39 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ CRPM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "39 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ CRPM"

Transcript

1 C0 CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin RENNES (France) Tél.: + 33 (0) Fax: + 33 (0) E.mail: Web: 39 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ CRPM Σεπτεµβρίου 2011 Ώρχους (Κεντρική Γιουτλάνδη, ανία) Οι Περιφερειακές Θαλάσσιες Περιοχές που αναγράφονται στη συνέχεια, συνεδρίασαν στο Ώρχους ( ανία) στις 29 και 30 Σεπτεµβρίου 2011 στα πλαίσια της 39 ης Γενικής Συνέλευσης της CRPM: ΑΜΠΕΡΝΤΗΝ (UK), ABERDEENSHIRE (UK), ΑΖΟΡΕΣ (PT), ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ (GR), ΑΝ ΑΛΟΥΣΙΑ (ES), ΑΚΙΤΑΝΙΑ (FR), ΑΡΑΓΟΝΙΑ (ES), ARGYLL & BUTE (UK), ΒΑΛΕΑΡΙ ΕΣ (ES), ΚΑΤΩ ΝΟΡΜΑΝ ΙΑ (FR), BORDER, MIDLAND AND WESTERN REGIONAL ASSEMBLY (IRL), ΜΠΟΡΝΧΟΛΜ (DK), ΒΡΕΤΑΝΗ (FR), ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ (TR), ΚΑΝΤΑΒΡΙΑ (ES), ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ (ES), ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΘΙΑ (ES), ΚΟΡΝΟΥΑΛΗ (UK), ΝΤΕΒΟΝ-ΣΟΜΕΡΣΕΤ (UK), ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α (GR), Α ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ (TR), ΕΜΙΛΙΑ-ΡΟΜΑΝΙΑ (IT), ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ (CY), FIFE (UK), ΦΡΙΟΥΛΙ-ΒΕΝΕΤΙΑ-ΤΖΙΟΥΛΙΑ (IT), ΓΑΛΙΚΙΑ (ES), GÄVLEBORG (SE), ΓΚΟΤΛΑΝΤ (SE), ΓΚΟΖΟ (MT), ΧΑΛΑΝΤ (SE), ΧΑΜΣΑΪΡ (UK), ΑΝΩ ΝΟΡΜΑΝ ΙΑ (FR), ΕΛΣΙΝΚΙ-UUSIMAA (FI), ΧΑΪΛΑΝΤ (UK), ΧΟΡΝΤΑΛΑΝΤ (NO), ΚΙΡΚΛΑΡΕΛΙ (TR), KYMENLAAKSO (FI), ΛΑΝΓΚΕΝΤΟΚ-ΡΟΥΣΙΓΙΟΝ (FR), ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ (FR), ΜΑΓΙΟΤ (FR), ΜΕΚΛΕΜΒΟΥΡΓΟ- ΥΤΙΚΗ ΠΟΜΕΡΑΝΙΑ (DE), ΜΕΛΙΓΙΑ (ES), ΝΟΤΙΑ ΠΥΡΗΝΑΙΑ (FR), ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΙΟΥΤΛΑΝ Η (DK), ΜΟΝΑΣΤΙΡ (TN), MØRE OG ROMSDAL (NO), ΜΟΥΡΘΙΑ (ES), ΝΑΒΑΡΑ (ES), ΒΟΡΕΙΑ ΟΛΛΑΝ ΙΑ (NL), ΒΟΡΕΙΑ ΟΛΛΑΝ ΙΑ (NL), ΒΟΡΕΙΑ ΓΙΟΥΤΛΑΝ Η (DK), NOTIO ΑΙΓΑΙΟ (GR), NORDLAND (NO), ΝΟΡ-ΠΑ-ΝΤΕ-ΚΑΛΕ (FR), NORRBOTTEN (SE), ÖREBRO (SE), ΟΡΚΑ ΕΣ (UK), ΟΣΤΦΟΛΝΤ (NO), OSTROBOTHNIA (FI), OULU REGION (FI), PÄIJÄT-HÄME (FI), PÄRNUMAA & IDA-VIRUMAA (EE), ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ (ES), ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΛΙΓΗΡΑ (FR), ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (GR), ΠΙΚΑΡ ΙΑ (FR), ΠΟΝΤΛΑΣΚΙ (PL), ΠΟΥΑΤΟΥ-ΣΑΡΕΝΤ (FR), ΠΟΜΟΡΚΣΙ (PL)*, ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ-ΑΛΠΕΙΣ-ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ (FR), ΡΟΓΚΑΛΑΝΤ (NO), ΣΑΡ ΗΝΙΑ (IT), ΣΙΚΕΛΙΑ (IT), ΣΙΝΩΠΗ (TR), ΣΕΤΛΑΝΤ (UK), SKÅNE (SE), SOGN OG FJORDANE (NO), SOUTHEND-ON-SEA (UK), SOUTH OF SCOTLAND ALLIANCE (UK), ΝΟΤΙΟ ΥΤΙΚΗ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ (FI), ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ (SE), ΝΟΤΙΑ ΑΝΙΑ (DK), ΤΕΛΕΜΑΡΚ (NO), ΤΟΣΚΑΝΗ (IT), ΤΡΟΜΣ (NO), ΤΟΥΛΤΣΕΑ (RO), VÄSTERBOTTEN (SE), VÄSTERNORRLAND (SE), ΥΤΙΚΟ ΓΚΟΤΛΑΝΤ (SE), ΥΤΙΚΟ ΑΝΤΖΕΡ (NO), ΒΟΡΕΙΟ-ΑΙΓΑΙΟ (GR), ΟΥΑΛΙΑ (UK), ΥΤΙΚΕΣ ΝΗΣΟΙ (UK), ΝΟΤΙΑ ΟΛΛΑΝ ΙΑ (NL). (*) Παρατηρητές Οι Περιφέρειες που συµµετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τις Περιφέρειες της ανίας, Κεντρική και Βόρεια Γιουτλάνδη, Νότια ανία και Μπόρνχολµ, καθώς επίσης και στον Πρόεδρο κ. Bent Hansen, για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, την υποδοχή και τη φιλοξενία τους. Ο Πρόεδρος της CRPM εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τους συµµετέχοντες οι οποίοι εκπροσωπούν τις περιφερειακές αρχές και τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς που έλαβαν µέρος στις εργασίες της ιάσκεψης. Εκφράζει επίσης τις ευχαριστίες του προς την πολωνική Κυβέρνηση και την Προεδρία της ΕΕ για τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση Εκ µέρους των 152 Περιφερειών µελών, η ιάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης, στα πλαίσια της 39 ης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που διοργανώθηκε στο Ώρχους, φήφισε την Τελική ιακήρυξη που παρατίθεται στη συνέχεια: p. 1 / 7

2 - I - ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Το 2011 ήταν έτος αστάθειας, αβεβαιότητας, και ιστορικών ροκλήσεων σε ολλά ε ί εδα: - Σε αγκόσµια κλίµακα: εξακολουθούν να υφίστανται οι δυσκολίες ου ανέκυψαν κατά την ροσ άθεια να ξε εραστεί η κρίση και να ε ιτευχθεί µία νέα ισορρο ία στον λανήτη, ζητήµατα ου είχαν ήδη θιγεί στη Γενική Συνέλευση του Αµ ερντήν το Στις δύο µεγαλύτερες αγκόσµιες οικονοµίες, τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ευρώ η, η εύθραυστη ανά τυξη ου ε ανεµφανίσθηκε το 2009 α ειλείται τώρα α ό τα οικονοµικά µέτρα, συχνά δραστικά, ου α οσκο ούν στην εξυγίανση σε χρόνο ρεκόρ των δηµόσιων οικονοµικών ου το τελευταίο διάστηµα ε ιδεινώθηκαν λόγω των σχεδίων ανάκαµψης. Τρία χρόνια µετά το κραχ του 2008, η κρίση του χρέους καταδεικνύει την αδιασάλευτη εξουσία των χρηµατοοικονοµικών αγορών και την εξάρτηση των ολιτικών αρχηγών και των οικονοµικών ολιτικών α ό αυτές, ιδιαίτερα στην Ευρώ η. Καταδεικνύει ε ίσης την ισχυρή και ολύ λοκη ε ικάλυψη των κυριότερων αγκόσµιων οικονοµιών και, συνε ώς, των στρατηγικών το οθετήσεων των αρχηγών τους. - Στη νότια ακτή της Μεσογείου, στις ύλες της Ευρώ ης, συντελείται µια δηµοκρατική και ολιτιστική ε ανάσταση. Είναι µια τεράστια ολιτική και στρατηγική ρόκληση για την Ευρω αϊκή Ένωση (ΕΕ) ου οφείλει να στηρίξει και να συνοδεύσει τα νέα καθεστώτα στις διαδικασίες δηµοκρατικής µετάβασης. - Αυτή η ρόκληση µεγαλώνει στο βαθµό ου, στους κόλ ους της ίδιας της Ευρώ ης, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και ταραγµένη. Στα Κράτη ου είναι ερισσότερο εκτεθειµένα στη δυσ ιστία των αγορών, ο οικονοµικός και κοινωνικός αντίκτυ ος, σηµερινός και ε ερχόµενος, των σχεδίων λιτότητας θολώνει το ολιτικό σκηνικό. Σε ευρω αϊκή κλίµακα, η κρίση του δηµόσιου χρέους α ειλεί την ευρωζώνη στο σύνολό της και θέτει το ζήτηµα, α ό την λευρά της οικονοµικής διακυβέρνησης της Ένωσης, του ώς θα συνεχίσουµε να οικοδοµούµε την Ευρώ η. Την ίδια στιγµή, ξεκινά η δια ραγµάτευση µεταξύ της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής, του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το χρηµατοοικονοµικό λαίσιο της ΕΕ για την ερίοδο και τις ευρω αϊκές ολιτικές ου θα χρηµατοδοτηθούν για να δώσουν µορφή στη στρατηγική 2020 η ο οία ε ικυρώθηκε το Σε αυτό ακριβώς το λαίσιο συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση των 160 Περιφερειών της CRPM στην Κεντρική Γιουτλάνδη ( ανία). Λαµβάνοντας υ όψη της αυτή την κατάσταση, η CRPM εκφράζει τα εξής: 1) Καταρχήν, η ιάσκεψη εκφράζει την ανησυχία της για το δια ιστούµενο έλλειµµα εµ ιστοσύνης και αλληλεγγύης µεταξύ των Κρατών της Ευρω αϊκής Ένωσης. Είναι αλήθεια ότι τους τελευταίους µήνες έγιναν θετικά βήµατα: η δηµιουργία του Ευρω αϊκού Μηχανισµού Σταθερο οίησης και η διατήρησή του ως Ευρω αϊκού Ταµείου Χρηµατο ιστωτικής Σταθερότητας, είναι έργο των ηγετών της ευρωζώνης. Η CRPM εκφράζει την ικανο οίησή της τόσο γι αυτό όσο και για το δεύτερο ακέτο βοήθειας ου εγκρίθηκε για την Ελλάδα στη Σύνοδο Κορυφής της 21 ης Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Αλλά αυτά τα µέτρα δεν είναι ικανά να α οκρύψουν ούτε τις διαφορετικές εστιάσεις ορισµένων Κρατών σε ό,τι αφορά τις λύσεις ου ρέ ει να βρεθούν ούτε την έλλειψη εµ ιστοσύνης κά οιων άλλων ρος τα Κράτη ου αντιµετω ίζουν δυσκολίες. Αυτό α οδυναµώνει την Ένωση στο σύνολό της, όχι µόνο στο εσωτερικό της, αλλά ε ι λέον, αντι ροσω εύει σοβαρή α ειλή για το ρόλο της ως βασικού και αξιό ιστου ρωταγωνιστή στη διεθνή σκηνή. Για τις Περιφερειακές Θαλάσσιες Περιοχές, υ έρµαχες του ευρω αϊκού µέλλοντος, ου είναι το µόνο ου θα µας ε ιτρέψει να καταλάβουµε µια καλή θέση στην αγκόσµια σκακιέρα του 21 ου αιώνα, η ευρω αϊκή αλληλεγγύη συνιστά κεντρικό άξονα ροβληµατισµού. Μετά το στρογγυλό τρα έζι ου διοργανώθηκε γύρω α ό αυτό το θέµα µε αφορµή τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου τον ερασµένο Ιούνιο, η CRPM θα διοργανώσει σχετικό σεµινάριο µε θέµα Ευρω αϊκή αλληλεγγύη: α ό τη θεωρία στην ράξη, στις αρχές του Κατά συνέ εια, η CRPM ροτρέ ει τους ευρω αίους ηγέτες να µη χάσουν αυτό το ραντεβού µε την Ιστορία και να λάβουν, χωρίς δισταγµούς, τις α οφάσεις εκείνες ου θα ε ιτρέψουν στην ευρωζώνη, και κατ ε έκταση στην ΕΕ, να µειώσει την εξάρτησή της α ό τις χρηµατοοικονοµικές αγορές και να καθορίσει µια νέα, συγκεκριµένη ορεία για το ευρω αϊκό σχέδιο, ου να κινητο οιεί όλους τους φορείς. p. 2 / 7

3 2) Η ιάσκεψη αναγνωρίζει ότι τα οικονοµικά µέτρα ου ήραν οι κυβερνήσεις των Κρατών µελών µε στόχο τη µείωση του ελλείµµατος στον ροϋ ολογισµό και συνακόλουθα του δηµόσιου χρέους, είναι ανα όφευκτα. Οι Περιφέρειες µέλη δεσµεύονται να κάνουν ό,τι µ ορούν για να συµµετάσχουν σ αυτή την ροσ άθεια, στο χώρο των αρµοδιοτήτων τους, µε στόχο την εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών, κάνοντας µια ιο ορθολογική και α οτελεσµατική χρήση των ροϋ ολογισµών τους. Παρ όλα αυτά, η CRPM εµµένει στην ά οψή της ότι η δίνη της λιτότητας στην ο οία εισήλθαν ορισµένα κράτη θα ε ιφέρει αρνητικά α οτελέσµατα τόσο βραχυ ρόθεσµα όσο και µακρο ρόθεσµα. Α ό οικονοµική ά οψη, η CRPM φοβάται ότι ορισµένα ολύ δραστικά µέτρα θα οδηγήσουν σε ασφυξία την έως τώρα εύθραυστη ανά τυξη, καθώς εριορίζουν ακόµη ερισσότερο τις ε ενδύσεις και την κατανάλωση ου άρχισαν δειλά να ε ανακάµ τουν α ό το Οι ερικο ές στον ροϋ ολογισµό ου έκαναν οι κυβερνήσεις στις µεταφορές κονδυλίων για τις Περιφέρειες, µ ορεί να εριορίσουν δραµατικά την οιότητα της δράσης του δηµοσίου, συµ εριλαµβανοµένων των µελλοντικών ε ενδύσεων. Α ό κοινωνική ά οψη, οι δραστικές ερικο ές στον τοµέα των κοινωνικών ολιτικών, ου οδηγούν άµεσα στην ασφυξία και στην τώχευση ολόκληρες οµάδες του ληθυσµού, δεν ικανο οιούν τις Περιφέρειες µέλη. Οι ολιτικοί ηγέτες διατρέχουν τον κίνδυνο να ανοίξουν ακόµη ερισσότερο την όρτα στο λαϊκισµό και να ξυ νήσουν στους λαούς αίσθηµα εχθρότητας ρος την ολιτική τάξη, µε α οτέλεσµα να α ειληθεί η ίδια η δηµοκρατική βάση ορισµένων χωρών. Σε ευρω αϊκή κλίµακα, η CRPM διερωτάται για το εάν αυτά τα µέτρα συµβαδίζουν µε την ε ίτευξη των στόχων της στρατηγικής 2020 στις τρεις διαστάσεις της ευφυής, βιώσιµη και ενταξιακή- στρατηγική την ο οία η ιάσκεψη, ό ως και η ευρω αϊκή ολιτική τάξη στο σύνολό της, ενέκρινε λήρως στη Γενική Συνέλευση του Αυτός είναι ο λόγος για τον ο οίο οι Περιφέρειες της CRPM ζητούν α ό τα κράτη να αναζητήσουν µια λογική ισορρο ία µεταξύ της µείωσης του ελλείµµατος και της στήριξης των ε ενδύσεων και της κατανάλωσης ου έχει ανάγκη η ευρω αϊκή ανά τυξη. Αυτός είναι ο δρόµος ου ε ιλέγουν, α ό την λευρά τους, οι Περιφέρειες. 3) Γι αυτόν το λόγο, η ιάσκεψη χαιρετίζει τις ροτάσεις του Πολυετούς ηµοσιονοµικού Πλαισίου (Π Π) ου υ έβαλε η Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή στις 29 Ιουνίου, τις ο οίες θεωρεί συνε είς µε τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώ η Υιοθετεί τη θέση ου φέρει τον τίτλο ηµοσιονοµικό Πλαίσιο : µια ελάχιστη ρόταση, η µείωση της ο οίας θα ήταν α αράδεκτη. Χαιρετίζει τις ροτάσεις δηµιουργίας νέων ίδιων όρων οι ο οίοι, σύµφωνα µε τη ιάσκεψη, µ ορούν να α οσυνδέσουν το διάλογο για τον ευρω αϊκό ροϋ ολογισµό α ό τα ε ιµέρους εθνικά συµφέροντα και ροωθούν ένα ράγµατι ευρω αϊκό δηµοσιονοµικό λαίσιο. Ε ικροτεί την κατανοµή µεγάλου µέρους του ροϋ ολογισµού εντός του δηµοσιονοµικού λαισίου. Μελετά το ενδεχόµενο της µείωσης, ασφαλώς συγκρατηµένης, ωστόσο ραγµατικής, του ροϋ ολογισµού των δύο µεγαλύτερων δηµοσιονοµικών ολιτικών της ΕΕ ου είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η Πολιτική Συνοχής, και θα µεριµνήσει έτσι ώστε ο εν λόγω ροϋ ολογισµός να ροστατευθεί ως θεµελιώδες στοιχείο στο λαίσιο µελλοντικών δια ραγµατεύσεων. Τέλος, χαιρετίζει τις ροσ άθειες για διαφάνεια και ολοκλήρωση αυτής της ρότασης. Αντιθέτως, η CRPM δεν κρύβει την ανησυχία της για τη θέση ου καταλαµβάνουν ορισµένα Κράτη µέλη στον συνολικό όγκο εργασιών του Π Π. Θεωρεί, ράγµατι, λαµβανοµένης µάλιστα υ όψη της αρούσας κατάστασης των εθνικών δηµόσιων ροϋ ολογισµών, ότι η ρόταση της Ε ιτρο ής, συνολικά σταθερή σε σχέση µε την αρούσα ερίοδο ρογραµµατισµού, είναι ένα ελάχιστο οσό η µείωση του ο οίου δε θα ήταν ούτε λογική, δεδοµένων των στόχων ου ε ιδιώκονται, ούτε δικαιολογηµένη, δεδοµένης της φύσης του κοινοτικού ροϋ ολογισµού. Ως εκτούτου, θα αφιερώσει όλες τις ροσ άθειές της, ιδιαίτερα ενώ ιον του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου, ροκειµένου η δια ραγµάτευση να µη θίξει αυτό το συνολικό οσό ούτε τις δυνατότητες εκ λήρωσης των στόχων του σχεδίου Ευρώ η ) Η CRPM αναµένει τώρα τη δηµοσίευση των κανονισµών ου αφορούν στις διαφορετικές ευρω αϊκές ολιτικές ου χρηµατοδοτούνται α ό το Π Π. Προτίθεται να αντιδράσει, την κατάλληλη στιγµή, βασιζόµενη στις α οφάσεις ου υιοθέτησε η Γενική της Συνέλευση το 2010 ου συµ ληρώθηκαν σε διάφορα σηµεία: 4.1) Σε ό,τι αφορά την Πολιτική Συνοχής, η CRPM χαιρετίζει την ρόταση της Ε ιτρο ής, σύµφωνα µε την ο οία η Πολιτική Συνοχής θα συνεχίζει να δίνει αροχές σε όλες τις ευρω αϊκές Περιφέρειες, κάτι ου η ιάσκεψη αιτούσε α ό το 2008, και υ οδέχεται θετικά τη δηµιουργία µιας p. 3 / 7

4 ενδιάµεσης κατηγορίας Περιφερειών, η ο οία κατά τη γνώµη της µ ορεί να εδραιώσει τα ανταγωνιστικά λεονεκτήµατα των Περιφερειών µελών. Εκφράζει την ικανο οίησή της για τη διατήρηση του ΕΚΤ εντός της Πολιτικής Συνοχής και για το γεγονός ότι τυγχάνει µεγαλύτερης αναγνώρισης σε αυτό το εδίο. Τέλος, χαιρετίζει την αύξηση του ροϋ ολογισµού για το όργανο της ευρω αϊκής εδαφικής συνεργασίας, αλλά θα αρακολουθεί µε ροσοχή την εξέλιξη της λειτουργίας αυτών των ρογραµµάτων και της διακυβέρνησής τους, η ο οία, κατά τη γνώµη της, ε ιδέχεται βελτίωση. Με αυτόν το σκο ό, η CRPM θα δηµιουργήσει, εν ευθέτω χρόνω, µια λατφόρµα αρακολούθησης των µακρο εριφερειακών εστιάσεων σε σχέση µε την ευρω αϊκή εδαφική συνεργασία, και θα οργανώσει σχετικό σεµινάριο κατά το δεύτερο εξάµηνο του Η Γενική Συνέλευση υιοθετεί τη θέση του Πολιτικού Γραφείου «Αξιο οίηση της ολλα λής συµµόρφωσης στο εσωτερικό της Περιφερειακής Πολιτικής». Σε αυτό το λαίσιο, στηρίζει κάθε µέτρο εσωτερικής ολλα λής συµµόρφωσης της Πολιτικής Συνοχής ικανό να ενισχύσει την α οτελεσµατικότητα και την ροστιθέµενη αξία αυτής της ολιτικής και, ως εκτούτου, τη νοµιµότητά της σε µεσο ρόθεσµη βάση, υ ό τον όρο να µην αυξηθεί η διοικητική βραδύτητα. Ζητά, σε αυτόν το χώρο, να ληφθεί υ όψη, ως µία α ό τις οριζόντιες ροϋ οθέσεις ex ante ου καθορίζονται στο λαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, η ύ αρξη των Εδαφικών Συµφωνιών, δηλαδή µια κλειστή ολιτική συµφωνία σε κάθε Κράτος µέλος µεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των εριφερειακών και το ικών αρχών ου συµµετέχουν στην εφαρµογή της Πολιτικής Συνοχής ου θα αφορά στις θεµατικές και εδαφικές ροτεραιότητες αρέµβασης της ολιτικής συνοχής σε εθνικό ε ί εδο και στους διαφορετικούς τρό ους ανά τυξης των εριφερειακών και το ικών ενώσεων. Αντιτίθεται σταθερά στην ρόταση ου έκαναν η Γερµανίδα Καγκελάριος και ο Γάλλος Πρόεδρος τον ερασµένο Αύγουστο, σχετικά µε τη δηµιουργία ολλα λής συµµόρφωσης σε µακροοικονοµικό ε ί εδο εντός της Πολιτικής Συνοχής. Θεωρεί αυτό το όργανο ολιτικά αράνοµο και ταυτόχρονα αντι αραγωγικό. Η CRPM εκφράζει ε ίσης τη δυσαρέσκειά της για το ότι η ρόταση του Πολυετούς ηµοσιονοµικού Πλαισίου (Π Π) δεν ροβλέ ει τη διαφορο οιηµένη αντιµετώ ιση των Εξόχως Α όκεντρων Περιοχών. Ως εκτούτου, η CRPM ζητά µια ραγµατικά διαφορο οιηµένη αντιµετώ ιση των Εξόχως Α όκεντρων Περιοχών σε ό,τι αφορά την ρόσβαση στα ιαρθρωτικά Ταµεία, ό ως ροβλέ εται στα άρθρα 355 και 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω αϊκής Ένωσης. Τέλος, η CRPM δια ιστώνει µε λύ η της ότι η ρόταση του Π Π αγνοεί τις διατάξεις του άρθρου 174 της Συνθήκης της Λισαβόνας ου αναφέρεται στην εδαφική συνοχή και ειδικότερα στα γεωγραφικά και δηµογραφικά εδάφη ου αντιµετω ίζουν µόνιµα ροβλήµατα. Πράγµατι, ενώ η Ε ιτρο ή έχει ροβλέψει ότι ένα µέρος του ροϋ ολογισµού ροορίζεται για τις Εξόχως α όκεντρες και αραιοκατοικηµένες εριοχές", α οκρύ τει λήρως την κατάσταση των υ όλοι ων Περιφερειών και Περιοχών ου ροστατεύονται α ό το άρθρο 174. Συνε ώς, η CRPM υ ενθυµίζει στην Ε ιτρο ή το σηµείο 17 της Τελικής ιακήρυξης ου ψηφίστηκε στο Αµ ερντήν, την 1 η Οκτωβρίου 2010, και το σηµείο 11 της Τελικής ιακήρυξης ου ψηφίστηκε στο Γκέτεµ οργκ στις 2 Οκτωβρίου 2009, τα ο οία αναφέρονται ρητώς στα «νησιά, τα µικρά νησιωτικά Κράτη, τις εριοχές του Βορρά µε χαµηλή υκνότητα ληθυσµού ή τις ορεινές εριοχές, καθώς ε ίσης τη Θέουτα και τη Μελίγια». Σε αυτό το λαίσιο, η CRPM ζητά, σύµφωνα µε το Ψήφισµα του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου της 22 ας Σε τεµβρίου 2010 για την Ευρω αϊκή στρατηγική για την οικονοµική και κοινωνική ανά τυξη των ορεινών, νησιωτικών και αραιοκατοικηµένων εριοχών, να αρέχεται και σε αυτά τα εδάφη η κατάλληλη οικονοµική βοήθεια. Η ιάσκεψη θα ροβεί σε δηλώσεις γύρω α ό τους κανονισµούς µετά τη δηµοσιο οίησή τους. Έχει ε ίσης την ρόθεση να συνδέσει αυτό το θέµα µε την αναθεώρηση των οδηγιών ου αφορούν στις Κρατικές Ενισχύσεις για τις εριφέρειες, ου ροβλέ εται να γίνει το φθινό ωρο. 4.2) Σε ό,τι αφορά την ροσβασιµότητα, η CRPM δια ιστώνει µε λύ η της ότι ούτε η Λευκή Βίβλος για το µέλλον των µεταφορών ούτε τα ρώτα ροσχέδια αναθεώρησης του ιευρω αϊκού ικτύου Μεταφορών (ΤΕΝ-TΕΑ) δίνουν τη δέουσα ροσοχή στις αρχές της εδαφικής συνοχής και της βελτίωσης της ροσβασιµότητας. Ελ ίζει δε, αυτές οι αρχές να ενσωµατωθούν λήρως στις ροσεχείς ροτάσεις της Ε ιτρο ής. p. 4 / 7

5 Η ιάσκεψη εκφράζει την ανησυχία της για τις ροτάσεις του Π Π σε ό,τι αφορά την ροσβασιµότητα των εριφερειών, αφού ροβλέ ουν τη συγκέντρωση του νέου «µηχανισµού διασύνδεσης» σε µια σειρά κόµβων και διαδρόµων ου τις αφήνουν στο εριθώριο. Λαµβάνοντας ως βάση τις δύο ολιτικές θέσεις ου υιοθέτησε η Γενική Συνέλευση («Αναθεώρηση του ΤΕΝ-ΤΕΑ: ροτεραιότητες της CRPM» και «Λευκή Βίβλος για την ευρω αϊκή ολιτική σε θέµατα µεταφορών: σχόλια και ροο τικές εργασίας για την CRPM»), η ιάσκεψη θα εργαστεί ενεργά, ειδικά στο Ευρω αϊκό Κοινοβούλιο, µε στόχο οι µελλοντικές νοµοθετικές ροτάσεις να λάβουν υ όψη τους τις ιδιαιτερότητες, σε ό,τι αφορά τις ενδο εριφερειακές µεταφορές, την ρόσβαση στις αγορές και τα κεντρικά δίκτυα µεταφορών, των εριφερικών και εξόχως α όκεντρων Περιοχών, και των νησιών. ιερωτάται ε ίσης για τη συγκεκριµένη ένταξη του εν λόγω µηχανισµού στην εριφερειακή ολιτική και για την ολυε ί εδη διακυβέρνησή της. Ε ιµένει ότι οι εριφερειακές αρχές, οι ο οίες θα χρηµατοδοτήσουν µερικώς τις υ οδοµές ου εµ λέκονται στο µηχανισµό, θα ρέ ει να συµµετάσχουν στις σχετικές α οφάσεις. Η CRPM θεωρεί ότι οι ενδοευρω αϊκές θαλάσσιες µεταφορές ρέ ει να ανα τυχθούν µε ιο α οφασιστικό τρό ο, ως βιώσιµη εναλλακτική ε ιλογή στις χερσαίες µεταφορές, δεδοµένου ότι έχουν την ικανότητα να µειώσουν το ίχνος άνθρακα των ευρω αϊκών µεταφορών και ε ειδή συµβάλλουν, µε τις κατάλληλες λιµενικές υ οδοµές, στην ολυκεντρική ανά τυξη της ενδοχώρας. Συνιστούν ε ίσης µέσο ανά τυξης µιας καινοτόµου ναυ ηγικής δραστηριότητας και συµβολής στην ε ονοµαζόµενη µ λε ανά τυξη. Η CRPM θα εφαρµόσει στην ράξη τα συµ εράσµατα του σεµιναρίου ου διοργανώθηκε στη Χιχόν στις 15 Α ριλίου 2011 και θα ροχωρήσει στη σύσταση µιας οµάδας συµφερόντων και ροτάσεων στην ο οία µ ορούν να λάβουν µέρος ε αγγελµατίες α ό όλους τους χώρους, στόχος της ο οίας θα είναι η αροχή συµβουλών ρος την ΕΕ έτσι ώστε να διαµορφωθεί µια ραγµατική ευρω αϊκή ολιτική σ αυτόν το χώρο. Όταν διαµορφωθεί η αναθεώρηση της ρύθµισης των ε ιχορηγήσεων στα ναυ ηγεία, η CRPM θα ανανεώσει τη στήριξή της στην ευρω αϊκή ναυ ηγική βιοµηχανία, και θα ροωθήσει ροσεχώς σχετική ρωτοβουλία ου θα συνδέεται µε το ζήτηµα της µ λε ανά τυξης. 4.3) Η CRPM ε ικροτεί τις τελευταίες ροτάσεις για τον ροϋ ολογισµό ου έχουν ως στόχο την αξιο οίηση της θαλάσσιας διάστασης της Ένωσης. Όσον αφορά την Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ), η CRPM στηρίζει την ρόταση της Ε ιτρο ής για το χρηµατοδοτικό µέσο , και αιτεί τη γρήγορη υιοθέτησή του. Η ιάσκεψη εκφράζει τη λύ η της για την ενδεχόµενη µείωση, υ ό α ό την ίεση ορισµένων Κρατών, του οσού ενίσχυσης, κάτω των 50 εκατοµµυρίων ευρώ. Θα συνεχίσει τις ροσ άθειές της, µαζί µε το Ευρω αϊκό Κοινοβούλιο, ροκειµένου η ρύθµιση του χρηµατοδοτικού µέσου να ε ιτρέψει τη συγχρηµατοδότηση των διεθνών ανταλλαγών νέων φοιτητών και ε αγγελµατιών, ου είναι α αραίτητος όρος για την ε ιτυχία της µ λε ανά τυξης, και συγκεκριµένα, του ιλοτικού ρογράµµατος Βάσκο ντε Γκάµα ου έχει ξεκινήσει η CRPM. Χαιρετίζει την ρόταση της Ε ιτρο ής να δηµιουργήσει ένα Ευρω αϊκό Ταµείο Θαλασσίων Υ οθέσεων και Αλιείας (ΕΤΑ) στα λαίσια του Π Π Η CRPM ζητά η ανά τυξη αυτών των µέτρων να βασίζεται στη συντονισµένη εστίαση µεταξύ της Γ Περιφερειακής ολιτικής και της Γ MARE της Ε ιτρο ής και να εφαρµόζονται σε δι λή κλίµακα, στις Περιφέρειες και στις θαλάσσιες λεκάνες, σε σχέση µε τις µακρο εριφερειακές εστιάσεις. Σε συνεργασία µε τις γεωγραφικές Ε ιτρο ές, θα ροβεί σε ροσεκτική αρακολούθηση των µακρο εριφερειακών εστιάσεων ου έχουν θαλάσσια διάσταση. Παρ όλα αυτά, οι Περιφερειακές Θαλάσσιες Περιοχές εφιστούν την ροσοχή των ευρω αϊκών οργάνων στα αδύνατα σηµεία και το ανεκµετάλλευτο δυναµικό ορισµένων ευρω αϊκών ολιτικών στον τοµέα αυτό: - Οι Θαλάσσιες Περιφέρειες είναι οι ρώτες ου λήττονται α ό την άνοδο στη στάθµη της θάλασσας, γεγονός ου οφείλεται στην κλιµατική αλλαγή. Καλούνται να αντιµετω ίσουν ολοένα και ιο δα ανηρές ε ενδύσεις ροκειµένου να ροσαρµοστούν σ αυτό το φαινόµενο. Η CRPM δια ιστώνει ότι η ρόταση του Π Π, η ο οία ε ικεντρώνεται στην αράγραφο ρόληψη της κλιµατικής αλλαγής, δε δίνει την α αραίτητη ροσοχή σ αυτή την ρόκληση. Η ιάσκεψη ζητά ε οµένως να διευκολυνθεί η χρήση των ευρω αϊκών χρηµατοδοτικών µέσων για τις ε ενδύσεις αυτού του είδους κατά την ροσεχή ερίοδο οικονοµικού ρογραµµατισµού. Πολυάριθµες ευρω αϊκές θαλάσσιες Περιφέρειες συµµετέχουν ενεργά σε δράσεις µετριασµού (ανά τυξη ανανεώσιµων ηγών ενέργειας, ειδικότερα των θαλάσσιων, ροώθηση της p. 5 / 7

6 ενεργειακής α όδοσης) και, συνε ώς, συµβάλλουν στους στόχους ου έχει θεσ ίσει η Ένωση. Θα ήταν α αράδεκτο να βρεθούν µόνες τους όταν έρθει η ώρα να σηκώσουν το βάρος της ροσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή. - Η ιάσκεψη διατίθεται ευνοϊκά ρος τη βάθυνση της ευρω αϊκής δράσης σε ό,τι αφορά την Ολοκληρωµένη ιαχείριση των αράκτιων Περιοχών και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασµό. Παρ όλα αυτά, ζητά α ό την Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή να ευνοήσει τις ιο α λές και ευέλικτες λύσεις, οι ο οίες καθιστούν εριττή την ροσφυγή σε µια νέα ευρω αϊκή οδηγία. - Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την έκθεση ου φέρει τον τίτλο «Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική µετά το 2012». ιερωτάται εάν το νοµοθετικό λαίσιο ου δηµοσιο οίησε ρόσφατα η Ε ιτρο ή είναι ικανό να ε ιτύχει την ισορρο ία µεταξύ των τριών υλώνων της αειφόρου ανά τυξης εριβαλλοντικού, οικονοµικού και κοινωνικού της Κ.Αλ.Π. Εκφράζει τη λύ η της, ειδικότερα, για την α ουσία µιας σαφούς και καινοτόµου αναφοράς στο ρόλο των Περιφερειών στη διακυβέρνηση του ευρω αϊκού αλιευτικού τοµέα και για την έλλειψη ενός νέου σηµείου αναφοράς στον τοµέα της βιώσιµης αλιείας και γεωργίας ου θα µ ορούσε να χρησιµο οιηθεί ως βάση στη νέα κοινή ολιτική. Α οδοκιµάζει το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν αρκούντως υ όψη οι ιθανές κοινωνικοοικονοµικές ε ι τώσεις της µελλοντικής Κ.Αλ.Π στις θαλάσσιες Περιφέρειες και υ ογραµµίζει ότι υφίσταται ο κίνδυνος η Ευρώ η να είναι µάρτυρας της εξαφάνισης ορισµένων αράκτιων εριοχών καθώς και της ιστορικής- ολιτιστικής κληρονοµιάς ου αυτές αντι ροσω εύουν. Υ ενθυµίζει, τέλος, ότι είναι σηµαντική η διατήρηση των οικονοµικών ενισχύσεων ου θα εναρµονίζονται µε τις ροκλήσεις ου καλείται να αντιµετω ίσει ο τοµέας. Η CRPM καλεί, συνε ώς, το Ευρω αϊκό Συµβούλιο και το Ευρω αϊκό Κοινοβούλιο να δράσουν ρος αυτή την κατεύθυνση. - Η εκµετάλλευση του ανα τυξιακού δυναµικού των θαλάσσιων εριοχών της Ευρώ ης αραµένει ανε αρκής. Εξαιτίας αυτού, η Ευρω αϊκή Ένωση διατρέχει µεγάλο κίνδυνο να α ολέσει την ανταγωνιστικότητα σ ένα εριβάλλον έντονου διεθνούς ανταγωνισµού, το ο οίο σηµατοδοτείται α ό τις µεγάλες ε ενδύσεις ου έχουν ραγµατο οιήσει οι ανταγωνιστές της Ευρώ ης. Η CRPM ζητά, συνε ώς, να ενισχυθούν οι ε ενδύσεις της Ευρω αϊκής Ένωσης στους τοµείς των θαλάσσιων τεχνολογιών και των ανανεώσιµων µορφών θαλάσσιας ενέργειας, µέσω του Προγράµµατος για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανά τυξη (ΠΠΕΤΑ), του Προγράµµατος Ευφυούς Ενέργειας και του Ευρω αϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας. - Είναι αναγκαία, στα λαίσια της εφαρµογής του ρογράµµατος Erika 4, η χορήγηση σε ευρω αϊκό ε ί εδο των α αραίτητων µέσων για την εκ αίδευση των ναυτικών µε στόχο την ικανο οίηση των αυξανόµενων αιτηµάτων των σύγχρονων θαλάσσιων µεταφορών. 4.4) Η CRPM κρίνει ενδιαφέρουσες τις ροτάσεις αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής, τις ο οίες αρουσίασε η Ε ιτρο ή τον Νοέµβριο του 2010 και οι ο οίες συγκεκριµενο οιήθηκαν στις ροτάσεις του Π Π Θεωρεί ότι η αναθεώρηση δίνει την ευκαιρία για την εγκαθίδρυση µιας α οτελεσµατικότερης διακυβέρνησης της ΚΑΠ. Θα κινητο οιηθεί ώστε οι ε όµενοι κανονισµοί να ροσφέρουν την αναγκαία ευελιξία ου χρειάζονται οι Περιφέρειες για να µ ορέσουν να ροσαρµόσουν τον ρώτο και τον δεύτερο υλώνα στις ιδιαιτερότητες των εδαφών τους. Θα δώσει ιδιαίτερη ροσοχή στο καταστατικό των µειονεκτικών εριοχών και στα νέα κριτήρια κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων στους αγρότες, και θα µεριµνήσει ώστε να µη θίξουν την α ασχόληση στις αγροτικές εριοχές. Η CRPM ε αναλαµβάνει το αίτηµά της, ο κανονισµός του Ταµείου ου ροορίζεται για την αγροτική ανά τυξη ( ρώην ΕΓΤΑΑ) να καθορίσει µε σαφή τρό ο ότι οι εριφερειακές αρχές, είναι υ οχρεωτικώς εταίροι στα εριφερειακά ρογράµµατα αγροτικής ανά τυξης ου στηρίζονται α ό την ΕΕ, ό ως ήταν εδώ και 15 χρόνια στην ολιτική συνοχής. 4.5) Η CRPM αντιµετω ίζει µε θετικό νεύµα τις αλλαγές ου συντελούνται στη Μεσόγειο, και ελ ίζει να ικανο οιηθούν τα αιτήµατα αυτών των λαών για δηµοκρατία και ελευθερία. Εκφράζει, συνε ώς, την ικανο οίησή της για το γεγονός ότι το Π Π θεωρεί σηµαντική τη στήριξη της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Ελ ίζει ως αυτή η κινητο οίηση θα ε ιτρέψει στην ΕΕ να αντιµετω ίσει τις σηµερινές και µελλοντικές ροκλήσεις ου εκτείνονται έραν των ευρω αϊκών συνόρων και οι ο οίες δεν µ ορούν να ε ιλυθούν α οκλειστικά και µόνο στο ευρω αϊκό εδίο. p. 6 / 7

7 Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την έκθεση ου φέρει τον τίτλο Να δηµιουργήσουµε, µε βάση τη γειτονία, µια αυθεντική ολιτική συνοχής στα σύνορα της Ευρω αϊκής Ένωσης. Ό ως ισχυριζόταν α ό το 2008, θεωρεί ότι η ολιτική γειτονίας θα ρέ ει να θεωρείται ε έκταση των εσωτερικών ολιτικών της Ένωσης για να µετατρέψει το έδαφος της ΕΕ και τους γείτονές του σε µια µεγάλη αγορά 800 εκατοµµυρίων κατοίκων ου θα διαδραµατίσει έναν ιδιαίτερο και ισχυρό ρόλο στην αγκοσµιο οίηση. Για να ε ιτευχθεί αυτό, δεν αρκεί να αυξηθεί η οικονοµική ενίσχυση αυτής της ολιτικής. Ο στόχος αυτός θα ρέ ει να συνοδεύεται α ό την ουσιαστική ρόοδο της διακυβέρνησής της. Σύµφωνα µε τη δέσµευσή της, στο εξής η Ευρώ η οφείλει να συνδέσει τη στήριξη στις χώρες εταίρους µε το σεβασµό στις αρχές των ανθρω ίνων δικαιωµάτων και µε την ροώθηση µιας ανά τυξης η ο οία να αξιο οιείται α ό την λειοψηφία, µε διαφάνεια. Για να ροχωρήσουµε στο δρόµο της δηµοκρατίας, χρειαζόµαστε τη συµµετοχή των ολιτών. Α ό αυτή την ά οψη, είναι βασικό να στηρίξουµε τις εριφερειακές και το ικές αρχές (ΠΤΑ). Αυτός είναι ο λόγος για τον ο οίο η CRPM αιτεί εκ νέου την ραγµατική συµµετοχή των ΠΤΑ των χωρών εταίρων της ολιτικής γειτονίας. Ε ίσης, η CRPM χαιρετίζει την ουσιαστική αύξηση των όρων ου κατανέµονται στην κοινωνία των ολιτών και στις ΠΤΑ, α ό την ολιτική ανα τυξιακής βοήθειας. Εκφράζει οµοίως την ικανο οίησή της για τη στήριξη ου δόθηκε στις ενώσεις µε τις ΠΤΑ των χωρών εταίρων, στοιχείο ου συµβάλλει στην εδαφική εστίαση της ανά τυξης και στηρίζει τις διαδικασίες α οκέντρωσης τις ο οίες διεκδικούσε α ό καιρό η CRPM. Παρ όλα αυτά, θα µεριµνήσει για να µη χρησιµο οιηθούν αυτές οι ροτάσεις ως µεταβλητή ροσαρµογής στη διάρκεια της δια ραγµάτευσης. Εκφράζει, ράγµατι, την ανησυχία της για την αίτηση του Συµβουλίου της ΕΕ να µειώσει τους όρους ου έχουν διατεθεί στο ρόγραµµα για τις ΠΤΑ και ζητά α ό το Ευρω αϊκό Κοινοβούλιο να ε ανεξετάσει αυτό το αίτηµα. 5) Οι Περιφέρειες µέλη της CRPM δίνουν εντολή στο Πολιτικό Γραφείο και στη Γενική Γραµµατεία να εφαρµόσουν τους ροσανατολισµούς της αρούσας ιακήρυξης και τις ολιτικές θέσεις ου τη συνοδεύουν. 6) Η Γενική Συνέλευση υ οδέχεται µε χαρά τις νέες Περιφέρειες µέλη: Border, Midland and Western Regional Assembly (Ιρλανδία), Μαγιότ (Γαλλία) και Southend-on-Sea (Ηνωµένο Βασίλειο). 7) Οι Περιφέρειες θα συναντηθούν στην 40 ή Γενική Συνέλευση ου θα διοργανωθεί το 2012 στο Μ ιαλίστοκ (Ποντλάσκι - Πολωνία). Εγκρίθηκε οµόφωνα p. 7 / 7

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΘΕΜΙΤΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΙΑΣ

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΘΕΜΙΤΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΙΑΣ CRPMPPP060007 C0 CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : +

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον»

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην ηµερίδα για τα «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Αγα ητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι Σας ευχαριστώ για την αρουσία σας και σας καλωσορίζω στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (1/10/2012)

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (1/10/2012) A0 CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin - 35700 RENNES (France) Τηλ.: + 33 (0)2 99 35 40 50 - Φαξ: + 33 (0)2 99

Διαβάστε περισσότερα

XXXIVη Γενική Συνέλευση της CRPM. 25/27 Οκτωβρίου 2006 Μούρθια (ES)

XXXIVη Γενική Συνέλευση της CRPM. 25/27 Οκτωβρίου 2006 Μούρθια (ES) CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

28 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ CRPM

28 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ CRPM Commission des Iles Islands Commission 28 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ CRPM ΒΑΛΕΑΡΙ ΕΣ ΝΗΣΟΙ (ΜΑΓΙΟΡΚΑ) - 10 ΚΑΙ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 - Τελική ιακήρυξη.....σελ. 2 o Παράρτηµα 1 - Οµάδα 158.... Σελ. 4 o Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

34 η Ετήσια ιάσκεψη της Επιτροπής των Νησιών CΡΜR

34 η Ετήσια ιάσκεψη της Επιτροπής των Νησιών CΡΜR Commission des Iles CRPM CPMR Islands Commission C/O CPMR 6 Rue St Martin - F 35700 Rennes Tel : +33 2 99 35 40 50 - Email : jdh@crpm.org SITE WEB : http://www.islandscommission.org 34 η Ετήσια ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος, τηλ , φαξ: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος, τηλ , φαξ: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Πλ. Ελευθερίας, 85100 Ρόδος, τηλ. 22413. 60609, φαξ: 22410. 44431 E-mail: press@nad.gr Ρόδος, 5 Φεβρουαρίου 2010 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. «Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης. ηµιουργία µιας Περιφερειακής Ανα τυξιακής και Συµβουλευτικής Ενεργειακής Οµάδας» της Ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου

Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου Κυρίες και κύριοι Είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος γιατί σήµερα ξεκινάµε α ό τον τό ο καταγωγής µου, την Κρήτη, τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ CRPM

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ CRPM CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE ΙΑΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 6, rue Saint-Martin - 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE اللجنة المتوسطية المشترکة Γενική Συνέλευση ιαµεσογειακής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06/11/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ρος δυνητικά ωφελούµενους για συµµετοχή στην ράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ανα τυξιακή Σύµ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 356 /2015 Θ Ε Μ Α : «Η ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 3. Μελέτη Ανάλυσης & Ταξινόµησης Ε ιλεγµένων Εταιρικών Πρακτικών ου Έµ ρακτα Προωθούν την Ισότητα των Φύλων στο Περιβάλλον Α ασχόλησης

ΡΑΣΗ 3. Μελέτη Ανάλυσης & Ταξινόµησης Ε ιλεγµένων Εταιρικών Πρακτικών ου Έµ ρακτα Προωθούν την Ισότητα των Φύλων στο Περιβάλλον Α ασχόλησης Ίσες Ευκαιρίες & Ανάπτυξη: ηµιουργία Μηχανισµού ιευκόλυνσης & Υποστήριξης της ιαδικασίας Ενσωµάτωσης της Αρχής των Ίσων Ευκαιριών στο Περιβάλλον Απασχόλησης ΡΑΣΗ 3 Μελέτη Ανάλυσης & Ταξινόµησης Ε ιλεγµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ Εµ ειρογνώµων, τ. Πρωτος Υδρογράφος/Χαρτογράφος Κυ ριακής ηµοκρατίας ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ Εµ ειρογνώµων, τ. Πρωτος Υδρογράφος/Χαρτογράφος Κυ ριακής ηµοκρατίας ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ «Ο καθορισµός των αρακτίων και υ εράκτιων θαλασσίων συνόρων της Κύ ρου µε βάση το ιεθνές ίκαιο, τις ιεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 01 / 03 / 2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 733 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. :541 10 Τηλέφωνο :2313 319606 FAX :2313 319763

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37401/3462 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός - M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ενηµέρωση µέχρι το ν. 4361/2016 (Α 10)

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ενηµέρωση µέχρι το ν. 4361/2016 (Α 10) ΝΟΜΟΣ 3852 (ΦΕΚ Α' 87/ 7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ενηµέρωση µέχρι το ν. 4361/2016 (Α 10) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανά τυξη δράσεων για την ροώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και αροχή ροηγµένων υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } Αναθέτουσα Αρχή: { ήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ρώτη µέρα του αιδιού στον αιδικό σταθµό ή το νη ιαγωγείο συνε άγεται συνήθως τον ρώτο α οχωρισµό του α ό τα ρόσω α φροντίδας και κυρίως τη µητέρα και συχνά σηµαδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 H Ουκρανία αυξάνει εισαγωγές αερίου α ό την Ευρώ η 5.1.2015 Η Ουκρανία εισήγαγε 5,1 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου α ό την Ευρώ η το 2014, οσότητα αυξηµένη κατά 59%, ή τρία δισεκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα στήριξης και ανά τυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υ ουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η σταδιακή ανάκαµψη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 381 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Αλυκές Ποταµού, 49100

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού Σε τέµβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) Μαρία Πα ά Ιστορικό Αρχείο ήµου Ιωαννιτών Αρχειονόµος / Ιστορικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θέµα 1ο: Έγκριση του α ό 29/10/2015 σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37400/3461 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί και εξελικτικοί αράγοντες στην HIV λοίµωξη

Ψυχοκοινωνικοί και εξελικτικοί αράγοντες στην HIV λοίµωξη Ψυχοκοινωνικοί και εξελικτικοί αράγοντες στην HIV λοίµωξη Αθήνα, 28-11-2014 26 ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS Χαντζαρά Βασιλική Παιδοψυχίατρος - /ντρια Ε.Σ.Υ Παν/κή Παιδοψυχιατρική Κλινική Νοσ/µειο Παίδων

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας Ελληνική EΞ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Να σταλεί και µε φαξ και email ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 16773 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu).

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu). European Commission ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αναθεώρηση του κανονισµού ΕΟΕΣ (Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας) Με τη συµµετοχή σας στη διαβούλευση αυτή, θα συµβάλετε στην κατάρτιση της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : ΩΛΞΝΩΛΚ-Ο Σ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 33 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 450 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. Εθνική Αµυντική Βιοµηχανική Στρατηγική (ΕΑΒΣ) εκέµβριος 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. Εθνική Αµυντική Βιοµηχανική Στρατηγική (ΕΑΒΣ) εκέµβριος 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Εθνική Αµυντική Βιοµηχανική Στρατηγική (ΕΑΒΣ) i εκέµβριος 2015 ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA Σελ. Πρόλογος Πίνακας Περιεχοµένων Συντµήσεις Χρησιµο οιούµενοι όροι 1. Οι ροκλήσεις ασφαλείας ου

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ιτέας 17, Αργυρού ολη, Αθήνα 16452 2103302840 2103304006 Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Περιεχόµενα Ι. Υφιστάµενη κατάσταση...1 Γενικά...1 Αριθµός ε ιχειρήσεων...1 Α ασχολούµενοι Ε ί εδο µισθών...1 υνατότητες χρηµατοδότησης...2 Κύρια ροβλήµατα...3 Συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ C.R.P.M. 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΤΟΣΚΑΝΗ, ΙΤΑΛΙΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ C.R.P.M. 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΤΟΣΚΑΝΗ, ΙΤΑΛΙΑ) CRPMPRV07 0006 A0 CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : +

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου Σκο ός του νόµου αυτού είναι α) η αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών ροσώ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ1/14810 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Με την ροτεινόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντιµετω ίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Ιανουαρίου 2012 Αντιμετώπιση των «φαύλων κύκλων» στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟ ΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΜΠΟ ΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΕΜΠΟ ΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/20133 (σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αρ. ΓΕΜΗ: 305501000 ΑΦΜ:094060868-.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΟΙ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΚΑΝ ΥΛΙ ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΛΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Π. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΚΕΡΛΙΝΓΚΕΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΚΕΡΛΙΝΓΚΕΝ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕΛΙ Α 1 Ονοµασία και έδρα 2 2 Χώρος δραστηριότητας 2 3 Έννοια & Σκο ός 2 4 Κοινωφέλεια 2 5 Mέσα ε ίτευξης στόχων 3-4 6 Α όκτηση ιδιότητας Μέλους 4 7 ικαιώµατα και υ οχρεώσεις 4 8 Α ώλεια

Διαβάστε περισσότερα