14.2 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εταιρείας 54

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14.2 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου 54. 14.1 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εταιρείας 54"

Transcript

1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 2. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου Εταιρείας 6 3. Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετησίου ελτίου 7 4. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή της Πορείας της Εταιρείας 8 5. Παραγωγική ιαδικασία ίκτυο Πωλήσεων και Κανάλια ιανοµής Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Εταιρείες Σχηµατική Απεικόνιση Οµίλου Εταιρειών Λούλη Θυγατρικές Εταιρείες Συνδεδεµένες Εταιρείες Εταιρείες που συµµετέχουν στην Εταιρεία ιάρθρωση και Οργανόγραµµα της Εταιρείας Οργανόγραµµα της Εταιρείας ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Εσωτερικός Κανονισµός Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Ανθρώπινο υναµικό Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Σηµαντικές Πληροφορίες για τον Όµιλο για την εταιρική χρήση Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Γήπεδα Κτίρια Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Στοιχεία Κλάδου Αλευροβιοµηχανίας Γενικά Στοιχεία Κλάδου Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου Η Αγορά των Προϊόντων Αλευροβιοµηχανίας Μερίδια Αγοράς Συµπεράσµατα και Προοπτικές του Κλάδου Συγκριτικά Στοιχεία Εταιρειών Κλάδου Πληροφορίες που αφορούν τους Μετόχους και τις Μετοχές Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Μετοχική Σύνθεση ικαιώµατα Μετόχων Παρουσίαση Χρηµατιστηριακών Στοιχείων Μετοχής Μύλοι Λούλη Α.Ε Συµµετοχές Μελών.Σ. και Κυρίων Μετόχων στο.σ. ή στο Κεφάλαιο άλλων Εταιρειών Συναλλαγές της Εταιρείας µε τις Συνδεδεµένες Εταιρείες Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εταιρείας Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου Εταιρικές Ανακοινώσεις για την εταιρική χρήση 2007 έως σήµερα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση Παράρτηµα 100 1

3 11.. ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΙΙΟΙΙΚΚΗΤΤΙΙΚΚΟΥΥ ΣΣΥΥΜΒΒΟΥΥΛΛΙΙΟΥΥ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/ /12/2007 Κατά την φετινή χρονιά, η εταιρεία µας, αλλά και οι θυγατρικές µας σηµείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις ξεπερνώντας όλους τους στόχους που τέθηκαν. Η είσοδος της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, καθώς και η ωρίµανση τόσο των αγορών, όσο και των ίδιων των εταιρειών µας, σε συνδυασµό µε την σηµαντική κεφαλαιακή µας ενίσχυση που προήλθε από την πώληση του 60% των εταιρειών µας σε Ρουµανία και Βουλγαρία, έφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Κύριο χαρακτηριστικό, και τη φετινής χρονιάς, ήταν η συνεχιζόµενη ραγδαία αύξηση των τιµών των δηµητριακών, η οποία είχε ήδη αρχίσει πριν από ένα χρόνο. Οι λόγοι είναι οι ίδιοι µε πέρυσι, δηλαδή η κακή εσοδεία για δεύτερο συνεχόµενο έτος των κυριοτέρων σιτοπαραγωγικών χωρών παγκοσµίως, τα ακραία καιρικά φαινόµενα που έπληξαν τον πλανήτη, τα παγκόσµια αποθέµατα που είναι τα χαµηλότερα των τελευταίων τριάντα χρόνων (από 208 εκ. τον. το 2000, σε 125 εκ. τον. το 2006 και σε 100 εκ. τον. το 2007), καθώς και η συνεχιζόµενη αύξηση της ζήτησης τόσο για βιοκαύσιµα, µε την τιµή του πετρελαίου να είναι στα ιστορικά υψηλότερα επίπεδα, όσο και η συνεχιζόµενη, µε γεωµετρικούς ρυθµούς, αύξηση της ζήτησης από την αγορά της Κίνας και της Ινδίας. Οι αυξήσεις των τιµών των σιτηρών, φέτος, ξεπέρασαν κάθε προηγούµενο. Χαρακτηριστικά σας αναφέρουµε ότι κατά το τελευταίο δεκαεξάµηνο (Οκτώβριος 2006 Ιανουάριος 2008) οι τιµές των µαλακών σιτηρών παρουσίασαν αύξηση 114% (από 152 /τον. σε 325 /τον.) και των σκληρών σιτηρών ακόµη µεγαλύτερη 179% (από 190 /τον. σε 530 /τον.). Συνέπεια των αυξήσεων αυτών στην πρώτη ύλη ήταν και η αναλόγως σηµαντική αύξηση των τιµών στα παραγόµενα προϊόντα, καθώς αυτή έπρεπε να µετακυλισθεί. Έτσι, για την εξαταζόµενη χρήση, παρατηρούµε µία µεγάλη αύξηση στον κύκλο εργασιών που προβλέπεται ότι θα συνεχισθεί και στην τρέχουσα χρονιά. Στον τοµέα του εξωτερικού, οι θυγατρικές µας ολοκλήρωσαν την πώληση του 60% των εταιρειών στην Ρουµανία και στην Βουλγαρία στον αυστριακό Όµιλο LLI EUROMILLS GmbH, ο οποίος είναι ο µεγαλύτερος στον τοµέα της Αλευροβιοµηχανίας στην Ευρώπη µε αλέσεις πάνω από 2,6 εκ. τόνους ετησίως και κύκλο εργασιών πάνω από 800 εκ., έναντι 50 εκ. µέσω των θυγατρικών της L.I.F.E. Bulgaria Ltd., LOULIS MEL-BULGARIA EAD και L.I.F.E. Ltd. Ταυτόχρονα, η εταιρεία µας αγόρασε το 10,35% που κατείχε η GLOBAL FINANCE στην L.I.F.E. Ltd., καθώς και ποσοστό µετοχών σε Ρουµανία και Βουλγαρία, µετά την ηµόσια Πρόταση που έκανε ο Αυστριακός Όµιλος. Έτσι σήµερα, το ποσοστό µας άµεσα και έµµεσα από 76,06 % στην Ρουµανία που ήταν πριν είναι πλέον 29,1% και από 92,59% που ήταν στην Βουλγαρία είναι πλέον 35,30%. Η απόφαση της πώλησης λήφθηκε µε κύριο γνώµονα την είσοδό µας, µε αυτή την στρατηγική συνεργασία, στην µεγαλύτερη πλέον παγκόσµια δύναµη της Αλευροβιοµηχανίας, προσδοκώντας συνέργειες που θα προκύψουν από την µεταξύ µας συνεργασία, γεγονός που είναι ήδη ορατό. Όπως αναλυτικότερα προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου -τα στοιχεία των οποίων αποτυπώνονται για τρίτη φορά σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης- τα σηµαντικότερα µεγέθη της εταιρείας για 2

4 την χρήση 1/1/2007 έως 31/12/2007 σε σχέση µε τα αντίστοιχα της χρήσης 1/1/2006 έως 31/12/2006, διαµορφώθηκαν ως εξής: 1/1/ /12/2007 Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1/ /12/2006 % 1/1/ /12/2007 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1/ /12/2006 % ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,13% ,88% ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ, ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ,90% ,47% ΚΕΡ Η - ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡ Η - ΖΗΜΙΕΣ META ΦΟΡΩΝ ΚΕΡ ΟΣ - ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,7593-0,2325 0,1643-0,2752 Όσον αφορά τις οικονοµικές επιδόσεις της εταιρείας, έχουµε να σας αναφέρουµε τα παρακάτω: Ο Κύκλος Εργασιών στην Ελλάδα ανήλθε στα 84,689 εκατοµµύρια έναντι 66,745 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 17,943 εκατοµµύρια ή ποσοστό 26,88% και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθε στα 196,75 εκατοµµύρια έναντι 139,406 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 57,344 εκατοµµύρια ή ποσοστό 41,13%. Αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στις αυξήσεις των τιµών πώλησης, καθώς και στην βελτίωση του µείγµατος των πωληθέντων προϊόντων σε µεγαλύτερης προστιθέµενης αξίας επικερδέστερων. Οι αλέσεις στην Ελλάδα, για το 2007, έφτασαν τις 209 χιλ. τόνους έναντι 236 χιλ. τόνων το 2006, σηµειώνοντας µείωση - 11%, πράγµα το οποίο, κατά κύριο λόγο, οφείλεται στην απόφαση της εταιρείας να µετακυλίσει το αυξηµένο κόστος των Α υλών στους πελάτες της. Στο εξωτερικό, οι αλέσεις σηµείωσαν αύξηση κατά 2,5% φτάνοντας τους 387 χιλ. τόνους από 378 χιλ. τόνους τον προηγούµενο χρόνο. Συνολικά, στον Όµιλο, οι αλέσεις σηµείωσαν και αυτές για τους ίδιους λόγους, µικρότερη όµως, πτώση και έφτασαν τις 596 χιλ. τόνους έναντι 613 χιλ. τόνων κατά το 2006, σηµειώνοντας µείωση κατά -2,7%. Το Κόστος Πωληθέντων στην Ελλάδα ανήλθε στα 63,347 εκατοµµύρια έναντι 52,075 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 11,272 εκατοµµύρια ή ποσοστό 21,65% και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθε στα 153,358 εκατοµµύρια έναντι 112,634 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 40,723 εκατοµµύρια ή ποσοστό 36,16%, που οφείλεται εξ ολοκλήρου στην προαναφερθείσα αύξηση των τιµών των σιτηρών. Τα Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως στην Ελλάδα ανήλθαν στα 21,342 εκατοµµύρια έναντι 14,670 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 6,671 εκατοµµύρια ή ποσοστό 45,48% και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 43,392 εκατοµµύρια έναντι 26,771 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 16,620 εκατοµµύρια ή ποσοστό 62,08%. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων βελτιώθηκαν σηµαντικά σηµειώνοντας αύξηση στην Ελλάδα από 21,98% σε 25,20%, ενώ και στον Όµιλο είχαµε µια αύξηση από 19,20% σε 22,05%. Τα Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας και ιάθεσης στην Ελλάδα ανήλθαν στα 15,259 εκατοµµύρια έναντι 16,244 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο (τα Έξοδα ιοίκησης την προηγούµενη χρήση είχαν επιβαρυνθεί µε ποσό 0,650 εκατοµµύρια που αφορούσε την διάθεση δωρεάν µετοχών) παρουσιάζοντας µείωση 0,985 εκατοµµύρια ή ποσοστό -6,06% και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 31,598 εκατοµµύρια έναντι 29,612 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 1,985 ή ποσοστό 6,71%. 3

5 Τα Χρηµατοοικονοµικά µας Αποτελέσµατα (Έξοδα-Έσοδα) στην Ελλάδα ανήλθαν στα 6,121 εκατοµµύρια έναντι 7,601 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο (όπου είχαν επιβαρυνθεί µε ποσό 2,083 εκατοµµύρια που αφορούσε τον τερµατισµό call option) παρουσιάζοντας µείωση 1,479 εκατοµµύρια ή ποσοστό -19,47% και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 9,463 εκατοµµύρια έναντι 10,325 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας µείωση 0,861 εκατοµµύρια ή ποσοστό -8,34%. Οι συνολικές Αποσβέσεις στην Ελλάδα ανήλθαν στα 2,977 εκατοµµύρια έναντι 3,026 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας µείωση 0,048 εκατοµµύρια ή ποσοστό -1,59% και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 7,682 εκατοµµύρια έναντι 7,325 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 0,357 εκατοµµύρια ή ποσοστό 4,87%. Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων στην Ελλάδα ανήλθαν στα 11,228 εκατοµµύρια έναντι 4,980 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 6,248 εκατοµµύρια ή ποσοστό 125,47% και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 23,305 εκατοµµύρια έναντι 12,883 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 12µηνο παρουσιάζοντας αύξηση 10,422 εκατοµµύρια ή ποσοστό 80,90%. Και ως ποσοστό όµως επί των πωλήσεων σηµείωσαν σηµαντική αύξηση στην Ελλάδα από 7,46% σε 13,26%, ενώ για τον Όµιλο η αύξηση ήταν µικρότερη από 9,24% σε 11,85%. Κατόπιν όλων αυτών, τα Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσεως προ Φόρων στην Ελλάδα ανήλθαν στα 3,497 εκατοµµύρια κέρδος έναντι -4,841 εκατοµµυρίων ζηµιά το προηγούµενο 12µηνο και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 16,643 εκατοµµύρια κέρδος έναντι -3,962 εκατοµµυρίων ζηµιά το προηγούµενο 12µηνο. Στα Κέρδη Χρήσης περιλαµβάνονται και Κέρδη Από Πώληση Συµµετοχών και Χρεογράφων ύψους εκ.. Τέλος δε, τα Αποτελέσµατα µετά Φόρων της χρήσης στην Ελλάδα ανήλθαν στα 2,730 εκατοµµύρια κέρδη, έναντι -4,575 εκατοµµυρίων ζηµιές το προηγούµενο 12µηνο και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 15,137 εκατοµµύρια κέρδη έναντι -3,673 εκατοµµυρίων ζηµιές το προηγούµενο 12µηνο. Λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών, η εταιρεία δεν θα διανείµει µέρισµα κατά την χρήση αυτή. Στόχος µας για την επόµενη χρονιά είναι όχι µόνο να διατηρηθούν τα φετινά επίπεδα αλλά και να µπορέσουµε να τα αυξήσουµε τόσο σε όγκους πωληθέντων προϊόντων, όσο και σε κερδοφορία. Ήδη, τα στοιχεία των πρώτων µηνών του έτους µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι θα ξεπεράσουµε αρκετά τα περσινά αποτελέσµατα. Κύριοι Μέτοχοι, κατόπιν όλων των ανωτέρω, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 79ης Εταιρικής Χρήσης (1/1/ /12/2007) που ακολουθούν την παρούσα έκθεση. Σούρπη Μαγνησίας, 27 Μαρτίου 2008 Το ιοικητικό Συµβούλιο Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω έκθεση που αποτελείται από τρεις (3) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 28 Μαρτίου Αθήνα, 28 Μαρτίου Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ

6 Επεξηγηµατική έκθεση του.σ. (σύµφωνα µε τον άρθρο 11 α Ν.3371/2005) Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της περιλαµβάνει αναλυτικές πληροφορίες σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/ ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,48 διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,64 ανά µετοχή. Όλες οι µετοχές είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης. Οι µετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου. 2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της εταιρείας. Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί στη µεταβίβαση από το καταστατικό της. 3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.. 51/1992. Με ηµεροµηνία εκκαθάρισης 04/03/2008 ο κος Λούλης Κωνσταντίνος κατέχει ποσοστό 7,94%, ο κος Λούλης Νικόλαος κατέχει ποσοστό 24,65%, η κα Λούλη Όλγα κατέχει ποσοστό 12,07%, η κα Λούλη Ευαγγελία κατέχει ποσοστό 12,58% και η LLI EUROMILLS GMBH 5% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κανένα άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου. 4. Κάτοχοι κάθε είδους µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. εν προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 6. Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της Εταιρίας. εν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της. 7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίηση του καταστατικού. Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/ Αρµοδιότητα του ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του για έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρίας, µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, µπορεί να εκχωρείται στο ιοικητικό Συµβούλιο το δικαίωµα, µε απόφασή του που θα λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του, να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο µε την έκδοση νέων µετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δε µπορεί να υπερβεί το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ηµεροµηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείες µπορούν, µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων τους, να αποκτούν ίδιες µετοχές µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των µετοχών τους, µε σκοπό της στήριξης της χρηµατιστηριακής τιµής τους και µε ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. εν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της Εταιρείας. 9. Σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η Εταιρία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης και τα αποτελέσµατα της συµφωνίας αυτής. εν υφίσταται τέτοια συµφωνία. 10. Κάθε συµφωνία που η Εταιρία έχει συνάψει µε τα µέλη του ιοικητικού της Συµβουλίου ή µε το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµό της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δηµόσιας πρότασης. εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας µε τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. 5

7 22.. ΣΣΥΥΝΟΠΤΤΙΙΚΚΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΑΑ ΜΕΕΓΓΕΕΘΗ ΟΜΙΙΛΛΟΥΥ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 1/1/2007 1/1/ /12/ /12/2006 ιαφορά % Κύκλος Εργασιών ,13% Μικτά κέρδη / (ζηµιές) ,08% % επί Κύκλου Εργασιών 22,05% 19,20% Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών ,11% αποτελεσµάτων % επί Κύκλου Εργασιών 7,94% 3,99% Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών ,90% αποτελεσµάτων και αποσβέσεων % επί Κύκλου Εργασιών 11,85% 9,24% Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων % επί Κύκλου Εργασιών 8,46% -2,84% Μείον φόροι Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ,06% % επί Κύκλου Εργασιών 7,69% -2,64% Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρείας ικαιώµατα Μειοψηφίας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 1/1/2007 1/1/ /12/ /12/2006 ιαφορά % Κύκλος Εργασιών ,88% Μικτά κέρδη / (ζηµιές) ,48% % επί Κύκλου Εργασιών 25,20% 21,98% Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων ,20% % επί Κύκλου Εργασιών 9,74% 2,93% Kέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων ,47% % επί Κύκλου Εργασιών 13,26% 7,46% Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων % επί Κύκλου Εργασιών 4,13% -7,25% Μείον φόροι Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους % επί Κύκλου Εργασιών 3,22% -6,85% 6

8 33.. ΠΛΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΕΕΣΣ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗ ΣΣΥΥΝΤΤΑΑΞΞΗ ΤΤΟΥΥ ΕΕΤΤΗΣΣΙΙΟΥΥ ΕΕΛΛΤΤΙΙΟΥΥ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, της δραστηριότητας, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία») από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Ετησίου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ώστε να καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις των αποφάσεων 5/204/ (ΦΕΚ 1487/ ) όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 7/372/ του.σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για την σύνταξη του Ετησίου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Ο κ. Νικόλαος Φωτόπουλος, ιευθύνων Σύµβουλος, Σπετσών 1, Κερατσίνι , Ο κ. Κωνσταντίνος Κοντοχριστόπουλος, Αναπληρωτής Γενικός ιευθυντής, Σπετσών 1, Κερατσίνι , Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή η παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα. Σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Η εταιρεία βάσει της σχετικής νοµοθεσίας ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές για τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις απλές και ενοποιηµένες, της 30/6 κάθε χρήσης, καθώς επίσης και για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12 που περιλαµβάνουν τον Ισολογισµό, τα Αποτελέσµατα Χρήσεως και τις Ετήσιες Καταστάσεις Ταµειακών Ροών της εταιρείας και τις ενοποιηµένες. Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου Λούλη για τις χρήσεις που έκλεισαν στις 30/6/2002, 30/6/2003 διενήργησε η Ορκωτός Ελεγκτής Βενετία Τριαντοπούλου- Αναστασοπούλου, Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ , κάτοικος Αθηνών, Κονιάρη 45, , τηλ.: , ενώ για την 18µηνη χρήση που έκλεισε την 31/12/2004, την χρήση που έκλεισε την 31/12/2005 και την χρήση που έκλεισε 31/12/2006 και 31/12/2007, ο Ορκωτός Ελεγκτής Ιωάννης Αναστασόπουλος, Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ , κάτοικος Αθηνών, Κονιάρη 45, , τηλ.: Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στη συνέχεια του πάροντος δελτίου, στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η οικονοµική χρήση για την Εταιρεία διαρκεί ένα ηµερολογιακό έτος και λήγει την 31 η εκεµβρίου κάθε έτους. Η εταιρεία είναι συνδεδεµένη µε τις παρακάτω Ανώνυµες θυγατρικές της εταιρείες στις οποίες συµµετέχει και τα αποτελέσµατα των οποίων περιλαµβάνει στις Ενοποιηµένες και Οικονοµικές Καταστάσεις που δηµοσιεύει και είναι ελεγµένες από Ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία. LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES Ltd. έδρα Λευκωσία, Κύπρος LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES (BULGARIA) Ltd. έδρα Λευκωσία, Κύπρος ATLAS S.A. έδρα Τίρανα, Αλβανία SC TITAN S.A. έδρα Βουκουρέστι, Ρουµανία LOULIS MEL - BULGARIA S.A. έδρα Σόφια, Βουλγαρία SOFIA MEL S.A. έδρα Σόφια, Βουλγαρία 7

9 44.. ΙΙΣΣΤΤΟΡΡΙΙΚΚΗ ΑΑΝΑΑ ΡΡΟΜΗ ΤΤΗΣΣ ΠΟΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ ΤΤΗΣΣ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Η παρουσία του «Μύλου» έγινε σχεδόν ταυτόχρονα µε την έναρξη της Βιοµηχανικής Ζώνης της πόλης του Βόλου. Η οικογένεια Λούλη διέθετε ένα µικρό πετρόµυλο στην Αετοράχη της Ηπείρου από το έτος 1782, τον οποίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει κατά την οπισθοχώρηση των Τούρκων, όταν οι τελευταίοι τον έκαψαν και να µετακοµίσει στο Βόλο. Το έτος 1914, οι Αφοί Λούλη αγόρασαν ένα µικρό ατµόµυλο στην περιοχή Παλιά Βόλου από την Εταιρεία «Χαντζηνίκος και Ξύδης», τον οποίο και εκσυγχρόνισαν. Το 1927, µετά τη µετατροπή της Εταιρείας σε «Αφοι Λούλη Α.Ε.», η δυναµικότητα του Μύλου αυξήθηκε σε 120 τόνους το 24ωρο. Το 1975 το εργοστάσιο µεταφέρθηκε σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Α Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου, όπου και ξεκίνησε µια νέα πορεία της Εταιρείας υπό τη ιοίκηση του Κωνσταντίνου Λούλη. Κατόπιν διαδοχικών επεκτάσεων, η παραγωγική δυναµικότητα της µονάδας του Βόλου ανήλθε το 1985 σε 700 τόνους αλεστικής ικανότητος το 24ωρο και αποθηκευτικής δυναµικότητας σίτου και τόνων ετοίµων προϊόντων. Το 1989 ανακαινίστηκε σε ιδιόκτητο χώρο 5,5 στρεµµάτων το υποκατάστηµα Αθηνών στο Αιγάλεω. Κατασκευάστηκαν ταινίες φόρτωσης-εκφόρτωσης µε στόχο την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών στο Νοµό Αττικής και των Νήσων του Αιγαίου, µειώνοντας ταυτόχρονα τα κόστη φόρτωσης-εκφόρτωσης. Το 1992, σε επίσης ιδιόκτητο χώρο 2 στρεµµάτων, ιδρύθηκε το υποκατάστηµα της Θεσσαλονίκης στο Καλοχώρι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του Νοµού Θεσσαλονίκης και της υτικής Μακεδονίας. Ως το 1992, η διακίνηση των προϊόντων της Εταιρείας στην Μακεδονία γινόταν µέσω αντιπροσώπων. Με τη δηµιουργία του υποκαταστήµατος, η Εταιρεία κατόρθωσε να ελέγχει καλύτερα τις πωλήσεις και να εξυπηρετεί πιο αποτελεσµατικά τους πελάτες της, ακόµα και τους µακρινούς. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα την σηµαντική αύξηση των πωλήσεων από σακιά σε σακιά αλεύρι το µήνα. Τον Ιούνιο του 1995 αγοράστηκε ο «Μύλος Σιµιτζή» στο Ποδοχώρι Καβάλας, δυναµικότητας 120 τόνων το 24ωρο και αποθηκευτικής δυναµικότητας τόνων σίτου. Τον Ιούλιο του 1996, µετά από πλήρη ανακαίνιση, άρχισε να λειτουργεί ως δεύτερη παραγωγική µονάδα καλύπτοντας τις ανάγκες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αγοράζοντας το σιτάρι από την περιοχή της Θράκης και πουλώντας το αλεύρι στην Βόρεια Ελλάδα, η Εταιρεία µείωσε στο ελάχιστο τα µεταφορικά κόστη, τα οποία αποτελούν σηµαντικό ποσοστό επί του συνολικού κόστους. Τον Αύγουστο του 1995 ολοκληρώθηκε η αγορά στην περιοχή Σούρπης Μαγνησίας παραθαλάσσιας έκτασης 84 στρεµµάτων, µε σκοπό τη δηµιουργία επιλιµένιων εγκαταστάσεων µε συγκρότηµα παραλαβής, αποθηκεύσεως και άλεσης δηµητριακών. Η επένδυση αυτή υπήχθη στον Αναπτυξιακό Νόµο 1892/90 και στην συνέχεια στον Αναπτυξιακό Νόµο 2601/98. Τον Ιούνιο του 1996 αγοράσθηκε το συγκρότηµα Παρθένη στην Καρδίτσα που περιελάµβανε τα εξής: 8 αποθηκευτικό συγκρότηµα (SILOS) τόνων στην Καρδίτσα. Το αποθηκευτικό αυτό συγκρότηµα µεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις της Σούρπης µετά την ολοκλήρωση της επιλιµένιας επένδυσης και χρησιµοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος για τα στάρια της εταιρείας που εκφορτώνονται στον λιµένα, ξηραντήριο µετρικών τόνων το 24ωρο, σε έκταση 30 στρεµµάτων, το οποίο µεταφέρθηκε στην Ρουµανία, καθώς και πλήρη µηχανολογικό εξοπλισµό µίας διπλής γραµµής παραγωγής, συνολικής αλεστικής δυναµικότητος 150 τόνων µαλακού σίτου ή 100 τόνων σκληρού σίτου το 24ωρο, µε SILO τόνων. Η εν λόγω παραγωγική µονάδα από τον Οκτώβριο του 1996 ετέθη σε λειτουργία ως τρίτη παραγωγική µονάδα, για να καλύπτει µέρος των εξαγωγικών αναγκών προς Αλβανία. Τον Σεπτέµβριο του 1997 ο µύλος σταµάτησε να λειτουργεί, αποσυναρµολογήθηκε και µεταφέρθηκε στην ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, όπου έγινε συντήρηση. Ήδη ο µύλος αυτός βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Cernica στην Ρουµανία, όπου και λειτουργεί από τον εκέµβριο του Τον Φεβρουάριο του 1998 η ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. αγόρασε τον µηχανολογικό εξοπλισµό των Μύλων Μακεδονίας ΜΕΛΙΣΑΡΗΣ Α.Ε., συνολικής δυναµικότητας 400 τόνων/24ωρο, που αποτελείται από δύο µαλακούς µύλους συνολικής δυναµικότητας 300 τόνων και έναν σιµιγδαλόµυλο των 100 τόνων/24ωρο. Οι µύλοι αυτοί

10 µεταφέρθηκαν στην Σούρπη όπου θα συντηρηθούν και στην συνέχεια θα χρησιµοποιηθούν µελλοντικά σε µία από τις εταιρείες του εξωτερικού. Το Μάρτιο του 1999 η Εταιρεία ξεκίνησε το σηµαντικότερο εγχείρηµά της για την εξαγορά µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών του µεγαλύτερου ανταγωνιστή της, της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε., εγχείρηµα το οποίο ολοκληρώθηκε µε επιτυχία τον Ιούνιο του 1999 µε την απόκτηση συνολικά του 50,02% των µετοχών αυτής και φυσικά τον πλήρη επιχειρηµατικό έλεγχο. Το ύψος της αγοράς των µετοχών της ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. ανήλθε στο ποσό των 40 εκατ. Έτσι, η ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. διπλασίασε το ελεγχόµενο από αυτήν µερίδιο στην εγχώρια αγορά φθάνοντας στο 25% περίπου, ενώ παράλληλα ελέγχει τρία σύγχρονα εργοστάσια παραγωγής στην Ελλάδα (Αθήνα, Βόλο και Καβάλα) µε άριστη γεωγραφική κατανοµή, το µεγαλύτερο και αρτιότερο δίκτυο διανοµής αλεύρων στην χώρα καθώς και τα δύο µεγαλύτερα και ιστορικότερα εµπορικά σήµατα στον κλάδο των αλεύρων στην Ελλάδα. Τον Οκτώβριο του 2000 η εταιρεία εισέφερε τον αποσχισθέντα βιοµηχανικό της κλάδο στην ΓΡΑΦΗ Α.Ε. η οποία µετονοµάστηκε σε ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΑΦΗ Α.Ε. αρχικά και ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. τελικά. H ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. αγοράσθηκε από την ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. όπως επίσης και οι συµµετοχές της. Να σηµειωθεί ότι η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. ήλεγχε πλήρως τις εταιρείες S.C. ΤΙΤΑΝ S.A. και S.C. MOPAN S.A. οι οποίες αποτελούν δύο µεγάλες, σηµαντικές και εν λειτουργία εταιρείες στην Ρουµανία - εγκατεστηµένες στο Βουκουρέστι και στο Targu Mures της Τρανσυλβανίας αντίστοιχα- οι οποίες διαθέτουν σύγχρονους µύλους σίτου και καλαµποκιού, µεγάλες αρτοποιητικές µονάδες και πλέον των 50 καταστηµάτων διάθεσης των προϊόντων τους αλλά και άλλων ειδών η κάθε µία. Έτσι, µαζί µε τον µύλο, την αρτοποιητική µονάδα και την βιοµηχανία ζυµαρικών της θυγατρικής της ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. S.C. MOARA LOULIS-ROMANIAN FLOUR MILLS LOULIS S.A., εδραιώνεται µία πολύ ισχυρή παρουσία στην Ρουµανία. Το Νοέµβριο του 1999 εγκαινιάστηκε στα Τίρανα Αλβανίας κέντρο διανοµής και µονάδα παραγωγής αρτοσκευασµάτων. Η λειτουργία της µονάδας αποτέλεσε την πρώτη σοβαρή και οργανωµένη κίνηση στο χώρο της παραγωγής αρτοσκευασµάτων στην αλβανική αγορά. Η µονάδα στεγάζεται σε οικόπεδο τ.µ. που βρίσκεται στην κεντρική αρτηρία Τιράνων- υρραχίου, απασχολεί συνολικά 10 άτοµα και έχει δυναµικότητα 10τόνους / 24ωρο. Τον Απρίλιο του 2000 η εταιρεία ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. µέσω της θυγατρικής L.I.F.E. (Bulgaria) Ltd αγόρασε την SOFIA MEL S.A. στη Βουλγαρία και ανέλαβε τη διοίκησή της. Ο Μύλος της Σόφιας κατασκευάσθηκε το 1987, είναι ο πλέον σύγχρονος και µεγαλύτερος µύλος της Βουλγαρίας και ο µοναδικός µεγάλος στη βουλγαρική πρωτεύουσα. Ο σχεδιασµός του έγινε από την ελβετική εταιρία Bühler η οποία προµήθευσε το σύνολο του µηχανολογικού εξοπλισµού. Ο Μύλος βρίσκεται σε οικόπεδο τ.µ., µόλις 2 χλµ. από το κέντρο της Σόφιας και διαθέτει: τρεις ανεξάρτητες γραµµές αλέσεως σίτου συνολικής δυναµικότητας τόνων ανά 24ωρο, σιλό σίτου τόνων εντός του µύλου σιλό αλεύρου υποπροϊόντων τόνων, δύο µηχανές συσκευασίας αλεύρου 1 και 2 κιλών δυναµικότητας 10 τόνων ανά ώρα, εσωτερικό σιδηροδροµικό δίκτυο που δίνει τη δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης σε βαγόνια και ιδιόκτητες αποθήκες και πρατήρια σε 2 σηµεία της Βουλγαρίας. Οι Μύλοι Σόφιας είναι market leader της Βουλγαρικής αγοράς τόσο στο αλεύρι µεγάλης συσκευασίας όσο και στο αλεύρι µικρής συσκευασίας 1 και 2 κιλών. Με την εξαγορά αυτή ο Όµιλος Λούλη εδραίωσε την ήδη δυναµική παρουσία του στην αγορά των Βαλκανίων. Τον Μάιο του 2001 η εταιρεία µετονοµάστηκε από ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. σε ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και η έδρα της άλλαξε από την ΒΙ.ΠΕ. Βόλου στον Λιµένα Λούλη, στο ήµο Σούρπης του νοµού Μαγνησίας. Τον Ιούνιο του 2001 ξεκίνησε η παραγωγή αλεύρου στις νέες επιλιµένιες εγκαταστάσεις της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. στη Σούρπη Μαγνησίας µε τον νέο µικτό µύλο 300 τόνων ανά 24ωρο. 9

11 Η µετεγκατάσταση των γραµµών παραγωγής από τη Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου ολοκληρώθηκε το εκέµβριο του 2001, οπότε η συνολική δυναµικότητα του νέου µύλου φτάνει τους 850 τόνους ανά 24ωρο, γεγονός που ανεβάζει σηµαντικά την παραγωγική δυναµικότητα του Οµίλου. Τον Φεβρουάριο του 2002 ξεκινάει η παραγωγή και διάθεση από την ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. των ενοποιηµένων πλέον προϊόντων των εταιρειών ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. Τον Ιούλιο του 2002, η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. αγοράζει την γραµµή 200 tn/24h σκληρού σίτου από την ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. προκειµένου να µετεγκατασταθεί στο εργοστάσιο της Σούρπης και να είναι έτοιµη για λειτουργία από τις αρχές του 2003, όπως και έγινε. Τέλος, τον Οκτώβριο του 2002, ξεκίνησε και η νέα γραµµή µικρής συσκευασίας αλεύρων ½ κιλού και 1 κιλού, ενώ από την άνοιξη του 2003, λειτουργεί στη Σούρπη και η µηχανή συσκευασίας σιµιγδαλιού ½ κιλού. Έτσι ολοκληρώθηκε µία πρότυπη επένδυση που στην ολοκλήρωσή της περιλαµβάνει: κυλινδρόµυλους µαλακού και σκληρού σίτου, τον./24ωρο, σιλό ετοίµων προϊόντων τόνων, σιλό δηµητριακών τόνων, επίπεδες αποθήκες τ.µ. χωρητικότητας τόνων, και, λιµάνι για ταυτόχρονη φορτοεκφόρτωση τεσσάρων πλοίων µε ρυθµό 300 τόνων την ώρα. Τον Νοέµβριο του 2001 άρχισε η λειτουργία του µύλου και της παραγωγής ζυµαρικών στις νέες εγκαταστάσεις της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. στην περιοχή CERNICA του Βουκουρεστίου, ενώ τον Φεβρουάριο του 2002 ξεκίνησε και η παραγωγή του αρτεργοστασίου. Η νέα αυτή βιοµηχανία τροφίµων είναι πρότυπη σε όλη την Ευρώπη και περιλαµβάνει ανάµεσα σε άλλα: µύλο µε σύγχρονα ελβετικά µηχανήµατα 600 τον./24ωρο µε 3 γραµµές αλέσεως για µαλακό, σκληρό σιτάρι και καλαµπόκι, αρτεργοστάσιο µε µοντέρνα Γερµανικά µηχανήµατα παραγωγής 100 τον./8ωρο, υπεραυτόµατη µονάδα παραγωγής ζυµαρικών µε 4 ανεξάρτητες Ιταλικές µηχανές συνολικής δυναµικότητας 60 τον./24ωρο, καθώς επίσης και, µονάδα παραγωγής Corn Flakes 10 τόνων /24ωρο. Τον Φεβρουάριο του 2002 ξεκίνησε η παραγωγή στο αρτεργοστάσιο των νέων εγκαταστάσεων της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. στην περιοχή CERNICA του Βουκουρεστίου. Τον Μάρτιο του 2003 η παραγωγική µονάδα στο Ποδοχώρι Καβάλας ανέστειλε την λειτουργία της προκειµένου να λειτουργήσει στο µέλλον αποκλειστικά ως µονάδα άλεσης βιολογικών προϊόντων. Τον Οκτώβριο του 2003 ολοκληρώθηκε η εξαγορά από τον Οργανισµό Ιδιωτικοποίησης της Βουλγαρίας συνολικού ποσοστού 18% της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο της Σόφιας εταιρείας SOFIA MEL S.A. από τη θυγατρική της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., L.I.F.E. (BULGARIA) Ltd. Με την κίνηση αυτή το συνολικό ποσοστό της L.I.F.E. (BULGARIA) Ltd. έφτασε το 73%. Σηµειώνεται ότι, τον Απρίλιο του 2000, η L.I.F.E. (BULGARIA) Ltd. κατείχε µόλις το 41,25% της SOFIA MEL S.A., ποσοστό που έφτασε το 55% τον Ιούλιο του 2003 µε την εξαγορά ποσοστού 13,75%. Τον Φεβρουάριο του 2004 η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. προχώρησε στην υπογραφή οµολογιακού δανείου ύψους 75 εκ. µε σκοπό την αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών της στις τράπεζες. Από το ποσό αυτό αποπληρώθηκε κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 44,8 εκ. καθώς και βραχυπρόθεσµα δάνεια συνολικού ύψους 30,2 εκ τα οποία η εταιρεία είχε χρησιµοποιήσει την εξαετία προκειµένου να χρηµατοδοτήσει τα επενδυτικά της προγράµµατα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τον Φεβρουάριο του 2004 ολοκληρώθηκε η εξαγορά συνολικού ποσοστού 19,6% της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο της Σόφιας εταιρείας, SOFIA MEL S.A., από τη θυγατρική της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., L.I.F.E. (BULGARIA) Ltd. µετά από δηµόσια προσφορά. Με την κίνηση αυτή η L.I.F.E. (BULGARIA) Ltd. έγινε ουσιαστικά, µε συνολικό ποσοστό 92,6%, ο µοναδικός µεγάλος µέτοχος στη SOFIA MEL S.A. καθώς το υπόλοιπο 7,4% είναι διεσπαρµένο στο επενδυτικό κοινό. Στις 31 Μαρτίου του 2004 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της συγχώνευσης µε απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. από την εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. µε την καταχώρηση στο Μ.Α.Ε. της 10

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007 ` Αθήνα, Ιούνιος 2008 Σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων 5/204/14.11.2000 και 7/372/15.02.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (Σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 5/204/14.11.2000 και 1/319/9.12.2004 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 2007 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 Το Ετήσιο ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 16 της από 14.11.2000 απόφασης 5/204 του.σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την υπ άριθµ. 7/372/15-2-2006

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ 13110/06/Β/86/01 Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 1/1/2008 έως 31/12/2008 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΡΗΣΗ 2007 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ. & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 (άρθρο 8) όπως τροποποιήθηκε με την ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιο Δελτίο 2005 Σύμφωνα με την Απόφαση 7/372/15.02.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 62 Επιλεγµένα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 63 Επισκόπηση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας 64 Επενδύσεις Οµίλου 2002-2003 65 Ανάλυση κατά Κλάδο ραστηριότητας 65 ιύλιση / ιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007 Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) ηλώσεις Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 2) Ετήσια Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7.500.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα