14.2 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εταιρείας 54

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14.2 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου 54. 14.1 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εταιρείας 54"

Transcript

1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 2. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου Εταιρείας 6 3. Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετησίου ελτίου 7 4. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή της Πορείας της Εταιρείας 8 5. Παραγωγική ιαδικασία ίκτυο Πωλήσεων και Κανάλια ιανοµής Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Εταιρείες Σχηµατική Απεικόνιση Οµίλου Εταιρειών Λούλη Θυγατρικές Εταιρείες Συνδεδεµένες Εταιρείες Εταιρείες που συµµετέχουν στην Εταιρεία ιάρθρωση και Οργανόγραµµα της Εταιρείας Οργανόγραµµα της Εταιρείας ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Εσωτερικός Κανονισµός Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Ανθρώπινο υναµικό Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Σηµαντικές Πληροφορίες για τον Όµιλο για την εταιρική χρήση Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Γήπεδα Κτίρια Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Στοιχεία Κλάδου Αλευροβιοµηχανίας Γενικά Στοιχεία Κλάδου Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου Η Αγορά των Προϊόντων Αλευροβιοµηχανίας Μερίδια Αγοράς Συµπεράσµατα και Προοπτικές του Κλάδου Συγκριτικά Στοιχεία Εταιρειών Κλάδου Πληροφορίες που αφορούν τους Μετόχους και τις Μετοχές Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Μετοχική Σύνθεση ικαιώµατα Μετόχων Παρουσίαση Χρηµατιστηριακών Στοιχείων Μετοχής Μύλοι Λούλη Α.Ε Συµµετοχές Μελών.Σ. και Κυρίων Μετόχων στο.σ. ή στο Κεφάλαιο άλλων Εταιρειών Συναλλαγές της Εταιρείας µε τις Συνδεδεµένες Εταιρείες Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εταιρείας Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου Εταιρικές Ανακοινώσεις για την εταιρική χρήση 2007 έως σήµερα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση Παράρτηµα 100 1

3 11.. ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΙΙΟΙΙΚΚΗΤΤΙΙΚΚΟΥΥ ΣΣΥΥΜΒΒΟΥΥΛΛΙΙΟΥΥ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/ /12/2007 Κατά την φετινή χρονιά, η εταιρεία µας, αλλά και οι θυγατρικές µας σηµείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις ξεπερνώντας όλους τους στόχους που τέθηκαν. Η είσοδος της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, καθώς και η ωρίµανση τόσο των αγορών, όσο και των ίδιων των εταιρειών µας, σε συνδυασµό µε την σηµαντική κεφαλαιακή µας ενίσχυση που προήλθε από την πώληση του 60% των εταιρειών µας σε Ρουµανία και Βουλγαρία, έφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Κύριο χαρακτηριστικό, και τη φετινής χρονιάς, ήταν η συνεχιζόµενη ραγδαία αύξηση των τιµών των δηµητριακών, η οποία είχε ήδη αρχίσει πριν από ένα χρόνο. Οι λόγοι είναι οι ίδιοι µε πέρυσι, δηλαδή η κακή εσοδεία για δεύτερο συνεχόµενο έτος των κυριοτέρων σιτοπαραγωγικών χωρών παγκοσµίως, τα ακραία καιρικά φαινόµενα που έπληξαν τον πλανήτη, τα παγκόσµια αποθέµατα που είναι τα χαµηλότερα των τελευταίων τριάντα χρόνων (από 208 εκ. τον. το 2000, σε 125 εκ. τον. το 2006 και σε 100 εκ. τον. το 2007), καθώς και η συνεχιζόµενη αύξηση της ζήτησης τόσο για βιοκαύσιµα, µε την τιµή του πετρελαίου να είναι στα ιστορικά υψηλότερα επίπεδα, όσο και η συνεχιζόµενη, µε γεωµετρικούς ρυθµούς, αύξηση της ζήτησης από την αγορά της Κίνας και της Ινδίας. Οι αυξήσεις των τιµών των σιτηρών, φέτος, ξεπέρασαν κάθε προηγούµενο. Χαρακτηριστικά σας αναφέρουµε ότι κατά το τελευταίο δεκαεξάµηνο (Οκτώβριος 2006 Ιανουάριος 2008) οι τιµές των µαλακών σιτηρών παρουσίασαν αύξηση 114% (από 152 /τον. σε 325 /τον.) και των σκληρών σιτηρών ακόµη µεγαλύτερη 179% (από 190 /τον. σε 530 /τον.). Συνέπεια των αυξήσεων αυτών στην πρώτη ύλη ήταν και η αναλόγως σηµαντική αύξηση των τιµών στα παραγόµενα προϊόντα, καθώς αυτή έπρεπε να µετακυλισθεί. Έτσι, για την εξαταζόµενη χρήση, παρατηρούµε µία µεγάλη αύξηση στον κύκλο εργασιών που προβλέπεται ότι θα συνεχισθεί και στην τρέχουσα χρονιά. Στον τοµέα του εξωτερικού, οι θυγατρικές µας ολοκλήρωσαν την πώληση του 60% των εταιρειών στην Ρουµανία και στην Βουλγαρία στον αυστριακό Όµιλο LLI EUROMILLS GmbH, ο οποίος είναι ο µεγαλύτερος στον τοµέα της Αλευροβιοµηχανίας στην Ευρώπη µε αλέσεις πάνω από 2,6 εκ. τόνους ετησίως και κύκλο εργασιών πάνω από 800 εκ., έναντι 50 εκ. µέσω των θυγατρικών της L.I.F.E. Bulgaria Ltd., LOULIS MEL-BULGARIA EAD και L.I.F.E. Ltd. Ταυτόχρονα, η εταιρεία µας αγόρασε το 10,35% που κατείχε η GLOBAL FINANCE στην L.I.F.E. Ltd., καθώς και ποσοστό µετοχών σε Ρουµανία και Βουλγαρία, µετά την ηµόσια Πρόταση που έκανε ο Αυστριακός Όµιλος. Έτσι σήµερα, το ποσοστό µας άµεσα και έµµεσα από 76,06 % στην Ρουµανία που ήταν πριν είναι πλέον 29,1% και από 92,59% που ήταν στην Βουλγαρία είναι πλέον 35,30%. Η απόφαση της πώλησης λήφθηκε µε κύριο γνώµονα την είσοδό µας, µε αυτή την στρατηγική συνεργασία, στην µεγαλύτερη πλέον παγκόσµια δύναµη της Αλευροβιοµηχανίας, προσδοκώντας συνέργειες που θα προκύψουν από την µεταξύ µας συνεργασία, γεγονός που είναι ήδη ορατό. Όπως αναλυτικότερα προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου -τα στοιχεία των οποίων αποτυπώνονται για τρίτη φορά σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης- τα σηµαντικότερα µεγέθη της εταιρείας για 2

4 την χρήση 1/1/2007 έως 31/12/2007 σε σχέση µε τα αντίστοιχα της χρήσης 1/1/2006 έως 31/12/2006, διαµορφώθηκαν ως εξής: 1/1/ /12/2007 Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1/ /12/2006 % 1/1/ /12/2007 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1/ /12/2006 % ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,13% ,88% ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ, ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ,90% ,47% ΚΕΡ Η - ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡ Η - ΖΗΜΙΕΣ META ΦΟΡΩΝ ΚΕΡ ΟΣ - ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,7593-0,2325 0,1643-0,2752 Όσον αφορά τις οικονοµικές επιδόσεις της εταιρείας, έχουµε να σας αναφέρουµε τα παρακάτω: Ο Κύκλος Εργασιών στην Ελλάδα ανήλθε στα 84,689 εκατοµµύρια έναντι 66,745 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 17,943 εκατοµµύρια ή ποσοστό 26,88% και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθε στα 196,75 εκατοµµύρια έναντι 139,406 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 57,344 εκατοµµύρια ή ποσοστό 41,13%. Αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στις αυξήσεις των τιµών πώλησης, καθώς και στην βελτίωση του µείγµατος των πωληθέντων προϊόντων σε µεγαλύτερης προστιθέµενης αξίας επικερδέστερων. Οι αλέσεις στην Ελλάδα, για το 2007, έφτασαν τις 209 χιλ. τόνους έναντι 236 χιλ. τόνων το 2006, σηµειώνοντας µείωση - 11%, πράγµα το οποίο, κατά κύριο λόγο, οφείλεται στην απόφαση της εταιρείας να µετακυλίσει το αυξηµένο κόστος των Α υλών στους πελάτες της. Στο εξωτερικό, οι αλέσεις σηµείωσαν αύξηση κατά 2,5% φτάνοντας τους 387 χιλ. τόνους από 378 χιλ. τόνους τον προηγούµενο χρόνο. Συνολικά, στον Όµιλο, οι αλέσεις σηµείωσαν και αυτές για τους ίδιους λόγους, µικρότερη όµως, πτώση και έφτασαν τις 596 χιλ. τόνους έναντι 613 χιλ. τόνων κατά το 2006, σηµειώνοντας µείωση κατά -2,7%. Το Κόστος Πωληθέντων στην Ελλάδα ανήλθε στα 63,347 εκατοµµύρια έναντι 52,075 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 11,272 εκατοµµύρια ή ποσοστό 21,65% και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθε στα 153,358 εκατοµµύρια έναντι 112,634 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 40,723 εκατοµµύρια ή ποσοστό 36,16%, που οφείλεται εξ ολοκλήρου στην προαναφερθείσα αύξηση των τιµών των σιτηρών. Τα Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως στην Ελλάδα ανήλθαν στα 21,342 εκατοµµύρια έναντι 14,670 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 6,671 εκατοµµύρια ή ποσοστό 45,48% και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 43,392 εκατοµµύρια έναντι 26,771 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 16,620 εκατοµµύρια ή ποσοστό 62,08%. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων βελτιώθηκαν σηµαντικά σηµειώνοντας αύξηση στην Ελλάδα από 21,98% σε 25,20%, ενώ και στον Όµιλο είχαµε µια αύξηση από 19,20% σε 22,05%. Τα Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας και ιάθεσης στην Ελλάδα ανήλθαν στα 15,259 εκατοµµύρια έναντι 16,244 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο (τα Έξοδα ιοίκησης την προηγούµενη χρήση είχαν επιβαρυνθεί µε ποσό 0,650 εκατοµµύρια που αφορούσε την διάθεση δωρεάν µετοχών) παρουσιάζοντας µείωση 0,985 εκατοµµύρια ή ποσοστό -6,06% και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 31,598 εκατοµµύρια έναντι 29,612 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 1,985 ή ποσοστό 6,71%. 3

5 Τα Χρηµατοοικονοµικά µας Αποτελέσµατα (Έξοδα-Έσοδα) στην Ελλάδα ανήλθαν στα 6,121 εκατοµµύρια έναντι 7,601 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο (όπου είχαν επιβαρυνθεί µε ποσό 2,083 εκατοµµύρια που αφορούσε τον τερµατισµό call option) παρουσιάζοντας µείωση 1,479 εκατοµµύρια ή ποσοστό -19,47% και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 9,463 εκατοµµύρια έναντι 10,325 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας µείωση 0,861 εκατοµµύρια ή ποσοστό -8,34%. Οι συνολικές Αποσβέσεις στην Ελλάδα ανήλθαν στα 2,977 εκατοµµύρια έναντι 3,026 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας µείωση 0,048 εκατοµµύρια ή ποσοστό -1,59% και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 7,682 εκατοµµύρια έναντι 7,325 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 0,357 εκατοµµύρια ή ποσοστό 4,87%. Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων στην Ελλάδα ανήλθαν στα 11,228 εκατοµµύρια έναντι 4,980 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 6,248 εκατοµµύρια ή ποσοστό 125,47% και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 23,305 εκατοµµύρια έναντι 12,883 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 10,422 εκατοµµύρια ή ποσοστό 80,90%. Και ως ποσοστό όµως επί των πωλήσεων σηµείωσαν σηµαντική αύξηση στην Ελλάδα από 7,46% σε 13,26%, ενώ για τον Όµιλο η αύξηση ήταν µικρότερη από 9,24% σε 11,85%. Κατόπιν όλων αυτών, τα Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσεως προ Φόρων στην Ελλάδα ανήλθαν στα 3,497 εκατοµµύρια κέρδος έναντι -4,841 εκατοµµυρίων ζηµιά το προηγούµενο 12µηνο και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 16,643 εκατοµµύρια κέρδος έναντι -3,962 εκατοµµυρίων ζηµιά το προηγούµενο 12µηνο. Στα Κέρδη Χρήσης περιλαµβάνονται και Κέρδη Από Πώληση Συµµετοχών και Χρεογράφων ύψους εκ.. Τέλος δε, τα Αποτελέσµατα µετά Φόρων της χρήσης στην Ελλάδα ανήλθαν στα 2,730 εκατοµµύρια κέρδη, έναντι -4,575 εκατοµµυρίων ζηµιές το προηγούµενο 12µηνο και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 15,137 εκατοµµύρια κέρδη έναντι -3,673 εκατοµµυρίων ζηµιές το προηγούµενο 12µηνο. Λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών, η εταιρεία δεν θα διανείµει µέρισµα κατά την χρήση αυτή. Στόχος µας για την επόµενη χρονιά είναι όχι µόνο να διατηρηθούν τα φετινά επίπεδα αλλά και να µπορέσουµε να τα αυξήσουµε τόσο σε όγκους πωληθέντων προϊόντων, όσο και σε κερδοφορία. Ήδη, τα στοιχεία των πρώτων µηνών του έτους µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι θα ξεπεράσουµε αρκετά τα περσινά αποτελέσµατα. Κύριοι Μέτοχοι, κατόπιν όλων των ανωτέρω, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 79ης Εταιρικής Χρήσης (1/1/ /12/2007) που ακολουθούν την παρούσα έκθεση. Σούρπη Μαγνησίας, 27 Μαρτίου 2008 Το ιοικητικό Συµβούλιο Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω έκθεση που αποτελείται από τρεις (3) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 28 Μαρτίου Αθήνα, 28 Μαρτίου Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ

6 Επεξηγηµατική έκθεση του.σ. (σύµφωνα µε τον άρθρο 11 α Ν.3371/2005) Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της περιλαµβάνει αναλυτικές πληροφορίες σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/ ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,48 διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,64 ανά µετοχή. Όλες οι µετοχές είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης. Οι µετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου. 2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της εταιρείας. Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί στη µεταβίβαση από το καταστατικό της. 3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.. 51/1992. Με ηµεροµηνία εκκαθάρισης 04/03/2008 ο κος Λούλης Κωνσταντίνος κατέχει ποσοστό 7,94%, ο κος Λούλης Νικόλαος κατέχει ποσοστό 24,65%, η κα Λούλη Όλγα κατέχει ποσοστό 12,07%, η κα Λούλη Ευαγγελία κατέχει ποσοστό 12,58% και η LLI EUROMILLS GMBH 5% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κανένα άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου. 4. Κάτοχοι κάθε είδους µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. εν προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 6. Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της Εταιρίας. εν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της. 7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίηση του καταστατικού. Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/ Αρµοδιότητα του ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του για έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρίας, µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, µπορεί να εκχωρείται στο ιοικητικό Συµβούλιο το δικαίωµα, µε απόφασή του που θα λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του, να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο µε την έκδοση νέων µετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δε µπορεί να υπερβεί το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ηµεροµηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείες µπορούν, µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων τους, να αποκτούν ίδιες µετοχές µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των µετοχών τους, µε σκοπό της στήριξης της χρηµατιστηριακής τιµής τους και µε ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. εν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της Εταιρείας. 9. Σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η Εταιρία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης και τα αποτελέσµατα της συµφωνίας αυτής. εν υφίσταται τέτοια συµφωνία. 10. Κάθε συµφωνία που η Εταιρία έχει συνάψει µε τα µέλη του ιοικητικού της Συµβουλίου ή µε το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµό της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δηµόσιας πρότασης. εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας µε τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. 5

7 22.. ΣΣΥΥΝΟΠΤΤΙΙΚΚΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΑΑ ΜΕΕΓΓΕΕΘΗ ΟΜΙΙΛΛΟΥΥ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 1/1/2007 1/1/ /12/ /12/2006 ιαφορά % Κύκλος Εργασιών ,13% Μικτά κέρδη / (ζηµιές) ,08% % επί Κύκλου Εργασιών 22,05% 19,20% Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών ,11% αποτελεσµάτων % επί Κύκλου Εργασιών 7,94% 3,99% Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών ,90% αποτελεσµάτων και αποσβέσεων % επί Κύκλου Εργασιών 11,85% 9,24% Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων % επί Κύκλου Εργασιών 8,46% -2,84% Μείον φόροι Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ,06% % επί Κύκλου Εργασιών 7,69% -2,64% Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρείας ικαιώµατα Μειοψηφίας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 1/1/2007 1/1/ /12/ /12/2006 ιαφορά % Κύκλος Εργασιών ,88% Μικτά κέρδη / (ζηµιές) ,48% % επί Κύκλου Εργασιών 25,20% 21,98% Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων ,20% % επί Κύκλου Εργασιών 9,74% 2,93% Kέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων ,47% % επί Κύκλου Εργασιών 13,26% 7,46% Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων % επί Κύκλου Εργασιών 4,13% -7,25% Μείον φόροι Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους % επί Κύκλου Εργασιών 3,22% -6,85% 6

8 33.. ΠΛΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΕΕΣΣ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗ ΣΣΥΥΝΤΤΑΑΞΞΗ ΤΤΟΥΥ ΕΕΤΤΗΣΣΙΙΟΥΥ ΕΕΛΛΤΤΙΙΟΥΥ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, της δραστηριότητας, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία») από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Ετησίου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ώστε να καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις των αποφάσεων 5/204/ (ΦΕΚ 1487/ ) όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 7/372/ του.σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για την σύνταξη του Ετησίου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Ο κ. Νικόλαος Φωτόπουλος, ιευθύνων Σύµβουλος, Σπετσών 1, Κερατσίνι , Ο κ. Κωνσταντίνος Κοντοχριστόπουλος, Αναπληρωτής Γενικός ιευθυντής, Σπετσών 1, Κερατσίνι , Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή η παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα. Σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Η εταιρεία βάσει της σχετικής νοµοθεσίας ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές για τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις απλές και ενοποιηµένες, της 30/6 κάθε χρήσης, καθώς επίσης και για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12 που περιλαµβάνουν τον Ισολογισµό, τα Αποτελέσµατα Χρήσεως και τις Ετήσιες Καταστάσεις Ταµειακών Ροών της εταιρείας και τις ενοποιηµένες. Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου Λούλη για τις χρήσεις που έκλεισαν στις 30/6/2002, 30/6/2003 διενήργησε η Ορκωτός Ελεγκτής Βενετία Τριαντοπούλου- Αναστασοπούλου, Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ , κάτοικος Αθηνών, Κονιάρη 45, , τηλ.: , ενώ για την 18µηνη χρήση που έκλεισε την 31/12/2004, την χρήση που έκλεισε την 31/12/2005 και την χρήση που έκλεισε 31/12/2006 και 31/12/2007, ο Ορκωτός Ελεγκτής Ιωάννης Αναστασόπουλος, Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ , κάτοικος Αθηνών, Κονιάρη 45, , τηλ.: Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στη συνέχεια του πάροντος δελτίου, στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η οικονοµική χρήση για την Εταιρεία διαρκεί ένα ηµερολογιακό έτος και λήγει την 31 η εκεµβρίου κάθε έτους. Η εταιρεία είναι συνδεδεµένη µε τις παρακάτω Ανώνυµες θυγατρικές της εταιρείες στις οποίες συµµετέχει και τα αποτελέσµατα των οποίων περιλαµβάνει στις Ενοποιηµένες και Οικονοµικές Καταστάσεις που δηµοσιεύει και είναι ελεγµένες από Ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία. LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES Ltd. έδρα Λευκωσία, Κύπρος LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES (BULGARIA) Ltd. έδρα Λευκωσία, Κύπρος ATLAS S.A. έδρα Τίρανα, Αλβανία SC TITAN S.A. έδρα Βουκουρέστι, Ρουµανία LOULIS MEL - BULGARIA S.A. έδρα Σόφια, Βουλγαρία SOFIA MEL S.A. έδρα Σόφια, Βουλγαρία 7

9 44.. ΙΙΣΣΤΤΟΡΡΙΙΚΚΗ ΑΑΝΑΑ ΡΡΟΜΗ ΤΤΗΣΣ ΠΟΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ ΤΤΗΣΣ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Η παρουσία του «Μύλου» έγινε σχεδόν ταυτόχρονα µε την έναρξη της Βιοµηχανικής Ζώνης της πόλης του Βόλου. Η οικογένεια Λούλη διέθετε ένα µικρό πετρόµυλο στην Αετοράχη της Ηπείρου από το έτος 1782, τον οποίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει κατά την οπισθοχώρηση των Τούρκων, όταν οι τελευταίοι τον έκαψαν και να µετακοµίσει στο Βόλο. Το έτος 1914, οι Αφοί Λούλη αγόρασαν ένα µικρό ατµόµυλο στην περιοχή Παλιά Βόλου από την Εταιρεία «Χαντζηνίκος και Ξύδης», τον οποίο και εκσυγχρόνισαν. Το 1927, µετά τη µετατροπή της Εταιρείας σε «Αφοι Λούλη Α.Ε.», η δυναµικότητα του Μύλου αυξήθηκε σε 120 τόνους το 24ωρο. Το 1975 το εργοστάσιο µεταφέρθηκε σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Α Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου, όπου και ξεκίνησε µια νέα πορεία της Εταιρείας υπό τη ιοίκηση του Κωνσταντίνου Λούλη. Κατόπιν διαδοχικών επεκτάσεων, η παραγωγική δυναµικότητα της µονάδας του Βόλου ανήλθε το 1985 σε 700 τόνους αλεστικής ικανότητος το 24ωρο και αποθηκευτικής δυναµικότητας σίτου και τόνων ετοίµων προϊόντων. Το 1989 ανακαινίστηκε σε ιδιόκτητο χώρο 5,5 στρεµµάτων το υποκατάστηµα Αθηνών στο Αιγάλεω. Κατασκευάστηκαν ταινίες φόρτωσης-εκφόρτωσης µε στόχο την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών στο Νοµό Αττικής και των Νήσων του Αιγαίου, µειώνοντας ταυτόχρονα τα κόστη φόρτωσης-εκφόρτωσης. Το 1992, σε επίσης ιδιόκτητο χώρο 2 στρεµµάτων, ιδρύθηκε το υποκατάστηµα της Θεσσαλονίκης στο Καλοχώρι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του Νοµού Θεσσαλονίκης και της υτικής Μακεδονίας. Ως το 1992, η διακίνηση των προϊόντων της Εταιρείας στην Μακεδονία γινόταν µέσω αντιπροσώπων. Με τη δηµιουργία του υποκαταστήµατος, η Εταιρεία κατόρθωσε να ελέγχει καλύτερα τις πωλήσεις και να εξυπηρετεί πιο αποτελεσµατικά τους πελάτες της, ακόµα και τους µακρινούς. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα την σηµαντική αύξηση των πωλήσεων από σακιά σε σακιά αλεύρι το µήνα. Τον Ιούνιο του 1995 αγοράστηκε ο «Μύλος Σιµιτζή» στο Ποδοχώρι Καβάλας, δυναµικότητας 120 τόνων το 24ωρο και αποθηκευτικής δυναµικότητας τόνων σίτου. Τον Ιούλιο του 1996, µετά από πλήρη ανακαίνιση, άρχισε να λειτουργεί ως δεύτερη παραγωγική µονάδα καλύπτοντας τις ανάγκες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αγοράζοντας το σιτάρι από την περιοχή της Θράκης και πουλώντας το αλεύρι στην Βόρεια Ελλάδα, η Εταιρεία µείωσε στο ελάχιστο τα µεταφορικά κόστη, τα οποία αποτελούν σηµαντικό ποσοστό επί του συνολικού κόστους. Τον Αύγουστο του 1995 ολοκληρώθηκε η αγορά στην περιοχή Σούρπης Μαγνησίας παραθαλάσσιας έκτασης 84 στρεµµάτων, µε σκοπό τη δηµιουργία επιλιµένιων εγκαταστάσεων µε συγκρότηµα παραλαβής, αποθηκεύσεως και άλεσης δηµητριακών. Η επένδυση αυτή υπήχθη στον Αναπτυξιακό Νόµο 1892/90 και στην συνέχεια στον Αναπτυξιακό Νόµο 2601/98. Τον Ιούνιο του 1996 αγοράσθηκε το συγκρότηµα Παρθένη στην Καρδίτσα που περιελάµβανε τα εξής: 8 αποθηκευτικό συγκρότηµα (SILOS) τόνων στην Καρδίτσα. Το αποθηκευτικό αυτό συγκρότηµα µεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις της Σούρπης µετά την ολοκλήρωση της επιλιµένιας επένδυσης και χρησιµοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος για τα στάρια της εταιρείας που εκφορτώνονται στον λιµένα, ξηραντήριο µετρικών τόνων το 24ωρο, σε έκταση 30 στρεµµάτων, το οποίο µεταφέρθηκε στην Ρουµανία, καθώς και πλήρη µηχανολογικό εξοπλισµό µίας διπλής γραµµής παραγωγής, συνολικής αλεστικής δυναµικότητος 150 τόνων µαλακού σίτου ή 100 τόνων σκληρού σίτου το 24ωρο, µε SILO τόνων. Η εν λόγω παραγωγική µονάδα από τον Οκτώβριο του 1996 ετέθη σε λειτουργία ως τρίτη παραγωγική µονάδα, για να καλύπτει µέρος των εξαγωγικών αναγκών προς Αλβανία. Τον Σεπτέµβριο του 1997 ο µύλος σταµάτησε να λειτουργεί, αποσυναρµολογήθηκε και µεταφέρθηκε στην ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, όπου έγινε συντήρηση. Ήδη ο µύλος αυτός βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Cernica στην Ρουµανία, όπου και λειτουργεί από τον εκέµβριο του Τον Φεβρουάριο του 1998 η ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. αγόρασε τον µηχανολογικό εξοπλισµό των Μύλων Μακεδονίας ΜΕΛΙΣΑΡΗΣ Α.Ε., συνολικής δυναµικότητας 400 τόνων/24ωρο, που αποτελείται από δύο µαλακούς µύλους συνολικής δυναµικότητας 300 τόνων και έναν σιµιγδαλόµυλο των 100 τόνων/24ωρο. Οι µύλοι αυτοί

10 µεταφέρθηκαν στην Σούρπη όπου θα συντηρηθούν και στην συνέχεια θα χρησιµοποιηθούν µελλοντικά σε µία από τις εταιρείες του εξωτερικού. Το Μάρτιο του 1999 η Εταιρεία ξεκίνησε το σηµαντικότερο εγχείρηµά της για την εξαγορά µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών του µεγαλύτερου ανταγωνιστή της, της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε., εγχείρηµα το οποίο ολοκληρώθηκε µε επιτυχία τον Ιούνιο του 1999 µε την απόκτηση συνολικά του 50,02% των µετοχών αυτής και φυσικά τον πλήρη επιχειρηµατικό έλεγχο. Το ύψος της αγοράς των µετοχών της ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. ανήλθε στο ποσό των 40 εκατ. Έτσι, η ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. διπλασίασε το ελεγχόµενο από αυτήν µερίδιο στην εγχώρια αγορά φθάνοντας στο 25% περίπου, ενώ παράλληλα ελέγχει τρία σύγχρονα εργοστάσια παραγωγής στην Ελλάδα (Αθήνα, Βόλο και Καβάλα) µε άριστη γεωγραφική κατανοµή, το µεγαλύτερο και αρτιότερο δίκτυο διανοµής αλεύρων στην χώρα καθώς και τα δύο µεγαλύτερα και ιστορικότερα εµπορικά σήµατα στον κλάδο των αλεύρων στην Ελλάδα. Τον Οκτώβριο του 2000 η εταιρεία εισέφερε τον αποσχισθέντα βιοµηχανικό της κλάδο στην ΓΡΑΦΗ Α.Ε. η οποία µετονοµάστηκε σε ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΑΦΗ Α.Ε. αρχικά και ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. τελικά. H ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. αγοράσθηκε από την ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. όπως επίσης και οι συµµετοχές της. Να σηµειωθεί ότι η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. ήλεγχε πλήρως τις εταιρείες S.C. ΤΙΤΑΝ S.A. και S.C. MOPAN S.A. οι οποίες αποτελούν δύο µεγάλες, σηµαντικές και εν λειτουργία εταιρείες στην Ρουµανία - εγκατεστηµένες στο Βουκουρέστι και στο Targu Mures της Τρανσυλβανίας αντίστοιχα- οι οποίες διαθέτουν σύγχρονους µύλους σίτου και καλαµποκιού, µεγάλες αρτοποιητικές µονάδες και πλέον των 50 καταστηµάτων διάθεσης των προϊόντων τους αλλά και άλλων ειδών η κάθε µία. Έτσι, µαζί µε τον µύλο, την αρτοποιητική µονάδα και την βιοµηχανία ζυµαρικών της θυγατρικής της ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. S.C. MOARA LOULIS-ROMANIAN FLOUR MILLS LOULIS S.A., εδραιώνεται µία πολύ ισχυρή παρουσία στην Ρουµανία. Το Νοέµβριο του 1999 εγκαινιάστηκε στα Τίρανα Αλβανίας κέντρο διανοµής και µονάδα παραγωγής αρτοσκευασµάτων. Η λειτουργία της µονάδας αποτέλεσε την πρώτη σοβαρή και οργανωµένη κίνηση στο χώρο της παραγωγής αρτοσκευασµάτων στην αλβανική αγορά. Η µονάδα στεγάζεται σε οικόπεδο τ.µ. που βρίσκεται στην κεντρική αρτηρία Τιράνων- υρραχίου, απασχολεί συνολικά 10 άτοµα και έχει δυναµικότητα 10τόνους / 24ωρο. Τον Απρίλιο του 2000 η εταιρεία ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. µέσω της θυγατρικής L.I.F.E. (Bulgaria) Ltd αγόρασε την SOFIA MEL S.A. στη Βουλγαρία και ανέλαβε τη διοίκησή της. Ο Μύλος της Σόφιας κατασκευάσθηκε το 1987, είναι ο πλέον σύγχρονος και µεγαλύτερος µύλος της Βουλγαρίας και ο µοναδικός µεγάλος στη βουλγαρική πρωτεύουσα. Ο σχεδιασµός του έγινε από την ελβετική εταιρία Bühler η οποία προµήθευσε το σύνολο του µηχανολογικού εξοπλισµού. Ο Μύλος βρίσκεται σε οικόπεδο τ.µ., µόλις 2 χλµ. από το κέντρο της Σόφιας και διαθέτει: τρεις ανεξάρτητες γραµµές αλέσεως σίτου συνολικής δυναµικότητας τόνων ανά 24ωρο, σιλό σίτου τόνων εντός του µύλου σιλό αλεύρου υποπροϊόντων τόνων, δύο µηχανές συσκευασίας αλεύρου 1 και 2 κιλών δυναµικότητας 10 τόνων ανά ώρα, εσωτερικό σιδηροδροµικό δίκτυο που δίνει τη δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης σε βαγόνια και ιδιόκτητες αποθήκες και πρατήρια σε 2 σηµεία της Βουλγαρίας. Οι Μύλοι Σόφιας είναι market leader της Βουλγαρικής αγοράς τόσο στο αλεύρι µεγάλης συσκευασίας όσο και στο αλεύρι µικρής συσκευασίας 1 και 2 κιλών. Με την εξαγορά αυτή ο Όµιλος Λούλη εδραίωσε την ήδη δυναµική παρουσία του στην αγορά των Βαλκανίων. Τον Μάιο του 2001 η εταιρεία µετονοµάστηκε από ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. σε ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και η έδρα της άλλαξε από την ΒΙ.ΠΕ. Βόλου στον Λιµένα Λούλη, στο ήµο Σούρπης του νοµού Μαγνησίας. Τον Ιούνιο του 2001 ξεκίνησε η παραγωγή αλεύρου στις νέες επιλιµένιες εγκαταστάσεις της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. στη Σούρπη Μαγνησίας µε τον νέο µικτό µύλο 300 τόνων ανά 24ωρο. 9

11 Η µετεγκατάσταση των γραµµών παραγωγής από τη Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου ολοκληρώθηκε το εκέµβριο του 2001, οπότε η συνολική δυναµικότητα του νέου µύλου φτάνει τους 850 τόνους ανά 24ωρο, γεγονός που ανεβάζει σηµαντικά την παραγωγική δυναµικότητα του Οµίλου. Τον Φεβρουάριο του 2002 ξεκινάει η παραγωγή και διάθεση από την ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. των ενοποιηµένων πλέον προϊόντων των εταιρειών ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. Τον Ιούλιο του 2002, η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. αγοράζει την γραµµή 200 tn/24h σκληρού σίτου από την ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. προκειµένου να µετεγκατασταθεί στο εργοστάσιο της Σούρπης και να είναι έτοιµη για λειτουργία από τις αρχές του 2003, όπως και έγινε. Τέλος, τον Οκτώβριο του 2002, ξεκίνησε και η νέα γραµµή µικρής συσκευασίας αλεύρων ½ κιλού και 1 κιλού, ενώ από την άνοιξη του 2003, λειτουργεί στη Σούρπη και η µηχανή συσκευασίας σιµιγδαλιού ½ κιλού. Έτσι ολοκληρώθηκε µία πρότυπη επένδυση που στην ολοκλήρωσή της περιλαµβάνει: κυλινδρόµυλους µαλακού και σκληρού σίτου, τον./24ωρο, σιλό ετοίµων προϊόντων τόνων, σιλό δηµητριακών τόνων, επίπεδες αποθήκες τ.µ. χωρητικότητας τόνων, και, λιµάνι για ταυτόχρονη φορτοεκφόρτωση τεσσάρων πλοίων µε ρυθµό 300 τόνων την ώρα. Τον Νοέµβριο του 2001 άρχισε η λειτουργία του µύλου και της παραγωγής ζυµαρικών στις νέες εγκαταστάσεις της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. στην περιοχή CERNICA του Βουκουρεστίου, ενώ τον Φεβρουάριο του 2002 ξεκίνησε και η παραγωγή του αρτεργοστασίου. Η νέα αυτή βιοµηχανία τροφίµων είναι πρότυπη σε όλη την Ευρώπη και περιλαµβάνει ανάµεσα σε άλλα: µύλο µε σύγχρονα ελβετικά µηχανήµατα 600 τον./24ωρο µε 3 γραµµές αλέσεως για µαλακό, σκληρό σιτάρι και καλαµπόκι, αρτεργοστάσιο µε µοντέρνα Γερµανικά µηχανήµατα παραγωγής 100 τον./8ωρο, υπεραυτόµατη µονάδα παραγωγής ζυµαρικών µε 4 ανεξάρτητες Ιταλικές µηχανές συνολικής δυναµικότητας 60 τον./24ωρο, καθώς επίσης και, µονάδα παραγωγής Corn Flakes 10 τόνων /24ωρο. Τον Φεβρουάριο του 2002 ξεκίνησε η παραγωγή στο αρτεργοστάσιο των νέων εγκαταστάσεων της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. στην περιοχή CERNICA του Βουκουρεστίου. Τον Μάρτιο του 2003 η παραγωγική µονάδα στο Ποδοχώρι Καβάλας ανέστειλε την λειτουργία της προκειµένου να λειτουργήσει στο µέλλον αποκλειστικά ως µονάδα άλεσης βιολογικών προϊόντων. Τον Οκτώβριο του 2003 ολοκληρώθηκε η εξαγορά από τον Οργανισµό Ιδιωτικοποίησης της Βουλγαρίας συνολικού ποσοστού 18% της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο της Σόφιας εταιρείας SOFIA MEL S.A. από τη θυγατρική της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., L.I.F.E. (BULGARIA) Ltd. Με την κίνηση αυτή το συνολικό ποσοστό της L.I.F.E. (BULGARIA) Ltd. έφτασε το 73%. Σηµειώνεται ότι, τον Απρίλιο του 2000, η L.I.F.E. (BULGARIA) Ltd. κατείχε µόλις το 41,25% της SOFIA MEL S.A., ποσοστό που έφτασε το 55% τον Ιούλιο του 2003 µε την εξαγορά ποσοστού 13,75%. Τον Φεβρουάριο του 2004 η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. προχώρησε στην υπογραφή οµολογιακού δανείου ύψους 75 εκ. µε σκοπό την αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών της στις τράπεζες. Από το ποσό αυτό αποπληρώθηκε κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 44,8 εκ. καθώς και βραχυπρόθεσµα δάνεια συνολικού ύψους 30,2 εκ τα οποία η εταιρεία είχε χρησιµοποιήσει την εξαετία προκειµένου να χρηµατοδοτήσει τα επενδυτικά της προγράµµατα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τον Φεβρουάριο του 2004 ολοκληρώθηκε η εξαγορά συνολικού ποσοστού 19,6% της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο της Σόφιας εταιρείας, SOFIA MEL S.A., από τη θυγατρική της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., L.I.F.E. (BULGARIA) Ltd. µετά από δηµόσια προσφορά. Με την κίνηση αυτή η L.I.F.E. (BULGARIA) Ltd. έγινε ουσιαστικά, µε συνολικό ποσοστό 92,6%, ο µοναδικός µεγάλος µέτοχος στη SOFIA MEL S.A. καθώς το υπόλοιπο 7,4% είναι διεσπαρµένο στο επενδυτικό κοινό. Στις 31 Μαρτίου του 2004 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της συγχώνευσης µε απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. από την εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. µε την καταχώρηση στο Μ.Α.Ε. της 10

12 από 31/3/2004 εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης (Αριθµ. Πρωτ.Κ2-3553/ ) για την εν λόγω συγχώνευση. Η συγχώνευση αποφασίστηκε µε τις από 15/3/2004 αποφάσεις των ιοικητικών Συµβουλίων των συγχωνευοµένων εταιρειών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 78 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920. Τον 24 Ιουνίου 2004 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. οµόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 24 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως: "Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η εκεµβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά, η εταιρική χρήση που άρχισε την 1η Ιουλίου 2003 θα λήξει την 31η εκεµβρίου 2004". Το Σεπτέµβριο του 2004 ξεκίνησε η παραγωγή αλεύρου στο νέο εργοστάσιο της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. στα Τίρανα Αλβανίας. Έτσι, ολοκληρώθηκε µία πρότυπη επένδυση ύψους 10 εκ. -σε οικόπεδο τ.µ.- η οποία είχε ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2003 και περιλαµβάνει: κυλινδρόµυλο άλεσης µαλακού σίτου δυναµικότητας 300 τόνων ανά 24ωρο, σιλό δηµητριακών χωρητικότητας τόνων, και, επίπεδες αποθήκες τ.µ. Η επένδυση έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόµο Ν.2601 στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.) Τον Φεβρουάριο του 2005 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µέσω απορρόφησης της SC MOARA LOULIS S.A. από την εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών του Βουκουρεστίου SC MOPAN S.A. Η νέα εταιρεία µετονοµάσθηκε σε SC LOULIS S.A και είναι θυγατρική της συνδεδεµένης L.I.F.E Ltd. Τον Μάρτιο του 2006 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών εταιριών του Οµίλου, SC LOULIS S.A. και SC TITAN S.A., η οποία είχε αποφασιστεί τον Σεπτέµβριο του Οι κύριοι µέτοχοι πλέον στην εταιρία SC LOULIS S.A. είναι η L.I.F.E. Ltd µε ποσοστό 86,09%, ακολουθεί η ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. µε ποσοστό 10,07% και λοιποί µε 3,84%. Τον Μάρτιο του 2007 υπογράφηκε προσύµφωνο µεταβίβασης πακέτου µετοχών, που αντιπροσωπεύουν το 60% του µετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών εταιριών SC TITAN S.A. και SOFIA MEL A.D., στην εταιρεία Leipnik- Lundeburger Invest Beteiligungs A.G. Η συµφωνία αυτή συµατοδοτεί την έναρξη µιας στρατηγικής συνεργασίας µεταξύ του µεγαλύτερου Οµίλου Αλευροβιοµηχανιών στα Βαλκάνια και ενός από τους µεγαλύτερους στον κόσµο, µιας και η Leipnik-Lundeburger Invest Beteiligungs A.G. µετά την συµφωνία αυτή βρίσκεται στην κορυφή της Παγκόσµιας Αλευροβιοµηχανίας. Τον Ιούλιο του 2007, στην Βιέννη, στα κεντρικά γραφεία της «RAIFFEISEN BANK» υπογράφηκε από τους Προέδρους της «LEIPNIK-LUNDERBURGER INVEST BETEILIGUNGS AG» και της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.», το οριστικό συµφωνητικό πώλησης του 60% των µετοχών των θυγατρικών στη Ρουµανία και Βουλγαρία, καθώς και το 5% της Μητρικής «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» στην Αυστριακή εταιρεία «L.L.I. EUROMILLS Gmbh». Το τίµηµα καθορίστηκε στα 50 εκ. για το 60% των θυγατρικών στη Ρουµανία και Βουλγαρία. Τα νέα ποσοστά συµµετοχής φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα : Επωνυµία Έδρα %Συµµ/χής Μητρικής Σχέση που υπαγόρευσε την ενοποίηση ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Σούρπη Μαγνησίας - Μητρική LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES Ltd. Λευκωσία, Κύπρος 98,70% Άµεση LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES (BULGARIA) Ltd. Λευκωσία, Κύπρος 100% Άµεση ATLAS S.A. Τίρανα, Αλβανία 41,45% Άµεση SC TITAN S.A. (πρώην SC LOULIS S.A από ) Βουκουρέστι - ΡΟΥΜΑΝΙΑ 29,50% Έµµεση LOULIS MEL - BULGARIA S.A. Σόφια - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100% Έµµεση SOFIA MEL S.A. Σόφια - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 33,31% Έµµεση Για τις θυγατρικές εταιρείες ATLAS S.A. µε ποσοστό συµµετοχής 41,45%, S.C. ΤΙΤΑΝ S.A. (πρώην S.C. LOULIS S.A.) µε έµµεσο ποσοστό συµµετοχής 29,5%, SOFIA MEL S.A. µε έµµεσο ποσοστό συµµετοχής 33,31%, η ενοποίηση είναι ολική, λόγω του ότι ασκείται πλήρης έλεγχος από την εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Τον Αύγουστο του 2007 η θυγατρική εταιρεία στην Ρουµανία µε την επωνυµία SC LOULIS S.A., αλλάζει την επωνυµία της σε SC TITAN S.A. 11

13 55.. ΠΑΑΡΡΑΑΓΓΩΓΓΙΙΚΚΗ ΙΙΑΑ ΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. είναι οι εξής: Σούρπη Μαγνησίας, µε σύνολο παραγωγικής δυναµικότητας τόνων ανά 24h και αποτελείται από: Γραµµή παραγωγικής δυναµικότητας 300 τόνων µαλακού/σκληρού σίτου ανά 24 h. ύο γραµµές παραγωγικής δυναµικότητας 250 τόνων/24h µαλακού σίτου έκαστη. Γραµµή παραγωγικής δυναµικότητας 200 τόνων/24ωρο σκληρού σίτου. Πετρόµυλο παραγωγικής δυναµικότητας 50 τόνων/24ωρο. Κερατσίνι, µε σύνολο παραγωγικής δυναµικότητας 580 τόνων ανά 24h και αποτελείται από: γραµµή παραγωγής δυναµικότητος άλεσης 500 ton/24h µαλακού σίτου και γραµµή παραγωγής δυναµικότητος άλεσης 80 t/24h σίκαλης ή καλαµποκιού. Ποδοχώρι Καβάλας, παραγωγικής δυναµικότητας 100 τόνων/24h µαλακού σίτου. Από τον Μάρτιο του 2003 η µονάδα έχει αναστείλει την λειτουργία της προκειµένου να λειτουργήσει στο µέλλον αποκλειστικά ως µονάδα άλεσης βιολογικών προϊόντων. 12

14 Η παραγωγική διαδικασία χωρίζεται στα εξής στάδια: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Παραλαβή και Aποθήκευση Πρώτης Ύλης Η παραλαβή των πρώτων υλών της Εταιρείας (σίτος µαλακός, σκληρός, σίκαλη, κριθάρι) γίνεται µε 2 τρόπους: από ξηράς, µε φορτηγά, στη βιοµηχανική µονάδα της Σούρπης και στη βιοµηχανική µονάδα Κερατσινίου µε δυναµικότητα 300 τόνων/ώρα και 100 τόνων/ώρα αντίστοιχα από θαλάσσης, µε πλοίο, στη βιοµηχανική µονάδα της Σούρπης και στη βιοµηχανική µονάδα Κερατσινίου µε δυνατότητα εκφόρτωσης 300 τόνων/ώρα και 140 τόνων/ώρα αντίστοιχα. Μετά την παραλαβή οι πρώτες ύλες µεταφέρονται στις πλάστιγγες για να διαπιστωθούν τυχόν υπάρχοντα ελλείµµατα, και στη συνέχεια, µε συστήµατα µεταφοράς (Ρέντλερ), αποθηκεύονται στα σιλό του Μύλου. Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης και τόνων σίτου στο Κερατσίνι και στη Σούρπη αντίστοιχα. Μετά την παραλαβή και πριν την µεταφορά της πρώτης ύλης στα σιλό, ακολουθείται η διαδικασία του προκαθαρισµού και της απεντόµωσης του σίτου. Στη συνέχεια, το σιτάρι αποθηκεύεται ανάλογα µε την ποιότητα (Μ/Α Γερµανίας, Καναδέζικο, κ.λπ.) και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του στα ανάλογα σιλό. Στάδιο Καθαρισµού ιαβροχής Σίτου Το σιτάρι από τα ξηρά αµπάρια των καθαριστηρίων -και αφού ακολουθήσει την διαδικασία καθαρισµού- καταλήγει στα αµπάρια διαβροχής, όπου παραµένει, ανάλογα µε την εκάστοτε ποιότητα, καθορισµένο χρονικό διάστηµα ώστε να απορροφήσει την απαραίτητη υγρασία και να είναι πλέον έτοιµο προς άλεση. Στάδιο Παραγωγής Άλεσης Το καθαρό και πλυµένο σιτάρι πέφτει στα κύλινδρα και αλέθεται. Στη συνέχεια το προϊόν (αλεσµένο στάρι) µεταφέρεται µε αεροµεταφορά στους κυκλώνες (αεροφράκτες), όπου ο αέρας διαχωρίζεται από το προϊόν και οδηγείται στα φίλτρα. Κατόπιν, αυτό οδηγείται στα πλάνσιχτερ, όπου γίνεται η διαλογή του αλεύρου (ενδοσπέρµιο κόκκου σταριού) από τα πίτυρα (περικάρπιο) και στην συνέχεια το αλεύρι οδηγείται, µετά από ποικίλες διαδικασίες, στις χαρµανιέρες οµογενοποίησης για να αποθηκευτεί, ενώ ο καρπός οδηγείται για εκ νέου άλεση. Τα υποπροϊόντα (Πίτυρα-Βήττες) οδηγούνται στα σιλό υπορποϊόντων. Στάδιο Προσµίξεως Βασικών Αλεύρων - Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Υπάρχουν 3 αυτόµατα συστήµατα ανάµειξης (τα παρακάτω ισχύουν και για τις δύο βιοµηχανικές µονάδες): Σύστηµα συνεχούς ανάµειξης για την παραγωγή αλεύρων διαφόρων ποιοτήτων ή προµιγµάτων µε δυναµικότητα 30 τόνων/ώρα. Μετά τη διαδικασία ανάµειξης, τα µεν τελικά προϊόντα οδηγούνται στα σιλό αποθήκευσης τελικών προϊόντων ή στα σηµεία ενσάκκισης και συσκευασίας. Τα προµίγµατα µεταφέρονται στο δεύτερο σύστηµα ανάµειξης, ο Αναµείκτης 1, ο οποίος έχει µια δυναµικότητα 25 τόνων/ώρα και χρησιµοποιείται για την παραγωγή ειδικών τύπων λευκών αλεύρων. Το τρίτο σύστηµα ανάµειξης, ο Αναµείκτης 2, ο οποίος έχει µια δυναµικότητα 25 τόνων/ώρα, και χρησιµοποιείται στη γραµµή των κίτρινων για την παραγωγή ειδικών τύπων σκληρών αλεύρων. Στα µίξερ 1 και 2 -τα οποία έχουν δυναµικότητα ανάµιξης 20 τόνων/ώρα- µπορούν να παραχθούν κάθε µορφής τελικά προϊόντα, µε απόλυτη ακρίβεια τήρησης συνταγής ανάµιξης. Το µίξερ 3, χρησιµοποιείται για την παραγωγή παραδοσιακού αλεύρου σίκαλης πετρόµυλου. Ενσάκκινση - Αποθήκευση - Φόρτωση Μετά την παραγωγική διαδικασία της ανάµειξης, τα τελικά χύδην προϊόντα οδηγούνται: Στη µεν µονάδα της Σούρπης το τελικό προϊόν συσκευάζεται σε σακιά των 50 και 25 κιλών από 4 αυτόµατες συσκευαστικές µε ρυθµό 120 τόνων/ώρα, και σε πακέτα του µισού και του ενός κιλού, καθώς επίσης και 13

15 των 5 και 10 κιλών από 4 συσκευαστικές µηχανές µε δυνατότητα παραγωγής 6 τόνους/ώρα, ενώ στην µονάδα του Κερατσινίου το τελικό προϊόν συσκευάζεται σε σακιά των 50 και 25 κιλών στα ενσακκιστικά συστήµατα βαλβίδας µε ρυθµό 50 τον/ώρα. Στα Σιλό αποθήκευσης τελικών προϊόντων χωρητικότητας και τόνων στη Σούρπη και στο Κερατσίνι αντίστοιχα. Στα Σιλό φόρτωσης χύδην για τη µεταφορά τους µε σιλοφόρα στις Βιοµηχανίες. Ο χώρος αποθήκευσης των αλεύρων είναι κάθετος (Sack Silo), µε δυνατότητα αποθήκευσης σάκων στο Κερατσίνι. Ο αποθηκευτικός χώρος των υπολοίπων προϊόντων είναι οριζόντιος µε δυνατότητα αποθήκευσης σάκκων και 400 τόνων πακέτου στο Κερατσίνι και αντίστοιχα στη Σούρπη χωρητικότητας σάκκων σε τ.µ. Τα σηµεία φόρτωσης στη Σούρπη είναι: 4 σηµεία φόρτωσης σάκκων 2 σηµεία φόρτωσης χύδην αλεύρων και σιµιγδαλιών 1 σηµείο φόρτωσης χύδην υποπροϊόντων 4 ράµπες φόρτωσης προϊόντων σε παλέτες καθώς επίσης υπάρχει η δυνατότητα απ ευθείας φόρτωσης σάκων σε πλοίο, τόσο µέσω της αποθήκης σάκκων, όσο και κατ ευθείαν από τις ενσακιστικές µηχανές. Τα σηµεία φόρτωσης στο Κερατσίνι είναι: 2 σηµεία φόρτωσης σάκων 2 σηµεία φόρτωσης χύδην αλεύρων 1 σηµείο φόρτωσης χύδην σιµιγδαλιού και κίτρινων 2 σηµεία φόρτωσης υποπροϊόντων σε σακιά 1 σηµείο φόρτωσης χύδην υποπροϊόντων καθώς επίσης υπάρχει και η δυνατότητα φόρτωσης σάκκων σε πλοίο. Η παρουσία του ποιοτικού ελέγχου σε όλα τα αναφερόµενα στάδια συντελεί ώστε η ποιότητα των προϊόντων της Εταιρείας να είναι σταθερή και σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Η εταιρεία διαθέτει διπλή πιστοποίηση -ISO & HACCP- για την Βιοµηχανική Μονάδα της Σούρπης. Ο φορέας πιστοποίησης EQA χορήγησε δύο πιστοποιητικά στο µύλο της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. στη Σούρπη Μαγνησίας: 14 πιστοποιητικό εφαρµογής του Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 1416:2000 (HACCP) και πιστοποιητικό εφαρµογής του Συστήµατος ISO 9001:2000 για τον τοµέα Σχεδιασµού, Παραγωγής και ιάθεσης Προϊόντων άλεσης δηµητριακών. Η απόκτηση των δύο πιστοποιητικών είναι µία ακόµα απόδειξη ότι στόχος της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. είναι πάντα η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας που θα µπορούν να ικανοποιούν µε τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελµατία αρτοποιού.

16 Χαρακτηριστικό είναι ότι όλα τα εργοστάσια της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. στην Ελλάδα έχουν πιστοποιηθεί µε το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO από το 1996, ενώ αξίζει να σηµειώσουµε ότι η εταιρεία µας ήταν η πρώτη του κλάδου στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε και µία από τις πρώτες στην Ευρώπη. Σηµαντικό είναι ότι οι ιδιόκτητες λιµενικές εγκαταστάσεις της βιοµηχανικής µονάδας στην Σούρπη, είναι πιστοποιηµένες βάσει του ιεθνούς Κανονισµού Ασφαλείας Λιµένων ISPS_CODE(IMO). Επίσης, οι ιδιόκτητες λιµενικές εγκαταστάσεις της βιοµηχανικής µονάδας στην Σούρπη, είναι πιστοποιηµένες και µε ISO διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης. Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ελέγχει σήµερα το 20% της εγχώριας αγοράς, ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτό του επόµενου ανταγωνιστή της. Η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται από 30ετίας και πλέον στον κλάδο των αλεύρων πολυτελείας όπου πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ανταγωνισµός είναι λιγότερο έντονος λόγω του περιορισµένου αριθµού µύλων που µπορούν να παράγουν τα άλευρα αυτά. Σε επίπεδο αλέσεων, η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. έχει µερίδιο αγοράς 20%, και τα προϊόντα της διατίθενται στην αγορά του εσωτερικού και του εξωτερικού. Μετά την ολοκλήρωση ενός µεγάλου κύκλου επενδύσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. κινείται µε γοργούς ρυθµούς προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της προόδου. Με 7 πρότυπα εργοστάσια συνολικά στην Ελλάδα, τη Ρουµανία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία αναδεικνύεται σε βαλκανική υπερδύναµη στο χώρο των αλεύρων. Κατ αρχήν, το µέγεθος πλέον του Οµίλου δίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστικών εταιρειών. Στην περίπτωση της αγοράς δηµητριακών, για παράδειγµα, ο Όµιλος είναι σε θέση να εξασφαλίζει πρώτη ύλη µε καλύτερους όρους, µε δεδοµένο ότι αυτή τη στιγµή είναι ένας από τους µεγαλύτερους αγοραστές δηµητριακών στην Ευρώπη. Στην Ελληνική αγορά, ο νέος επιλιµένιος Μύλος στη Σούρπη Μαγνησίας σε συνδυασµό µε τον επίσης επιλιµένιο Μύλο του Κερατσινίου αναµένεται να µεγαλώσουν τις οικονοµίες κλίµακας που έχουν ήδη επιτύχει, να ισχυροποιήσουν ακόµα περισσότερο τη θέση τους στην εγχώρια αγορά και να αυξήσουν το µερίδιό τους στις εξαγωγές αλεύρων στις διεθνείς αγορές καθόσον πλέον πραγµατοποιούνται δια της θαλάσσιας οδού χωρίς να µεσολαβεί διακίνηση µε φορτηγά που συµβάλλει στη δυσανάλογη αύξηση του κόστους. Η ευνοϊκή χωροταξική κατανοµή των µονάδων παραγωγής σε συνδυασµό µε ένα ευρύτατο δίκτυο αποθηκών και υποκαταστηµάτων δίνουν µεγάλες δυνατότητες συνεργασίας και συµπληρωµατικότητας στις εταιρείες του Οµίλου τόσο όσον αφορά την προµήθεια, αποθήκευση και διαχείριση των πρώτων υλών όσο και τις πωλήσεις και τη διανοµή των ετοίµων προϊόντων. Στα πλαίσια αυτά ο Όµιλος αναµένει σειρά από οφέλη που θα προκύψουν από τις συνδυασµένες κινήσεις εισαγωγικού και εξαγωγικού χαρακτήρα ανάµεσα στις εταιρείες στο εξωτερικό και σε αυτές τις κινήσεις επικεντρώνεται ένα µεγάλο µέρος της αναπτυξιακής πολιτικής. Στα Βαλκάνια, µε την πλήρη λειτουργία όλων των µονάδων, κύριο µέληµα γίνεται πλέον η περαιτέρω ανάπτυξη των κατά τόπους εταιρειών. Στη Ρουµανία ο Όµιλος Λούλη ενισχύει καθοριστικά την ήδη κυριαρχική παρουσία του στην εγχώρια αγορά µε την πλήρη λειτουργία των δύο υπερσύγχρονων µονάδων της SC TITAN S.A. στο Βουκουρέστι και το Targu Mures Τρανσυλβανίας και τη δηµιουργία έτσι µίας πρότυπης σε όλη την Ευρώπη βιοµηχανίας τροφίµων. Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των καταναλωτικών προϊόντων (corn flakes, συσκευασµένο ψωµί, τοστ, ζυµαρικά). Στη Βουλγαρία είναι ορατά τα οφέλη της πλήρους αναδιοργάνωσης και της ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων που ο Όµιλος Λούλη σταδιακά πραγµατοποίησε από τη στιγµή που οι Μύλοι Σόφιας πέρασαν στον έλεγχό του. Το µέγεθος του Μύλου και η απουσία σηµαντικών ανταγωνιστών δηµιουργούν θετικότατες προοπτικές για ακόµα µεγαλύτερα βήµατα. 15

17 66. ΙΙΚΚΤΤΥΥΟ ΠΩΛΛΗΣΣΕΕΩΝ ΚΚΑΑΙΙ ΚΚΑΑΝΑΑΛΛΙΙΑΑ ΙΙΑΑΝΟΜΗΣΣ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Το δίκτυο πωλήσεων της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., που είναι το πληρέστερο στην Ελληνική αγορά, περιλαµβάνει 4 υποκαταστήµατα πωλήσεων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα) και το κεντρικό κατάστηµα της Σούρπης/Βόλου που εξυπηρετεί τις υπόλοιπες περιοχές. Παράλληλα, υπάρχει δίκτυο εµπορικών συνεργατών στις µακρινές χιλιοµετρικά περιοχές, µε µακροχρόνια σχέση συνεργάτη-πελάτη. Υπάρχουν 9 πωλητές στο κεντρικό,13 στο υποκατάστηµα Αθηνών, 4 στο υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης και 4 πωλητές στο υποκατάστηµα Καβάλας.Επιπλέον υπάρχουν 4 επιθεωρητές, 3 στην Αθήνα και 1 στον Βόλο. Οι υπόλοιποι εµπορικοί συνεργάτες είναι 21. Κάθε ένας από τους πωλητές και τους συνεργάτες έχει την κάλυψη συγκεκριµένων νοµών ή τοµέων για την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και τον Βόλο. Η κατανοµή γίνεται µε βάση τον όγκο πωλήσεων που έχει η Εταιρεία ή που διεκδικεί σε κάθε περιοχή. 16

18 77.. ΣΣΥΥΜΜΕΕΤΤΟΧΧΕΕΣΣ ΣΣΕΕ ΣΣΥΥΝ ΕΕ ΕΕΜΕΕΝΕΕΣΣ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΕΕΣΣ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε Σχηµατική Απεικόνιση Οµίλου Εταιρειών Λούλη Την 31η εκεµβρίου 2007 οι συµµετοχές της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ήταν οι ακόλουθες: Μετά την αγορά του υπολοίπου 1,3%, τον Ιανουάριο του 2007, η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. κατέχει το 100% της LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES Ltd. Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 2007 η LOULIS MEL - BULGARIA S.A. αγόρασε µετοχές της SOFIA MEL S.A. και το ποσοστό της έγινε 35,33%. Συνεπώς, σήµερα οι συµµετοχές έχουν ως εξής: 17

19 7.2 Θυγατρικές Εταιρείες ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται οι άµεσες συµµετοχές της εταιρείας την 31/12/2007: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ATLAS S.A. 41,45% LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES Ltd. 98,7% LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES (BULGARIA) Ltd. 100% οι οποίες ακολούθως την 31/5/2008 έγιναν: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ATLAS S.A. 41,45% LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES Ltd. 100% LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES (BULGARIA) Ltd. 100% ATLAS S.A. Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 16/8/95 µε έδρα τα Τίρανα Αλβανίας και αντικείµενο εργασιών την παραγωγή, εµπορία και επεξεργασία αλεύρων (αρτοσκευάσµατα). Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο ήταν 5 εκ. δρχ. ( λεκ). Η πρώτη εταιρική χρήση έληξε την 31/12/1996. Οι µέτοχοι ήταν οι εξής: η Εταιρεία Κυλινδρόµυλος Λούλη Α.Ε. µε 90% ( λεκ) και ο κος Κων/νος Λούλης µε ποσοστό 10% ( λεκ). Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας την 31/12/2007 είναι: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε ,00 41,45% Λούλης Κωνσταντίνος ,00 8,55% Qerimi Veip ,00 5,00% Mustafaraj Refat ,00 18,75% Θώµογλου ηµήτριος ,00 16,25% Shijaku Shpetim ,00 10,00% ΣΥΝΟΛΟ ,00 100,00% Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου είναι: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι ΙΟΤΗΤΑ Moustafarai Refat Πρόεδρος Cobo Ferdinard Αντιπρόεδρος Φωτόπουλος Νικόλαος Μέλος Μουρελάτος Γεώργιος Μέλος Τσέλος Ανδρέας Μέλος 18

20 Στις 31/1/1996 η Εταιρεία αγόρασε στην Αλβανία οικόπεδο έκτασης µ 2 στο χωριό Μεζέζ των Τιράνων µε σκοπό να κατασκευαστεί Μύλος δυναµικότητας 300 τόνων/24ωρο. Την 1/10/1996 ολοκληρώθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί µετά την αγορά του οικοπέδου, από $ σε $ (δηλαδή $80.000) κατά την αναλογία που υπήρχε και πριν δηλ. Κυλινδρόµυλος Λούλη Α.Ε. 90% και κ. Κων/νος Λούλης 10%. Η ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. χρησιµοποίησε ίδια κεφάλαια για την συµµετοχή της στην αύξηση αυτή. Ταυτόχρονα από την Γ.Σ. της 1/10/1996 αποφασίστηκε νέα Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά $ που ολοκληρώθηκε µέσα στο 1997, µε σκοπό την αγορά οικοπέδου µ 2 που και πραγµατοποιήθηκε. Οι δύο µέτοχοι συµµετείχαν µε τα προηγούµενα ποσοστά τους. Η ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. χρησιµοποίησε ίδια κεφάλαια για την συµµετοχή της στην αύξηση αυτή. Μετά την τελευταία Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίστηκε µε την Γενική Συνέλευση της 2/7/1999 το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε USD και οι µέτοχοι είναι οι: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. µε 95% και ο κος Κωνσταντίνος Λούλης µε 5%. H Εταιρεία, έχοντας σταθµίσει τις συνθήκες και την κατάσταση της χώρας, προχώρησε σε κατασκευή κέντρου διανοµής στο ιδιόκτητο νέο οικόπεδο, το οποίο άρχισε να λειτουργεί στις αρχές του Σεπτεµβρίου Στην Αλβανία η µέση κατά κεφαλή κατανάλωση αλεύρου είναι σχεδόν τετραπλάσια σε σχέση µε την αντίστοιχη κατανάλωση της Ελλάδος µε αποτέλεσµα η συνολική κατανάλωση αλεύρου να είναι µεγαλύτερη της Ελλάδας, παρά τον µικρό πληθυσµό της χώρας. Επιπλέον, λόγω του απηρχαιωµένου εξοπλισµού των εγχώριων µύλων και της µικρής εγχώριας παραγωγής σίτου οι εισαγωγές αλεύρων -κυρίως από Ελλάδα και Ιταλία- στην χώρα αυτή κάλυπταν το µεγαλύτερο ποσοστό της ζήτησης. Έτσι λοιπόν οι προοπτικές της ATLAS S.A. ήταν εξαιρετικές καθώς ήταν εγκατεστηµένη στο κέντρο της χώρας (Τίρανα) όπου είναι συγκεντρωµένο και το 50% του πληθυσµού. ραστηριοποιείται όσον αφορά την εµπορία αλεύρων στα Τίρανα και την Β. Αλβανία, όπου η µητρική εταιρία δεν είχε πωλήσεις, η αποστολή δε αλεύρων από την µητρική γίνεται µέσω των επιλιµένιων εγκαταστάσεων αυτής, πράγµα που εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των υπολοίπων εξαγωγέων. Τον Απρίλιο του 2003 αποφασίζεται να συµµετάσχουν οι Αλβανοί συνεργάτες της εταιρείας ως νέοι µέτοχοι σε αυτή µε ποσοστό 50%, έχοντας σκοπό τη δηµιουργία Μύλου παραγωγικής δυναµικότητος 300τον/24ωρο. Με την από 10/4/2003 Γενική Συνέλευση αποφασίζεται η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά και στην συνέχεια την 1/10/2003 αποφασίζεται νέα αύξηση ύψους , ούτως ώστε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται τελικά σε Τον Σεπτέµβριο του 2004 ξεκίνησε η παραγωγή αλεύρου στο νέο εργοστάσιο του ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΥΛΗ στα Τίρανα Αλβανίας. Έτσι, ολοκληρώθηκε µία πρότυπη επένδυση ύψους 10 εκ. -σε οικόπεδο τ.µ.- η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2003 και περιλαµβάνει: κυλινδρόµυλο άλεσης µαλακού σίτου δυναµικότητας 300 τόνων ανά 24ωρο σιλό δηµητριακών χωρητικότητας τόνων και επίπεδες αποθήκες τ.µ. Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην Αλβανία από το 1993 και µέχρι πρόσφατα κάλυπτε το µεγαλύτερο µέρος εισαγωγών της χώρας σε αλεύρι κατέχοντας µερίδιο αγοράς περί το 20%. Με το νέο µύλο οι αλέσεις αναµένεται να φτάσουν τους τόνους ετησίως και ο κύκλος εργασιών τα 20 εκ. περίπου, καλύπτοντας έτσι το 35% της αγοράς. Η επένδυση έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόµο Ν.2601 στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.). Τον Απρίλιο του 2007 ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγής από το ΥΠ.ΕΘ.Ο. και η εταιρεία επιδοτήθηκε µε το ποσό 1,494 εκ.. 19

Μύλοι Λούλη Α.Ε. Ετήσιο ελτίο 2005

Μύλοι Λούλη Α.Ε. Ετήσιο ελτίο 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόµενα 1 1. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 2. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου Εταιρείας 5 3. Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετησίου ελτίου 6 4. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή της

Διαβάστε περισσότερα

3. Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετησίου ελτίου 6

3. Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετησίου ελτίου 6 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 2. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου Εταιρείας 5 3. Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετησίου

Διαβάστε περισσότερα

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0 7 S N V U S W 8 O 8 K U S 7 V 7 U T V U T! " # $ % & ' ' ' ( ) * +, - * / - 0 * /, - / 1 + 1 2 + 1 2 (, - 3 4 5 2 (, 2 7 7 8 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

MHXANIKH ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÙÍ

MHXANIKH ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÙÍ MHXANIKH ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÙÍ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Κατά το 2007, η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. βελτίωσε

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 5 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 01.01.2010

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2009 η εταιρία μας δεν προέβη σε επενδύσεις μηχανολογικού ή άλλου εξοπλισμού.

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2009 η εταιρία μας δεν προέβη σε επενδύσεις μηχανολογικού ή άλλου εξοπλισμού. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 4 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 01.01.2009 έως 31.12.2009) Προς

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΤΗΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΤΗΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Ε. Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΟΥΛΗ»

Τ. Ε. Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΟΥΛΗ» Τ. Ε. Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΟΥΛΗ» Επιβλέπων καθηγητής: ΠΑΓΓΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εισηγητές: ΣΕΡΕΜΕΤΙ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2006 έχουν καταρτιστεί βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π).

Οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2006 έχουν καταρτιστεί βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π). ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 36 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. του Οµίλου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. του Οµίλου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. του Οµίλου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. για τη Χρήση 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι, Σας υϖοβάλουµε ϖρος έγκριση τις συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Ι.Φ.Ε.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 23 η Ιουνίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» Η εταιρία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: Ανακοίνωση-Πρόσκληση της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε προς το επενδυτικό κοινό για την δημόσια προσφορά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, λόγω της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2005 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005) µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» ΑΡ. ΜΑΕ : 8406/06/B/86/15 Της 4ης Ιουνίου 2013 Στην Ελευσίνα Aττικής, σήµερα την 4 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2006 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006) µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2007

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2007 Ανακοίνωση ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 2006/2007 (SHARE OPTIONS 2006/2007) Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2007 Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Eurodrip A.B.E.Γ.Ε προς την Τακτική Γενική Συνέλευση για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2006

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Eurodrip A.B.E.Γ.Ε προς την Τακτική Γενική Συνέλευση για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2006 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Eurodrip A.B.E.Γ.Ε προς την Τακτική Γενική Συνέλευση για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2006 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05.09.2017 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

99,47% 106,88% 37,4% 36,46%

99,47% 106,88% 37,4% 36,46% ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SERVICE Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 128 ΓΛΥΦΑ Α 166 74 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015 31/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.2011 Για όλα τα προς έγκριση θέµατα απαιτούµενη απαρτία: 20% του καταβεβληµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Κυρίες και Κύριοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ένδειξη αποτελέσµατος και επεξηγηµατική κατάσταση 2-3 Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.2012 Για τα προς έγκριση θέµατα, πλην των 7 και 8 θεµάτων, απαιτούµενη απαρτία:

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.7.2004-30.06.2005 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.1.2011-30.06.2011) Η παρούσα εξαμηνιαία έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σύµφωνα µε την Ενότητα 4 του νέου Κανονισµού του Χ.Α. σχετικά µε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών Προς τους κ.κ. Μετόχους Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ ΗΣ A.E.- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

Χ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ ΗΣ A.E.- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Χ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ ΗΣ A.E.- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2006 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006) µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25/06/2009, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25/06/2009, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης : ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.1.2009-30.06.2009) Η παρούσα εξαμηνιαία έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Προβλεπόµενη Χρήση σύµφωνα µε την από Γ.Σ. & το Ενηµερωτικό ελτίο. ιατεθέντα κεφάλαια έως 31/12/2006

Προβλεπόµενη Χρήση σύµφωνα µε την από Γ.Σ. & το Ενηµερωτικό ελτίο. ιατεθέντα κεφάλαια έως 31/12/2006 ΕΚΘΕΣΗ.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 29 η Ιουνίου 2007 Σύµφωνα µε το άρθρο 289 του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20.5.2008 ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Κύριοι Μέτοχοι, Από µέρους του.σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ν. Λούλης. Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Κωνσταντίνος Ν. Λούλης. Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιιεθνή Λογιιστιικά Πρότυπα που έχουν υιιοθετηθείί από την Ευρωπαϊϊκή Ένωση της 31 η ηςς εκεµβρίίου 2007 (01/01/07--31/12/07) Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η SEA STAR CAPITAL PLC (η «Εταιρεία) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «ΔΣ») συνήλθε στις 28 Φεβρουαρίου 2011 και ενέκρινε την ένδειξη ενοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο (άρθρο 43 α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρείας µας, θέτουµε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα