ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 2/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 11/2015 Περίληψη Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΔΙΑΔΥΜΑ για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Βοΐου για το έτος Στην Σιάτιστα και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα στις 20 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου συγκεντρώθηκε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ. 918/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία επειδή σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες (25) και (16) Εκπρόσωποι & Πρόεδροι Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν προσκληθεί, ήτοι: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Παρόντες 1 Λυσσαρίδης Χρήστος, Πρόεδρος 14 Μουστάκα Ζωή 2 Γιώτης Θεόκλητος 15 Ορφανίδου Παναγιώτα 3 Γκάσης Εμμανουήλ 16 Παπαδιώτη Γλυκερία 4 Γκερεχτές Λάζαρος 17 Πολύζος Ιωάννης 5 Δόρδας Χρήστος 18 Πήττας Θεόδωρος 6 Ζιμπιλίδης Αλέξανδρος 19 Ρομπόλας Ιωάννης 7 Ευθυμιάδης Αναστάσιος 20 Σίμος Ηλίας 8 Ζιάρα Φωτεινή 21 Σταμπολούς Βασίλειος 9 Καρακουλάκης Παναγιώτης 22 Τζιλίνης Ελευθέριος 10 Καραμπατζιάς Μιχαήλ 23 Τιούκαλιας Δημήτριος 11 Κορδίστας Ανδρέας 24 Τσαρχάς Ιωάννης 12 Μαγιάγκας Γεώργιος 25 Χατζής Ιωάννης 13 Μαρκούση Χρυσούλα Απόντες 1 Κοτρώτσιος Λουκάς 2 Τσαρτσαμπαλίδης Γεώργιος ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Χονδροκώστας Κων/νος (Πενταλόφου) 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) 1 Ζιώγος Δημήτριος (Σισανίου) 8 Τζώνης Παύλος (Δαμασκηνιάς) 2 Παπαθωμάς Δημήτριος (Ναμάτων) 9 Γκόσιος Ελευθέριος (Ζώνης) 3 Καραμήτσιος Δημήτριος (Βελανιδιάς) 10 Χάτσιος Βασίλειος (Κορυφής) 4 Τσιαπατόρης Μάριος (Πλατανιάς) 11 Τζήμτσος Χρήστος (Λούβρης) 5 Τσανικλής Ιωάννης (Σημάντρου) 12 Ευθυμιάδης Ιωάννης (Ομαλής) 6 Χανδράς Δημήτριος (Χειμερινού) 13 Παπαδόπουλος Μωυσής (Σταυροδρομίου) 7 Τουλόπουλος Δημήτριος (Χορηγού) Προσελεύσεις - Αποχωρήσεις Δημοτικών Συμβούλων: 1 Ο Δ.Σ. κ. Γιώτης Θεόκλητος αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 10ου θέματος της Η.Δ. 2 Ο Δ.Σ. κ. Γκάσης Εμμανουήλ αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 9ου θέματος της Η.Δ. 3 Ο Δ.Σ. κ. Ζιμπιλίδης Αλέξανδρος αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 8ου θέματος της Η.Δ. 4 Η Δ.Σ. κ. Ορφανίδου Παναγιώτα αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 8ου θέματος της Η.Δ.

2 5 Η Δ.Σ. κ. Παπαδιώτη Γλυκερία αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 10ου θέματος της Η.Δ. 6 Ο Δ.Σ. κ. Σταμπολούς Βασίλειος αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 9ου θέματος της Η.Δ. Ο Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δημήτριος ήταν παρών. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Ζηκόπουλος Φώτιος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ: 5ο Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ρομπόλα Ιωάννη ο οποίος είπε τα εξής: Ο Δήμος Βοϊου συνεργάστηκε με τη ΔΙΑΔΥΜΑ για την εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή από το 2011, βάση της από 15/12/2011 προγραμματικής σύμβασης. Με δεδομένο ότι η σύμβαση αυτή έληξε στις 31/12/2014, προτείνεται να συνεχιστεί, καθώς το πρόγραμμα ανκύκλωση κρίνεται επιτυχημένο. Οι ανακτώμενες ποσότητες υλικών προς ανακύκλωση, αυξάνονται τα έτη της συνεργασίας μας με τη ΔΙΑΔΥΜΑ, ενώ ο Δήμος δεν διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και οχήματα αποκομιδής για την εφαρμογή του προγράμματος με ιδία μέσα. Μετά από συζητήσεις με τη ΔΙΑΔΥΜΑ, καταλήξαμε στο ακόλουθο νέο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, το οποίο θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΕΜΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤOY ΜΗΧΑΝΙΣΜOY ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 1. Δήμος Βοΐου 2. Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η σύμβαση αυτή περιέχει στη συνέχεια τα παρακάτω άρθρα: Άρθρο 1 : Νομική βάση της σύμβασης Άρθρο 2 : Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Άρθρο 3 : Αντικείμενο της Σύμβασης Άρθρο 4 : Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης υπηρεσιών Άρθρο 5 : Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση Όροι καταβολής Άρθρο 6 : Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων Άρθρο 7 : Ρήτρες Άρθρο 8 : Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Άρθρο 9 : Επίλυση διαφορών Άρθρο 10 : Τροποποίηση της Σύμβασης Τελικές Διατάξεις 2

3 Στην Κοζάνη σήμερα 201, οι φορείς που αναφέρονται παρακάτω και θα καλούνται στο εξής «συμβαλλόμενοι»: 1. Ο Δήμος Βοΐου, ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δημήτριο Λαμπρόπουλο, Δήμαρχο, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό /2014 του Δημοτικού Συμβουλίου 2. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.» και τον εφεξής χρησιμοποιούμενο διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Κοζάνη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Διευθυντή κ. Δημοσθένη Μαυρίδη, σύμφωνα με την με αριθμό / /2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: Άρθρο 1 : Νομική βάση της σύμβασης Νομική βάση της παρούσης είναι το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 για την «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», το άρθρο 17, παρ. 7 του Ν. 4071/2012, το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24, παρ. 7 του Ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. είναι Ν.Π.Ι.Δ. και ειδικότερα διαδημοτική επιχείρηση (αρ. 269, ν. 3463/2006) με τη μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας. Η λειτουργία της διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1920, του Ν. 346/2006 και του αρ. 30 του Ν. 3536/2007, όπως ισχύουν σήμερα. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήκει εξ ολοκλήρου στους 12 Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνης, Εορδαίας, Βοΐου, Σερβίων, Φλώρινας, Αμυνταίου, Πρεσπών, Καστοριάς, Ορεστίδος, Νεστορίου, Γρεβενών, Δεσκάτης), κατ εφαρμογή του αρ. 2 της ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ 83Β/ ) και του αρ. 64 του Ν. 4042/2012. Αποτελεί τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) της Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 30, ν. 3535/2007 και του αρ. 13, παρ. 2, Ν. 4071/2012, όπως μάλιστα αναφέρεται και στην υπ αριθμ /2198/ (ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΡ1Γ-ΑΜ0) Διαπιστωτική Πράξη της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας. Με βάση την ενσωματωμένη στο ενιαίο καταστατικό απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι η εκπόνηση και εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (στο εξής ΟΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε ότι αφορά το σύνολο των φάσεων της διαχείρισης όπως: την Μηχανική Αποκομιδή, συμπεριλαμβανομένης της πλύσης κάδων προσωρινής αποθήκευσης την Μεταφορά και Μεταφόρτωση 3

4 την Υγειονομική Ταφή την Ανάκτηση και Ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της Μηχανικής Επεξεργασίας και Ενεργειακής Αξιοποίησης των απορριμμάτων την διαχείριση ειδικών απορριμμάτων και αποβλήτων, όπως τα ογκώδη, τα μολυσματικά νοσοκομειακά, τα τοξικά και επικίνδυνα κλπ. Για την ισχύ των όρων της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για τα στερεά απόβλητα, τις διαδημοτικές επιχειρήσεις και τις ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με τον ισχύοντα Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. Άρθρο 2 : Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Η συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31/12/2015. Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί με αμοιβαία γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 3 : Αντικείμενο και σκοπός της Σύμβασης Αντικείμενο της παρούσης είναι η ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Βοΐου, με την παροχή υπηρεσιών μηχανικής αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών από το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή σε οικισμούς του Δήμου από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. Σκοπός της παρούσας είναι η διασφάλιση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, μέσω της αποκομιδής των στερεών απορριμμάτων από τους κάδους απορριμμάτων, καθώς η ανακύκλωσή τους μέσω της αποκομιδής τους από τους ειδικούς κάδους, βάση των αρμοδιοτήτων του Δήμου που περιγράφονται στο αρ. 94 Β του Ν. 3852/2010. Άρθρο 4 : Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης υπηρεσιών Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των υπηρεσιών μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, είναι εβδομαδιαίο και παρατίθεται στο παράρτημα 1 της παρούσας. Άρθρο 5 : Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση Όροι καταβολής Το συνολικό τίμημα ορίζεται σε ενενήντα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ ( ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% ή ογδόντα χιλιάδες ευρώ ( ) χωρίς ΦΠΑ 13%. Αναλυτικά ο προϋπολογισμός εκτέλεσης των υπηρεσιών παρατίθεται στο παράρτημα 2 της παρούσας. Τα παραπάνω ποσά θα καταβάλλονται από το Δήμο στη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις μέχρι το πέρας του εκάστοτε τριμήνου (δηλαδή 31/3, 30/6, 30/9 και 31/12). Η πρώτη περίοδος συνεργασίας και τιμολόγησης αφορά από την υπογραφή της παρούσας έως 31/3/2015. Τα ποσά αυτά θα εγγράφονται στον Κ.Α του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου. Τροποποίηση των παραπάνω ποσών, για πληθωριστική ή άλλη προσαρμογή τους, για τα επόμενα έτη ισχύος της σύμβασης πέραν του τρέχοντος έτους, μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν απόφασης της ΚΕΠ του άρθρου 7 της παρούσης. 4

5 Στο παραπάνω τίμημα δεν περιλαμβάνεται το κόστος διαχείρισης των σύμμεικτων απορριμμάτων (μεταφόρτωση και υγειονομική ταφή) και των ανακυκλώσιμων υλικών (μεταφόρτωση, επεξεργασία/διαλογή, δεματοποίηση, μεταφορά σε μονάδες ανακύκλωσης), που καταβάλλεται από τους όλους τους ΟΤΑ της Περιφέρειας στη ΔΙΑΔΥΜΑ, βάσει της από 21/4/2005 προγρ. σύμβασης όπως θα ισχύει την από 1/10/2009 τροποποίησή της. Άρθρο 5: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων Α. Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. αναλαμβάνει: 1. Να εξασφαλίσει την άριστη, συνεχή και ανελλιπή εκτέλεση των εργασιών αποκομιδής των κάδων ανακύκλωσης, καλύπτοντας το σύνολο του κόστους λειτουργίας του προγράμματος στο Δήμο και διαθέτοντας το απαραίτητο προσωπικό (οδηγός απορριμματοφόρου και πλήρωμα/εργάτες) και τα λοιπά μέσα που είναι αναγκαία. Η ΔΙΑΔΥΜΑ θα αμείβει το προσωπικό που θα απασχολεί για την υλοποίηση των υπηρεσιών με βάση τη ισχύουσα κάθε φορά Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) ή ευνοϊκότερη διμερή συμφωνία. Στο κόστος λειτουργίας περιλαμβάνεται το κόστος κίνησης και τακτικής συντήρησης των οχημάτων συλλογής. 2. Να συνεργαστεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες, υπευθύνους και υπαλλήλους του Δήμου για την ανάπτυξη επιπλέον κάδων ανακύκλωσης υλικών σε κατάλληλα σημεία των οικισμών του Δήμου. Συνολικά στο Δήμο προβλέπεται να αναπτυχθούν τουλάχιστον 170 θέσεις ανακύκλωσης, όπου κάθε θέση συνίσταται από την τετραπλέτα κάδων ανά είδος υλικού (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο). 3. Να περισυλλέγει τα ανακυκλώσιμα υλικά, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά βρίσκονται μέσα στους κάδους ανακύκλωσης ή και δίπλα από αυτούς όταν πρόκειται για τα χαρτόνια/χαρτοκιβώτια. Επιπλέον αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση όλων των κάδων για την ανακύκλωση χαρτιού που υπάρχουν σε υπηρεσίες, σχολεία & φορείς των Δήμων, καθώς και την αποκομιδή χαρτοκιβωτίων από συγκεκριμένα σημεία μεγάλης παραγωγής (super markets, βιομηχανίες/βιοτεχνίες, εμπορικοί δρόμοι, λαϊκή αγορά, κλπ). Η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών θα γίνεται καθημερινά κατά την πρωινή ή απογευματινή βάρδια, βάση σταθερά επαναλαμβανόμενων δρομολογίων. 4. Για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. θα χρησιμοποιεί το ειδικό απορριμματοφόρο όχημα ανακύκλωσης τύπου πρέσσας 8 m 3 (με αριθμό κυκλοφορίας ΚΖΤ 1336), το οποίο παραχωρήθηκε κατά χρήση από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. στο Δήμο Σιάτιστας βάσει του από 11/5/2009 ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης χρησιδανείου. Επίσης, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλο δικό της όχημα απορριμματοφόρο για την καλύτερη εξυπηρέτηση και απόδοση του προγράμματος αποκομιδής. 5. Να εκκενώνει τα φορτία ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγει στις εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης του Περιφερειακού ΟΣΔΑ της Δ. Μακεδονίας (ΤΜΔΑ Σιάτιστας) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προγραμματική σύμβαση της 21/4/2005, «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 5

6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», όπως αυτή ισχύει μετά την από 1/101/2009 τροποποίησή της. 6. Να εκδίδει και να αποστέλλει στο Δήμο τα κατάλληλα παραστατικά για την πληρωμή του τιμήματος. Η αποπληρωμή των τιμολογίων θα γίνεται το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του επομένου μήνα που παρέχονται οι υπηρεσίες ή το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του παραστατικού πληρωμής που θα αποστέλλει η ΔΙΑΔΥΜΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΔΙΑΔΥΜΑ διατηρεί το δικαίωμα για άμεση παύση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του Δήμου. 7. Να τηρεί τους συμβατικούς όρους της παρούσης. Β. Ο συμβαλλόμενος Δήμος αναλαμβάνει : 1. Να καταβάλει την αμοιβή στη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για την παροχή των υπηρεσιών αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών στο πλαίσιο της παρούσης. 2. Να επιτρέπει τη χρήση του ειδικού απορριμματοφόρου οχήματος ανακύκλωσης (ΚΥΙ 1336) από το προσωπικό της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για όση διάρκεια ισχύει η παρούσα σύμβαση, προκειμένου να χρησιμοποιείται για τις εργασίες αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο. 3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανεπάρκεια ή κακή στην εκτέλεση των υπηρεσιών της ΔΙΑΔΥΜΑ, ο Δήμος αρχικά θα ενημερώνει εγγράφως τη ΔΙΑΔΥΜΑ και αν δεν υπάρξει συμμόρφωση εντός 3 ημερών, ο Δήμος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση στην ΚΕΠ του επόμενου άρθρου. 4. Να καλύπτει τις πάγιες δαπάνες των απορριμματοφόρων (τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιστρα, ηλεκτρ. ταχογράφος κλπ). 5. Να επιλέξει τις θέσεις που θα τοποθετηθούν οι κάδοι ανακύκλωσης και να υποδείξει στη ΔΙΑΔΥΜΑ τα σημεία από όπου θα γίνεται αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών (π.χ. επιχειρήσεις, βιοτεχνίες κλπ) εκτός των κάδων ανακύκλωσης. Να μεταφέρει και να τοποθετήσει τους κάδους ανακύκλωσης στα σημεία που θα επιλέξει με δικό του όχημα. 6. Να συνεργαστεί με τη ΔΙΑΔΥΜΑ για την υλοποίηση καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ανακύκλωσης. 7. Να τηρεί τους συμβατικούς όρους της παρούσης. Άρθρο 7 : Ρήτρες Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας σύμβασης. Η παράβαση οπουδήποτε από τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ή η παράβαση νόμου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δίνει το δικαίωμα στο άλλο να ζητήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημιά. Ειδικότερα σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης θα επιβάλλονται συγκεκριμένες ποινικές ρήτρες ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 ) το μήνα. Οι ρήτρες αυτές θα εξειδικεύονται με αποφάσεις της ΚΕΠ. 6

7 Άρθρο 8 : Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) Με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας συνιστάται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Συμβάσεως, που αποτελείται από τρία (3) μέλη: Ένα (1) μέλος από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και δύο (2) μέλη από το Δήμο. Έργο της ΚΕΠ είναι η εποπτεία της ορθής εφαρμογής της παρούσης και η επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίησή της, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Η ΚΕΠ παρεμβαίνει και επιδιώκει την επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Η Επιτροπή συγκαλείται στην πρώτη συνεδρίασή της σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της παρούσης και συνεδριάζει στα γραφεία της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. Πρόεδρος της ΚΕΠ ορίζεται ο εκπρόσωπος της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. Άρθρο 9 : Επίλυση διαφορών Συμφωνείται ότι αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από την αθέτηση των όρων της παρούσης είναι η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά την εκτέλεση και ερμηνεία της παρούσης και που δεν θα διευθετείται από την ΚΕΠ θα επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια Κοζάνης οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας. Άρθρο 10 : Τροποποίηση της Σύμβασης Τελικές Διατάξεις Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών. Τροποποίηση των όρων της παρούσας με βάση οποιαδήποτε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου επέρχεται χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς της παρούσης. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρέωσή τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή τη σύμβαση. Ρητά συμφωνείται ότι όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος παρέχει το δικαίωμα, ύστερα από εξώδικη πρόσκληση, της λύσης της παρούσας σύμβασης από υπαιτιότητα της άλλης πλευράς. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αναγνώστηκε η σύμβαση αυτή και υπογράφηκε σε 4 αντίτυπα και διαβιβάστηκαν από 2 αντίτυπα στα συμβαλλόμενα μέρη. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7

8 Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των υπηρεσιών αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών γίνεται επαναλαμβανόμενα σε εβδομαδιαία βάση και παρουσιάζεται στο παρακάτω πίνακα. Τομέας Αποκομιδής Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Α (κέντρο Σιάτιστας), Γ, Δ, ΧΑΡΤΙΑ Α, Β Γ, Δ Α, Β Ε (ανά 20ημ.) Α, Β, Γ, Δ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ε (ανά 20ημ.) Α, Β, Γ, Δ (ανά 30ημ.) ΓΥΑΛΙΑ Ε (ανά 45ημ.) Α, Β, Γ, Δ (ανά 30ημ.) ΜΕΤΑΛΛΑ Ε (ανά 45ημ.) Τομέας Α Β Γ Δ Ε Δ.Ε. Σιάτιστας Δ.Ε. Ασκίου Δ.Ε. Νεάπολης Δ.Ε. Τσοτυλίου Δ.Ε. Πενταλόφου 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΝΑ ΕΤΟΣ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ /έτος, χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ /έτος, με ΦΠΑ km/έτος ΚΙΝΗΣΗΣ lt/km (μέση κατανάλωση απορριμματοφόρου) 0, ,80 /lt (μέση τιμή χωρίς ΦΠΑ) 1,16 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ τακτική συντήρηση οχημάτων (30% κίνησης) κατ αποκοπή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Οδηγός απορριμματοφόρου 1 Ετήσια αμοιβή πλήρους απασχόλησης ος Εργάτης πλήρωμα απορριματοφόρου 1 Ετήσια αμοιβή πλήρους απασχόλησης ος Εργάτης πλήρωμα απορριματοφόρου 1 Ετήσια αμοιβή πλήρους απασχόλησης Εποπτεία κατ αποκοπή Υπερωρίες - Αργίες κατ αποκοπή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δράσεις ενημέρωσης κατ αποκοπή ΔΙΑΔΥΜΑ Οργάνωση, Διοίκηση, Λογιστήριο κατ αποκοπή ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ για το ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ προς το Δημοτικό Συμβούλιο να: - Εγκρίνει την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης που παρατίθεται παραπάνω. - Εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για την υπογραφή της προγρ. σύμβασης και του συμφωνητικού χρησιδανείου. - Ορίσει μέλη στην ΚΕΠ του αρ. 8 της σύμβασης. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως περιέχεται αναλυτικά στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 9

10 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραμπατζιάς Μ. ήταν εκτός της αίθουσας συνεδρίασης κατά την διάρκεια συζήτησης του θέματος αυτού. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α) Εγκρίνει την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με θέμα: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤOY ΜΗΧΑΝΙΣΜOY ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.» μεταξύ του Δήμου Βοίου και της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης που παρατίθεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης, με συνολικό τίμημα ενενήντα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ ( ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% ή ογδόντα χιλιάδες ευρώ ( ) χωρίς ΦΠΑ 13%, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Λαμπρόπουλο Δημήτριο για την υπογραφή της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης και του συμφωνητικού χρησιδανείου. Γ) Ορίζει εκπρόσωπους του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης τους παρακάτω: α) Τον κ. Ρομπόλα Ιωάννη Αντιδήμαρχο του Δήμου Βοΐου. β) Τον κ. Πήττα Θεόδωρο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Βοΐου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2015 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. (Ακολουθούν Υπογραφές) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Σιάτιστα 29/1/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗΣ 10