ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕ ΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Υποκατάστημα «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕ ΛΟΥ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 (άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, την υπ αριθμ. Υ4α/οικ.81270/ (ΦΕΚ 2176/Β) απόφαση σύστασης οργανικών και προσωπο παγών θέσεων καθώς και την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/ οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοι κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης και σύμφωνα με τον από πίνακα διά θεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κατόπιν της υπ αριθμ. 36/ απόφασης του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, με ταφέρεται ο κάτωθι ιατρός σε συσταθείσα θέση του Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΑ» Υποκατάστημα: «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» με την ίδια σχέση εργασίας, κατηγορία, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, ως ακολούθως: Ονοματεπώνυμο Όνομα Πατρός Κατηγορία Κλάδος Βαθμός ΚΥΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ (Αριθμ. βεβ. Υ/Υπουργείου Υγείας: 4509/ ). Φορέας Προέλευσης ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ Διευθυντής 6ο ΙΔΑΧ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ» Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΑ» Υποκατάστημα «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 (άρ θρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, την υπ αριθμ. Υ4α/οικ.81270/ (ΦΕΚ 2176/Β) απόφαση σύστα σης οργανικών και προσωποπαγών θέσεων καθώς και την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τον από πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κατόπιν της υπ αριθμ. 36/ απόφασης του τριμελούς ειδι κού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μεταφέρεται ο κάτωθι ιατρός σε συσταθείσα θέση του Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Υποκατάστημα «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» με την ίδια σχέ ση εργασίας, κατηγορία, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, ως ακολούθως: Ονοματεπώνυμο Όνομα Πατρός Κατηγορία Κλάδος Βαθμός ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας Προέλευσης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ Διευθυντής Β1 ΙΔΑΧ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» (Αριθμ. βεβ. Υ/Υπουργείου Υγείας: 4509/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΑ» Υποκατάστημα «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 (άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, την υπ αριθμ. Υ4α/οικ.81270/ (ΦΕΚ 2176/Β) απόφαση σύ στασης οργανικών και προσωποπαγών θέσεων καθώς και την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/οι 25308/ εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τον από πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κατόπιν της υπ αριθμ. 36/ απόφασης του τριμελούς ειδι κού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μεταφέρεται ο κάτωθι ιατρός σε συσταθείσα θέση του Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Υποκατάστημα «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» με την ίδια σχέση εργασίας, κατηγορία, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, ως ακολούθως:

2 9312 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Ονοματεπώνυμο ΜΠΙΛΙΡΑΚΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Όνομα Πατρός Κατηγορία Κλάδος Βαθμός ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Διευθυντής 3ο ΙΔΑΧ (Αριθμ. βεβ. Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ) Υπουργείου Υγείας: 4509/ ). Φορέας Προέλευσης ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΑ» Υποκατάστημα «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 (άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τον από πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ κατόπιν της υπ αριθμ. 36/ απόφασης του τριμελούς ειδι κού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσονται οι κάτωθι μόνιμοι υπάλληλοι των Νοσο κομείων σε κενές οργανικές θέσεις του Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Υποκατάστημα «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» (ΦΕΚ 3285/Β /2012) με την ίδια σχέση εργασίας, κατηγορία, βαθμό και μισθολογικό κλιμά κιο που κατέχουν, ως ακολούθως: α/α Ονοματεπώνυμο Όνομα Πατρός Κατηγορία Κλάδος Βαθμός ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΚΙΝΟΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΜΥΛΑΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΚΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΩΪΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΚΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΔΩΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΚΛΕΙΩ ΛΕΚΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Γ Γ1 ΜΟΝΙΜΟΣ Β Β1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤ ΣΤ ΜΟΝΙΜΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΕ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ Γ2 ΜΟΝΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε Ε1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε Ε1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε Ε1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΖΥΜΠΟΥΛΗΣ ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε Ε1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΡΙΑΔΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε Ε5 ΜΟΝΙΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤ ΣΤ ΜΟΝΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Δ Δ4 ΜΟΝΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Ε Ε1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Γ Γ4 ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΑΪΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΤΕ ΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥ ΤΩΝ Φορέας Προέλευσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ. ΝΟΣ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ. ΝΟΣ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ. ΝΟΣ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ. ΝΟΣ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ Β ΕΙΣΑ ΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΣ Δ Δ4 ΜΟΝΙΜΟΣ Δ Δ5 ΜΟΝΙΜΟΣ Ε Ε1 ΜΟΝΙΜΟΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» Γ Γ1 ΜΟΝΙΜΟΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Γ Γ4 ΜΟΝΙΜΟΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Δ Δ2 ΜΟΝΙΜΟΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Γ Γ2 ΜΟΝΙΜΟΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Γ Γ1 ΜΟΝΙΜΟΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΑΡΦΑΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Γ Γ3 ΜΟΝΙΜΟΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Γ Γ3 ΜΟΝΙΜΟΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤ ΣΤ ΜΟΝΙΜΟΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β Β ΕΙΣΑ ΓΩΓΙΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤ ΣΤ ΜΟΝΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 31 ΚΩΛΕΤΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΩΛΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΗΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΑΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ ΑΡΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β Β1 ΜΟΝΙΜΟΣ Δ Δ2 ΜΟΝΙΜΟΣ Δ Δ1 ΜΟΝΙΜΟΣ Β Β2 ΜΟΝΙΜΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΕ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Ε Ε2 ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ Γ4 ΜΟΝΙΜΟΣ Β Β4 ΜΟΝΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Δ Δ 4 ΜΟΝΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΑΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑ ΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ΑΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΣΤ ΣΤ ΜΟΝΙΜΟΣ Β Β1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΤ ΣΤ ΜΟΝΙΜΟΣ Ε Ε1 ΜΟΝΙΜΟΣ Ε Ε5 ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΤ ΣΤ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε Ε1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ Γ Γ1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

4 9314 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΦΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΛΙΒΕΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αριθμ. βεβ. Υ/Υπουργείου Υγείας: 4509/ ). ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑ ΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ΑΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ Δ Δ3 ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΤ ΣΤ ΜΟΝΙΜΟΣ Ο Διοικητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ F ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.» Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ 3. την υπ αριθμ. Υ4α/οικ / (ΦΕΚ 2176/Β ) απόφαση σύστασης οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού, 4. την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 5. τον οργανισμό του Νοσοκομείου (Υ4α/οικ.48318/ κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1680/τ.Β / ), μετατάσσονται οι παρακάτω υπάλληλοι από το Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕ ΜΙΓΚ σε κενές οργανικές θέσεις του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ» με την ίδια σχέση εργασίας βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως εξής: α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία Κλάδος Βαθμός Μ/Κ 1 ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 2 ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Β MK0 3 ΓΚΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤ 4 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ TE ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε ΜΚ1 5 ΚΑΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Γ ΜΚ1 6 ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Γ ΜΚ4 7 ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΜΚ2 8 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β MK0 9 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Γ ΜΚ1 10 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΙΜΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΜΚ3 11 ΠΕΣΤΡΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Γ ΜΚ2 12 ΡΕΡΡΕ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΜΚ3 13 ΣΙΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ YE ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ ΜΚ2 14 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Γ ΜΚ1 15 ΦΑΚΑΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Γ ΜΚ3 17 ΨΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β ΜΚ2 18 ΠΑΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤ (Αριθμ. βεβ. Υ/Υπουργείου Υγείας: 4507/ ) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ Γ ΜΚ3

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και μεταφέρεται η υπάλληλος ΒΑΪΤΣΗ ΣΤΑΡΟΥΛΑ του Κωνσταντίνου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, κατηγορίας ειδικότητας Νοσηλευτικής, με βαθμό Δ και μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ1 σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση Διοικητικού Λογιστικού στο Γενικό Νοσοκομείο ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ, με την ίδια σχέση εργασίας βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ/Υπουργείου Υγείας: 4507/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ 3. την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και μεταφέρεται η υπάλληλος ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ από το Γενικό Νο σοκομείο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, κατηγορίας κλάδου Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β και μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ0 σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., με την ίδια σχέση εργασίας βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ/Υπουργείου Υγείας: 4507/ ) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ 3. την υπ αριθμ. Υ4α/οικ / (ΦΕΚ 2176/Β) απόφαση σύστασης οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού, 4. την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 5. τον οργανισμό του Νοσοκομείου (Υ4α/οικ.48318/ κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1680/τ.Β / ), μετατάσσεται ο παρακάτω υπάλληλος από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ» «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» σε κενή οργανική θέση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., με την ίδια σχέση εργασίας βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, ως εξής: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΥΤΣΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Αριθμ. βεβ. Υ/Υπουργείου Υγείας: 4507/ ) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ 3. την υπ αριθμ. Υ4α/οικ / (ΦΕΚ 2176/Β) απόφαση σύστασης οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού, 4. την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 5. τον οργανισμό του Νοσοκομείου (Υ4α/οικ.48318/ κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1680/τ.Β / ), μετατάσσονται οι παρακάτω υπάλληλοι από το «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» σε κενές οργανικές θέσεις του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., με την ίδια σχέση εργασίας βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως εξής: α/α Ονοματεπώνυμο 1 ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΕΠΟΥΛΟΒΙΤΣ 2 ΜΑΡΙΑ 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Πατρώνυμο Κατηγορία Κλάδος Βαθμός Μ.Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ TE ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε ΜΚ1 ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Γ ΜΚ4 Γ ΜΚ3

6 9316 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4 ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Γ ΜΚ3 (Αριθμ. βεβ. Υ/Υπουργείου Υγείας: 4507/ ) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ 3. την υπ αριθμ. Υ4α/οικ / (ΦΕΚ 2176/Β) απόφαση σύστασης οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού, 4. την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 5. τον οργανισμό του Νοσοκομείου (Υ4α/οικ.48318/ κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1680/τ.Β / ), μετατάσσονται οι παρακάτω υπάλληλοι από το Γενικό Νοσοκομείο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ» σε κενές οργανικές θέσεις του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως εξής: α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία Κλάδος Βαθμός Μ.Κ. 1 ΜΠΑΚΙΡΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΜΚ3 2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΘΩΜΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΜΚ1 3 ΣΕΞΕΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Δ ΜΚ4 4 ΣΚΟΤΕΙΝΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Αριθμ. βεβ. Υ/Υπουργείου Υγείας: 4507/ ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΜΚ3 Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ 3. την υπ αριθμ. Υ4α/οικ / (ΦΕΚ 2176/Β) απόφαση σύστασης οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού, 4. την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 5. τον οργανισμό του Νοσοκομείου (Υ4α/οικ.48318/ κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1680/τ.Β / ), μετατάσσονται οι παρακάτω υπάλληλοι από το Γενικό Νοσοκομείο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΠΑΤΗΣΙΩΝ σε κενές οργανικές θέσεις του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., με την ίδια σχέση εργασίας βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως εξής: α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία Κλάδος Βαθμός Μ.Κ. 1 ΞΑΝΘΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΗ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΙΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Β MK0 2 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ TE ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΜΚ1 3 ΚΡΙΜΙΤΖΑ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Γ ΜΚ2 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ TE ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤ 5 ΜΠΟΜΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤ 6 ΞΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ ΜΚ4 7 ΣΟΦΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Ε ΜΚ3 8 ΤΣΙΑΛΤΑ ΞΕΝΗ ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε ΜΚ1 (Αριθμ. βεβ. Υ/Υπουργείου Υγείας: 4507/ )

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9317 Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ 3. την υπ αριθμ. Υ4α/οικ / (ΦΕΚ 2176/Β) απόφαση σύστασης οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού, 4. την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 5. τον οργανισμό του Νοσοκομείου (Υ4α/οικ.48318/ κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1680/τ.Β / ), μετατάσσονται οι παρακάτω υπάλληλοι από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε κενές οργανικές θέσεις του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως εξής: α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία Κλάδος Βαθμός Μ.Κ. 1 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΘΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β MK0 2 ΓΚΕΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β MK0 3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΜΚ1 ΧΑΝΤΑΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ ΦΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΜΚ1 (Αριθμ. βεβ. Υ/Υπουργείου Υγείας: 4507/ ) Ο Διοικητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ F ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Με την υπ αριθμ / απόφαση της Διοικητού του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΜΕ ΤΑΞΑ» που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4172/2013, το υπ αριθμ. 3/2013 πίνακα διάθεσης κατόπιν της από απόφασης του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου, σύμφωνα με τον πίνακα βαθμολογικής κατάταξης του ΑΣΕΠ, μετατάσσονται οι κάτωθι μόνιμοι υπάλληλοι των Νοσοκομείων σε κενές οργανικές θέσεις του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά ΜΕΤΑΞΑ (ΦΕΚ 1484 τ.β / ) με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν: Α) Από το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα» α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία Κλάδος/Ειδικότητα Βαθμός 1 ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Δ 3ο 2 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β 1ο 3 ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε 1ο 4 ΜΑΡΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β 0 5 ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ 1ο 6 ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β 0 7 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΠΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ 4ο 8 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ 1ο 9 ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 10 ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 11 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 12 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ και ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ και ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ και ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ και ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤ 0 Δ Γ Δ 2ο 2ο 2ο

8 9318 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 13 ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 14 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ 15 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ και ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Β 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ 3ο 16 ΜΠΑΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Β 0 17 ΣΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ 2ο 18 ΣΥΛΑΪΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Β 0 19 ΣΥΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Β 0 20 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Δ 3ο 21 ΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Γ 1ο 22 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Γ 1ο 23 ΤΖΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Β 1ο 24 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β) Από 1ο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία Κλάδος/Ειδικότητα Βαθμός Ε Δ Δ 1ο 5ο 3ο ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗ 1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Γ 2ο ΚΥΡΑΤΣΗ Γ) Από το Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Η Αγία Όλγα» α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία Κλάδος/Ειδικότητα Βαθμός 1 ΘΩΜΟΥ ΦΡΕΙΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β 2o 2 ΡΗΓΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ 1o 3 ΤΖΑΒΙΔΑ ΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ 4o 4 ΦΑΜΠΙΑΤΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ 5o 5 ΧΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ 4o Δ) Από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο Αμαλία Φλέμιγκ» Υποκατάστημα Αμαλία Φλέμιγκ. α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία Κλάδος/Ειδικότητα Βαθμός 1 ΚΙΡΤΣΙΚΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β 0 2 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ 2ο 3 ΒΕΛΕΓΚΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ 3ο Ε. Από το Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία Κλάδος/Ειδικότητα Βαθμός ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ 1 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ 4ο ΒΙΚΤΩΡΙΑ Ζ) Από το το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών Πολυκλινική» 1 ΖΙΓΚΙΡΗ ΟΛΓΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Β 0 Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι οφείλουν να παρουσιασθούν στο Νοσοκομείο για ανάληψη υπηρεσίας, εντός προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας από τη λήψη της ανακοίνωσης δημοσίευσης της απόφασης μετάταξης. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, και εφόσον οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπαλλήλου, η μη εμφάνισή του, συνεπάγεται την έκδοση πράξης απόλυσης και την ανάκληση της πράξης μετάταξης. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4514/ ). Η Διοικητής ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9319 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 250/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ ΜΩΝ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου Δ.Ε. Βοηθών Νοση λευτικής ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του Ταξιάρχη, με Γ βαθμό, με Μ.Κ. 04 του βαθμού της, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ F ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 769/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρα 46 και 54 του π.δ. 410/1988 και το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του Ν.4038/2012 λύεται η σύμ βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου της υπαλλήλου ΚΑΛΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ του Χαράλαμπου κλάδου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ με αποδοχές 1ου μισθολογικού κλιμακίου του βαθμού Δ, κατόπιν της από 01/10/2013 έγγραφης καταγγελίας της. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ. 767/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμ φωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου ΜΟΥΤΖΟΥ ΡΗ ΦΡΕΙΡΙΚΗΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ, κλάδου Αδελφών Νο σοκόμων με ειδικότητα Αδελφών Νοσοκόμων, με βαθ μό Β και αποδοχές τον βασικό μισθό του βαθμού της κατηγορίας της, κατόπιν της από 01/10/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (1η αίτηση παραίτησης 16/09/2013). ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ. 768/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμ φωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΣΑΣ του Σπυρίδωνος, κλάδου ΠΕ18 ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟΥ με ειδικότητα Εκπαιδευτικού Νοσηλευτικού Προ σωπικού, με βαθμό Β και αποδοχές 3ου Μ.Κ. του βαθ μού της κατηγορίας του κατόπιν της από 30/09/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (1η αίτηση παραίτησης 03/09/2013). ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ. 766/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου ΠΕΤΑΛΩΤΗ ΜΑΚΡΗ ΣΠΟΙΝΑΣ του Ευάγ γελου, κλάδου TE ΜΑΙΩΝ, με βαθμό Β και αποδοχές 1ου Μ.Κ. του βαθμού της κατηγορίας της, κατόπιν της από 01/10//2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (1η αίτη ση παραίτησης 16/09/2013). ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ. 775/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμφω να με το άρθρα 46 και 54 του π.δ. 410/1988 και το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του Ν.4038/2012 λύεται η σύμβαση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου της υπαλλήλου ΜΥΤΙΛΗΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ του Κωνσταντίνου κλάδου Προσωπικού Καθαριότητας ειδικότητας καθαριστριών, με αποδοχές 5ου μισθολογικού κλιμακίου του βαθμού Ε, κατόπιν της από 11/10/2013 έγγραφης καταγγελίας της. ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ. 776/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμ φωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύε ται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλ λήλου ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Μιχαήλ, κλάδου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, με βαθμό Γ και αποδοχές 1ου Μ.Κ. του βαθμού της κατηγορίας της, κατόπιν της από 11/10/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (1η αίτη ση παραίτησης 27/09/2013). (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ. 777/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμ φωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύε ται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλ λήλου ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΣ του Μιχαήλ, κλάδου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, με βαθμό Γ και αποδο χές 4ου Μ.Κ. του βαθμού της κατηγορίας της κατόπιν της από 10/10/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (1η αίτηση παραίτησης 17/09/2013). ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Ο Διοικητής κ.α.α. Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ F ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΔΙΑΣΥΝΟΜΕΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 174/ απόφαση του Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, η οποία εκ δόθηκε σε εφαρμογή των άρθρων 148, 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση του μόνιμου υπαλλήλου ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αλεξάνδρου της κατηγορίας Φυλάκων Νυχτο φυλάκων με Δ βαθμό, κατόπιν υποβολής της αριθμ / ης αίτησης παραίτησης. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ

10 9320 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 908/11332/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 και 156 του Ν. 3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Ανδρεάδη Γεώργιου του Ανδρέα, κλάδου Υ.Ε Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ειδικότητα Με ταφορέων Ασθενών, υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας Μονάδα Βέροιας με τον Δ βαθμό και Μ.Κ 5ο, κατόπιν της από 17/10/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 01/10/2013). ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Ο Διοικητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Με την αριθμ. Φ/Γ/10/17451/ πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΤΣΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μόνιμου υπαλλήλου του Ιδρύματος του κλάδου Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (μεταφορέων ασθενών) με Δ Βαθμό και 5ο Μ.Κ., από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Ο Διοικητής ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ

11

12 9322 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 23 13 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4041 Κύρωση της υπ αριθ. 66 2 απόφασης του Συμβουλί ου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 28 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4232 Kύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζη τήματα διοικητικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4215 Kύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δη μιουργία του Λειτουργικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2893 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30355 Κινητικότητα υπαλλήλων, μονίμων και ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 88 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4074 Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 2 12 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 31 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 167 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2506 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 284/2012 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 245/28.06.2012 απόφασης του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3163 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση ερ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2939 22 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων που κενώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18517 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Μαΐου 2013 Aριθ. 1654 Έγκριση έκδοσης Φύλλου Εφημερίδoς της Κυβερνή σεως στις 11.05.2013 και 12.05.2013. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218 3 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4021 Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι στω τικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 145 16 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3682 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 8 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.32294 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 357 30 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη αναδάσωσης για έκταση Δ1, Δ2 και Δ3 συνο λικού εμβαδού 6843.17 τ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 365 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και τους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 5 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4309 Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ του Κανα δά αφενός και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 905 11 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2528 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102724/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλο γής «Βασικές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2661 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1γ/Γ.Π. οικ. 123831 Διεκπεραίωση και μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπη ρέτησης (EKE)

Διαβάστε περισσότερα