Toixos ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγίες Χρήσεως

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Toixos ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγίες Χρήσεως"

Transcript

1 Toixos ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγίες Χρήσεως

2 2 Μultisoft Multisoft Γ Σεπτεµβρίου 120 Αθήνα Τηλ. (210) URL:http://www.multisoft.gr

3 Τοίχος Αντιστήριξης 3 1. Γενικές Οδηγίες 1.1. Eγκατάσταση προγράµµατος Τοποθετείτε το CD στο CD-Rom, και τρέχετε το αρχείο SETUP από το folder Τoixos που βρίσκεται στο CD-rom. Η διαδικασία εγγραφής είναι αυτόµατη, ζητώντας από εσάς µόνο να επικυρώσετε το directory το οποίο θα δηµιουργηθεί (C:\ΤΟIΧΟS). Στο τέλος δίνετε Finish και έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Στη κεντρική οθόνη των Windows έχει σχηµατιστεί ένα εικονίδιο µε τίτλο Toixos. Για να τρέξετε το πρόγραµµα για πρώτη φορά κάνετε διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο Toixos (ή µονό κλικ και µετά Enter). Το πρόγραµµα βγάζει ένα παράθυρο διαλόγου που ζητάει τον αριθµό Hasp, όπου και πληκτρολογείτε τον αριθµό που γράφει το HASP (κλειδί προστασίας που µπαίνει στην παράλληλη θύρα ή στη θύρα usb). Το Hasp πρέπει να είναι τοποθετηµένο κάθε φορά που τρέχετε το πρόγραµµα. 1.2 Aρχή Για να "τρέχετε" κάθε φορά το πρόγραµµα κάνετε διπλό κλικ µε το αριστ. πλήκτρο του mouse πάνω στο εικονίδιο TOIXOS2007 (ή µονό κλικ και µετά Enter). Στο κεντρικό µέρος της οθόνης εµφανίζεται το παράθυρο ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Στο κάτω µέρος του παραθύρου το πρόγραµµα ζητάει να δοθεί το Όνοµα Μελέτης, εφόσον πρόκειται για νέα µελέτη. Στην περίπτωσή µας δίνουµε το όνοµα TΟΙΧΟS. Στη συνέχεια επιλέγουµε Open (όπου αναφερόµαστε σε επιλογή σηµαίνει ότι κάνουµε κλικ µε το αριστερό πλήκτρο του mouse) και µπαίνουµε στη µελέτη. Αν υπάρχει ήδη µία µελέτη επιλέγουµε µε το mouse το όνοµά της κι αυτό γράφεται αυτόµατα στη θέση Ονοµα Μελέτης, και στη συνέχεια επιλέγουµε Open 1.3 Αρχεία προγράµµατος Το πρόγραµµα σε κάθε υποκατάλογο µελέτης δηµιουργεί τα ακόλουθα αρχεία: f-te : αρχείο τεχνικής έκθεσης ftx.dat : αρχείο αποθήκευσης δεδοµένων f.dft : αρχείο αποθήκευσης σταθερών f.res : αρχείο καθορισµού του format εκτυπώσεων f.apo :αρχείο αποθήκευσης αποτελεσµάτων σε µορφή ASCII. Είναι δυνατό να αναγνωσθεί και να τροποποιηθεί από οποιονδήποτε κειµενογράφο f.dxf : αρχείο format τύπου dxf

4 4 Μultisoft 1.4 Kεντρική οθόνη µελέτης Η ανώτατη γραµµή ονοµάζεται γραµµή των pull down menus. Στην κεντρική οθόνη µελέτης εµφανίζονται οι παρακάτω επιλογές στη γραµµή pull down menus : ΑΡΧΕΙΑ, ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στη γραµµή εντολών εµφανίζονται οι συντεταγµένες x και y αντίστοιχα του σταυρονήµατος του mouse (Μετακινώντας το mouse οι τιµές x, y παρακολουθούν την αλλαγή των συντεταγµένων) και το όνοµα της µελέτης που φορτώθηκε. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης των pull down menus Για να ανοίξετε τα pull down menu, µετακινείτε το mouse (σταυρόνηµα) στην γραµµή των pull down menu (όπου µετατρέπεται σε βέλος) και πατάτε το αριστερό πλήκτρο του mouse. Μετακινείτε το βέλος του mouse στην επιλογή που θέλετε και πατάτε το αριστερό πλήκτρο του mouse.

5 Τοίχος Αντιστήριξης Επιγραµµατική παρουσίαση των επιλογών της γραµµής των pull down menus ΑΡΧΕΙΑ Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής µελέτης, µεταφοράς µελέτης από δισκέττα ή αποθήκευσης σε δισκέττα (σε µορφή αρχείου zip), αποθήκευσης στο σκληρό δίσκο και εξόδου από το πρόγραµµα στο λειτουργικό σύστηµα του υπολογιστή. Στο ίδιο pull down menu γίνεται επίσης, ο καθορισµός των σταθερών που ρυθµίζουν την εκτύπωση των αποτελεσµάτων αλλά και των παραµέτρων σχεδιασµού που αφορούν τα υλικά κατατασκευής, το έδαφος θεµελίωσης και των σεισµικών δράσεων. ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Γίνεται αναλυτική εισαγωγή όλων των απαιτούµενων στοιχείων για την ακριβή περιγραφή της γεωµετρίας και των φορτίσεων του τοίχου αντιστήριξης. ΣΧΕ ΙΑΣΗ Παρέχονται δυνατότητες σχεδίασης (εστίασης, µεγένθυνσης και σµίκρυνσης της οθόνης, επιλεκτικής παρουσίασης των διαφόρων στοιχείων στην οθόνη) καθώς και η δυνατότητα επιλογής χρωµάτων από το χρήστη για τη δηµιουργία προσωπικού γραφικού περιβάλλοντος. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στο pull down menu της επιλογής αυτής πραγµατοποιείται η επίλυση και διαστασιολόγηση του εξεταζόµενου τοίχου αντιστήριξης. Είναι ακόµη, δυνατή η εµφάνιση των αποτελεσµάτων στην οθόνη, η εκτύπωσή τους σε εκτυπωτή (printer) και σχεδιογράφο (plotter), και η παραγωγή αρχείων τύπου dxf, για περεταίρω επεξεργασία του σχεδίου σε περιβάλλον AUTOCAD ή οποιουδήποτε άλλου CAD προγράµµατος διαθέτει αντίστοιχη δυνατότητα.

6 6 Μultisoft 2. Aρχεία Επιλογή Μελέτης Με την επιλογή αυτή εµφανίζονται οι υπάρχουσες µελέτες. Κάνοντας αριστερό κλικ πάνω στο όνοµα που θέλετε εκλέγετε υπάρχουσα µελέτη. ΟΝΟΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ίνετε ένα όνοµα για τη νέα µελέτη. Στη συνέχεια επιλέγετε Open. ιαγραφή ιαγράφετε υπάρχουσα µελέτη. Εµφανίζεται το παράθυρο ιαλέγοντας Επιλογή βρίσκετε την µελέτη που θα διαγράψετε και στη συνέχεια επιλέγετε ιαγραφή Αποθήκευση Aποθηκεύετε τη µελέτη συµπιεσµένη. Εµφανίζεται το παράθυρο : Με την επάνω Επιλογή βρίσκετε τη µελέτη που θα µεταφέρετε. Με την κάτω Επιλογή καθορίζετε τη θέση στην οποία θα γίνει η συµπίεση και αντιγραφή της µελέτης. Με την επιλογή Zip γίνεται ταυτόχρονα η συµπίεση και η αντιγραφή µε την ονοµασία : NAME.ZIP (NAME - όνοµα αρχείου). Στο σχήµα επιλέχτηκε για µεταφορά η µελέτη TOIXOS. Θα δηµιουργηθεί το αρχείο TOIXOS.ZIP. Αποθήκευση ως Aποθηκεύετε τη µελέτη µε άλλο όνοµα, δηλ. δηµιουργείτε αντίγραφό της.

7 Τοίχος Αντιστήριξης 7 Eπαναφορά από αρχείο Επαναφέρετε τη µελέτη από αρχείο συµπιεσµένης µορφής *.zip (όχι *.rar, το οποίο πρέπει ο χρήστης µέσα από τα Windows να το αποσυµπιέσει. Εµφανίζεται το παράθυρο : Με την επάνω Επιλογή δίνετε τη θέση από την οποία θα γίνει η µεταφορά. Με την κάτω Επιλογή καθορίζετε τη θέση στην οποία θα γίνει η αποσυµπίεση ίνετε το όνοµα µε το οποίο θα γίνει η µεταφορά.

8 8 Μultisoft 3. Σταθερές Εµφανίζεται παράθυρο µε διάφορες επιλογές που αφορούν την επίλυση (σεισµικές παραµέτρους) και διαστασιολόγηση του τοίχου (οπλισµούς, επικαλύψεις, κλπ). Τοποθετώντας το δείκτη του mouse πάνω σε κάποιο κελί (ακριβώς πάνω στο calculator) εµφανίζεται παράθυρο help µε επεξήγηση σχετικά µε την παράµετρο του κελιού. Πατώντας το αριστερό πλήκτρο του mouse πάνω σε οποιαδήποτε κελί παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα να αλλάξει οποιαδήποτε παράµετρο. 3.1 Γενικά ίνονται προαιρετικά τα στοιχεία έργου (Όνοµα- Θέση-Εργοδότης-Μελετητής), τα οποία θα εµφανίζονται στο τεύχος αποτελεσµάτων. ίνεται υποχρεωτικά ο Αντισεισµικός Κανονισµός µε τον οποίο θα επιλυθεί ο τοίχος. Από default είναι επιλεγµένοι οι ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ. 3.2 Οπλισµοί Υλικά: Σκυρόδεµα - Χάλυβας ίπλα από κάθε επιλεγµένο υλικό (στο κενό τετραγωνάκι) δίνονται οι αντοχές σε MPa, και οι συντελεστές ασφαλείας 1.5 µπετόν fck/γc και 1.15 χάλυβα fyk/γs τοίχων µε αντηρίδες) Min-Max Οπλισµοί Ορίζονται τα ελάχιστα και µέγιστα οπλισµών σε διάµετρο και αποστάσεις για τους οπλισµούς τοίχου (εφελκυόµενος προς την πλευρά γαιών, θλιβόµενος προς την έξω πλευρά), της πλάκας οριζόντιος (απλού τοίχου και πλάκας τοίχου µε αντηρίδες), της πλάκας κατακόρυφος (οπλισµός πλάκας

9 Τοίχος Αντιστήριξης 9 min-max Κύριος Οπλισµός Τοίχου Η πρώτη τιµή καθορίζει την ελάχιστη διάµετρο του χρησιµοποιούµενου οπλισµού. Η δεύτερη τιµή καθορίζει την µέγιστη απόσταση µεταξύ των ράβδων οπλισµού. Κατά α- ντιστοιχία η τρίτη και τέταρτη παράµετρος καθορίζουν τη µέγιστη διαθέσιµη διάµετρο ράβδου κυρίου οπλισµού και την ελάχιστη απόσταση µεταξύ των ράβδων οπλισµού. Ως τιµή default στο σχήµα έχει καθοριστεί ότι ο κύριος οπλισµός τοίχου δεν µπορεί να υπολείπεται του Φ12/20 αλλά ούτε και να υπερβαίνει το Φ22/10. min-max Οριζ.Οπλ.Πλάκας Η παράµετρος αφορά τη διαστασιολόγηση της κατακόρυφης πλάκας (πέτασµα) για την περίπτωση τοίχου αντιστήριξης µε αντηρίδες. Η πρώτη τιµή καθορίζει την ελάχιστη διάµετρο του χρησιµοποιούµενου οπλισµού. Η δεύτερη τιµή καθορίζει την µέγιστη απόσταση µεταξύ των ράβδων οπλισµού. Κατά αντιστοιχία η τρίτη και τέταρτη παράµετρος καθορίζουν τη µέγιστη διαθέσιµη διάµετρο ράβδου οπλισµού και την ελάχιστη απόσταση µεταξύ των ράβδων οπλισµού. Οι παραπάνω τιµές αφορούν τον οριζόντιο οπλισµό είτε στο άνοιγµα της πλάκας (από αντηρίδα σε αντηρίδα) είτε τον οριζόντιο οπλισµό που τοποθετείται στη στήριξη πάνω στην αντηρίδα. Ως τιµή default στο σχήµα έχει καθοριστεί ότι ο οριζόντιος οπλισµός της κατακόρυφης πλάκας δεν µπορεί να υπολείπεται του Φ8/20 αλλά ούτε και να υπερβαίνει το Φ22/10. min -max Κατακ.Οπλ. Πλάκας Η παράµετρος αφορά τη διαστασιολόγηση της κατακόρυφης πλάκας (πέτασµα) για την περίπτωση τοίχου αντιστήριξης µε αντηρίδες. Οι παραπάνω τιµές αφορούν τον κατακόρυφο οπλισµό πού τοποθετείται παράλληλα µε την ωθούµενη πλευρά της πλάκας. Ο κατακόρυφος αυτός οπλισµός αγκυρώνεται στο θεµέλιο του τοίχου και καταλήγει στην κορυφή του πετάσµατος. Η πρώτη τιµή καθορίζει την ελάχιστη διάµετρο του χρησιµοποιού-µενου οπλισµού. Η δεύτερη τιµή καθορίζει την µέγιστη απόσταση µεταξύ των ράβδων οπλισµού. Κατά α- ντιστοιχία η τρίτη και τέταρτη παράµετρος καθορίζουν τη µέγιστη διαθέσιµη διάµετρο ράβδου οπλισµού και την ελάχιστη απόσταση µεταξύ των ράβδων οπλισµού. Ως τιµή default στο σχήµα έχει καθοριστεί ότι ο κατακόρυφος οπλισµός της πλάκας δεν µπορεί να υπολείπεται του Φ8/20 αλλά ούτε και να υπερβαίνει το Φ22/10. Οπλισµός Πεδίλου Εσχάρα οπλισµών πεδίλου τοίχου αντιστήριξης.

10 10 Μultisoft Επικαλύψεις Οπλισµών ίνεται η επικάλυψη σκυροδέµατος των οπλισµών (σε µέτρα), είτε κατευθείαν από τον χρήστη µέσα στα κελιά είτε (προκειµένου για Ευρωκώδικες) πατώντας το πλήκτρο οπότε αναδύεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου: Στο παράθυρο καθορίζονται από τον µελετητή η κατηγορία έκθεσης (περιβάλλοντος) κατά Ευρωκώδικα2, καθώς και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, τα οποία χρησιµοποιούνται στον υπολογισµός της ονοµαστικής επικάλυψης c nom που χρησιµοποιείται για τον τοίχο και το πέδιλό του. Επιλέγουµε συνθήκες περιβάλλοντος έκθεσης εξωτερικού περιβλήµατος από πίνακα 4.1 ΕC2. Με βάση αυτήν την επιλογή υπολογίζονται οι επικαλύψεις δοκών, υποστυλωµάτων και θεµελίων. ιασφάλιση ποιότητας Επιλέγουµε αν υπάρχει διάσφαλιση της ποιότητας σκυροδέµατος. Για συνήθη έργα δεν θα πρέπει να επιλεγεί. ιάρκεια ζωής έργου Για συνήθη έργα επιλέγουµε 50 χρόνια. Πιθανή παρέκληση C dev Υπολογισµός Επικαλύψεων κατά ΕC2 Αν πρόκειται να γίνει ακριβής µέτρηση των επικαλύψεων κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης, τότε µπορούµε να µειώσουµε την τιµή αυτή. Για λόγους ασφαλείας επιλέγουµε 10mm. Τα Πάχη Επικάλυψης ορίζονται στις επόµενες σχέσεις. c nom =c min + c dev (EC2, 4.1) c min = max {c min,b ; c min,dur ; 10 mm} (EC2, 4.2)

11 Τοίχος Αντιστήριξης 11 c nom Ονοµαστική επικάλυψη, απόσταση µεταξύ εξωτερικής επιφάνειας σκυροδέµατος και εξωτ. επιφάνειας ακραίου οπλισµού (π.χ. συνδετήρες) c min,b Ελάχιστη επικάλυψη βάση απαίτησης συνάφειας (Πιν. 4.2) = Φ ράβδων, π.χ. για πλάκες Φ8 ή για υποστυλώµατα Φ10 (συνδετήρες) c min,dur c dev Ελάχιστη επικάλυψη βάσει περιβαλλοντικών συνθηκών, Πιν.4.4Ν Αποκλίσεις, Ανοχές σχεδιασµού επικαλύψεως c dev=10 mm. Θεµελιώσεις: Επί διαµορφωµένου εδάφους (και gross beton): 40mm. Επί αδιαµόρφωτου εδάφους: 75mm. Απαιτήσεις τιµών ελάχιστης επικάλυψης c min,dur από άποψη ανθεκτικότητας σε διάρκεια για χάλυβα οπλισµού (EC2, Πίνακας 4.4Ν) Περιβαλλοντολογική απαίτηση για την c min,dur (mm) Κατηγορία κατασκευής Κατηγορία έκθεσης σύµφωνα µε τον Πίνακα 4.1 (EC2) X0 XC1 XC2/XC3 XC4 XD1/XS1 XD2/XS2 XD3/XS3 S S S S S S Σύµφωνα µε το Εθνικό Προσάρτηµα, η συνιστώµενη κατηγορία κατασκευής είναι η S4 (για χρόνο ζωής σχεδιασµού 50 έτη). Για επικαλύψεις πλακών επιλέγουµε µία κατηγορία µικρότερη, δηλαδή S3. Απλοποίηση υπολογισµού της c nom c nom = c min + 10mm, και c min = max { Φ, c min,dur (Πιν. 4.1), 10mm}, Σε περίπτωση παραθαλάσσιου περιβάλλοντος όµως (ΧS1) που η c min,dur θα είναι 35 mm η c nom αυξάνει σε 45 mm. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

12 12 Μultisoft Ελεγχοι Ο έλεγχος έναντι των οριακών καταστάσεων αστοχίας γίνεται σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους από ΕΚ7 συνδυασµούς δράσεων. Συντελεστές ασφαλείας σε ολίσθηση 1. Για συνδυασµό µόνο µε µόνιµα (G) Για συνδιασµό µόνιµα+κινητά (G+Q) Για συνδυασµό µόνιµα+0.5*κινητά+σεισµό (G+0.5Q+E) 1.2 Συντελεστές ασφαλείας σε ανατροπή 1. Για συνδυασµό µόνο µε µόνιµα (G) Για συνδυασµό µόνιµα+κινητά (G+Q) Για συνδυασµό µόνιµα+0.5*κινητά+σεισµό (G+0,5Q+E) 1.2 Συντελεστές ελέγχου εκκεντρότητας 1. Για συνδυασµό µόνο µε µόνιµα (G) Για συνδυασµό µόνιµα+κινητά (G+Q) Για συνδυασµό µόνιµα+0.5*κινητά+σεισµό (G+0,5Q+E) Συνδυασµοί φορτίσεων

13 Τοίχος Αντιστήριξης 13 ΣΦ: a1*g+b1*q, a2*g+b2*q+c2*e (Συνδυασµoί Φόρτισης) Οι συνδυασµοί φορτίσεων που εξετάζονται τελικά είναι : ΣΦ1: 1.35G Q ΣΦ2: 1.00G Q E όπου G : Μόνιµα φορτία, Q : Κινητά φορτία, E : Σεισµικά φορτία Οριακές καταστάσεις Συνδυασµοί Σκυρόδεµα γc Xάλυβες γs Aστοχίας Βασικοί Τυχηµατικοί Tυχηµατικοί µε σεισµό Λειτουργικότητας Βασικοί Προσαύξηση επιτρεπ. τάσης εδαφους σε σεισµό 1. Για συνδυασµό µόνο µε µόνιµα: σ_εδάφους < σ_επ_εδ 2. Για συνδυασµό µόνιµα+κινητά: σ_εδάφους < σ_επ_εδ 3. Για συνδυασµό µόνιµα+0.5*κινητά+σεισµό: σ_εδάφους < 1.5*σ_επ_εδ

14 14 Μultisoft ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας Η Ελληνική Επικράτεια υποδιαιρείται σε 3 Ζώνες Σεισµικής Επικινδυνότητας Ι,ΙΙ,ΙΙΙ. Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας I II ΙΙΙ α Κατηγορία Εδάφους Οι κατηγορίες εδάφους είναι A, B, C, D, και E, πκαι καθορίζονται από την στρωµατογραφία και τις παραµέτρους που δίνονται στον πίνακα 3.1 του ΕΚ8 (βλ. παρακάτω). Σύµφωνα µε το Εθνικό Προσάρτηµα (3.1.1.(4)) δεν απαιτείται εδαφοτεχνική µελέτη σε κτίρια σπουδαιότητας Ι επί εδάφους κατηγορίας Α, Β, C καθώς και σε κτίρια σπουδαιότητας ΙΙ, ή και µονόροφα σπουδαιότητας ΙΙΙ επί εδάφους κατηγορίας Α ή Β, όπου επιτρέπεται η εκτίµηση της κατηγορίας και της φέρουσας ικανότητας εδάφους µε βάση υπάρχουσα εµπειρία από παρακείµενες κατασκευές, θεµελιωµένες σε όµοιους εδαφικούς σχηµατισµούς. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις απαιτείται εδαφοτεχνική µελέτη. Κατηγορία Εδάφους A Περιγραφή στρωµατογραφίας Βράχος ή άλλος βραχώδης γεωλογικός σχηµατισµός, που περιλαµβάνει το πολύ 5 m ασθενέστερου επιφανειακού υλικού.

15 Τοίχος Αντιστήριξης 15 B Αποθέσεις πολύ πυκνής άµµου, χαλίκων, ή πολύ σκληρής αργίλου, πάχους τουλάχιστον αρκετών δεκάδων µέτρων, που χαρακτηρίζονται από βαθµιαία βελτίωση των µηχανικών ιδιοτήτων µε το βάθος. C D E Βαθιές αποθέσεις πυκνής ή µετρίως πυκνής άµµου, χαλίκων ή σκληρής αργίλου πάχους από δεκάδες έως πολλές εκατοντάδες µέτρων. Αποθέσεις χαλαρών έως µετρίως χαλαρών µη συνεκτικών υλικών (µε ή χωρίς κάποια µαλακά στρώµατα συνεκτικών υλικών), ή κυρίως µαλακά έως µετρίως σκληρά συνεκτικά υλικά. Εδαφική τοµή που αποτελείται από ένα επιφανειακό στρώµα ιλύος µε τιµές vs κατηγορίας C ή D και πάχος που ποικίλλει µεταξύ περίπου 5m και 20m, µε υπόστρωµα από πιο σκληρό υλικό µε vs > 800 m/s. S1 Αποθέσεις που αποτελούνται, ή που περιέχουν ένα στρώµα πάχους τουλάχιστον 10 m µαλακών αργίλων/ιλών µε υψηλό δείκτη πλαστικότητας (PΙ > 40) και υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. S2 Στρώµατα ρευστοποιήσιµων εδαφών, ευαίσθητων αργίλων, ή οποιαδήποτε άλλη εδαφική τοµή που δεν περιλαµβάνεται στους τύπους Α Ε ή S1 Συντελεστής S ανάλογος της κατηγορίας εδάφους: Κατηγορία Εδάφους S A 1,00 B 1,20 C 1,15 D 1,35 E 1,40 Κατηγορίες και Συντελεστές σπουδαιότητας για κτίρια (Πίνακας 4.3) Κατηγορία σπουδαιότητας I Κτίρια Κτίρια δευτερεύουσας σηµασίας για τη δηµόσια ασφάλεια, π.χ. γεωργικά κτίρια, κλπ. Συντελεστής σπουδαιότητας 0.80 II Συνήθη κτίρια, που δεν ανήκουν στις άλλες κατηγορίες III IV Κτίρια των οποίων η σεισµική ασφάλεια είναι σηµαντική, λαµβάνοντας υπόψη τις συνέπειες κατάρρευσης, π.χ. σχολεία, αίθουσες συνάθροισης, πολιτιστικά ιδρύµατα κλπ. Κτίρια των οποίων η ακεραιότητα κατά τη διάρκεια σεισµών είναι ζωτικής σηµασίας για την προστασία των πολιτών, π.χ. νοσοκοµεία, πυροσβεστικοί σταθµοί, σταθµοί παραγωγής ενέργειας, κλπ

16 16 Μultisoft Συντελεστής r Πρόκειται συντελεστή µετακίνησης τοίχου, οι τιµές του οποίου ορίζονται στoν Πίνακα 7.1 του ΕΚ8 (ΕΝ1998-5). Τύπος τοίχου Συντελεστής r Τοίχος µε δυνατότητα ολίσθησης 300α (σε mm) 2.0 Τοίχος µε δυνατότητα ολίσθησης 200α (σε mm) (σύνηθες) 1.5 Τοίχος µε αγκυρώσεις ή αντιστηρίξεις ή εύκαµπτος εδραζόµενος σε πασσάλους ή βράχο 1.0 Συντελεστής ασφάλειας γφ Είναι ο συντελεστής ασφάλειας του γωνίας τριβής του εδάφους, δηλ φ/γφ, καθώς και της γωνίας τριβής εδάφους-τοίχου (δ/γφ), και είναι ίσος µε 1.25 σύµφωνα µε το Εθνικό Προσάρτηµα (παρ του ΕΚ8- ΕΝ1998-5) Oριζόντιος - Κατακόρυφος Σεισµικός Συντελεστής (kh - kv) Ο συντελεστής σεισµικής επαύξησης των οριζόντιων ωθήσεων γαιών σύµφωνα µε την παρ του ΕΝ είναι: Ο οριζόντιος σεισµικός συντελεστής k h = a S / r (στο παράθυρο διαλόγου επιλέχτηκε a=0.24, έδαφος κατηγορίας C, και άρα S=1.15, r =1.50, οπότε kh = 0.25*1.20 / 1.50 = 0.184) Ο κατακόρυφος σεισµικός λαµβάνεται : k v = 0.50 x k h όπου k h : o οριζόντιος σεισµικός συντελεστής Το πρόγραµµα υπολογίζει αυτόµατα τους kh, kv από τα προηγούµενα δεδοµένα a, S, r. Η οριζόντια ώθηση FH του εδάφους πάνω στον τοίχο υπολογίζεται ως (παρ ): FH = 0,5 a S W (4.1) H κατακόρυφη ώθηση FV του εδάφους πάνω στον τοίχο: FV = ±0,5FH (4.2) εφόσον avg/ag > 0,6 Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω σεισµικοί συντελεστές χρησιµοποιούνται για τοίχους αντιστήριξης που διαθέτουν δυνατότητα παραµορφώσεων (εφαρµογή της µεθόδου Mononobe - Okabe) και τροποποιούνται για την περίπτωση κορεσµένων εδαφών σε: k h = k h (γ / γ ) και k v = k v (γ / γ ) όπου k h : o οριζόντιος σεισµικός συντελεστής k v : ο κατακόρυφος σεισµικός συντελεστής γ : µοναδιαίο βάρος του κορεσµένου εδάφους γ : µοναδιαίο βάρος του κορεσµένου εδάφους υπό άνωση

17 Τοίχος Αντιστήριξης 17 ιάφορα Παράµετροι ΕΑΚ Ανηγµένη επιτάχυνση εδάφους α Η Ελληνική Επικράτεια υποδιαιρείται σε 3 Ζώνες Σεισµικής Επικινδυνότητας Ι,ΙΙ,ΙΙΙ Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας I II ΙΙΙ α Συντελεστής Συµπεριφοράς qw Πρόκειται για το µειωτικό συντελεστή συµπεριφοράς qw, οι τιµές του οποίου ορίζονται στην παρ.5.3.α. του EAK. Τύπος τοίχου Συντελεστής qw Τοίχος µε δυνατότητα ολίσθησης 300α (σε mm) 2.0 Τοίχος µε δυνατότητα ολίσθησης 200α (σε mm) (σύνηθες) 1.5 Τοίχος µε αγκυρώσεις ή αντιστηρίξεις ή εύκαµπτος εδραζόµενος σε πασσάλους ή βράχο 1.0

18 18 Μultisoft Οριζόντιος - Κατακόρυφος σεισµικός συντελεστής ah - av Ο οριζόντιος σεισµικός συντελεστής a h ορίζεται ως : a h = a / q w όπου a : η ανηγµένη σεισµική επιτάχυνση και q w : ο µειωτικός συντελεστής συµπεριφοράς Ο κατακόρυφος σεισµικός συντελεστής a v λαµβάνεται : a v = 0.20 x a h όπου a h : o οριζόντιος σεισµικός συντελεστής Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω σεισµικοί συντελεστές χρησιµοποιούνται για τοίχους αντιστήριξης που διαθέτουν δυνατότητα παραµορφώσεων (εφαρµογή της µεθόδου Mononobe - Okabe) και τροποποιούνται για την περίπτωση κορεσµένων σε: a h = a h (γ / γ ) και a v = a v (γ / γ ) όπου a h : o οριζόντιος σεισµικός συντελεστής a v : ο κατακόρυφος σεισµικός συντελεστής γ : µοναδιαίο βάρος του κορεσµένου εδάφους γ : µοναδιαίο βάρος του κορεσµένου εδάφους υπό άνωση Render: µήκος τοίχου Lw, επέκταση εδάφους Ls Πληκτρολογείτε το µήκος Lw του τοίχου σε (m) και της επέκτασης εδάφους Ls που θέλετε να φαίνεται στη φωτορεαλιστική απεικόνιση του τοίχου µε το έδαφος (επιλογή render από το υπο-µενού Σχεδίαση). Οι τιµές αυτές µπορούν να µεταβάλλονται από τον χρήστη ανάλογα µε την εµφάνιση του σχεδίου στην οθόνη (π.χ. αν θέλει µεγαλύτερο µήκος τοίχου ή µικρότερη επιφάνεια εδάφους) Ειδικό βάρος υλικού τοίχου Το ειδικό βάρος του οπλισµένου σκυροδέµατος=25κν/m3. Την τιµή αυτή αλλάζουµε µόνον άν ο τοίχος είναι από κάποιο άλλο υλικό (π.χ. πέτρα), στην περίπτωση που έχουµε τοίχο βαρύτητας. ΣΤΑΘΕΡΕΣ DEFAULT ιαλέγοντας αυτήν την επιλογή οι σταθερές που καθορίσαµε χρησιµοποιούνται ως default και στις επόµενες µελέτες.

19 Τοίχος Αντιστήριξης Στοιχεία τοίχου ιαστάσεις Με την επιλογή αυτή εµφανίζεται το παράθυρο ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, µε την επιλογή του οποίου εµφανίζεται νέο παράθυρο µε τις επιλογές του σχήµατος Η σχεδίαση της γεωµετρίας του τοίχου αντιστήριξης γίνεται αυτόµατα από το πρόγραµµα αµέσως µετά τον καθορισµό των στοιχείων του συγκεκριµένου παραθύρου (σχ.4.1). Σηµειώνεται ότι κάθε φορά που µεταβάλλεται η τιµή κάποιας παραµέτρου, επανασχεδιάζεται αυτόµατα και το σκαρίφηµα του τοίχου αντιστήριξης. Συνολικό ύψος τοίχου Η1 (m) ίνεται το συνολικό ύψος (σε m) του εξεταζόµενου τοίχου αντιστήριξης συµπεριλαµβάνοντας και το πάχους του θεµελίου του. Επιχωµάτωση µπροστά Ηε (m) Η παράµετρος καθορίζει το πάχος (σε m) της επιχωµάτωσης στη θέση των παθητικών ωθήσεων, µετρούµενο από το λαιµό του πεδίλου έως την επιφάνεια της επιχωµάτωσης. Αν η παράµετρος λάβει την τιµή 0, η επιφάνεια της επιχωµάτωσης στο µπροστινό µέρος του τοίχου (όπου αναπτύσσονται οι παθητικές ωθήσεις) θεωρείται προφανώς ότι φτάνει ως το λαιµό του πεδίλου. Πάχος Πεδίλου hπ (m) ίνεται το πάχος (σε m) του θεµελίου του τοίχου αντιστήριξης που είναι κοινό για όλο το µήκος του ( ``φτέρνα`` και ``νύχι`` του θεµελίου). Πάχος Τοίχου στη κορυφή d1 (m) Η παράµετρος καθορίζει το πάχος (σε m) του τοίχου αντιστήριξης µετρούµενο στο υψηλότερο σηµείο του. Στην περίπτωση σχεδιασµού τοίχου αντιστήριξης µε αντηρίδες, η τιµή της παραµέτρου αφορά το πάχος των αντηρίδων στη στέψη τους.

20 20 Μultisoft Πάχος Τοίχου στη βάση d2 (m) Η παράµετρος καθορίζει το πάχος (σε m) του τοίχου αντιστήριξης µετρούµενο στο λαιµό του πεδίλου. Στην περίπτωση τοίχου αντιστήριξης µε αντηρίδες, η τιµή της παραµέτρου αφορά το πάχος των αντηρίδων στη βάση τους. Μήκος µπροστά προβόλου b1 (m) Η παράµετρος καθορίζει το µήκος (σε m) του θεµελίου µετρούµενο από την εξωτερική παρειά του τοίχου αντιστήριξης µέχρι το αριστερό άκρο του πεδίλου στη θέση ανάπτυξης των παθητικών ωθήσεων. Η παράµετρος µπορεί να λάβει και την τιµή 0 για την περί-πτωση έκκεντρου πεδίλου. Μήκος πίσω προβόλου b2 (m) Η παράµετρος καθορίζει το µήκος (σε m) του θεµελίου µετρούµενο από την εσωτερική παρειά του τοίχου αντιστήριξης µέχρι το δεξί άκρο του πεδίλου στη θέση ανάπτυξης των ενεργητικών ωθήσεων. Η παράµετρος µπορεί να λάβει και την τιµή 0. (έκκεντρο πέδιλο) Μήκη προεξοχής τοίχου a1,a2,a3 (m)

21 Τοίχος Αντιστήριξης 21 Σε περίπτωση που θέλουµε να βοηθήσουµε τον τοίχο µε τοπική προεξοχή στην πλευρά του εδάφους (για να µην αυξάνουµε όλο το πέδιλο), δίνουµε τις διαστάσεις της a1, a2, a3. Κεκλιµένα τµήµατα Η περίπτωση αυτή είναι αρκετά συνήθης. Ορίζοντας τις τιµές των Lk2 (πιθανότατα 0) και το µήκος της L2 βάσης του τριγώνου η δεξιά πλευρά του τοίχου εµφανίζεται κεκλιµένη. Αν θέλουν να έχουµε κατακόρυφη την αριστερή πλευρά, θα πρέπει να ορίσουµε d1=d2. Επίσης µπορούµε να έχουµε κεκλιµένη τη δεξιά πλευρά αλλά χωρίς η κλίση να φτάνει µέχρι την κορυφή. Έτσι δίνουµε το µήκος Lk1 του κατακόρυφου τµήµατος αριστερά. Τύπος Τοίχου Η παράµετρος καθορίζει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΝΕΑΚ, τη µέθοδο προσδιορισµού των ωθήσεων κατά το σεισµό σχεδιασµού. Εύκαµπτος : τότε µε βάση τις προδιαγραφές της παραγράφου 5.3.α του ΝΕΑΚ η µέθοδος που ακολουθείται είναι η µέθοδος Mononobe-Okabe για τοίχους που διαθέτουν δυνατότητα µετακίνησης ή /και παραµόρφωσης. Ακλόνητος : τότε µε µε βάση τις προδιαγραφές της παραγράφου 5.3.β του ΝΕ- ΑΚ η µέθοδος που ακολουθείται συνίσταται στη γραµµική προσαύξηση των στατικών ωθήσεων ηρεµίας. Η µέθοδος αυτή αφορά τοίχους ακλόνητους (πρακτικώς απαραµόρφωτους), όπως τοίχους υπογείων ορόφων κτιρίων συνδεδεµένους µε πλάκες, υπογείων δεξαµενών, κ.τ.λ. Στο κεφάλαιο ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ γίνεται εκτενέστερη αναφορά στις παραπάνω µεθόδους υπολογισµού των ωθήσεων από το σεισµό σχεδιασµού και στο πεδίο εφαρµογής τους. Βαρύτητας Αν τσεκάρουµε αυτήν την επιλογή γίνονται όλοι οι έλεγχοι χωρίς να υπολογίζονται και να σχεδιάζονται οπλισµοί.

22 22 Μultisoft ΑΝΤΗΡΙ ΕΣ

23 Τοίχος Αντιστήριξης 23 Σε περίπτωση που θέλουµε να βάλουµε αντηρίδες µαρκάρουµε κατ αρχήν την επιλογή Τοίχος µε αντηρίδες Tύπος Αντηρίδων Στη συνέχεια επιλέγουµε αν θέλουµε Πολλές αντηρίδες ή Μόνο 2 Πολλές : Σχεδιάζεται και διαστασιολογείται τοίχος αντιστήριξης που αποτελείται από µία κατακόρυφη πλάκα µικρού σχετικά πάχους, η οποία ανά διαστήµατα στηρίζεται σε αντηρίδες. Τοίχος δυό αντηρίδων Τοίχος πολλαπλών αντηρίδων Τοίχος - πρόβολος Μόνο 2: Σχεδιάζεται και διαστασιολογείται τοίχος αντιστήριξης που αποτελείται από µία πλάκα µικρού σχετικά πάχους, η οποία στηρίζεται σε δύο µόνο αντηρίδες στα άκρα της. Τέτοιος µπορεί να θεωρηθεί τοίχος υπογείων, τοίχος πισίνας κλπ. Ακολούθως καθορίζουµε τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των αντηρίδων:

24 24 Μultisoft d_πλ_1, d_πλ_2 Πάχος πλάκας: Βάση - Κορυφή Η πρώτη τιµή καθορίζει το πάχος (σε m) της κατακόρυφης πλάκας στη βάση της (λαιµό πεδίλου) και η δεύτερη το πάχος της στην κορυφή της (στέψη) Πλάτος αντηρίδας ba (m) Η παράµετρος καθορίζει το πλάτος (σε m) των αντηρίδων µετρούµενο κατά την διεύθυνση που ``τρέχει`` ο τοίχος. Απόσταση αντηρίδων La (m) Η παράµετρος καθορίζει την απόσταση (σε m) από το µέσο µιας αντηρίδας µέχρι το µέσο της επόµενης (από άξονα σε άξονα)..

25 Τοίχος Αντιστήριξης 25 Ε ΑΦΟΣ Περιοχή ενεργητικών ωθήσεων (δεξιά του τοίχου) γ κ-εν : Μοναδιαίο βάρος (ειδικό βάρος) κορεσµένου εδάφους σε KN/m 3, για περίπτωση που έχουµε και υδροφόρο ορίζοντα Το µοναδιαίο βάρος κορεσµένου εδάφους ορίζεται ως γ κ = γ+n γ w. όπου n : το πορώδες του εδάφους (πρόκειται για το κλάσµα του όγκου των κενών προς το συνολικό όγκο του εδάφους) Χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό ωθήσεων εδάφους στο οποίο έχει δοθεί ότι υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας (ορίζεται στην καρτέλα Φορτία) γ_εν (ενεργ): Μοναδιαίο βάρος (ειδικό βάρος) εδάφους σε KN/m 3. γ : (ειδικό βάρος) ξηρού εδάφους σε KN/m 3. Χρησιµοποιείται µόνο στην περίπτωση που έχουµε και φόρτιση άνωσης νερού λόγω υδροφόρου ορίζοντα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται το µοναδιαίο (ξηρό) βάρος γ για τις πιο συνηθισµένες περιπτώσεις εδαφών που εµφανίζονται στις εφαρµογές.

26 26 Μultisoft Είδος εδάφους - Επιχώµατα και Πηλώδη εδάφη µε φυσική υγρασία - Αργιλώδη και Αµµώδη εδάφη σχετικά ξηρά - Επιχώµατα Πηλώδη και Αµµώδη εδάφη κορεσµένα µε νερό - Αργιλώδη και Χαλικώδη εδάφη υγρά - Αµµώδη εδάφη µε φυσική υγρασία - Χαλικώδη εδάφη ξηρά - Συντρίµµατα λίθων - Ερµα σιδηροδροµικής γραµµής Μοναδιαίο Βάρος (ΚΝ/m3) φ: Γωνία διατµητικής αντοχής (εσωτερικής τριβής) του εδάφους. (σε µοίρες). Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται ενδεικτικές τιµές της γωνίας εσωτερικής τριβής για τις πιο συχνά συναντώµενες κατηγορίες εδαφών. Οι τιµές αυτές που υπολογίστηκαν στο εργαστήριο θεωρούνται σχετικά µεγάλες και συνιστάται στις εδαφοµηχανικές µελέτες να µειώνονται προκειµένου να ληφθεί υπόψη η ανο- µοιογένεια του εδάφους. Είδος εδάφους Βράχος συµπαγής Χάλικες καθαροί 32,5-45 Άµµος καθαρή Ιλύς 22,5-27,5 Πηλός 12,5-22,5 Τύρφη 12,5-17,5 Γωνία εσωτερικής τριβής φ (deg) δ: Γωνία τριβής µεταξύ τοίχου και εδάφους (σε µοίρες). Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι συνηθέτερες τιµές της γωνίας τριβής τοίχου - εδάφους σχετιζόµενη µε τη γωνία εσωτερικής τριβής φ: Είδος επιφάνειας λεία επιφάνεια 0 λίγο τραχειά επιφάνεια 1/3φ πολύ τραχειά επιφάνεια 2/3φ πάρα πολύ τραχειά επιφάνεια γωνία τριβής τοίχου -εδάφους φ

27 Τοίχος Αντιστήριξης 27 Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΕΑΚ η γωνία τριβής τοίχου - εδάφους δ δέν πρέπει να λαµβάνεται µεγαλύτερη από 0.5φ στην ωθούµενη παρειά του τοίχου. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η γωνία τριβής τοίχου-εδάφους κάτω από το θεµέλιο λαµβάνεται ίση µε τη γωνία τριβής του εδαφους φ. ηλαδή θεωρούµε ότι η κάτω πλευρά του θεµέλιου είναι αρκετά τραχειά. Ετσι ο δείκτης τριβής µ γιά τον έλεγχο σε ολίσθηση είναι δυνατό να λαµβάνεται ως µ=εφ(φ). c: δείκτης συνεκτικότητας εδάφους (σε KN/m 2 ) Είδος εδάφους Βράχος συµπαγής Χάλικες καθαροί - Άµµος καθαρή - Ιλύς 0-10 Πηλός Τύρφη 5-10 Συνεκτικότητα (KN/m2) Ως default τιµές στο σχ.4.1 έχουν καθοριστεί οι τιµές που αντιστοιχούν σε άµµο µοναδιαίου βάρους γ=18 KN/m 3, φ=30 ο και δ=10 ο. Τάση εδάφους σ επ (KN/m²) Η παράµετρος καθορίζει την επιτρεπόµενη τάση του εδάφους θεµελίωσης για τον έλεγχο των πεδίλων. Σηµειώνεται ότι η τιµή αυτή για την περίπτωση ελέγχου του πεδίλου µε τα εντατικά µεγέθη που προέκυψαν από σεισµική φόρτιση, προσαυξάνεται κατά 50% σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον Κανονισµό : σ επ,σεισ =σ επ x 1.50 Οι µέγιστες επιτρεπόµενες τάσεις εδάφους για ένα θεµέλιο καθορίζονται από τη φέρουσα ικανότητα και την οµοιοµορφία του εδάφους θεµελίωσης καθώς επίσης και από την ευαισθησία του δοµικού έργου. Τιµές των επιτρεποµένων τάσεων σε συνάρτηση µε το έδαφος και το είδος θεµελίωσης περιέχονται στο DIN (Beton Kalender 1984, Τόµος 3, σελ ) Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται ενδεικτικές τιµές επιτρεποµένων τάσεων εδαφών.είδος εδάφους Επιτρεπόµενη τάση (ΚΝ/m2) Συνεκτικά εδάφη Μικτά εδάφη Μη συνεκτικά εδάφη - έργο µε ευαισθησία στις καθιζήσεις - έργο µε µικρή ευαισθησία στις καθιζήσεις Βράχος

28 28 Μultisoft Σηµειώνεται ότι τιµές επιτρεποµένων τάσεων µεγαλύτερες του 350 ΚΝ/m 2 συνοδεύονται από την αντίστοιχη γεωτεχνική µελέτη. επιβάλλεται να i Κλίση εδάφους Η παράµετρος καθορίζει τη γωνία (σε µοίρες) της επιφάνειας του αντιστηριζόµενου εδάφους ως προς την οριζόντια (ενεργητική ώθηση). Περιοχή παθητικών ωθήσεων (αριστερά του τοίχου) γ γκ φ δ c Οι τιµές των παραµέτρων αυτών καθορίζουν τα χαρακτηριστικά µεγέθη σχεδιασµού των γαιών στη θέση παθητικών ωθήσεων. Επαφή βάσης Τοίχου µε Εδαφος ίνεται η γωνία τριβής φ και ο συντελεστής συνεκτικότητας c στη βάση του τοίχου (διεπιφάνεια τοίχου-εδάφους), στην περίπτωση που δεν είναι ίδια µε την γωνία τριβής στην πλευρά των ενεργητικών ωθήσεων. Η γωνία αυτή επηρεάζει τον έλεγχο σε ολίσθηση. και τον έλεγχο οριακού φορτίου. Αυτό γίνεται γιατί συνήθως το χώµα που αντιστηρίζει ο τοίχος είναι από φερτά υλικά και κατα συνέπεια µη συνεκτικό, ενώ αντίθετα το έδαφος στο οποίο εδράζεται έχει εντελώς διαφορετικές ιδιότητες. Αν δώσουµε φ_βάσης=0, τότε το πρόγραµµα θεωρεί πως έχουµε αργιλικό έδαφος και κάνει τον έλεγχο οριακού φορτίου µε Su = c_βάσης.

29 Τοίχος Αντιστήριξης 29 ΦΟΡΤΙΑ Μόνιµο λωριδωτό φορτίο δεξιά Κατανεµηµένο φορτίο δεξιά Ρ_µόνιµο(KN/m²) - Ρ_κινητό (kn/m²) Οι παράµετροι καθορίζουν την τιµή του µόνιµου επιφανειακού φορτίου στη θέση των αντιστηριζόµενων γαιών (ανάπτυξης των ενεργητικών ωθήσεων), και του κινητού αντίστοιχα. Το φορτίο αυτό θεωρείται ότι εκτείνεται επ άπειρον δεξιά του τοίχου, αλλά για τον υπολογισµό των ωθήσεων λαµβάνεται υπόψιν µήκος φορτίυ αντίστοιχο του αποκοπτόµενου από την κελιµένη ευθεία που ορίζει η γωνία τριβής (βλ. παρακάτω σχήµα) Για παράδειγµα σε τοίχους αντιστήριξης οδών, ως κινητό φορτίο θέτουµε τιµή P=2 kn/m2 ως µόνιµο φορτίο (επικάλυψη οδού) και 10 KN/m² ως Ρ κινητό (φορτίο διερχόµενων οχηµάτων). L Είναι η απόσταση σε (m) του P_µόνιµου (και Ρ-κινητού αντίστοιχα) από την δεξιά παρειά του τοίχου αντιστήριξης, εάν αυτό δεν αρχίζει ακριβώς από την παρειά του τοίχου, αλλά απέχει κάποια απόσταση. Για παράδειγµα το προανεφερθέν φορτίο οδού µπορεί να βρίσκεται σε απόσταση L=2.00 µ. δεξια του τοίχου (η οδός αρχίζει 2 µ, δεξιά) q_µόνιµο : µόνιµο λωριδωτό φορτίο (kn/m2) δεξιά της κορυφής του τοίχου α : απόσταση της λωρίδας φορτίου από την παρειά του τοίχου L : πλάτος λωρίδας σε (m). Το λωριδωτό φορτίο µπορεί να συνυπάρχει µε µόνιµο φορτίο Ρ. Π.χ. ένα µεγάλο κτίριο βάρους 1000 KN σε απόσταση 2 µέτρων από τον τοίχο αντιστήριξης. Στην περίπωση αυτή, αν οι διαστάσεις του κτιρίου είναι 10x10 τότε θα δώσουµε q = 1000/(10*10) = 10 KN/m2, L=10m και a=2m. Οι τάσεις στον τοίχο υπολογίζονται κατά Rankine σ = kα*q*l/(l+2*a) Όπου η τάση σ είναι σταθερή, αρχιζει σε απόσταση a από τη κορυφή του τοίχου και εφαρµόζεται µέχρι τη βάση του. Μόνιµα φορτία στη στέψη H V M Η παράµετρος καθορίζει την τιµή των µόνιµων γραµµικών φορτίων (ανά τρέχον µέτρο) στην κορυφή του τοίχου αντιστήριξης:

30 30 Μultisoft H: Η τιµή της παραµέτρου καθορίζει το επιπρόσθετο µόνιµο οριζόντιο φορτίο στην κορυφή του τοίχου σε kn/m. Συνήθως έχει αρνητικό πρόσηµο (δηλαδή µε φορά προς τα κάτω) και τείνει να ανατρέψει τον τοίχο προστιθέµενο στις ενεργητικές ωθήσεις. V: Η τιµή της παραµέτρου καθορίζει το επιπρόσθετο µόνιµο κατακόρυφο φορτίο σε ΚN/m. Η τιµή επιτρέπεται να λαµβάνει µόνον αρνητικό προσηµο M: Η τιµή της παραµέτρου καθορίζει το στρεπτικό φορτίο στη κορυφή του τοίχου σε KNm/m. Συνήθως έχει αρνητικό πρόσηµο (αριστερόστροφη) αυξάνοντας τη ροπή στη βάση του τοίχου. Kινητά φορτία στη στέψη Η V M Η παράµετρος καθορίζει την τιµή των αντίστοιχων µε τα προηγούµενα γραµµικά φορτία κινητά : Υψος στάθµης Υδροφ. Οριζ. Η_ΥδρΟρ (m) Η παράµετρος καθορίζει τo ύψος της στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα, εφ όσον αυτή βρίσκεται πάνω από τη στάθµη έδρασης του τοίχου αντιστήριξης. Η πρώτη τιµή αφορά τη θέση ανάπτυξης των ενεργητικών ωθήσεων ενώ η δεύτερη εκείνη των παθητικών ωθήσεων. Με βάση το ύψος αυτό υπολογίζεται υδροστατική ώθηση οφειλόµενη στον υδροφόρο ορίζοντα. Προφανώς καµµία από τις δύο τιµές δεν µπορεί να ξεπερνά το συνολικό ύψος του τοίχου αντιστήριξης. Είναι όµως δυνατό το ύψος του φρεάτιου ορίζοντα να ξεπερνά το ύψος της επιχωµάτωσης στην ``ελεύθερη παρειά του τοίχου (π.χ. πισίνες, δεξαµενές κλπ). Σηµειώνεται ότι το ύψος της στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα στην παθητική θέση θεωρείται ίσο µε 0 για όλους τους ελέγχους ασφαλείας και λαµβάνεται υπόψιν µόνο στον υπολογισµό της ροπής στη βάση του τοίχου. Η παραπάνω παραδοχή είναι από την πλευρά της ασφάλειας αφού η ύπαρξη του υδροφόρου ορίζοντα στην παθητική θέση αποτελεί ευµενή επιρροή φόρτισης. Όταν ύπάρχει υδροφόρος ορίζοντας υπολογίζεται και η δύναµη ανώσεως στο µέσο της βάσης του τοίχου. Η δύναµη αυτή είναι πολύ δυσµενής και για τον έλεγχο σε ανατροπή, αλλά περισσότερο για τον έλεγχο σε ολίσθηση.υπάρχει όµως και η περίπτωση να έχουµε πρόσκαιρη παρουσία νερού στην πλευρά των ενεργητικών ωθήσεων (π.χ. νεροποντή), που όµως να µην προκαλεί άνωση λόγω ταχείας απορροής. Έτσι το πρόγραµµα λαµβάνει υπ' όψιν την άνωση µόνο άν έχουµε υδροφόρο ορίζοντα και στη πλευρά των ενεργητικών και στη πλευρά των παθητικών ωθήσεων. Αν σε µία πλευρά το ύψος του νερού είναι 0, τότε δεν υπολογίζεται άνωση, αλλά µόνο πλευρικές υδροστατικές ωθήσεις.

31 Τοίχος Αντιστήριξης 31 ΚΥΚΛΟΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ Ο έλεγχος σε κύκλο ολίσθησης γίνεται µε τη µέθοδο ελέγχου ευστάθειας πρανών κατά Fellenius. Ο τοίχος αντιστήριξης λαµβάνεται απλώς ως κατακόρυφο φορτίο µε σηµείο εφαρµογής το κέντρο βάρους του. Το πρανές φορτίζεται και µε όλα τα άλλα σηµειακά ή κατανεµηµένα φορτία, λαµβάνεται δε υπ' όψιν η στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα. Με όλα αυτά τα δεδοµένα υπολογίζεται ο συντελεστής ασφαλείας F για διάφορους κύκλους ολίσθησης. Ο κύκλος που υπολογίζεται αυτόµατα δεν είναι πάντα ο απολύτως δυσµενέστερος (υπάρχει τριπλή απειρία πιθανών κύκλων), είναι όµως αρκετά κοντά. Ο µελετητής µπορεί να δοκιµάσει κι άλλους κύκλους ολίσθησης για ακριβέστερη εκτίµηση της κατάστασης. Για κάθε επιλεγόµενο κέντρο κύκλου το πρόγραµµα επιλέγει κατάλληλη ακτίνα ώστε να περικλείεται ολόκληρος ο τοίχος, αλλά και επίσης το βάθος ολίσθησης να είναι το µικρότερο δυνατό. Χρειάζεται προσοχή γιατί σε µερικές επιλογές κένρου κύκλου ολίσθησης ο υπολογισµός είναι ασταθής. Αυτό γίνεται προφανές µε την υπερβολικά µικρή τιµή του συντελεστή ασφάλειας F. Ο µελετητής θα πρέπει να αγνοήσει τέτοιες τιµές και να δοκιµάσει άλλα κέντρα πλησίον του σηµείου. Ο έλεγχος θα πρέπει να δίνει F>1.50, γιατί διαφορετικά έχουµε πρόβληµα ευστάθειας πρανούς.

32 32 Μultisoft 5. Σχεδίαση Με την επιλογή αυτή εµφανίζεται το παράθυρο µε τις ακόλουθες επιλογές : ZOOM W Μπορείτε να κάνετε µεγέθυνση (zoom) σε ένα τµήµα παράθυρο του σχεδίου. Στην γραµµή εντολών ζητούνται : ΠΡΩΤΗ ΓΩΝΙΑ - ίνετε το πρώτο σηµείο στην οθόνη που ορίζει την κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου. ΕΥΤΕΡΗ ΓΩΝΙΑ - ίνετε το δεύτερο σηµείο στην οθόνη που ορίζει την πάνω δεξιά γωνία του παραθύρου. Το σχέδιο που περικλείεται στο ορθογώνιο παράθυρο εµφανίζεται σε όλη την έκταση της οθόνης. ZOOM EXTENDS Επανέρχεται ολόκληρο το σχέδιο σε όλη την έκταση της οθόνης. EΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ Εµφανίζεται το παράθυρο του σχήµατος : Μπορείτε να κάνετε ενεργές (ΟΝ) ή ανενεργές (ΟFF) τις επιλογές σχεδίασης που υ- πάρχουν διαθέσιµες στο παράθυρο.

33 Τοίχος Αντιστήριξης 33 ΧΡΩΜΑΤΑ Είναι δυνατή η αλλαγή των χρωµάτων της απεικόνισης του τοίχου στην οθόνη. Για να αλλάξετε τα χρώµατα πατάτε µε το αριστερό πλήκτρο του mouse το αντίστοιχο χρώµα και από την παλέττα χρωµάτων που εµφανίζεται επιλέγετε το επιθυµητό χρώµα κάνοντας και πάλι κλικ µε το αριστερό πλήκτρο του mouse. 3DXF ηµιουργείται τρισδιάστατο dxf του τοίχου για το Autocad RENDER ηµιουργείται φωτορεαλιστικό µοντέλο του τοίχου µε το ανάγλυφο του εδάφους (η έκταση του εδάφους καθορίζεται από τις Σταθερές)

34 34 Μultisoft 6. Αποτελέσµατα Εµφανίζεται υπο-µενού µε τις ακόλουθες επιλογές ΕΠΙΛΥΣΗ - ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ Με την επιλογή αυτή ενεργοποιείται ο αλγόριθµος του προγράµµατος που πραγµατοποιεί αφ ενός - επίλυση (υπολογισµός εντατικών µεγεθών και παραµορφώσεων) και αφ ετέρου - διαστασιολόγηση (έλεγχοι συντελεστών ασφαλείας προδιαγραφόµενοι από τους Κανονισµούς και οπλισµός της ανωδοµής και του θεµελίου) του εξεταζόµενου τοίχου α- ντιστήριξης. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν είναι δυνατό να αναγνωσθούν είτε κάνοντας χρήση της επιλογής ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ είτε µε τη βοήθεια οποιουδήποτε επεξεργαστή κειµένου αφού αποθηκεύονται (µόνο το κείµενο και όχι τα γραφικά) µέσα στον κατάλογο της µελέτης σε αρχείο µε όνοµα f.apo. Οι παραδοχές και οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την επίλυση και διαστασιολόγηση του φορέα αναλύονται στο κεφάλαιο ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ. ΑΡΧΕΙΟ DXF Με την ενεργοποίηση της επιλογής αυτής δηµιουργείται αρχείο τύπου dxf µε όνοµα f.dxf που µπορεί να µεταφερθεί προς περαιτέρω επεξεργασία σε οποιοδήποτε σχεδιαστικό CAD πρόγραµµα διαθέτει δυνατότητα ανάγνωσης αρχείων τύπου dxf. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΝ PLOTTER Με την ενεργοποίηση της επιλογής αυτής πραγµατοποιείται εκτύπωση του σχεδίου της οθόνης στον προκαθορισµένο σχεδιογράφο (plotter) ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ PRINTER Με την ενεργοποίηση της επιλογής αυτής πραγµατοποιείται εκτύπωση της οθόνης στον προκαθορισµένο από τα windows εκτυπωτή. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Με την επιλογή αυτή γίνεται εκτύπωση στον εκτυπωτή που είναι δηλωµένος στα Windows. Το τεύχος των εκτυπώσεων περιλαµβάνει : - Τεχνική έκθεση. Αναφέρει τις παραδοχές φορτίσεων, τα χρησιµοποιούµενα υλικά κατασκευής και τα στοιχεία του έργου - Τεύχος υπολογισµών. Συµπεριλαµβάνονται σκαρίφηµα του τοίχου αντιστήριξης, αναλυτικοί υπολογισµοί των εντατικών µεγεθών και εκτύπωση όλων των προβλεπόµενων ελέγχων για τη διαστασιολόγηση. - Ξυλότυπο του τοίχου αντιστήριξης.

35 Τοίχος Αντιστήριξης 35 HTML Αντί να γίνει η εκτύπωση των αποτελεσµάτων κατευθείαν στον εκτυπωτή, µε την επιλογή αυτήν, τα αποτελέσµατα τυπώνονται σε ένα αρχείο τύπου *.ΗΤΜL (αναγνώσιµο από Word, Wordpad, Internet Explorer). Στη συνέχεια παρατίθεται η εκτύπωση αποτελεσµάτων για τοίχο αντιστήριξης µε δύο αντηρίδες προκειµένου να ερµηνευτούν τα σύµβολα της εκτύπωσης. ΠΡΟΣΘΗΚΗ Υπο-µενού σχεδιαστικών επιλογών. Από εδώ µπορεί ο χρήστης να προσθέσει στο σχέδιο του τοίχου, γραµµές, κύκλους, διαστάσεις, κείµενo (µε πληκτρολόγηση σε παράθυρο που ανοίγει µε την αντίστοιχη επιλογή), να φορτώσει αρχείο µε κείµενο σε µορφή txt, να φορτώσει σχέδιο σε µορφή dxf, και επίσης Υπόµνηµα Παραδοχών ενηµερωµένο για την εκάστοτε µελέτη από τις Σταθερές, Πλαίσιο χαρτιού και Πινακίδα µε στοιχεία έργου, εργοδότη, µελετητή, κλίµακα, χρόνο, κλπ. Επίσης από το υπο-µενού αυτό µπορούµε να κάνουµε διαγραφή καποιων στοιχείων στο σχέδιο ή µετακίνησή τους, και τέλος να διαγράψουµε συνολικά όλο το σχέδιο.

36 36 Μultisoft Παράδειγµα Μελέτης Τοίχου ΥΛΙΚΑ: Κατηγορία Σκυροδέµατος C20/25 Κατηγορία Χάλυβα Β500C Επικάλυψη 4.0 cm ΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Ανηγµένη σεισµική επιτάχυνση α 0.16 Κατηορία εδάφους Β (S=1.20) Συντελεστής µετακίνησης r 1.50 Οριζόντιος σεισµικός συντελεστής kh Κατακόρυφος σεισµικός συντελεστής kv ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μόνιµα Μόνιµα+Κινητά Μόνιµα+0.5*Κινητά+Σεισµός Ολίσθηση Ανατροπή Εκκεντρότητα Τάση εδάφους ΣΥΝ ΙΑΣΜΟΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΤΟΜΩΝ *Μόνιµα *Κινητά *Μόνιµα *Κινητά *Σεισµός ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Υπολογισµός Σεισµικής φόρτισης κατά τον ΕK8. ιαστασιολόγιση διατοµών ΕΚ2. Υπολογισµός ωθήσεων γαιών σύµφωνα µε τη θεωρία Coulomb. Στην παρειά του τοίχου ισχύουν οι συνθήκες Rankine.

37 Τοίχος Αντιστήριξης 37 Οι αυξηµένες σεισµικές ωθήσεις υπολογίζονται µε τη µέθοδο Mononobe-Okabe. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΩΘΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ ΗΡΕΜΙΑΣ: Ka=0.308 Kp=3.242 ΣΕΙΣΜΟΥ: Kae=0.381 Kpe=2.275 Αναλυτικός πίνακας δυνάµεων και ροπών Kod x y Fx Fy Mα Mε Mk M1 M2 M Vtx V Hta Htp St S HSta HStp Μόνιµα Κινητά Σεισµός ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ Vtx : Βάρος Τοίχου+ Θεµελίου V1 : Βάρος Επίχωσης (θέση ενεργητική) Hta : Ωθηση γαιών στον τοίχο (ενεργητική) Htp : Ωθηση γαιών στον τοίχο παθητική St : Σεισµική δύναµη στον τοίχο S1 : Σεισµική δύναµη στην επίχωση (ενεργητική) HSta : Σεισµική ώθηση γαιών ενεργητική HStp : Σεισµική ώθηση γαιών παθητική ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΥΝΑΜΕΩΝ - ΡΟΠΩΝ x,y : Συντεταγµένες σηµείου εφαρµογής φόρτισης Fx,Fy : Οριζόντια-Κατακόρυφη ύναµη Mα,Mε: Ροπές Ανατροπής-Επαναφοράς (περί το κάτω αριστερό άκρο θεµελίου) M1 : Ροπή στη διατοµή 1-1 (λαιµός πεδίλου) M2,M3: Ροπές στίς διατοµές 2-2 (πρόβολος µπροστά) 3-3 (πρόβολος πίσω) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΙΣΘΗΣΗ εφ(φ)*v/h Μόνιµα 0.58* 80.47/31.77 = 1.46 > 1.50 ΟΧΙ Μόνιµα+Κινητά 0.58* 80.47/31.77 = 1.46 > 1.50 ΟΧΙ Μόνιµα+0.5*Κινητά+Σεισµός 0.58* 77.90/47.00 = 0.96 > 1.20 ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ Mε/Mα Μόνιµα 86.38/ = 2.21 > 1.50! Μόνιµα+Κινητά 86.38/ = 2.21 > 1.50! Μόνιµα+0.5*Κινητά+Σεισµός 86.50/ = 1.35 > 1.20!

38 38 Μultisoft ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΩΝ: Εκκ.<=Επιτρ, σ1<=σ_επ, σ2<=σ_επ, V<=Rnd V H Mk Εκκ. Επιτρ. Αδραν. σ1 σ2 σ_επ Rnd kn kn kn*m m m m kn/m² kn/m² kn/m² kn Μόνιµα ! Μόνιµα+Κινητά ! Μόνιµα+0.5*Κινητά+Σεισµ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΤΟΜΗΣ 1-1 ΣΕ ΙΑΤΜΗΣΗ /m Μόνιµα+Κινητά: Vs = = KN Μόνιµα+0.5*Κινητά+Σεισµός: Ve = * = KN V,Sd = max(vs,ve) = KN b0 = 1.00m, d0 = 0.25m, Nsd = KN, ρl= Vrdc = KN OK ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΚΑΜΨΗ /m ιατ. Πάχος Ροπή As_απ. Οπλισµός As"_απ. Οπλισµός Οπλ.εξωτ.πλευράς cm KN*m cm² mm/cm cm² mm/cm Φ12/20= Φ8/25= 2.01 #Φ8/ Φ14/20= Φ14/20= Φ14/20= Φ14/20= 7.70 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ EK7 ιαστάσεις θεµελίου: L = 10.00m, B = 1.25m Βάθος θεµελίωσης Df = 0.30m q = KN/m2, γ = KN/m3 qp = Df*gp+qf = KN/m2 Εντατικά µεγέθη: N = KN MB = KNm, ML = 0.00 KNm VB = KN, VL = 0.00 KN Εκκεντρότητες: el = ML/N = 0.00m, eb = MB/N = 0.54m Ενεργές διαστάσεις: Lp = L-2*eL = 10.00m, Bp = B-2*eB = 0.18m Ενεργός επιφάνεια: Ap = Lp*Bp = 1.78 m2 Χαρακτηριστικά εδάφους Φόρτιση χωρίς ανάπτυξη υδατικών υπερπιέσεων πόρων c = 7.00 KN/m2, φ = Αδιάστατοι συντελεστές οµογενούς εδάφους: Nq = exp(pi*tanf) *sqr(tan(pi/4+fir/2)) = 29.44

39 Τοίχος Αντιστήριξης 39 Nc = (Nq-1)/tanf = Ng = 2*(Nq-1)*tanf = Συντελεστές σχήµατος θεµελίου: kq = 1+(Bp/Lp)*tanf = 1.01 kc = 1+(Bp/Lp)*(Nq/Nc) = 1.01 kg = 1-0.3*(Bp/Lp) = 0.99 Συντελεστές κλίσης φορτίου λόγω VB iqb = [1-0.7*VB/(N+Ap*c*cotf)]^3 = icb = (iqb*nq-1)/(nq-1) = iγb = [1-VB/(N+Ap*c*cotf)]^3 = Υπολογισµός φέρουσας ικανότητας θεµελίου qu = c*nc*kc*ic + qp*nq*kq*iq + 1/2*γ*Bp*Ng*kg*iγ = = 1.63 KN/m2 Συντελεστής Ασφαλείας για φέρουσα ικανότητα εδάφους: Rnd = Bp*1.00*qu = 0.18*1.00*1.63 = 0.29 KN/m FS = Rnd/N = 0.29/40.18 = 0.01 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΕΡΙΣΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΤΗΡΙ ΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m): οριζ.=5.00 κατακ.=3.20 ΠΑΧΟΣ (cm): βάση=15.0 κορυφή=15.0 ΦΟΡΤΙΟ (KN/m²): Μόνιµο=8.00 Κινητό=0.00 Σεισµός=2.75 qmax=10.80 ιατοµή Md d As Οπλισµός As" Οπλισµός KN*m cm cm² mm/cm cm² mm/cm Οριζ.Ανω Φ 8/17= Φ 8/20= 2.51 Θεµέλιο Φ12/20= Φ 8/17= 2.96 Αντηρίδα Φ 8/12= Φ 8/20= 2.51 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ολική) Σκυρόδεµα = 2* = 4.07 m3 Χάλυβας = Kg ιαµετρος Μήκος (m) Βάρος (Kg)

40 40 Μultisoft 7. Επεξήγηση εκτυπώσεων Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται η ερµηνεία των εκτυπώσεων και χρήσιµες αναφορές στους Κανονισµούς για τη µελέτη Τοίχων αντιστήριξης: Στη 1 η σελίδα έχει εκτυπωθεί η τεχνική έκθεση, η οποία περιλαµβάνει τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν. Στη 2 η σελίδα µετά το σκαρίφηµα της γεωµετρίας του σχεδιαζόµενου τοίχου αντιστήριξης (αναγράφονται οι διαστάσεις του τοίχου και του θεµελίου του καθώς και τα απαιτούµενα για τους εδαφοστατικούς υπολογισµούς στοιχεία των γαιών), παρουσιάζονται: 1. Τα χρησιµοποιούµενα υλικά κατασκευής ΥΛΙΚΑ: Κατηγορία Σκυροδέµατος C20/25. Κατηγορία Χάλυβα Β500C. Επικάλυψη 4.0cm : επικάλυψη οπλισµών τοίχου αντιστήριξης για σκυροδετήσεις εν επαφή µε συνήθη εδάφη η ελάχιστη επικάλυψη είναι : - για απευθείας σκυροδέτηση σε µη διαµορφωµένο έδαφος 75mm - για σκυροδέτηση επί διαµορφωµένου εδάφους 40mm Σηµειώνεται ότι αν το τελικό πάχος της επικάλυψης ξεπερνά τα 40mm απαιτείται χρήση πρόσθετου ειδικού λεπτού επιδερµικού οπλισµού. ΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Οι παράµετροι που καθορίζουν τη σεισµική φόρτιση Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητος I Ανοιγµένη σεισµική επιτάχυνση α = 0.16 Κατηγορία εδάφους: B => S = 1.20 Συντελστής Σπουδαιότητας γι = 1.00 Συντελστής µετακίνησης r = 1.50 Οριζόντιος σεισµικός συντελεστής kh = α*s/r = Κατακόρυφος σεισµικός συντελεστής kv = 0.50*kv = Συντελεστής κινητών φορτίων ψ2 = 0.50

41 Τοίχος Αντιστήριξης 41 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μόνιµα Μόνιµα+Κινητά Μόνιµα+0.5*Κινητά+Σεισµός Ολίσθηση Ανατροπή Εκκεντρότητα Πρόκειται για τον έλεγχο των αδρανών περιοχών του πεδίλου που εν γένει δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν το 50% της συνολικής επιφάνειας έδρασης του πεδίλου. Η παραπάνω απαίτηση περιορίζεται στο 25% της συνολικής επιφάνειας έδρασης του πεδίλου για την περίπτωση ευπαθών εδαφών Οι ανηγµένες εκκεντρότητες ε x και ε y για πέδιλο ορθογωνικής κάτοψης και διαστάσεων l x και l y ορίζονται ως ε x = e x / l x και ε y = e y / l y. Αν ισχύει : - ε x > 1/6 (=0.17) και ε y > 1/6 (=0.17) τότε στη µετάδοση της θλίψης συµµετέχει όλη η επιφάνεια έδρασης ενώ, αν - 1/6 (=0.17)< ε x <1/3 (=0.33) και 1/6 (=0.17)< ε y <1/3 (=0.33) τότε στη µετάδοση της θλίψης συµµετέχει τµήµα µεγαλύτερο του 50% της επιφάνειας έδρασης. Τάση εδάφους Πρόκειται για την επιτρεπόµενη τάση εδάφους η οποία και συγκρίνεται µε τη µέση τάση που αναπτύσσεται στην επιφάνεια έδρασης. (βλέπε ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ). Για την περίπτωση ελέγχου των τάσεων από στατικές φορτίσεις στην ακµή του πεδίλου, επιτρέπεται προσαύξηση των επιτρεποµένων τιµών κατά 30%, ενώ στην περίπτωση ελέγχου των τάσεων από σεισµικές φορτίσεις στην ακµή του πεδίλου, επιτρέπεται περαιτέρω προσαύξηση των επιτρεποµένων τιµών κατά 20%. Συνολικά στην ακµή πεδίλου για την περίπτωση σεισµού η επιτρεπόµενη τάση είναι : σ επ,σεισ = 1.50 x σ επ Οι εξεταζόµενοι συνδυασµοί φορτίσεων για τη διαστασιολόγηση των διατοµών µε τους επιµέρους συντελεστές ασφαλείας που προκαθορίστηκαν στις ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΝ YΑΣΜΟΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΤΟΜΩΝ *Μόνιµα *Κινητά *Μόνιµα *Κινητά *Σεισµός Στη 3 η σελίδα παρουσιάζονται: Οι εξιδανικεύσεις που έγιναν αποδεκτές για την επίλυση και διαστασιολόγηση του τοίχου αντιστήριξης καθώς επίσης και η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον υπολογισµό των σεισµικών δράσεων. ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Υπολογισµός Σεισµικής φόρτισης. ιαστασιολόγηση διατοµών. Υπολογισµός ωθήσεων γαιών σύµφωνα µε τη θεωρία Coulomb.

42 42 Μultisoft Στην παρειά του τοίχου ισχύουν οι συνθήκες Rankine. Οι αυξηµένες σεισµικές ωθήσεις υπολογίζονται µε τη µέθοδο Mononobe-Okabe. Οι υπολογιζόµενοι συντελεστές ωθήσεων ηρεµίας (ενεργητικών K a και παθητικών K p ) κατά τη θεωρία Coulomb και οι αυξηµένοι συντελεστές σεισµικών ωθήσεων (ενεργητικών K ae και παθητικών K pe ), υπολογιζόµενοι κατά τη µέθοδο Mononobe - Okabe. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΩΘΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ ΗΡΕΜΙΑΣ: Ka=0.308 Kp=3.242 ΣΕΙΣΜΟΥ: Kae=0.381 Kpe=2.275 Στο κεφάλαιο ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ γίνεται εκτενέστερη αναφορά στις παραπάνω µεθόδους υπολογισµού ωθήσεων γαιών. Ο αναλυτικός πίνακας διπλής εισόδου στον οποίο γράφονται αφ ενός αναλυτικά οι εφαρµοζόµενες δυνάµεις για κάθε φόρτιση, τα σηµεία εφαρµογής τους και οι προκύπτουσες από αυτά ροπές, αφ ετέρου τα µεγέθη που προκύπτουν από επαλληλία για τους εξεταζόµενους συνδυασµούς φόρτισης. Ως σύστηµα µονάδων µέτρησης χρησιµοποιείται το S.I. Σηµειώνεται ότι προς διευκόλυνση των χρηστών, σε κάθε εκτύπωση τεύχους αποτελεσµάτων τυπώνεται επεξηγηµατικός κατάλογος των χρησιµοποιούµενων συµβόλων. Αναλυτικός πίνακας δυνάµεων και ροπών Kod x y Fx Fy Mα Mε Mk M1 M2 M Vtx V Hta Htp St S HSta HStp Μόνιµα Κινητά Σεισµός ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΥΝΑΜΕΩΝ - ΡΟΠΩΝ x,y : Συντεταγµένες σηµείου εφαρµογής φόρτισης Fx,Fy : Οριζόντια-Κατακόρυφη ύναµη Mα,Mε: Ροπές Ανατροπής-Επαναφοράς (περί το κάτω αριστερό άκρο θεµελίου) M1 : Ροπή στη διατοµή 1-1 (λαιµός πεδίλου) M2,M3: Ροπές στίς διατοµές 2-2 (πρόβολος µπροστά) 3-3 (πρόβολος πίσω) Ο πίνακας έχει 11 στήλες :