι λίγες και δεν επαρκούν για όλους.

30 Γερµανική Πρεσβεία: Καραολή και Δηµητρίου Κολωνάκι, Αθήνα, τηλ Goethe Institut: Οµήρου 14-16, Αθήνα, τηλ

31 Σπουδές στον Καναδά

32 Ο Καναδάς δεν έχει εθνικό σύστηµα εκπαίδευσης Η κάθε περιφέρεια έχει το δικό της Υπουργείο Παιδείας, υπεύθυνο για σχολεία, κολλέγια, πανεπιστήµια της περιοχής Καναδικά Πανεπιστήµια: δηµόσια αλλά συγχρόνως αυτόνοµα, καθορίζουν τις δικές τους προϋποθέσεις και το ύψος των διδάκτρων

33 Δύο (2) επίσηµες γλώσσες: γαλλικά και αγγλικά, ύπαρξη αγγλόφωνων, γαλλόφωνων και δίγλωσσων τµηµάτων

34 Τίτλοι Σπουδών Πτυχία µπορούν να απονέµουν µόνο τα πανεπιστήµια και σε ορισµένες περιπτώσεις τα κολλέγια. Το πτυχίο που απονέµεται είναι Bachelor s Degree Διάρκεια σπουδών τέσσερα (4) έτη

35 Προϋποθέσεις και Διαδικασία Εισαγωγής Κάθε πανεπιστήµιο θέτει τις δικές του προϋποθέσεις εισαγωγής, ωστόσο για φοιτητές της αλλοδαπής ισχύουν ορισµένες γενικές προϋποθέσεις: Απολυτήριο Λυκείου (Μ.Ο. περίπου 15/20) Γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύµατος. Το TOEFL είναι το test γλώσσας που ζητούν τα περισσότερα αγγλόφωνα πανεπιστήµια µε βαθµολογία πάνω από 230 µονάδες. Τα γαλλόφωνα πανεπιστήµια δεν ζητούν κάποιο συγκεκριµένο test γλώσσας

36 Διαδικασία Εισαγωγής: Ξεκινάει έξι (6) έως έναν (1) χρόνο πριν την έναρξη των σπουδών. Για προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών οι υποψήφιοι πρέπει να επικοινωνήσουν µε την Γραµµατεία του ιδρύµατος ζητώντας να τους σταλεί η αίτηση εισαγωγής

37 Τίτλοι Σπουδών Τα πτυχία που απονέµονται σε µεταπτυχιακό επίπεδο είναι τα εξής: Master s Degree: απαιτούνται τουλάχιστον ένα (1) µε δύο (2) έτη σπουδών µετά το πτυχίο καθώς και υποβολή µεταπτυχιακής ή ερευνητικής εργασίας Doctoral Degree: αποτελεί το ανώτατο δίπλωµα που χορηγείται σε πανεπιστήµια και για την απόκτησή του απαιτούνται τουλάχιστον τρία (3) έτη σπουδών, καθώς και σύνταξη και υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

38 Προϋποθέσεις Πτυχίο ελληνικού Α.Ε.Ι. Γνώση της γλώσσας διδασκαλίας που θα φοιτήσει ο υποψήφιος (βλ. προπτυχιακές σπουδές) Αποτελέσµατα του GRE µπορεί να ζητηθούν από τα «ανταγωνιστικά» προγράµµατα σπουδών Αποτελέσµατα GMAT για σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

39 Μεταπτυχιακές Σπουδές Διαδικασία Εισαγωγής Τουλάχιστον έναν (1) χρόνο πριν την ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος ο υποψήφιος απευθύνεται στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Faculty of Graduate Studies) ή απ ευθείας στο τµήµα που τον ενδιαφέρει Οι περισσότερες προθεσµίες υποβολής αιτήσεων λήγουν 6-8 µήνες πριν την έναρξη του προγράµµατος Σε πολλά πανεπιστήµια υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής κατά τη διάρκεια του έτους (Σεπτέµβριος, Ιανουάριος, Μάιος)

40 Τα επίσηµα έγγραφα που προαπαιτούνται (βλ. προϋποθέσεις) τα οποία ο υποψήφιος οφείλει να στείλει στο εκάστοτε ίδρυµα, πρέπει να είναι επίσηµες επικυρωµένες µεταφράσεις στη γλώσσα του ιδρύµατος Ο υποψήφιος ενηµερώνεται για την απόφαση του πανεπιστηµίου τρεις (3) µήνες πριν την έναρξη των σπουδών

41 Το κόστος σπουδών και διαβίωσης διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Το ύψος των διδάκτρων κυµαίνεται από δολάρια Καναδά ( ) ετησίως Μέσος όρος κόστους διαβίωσης είναι περίπου δολάρια Καναδά (5.500 ) Κόστος φοιτητικής εστίας: δολάρια Καναδά ( ) µηνιαίως

42 Ιατρική μέριμνα - Άδεια παραμονής Ιατρική ασφάλιση: υποχρεωτική για κάθε φοιτητή της αλλοδαπής και οι κανονισµοί της διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Το κόστος για ιατρική ασφάλιση ποικίλλει (ενδεικτικά δολάρια Καναδά το µήνα, ) Έλληνες φοιτητές που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στον Καναδά για διάστηµα άνω των τριών (3 ων ) µηνών υποχρεούνται να φροντίσουν για την έκδοση φοιτητικής βίζας

43 Test Όλα τα πανεπιστήµια/κολλέγια απαιτούν από τους σπουδαστές να εξετασθούν σε διάφορα tests, ανάλογα µε το επίπεδο σπουδών και τον κλάδο τους. Τα test αυτά είναι τα ακόλουθα: TOEFL (Test of English as Foreign Language) SAT (Scholastic Aptitude Test) I & II Οι αιτήσεις για τα προαναφερόµενα test υποβάλλονται περίπου δύο (2) µήνες πριν την εξέταση και τα αποτελέσµατα βγαίνουν 6-8 εβδοµάδες µετά τις εξετάσεις. Τα αποτελέσµατα του TOEFL απαιτούνται για τους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές

44 Για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, ανάλογα µε τον τοµέα που τους ενδιαφέρει απαιτούνται επίσης τα εξής tests: TSE (Test of Spoken English) GRE (Graduate Record Examination) GMAT (Graduate Management Admissions Test) για υποψηφίους σε µεταπτυχιακά προγράµµατα διοίκησης επιχειρήσεων Οι εξετάσεις αυτών των tests διεξάγονται στην Αθήνα, στο κέντρο Fullbright/Sylvan. Οι υποψήφιοι µπορούν να προµηθεύονται αιτήσεις από τα γραφεία Fullbright *όλες οι αναλυτικές διευθύνσεις βρίσκονται στην αναλυτική παρουσίαση της εργασίας στο Word

45 Χρήσιμες διευθύνσεις Καναδική Πρεσβεία Καναδικό Κέντρο Σπουδών: Ι.Γενναδίου 4, Αθήνα, Τηλ: , Φαξ: Website- Λίστα πανεπιστηµίων:

46 Σπουδές στην Κύπρο

47 Ανώτατο Εκπαιδευτικό Σύστημα Η τριτοβάθµια εκπαίδευση παρέχεται από το δηµόσιο Πανεπιστήµιο Κύπρου, Ιδιωτικά Πανεπιστήµια, Δηµόσιες Σχολές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Όλα τα Πανεπιστήµια της Κύπρου υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού.

48 Τίτλοι Σπουδών Οι απονεµόµενοι τίτλοι σπουδών από τα Δηµόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήµια, καθώς και από κάποιες Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης είναι: Πτυχίο (Bachelor): Συνήθως µετά τη συµπλήρωση κύκλου σπουδών 4 ετών. Μεταπτυχιακό (Master): Μετά από ολοκλήρωση κύκλου σπουδών 1 ή 2 ετών µετά την απόκτηση του πρώτου τίτλου. Διδακτορικό (PhD): Απαιτεί τουλάχιστον 3 χρόνια περαιτέρω σπουδών µετά την απόκτηση του Master.

49 Τίτλοι Σπουδών Οι απονεµόµενοι τίτλοι από τις Δηµόσιες Σχολές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης δεν επιτρέπουν την εισαγωγή των σπουδαστών τους σε µεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράµµατα. Οι επίσηµες γλώσσες στο Δηµόσιο Πανεπιστήµιο Κύπρου είναι τα ελληνικά και τα τούρκικα, οπότε απαιτείται από τον φοιτητή η καλή γνώση µίας εκ των δύο γλωσσών. Αγγλόφωνα τµήµατα λειτουργούν κυρίως στα Ιδιωτικά Πανεπιστήµια, αλλά και σε κάποια δηµοσίου δικαίου, προσφέροντας σπουδές σε αρκετές ειδικότητες.

50 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ο τρόπος εισαγωγής των υποψηφίων στα Δηµόσια Πανεπιστήµια και τις Δηµόσιες Σχολές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης γίνεται µε εισαγωγικές εξετάσεις που διοργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου, και για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήµια µε ειδικές εξετάσεις που ορίζονται από το κάθε ίδρυµα ξεχωριστά.

51 Δίδακτρα Κόστος διαβίωσης Τα δίδακτρα κυµαίνονται στα Οι δαπάνες στέγασης ανέρχονται στα το µήνα σε Πανεπιστηµιακή εστία το µήνα σε ιδιωτικό διαµέρισµα Το ελάχιστο συνολικό κόστος διαβίωσης είναι περίπου 800 το µήνα.

52 Πηγές πληροφοριών Βιβλίο: «Οδηγός Μεταλυκειακών Σπουδών»

53

54 Εκπαιδευτικο συστημα Ρωσιας Ένα από τα πιο αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά συστήµατα παγκοσµίως. Ανήκει στις χώρες µε το υψηλότερο ποσοστό εκπαιδευµένων πολιτών (99.7% επί του συνόλου του πληθυσµού) Η υποχρεωτική εκπαίδευση έχει καθιερωθεί να διαρκεί 11 έτη Μετά τη βασική εκπαίδευση παρέχεται τριτοβάθµια εκπαίδευση Τα ακαδηµαϊκά εκπαιδευτήρια χωρίζονται σε πανεπιστήµια και σε ινστιτούτα. Τα τελευταία περιλαµβάνουν πολυτεχνικές σχολές και σχολές καλών τεχνών και η πλειοψηφία τους βρίσκεται στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη. Η ιατρική εκπαίδευση, αν και ξεκίνησε να διδάσκεται εντός των πανεπιστηµίων, αποµονώθηκε και διδάσκεται αυτόνοµα Οι νοµικές σπουδές λαµβάνουν χώρα σε πανεπιστήµια αλλά και ακαδηµίες

55 Η επιλογή µαθηµάτων στις σχολές καθώς και η επιλογή κατευθύνσεων (αν υπάρχουν) ορίζεται µε την εγγραφή των µαθητών. Το 2003, η Ρωσσία συνυπέγραψε τη Διακήρυξη της Μπολόνια, η οποία προέβλεπε την αντικατάσταση του παραδοσίακου µοντέλου της πενταετούς τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε το διαχωρισµό της σε πτυχιακό (bachelor) και µεταπτυχιακό (master) επίπεδο, διάρκειας τεσσάρων και δύο ετών αντίστοιχα. Η αλλαγή αυτή αφήνει αδιάφορη την αγορά εργασίας και ο τίτλος θεωρείται απόλυτα τυπικός. Οι περισσότεροι εργοδότες απαιτούν µεταπτυχιακό για να προσλάβουν υποψηφίους, το Bachelor δε θα αναγνωρίζεται ως ένδειξη επαρκούς εκπαίδευσης

56 Λόγοι επιλογής της Ρωσίας ως χώρα σπουδών Η Ρωσία ανήκει στο διεθνή πολιτικό οργανισµό BRICKS Χαµηλή φορολογία εύκολη διαβίωση Η Ρωσία είναι µέλος στο European Higher Education Area υιοθέτηση δυτικών διδακτικών τρόπων Αντίλογος: Διαµάχη µε τη Δύση λόγω της Ουκρανίας και ελλιπής πρόνοια για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

57 Τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για να σπουδάσει στη Ρωσία; Πρέπει να γνωρίζει για: Την είσοδο στη χώρα και τις απαιτήσεις κάρτας Visa Το κόστος σπουδών

58 Είσοδος στη χώρα και απαιτήσεις κάρτας Visa Τα έγγραφα για την έκδοση κάρτας Visa θα απασχολήσουν το πανεπιστήµιο µετά την αποδοχή του µαθητή Η παραπάνω διαδικασία διαρκεί κατά µέσο όρο 3 µήνες Η αρχική κάρτα Visa έχει διάρκεια τριών (3) µηνών Ενδέχεται ν απαιτηθεί τεστ AIDS µε αρνητική ένδειξη

59 Κόστος Σπουδών Το κόστος για τα περισσότερα προγράµµατα σπουδών κυµαίνεται από 3500 έως 6500 Ευρώ Οι περισσότεροι φοιτητές προτιµούν τη διαµονή σε εστίες παρεχόµενες από τα πανεπιστήµια.

60 Τα καλύτερα πανεπιστήμια(με τη σειρά που εμφανίζονται στη λίστα QS University Rankings 2014/15) Lomonosov Moscow State University Saint-Petersburg State University Novosibirsk State University Bauman Moscow State Technical University Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University) St. Petersburg State Politecnical University National Research University Higher School of Economics (HSE) Moscow Institute of Physics and Technology State University Tomsk State University National Research Nuclear University (MEPHI)

61 Business Schools Α τάξεως Β τάξεως St. Petersburg State University The Graduate School of Management (GSOM) of St. Petersburg State University is named the best business school in Russia according to the EDUNIVERSAL 2008 Ranking. Lomonosov Moscow State University It is one of the oldest Russian institutions of higher education. The university has been placed in the global top 200 by THE-QS World University Rankings. Finance Academy under the Government of RF Graduate School of Business Administration (GSBA) Moscow State University. Institute of Business Studies Moscow Kaliningrad International Business Institute (KIBI) Plekhanov Russian Academy of Economics Stockholm School of Economics in Russia Skolkovo Moscow School of Management The State University of Management State University - Higher School of Economics The Academy of National Economy under the Government of the Russian Federation

62 Top Medical Schools Moscow Medical Academy (MMA) Doctor of Medicine Master of Pharmacy Doctor of Stomatology Moscow State University of Medicine and Dentistry (MSUMD) Dentistry General Medicine Further training of dentists Postgraduate education Nursery Russian State Medical University (RSMU) Medical faculty Pediatric faculty Bio-medical faculty

63 St Petersburg State I.P. Pavlov Medical University Scientific Research Institute of Cardio-Vascular Pathology Scientific Research Institute of Pulmonology Scientific Research Institute of Nephrology Scientific Research Institute of Pharmacology Scientific Research Institute of Bone Marrow Transplantation Siberian State Medical University

64 Χρήσιμες ιστοσελίδες & Πανεπιστήμια Tomsk State University National Research Nuclear University (MEPHI) Bauman Moscow State Technical University Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University) National Research University Higher School of Economics (HSE) Moscow Institute of Physics and Technology State University Lomonosov Moscow State University Saint-Petersburg State University Novosibirsk State University

65 Ιαπωνία

66 ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η Ιαπωνία είναι µια µοντέρνα χώρα πλούσια σε ιστορία και παράδοση. Συνδυάζει εξαιρετικά τη Δύση µε την Ανατολή, το παλιό και το νέο. Στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου οι τέχνες ανθούν όπως ακριβώς η τεχνολογία και η οικονοµία. Αυτό το πλούσιο σε ερεθίσµατα περιβάλλον συµβάλλει στην ολοκληρωµένη εκπαίδευση όσων το επιλέγουν για να πραγµατοποιήσουν τις σπουδές τους. Τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα της Ιαπωνίας προσφέρουν προγράµµατα υψηλών προδιαγραφών. Γι αυτό τα προτιµούν περί τους 150,000 χιλιάδες ξένοι φοιτητές παγκοσµίως.

67 1) Τα Κολέγια της Τεχνολογίας προσφέρουν πενταετή προγράµµατα εκπαίδευσης σε τοµείς όπως τη µηχανική και τη ναυπηγική προσφέροντας ταυτόχρονα πρακτική και θεωρητική γνώση. Τα δύο τελευταία έτη µπορούν να οδηγήσου σε πτυχίο ισάξιο των πανεπιστηµίων. Στο σύνολό τους τα ιδρύµατα αυτά είναι 60 περίπου. 2) Οι Επαγγελµατικές Σχολές ανήκουν στη µεταλυκειακή εκπαίδευση. Προσφέρουν στους σπουδαστές τεχνογνωσία και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Οι τοµείς που προσφέρονται είναι η ιατρική περίθαλψη, η τεχνολογία, ο πολιτισµός, η διατροφή, η µόδα, η γεωργία, η διακοσµητική, και ο κινηµατογράφος. Τα ιδρύµατα αυτά είναι 2,904 στον αριθµό και η διάρκεια σπουδών είναι δύο έτη. 3) Στα Junior Colleges η φοίτηση διαρκεί 2 µε 3 χρόνια µε έµφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Αριθµούνται γύρω στα 395, ενώ το 1/3 αφορούν τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήµες.

68 4) Τα Πανεπιστήµια στην Ιαπωνία αριθµούνται στα 778. Η διάρκεια των προπτυχιακών προγραµµάτων είναι τέσσερα χρόνια, εκτός από την ιατρική, τη φαρµακευτική και την κτηνιατρική επιστήµη, που διαρκούν 6 χρόνια. Το 35,8% των φοιτητών στα πανεπιστήµια, φοιτούν σε τµήµατα των κοινωνικών επιστηµών. Ακολουθούν οι τοµείς της µηχανικής και των ανθρωπιστικών επιστηµών. 5) Τα Graduate Schools προσφέρουν µεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράµµατα, µε διάρκεια φοίτησης δύο ή τρία χρόνια. Αυτά τα προγράµµατα προσφέρονται σε 616 ιδρύµατα σε όλη τη χώρα. Για την εισαγωγή στα προγράµµατα αυτά, απαραίτητη κρίνεται η αποφοίτηση από πανεπιστήµιο ή από σχολές που προσφέρουν αντίστοιχο πτυχίο.

69 Τα περισσότερα τµήµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αρχίζουν τα µαθήµατά τους τον Μάρτιο ή Απρίλιο κάθε χρόνο. Το ακαδηµαϊκό έτος έχει 2 εξάµηνα, από Απρίλιο µέχρι Σεπτέµβριο και από Οκτώβριο µέχρι Μάρτιο. Οι διαλέξεις στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα δίνονται στα ιαπωνικά, γι αυτό η άριστη γνώση της γλώσσας θεωρείται απαραίτητη. Η προετοιµασία αυτή εάν γίνει στην Ιαπωνία διαρκεί ένα µε δύο χρόνια. Τα µαθήµατα παραδίδονται από ιδιωτικά φροντιστήρια, πανεπιστήµια, junior colleges και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Στην συνέχεια ακολουθούν εξετάσεις για την ιαπωνική γλώσσα και εξετάσεις σχετικές µε το πεδίο σπουδών που έχει επιλεχθεί από τον ενδιαφερόµενο.

70 , Τα έξοδα διαβίωσης εξαρτιούνται από την πόλη διαµονής. Ο µέσος όρος χρηµάτων που χρειάζεται κάποιος φοιτητής, συµπεριλαµβοµένων διδάκτρων, ενοικίου, λογαριασµών, σίτισης, διασκέδασης, ασφάλισης είναι 1250 ευρώ µηνιαίως. Τα δίδακτρα διαφοροποιούνται ανάλογα το ίδρυµα και το πρόγραµµα και ξεκινούν από ευρώ τον χρόνο. Απαραίτητη για την διαµονή σας στην Ιαπωνία είναι η έκδοση visa.

71 Υποτροφίες Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ) σε Έλληνες ερευνητές που επιθυµούν να συνεχίσουν µεταπτυχιακές σπουδές στην Ιαπωνία, για µια περίοδο ενάµισι ή δύο ετών ξεκινώντας τον Απρίλιο ή τον Οκτώβριο

72 Έκδοση visa Η έκδοση visa στην Ιαπωνία δεν απαιτείται για παραµονή µικρότερη τριών µηνων. Σε διαφορετική περίπτωση ο αιτών οφείλει να καταβάλει ένα ποσό το οποίο εξαρτάται από τις απαιτήσεις Ο αιτών υποχρεούται να φέρει έγκυρο διαβατήριο.

73 Top 10 Ακαδημαϊκά ιδρύματα University of Tokyo Kyoto University Osaka University Tokyo Institute of Technology Tohoku UniversityKeio University Kyushu University Nagoya University Hokkaido University Tsukuba University

74 ΣΧΟΛΙΑ-ΚΡΙΣΕΙΣ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Για τον Έλληνα φοιτητή τα µαθήµατα παρουσιάζουν τροµερό ενδιαφέρον αλλά και ανάλογη δυσκολία. Ο χώρος της ανατολικής Ασίας παραµένει άγνωστος για το µέσο Έλληνα. Φυσικά το µεγαλύτερο εµπόδιο για τον Έλληνα που θέλει να πραγµατοποιήσει σπουδές στην Ιαπωνία παραµένει η γλώσσα. Η ιαπωνική γλώσσα φαντάζει υπερβολικά δύσκολη, κυρίως λόγο του γεγονότος ότι διαφέρει ριζικά στη γραφή, το λεξιλόγιο και τον τρόπο έκφρασης. Η χρήση του υπολογιστή καθιστά δυνατή τη συγγραφή κειµένου στα ιαπωνικά, αρκετά εύκολα και γρήγορα. Υπάρχουν πολλά βοηθήµατα για την εκµάθηση της ιαπωνικής γλώσσας. Το πιο σπουδαίο είναι η εκτεταµένη χρήση φορητών ηλεκτρονικών λεξικών, ακόµα και από τους ίδιους τους Ιάπωνες.

75

76 Νορβηγία- Eκπαιδευτικό Η πανεπιστηµιακή σύστημα εκπαίδευση στη Νορβηγία, δηµόσια και ιδιωτική, περιλαµβάνει 4 Πανεπιστήµια, 6 Ειδικευµένα Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα, 26 Περιφερειακά Πανεπιστηµιακά Κολέγια, 2 Εθνικά Πανεπιστηµιακά Κολέγια των Τεχνών και 29 Ιδιωτικά Ινστιτούτα. Στην κατηγορία ανώτατης εκπαίδευσης περιλαµβάνεται επίσης το Περιφερειακό Σύστηµα Κολεγίων. Τα περιφερειακά πανεπιστηµιακά κολέγια υποβοηθούν τα πανεπιστήµια αναλαµβάνοντας την ευθύνη ορισµένων βασικών µαθηµάτων σε ορισµένους τοµείς σπουδών. Συνήθως είναι δυνατή η απόκτηση πτυχίου βασικών σπουδών µέσω συνδυασµού εκπαιδευτικών προγραµµάτων περιφερειακού κολεγίου και προγραµµάτων πανεπιστηµίου. Όλα τα Πανεπιστήµια και τα περισσότερα Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα προσφέρουν προγράµµατα πτυχιακών σπουδών στην αγγλική γλώσσα για τους ξένους φοιτητές. Στους ακόλουθους τοµείς µπορούν να φοιτήσουν οι ξένοι φοιτητές: α) ναυτιλιακές επιστήµες β) τεχνολογία πληροφοριώνεπικοινωνιών γ) ανθρωπιστικές επιστήµες δ) δηµόσια υγεία ε)διεθνές ναυτιλιακό δίκαιο στ) νοµικές σπουδές.

77 Τίτλοι Το Hogskolekandidat (δίπλωµα κολεγίου) δίνεται µε την ολοκλήρωση σπουδών δύο χρόνων. Αυτό το δίπλωµα είναι απαραίτητο για να συνεχίσει κανείς στην απόκτηση πτυχίου Bachelor (βασικό πτυχίο σπουδών). Ο τίτλος αυτός δίνεται από τα Περιφερειακά Κολέγια και αρκετά Ιδιωτικά Ινστιτούτα. Το Bachelor degree (βασικό πτυχίο σπουδών) απονέµεται από όλα τα Πανεπιστήµια, από τα Ειδικευµένα Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα, τα Πανεπιστηµιακά Κολέγια. Τα Εθνικά Πανεπιστηµιακά Κολέγια των Τεχνών δίνουν το αντίστοιχο πτυχίο µε την ολοκλήρωση τεσσάρων ετών σπουδές. Η απόκτησή του γίνεται µε την ολοκλήρωση σπουδών διάρκειας 3 χρόνων. Το Master degree (µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών) απονέµεται από τα Κρατικά Πανεπιστήµια, τα Ειδικευµένα Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα, αρκετά Πανεπιστηµιακά Κολέγια και ορισµένα Ιδιωτικά Ινστιτούτα. Ο κύκλος σπουδών διαρκεί 1½ - 2 χρόνια και ένα µέρος τους περιλαµβάνει ερευνητική εργασία. Σε αρκετά ιδρύµατα τα µαθήµατα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα. Το Professional oriented degree απονέµεται από τα Περιφερειακά Ινστιτούτα και ορισµένα Ιδιωτικά. Οι σπουδές διαρκούν 4-6 χρόνια και οδηγούν σε επαγγελµατικά προσόντα σε ένα συγκεκριµένο επαγγελµατικό φορέα. Το Doctorat degree (PhD/διδακτορικός τίτλος σπουδών) µπορεί να τον αποκτήσει κανείς µετά από 3 χρόνια σπουδές αφού έχει ολοκληρώσει σπουδές επιπέδου Master ή ένα πρόγραµµα σπουδών ειδίκευσης (professional degree/programme). Αφορά κυρίως ερευνητικά προγράµµατα από όλα τα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και ορισµένα Περιφερειακά Κολέγια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα.

78 Ακαδηµαϊκό έτος: Προυποθέσεις Το ακαδηµαϊκό έτος σπουδών ξεκινά από το δεύτερο 15/µερο του Αυγούστου και ολοκληρώνεται στο πρώτο 15/µερο του Μαΐου και έχει διάρκεια 10 µηνών. Χωρίζεται σε δύο εξάµηνα το πρώτο από µέσα Αυγούστου ως το τέλος Νοεµβρίου και το δεύτερο από µέσα Ιανουαρίου ως µέσα Μαΐου. Προϋποθέσεις εισαγωγής: Οι αιτήσεις εισαγωγής πρέπει να υποβάλλονται κατευθείαν στο πανεπιστηµιακό ίδρυµα. Η κυριότερη προϋπόθεση εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση είναι το απολυτήριο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης το οποίο παρέχει δικαίωµα εισαγωγής σε κάθε ίδρυµα. Επειδή υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των φοιτητών στα περισσότερα προγράµµατα σπουδών ο ανταγωνισµός είναι µεγάλος και η εισαγωγή τους γίνεται βάσει των βαθµών. Σε ορισµένες περιπτώσεις ο υποψήφιος φοιτητής συµµετέχει σε ειδικές εξετάσεις για να παρακολουθήσει βασικές πτυχιακές σπουδές. Η επαγγελµατική εµπειρία συνυπολογίζεται ως προσόν για την εισαγωγή σε ένα πρόγραµµα σπουδών. Οι υποψήφιοι φοιτητές εκτός από τα κράτη µέλη της Ε.Ε. που επιθυµούν να παρακολουθήσουν βασικές πτυχιακές σπουδές θα πρέπει να έχουν ένα χρόνο επιτυχής πανεπιστηµιακή φοίτηση στη χώρα προέλευσής τους. Η γνώση της νορβηγικής γλώσσας είναι απαραίτητη για τη φοίτηση στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Σε αρκετά περιφερειακά πανεπιστηµιακά κολέγια πραγµατοποιούνται προγράµµατα εκµάθησης γλώσσας διάρκειας 1 χρόνου. Αρκετά προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα.

79 Δίδακτρα: Κόστος Οι δαπάνες της ανώτατης εκπαίδευσης καλύπτονται από κράτος και οι σπουδές είναι δωρεάν. Υπάρχουν επίσης ορισµένα Ιδιωτικά Κολέγια τα οποία χρεώνουν δίδακτρα, ιδιαίτερα στις επιστήµες οικονοµικής και τεχνικής κατεύθυνσης. Κόστος διαµονής: Τα προσωπικά έξοδα κάθε φοιτητή είναι αρκετά δύσκολο να υπολογισθούν διότι εξαρτώνται από τον τρόπο διαµονής του. Στη Νορβηγία υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός δωµατίων στις φοιτητικές εστίες για τους ξένους φοιτητές. Μπορούν να νοικιάσουν διαµέρισµα δύο ή τρεις φοιτητές µαζί, για να µοιρασθούν τα έξοδα. Το κόστος ζωής δεν είναι υψηλό στη Νορβηγία, εάν είναι µετρηµένα τα έξοδα του φοιτητή. Χρηµατοδοτήσεις-υποτροφίες: Το Norad Fellowship πρόγραµµα εξασφαλίζει υποτροφίες για φοιτητές από άλλα κράτη για σπουδές µεταπτυχιακού επιπέδου. Κάθε χρόνο τα Πανεπιστήµια και τα Πανεπιστηµιακά Κολέγια στη Νορβηγία παρέχουν υποτροφίες για τους σπουδαστές από ξένες χώρες σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα ( quota programs ). Για να µάθει κανείς ποια πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και ποια προγράµµατα σπουδών περιλαµβάνει πρέπει να επικοινωνήσει µε τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Τα προγράµµατα περιλαµβάνουν σπουδές µεταπτυχιακού, διδακτορικού επιπέδου και professional degree.

80 Χρήσιμες πληροφορίες Υπηρεσίες για φοιτητές: Norwegian Council for Higher Education: NOKUT-Norwegian Agency for Quality Assurance in Education: Research Council of Norway: Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Ελλάδα:

81 Σουηδία- Σχολικό έτος Το σχολικό έτος αρχίζει τον Αύγουστο και τελειώνει τον Ιούνιο και χωρίζεται σε δύο περιόδους. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες ποικίλλουν από έτος σε έτος και από κοινότητα σε κοινότητα Το υψηλό επίπεδο των πανεπιστηµίων, η δωρεάν φοίτηση, ο περιορισµένος αριθµός εισακτέων φοιτητών και η πολύπλοκη διαδικασία υποβολής αιτήσεων κάνουν τα πανεπιστήµια Σουηδίας και Δανίας µια επιθυµητή, αλλά όχι εύκολα πραγµατοποιήσιµη επιλογή. Εκµεταλλευτείτε έγκαιρα τις επαγγελµατικές µας ακαδηµαϊκές υπηρεσίες και τις συνεργασίες µας µε τα Πανεπιστήµια προκειµένου να εξασφαλίσετε την εισαγωγή σας.

ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ BTS: Brevet de technicien supérieur (Higher Technician Certificate)

ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ BTS: Brevet de technicien supérieur (Higher Technician Certificate) ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Εκπαιδευτικό σύστηµα: Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία περιλαµβάνει ένα πλήθος εκπαιδευτικών ιδρυµάτων όπου η οργάνωσή τους και οι ισχύουσες διαδικασίες πρόσβασης ποικίλουν ανάλογα µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Το 2012 το Ίδρυµα Fulbright συμπληρώνει 64 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. 2η έκδοση Καλοκαίρι 2012

Το 2012 το Ίδρυµα Fulbright συμπληρώνει 64 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. 2η έκδοση Καλοκαίρι 2012 Το Fulbright, είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραµµα υποτροφιών στον κόσµο και λειτουργεί σε περισσότερες από 155 χώρες. Το Ίδρυµα Fulbright στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1948 (το πρώτο στην Ευρώπη και το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 115 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΟΙ ΜΑΛΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυστρία Βέλγιο Γαλλία Γερμανία

Αυστρία Βέλγιο Γαλλία Γερμανία Αυστρία Στη Βιέννη:Vienna University of Economics and business Administration-Wirtschafts Universitat (http://www.wuwien.ac.at), για σπουδές στην οικονομία και στις επιχειρήσεις. Εκτός Βιέννης είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Οµάδα εργασίας: Οικονοµοπούλου Αποστολία ΠΜ Παντελίδης Κωνσταντίνος ΠΜ Παραθυρά Χριστίνα ΑΤΜ Πέιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/de/10794.htm ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης (Ε Μ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΜΕΡΙΔΑ «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό» Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία Το Γαλλικό σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές από το αντίστοιχο Ελληνικό και βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις πανεπιστηµιακές σπουδές και

Διαβάστε περισσότερα

All about Life and Study in Germany. Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία. 15 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις

All about Life and Study in Germany. Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία. 15 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις All about Life and Study in Germany Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία 15 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις Περιεχόμενα 3 Περιεχόμενα Γιατί σπουδές στη Γερμανία; 04 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑΚΗΣ ΒΟΪΛΑΣ Λειτουργός του Σπιτιού της Κύπρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Tηλ.: 210 37 34 934 E-m: spiticy@otenet.gr 1 H εκπαιδευτική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία

Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία 15 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις Πληροφορίες έκδοσης: Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών c/o Goethe-Institut Athen Ομήρου 14-16, 10672 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Albert Einstein Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΑΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ Δείτε τί κρύβεί το εξώφύλλο & κατεβαστε εκδοσείσ τού ΠανεΠίστήμίού στο κίνήτο σασ Κατεβάστε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2008-2013) (4ετής) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2008-2013) (4ετής) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση real #1studies ΕΚΔΟΣΗ KYΡΙΑΚΗ 30.8.2009 Νέος χάρτης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ισότιμα τα πτυχία των Κολεγίων που συνεργάζονται με ξένα Πανεπιστήμια Το Διάταγμα του υπουργείου Παιδείας για τα επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι Σωστές

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από την Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 5 Γενικές Πληροφορίες 8 Οι μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαµίας 2008 Σύνταξη οδηγού: ρ. Νικόλαος Στριµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, Τµήµα Φυσικοθεραπείας 2 Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα