ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Αραμπατζής Γεώργιος AM : 5163 Λάγκη Λαέρτης AM : 4726 Επιβλέπων Αποστολίδου Ελένη Καβάλα Οκτώβριος 2014

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η ολοκλήρωση αυτής της πτυχιακής υλοποιήθηκε με την υποστήριξη ενός αριθμού ανθρώπων στους οποίους θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας. Πρώτα από όλους θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την επιβλέποντα καθηγήτριά μας Αποστολίδου Ελένη και τους κυρίους Τσεκμέζογλου Σωτήρη και Κασαστογιάννη Άγγελο για τις σημαντικές πληροφορίες και βοήθεια που μας παρείχαν. Δεν θα μπορούσαμε φυσικά να μην ευχαριστήσουμε τις οικογένειές μας για την στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. Καβάλα, Οκτώβριος

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ή ήπιες μορφές ενέργειας είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχεται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η ενέργεια νερού, ηλιακή, αιολική, βιομάζα μπορούν να προσφέρουν εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής ενέργειας. Είναι η πρώτη μορφή ενέργειας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος πριν στραφεί έντονα στη χρήση των ορυκτών καυσίμων ως Α.Π.Ε. θεωρούνται γενικά οι εναλλακτικές των παραδοσιακών πηγών ενέργειας (π.χ. του πετρελαίου ή του άνθρακα),οι ΑΠΕ πρακτικά είναι ανεξάντλητες, η χρήση τους δεν ρυπαίνει το περιβάλλον ενώ η αξιοποίησή τους περιορίζεται μόνον από την ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονομικά αποδεκτών τεχνολογιών που θα έχουν σαν σκοπό την δέσμευση του δυναμικού τους. Το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών εμφανίσθηκε αρχικά μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 1974 και παγιώθηκε μετά τη συνειδητοποίηση των παγκόσμιων σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων την τελευταία δεκαετία. Για πολλές χώρες, οι ΑΠΕ αποτελούν μια εγχώρια πηγή ενέργειας με ευνοϊκές προοπτικές συνεισφοράς στο ενεργειακό τους ισοζύγιο, συμβάλλοντας στη μείωση της εξάρτησης από το ακριβό εισαγόμενο πετρέλαιο και στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού τους εφοδιασμού. Κάθε μορφή έχει τις δικές της ιδιομορφίες και μπορούν να εφαρμοστούν είτε σε μεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας είτε σε μικρότερες μονάδες όπως στα κτίρια. Οι νέες τεχνολογίες που εξετάζονται σήμερα, κυμαίνονται με βάση την παραγωγή ποσών ενέργειας με παρονομαστή το κόστος, δηλαδή να είναι οικονομικά αποδεκτές και ταυτόχρονα να καλύπτουν υψηλά ποσά ενέργειας.τελευταία από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πολλά κράτη υιοθετούνται νέες πολιτικές για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προάγουν τέτοιες εσωτερικές πολιτικές και για τα κράτη μέλη. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στη μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος στο κτηριακό συγκρότημα του ΤΕΙ-Α.Μ.Θ που εδρεύει στην Καβάλα. 3

4 FOREWORD The Renewable Sources of Energy (RSE) or mild energy forms are forms that can be exploited, that come from different natural procedure (wind, geothermal energy, water energy, solar energy, wind energy, biomass) and they can offer alternative ways of production energy. These are the primary energy forms that humanity took advantage of them before they direct to use fossil fuels as renewable energy sources (RSE) which are considered as alternative of tradition energy sources (for example oil and charcoal sources ). RSE are practically inexhaustible. Their use doesn't pollute the environment while their usefulness is limited only under the development of usefulness and economical exception technologies. Are purpose of using, those technologies is dynamic commitment. At first the interest for the growth for these technologies appeared after the first oil crises of also it consolidated after the perception of world wide important environmental problems of the last decade. RSE constitutes a domestic energy source, for a lot of countries, with favorable prospects of Contributions in their energy balance. They can contribute reducing to the dependence of expensive inforted oil, also they contribute to the aid of energy supply security. Every form has their own peculiar.those forms can be applied into big production facilities of electric and thermal energy and into smaller units as the buildings. Today new technologies are being examined and flactuate and based on the amounts of energy production with basic element the cost. Namely to be economical excepted and also to cover high amounts of energy. New tactics, are adopted from the Europian Union and more other countries, for the use of renewable energy sources that promote that kind of interior tactiks and for the country members. That graduate project reffered to the study of installation photovoltaic system in building complex of TEI east macedonia and thace based in Kavala. 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ο Λειτουργία ολοκληρωμένου φ/β συστήματος Φωτοβολταϊκά Πλαίσια Tεχνολογίες Ηλιακών Φωτοβολταϊκών Στοιχείων-Φωτοβολταικών κυψελών Τύποι Φωτοβολταϊκών συστημάτων Συσσωρευτές ενέργειας (μπαταρίες) Τύποι συσσωρευτών Ρυθμιστές φόρτισης συσσωρευτών Inverter (μετατροπείς) συνεχούς εναλλασσόμενο ρεύματος..14 Κεφάλαιο 2 ο Μελέτη εγκατάστασης Καθορισμός δεδομένων και κύριων χαρακτηριστικών του φ/β συστήματος Εκτίμηση των ενεργειακών αναγκών που πρέπει να ικανοποιεί το σύστημα Η περίοδος λειτουργείας του συστήματος και βέλτιστη συλλεκτών Ηλιακό δυναμικό Καθορισμός του συνολικού συντελεστή απόδοσης των πλασίων ενός φ/β πεδίου Υπολογισμός της ισχύος αιχμής του φωτοβολταικού πεδίου Επιλογή του φωτοβολταικού πλαισίου Καθορισμός του συνολικού αριθμού πλαισίων Τάση στην έξοδο του φωτοβολταικού πεδίου Συνδεσμολογία πλαισίων Υπολογισμός του συστήματος των συσσωτευτών του ΑΦΣ Επιλογή ρυθμιστή φόρτισης Επιλογή inverter Χωροθέτηση πλαισίων

6 2.15 Υπολογισμός διατομών καλωδίων...23 Κεφάλαιο 3 ο Εφαρμογή εγκατάστασης φ/β στο ΤΕΙ Καβάλας Μελέτη εγκατάστασης αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος Ηλιακή Ακτινοβολία Συντελεστές Απόδοσης Φωτοβολταϊκής Ισχύος Υπολογισμός ισχύος του φ/β συστήματος Επιλογή φωτοβολταικού πάνελ Επιλογή ρυθμιστή φόρτισης Συσσωρευτές Σύνδεση συσσωρευτών Επιλογή Συσσωρευτή Υπολογισμός Συστοιχιών Επιλογή Inverter Εγκατάσταση Συνδεσμολογία Τοποθέτηση Καλωδιώσεις Οικονομοτεχνική Μελέτη Συμπεράσματα Μελέτη εγκατάστασης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος Ισχύς Συστήματος Επιλογή inverter Καλωδιώσεις Οικονομοτεχνική μελέτη Συμπεράσματα

7 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...41 Βιβλιογραφία...42 Παράρτημα

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εξάντληση των συμβατικών καυσίμων στις μέρες μας λόγω της απερίσκεπτης χρήσης τους, έχει κάνει επιτακτική την εύρεση νέων μορφών ενέργειας. Οι επιστήμονες έχουν στραφεί προς την αξιοποίηση όλο και περισσότερων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στην εργασία αυτή, αναφερόμαστε σε μία από τις σημαντικότερες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στην ηλιακή ενέργεια, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε. Η ηλιακή ενέργεια μπορεί να αξιοποιηθεί με την βοήθεια των φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα οποία έχουν ουσιαστικά την δυνατότητα να μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Η τεχνολογία αυτών των συστημάτων θα αναλυθεί στην παρούσα εργασία, καθώς επίσης, και η δυνατότητα εγκατάστασης ενός τέτοιου συστήματος στα κτίρια του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Καβάλα. Στόχος της μελέτης είναι η ενεργειακή κάλυψη του ΤΕΙ και παράλληλα ο υπολογισμός μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα στην περιοχή της Καβάλας. Στο 1 Ο Κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στα φωτοβολταϊκά, με μεγαλύτερη ανάλυση στη λειτουργεία ολοκληρωμένου φωτοβολταϊκού συστήματος. Στο 2 Ο Κεφάλαιο αναφέρουμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να πραγματοποιήσουμε μία μελέτη εγκατάστασης Φ/Β συστήματος. Πολύ σημαντικό, πέρα από την αρχή λειτουργίας των φωτοβολταϊκών συστημάτων, είναι και η διάταξη των φωτοβολταϊκών πλαισίων στον εξωτερικό χώρο, δηλαδή η εγκατάστασή τους επάνω στις σκεπές των κτιρίων, καθώς και ο προσανατολισμός τους. Η κατάλληλη τοποθέτησή τους, όπως θα δούμε και στην εργασία αυτή, έχει άμεση σχέση με την απόδοσή τους, για το λόγο αυτό τα στοιχεία που αναφέρονται στον τρόπο τοποθέτησης των πλαισίων είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθούν. Τα στοιχεία αυτά, λοιπόν, δίνονται στο 3 Ο κεφάλαιο, όπως επίσης και πληροφορίες που αφορούν τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ-Α.Μ.Θ καθώς και τις ανάγκες του. Παρουσιάζεται μία μελέτη η οποία είναι προσαρμοσμένη στις καταναλώσεις αλλά και τις υποδομές του ΤΕΙ στην Καβάλα. 8

9 Κεφάλαιο 1 ο Λειτουργεία ολοκληρωμένου φωτοβολταϊκού συστήματος Τα Φ/Β συστήματα είναι όπως οποιαδήποτε άλλα συστήματα που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, μόνο που ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι διαφορετικός από αυτόν που χρησιμοποιείται για τα συμβατικά ηλεκτρομηχανικά παραγωγικά συστήματα. Εντούτοις, οι αρχές της λειτουργίας και της διασύνδεσης με άλλα ηλεκτρικά συστήματα παραμένουν το ίδιο πράγμα, και καθοδηγούνται από ένα καθιερωμένο σώμα των ηλεκτρικών κωδικών και προτύπων. Αν και μια Φ/Β διάταξη παράγει την ισχύ όταν εκτίθεται στο φως του ήλιου, διάφορα άλλα στοιχεία απαιτούνται για να διευθύνουν κατάλληλα, να ελέγξουν, να μετατρέψουν, να διανείμουν, και να καταχωρήσουν την ενέργεια που παράγεται από τη διάταξη. Ανάλογα με τη λειτουργικότητα και τις λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος, τα συγκεκριμένα στοιχεία που απαιτούνται, και μπορούν να περιλάβουν τα σημαντικά συστατικά όπως έναν μετατροπέα ισχύος συνεχούς-εναλλασσόμενου ρεύματος, μια τράπεζα μπαταρίας, έναν ελεγκτή του συστήματος και της μπαταρίας, βοηθητικές πηγές ενέργειας και μερικές φορές το προσδιορισμένο ηλεκτρικό. Επιπλέον, μια ταξινόμηση της ισορροπίας του υλικού του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της καλωδίωσης,πιθανής υπερφόρτωσης, προστασία κύματος και αποσύνδεση συσκευών, και άλλο εξοπλισμό επεξεργασίας ισχύος. Ανάλυση δομής ενός φωτοβολταϊκού συστήματος Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: Τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια (φωτοβολταϊκό πλαίσιο) με τη βάση στήριξης και ίσως (tracker), σύστημα παρακολούθησης της ηλιακής τροχιάς. Μπαταρίες - συσσωρευτές φωτοβολταϊκών Ρυθμιστή φόρτισης για τον έλεγχο και προστασία των μπαταριών. Μετατροπέας τάσεως (12v/24v/48v/60v) inverter για μετασχηματισμό στα 220V AC ή 380V DC Εικόνα 1.1:Σχηματική απεικόνιση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος 9

10 1.1 Φωτοβολταϊκά Πλαίσια Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια - φωτοβολταικα πάνελ έχουν ως βασικό μέρος το ηλιακό στοιχείο (solar cell) ηλιακά φωτοβολταικά στοιχεία που είναι ένας κατάλληλα επεξεργασμένος ημιαγωγός λεπτού πάχους σε επίπεδη επιφάνεια. Η πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας δημιουργεί ηλεκτρική τάση και με την κατάλληλη σύνδεση σε φορτίο παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία ομαδοποιούνται κατάλληλα και συγκροτούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια ή ηλιογεννήτριες ( pv module). Οι φωτοβολταϊκές γεννήτριες συνδέονται ηλεκτρολογικά μεταξύ τους και δημιουργούνται οι φωτοβολταϊκές συστοιχίες (pv-arrays) Tεχνολογίες Ηλιακών Φωτοβολταϊκών Στοιχείων-Φωτοβολταικών κυψελών Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία - πλαίσια χωρίζονται σε τρεις γενεές. 1η. φωτοβολταϊκά ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ 2η. φωτοβολταϊκά ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΩΝ 3η. Οργανικά Ιπολυμερή, Νανοκρυσταλλικά Φ/Β στοιχεία πυριτίου, Χρωστικής ουσίας 1.1.2Τύποι Φωτοβολταϊκών συστημάτων Υπάρχουν δύο κατηγορίες φωτοβολταϊκών συστημάτων, το διασυνδεδεμένο φωτοβολταικό σύστημα με το δίκτυο της ΔΕΗ και το αυτόνομο φωτοβολταικό σύστημα. Η απλούστερη μορφή του δεύτερου εκ των δυο αποτελείται απλώς από μια φωτοβολταϊκή γεννήτρια φωτοβολταϊκό πλαίσιο, η οποία μόνη της τροφοδοτεί με συνεχές ρεύμα ένα φορτίο οποτεδήποτε υπάρχει επαρκής φωτεινότητα. Αυτού του τύπου το σύστημα είναι κοινό σε εφαρμογές οικιακές ή γεωργικές, άντληση. Σε άλλες περιπτώσεις το φωτοβολταικό σύστημα παρέχει δυνατότητα αποθήκευση ενέργειας στις μπαταρίες. Συχνά συμπεριλαμβάνεται μετρατροπέας ισχύος της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως στην περίπτωση που απαιτείται εναλλασσόμενο ρεύμα να εξέρχεται από το σύστημα. Σε μερικές περιπτώσεις το σύστημα περιέχει μια εφεδρική ηλεκτρογεννήτρια ή ανεμογεννήτρια ( υβριδικό φωτοβολταϊκό σύστημα). Τα συνδεδεμένα στο δίκτυο φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να υποδιαιρεθούν σε εκείνα στα οποία το δίκτυο ενεργεί απλώς ως μια βοηθητική τροφοδοσία (εφεδρικό δίκτυο) και εκείνα τα οποία ίσως λάβουν επίσης πρόσθετη ισχύ από τη φωτοβολταική γεννήτρια (αλληλοεπιδρώμενο δίκτυο). Μέσα στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς ( φωτοβολταϊκά πάρκα) όλη η παραγόμενη ισχύς τροφοδοτείται στο δίκτυο. 10

11 εικόνα 1.2 : Διασυνδεδεμένο φ/β σύστημα εικόνα 1.3 : Αυτόνομο φ/β σύστημα 1.2 Συσσωρευτές ενέργειας (μπαταρίες) Οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται συχνά στα Φ/Β συστήματα με σκοπό την αποθήκευση της ενέργειας που παράγεται από τη Φ/Β διάταξη κατά τη διάρκεια της ημέρας, και για να την παρέχουν στα ηλεκτρικά φορτία όπου χρειάζεται (κατά τη διάρκεια της νύχτας και των περιόδων νεφελώδους καιρού). Για άλλους λόγους που οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται στα Φ/Β συστήματα είναι για την λειτουργία της Φ/Β διάταξης κοντά στο μέγιστο σημείο ισχύος της, για την ισχύ των ηλεκτρικών φορτίων με σταθερές ηλεκτρικές τάσεις, και για τον ανεφοδιασμού κυμάτων ρεύματος με ηλεκτρικά φορτία και για τους μετατροπείς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένας ελεγκτής που ελέγχει την χρήση της μπαταρίας χρησιμοποιείται σε αυτά τα συστήματα για να προστατεύσει την μπαταρία από την υπερφόρτωση και την εκφόρτιση. 11

12 1.2.1Τύποι συσσωρευτών Τα υλικά του κράματος στο πλέγμα των πλακών κατηγοριοποιούν τους συσσωρευτές μολύβδου και νικελίου σε υποκατηγορίες. Αυτοί οι συνδυασμοί, μαζί με άλλα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των συσσωρευτών, καθορίζουν τις ιδιαιτερότητες των επιδόσεων τους και τις εφαρμογές για τις οποίες είναι περισσότερο κατάλληλοι. Γνωστοί και ευρέως χρησιμοποιούμενοι τύποι συσσωρευτών μολύβδου είναι: - συσσωρευτές μολύβδου-αντιμονίου (Pb-Sb) - συσσωρευτές μολύβδου-ασβεστίου (Pb-Ca) Οι συσσωρευτές μολύβδου-ασβεστίου (Pb-Ca) οι οποίοι χωρίζονται σε υγρού καταλύτη με ανοικτή ή με σφραγισμένη βαλβίδα εξαέρωσης, οι υβριδικοί συσσωρευτές μολύβδουαντιμονίου / μολύβδου-ασβεστίου, οι μολύβδου με δεσμευμένο καταλύτη που μπορεί να είναι gelled ή absorbed glass material (AGM). Για εφαρμογές φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπου οι ανάγκες κατανάλωσης πολύ σπάνια συμβαδίζουν με τις ώρες παραγωγής και την παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, περισσότερο κατάλληλοι είναι οι συσσωρευτές που έχουν τη δυνατότητα να υποστούν βαθιά εκφόρτιση χωρίς να αλλοιώνεται η χωρητικότητα τους και να μειώνεται η διάρκεια ζωής. Αναλόγως του φορτίου, άλλοτε είναι απαραίτητη η δυνατότητα παροχής εντόνου ρεύματος για μικρά χρονικά διαστήματα και άλλοτε η παροχή μίας κανονικής τιμής ρεύματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Συχνά οι απαιτήσεις του φορτίου σε κατανάλωση δεν είναι τόσο μεγάλες όσο η ανάγκη η κατανάλωση να παρέχεται με αξιοπιστία και για μεγάλες χρονικές περιόδους και άλλες φορές ο τόπος της εγκατάστασης είναι τόσο δυσπρόσιτος που προτιμώνται συσσωρευτές με μικρές ανάγκες συντήρησης και επίβλεψης. Ιδιαίτερα για αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα, όπου δεν υπάρχει εναλλακτική λύση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και όπου οι μεταβολές της ηλιοφάνειας μπορούν να είναι έντονες και μακρόχρονες, απαραίτητοι είναι οι συσσωρευτές που έχουν μεγάλη χωρητικότητα, μπορούν να υποστούν βαθιά εκφόρτιση και συχνά απαιτείται μία καλή σχέση κόστους και διάρκειας ζωής. Για ένα τέτοιο σύστημα, καλή επιλογή θα αποτελούσε ένας συσσωρευτής μολύβδου-αντιμονίου (Pb-Sd). Αυτοί είναι συσσωρευτές με εξαιρετικά χαρακτηριστικά, όσο αφορά τις δυνατότητες βαθιάς εκφόρτισης και υψηλού ρυθμού εκφόρτισης. Έχουν, επίσης, μεγάλη διάρκεια ζωής και υφίστανται μικρή διάχυση των ενεργών υλικών τους. Μειονέκτημα τους είναι ο μεγάλος βαθμός αυτοεκφόρτισης που υφίστανται και που οδηγεί στην ανάγκη να υπερφορτίζονται με αποτέλεσμα τη μεγάλη απώλεια υγρών που εξαρτάται και από τις θερμοκρασίες λειτουργίας. Είναι συνήθως συσσωρευτές υγρού ηλεκτρολύτη, με ανοικτή βαλβίδα εξαερισμού και για τον λόγο αυτό απαιτείται συχνή αναπλήρωση των υγρών. Η κατάσταση τους μπορεί εύκολα να ελεγχθεί μετρώντας την ειδική πυκνότητα του ηλεκτρολύτη. Πολύ δημοφιλής επιλογή για αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι οι συσσωρευτές μολύβδου δεσμευμένου ηλεκτρολύτη (Captive Electrolyte Lead-Acid Batteries), λόγω της στεγανότητας τους και της ευκολίας μετακίνησης που παρουσιάζουν. Έχουν βαλβίδα εξαέρωσης, που ανοίγει σε ορισμένη πίεση όταν υπερφορτιστούν, για να απελευθερωθούν τα αέρια που δημιουργήθηκαν όμως, δεν υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης του ηλεκτρολύτη. Το γεγονός ότι δεν έχουν απαιτήσεις συντήρησης (ούτε και δυνατότητα), σε συνδυασμό με την ευκολία στη μετακίνηση, τις καθιστά ιδανικές για συστήματα σε απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα μέρη. Εκτός από το πρόβλημα της υπερφόρτισης, η απώλεια ηλεκτρολύτη μπορεί να επιταχυνθεί λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα της αναπλήρωσης του, ειδικά μέτρα πρέπει να ληφθούν. Είναι δυνατόν να γίνει θερμοκρασιακή αντιστάθμιση και ρύθμιση ακριβείας ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτιση και 12

13 η υπερβολική εκφόρτιση και μέσω του περιορισμού του φορτίου να αποφευχθεί ο μεγάλος ρυθμός εκφόρτισης. Έτσι μειώνεται σημαντικά η απώλεια ηλεκτρολύτη και αυξάνεται αντιστοίχως η διάρκεια ζωής. Μέσω του αλγορίθμου φόρτισης αντιμετωπίζεται η ευαισθησία που παρουσιάζουν οι συσσωρευτές αυτοί στη διαδικασία φόρτισης. Οι συσσωρευτές μολύβδου δεσμευμένου ηλεκτρολύτη δεν αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλο πρόβλημα μείωσης χωρητικότητας σε ψυχρότερο περιβάλλον όσο αυτοί του υγρού ηλεκτρολύτη, παρέχονται σε δύο τύπους (gelled electrolyte, AGM) και πάνω από τα μισά απομακρυσμένα μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα τους χρησιμοποιούν.. Εικόνα 1.4 : Συσσωρευτές Μολύβδου Κλειστού Τύπου 1.3 Ρυθμιστές φόρτισης συσσωρευτών Ο ρυθμιστής φόρτισης είναι μια απλή ηλεκτρονική συσκευή που φροντίζει για τη σωστή φόρτιση των συσσωρευτών (μπαταριών) του φωτοβολταϊκού συστήματος. Ελέγχει τη διαδικασία φόρτισης και σταματά τη φόρτιση όταν διαπιστώσει ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως. Αλλιώς θα υπήρχε ο σοβαρός κίνδυνος να καταστραφεί η μπαταρία. Επειδή όλες οι μπαταρίες έχουν την τάση να αποφορτίζονται σταδιακά ακόμα κι αν δεν τροφοδοτούν με ρεύμα κάποια συσκευή, ο ρυθμιστής φόρτισης φροντίζει αυτόματα να ξαναρχίσει η διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας όταν διαπιστώσει ότι η τάση της έπεσε κάτω από το επίπεδο της πλήρους φόρτισης. Αρκετοί ρυθμιστές φόρτισης έχουν υποδοχή πάνω στην οποία συνδέουμε τις ηλεκτρικές συσκευές που θέλουμε να τροφοδοτήσουμε από τη μπαταρία. Έτσι, έχουν την επιπλέον δυνατότητα να διακόψουν τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών όταν διαπιστώσουν ότι η μπαταρία κοντεύει να αδειάσει πλήρως, προστατεύοντάς την πάλι με αυτό τον τρόπο από πλήρη αποφόρτιση που θα οδηγούσε στην καταστροφή της. 13

14 Ρυθμιστής φόρτισης τύπου MPPT Ένας ρυθμιστής φόρτισης που είναι τύπου M.P.P.T. (Maximum Power Point Tracking), σημαίνει ότι εκμεταλλεύεται σχεδόν όλη τη διαθέσιμη ισχύ των πάνελ με αποτέλεσμα να αποδίδει έως και 30% περισσότερο από τους απλούς ρυθμιστές. Συστήνεται ανεπιφύλακτα για πάνελ μεγαλύτερα από 80Wp, όπου το οικονομικό όφελος σε επιπλέον ισχύ από το σύστημά μας είναι σημαντικότερο από το μικρό επιπλέον κόστος του ρυθμιστή M.P.P.T. Εικόνα 1.5 : Ρυθμιστής φόρτισης MPPT 1.4 Inverter (μετατροπείς) συνεχούς εναλλασσόμενο ρεύματος Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ένα Φ/Β πλαίσιο είναι σε μορφή συνεχής τάσης (D.C). Η μετατροπή της συνεχής τάσης σε εναλλασσόμενη (A.C), που απαιτείται, και από πολλές κοινές συσκευές και από τη σύνδεση του δικτύου, επιτυγχάνεται με τον μετατροπέα. Η αποδοτικότητα των μετατροπέων είναι γενικά μεγαλύτερη από 90%, ενώ όταν λειτουργεί πάνω από το 10% της εκτιμημένης εξόδου του, μπορεί να φτάσει ως και το 96%. Οι μετατροπείς συνδέονται άμεσα με το πλαίσιο ενσωματώνοντας έναν μέγιστο ιχνηλάτη σημείου ισχύος (Maximum Power Point Tracker-MPPT), ο οποίος ρυθμίζει συνεχώς τη σύνθετη αντίσταση φορτίων, έτσι ώστε ο μετατροπέας να εξάγει πάντα τη μέγιστη ισχύ από το Φ/Β σύστημα. Οι μετατροπείς ανήκουν στις δύο-βασικές κατηγορίες: αυτόματου μετατροπέα και σε μετατροπέα γραμμής συγχρονισμού. Ο πρώτος μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα, ενεργοποιημένος απλώς από την πηγή ισχύος εισόδου, οι συγχρονισμένοι μετατροπείς προκαλούνται άμεσα από το σύστημα. Βοήθημα απαιτείται όταν ο μετατροπέας που είναι συνδεμένος με σύστημα πρέπει να περιέχει κατάλληλο έλεγχο και προστασία για να εξασφαλίζεται ότι το Φ/Β σύστημα είναι εγκατεστημένο ασφαλές και για να μην υπάρχουν επιπτώσεις ενάντια στην ποιότητα ισχύος. Παραδοσιακά, ένας μετατροπέας χρησιμοποιούταν για μια ολόκληρη Φ/Β διάταξη. Τώρα οι χωριστοί μετατροπείς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνδέσουν κάθε "σειρά" των πλαισίων ή ακόμα και να επικολληθούν στην πλάτη των 14

15 μεμονωμένων πλαισίων ("πλαίσια εναλλασσόμενου ρεύματος"). Οι σειρές των μετατροπέων και τα πλαίσια εναλλασσόμενου ρεύματος είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν όλο και περισσότερο στην αγορά ενσωματωμένων Φ/Β συστημάτων σε κτήρια επειδή επιτρέπουν τηνεύκολη επέκταση του συστήματος, την ανεξάρτητη λειτουργία και την ευκολότερη εγκατάσταση. Εικόνα 1.6 : Solar Inverter (AC/DC) 11KW 15

16 Κεφάλαιο 2 ο Μελέτη εγκατάστασης Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για μια μελέτη φ/β συστήματος είναι : - Καθορισμός δεδομένων και κύριων χαρακτηριστικών του φ/β συστήματος - Εκτίμηση των ενεργειακών αναγκών που πρέπει να ικανοποιεί το σύστημα - Η περίοδος λειτουργείας του συστήματος και βέλτιστη κλίση συλλεκτών - Ηλιακό δυναμικό - Καθορισμός του συνολικού συντελεστή απόδοσης των πλασίων ενός φ/β πεδίου - Υπολογισμός της ισχύος αιχμής του φωτοβολταικού πεδίου - Επιλογή του φωτοβολταικού πλαισίου - Καθορισμός του συνολικού αριθμού πλαισίων - Τάση στην έξοδο του φωτοβολταικού πεδίου - Συνδεσμολογία πλαισίων - Υπολογισμός του συστήματος των συσσωτευτών του ΑΦΣ - Επιλογή ρυθμιστή φόρτισης - Επιλογή inverter - Χωροθέτηση πλαισίων - Υπολογισμός διατομών καλωδίων 2.1 Καθορισμός δεδομένων και κύριων χαρακτηριστικών του φ/β συστήματος Αρχικά δεδομένα της μελέτης μας : Περιοχή μελέτης Καβάλα (γεωγραφικό πλάτος 40 ο 56 ) Απαιτούμενη αυτοδυναμία συστήματος -6 ημέρες Εδαφος εγκατάστασης ΤΕΙ Α.Μ.Θ (οροφές) Τύπος ηλεκτρικών καταναλώσεων DC 380V AC 240V Παρατηρήσεις Αυτοδυναμία εξετάζεται μόνο σε φ/β σύστημα με αποθήκευση. Σε διασυνδεδεμένο σύστημα δεν υπάρχει αποθήκευση και δεν χρειάζεται μελέτη για την αυτοδυναμία. Οι ημέρες αυτοδυναμίας ενός συστήματος (n) αντιστοιχούν στο μέγιστο αριθμό ημερών για τις οποίες το σύστημα προβλέπεται ότι θα λειτουργήσει χωρίς την πρόσπτωση της αναμενόμενης ηλιακής ακτινοβολίας. 2.2 Εκτίμηση των ενεργειακών αναγκών που πρέπει να ικανοποιεί το σύστημα Το πρώτο βήμα για την διαστασιοδότηση ενός φ/β συστήματος είναι ο προσδιορισμός των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας που πρέπει να καλυφθούν από το σύστημα. Είναι απαραίτητο να συλλεχτούν και να σημειωθούν όλα τα στοιχεία σχετικά με τις προβλεπόμενες χρήσεις και ανάγκες κατανάλωσης έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί μία πρώτη αξιολόγησή τους. 2.3 Η περίοδος λειτουργείας του συστήματος και βέλτιστη κλίση συλλεκτών Για να είναι αξιόπιστο ένα φ/β σύστημα ο σχεδιασμός του θα πρέπει να γίνεται με βάση τη χρονική περίοδο για την οποία προβλέπεται ότι θα λειτουργήσει. Έτσι διασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή πιθανότητα υπολειτουργίας του συστήματος και συγχρόνως η καλύτερη τεχνοοικονομική επιλογή. Η κλίση των φ/β πλαισίων σε σχέση με την οριζόντια επιφάνεια του εδάφους επιλέγεται ώστε η λαμβανόμενη ενέργεια να μεγιστοποιείται στη περίοδο χρήσης της 16

17 εγκατάστασης. Για το βoρείο ημισφαίριο τα φ/β πλαίσια πρέπει να είναι προσανατολισμένα προς τον Ισημερινό (νότο). ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΑΡΙΝΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΘΕΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ ΙΣΗΜΕΡΙΑ Διάρκεια 15/10-29/2 1/3-11/4 12/4-2/9 3/9-14/10 Βέλτιστη θέση πλαισίου α=φ ο +10 ο α=φ ο α=φ ο -10 ο α=φ ο Πίνακας 2.1: Η επιλογή για τις βέλτιστες γωνίες φ=γεωγραφικό πλάτος 2.4 Ηλιακό δυναμικό Για να εκτιμήσουμε το ηλιακό δυναμικό είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τη διαθέσιμη προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία ανά m 2 επιφάνειας των φ/β πλαισίων σε νότιο προσανατολισμό για τη βέλτιση γωνία κλίσης σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. Επειδή η μέθοδος υπολογισμού της φ/β εγκατάστασης είναι αυτή του λιγότερου ευνοικού μήνα, αρκεί να βρεθεί η μέση ημερήσια ηλιακή ενέργεια Π ανά m 2 για τον μήνα αυτό ο οποίος συνήθως είναι ο Δεκέμβρης. ΜΕΣΗ ΜΙΝΙΑΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ kwh/m 2 Μ o ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Aver 30 88, ,2 87, , , , , , ,5 145 Πίνακας 2.2 : Δεδομένα για τη μηνιαία τιμή της ηλιακής ακτινοβολίας της επιλεγόμενης τοποθεσίας( Καβάλα) η κλίση του συλλέκτη λαμβάνεται ίση προς 30,40,45,50,60 μοίρες (σύμφωνα με το pvgis) Η μηνιαία ισχύς της ηλιακής ακτινοβολίας ανάγεται στην ημερήσια τιμή Π διαιρώντας την μηνιαία τιμή διά του αριθμού των ημερών του συγκεκριμένου μήνα. 2.5 Καθορισμός του συνολικού συντελεστή απόδοσης των πλασίων ενός φ/β πεδίου Η ισχύς αιχμής ενός φ/β πλαισίου P α είναι η μέγιστη ηλεκτρική ισχύς που μπορεί να αποδοθεί από το παλαίσιο κάτω από πρότυπες συνθήκες. Προκειμένου να υπολογισθεί η ισχύς αιχμής που απαιτείται να εγκατασταθεί στο φ/β πεδίο πρέπει να καθοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργεία και απόδοση των πλασίων. Οι συντελεστές αυτοί είναι αδιάστατα μεγέθη μικρότερα της μονάδας και είναι οι εξής: Συντελεστής θερμοκρασιακής διόρθωσης σ θ Κατά τη διάρκεια λειτουργείας τους τα φωτοβολταικά αυξάνουν τη θερμοκρασία τους λόγω τις ηλιακής ακτινοβολίας εώς και 30 ο C με αποτέλεσμα να πέφτει η απόδοσή τους. Για να βρούμε τον συντελεστή θερμοκρασιακής διόρθωσης έχουμε Δεκέμβριος-Καβάλα : σ θ =1-[(8 O C+30 o C)-20 O C]*0.004/ O C= σ θ =0,93 17

18 Συντελεστής ρύπανσης σ ρ Η αποδόση των φ/β μειώνεται λόγω της ρύπανσης που υπάρχει στο περιβάλλον (σκόνη,γύρη,πάγος). Ο συντελεστής ρύπανσης εκφράζει το λόγο της ηλεκτρονικής ισχύς που παράγει ένα ρυπασμένο πλαίσιο προς την ηλεκτρική ισχύ που θα παρήγαγε το ίδιο καθαρο πλαίσιο για τις ίδιες συνθήκες φωτισμού. σ ρ =0,95 για καθαρό πλαίσιο σ ρ =0,90 για ελαφρώς σκονισμένο πλαίσιο σ ρ =0,8 για ακάθαρτο πλαίσιο Συντελεστής γήρανσης σ γ Τα υλικά κατασκευής των φ/β υπόκεινται σε γήρανση με τη πάροδο του χρόνου λειτουργείας η οποία τείνει να μειώσει την απόδοση του φ/β πλαισίου. Το ποσοστό γήρανσης είναι 1% για κάθε χρόνο π.χ 10 χρόνια σ γ =0,9 Συντελεστής απωλειών διόδου σ δ Χρησιμοποιείται στα συστήματα με αποθήκευση ώστε να εμποδίσει την εκφόρτιση των συσσωρευτών διαμέσου των φ/β κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έχει απώλειες της τάξης του 1% σ δ =0,99 Συντελεστής ανομοιογένειας σ α Εμφανίζεται όταν υπάρχει ανομοιογένεια στα υλικά κατασκευής, είναι της τάξης του 2% σ α =0,98 Συντελεστής καλωδιώσεων σ κ Εκφράζει τις απώλειες των joule στα καλώδια σύνδεσης των κλάδων των φ/β πλαισίων, κυμαίνεται από 1% εώς 3% σ κ =0,98 Συνολικές απώλειες φ/β πεδίου σ ΣΑΦΠ Συνολικές της φ/β γεννήτριας σ ΣΑΦΠ =σ θ *σ ρ *σ γ *σ δ *σ α *σ κ σ ΣΑΦΠ =0,93*0,95*0,9*0,99*0,98*0,98=0,76 Συντελεστής απωλειών μεταφοράς ενέργειας σ ΜΗΕ Είναι ο συντελεστής που εκφράζει τις ηλεκτρικές απώλειες που αποδίδονται στους συσσωρευτές, αναστροφέα και καλωδιώσεις. Οι απώλεις αυτές είναι 20% με 30% τις παραγόμενης ισχύς και αυξάνονται 1% με 2% λόγω γήρανσης κάθε έτος. σ ΜΗΕ =0.85 Συντελεστής προσαύξησης ημερησίων αναγκών ενέργειας σ ΥΜ Συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων που κυμαίνονται απο 15% εως 25%. Επιλέγουμε συνήθως 20% 18

19 2.6 Υπολογισμός της ισχύος αιχμής του φωτοβολταικού πεδίου Για να προσδιοριστεί η ισχύς του φ/β πεδίου εφαρμόζουμε την παρακάτω σχέση: ΕΤ[Wh/d] Pstc[kW/m^2 ] Pα[Wp] = συμ Π[kW/m^2 d] σσαφπ σμηε ( Ν Ν n ) Ημερήσιες ενεργειακές ανάγκες της μελέτης Ηλιακή ακτινοβολία ανά ημέρα (δυσμενέστεος μήνας) Πυκνότητα ισχύος της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας Συντελεστής θερμοκρασιακής διόρθωσης Συντελεστής ρύπανσης Συντελεστής γήρανσης Συντελεστής απωλειών διόδου Συντελεστής ανομοιογένειας Συντελεστής καλωδιώσεων Συνολικές απώλειες φ/β πεδίου Συντελεστής απωλειών μεταφοράς ενέργειας Συντελεστής προσαύξησης ημερησίων αναγκών ενέργειας Ημέρες αναφοράς Ημέρες αυτονομίας Ε Τ Π P STC σ θ σ ρ σ γ σ δ σ α σ κ σ ΣΑΦΠ σ ΜΗΕ σ ΥΜ Ν n 2.7 Επιλογή του φωτοβολταικού πλαισίου Τα κριτήρια για την επιλογή του φ/β πλαισίου είναι τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και τα οικονομικά χαρακκτηριστικά Ονομαστική ισχύς P α (W) Ρεύμα μέγιστης ισχύος I MP Τάση μέγιστης ισχύος V MP Ρεύμα βραχυκύκλωσης I SC Τάση ανοικτοκύκλωσης V OC Κόστος πλαισίου 2.8 Καθορισμός του συνολικού αριθμού πλαισίων Γνωρίζοντας την ονομαστική ισχύ ενός πλαισίου P, μπορεί να προσδιοριστεί ο συνολικός προβλεπόμενος αριθμός φ/β πλαισίων που θα χρησιμοποιηθεί : Ν ΠΛΑΙΣΙΩΝ = Pα/P ΠΛΑΙΣΙΟΥ 19

20 2.9 Τάση στην έξοδο του φωτοβολταικού πεδίου Προσδιορισμός της ονομαστικής τάσης λειτουργείας του φ/β πεδίου. Πρέπει να γνωρίζουμε την ονομαστική τάση DC στην έξοδο του φ/β πεδίου. Η τιμή της τάσεως λειτουργείας DC του φ/β πεδίου προσδιορίζεται από το μήκος της συστοιχίας των πλαισίων. Επίσης προκαθορίζεται και από την τάση εισόδου του ρυθμιστή φόρτισης και του inverter Συνδεσμολογία πλαισίων α. Αριθμός των συνδεδεμένων πλασίων σε σειρά ανά συστοιχία Ο αριθμός των πλαισίων που συνδέονται μεταξύ τους ηλεκτρικά σε σειρά προσδιορίζει την τάση εξόδου της κάθε συστοιχίας και προκύπτει από την παρακάτω σχέση N S =V NOM /V MP N S = ο αριθμός των πλαισίων σε σειρά, που σχηματίζουν μία συστοιχία V NOM = η επιλεγόμενη ονομαστική τάση λειτουργείας στην έξοδο του φ/β πεδίου V MP = η τάση παροχής μέγιστης ισχύος του ενός πλαισίου β.αριθμός των παράλληλων συστοιχιών στο φ/β πεδίο Το πλήθος των παράλληλων συστοιχιών ενός φ/β πεδίου μπορεί να προσδιοριστεί όταν έχει ήδη καθοριστεί το μήκος της συστοιχίας ( αριθμός πλασίων που συνδέουν την κάθε συστοιχία) και υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση : N P =N ΠΛΑΣΙΩΝ /Ν S N P = ο αριθμός των παράλληλων συστοιχιών σε όλο το φ/β πεδίου Ν ΠΛΑΙΣΙΩΝ = ο συνολικός θεωρητικός αριθμός πλασίων του φ/β πεδίου N S = ο αριθμός των πλαισίων σε σειρά, που σχηματίζουν μία συστοιχία 2.11 Υπολογισμός του συστήματος των συσσωτευτών του ΑΦΣ Στο στάδιο πρέπει να επιλεχτούν ο τύπος και βασικά χαρακτηριστικά που θα χρησιμοποιηθούν όπως επίσης και το μέγιστο επιτρεπόμενο βάθος εκφόρτισης DOD, κατά τη λειτουργία του συστήματος. Η επιλεγόμενη τιμή για βάθος εκφόρτισης των συσσωρευτών καθορίζει και την αναμενόμενη διάρκεια ζωής τους. Επίσης πρέπει να καθοριστεί και η ηλεκτρική συνδεσμολογία μεταξύ των συσσωρευτών ( σειρά ή παράλληλα) προκειμένου να σχηματιστεί ένα σύστημα ομοίων συσσωρευτών το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες τροφοδοσίας του φορτίου. Τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε συστήματος συσσωρευτών είναι η ονομαστική τάση V B, ονομαστική χωρητικότητα C η οποία μπορεί να μειωθεί λόγω γήρανσης με την πάροδο του χρόνου. Α. Προσδιορισμός της ονομαστικής τάσεως των συσσωρευτών Η επιλογή της ονομαστικής τάσεως του συστήματος των συσσωρευτών μπορεί να γίνει αρχικά με βάση την ισχύ αιχμής του φ/β πεδίου. Επίσης η ονομαστική τάση του συστήματος συσσωρευτών πρέπει να συμβαδίζει με την τάση εξόδου του ρυθμιστή φόρτισης, διαφορετικά θα απαιτηθεί μετατροπέας DC-DC. 20

21 ΙΣΧΥΣ ΑΙΧΜΗΣ PA ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ VB 0-3 kwp 12 V 3-10 kwp V kwp 48-60V >15 kwp >48 V Πίνακας 2.3: Ενδεικτικός καθορισμός της ονομαστικής τάσεως ενός συστήματος συσσωρευτών Β. Το επιτρεπόμενο μέγιστο βάθος εκφόρτισης Το επιλεγόμενο βάθος εκφόρτισης DOD γίνεται βάση των ημερών αυτονομίας του συστήματος. Το βάθος εκφόρτισης κυμαίνεται συνήθως 40% εώς 60%. ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΑΦΣ ΒΑΘΟΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ DOD % -40% %-60% %-80% Πίνακας 2.4:Ενδεικτικός καθορισμός του βάθος εκφόρτισης (DOD) ενός συστήματος συσσωρευτών από τις προβλεπόμενες ημέρες αυτοδυναμίας του ΑΦΣ Οταν καθοριστεί το επιτρεπόμενο μέγιστο βάθος εκφόρτισης των συσσωρευτών τότε μπορεί να εκτιμηθεί και ο αναμενόμενος αριθμός των κύκλων λειτουργείας. N ΚΥΚΛΟΙ * DOD= Για συσσωρευτές μολύβδου-οξέων που ενδείκνυνται για φ/β εφαρμογές οι κύκλοι λειτουργείας τους λαμβάνουν τιμές Γ. Προσδιορισμός τις ονομαστικής χωρητικότητας των συσσωρευτών Έχοντας επιλέξει τις ημέρες αυτοδυναμίας του αυτόνομου φ/β συστήματος και την ονομαστική τάση λειτουργείας και το βάθος εκφόρτισης των συσσωρευτών μπορεί να υπολογισθεί η ονομαστική χωρητικότητα από την εξίσωση : Ε Τ [ Wh ] (n + ld) C[Ah] = σ ΥΜ d σ ΓΣ DOD V Β [V] σ ΜΗΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Ημερήσιες ενεργειακές ανάγκες Ονομαστική τάση συστήματος συσσωρευτών Ημέρες αυτοδυναμίας Βάθος εκφόρτισης Ημερήσιο ποσοστό τροφοδοσίας φορτίων από τους συσσωρευτές Συντελεστής υπερεκτίμησης μελέτης Συντελεστής μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας Συντελεστής γήρανσης των συσσωρευτών Πίνακας 2.5 E T V Β n DOD l D σ ΥΜ σ ΜΗΕ σ ΓΣ 21

22 Δ. Η επιλογή των συσσωρευτών και η ηλεκτρική συνδεσμολογία Όλοι οι συνδεδεόμενοι συσσωρευτές που θα χρησιμοποιηθούν στο σύστημα θα πρέπει να είνια απολύτως όμοιοι μεταξύ τους. Η επιλογή γίνεται βάση των τύπο του συσσωρευτή ( ξηρού τύπου / μολύβδου-οξέως), ονομαστική τάση,ονομαστική χωρητικότητα,διαστάσεις. Οι συσσωρευτές θα αποτελούνται από παράλληλες συστοιχίες όπου η κάθε συστοιχία θα έχει Ν συσσωρευτών. Η επιλογή των Ν συσσωρευτών που θα έχει η κάθε συστοιχία προκύπτει από την ονομαστική τάση του συστήματος συσσωρευτών. π.χ εάν η ονομαστική τάση συσσωρευτών είναι 24V τότε κάθε συστοιχία συσσωρευτών θα έχει δύο συσσωρευτές των 12V. V B =2*12V=24V Η ηλεκτρική συνδεσμολογία των συσσωρευτών σε σειρά αυξάνει την συνολική τάση στα άκρα της κάθες συστοιχίας ενώ διατηρείται η ίδια τιμή ρεύματος και χωρητικότητας. Ο αριθμός των συστοιχιών συσσωρευτών που θα εγκατασταθεί στο σύστημα προκύπτει από: Ν P =C[Ah] / χωρητικότητα συσσωρευτή [Ah] Ο αριθμός των συσσωρευτών που θα εγκασταθεί προκύπτει από : N ΜΠΑΤ =Ν P * αριθμός συσσωρευτών συστοιχίας 2.12 Επιλογή ρυθμιστή φόρτισης Η επιλογή ρυθμιστή φόρτισης γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την τάση εισόδου και εξόδου και ισχύ του ρυθμιστή. V NOM = βέλτιστο εύρος τάσεως V B = ονομαστική τάση στην είσοδο ρυθμιστή 1.2= συντελεστής V NOM >1.2 * V B = Έλεγχος καταλληλότητας επιλογής πλαισίου ρυθμιστή Για να επιλέξουμε τον κατάλληλο ρυθμιστή που θα συνδεθεί με τα φ/β πρέπει να γνωρίζουμε το I MAX (φ/β πλαισίου). Έτσι υπολογίζουμε I=1.5 * I MAX όπου 1,5 είναι ο συντελεστής ασφαλείας και η τιμή που θα προκύψει θα πρέπει να είναι μικρότερη του ρεύματος εισόδου του ρυθμιστή φόρτισης. π.χ αν έχουμε ένα ρυθμιστή φόρτισης των 40A και το I προκύψει 12A τότε θα έχουμε 40/12=3,33 οπότε θα συνδεθούν στο ρυθμιστή φόρτισης 3 συστοιχίες φωτοβολταικών. Για να ελέγξουμε αν ο ρυθμιστής είναι κατάλληλος πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ισχύ του. π.χ αν έχουμε 3 συνδεδεμένες συστοιχίες φ/β όπου η κάθε μία συστοιχία έχει 2 φ/β πάνελ με ισχύ 235 Wp έχουμε : P IN =3*2*235=1410 Wp Συμπεραίνουμε ότι ο ρυθμιστής θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη ισχύ από 1410 Wp. 22

23 2.13 Επιλογή inverter Η επιλογή του inverter γίνεται βάση την καταναλωτικής ισχύς. Έλεγχος Αν η κατανάλωση που έχουμε είναι 1000 Wh και η τάση εξόδου είναι 230V τότε έχουμε I MAX = P MAX / V AC = 1000Wh / 230V=4.35A Ο inverter που θα επιλέξουμε πρέπει να καλύπτει τα 4.35Α και να είναι άνω των 1000Wp Χωροθέτηση πλαισίων Για την τοποθέτηση των πλαισίων πρέπει να υπάρχουν τα εξής δεδομένα : γεωγραφικό πλάτος περιοχής, γωνία εγκατάστασης πλαισίων, προσανατολισμός πλαισίων,μορφολογία εδάφους και διαστάσεις πλαισίου. Οι αποστάσεις που θα έχουν τα πλαίσια μεταξύ τους προκύπτουν από την παρακάτω εξίσωση : h=l*sin(a),x=h/tan*(ε)=l*sin(α)/tan(ε) και y=l*cos(α) οπότε προκύπτει: l= μήκος φ/β α=γωνία εγκατάστασης πλαισίου x=αποστάσεις πλαισίων y=μήκος φ/β υπό γωνία ο h= ύψος φ/β πλαισίου υπό γωνία ο (x + y) = 2.15 Υπολογισμός διατομών καλωδίων l sin (a) + l cos (a) tan (ε) Για να υπολογίσουμε τις διατομές των καλωδίων χρειάζεται να γνωρίζουμε τις αποστάσεις των καλωδιώσεων. Οι διατομές προκύπτουν από τους εξής τύπους : Α. Για συνεχές ρεύμα DC : S = 2 L I σ ΔV 106 Β. Για μονοφασικό ρεύμα AC: S = 2 L I cosφ σ ΔV 10 6 S= διατομή καλωδίου (mm 2 ) ΔV=πτώση τάσεως (ΔV=v*V NOM ) L= μήκος καλωδιώσεων (m) cosφ= προκύπτει από τον inverter I= μέγιστο ρεύμα που διαρέει τον αγωγό (A) σ= τιμή ειδικής αγωγιμότητας υλικού 23

24 Κεφάλαιο 3 ο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 3.1 Μελέτη εγκατάστασης αυτόνομου φ/β συστήματος Η μελέτη αφορά όλες τις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ-Α.Μ.Θ συμπεριλαμβανομένου των εστιών. Στον πίνακα 3.1 καταγράφονται οι καταναλώσεις ΤΕΙ-Α.Μ.Θ σύμφωνα με τις μετρήσεις της ΔΕΗ για τις περιόδους ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ (KWh) ΜΗΝΕΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Πίνακας

25 Στα διαγράμματα εμφανίζονται οι καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας (kwh) του ΤΕΙ σε σχέση με τους μήνες για την περίοδο 2011,2012,2013. kwh Διάγραμμα 3.1 kwh Διάγραμμα

26 kwh Διάγραμμα 3.3 kwh ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Διάγραμμα 3.4 Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ότι έχουμε φθίνουσα κατανάλωση από έτσι επιλέγουμε το φεβρουάριο 2013= kwh /28(ημέρες) =6142,9 kwh/ημέρα 26

27 3.1.1 Ηλιακή Ακτινοβολία Γεωγραφικό πλάτος Καβάλας 40 ο 56 Επιλογή βέλτιστης γωνίας ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ ΘΕΡΙΝΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ Διάρκεια 15/10-29/2 1/3-11/4 12/4-2/9 3/9-14/10 Βέλτιστη θέση πλαισίου α=φ ο +10 ο α=φ ο α=φ ο -10 ο α=φ ο Πίνακας 3.2 Σε περίπτωση σταθερής κατανάλωσης ισχύος καθ όλη τη διάρκεια του έτους η κλίση των πλαισίων επιλέγεται ίση με το γεωγραφικό πλάτος της τοποθεσίας. Ο υπολογισμός και η σχεδίαση του συστήματος γίνεται με βάση το κριτήριο του λιγότερου ευνο ι κότερου μήνα που στην περιπτωσή μας είναι ο Δεκέμβρης. α=φ ο +10 ο α=40 ο +10 ο =50 ο Στην περιπτωσή μας η κατανάλωση δεν είναι σταθερή καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οπότε ισχύει α=φ ο Σύμφωνα με το πρόγραμμα PVGIS η ηλιακή ακτινοβολία της Καβάλας στις 30,40,45,50,60 μοίρες είναι. ΜΕΣΗ ΜΙΝΙΑΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ kwh/m 2 Μ o ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Aver 30 88, ,2 87, , , , , , ,5 145 Πίνακας 3.3 Παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα ότι ο δυσμενέστερος μήνας ηλιακής ακτινοβολίας είναι ο Δεκέμβρης στις 40 ο. Επιλέγουμε όμως τις 30 ο γιατί έχουμε μεγαλύτερο μέσο όρο ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Ημερήσια ακτινοβολία για το μήνα Δεκέμβρη στις 30 ο είναι : Π=87,2/31=2.81 kwh/m 2 27

28 3.1.2 Συντελεστές Απόδοσης Φωτοβολταϊκής Ισχύος Συντελεστής θερμοκρασιακής διόρθωσης σ θ Κατά τη διάρκεια λειτουργείας τους τα φωτοβολταικά αυξάνουν τη θερμοκρασία τους λόγω τις ηλιακής ακτινοβολίας εώς και 30 ο C με αποτέλεσμα να πέφτει η απόδοσή τους. Σύμφωνα με την Ε.Μ.Υ έχουμε τις παρακάτω μετρήσεις για την Καβάλα ο Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία Πίνακας 3.4: Θερμοκρασίες Καβάλας έτος Για να βρούμε τον συντελεστή θερμοκρασιακής διόρθωσης έχουμε Δεκέμβριος-Καβάλα : σ θ =1-[(8 O C+30 o C)-20 O C]*0.004/ O C= σ θ =0,93 Συντελεστής ρύπανσης σ ρ Η αποδόση των φ/β μειώνεται λόγω της ρύπανσης που υπάρχει στο περιβάλλον (σκόνη,γύρη,πάγος). Ο συντελεστής ρύπανσης εκφράζει το λόγο της ηλεκτρονικής ισχύς που παράγει ένα ρυπασμένο πλαίσιο προς την ηλεκτρική ισχύ που θα παρήγαγε το ίδιο καθαρο πλαίσιο για τις ίδιες συνθήκες φωτισμού. σ ρ =0,95 για καθαρό πλαίσιο σ ρ =0,90 για ελαφρώς σκονισμένο πλαίσιο σ ρ =0,8 για ακάθαρτο πλαίσιο Συντελεστής γήρανσης σ γ Τα υλικά κατασκευής των φ/β υπόκεινται σε γήρανση με τη πάροδο του χρόνου λειτουργείας η οποία τείνει να μειώσει την απόδοση του φ/β πλαισίου. Το ποσοστό γήρανσης είναι 1% για κάθε χρόνο π.χ 10 χρόνια σ γ =0,9 28

29 Συντελεστής απωλειών διόδου σ δ Χρησιμοποιείται στα συστήματα με αποθήκευση ώστε να εμποδίσει την εκφόρτιση των συσσωρευτών διαμέσου των φ/β κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έχει απώλειες της τάξης του 1% σ δ =0,99 Συντελεστής ανομοιογένειας σ α Εμφανίζεται όταν υπάρχει ανομοιογένεια στα υλικά κατασκευής, είναι της τάξης του 2% σ α =0,98 Συντελεστής καλωδιώσεων σ κ Εκφράζει τις απώλειες των joule στα καλώδια σύνδεσης των κλάδων των φ/β πλαισίων, κυμαίνεται από 1% εώς 3% σ κ =0,98 Συνολικές απώλειες φ/β πεδίου σ ΣΑΦΠ Συνολικές της φ/β γεννήτριας σ ΣΑΦΠ =σ θ *σ ρ *σ γ *σ δ *σ α *σ κ σ ΣΑΦΠ =0,93*0,95*0,9*0,99*0,98*0,98=0,76 Συντελεστής απωλειών μεταφοράς ενέργειας σ ΜΗΕ Είναι ο συντελεστής που εκφράζει τις ηλεκτρικές απώλειες που αποδίδονται στους συσσωρευτές, αναστροφέα και καλωδιώσεις. Οι απώλεις αυτές είναι 20% με 30% τις παραγόμενης ισχύς και αυξάνονται 1% με 2% λόγω γήρανσης κάθε έτος. σ ΜΗΕ =0.85 Συντελεστής προσαύξησης ημερησίων αναγκών ενέργειας σ ΥΜ Συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων που κυμαίνονται απο 15% εως 25%. Επιλέγουμε συνήθως 20% Υπολογισμός ισχύος του φ/β συστήματος ΕΤ[Wh/d] Pstc[kW/m^2 ] Pα[Wp] = συμ Π[kW/m^2 d] σσαφπ σμηε ( Ν Ν n ) 6142, 9 [ Wh ] 1 [kw d Pa[Wp] = 1. 2 m 2 ] [ kw ( ) = 5168, 3 kwp m 2 d]

30 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ημερήσιες ενεργειακές ανάγκες της μελέτης Ε Τ 6142,9 Ηλιακή ακτινοβολία ανά ημέρα (δυσμενέστεος μήνας) Π 2,81 Πυκνότητα ισχύος της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας P STC 1 Συντελεστής θερμοκρασιακής διόρθωσης σ θ 0,93 Συντελεστής ρύπανσης σ ρ 0,95 Συντελεστής γήρανσης σ γ 0,9 Συντελεστής απωλειών διόδου σ δ 0,99 Συντελεστής ανομοιογένειας σ α 0,98 Συντελεστής καλωδιώσεων σ κ 0,98 Συνολικές απώλειες φ/β πεδίου σ ΣΑΦΠ 0,76 Συντελεστής απωλειών μεταφοράς ενέργειας σ ΜΗΕ 0,85 Συντελεστής προσαύξησης ημερησίων αναγκών ενέργειας σ ΥΜ 1,2 ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ημέρες αναφοράς Ν=28 Ημέρες αυτονομίας n=6 Πίνακας Επιλογή φωτοβολταικού πάνελ Συγκρίνουμε 3 διαφορετικά πάνελ, 2 πολυκρυσταλλικά και 1 μονοκρυσταλλικό για να επιλέξουμε το καταλληλότερο για την εγκατάστασή μας. Με τον παρακάτω τύπο θα υπολογίσουμε τον αριθμό πάνελ που θα χρειαστούμε. Ν ΠΛΑΙΣΙΩΝ = Pα/P ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον πίνακα 3.6 επιλέγουμε το LUXOR 60 CELL επειδή το συνολικό κόστος είναι μικρότερο όπως και ο αριθμός των πλαισίων. Ο αριθμός των πλαισίων που θα τοποθετήσουμε είναι : φ/β. Βάση το ρυθμιστή φόρτισης που εμφανίζεται στον πινακα θα συνδέσουμε τέσσερα φωτοβολταικά ανά συστοιχία. N ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ =Ν ΠΛΑΙΣΙΩΝ /4=20674/4=5169 συστοιχίες φ/β ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΝΕΛ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΤΥΠΟΣ Φ/Β ΙΣΧΥΣ Wp ΤΙΜΗ( ) SHARP 60 CELL POLY LUXOR 60 CELL POLY PERLIGHT 72 CELL Πίνακας

31 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΝΕΛ LUXOR ΠΟΛΥ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ 60 CELLS 250 WP Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση (Vmpp) 30,7 V Ένταση (Impp) 8A Διαστάσεις 164,0 x 99,2 x 4,0 cm Βάρος 20,0 KG Εγγύηση προϊόντος 10 χρόνια (εγγύηση ονομαστικής ισχύος 12 χρόνια για το 90% της ισχύος και 25 χρόνια για το 80% της ισχύος Επιλογή ρυθμιστή φόρτισης Η επιλογή ρυθμιστή φόρτισης γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την τάση εισόδου και εξόδου του ρυθμιστή. Outback FLEXmax FANGPUSUN MPPT Πίνακας 3.7 Επιλέγουμε τον FANGPUSUN MPPT διότι έχει μικρότερο κόστος από τον Outback FLEXmax και περισσότερα Ampere από τον OUTBACK FLEXmax που χρησιμεύουν στην τοποθέτηση περισσότεων συστοιχιών φ/β πάνελ.θα χρησιμοποιήσουμε συντελεστή ασφαλείας ρεύματος εισόσου 50% και προκύπτει I=1.5*I MAX =1.5*8=12A ΤΑΣΗ (V) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗ (A) Ο αριθμός των συστοιχιών φ/β που θα συνδέονται παράλληλα με το ρυθμιστή φόρτισης είναι: I ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ /12=80/12=6 συστοιχίες, P IN =4*6*250=6000W είμαστε μέσα στο όριο των 7500W N ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ /6=5169/6=861 ρυθμιστές φόρτισης 31 ΙΣΧΥΣ (W) ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (Vdc) ΤΙΜΗ ( ) ΤΥΠΟΣ OUTBACK FLEXmax

32 Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγιστη ηλιακή σειρά 12VDC συστήματα 1250Watt / 24VDC συστήματα 2500Watt /48VDC συστήματα 5000Watt / 60VDC συστήματα 7500Wat Μέγιστη τάση εισόδου 150VDC Φόρτιση ρύθμισης: Πέντε στάδια φόρτισης, απορρόφηση, float, σιωπηλή και εξίσωση Διαστάσεις: 40x14x10cm Βάρος:5,3kg ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ Συσσωρευτές Η επιλογή του συσσωρευτή γίνεται βάση της ονομαστικής χωρητικότητας του συστήματος και της ονομαστικής τάσης του συσσωρευτή. Επίσης και του βάθος εκφόρτισης του (DOD). ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Ημερήσιες ενεργειακές ανάγκες E T =6142,9 kwh Ονομαστική τάση συστήματος συσσωρευτών V Β =60 Volt Ημέρες αυτοδυναμίας n=6 Βάθος εκφόρτισης DOD=0.6 Ημερήσιο ποσοστό τροφοδοσίας φορτίων από τους συσσωρευτές l D =1 Συντελεστής υπερεκτίμησης μελέτης σ ΥΜ =1,2 Συντελεστής μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας σ ΜΗΕ =0,85 Συντελεστής γήρανσης των συσσωρευτών σ ΓΣ =0,8 Πίνακας 3.8 Ε Τ [ Wh ] (n + ld) C[Ah] = σ ΥΜ d σ ΓΣ DOD V Β [V] σ ΜΗΕ Η ονομαστική χωρητικότητα αποθήκευσης ενέργειας είναι : C= ,8 Ah 32

33 Σύνδεση συσσωρευτών Εφόσον η ονομαστική ισχύς της φ/β εγκατάστασης είναι μεγαλύτερη των 15 kwp πρέπει η ονομαστική τάση συσσωρευτών να είναι άνω των 48 Volt. Επιλέγουμε συσσωρευτές των 2 Volt διότι έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα Ah από τους υπόλοιπους. Η ονομαστική τάση συστοιχίας συσσωρευτών θα είναι 60 Volt επομένως η κάθε συστοιχία θα έχει 30 συσσωρευτές των 2 Volt. V B =60/2=30 συσσωρευτές Η συνδεσμολογία των συσσωρευτών θα γίνει σε σειρά ώστε να αυξάνεται η τάση της συστοιχίας ενώ η χωρητικότητα και η ένταση του ρεύματος παραμένει ίδια Επιλογή Συσσωρευτή ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Τάση (V) Ενταση (Ah) Κόστος ( ) Συστοιχίες Συσσωρ ευτές Συνολικό κόστος ( ) Τύπος WINNER ZEUS GEL OPzV1200 C Ah 2V Sonnenschein A600 Solar OPzV Gel 3500/2V , OPzV VGEL Πίνακας 3.9 Επιλέγουμε τον 16 OPzV VGEL διότι έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα στο μικρότερο κόστος όπως προκύπτει απο τον πίνακα. 33

34 Τεχνικά χαρακτηριστικά 4560AH/2V 15 χρόνια διάρκεια ζωής κλειστού τύπου GEL 1200 κύκλοι βαθιάς εκφόρτισης Ειδική Τιμή: 1.099,00 Κανονική Τιμή: 2.111,00 Διαστάσεις 212 x 576 x 837 mm Βάρος 240 kg Υπολογισμός Συστοιχιών Ο απαιτούμενος αριθμός των παράλληλων συστοιχιών των συσσωρευτών προκύπτει από τον παρακάτω τύπο. Ν P =C[Ah]/4560[Ah]= /4560= 463 συστοιχίες N BAT =463*30=13890 συσσωρευτές Θα χρησιμοποιήσουμε συσσωρευτές Επιλογή Inverter Η επιλογή inverter γίνεται βάση του ρεύματος εκφόρτισης. Θα χρειαστεί η ισχύς των inverter να καλύψει την καταναλωτική ισχύ = kwh deson solar inverter v Πίνακας 3.10 Θα χρειαστούμε 615 Inverter. ΣΥΓΚΡΙΣΗ INVERTER volt out kw κοστος ποσοτητα Επιλέγουμε το deson solar inverter βάση της απόδοσης και του κόστους. συνολικό κόστος ΤΥΠΟΣ volt in UL certified 10kw MPPT inverter v Inverter SMA synny tripower v

35 Τεχνικά χαρακτηριστικά Type: Brand Name: Size: Input Voltage: Output Current: Output Voltage: Output Frequency: Weight: Model Number: Output Type: Output Power: MPPT range: IP class: Interface: DC/AC Inverters DESON 470*165*585mm Vdc 16.5 per phase 400VAC+-10% 50 or 60 Hz 35 kg PTI-10000TL Three Phase 10KW Vdc IP65 RS232 or RS Εγκατάσταση Συνδεσμολογία Τα βήματα της συνδεσμολογίας είναι : 1. Τα φωτοβολταικά πάνελ θα αποτελούνται από συστοιχίες οι οποίες η κάθε μία θα έχει τέσσερα φ/β πάνελ, οι συστοιχίες θα συνδεθούν μεταξύ τους παράλληλα στο κιβώτιο συνδεσμολογίας. Στη συνέχεια θα συνδεθούν με τον ρυθμιστή φόρτισης σε σειρά. 2. Οι ρυθμιστές φόρτισης θα συνδεθούν μεταξύ τους παράλληλα και θα καταλήξουν σε σειρά στους συσσωρευτές. 3. Οι συσσωρευτές συνδέονται παράλληλα σε συστοιχίες όπου η κάθε μία θα αποτελείται από τριάντα συσσωρευτές συνδεδεμένους σε σειρά και καταλήγουν στους Inverter. 35

36 4. Tα Inverter συνδέονται μεταξύ τους σε σειρά και στη συνέχεια καταλήγουν στην κατανάλωση Τοποθέτηση Για την τοποθέτηση των φ/β πάνελ, συσσωρευτών, 861 ρυθμιστών φόρτισης,615 Inverters και αναλώσιμων θα χρειαστούμε έκταση 55 στρεμμάτων περίπου. Οι συσσωρευτές μπορούν να τοποθετηθούν σε ράφια για εξοικονόμηση χώρου. Θα χρειαστεί να κατασκευαστεί κτήριο που θα στεγάσει τους συσσωρευτές,ρυθμιστές φόρτισης και τους Inverters Καλωδιώσεις Υποθέτουμε ότι η τοποθέτηση εγκατάστασης θα γίνει σε επίπεδο χώρο και τα περιφερειακά εξαρτήματα (Inverter κ.α) θα βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ένα χώρο. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις για τις καλωδιώσεις διότι δεν γνωρίζουμε αποστάσεις Οικονομοτεχνική Μελέτη Η μελέτη δεν συμπεριλαμβάνει το κόστος εγκατάστασης και τις καλωδιώσεις, επίσης δεν γνωρίζουμε τις ημέρες για την ολοκλήρωση του έργου. ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Φ/Β ΠΑΝΕΛ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ INVERTER ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας Συμπεράσματα Σύμφωνα με τη μελέτη συμπεραίνουμε ότι το σύστημα είναι ασύμφορο διότι το κόστος του είναι πολύ μεγάλο και η απόσβεση του συστήματος θα διαρκέσει πολλά χρόνια. Καθώς και οι απώλειες που θα έχει λόγω τον πολλαπλών καλωδιώσεων αλλά και των μεγάλων αποστάσεων θέτουν το σύστημα μη λειτουργικό. Επίσης η έκταση που διαθέτει το ΤΕΙ δεν είναι επαρκής ώστε να καλύψει την εγκατάσταση. 36