Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα"

Transcript

1 Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα κινητικότητας ASSET 1

2 Το Πρόγραμμα ECVET ASSET Ποιοι έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα; 4 χώρες (Γαλλία, Ουγγαρία, Φινλανδία, Ρουμανία) 11 συνεργάτες 4 Κέντρα Κατάρτισης 4 Αρμόδιες Αρχές Αναγνώρισης & Πιστοποίησης 3 Εμπορικά Επιμελητήρια Ιανουάριο 2009 Δεκέμβριο 2011 (3 χρόνια) 60 περίπου μαθητές για 2 εβδομάδες FRANCE HUNGARY FINLAND ROMANIA 2

3 Το Πρόγραμμα ECVET ASSET Γιατί επιλέγηκε το παράδειγμα αυτό; Στόχοι του προγράμματος: 1. Να δοκιμαστούν οι εισηγήσεις του ECVET. 2. Να κατασκευαστούν Ψηφίδες (Units) βασισμένες σε Μαθησιακά Αποτελέσματα (ΓΔΙ) για συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν (Μηχανικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκίνητων). 3. Να διαμορφωθούν οδηγίες, πίνακες και κριτήρια Αξιολόγησης που να οδηγούν σε Πιστοποίηση. 4. Να μετατραπεί η κινητικότητα σε αναγνωρισμένο και ενσωματωμένο υπο-πρόγραμμα. 5. Να ενδυναμωθεί η εμπιστοσύνη και η συνεργασία μεταξύ των μερών συνεργατών. 3

4 Πορεία Επαγγελματικό Προσόν (Job profile) Ψηφίδες (Units) UNIT 1, UNIT 2, UNIT 3, UNIT 4 Προϋποθέσεις συμμετοχής Οδηγίες επικύρωσης Μαθησιακά Αποτελέσματα Κριτήρια Αξιολόγησης Οδηγίες Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης Αντιστοίχιση των Ψηφίδων με τα Αναλυτικά Προγράμματα της κάθε χώρας Αναγνώριση Πιστωτικών Μονάδων (Credit Points) 4

5 Επαγγελματικό Προσόν (Job profile) «The car electrician-electronics technician can perform all preventative and corrective maintenance on combustion engines and auxiliary equipment, the mechanical systems and the electrical/electronic/pneumatic/hydraulic/optical systems concerned with the driving, comfort and safety of the vehicle. In order to perform these maintenance tasks, the technician knows the procedures and steps necessary to establish a diagnostic and to undertake the checks, adjustments and tests necessary.» 5

6 Ανάλυση ενοτήτων ειδικότητας 6

7 Ψηφίδες UNIT 1: VEHICLE STABILITY MANAGEMENT SYSTEMS UNIT 2: DIAGNOSTIC AND MAINTENANCE OF THE INJECTION AND IGNITION SYSTEMS IN PETROL ENGINES UNIT 3 : WHEEL ALIGNMENT UNIT 4 : ENGINE EMISSIONS IN PETROL AND DIESEL ENGINES 7

8 UNIT 2: DIAGNOSTIC AND MAINTENANCE OF THE INJECTION AND IGNITION SYSTEMS IN PETROL ENGINES 8

9 ΨΗΦΙΔΑ 2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Ο υποψήφιος προτού ξεκινήσει την ψηφίδα θα πρέπει να είναι ικανός: Να εκτελέσει ένα βασικό πρόγραμμα συντήρησης σε βενζινοκινητήρα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΓΝΩΣΕΙΣ: Ο υποψήφιος προτού ξεκινήσει την ψηφίδα θα πρέπει να είναι ικανός: Να διαβάζει βασικού επιπέδου ηλεκτρικά διαγράμματα αυτοκινήτου Να εξηγεί τη βασική θεωρία της ανάφλεξης Να αξιοποιεί/χρησιμοποιεί παλμογράφο για να αναγνωρίζει ηλεκτρικά σήματα Να αξιοποιεί/χρησιμοποιεί διαγνωστικό εξοπλισμό για τη συλλογή πληροφοριών από τα ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου Να επιλέγει τα κατάλληλα εγχειρίδια που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας 9

10 ΨΗΦΙΔΑ 2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ (VALIDATION) ΕΞΕΤΑΣΗ: Αξιολόγηση πρακτικών εφαρμογών σε πραγματικές συνθήκες εργασίας που επιτρέπουν την αποτίμηση των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια του προγράμματος ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η αποτίμηση των ικανοτήτων του υποψηφίου να διαγνώσει βλάβες σε συστήματα ηλεκτρονικού ψεκασμού και ανάφλεξης βενζινοκινητήρων και να τις επιδιορθώσει ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες και 30 λεπτά ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Γραπτές αναφορές της βλάβης Αυτοκίνητο που παρουσιάζει βλάβη στα συστήματα ηλεκτρ. ψεκασμού και ανάφλεξης Τεχνικά εγχειρίδια Πλήρης εργαλειοθήκη, πολύμετρο, παλμογράφος, διαγνωστικός εξοπλισμός κ.λπ. ΣΗΜ.: Την αξιολόγηση πραγματοποιούν δύο τουλάχιστον καταρτισμένοι επαγγελματίες εξεταστές της ειδικότητας 10

11 3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΗΦΙΔΑΣ 2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗ: Η εξέταση πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες και 30 λεπτά. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Αριθμητική αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τη χρήση πρακτικών εφαρμογών σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. ΣΤΟΧΟΙ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Να εφαρμόσει διαγνωστικό πρόγραμμα σε συστήματα ηλεκτρονικού ψεκασμού και ανάφλεξης βενζινοκινητήρων και αφού αξιοποιήσει τεχνικές πληροφορίες και μεθόδους ελέγχου να επιδιορθώσει τη βλάβη Να αναπτύξει ατομικές δεξιότητες και ικανότητες Να βελτιώσει την ικανότητα επίλυσης προβλήματος ΠΛΑΙΣΙΟ: Υπάρχει συνεχής επίβλεψη από εκπαιδευτή Παρέχονται όλα τα σχετικά έγγραφα και εγχειρίδια Παρουσιάζεται ένα ευρύ φάσμα βλαβών στον κινητήρα που χρησιμοποιείται για τον διαγνωστικό έλεγχο ΣΗΜ.: Κατά τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εργάζονται σε ομάδες Δελτίο εργασίας Αυτοκίνητο που παρουσιάζει βλάβη στα συστήματα ηλεκτρ. ψεκασμού και ανάφλεξης (Η βλάβη μπορεί να είναι πραγματική ή τεχνητή δηλαδή να δημιουργείται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του διαγνωστικού εξοπλισμού) Τεχνικά εγχειρίδια αυτοκινήτου Πλήρης εργαλειοθήκη Πολύμετρο Παλμογράφος Διαγνωστικός εξοπλισμός και εξοπλισμός/εργαλεία ελέγχου Έγγραφα ελέγχου διαγνωστικού 11 εξοπλισμού

12 4. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΙΔΑΣ 2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Γ1... Δ1. Ι

13 4. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΙΔΑΣ 2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Γ1... Δ1. Ι

14 4. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΙΔΑΣ 2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Γ1... Γ2. Δ1. Να Δ2. Να Ι1. Διάγνωση και επιδιόρθωση συστημάτων ηλεκτρονικού ψεκασμού και ανάφλεξης σε βενζινοκινητήρες Ι1.1: Ι1.2:... Ι1.5: Ι2. Οργάνωση εργασίας 14

15 4. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΙΔΑΣ 2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Γ1... Γ2. Δ1. Να Δ2. Να Ι1. Διάγνωση και επιδιόρθωση συστημάτων ηλεκτρονικού ψεκασμού και ανάφλεξης σε βενζινοκινητήρες Ι1.1: Να αναγνωρίζει Ι1.2: Να προσδιορίζει Ι1.3: Να ελέγχει Ι1.4: Να επιβεβαιώνει Ι1.5: Να τηρεί Ι2. Οργάνωση εργασίας 15

16 4. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΙΔΑΣ 2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Γ1... Γ2. Δ1. Να Δ2. Να Ι1. Διάγνωση και επιδιόρθωση συστημάτων ηλεκτρονικού ψεκασμού και ανάφλεξης σε βενζινοκινητήρες Ι1.1: Να αναγνωρίζει Ι1.2: Να προσδιορίζει Ι1.3: Να ελέγχει Ι1.4: Να επιβεβαιώνει Ι1.5: Να τηρεί Ι2. Οργάνωση εργασίας 16

17 4. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΙΔΑΣ 2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Γ1. Βασική Θεωρητική Γνώση Γ1.1: Ανάφλεξη Γ1.2: Καύσιμο Γ1.3: Θεωρία Γ2. Σύστημα Έμμεσου Ηλεκτρονικού Ψεκασμού Γ2.1: Σύστημα Δ1. Να εξηγεί το φαινόμενο της εσωτερικής καύσης σε βενζινοκινητήρες Δ2. Να αναγνωρίζει τα μέρη των συστημάτων ηλεκτρονικού ψεκασμού και ανάφλεξης Ι1. Διάγνωση και επιδιόρθωση συστημάτων ηλεκτρονικού ψεκασμού και ανάφλεξης σε βενζινοκινητήρες Ι1.1: Να αναγνωρίζει τα συμπτώματα της βλάβης Ι1.2: Να προσδιορίζει Ι1.3: Να (εξηγεί πώς) ελέγχει Ι1.4: Να επιβεβαιώνει Ι1.5: Να τηρεί Ι2. Οργάνωση εργασίας 17

18 ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Γ1. Βασική Θεωρητική Γνώση Γ1.1: Ανάφλεξη και αυτανάφλεξη Γ1.2: Καύσιμο Γ1.3: Θεωρία καύσης σε βενζινοκινητήρες Γ2. Σύστημα Έμμεσου Ηλεκτρονικού Ψεκασμού Γ2.1: Σύστημα παροχής καυσίμου Γ2.2: Πίεση καυσίμου Γ2.3: Σύστημα παροχής αέρα Γ2.4: Ηλεκτρικά κυκλώματα Γ2.5: Είδη συστημάτων ανάφλεξης Γ2.6: Μονάδα ελέγχου σημάτων εισόδου/ εξόδου Γ2.7: Διαγνωστικά όργανα και εργαλεία Γ2.8: Διάγνωση, συντήρηση και επιδιόρθωση Γ3. Σύστημα Άμεσου Ηλεκτρονικού Ψεκασμού Δ1. Να εξηγεί το φαινόμενο της εσωτερικής καύσης σε βενζινοκινητήρες Δ2. Να αναγνωρίζει τα μέρη των συστημάτων ηλεκτρονικού ψεκασμού και ανάφλεξης Δ3. Να εξηγεί Δ4. Να αξιοποιεί Δ5. Να μετρά Δ6. Να επιλέγει Δ7. Να εφαρμόζει Ι1. Διάγνωση και επιδιόρθωση συστημάτων ηλεκτρονικού ψεκασμού και ανάφλεξης σε βενζινοκινητήρες Ι1.1: Να αναγνωρίζει τα συμπτώματα της βλάβης Ι1.2: Να προσδιορίζει τα αίτια της βλάβης Ι1.3: Να ελέγχει το σύστημα Ι1.4: Να επιβεβαιώνει με μετρήσεις τη βλάβη και να εκτελεί την επιδιόρθωση Ι1.5: Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα και να διατηρεί τον εξοπλισμό σε λειτουργήσιμη κατάσταση Ι2. Οργάνωση εργασίας και χώρου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και τους κανονισμούς ασφάλειας και υγείας 18

19 ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Γ1. Βασική Θεωρητική Γνώση Γ1.1: Ανάφλεξη και αυτανάφλεξη Γ1.2: Καύσιμο Γ1.3: Θεωρία καύσης σε βενζινοκινητήρες Γ2. Σύστημα Έμμεσου Ηλεκτρονικού Ψεκασμού Γ2.1: Σύστημα παροχής καυσίμου Γ2.2: Πίεση καυσίμου Γ2.3: Σύστημα παροχής αέρα Γ2.4: Ηλεκτρικά κυκλώματα Γ2.5: Είδη συστημάτων ανάφλεξης Γ2.6: Μονάδα ελέγχου σημάτων εισόδου/ εξόδου Γ2.7: Διαγνωστικά όργανα και εργαλεία Γ2.8: Διάγνωση, συντήρηση και επιδιόρθωση Γ3. Σύστημα Άμεσου Ηλεκτρονικού Ψεκασμού Γ3.1: Αναλογία καυσίμου-αέρα Γ3.2: Διάγνωση, συντήρηση και επιδιόρθωση Δ1. Να εξηγεί το φαινόμενο της εσωτερικής καύσης σε βενζινοκινητήρες Δ2. Να αναγνωρίζει τα μέρη των συστημάτων ηλεκτρονικού ψεκασμού και ανάφλεξης Δ3. Να εξηγεί τη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρονικού ψεκασμού και ανάφλεξης Δ4. Να αξιοποιεί τα ηλεκτρικά διαγράμματα για τη διάγνωση βλαβών Δ5. Να μετρά πιέσεις και ροές Δ6. Να επιλέγει την κατάλληλη διαδικασία διάγνωσης, συντήρησης ή/και επιδιόρθωσης της βλάβης Δ7. Να εφαρμόζει τη διαδικασία διάγνωσης, συντήρησης και επιδιόρθωσης χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα όργανα και εργαλεία Ι1. Διάγνωση και επιδιόρθωση συστημάτων ηλεκτρονικού ψεκασμού και ανάφλεξης σε βενζινοκινητήρες Ι1.1: Να αναγνωρίζει τα συμπτώματα της βλάβης Ι1.2: Να προσδιορίζει τα αίτια της βλάβης Ι1.3: Να ελέγχει το σύστημα Ι1.4: Να επιβεβαιώνει με μετρήσεις τη βλάβη και να εκτελεί την επιδιόρθωση Ι1.5: Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα και να διατηρεί τον εξοπλισμό σε λειτουργήσιμη κατάσταση Ι2. Οργάνωση εργασίας και χώρου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και τους κανονισμούς ασφάλειας και υγείας 19

20 Ι1.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΡΥΤΗΤΑ - ΕΠΙΔΟΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Αναγνωρίζει με ακρίβεια τα συμπτώματα της βλάβης ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Προσδιορισμός χαρακτηριστικών και παραμέτρων κινητήρα. Επιλογή κατάλληλου διαγνωστικού εξοπλισμού. Χρήση διαγνωστικού εξοπλισμού. Προσδιορισμός βλάβης. Εντοπισμός αιτίας βλάβης. ΒΑΘΜΟΙ 0,1,2 ή 3 ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1 ΟΛΙΚΟ Ι1.2 Προσδιορίζει την αιτία της βλάβης Χαρακτηριστικά βλάβης (μόνιμη, επαναλαμβανόμενη ή σποραδική) Διατύπωση (προφορικώς και γραπτώς) υπόθεσης/υποθέσεων για επίλυση της βλάβης 1 Καθορισμός της πορείας εργασίας (χρήση εγχειριδίων). Ι1.3 Ελέγχει το σύστημα (γνωρίζει πώς) Οι τιμές αναφοράς επιλέγονται και συγκρίνονται με το σύστημα και τη βλάβη. Ο διαγνωστικός εξοπλισμός που επιλέγηκε είναι κατάλληλος για τις μετρήσεις. 2 Μετρήσεις Οι μετρήσεις γίνονται στα σωστά σημεία αναφοράς και σύμφωνα με τη βλάβη. Ο διαγνωστικός εξοπλισμός που επιλέγηκε χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας και υγείας. 1 Ι1.4 Επιβεβαιώνει τη βλάβη και εκτελεί την εργασία Ερμηνεία Η ερμηνεία των μετρήσεων οδηγεί στην αιτία της βλάβης. Διαφορετικά η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η αιτία της βλάβης επιβεβαιώνεται και δικαιολογείται. 2 Επιδιόρθωση Οι ενέργειες που επιλέγονται μπορούν να οδηγήσουν στην επιδιόρθωση της βλάβης. Η βλάβη επιδιορθώνεται. 1 Ι2&1.5 Εργάζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς και διατηρεί τον εξοπλισμό σε λειτουργία Η οργάνωση του χώρου εργασίας και του εξοπλισμού είναι λειτουργική. Οι κανόνες ασφάλειας και υγείας εφαρμόζονται και επιδεικνύεται σεβασμός στο περιβάλλον. Ο χώρος εργασίας, ο εξοπλισμός και το αυτοκίνητο διατηρούνται καθαρά καθ όλη τη διάρκεια της εργασίας. 1 Ι1.5 Τηρεί τα χρονοδιαγράμματα Η εργασία ολοκληρώνεται μέσα στο χρονικό πλαίσιο που τέθηκε (δηλαδή, 2 ώρες και 30 ). 1 ΟΛΙΚΟ: 30 20

21 5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ι1.1 Ι1.2 Ι1.3 (Να εξηγεί πώς ) 21

22 5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ι1.4 Ι2&1.5 Ι1.5

23 23

24 Ι ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ι2&1.5 Ο εξοπλισμός δεν λειτουργεί, είναι λερωμένος και δεν ακολουθήθηκαν οι κανονισμοί ασφάλειας & υγείας Ο εξοπλισμός λειτουργεί αλλά είναι λερωμένος και δεν ακολουθήθηκαν οι κανονισμοί ασφάλειας & υγείας Ο εξοπλισμός λειτουργεί, είναι καθαρός και ακολουθήθηκαν οι περισσότεροι κανονισμοί ασφάλειας & υγείας Ι1.5 Ο εξοπλισμός λειτουργεί, είναι καθαρός και ακολουθήθηκαν όλοι οι κανονισμοί ασφάλειας & υγείας Η εργασία δεν ολοκληρώνεται μέσα στο χρονικό πλαίσιο των 2½ ωρών Η εργασία ολοκληρώνεται μέσα στο χρονικό πλαίσιο των 2½ ωρών 24

25 7. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΦΙΛΑΝΔΙΑ 25

26 7. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΦΙΛΑΝΔΙΑ 26

27 7. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ 27

28 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΔΑ 2) 28

29 Αποτελέσματα Η εφαρμογή του ECVET είναι δυνατή, παρά τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων των διαφόρων χωρών. (Στην αρχή φαινόταν αδύνατον ) Εξασφαλίστηκε η διαφάνεια και η ποιότητα Η Γαλλική Αρμόδια Αρχή Αναγνώρισης και Πιστοποίησης μπορεί να αναγνωρίζει και πιστοποιεί ψηφίδες που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό (Αν τα προγράμματα γίνουν modularised τότε ) Ευχαριστώ 29