Αυτές οι πληροφορίες είναι στα Ελληνικά αρχίζοντας από τη σελίδα 5 αυτών των Σηµειώσεων. Purpose of this form. Filling in this form

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυτές οι πληροφορίες είναι στα Ελληνικά αρχίζοντας από τη σελίδα 5 αυτών των Σηµειώσεων. Purpose of this form. Filling in this form"

Transcript

1 Authorising a person or organisation to enquire or act on your behalf Εξουσιοδότηση προσώπου ή οργανισµού για να ζητά πληροφορίες ή να ενεργεί εκ µέρους σας Αυτές οι πληροφορίες είναι στα Ελληνικά αρχίζοντας από τη σελίδα 5 αυτών των Σηµειώσεων. Purpose of this form To arrange for another person or organisation to enquire or act on your behalf when dealing with the Australian Government Department of Human Services about Centrelink payments and services. The arrangements you can make are for a: Person Permitted to Enquire this arrangement authorises a person or organisation to make limited enquiries only on your behalf Correspondence Nominee this arrangement authorises a person or organisation to receive copies of your Centrelink mail and to enquire, act and make changes on your behalf Payment Nominee this arrangement authorises a person or organisation to receive your payments on your behalf BOTH Payment and Correspondence Nominee this arrangement authorises a person or organisation to enquire, act and make changes AND receive your payments on your behalf. How many arrangements can you authorise on this form? Only one person or organisation can be authorised on this form. You can only have one Correspondence Nominee and one Payment Nominee, however, they do not have to be the same person or organisation. You cannot nominate a person to act or receive payments on your behalf if that person has a Centrelink nominee arrangement in place. If you wish to arrange to have a different Correspondence Nominee to your Payment Nominee, you will need to complete a separate form for each. A separate form will also be required if you want to change your nominee arrangement. IMPORTANT: Authorising a person or organisation to enquire, act on your behalf or receive your payment does not take away your right to deal with us about your Centrelink business. This authorisation can be cancelled or changed at any time, unless it is a court appointed arrangement. Filling in this form Please use black or blue pen. Print in BLOCK LETTERS. Mark boxes like this with a or. Where you see a box like this Go to 5 skip to the question number shown. You do not need to answer the questions in between. Please keep these Notes (pages 1 to 8) for your information. Notes 1 of 8

2 Returning your form Person Permitted to Enquire Nominee obligations and responsibilities Check that you have answered all the questions you need to answer, and that you have signed and dated this form. This form and all additional documents, including proof of your nominee s identity, are to be returned to the Department of Human Services, International Services. A Person Permitted to Enquire can be a partner, a friend, a family member, a professional, an organisation or a combination depending on the type of enquiry. Some examples of professionals and organisations are accountants, financial advisers, social workers, doctors, etc. This list is not limited. You can change this arrangement at any time. What type of access can the Person Permitted to Enquire have It is your responsibility to make sure that the person you have given authority to make enquiries on your behalf is aware of what you are allowing them to enquire about, and any limitation you may place on this authority. We can provide information that is necessary to satisfy the enquiry and no more. The extent of information we can provide to a Person Permitted to Enquire may include the current rate of your Centrelink payment, cancellation or rejection reasons to your payment, factors affecting your payment for example assets and income, overpayment and arrears information. If we have any doubt about the person s authority to make an enquiry on your behalf, the enquiry will not be answered until clarification is obtained from you. Correspondence Nominee A correspondence nominee can act on your behalf and is authorised to deal with us on all Centrelink matters (except payment destination). These include: making changes to your information enquiring on your behalf completing Centrelink forms/applications on your behalf receiving copies of your Centrelink mail attending Centrelink appointments with you or on your behalf (if appropriate). A correspondence nominee is required to: advise us of any changes in your circumstances within 14 days (28 days if outside Australia) respond to notices if required to do so, including reporting notifiable events and must be aware that failure to respond to a notice means that you have failed to meet your obligations act in your best interests advise us of any changes that may affect their ongoing ability as a nominee. Payment Nominee A payment nominee will receive your Centrelink payments and make sure: payments are used exclusively for your benefit records of payments received and the money he/she spends on your behalf are kept. We can review the arrangement from time to time and request the nominee to provide this information. Penalties may apply if the information is not provided they act in your best interests we are advised of any changes that may affect their ongoing ability as a nominee. A payment nominee may be given relevant information by us if there are issues with your payment. If you receive more money from us than you are entitled to, you will be required to repay this money. Your nominee is not required to repay your Centrelink debt on your behalf. Notes 2 of 8

3 Privacy and your personal information Your personal information is protected by law, including the Privacy Act 1988, and is collected by the Australian Government Department of Human Services for the assessment and administration of payments and services. This information is required to process your application or claim. Your information may be used by the department or given to other parties for the purposes of research, investigation or where you have agreed or it is required or authorised by law. You can get more information about the way in which the Department of Human Services will manage your personal information, including our privacy policy at or by requesting a copy from the department. For more information for customers inside Australia Go online or call us or visit one of our Service Centres. Seniors Employment Services Youth and Students Families Disability and Carers International Services Information in other languages Indigenous Services To speak to us in a language other than English call Note: Call charges apply calls from mobile phones may be charged at a higher rate. Interpreters and translations If you need an interpreter or translation of any documents for our business, we can arrange this for you free of charge. IMPORTANT INFORMATION: If there are any allegations of misuse of the nominee arrangement, call us on the above numbers. For more information for customers outside Australia Call the Department of Human Services on You can call the Department of Human Services between am and 5.00 pm (Hobart Time), Monday to Friday. Outside of these times, you will be able to leave a message with our answering service and we will return your call. Please leave your name, your Centrelink Reference Number (CRN), and your telephone number (including country and area codes). Note: Call charges apply calls from mobile phones may be charged at a higher rate. You can write to us by: mail at: Department of Human Services International Services PO Box 7809 CANBERRA BC ACT 2610 AUSTRALIA fax to: Please include your phone number (including country and area code), so we can quickly respond to your query. Information online If you would like further information on Centrelink services and payments, you can go to our website Notes 3 of 8

4 This page is intentionally blank Η σελίδα αυτή έχει παραµείνει κενή σκοπίµως Notes 4 of 8

5 Εξουσιοδότηση προσώπου ή οργανισµού για να ζητά πληροφορίες ή να ενεργεί εκ µέρους σας Σκοπός αυτού του εντύπου Συµπλήρωση αυτού του εντύπου Πώς να κανονίσετε να ζητά πληροφορίες ή να ενεργεί εκ µέρους σας στις συναλλαγές σας µε το Department of Human Services της Αυστραλιανής κυβέρνησης σχετικά µε πληρωµές και υπηρεσίες του Centrelink ένα άλλο πρόσωπο ή οργανισµός. Oι ρυθµίσεις που µπορείτε να κάνετε είναι για: Πρόσωπο που Επιτρέπεται να Ζητά Πληροφορίες αυτή η ρύθµιση εξουσιοδοτεί ένα πρόσωπο ή οργανισµό να ζητά περιορισµένες πληροφορίες µόνο εκ µέρους σας Εξουσιοδοτηµένο Αντιπρόσωπο Αλληλογραφίας αυτή η ρύθµιση εξουσιοδοτεί ένα πρόσωπο ή οργανισµό να λαµβάνει αντίγραφα της αλληλογραφίας σας από το Centrelink και να ζητά πληροφορίες, να ενεργεί και να κάνει αλλαγές εκ µέρους σας Εξουσιοδοτηµένο Αντιπρόσωπο Πληρωµής αυτή η ρύθµιση εξουσιοδοτεί ένα πρόσωπο ή οργανισµό να λαµβάνει τις πληρωµές σας εκ µέρους σας Εξουσιοδοτηµένο Αντιπρόσωπο ΚΑΙ Πληρωµής ΚΑΙ Αλληλογραφίας αυτή η ρύθµιση εξουσιοδοτεί ένα πρόσωπο ή οργανισµό να ζητά πληροφορίες, να ενεργεί και να κάνει αλλαγές ΚΑΙ να λαµβάνει τις πληρωµές σας εκ µέρους σας. Πόσες ρυθµίσεις µπορείτε να εξουσιοδοτήσετε σε αυτό το έντυπο; Μόνο ένα πρόσωπο ή ένας οργανισµός µπορεί να εξουσιοδοτηθεί σε αυτό το έντυπο. Μπορείτε να έχετε µόνο έναν Εξουσιοδοτηµένο Αντιπρόσωπο Αλληλογραφίας και έναν Εξουσιοδοτηµένο Αντιπρόσωπο Πληρωµής, ωστόσο, δεν είναι αναγκαίο να είναι το ίδιο πρόσωπο ή ο ίδιος οργανισµός. εν µπορείτε να ορίσετε ένα πρόσωπο για να ενεργεί ή να λαµβάνει πληρωµές εκ µέρους σας εάν αυτό το πρόσωπο έχει ήδη ρύθµιση εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου µε το Centrelink. Αν επιθυµείτε να κανονίσετε να έχετε διαφορετικό Εξουσιοδοτηµένο Αντιπρόσωπο Αλληλογραφίας από τον Εξουσιοδοτηµένο Αντιπρόσωπο Πληρωµής σας θα χρειαστεί να συµπληρώσετε ξεχωριστό έντυπο για τον καθένα. Ξεχωριστό έντυπο θα χρειαστεί επίσης αν θέλετε ν' αλλάξετε τη ρύθµισή σας για εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η εξουσιοδότηση ενός προσώπου ή οργανισµού για να ζητά πληροφορίες, να ενεργεί εκ µέρους σας ή να λαµβάνει την πληρωµή σας δεν αφαιρεί το δικαίωµά σας να έχετε δοσοληψίες µε το Centrelink. Αυτή η εξουσιοδότηση µπορεί να ακυρωθεί ή να αλλάξει οποιαδήποτε στιγµή, εκτός αν πρόκειται για ρύθµιση που ορίζεται από δικαστήριο. Παρακαλείστε να χρησιµοποιήσετε µαύρο ή µπλε στυλό. Γράψτε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Σηµαδέψτε τα τετράγωνα όπως αυτό µε ένα ή. Όπου δείτε ένα τετράγωνο όπως αυτό Πηγαίνετε στο 5 πηγαίνετε στον αριθµό ερώτησης που υποδεικνύεται. εν χρειάζεται να απαντήσετε στις ενδιάµεσες ερωτήσεις. Παρακαλείστε να κρατήσετε αυτές τις Σηµειώσεις (σελίδες 1 έως 8) για µελλοντική αναφορά σας. Notes 5 of 8

6 Υποβολή του εντύπου σας Πρόσωπο που Επιτρέπεται να Ζητά Πληροφορίες Υποχρεώσεις και ευθύνες Εξουσιοδοτηµένου Αντιπροσώπου Ελέγξτε ότι έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που χρειάζεται να απαντήσετε, και ότι έχετε υπογράψει και έχετε βάλει την ηµεροµηνία στο έντυπο αυτό. Το έντυπο αυτό και όλα τα πρόσθετα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένης της απόδειξης της ταυτότητας του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου σας, πρέπει να υποβληθούν στο Department of Human Services, International Services. Το Πρόσωπο που Επιτρέπεται να Ζητά Πληροφορίες µπορεί να είναι σύντροφος, φίλος, µέλος της οικογένειας, ένας επαγγελµατίας, ένας οργανισµός ή συνδυασµός ανάλογα µε το είδος των πληροφοριών που ζητούνται. Μερικά παραδείγµατα επαγγελµατιών και οργανισµών είναι: λογιστές, χρηµατοοικονοµικοί σύµβουλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, γιατροί, κτλ. Αυτός ο κατάλογος δεν είναι περιορισµένος. Μπορείτε ν' αλλάξετε αυτή τη ρύθµιση οποιαδήποτε στιγµή. Τι είδους πρόσβαση µπορεί να έχει το Πρόσωπο που Επιτρέπεται να Ζητά Πληροφορίες Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι το πρόσωπο στο οποίο έχετε δώσει εξουσιοδότηση να ζητά πληροφορίες εκ µέρους σας έχει υπόψη του για ποια θέµατα του επιτρέπετε να ζητά πληροφορίες, και οποιοδήποτε περιορισµό που µπορεί να έχετε θέσει σε αυτή την εξουσιοδότηση. Μπορούµε να παρέχουµε πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ικανοποίηση του αιτήµατος και τίποτα περισσότερο. H έκταση των πληροφοριών που µπορούµε να παράσχουµε σε ένα Πρόσωπο που Επιτρέπεται να Ζητά Πληροφορίες µπορεί να περιλαµβάνει το τρέχον ποσό της πληρωµής Centrelink σας, λόγους ακύρωσης ή απόρριψης της πληρωµής σας, παράγοντες που επηρεάζουν την πληρωµή σας για παράδειγµα περιουσιακά στοιχεία και εισόδηµα, πληροφορίες υπερπληρωµής και αναδροµικών ποσών. Αν έχουµε οποιαδήποτε αµφιβολία σχετικά µε την εξουσιοδότηση του προσώπου να ζητά πληροφορίες εκ µέρους σας, δεν θα δίνεται απάντηση στις πληροφορίες που ζητούνται µέχρι να ληφθεί διευκρίνιση από εσάς. Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος Αλληλογραφίας Ένας εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος αλληλογραφίας µπορεί να ενεργεί εκ µέρους σας και είναι εξουσιοδοτηµένος να συναλλάσσεται µε εµάς για όλα τα θέµατα του Centrelink (εκτός από τον προορισµό των πληρωµών), όπως: µπορεί να κάνει αλλαγές στα στοιχεία σας µπορεί να ζητά πληροφορίες εκ µέρους σας µπορεί να συµπληρώνει έντυπα/αιτήσεις του Centrelink εκ µέρους σας µπορεί να λαµβάνει αντίγραφα της αλληλογραφίας σας από το Centrelink µπορεί να προσέρχεται σε ραντεβού του Centrelink µαζί σας ή εκ µέρους σας (αν είναι κατάλληλο). Ένας εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος αλληλογραφίας απαιτείται να: µας πληροφορεί για οποιεσδήποτε αλλαγές στις περιστάσεις σας µέσα σε 14 ηµέρες (28 ηµέρες αν εκτός Αυστραλίας) απαντά σε ειδοποιήσεις, αν απαιτείται να το κάνει, συµπεριλαµβανοµένης της αναφοράς δηλωτέων γεγονότων και πρέπει να έχει υπόψη ότι η παράλειψη απάντησης σε µια ειδοποίηση σηµαίνει ότι εσείς έχετε παραλείψει να συµµορφωθείτε προς τις υποχρεώσεις σας ενεργεί προς το καλύτερο συµφέρον σας µας ενηµερώνει για οποιεσδήποτε αλλαγές που µπορεί να επηρεάζουν την συνεχιζόµενη ικανότητά του ως εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου. Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος Πληρωµής Ένας εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος πληρωµής θα λαµβάνει τις πληρωµές σας του Centrelink και θα διασφαλίζει ότι: οι πληρωµές χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το δικό σας συµφέρον τηρεί αρχεία των πληρωµών που λαµβάνονται και των χρηµάτων που ξοδεύει εκ µέρους σας. Μπορούµε να αναθεωρούµε τη ρύθµιση από καιρό σε καιρό και να απαιτεί από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο να παρέχει αυτές τις πληροφορίες. Μπορεί να ισχύουν κυρώσεις αν δεν παρέχονται οι πληροφορίες ενεργεί για το καλύτερο συµφέρον σας µας ενηµερώνει για οποιεσδήποτε αλλαγές που µπορεί να επηρεάσουν τη συνεχιζόµενη ικανότητά του ως εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε την πληρωµή σας, µπορούµε να δίνουµε σχετικές πληροφορίες σε έναν εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο πληρωµής. Notes 6 of 8

7 Αν λάβετε περισσότερα χρήµατα από εµάς από όσα δικαιούστε, θα απαιτηθεί να επιστρέψετε αυτά τα χρήµατα. O εξουσιοδοτηµένος σας αντιπρόσωπος δεν απαιτείται να εξοφλήσει το χρέος σας στο Centrelink εκ µέρους σας. Απόρρητο και προσωπικές πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες για πελάτες εντός Αυστραλίας Οι προσωπικές σας πληροφορίες προστατεύονται από τη νοµοθεσία, όπως για παράδειγµα από το Νόµο περί Απορρήτου (Privacy Act) 1988 και συλλέγονται από το Department of Human Services της αυστραλιανής κυβέρνησης για το σκοπό της αξιολόγησης και διαχείρισης πληρωµών και υπηρεσιών. Αυτές οι πληροφορίες είναι αναγκαίες για την διεκπεραίωση της αίτησης ή της προσφυγής σας. Οι πληροφορίες σας µπορεί να χρησιµοποιηθούν από την υπηρεσία ή να παραχωρηθούν σε τρίτους για σκοπούς έρευνας και διερεύνησης. Επίσης, µπορούν να παραχωρηθούν εάν παράσχετε τη συναίνεσή σας ή εάν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόµο. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο που το Department of Human Services θα διαχειρίζεται τα προσωπικά σας στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένης της ήλωσης Απορρήτου µας, στη διεύθυνση ή να ζητήσετε ένα αντίγραφο από την υπηρεσία. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ή τηλεφωνήστε µας ή επισκεφθείτε το τοπικό σας Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών. Ηλικιωµένοι Υπηρεσίες Απασχόλησης Νέοι και Σπουδαστές Γραφείο Οικογενειακής Αρωγής Πληρωµές Αναπηρίας και Φροντιστών ιεθνείς Υπηρεσίες Πληροφορίες σε άλλες γλώσσες Υπηρεσίες Αυτοχθόνων Για να µιλήσετε µαζί µας σε γλώσσα πέραν των Αγγλικών καλέστε το Σηµείωση: Ισχύουν τηλεφωνικές χρεώσεις οι κλήσεις από κινητά τηλέφωνα µπορεί να επιβαρύνονται µε υψηλότερες χρεώσεις. ιερµηνείς και µεταφράσεις Αν χρειάζεστε διερµηνέα ή µετάφραση οποιωνδήποτε εγγράφων για υποθέσεις µας, µπορούµε να το κανονίσουµε αυτό χωρίς χρέωση για εσάς. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αν υπάρχουν οποιοιδήποτε ισχυρισµοί κατάχρησης της ρύθµισης εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, καλέστε µας στους ανωτέρω αριθµούς. Notes 7 of 8

8 Για περισσότερες πληροφορίες για πελάτες εκτός Αυστραλίας Καλέστε το Department of Human Services στο τηλέφωνο Μπορείτε να καλέσετε το Department of Human Services µεταξύ πµ και 5.00 µµ. (Ώρα Χόµπαρτ) από ευτέρα έως Παρασκευή. Εάν καλέσετε εκτός των ωρών αυτών µπορείτε να αφήσετε µήνυµα στην υπηρεσία παραλαβής µηνυµάτων και θα σας καλέσουµε ξανά. Παρακαλείστε να αφήσετε το όνοµά σας, τον Αριθµό Μητρώου Πελάτη Centrelink (CRN) και τον αριθµό τηλεφώνου σας (συµπεριλαµβανοµένου του κωδικού χώρας και περιοχής). Σηµείωση: Ισχύουν τηλεφωνικές χρεώσεις οι κλήσεις από κινητά τηλέφωνα µπορεί να επιβαρύνονται µε υψηλότερες χρεώσεις. Μπορείτε να µας γράψετε µέσω: ταχυδροµείου στην διεύθυνση: Department of Human Services International Services PO Box 7809 CANBERRA BC ACT 2610 AUSTRALIA φαξ στον αριθµό: Παρακαλείστε να συµπεριλάβετε τον αριθµό τηλεφώνου σας (συµπεριλαµβανοµένου του κωδικού χώρας και του κωδικού περιοχής) για να µπορέσουµε να ανταποκριθούµε γρήγορα στο ερώτηµά σας. Πληροφορίες στο διαδίκτυο Εάν θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις υπηρεσίες και τις πληρωµές του Centrelink, µπορείτε να πάτε στον ιστοχώρο µας στο Notes 8 of 8

9 Authorising a person or organisation to enquire or act on your behalf Εξουσιοδότηση προσώπου ή οργανισµού για να ζητά πληροφορίες ή να ενεργεί εκ µέρους σας 1 Your name Το όνοµά σας Mr Κος Family name Επώνυµο Mrs Κα First given name Όνοµα Miss ις Ms Κα Other Άλλο 6 Do you authorise a person OR an organisation to be your nominee? Εξουσιοδοτείτε ένα πρόσωπο Ή οργανισµό προκειµένου να είναι ο εξουσιοδοτηµένος σας αντιπρόσωπος; Tick ONE box only Επιλέξτε µόνο ΕΝΑ τετράγωνο Authorise a PERSON Εξουσιοδοτείτε ένα ΠΡΟΣΩΠΟ Authorise an ORGANISATION Εξουσιοδοτείτε έναν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Go to next question Πηγαίνετε στην επόµενη ερώτηση Go to 9 Πηγαίνετε στο 9 Second given name εύτερο όνοµα 7 Your nominee s name Το όνοµα του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου σας Mr Κος Mrs Κα Miss ις Ms Κα Other Άλλο 2 3 Your date of birth Η ηµεροµηνία γέννησής σας Your permanent address Η µόνιµη διεύθυνσή σας Family name Επώνυµο First given name Όνοµα Second given name εύτερο όνοµα Country Χώρα 8 Your nominee s date of birth Η ηµεροµηνία γέννησης του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου σας 4 Your Centrelink payment type Το είδος πληρωµής σας από το Centrelink Go to 10 Πηγαίνετε στο 10 5 Your Centrelink Reference Number (if known) Ο Αριθµός σας Μητρώου Πελάτη του Centrelink (αν είναι γνωστός) CLK0AUS221GR of 5

10 9 Your nominated organisation s details Τα στοιχεία του εξουσιοδοτηµένου οργανισµού σας 11 Your nominee s contact details Τα στοιχεία επικοινωνίας του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου σας Name of organisation Όνοµα οργανισµού This is the name of the organisation, not the contact person. The contact person can be identified below. Αυτό είναι το όνοµα του οργανισµού, όχι του προσώπου επικοινωνίας. Το πρόσωπο επικοινωνίας µπορεί να προσδιοριστεί παρακάτω. Street address ιεύθυνση Οδού Country Χώρα Australian Business Number (ABN) Αριθµός Αυστραλιανής Επιχείρησης (ABN) Postal address (if different to above) Ταχυδροµική διεύθυνση (αν διαφέρει από την παραπάνω) ABN is mandatory for appointing organisation nominee. Ο ABN είναι υποχρεωτικός για διορισµό εξουσιοδοτηµένου οργανισµού. Country Χώρα Organisation Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη Centrelink του Οργανισµού Phone number Aριθµός τηλεφώνου Fax number Αριθµός φαξ ( ) ( ) Name of contact person Όνοµα προσώπου επικοινωνίας Ηλεκτρονικό 10 What is the nominee s relationship to you (e.g. father, sister, guardian, administrator, Public Trustee)? Ποια είναι η σχέση του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου µε εσάς (π.χ. πατέρας, αδελφή, κηδεµόνας, διαχειριστής, ηµόσιος ιαχειριστής); 2 of 5

11 12 What is the arrangement you are authorising? Ποια είναι η ρύθµιση που εξουσιοδοτείτε; Read the Notes if you are not sure about which arrangement you wish to make. If you want to authorise a different person for each arrangement, complete a separate form for each person. Παρακαλείστε να διαβάσετε τις Σηµειώσεις αν δεν είστε βέβαιοι ποια ρύθµιση επιθυµείτε να κάνετε. Αν θέλετε να εξουσιοδοτήσετε διαφορετικό πρόσωπο για κάθε ρύθµιση, συµπληρώστε ξεχωριστό έντυπο για κάθε πρόσωπο. 13 Give details of the nominee s account into which your Centrelink payments are to be paid ώστε στοιχεία του λογαριασµού του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου όπου πρέπει να καταβάλλονται οι πληρωµές σας του Centrelink Direct credit is available in most countries outside of Australia if required. (Refer to page 2 (6) of the Notes for more detail.) Στις περισσότερες χώρες εκτός Αυστραλίας διατίθεται άµεση πίστωση αν απαιτείται. (Ανατρέξτε στη σελίδα 2 (6) των Σηµειώσεων για περισσότερες λεπτοµέρειες.) Person Permitted to Enquire Authorises a person to make an enquiry only on your behalf Πρόσωπο που Επιτρέπεται να Ζητά Πληροφορίες Για να εξουσιοδοτήσετε ένα πρόσωπο προκειµένου να ζητά πληροφορίες µόνο εκ µέρους σας Go to 15 Πηγαίνετε στο 15 Name of bank, building society or credit union Όνοµα τράπεζας, οικοδοµικού συνεταιρισµού ή πιστωτικής ένωσης Branch where the account is held Υποκατάστηµα όπου τηρείται ο λογαριασµός Correspondence Nominee Authorises a person to enquire, act and make changes on your behalf Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος Αλληλογραφίας Για να εξουσιοδοτήσετε ένα πρόσωπο προκειµένου να ζητά πληροφορίες, να ενεργεί και να κάνει αλλαγές εκ µέρους σας Go to 14 Πηγαίνετε στο 14 Branch number (BSB) Αριθµός υποκαταστήµατος Account number (this may not be the card number) Αριθµός λογαριασµού (αυτός µπορεί να µην είναι ο αριθµός της κάρτας) Payment Nominee Authorises a person to receive your payments on your behalf Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος Πληρωµής Για να εξουσιοδοτήσετε ένα πρόσωπο προκειµένου να λαµβάνει τις πληρωµές σας εκ µέρους σας BOTH Payment and Correspondence Nominee Authorises a person to enquire, act and make changes AND receive your payments on your behalf Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος ΚΑΙ Πληρωµής ΚΑΙ Αλληλογραφίας Για να εξουσιοδοτήσετε ένα πρόσωπο προκειµένου να ζητά πληροφορίες, να ενεργεί και να κάνει αλλαγές ΚΑΙ να λαµβάνει τις πληρωµές σας εκ µέρους σας Go to 13 Πηγαίνετε στο 13 Go to 13 Πηγαίνετε στο Account held in the name(s) of O λογαριασµός τηρείται στο/α όνοµα/ονόµατα του/των For organisations only Group Institution Code (if applicable) Για οργανισµούς µόνο Κωδικός Οµίλου Οργανισµού (αν ισχύει) What is the reason for making this arrangement? Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η ρύθµιση; Voluntary Εθελοντική Go to next question Πηγαίνετε στην επόµενη ερώτηση Power of Attorney Πληρεξούσιο Court, Tribunal, Guardianship or Administration Order Εντολή ικαστηρίου, Ειδικού ικαστηρίου, Κηδεµονίας ή ιαχείρισης Attach supporting documents. Επισυνάψτε δικαιολογητικά έγγραφα. 3 of 5

12 15 How long do you want this arrangement to last? Για πόσο διάστηµα θέλετε να διαρκέσει αυτή η ρύθµιση; 17 Third party authorisation Εξουσιοδότηση τρίτου 16 From Aπό Indefinitely Επ' αόριστον to Έως Your authorisation Η εξουσιοδότησή σας If unable to sign Αν δεν µπορείτε να υπογράψετε OR Ή For information about Privacy and your personal information, refer to page 3 (7) of the Notes. Για πληροφορίες σχετικά µε το Ατοµικό Απόρρητο και τις προσωπικές σας πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 3 (7) στις Σηµειώσεις. Go to next question Πηγαίνετε στην επόµενη ερώτηση I authorise the person named on this form to deal with Centrelink on my behalf according to the arrangements shown on this form. Εξουσιοδοτώ το πρόσωπο που κατονοµάζεται σε αυτό το έντυπο να συναλλάσσεται µε το Centrelink εκ µέρους µου σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που υποδεικνύονται σ' αυτό το έντυπο. The person signing this form on behalf of the customer cannot be a nominee authorised on this form, unless it is a court appointed arrangement. For information about Privacy and your personal information, refer to page 3 (7) of the Notes. Το πρόσωπο που υπογράφει αυτό το έντυπο εκ µέρους του πελάτη δεν µπορεί να είναι αντιπρόσωπος εξουσιοδοτηµένος σε αυτό το έντυπο, εκτός αν πρόκειται για ρύθµιση που ορίζεται από δικαστήριο. Για πληροφορίες σχετικά µε το Ατοµικό Απόρρητο και τις προσωπικές σας πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 3 (7) στις Σηµειώσεις. You will need to provide evidence of the customer s inability to sign if it is not a court appointed arrangement. Θα χρειαστεί να παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία της ανικανότητας του πελάτη να υπογράψει αν δεν πρόκειται για ρύθµιση που ορίζεται από δικαστήριο. Name of person signing on behalf of the customer Όνοµα προσώπου που υπογράφει εκ µέρους του πελάτη Relationship to customer Σχέση προς τον πελάτη Your signature Η υπογραφή σας Address ιεύθυνση Date Ηµεροµηνία Country Χώρα Contact phone number Αριθµός τηλεφώνου για επικοινωνία ( ) Signature of the person signing on behalf of the customer Υπογραφή του προσώπου που υπογράφει εκ µέρους του πελάτη Date Ηµεροµηνία 4 of 5

13 Nominee Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος 18 The nominee MUST provide a password to be used when contacting us. The password needs to have 4 to 12 letters or numbers. Please remember the password. Ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος ΠΡΕΠΕΙ να παράσχει κωδικό (password) που θα χρησιµοποιείται όταν επικοινωνεί µαζί µας. Ο κωδικός χρειάζεται να έχει από 4 έως 12 γράµµατα ή αριθµούς. Παρακαλείστε να αποµνηµονεύσετε τον κωδικό. 19 Nominee s acceptance Αποδοχή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου IMPORTANT INFORMATION: Check to make sure that your personal and/or your organisation details are correct. For information about Privacy and your personal information, refer to page 3 (7) of the Notes. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελέγξτε για να διασφαλίσετε ότι είναι σωστά τα προσωπικά σας στοιχεία ή/και τα στοιχεία του οργανισµού σας. Για πληροφορίες σχετικά µε το Ατοµικό Απόρρητο και τις προσωπικές σας πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 3 (7) στις Σηµειώσεις. I declare that: I have read the Notes on page 2 (6) and understand and accept the responsibilities and obligations for the arrangement for which I am authorised. I declare and accept that: any personal information I am given access to under this arrangement is protected under Commonwealth legislation. I agree to access, use or disclose the information only as authorised by the person to whom the information relates. my appointment as a nominee under Commonwealth legislation may be revoked or suspended by the Australian Government Department of Human Services should I not comply with my responsibilities and obligations. ηλώνω ότι: Έχω διαβάσει τις Σηµειώσεις στη Σελίδα 2 (6) και καταλαβαίνω και αποδέχοµαι τις ευθύνες και υποχρεώσεις σχετικά µε τη ρύθµιση για την οποία εξουσιοδοτούµαι. ηλώνω και αποδέχοµαι ότι: οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες στις οποίες µου δίνεται πρόσβαση σύµφωνα µε αυτή τη ρύθµιση προστατεύονται σύµφωνα µε Κοινοπολιτειακή νοµοθεσία. Συµφωνώ να έχω πρόσβαση, να χρησιµοποιώ ή να γνωστοποιώ τις πληροφορίες µόνο όπως έχω εξουσιοδοτηθεί από το πρόσωπο το οποίο αφορούν οι πληροφορίες. ο διορισµός µου ως εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου σύµφωνα µε Κοινοπολιτειακή νοµοθεσία µπορεί να ανακληθεί ή ανασταλεί από το Department of Human Services της Αυστραλιανής κυβέρνησης σε περίπτωση που δεν θα συµµορφωθώ µε τις ευθύνες και υποχρεώσεις µου. Signature of the nominee Υπογραφή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου Date Ηµεροµηνία 5 of 5

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Customer s name Όνοµα πελάτη Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη του Centrelink

Customer s name Όνοµα πελάτη Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη του Centrelink Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτηµα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑ ΑΣ OFFICE USE ONLY ΓIA EΠIΣHMH XPHΣH MONO

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Τι είναι η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management]; Η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management] είναι ένας τρόπος που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

Request for Information Αίτηση για πληροφορίες

Request for Information Αίτηση για πληροφορίες Request for Information Αίτηση για πληροφορίες Periods of salaried in Australia Περίοδοι μισθωτής στην Αυστραλία The purpose of this form is for you provide the necessary information for International

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία GREEK Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE AUS193.0808 (Page 1 of 7/Σελίδα 1 από 7) Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτημα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτημα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ OFFICE USE ONLY ΓIA EΠIΣHMH XPHΣH MONO

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Thursday 24 May 2007 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Modern Greek Paper 1 Listening and Responding. Friday 15 May 2009 Afternoon Time: 45 minutes (+5 minutes reading time)

Paper Reference. Modern Greek Paper 1 Listening and Responding. Friday 15 May 2009 Afternoon Time: 45 minutes (+5 minutes reading time) Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 15 May 2009 Afternoon Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 4: Συνεργασία Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός 1. Πώς να χτίσετε και να διατηρήσετε μια αποτελεσματική ομάδα Σε αυτό πρόγραμμα, εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Unit Scope Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε τα βασικά των καταστάσεων διαπραγμάτευσης winwin,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ APPLICATION FORM FOR GREEK APPLICANTS. 1. Τίτλος Κοινού Ερευνητικού Σχεδίου:... Title of joint project:...

ΑΙΤΗΣΗ APPLICATION FORM FOR GREEK APPLICANTS. 1. Τίτλος Κοινού Ερευνητικού Σχεδίου:... Title of joint project:... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Τα πεδία που σημειώνονται με * είναι απαραίτητα Μέρος Α'- Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο: * Όνομα:* Surname:* Name:* Ημερομηνία Γεννήσεως:* Υπηκοότητα:*

Διαβάστε περισσότερα

Can I open a bank account online? Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ

Can I open a bank account online? Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ - Γενικά Can I withdraw money in [country] without paying fees? Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα What are the fees if I use

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοοικογενειακή βία. Ήρθε η ώρα να πούμε φθάνει, αρκετά!

Ενδοοικογενειακή βία. Ήρθε η ώρα να πούμε φθάνει, αρκετά! GREEK Ενδοοικογενειακή βία. Ήρθε η ώρα να πούμε φθάνει, αρκετά! Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι αποδεκτή σε οποιαδήποτε μορφή. Έχει σοβαρές επιπτώσεις σε άτομα, οικογένειες, στους χώρους εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια - University Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Stating that you want to enroll Θα ήθελα να γραφτώ για. Stating that you want to apply for a course ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα διδακτορικό πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti - Megrendelés Εξετάζουμε την αγορά... Hivatalos, kísérleti Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 62

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 62 -- 847 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Ιουνίου 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1058790/845/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.: 1139

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME IKYDA 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME IKYDA 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME FOR THE PROMOTION OF THE EXCHANGE AND SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN GREECE AND GERMANY

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Κύπρου

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Κύπρου Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Κύπρου Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια για παιδική φροντίδα

Βοήθεια για παιδική φροντίδα GREEK Βοήθεια για παιδική φροντίδα Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση προσφέρει διάφορες πληρωμές και υπηρεσίες για να βοηθήσει οικογένειες με τις δαπάνες της παιδικής φροντίδας όπως: Child Care Benefit για εγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ BUSINESS CO-OPERATION DATABASE FORM Παρακαλούµε να συµπληρώσετε ΟΛΑ τα ζητούµενα πεδία έτσι ώστε να µπορέσει

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ. 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. 22990 49350-1 Fax: 22990 49617 Website: www.hef.gr Μαρκόπουλο, 04 Δεκεμβρίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Θα θέλαμε να σας

Διαβάστε περισσότερα

α Erasmus . : erasmus.teiep.gr σ σ (imotion project).

α Erasmus . : erasmus.teiep.gr σ σ  (imotion project). α Erasmus... Η / : 30/08/2016..: 1287, σ, 471 00 Ά. : 26810 50544 erasmus.teiep.gr e-mail: erasmus@teiep.gr Η Η Η Η Η Η Η Η. 2016-17 σ ς σ ς "K σ σ σ STT " ς Erasmus+/ σ, σ σ ση, σ ώ. σ σ ώ σ, ς ώ ώ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Ανάπτυξη. Ενότητα 3: Δικτύωση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Ανάπτυξη. Ενότητα 3: Δικτύωση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Ανάπτυξη Ενότητα 3: Δικτύωση Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε τρόπους διαμόρφωσης του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση Σπουδές. Σπουδές - Πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε

Μετανάστευση Σπουδές. Σπουδές - Πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε - Πανεπιστήμιο Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε I would like to enroll at a university. Θα ήθελα να γραφτώ για. I want to apply for course. Για να υποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : SEO και Analytics Fabio Calefato Department of Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE. Greece

IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE. Greece IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE Greece FEES FOR CHANGES - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership If this represents a complete change of ownership of the Agency then the following documents

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή ελληνικά Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αγγλικά Dear Mr. President, Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του Αγαπητέ κύριε,

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Hazmat notification prior to entry into a Greek port

Hazmat notification prior to entry into a Greek port Hazmat notification prior to entry into a Greek port New notification//νέα αναφορά Notification update//ενημέρωση αναφοράς Αναφορά προ κατάπλου πλοίου με επικίνδυνα ή ρυπογόνα σε ελληνικό λιμένα Must be

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT 1 COMPETENT AUTHORITY: Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Veterinary Services

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Real estate details Greece Στοιχεία ακίνητης περιουσίας Ελλάδα

Real estate details Greece Στοιχεία ακίνητης περιουσίας Ελλάδα Real estate details Greece Στοιχεία ακίνητης περιουσίας Ελλάδα Return this form to the Australian Government Department of Human Services, International Services by Επιστρέψτε το έντυπο αυτό στις ιεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Για Επίσημη Χρήση A/A. Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy A1. Στοιχεία Καταχωρουμένου Όνομα Προσώπου: Αρ. Ταυτότητας: Διεύθυνση: Αρ. Τηλεφώνου: Αρ. Φαξ: Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Hazmat notification prior to entry into a Greek port

Hazmat notification prior to entry into a Greek port Hazmat notification prior to entry into a Greek port New notification//νέα αναφορά Notification update//ενημέρωση αναφοράς Αναφορά προ κατάπλου πλοίου με επικίνδυνα ή ρυπογόνα σε ελληνικό λιμένα Must be

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 47

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 47 -- 1 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 47 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Απριλίου 1999 Αρ.Πρωτ.: 1027674/303/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.: 1107 ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Expedia Traveler Preference: Διαχείριση κρατήσεων και πληρωμών

Expedia Traveler Preference: Διαχείριση κρατήσεων και πληρωμών Traveler Preference: Διαχείριση κρατήσεων και πληρωμών 1 2 3 Θα λαμβάνετε ειδοποίηση κράτησης τόσο για τις κρατήσεις όσο και για τις κρατήσεις Επιβεβαιώστε την κράτηση ή σας στο Partner Central Ακολουθήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

The municipality of Apokoronas has created a new app for your smart phone.

The municipality of Apokoronas has created a new app for your smart phone. 1 The municipality of Apokoronas has created a new app for your smart phone. It is now available from itunes and the Google Play Store For Apple Smart Phones: https://itunes.apple.com/us/app/%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82-

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν...

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... ÊñÞôç; ΒΑΣΣΩ (ΒΑΓΙΟ) ΚΑΣΙΜΑΤΗ Υποψήφια Δημ. Σύμβουλος Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα