ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΧΕΙΑ ΛΙΒΑΔΙΑ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Σύνταξη Μελέτης : Ορφανός Χρήστος, Μεταλλειολόγος Μηχανικός ΜΑΪΟΣ 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΣΗ ΤΟΥ EΡΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ Χ.Α.Δ.Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ Χ.Α.Δ.Α ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΕΡΓΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (MONITORING) ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ Χ.Α.Δ.Α ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1

3 13. ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ Η παρούσα μελέτη αφορά την Οριστική Μελέτη του έργου: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΧΕΙΑ ΛΙΒΑΔΙΑ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ». Φορέας λειτουργίας και κύριος του χώρου ήταν ο Δήμος Αστερουσίων, που σήμερα έχει ενταχθεί στον Καλλικρατικό Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης. Φορέας Υλοποίησης των έργων αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. είναι ο Δήμος Αρχανών- Αστερουσίων, ο οποίος θα είναι και ο Φορέας Διαχείρισης του Χ.Α..Α. μετά την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης. Η μελέτη έχει συνταχθεί σύμφωνα µε τις σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές αντιλήψεις και είναι σύμφωνη µε: - Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». - Την ΚΥΑ /97 (ΦΕΚ 1016/Β/97): «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων». - Την Εγκύκλιο Α.Π. οικ /3106/ΥΠΕΧΩ Ε «Πρότυπες Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α..Α.)». - Την εγκύκλιο ΑΠ. Οικ /4345/ «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων», η οποία καταργεί την εγκύκλιο Α.Π. οικ /1278/ (Ορθή Επανάληψη ). - Την Εγκύκλιο Α.Π. οικ / «Πρότυπες Οριστικές μελέτες έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ». - Το λοιπό ισχύον σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Mε την Εγκύκλιο Α.Π. οικ /3106/ΥΠΕΧΩ Ε έχουν θεσπιστεί οι ακόλουθες κατηγορίες Χ.Α..Α. ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κατηγορία 4 ή 4 η Κατηγορία - Δεν απαιτείται η λήψη μέτρων αποκατάστασης Κατηγορία 3 ή 3 η Κατηγορία -Απαιτείται λήψη μέτρων (Γ προτεραιότητα) Κατηγορία 2 ή 2 η Κατηγορία -Απαιτείται άμεσα η λήψη μέτρων (Β προτεραιότητα) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3

5 90 Κατηγορία 1 ή 1 η Κατηγορία -Απαιτείται άμεσα η λήψη μέτρων (Α προτεραιότητα) 1.2. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε για λογαριασμό του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων από τον Ορφανό Χρήστο, Μεταλλειολόγο Μηχανικό, που εδρεύει στον Πειραιά, Ζέας 83, κάτοχο μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και Έρευνες), σε εκτέλεση της από σύμβασης. Στη σύνταξη της μελέτης συνεργάστηκε με τον Ανάδοχο η Φιλοξενίδη Χαρίκλεια, Χημικός Μηχανικός, κάτοχος μελετητικού πτυχίου στις κατηγορίες 27 (τάξη Γ) και 18 (τάξη Γ) και υπερδεκαπενταετή εμπειρία σε μελέτες και παροχή υπηρεσιών έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Η τοπογραφική αποτύπωση του ΧΑΔΑ έγινε στο πλαίσιο της ίδιας σύμβασης από τον κ. Αλεξάκη Κων/νο, Πολιτικό Μηχανικό. Αρμόδια άτομα επικοινωνίας για θέματα μελέτης είναι : α) Εκ μέρους του Φορέα Υλοποίησης του έργου Μπόλας Σταύρος, Χημικός Μηχανικός, του Τμήματος Έργων Υποδομής του Δήμου Aρχανών- Αστερουσίων, τηλέφωνο , Fax , β) Εκ μέρους του Αναδόχου Φιλοξενίδη Χαρίκλεια, Χημικός Μηχανικός, Λεωφόρος Ιωνίας 68, Τ.Κ Ηράκλειο, Τηλ./ Fax , ΘΕΣΗ ΤΟΥ EΡΓΟΥ Ο εξεταζόμενος Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα (Τ.Κ.) Λιγόρτυνου στην περιοχή με το τοπωνύμιο «Παχειά Λιβάδια», σε απόσταση m περίπου από τον οικισμό της Λιγόρτυνου. Το ακίνητο που χρησιμοποιήθηκε ως χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων εφάπτεται στη δυτική του πλευρά του σε χωμάτινο αγροτικό δρόμο, ο οποίος αποτελεί και το δρόμο πρόσβασης. Ο δρόμος αυτός σε απόσταση m περίπου από το ΧΑΔΑ συμβάλλει με τον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί στους οικισμούς Λιγόρτυνου-Νεοχώρι-Καλύβια-Καστελιανά. Η θέση του Χ.Α.Δ.Α. φαίνεται στην παρακάτω δορυφορική φωτογραφία: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4

6 Ο ΧΑΔΑ αναπτύσσεται σε έκταση ,92 τ.μ. Η ευρύτερη ιδιοκτησία του Δήμου στην περιοχή περιλαμβάνει έκταση 25 περίπου στρεμμάτων, η οποία ανήκε στη Σχολική Εφορία Λιγορτύνου και μεταβιβάστηκε στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων με τη με αρ. πρωτ. 6494/ διαπιστωτική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης. Η απόφαση αυτή έχει μεταγραφεί στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Πύργου Κρήτης (τόμος 984, α/α / ). Το ακίνητο αντιστοιχεί στο με αρ. 827 αγροτεμάχιο του αριθ. Συνοικισμού Λιγορτύνου ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο εξεταζόμενος ΧΑΔΑ είναι ένας από τους μεγαλύτερους που λειτούργησαν στα όρια του Δήμου Αστερουσίων. Ο χώρος από την αρχή λειτουργίας του το έτος 1990 και μέχρι τα τέλη του 2002 εξυπηρετούσε την κοινότητα Λιγόρτυνου (τη σημερινή Τ.Κ. Λιγόρτυνου), που περιελάμβανε τους οικισμούς Λιγόρτυνο, Κεφαλάδο και Πλακιώτισσα. Την ίδια χρονική περίοδο στα όρια του Δήμου Αστερουσίων λειτουργούσαν και πολλοί άλλοι ΧΑΔΑ, στον Πύργο, το Χάρακα, το Μεσοχωριό και το Τεφέλι. Από τις αρχές του 2003 μέχρι τον Ιούνιο του 2005 ο Δήμος Αστερουσίων είχε τρεις ενεργούς ΧΑΔΑ : το ΧΑΔΑ στη θέση Ανεμόμυλος του Δ.Δ. Μεσοχωριού, το ΧΑΔΑ στη θέση Παραθάμνα του Δ.Δ. Τεφελίου και τον εξεταζόμενο ΧΑΔΑ στη θέση Παχειά Λιβάδια του Δ.Δ. Λιγόρτυνου. Στο διάστημα αυτό και με βάση τον τρόπο που γινόταν η αποκομιδή (σύμφωνα με πληροφορίες που ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 5

7 δόθηκαν από στελέχη της τότε Δημοτικής Αρχής) μπορεί να θεωρηθεί ότι καθένας εκ των τριών ΧΑΔΑ δεχόταν το 1/3 των συνολικά παραγόμενων απορριμμάτων. Τον Ιούνιο του 2005 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αστερουσίων με τη με αρ. 103 απόφαση αποφάσισε τη διακοπή της λειτουργίας των δύο πρώτων ΧΑΔΑ και την εξυπηρέτηση όλου του Δήμου από το ΧΑΔΑ Λιγόρτυνου (εφαρμογή προγράμματος 1 ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ). Έτσι από τον Ιούλιο του 2005 μέχρι και τα τέλη του 2008 όλος ο Δήμος Αστερουσίων εξυπηρετούνταν από τον εξεταζόμενο ΧΑΔΑ της Λιγόρτυνου. Από τις αρχές του 2009 ο Δήμος Αστερουσίων άρχισε να διαθέτει τα απορρίμματά του στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων του Δήμου Γαζίου στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης που υπέγραψε με τον ΕΣΔΑΚ, και το Δήμο Ηρακλείου ενώ από τις αρχές του 2011 μέχρι σήμερα ο Καλλικρατικός Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων διαθέτει τα απορρίμματά στο ΧΥΤΑ Καζαντζάκη, που λειτουργεί νόμιμα στα όριά του. Σύμφωνα µε την απογραφή του ΥΠΕΧΩ Ε οι Χ.Α..Α. έχουν ταξινομηθεί στους ακόλουθους πίνακες: Πίνακας Π1: Αναφέρεται στους Ανενεργούς Χ.Α..Α. κατά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ, Δημοτικό Διαμέρισμα και Τοπωνύμιο. Πίνακας Π2: Αναφέρεται στους Ενεργούς Χ.Α..Α. των ΟΤΑ οι οποίοι έχουν κάλυψη από υφιστάμενα έργα ΧΥΤΑ ή ΣΜΑ & ΧΥΤΑ. Πίνακας Π3: Αναφέρεται στους Ενεργούς Χ.Α..Α. των ΟΤΑ στους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα 1 Χ.Α..Α. ανά ΟΤΑ. Πίνακας Π4: Αναφέρεται στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας όλων των Χ.Α..Α. κατά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ, Δημοτικό Διαμέρισμα και Τοπωνύμιο. Ο εξεταζόμενος χώρος είχε δηλωθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ ως ένας εκ των τριών ενεργών ΧΑΔΑ του Δήμου Αστερουσίων και συμπεριλήφθηκε στον πίνακα Π3 του ΥΠΕΧΩΔΕ (ενεργοί ΧΑΔΑ των ΟΤΑ, όπου,μπορεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα 1 ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ). Επίσης ο εξεταζόμενος ΧΑΔΑ καταχωρήθηκε στον πίνακα Π4 της σχετικής βάσης δεδομένων του ΥΠΕΧΩ Ε. Η αρχικώς εκτιμηθείσα επικινδυνότητα σύμφωνα µε τα ποιοτικά στοιχεία σχετικού ερωτηματολογίου που υποβλήθηκε από τους Δήμους στο ΥΠΕΧΩΔΕ και καταχωρήθηκε στη βάση δεδομένων του Υπουργείου ΠΕΧΩ Ε, ήταν 40 βαθμοί. Για τον υπό μελέτη χώρο έχει ληφθεί άδεια αποκατάστασης µε αριθμό 1817/ , από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Σύμφωνα µε την παραπάνω άδεια αποκατάστασης, ο χώρος συγκεντρώνει 37 βαθμούς επικινδυνότητας και κατατάσσεται στην 3 η κατηγορία έργων αποκατάστασης µε βάση την Εγκύκλιο ΑΠ. οικ /3106/ /ΥΠΕΧΩ Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 6

8 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 2.1. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο εξεταζόμενος Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα (Τ.Κ.) Λιγόρτυνου στην περιοχή με το τοπωνύμιο «Παχειά Λιβάδια». Η θέση του χώρου φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. Οι συντεταγμένες του Χ.Α..Α. παρουσιάζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα και στον πίνακα που ακολουθεί: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 7

9 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΚΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Κορυφή X Y Li,i Κορυφή X Y Li,i ΕΜΒΑΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥ Ε = μ2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 8

10 Κατά προσέγγιση, το κέντρο του ΧΑΔΑ έχει συντεταγμένες Χ = m και Ψ = m σε σύστημα ΕΓΣΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στην παρ. 1.4 ο εξεταζόμενος ΧΑΔΑ από την αρχή λειτουργίας του το έτος 1990 και μέχρι τα τέλη του 2002 εξυπηρετούσε την κοινότητα Λιγόρτυνου (τη σημερινή Τ.Κ. Λιγόρτυνου). Από τις αρχές του 2003 μέχρι τον Ιούνιο του 2005 ο ΧΑΔΑ δεχόταν το 1/3 των συνολικά παραγόμενων απορριμμάτων. Από τον Ιούλιο του 2005 μέχρι και τα τέλη του 2008, οπότε και διεκόπη η λειτουργία του, όλος ο Δήμος Αστερουσίων εξυπηρετούνταν από τον εξεταζόμενο ΧΑΔΑ της Λιγόρτυνου. Ακόμα όμως και σήμερα πολύ μικρές ποσότητες αποβλήτων συνεχίζουν να απορρίπτονται στο χώρο από ιδιώτες λόγω έλλειψης έργων περίφραξης. Σε σχέση με τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό ισχύουν τα εξής : Περίοδος λειτουργίας Πραγματικός Πληθυσμός (ΕΣΥΕ) Ιούνιος Ιούλιος 2006-Δεκ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ Στην ΤΜΠΑ του έργου έγινε εκτίμηση της συνολικής ποσότητας οικιακών αποβλήτων που έχουν αποτεθεί στο ΧΑΔΑ. με βάση το ιστορικό λειτουργίας του χώρου, τα πληθυσμιακά στοιχεία της εξυπηρετούμενης περιοχής και θεωρώντας για την ειδική παραγωγή στερεών αποβλήτων την τιμή 1.00 κιλό/κάτοικο/ημέρα για όλα τα χρόνια λειτουργίας του χώρου. Η παραπάνω θεώρηση για την ειδική παραγωγή αποβλήτων θεωρείται ρεαλιστική, δεδομένου ότι η περιοχή είναι αγροτική-αστική χωρίς τουριστική επιβάρυνση. Μάλιστα η ορθότητα της παραπάνω θεώρησης επιβεβαιώνεται με βάση πραγματικά στοιχεία από τα ζυγολόγια του ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων (έτους 2009), απ όπου προκύπτει ότι οι διατεθείσες ποσότητες απορριμμάτων από όλο το Δήμο Αστερουσίων κυμαίνονταν από 150 έως 200 τόνους το μήνα (μέγιστη ετήσια παραγωγή τόνοι). Οι προκύπτουσες, με βάση τα παραπάνω, ποσότητες αποβλήτων θεωρείται ότι αποτελούν το 90% της συνολικής ποσότητας αποβλήτων που έχουν αποτεθεί στο ΧΑΔΑ και προσαυξάνονται ανάλογα ώστε να καλυφθούν και οι λοιπές αποθέσεις αδρανών αποβλήτων, που έχουν αποτεθεί στο χώρο από ιδιώτες. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 9

11 Περίοδος Πραγματικός Έτη Ετήσια Συνολική Συνολική λειτουργίας Πληθυσμός λειτουργίας Παραγωγή παραγωγή παραγωγή (ΕΣΥΕ) οικιακών οικιακών αποβλήτων αποβλήτων αποβλήτων (τόνοι) (τόνοι) (τόνοι) , , , Ιούνιος ,5 766, , ,17 Ιούλιος 2005-Δεκ , , , ,76 Συνολική ποσότητα αποβλήτων σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ΧΑΔΑ (τόνοι) , ,49 Σημειώνεται ότι κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του χώρου σημειώνονταν αυταναφλέξεις των απορριμμάτων ενώ αργότερα γινόταν χωματοκάλυψη των απορριμμάτων, χωρίς ιδιαίτερη συμπίεση. Με βάση ογκομετρικούς υπολογισμούς, δηλαδή σύγκριση του τοπογραφικού υποβάθρου της υφιστάμενης κατάστασης και των υποβάθρων από το χάρτη ΓΥΣ 1:5.000 (δεδομένου ότι δεν υπάρχουν στοιχεία αρχικής κατάστασης), ο όγκος των αποβλήτων που βρίσκονται σήμερα στο χώρο εκτιμάται σε m ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στο ΧΑΔΑ έχουν αποτεθεί οικιακά μη επικίνδυνα απορρίμματα και ελάχιστα γεωργικά υπολείμματα και άλλα αδρανή απόβλητα. Δεν έχει καταγραφεί η διάθεση στο ΧΑΔΑ μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων ή βοθρολυμάτων ούτε άλλων ειδικών ή επικίνδυνων/τοξικών αποβλήτων. Η ακριβής σύνθεση των αποβλήτων που έχουν διατεθεί στο χώρο είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, δεδομένου ότι δεν κρατήθηκαν ποτέ αρχεία διάθεσης αποβλήτων. Μια προσέγγιση της σύνθεσης φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 10

12 α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (% κ. ό) 1 Οικιακού τύπου 90 2 Γεωργικά κλπ. αδρανή απόβλητα ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στο πλαίσιο της μελέτης «Ποιοτική και Ποσοτική ανάλυση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης» που πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικινδύνων Αποβλήτων του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, για λογαριασμό του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) το 2004, έγινε μια σειρά δειγματοληψιών σε διάφορους ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Ηρακλείου. Η συνολική διάρκεια των δειγματοληψιών ήταν 12 μήνες και πραγματοποιήθηκαν σε 4 φάσεις, από το Σεπτέμβριο του 2003 έως τον Ιούλιο του 2004, ώστε να καλύπτονται όλες οι εποχές του έτους και να είναι τα αποτελέσματα όσο γίνεται αντιπροσωπευτικά. Ένας από τους ΧΥΤΑ στους οποίους πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις είναι και ο ΧΥΤΑ Καζαντζάκη, ο οποίος σήμερα εξυπηρετεί το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι μέσες τιμές (% κ.β.) σύνθεσης των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Καζαντζάκη στις 4 διακριτές φάσεις δειγματοληψίας : Σύνθεση των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Καζαντζάκη (% κ.β.) Α ΦΑΣΗ (Σεπτ- Οκτώβ. 2003) Β ΦΑΣΗ (Νοέμ Ιανουάρ. 2004) Γ ΦΑΣΗ (Μάρτιος- Μάϊος 2004) Δ ΦΑΣΗ (Ιούνιος- Ιούλιος 2004) ΜΕΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΔΡΑΝΗ 2,99 2,39 2,43 2,09 2,48 ΜΕΤΑΛΛΑ 4,24 3,21 2,17 2,97 3,15 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 0,86 0,68 0,99 0,76 0,82 ΓΥΑΛΙ 3,05 1,58 1,58 2,57 2,20 ΔΕΡΜΑ, ΞΥΛΟ 7,40 7,62 5,60 5,52 6,54 ΧΑΡΤΙ 16,00 15,31 19,49 13,40 16,05 ΤΡΟΦΙΚΑ 45,66 46,53 43,25 49,36 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 46,20 ΠΛΑΣΤΙΚΑ 13,31 14,26 17,19 16,60 15,34 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 6,50 8,41 7,30 6,73 7, ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Στα πρώτα έτη λειτουργίας του ΧΑΔΑ ( ) δεν γινόταν οργανωμένη αποκομιδή των απορριμμάτων αλλά οι πολίτες μετέφεραν μόνοι τους τα απορρίμματα στο χώρο. Από το 2003 και μετά η αποκομιδή γινόταν με απορριμματοφόρα του Δήμου με συχνότητα δύο φορές την εβδομάδα. Σήμερα ο χώρος δεν λειτουργεί, όμως με δικά τους μέσα, ιδιώτες εναποθέτουν στο ΧΑΔΑ πολύ μικρές ποσότητες γεωργικών και αδρανών αποβλήτων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 11

13 Όπως προαναφέρθηκε κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του χώρου σημειώνονταν αυταναφλέξεις των απορριμμάτων ενώ αργότερα γινόταν χωματοκάλυψη των απορριμμάτων, χωρίς ιδιαίτερη συμπίεση ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στη ζώνη ανάπτυξης του ΧΑΔΑ κυριαρχούν σχηματισμοί του νεογενούς και ειδικότερα : Στα ανώτερα στρώματα έχουμε σχηματισμούς του Αμπελούζου (τορτόνιο), που περιλαμβάνει : Ακανόνιστες εναλλαγές από θαλάσσια, υφάλμυρα και ποτάμια κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, ιλυόλιθους, τεφροκύανες μάργες, ιλυώδεις αργίλους και λιγνίτες. Στα κατώτερα ή μεσαία μέλη του σχηματισμού εμφανίζονται θραύσματα υφάλων με κοράλια, φύκη και υδρόζωα. Του σχηματισμού αυτού υπόκειται ο σχηματισμός του Σχοινιά, του Ανωτερο-Σεραβάλλιου. Ο σχηματισμός αυτός περιλαμβάνει γενικά καλά στρωμένες σκούρες τεφρές ή πρασινοκύανες θαλάσσιες αργίλους και ιλυώδεις αργίλους με παρεμβολές καστανόχρωμων ψαμμιτών. Στα κατώτερα στρώματα εμφανίζεται ο σχηματισμός της Βιάννου του Μεσο-Μειόκαινου. Στο σχηματισμό αυτό επικρατούν ποταμολιμναίες σκούρες τεφρές έως πρασινωπές άργιλοι, γενικά καλά στρωμένες ιλυώδεις άργιλοι με λιγνίτη κατά θέσεις ή και ενστρώσεις ασβεστόλιθων και καστανόχρωμοι ψαμμίτες καλά διαβαθμισμένοι. Παρεμβολές πολύμικτων κροκαλοπαγών απαντώνται κυρίως στο κάτω τμήμα του σχηματισμού. Η περιοχή του ΧΑΔΑ, από υδρολιθολογικής άποψης, ανήκει σε σχηματισμούς σχετικά χαμηλής υδροπερατότητας με χαρακτηριστικά κακής στράγγισης. Η θέση του ΧΑΔΑ απέχει πάνω από 10 m από τον υδροφόρο, σύμφωνα με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής αλλά και στοιχεία από τομές υφιστάμενων δημοτικών γεωτρήσεων. Επισημαίνεται ότι δεν έχει προκληθεί έως σήμερα, καμία αλλοίωση ή καταστροφή του περιβάλλοντα χώρου του αγροτεμαχίου ανάπτυξης του ΧΑΔΑ εξαιτίας κάποιας τεκτονικής ζώνης ή άλλων γεωλογικών φαινομένων, ενώ δεν υπάρχουν σεισμικές, ιστορικές ή άλλες καταγραφές που να συνδέουν την περιοχή με πρόσφατες ισχυρές σεισμικές ακολουθίες. Επίσης όπως φαίνεται και από το γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ (φύλλο Επάνω Αρχάναι) από την περιοχή του ΧΑΔΑ δεν διέρχεται ρήγμα ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο πλησιέστερος σο χώρο υδρομετρικός σταθμός (απέχει περίπου 3,85 km από το ΧΑΔΑ στα δυτικά) είναι αυτός της ΥΕΒ στην περιοχή Καλυβίων, ο οποίος λειτουργεί από το Στοιχεία βροχοπτώσεων από τον παραπάνω σταθμό είναι διαθέσιμα μέχρι το έτος 2004 και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 12

14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Μ. 378 ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ: 30 ΣΤΑΘΜΟΣ: ΚΑΛΥΒΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΛΑΤ. 35ο 04' ΟΡΓΑΝΟ: ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤ{ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ: ΑΝΑΤ. ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΜΗΚ. 25ο 14' ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ: 1969 ΥΨΟΜ. 200Μ Μ Η Ν Ι Α Ι Ε Σ Β Ρ Ο Χ Ο Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ Σ Ε Μ Μ ΥΔΡ.ΕΤΟΣ ΣΕΠ. ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΔΕΚ. ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙ. ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ ΣΥΝ ,0 7,0 35,0 210,8 51,2 56,9 56,3 32,7 2,0 0,0 0,0 0,0 473, ,0 90,0 42,9 51,3 138,3 136,8 97,4 37,8 0,0 13,2 0,0 0,0 613, ,7 16,1 42,3 76,5 125,2 79,7 85,6 65,1 47,6 0,0 0,0 0,0 539, ,7 59,3 28,3 120,7 170,4 101,9 22,5 27,0 1,2 0,0 0,0 0,0 538, ,0 69,5 98,5 28,5 147,8 66,0 59,9 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 480, ,0 16,0 85,0 90,1 124,0 94,1 43,0 27,0 46,7 0,0 0,0 0,0 589, ,0 10,9 98,5 187,5 160,4 210,5 120,1 24,0 19,0 0,0 0,0 0,0 830, ,0 92,0 91,3 32,8 62,8 34,0 69,5 36,0 7,4 0,0 0,0 0,0 425, ,2 6,7 103,6 191,9 201,6 154,2 104,4 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1014, ,3 51,0 15,6 212,3 67,7 68,0 52,9 51,5 40,7 8,3 8,8 9,0 603, ,0 6,0 155,2 145,9 84,9 89,7 69,3 47,5 7,9 0,0 0,0 0,0 606, ,0 100,3 16,0 236,5 266,7 91,5 13,4 24,6 4,6 0,0 0,0 0,0 753, ,0 0,0 126,0 116,3 103,6 188,4 92,9 24,4 41,1 2,3 0,0 3,6 698, ,0 15,9 23,8 99,2 83,1 130,7 77,7 5,7 0,0 22,5 1,2 12,3 481, ,4 8,7 141,4 151,5 76,2 117,2 60,0 70,2 2,4 0,0 12,8 0,0 640, ,0 0,0 177,8 195,8 187,0 97,1 89,9 32,7 3,5 0,0 0,0 0,0 783, ,0 62,6 24,4 110,3 142,9 101,0 30,1 1,3 60,4 0,0 0,0 0,0 533, ,2 51,9 52,4 108,6 53,0 48,8 105,7 88,2 20,8 0,0 0,0 0,0 609, ,0 15,8 122,3 95,6 79,9 129,7 101,5 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 548, ,0 84,4 90,6 120,4 42,0 10,3 64,9 0,0 10,4 2,7 0,0 0,0 428, ,0 60,2 118,5 18,7 25,0 90,7 4,2 20,9 0,0 0,0 0,0 18,7 356, ,8 16,6 99,7 188,5 86,0 110,4 14,5 16,2 15,0 0,0 0,0 0,0 548, ,0 89,3 19,7 157,0 34,5 107,1 45,3 42,7 13,4 0,0 0,0 0,0 509, ,0 0,0 45,5 90,4 72,4 63,7 28,3 12,0 13,4 2,0 0,0 0,0 327, ,0 0,0 141,1 42,4 157,2 131,2 16,3 12,3 2,6 0,0 0,0 0,0 503, ,0 150,6 106,6 165,5 123,0 42,7 42,0 10,6 23,6 0,0 2,7 0,0 667, ,8 10,0 63,8 103,0 300,3 117,1 95,6 14,5 5,2 0,0 0,0 0,0 719, ,1 25,7 16,5 140,7 45,9 40,5 227,4 26,8 8,4 0,0 0,0 0,0 565, ,6 71,6 91,4 106,9 55,6 4,0 176,7 18,4 8,4 0,0 0,0 0,0 547, ,0 35,1 104,2 119,0 0,0 0, ,3 9,7 45,7 42,8 127,3 51,7 52,7 15,8 3,6 0,0 0,0 0,0 389, ,3 9,3 139,5 163,3 83,9 162,9 0,0 54,4 6,4 0,0 0,0 0,0 627, ,0 1,6 83,1 215,4 145,2 32,7 22,9 17,3 1,4 0,0 4,2 7,3 531, ,7 32,4 228,4 187,5 127,5 160,7 105,2 39,1 25,2 0,0 0,0 0,0 1054, ,0 0,0 78,8 264,2 223,1 124,1 14,5 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 735,9 Μεγ.ύψος 240,2 150,6 228,4 264,2 300,3 210,5 227,4 88,2 60,4 22,5 12,8 18,7 1054,7 Ελ.ύψος 0,0 0,0 15,6 18,7 25,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 327,7 Μ.Ο 20,3 36,5 84,4 131,1 116,9 95,5 66,5 27,9 13,1 1,5 0,8 1,5 596,4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 13

15 Στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν και άλλοι βροχομετρικοί σταθμοί της ΥΕΒ (Τεφέλι, Πραιτώρια και Ασήμι), οι οποίοι όμως απέχουν αντίστοιχα 5,10 km, 4,55 km και 8,25 km από το ΧΑΔΑ. Στοιχεία για τη θερμοκρασία και την ηλιοφάνεια στην περιοχή είναι διαθέσιμα από τον προαναφερθέντα σταθμό της ΥΕΒ στα Πραιτώρια, που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του ΧΑΔΑ. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν : ΣΤΑΘΜΟΣ: ΠΡΑΙΤΩΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΛΑΤ. 35ο 02' ΟΡΓΑΝΟ: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΣΥΝΤ{ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ: ΑΝΑΤ. ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΜΗΚ. 25ο 09' ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ: 1967 ΥΨΟΜ. 220Μ Μ Ε Σ Η Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Μ Η Ν Ο Σ Σ Ε ο C ΥΔΡ.ΕΤΟΣ ΣΕΠ ΟΚ ΝΟ ΔΕ ΙΑΝ. ΦΕ ΜΑ ΑΠ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ. Τ. Ε. Κ. Β. Ρ. Ρ.. Ν. Λ ,9 17,0 14,0 11,0 11,4 12,1 18,5 22,5 21,8 22,5 ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ,5 17,2 14,7 11,4 10,1 9,7 11,7 14,7 16,5 21,2 23,3 24,5 16, ,8 16,5 13,6 9,7 10,6 9,2 10,8 13,1 18,5 21,5 22,4 23,9 15, ,6 16,2 13,3 9,2 9,2 9,8 10,5 15,4 17,7 22,8 23,8 24,0 16, ,5 16,6 12,8 9,1 8,6 9,9 9,8 12,9 18,7 21,9 24,9 23,9 16, ,8 18,3 11,8 10,9 7,7 9,2 11,4 13,5 17,1 21,8 23,4 23,6 15, ,5 19,3 13,6 9,0 8,4 9,2 11,2 14,5 18,6 21,1 24,0 23,1 16, ,1 17,0 13,2 9,5 8,3 7,9 10,6 13,2 18,5 20,4 23,5 23,0 15, ,4 18,3 13,9 10,6 9,2 12,7 10,8 14,4 19,5 22,6 25,4 24,7 16, ,7 16,0 14,4 9,2 8,6 11,1 11,1 13,3 18,5 21,2 23,5 22,3 15, ,6 17,8 11,8 10,9 10,1 10,1 12,3 13,2 17,7 22,2 23,1 23,7 16, ,1 18,4 14,3 10,3 8,2 8,3 10,2 12,7 17,2 21,1 23,3 23,6 15, ,0 18,3 15,7 10,8 7,6 9,0 11,9 14,7 15,8 22,4 23,7 23,0 16, ,6 19,8 12,2 12,1 9,3 8,0 9,3 13,9 16,2 21,3 23,2 23,7 15, ,8 18,9 13,0 9,8 7,6 7,9 10,0 14,2 18,0 20,0 23,6 23,0 15, ,0 15,9 13,7 10,5 8,7 9,0 10,7 12,0 18,7 20,1 22,8 21,7 15, ,3 17,9 13,7 9,4 9,6 7,9 10,5 14,0 18,9 21,3 23,0 23,7 15, ,9 14,5 14,7 10,0 8,4 9,8 10,9 14,1 16,2 21,6 23,9 23,4 15, ,2 16,7 11,5 8,8 9,4 10,1 6,8 12,8 16,4 20,6 23,6 23,6 15, ,6 17,3 13,3 10,1 9,0 8,2 10,4 13,7 18,3 22,8 25,7 28,6 16, ,6 16,5 11,4 9,4 6,8 8,0 11,2 16,0 16,6 20,1 23,7 23,4 15, ,3 16,5 12,7 10,0 7,1 9,4 10,7 14,0 17,4 21,0 24,2 24,5 15, ,2 17,6 15,3 10,5 7,9 8,4 11,1 13,1 16,1 21,7 22,7 23,7 15, ,3 19,0 13,0 7,1 6,9 5,7 9,2 12,6 17,0 21,9 23,1 23,5 14, ,3 19,0 13,5 8,6 7,7 7,3 8,7 13,0 17,0 22,1 24,0 24,5 15, ,3 19,2 14,0 10,9 9,7 9,1 10,9 14,6 18,3 21,5 24,1 24,8 16, ,1 19,6 13,1 8,7 9,1 9,4 10,1 11,6 16,5 23,0 24,1 23,6 16, ,8 16,3 10,9 10,4 8,4 9,0 9,3 11,9 19,0 22,2 23,9 22,1 15, ,0 16,8 13,3 9,9 8,6 9,1 12,7 11,4 17,7 22,3 24,5 22,1 15, ,5 18,5 15,9 12,3 9,6 10,3 9,2 14,7 17,6 20,8 23,1 23,0 16, ,9 18,7 16,1 12,1 10,8 10,1 11,7 13,4 17,3 21,5 23,7 23,9 16, ,7 18,5 15,2 12,4 8,3 10,1 9,7 14,6 17, ,7 22,1 16, ,4 16,6 17, ,1 10,9 15,5 16,1 18,8 20,9 23,8 23,0 17,4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 14

16 ,2 18,8 15,6 10,5 9, ,2 13,7 18,9 22,5 23,7 23,1 17, ,6 18,6 16,6 12,6 12,5 8,8 10,9 15,6 20,6 22,6 24,1 23,4 17, ,3 20,8 17,1 11,9 8,9 10,3 13,8 Μ.Ο 21 17,7 13,9 10,4 8,93 9,34 10,8 13,7 17,8 21,6 23,6 23,5 15,99 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ. 359 ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΓΓ. ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ: 42 ΣΤΑΘΜΟΣ: ΠΡΑΙΤΩΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΛΑΤ. 35ο 02' ΟΡΓΑΝΟ: ΗΛΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΝΤ{ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ: ΑΝΑΤ. ΜΗΚ. 25ο 09' ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ: 1993 ΥΨΟΜ. 225Μ Μ Η Ν Ι Α Ι Α Η Λ Ι Ο Φ Α Ν Ε Ι Α Σ Ε Ω Ρ Ε Σ ΥΔΡ. ΕΤΟΣ ΣΕΠ. 293: : : : : : : : : : : 45 ΟΚΤ. 223: : : : : : : : : : : 25 ΝΟΕ. 101: : : : : : : : : : : 45 ΔΕΚ. 143: : : : : 20 78: : : 15 95:0 0 94: : 45 ΙΑΝ. 116: : 10 62: : : : 05 96: : : : : 30 ΦΕΒ. 150: : : : : : : : : : : 05 ΜΑΡ. 199: : : : : : : : : : : 15 ΑΠΡ. 233: : : : : : : : : : : 40 ΜΑΙ. 291: : : : : : : : : : 00 ΙΟΥ Ν. 332: : : : : : : : : : 30 ΙΟΥ Λ. 342: : : : : : : : : : 10 ΑΥΓ 344: : : : : : : : : : 45 ΣΥΝΟΛΟ 2774: : : : : : : : : : : ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 Η ευρύτερη περιοχή του έργου περιλαμβάνει την Περιοχή Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (psci) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000 Ανατολικά Αστερούσια (Κόφινας): GR και τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) Ανατολικά Αστερούσια (Κόφινας) GR , μέρος της οποίας έχει ανακηρυχθεί σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής. Οι παραπάνω περιοχές (GR και GR ) βρίσκονται νοτίως του εξεταζόμενου ΧΑΔΑ και απέχουν απ αυτόν 5,9 και 5,1 km αντίστοιχα. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 15

17 Καταφύγια άγριας ζωής Στην ευρύτερη περιοχή του έργου υπάρχουν τα παρακάτω καταφύγια άγριας ζωής. ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΕΚΤΑΣΗ (στρέμματα) Φ.Ε.Κ. Καταφύγιο Αστερουσίων (Κόφινας) Β/ Ι.Μ. Επανωσήφη (Μεταξοχωρίου) Β/ Το πλησιέστερο εξ αυτών είναι καταφύγιο άγριας ζωής Ι.Μ. Επανωσήφη, το οποίο απέχει 10.8 km από το ΧΑΔΑ. Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, Υγρότοποι και τόποι ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους Στην εγγύς περιοχή του εξεταζόμενου ΧΑΔΑ δεν υπάρχουν Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, Υγρότοποι και τόποι ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Οι πλησιέστερες τέτοιες περιοχές απέχουν σημαντικά από τη θέση του ΧΑΔΑ. Πανίδα και χλωρίδα Υπήρξε αλλοίωση της φυσικής βλάστησης κατά την κατασκευή του Χ.Α.Δ.Α., καθώς εντός της ιδιοκτησίας όπως και στη γύρω περιοχή υπήρχαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Λόγω της λειτουργίας του Χ.Α.Δ.Α. δεν έχουν προκληθεί βλάβες στις γύρω καλλιέργειες. Η περιοχή δεν παρουσίαζε ιδιαίτερη πανίδα και ως εκ τούτου δεν σημειώθηκε οποιαδήποτε επιβάρυνση λόγω της κατασκευής και λειτουργίας του Χ.Α.Δ.Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ α) Έκταση ρυπασμένης επιφάνειας: Η ρυπασμένη επιφάνεια καλύπτει έκταση m 2 ενώ σε έκταση m 2 βρίσκεται συγκεντρωμένος ο μεγαλύτερος όγκος απορριμμάτων. Η συνολική επιφάνεια του ΧΑΔΑ ανέρχεται σε ,92 m 2. β) Ύψος απορριμματικού αναγλύφου: Το μέγιστο ύψος των απορριμματικών αποθέσεων ανέρχεται σε 6m. γ) Κλίση απορριμματικού αναγλύφου: Η κλίση στο πλατώ του λόφου των απορριμμάτων είναι ομαλή (της τάξης του 10%) προς ανατολάς, οπότε εξασφαλίζεται η απορροή των ομβρίων. δ) Ευστάθεια: Η επιφάνεια του ΧΑΔΑ παρουσιάζει σχετικά ήπιες κλίσεις. Οι κλίσεις στο πλατώ του λόφου των απορριμμάτων είναι της τάξης του 10% προς ανατολάς, ενώ οι κλίσεις των πρανών είναι εντονότερες (περίπου 2:3). Προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στην ευστάθεια του αναγλύφου του ΧΑΔΑ στη φάση εκτέλεσης των έργων αποκατάστασης θα γίνουν μετακινήσεις αποβλήτων εντός των ορίων του ΧΑΔΑ με σκοπό τη δημιουργία ηπιότερων κλίσεων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 16

18 Λόγω του μικρού όγκου των αποτεθέντων αποβλήτων και του γεγονότος ότι αρχικά γινόταν καύση των αποβλήτων δεν αναμένεται βιοαποικοδόμηση, που θα έχει ως συνέπεια την παραγωγή βιοαερίου και φαινόμενα καθιζήσεων. ε) Υφιστάμενες Υποδομές : Στο χώρο δεν έχουν κατασκευαστεί οποιαδήποτε έργα υποδομής. Η πρόσβαση στο ΧΑΔΑ γίνεται μέσω αγροτικού δρόμου πλάτους 5-7 m ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 1817/ άδεια αποκατάστασης, οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του υπό μελέτη ΧΑΔΑ θα περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον τα εξής : Συλλογή διασκορπισμένων ελαφρών «μικροαπορριμμάτων» και εναπόθεσή τους στο υπό διευθέτηση απορριμματικό ανάγλυφο Μετακινήσεις απορριμμάτων και διευθέτηση του αναγλύφου του ΧΑΔΑ με σκοπό την εξομάλυνση των κλίσεων του απορριμματικού πρανούς, που δεν πρέπει να ξεπερνά την τιμή 1:3 (υ:β). Μετά τις παραπάνω διευθετήσεις και όπου απαιτείται θα τοποθετηθεί στρώση εξομάλυνσης από ομοιογενή εδαφικά υλικά εκσκαφών με κόκκους μεγίστης διαμέτρου 20 cm, χωρίς οργανικές ουσίες. Η κλίση της τελικής άνω επιφάνειας του αποκαταστημένου ΧΑΔΑ θα είναι τουλάχιστον 5% ώστε να διευκολύνεται η απορροή των ομβρίων. Το πάχος της ζώνης εξομάλυνσης θα είναι της τάξης του 0.20 m. Στρώση στεγανοποίησης από συμπυκνωμένα αργιλικά υλικά πάχους 0,30 m με συντελεστή υδροπερατότητα k 1x 10-7 m/s Λόγω του αναγλύφου της περιοχής δεν απαιτείται η λήψη πρόσθετων αντιδιαβρωτικών μέτρων, η κατασκευή έργων παρεμπόδισης πλευρικής εισροής ομβρίων στο ΧΑΔΑ, η κατασκευή έργων συλλογής και μεταφοράς ομβρίων από την επιφάνεια του ΧΑΔΑ. Επιφανειακή κάλυψη με συμπυκνωμένα γαιώδη υλικά κατάλληλα για φύτευση πάχους 0,80-1,00 m. Φυτεύσεις επί του τελικού αναγλύφου με ανθεκτικά σε αντίξοες συνθήκες φυτικά είδη πλήρως προσαρμοσμένα στη φυσιογνωμία της περιοχής. Οριοθέτηση / περίφραξη της ιδιοκτησίας και κατασκευή πύλης εισόδου. Μετά την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης ο Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων υποχρεούται στην περιοδική επιθεώρηση του χώρου για την αποτροπή εναπόθεσης αποβλήτων και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες. Λόγω του μικρού μεγέθους του ΧΑΔΑ και του ιστορικού λειτουργίας του (περιοδική καύση των αποβλήτων), των χρήσεων που επιλέγονται (φυτεύσεις) αλλά και τ ης απουσίας έργων υδροληψίας στην εγγύς περιοχή δεν κρίνεται απαραίτητο να κατασκευαστούν έργα παρακολούθησης και μετέπειτα φροντίδας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 17

19 3. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 3.1 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ Στην παράγραφο αυτή περιλαμβάνεται η μελέτη των απαιτούμενων χωματουργικών κλπ. εργασιών για τη διαμόρφωση του αναγλύφου του ΧΑΔΑ. Όπως προαναφέρθηκε η ρυπασμένη επιφάνεια καλύπτει έκταση m 2 ενώ ο κύριος απορριμματικός όγκος καταλαμβάνει έκταση m 2. Οι διάσπαρτες αποθέσεις που υπάρχουν στο χώρο θα συλλεχθούν και θα συγκεντρωθούν στον απορριμματικό όγκο, υπολογίζονται δε σε 250 m 3. Δεδομένου ότι αυτές οι αποθέσεις είναι πρόσφατες και μικρού όγκου δεν θα απαιτηθεί η απομάκρυνση, μαζί με τα απορρίμματα, στρώσης επιφανειακού χώματος προς εξυγίανση της έκτασης. Πριν από τις εργασίες αποκατάστασης γίνονται οι εργασίες οριοθέτησης της περιοχής εντός της οποίας θα γίνει η διευθέτηση των υφιστάμενων αποθέσεων. Η οριοθέτηση αυτή φαίνεται στα σχ. 2 και 3 της παρούσας μελέτης και η συνολική επιφάνεια στην οποία θα γίνουν οι παρεμβάσεις αποκατάστασης ανέρχεται σε m 2. Η συνολική έκταση της επιφάνειας του ΧΑΔΑ (20.477,92 m²) καθαρίζεται και περιφράσσεται. 3.2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Η μετακίνηση των απορριμμάτων εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχουν εκτεθειμένες ποσότητες απορριμμάτων σε κανένα σημείο του χώρου. Ταυτόχρονα, γίνεται αναδιευθέτηση της απορριμματικής μάζας, με σκοπό την διαμόρφωση ενός ασφαλούς, λειτουργικού και αισθητικά αποδεκτού αναγλύφου. Τα ογκώδη και μεταλλικά απορρίμματα που θα διαχωριστούν κατά την εκτέλεση των εργασιών διευθέτησης αναγλύφου, θα απομακρυνθούν με μέριμνα του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων και τα ανακυκλώσιμα υλικά θα αξιοποιηθούν. Τα απορρίμματα που αναδιευθετώνται, όσο και αυτά που είναι διεσπαρμένα και μεταφέρονται στον κύριο όγκο του Χ.Α.Δ.Α. θα συμπιέζονται πολύ καλά από τα μηχανήματα του Αναδόχου, με τουλάχιστον 5-7 διελεύσεις, για να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο εμφάνισης διαφορικών καθιζήσεων ή αστάθεια. Στo σχέδιo «Διατομές-Μηκοτομή» (αρ. σχ. 4) παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 1. Υφιστάμενο ανάγλυφο 2. Ανάγλυφο διαμορφωμένου απορριμματικού αναγλύφου 3. Ανάγλυφο της στρώσης εξομάλυνσης (άνω στάθμη) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 18

20 4. Ανάγλυφο της αργιλικής στρώσης (άνω στάθμη) 5. Ανάγλυφο της οριστικής επιφάνειας μετά την κατασκευή των στρώσεων τελικής κάλυψης. Από ογκομετρικούς υπολογισμούς, που έγιναν μέσω διατομών (ανά 20 m) και με σύγκριση των στοιχείων του αναγλύφου (στάθμες με α/α 1 και 2 σύμφωνα με τα παραπάνω) προκύπτει ότι το ισοζύγιο των μετακινήσεων για αναδιευθέτηση των αποθέσεων και οριστική διαμόρφωση του απορριμματικού αναγλύφου περιλαμβάνει: Μετακινήσεις αποβλήτων (εκσκαφή και επανεπίχωση) : m 3. Οι παραπάνω διαμορφώσεις αποτυπώνονται στο Σχ. 2 της μελέτης. Τα απορρίμματα διευθετούνται κατάλληλα σε όλη την έκταση του Χ.Α.Δ.Α. και συμπιέζονται. Σε όλη την επιφάνεια του Χ.Α.Δ.Α., σύμφωνα και με τους όρους της άδειας αποκατάστασης δίνεται κλίση τουλάχιστον 5% προς τα ανατολικά για την απορροή των ομβρίων εκτός του χώρου. Οι τελικές κλίσεις φαίνονται στη μηκοτομή του αναγλύφου (αρ.σχ. 4). Για την απομόνωση του χώρου και την αποτροπή της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων, η μελέτη προβλέπει εργασίες περίφραξης, όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο παρακάτω. Ο σχεδιασμός προβλέπει επίσης την κατασκευή μιας πύλης εισόδου πλάτους 6 m στο ΝΔ όριο του χώρου, που εξασφαλίζει την ευχερή πρόσβαση στο χώρο (μέσω της υφιστάμενης αγροτικής οδού). 3.3 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων προτείνεται να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: 1. Χρήση χημικών σκευασμάτων για την καταπολέμηση ειδών όπως τρωκτικά, φίδια, σκορπιοί κ.ά. που μπορεί να εμφανισθούν στις περιοχές των εργασιών, προληπτικά ή εφόσον εμφανιστεί πρόβλημα. 2. Λήψη μέτρων προστασίας από τους εργαζομένους προκειμένου να μην έρθουν σε επαφή με είδη αυτά, αλλά και με τα απόβλητα που έχουν διατεθεί. Είναι επιβεβλημένη η χρήση χοντρών αδιάβροχων γαντιών καθώς και ψηλών αδιάβροχων υποδημάτων (π.χ. γαλότσες), όπως επίσης φορμών εργασίας. 3. Συχνή αντικατάσταση των φθαρμένων μέσων προστασίας 4. Σχολαστικό καθάρισμα του ιματισμού και των υποδημάτων που μολύνθηκαν από τα απόβλητα. 5. Τα χρησιμοποιούμενα, για τις εργασίες διαμόρφωσης, μηχανήματα συνιστάται να διαθέτουν κλειστές, σταθερές και αεριζόμενες καμπίνες οδηγού. 6. Παρόλο τον μικρό κίνδυνο ανάπτυξης πυρκαγιάς κατά τη φάση αποκατάστασης, πρέπει να υπάρχουν στο χώρο ορισμένα τεχνικά μέσα πυρόσβεσης. Για την καταπολέμηση ενδεχόμενων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 19

21 πυρκαγιών, τουλάχιστον στο μικρό διάστημα που θα απαιτηθεί πριν την κάλυψη των απορριμμάτων, θα πρέπει να διατηρούνται στο χώρο εργασίας m 3 αδρανούς εδαφικού υλικού. Αυτή η προϋπόθεση εξασφαλίζεται εύκολα, αντιστοιχεί δε στους όγκους χωμάτων που απαιτούνται για την εξομάλυνση του απορριμματικού αναγλύφου, ενώ πολύ περισσότερα χώματα θα προσκομιστούν για την κατασκευή της τελικής κάλυψης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 20

22 4. ΕΡΓΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται μια τυπική τομή των στρώσεων τελικής κάλυψης για Χ.Α.Δ.Α. της 3 ης κατηγορίας επικινδυνότητας (βαθμός επικινδυνότητας 36-69). Το σχήμα αυτό προέρχεται από την πρότυπη οριστική μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ που έχει συντάξει το ΥΠΕΧΩΔΕ. Πολλές φορές σε Χ.Α.Δ.Α. της παραπάνω κατηγορίας επικινδυνότητας, μπορεί να κριθεί αναγκαία και η τοποθέτηση των ακόλουθων στρώσεων : 1. Στρώση συλλογής βιοαερίου. Η στρώση αυτή τοποθετείται πάνω από τη στρώση εξομάλυνσης λειτουργεί και ως στρώση αποστράγγισης πλευροδιηθούμενων στραγγισμάτων: Η στρώση αυτή συνίσταται από χαλικώδη υλικά με τιμή υδροπερατότητας k 10-3 m/s και έχει πάχος της τάξης του 0,30 m. Το υλικό συνιστάται να είναι μη ασβεστολιθικό, δηλαδή να έχει περιεκτικότητα σε ανθρακικά 20%. 2. Στην περίπτωση που επιλεγεί να τοποθετηθεί στρώση συλλογής βιοαερίου τότε θα πρέπει αυτή να καλύπτεται από γεωύφασμα διαχωρισμού συγκράτησης λεπτόκοκκων: Το γεωύφασμα αυτό προφυλάσσει τη στρώση συλλογής βιοαερίου από εμφράξεις, λόγω μεταφοράς λεπτόκοκκων υλικών από τις υπερκείμενες εδαφικές στρώσεις και αγκυρώνεται σε κατάλληλη τάφρο που στη συνέχεια καλύπτεται με κατάλληλο εδαφικό υλικό. 3. Επίσης αρκετές φορές πάνω από τη στρώση στεγανοποίησης ακόμα και για Χ.Α.Δ.Α. της 4 ης κατηγορίας, προτείνεται η τοποθέτηση στρώσης αποστράγγισης ομβρίων. Η στρώση αυτή συνίσταται από αδρανή αμμοχαλικώδη υλικά κατάλληλης διαβάθμισης (16/32 mm), με ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 21

23 υδροπερατότητα k>10-3 m/s. Το πάχος της στρώσης αυτής είναι συνήθως της τάξης 0,30-0,50 m, όμως σε Χ.Α.Δ.Α. της 3 ης κατηγορίας αρκεί να είναι 0,20 m. 4. Πάνω από τη στρώση αποστράγγισης τοποθετείται αντίστοιχο με το προαναφερθέν διαχωριστικό γεωύφασμα, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι τελευταίες εδαφικές στρώσεις συμπεριλαμβανομένου του φυτοχώματος. 4.2 ΕΡΓΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ Χ.Α.Δ.Α. Με δεδομένο το μικρό μέγεθος του εξεταζόμενου Χ.Α.Δ.Α. καθώς και το ιστορικό λειτουργίας του (γινόταν συστηματική καύση των απορριμμάτων) τα έργα τελικής κάλυψης του εξεταζόμενου Χ.Α.Δ.Α. είναι απλά και θα περιλαμβάνουν τις παρακάτω στρώσεις, όπως εξάλλου προβλέπεται και στους όρους που θέτει η άδεια αποκατάστασης : 1. Στρώση εξομάλυνσης: H στρώση αυτή τοποθετείται για την εξομάλυνση του απορριμματικού αναγλύφου πάνω από το διαμορφωμένο ανάγλυφο του Χ.Α.Δ.Α. μετά από τη διάστρωση και συμπίεση των απορριμμάτων και τη δημιουργία των κατάλληλων κλίσεων. Επιδιώκεται η κλίση της τελικής άνω επιφάνειας του αποκαταστημένου ΧΑΔΑ να είναι τουλάχιστον 5% για την ευχερή απορροή των ομβρίων. Το πάχος της ζώνης εξομάλυνσης, σύμφωνα με την άδεια αποκατάστασης του έργου θα είναι της τάξης των 0.20 m. Ο συνολικός όγκος των υλικών εξομάλυνσης του εξεταζόμενου Χ.Α.Δ.Α. ανέρχεται σε m Στρώση στεγανοποίησης. Αποτελείται από τεχνητό γεωλογικό φραγμό. Η στρώση αυτή αποτελείται από κατάλληλο αργιλικό υλικό διαπερατότητας k< 10-7 m/s και πάχους της τάξης 0,30 m. Οι παραπάνω τιμές υδροπερατότητας και το πάχος της στρώσης στεγανοποίησης είναι αυτές που προτείνονται σε Χ.Α.Δ.Α. της 3 ης κατηγορίας επικινδυνότητας. Δεν υπάρχουν λόγοι χρήσης μπεντονίτη ή γεωμεμβράνης λόγω των ήπιων κλίσεων του τελικά διαμορφωμένου αναγλύφου αλλά και καθώς στην εγγύς περιοχή του ΧΑΔΑ είναι εύκολο να εξευρεθούν οι απαραίτητοι όγκοι αργιλικών υλικών. Ο συνολικός συμπιεσμένος όγκος των αργιλικών υλικών στεγάνωσης του εξεταζόμενου Χ.Α.Δ.Α. ανέρχεται σε m Στρώση επιφανείας: Σύμφωνα με την ΤΜΠΑ, η στρώση αυτή θα αποτελείται από εδαφικό υλικό πάχους 0,80 m. Ο συνολικός όγκος των υλικών αυτής της στρώσης ανέρχεται σε m 3. Τα υλικά όλων των παραπάνω στρώσεων κάλυψης του αναγλύφου συνολικού όγκου m 3 ληφθούν από δανειοθαλάμους, οι οποίοι απέχουν περίπου 15 km από το ΧΑΔΑ. Ειδικότερα προτείνεται η απόληψη χωματισμών από την ιδιοκτησία του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων στα όρια του ΧΥΤΑ Ν. Καζαντζάκη. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και άλλοι δανειοθάλαμοι όπως η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 22

24 περιοχή Αγία Παρασκευή της Τ.Κ. Μεσοχωριού και η περιοχή Χαυγάς της Τ.Κ. Ροτασίου (ιδιωτικά ακίνητα, τα οποία όμως χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό). Το σχέδιο 05 της παρούσας μελέτης αποτυπώνει μια τυπική διατομή των στρώσεων τελικής κάλυψης του διαμορφωμένου αναγλύφου του Χ.Α.Δ.Α. Οι προδιαγραφές όλων των παραπάνω στρώσεων δίνονται στη συνέχεια. 4.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στρώση εξομάλυνσης Η στρώση εξομάλυνσης πάχους 0,20 m περιλαμβάνει εδαφικό υλικό απαλλαγμένο από πέτρες και ξένα υλικά και στόχο έχει την ομοιόμορφη κάλυψη του στρώματος των απορριμμάτων. Κατάλληλα είναι λεπτόκοκκα ή χονδρόκοκκα υλικά εκσκαφών με μέγιστη διάμετρο κόκκου mm. Μίγμα χαλίκων και άμμου με χαμηλό ποσοστό οργανικών (π.χ. φύλλα, χλόη, ρίζες) θεωρείται υλικό κατάλληλο. Αποδεκτά είναι και αδρανή υλικά κατεδάφισης (αποκλειομένων των στοιχείων σκυροδέματος), σε αναλογία όχι μεγαλύτερη του 20% των υλικών εκσκαφής. Η διάστρωση θα εκτελείται σε μία στρώση, που θα διαβρέχεται κατάλληλα και θα συμπιέζεται Στρώση στεγανοποίησης Η στρώση αυτή θα αποτελείται από εδαφικό αργιλικό υλικό διαπερατότητας k< 10-7 m/s και πάχους της τάξης 0,30 m. Για την επίτευξη της παραπάνω περατότητας ( 1x 10-7 m/s), το υλικό συνιστάται (όχι υποχρεωτικά) να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές: - Σημείο υδαρότητας (LL): LL 40% - Δείκτης πλαστικότητας (ΡI): 10% PI 25% - Ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού (άργιλος, διάμετρος κόκκων < 2μm: 20%, κ.β. - Μέγιστη διάσταση χονδρόκοκκου υλικού: 32 mm (για υλικά μεγαλύτερου μεγέθους θα απαιτηθεί μηχανική κονιορτοποίηση πριν τη συμπύκνωση) - Περιεκτικότητα σε χονδρόκοκκα: 40% επί του ολικού όγκου - Ποσοστό οργανικού υλικού: 5% κ.β. - Ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου: 20% κ.β. - Συμπύκνωση του υλικού στο 95% της μέγιστης πυκνότητας κατά την πρότυπη δοκιμή Proctor, με φυσική υγρασία 2-3%, μεγαλύτερη από τη βέλτιστη υγρασία. Η συμπύκνωση στην προαναφερθείσα υγρασία εξασφαλίζει εύκολη διάλυση των αργιλικών βολβών, ελάττωση του όγκου των κενών που πληρούνται με αέρα και επίτευξη συντελεστή υδροπερατότητας: k 1,0 x 10-7 m/s. H συμπύκνωση πραγματοποιείται (με κατάλληλες καιρικές συνθήκες και σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα) σε στρώσεις (επαρκώς συνδεδεμένες μεταξύ τους) συμπυκνωμένου πάχους 0,15 m έκαστη, με βαθμό συμπύκνωσης 95% της μεγίστης ξηρής πυκνότητας κατά Proctor. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 23

25 4.3.3 Στρώση επιφανείας Ο σκοπός της στρώσης αυτής είναι η δημιουργία υποβάθρου για τις φυτεύσεις. Η στρώση αυτή θα έχει πάχος 0,80m αποτελούμενο από κατάλληλο εδαφικό υλικό. Για τη χρήση αυτή συχνά προτείνεται μίγμα χαλίκων και άμμου με λεπτόκοκκα (αργιλώδεις χάλικες με άμ μο, GC κατά USCS). Για την υποβοήθηση της φυσικής ανάπτυξης φυτεύσεων αντί φυτοχώματος, το παραπάνω εδαφικό υλικό θα εμπλουτιστεί με κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό υλικό (π.χ. τύρφη) ή οργανοχουμικά (πριονίδια, φύλλα, compost κλπ) ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη βιολογική δραστηριότητα. Η ποσότητα του εδαφοβελτιωτικού που απαιτείται αντιστοιχεί σε περίπου 8 m 3 /στρέμμα Φυτεύσεις Μετά την κατασκευή των έργων τελικής κάλυψης ο χώρος θα φυτευτεί. Θα επιλεγούν φυτά με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α) Θα ανήκουν στη φυτοκοινωνιολογική ζώνη της ευρύτερης περιοχής, ώστε να είναι τοπικά προσαρμόσιμα και αποδεκτά β) Θα έχουν αυξημένη αντοχή σε αντίξοες συνθήκες γ) Θα είναι ικανά να επιβιώσουν με λίγη ή καθόλου φροντίδα δ) Θα είναι ικανά να αναπτυχθούν σε εδάφη χαμηλής θρεπτικότητας, με ελάχιστη προσθήκη θρεπτικών. ε) Θα εξασφαλίζεται ικανοποιητική πυκνότητα φυτών, για την ελαχιστοποίηση της επιφανειακής διάβρωσης. στ) Θα ταιριάζουν με το γενικότερο πρόγραμμα αποκατάστασης του ΧΑΔΑ και απόδοσης του χώρου στη φύση. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 24

26 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 5.1 ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η ποιοτική σύσταση των στραγγισμάτων που παράγονται σε ένα Χ.Α.Δ.Α. εξαρτάται από τη σύσταση των απορριμμάτων και παράγοντες όπως: Θερμοκρασία, περιεχόμενη υγρασία, προφίλ υγρασίας, στάδιο αποσύνθεσης, ικανότητα της ενδιάμεσης κάλυψης να προσροφά ρυπαντές και ποιότητα του νερού που εισέρχεται στο χώρο. Γενικά η ποιότητα των στραγγισμάτων επηρεάζεται με ένα πολύπλοκο τρόπο από τις βιολογικές, χημικές και φυσικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό του χώρου διάθεσης. Η ποιότητα των στραγγισμάτων μεταβάλλεται σημαντικά, ανάλογα με το στάδιο της βιολογικής αποδόμησης των απορριμμάτων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, η οξυγενής φάση χαρακτηρίζεται από χαμηλό ph, το οποίο αυξάνει τη διαλυτότητα ανόργανων ουσιών και κυρίως μετάλλων και υψηλές τιμές BOD 5, COD, SO 4 Η σχέση BOD 5 / COD είναι σημαντικός παράγων για τη σωστή λειτουργία της βιοαποδόμησης. Κατά τη διάρκεια της οξικής ζύμωσης η σχέση αυτή πρέπει να είναι >0.4 ενώ κατά τη φάση της μεθανογένεσης παρατηρούνται τιμές BOD 5 / COD<0.1. Οι συγκεντρώσεις του αμμωνιακού αζώτου στα στραγγίσματα είναι γενικά πολύ υψηλές, παρουσιάζουν μια μικρή αύξηση τον πρώτο χρόνο απόθεσης αλλά κατόπιν οι τιμές τους διατηρούνται σταθερές. Επίσης τα στραγγίσματα παρουσιάζουν πολύ υψηλές τιμές, χλωριούχων και φυσικά διαλυμένων στερεών. Από τις μέχρι τώρα παρατηρήσεις και τη διεθνή εμπειρία, οι οργανικές ουσίες δείχνουν τάση μείωσης της συγκέντρωσής τους όσο αυξάνεται η ηλικία του χώρου. Γενικά τα στραγγίσματα χαρακτηρίζονται ως ισχυρώς ρυπαίνοντα υγρά απόβλητα και απαιτούν πριν από την τελική τους διάθεση κατάλληλη επεξεργασία. Στους ακόλουθους πίνακες παρατίθενται τυπικά στοιχεία της σύστασης των στραγγισμάτων (ανάλογα με τη φάση αποδόμησης που βρίσκονται τα απορρίμματα). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 25