ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"

Transcript

1 ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εισήγηση με θέμα: Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012

2 Φαρακτηριστικά της γεωργίας 1. Υυσικά Εξάρτηση από το περιβάλλον Εποχικότητα πολλών δραστηριοτήτων Κίνδυνοι της παραγωγής 2. Διαρθρωτικά Μεγάλο πλήθος παραγωγών/μεγάλος αριθμός μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων Γεωγραφική διασπορά των παραγωγικών μονάδων Μικρή κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής Ανθρώπινοι πόροι 3. Οικονομικά Φαμηλή παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής υνθήκες που ομοιάζουν προς τον τέλειο ανταγωνισμό Μικρές ελαστικότητες

3

4 Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΚΑΠ)

5 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) Ιδρυτική υνθήκη της Ρώμης 1957 (ΕΟΚ) Άρθρα Διάσκεψη της τρέζα 1958 Κατευθυντήριες γραμμές της ΚΑΠ Έναρξη εφαρμογής της ΚΑΠ το 1962

6 Οι στόχοι της ΚΑΠ (άρθρο 33, πρώην άρθρο 39) α) να αυξάνει την παραγωγικότητα της γεωργίας με την ανάπτυξη της τεχνικής προόδου, με την εξασφάλιση της ορθολογικής ανάπτυξης της γεωργικής παραγωγής καθώς και της άριστης εκμετάλλευσης των συντελεστών παραγωγής, ιδίως του εργατικού δυναμικού, β) να εξασφαλίζει κατ αυτόν τον τρόπο ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο στο γεωργικό πληθυσμό, ιδίως με την αύξηση του ατομικού εισοδήματος των εργαζομένων στη γεωργία, γ) να σταθεροποιεί τις αγορές δ) να εξασφαλίζει τον εφοδιασμό του πληθυσμού ε) να διασφαλίζει λογικές τιμές για στους καταναλωτές.

7 Σο ίδιο άρθρο αναφέρει επίσης:«κατά την εκπόνηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και των ειδικών μεθόδων που συνεπάγεται η εφαρμογή της, λαμβάνεται υπόψη: α) ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της γεωργικής δραστηριότητας, που απορρέει από την κοινωνική δομή της γεωργίας και τις διαρθρωτικές και φυσικές ανισότητες μεταξύ των διαφόρων γεωργικών περιοχών, β) η ανάγκη βαθμιαίας εφαρμογής των καταλλήλων προσαρμογών, γ) το γεγονός ότι στα κράτη μέλη η γεωργία αποτελεί έναν τομέα στενά συνδεδεμένο με το σύνολο της οικονομίας

8 το άρθρο 34 (πρώην άρθρο 40) αναφέρει: Για να επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται στο άρθρο 33, δημιουργείται κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών(κοα). Ανάλογα με τα προϊόντα, η οργάνωση αυτή λαμβάνει μία από τις ακόλουθες μορφές: α) κοινών κανόνων ανταγωνισμού β) υποχρεωτικού συντονισμού των διαφόρων εθνικών οργανώσεων αγοράς γ) ευρωπαϊκής οργανώσεως της αγοράς

9 Κατευθυντήρες γραμμές της ΚΑΠ Δημιουργία ενιαίας αγοράς Κοινοτική προτίμηση Φρηματοδοτική αλληλεγγύη ΕΓΣΠΕ Προσπάθεια να συνδυασθεί ένας ισχυρός προστατευτισμός με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς Ίση μεταχείριση άνισων και διαφορετικών υποκειμένων

10 Η εφαρμογή της ΚΑΠ Μηχανισμός παρέμβασης στις αγορές των γεωργικών προϊόντων, ο οποίος διασφάλιζε: 1. Μια κατώτατη τιμή για τους παραγωγούς και έναν μηχανισμό αγοραστικής παρέμβασης, ώστε να διασφαλίζεται ο παραγωγός ότι στη χειρότερη περίπτωση θα διαθέσει το προϊόν του σε αυτή την κατώτατη τιμή. 2. Μια ανώτερη από την προηγούμενη, επιθυμητή για τους γεωργούς, τιμή, η οποία ταυτόχρονα να είναι λογική για τους καταναλωτές. (ως ένα βαθμό αλληλοσυγκρουόμενοι στόχοι)

11 Η «λογική» αυτών των δύο τιμών ήταν ότι οι πραγματικές τιμές στις αγορές θα διαμορφώνονται μεταξύ αυτών των ορίων, αφού: 1. ε περίπτωση που οι πραγματικές τιμές στις αγορές θα ξεπερνούσαν την ανώτερη τιμή, οι εισαγωγές από το εξωτερικό θα συμπίεζαν τις τιμές προς τα κάτω, αφού οι τιμές στη διεθνή αγορά ήταν σταθερά χαμηλότερες από τις κοινοτικές, ο δε μηχανισμός είχε προνοήσει ώστε οι τιμές των εισαγομένων να διαμορφώνονται στο επίπεδο της ανώτερης τιμής. 2. ε περίπτωση που οι πραγματικές τιμές στις αγορές διαμορφώνονταν σε επίπεδα χαμηλότερα από την κατώτατη καθορισμένη τιμή, οι γεωργοί είχαν την επιλογή να εισπράξουν την κατώτατη καθορισμένη τιμή, παραδίνοντας το προϊόν τους στον κοινοτικό μηχανισμό παρέμβασης.

12 Αυτό το σύστημα τιμών ικανοποιούσε καθέναν από τους στόχους, αφού: α) Οι παραγωγοί που είχαν τη δυνατότητα να παράγουν με κόστος χαμηλότερο από την κατώτατη τιμή είχαν συμφέρον να αυξήσουν την παραγωγή τους μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας, όπως ορίζει ο πρώτος στόχος της υνθήκης. β) Μέσω της αυξημένης παραγωγικότητας, χωρίς υπερβολική αύξηση των τιμών, ήταν δυνατή η αύξηση των γεωργικών εισοδημάτων και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του γεωργικού πληθυσμού. γ) Σο περιθώριο διακύμανσης των τιμών ήταν περιορισμένο και ελεγχόμενο, συντελώντας στη σταθεροποίηση των αγορών. δ) Ο εφοδιασμός των αγορών ήταν διασφαλισμένος. Ακόμη και στις περιπτώσεις ανεπάρκειας της εγχώριας κοινοτικής παραγωγής, οι εισαγωγές από τη διεθνή αγορά ήταν συμφέρουσες, καθόσον οι κοινοτικές τιμές ήταν υψηλότερες. ε) Οι επικρατούσες στην αγορά τιμές ήταν εξ ορισμού, ακόμη και στο υψηλότερο επίπεδό τους, λογικές για τον καταναλωτή.

13 Εργαλεία άσκησης της αγροτικής πολιτικής Απόσυρση πλεονασμάτων (νωπά φρούτα & λαχανικά) Ελλειμματικές πληρωμές (βαμβάκι) Περιορισμός της παραγωγής (γάλα) Επιδότηση των εξαγωγών (χοιρινό, μοσχαρίσιο, πουλερικά) Προστασία έναντι των εισαγωγών- δασμοί

14 Μηχανισμός στήριξης των τιμών των σιτηρών στην ΕΕ Κατώτερη τιμή εισαγωγής Εισφορά εισαγωγής Σιμή παρέμβασης Επιδότηση εξαγωγής Διεθνής τιμή

15 Φρηματοδότηση της ΚΑΠ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΣΠΕ) Δεν αποτελεί ξεχωριστό χρηματοδοτικό όργανο «Λογαριασμός» στα πλαίσια του κοινοτικού προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης Σμήμα Προσανατολισμού: διαρθρωτικά μέτρα (περ. 10%) Σμήμα Εγγυήσεων: εξασφάλιση των εγγυημένων τιμών (περ. 90%) Παραμένει το Σμήμα Εγγυήσεων και Δημιουργείται το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΣΑΑ)

16 Αποτελέσματα εφαρμογής της ΚΑΠ κατά τα πρώτα 30 έτη (Ι) Πολιτική των εγγυήσεων Απορρόφηση της παραγωγής σε εύλογες τιμές Αύξηση της παραγωγής Αύξηση της παραγωγής Αύξηση των εισοδημάτων Επίτευξή του στόχου της Αυταρκείας (10ετία 1970) Διόγκωση των πλεονασμάτων (τέλη 70, 80, αρχές 90) Αύξηση των επιδοτήσεων για την εξαγωγή τους Αύξηση του κόστους της ΚΑΠ Σο κόστος αποθήκευσης και διάθεσης του πλεονάσματος είχε οδηγήσει τα έξοδα του ΕΓΣΠΕ να φτάσουν τα 30 δισεκατομμύρια Ecu το 1992, από τα 11 δις που ήταν το 1981 Αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις Ανάγκη για μεταρρύθμιση

17 Αποτελέσματα εφαρμογής της ΚΑΠ κατά τα πρώτα 30 έτη (ΙΙ) Θεσμικών τιμών μέχρι τις αρχές του 80 Παραγωγής 2-3% ετησίως Κατανάλωσης κατά 0,5-1% 1985 στήριξη της ΚΑΠ από τον προϋπολογισμό σε ποσοστό 72,86% : των δαπανών κατά 167% του αγροτικού εισοδήματος κατά 5% 80% των δαπανών 20% των αγροτ. εκμεταλλεύσεων Γάλα και βοδινό κρέας: βαθμό στήριξης 50% Ελαιόλαδο: 3,5%

18 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΗ ΚΑΠ- ΟΙ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΕΙ

19 Ιστορική αναδρομή της ΚΑΠ (Ι) 1968: χέδιο Mansholt, «Γεωργία 1980, μνημόνιο για την αναδιάρθρωση της γεωργίας της ΕΟΚ» Εισόδημα των γεωργών ανάλογο με αυτό στους άλλους τομείς της οικονομίας αλλά και συγκρίσιμες συνθήκες ζωής Κατεύθυνση της γεωργίας προς μεγαλύτερες και ανταγωνιστικότερες εκμεταλλεύσεις /νεότεροι και πιο δραστήριοι αγρότες Μέτρα: Μείωση των αγροτών με κίνητρα εξόδου συνεταιρισμοί ευκαιρίες απασχόλησης στο 2γενή και 3γενή τομέα 1972: «Σρεις οδηγίες» 1. Εκσυγχρονισμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων 2. Πρόωρη συνταξιοδότηση (55 ετών) 3. Εκπαίδευση των αγροτών 1975: (4) αποζημίωση των αγροτών στις ορεινές περιοχές

20 Ιστορική αναδρομή της ΚΑΠ (ΙΙ) 1985: J. Delors, «Πράσινο βιβλίο» Επιδοτήσεις για διαφοροποίηση της παραγωγής προς μη πλεονασματικά προϊόντα Βελτίωση της ποιότητας Προστασία του περιβάλλοντος υνολική ανάπτυξη της υπαίθρου Μέτρα διαρθρωτικής πολιτικής Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ) 1988: Μηχανισμός ταθεροποιητών

21 Ιστορική αναδρομή της ΚΑΠ (ΙΙΙ) 1992: Mc Sharry Reform- υμβούλιο Τπουργών Γεωργίας ( ) Διαπραγματεύσεις GATT ( ) Εσωτερικές πιέσεις ιτηρά, ελαιούχοι σπόροι, βόειο & αιγοπρόβειο κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα Μείωση των θεσμικών τιμών προς τις διεθνείς Εισοδηματικές ενισχύσεις (στρεμματικές/ανά κεφαλή ζώου) Αγρανάπαυση Διατήρηση των ποσοστώσεων «υνοδευτικά μέτρα» Πρόωρη συνταξιοδότηση Αναδάσωση Πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον

22 Ιστορική αναδρομή της ΚΑΠ (ΙV) ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 1. Μείωση των τεράστιων αποθεμάτων 2. υγκράτηση της δημοσιονομικής δαπάνης της ΚΑΠ (κάτω από το 50% του προϋπολογισμού) 3. Αύξηση των γεωργικών εισοδημάτων με έναν μέσο ετήσιο ρυθμό 4,5% την περίοδο Μετάθεση του κύριου βάρους της προστασίας από τους καταναλωτές στους φορολογούμενους

23 Ιστορική αναδρομή της ΚΑΠ (IV) ΚΑΠ και Διεύρυνση / : 10+2 νέα Κ-Μ. ΦΚΑΕ Καταναλωτών κατά 100 εκ Μέση αγοραστική δύναμη στο 1/3 της ΕΕ15 50% της αγροτικής έκτασης της ΕΕ και κατά 20% της αγροτικής παραγωγής. υμμετοχή του αγροτικού τομέα στο ΑΕΠ από 2.4%- 14,6% (ΕΕ15: 2.1%) στο εργατικό δυναμικό από 4,0%-32,3% (ΕΕ15: 4,0%)

24 Διάπθπωζη ηηρ απαζσόληζηρ ανά Τομέα, ΕΕ και νέα Κ-Μ. Γεωργία Βιομητανία Τπηρεσίες EU27 6,2 27,7 66,1 Βοσλγαρία 8,9 34,2 56,8 Κύπρος 4,7 24,1 71,2 Σσετία 4,0 39,5 56,5 Εσθονία 5,3 34,0 60,7 Οσγγαρία 4,9 32,5 62,7 Λιθοσανία 14,0 29,1 56,9 Λετονία 11,8 26,5 61,7 Μάλτα 2,0 30,0 68,0 Πολωνία 17,4 29,2 53,4 Ροσμανία 32,3 30,5 37,3 λοβενία 9,1 37,1 53,8 λοβακία 4,7 38,8 56,4 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τέταρτη Έκθεση για την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή, 2007.

25 Ιστορική αναδρομή της ΚΑΠ (V) 1999: Agenda ύνοδος Κορυφής του Βερολίνου ( ) Αναλύει της προοπτικές της ΕΕ για την περίοδο και προσδιορίζει τα χρηματικά μέσα (προοπτική διεύρυνσης) Λιγότερο φιλόδοξη από τις αρχικές προτάσεις της Επιτροπής και του υμβουλίου Τπουργών Γεωργίας Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας μέσω της μείωση των τιμών στήριξης Παράλληλη εισοδηματική αντιστάθμιση Αμετάβλητες οι αγροτικές δαπάνες για τα επόμενα επτά χρόνια Περιβαλλοντικές παράμετροι Ελευθερία στα Κ-Μ να προσδιορίζουν το ύψος των επιδοτήσεων (περιβαλλοντικά κριτήρια, ύψος της απασχόλησης, συνολικές επιδοτήσεις ανά εκμετάλλευση) Ποιότητα& ασφάλεια των τροφίμων υνολική αγροτική ανάπτυξη-δημιουργία εναλλακτικών εισοδημάτων στην ύπαιθρο

26 Ιστορική αναδρομή της ΚΑΠ (VI) 2002 : «Ενδιάμεση επανεξέταση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» (Επίτροπος της γεωργίας ) 2003: «Ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ» ( ) Ριζική μεταβολή της ΚΑΠ που οδηγείται σε ένα σχήμα κοινωνικής πολιτικής Λόγοι: 1. Περιορισμός των δαπανών μέχρι το 2013 (ενόψει και της διεύρυνσης) 2. Διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του ΠΟΕ τόχοι: 1. Ανταγωνιστική γεωργία 2. εβασμός στο περιβάλλον, ποιοτικά-ασφαλή προϊόντα 3. Δίκαιο βιοτικό επίπεδο, εισοδηματική σταθερότητα στους γεωργούς 4. Απλουστευμένη γεωργική πολιτική (σαφής διαχωρισμός Επιτροπής- Κ.Μ.) 5. Ποικιλομορφία των γεωργικών δραστηριοτήτων

27 «Ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ» (Νέα ΚΑΠ) Μέτρα: Αποδέσμευση της στήριξης από το προϊόν και τον όγκο παραγωγής (..από το προϊόν στον παραγωγό) Ενιαία ενίσχυση με βάση τις ενισχύσεις που εισέπραττε ο παραγωγός την τριετία (σταθερό ποσό ανά έτος) Πολλαπλή συμμόρφωση Αρχή της συνυπευθυνότητας (διατήρηση της γης σε καλή κατάσταση, περιβαλλοντικά κριτήρια) Περιορισμός της εισοδηματικής στήριξης στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις Οι εξοικονομούμενοι πόροι διατίθενται για την Αγροτική ανάπτυξη Πολυλειτουργικότητα του αγροτικού χώρου Αναθεώρηση του καθεστώτος των μεσογειακών προϊόντων (ελαιόλαδο, καπνός, βαμβάκι) τον

28 Πραγματικό αγροτικό εισόδημα ανά μονάδα εργασίας EU27 (2006=100) EU27 EU15 EU10 EU ,0 104,6 107,2 108,6 111,1 114,1 117,3 121, ,0 100,5 101,7 101,8 103,3 105,3 107,3 109, ,0 114,5 118,8 122,6 122,8 121,9 122,7 124, ,0 124,6 131,8 135,8 143,2 154,1 164,6 171,8 EU10: Σα κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην ΕΕ από την 1 η Μαΐου 2004 EU2: Βουλγαρία και Ρουμανία Πηγή: European Commission Economic analysis and market forecasts Prospects for agricultural markets and income , July 2007

29

30

31

32

33 Πηγή: EU- Directorate-General for Agriculture and Rural Development, 2009

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 ΚΑΠ- Σο παρόν πλαίσιο Η σηµαντική αύξηση στις τιμές των τροφίμων επαναφέρει την προσοχή στη γεωργία Η ΚΑΠ έχει ήδη εισάγει βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις για να ανταποκριθεί σε αυτή την κρίση Οι προτάσεις του Ελέγχου Τγείας προσπαθούν να ρυθμίσουν την µεταρρύθµιση της ΚΑΠ Οι ενισχύσεις είναι κυρίως αποδεσμευμένες και υπόκεινται στο καθεστώς της πολλαπλής συμμόρφωσης Ο ρόλος των µηχανισµών παρέμβασης έχει μειωθεί σημαντικά Η πολιτική της Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ενισχυθεί µε πόρους και εργαλεία πολιτικής Περιβαλλοντικά ζητήματα (κλιματική αλλαγή) Νέες προτάσεις της Επιτροπής για την Περίοδο

44 Ο Έλεγχος Τγείας επιχειρεί την µεταρρύθµιση της ΚΑΠ έτσι ώστε Να κάνει το μοντέλο της ενιαίας ενίσχυσης πιο δραστικό, αποτελεσματικό και απλό Να προσαρμόσει τα εργαλεία της αγοράς έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες ευκαιρίες Να ανταποκριθεί στις νέες και υπάρχουσες προκλήσεις (αλλαγή κλίματος, βίο-ενέργεια, έλλειψη νερού, βιοποικιλότητα, πράσινη ενέργεια) Μεταφορά πόρων στο Σαμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Κατάργηση των περιορισμών που επιβάλλονται στους γεωργούς, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στα μηνύματα της αγοράς και να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις. υμφωνία Τπουργών Γεωργίας ΕΕ,

45 ΑΜΕΕ ΕΝΙΦΤΕΙ Οµοιόµορφα ποσοστά στο Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης (ΚΕΕ) Απλοποίηση του ΚΕΕ και κατάργηση της αγρανάπαυσης Πολλαπλή συµµόρφωση Εν µέρει συνδεδεµένη ενίσχυση και άλλα καθεστώτα βοήθειας Ενισχύσεις για διαχείριση κινδύνων τήριξη των τομέων με ειδικά προβλήματα ΜΕΣΡΑ ΑΓΟΡΑ Γαλακτοκομικές ποσοστώσεις ιτηρά (αρτοποιήσιμης ποιότητας) Καθεστώτα συγκεκριμένης ενίσχυσης ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αντιμετώπιση των νέων και των υπαρχόντων προκλήσεων: αλλαγή κλίματος, βίο-ενέργεια, έλλειψη νερού, βιοποικιλότητα Σα κράτη µέλη οφείλουν να χρησιμοποιήσουν την επιπλέον διαφοροποίηση αποκλειστικά για να ενισχύσουν τα υπάρχοντα µμέτρα για αυτές τις προκλήσεις

46 Προτάσεις της Επιτροπής Οι Δαπάνες για την ΚΑΠ κατά την περίοδο παραμένουν στα ίδια επιπεδα (σε τρέχουσες τιμές) με αυτά του 2013 ΑΛΛΑΖΕΙ όμως η ΚΑΣΑΝΟΜΗ τους (37,7% του προϋπολογισμού, έναντι του 41,7% για την προηγούμενη περίοδο) Aνακατανομή των Άμεσων Ενισχύσεων ανάμεσα στα κ-μ ώστε άυτά που λαμβάνουν σήμερα χαμηλές ενισχύσεις ανά εκτάριο να προσσεγγίσουν το 90% του μέσου όρου της ΕΕ το 2020 Ο μ.ο ενίσχυσης της Ελλάδας ανά εκτάριο υπερβαίνει κατά 41,6% τον μ.ο. της ΕΕ-27 Καθορίζεται ετήσιο ανώτατο όριο χρηματοδότης ανά κ-μ. («εθνικός δημοσιονομικός φάκελος») Για την Ελλάδα για την περίοδο :περ. 15 δις (μείωση περ.9%)

47 ΑΜΕΕ ΕΝΙΦΤΕΙ (ΙΙ) Βασικό καθεστώς ενιαίας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης (Τ.Μ.) Μετακίνηση από το Ιστορικό στο Περιφερειακό μοντέλο με έντονη την «εθνική διαφοροποίηση» Περιβαλλοντική Πληρωμή (Τ.Μ.): 30% της ενίσχυσης Δυνατότητα μεταφοράς 10% πόρων από τον πρώτο πυλώνα στον δεύτερο («ευελιξία μεταξύ των πυλώνων») Νέοι Αγρότες (Τ.Μ.): για 5 έτη από την έναρξη της δραστηριότητας,κάτω των 40 ετών κατά το έτος εγγραφής (μέχρι 2% του «εθνικού δημοσιονομικού φακέλου»), συμπληρωματική της στήριξης που παρέχεται από το 2 ο πυλώνα Ενίσχυση περιοχών με συγκεκριμένους φυσικούς περιορισμούς (Π.Μ.): (μέχρι 5% του «εθνικού δημοσιονομικού φακέλου») συμπληρωματική της στήριξης που παρέχεται από το 2 ο πυλώνα υνδεδεμένη Ενίσχυση (Π.Μ.): για καλλιέργειες και περιοχές «ειδικού» ενδιαφέροντος. Ετήσια πληρωμή για προσδιορισμένες εκμεταλλέυσεις (από 5% -10% του «εθνικού δημοσιονομικού φακέλου») με την έγκριση της Ε.Ε. Ειδική Ενίσχυση για το Βαμβάκι Μικροί Αγρότες : Απλοποιημένο Καθεστώς. Ετήσια Ενίσχυση min 500- max 1000 ευρώ (μέχρι 10% του «εθνικού δημοσιονομικού φακέλου», τα κριτήρια και το ύψος καθορίζεται από τα κ-μ.). Αντικαθιστά την Ενίσχυση περιοχών με συγκεκριμένους φυσικούς περιορισμούς και την υνδεδεμένη Ενίσχυση Ανώτατα όρια των άμεσων ενισχύσεων (Capping) (Y.Μ)

48 ΜΕΣΡΑ ΑΓΟΡΑ Ενισχυμένο Δίκτυ ασφάλειας Απλοποιημένη δημόσια παρέμβαση και ιδιωτική αποθεματοποίηση Σέλος ορισμένων καθεστώτων ενίσχυσης και ποσοστώσεων (γάλα, ζάχαρη μέχρι τοπ 2015) Αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών Αποθεματικό κρίσεων ύνδεση με το ταμείο αγροτικής ανάπτυξης (για έναρξη δραστηριοτήτων) Φρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία Ενίσχυση των πόρων για τη βιώσιμη κατανάλωση

49 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Προγράμματα για την ανάπτυξη έρευνας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο Ενίσχυση στοχευόμενων πολιτικών στην ύπαιθρο, με βάση τοπικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες- δημόσια αγαθά Πρόγραμμα επενδύσεων για τη στήριξη νέων Αγροτών, μικρών αγροτών, ολοκληρωμένων προγραμμάτων στη διατροφική αλυσίδα Ευελιξία δράσης / στήριξη κοινών δράσεων (Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, βιολογική γεωργία) υνεργασία μεταξύ των ταμείων (ΕΓΣΑΑ, ΕΣΠΑ, ΕΚΣ)- Προσέγγιση Leader Αρχή της Αιρεσιμότητας (Conditionality) Σα Κ-Μ υπεύθυνα για τη χάραξη και υλοποίηση της πολιτικής με βάση Κοινό Στρατηγικό Σχέδιο- Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης Καθορισμός σαφών και μετρήσιμων στόχων αποτελεσματικότητας (αποθεματικό επίδοσης )- Κοινό ύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Παραμένει το καθεστώς για τα μικρά νησιά του Αιγαίου και τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιοχές (20% του ΕΓΣΑΑ) Ανακατανομή των Πόρων ανάμεσα στα κ-μ. με βάση αντικειμενικά κριτήρια αλλά και τις επιδόσεις της προηγούμενης περιόδου + τα ποσά που μεταφέρονται από το capping

50 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

51

52 Πηγή: EU- Directorate-General for Agriculture and Rural Development, 2009

53

54 Ελληνική γεωργία υμμετοχή του αγροτικού τομέα στο ΑΕΠ: 2.4%, ΕΕ27: 1,1% (2009) στην απασχόληση: 11.9%, ΕΕ27: 5.1% (2009) στις εξαγωγές: 25% ΕΕ27: 6,5% (2009) Διάρθρωση αγροτικής παραγωγής: 70%-30% Υυτική- Κτηνοτροφική παραγωγή Πολύ μεγάλο πλήθος και πολύ μικρό μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων [ μ.ε (2007): 4,7 εκτάρια, ΕΕ27: 12,4 εκτάρια] Έντονη κλαδική και γεωγραφική διαφοροποίηση Μετά το 2000 σημαντική αύξηση των εκμεταλλεύσεων που εξειδικεύονται στη ελαιοκομία (παραδοσιακός αλλά και στρατηγικός κλάδος της ελληνικής γεωργίας) υμμετοχή στο διεθνές εμπόριο: Εμπορικό ισοζύγιο γεωργικών προϊόντων : -1,25 δισ ευρώ (ΕΕ27:-2,29) Βασικά εξαγωγικά προϊόντα: φρούτα& λαχανικά, καπνά, φυτικά έλαια και λύπη, υφαντικές ίνες

55

56 Ηλικιακή διάρθρωση στη γεωργία (2000), Ελλάδα-ΕΕ27 Αριθμοί (1000) Λιγότερο από 25 χρόνια % 65 και πάνω EU ,8 2,1 11,8 5,4 16,4 9,0 15,8 9,7 10,4 6,0 4,9 2,7 Ελλάδα ,0 1,6 11,9 5,7 12,6 9,1 12,3 11,3 11,9 12,7 4,6 2,3 EU ,8 1,8 12,0 4,5 17,3 8,3 15,4 8,6 11,6 6,5 5,7 2,7 Βουλγαρία ,8 2,0 9,0 4,7 12,7 9,0 17,2 9,6 12,6 7,5 6,5 3,5 Ρουμανία ,1 4,7 11,5 9,1 9,3 7,0 9,6 8,5 8,2 9,3 7,5 8,3 Πηγή: European Commission, Eurostat (Community Labour Force survey - LFS)

57 Διάρθρωση της αγροτικής παραγωγής. Ελλάδα- ΕΕ25 υμμετοχή βασικών αγροτικών προϊόντων στη συνολική γεωργική παραγωγή (%), 2003 Δημητριακ ά Λαχανικ ά, φρούτα Κρασί Άλλα φυτικά προϊόντ α Βοοειδ ή Φοίρο ι Πουλερικ ά, αυγά Γάλα Άλλα ζωικά προϊόν τα Ελλάδα 11,00 29,65 0,43 33,62 2,43 1,77 2,64 8,75 9,71 EU-25 13,09 19,27 : 16,32 9,45 9,05 6,65 13,69 3,78 EU-15 12,63 19,70 5,02 16,34 9,96 8,43 6,03 13,57 3,94 Πηγή: ΕΕ, 2005

58 υμβολή της γεωργίας (GVAag) στο ΑΕΠ (GDP) ή την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (GVAtotal) σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο Φώρες υγκρινόμενα μεγέθη Ελλάδα GVAag./GDP 13,9 5,94 GVAag./GVAtot 8,7 6,8 Αν. Μακ.-Θράκη» 16,3 15,53 Κ. Μακεδονία» 9,6 7,51 Δ. Μακεδονία» 9,5 13,37 Θεσσαλία» 17,6 14,99 Ήπειρος» 18,5 8,70 Ιόνια Νησιά» 10,4 7,76 Δ. Ελλάδα» 14,9 12,80 τ. Ελλάδα» 11,7 9,04 Πελοπόννησος» 21,1 14,08 Αττική» 0,7 0,57 Β. Αιγαίο» 12,4 10,99 Ν. Αιγαίο» 6,7 8,29 Κρήτη» 13,9 10,09 ΕΕ-15 GVAag./GDP 2,9 1,6 Πηγές: Εurostat, ΕΤΕ

59 υμμετοχή (%) της γεωργίας στην απασχόληση των περιφερειών της Ελλάδας Έτος 2005 ύνολο χώρας 12,10 Αν. Μακ.-Θράκη 26,31 Κ. Μακεδονία 12,54 Δ. Μακεδονία 16,93 Ήπειρος 18,12 Θεσσαλία 25,20 Ιόνια Νησιά 16,00 Δ. Ελλάδα 21,94 τ. Ελλάδα 15,94 Αττική 0,61 Πελοπόννησος 31,36 Β. Αιγαίο 16,82 Ν. Αιγαίο 4,11 Κρήτη 20,60 Πηγή: ΕΤΕ, Ετήσια Έρευνα Εργατικού Δυναμικού

60 Εξωηεπικό εμπόπιο αγποηικών πποϊόνηων ηηρ Ελλάδαρ (ζε εκαη. εςπώ) Εξαγωγέρ Ειζαγωγέρ Ενηόρ ΕΕ Εκηόρ ΕΕ Πηγή: EU- Directorate-General for Agriculture and Rural Development, 2009 Από το 2004 και το 2007 περιλαμβάνονται και νέα κράτη- μέλη

61 Επιπτώσεις της ΚΑΠ στην Ελληνική Γεωργία

62 Εισοδηματικές μεταβιβάσεις λόγω ΚΑΠ, μ.ο. περιόδου (εκατ. Ecu, σταθερές τιμές 1985) υνολ. Μεταβιβάσεις υν. Μεταβ. κατά κεφαλήν υν. Μεταβ./Ακαθ. Προστιθ. Αξία Γεωργίας (%) εκατ. Ecu Θέση εκατ. Ecu Θέση εκατ. Ecu Θέση Αυστρία Βέλγιο- Λουξ Δανία Υινλανδία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ιρλανδία Ιταλία Ολλανδία Πορτογαλία Ισπανία ουηδία ΗΒ Πηγή: Τπολογισμοί βάσει στοιχείων του EC 2002

63 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) σε τιμές παραγωγού και επιδοτήσεις (σε εκατ. ευρώ) Α.Π.Α. ζε ηιμέρ παπαγωγού Σςνολικέρ επιδοηήζειρ ΕΕ ΕΕ ΕΛΑΔΑ Πηγή: Eurostat, agricultural statistics

64

65 Επιπτώσεις της ΚΑΠ στην ελληνική γεωργία (Ι) Θετικά Αισθητή στήριξη στα ελληνικά προϊόντα με τιμές υψηλότερες από τις διεθνείς Εισροή «αδιανόητα» υψηλών χρηματικών πόρων Έντονη θετική τελική επίπτωση της ΚΑΠ σε όρους εισοδηματικούς, συναλλαγματικούς, δημοσιονομικούς Χρηματικές μεταβιβάσεις από το τμήμα Εγγυήσεων: 40-45% στο καθαρό γεωργικό εισόδημα Σημαντικές επενδύσεις για αναπτυξιακά έργα : ( αύξηση κατά 45% των αρδευόμενων εκτάσεων, διπλασιασμός των μονάδων πρώτης μεταποίησης)

66 Επιπτώσεις της ΚΑΠ στην ελληνική γεωργία (ΙΙ) Αρνητικά Παθητικό εμπορικό ισοζύγιο (κυρίως το ενδοκοινοτικό) Επιβάρυνση ων εγχώριων καταναλωτών από τις υψηλές τιμές που διαμορφώνει η ΚΑΠ 10ετιά 80: μετάβαση από το καθεστώς αυστηρού κρατικού παρεμβατισμού στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ΕΕ Ενίσχυση της μονοκαλλιέργειας Έμφαση στην άμεση ενίσχυση τoυ εισοδήματος και όχι σε μακροπρόθεσμα διαρθρωτικά προγράμματα Άνιση κατανομή των πόρων σε προϊόντα και περιοχές ( ευνοήθηκαν: πεδινές περιοχές/βαμβάκι, καπνά) Πτώση του γεωργικού εισοδήματος κατά 23% την περίοδο παρά τη σημαντική συμβολή των επιδοτήσεων και των εισοδηματικών ενισχύσεων

67 Το μέλλον της Ελληνικής Γεωργίας (Ι) Προκλήσεις: Νέα ΚΑΠ : περεταίρω μείωση των προστατευτικών μηχανισμών Σημαντική «εθνικοποίηση» στην εφαρμογή της Πολιτικής Εξελίξεις στη γενετική μηχανική και τη βιοτεχνολογία (π.χ. κηπευτικά προϊόντα παράγονται στην Ολλανδία και το Βέλγιο) Περιβαλλοντικές Παράμετροι Έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές των τροφίμων Κρίνεται ως ιδιαιτέρα δύσκολη συγκυρία λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες δομές τής ελληνικής γεωργίας (δίπτυχο «στασιμότητα- επιδείνωση»)

68 Το μέλλον της Ελληνικής Γεωργίας (ΙΙ) Δράσεις : υπεράσπιση της εσωτερικής αγοράς/ επέκταση στις διεθνείς αγορές προσθήκη αξίας στο προϊόν αναζήτηση νέων αγοραστικών διεξόδων σοβαρή εφαρμογή των αγροπεριβαλοντικών πολιτικών βελτίωση της εκμετάλλευσης των συντελεστών ολοκληρωμένη προσέγγιση του αγροτικού χώρου/ ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ελληνικής υπαίθρου (κίνδυνος ερήμωσης μειονεκτικών περιοχών) πληροφόρηση και επιμόρφωση των αγροτών

69 Ενδεικτική Βιβλιογραφία Δούκας,Γ., 2009, Η Νησιωτική Γεωργία στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης, στο: Νήσων Περίπλους- Ιδέες και κέψεις για το Μέλλον της Νησιωτικής Ελλάδας (επίμ. Παναγούλης,Θ.). Δ.Α.Ε.Ν.Ε. «Νήσων Περίπλους» European Commission, Directorate- General for Agriculture and Rural Development.2007, Monitoring Agri-Trade Policy The changing face of the EU Agricultural Trade, No Fennel, R. 1999, Η Κοινή Αγροτική Πολιτική- υνέχεια και Αλλαγή. Θεμέλιο. Καρανικόλας, Π. 2006, Η Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Γεωργίας στο πλαίσιο τα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, στο: Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ελλάδα- Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτικές ( επιμ. Μαραβέγιας, Ν., Θ. ακελλαρόπουλος). Θεμέλιο. Μαραβέγιας, Ν., Γ. Μέρμηγκας 2006, Η Διαπραγμάτευση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και τα Ελληνικά Αγροτικά υμφέροντα. ΕΚΕΜ. Μαραβέγιας,Ν., Γ.Δούκας 2010, Η ΚΑΠ και η Ελλάδα (στο συλλογικό τόμο «Η Ελληνική Εξωτερική και Ευρωπαϊκή Πολιτική », επιμ. Γ. Βαληνάκης, εκδόσεις ιδέρης Μαραβέγιας, Ν., Γ. Δούκας, Μ. Λύκος Ο Ρόλος των Νέων Κ-Μ. της Ε.Ε. στη Εξέλιξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής: Ορισμένες Πρώτες Εκτιμήσεις. Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ 33, Μάιος 2009, σ Μαραβέγιας, Ν Η Μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και Η Νέα Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο: Ο Νέος Ευρωπαϊκός Φώρος- Η Διεύρυνση και η Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης (επιμ. Ανδρικοπούλου, Ε., Γρ. Καυκαλάς). Θεμέλιο. Μπαλτάς, Ν Η Ελληνική Γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 25 χρόνια μετά, στο: Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση- Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον (Μαραβέγιας, Ν.). Θεμέλιο Παπαγεωργίου, Κ., Δ. Δαμιανός, Π. πάθης Αγροτική Πολιτική. ταμούλης Παπαγεωργίου, Κ Η Κοινή Αγροτική Πολιτική, στο: Νέα ΕΕ- Οργάνωση και Πολιτικές- 50 χρόνια (επιμ. Μαραβέγιας, Ν., Μ. Σσινισιζέλης). Θεμέλιο Παχάκη, Κ Η Ελληνική Γεωργία Ενώπιον των Νέων υνθηκών και Θεσμικού Πλαισίου. Εκθέσεις 46. ΚΕΠΕ.

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση. Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση. Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet Αθήνα 15.10.2014 Χαρακτηριστικά της γεωργίας 1. Φυσικά Εξάρτηση από το περιβάλλον Εποχικότητα πολλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Δομή Η εφαρμογή του καθεστώτος των ενισχύσεων Το Ελληνικό Αγρο-διατροφικό σύστημα Πως η ΚΑΠ μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα µεταρρύθµιση της ΚΑΠ:

Η νέα µεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Η νέα µεταρρύθµιση της ΚΑΠ: προτάσεις, προκλήσεις και προοπτικές για την ευρωπαϊκή και ελληνική γεωργία ΟΕ-ΠΑΜΑΚ 24 Απρίλιου 2012 Τάσος Χανιώτης ιευθυντής ιεύθυνση οικονοµικών αναλύσεων, προοπτικών και

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας d.petro@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΠ, Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΙΙ) ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΚΑΠ, Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΙΙ) ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας Μάθημα: Γεωγραφία της Υπαίθρου Η ΚΑΠ, Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΙΙ) ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ Γ.Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 -1- ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 Φωτίου Βακάκη ρος Γεωπόνου-Γεωργοοικονοµολόγου /ντος Συµβούλου της Βακάκης και Συνεργάτες ΑΕ, Σύµβουλοι Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δρ. Σ. Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές

Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές Δρ Τζουραμάνη Ειρήνη Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα tzouramani@agreri.gr Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική και βιοποικιλότητα Αγροτική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές

Κοινή Αγροτική Πολιτική και βιοποικιλότητα Αγροτική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές Κοινή Αγροτική Πολιτική και βιοποικιλότητα Αγροτική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές Γιάννης Φερμαντζής Προϊστάμενος Τμήματος Προστασίας Φυσικού Κεφαλαίου Γεωργίας Δ/νση Χωροταξίας Περιβάλλοντος &

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ 1 Η ανάγκη της πολιτικής Οι πολίτες επιθυμούν Ασφαλή, υγιεινή επιλογή τροφής σε ανεκτές και διαφανείς τιμές, Επάρκεια τροφίμων Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Δομή προτάσεων πολιτικής ΚΓΠ Κοινές ρυθμίσεις Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) Πυλώνας Ι: ΕΓΤΕ Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Δημήτρης Παπαδάκης - Ευρωβουλευτής (ΕΔΕΚ, S&D) "Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική με ορίζοντα το 2014-2020 Αθήνα, Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 22 Η ΚΑΠ ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Το 76% της παραγωγής τροφίμων για τον άνθρωπο εξαρτάται από τη μελισσοκομία. Το 84 % των φυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες από τον ρα Ευάγγελο Καπετανάκη, Καθηγητή Σχολής Τ. Γεωπονίας και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Περιεχόµενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

young people in agriculture remains stable. Brussels: Eurostat, Statistics in Focus, Theme 5-7/2002.

young people in agriculture remains stable. Brussels: Eurostat, Statistics in Focus, Theme 5-7/2002. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα είναι κατά κύριο λόγο οικογενειακές επιχειρήσεις, 1 με σχεδόν ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών, και μικρό ποσοστό μισθωτής απασχόλησης. Σύμφωνα με στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές που. από το 1988 έως σήμερα

Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές που. από το 1988 έως σήμερα Μελέτη ΕΛΙΑΜΕΠ για την Τράπεζα της Ελλάδος Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς περιλαμβάνει τα μέτρα της αγοράς που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 28-11-2012 1 Μέτρα ή μεταρρύθμιση Στην περίοδο της μεταπολίτευσης έγινε μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2006

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΓ ΤΜΗΜΑ: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2006 ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Επιπτώσεις στην Ελληνική Γεωργία από τη Νέα Διεύρυνση της Ε.Ε.

Οι Επιπτώσεις στην Ελληνική Γεωργία από τη Νέα Διεύρυνση της Ε.Ε. 25 Οι Επιπτώσεις στην Ελληνική Γεωργία από τη Νέα Διεύρυνση της Ε.Ε. Σέμος Αναστάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Περίληψη Στην μελέτη αυτή γίνεται μια προσπάθεια εντοπισμού των επιπτώσεων της πρόσφατης

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986 e-mail :gsmyris@yahoo.gr 12 ος 2014 Περίγραμμα- Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Λέξεις Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία που ακολουθεί καταγράφει συνοπτικά: Την φιλοσοφία και τον προσανατολισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το χαρακτήρα της Ελληνικής αγροτικής πολιτικής από το 1960 έως και σήμερα. Τους

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ.

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Γεώργιος Παυλίδης Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΜΘ και Ελλάδας Η Ανατολική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Θέμα: Υποβολή (α) κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27 Gr Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11 10,5 UK 10,4 E 9,2 P 9,1 SK 7,9 F 7,0 EU 27 6,4 Euro area 6,0 SL 5,6 NL 5,4 CY 5,3 I 4,6 A 4,6 B 4,1 D 3,3 2,7 DK 2,5 FIN Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ Μελισσοκοµία-προωθούµενη επαγγελµατική δραστηριότητα µε εξαγωγικό ορίζοντα 30 Οκτωβρίου 2013 Άξονες στρατηγικής για την ανάπτυξη της µελισσοκοµίας Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος, MSc. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

στον κόσμο Τρως, φοράς και χρησιμοποιείς Γεωγραφία! Παγκοσμιοποίηση

στον κόσμο Τρως, φοράς και χρησιμοποιείς Γεωγραφία! Παγκοσμιοποίηση στον κόσμο Τρως, φοράς και χρησιμοποιείς Γεωγραφία! Παγκοσμιοποίηση Είναι η κίνηση ανθρώπων, προϊόντων, ιδεών και κεφαλαίων μεταξύ διαφόρων κρατών της γης. Προωθείται από το παγκόσμιο εμπόριο και ενισχύεται

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ CHRISTOPHER STOPES ΠΡΟΕΔΡΟΥ IFOAM (ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ) ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα