ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕ ΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Υποκατάστημα «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕ ΛΟΥ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 (άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, την υπ αριθμ. Υ4α/οικ.81270/ (ΦΕΚ 2176/Β) απόφαση σύστασης οργανικών και προσωπο παγών θέσεων καθώς και την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/ οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοι κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης και σύμφωνα με τον από πίνακα διά θεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κατόπιν της υπ αριθμ. 36/ απόφασης του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, με ταφέρεται ο κάτωθι ιατρός σε συσταθείσα θέση του Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΑ» Υποκατάστημα: «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» με την ίδια σχέση εργασίας, κατηγορία, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, ως ακολούθως: Ονοματεπώνυμο Όνομα Πατρός Κατηγορία Κλάδος Βαθμός ΚΥΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ (Αριθμ. βεβ. Υ/Υπουργείου Υγείας: 4509/ ). Φορέας Προέλευσης ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ Διευθυντής 6ο ΙΔΑΧ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ» Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΑ» Υποκατάστημα «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 (άρ θρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, την υπ αριθμ. Υ4α/οικ.81270/ (ΦΕΚ 2176/Β) απόφαση σύστα σης οργανικών και προσωποπαγών θέσεων καθώς και την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τον από πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κατόπιν της υπ αριθμ. 36/ απόφασης του τριμελούς ειδι κού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μεταφέρεται ο κάτωθι ιατρός σε συσταθείσα θέση του Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Υποκατάστημα «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» με την ίδια σχέ ση εργασίας, κατηγορία, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, ως ακολούθως: Ονοματεπώνυμο Όνομα Πατρός Κατηγορία Κλάδος Βαθμός ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας Προέλευσης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ Διευθυντής Β1 ΙΔΑΧ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» (Αριθμ. βεβ. Υ/Υπουργείου Υγείας: 4509/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΑ» Υποκατάστημα «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 (άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, την υπ αριθμ. Υ4α/οικ.81270/ (ΦΕΚ 2176/Β) απόφαση σύ στασης οργανικών και προσωποπαγών θέσεων καθώς και την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/οι 25308/ εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τον από πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ, κατόπιν της υπ αριθμ. 36/ απόφασης του τριμελούς ειδι κού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μεταφέρεται ο κάτωθι ιατρός σε συσταθείσα θέση του Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Υποκατάστημα «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» με την ίδια σχέση εργασίας, κατηγορία, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, ως ακολούθως:

2 9312 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Ονοματεπώνυμο ΜΠΙΛΙΡΑΚΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Όνομα Πατρός Κατηγορία Κλάδος Βαθμός ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Διευθυντής 3ο ΙΔΑΧ (Αριθμ. βεβ. Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ) Υπουργείου Υγείας: 4509/ ). Φορέας Προέλευσης ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΑ» Υποκατάστημα «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 (άρθρο 91), 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τον από πίνακα διάθεσης που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ κατόπιν της υπ αριθμ. 36/ απόφασης του τριμελούς ειδι κού υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσονται οι κάτωθι μόνιμοι υπάλληλοι των Νοσο κομείων σε κενές οργανικές θέσεις του Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Υποκατάστημα «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» (ΦΕΚ 3285/Β /2012) με την ίδια σχέση εργασίας, κατηγορία, βαθμό και μισθολογικό κλιμά κιο που κατέχουν, ως ακολούθως: α/α Ονοματεπώνυμο Όνομα Πατρός Κατηγορία Κλάδος Βαθμός ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΚΙΝΟΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΜΥΛΑΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΚΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΩΪΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΚΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΔΩΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΚΛΕΙΩ ΛΕΚΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Γ Γ1 ΜΟΝΙΜΟΣ Β Β1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤ ΣΤ ΜΟΝΙΜΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΕ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ Γ2 ΜΟΝΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε Ε1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε Ε1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε Ε1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΖΥΜΠΟΥΛΗΣ ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε Ε1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΡΙΑΔΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε Ε5 ΜΟΝΙΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤ ΣΤ ΜΟΝΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Δ Δ4 ΜΟΝΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Ε Ε1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Γ Γ4 ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΑΪΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΤΕ ΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥ ΤΩΝ Φορέας Προέλευσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ. ΝΟΣ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ. ΝΟΣ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ. ΝΟΣ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ. ΝΟΣ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ Β ΕΙΣΑ ΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΣ Δ Δ4 ΜΟΝΙΜΟΣ Δ Δ5 ΜΟΝΙΜΟΣ Ε Ε1 ΜΟΝΙΜΟΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» Γ Γ1 ΜΟΝΙΜΟΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Γ Γ4 ΜΟΝΙΜΟΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Δ Δ2 ΜΟΝΙΜΟΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Γ Γ2 ΜΟΝΙΜΟΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Γ Γ1 ΜΟΝΙΜΟΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΑΡΦΑΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Γ Γ3 ΜΟΝΙΜΟΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Γ Γ3 ΜΟΝΙΜΟΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤ ΣΤ ΜΟΝΙΜΟΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β Β ΕΙΣΑ ΓΩΓΙΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤ ΣΤ ΜΟΝΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 31 ΚΩΛΕΤΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΤΣΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΩΛΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΗΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΑΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ ΑΡΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β Β1 ΜΟΝΙΜΟΣ Δ Δ2 ΜΟΝΙΜΟΣ Δ Δ1 ΜΟΝΙΜΟΣ Β Β2 ΜΟΝΙΜΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΕ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Ε Ε2 ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ Γ4 ΜΟΝΙΜΟΣ Β Β4 ΜΟΝΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Δ Δ 4 ΜΟΝΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΠΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΑΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑ ΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ΑΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΣΤ ΣΤ ΜΟΝΙΜΟΣ Β Β1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΤ ΣΤ ΜΟΝΙΜΟΣ Ε Ε1 ΜΟΝΙΜΟΣ Ε Ε5 ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΤ ΣΤ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε Ε1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ Γ Γ1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

4 9314 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΦΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΛΙΒΕΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αριθμ. βεβ. Υ/Υπουργείου Υγείας: 4509/ ). ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑ ΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ΑΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ Δ Δ3 ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΤ ΣΤ ΜΟΝΙΜΟΣ Ο Διοικητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ F ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.» Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ 3. την υπ αριθμ. Υ4α/οικ / (ΦΕΚ 2176/Β ) απόφαση σύστασης οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού, 4. την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 5. τον οργανισμό του Νοσοκομείου (Υ4α/οικ.48318/ κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1680/τ.Β / ), μετατάσσονται οι παρακάτω υπάλληλοι από το Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕ ΜΙΓΚ σε κενές οργανικές θέσεις του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ» με την ίδια σχέση εργασίας βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως εξής: α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία Κλάδος Βαθμός Μ/Κ 1 ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 2 ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Β MK0 3 ΓΚΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤ 4 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ TE ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε ΜΚ1 5 ΚΑΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Γ ΜΚ1 6 ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Γ ΜΚ4 7 ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΜΚ2 8 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β MK0 9 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Γ ΜΚ1 10 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΙΜΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΜΚ3 11 ΠΕΣΤΡΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Γ ΜΚ2 12 ΡΕΡΡΕ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΜΚ3 13 ΣΙΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ YE ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ ΜΚ2 14 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Γ ΜΚ1 15 ΦΑΚΑΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Γ ΜΚ3 17 ΨΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β ΜΚ2 18 ΠΑΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤ (Αριθμ. βεβ. Υ/Υπουργείου Υγείας: 4507/ ) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ Γ ΜΚ3

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και μεταφέρεται η υπάλληλος ΒΑΪΤΣΗ ΣΤΑΡΟΥΛΑ του Κωνσταντίνου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, κατηγορίας ειδικότητας Νοσηλευτικής, με βαθμό Δ και μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ1 σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση Διοικητικού Λογιστικού στο Γενικό Νοσοκομείο ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ, με την ίδια σχέση εργασίας βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ/Υπουργείου Υγείας: 4507/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ 3. την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και μεταφέρεται η υπάλληλος ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ από το Γενικό Νο σοκομείο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, κατηγορίας κλάδου Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β και μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ0 σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., με την ίδια σχέση εργασίας βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ/Υπουργείου Υγείας: 4507/ ) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ 3. την υπ αριθμ. Υ4α/οικ / (ΦΕΚ 2176/Β) απόφαση σύστασης οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού, 4. την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 5. τον οργανισμό του Νοσοκομείου (Υ4α/οικ.48318/ κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1680/τ.Β / ), μετατάσσεται ο παρακάτω υπάλληλος από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ» «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» σε κενή οργανική θέση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., με την ίδια σχέση εργασίας βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, ως εξής: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΥΤΣΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Αριθμ. βεβ. Υ/Υπουργείου Υγείας: 4507/ ) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ 3. την υπ αριθμ. Υ4α/οικ / (ΦΕΚ 2176/Β) απόφαση σύστασης οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού, 4. την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 5. τον οργανισμό του Νοσοκομείου (Υ4α/οικ.48318/ κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1680/τ.Β / ), μετατάσσονται οι παρακάτω υπάλληλοι από το «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» σε κενές οργανικές θέσεις του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., με την ίδια σχέση εργασίας βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως εξής: α/α Ονοματεπώνυμο 1 ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΕΠΟΥΛΟΒΙΤΣ 2 ΜΑΡΙΑ 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Πατρώνυμο Κατηγορία Κλάδος Βαθμός Μ.Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ TE ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε ΜΚ1 ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Γ ΜΚ4 Γ ΜΚ3

6 9316 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4 ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Γ ΜΚ3 (Αριθμ. βεβ. Υ/Υπουργείου Υγείας: 4507/ ) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ 3. την υπ αριθμ. Υ4α/οικ / (ΦΕΚ 2176/Β) απόφαση σύστασης οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού, 4. την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 5. τον οργανισμό του Νοσοκομείου (Υ4α/οικ.48318/ κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1680/τ.Β / ), μετατάσσονται οι παρακάτω υπάλληλοι από το Γενικό Νοσοκομείο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ» σε κενές οργανικές θέσεις του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως εξής: α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία Κλάδος Βαθμός Μ.Κ. 1 ΜΠΑΚΙΡΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΜΚ3 2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΘΩΜΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΜΚ1 3 ΣΕΞΕΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Δ ΜΚ4 4 ΣΚΟΤΕΙΝΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Αριθμ. βεβ. Υ/Υπουργείου Υγείας: 4507/ ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΜΚ3 Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ 3. την υπ αριθμ. Υ4α/οικ / (ΦΕΚ 2176/Β) απόφαση σύστασης οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού, 4. την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 5. τον οργανισμό του Νοσοκομείου (Υ4α/οικ.48318/ κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1680/τ.Β / ), μετατάσσονται οι παρακάτω υπάλληλοι από το Γενικό Νοσοκομείο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΠΑΤΗΣΙΩΝ σε κενές οργανικές θέσεις του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., με την ίδια σχέση εργασίας βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως εξής: α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία Κλάδος Βαθμός Μ.Κ. 1 ΞΑΝΘΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΗ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΙΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Β MK0 2 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ TE ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΜΚ1 3 ΚΡΙΜΙΤΖΑ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Γ ΜΚ2 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ TE ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤ 5 ΜΠΟΜΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤ 6 ΞΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ ΜΚ4 7 ΣΟΦΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Ε ΜΚ3 8 ΤΣΙΑΛΤΑ ΞΕΝΗ ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε ΜΚ1 (Αριθμ. βεβ. Υ/Υπουργείου Υγείας: 4507/ )

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9317 Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ 3. την υπ αριθμ. Υ4α/οικ / (ΦΕΚ 2176/Β) απόφαση σύστασης οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού, 4. την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/β.2/Δ/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 5. τον οργανισμό του Νοσοκομείου (Υ4α/οικ.48318/ κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1680/τ.Β / ), μετατάσσονται οι παρακάτω υπάλληλοι από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε κενές οργανικές θέσεις του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως εξής: α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία Κλάδος Βαθμός Μ.Κ. 1 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΘΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β MK0 2 ΓΚΕΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β MK0 3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΜΚ1 ΧΑΝΤΑΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ ΦΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΜΚ1 (Αριθμ. βεβ. Υ/Υπουργείου Υγείας: 4507/ ) Ο Διοικητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ F ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Με την υπ αριθμ / απόφαση της Διοικητού του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΜΕ ΤΑΞΑ» που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4172/2013, το υπ αριθμ. 3/2013 πίνακα διάθεσης κατόπιν της από απόφασης του τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου, σύμφωνα με τον πίνακα βαθμολογικής κατάταξης του ΑΣΕΠ, μετατάσσονται οι κάτωθι μόνιμοι υπάλληλοι των Νοσοκομείων σε κενές οργανικές θέσεις του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά ΜΕΤΑΞΑ (ΦΕΚ 1484 τ.β / ) με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν: Α) Από το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα» α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία Κλάδος/Ειδικότητα Βαθμός 1 ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Δ 3ο 2 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β 1ο 3 ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε 1ο 4 ΜΑΡΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β 0 5 ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ 1ο 6 ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β 0 7 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΠΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ 4ο 8 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ 1ο 9 ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 10 ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 11 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 12 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ και ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ και ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ και ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ και ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤ 0 Δ Γ Δ 2ο 2ο 2ο

8 9318 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 13 ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 14 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ 15 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ και ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Β 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ 3ο 16 ΜΠΑΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Β 0 17 ΣΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ 2ο 18 ΣΥΛΑΪΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Β 0 19 ΣΥΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Β 0 20 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Δ 3ο 21 ΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Γ 1ο 22 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Γ 1ο 23 ΤΖΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Β 1ο 24 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β) Από 1ο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία Κλάδος/Ειδικότητα Βαθμός Ε Δ Δ 1ο 5ο 3ο ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗ 1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Γ 2ο ΚΥΡΑΤΣΗ Γ) Από το Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Η Αγία Όλγα» α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία Κλάδος/Ειδικότητα Βαθμός 1 ΘΩΜΟΥ ΦΡΕΙΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β 2o 2 ΡΗΓΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ 1o 3 ΤΖΑΒΙΔΑ ΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ 4o 4 ΦΑΜΠΙΑΤΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ 5o 5 ΧΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ 4o Δ) Από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο Αμαλία Φλέμιγκ» Υποκατάστημα Αμαλία Φλέμιγκ. α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία Κλάδος/Ειδικότητα Βαθμός 1 ΚΙΡΤΣΙΚΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β 0 2 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ 2ο 3 ΒΕΛΕΓΚΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ 3ο Ε. Από το Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία Κλάδος/Ειδικότητα Βαθμός ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ 1 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ 4ο ΒΙΚΤΩΡΙΑ Ζ) Από το το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών Πολυκλινική» 1 ΖΙΓΚΙΡΗ ΟΛΓΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Β 0 Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι οφείλουν να παρουσιασθούν στο Νοσοκομείο για ανάληψη υπηρεσίας, εντός προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας από τη λήψη της ανακοίνωσης δημοσίευσης της απόφασης μετάταξης. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, και εφόσον οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπαλλήλου, η μη εμφάνισή του, συνεπάγεται την έκδοση πράξης απόλυσης και την ανάκληση της πράξης μετάταξης. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 4514/ ). Η Διοικητής ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9319 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 250/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ ΜΩΝ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου Δ.Ε. Βοηθών Νοση λευτικής ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του Ταξιάρχη, με Γ βαθμό, με Μ.Κ. 04 του βαθμού της, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ F ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 769/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρα 46 και 54 του π.δ. 410/1988 και το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του Ν.4038/2012 λύεται η σύμ βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου της υπαλλήλου ΚΑΛΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ του Χαράλαμπου κλάδου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ με αποδοχές 1ου μισθολογικού κλιμακίου του βαθμού Δ, κατόπιν της από 01/10/2013 έγγραφης καταγγελίας της. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ. 767/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμ φωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου ΜΟΥΤΖΟΥ ΡΗ ΦΡΕΙΡΙΚΗΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ, κλάδου Αδελφών Νο σοκόμων με ειδικότητα Αδελφών Νοσοκόμων, με βαθ μό Β και αποδοχές τον βασικό μισθό του βαθμού της κατηγορίας της, κατόπιν της από 01/10/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (1η αίτηση παραίτησης 16/09/2013). ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ. 768/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμ φωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΣΑΣ του Σπυρίδωνος, κλάδου ΠΕ18 ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟΥ με ειδικότητα Εκπαιδευτικού Νοσηλευτικού Προ σωπικού, με βαθμό Β και αποδοχές 3ου Μ.Κ. του βαθ μού της κατηγορίας του κατόπιν της από 30/09/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (1η αίτηση παραίτησης 03/09/2013). ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ. 766/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου ΠΕΤΑΛΩΤΗ ΜΑΚΡΗ ΣΠΟΙΝΑΣ του Ευάγ γελου, κλάδου TE ΜΑΙΩΝ, με βαθμό Β και αποδοχές 1ου Μ.Κ. του βαθμού της κατηγορίας της, κατόπιν της από 01/10//2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (1η αίτη ση παραίτησης 16/09/2013). ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ. 775/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμφω να με το άρθρα 46 και 54 του π.δ. 410/1988 και το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του Ν.4038/2012 λύεται η σύμβαση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου της υπαλλήλου ΜΥΤΙΛΗΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ του Κωνσταντίνου κλάδου Προσωπικού Καθαριότητας ειδικότητας καθαριστριών, με αποδοχές 5ου μισθολογικού κλιμακίου του βαθμού Ε, κατόπιν της από 11/10/2013 έγγραφης καταγγελίας της. ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ. 776/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμ φωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύε ται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλ λήλου ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Μιχαήλ, κλάδου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, με βαθμό Γ και αποδοχές 1ου Μ.Κ. του βαθμού της κατηγορίας της, κατόπιν της από 11/10/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (1η αίτη ση παραίτησης 27/09/2013). (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ. 777/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμ φωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύε ται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλ λήλου ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΣ του Μιχαήλ, κλάδου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, με βαθμό Γ και αποδο χές 4ου Μ.Κ. του βαθμού της κατηγορίας της κατόπιν της από 10/10/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (1η αίτηση παραίτησης 17/09/2013). ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Ο Διοικητής κ.α.α. Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ F ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΔΙΑΣΥΝΟΜΕΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 174/ απόφαση του Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, η οποία εκ δόθηκε σε εφαρμογή των άρθρων 148, 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση του μόνιμου υπαλλήλου ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αλεξάνδρου της κατηγορίας Φυλάκων Νυχτο φυλάκων με Δ βαθμό, κατόπιν υποβολής της αριθμ / ης αίτησης παραίτησης. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ

10 9320 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 908/11332/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 και 156 του Ν. 3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Ανδρεάδη Γεώργιου του Ανδρέα, κλάδου Υ.Ε Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ειδικότητα Με ταφορέων Ασθενών, υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας Μονάδα Βέροιας με τον Δ βαθμό και Μ.Κ 5ο, κατόπιν της από 17/10/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 01/10/2013). ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Ο Διοικητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Με την αριθμ. Φ/Γ/10/17451/ πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΤΣΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μόνιμου υπαλλήλου του Ιδρύματος του κλάδου Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (μεταφορέων ασθενών) με Δ Βαθμό και 5ο Μ.Κ., από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Ο Διοικητής ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ

11

12 9322 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 905 11 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1269 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθ. 18268/16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1260 1 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Με την υπ αριθμ. 11388/9.10.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με τις κάτωθι αποφάσεις του Διευθυντή Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2247 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα