Η απορροφούμενη δόση στη σπινθηρομαστογραφία και στην ακτινολογική μαστογραφία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η απορροφούμενη δόση στη σπινθηρομαστογραφία και στην ακτινολογική μαστογραφία"

Transcript

1 Η απορροφούμενη δόση στη σπινθηρομαστογραφία και στην ακτινολογική μαστογραφία Μαρία Λύρα 1 PhD, Ιωάννης Βαμβακάς 1 MSc, Mαρία Γαβριηλέλλη 2 MSc, Χρήστος Χατζηγιάννης 2 MSc 1. Α Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Διεύθυνση αλληλογραφίας: Πολυνείκους 3, Άλιμος 17455, τηλ.: , κινητό: , Ε-mail: 2. Ιδιωτικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρική Απεικόνιση, Αθήνα Hell J Nucl Med 2010; 13(1): Δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο: 10 Απριλίου 2010 Περίληψη Στον υπολογισμό της απορροφούμενης δόσης, κατά τις διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται με την εφαρμογή ιοντιζουσών ακτινοβολιών, επιτυγχάνεται σήμερα μεγαλύτερη ακρίβεια με τη χρήση νέων τεχνικών και υπολογισμών. Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των μεθόδων εκτίμησης των απορροφούμενων δόσεων κατά την ακτινολογική μαστογραφία και τη σπινθηρομαστογραφία. Για την εκτίμηση των απορροφούμενων δόσεων χρησιμοποιούνται τεχνικές εσωτερικής δοσιμετρίας όπως υπολογισμοί με την μέθοδο Medical Internal Radiation Dose (MIRD), με ψυχρά μαθηματικά πρότυπα Monte Carlo, μετρήσεις με κατάλληλα ομοιώματα καθώς και υπολογισμός εξατομικευμένης δόσης μέσω σπινθηρογραφικής εικόνας. Ιδιαίτερα, ο ακριβής υπολογισμός της απορροφούμενης δόσης κατά τις διαγνωστικές εξετάσεις του μαστού επιτρέπει την εκτίμηση των κινδύνων από τη χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών ενώ η βελτιστοποίηση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων οδηγεί στη μείωση της ακτινικής επιβάρυνσης της εξεταζόμενης, αποτέλεσμα επιθυμητό σε επαναληπτικές εξετάσεις ελέγχου (screening tests). Λόγω της ευαισθησίας του μαστού απαιτείται η επιλογή ακριβούς μεθόδου δοσιμετρίας. Ο συντελεστής βαρύτητας οργάνου για το μαστό είναι 0,12. Αυτή είναι και η μέγιστη τιμή του συντελεστή βαρύτητας για τα όργανα του ανθρώπινου σώματος. Συνεπώς η λεπτομερέστερη ανάλυση της απορροφούμενης δόσης κατά την ακτινολογική μαστογραφία και τη σπινθηρομαστογραφία είναι κρίσιμη. Εισαγωγή Ο ακριβής και εξατομικευμένος υπολογισμός της απορροφούμενης δόσης κατά τις διαγνωστικές εξετάσεις του μαστού έχει σημαντική αξία διότι επιτρέπει την εκτίμηση των κινδύνων από τη χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, βοηθά στη βελτιστοποίηση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων και αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγηση μελλοντικών εξελίξεων και νέων μεθόδων [1, 2]. Η ακρίβεια των υπολογισμών της δόσης στο μαστό είναι σήμερα περισσότερο σημαντική απ ότι στο παρελθόν, καθώς μελέτες οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο μαστός είναι πλέον ακτινοευαίσθητος απ όσο πιστεύαμε παλαιότερα [3, 4]. Η ευαισθησία ενός οργάνου στην ιοντίζουσα ακτινοβολία ποσοτικοποιείται με τη χρήση του παράγοντα βαρύτητας. Ο παράγοντας βαρύτητας είναι ένας αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε ανθρώπινο όργανο και η τιμή του σχετίζεται με την ακτινοευαισθησία. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του παράγοντα βαρύτητας ενός οργάνου τόσο το πιο ευαίσθητο θεωρείται το όργανο αυτό στην ακτινοβολία. Το άθροισμα των παραγόντων βαρύτητας για όλα τα ανθρώπινα όργανα είναι εξ ορισμού ίσο με τη μονάδα. Ο παράγοντας βαρύτητας οργάνου για το μαστό αυξήθηκε στην πρόσφατη έκδοση της International Commission on Radiological Protection (ICRP) από 0,05 σε 0,12 [5]. Η ευαισθητοποίηση του ιατρικού προσωπικού, στη σημασία της ορθής τέλεσης των ως άνω εξετάσεων για την αποφυγή λήψης από τις εξεταζόμενες γυναίκες αυξημένης δόσης απορρόφησης, είναι ιδιαίτερης σημασίας. O μηχανισμός πρόσληψης των ραδιοφαρμάκων Η γνώση των βιοχημικών και φυσιολογικών μηχανισμών που καθορίζουν τον εντοπισμό ιστών μέσω των διαφόρων ραδιοφαρμάκων (ΡΦ) είναι σημαντική για να εξηγήσουμε την πληροφορία που μας δίδει η διαγνωστική ραδιονουκλιδική απεικόνιση και για να παράγουμε τελικά νέα εξειδικευμένα ΡΦ. Τα ΡΦ που σήμερα χρησιμοποιούνται στην ανίχνευση όγκων μαστού είναι κυρίως ενώσεις του ραδιενεργού τεχνητίου με πεντασθενές σουλφονικό οξύ ( 99m Tc-(V)-DMSA), μεθοξυ ισοβουτυλικό νιτρίλιο ( 99m Tc-ΜΙΒΙ) και τετροφωσμίνη ( 99m Tc-ΤF). Ακόμη, σπινθηρογραφική απεικόνιση του μαστού μπορεί να γίνει με χλωριούχο θάλλιο-201 ( 201 Tl-chloride) ή οκτρεοτίδιο του ινδίου-111 ( 111 In-octreotide). Τα παραπάνω ραδιοφάρμακα έχουν παραχθεί για άλλες εφαρμογές στην πυρηνική ιατρική όπως για την αιμάτωση του μυοκαρδίου, έδειξαν όμως την ικανότητα να προσλαμβάνονται από καρκινικά κύτταρα στον μαστό. Οι κυτταρικοί μηχανισμοί που επιτρέπουν την υψηλή πρόσληψη από τα καρκινικά κύτταρα περιλαμβάνουν την αιμάτωση και τον μεταβολισμό γύρω από τους ιστούς του όγκου, την αλλαγή της φυσιολογικής λειτουργίας, την διαφοροποίηση της αιμάτωσης ή του μεταβολισμού στους ιστούς του όγκου. Τα σύμπλοκα ΡΦ του 99m Tc με ΜΙΒΙ ή με TF είναι χημικά σύμπλοκα κατιόντων που συγκεντρώνονται ανάλογα με την περιφερική αιματική ροή π.χ. στο μυοκάρδιο [6, 7]. Η πρόσληψη αυτών των συμπλεγμάτων του 99m Tc εξαρτάται από τα μιτοχόνδρια και τα δυναμικά στη μεμβράνη πλάσματος όπως συμβαίνει και με άλλα λυοφιλικά κατιόντα. Ο μηχανισμός μετατόπισης των συμπλεγμάτων δια της μεμβράνης περιλαμβάνει διάχυση και παθητική διαμεμβρανική κατανομή. Αυτό εξηγεί την αρχική βιοκατανομή των ΡΦ σε ιστούς με αρνητικά δυναμικά πλασματικής μεμβράνης και με σχετικά υψηλό πληθυσμό μιτοχονδρίων (μυοκάρδιο, ήπαρ) [8, 9]. Οι 81

2 κακοήθεις όγκοι έχουν τις ίδιες ιδιότητες με τους φυσιολογικούς ιστούς για να στηρίξουν τον αυξημένο μεταβολισμό τους. Επίσης, η πρόσληψη των συμπλεγμάτων μπορεί να προβλέψει την απόκριση στην χημειοθεραπεία αφού η μειωμένη συγκέντρωση των συμπλεγμάτων 99m Tc στους όγκους προϋποθέτει την παρουσία ιστών πλούσιων σε P-γλυκοπρωτεΐνη [9, 10]. Εξ άλλου, όσον αφορά το 99m Tc-(V)-DMSA, η επιλεκτικότητα του στην απεικόνιση των καρκίνων που παράγουν καλσιτονίνη οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο μηχανισμός συγκέντρωσης του ΡΦ στο μαστό επηρεάζεται από αυτήν την ορμόνη ή άλλη ουσία, με παρόμοια δομή. Τα ΡΦ επισημασμένα με 99m Tc θεωρούνται καλύτεροι ιχνηθέτες ως προς τα φυσικά χαρακτηριστικά, το χρόνο απεικόνισης και το κόστος έναντι των άλλων ΡΦ που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση βλαβών του μαστού, δηλαδή του 201 Tl-chloride και του 111 In-octreotide. Τα ΡΦ με σήμανση 99m Tc, πέραν των διαφορών πρόσληψης που έχουν μεταξύ τους, έχουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως είναι ο λόγος συγκέντρωσης στον όγκο προς τη συγκέντρωση στο φυσιολογικό υπόστρωμα του ίδιου ιστού, η ευαισθησία, η ειδικότητα, η θετική- αρνητική προγνωστική αξία κ.α. (Σχήμα 1). Σχήμα 1. Σπινθηρομαστογραφία. a) Πρόσθια λήψη b) Αριστερή πλάγια λήψη. Εστιακά αυξημένη συγκέντρωση του ΡΦ ( 99m Tc-ΜΙΒΙ) στο άνω έσω τεταρτημόριο του αριστερού μαστού (Η ασθενής μελετήθηκε σπινθηρογραφικά στο ιδιωτικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρική Απεικόνιση, Αθήνα). Η δοσιμετρική θεώρηση Η πυρηνική ιατρική εμπλέκεται σε όλα τα στάδια της ασθένειας του καρκίνου, από τον προληπτικό έλεγχο ως την διάγνωση και τη θεραπεία. Σε όλες τις χρήσεις ακτινοβολιών για ιατρικούς σκοπούς, η μέτρηση της δόσης είναι ένα από τα σημαντικότερα βήματα, καθώς το όφελος του ασθενούς από τη χρήση της ακτινοβολίας πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο από τους ενδεχόμενους κινδύνους από αυτή. Όσον αφορά τη φύση των υπολογισμών, η υπολογιστική τεχνική που χρησιμοποιείται για την εξωτερική ακτινοβόληση, όπως συμβαίνει στην ακτινολογική μαστογραφία, διαφέρει από τον υπολογισμό της εσωτερικής δοσιμετρίας, που αφορά την περίπτωση της σπινθηρομαστογραφίας. Για τους υπολογισμούς στην εξωτερική ακτινοβόληση χρησιμοποιούνται ομοιώματα, δοσίμετρα, αναλυτικές σχέσεις και ψυχρά μαθηματικά μοντέλα. Η απορροφούμενη δόση επηρεάζεται κυρίως από τη γεωμετρία του μαστού, την ποιότητα της δέσμης των ακτίνων-χ και τα χαρακτηριστικά της ανιχνευτικής διάταξης. Στην ακτινοδιαγνωστική και την ακτινοθεραπευτική η πηγή της ακτινοβολίας είναι εξωτερική και είναι δυνατό να μετρήσουμε απορροφούμενες δό- σεις σε ομοίωμα ή in-vivo με τη χρήση ειδικών δοσιμέτρων όπως είναι οι κρύσταλλοι θερμοφωταύγειας, Thermo Luminescent Dosimeter (TLD). Στην πυρηνική ιατρική, εντούτοις, η χρήση της ακτινοβολίας είναι διαφορετική. Η πηγή της ακτινοβολίας είναι εσωτερική και ο ακριβής υπολογισμός της απορροφούμενης δόσης απαιτεί γνώσεις φαρμακοκινητικής και χρήση πολύπλοκων μεθόδων και μοντέλων [11]. Στους υπολογισμούς για την εσωτερική ακτινοβόληση χρησιμοποιείται η μεθοδολογία medical internal radiation dose (MIRD) όπου η απορροφούμενη δόση εξαρτάται από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οργάνων αλλά και από τα φυσικά χαρακτηριστικά του ραδιονουκλίδιου που χρησιμοποιείται, τα χαρακτηριστικά της ανιχνευτικής διάταξης και την κινητική του ραδιοφαρμάκου (ΡΦ) που η πορεία του και ο χρόνος παραμονής του στον οργανισμό παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Οι υπολογισμοί της απορροφούμενης δόσης για τις πάσχουσες από καρκίνο του μαστού είναι εξέχουσας σημασίας καθώς είναι πιθανό να λάβουν αυξημένη δόση κατά τη διαδικασία της διάγνωσης, της θεραπείας και της μετέπειτα παρακολούθησης. Το βασικό σχήμα εσωτερικής δοσιμετρίας Η δοσιμετρία ασχολείται με την ακριβή μέτρηση της απορροφούμενης δόσης της ακτινοβολίας. Ραδιενεργά υλικά που χορηγούνται στο ανθρώπινο σώμα διαγνωστικώς στην πυρηνική ιατρική κατανέμονται σ αυτό ακολουθώντας τους κανόνες της φαρμακοκινητικής ή παθοφυσιολογίας και όχι τους νόμους της Φυσικής [11]. Η ανάλυση του κινδύνου προς το όφελος για ασθενείς στην πυρηνική ιατρική εφαρμόζει απαραίτητα υπολογισμένες εκτιμήσεις της δόσης ακτινοβολίας οι οποίες ονομάζονται: απορροφούμενη δόση, ισοδύναμη δόση, ενεργός δόση κ.α. και αφορούν το άτομο που εκτίθεται σ αυτήν, έτσι ώστε να υλοποιείται η αρχή as low as reasonable achievable (ALARA) δηλαδή να επιτευχθεί το επιθυμητό διαγνωστικό αποτέλεσμα με τη χαμηλότερη το δυνατόν απορροφούμενη δόση. Ο κίνδυνος από εξετάσεις του πληθυσμού με ΡΦ εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η ηλικία, ο ρυθμός δόσης, η βιοκινητική των οργάνων και οι παράγοντες βαρύτητας της ακτινοβολίας σε σχέση με την ηλικία του πληθυσμού [12, 13]. Επιπλέον, η γυναίκα που υποβάλλεται σε σπινθηρογράφημα, εισάγει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην εκτίμηση της δόσης ακτινοβολίας και του ενδεχόμενου κινδύνου από ακτινοβολίες στην πυρηνική ιατρική [14]. Γενικά, το μέγεθος του σώματος και των οργάνων στις γυναίκες είναι μικρότερα από αυτά του μέσου άνδρα, έτσι ώστε οι δόσεις ακτινοβολίας θα είναι μεγαλύτερες για τα ίδια ποσά χορηγούμενης ενεργότητας και όμοιας βιοκινητικής του ΡΦ. Στις γυναίκες οι γονάδες βρίσκονται στο εσωτερικό του σώματος και πλησιέστερα σε όργανα που συχνά αποτελούν όργανα- πηγές στην εσωτερική δοσιμετρία όπως είναι η ουροδόχος κύστη, το ήπαρ και οι νεφροί. Έχει βρεθεί ότι οι απορροφούμενες δόσεις σε κρίσιμα όργανα της γυναίκας και οι ενεργές δόσεις (ICRP 53, 80,106) είναι περίπου 25% υψηλότερες από αυτές των ανδρών σε περίπου όλες τις εξετάσεις με ΡΦ [14]. Ειδικότερα, οι συνήθεις δόσεις στις γονάδες, μπορεί να είναι 2-3 φορές μεγαλύτερες από αυτές στους άνδρες [14]. 82 Hellenic Journal of Nuclear Medicine Ιανουάριος - Απρίλιος 2010

3 Δοσιμετρική ανάλυση Πρόσθετες πληροφορίες απαραίτητες για τη δοσιμετρική ανάλυση των εξετάσεων της πυρηνικής ιατρικής περιλαμβάνουν το ποσόν ενεργότητος που χορηγήθηκε ανά εξέταση, τον αριθμό των εξετάσεων που πιθανόν να τελεστούν σε συγκεκριμμένο χρόνο και την εκτίμηση του κινδύνου που ενέχεται στη μονάδα απορροφούμενης δόσης. Η κατανομή των δόσεων στον άνθρωπο αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο ποικίλλει με το χρόνο και είναι ανομοιογενής τόσο στο μακροσκοπικό όσο και στο κυτταρικό επίπεδο. Τα ραδιονουκλίδια, όμως, στέλνουν την ακτινοβολία ισότροπα, δεν έχουν κατεύθυνση προτίμησης. Εκπέμπουν δηλαδή το ίδιο ποσοστό ενέργειας σε όλες τις διευθύνσεις του χώρου. Επιπρόσθετα, η εξασθένηση και η απορρόφηση της ακτινοβολίας σε παρεμβαλλόμενους ιστούς την εμποδίζουν να φθάσει σε μακρινά σημεία. Είναι, επομένως, απαραίτητη η ανάπτυξη ακριβέστατων πρότυπων μεταφοράς της ενέργειας, ρεαλιστικά με βάση την ανθρώπινη ανατομία [15]. Για τους δοσιμετρικούς υπολογισμούς απαιτείται επίσης η γνώση φυσικών και βιολογικών παραμέτρων. Η απορροφούμενη δόση εξαρτάται από τη χορηγηθείσα ραδιενέργεια, τον ενεργό χρόνο παραμονής της στο όργανο πηγή, τον παράγοντα για τις χρόνο-ανεξάρτητες παραμέτρους π.χ. τα χαρακτηριστικά του ραδιονουκλιδίου, το σχήμα και το μέγεθος των οργάνων πηγής και στόχου, την απόσταση και τη μάζα του στόχου. Για τον υπολογισμό της απορροφούμενης δόσης σε οποιοδήποτε όργανο είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός του χρόνου παραμονής, τ, του ραδιενεργού συμπλέγματος καθώς και της αθροιστικής ραδιενέργειας, Α s αυτού μέσα στο όργανο. Χρόνος παραμονής τ, ορίζεται ο χρόνος που η ραδιενεργός ουσία παραμένει στο όργανο-πηγή και εξαρτάται από τον ενεργό χρόνο ημιζωής του ραδιοφαρμάκου. Ο ενεργός χρόνος ημιζωής, Τ eff, καθορίζεται από τη σχέση 1/Τ eff =1/Τ p + 1/T b όπου Τ p είναι ο φυσικός χρόνος ημιζωής του ραδιοϊσοτόπου και T b ο βιολογικός χρόνος ημιζωής. Ο χρόνος παραμονής τ δίδεται από τη θεωρητική σχέση: τ =1,443Τ eff για τις περιπτώσεις που υποθέτουμε ότι συμβαίνει άμεση καθήλωση του ΡΦ στο όργανο πηγή. Στους υπολογισμούς που γίνονται από σπινθηρογραφικές εικόνες, ο χρόνος παραμονής υπολογίζεται πειραματικά από τη σχέση τ = Α s /A 0, όπου A s η αθροιστική ραδιενέργεια και Α 0 η αρχικά χορηγηθείσα ενεργότητα. Γνωρίζοντας την χορηγηθείσα ενεργότητα (ραδιενέργεια) Α 0 και μετρώντας την αθροιστική ραδιενέργεια Α s από το εμβαδό της καμπύλης ενεργότητας - χρόνου σε (MBq.hrs) προσδιορίζουμε το χρόνο παραμονής του ραδιοφαρμάκου στο υπό μελέτη όργανο (Σχήμα 2). Απορροφούμενη δόση Σημαντικό βήμα στη διαδικασία της δοσιμετρικής ανάλυσης είναι η μέτρηση της απορροφούμενης δόσης D. Απορροφούμενη δόση είναι η ενέργεια που εναποτίθεται στη μονάδα μάζας του οργάνου και εκφράζεται από την εξίσωση: D = E/m όπου Ε είναι η εναποτιθέμενη στον ιστό ενέργεια και m η μάζα του συγκεκριμένου ιστού. Η μονάδα μέτρησης της απορροφούμενης δόσης ακτινοβολίας είναι το Gy (Grey) όπου 1Gy Σχήμα 2. Μετρήσεις χρόνου παραμονής τ και υπολογισμός Αθροιστικής Ραδιενέργειας Α s γνωρίζοντες την ακριβή χορηγούμενη ενεργότητα Α 0. Το παράδειγμα αναφέρεται σε μετρήσεις μας επί εικόνων εστίας στο μαστό (βλέπε Σχήμα 1) σε σπινθηρογραφικές λήψεις με 99m Tc-ΜΙΒΙ [22]. ισούται με την εναπόθεση ενέργειας: E ίσης με 1 Joule σε μάζα m ίση με 1kg. Η μονάδα 1Gy ισούται με 1 Joule/kg. Η μέση απορροφούμενη δόση είναι η μέση εναπόθεση ενέργειας στον ιστό για ομοιόμορφη κατανομή του ΡΦ. Δηλαδή η μέση απορροφούμενη δόση στο όργανο-στόχο είναι η ενέργεια που μεταφέρεται από την πηγή στον στόχο δια της μάζας του στόχου. Το κλάσμα της ενέργειας της ακτινοβολίας που εκπέμπεται από το όργανο-πηγή και φθάνει στο όργανο-στόχο είναι το απορροφούμενο κλάσμα. Η απορροφούμενη δόση ανά διάσπαση ορίζεται ως S και εξαρτάται από το ραδιονουκλίδιο, τον τρόπο διάσπασης και τη μάζα αυτού. Η απορροφούμενη δόση D στο όργανο-στόχο, είναι ανάλογη της αθροιστικής ραδιενέργειας Α s και του παράγοντα S, για τις χρόνο-ανεξάρτητες παραμέτρους δηλαδή τα φυσικά χαρακτηριστικά ραδιοϊσοτόπου, το σχήμα και μέγεθος οργάνων πηγής και στόχου, η απόσταση και η μάζα του στόχου. D στόχου = A s S (στόχος, πηγή). Επομένως φαίνεται ότι για τον υπολογισμό της απορροφούμενης ανά εξέταση δόσης απαιτείται ο προσδιορισμός παραγόντων απορροφούμενης δόσης σε ομοιώματα αναφοράς. Στον υπολογισμό των διαφόρων δόσεων στην πυρηνική ιατρική χρησιμοποιείται πολλές φορές και η τεχνική Monte Carlo (Σχήμα 3). Με τη χρήση υπολογιστικού κώδικα στο εικονικό περιβάλλον του ηλεκτρονικού υπολογιστή, προσομοιάζονται οι διαδοχικές αλληλεπιδράσεις των σωματιδίων που εκπέμπονται από κάθε ραδιενεργή διάσπαση με την ύλη. Έτσι υπολογίζεται η απορροφούμενη δόση από την εκπομπή όλων των ηλεκτρονίων και φωτονίων με προσομοίωση όλων των δυνατών αλληλεπιδράσεών τους, μέχρις ότου αυτά να εξέλθουν ή να σταματήσουν μέσα στο σώμα του ασθενή. Η χρήση εξειδικευμένων μετρήσεων σε κάθε ασθενή δίδει ακριβείς υπολογισμούς της απορροφούμενης δόσης. Συσχετίζεται ο αριθμός και το μέγεθος των ογκοστοιχείων (voxels) εικόνων αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας του ασθενούς με τις τιμές αθροιστικής ραδιενέργειας η οποία υπολογίζεται από τις σπινθηρογραφικές εικόνες του ασθενή. 83

4 κών διαγνωστικών μεθόδων πυρηνικής ιατρικής, ακτινολογίας και άλλων εφαρμογών των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Σχήμα 3. Παράδειγμα γραφικής καταγραφής του υπολογισμού απορροφούμενης και ενεργού δόσης μέσω του visual Monte Carlo code RANMAR, (VMC dose calculations) [33]. Η πηγή στο παράδειγμα ευρίσκεται στην περιοχή του πνεύμονα. Ενεργός και ολόσωμη δόση Η ενεργός δόση: Ε είναι το άθροισμα των απορροφουμένων δόσεων στα όργανα του σώματος, σταθμισμένο με ένα συντελεστή που εξαρτάται από το είδος των οργάνων και υπολογίζεται από την εξίσωση Ε = Σ D W, όπου D η απορροφούμενη από το όργανο δόση και W ο παράγων βαρύτητας κάθε οργάνου. Μονάδα μέτρησης της ενεργού δόσης είναι το 1 Sievert (Sv). Η ενεργός δόση: Ε είναι ενδεικτική για την εκτίμηση του λόγου του κινδύνου από την έκθεση στην ιοντίζουσα ακτινοβολία προς το όφελος. Ο κίνδυνος θανάτου από καρκίνο λόγω ακτινοβόλησης με ενεργό δόση ίση με 1 Sv είναι 6,2%. Αν υπολογίσουμε και τον κίνδυνο για μεταβίβαση κληρονομούμενων βλαβών στο 0,2% ανά Sv τότε φτάνουμε στον συνολικό κίνδυνο του 6,4% ανά Sv. Αυτό σημαίνει ότι αν ακτινοβοληθούν 1000 άτομα σε ενεργό δόση 1Sv, τα 64 από αυτά θα πεθάνουν ή θα εμφανίσουν σοβαρές βλάβες στην υγεία τους στις επόμενες δεκαετίες, λόγω της ακτινοβολίας [5]. Η ολόσωμη δόση είναι η συνολική ενέργεια που εναποτίθεται στο σώμα δια της συνολικής μάζας του σώματος χωρίς να γίνεται στάθμιση για τα διάφορα όργανα. Ο υπολογισμός της ολόσωμης δόσης δεν δίδει ρεαλιστικές τιμές όταν πρόκειται για ΡΦ που δεν κατανέμονται στο σώμα ομοιόμορφα. Λαμβάνοντας υπ όψιν τα χαρακτηριστικά των ραδιονουκλιδίων που εκπέμπουν την ακτινοβολία, η ενεργός δόση Ε μπορεί να υπολογισθεί από δύο έως εκατό φορές μεγαλύτερη από την ολόσωμη δόση και αξιολογεί καλύτερα απ ότι ή ολόσωμη δόση, τον συνολικό κίνδυνο από μία συγκεκριμένη εξέταση. Για διάφορες εξετάσεις της Πυρηνικής Ιατρικής σε ενήλικες στην Ελλάδα, οι τιμές της ενεργού δόσης κυμαίνονται από 0,3mSv έως 25mSv [16] Η ενεργός δόση E είναι η ποσότητα που δίνει την δυνατότητα σύγκρισης του κινδύνου μεταξύ διαφορετι- Η δοσιμετρική τεχνική στη σπινθηρομαστογραφία Η σπινθηρομαστογραφία πραγματοποιείται με την εξεταζόμενη σε πρηνή θέση και το μαστό να πέφτει ελεύθερα από ειδική οπή της εξεταστικής κλίνης ή με την εξεταζόμενη σε ύπτια θέση [17, 18]. Τελευταία έχουν αναπτυχθεί εξειδικευμένα συστήματα γ-camera που επιτρέπουν συμπίεση του μαστού και δίνουν εικόνες καλύτερης διακριτικής ικανότητας σε σχέση με τις συμβατικές γ-camera. Οι συγκεκριμένες θέσεις εξασφαλίζουν την μείωση του πάχους του μαστού ώστε να μειωθεί η σκεδαζόμενη ακτινοβολία από το μαστικό αδένα [19]. Η ενεργότητα που ενίεται είναι συνήθως 800MBq ΡΦ επισημασμένου με 99m Tc. Στην εσωτερική δοσιμετρία του μαστού η φαρμακοκινητική έχει μεγάλη σημασία, διότι το 99m Tc ακολουθεί μέσα στο σώμα τη μεταβολική και την απεκκριτική οδό του ΡΦ. Συνεπώς η συγκέντρωση του 99m Tc τοπικά και χρονικά μέσα στο σώμα του εξεταζόμενου εξαρτάται από την φαρμακοκινητική και την παθολογία. Επομένως για να γίνει μια ρεαλιστική δοσιμετρική μελέτη πρέπει να είναι καλά γνωστή η φαρμακοκινητική του ΡΦ. Ειδικά κινητικά μοντέλα έχουν αναπτυχθεί και βοηθούν στην εκτίμηση της αθροιστικής ραδιενέργειας που συσσωρεύεται σε διάφορα όργανα του σώματος. Το 99m Tc-MIBI είναι ένα χημικό σύμπλοκο κατιόντων που συγκεντρώνεται στο μυοκάρδιο ανάλογα με την περιφερική αιματική ροή του. Έχει όμως την ιδιότητα να προσλαμβάνεται και από καρκινικά κύτταρα στο μαστό. Η κύρια μεταβολική οδός για την αποβολή του είναι μέσω του γαστρεντερικού συστήματος. Οι δοσιμετρικοί υπολογισμοί γίνονται σύμφωνα με τη μέθοδο MIRD. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή η ραδιενέργεια κατανέμεται ομοιόμορφα στα όργαναπηγές. Οι μάζες των οργάνων και των ιστών του ανθρώπινου σώματος δίνονται από τις εκδόσεις του MIRD. Οι υπολογισμοί βασίζονται σε τιμές που λαμβάνονται από πίνακες για την απορροφούμενη δόση ανά μονάδα αθροιστικής ραδιενέργειας στα όργανα και τους ιστούς που μας ενδιαφέρουν [20]. Οι τιμές αυτές καταδεικνύουν το κλάσμα ενέργειας που εκπέμπεται από το όργανο πηγή και εναποτίθεται στο όργανοστόχο. Οι παραπάνω τιμές εξαρτώνται από το μέγεθος, το σχήμα, τη σύσταση και την πυκνότητα των οργάνων. Με τη μέθοδο MIRD γίνεται η απλούστευση της ομοιόμορφης κατανομής του ραδιονουκλιδίου μέσα σε κάθε όργανο-πηγή και παρέχεται η εκτίμηση της απορροφούμενης δόσης κατά μέσο όρο, σε κάθε όργανο-στόχο. Όσον αφορά το μαστό, οι πίνακες του MIRD δεν παρέχουν δεδομένα κατάλληλα για υπολογισμούς. Στη μεθοδολογία MIRD η συγκέντρωση του ΡΦ θεωρείται ομοιογενής μέσα στο όργανο στόχο. Κατά την απεικόνιση, όμως, ενός καρκινικού όγκου στο μαστό, η συγκέντρωση του ΡΦ είναι πολύ μεγαλύτερη στον καρκινικό όγκο σε σύγκριση με το υγιές παρέγχυμα του μαστού. Παρακάτω θα περιγράψουμε ένα παράδειγμα φαρμακοκινητικής που δείχνει την άμεση σχέση που υπάρχει στον τρό- 84 Hellenic Journal of Nuclear Medicine Ιανουάριος - Απρίλιος 2010

5 Ο μαστός αποτελείται από επιθήλιο, λίπος, συνεκτικό ιστό και από γαλακτοφόρους αδένες και διακρίνεται σε λοβούς και λόβια. Η ακτινική επιβάρυνση στη μαστογραφία εκτιμάται με τη μέση αδενική δόση (mean glandular dose, MGD) [24,25]. Ο υπολογισμός της MGD μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση κατάλληλου ομοιώματος και δοσιμέτρου. Μετράται η δόση εισόδου στην επιφάνεια του ομοιώματος και με γνωστή την ποιότητα της δέσμης των ακτίνων-χ που εκφράζεται σε πάχος ημι-εξασθένησης σε mm Al, υπολογίζεται με τη βοήθεια αναλυτικών σχέσεων η MGD. Παρακάτω περιγράφεται ένα αριθμητικό παράδειγμα υπολογισμού δόσης εισόδου και μέσης αδενικής δόσης για ψηφιακό μαστογράφο με άνοδο από βολφράμιο, φίλτρα ροδίου και αργύρου και ανιχνευτή ακτινοβολίας τεχνολογίας σεληνίου. Στο παράδειγμα έγινε μαστογραφία σε γυναίκα 53 ετών με τέσσερις λήψεις, δεξιά και αριστερή πρόσθια και δεξιά και αριστερή λοξή σε γωνία 60 μοιρών. Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε στόχος βολφραμίου και φίλτρο ροδίου. Ο μαστός συμπιέστηκε με δύναμη 138Ν και τα αντίστοιχα πάχη ήταν 6,5cm 7,2cm 7,3cm και 7cm σε κάθε λήψη. Τα mas κάθε λήψης ήταν ,3-141,9 και 115,1 αντίστοιχα. Οι δόσεις εισόδου ήταν αντίστοιχα 5,42mGy, 6,64mGy, 8,89mGy και 7,13mGy. Οι αντίστοιχες MGD υπολογίστηκαν σε 1,3mGy, 1,44mGy, 1,9mGy και 1,58mGy αντίστοιχα. O υπολογισμός των δόσεων της ψηφιακής μαστογραφίας έγινε στο ιδιωτικό νοσοκομείο ΙΑΣΩ General το Ο υπολογισμός της MGD μπορεί να γίνει με χρήση δοσιμέτρων TLD και κατάλληλου ομοιώματος [26, 27]. Η δοσιμετρία με TLD είναι πιο απαιτητική σε εξοπλισμό και πιο δύσκολη στην εφαρμογή της όμως δίνει ακριβέστερα αποτελέσματα. Στα σύγχρονα συστήματα ακτινολογικής μαστογραφίας γίνεται βαθμονόμηση κατά την παραλαβή του μαστογράφου και η MGD όπως και η Eπιφανειακή Δόση Εισόδου (Entrance Surface Dose, ESD) υπολογίζονται από το σύστημα με ακρίβεια της τάξης του 10%. Οι Regulla and Eder (2005) [28] έδειξαν σημαντικές διαφορές στις ακτινολογικές πρακτικές στην Ευρώπη, με συνέπεια τις μεγάλες αποκλίσεις των τιμών της ESD στην μαστογραφία σε σχέση με την Δόση αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σχήμα 5). Τέλος ο υπολογισμός της MGD μπορεί να γίνει με τη χρήπο διακίνησης του ΡΦ μέσα στο σώμα και στη δοσιμετρία. Έστω ότι θα χρησιμοποιηθεί το 99m Tc-ΜΙΒΙ για να γίνει σπινθηρογράφηση για την αναζήτηση καρκινικών βλαβών στο μαστό. Το 99m Tc-ΜΙΒΙ συγκεντρώνεται κυρίως στο ηπατογαστρικό σύστημα και περίπου το 33% της χορηγηθείσας ενεργότητας αποβάλλεται μέσω του γαστρεντερικού συστήματος μέσα σε 48ώρες. Το 27% αποβάλλεται μέσω της νεφρικής οδού μέσα σε 24ώρες. Η συγκέντρωση της ραδιενέργειας στο μυοκάρδιο είναι 1,5% και ο αντίστοιχος ενεργός χρόνος ημιζωής είναι 7 ώρες [21]. Μια απλή προσέγγιση στην πρακτική της και εύκολη να πραγματοποιηθεί είναι αυτή που απεικονίζεται στο Σχήμα 1. [22]. Σχήμα 4. Γεωμετρική αναπαράσταση του μαστού και της γειτνίασής του με τον πνεύμονα [22]. Θεωρείται ότι η ακτινοβολία που φθάνει στο μαστό είναι, κατά προσέγγιση, αυτή που συγκεντρώνεται μετά την απορρόφηση του κλάσματος ακτινοβολίας από τον πνεύμονα. Το πρότυπο του πνεύμονα θεωρείται ως ήμισυ ελλειψοειδές και Ι είναι το μέσο εύρος του πνεύμονα (μέσο Ι 1 και Ι 2 ). Εάν d είναι η απόσταση μεταξύ του μαστού και των ενδιάμεσων με τον πνεύμονα ιστών, η απορροφούμενη δόση από το μαστό εξαρτάται από την προσπίπτουσα στον πνεύμονα ακτινοβολία, την ακτινοβολία που διαδίδεται, χωρίς σκέδαση, μέσω του πνεύμονα και των ενδιάμεσων ιστών προς τον μαστό, καθώς και από την ακτινοβολία εντός του μαστού. Η απορρόφηση της ακτινοβολίας από τον αέρα προσομοιάζει με καλή ακρίβεια τα χαρακτηριστικά της απορρόφησής της από τον πνεύμονα ενώ το νερό προσομοιάζει τα χαρακτηριστικά της απορρόφησης της ακτινοβολίας από το μαστό. Ο ιστός μεταξύ του πνεύμονα και του μαστού είναι οστικός και μυϊκός και οι υπολογισμοί γίνονται βάζοντας ως συντελεστή απορρόφησης τη μέση τιμή των συντελεστών απορρόφησης του μυϊκού και του οστίτη ιστού. Ειδικότερα, η πραγματικά απορροφούμενη δόση ανά άτομο μπορεί να εξαχθεί με βάση τη μέθοδο Monte Carlo λαμβάνοντας πληροφορίες και δεδομένα από τη σπινθηρογραφική εικόνα του εξεταζόμενου. Ανάλυση με τον κώδικα Monte Carlo N-particle (MCNP) του ενεργειακού φάσματος σε σπινθηρογραφικές απεικονίσεις μαστού έδειξε ότι το ποσοστό των σκεδαζομένων συμβάντων στο ενεργειακό παράθυρο της απεικόνισης του μαστού είναι μικρό, εκτός από το άκρον του θωρακικού τοιχώματος προς τον ανιχνευτή [23]. Οδηγούμεθα στην εξατομικευμένη δοσιμετρική μελέτη κάθε ασθενούς, η οποία γίνεται με τη μέτρηση του ρυθμού διάσπασης είτε χρησιμοποιώντας πρόσθια και οπίσθια προβολική σπινθηρογραφική εικόνα είτε χρησιμοποιώντας τομογραφικές λήψεις. Ο ρυθμός διάσπασης μπορεί να μετατραπεί σε ενεργότητα στα όργανα πηγές εφόσον έχει προηγηθεί βαθμονόμηση της γ-camera. Η διαδικασία της βαθμονόμησης γίνεται με τη βοήθεια ομοιώματος στο οποίο τοποθετούνται γνωστές ενεργότητες και μετρούνται οι αντίστοιχοι ρυθμοί διάσπασης. Η ενεργότητα των οργάνων-πηγών Α σε διαφορετικούς χρόνους μετά τη χορήγηση υπολογίζεται, εξάγεται η αθροιστική ραδιενέργεια Α s, οι χρόνοι παραμονής τ, και τελικά η απορροφούμενη δόση D. Σε περίπτωση διάχυτης πρόσληψης ΡΦ από τον καρκινικό όγκο οι υπολογισμοί τροποποιούνται ανάλογα. Γενικότερα όταν η πρόσληψη δεν γίνεται σε εντοπισμένο όγκο αλλά σε ευρύτερη περιοχή, η απορροφούμενη δόση μικραίνει. Η δοσιμετρική τεχνική στην ακτινολογική μαστογραφία 85

6 Σχήμα 5. Εύρεση Επιφανειακής Δόσης Εισόδου σε ακτινολογική μαστογραφία σε 25 μέλη κράτη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Από Regulla, D. F. and Eder H., 2005 [28]. ση ψυχρών μαθηματικών μοντέλων, Monte Carlo. Η γεωμετρία του μαστού μοντελοποιείται με μαθηματικές εξισώσεις και με τη χρήση κατάλληλου υπολογιστικού κώδικα προσομοιάζονται οι επιδράσεις κάθε φωτονίου της δέσμης των ακτίνων X με το μαστό. Τα διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς για την ακτινολογική μαστογραφία, στην Ελλάδα είναι εναρμονισμένα με αυτά της Ευρώπης και καθορίζουν ESD ίση με 7,0mGy/ λήψη και MGD στην τιμή των 1,5mGy/ λήψη. Συζήτηση Σήμερα έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνικές για τον υπολογισμό των απορροφούμενων και των ενεργών δόσεων στις διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται με τη χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Οι προσπάθειες για τον πλέον ακριβή υπολογισμό της δόσης από ιοντίζουσες ακτινοβολίες ξεκίνησαν μόλις έγιναν αντιληπτές οι βλαπτικές δράσεις των ακτινοβολιών. Ο κλάδος της ακτινοπροστασίας έχει αποστολή την προστασία της ανθρωπότητας από τις βλαπτικές συνέπειες των ακτινοβολιών. Οι εξετάσεις με ιοντίζουσες ακτινοβολίες έγιναν σύντομα αρκετά ασφαλείς. Σκοπός της ακτινοπροστασίας είναι να μηδενίσει τα αιτιοκρατικά (deterministic) μη χρήσιμα αποτελέσματα των ιοντιζουσών ακτινοβολιών και να ελαχιστοποιήσει τα τυχαία (stochastic). Τα αιτιοκρατικά αποτελέσματα εμφανίζονται με την υπέρβαση μιας ορισμένης τιμής δόσης (δόση κατωφλίου) και η σοβαρότητά τους αυξάνει με την αύξηση της δόσης. Τα τυχαία αποτελέσματα εμφανίζονται από πολύ μικρές δόσεις και η σοβαρότητά τους δεν συσχετίζεται με την αύξηση της δόσης. Σήμερα στις διαγνωστικές εξετάσεις, εκτός από περιπτώσεις ατυχημάτων, δεν παρατηρούνται αιτιοκρατικά αποτελέσματα από τη χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Η συνεχής προσπάθεια για την μείωση της απορροφούμενης δόσης τόσο χαμηλά όσο αυτό είναι λογικά εφικτό, έχει οδηγήσει σε εντυπωσιακή μείωση των απορροφούμενων δόσεων με την πάροδο του χρόνου. Ειδικά για το μαστό, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σήμερα όσον αφορά την απορροφούμενη δόση καθώς νέες μετρήσεις δείχνουν ότι το όργανο είναι περισσότερο ακτινοευαίσθητο απ όσο παλαιότερα εθεωρείτο. Ο συντελεστής βαρύτητας οργάνου για το μαστό είναι 0,12. Αυτή είναι και η μέγιστη τιμή του συντελεστή βαρύτητας για τα όργανα του ανθρώπινου σώματος. Εκτός από το μαστό, την τιμή 0,12 ως συντελεστή βαρύτητας οργάνου έχουν το παχύ έντερο, ο πνεύμων, ο στόμαχος και ο ερυθρός μυελός των οστών. Όλα τα υπόλοιπα όργανα έχουν συντελεστές βαρύτητας οργάνου μικρότερους του 0,12 [5]. Συνεπώς η λεπτομερέστερη ανάλυση της απορροφούμενης δόσης κατά τη σπινθηρομαστογραφία και την ακτινολογική μαστογραφία είναι επίκαιρη. H δοσιμετρική μελέτη έχει δείξει ότι σε μεγάλους μαστούς ή πυκνούς μαστούς ή όταν υπάρχουν χειρουργικά εμφυτεύματα η σπινθηρομαστογραφία δίδει σημαντικά μικρότερη δόση από τη μαστογραφία [21, 30]. Επί πλέον, η μαστογραφία με ακτίνες Χ δεν συμβάλλει διαγνωστικά όταν οι μαστοί είναι πυκνοί ή ευμεγέθεις ή με εμφυτεύματα ή όταν υπάρχουν μεγάλες χειρουργικές τομές. Στις παραπάνω περιπτώσεις η σπινθηρομαστογραφία δίδει πολύ καλύτερα διαγνωστικά αποτελέσματα συγκρινόμενη με την ακτινολογική μαστογραφία [29, 30]. Η ευαισθησία στην σπινθηρομαστογραφία με τεχνήτιο έχει βρεθεί κατά μέσο όρο 83,8% και η ειδικότητα είναι 86,4% [31]. Η ευαισθησία στη μαστογραφία από 100% για λιπώδεις μαστούς μειώνεται σε 45% για ιδιαίτερα πυκνούς μαστούς [32]. Συμπερασματικά, η δοσιμετρική μελέτη κάθε ιατρικής πράξης που χρησιμοποιεί ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι απαραίτητη και έχει τεράστια σημασία διότι το όφελος του εξεταζόμενου πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο από τον κίνδυνο λόγω της ακτινοβολίας. Αν και για τον εξεταζόμενο με ιοντίζουσες ακτινοβολίες δεν υπάρχει όριο στην δόση, εντούτοις η ακριβής γνώση της ενεργού δόσης που λαμβάνει, είναι ενδεικτική του κινδύνου που υπάρχει στην κάθε εξέταση. Εκτός από την ενεργό δόση έχει σημασία και η απορροφούμενη δόση από τα διάφορα όργανα, ιδιαίτερα από αυτά που έχουν αυξημένο παράγοντα βαρύτητας, όπως συμβαίνει με το μαστό. Σήμερα υπάρχουν αρκετές μέθοδοι που είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό της απορροφούμενης δόσης από το μαστό και της ενεργού δόσης στην γυναίκα από την εξέταση του μαστού με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Η μέτρηση της δόσης κατά την ακτινοβόληση του μαστού, θα μπορέσει να επιφέρει ακόμα μεγαλύτερη μείωση της δόσης στο μαστό είτε με βελτιστοποίηση των χρησιμοποιούμενων απεικονιστικών τεχνικών είτε με εκλογή της καταλληλότερης τεχνικής ανά περίπτωση. Λόγω της ευαισθησίας του μαστού απαιτείται η επιλογή ακριβούς μεθόδου δοσιμετρίας. Για την σπινθηρομαστογραφία, ο υπολογισμός της απορροφούμενης δόσης γίνεται με ικανοποιητική ακρίβεια, με χρήση τομογραφικών σπινθηρογραφικών εικόνων. Στην ακτινολογική μαστογραφία, για τη μέτρηση της δόσης ESD και της ΜGD προτείνεται ο υπολογισμός με βάση την ποιότητα δέσμης των ακτίνων Χ, την παροχή της ακτινοβολίας και το πάχος του μαστού. Βιβλιογραφία 1. Young K, Faulkner K, Wall B, Muirhead C. Review of Radiation Risks in Breast Screening. NHSBSP Publication 2003; Jaworowski Z. Radiation Risk and Ethics. Physics today 1999; 52: Ronkers CN, Erdmann CA, Land CE. Radiation and breast cancer. A 86 Hellenic Journal of Nuclear Medicine Ιανουάριος - Απρίλιος 2010

7 review of current evidence. Breast Cancer Res 2005; 7: Vollmar SV, Kalender WA. Reduction of dose to the female breast in thoracic CT: a comparison of standard-protocol, bismuth-shielded, partial and tube-current-modulated CT examinations. Europ Radiol 2008; 18: ICRP Publication 106.Addendum 3 to ICRP Publication 53.Recomendations of the ICRP, effective dose in medical exposures. International commission on radiological protection 2008; Cutrone JA, Shane Yospur L, Khalkhali I, et al. Immunohistologic assessment of 99m Tc-MIBI uptake in benign and malignant breast lesions. J Nucl Med 1998; 39: Chen SL, Yin YQ, Chen JX, et al. The usefulness of 99m Tc MIBI scintimammography in diagnosis of breast cancer: Using surgical histopathologic diagnosis as the gold standard. Intern J Cancer Res and Treatm 1997; 17(3B): Yang JG, Li CL, Hao RR et al. Primary osteogenic sarcoma of breast detected on 99m Tc-MIBI scintigraphy and 99m Tc MDP skeletal scintigraphy. Ann Nucl Med 2008; 22: Del Vecchio S, Salvatore M. 99m Tc-MIBI in the evaluation of breast cancer biology. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2004; 31 (Suppl. 1): S88 S Del Vecchio S, Ciarmiello A, Pace L, et al. Fractional retention of technetium-99m-sestamibi as an index of p-glycoprotein expression in untreated breast cancer patients. J Nucl Med 1997; 38: ICRP Publication 80.Addendum 2 to ICRP Publication 53. Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals. International commission on radiological protection 2008; Toohey RE, Stabin MG. Comparative Analysis of Dosimetry, Parameters for Nuclear Medicine. Oak Ridge Institute for Science and Education 2000; 1: Simpkin S. Internal Dosimetry Radiographics 2001; 19: Stabin M. Health Concerns related to radiation exposure of the female nuclear medicine patient. Environ Health Perspect 1997; 105: Snyder WS, Ford MR, Warner GG. Estimates of specific absorbed fractions for photon sources uniformly distributed in various organs of a heterogeneous phantom. MIRD Pamphlet No5. J Nucl Med 1969; 10: El-Mantani Ordoulidis S, Siabanopoulou M. Effective doses in Nuclear Medicine diagnostic procedures in Greece. Hell J Nucl Med 2009; 12: Bombardieri E, Aktolun C, Baum R et al. Breast Scintigraphy Procedure Guidelines for tumor imaging. EANM Publications 2003; 2: Chalkhali I, Diggles LE, Taillefer R et al. Procedure Guideline for Breast Scintigraphy. J Nucl Med 1999; 40: Pani R, Scopinaro F, Pellegrini R et al. The role of Compton background and breast compression on cancer detection in scintimammography. Intern J Cancer Res and Treatm 1997; 17(3B): Snyder WS, Ford MR, Warner GG, Watson SB S. Absorbed dose per unit cumulated activity for selected radionuclides and organs. MIRD Pamphlet No11.The Society of Nuclear Medicine 1975; 1: Lyra M, Vamvakas I. Dosimetry at scintimammography with 99m Tc- MIBI, 99m Tc-Tetrofosmin, 99m Tc-(V)DMSA and 201 TlCl. Comparison to radiographic mammography. Hell J Nucl Med 2009; 12: Lyra M, Skouroliakou C, Lyra S et al. Breast Imaging by 99m Tc-MIBI Scintigraphy. Diagnostic Evaluation-Dosimetric Consideration, Where we stand with Breast Cancer Research. Hellenic Society for Breast Cancer Research, Agnantis N, Tsiftsis D Εds, Synedron Publ. ISBN , Athens 1999; Hruska CB and Michael K. O Connor MK. A Monte Carlo Model for Energy Spectra Analysis in Dedicated Nuclear Breast Imaging, IEEE Transactions on Nuclear Science 2008; 55(1): Dance DR, Skinner CL, Young KC et al. Additional Factors for the estimation of Mean Glandular breast dose. Τhe UK Mammography Dosimetry Protocol. Phys Med Biol 2000; 45: Verdun FR, Moeckli R, Valley JF et al. Image quality and dose levels in mammography. The Brit J Radiol 1996; 69: Law J, Faulkner K, Young KC. Risk factors for induction of breast cancer by X-rays and their implications for breast screening. Brit J Radiol 2007; 80: Tsapaki V, Tsalafoutas IA, Poga V et al. Investigation of breast dose in five screening mammography centres in Greece. J Radiol Prot 2008; 28: Regulla DF and Eder H. Patient exposure in medical X-ray imaging in Europe. Radiation Protection Dosimetry 2005: 114(1-3):11-25; doi: /rpd/nch Grammaticos PC, Evaluation of nuclear medicine tests for the diagnosis of breast carcinoma. Nuclear Medicine Review 2002; 5: Ozulker T, Ozulker F, Ozpacacı T. The efficacy of 99m Tc-MIBI scintimammography in the evaluation of the breast lesions and axillary ınvolvement: a comparison with X-rays mammography, ultrasonography and magnetic resonance ımaging. Hell J Nucl Med 2010; 13 (2) in press. 31. Scillaci O. Is there a clinical role for scintimammography in breast cancer diagnosis? J Nucl Med 2005; 40(10): Berg W.A, Cutierrez L, NessAiver M et al. Diagnostic accuracy of mammography, clinical examination, US and MRI imaging in preoperative assessment of breast cancer. Radiology 2004; 233: VMC dose calculations, Instituto de radioprotecao e dosimetria, 2005, } Editorial Absorption dose in scintimammography and in X-rays mammography Maria Lyra, Ioannis Vamvakas, Maria Gavriilelli, Christos Chatzigiannis Abstract Absorbed dose calculations in diagnostic applications using ionizing radiation are more accurate today than in past times. In this work we aim to demonstrate the methods used to calculate the absorbed dose of X-rays mammography and scintimammography. Absorbed dose estimation is achieved by calculations for internal dosimetry using Medical Internal Radiation Dose (MIRD), or Monte Carlo techniques, measurements in phantoms for mammography as well as patient specific calculations exploiting scintigraphic images data. Especially, the accurate calculation of the absorbed doses during diagnostic examinations of the breast gives the possibility of evaluation of the danger of the use of ionizing radiation for this organ. Optimization of used techniques points to the reduction of the radiation burden of the examined person, by these screening tests. As the radio sensitivity of breast is high, the selection of an accurate absorbed dose calculation method is necessary. The weighting factor for breast is This is the maximum value of the weighting factor for the various organs of the human body. Consequently, a detailed study of absorbed dose in breast, either in mammography or scintimammography, is crucial. Hell J Nucl Med 2010; 13(1): Published on line: 10 Αpril 2010 Correspondence address: Associate Professor Maria Lyra, PhD, A' Radiology Department, University of Athens, Aretaieio Hospital, 76 Vasilisis Sophias Ave, Athens 11528, Greece [ 87

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Λίγα λόγια για τις συνέπειες από τις σπινθηρογραφικές διαγνωστικές εξετάσεις Καρδιάς- Νεφρών- Σκελετού- Θυρεοειδούς- Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

A L A R A. Μαρία Λύρα

A L A R A. Μαρία Λύρα A L A R A Μαρία Λύρα 1ο Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Σήμερα το ετήσιο επίπεδο της δόσης από την έκθεση στην ακτινοβολία από ιατρικές εφαρμογές είναι το ίδιο με το μέσο ετήσιο υπόστρωμα ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Σπινθηρομαστογραφία (Scintimammography)

Σπινθηρομαστογραφία (Scintimammography) Mαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου,Αν Καθηγήτρια Α Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 2003 Σπινθηρομαστογραφία (Scintimammography) ιαγνωστική συνεισφορά 2003 Maria Lyra Georgosopoulou Σπινθηρομαστογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Η δοσιμετρία στη σπινθηρομαστογραφία με τα ραδιοφάρμακα 99m Tc-ΜΙΒΙ, 99m Tc-Τetrofosmin, 99m Tc-(V)DMSA και το 201 TlCl

Η δοσιμετρία στη σπινθηρομαστογραφία με τα ραδιοφάρμακα 99m Tc-ΜΙΒΙ, 99m Tc-Τetrofosmin, 99m Tc-(V)DMSA και το 201 TlCl Η δοσιμετρία στη σπινθηρομαστογραφία με τα ραδιοφάρμακα 99m Tc-ΜΙΒΙ, 99m Tc-Τetrofosmin, 99m Tc-(V)DMSA και το 201 TlCl και η σύγκριση με την ακτινολογική μαστογραφία Μαρία Λύρα, Ιωάννης Βαμβακάς Α Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός δόσης σε έγκυο που υποβλήθηκε σε ακτινολογικές εξετάσεις και εξέταση PET στο νοσοκομείο.

Υπολογισμός δόσης σε έγκυο που υποβλήθηκε σε ακτινολογικές εξετάσεις και εξέταση PET στο νοσοκομείο. Επιστημονική Εκδήλωση «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ» Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Υπολογισμός δόσης σε έγκυο που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ. Είναι απαραίτητος ο υπολογισμός της δόσης ακτινοβολίας του εμβρύου;

ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ. Είναι απαραίτητος ο υπολογισμός της δόσης ακτινοβολίας του εμβρύου; Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, http://medicalphysics.med.uoc.gr Μέθοδοι υπολογισμού δόσης κυήματος Γεωργία Σολωμού Φυσικός Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Φοίβη Ροντογιάννη Διευθύντρια ΕΣΥ

Δρ Φοίβη Ροντογιάννη Διευθύντρια ΕΣΥ Δρ Φοίβη Ροντογιάννη Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής ICRP publication84 (International Commission on Radiation Protection) IAEA (International Atomic Energy Agency) ACOG (American College of Obstetricians

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ - Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ-

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ - Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ- ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ - Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ- Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου, Αν. Καθ. Ακτινοφυσικός Μονάδα Ακτινοφυσικής, Α Εργαστήριο Ακτινολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών 1896 Henri Becquerel ανακαλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Μακρή Τριανταφυλλιά 1. Τσιλιμιδού Άρτεμις 1,2. Τζαμίχα Έλσα 1. Σιργιαμιώτης Βασίλειος 1. Ζαρίφη Μαρία 2. Θεοδωρόπουλος Βασίλειος 1

Μακρή Τριανταφυλλιά 1. Τσιλιμιδού Άρτεμις 1,2. Τζαμίχα Έλσα 1. Σιργιαμιώτης Βασίλειος 1. Ζαρίφη Μαρία 2. Θεοδωρόπουλος Βασίλειος 1 Μακρή Τριανταφυλλιά 1 Τσιλιμιδού Άρτεμις 1,2 Τζαμίχα Έλσα 1 Σιργιαμιώτης Βασίλειος 1 Ζαρίφη Μαρία 2 Θεοδωρόπουλος Βασίλειος 1 1.Τμήμα Ακτινοδιαγνωστικών Απεικονίσεων, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών, «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT

ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT Λύρα Μ, Γώγος Κ Φιλιππόπουλος Κ, Ιορδάνου Ι, Βλάχος Λ. Α Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις Ομιλιών Abstracts

Περιλήψεις Ομιλιών Abstracts ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΙΕ Δοσιμετρία και Ακτινοπροστασία σε νεώτερες Ραδιοϊσοτοπικές Θεραπευτικές Εφαρμογές. Περιλήψεις Ομιλιών Abstracts Στόχος της ημερίδας η ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση στην εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας. Βιολογικές επιδράσεις. Ακτινοπροστασία

Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας. Βιολογικές επιδράσεις. Ακτινοπροστασία Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας Βιολογικές επιδράσεις Ακτινοπροστασία Π. Παπαγιάννης Επίκ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο 21 210-746 2442 ppapagi@phys.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας. Βιολογικές επιδράσεις. Ακτινοπροστασία

Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας. Βιολογικές επιδράσεις. Ακτινοπροστασία Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας Βιολογικές επιδράσεις Ακτινοπροστασία Π. Παπαγιάννης Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο 21 210-746 2442 ppapagi@phys.uoa.gr PHYS215

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2017 Ραδιενέργεια και εφαρμογές στην Ιατρική

ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2017 Ραδιενέργεια και εφαρμογές στην Ιατρική ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2017 Ραδιενέργεια και εφαρμογές στην Ιατρική Μαριάννα Κοκόλη Ραδιενέργεια: εκπομπή σωματιδίων ή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από ορισμένους ασταθείς πυρήνες ατόμων στοιχείων που ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΑ στην MDCT: Διεθνής βιβλιογραφία και τα πρώτα στοιχεία από την Ελλάδα

ΔΕΑ στην MDCT: Διεθνής βιβλιογραφία και τα πρώτα στοιχεία από την Ελλάδα ΔΕΑ στην MDCT: Διεθνής βιβλιογραφία και τα πρώτα στοιχεία από την Ελλάδα Γιώργος Σημαντηράκης Τμήμα Αδειών & Ελέγχων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Εισαγωγή Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι Ασθενών που υποβάλλονται σε από την έκθεση στις ιοντίζουσες

Κίνδυνοι Ασθενών που υποβάλλονται σε από την έκθεση στις ιοντίζουσες 20 ο Ετήσιο Σεμινάριο Σ. Ι. Ε. Γ.Ν.A. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 16 20 Φεβρουαρίου 2015 Κίνδυνοι Ασθενών που υποβάλλονται σε Πολυτομική Υπολογιστική Τομογραφία από την έκθεση στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες Μολφέτας

Διαβάστε περισσότερα

Ξανθή Κ. Ξουργιά Επιμ.Α Πυρηνικής Ιατρικής ΠΓΝ Ιωαννίνων

Ξανθή Κ. Ξουργιά Επιμ.Α Πυρηνικής Ιατρικής ΠΓΝ Ιωαννίνων Ξανθή Κ. Ξουργιά Επιμ.Α Πυρηνικής Ιατρικής ΠΓΝ Ιωαννίνων SI unit: traditional unit: 1 Gy = 100 rad H = D W R Dose Equivalent (Η) = Dose W R SI unit: 1 sievert (Sv) = 1Gy W R radiation Radiation weighting

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας. Βιολογικές επιδράσεις. Ακτινοπροστασία

Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας. Βιολογικές επιδράσεις. Ακτινοπροστασία Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας Βιολογικές επιδράσεις Ακτινοπροστασία Π. Παπαγιάννης Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο 21 210-746 2442 ppapagi@phys.uoa.gr PHYS215

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Φυσική. Π. Παπαγιάννης Επίκ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο

Ιατρική Φυσική. Π. Παπαγιάννης Επίκ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο Ιατρική Φυσική Π. Παπαγιάννης Επίκ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο 21 210-746 2442 ppapagi@phys.uoa.gr PHYS215 Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Υπάρχουν περιπτώσεις που μια μέλλουσα μητέρα χρειάζεται να υποβληθεί σε κάποια ιατρική διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επίσης, δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Πυρηνική Ιατρική Εισαγωγή Η Πυρηνική Ιατρική είναι κλάδος της ιατρικής που

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ακτινοπροστασία

Τι είναι η Ακτινοπροστασία Τι είναι η Ακτινοπροστασία Ίων Ε. Σταµατελάτος Εργαστήριο Ερευνητικού Αντιδραστήρα Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ E-mail: ion@ipta.demokritos.gr Πυρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας-Αθήνα 2000

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας-Αθήνα 2000 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤC99m-TETROFOSMIN Γεωργοσοπούλου Μ, Λύρα Σ, Χατζηλύρα Π Γεωργούντζος Β, Παππάς, Μανδάλου Α, Τσουρούλας Μ, Στριγγάρης Κ, Βλάχος Λ Εργ. Ακτινολογίας Παν/μίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Φυσική. Π. Παπαγιάννης Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο

Ιατρική Φυσική. Π. Παπαγιάννης Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο Ιατρική Φυσική Π. Παπαγιάννης Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο 21 210-746 2442 ppapagi@phys.uoa.gr PHYS215 Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας Βιολογικές επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ www.eeae.gr Πηγές έκθεσης σε εργαζόμενους στον τομέα της πυρηνικής ιατρικής Η Πυρηνική Ιατρική σχετίζεται με το χειρισμό ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Παντελής Καραίσκος Αν. Καθ. Ιατρικής Φυσικής

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Παντελής Καραίσκος Αν. Καθ. Ιατρικής Φυσικής ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Παντελής Καραίσκος Αν. Καθ. Ιατρικής Φυσικής e-mail: pkaraisk@med.uoa.gr ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ακριβής και έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS Ζ Ε Διδάσκων

ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS Ζ Ε Διδάσκων ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS Ζ Ε 2 0 2 2 Διδάσκων Α. Ζησιμόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ. Aντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Τυπική καμπύλη δόσης επιβίωσης για καρκινικά και υγιή κύτταρα μετά από ακτινοβόληση:

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς στην Επεμβατική Ακτινολογία

Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς στην Επεμβατική Ακτινολογία Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς στην Επεμβατική Ακτινολογία Γιώργος Σημαντηράκης Τμήμα Αδειών & Ελέγχων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Εισαγωγή Διαγνωστικά (;) Επίπεδα Αναφοράς στην ΕΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητές πηγές ακτινοβολιών και η χρήση τους από τον άνθρωπο

Τεχνητές πηγές ακτινοβολιών και η χρήση τους από τον άνθρωπο Ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι οι ακτινοβολίες που μεταφέρουν ενέργεια ικανή να εισχωρήσει στην ύλη, να προκαλέσει ιοντισμό των ατόμων της, να διασπάσει βίαια χημικούς δεσμούς και να προκαλέσει βιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 1 Η απεικόνιση βοηθά τους γιατρούς στη διάγνωση και στην

Διαβάστε περισσότερα

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ www.eeae.gr THERANOSIS: Ο ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής στις εξατομικευμένες θεραπείες του καρκίνου, 18 Μαΐου 2013 Ακτινοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ 1 x y 1. γ-κάµερα ή Κύκλωµα Πύλης Αναλυτής Ύψους Παλµών z κάµερα Anger (H. Anger, Berkeley, 1958) Λογικό Κύκλωµα Θέσης ιάταξη Φωτοπολλαπλασιαστών Μολύβδινη Θωράκιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑ PET/CT

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑ PET/CT ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑ PET/CT a Νταλιάνης Κ., a Μαλαμίτση Ι., a Γώγου Λ., Βλάχου Φ, a Ανδρέου Ι., a Λουϊζη Α., b Γεωργίου Ε., a., a Πρασόπουλος Β.. * a Τμήμα PET/CT, Διαγνωστικό και

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία και Aτομική Δοσιμέτρηση με δοσίμετρα θερμοφωταύγειας. Ε.Καρίνου Ακτινοφυσικός Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ ΕΕΑΕ

Επεμβατική Ακτινολογία και Aτομική Δοσιμέτρηση με δοσίμετρα θερμοφωταύγειας. Ε.Καρίνου Ακτινοφυσικός Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ ΕΕΑΕ Επεμβατική Ακτινολογία και Aτομική Δοσιμέτρηση με δοσίμετρα θερμοφωταύγειας Ε.Καρίνου Ακτινοφυσικός Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ ΕΕΑΕ Τμήμα Δοσιμετρίας Εξασφαλίζει την ατομική δοσιμέτρηση των εκτιθέμενων εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ SPECT

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ SPECT ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ SPECT ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Εισαγωγή Πυρηνική Ιατρική: διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες που απαιτούν την εισαγωγή ραδιενέργειας στον οργανισμό με ενδοφλέβια ένεση,

Διαβάστε περισσότερα

Δόσεις ακτινοβολίας στο προσωπικό ψηφιακού αγγειογράφου. Τελευταίες εξελίξεις

Δόσεις ακτινοβολίας στο προσωπικό ψηφιακού αγγειογράφου. Τελευταίες εξελίξεις Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Δόσεις ακτινοβολίας στο προσωπικό ψηφιακού αγγειογράφου. Τελευταίες εξελίξεις Αντώνιος Παπαδάκης Ακτινοφυσικός ΠαΓΝΗ 20 o Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυμοσύνη και ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Εγκυμοσύνη και ιοντίζουσες ακτινοβολίες Εγκυμοσύνη και ιοντίζουσες ακτινοβολίες Δρ. Παναγιώτης Κηπουρός Φυσικός Ιατρικής - Ακτινοφυσικός Εισαγωγή Τα βιολογικά αποτελέσματα στο κύημα λόγω ακτινοβόλησης του εξαρτώνται από : Το στάδιο της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Περιεχόμενα ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΦΑΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΚΥΜΑΤΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΣ ΔΥΪΣΜΟΣ, ΑΡΧΕΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ... 2 Ερωτήσεις κλειστού τύπου... 2 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου...

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Χάρις Γιαννοπούλου Πυρηνικός ιατρός Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Πόσο επιτακτική είναι η ορθή διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Λύρα, Αν. Καθηγήτρια, Α Εργαστήριο Ακτινολογίας, Παν/μιο Αθηνών

Μαρία Λύρα, Αν. Καθηγήτρια, Α Εργαστήριο Ακτινολογίας, Παν/μιο Αθηνών Ορατό φώς Απεικόνιση: Το ορατό φως δεν είναι διεισδυτικό και δεν μπορεί να φέρει πληροφορίες από το εσωτερικό του σώματος Ιατρικές Εφαρμογές Έχει όμως εφαρμογές στη δερματολογία, γαστρεντερολογία και γυναικολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Παντελής Καραίσκος Καθ. Ιατρικής Φυσικής

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Παντελής Καραίσκος Καθ. Ιατρικής Φυσικής ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Παντελής Καραίσκος Καθ. Ιατρικής Φυσικής e-mail: pkaraisk@med.uoa.gr ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ακριβής και έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 18 Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας με την ύλη.

Μάθημα 18 Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας με την ύλη. Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (5ου εξαμήνου, χειμερινό 2015-16) Τμήμα T3: Κ. Κορδάς & Σ. Ε. Τζαμαρίας Μάθημα 18 Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας με την ύλη. Κώστας Κορδάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ (SPECTROSCOPY-MRS) ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 3Τ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ (SPECTROSCOPY-MRS) ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 3Τ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ (SPECTROSCOPY-MRS) ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 3Τ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Γ. Μπουλογιάννη 1, Α. Δρεβελέγκας 1, Ι. Χρυσογονίδης 2 1.Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Δόση στην Αξονική Τομογραφία. Χρήστος Αντύπας, PhD ΕΔΙΠ Ακτινοφυσικός Ιατρικής Α Εργαστήριο Ακτινολογίας Αρεταίειο Νοσοκομείο

Δόση στην Αξονική Τομογραφία. Χρήστος Αντύπας, PhD ΕΔΙΠ Ακτινοφυσικός Ιατρικής Α Εργαστήριο Ακτινολογίας Αρεταίειο Νοσοκομείο Δόση στην Αξονική Τομογραφία Χρήστος Αντύπας, PhD ΕΔΙΠ Ακτινοφυσικός Ιατρικής Α Εργαστήριο Ακτινολογίας Αρεταίειο Νοσοκομείο Εισαγωγή Παρουσίαση των παραμέτρων που επηρεάζουν την Δόση στις διαγνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Ακτινοδιαγνωστικής Εικόνας

Ποιότητα Ακτινοδιαγνωστικής Εικόνας Ποιότητα Ακτινοδιαγνωστικής Εικόνας Γ. Παναγιωτάκης Ε. Κωσταρίδου Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών Περιεχόµενα µαθήµατος Φυσικό υπόβαθρο της ιατρικής απεικόνισης µε ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Μία ιατρική ειδικότητα που χρησιμοποιεί απεικονιστικές μεθόδους για να

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιενεργές διασπάσεις. Ραδιονουκλίδια στην ιατρική

Ραδιενεργές διασπάσεις. Ραδιονουκλίδια στην ιατρική Ραδιενεργές διασπάσεις Ραδιονουκλίδια στην ιατρική Νουκλίδια Οι πυρήνες µε διαφορετικό αριθµό πρωτονίων ή/και νετρονίων ονοµάζονται νουκλίδια. Υπάρχουν 1500 περίπου νουκλίδια (φυσικά +τεχνητά). Η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας (External Quality Audit) στην Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα. Κώστας Ι. Χουρδάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας (External Quality Audit) στην Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα. Κώστας Ι. Χουρδάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας (External Quality Audit) στην Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα Κώστας Ι. Χουρδάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Θεσσαλονίκη, 13 Απριλίου 2014 Εργαλεία Ποιότητας Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ; Μία 5ετής ιατρική ειδικότητα που χρησιμοποιεί διάφορες απεικονιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες κατά την παραπομπή. ηλικίας για ακτινολογική εξέταση

Διαδικασίες κατά την παραπομπή. ηλικίας για ακτινολογική εξέταση Διαδικασίες κατά την παραπομπή γυναίκας αναπαραγωγικής ηλικίας για ακτινολογική εξέταση ΑΙΚ. ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ Επιμ. Α, Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού τομογράφου, ΓΝΑ Διαδικασίες κατά την παραπομπή

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές επιδράσεις ακτίνων Χ Δοσιμετρία - Ακτινοπροστασία

Βιολογικές επιδράσεις ακτίνων Χ Δοσιμετρία - Ακτινοπροστασία Βιολογικές επιδράσεις ακτίνων Χ Δοσιμετρία - Ακτινοπροστασία Α. Δοντά Μπακογιάννη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Νοέμβριος 1895 Ακτινοβόληση κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ A' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΑΑ101 2 AA102 3 ΑΑ103 4 ΑΑ104 5 ΑΑ105 6 ΑΑ106 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι ΑΝΑΤΟΜΥ Ι ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ BIOSTATISTICS ΥΓΙΕΙΝΗ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ HYGIENE &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ Οι όγκοι χαρακτηρίζονται από πολλαπλές αλλαγές του μεταβολισμού. Η χαρακτηριστική μεταβολική λειτουργία μπορεί να μετρηθεί in vivo με τη βοήθεια ενός ραδιοσημασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Περισυνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής φυσικής

Κώστας Περισυνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής φυσικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Κώστας Περισυνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής φυσικής Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Έκθεση εγκύου στην

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινοθεραπεία Βασικές Αρχές Λειτουργίας και Ακτινοπροστασία

Ακτινοθεραπεία Βασικές Αρχές Λειτουργίας και Ακτινοπροστασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ακτινοβολίες & Ακτινοπροστασία Ακτινοθεραπεία Βασικές Αρχές Λειτουργίας και Ακτινοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία Μαγνητική Μαστογραφία

Ταχεία Μαγνητική Μαστογραφία Ταχεία Μαγνητική Μαστογραφία Ultra-Fast Breast MRI (3 min MRI) Εάν σε 1000 γυναίκες με φυσιολογική Μαστογραφία και φυσιολογικό Υπερηχογράφημα μαστών προσθέσουμε την Ταχεία Μαγνητική Μαστογραφία θα ανακαλύψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδρασηφορτισµένων σωµατιδίωνµετηνύληκαιεφαρµογές

Αλληλεπίδρασηφορτισµένων σωµατιδίωνµετηνύληκαιεφαρµογές Αλληλεπίδρασηφορτισµένων σωµατιδίωνµετηνύληκαιεφαρµογές ηµήτρης Εµφιετζόγλου Εργ. ΙατρικήςΦυσικής Παν/µιο Ιωαννίνων demfietz@cc.uoi.gr, demfietz@yahoo.gr http://users.uoi.gr/demfietz/ Φορτισµένα 1 Φορτισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΡΑ ΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΡΑ ΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΡΑ ΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Ατοµικός αριθµός (Ζ): Μαζικός αριθµός (Α) : Ισότοπα : Ισοβαρή: Νοuκλίδιο: Ολικός αριθµός των πρωτονίων ενός πυρήνα. Χαρακτηρίζει το στοιχείο. Άθροισµα του αριθµού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας

Αρχές και Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας Ημερίδα Ακτινοπροστασίας στην επεμβατική Ακτινολογία Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα 23/02/05 Αρχές και Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας Π. ημητρίου Α. Εργαστήριο Ακτινολογίας Ε.. Κ. Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελληνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΗ ΔΟΣΗ;

ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΗ ΔΟΣΗ; ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΗ ΔΟΣΗ; ΕΛΣΑ ΤΖΑΜΙΧΑ Ακτινοφυσικός MSc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Νοέμβριος 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2009 Α.Π.: Π/405/326 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΑΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (PET) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΑΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (PET) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΑΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (PET) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η Ποζιτρονιακή τομογραφία (PET) είναι μια μοριακή τομογραφική τεχνική η οποία μελετά με τη βοήθεια ειδικών ραδιοφαρμάκων που εκπέμπουν ποζιτρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας - ΕΕΑΕ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓ. Ε.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας - ΕΕΑΕ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓ. Ε.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Είναι πρακτικά αδύνατο να αποδειχθεί επιστημονικά ότι οποιοσδήποτε παράγοντας είναι εντελώς ακίνδυνος για την υγεία, ενώ αντίθετα είναι πολύ πιο εύκολο να αποδειχθεί ότι είναι, έστω και σε μικρό βαθμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Η χρήση ακτίνων-χ και ραδιοϊχνηθετών συνηθίζεται: Στην Ιατρική:

Διαβάστε περισσότερα

Σμαρδά Μαγδαληνή 1, Ευσταθόπουλος Ευστάθιος 1, Μαζιώτη Αργυρώ 1, Κορδολαίμη Σοφία 1, Πλούση Αγάπη 1, Πρίφτης Κωνσταντίνος 2, Αλεξοπούλου Ευθυμία 1

Σμαρδά Μαγδαληνή 1, Ευσταθόπουλος Ευστάθιος 1, Μαζιώτη Αργυρώ 1, Κορδολαίμη Σοφία 1, Πλούση Αγάπη 1, Πρίφτης Κωνσταντίνος 2, Αλεξοπούλου Ευθυμία 1 HRCT ΘΩΡΑΚΟΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΥΩΔΗ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΚΑΘΙΣΤΑ Η ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ; Σμαρδά Μαγδαληνή 1, Ευσταθόπουλος Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter Oct 2016 Αφιέρωμα στον Καρκίνο του Μαστού

Newsletter Oct 2016 Αφιέρωμα στον Καρκίνο του Μαστού Newsletter Oct 2016 Αφιέρωμα στον Καρκίνο του Μαστού ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ w w w. o n c o c a r e. g r 1 Oncocare ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες των ογκολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΟΦΥΣΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΟΦΥΣΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φυσικής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΟΦΥΣΙΚΗΣ Θεόδωρος Μερτζιμέκης ΑΘΗΝΑ 2016 2 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι όλα τα υλικά στοιχεία στη φύση δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Φυσική. Π. Παπαγιάννης Επίκ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο

Ιατρική Φυσική. Π. Παπαγιάννης Επίκ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο Ιατρική Φυσική Π. Παπαγιάννης Επίκ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο 21 210-746 2442 ppapagi@phys.uoa.gr PHYS215 Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεισφορά των Επαγγελματιών Υγείας στην ακτινοπροστασία εξεταζομένων στις εξετάσεις αξονικής τομογραφίας

Συνεισφορά των Επαγγελματιών Υγείας στην ακτινοπροστασία εξεταζομένων στις εξετάσεις αξονικής τομογραφίας Συνεισφορά των Επαγγελματιών Υγείας στην ακτινοπροστασία εξεταζομένων στις εξετάσεις αξονικής τομογραφίας Γιώργος Σημαντηράκης Τμήμα Αδειών & Ελέγχων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Δομή

Διαβάστε περισσότερα

(Computed Tomography, CT)

(Computed Tomography, CT) Υπολογιστική Τοµογραφία (Computed Tomography, CT) Κωσταρίδου Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών Περιεχόµενα µαθήµατος Φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ 4. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ 4. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ιωάννα Δ. Αναστασοπούλου Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Βάση, ALARA και έννοια BERT

Νομική Βάση, ALARA και έννοια BERT ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ακτινοβολίες & Ακτινοπροστασία Νομική Βάση, ALARA και έννοια BERT Κική Θεοδώρου Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ακτινοβολία γ παράγεται από διεγερμένους πυρήνες κατά τη μετάπτωσή τους σε χαμηλότερα ενεργειακά επίπεδα.

Η ακτινοβολία γ παράγεται από διεγερμένους πυρήνες κατά τη μετάπτωσή τους σε χαμηλότερα ενεργειακά επίπεδα. Η/Μ ακτινοβολία ακτίνες γ Η ακτινοβολία γ παράγεται από διεγερμένους πυρήνες κατά τη μετάπτωσή τους σε χαμηλότερα ενεργειακά επίπεδα. Η/Μ ακτινοβολία ακτίνες γ Οι β διάσπαση είναι αργή διαδικασία με χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) Διάταξη ανιχνευτικού συστήματος PET Αριθμός δακτυλίων ανιχνευτών Διάμετρος δακτυλίων,

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Φυσική. Π. Παπαγιάννης Επίκ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο

Ιατρική Φυσική. Π. Παπαγιάννης Επίκ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο Ιατρική Φυσική Π. Παπαγιάννης Επίκ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο 21 210-746 2442 ppapagi@phys.uoa.gr PHYS215 Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ν.Έξαρχος Τμήμα CT-MRI&PET/CT Γ.N.Α «Ο Ευαγγελισμός»

Δ.Ν.Έξαρχος Τμήμα CT-MRI&PET/CT Γ.N.Α «Ο Ευαγγελισμός» Δ.Ν.Έξαρχος Τμήμα CT-MRI&PET/CT Γ.N.Α «Ο Ευαγγελισμός» H μέθοδος εφαρμόζεται ευρέος τα τελευταία χρόνια στη σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα και ιδιαίτερα στην επιλογή μεταξύ χειρουργήσιμου ή δυνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Απεικονιστικές Τεχνολογίες στην Ιατρική Α. Αλετράς

Απεικονιστικές Τεχνολογίες στην Ιατρική Α. Αλετράς Απεικονιστικές Τεχνολογίες στην Ιατρική Α. Αλετράς Καθηγητής Βιοϊατρικής και Απεικονιστικών Τεχνολογιών Εργαστήριο Η/Υ και Ιατρικής Πληροφορικής Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ Μία διάλεξη ως κίνητρο n Σημεία προσοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : 1. Gantry 2. Ακτινολογική λυχνία 3. Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 4. Εξεταστική Τράπεζα 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ Χ. ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ

ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ Χ. ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ Χ. ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ Ενδείξεις 1ο βήμα: ευρέως διαθέσιμη, εύκολη, χαμηλό κόστος Επανέλεγχος (π.χ. ειλεός) Πόση δόση ακτινοβολίας πήρα γιατρέ;;; α/α Κοιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Για την καλύτερη διερεύνηση του εσωτερικού του σώματος Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Πανεπιστήμιο Αθηνών Το ποζιτρόνιο ψάχνει για

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις I: Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Α. Εισαγωγή στην Κλασική Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

http://www.physics.ntua.gr/~yorgos/med/index.php

http://www.physics.ntua.gr/~yorgos/med/index.php Εφαρμογές των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Ιατρική & τη Βιολογία http://www.physics.ntua.gr/~yorgos/med/index.php Βιβλιογραφία Ε. Ν. Γαζής, Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Εφαρμογές στη Βιολογία & Ιατρική. Glenn

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία από το πρόγραμμα CONCERT. Γιάννης Δαμηλάκης

Η εμπειρία από το πρόγραμμα CONCERT. Γιάννης Δαμηλάκης Η εμπειρία από το πρόγραμμα CONCERT Γιάννης Δαμηλάκης concert /konsət/ noun. 1. agreement in plan 2. a public performance (as of music or dancing) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς και Ελληνικοί κανονισµοί ακτινοπροστασίας

Διεθνείς και Ελληνικοί κανονισµοί ακτινοπροστασίας 37 ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα, 20-22 Οκτωβρίου 2016, Στρογγυλή Τράπεζα: Ακτινοπροστασία σε εφαρμογές επεμβατικής καρδιολογίας Διεθνείς και Ελληνικοί κανονισµοί ακτινοπροστασίας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών http://eclass.uoa.gr/courses/med808 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΓΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΓΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 79 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΓΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ Γ. Τραμπίδου, Ι. Σταματελάτος, Π. Κρητίδης, Ε. Φλώρου.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες ακτινοπροστασίας για το προσωπικό στην Επεμβατική Ακτινολογία

Πρακτικές οδηγίες ακτινοπροστασίας για το προσωπικό στην Επεμβατική Ακτινολογία Πρακτικές οδηγίες ακτινοπροστασίας για το προσωπικό στην Επεμβατική Ακτινολογία 4 Φεβρουαρίου 2017 Ευστάθιος Π. Ευσταθόπουλος Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής Β Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Αγάπη

Διαβάστε περισσότερα

Υπλογιστικός Αξονικός Τοµογράφος

Υπλογιστικός Αξονικός Τοµογράφος Υπλογιστικός Αξονικός Τοµογράφος Υπολογιστικός Αξονικός Τοµογράφος Η Υπολογιστική Τοµογραφία ή Αξονική Τοµογραφία, έχει διεθνώς επικρατήσει από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Computed Tomography. Θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Πηγές Ταχέων Ηλεκτρονίων internal conversion internal conversion

Πηγές Πηγές Ταχέων Ηλεκτρονίων internal conversion internal conversion Πηγές Ταχέων Ηλεκτρονίων internal conversion Ένας πυρήνας σε διεγερμένη κατάσταση (πχ μετα από β-διάσπαση) που για διάφορους λόγους δεν μπορεί να διασπασθεί μέσω εκπομπής γ ακτινοβολίας. Η ενέργεια διέγερσης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ 2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ 2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ Ιωάννα Δ. Αναστασοπούλου Βασιλική Δρίτσα ΑΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ Γ.

ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ Γ. Διάρθρωση Παρουσίασης Ιστορική Αναδρομή Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί Ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής στο DTC Ρόλος της Υβριδικής Απεικόνισης στο Ca θυρεοειδούς Theranostics (Theragnostics) Therapeuein - Θεραπεύειν

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Τι είναι, σε τι χρησιμεύουν; Σταυρούλα Βογιατζή Τμήμα Αδειών & Ελέγχων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.

Ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Τι είναι, σε τι χρησιμεύουν; Σταυρούλα Βογιατζή Τμήμα Αδειών & Ελέγχων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www. Ιοντίζουσες ακτινοβολίες Τι είναι, σε τι χρησιμεύουν; Σταυρούλα Βογιατζή Τμήμα Αδειών & Ελέγχων Η ακτινοβολία ΔΕΝ «φαίνεται» ΔΕΝ «μυρίζει» ΔΕΝ προκαλεί - με την πρώτη επαφή - άμεσα συμπτώματα (πχ τσούξιμο,

Διαβάστε περισσότερα

Νεώτερες εξελίξεις στην MDCT: Δόση εξεταζομένων και Δ.Ε.Α.

Νεώτερες εξελίξεις στην MDCT: Δόση εξεταζομένων και Δ.Ε.Α. Νεώτερες εξελίξεις στην MDCT: Δόση εξεταζομένων και Δ.Ε.Α. Γιώργος Σημαντηράκης Τμήμα Αδειών & Ελέγχων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Δομή της παρουσίασης Εισαγωγή Μελέτη προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Περιγράψτε τη μικρή (πνευμονική) κυκλοφορία και τη μεγάλη (συστηματική) κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Πυρηνική Απεικόνιση

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Πυρηνική Απεικόνιση University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Πυρηνική Απεικόνιση Πυρηνική Ιατρική Ακόμα ένας τρόπος για να βλέπουμε μέσα στο ανθρώπινο σώμα Χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

μιας χημικής ουσίας. Θα πρέπει όμως η ουσία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κλινικά. Το 99m Tc ένας από τους πιο διαδεδομένους ιχνηθέτες

μιας χημικής ουσίας. Θα πρέπει όμως η ουσία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κλινικά. Το 99m Tc ένας από τους πιο διαδεδομένους ιχνηθέτες Ιδιότητες ραδιοφαρμάκου Ασφαλής χορήγηση ραδιοφαρμάκου Ασφάλεια για τον ασθενή και μη τοξικότητα για τον οργανισμό. Η ποσότητα της χημικής ουσίας που χορηγείται για να έχουμε την επιθυμητήδόσηναείναιμικρήώστεναμηνέχουμεπρόβληματοξικής

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για τις ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για τις ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για τις ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες 01 Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), ως αρμόδια αρχή ακτινοπροστασίας στη χώρα, πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα