ΤΗΛ.: FAX:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΛ.: 210 6426319 FAX: 210 6426319"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Φορέας διενέργειας : Γενικό Νοσοκοµείο ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Οικονοµικό Τµήµα/ Γραφείο Προµηθειών Πληροφορίες: Παρασκευάς Μαργαρίτης ΤΗΛ.: FAX: Ταχ. /νση: Πλατεία Έλενας Βενιζέλου 2 Τ.Κ.: Αριθ.Πρωτοκ: 4993/ ΙΑΚΗΡΥΞΗ No 8 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για : την Απολύµανση Μυοκτονία των χώρων του Νοσοκοµείου για ένα (1) έτος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο Παράρτηµα Α της παρούσης. Κριτήριο Αξιολόγησης Χρόνος ιενέργειας του ιαγωνισµού Τόπος ιενέργειας του ιαγωνισµού Προϋπολογισµός απάνης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου. Χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Τετάρτη Ώρα: π.µ. Αµφιθέατρο στο Παλαιό Κτίριο του Νοσοκοµείου 2.500,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Απολύµανση Μυοκτονία των χώρων του Νοσοκοµείου ΚΑΕ 0845 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/1-2-95) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων» και τον N.3846/2010 άρθρο Τις διατάξεις του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/ ), µε το οποίο έγινε προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης ηµόσιων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.

2 3. Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α 150 / ). 4. Toν Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 247 / ) 5. Το Π.. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το µέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.. 118/2007 και του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64 / ), όπως ισχύει αναλογικά. 6. Τον Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81 / ), όπως ισχύει σήµερα. 7. Τον Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 134 / ) 8. Τον Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήµερα. 9. Το Ν.. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου» (ΦΕΚ Α 204 / ) 10. Τον Ν. 2328/1995 «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 159 / ), όπως τροποποιηµένος ισχύει µετά την έναρξη εφαρµογής των Ν. 3310/2005 και 3414/ Τον Ν. 3310/2005 «µέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (ΦΕΚ Α 30 / ), όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279 / ). 12. Το Π.. 82/1996 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα» (ΦΕΚ Α 66 / ), όπως ισχύει µετά και την τροποποίησή του µε το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/ Την υπ αρ / κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ Β' 1673 / ) 14. Την υπ αρ /2565/ ΟΣ/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ Β' 1590 / ) 15. Τον Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68 / ) 16. Την υπ αρ / απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισµός ηµερησίων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών), ηµερησίων και εβδοµαδιαίων τοπικών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου» (ΦΕΚ Β 1226/ ) 17. Τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/ ) περί ικαστικής προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης Συµβάσεων ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών µε την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ. 18. Τον Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α 43/ ), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις). 2

3 19. Τον Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς Θέµατα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο Το Π.. 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138/ ). 21.Τον Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 199 / ), άρθρο 8 (Κρατικές Προµήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α 242 / ) και 9 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α 329 / ) και όπως το άρθρο αυτό εφαρµόζεται µετά ην έναρξη ισχύος του Ν. 3310/ Τον Ν. 3846/2010, άρθρο 24 (ΦΕΚ 66/Α/ ). 23. Τον Ν. 3867/2010 άρθρο 27 «Εξόφληση προµηθειών και ρυθµίσεις θεµάτων σχετικών διαγωνισµών», (ΦΕΚ 128/Α/ ). 24.Την υπ αριθ. 3567/ ( ΦΕΚ 1585/ΤΒ/ ) Απόφαση ΚΥΑ ένταξης του παρόντος διαγωνισµού στο Π.Π.Υ.Υ 2012, πιστώσεις 2012 & 2013). 25.Την υπ αριθ.6881/ απόφαση της Ε.Π.Υ, εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ 2012 που αφορά στις οδηγίες εκτέλεσης και εφαρµογής του Προγράµµατος Προµηθειών και υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 2012, πιστώσεις 2012 & Τον Ν. 3846/2010, άρθρο 24 (ΦΕΚ 66/Α/ ). 27. Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/ ) «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις». 28. Την υπ αριθ.υ4α/οικ84627/2011 (ΦΕΚ 1681/Β/ ), που αφορά στην ιασύνδεση Νοσοκοµείων και καθορισµός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους. 29.Τον Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/ ), που αφορά στην Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις. 30.Τον Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/ ), που αφορά στις Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής Τον Ν.4052/2012 και ειδικότερα άρθρο 4 και 14 (ΦΕΚ 41/Α/ ), που αφορά στον Νόµο αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Την υπ αριθ.14/71/ απόφαση της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας που αφορά στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 33.Την υπ αριθ. 3/32/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, για την έγκριση διενέργειας του παρόντα διαγωνισµού και της παρούσας διακήρυξης. Α ρ θ ρ ο 1ο. Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: (α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, εφόσον ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή µε το αντικείµενο της παρούσας προµήθειας. (β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 7 του Π.. 118/2007. (γ) Κοινοπραξίες προµηθευτών. 3

4 Γενική Παρατήρηση: Όπου ζητούνται δικαιολογητικά συµµετοχής πρωτότυπα, δύναται να κατατεθούν ευανάγνωστα φωτοαντίγραφά τους. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναφερόµενα του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/ Οι συµµετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται στην κατάθεση των κάτωθι δικαιολογητικών: α.1.απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για: - Αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. α.2.πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. α.3.πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. α.4. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. - Οι συµµετέχοντες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), υποχρεούνται µε την κατάθεση της προσφοράς, Επί Ποινή Απόρριψης, στην κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόµενης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 40,65 Ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν.4281/ Μετά την κατακύρωση και πριν την υπογραφή της σύµβασης η ανάδοχος εταιρεία υποχρεωτικά θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας της παρεχόµενης προµήθειας που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. µε χρόνο ισχύος επί πλέον εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης. Α ρ θ ρ ο 2 ο. Κατάθεση προσφορών. 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Γραµµατεία του Νοσοκοµείου στον 4 ο όροφο του Κτιρίου Σχολής Μαιών, το αργότερο έως την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι την 5 η Μαΐου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα µ.µ. Την ηµέρα του διαγωνισµού οι προσφορές θα παραλαµβάνονται έως την ορισθείσα ώρα, από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού. 4

5 Προσφορές που δεν θα υποβληθούν µε τον πιο πάνω τρόπο δεν γίνονται αποδεκτές και ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ. Στην προσφορά θα αναφέρεται απαραίτητα ο χρόνος παράδοσης του είδους από την ηµεροµηνία ανάθεσης. Η παράδοση των ειδών θα είναι τµηµατική αναλόγως µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου και µετά από παραγγελία του αρµόδιου τµήµατος του Νοσοκοµείου. Η προσφορά και η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα ισχύουν για έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Επίσης οι συµµετέχοντες υποχρεούνται σε: - Κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής επί ποινή απόρριψης, ένα Πρωτότυπο και ένα Αντίγραφο. - Κατάθεση φακέλου τεχνικής προσφοράς επί ποινή απόρριψης, ένα Πρωτότυπο και ένα Αντίγραφο - Κατάθεση φακέλου οικονοµικής προσφοράς επί ποινή απόρριψης, ένα Πρωτότυπο και ένα Αντίγραφο - Στην τεχνική προσφορά θα αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς προµήθεια είδους καθώς και η προσφερόµενη µάρκα αυτού, το βάρος συσκευασίας κ.λ.π, επί ποινή απόρριψης. Α ρ θ ρ ο 3ο. Τρόπος υποβολής προσφορών - Αποσφράγιση προσφορών. - Η κατάθεση προσφορών θα γίνει σε ένα κυρίως φάκελο που θα εµπεριέχει, τον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής, τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς και τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς, ο οποίος θα αποσφραγισθεί από την αρµόδια επιτροπή. - Κατά την διενέργεια του διαγωνισµού αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και οι άλλοι τρεις των δικαιολογητικών, της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς, µονογράφεται κάθε σελίδα των πρωτοτύπων και των τριών φακέλων και ανακοινώνονται οι προσφερόµενες τιµές στους συµµετέχοντες. - Στην συνέχεια οι εκπρόσωποι των συµµετεχόντων εταιρειών αποσύρονται και η επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές, και τέλος αξιολογεί τις οικονοµικές προσφορές των εταιρειών που καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. - Μετά την ολοκλήρωση όλων των προαναφερθέντων, συντάσσει πρακτικό διαγωνισµού, µε πρόταση για την ανάθεση της προµήθειας στον πρώτο µειοδότη για κάθε ένα είδος ξεχωριστά. Η ενηµέρωση για την εξέλιξη και ολοκλήρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε ευθύνη των αντιπροσώπων των συµµετεχόντων εταιρειών. Α ρ θ ρ ο 4ο. Ενστάσεις - Προσφυγές Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π 118/2007. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.. 118/

6 Η ένσταση απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και κατατίθεται στο εγγράφως στον αρµόδιο Φορέα για την διενέργεια του διαγωνισµού, ως εξής: Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τov καθορισµό της προθεσµίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συµµετοχή οποιουδήποτε διαγωνιζόµενου στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.. 118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας. 6

7 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ηµοσίου, ποσού ίσου µε ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας της προµήθειας, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ( παράβολα από κάθε αιτία ). Το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών µπορεί να αναπροσαρµόζονται µετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 202/2005). Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση του Φορέα ιεξαγωγής του διαγωνισµού (νοσοκοµείο). Οι εvιστάµεvoι λαµβάvoυv πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, µε φρovτίδα τους.ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της πρoσφυγής αποφασίζει Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γvωµoδότηση τoυ αρµόδιoυ συλλoγικoύ oργάvoυ. Η εv λόγω απόφαση δεν επιδέχεται πρoσβoλή µε άλλη oιασδήπoτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόµενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007. A ρ θ ρ ο 5ο. Προσφερόµενη τιµή. Η προσφερόµενη τιµή θα δοθεί για µία εφαρµογή ανά µήνα και συνολικά για δώδεκα (12) εφαρµογές σε ετήσια βάση. Στο προσφερόµενο κόστος θα περιλαµβάνεται Επί ποινή Απόρριψης και κάθε άλλη έκτακτη εφαρµογή που µπορεί να απαιτηθεί κατά την διάρκεια του ίδιου µήνα. Ο εξοπλισµός και τα υλικά που θα χρησιµοποιούνται στις εφαρµογές θα είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην προσφορά της αναδόχου εταιρείας. 1. Οι τιµές θα δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθµητικώς και ολογράφως, θα είναι ΣΤΑΘΕΡΗ σε ΕΥΡΩ ανά κιλό ή ανά τεµάχιο, ή ανά συσκευασία είδους (αναλόγως του τρόπου εµπορίας και τιµολόγησης του κάθε είδους) χωρίς Φ.Π.Α. Στην προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 2. Το Φ.Π.Α. θα αναφέρεται µόνο µία φορά στο τέλος της οικονοµικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραµµή. 3. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όµως, για την ακρίβεια των αναφεροµένων βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο ανάδοχο. 7

8 4. Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τα προσφερόµενα είδη τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονοµική προσφορά θα έχουν απόλυτη αντιστοιχία µε τα νούµερα των καταστάσεων των ειδών που αναφέρονται στο παράρτηµα Α' της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που δεν θα υποβληθούν µε τον πιο πάνω τρόπο δεν γίνονται αποδεκτές και ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ. A ρ θ ρ ο 6ο. Αξιολόγηση διαγωνισµού. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάση της χαµηλότερης τιµής ανά µονάδα µέτρησης του κάθε ένα είδους ξεχωριστά χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές (Π 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β). A ρ θ ρ ο 7ο. Ειδικοί όροι. 1.Εναλλακτές προσφορές δεν αξιολογούνται και απορρίπτονται. 2.Αντιπροσφορές δεν αξιολογούνται και απορρίπτονται. 3.Η παράταση ισχύος της σύµβασης, δεν θα µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης και πάντως τους δώδεκα (12) µήνες. Για κάθε µήνα παράτασης η παραδιδόµενη ποσότητα δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη µηνιαία που προβλέπει η σύµβαση ή που προκύπτει από την σύµβαση κατ αναλογία. Τα προαναφερόµενα πέραν της τριµήνου µονοµερούς παράτασης εκ µέρους του Νοσοκοµείου, ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αντιλέξει ο συµβασιούχος προµηθευτής. Το.Σ του Νοσοκοµείου, δύναται σε µονοµερή διακοπή της ισχύος της σύµβασης αζηµίως, στην περίπτωση που τα αρµόδια Υπουργεία, η Νοµαρχία Αθηνών ή η 1 η Υ.ΠΕ Αττικής στην οποία υπάγεται το Νοσοκοµείο, ή η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας ανακηρύξουν άλλον ανάδοχο της παρεχόµενης υπηρεσίας. Το Νοσοκοµείο οφείλει να γνωστοποιήσει την διακοπή της σύµβασης στην ανάδοχο εταιρεία, ένα (1) µήνα ενωρίτερα. Α ρ θ ρ ο 8ο. Κατακύρωση του διαγωνισµού Υπογραφή σύµβασης. 1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη προµήθεια από την προκηρυχθείσα µέχρι ποσοστού 30%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης προµήθειας από την προκηρυχθείσα µέχρι ποσοστού 15% και µικρότερης ποιοτικά και ποσοτικά υπηρεσίας από την προκηρυχθείσα µέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό προϋπολογισθείσας αξίας από Ευρώ και άνω συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 8

9 3. Για κατακύρωση µέρους της προκηρυχθείσας προµήθειας κάτω του καθοριζοµένου από την ιακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγουµένη αποδοχή του προµηθευτού. 4. Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας προµήθειας µπορεί να µετατίθεται ο χρόνος παράδοσης µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 5. Η Κατακύρωση του ιαγωνισµού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή µετά από εισήγηση της Επιτροπής του ιαγωνισµού και ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο και στους συµµετέχοντες. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων, συµπληρώνεται η σχετική Σύµβαση σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο Παράρτηµα ΙΙΙ (Σχέδιο Σύµβασης), η οποία ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της Κατακύρωσης. 6. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νοµίµως και εγκύρως κατακυρώθηκε η προµήθεια, υπογράφεται Σύµβαση, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. 7. Η Σύµβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στην ιακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, όπως έγινε αποδεκτή κατά την Κατακύρωση. εν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. 8. Το κείµενο της Σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 9. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισµού είτε κατά την συνοµολόγηση της συµβάσεως που καταρτίζεται µετά τη διενέργεια του διαγωνισµού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύµβασης. Οι όροι της σύµβασης οφείλουν να αντανακλούν την απόφαση ένταξης, τα τεχνικά δελτία και τα τεύχη δηµοπράτησης. 10. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητά από τη Σύµβαση και τα παραρτήµατά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερµηνεία της λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα ιακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης και η Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου. 11. Κανένας από τους υποψήφιους δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την Κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: (α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για Κατακύρωση. (β) Κατάπτωση, µερική ή ολική κατά την κρίση του Αναθέτοντα, της Εγγύησης Συµµετοχής, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια. 12. Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή καταρτίζει τη σχετική Σύµβαση, ο δε υποψήφιος προµηθευτής καλείται να υπογράψει τη Σύµβαση µέσα σε 10 µέρες από την επίδοση της πρόσκλησης, προσκοµίζοντας αντίστοιχα την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης. 13. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύµβαση µέσα στην ταχθείσα ηµεροµηνία ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της Σύµβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύµβαση. 9

10 14. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου της Σύµβασης θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς ή της Εγγύησης Συµµετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της Προσφοράς του κατά τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο και την παράταση για τον ίδιο χρόνο της ισχύος της Εγγυητικής Συµµετοχής ή την αντικατάστασή της µε την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 15. Ο προµηθευτής στον οποίο θα του κατακυρωθεί ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος το αργότερο σε δέκα (10) ηµέρες από την ανακοίνωση της απόφασης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας κατά την υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας που θα του κατακυρωθεί χωρίς Φ.Π.Α, µε χρόνο ισχύος τουλάχιστον εξήντα (60) ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης. Αυτή θα επιστραφεί µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εν λόγω προµήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 16. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών - µελών αυτό το δικαίωµα. 17. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 18. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας. 19. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαµβάνει εκτός των άλλων προϋποθέσεων της 3 του άρθρου 25 του Π 118/2007 τα ακόλουθα: α) τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και την εν λόγω προς ανάθεση προµήθεια και β) την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της εγγύησης 20. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 21. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της προµήθειας ενεργείται µε επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον προµηθευτή. 22. Ουδεµία άλλη συµφωνία όσον αφορά το αντικείµενο της σύµβασης, προγενέστερη και µη αναφερόµενη σε αυτήν είναι ισχυρή. 23. Η σύµβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, αποκλειόµενου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου, χωρίς να µεταβάλλεται η εκτέλεση της προµήθειας, όπως προδιαγράφεται στη διακήρυξη Α ρ θ ρ ο 9ο. Τρόπος πληρωµής - Κρατήσεις. Η πληρωµή της αξίας των τιµολογίων θα γίνει σε Ευρώ το αργότερο εντός εξήντα (60) ηµερών µετά την ποιοτική παραλαβή της συντήρησης από την αρµόδια επιτροπή του Νοσοκοµείου. Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή υπόκειται στις κάτωθι νόµιµες κρατήσεις. α. 2% ( ύο τοις εκατό) Ν.3580/2007 άρθρο 3 παρ.(εε) β. 0,10% (υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων Ν.4013/2011), το οποίο υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3%, πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ. 10

11 Επίσης κατά την πληρωµή ο προµηθευτής υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 845 του τακτικού προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου. Α ρ θ ρ ο 10ο. Ανώτερη βία. 1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήµατος ή του εργοστασίου του προµηθευτή. Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του προµηθευτή. Πληµµύρα. Σεισµός. Πόλεµος. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών ( ιεθνούς ικτύου). Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO). 4. Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει προς την Αναθέτουσα Αρχή. µε έγγραφό του και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου για αυτό οργάνου. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης ή µη κατάλληλα εκπλήρωσης της προµήθειας. Α ρ θ ρ ο 11ο. Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες. Εάν ο προµηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσης διακήρυξης, εκπίπτει υπέρ του Νοσοκοµείου ολόκληρο το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης, παραιτουµένου του προµηθευτή του δικαιώµατος της διαιτησίας σε κάθε περίπτωση. Το Νοσοκοµείο σ' αυτή την περίπτωση δικαιούται µετά από απόφασή του, να προµηθευτεί το είδος µε κατ' ευθείαν ανάθεση και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιµής θα επιβαρύνει τον εκπεσόντα προµηθευτή ανεξάρτητα από την κατάπτωση της εγγυοδοσίας του. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κ.Π.. ο προµηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζηµιά που τυχόν θα προκύψει σε Νοσοκοµείο κ.λ.π. από τη µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύµβασης. 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «...» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ. ΤΟΥ Σ Υ Μ Β Α Σ Η. Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ: Αφενός του Νοσοκοµείου., που εδρεύει στην Αθήνα (.) ΑΦΜ και.ο.υ. ΚΑ Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον ιοικητή του,, Και αφετέρου της Εταιρείας µε την επωνυµία. και το διακριτικό τίτλο. µε ΑΦΜ.. της.ο.υ.. (στο εξής καλούµενη «Ανάδοχο») που εδρεύει (οδός., Τ.Κ..) και εκπροσωπείται νόµιµα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από τον/την., κάτοικο, οδός, µε Α Τ.. Και αφού έλαβαν υπόψη ότι: Ήδη µε την παρούσα ο πρώτος συµβαλλόµενος. αναθέτει στη δεύτερη συµβαλλόµενη εταιρεία.(καλούµενη στο εξής «ο Ανάδοχος») και αυτή αναλαµβάνει την προµήθεια ειδών. που της κατακυρώθηκε, συµφωνήθηκε και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα εξής : ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείµενο της Σύµβασης Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η προµήθεια ειδών..για την κάλυψη των αναγκών του.., σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης. Τα ανωτέρω στο εξής θα καλούνται προµήθεια ειδών., τα οποία αναλυτικά περιγράφονται πιο πάνω κατ είδος, ποσότητα και τιµή µονάδος και σύµφωνα µε την προσφορά του Προµηθευτή στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόµενης προµήθειας και η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. 12

13 ΑΡΘΡΟ 2ο: Αµοιβή Τίµηµα Τρόπος πληρωµής Κρατήσεις Το συνολικό τίµηµα για την παροχή της εν λόγω προµήθειας ειδών. της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κατά µήνα από την αρµόδια υπηρεσία του φορέα διεξαγωγής του διαγωνισµού µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την προσκόµισή τους. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωµής ανά µήνα που πρέπει να προσκοµίσει ο ανάδοχος είναι µετά από έκδοση χρηµατικού εντάλµατος και εφόσον προσκοµισθούν από τον ενδιαφερόµενο: α) Τιµολόγιο πώλησης των υπό προµήθεια ειδών για παραλαβή προηγούµενου µήνα β) Πρακτικό παραλαβής ποιοτικά και ποσοτικά προϊόντων µηνός της τριµελούς επιτροπής γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Κατά την πληρωµή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήµατος. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων Οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ µέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιµολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές ιατάξεις. Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά Νόµους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προµηθευτή. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νοµικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα µέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα µε το µέρος της Προµήθειας ειδών που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και µε αναφορά στην περιγραφή αυτή. Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύµβασης ο ορισµός ενός µέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου ( project leader ). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα µεριµνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα µέλη κατά το λόγο συµµετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τµήµα της Προµήθειας ειδών. Το Νοσοσκοµείο δεν υπέχει καµία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα µέλη της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εµπλέκεται εν γένει καθ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήµατα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις µεταξύ των µελών της ενώσεως / κοινοπραξίας. 13

14 ΑΡΘΡΟ 3 Ο : Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παράδοσης και παραλαβής, θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης και µε τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του αναδόχου, τα οποία καθίστανται παραρτήµατα της παρούσας Σύµβασης. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδιδοµένων ειδών γίνεται υπό της επιτροπής παρουσία του προµηθευτού ή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει τα είδη αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωµατεύει αν τα είδη µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης παραλαβής των ειδών το ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης του διαγωνισµού µπορεί να εγκρίνει από τον ίδιο προµηθευτή την αντικατάσταση των ειδών µε άλλα που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτής. Η παραλαβή από την επιτροπή γίνεται ενώπιον του προµηθευτού ή αντιπροσώπου του, εξουσιοδοτηµένου, καθώς και αντιπροσώπου του τµήµατος του Νοσοκοµείου για το οποίο προορίζεται το είδος. Σε περίπτωση µη προσέλευσης του προµηθευτού την ορισµένη ηµέρα και ώρα ή παράληψη ορισµού εκπροσώπου, και του εκπροσώπου του τµήµατος, η αρµόδια επιτροπή θα δικαιούται να προβεί στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή χωρίς την παρουσία τους, οπότε η κρίση της επιτροπής θα λογίζεται ανεπιφύλακτα αποδεκτή. 'Όπου κρίνεται σκόπιµο και όπου προβλέπουν οι ειδικοί ότι, τα προσκοµιζόµενα είδη στέλνονται στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ή άλλο ειδικό εργαστήριο για την διαπίστωση της τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων του προµηθευτή. Ο προµηθευτής φέρει τον κίνδυνο µέχρι της οριστικής παράδοσης των υπό προµήθεια υλικών εκτός αν η φθορά ή καταστροφή προέλθει αποδεδειγµένα από υπαιτιότητα των εκπροσώπων ή υπαλλήλων του.. Ρητώς συµφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο παράδοσης έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία οποιοδήποτε µέρος της προµήθειας των ειδών..αυτό θα αντικαθίσταται από τον προµηθευτή µε άλλο µε ισοδύναµα ή βελτιωµένα χαρακτηριστικά. Επιπλέον, ο Προµηθευτής οφείλει να παραδίδει µαζί µε τα υλικά εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης ή άλλο κατάλληλο έντυπο µε οδηγίες χρήσης και συντήρησης αυτών στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή βοήθηµα, το οποίο βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας πρέπει να συνοδεύει τα είδη της προµήθειας. Προϋπόθεση για την παραλαβή των ειδών είναι η επίδειξη της λειτουργίας τους (εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία), η διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, η διαπίστωση της καλής τους κατάστασης και της συµφωνίας των τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και τους όρους της σύµβασης, η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση τους (εφόσον τούτο προβλέπεται από όρο της διακήρυξης ή κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία) και η διεξαγωγή τυχόν απαιτούµενων µετρήσεων που αφορούν την ιατρική ασφάλεια, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των υλικών, για όσες ηµέρες παραστεί αναγκαίο. Για το σκοπό αυτό, ο προµηθευτής έχει υποχρέωση να θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας έναν (1) τουλάχιστον εξειδικευµένο υπάλληλό του, εφόσον του ζητηθεί. 14

15 Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι του ενός τετάρτου (1/4) αυτού, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Νοσοκοµείου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Π.. 118/2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του Νοσοκοµείου για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων (άρθρο 32 του Π.. 118/2007). Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, τούτο θεωρείται ως ολόκληρη ηµέρα. Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το υλικό, κινείται η διαδικασία κήρυξης του Προµηθευτή εκπτώτου. ΑΡΘΡΟ 4 ο : Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου α) Το αντικείµενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος µε προσωπικό δικό του, που ουδεµία σχέση θα έχει µε το Νοσοκοµείο και του οποίου οι µισθοί, ηµεροµίσθια, δώρα, επιδόµατα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Προµηθευτή. β) Ο Προµηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση και στα Παραρτήµατα αυτής. γ) Ρητά συµφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της εν λόγω προµήθειας από τον Ανάδοχο ή τυχόν απόρριψης όλης ή µέρους της παραγγελίας, επιφέρει στον Ανάδοχο τις συνέπειες που προβλέπονται από το Π.. 173/90, του..(νοσοκοµείου) διατηρούντος επιπλέον το δικαίωµα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζηµίας. ΑΡΘΡΟ 5 ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας εκτέλεση του Έργου της παρούσας, ο Ανάδοχος µε την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στο Νοσοκοµείο την υπ αριθ... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της.., η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας της παρεχόµενης προµήθειας που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. µε χρόνο ισχύος επί πλέον εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης ήτοι ποσού... αυτή θα επιστραφεί µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εν λόγω προµήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης που δικαιούται το Νοσοκοµείο σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου της ως έκπτωτου, να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζηµίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης ελληνικής νοµοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 6 ο : Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΆΡΘΡΟ 7 ο.λύση Καταγγελία της Σύµβασης Έκπτωση Αναδόχου Η ισχύς της παρούσας Σύµβασης άρχεται από της υπογραφής της και λήγει.. έτη µετά. Το Νοσοκοµείο. δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύµβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Νοσοκοµείου, 15

16 (β) αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της σύµβασης εντολές του Νοσοκοµείου, (γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύµβαση, (δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων, (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προµηθευτή για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Το Νοσοκοµείο. διατηρεί το δικαίωµα να λύσει τη σύµβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Προµηθευτή σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της προµήθειας µετά από µηνιαία προειδοποίησή του αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από µέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί (ιδίως όταν δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε µετά από αίτησή του)ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραµµα παράδοσης. Με την απόφαση κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34, παρ. 5 του Κ.Π.. (Π.. 118/2007). Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, υπό την επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 3 του Π.. 118/2007, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, χωρίς όµως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, έπειτα από απόφαση του αρµοδίου οργάνου διοίκησης του Νοσοκοµείου, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Κ.Π.. (Π.. 118/2007). Το Νοσοκοµείο. αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση προς τον Ανάδοχο, µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης της εκάστοτε τµηµατικής παραγγελίας σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε µέρα καθυστέρησης ποσοστό ως ποινική ρήτρα όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 του Π.. 118/2007. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκοµείου. ή σε ανώτερη βία. 16

17 ΆΡΘΡΟ 8 Ο. Ανωτέρα Βία Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για την µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήµατος ή του εργοστασίου του προµηθευτή. Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του προµηθευτή. Πληµµύρα. Σεισµός. Πόλεµος. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών ( ιεθνούς ικτύου). Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO). Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει προς την Αναθέτουσα Αρχή µε έγγραφό του και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Αναδόχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης παράδοσης της προµήθειας. ΆΡΘΡΟ 9 ο. Τίµηµα- Τρόπος πληρωµής 1 Το σύνολο του τιµήµατος, που περιλαµβάνει την αξία του υπό προµήθεια υλικού, τυχόν εργασίες εγκατάστασής του, την εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκοµείου και την εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης του Προµηθευτή, σύµφωνα µε την οικονοµική του προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των (..00) ευρώ ανά µονάδα µέτρησης, συµπεριλαµβανοµένων όλων των νοµίµων κρατήσεων και εξόδων. 2 Η πληρωµή του Προµηθευτή θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκοµείο, µε βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιµή των ειδών, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονοµική του προσφορά. 3. Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, µετά την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π..) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή. 4. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ ( ), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 5. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου πώλησης από τον προµηθευτή Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.. (Π.. 118/2007) και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ηµόσιο και τα Ν.Π... (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λπ.). 17

18 .5.2. Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία εκάστης τµηµατικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προµηθευτής εκδώσει τιµολόγιο πώλησης δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσµία υπολογίζεται από την εποµένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 6. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, το Νοσοκοµείο καθίσταται υπερήµερο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π /2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2003/35) της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ) και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προµηθευτή, µε επιτόκιο που ισούται µε το άθροισµα του επιτοκίου που εφαρµόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξηµένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες µονάδες (περιθώριο). 7. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.. 118/2007. Επίσης, δεν προσµετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 8. Ο Προµηθευτής βαρύνεται µε τη δαπάνη χαρτοσήµανσης της σύµβασης, καθώς και µε τις νόµιµες κρατήσεις επί του τιµήµατος των ειδών. Οι διενεργούµενες κρατήσεις είναι αυτές που αναφέρονται στην οικεία θέση της διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισµού. 9. Κατά την πληρωµή του τιµήµατος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήµατος. 10. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το Νοσοκοµείο. 11. Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προµηθευτή. Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή υπόκειται στις κάτωθι νόµιµες κρατήσεις. α. 2% ( ύο τοις εκατό) Ν.3580/2007 άρθρο 3 παρ.(εε) β. 0,10% (υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων Ν.4013/2011), το οποίο υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3%, πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ. Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν η αναθέτουσα αρχή οφειλέτης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές, καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. 18

19 ΆΡΘΡΟ 10 ο. Ειδικές Υποχρεώσεις του Νοσοκοµείου Πέραν των λοιπών συµβατικών του υποχρεώσεων, το Νοσοκοµείο έχει τις εξής ειδικές υποχρεώσεις, ως προς ό,τι αφορά τη χρήση του υπό προµήθεια υλικού: α) Να µεριµνά για την προσεκτική χρήση του υλικού και το χειρισµό του από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. β) Να προφυλάσσει τον εξοπλισµό από οποιαδήποτε πρόκληση ζηµιάς, οφειλόµενης σε υπαιτιότητα υπαλλήλων του Νοσοκοµείου ή τρίτων προσώπων ή σε εξωτερικές επιδράσεις (υγρασία, σκόνη, υπερβολική ζέστη κ.λπ.). γ) Να γνωστοποιούν στον Προµηθευτή οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή µη ικανοποιητικής λειτουργίας του εξοπλισµού, χωρίς να προβαίνουν µονοµερώς σε οποιαδήποτε προσθήκη παρέµβαση ή τροποποίηση στο υλικό, αλλαγή εξαρτηµάτων κ.λπ., παρά µόνον έπειτα από προηγούµενη σχετική συνεννόηση µε τον Προµηθευτή. δ) Να διευκολύνουν την είσοδο των τεχνικών του Προµηθευτή για την παροχή υπηρεσιών στους χώρους όπου είναι εγκατεστηµένο το υλικό, να παρέχουν επαρκή χώρο για κάθε απαραίτητη εργασία αποκατάστασης των τυχόν βλαβών ή δυσλειτουργιών, καθώς και κάθε αναγκαία διευκόλυνση για την ταχεία εκτέλεση των σχετικών εργασιών. ΆΡΘΡΟ 11 ο. Τροποποίηση της Σύµβασης Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί, όταν συµφωνήσουν γι αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη. Οποιαδήποτε όµως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλοµένους, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου του νοσοκοµείου, αποκλειόµενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία. ΑΡΘΡΟ 12 ο. Εφαρµοστέο ίκαιο Επίλυση ιαφορών Η εν λόγω σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσµα της προστασίας του ηµοσίου συµφέροντος. Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρµόδια είναι τα Ελληνικά ικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. ΆΡΘΡΟ 13 ο. Θέση της παρούσας Σύµβασης σε ισχύ Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. ΑΡΘΡΟ 14 ο. Παράρτηµα ιέποντα το έργο έγγραφα Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύµβαση, τα οποία υπογράφονται από αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύµβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο µε τη σύµβαση, οι όροι τους µάλιστα ισχύουν το ίδιο µε τους όρους της παρούσας σύµβασης και συµφωνούνται όλοι ουσιώδεις. 19

20 ΆΡΘΡΟ 15 ο. Ειδικοί Όροι 1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνηµµένα εδώ έγγραφα του διαγωνισµού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και µε τα οποία συµφωνεί. 2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαµβάνει από κοινού και εξ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συµβατικού σκοπού µετά των παρεποµένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προµήθειας, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και επιβαρύνεται µε τις ενδεχόµενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 3. Τέλος και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη επαναλαµβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συµφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύµβαση έγκυρη και ισχυρή. Αφού συµφώνησαν αυτά οι συµβαλλόµενοι, συνετάχθη το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους. Από αυτά, το ένα κατατέθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή και το άλλο έλαβε ο Προµηθευτής. 4. Η παράταση ισχύος της σύµβασης δεν θα µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης και πάντως τους δώδεκα (12) µήνες. Για κάθε µήνα παράτασης, η παραδιδόµενη ποσότητα δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη µηνιαία που προβλέπει η σύµβαση ή που προκύπτει από την σύµβαση κατ αναλογία. Τα προαναφερόµενα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αντιλέξει ο συµβασιούχος προµηθευτής. Το.Σ του Νοσοκοµείου, δύναται σε µονοµερή διακοπή της ισχύος της σύµβασης αζηµίως, στην περίπτωση που τα αρµόδια Υπουργεία, η Νοµαρχία Αθηνών ή η 1 η Υ.ΠΕ Αττικής στην οποία υπάγεται το Νοσοκοµείο, ή η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας ανακηρύξουν άλλον προµηθευτή των συµβατικών ειδών. Το Νοσοκοµείο οφείλει να γνωστοποιήσει την διακοπή της σύµβασης στην ανάδοχο εταιρεία, ένα (1) µήνα ενωρίτερα. Υπόδειγµα Εγγύησης Συµµετοχής ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Εκδότης: Ηµεροµηνία Έκδοσης: Προς την Επιτροπή Προµηθειών Υγείας, Τµήµα Προµηθειών Νοσοκοµείου, οδός αρ. 6, Τ.Κ.., Πόλη. Εγγύηση µας υπ αριθµόν για ευρώ Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ευρώ υπέρ της Εταιρείας, οδός, αριθµός (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1),(2) 20

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα τη ευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 14SYMV002068120 2014-05-26 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ., ΤΩΝ Κ.Υ. ΚΑΙ ΤΩΝ Π.Ι. 14SYMV001859769 2014-02-07 Στην Χαλκιδική σήμερα 7-2-2014 (ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Ε.Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210 22309 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 30 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 14SYMV001987033 2014-04-11 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ H ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2015

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ H ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.10 14:07:52 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Ν314690ΒΣ-14Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Koζάνη 10-06-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, Χανιά

ΕΜΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, Χανιά ΕΜΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 73132 Χανιά Γενικές Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 037016,37067,37049

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161 Τ.Κ. 55134 ΤΗΛ. 2313304461

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Καλαµπάκα 8/10/2014 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Αρίθ. Πρωτ.: 27085 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 13.524,70 + 1.821,27 ΦΠΑ (13% &23%) =15.345,97 Στη Καλαµπάκα και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Στην... σήμερα την 2012,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161 Τ.Κ. 55134 ΤΗΛ. 2310438660

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: FAX:

ΤΗΛ.: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Φορέας διενέργειας : Γενικό Νοσοκοµείο ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Παρασκευάς Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου».

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου (ΣΑΤΑ) Π: 22 /2017 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο ------- Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 με Φ.Π.Α.

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 με Φ.Π.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 52.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, Χανιά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, Χανιά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Χανιά..~.:-:-.2...-:-:.J.'L Αρ. Πρωτ.:..Ι?~..\. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 14SYMV001875233 2014-02-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 22.374,00 Στη Χαλκίδα σήμερα την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 στο δημοτικό κατάστημα οδός Μεγασθένους και Ληλαντίων, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 14SYMV001904759 2014-03-06 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161 Τ.Κ. 55134 ΤΗΛ. 2313304463

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 37697 ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 213 2025902-907 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ του Δήμου για το έτος 2017 Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τ.Κ:70014 Υπεύθυνος/ Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο 21 / 05/2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α Ισχύουσες διατάξεις. Γενικά Χαρακτηριστικά Περιγραφή

Κ.Α Ισχύουσες διατάξεις. Γενικά Χαρακτηριστικά Περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Χαρτιού, υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά µηχανήµατα και τηλεοµοιοτυπικά για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNlΚH ΔΗΜΟΚΡ ΑΠΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλατεία Αχ. Τίτου, τέρμα οδού Αι Μάρκου, Χανιά

EΛΛHNlΚH ΔΗΜΟΚΡ ΑΠΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλατεία Αχ. Τίτου, τέρμα οδού Αι Μάρκου, Χανιά EΛΛHNlΚH ΔΗΜΟΚΡ ΑΠΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλατεία Αχ. Τίτου, τέρμα οδού Αι Μάρκου, 731 32 Χανιά Χανιά..~.~.\.:L.~Ι\ Αρ. Πρωτ.:..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 74/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 74/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. n Θεσσαλονίκη 21/12/2009 Αρ. Πρωτ.: 29087 ΓΡΑΦΕΙΟ : Διοικητικό-Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦ.: Αθανασίου Φωτεινή ΤΗΛΕΦ: 031-326 452 Ε-mail: Athanasiou@elog.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

2 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλ

2 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-04-2014 Αριθµ. ιακ. 23Π 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Α. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210-22306

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41763 www.chania.gr,e-mail: dimos@chania.gr ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, Χανιά

ΕΜΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, Χανιά ΕΜΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 73132 Χανιά Χανιά 21.1.2013 Αρ. Πρωτ.: 1938 Γενικές Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 04/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ: 4.712,90 (με ΦΠΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 04/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ: 4.712,90 (με ΦΠΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 04/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ: 4.712,90 (με ΦΠΑ) Για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών προς κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. /νση: ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ 1 Ταχ. Κωδ.: 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πληροφορίες Μ. Μερέτη Τηλ.: 2531-023175 FAX: 2531-081983 Κοµοτηνή 22/10/2012 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ Β. ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΤΖΑΚΕΤ 9 2 ΧΙΤΩΝΙΟ 9 3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 18 4 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ 18 5 ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΟ 18

Α. ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ Β. ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΤΖΑΚΕΤ 9 2 ΧΙΤΩΝΙΟ 9 3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 18 4 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ 18 5 ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΟ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 26-8-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 31Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α-1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στη διακήρυξη Φ.965/56/6551420/Σ.3218 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΤΜΗΜΑ IV 17 Οκτ 16 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ- ΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001536085 2013-07-09

13PROC001536085 2013-07-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2382350522 FAX: 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 77/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Πολίτου Ζωή Τηλ.:2531352426

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ../2017

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ../2017 ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ.(Δ3) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ(Δ3Α) Χανιά, 07 Ιουλ 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.600.1/96/152423/Σ.1006 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ../2017 Για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος του Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 15/10/2012 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 19323 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 41/2012

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 05.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ CPV 44114100-3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.827,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ 51271 Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 27/09/2012 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 18155 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 40/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 01/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΘΕΜΑ:«Προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την δημοσίευση όλων των ανακοινώσεων του Ο.Α.Ε.Ε. (προκηρύξεις διαγωνισμών κ.λ.π.) στις εφημερίδες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα σήμερα την 12 μηνός Ιανουαρίου έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη../ /.. ΑΡ.ΠΡΩΤ Σήμερα την.. του μηνός του έτους.. (Ημέρα /Μήνας /Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,96 µε το Φ.Π.Α..

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,96 µε το Φ.Π.Α.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 08-08-2012 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. /νση:πλατεία Καλλεργών Προµήθεια Ηλεκτροµηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα την./../2016 μεταξύ: Αφενός της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», που εδρεύει στο Ν. Κόσμο, Ήρας 8 & Δέσπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα