39 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ CRPM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "39 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ CRPM"

Transcript

1 C0 CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin RENNES (France) Tél.: + 33 (0) Fax: + 33 (0) E.mail: Web: 39 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ CRPM Σεπτεµβρίου 2011 Ώρχους (Κεντρική Γιουτλάνδη, ανία) Οι Περιφερειακές Θαλάσσιες Περιοχές που αναγράφονται στη συνέχεια, συνεδρίασαν στο Ώρχους ( ανία) στις 29 και 30 Σεπτεµβρίου 2011 στα πλαίσια της 39 ης Γενικής Συνέλευσης της CRPM: ΑΜΠΕΡΝΤΗΝ (UK), ABERDEENSHIRE (UK), ΑΖΟΡΕΣ (PT), ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ (GR), ΑΝ ΑΛΟΥΣΙΑ (ES), ΑΚΙΤΑΝΙΑ (FR), ΑΡΑΓΟΝΙΑ (ES), ARGYLL & BUTE (UK), ΒΑΛΕΑΡΙ ΕΣ (ES), ΚΑΤΩ ΝΟΡΜΑΝ ΙΑ (FR), BORDER, MIDLAND AND WESTERN REGIONAL ASSEMBLY (IRL), ΜΠΟΡΝΧΟΛΜ (DK), ΒΡΕΤΑΝΗ (FR), ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ (TR), ΚΑΝΤΑΒΡΙΑ (ES), ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ (ES), ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΘΙΑ (ES), ΚΟΡΝΟΥΑΛΗ (UK), ΝΤΕΒΟΝ-ΣΟΜΕΡΣΕΤ (UK), ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α (GR), Α ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ (TR), ΕΜΙΛΙΑ-ΡΟΜΑΝΙΑ (IT), ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ (CY), FIFE (UK), ΦΡΙΟΥΛΙ-ΒΕΝΕΤΙΑ-ΤΖΙΟΥΛΙΑ (IT), ΓΑΛΙΚΙΑ (ES), GÄVLEBORG (SE), ΓΚΟΤΛΑΝΤ (SE), ΓΚΟΖΟ (MT), ΧΑΛΑΝΤ (SE), ΧΑΜΣΑΪΡ (UK), ΑΝΩ ΝΟΡΜΑΝ ΙΑ (FR), ΕΛΣΙΝΚΙ-UUSIMAA (FI), ΧΑΪΛΑΝΤ (UK), ΧΟΡΝΤΑΛΑΝΤ (NO), ΚΙΡΚΛΑΡΕΛΙ (TR), KYMENLAAKSO (FI), ΛΑΝΓΚΕΝΤΟΚ-ΡΟΥΣΙΓΙΟΝ (FR), ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ (FR), ΜΑΓΙΟΤ (FR), ΜΕΚΛΕΜΒΟΥΡΓΟ- ΥΤΙΚΗ ΠΟΜΕΡΑΝΙΑ (DE), ΜΕΛΙΓΙΑ (ES), ΝΟΤΙΑ ΠΥΡΗΝΑΙΑ (FR), ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΙΟΥΤΛΑΝ Η (DK), ΜΟΝΑΣΤΙΡ (TN), MØRE OG ROMSDAL (NO), ΜΟΥΡΘΙΑ (ES), ΝΑΒΑΡΑ (ES), ΒΟΡΕΙΑ ΟΛΛΑΝ ΙΑ (NL), ΒΟΡΕΙΑ ΟΛΛΑΝ ΙΑ (NL), ΒΟΡΕΙΑ ΓΙΟΥΤΛΑΝ Η (DK), NOTIO ΑΙΓΑΙΟ (GR), NORDLAND (NO), ΝΟΡ-ΠΑ-ΝΤΕ-ΚΑΛΕ (FR), NORRBOTTEN (SE), ÖREBRO (SE), ΟΡΚΑ ΕΣ (UK), ΟΣΤΦΟΛΝΤ (NO), OSTROBOTHNIA (FI), OULU REGION (FI), PÄIJÄT-HÄME (FI), PÄRNUMAA & IDA-VIRUMAA (EE), ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ (ES), ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΛΙΓΗΡΑ (FR), ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (GR), ΠΙΚΑΡ ΙΑ (FR), ΠΟΝΤΛΑΣΚΙ (PL), ΠΟΥΑΤΟΥ-ΣΑΡΕΝΤ (FR), ΠΟΜΟΡΚΣΙ (PL)*, ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ-ΑΛΠΕΙΣ-ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ (FR), ΡΟΓΚΑΛΑΝΤ (NO), ΣΑΡ ΗΝΙΑ (IT), ΣΙΚΕΛΙΑ (IT), ΣΙΝΩΠΗ (TR), ΣΕΤΛΑΝΤ (UK), SKÅNE (SE), SOGN OG FJORDANE (NO), SOUTHEND-ON-SEA (UK), SOUTH OF SCOTLAND ALLIANCE (UK), ΝΟΤΙΟ ΥΤΙΚΗ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ (FI), ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ (SE), ΝΟΤΙΑ ΑΝΙΑ (DK), ΤΕΛΕΜΑΡΚ (NO), ΤΟΣΚΑΝΗ (IT), ΤΡΟΜΣ (NO), ΤΟΥΛΤΣΕΑ (RO), VÄSTERBOTTEN (SE), VÄSTERNORRLAND (SE), ΥΤΙΚΟ ΓΚΟΤΛΑΝΤ (SE), ΥΤΙΚΟ ΑΝΤΖΕΡ (NO), ΒΟΡΕΙΟ-ΑΙΓΑΙΟ (GR), ΟΥΑΛΙΑ (UK), ΥΤΙΚΕΣ ΝΗΣΟΙ (UK), ΝΟΤΙΑ ΟΛΛΑΝ ΙΑ (NL). (*) Παρατηρητές Οι Περιφέρειες που συµµετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τις Περιφέρειες της ανίας, Κεντρική και Βόρεια Γιουτλάνδη, Νότια ανία και Μπόρνχολµ, καθώς επίσης και στον Πρόεδρο κ. Bent Hansen, για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, την υποδοχή και τη φιλοξενία τους. Ο Πρόεδρος της CRPM εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τους συµµετέχοντες οι οποίοι εκπροσωπούν τις περιφερειακές αρχές και τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς που έλαβαν µέρος στις εργασίες της ιάσκεψης. Εκφράζει επίσης τις ευχαριστίες του προς την πολωνική Κυβέρνηση και την Προεδρία της ΕΕ για τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση Εκ µέρους των 152 Περιφερειών µελών, η ιάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης, στα πλαίσια της 39 ης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που διοργανώθηκε στο Ώρχους, φήφισε την Τελική ιακήρυξη που παρατίθεται στη συνέχεια: p. 1 / 7

2 - I - ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Το 2011 ήταν έτος αστάθειας, αβεβαιότητας, και ιστορικών ροκλήσεων σε ολλά ε ί εδα: - Σε αγκόσµια κλίµακα: εξακολουθούν να υφίστανται οι δυσκολίες ου ανέκυψαν κατά την ροσ άθεια να ξε εραστεί η κρίση και να ε ιτευχθεί µία νέα ισορρο ία στον λανήτη, ζητήµατα ου είχαν ήδη θιγεί στη Γενική Συνέλευση του Αµ ερντήν το Στις δύο µεγαλύτερες αγκόσµιες οικονοµίες, τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ευρώ η, η εύθραυστη ανά τυξη ου ε ανεµφανίσθηκε το 2009 α ειλείται τώρα α ό τα οικονοµικά µέτρα, συχνά δραστικά, ου α οσκο ούν στην εξυγίανση σε χρόνο ρεκόρ των δηµόσιων οικονοµικών ου το τελευταίο διάστηµα ε ιδεινώθηκαν λόγω των σχεδίων ανάκαµψης. Τρία χρόνια µετά το κραχ του 2008, η κρίση του χρέους καταδεικνύει την αδιασάλευτη εξουσία των χρηµατοοικονοµικών αγορών και την εξάρτηση των ολιτικών αρχηγών και των οικονοµικών ολιτικών α ό αυτές, ιδιαίτερα στην Ευρώ η. Καταδεικνύει ε ίσης την ισχυρή και ολύ λοκη ε ικάλυψη των κυριότερων αγκόσµιων οικονοµιών και, συνε ώς, των στρατηγικών το οθετήσεων των αρχηγών τους. - Στη νότια ακτή της Μεσογείου, στις ύλες της Ευρώ ης, συντελείται µια δηµοκρατική και ολιτιστική ε ανάσταση. Είναι µια τεράστια ολιτική και στρατηγική ρόκληση για την Ευρω αϊκή Ένωση (ΕΕ) ου οφείλει να στηρίξει και να συνοδεύσει τα νέα καθεστώτα στις διαδικασίες δηµοκρατικής µετάβασης. - Αυτή η ρόκληση µεγαλώνει στο βαθµό ου, στους κόλ ους της ίδιας της Ευρώ ης, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και ταραγµένη. Στα Κράτη ου είναι ερισσότερο εκτεθειµένα στη δυσ ιστία των αγορών, ο οικονοµικός και κοινωνικός αντίκτυ ος, σηµερινός και ε ερχόµενος, των σχεδίων λιτότητας θολώνει το ολιτικό σκηνικό. Σε ευρω αϊκή κλίµακα, η κρίση του δηµόσιου χρέους α ειλεί την ευρωζώνη στο σύνολό της και θέτει το ζήτηµα, α ό την λευρά της οικονοµικής διακυβέρνησης της Ένωσης, του ώς θα συνεχίσουµε να οικοδοµούµε την Ευρώ η. Την ίδια στιγµή, ξεκινά η δια ραγµάτευση µεταξύ της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής, του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το χρηµατοοικονοµικό λαίσιο της ΕΕ για την ερίοδο και τις ευρω αϊκές ολιτικές ου θα χρηµατοδοτηθούν για να δώσουν µορφή στη στρατηγική 2020 η ο οία ε ικυρώθηκε το Σε αυτό ακριβώς το λαίσιο συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση των 160 Περιφερειών της CRPM στην Κεντρική Γιουτλάνδη ( ανία). Λαµβάνοντας υ όψη της αυτή την κατάσταση, η CRPM εκφράζει τα εξής: 1) Καταρχήν, η ιάσκεψη εκφράζει την ανησυχία της για το δια ιστούµενο έλλειµµα εµ ιστοσύνης και αλληλεγγύης µεταξύ των Κρατών της Ευρω αϊκής Ένωσης. Είναι αλήθεια ότι τους τελευταίους µήνες έγιναν θετικά βήµατα: η δηµιουργία του Ευρω αϊκού Μηχανισµού Σταθερο οίησης και η διατήρησή του ως Ευρω αϊκού Ταµείου Χρηµατο ιστωτικής Σταθερότητας, είναι έργο των ηγετών της ευρωζώνης. Η CRPM εκφράζει την ικανο οίησή της τόσο γι αυτό όσο και για το δεύτερο ακέτο βοήθειας ου εγκρίθηκε για την Ελλάδα στη Σύνοδο Κορυφής της 21 ης Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Αλλά αυτά τα µέτρα δεν είναι ικανά να α οκρύψουν ούτε τις διαφορετικές εστιάσεις ορισµένων Κρατών σε ό,τι αφορά τις λύσεις ου ρέ ει να βρεθούν ούτε την έλλειψη εµ ιστοσύνης κά οιων άλλων ρος τα Κράτη ου αντιµετω ίζουν δυσκολίες. Αυτό α οδυναµώνει την Ένωση στο σύνολό της, όχι µόνο στο εσωτερικό της, αλλά ε ι λέον, αντι ροσω εύει σοβαρή α ειλή για το ρόλο της ως βασικού και αξιό ιστου ρωταγωνιστή στη διεθνή σκηνή. Για τις Περιφερειακές Θαλάσσιες Περιοχές, υ έρµαχες του ευρω αϊκού µέλλοντος, ου είναι το µόνο ου θα µας ε ιτρέψει να καταλάβουµε µια καλή θέση στην αγκόσµια σκακιέρα του 21 ου αιώνα, η ευρω αϊκή αλληλεγγύη συνιστά κεντρικό άξονα ροβληµατισµού. Μετά το στρογγυλό τρα έζι ου διοργανώθηκε γύρω α ό αυτό το θέµα µε αφορµή τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου τον ερασµένο Ιούνιο, η CRPM θα διοργανώσει σχετικό σεµινάριο µε θέµα Ευρω αϊκή αλληλεγγύη: α ό τη θεωρία στην ράξη, στις αρχές του Κατά συνέ εια, η CRPM ροτρέ ει τους ευρω αίους ηγέτες να µη χάσουν αυτό το ραντεβού µε την Ιστορία και να λάβουν, χωρίς δισταγµούς, τις α οφάσεις εκείνες ου θα ε ιτρέψουν στην ευρωζώνη, και κατ ε έκταση στην ΕΕ, να µειώσει την εξάρτησή της α ό τις χρηµατοοικονοµικές αγορές και να καθορίσει µια νέα, συγκεκριµένη ορεία για το ευρω αϊκό σχέδιο, ου να κινητο οιεί όλους τους φορείς. p. 2 / 7

3 2) Η ιάσκεψη αναγνωρίζει ότι τα οικονοµικά µέτρα ου ήραν οι κυβερνήσεις των Κρατών µελών µε στόχο τη µείωση του ελλείµµατος στον ροϋ ολογισµό και συνακόλουθα του δηµόσιου χρέους, είναι ανα όφευκτα. Οι Περιφέρειες µέλη δεσµεύονται να κάνουν ό,τι µ ορούν για να συµµετάσχουν σ αυτή την ροσ άθεια, στο χώρο των αρµοδιοτήτων τους, µε στόχο την εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών, κάνοντας µια ιο ορθολογική και α οτελεσµατική χρήση των ροϋ ολογισµών τους. Παρ όλα αυτά, η CRPM εµµένει στην ά οψή της ότι η δίνη της λιτότητας στην ο οία εισήλθαν ορισµένα κράτη θα ε ιφέρει αρνητικά α οτελέσµατα τόσο βραχυ ρόθεσµα όσο και µακρο ρόθεσµα. Α ό οικονοµική ά οψη, η CRPM φοβάται ότι ορισµένα ολύ δραστικά µέτρα θα οδηγήσουν σε ασφυξία την έως τώρα εύθραυστη ανά τυξη, καθώς εριορίζουν ακόµη ερισσότερο τις ε ενδύσεις και την κατανάλωση ου άρχισαν δειλά να ε ανακάµ τουν α ό το Οι ερικο ές στον ροϋ ολογισµό ου έκαναν οι κυβερνήσεις στις µεταφορές κονδυλίων για τις Περιφέρειες, µ ορεί να εριορίσουν δραµατικά την οιότητα της δράσης του δηµοσίου, συµ εριλαµβανοµένων των µελλοντικών ε ενδύσεων. Α ό κοινωνική ά οψη, οι δραστικές ερικο ές στον τοµέα των κοινωνικών ολιτικών, ου οδηγούν άµεσα στην ασφυξία και στην τώχευση ολόκληρες οµάδες του ληθυσµού, δεν ικανο οιούν τις Περιφέρειες µέλη. Οι ολιτικοί ηγέτες διατρέχουν τον κίνδυνο να ανοίξουν ακόµη ερισσότερο την όρτα στο λαϊκισµό και να ξυ νήσουν στους λαούς αίσθηµα εχθρότητας ρος την ολιτική τάξη, µε α οτέλεσµα να α ειληθεί η ίδια η δηµοκρατική βάση ορισµένων χωρών. Σε ευρω αϊκή κλίµακα, η CRPM διερωτάται για το εάν αυτά τα µέτρα συµβαδίζουν µε την ε ίτευξη των στόχων της στρατηγικής 2020 στις τρεις διαστάσεις της ευφυής, βιώσιµη και ενταξιακή- στρατηγική την ο οία η ιάσκεψη, ό ως και η ευρω αϊκή ολιτική τάξη στο σύνολό της, ενέκρινε λήρως στη Γενική Συνέλευση του Αυτός είναι ο λόγος για τον ο οίο οι Περιφέρειες της CRPM ζητούν α ό τα κράτη να αναζητήσουν µια λογική ισορρο ία µεταξύ της µείωσης του ελλείµµατος και της στήριξης των ε ενδύσεων και της κατανάλωσης ου έχει ανάγκη η ευρω αϊκή ανά τυξη. Αυτός είναι ο δρόµος ου ε ιλέγουν, α ό την λευρά τους, οι Περιφέρειες. 3) Γι αυτόν το λόγο, η ιάσκεψη χαιρετίζει τις ροτάσεις του Πολυετούς ηµοσιονοµικού Πλαισίου (Π Π) ου υ έβαλε η Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή στις 29 Ιουνίου, τις ο οίες θεωρεί συνε είς µε τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώ η Υιοθετεί τη θέση ου φέρει τον τίτλο ηµοσιονοµικό Πλαίσιο : µια ελάχιστη ρόταση, η µείωση της ο οίας θα ήταν α αράδεκτη. Χαιρετίζει τις ροτάσεις δηµιουργίας νέων ίδιων όρων οι ο οίοι, σύµφωνα µε τη ιάσκεψη, µ ορούν να α οσυνδέσουν το διάλογο για τον ευρω αϊκό ροϋ ολογισµό α ό τα ε ιµέρους εθνικά συµφέροντα και ροωθούν ένα ράγµατι ευρω αϊκό δηµοσιονοµικό λαίσιο. Ε ικροτεί την κατανοµή µεγάλου µέρους του ροϋ ολογισµού εντός του δηµοσιονοµικού λαισίου. Μελετά το ενδεχόµενο της µείωσης, ασφαλώς συγκρατηµένης, ωστόσο ραγµατικής, του ροϋ ολογισµού των δύο µεγαλύτερων δηµοσιονοµικών ολιτικών της ΕΕ ου είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η Πολιτική Συνοχής, και θα µεριµνήσει έτσι ώστε ο εν λόγω ροϋ ολογισµός να ροστατευθεί ως θεµελιώδες στοιχείο στο λαίσιο µελλοντικών δια ραγµατεύσεων. Τέλος, χαιρετίζει τις ροσ άθειες για διαφάνεια και ολοκλήρωση αυτής της ρότασης. Αντιθέτως, η CRPM δεν κρύβει την ανησυχία της για τη θέση ου καταλαµβάνουν ορισµένα Κράτη µέλη στον συνολικό όγκο εργασιών του Π Π. Θεωρεί, ράγµατι, λαµβανοµένης µάλιστα υ όψη της αρούσας κατάστασης των εθνικών δηµόσιων ροϋ ολογισµών, ότι η ρόταση της Ε ιτρο ής, συνολικά σταθερή σε σχέση µε την αρούσα ερίοδο ρογραµµατισµού, είναι ένα ελάχιστο οσό η µείωση του ο οίου δε θα ήταν ούτε λογική, δεδοµένων των στόχων ου ε ιδιώκονται, ούτε δικαιολογηµένη, δεδοµένης της φύσης του κοινοτικού ροϋ ολογισµού. Ως εκτούτου, θα αφιερώσει όλες τις ροσ άθειές της, ιδιαίτερα ενώ ιον του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου, ροκειµένου η δια ραγµάτευση να µη θίξει αυτό το συνολικό οσό ούτε τις δυνατότητες εκ λήρωσης των στόχων του σχεδίου Ευρώ η ) Η CRPM αναµένει τώρα τη δηµοσίευση των κανονισµών ου αφορούν στις διαφορετικές ευρω αϊκές ολιτικές ου χρηµατοδοτούνται α ό το Π Π. Προτίθεται να αντιδράσει, την κατάλληλη στιγµή, βασιζόµενη στις α οφάσεις ου υιοθέτησε η Γενική της Συνέλευση το 2010 ου συµ ληρώθηκαν σε διάφορα σηµεία: 4.1) Σε ό,τι αφορά την Πολιτική Συνοχής, η CRPM χαιρετίζει την ρόταση της Ε ιτρο ής, σύµφωνα µε την ο οία η Πολιτική Συνοχής θα συνεχίζει να δίνει αροχές σε όλες τις ευρω αϊκές Περιφέρειες, κάτι ου η ιάσκεψη αιτούσε α ό το 2008, και υ οδέχεται θετικά τη δηµιουργία µιας p. 3 / 7

4 ενδιάµεσης κατηγορίας Περιφερειών, η ο οία κατά τη γνώµη της µ ορεί να εδραιώσει τα ανταγωνιστικά λεονεκτήµατα των Περιφερειών µελών. Εκφράζει την ικανο οίησή της για τη διατήρηση του ΕΚΤ εντός της Πολιτικής Συνοχής και για το γεγονός ότι τυγχάνει µεγαλύτερης αναγνώρισης σε αυτό το εδίο. Τέλος, χαιρετίζει την αύξηση του ροϋ ολογισµού για το όργανο της ευρω αϊκής εδαφικής συνεργασίας, αλλά θα αρακολουθεί µε ροσοχή την εξέλιξη της λειτουργίας αυτών των ρογραµµάτων και της διακυβέρνησής τους, η ο οία, κατά τη γνώµη της, ε ιδέχεται βελτίωση. Με αυτόν το σκο ό, η CRPM θα δηµιουργήσει, εν ευθέτω χρόνω, µια λατφόρµα αρακολούθησης των µακρο εριφερειακών εστιάσεων σε σχέση µε την ευρω αϊκή εδαφική συνεργασία, και θα οργανώσει σχετικό σεµινάριο κατά το δεύτερο εξάµηνο του Η Γενική Συνέλευση υιοθετεί τη θέση του Πολιτικού Γραφείου «Αξιο οίηση της ολλα λής συµµόρφωσης στο εσωτερικό της Περιφερειακής Πολιτικής». Σε αυτό το λαίσιο, στηρίζει κάθε µέτρο εσωτερικής ολλα λής συµµόρφωσης της Πολιτικής Συνοχής ικανό να ενισχύσει την α οτελεσµατικότητα και την ροστιθέµενη αξία αυτής της ολιτικής και, ως εκτούτου, τη νοµιµότητά της σε µεσο ρόθεσµη βάση, υ ό τον όρο να µην αυξηθεί η διοικητική βραδύτητα. Ζητά, σε αυτόν το χώρο, να ληφθεί υ όψη, ως µία α ό τις οριζόντιες ροϋ οθέσεις ex ante ου καθορίζονται στο λαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, η ύ αρξη των Εδαφικών Συµφωνιών, δηλαδή µια κλειστή ολιτική συµφωνία σε κάθε Κράτος µέλος µεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των εριφερειακών και το ικών αρχών ου συµµετέχουν στην εφαρµογή της Πολιτικής Συνοχής ου θα αφορά στις θεµατικές και εδαφικές ροτεραιότητες αρέµβασης της ολιτικής συνοχής σε εθνικό ε ί εδο και στους διαφορετικούς τρό ους ανά τυξης των εριφερειακών και το ικών ενώσεων. Αντιτίθεται σταθερά στην ρόταση ου έκαναν η Γερµανίδα Καγκελάριος και ο Γάλλος Πρόεδρος τον ερασµένο Αύγουστο, σχετικά µε τη δηµιουργία ολλα λής συµµόρφωσης σε µακροοικονοµικό ε ί εδο εντός της Πολιτικής Συνοχής. Θεωρεί αυτό το όργανο ολιτικά αράνοµο και ταυτόχρονα αντι αραγωγικό. Η CRPM εκφράζει ε ίσης τη δυσαρέσκειά της για το ότι η ρόταση του Πολυετούς ηµοσιονοµικού Πλαισίου (Π Π) δεν ροβλέ ει τη διαφορο οιηµένη αντιµετώ ιση των Εξόχως Α όκεντρων Περιοχών. Ως εκτούτου, η CRPM ζητά µια ραγµατικά διαφορο οιηµένη αντιµετώ ιση των Εξόχως Α όκεντρων Περιοχών σε ό,τι αφορά την ρόσβαση στα ιαρθρωτικά Ταµεία, ό ως ροβλέ εται στα άρθρα 355 και 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω αϊκής Ένωσης. Τέλος, η CRPM δια ιστώνει µε λύ η της ότι η ρόταση του Π Π αγνοεί τις διατάξεις του άρθρου 174 της Συνθήκης της Λισαβόνας ου αναφέρεται στην εδαφική συνοχή και ειδικότερα στα γεωγραφικά και δηµογραφικά εδάφη ου αντιµετω ίζουν µόνιµα ροβλήµατα. Πράγµατι, ενώ η Ε ιτρο ή έχει ροβλέψει ότι ένα µέρος του ροϋ ολογισµού ροορίζεται για τις Εξόχως α όκεντρες και αραιοκατοικηµένες εριοχές", α οκρύ τει λήρως την κατάσταση των υ όλοι ων Περιφερειών και Περιοχών ου ροστατεύονται α ό το άρθρο 174. Συνε ώς, η CRPM υ ενθυµίζει στην Ε ιτρο ή το σηµείο 17 της Τελικής ιακήρυξης ου ψηφίστηκε στο Αµ ερντήν, την 1 η Οκτωβρίου 2010, και το σηµείο 11 της Τελικής ιακήρυξης ου ψηφίστηκε στο Γκέτεµ οργκ στις 2 Οκτωβρίου 2009, τα ο οία αναφέρονται ρητώς στα «νησιά, τα µικρά νησιωτικά Κράτη, τις εριοχές του Βορρά µε χαµηλή υκνότητα ληθυσµού ή τις ορεινές εριοχές, καθώς ε ίσης τη Θέουτα και τη Μελίγια». Σε αυτό το λαίσιο, η CRPM ζητά, σύµφωνα µε το Ψήφισµα του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου της 22 ας Σε τεµβρίου 2010 για την Ευρω αϊκή στρατηγική για την οικονοµική και κοινωνική ανά τυξη των ορεινών, νησιωτικών και αραιοκατοικηµένων εριοχών, να αρέχεται και σε αυτά τα εδάφη η κατάλληλη οικονοµική βοήθεια. Η ιάσκεψη θα ροβεί σε δηλώσεις γύρω α ό τους κανονισµούς µετά τη δηµοσιο οίησή τους. Έχει ε ίσης την ρόθεση να συνδέσει αυτό το θέµα µε την αναθεώρηση των οδηγιών ου αφορούν στις Κρατικές Ενισχύσεις για τις εριφέρειες, ου ροβλέ εται να γίνει το φθινό ωρο. 4.2) Σε ό,τι αφορά την ροσβασιµότητα, η CRPM δια ιστώνει µε λύ η της ότι ούτε η Λευκή Βίβλος για το µέλλον των µεταφορών ούτε τα ρώτα ροσχέδια αναθεώρησης του ιευρω αϊκού ικτύου Μεταφορών (ΤΕΝ-TΕΑ) δίνουν τη δέουσα ροσοχή στις αρχές της εδαφικής συνοχής και της βελτίωσης της ροσβασιµότητας. Ελ ίζει δε, αυτές οι αρχές να ενσωµατωθούν λήρως στις ροσεχείς ροτάσεις της Ε ιτρο ής. p. 4 / 7

5 Η ιάσκεψη εκφράζει την ανησυχία της για τις ροτάσεις του Π Π σε ό,τι αφορά την ροσβασιµότητα των εριφερειών, αφού ροβλέ ουν τη συγκέντρωση του νέου «µηχανισµού διασύνδεσης» σε µια σειρά κόµβων και διαδρόµων ου τις αφήνουν στο εριθώριο. Λαµβάνοντας ως βάση τις δύο ολιτικές θέσεις ου υιοθέτησε η Γενική Συνέλευση («Αναθεώρηση του ΤΕΝ-ΤΕΑ: ροτεραιότητες της CRPM» και «Λευκή Βίβλος για την ευρω αϊκή ολιτική σε θέµατα µεταφορών: σχόλια και ροο τικές εργασίας για την CRPM»), η ιάσκεψη θα εργαστεί ενεργά, ειδικά στο Ευρω αϊκό Κοινοβούλιο, µε στόχο οι µελλοντικές νοµοθετικές ροτάσεις να λάβουν υ όψη τους τις ιδιαιτερότητες, σε ό,τι αφορά τις ενδο εριφερειακές µεταφορές, την ρόσβαση στις αγορές και τα κεντρικά δίκτυα µεταφορών, των εριφερικών και εξόχως α όκεντρων Περιοχών, και των νησιών. ιερωτάται ε ίσης για τη συγκεκριµένη ένταξη του εν λόγω µηχανισµού στην εριφερειακή ολιτική και για την ολυε ί εδη διακυβέρνησή της. Ε ιµένει ότι οι εριφερειακές αρχές, οι ο οίες θα χρηµατοδοτήσουν µερικώς τις υ οδοµές ου εµ λέκονται στο µηχανισµό, θα ρέ ει να συµµετάσχουν στις σχετικές α οφάσεις. Η CRPM θεωρεί ότι οι ενδοευρω αϊκές θαλάσσιες µεταφορές ρέ ει να ανα τυχθούν µε ιο α οφασιστικό τρό ο, ως βιώσιµη εναλλακτική ε ιλογή στις χερσαίες µεταφορές, δεδοµένου ότι έχουν την ικανότητα να µειώσουν το ίχνος άνθρακα των ευρω αϊκών µεταφορών και ε ειδή συµβάλλουν, µε τις κατάλληλες λιµενικές υ οδοµές, στην ολυκεντρική ανά τυξη της ενδοχώρας. Συνιστούν ε ίσης µέσο ανά τυξης µιας καινοτόµου ναυ ηγικής δραστηριότητας και συµβολής στην ε ονοµαζόµενη µ λε ανά τυξη. Η CRPM θα εφαρµόσει στην ράξη τα συµ εράσµατα του σεµιναρίου ου διοργανώθηκε στη Χιχόν στις 15 Α ριλίου 2011 και θα ροχωρήσει στη σύσταση µιας οµάδας συµφερόντων και ροτάσεων στην ο οία µ ορούν να λάβουν µέρος ε αγγελµατίες α ό όλους τους χώρους, στόχος της ο οίας θα είναι η αροχή συµβουλών ρος την ΕΕ έτσι ώστε να διαµορφωθεί µια ραγµατική ευρω αϊκή ολιτική σ αυτόν το χώρο. Όταν διαµορφωθεί η αναθεώρηση της ρύθµισης των ε ιχορηγήσεων στα ναυ ηγεία, η CRPM θα ανανεώσει τη στήριξή της στην ευρω αϊκή ναυ ηγική βιοµηχανία, και θα ροωθήσει ροσεχώς σχετική ρωτοβουλία ου θα συνδέεται µε το ζήτηµα της µ λε ανά τυξης. 4.3) Η CRPM ε ικροτεί τις τελευταίες ροτάσεις για τον ροϋ ολογισµό ου έχουν ως στόχο την αξιο οίηση της θαλάσσιας διάστασης της Ένωσης. Όσον αφορά την Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ), η CRPM στηρίζει την ρόταση της Ε ιτρο ής για το χρηµατοδοτικό µέσο , και αιτεί τη γρήγορη υιοθέτησή του. Η ιάσκεψη εκφράζει τη λύ η της για την ενδεχόµενη µείωση, υ ό α ό την ίεση ορισµένων Κρατών, του οσού ενίσχυσης, κάτω των 50 εκατοµµυρίων ευρώ. Θα συνεχίσει τις ροσ άθειές της, µαζί µε το Ευρω αϊκό Κοινοβούλιο, ροκειµένου η ρύθµιση του χρηµατοδοτικού µέσου να ε ιτρέψει τη συγχρηµατοδότηση των διεθνών ανταλλαγών νέων φοιτητών και ε αγγελµατιών, ου είναι α αραίτητος όρος για την ε ιτυχία της µ λε ανά τυξης, και συγκεκριµένα, του ιλοτικού ρογράµµατος Βάσκο ντε Γκάµα ου έχει ξεκινήσει η CRPM. Χαιρετίζει την ρόταση της Ε ιτρο ής να δηµιουργήσει ένα Ευρω αϊκό Ταµείο Θαλασσίων Υ οθέσεων και Αλιείας (ΕΤΑ) στα λαίσια του Π Π Η CRPM ζητά η ανά τυξη αυτών των µέτρων να βασίζεται στη συντονισµένη εστίαση µεταξύ της Γ Περιφερειακής ολιτικής και της Γ MARE της Ε ιτρο ής και να εφαρµόζονται σε δι λή κλίµακα, στις Περιφέρειες και στις θαλάσσιες λεκάνες, σε σχέση µε τις µακρο εριφερειακές εστιάσεις. Σε συνεργασία µε τις γεωγραφικές Ε ιτρο ές, θα ροβεί σε ροσεκτική αρακολούθηση των µακρο εριφερειακών εστιάσεων ου έχουν θαλάσσια διάσταση. Παρ όλα αυτά, οι Περιφερειακές Θαλάσσιες Περιοχές εφιστούν την ροσοχή των ευρω αϊκών οργάνων στα αδύνατα σηµεία και το ανεκµετάλλευτο δυναµικό ορισµένων ευρω αϊκών ολιτικών στον τοµέα αυτό: - Οι Θαλάσσιες Περιφέρειες είναι οι ρώτες ου λήττονται α ό την άνοδο στη στάθµη της θάλασσας, γεγονός ου οφείλεται στην κλιµατική αλλαγή. Καλούνται να αντιµετω ίσουν ολοένα και ιο δα ανηρές ε ενδύσεις ροκειµένου να ροσαρµοστούν σ αυτό το φαινόµενο. Η CRPM δια ιστώνει ότι η ρόταση του Π Π, η ο οία ε ικεντρώνεται στην αράγραφο ρόληψη της κλιµατικής αλλαγής, δε δίνει την α αραίτητη ροσοχή σ αυτή την ρόκληση. Η ιάσκεψη ζητά ε οµένως να διευκολυνθεί η χρήση των ευρω αϊκών χρηµατοδοτικών µέσων για τις ε ενδύσεις αυτού του είδους κατά την ροσεχή ερίοδο οικονοµικού ρογραµµατισµού. Πολυάριθµες ευρω αϊκές θαλάσσιες Περιφέρειες συµµετέχουν ενεργά σε δράσεις µετριασµού (ανά τυξη ανανεώσιµων ηγών ενέργειας, ειδικότερα των θαλάσσιων, ροώθηση της p. 5 / 7

6 ενεργειακής α όδοσης) και, συνε ώς, συµβάλλουν στους στόχους ου έχει θεσ ίσει η Ένωση. Θα ήταν α αράδεκτο να βρεθούν µόνες τους όταν έρθει η ώρα να σηκώσουν το βάρος της ροσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή. - Η ιάσκεψη διατίθεται ευνοϊκά ρος τη βάθυνση της ευρω αϊκής δράσης σε ό,τι αφορά την Ολοκληρωµένη ιαχείριση των αράκτιων Περιοχών και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασµό. Παρ όλα αυτά, ζητά α ό την Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή να ευνοήσει τις ιο α λές και ευέλικτες λύσεις, οι ο οίες καθιστούν εριττή την ροσφυγή σε µια νέα ευρω αϊκή οδηγία. - Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την έκθεση ου φέρει τον τίτλο «Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική µετά το 2012». ιερωτάται εάν το νοµοθετικό λαίσιο ου δηµοσιο οίησε ρόσφατα η Ε ιτρο ή είναι ικανό να ε ιτύχει την ισορρο ία µεταξύ των τριών υλώνων της αειφόρου ανά τυξης εριβαλλοντικού, οικονοµικού και κοινωνικού της Κ.Αλ.Π. Εκφράζει τη λύ η της, ειδικότερα, για την α ουσία µιας σαφούς και καινοτόµου αναφοράς στο ρόλο των Περιφερειών στη διακυβέρνηση του ευρω αϊκού αλιευτικού τοµέα και για την έλλειψη ενός νέου σηµείου αναφοράς στον τοµέα της βιώσιµης αλιείας και γεωργίας ου θα µ ορούσε να χρησιµο οιηθεί ως βάση στη νέα κοινή ολιτική. Α οδοκιµάζει το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν αρκούντως υ όψη οι ιθανές κοινωνικοοικονοµικές ε ι τώσεις της µελλοντικής Κ.Αλ.Π στις θαλάσσιες Περιφέρειες και υ ογραµµίζει ότι υφίσταται ο κίνδυνος η Ευρώ η να είναι µάρτυρας της εξαφάνισης ορισµένων αράκτιων εριοχών καθώς και της ιστορικής- ολιτιστικής κληρονοµιάς ου αυτές αντι ροσω εύουν. Υ ενθυµίζει, τέλος, ότι είναι σηµαντική η διατήρηση των οικονοµικών ενισχύσεων ου θα εναρµονίζονται µε τις ροκλήσεις ου καλείται να αντιµετω ίσει ο τοµέας. Η CRPM καλεί, συνε ώς, το Ευρω αϊκό Συµβούλιο και το Ευρω αϊκό Κοινοβούλιο να δράσουν ρος αυτή την κατεύθυνση. - Η εκµετάλλευση του ανα τυξιακού δυναµικού των θαλάσσιων εριοχών της Ευρώ ης αραµένει ανε αρκής. Εξαιτίας αυτού, η Ευρω αϊκή Ένωση διατρέχει µεγάλο κίνδυνο να α ολέσει την ανταγωνιστικότητα σ ένα εριβάλλον έντονου διεθνούς ανταγωνισµού, το ο οίο σηµατοδοτείται α ό τις µεγάλες ε ενδύσεις ου έχουν ραγµατο οιήσει οι ανταγωνιστές της Ευρώ ης. Η CRPM ζητά, συνε ώς, να ενισχυθούν οι ε ενδύσεις της Ευρω αϊκής Ένωσης στους τοµείς των θαλάσσιων τεχνολογιών και των ανανεώσιµων µορφών θαλάσσιας ενέργειας, µέσω του Προγράµµατος για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανά τυξη (ΠΠΕΤΑ), του Προγράµµατος Ευφυούς Ενέργειας και του Ευρω αϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας. - Είναι αναγκαία, στα λαίσια της εφαρµογής του ρογράµµατος Erika 4, η χορήγηση σε ευρω αϊκό ε ί εδο των α αραίτητων µέσων για την εκ αίδευση των ναυτικών µε στόχο την ικανο οίηση των αυξανόµενων αιτηµάτων των σύγχρονων θαλάσσιων µεταφορών. 4.4) Η CRPM κρίνει ενδιαφέρουσες τις ροτάσεις αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής, τις ο οίες αρουσίασε η Ε ιτρο ή τον Νοέµβριο του 2010 και οι ο οίες συγκεκριµενο οιήθηκαν στις ροτάσεις του Π Π Θεωρεί ότι η αναθεώρηση δίνει την ευκαιρία για την εγκαθίδρυση µιας α οτελεσµατικότερης διακυβέρνησης της ΚΑΠ. Θα κινητο οιηθεί ώστε οι ε όµενοι κανονισµοί να ροσφέρουν την αναγκαία ευελιξία ου χρειάζονται οι Περιφέρειες για να µ ορέσουν να ροσαρµόσουν τον ρώτο και τον δεύτερο υλώνα στις ιδιαιτερότητες των εδαφών τους. Θα δώσει ιδιαίτερη ροσοχή στο καταστατικό των µειονεκτικών εριοχών και στα νέα κριτήρια κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων στους αγρότες, και θα µεριµνήσει ώστε να µη θίξουν την α ασχόληση στις αγροτικές εριοχές. Η CRPM ε αναλαµβάνει το αίτηµά της, ο κανονισµός του Ταµείου ου ροορίζεται για την αγροτική ανά τυξη ( ρώην ΕΓΤΑΑ) να καθορίσει µε σαφή τρό ο ότι οι εριφερειακές αρχές, είναι υ οχρεωτικώς εταίροι στα εριφερειακά ρογράµµατα αγροτικής ανά τυξης ου στηρίζονται α ό την ΕΕ, ό ως ήταν εδώ και 15 χρόνια στην ολιτική συνοχής. 4.5) Η CRPM αντιµετω ίζει µε θετικό νεύµα τις αλλαγές ου συντελούνται στη Μεσόγειο, και ελ ίζει να ικανο οιηθούν τα αιτήµατα αυτών των λαών για δηµοκρατία και ελευθερία. Εκφράζει, συνε ώς, την ικανο οίησή της για το γεγονός ότι το Π Π θεωρεί σηµαντική τη στήριξη της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Ελ ίζει ως αυτή η κινητο οίηση θα ε ιτρέψει στην ΕΕ να αντιµετω ίσει τις σηµερινές και µελλοντικές ροκλήσεις ου εκτείνονται έραν των ευρω αϊκών συνόρων και οι ο οίες δεν µ ορούν να ε ιλυθούν α οκλειστικά και µόνο στο ευρω αϊκό εδίο. p. 6 / 7

7 Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την έκθεση ου φέρει τον τίτλο Να δηµιουργήσουµε, µε βάση τη γειτονία, µια αυθεντική ολιτική συνοχής στα σύνορα της Ευρω αϊκής Ένωσης. Ό ως ισχυριζόταν α ό το 2008, θεωρεί ότι η ολιτική γειτονίας θα ρέ ει να θεωρείται ε έκταση των εσωτερικών ολιτικών της Ένωσης για να µετατρέψει το έδαφος της ΕΕ και τους γείτονές του σε µια µεγάλη αγορά 800 εκατοµµυρίων κατοίκων ου θα διαδραµατίσει έναν ιδιαίτερο και ισχυρό ρόλο στην αγκοσµιο οίηση. Για να ε ιτευχθεί αυτό, δεν αρκεί να αυξηθεί η οικονοµική ενίσχυση αυτής της ολιτικής. Ο στόχος αυτός θα ρέ ει να συνοδεύεται α ό την ουσιαστική ρόοδο της διακυβέρνησής της. Σύµφωνα µε τη δέσµευσή της, στο εξής η Ευρώ η οφείλει να συνδέσει τη στήριξη στις χώρες εταίρους µε το σεβασµό στις αρχές των ανθρω ίνων δικαιωµάτων και µε την ροώθηση µιας ανά τυξης η ο οία να αξιο οιείται α ό την λειοψηφία, µε διαφάνεια. Για να ροχωρήσουµε στο δρόµο της δηµοκρατίας, χρειαζόµαστε τη συµµετοχή των ολιτών. Α ό αυτή την ά οψη, είναι βασικό να στηρίξουµε τις εριφερειακές και το ικές αρχές (ΠΤΑ). Αυτός είναι ο λόγος για τον ο οίο η CRPM αιτεί εκ νέου την ραγµατική συµµετοχή των ΠΤΑ των χωρών εταίρων της ολιτικής γειτονίας. Ε ίσης, η CRPM χαιρετίζει την ουσιαστική αύξηση των όρων ου κατανέµονται στην κοινωνία των ολιτών και στις ΠΤΑ, α ό την ολιτική ανα τυξιακής βοήθειας. Εκφράζει οµοίως την ικανο οίησή της για τη στήριξη ου δόθηκε στις ενώσεις µε τις ΠΤΑ των χωρών εταίρων, στοιχείο ου συµβάλλει στην εδαφική εστίαση της ανά τυξης και στηρίζει τις διαδικασίες α οκέντρωσης τις ο οίες διεκδικούσε α ό καιρό η CRPM. Παρ όλα αυτά, θα µεριµνήσει για να µη χρησιµο οιηθούν αυτές οι ροτάσεις ως µεταβλητή ροσαρµογής στη διάρκεια της δια ραγµάτευσης. Εκφράζει, ράγµατι, την ανησυχία της για την αίτηση του Συµβουλίου της ΕΕ να µειώσει τους όρους ου έχουν διατεθεί στο ρόγραµµα για τις ΠΤΑ και ζητά α ό το Ευρω αϊκό Κοινοβούλιο να ε ανεξετάσει αυτό το αίτηµα. 5) Οι Περιφέρειες µέλη της CRPM δίνουν εντολή στο Πολιτικό Γραφείο και στη Γενική Γραµµατεία να εφαρµόσουν τους ροσανατολισµούς της αρούσας ιακήρυξης και τις ολιτικές θέσεις ου τη συνοδεύουν. 6) Η Γενική Συνέλευση υ οδέχεται µε χαρά τις νέες Περιφέρειες µέλη: Border, Midland and Western Regional Assembly (Ιρλανδία), Μαγιότ (Γαλλία) και Southend-on-Sea (Ηνωµένο Βασίλειο). 7) Οι Περιφέρειες θα συναντηθούν στην 40 ή Γενική Συνέλευση ου θα διοργανωθεί το 2012 στο Μ ιαλίστοκ (Ποντλάσκι - Πολωνία). Εγκρίθηκε οµόφωνα p. 7 / 7