ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα από το πρακτικό της 3 ης Συνεδρίασης της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης ήµου Π. Φαλήρου. Θέµα: Γνωµοδότηση δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο δηµοτικό συµβούλιο επί του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασµού στου ήµου Π. Φαλήρου (άρθρο 76 παρ.2α Ν.3852/2010) Στο Π. Φάληρο, σήµερα 19 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα στο ηµοτικό Κατάστηµα (Τερψιχόρης 51) του ήµου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης ήµου Π. Φαλήρου, ύστερα από την µε αρ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου- ηµάρχου, που επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη σύµφωνα µε το άρθ. 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα οκτώ (48) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω είκοσι επτά (27) µέλη, παρόντος και του ηµάρχου κου.. Χατζηδάκη, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Πρόεδρος- ήµαρχος ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ. 2. Σύλλογος Μονίµων & Αορίστου Χρόνου Υπ/λων Π. Φ. ΜΠΕΝΑΡ ΗΣ Α. 3. Σ.Ε.Β.Α.Σ.Κ Π. Φαλήρου - ΝΑΡΛΙ ΗΣ Σ. 4. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΛΜΑ» - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 5. Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων Π. Φ. ΘΩΜΑΙ ΗΣ Χ. 6. Ακαδηµία Ποδοσφαίρου «ΙΩΝΕΣ» - ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. 7. Ένωση Ελληνίδων για την Οικογένεια και τη Νεότητα «Ε.Ν.Ε.Ο.Ν.»- ΒΑΡΟΥ ΑΚΗ Κ. 8. Γυναικείος Εξωραϊστ. & Πολ. Σύλ. «ΑΘΗΝΑ» - ΚΑΦΟΥΡΟΥ Μ. 9. Ένωση Κατοίκων Αµφιθέας - ΣΠΥΡΙ ΩΝΙ ΟΥ Β. 10. «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ» - ΦΩΤΙΟΥ Μ. 11. Αθλητικός Όµιλος Χειµερινών Κολυµβητών ΠΡΩΙΟΣ Β. 12. Π.Α.Ο. Κοψαχείλας Π. Φ. ΜΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ Β. 13. Οικολογική Συνεργασία Μ.Κ.Ο ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ Γ ο Σύστηµα Ναυτοπροσκόπων Π.Φαλήρου - ΜΠΑΡΖΟΥΚΑ 15. Ένωση Κατοίκων Αγ. Βαρβάρας Π. Φαλήρου ΚΟΚΚΑΛΗΣ Μ. 16. Όµιλος Φιλίας & Επικοινωνίας - ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 17. Στέγη Θηλέων «ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ» - ΣΤΑΚΙΑ ΗΣ Μ.

2 18. Σύλλογος Παλαίµαχων Ποδ/ιστών Π. Φαλήρου ΞΕΝΟΣ Τ. 19. Φιλοζωικό Σωµατείο - ΖΑΧΑΡΙΑ Η Α. 20. Ένωση Γυναικών Ελλάδος (παρ. Π. Φαλήρου)- ΒΑΡΙΑ ΑΚΗ Α. 21. Εµπορικός και επαγγελµατικός Σύλ. Π.Φ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Ε. 22. Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού ΒΑΡΟΤΣΗ Μ. 23. «Χ.Ε.Ν» Παλαιού Φαλήρου - ΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Σ. 24. Σοροπτιµιστικός Όµιλος Π. Φαλήρου- ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ Μ. 25. Ναυτικός Όµιλος Αµφιθέας - ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ Γ. ΗΜΟΤΕΣ 26. ΛΥΓΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27. ΒΕΝΕΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γυµναστικός Σύλ. Π. Φ. «Η ΑΡΜΟΝΙΑ»-ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ Ε. 2. Ναυτικός Όµιλος Παλαιού Φαλήρου ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Ν. 3. Αθλητικός Όµιλος Π. Φαλήρου Α.Ο.Π.Φ. ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ Μ. 4. Σύλλογος Κρητών Παλ. Φαλήρου ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ν. 5. Οµάδα Καλλιτεχνών Π. Φαλήρου - ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ Γ. 6. Φίλοι του Ερυθρού Σταυρού Π. Φαλήρου - ΚΟΛΥΒΑ Λ. 7. Αθλητικός Όµιλος «ΑΦΝΗ» Αγ. Βαρβάρας ΚΑΣΙΩΤΗΣ Χ. 8. «ΧΟΝ» Χορωδία Π. Φαλήρου ΛΕΚΚΑΣ Σ. ΗΜΟΤΕΣ 9. ΓΟΥΝΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 10. ΒΑΡΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 11. ΠΑΤΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 12. ΚΙΤΣΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 13. ΒΡΑΙΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14. ΠΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3 15. ΑΝΕΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 16. ΒΑΖΕΝΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 17. ΒΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 18. ΓΚΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19. ΒΑΡΒΕΡΗ ΝΙΚΗ 20. ΕΡΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 21. ΕΣΠΟΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ 22. ΑΒΟΥΡΗΣ Π. Παρίστανται: η Προϊστάµενη /νσης Τ.Υ. κα Παπαδοπούλου Μ., η Προϊστάµενη /νσεων ηµοτικών Προσόδων και Οικονοµικών Υπηρεσιών κα Μπούρκουλα Μ. (και τήρηση πρακτικών της συνεδρίασης) και η Προϊσταµένη του Τµήµατος Περιβάλλοντος της /νσης Περιβάλλοντος-Πρασίνου κα Φύκιρη Α. Κατά την παρ.2 α του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου. Στο άρθρο 11 της απόφασης 18183/ (ΦΕΚ 534/ τεύχος Β ) ΥΠΕΣ Α όπως τροποποιήθηκε, ορίζεται ότι ειδικά για τη δηµοτική περίοδο , το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα έχει τριετή διάρκεια. Η ηµεροµηνία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 2 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 268 / Α/ ), παρατάθηκε έως Σύµφωνα µε τις παρ.1 έως 4 του άρθρου 2 του Π.. 185/2007 (ΦΕΚ 221/ τεύχος Α ) όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 2 του Π..89/2011 (ΦΕΚ 213/ τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: «1. Η αρµόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήµου, υπηρεσία επί θεµάτων προγραµµατισµού συγκεντρώνει τα απαιτούµενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήµου, των νοµικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συµβουλίων των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήµου προς την εκτελεστική επιτροπή σχετικά µε την υφιστάµενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήµου και συντάσσει σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού του δήµου, το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή. 2. Η εκτελεστική επιτροπή, πριν εισηγηθεί το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού στο δηµοτικό συµβούλιο, συνεργάζεται µε τους όµορους δήµους για τη διασφάλιση του συντονισµού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαδηµοτικών συνεργασιών. 3. (2). Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού στο δηµοτικό συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. 4. (3).Το εγκεκριµένο από το δηµοτικό συµβούλιο κείµενο στρατηγικού σχεδιασµού, τίθεται προς συζήτηση στη ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης (άρθρο 76 ν.3852/2010), και παράλληλα δηµοσιοποιείται για διαβούλευση τουλάχιστον επί δύο (2) εβδοµάδες, µε καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήµου, καθώς και µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο. Κατά τη διάρκεια της δηµοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά.»

4 Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις η εκτελεστική επιτροπή µε την υπ αριθ. 07/2011 απόφασή της εισηγήθηκε στο ηµοτικό Συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού του επιχειρησιακού προγράµµατος του ήµου Π. Φαλήρου, έπειτα από τη σύνταξη του σχεδίου από την υπηρεσία προγραµµατισµού η οποία έλαβε υπόψη της στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήµου, και των νοµικών προσώπων του. Κατόπιν αυτών το ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ αριθ. 229/2012 απόφασή του ενέκρινε το κείµενο του στρατηγικού σχεδιασµού όπως του υποβλήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και στη συνέχεια το δηµοσιοποίησε µε καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήµου για διαβούλευση. Επί του εγκεκριµένου σχεδίου στρατηγικού σχεδιασµού καλείται να συζητήσει η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης προκειµένου να θέσει τις προτάσεις της ώστε να συνταχθεί το σχέδιο του επιχειρησιακού προγράµµατος κατά τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 2 του Π.. 185/2007 (ΦΕΚ 221/ τεύχος Α ) όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.6 του άρθρου 2 του Π..89/2011 (ΦΕΚ 213/ τεύχος Α'). Με την έναρξη της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος- ήµαρχος της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης, ο οποίος ενώπιον των παρευρισκοµένων µελών είπε τα εξής : Ο ήµος έχει να αντιµετωπίσει τη δυσχερή οικονοµική συγκυρία που επικρατεί στη χώρα µας και διεθνώς και τον εξ αυτής περιορισµό των οικονοµικών µεγεθών των θεσµοθετηµένων εθνικών πόρων (ΚΑΠ), οι οποίοι είναι αισθητά µειωµένοι συγκριτικά µε τα προηγούµενα έτη, ενώ αυξηµένες είναι και οι ανεξόφλητες οφειλές της ΕΗ προς το ήµο. Ταυτόχρονα ο ήµος υποχρεούται να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων (σε πολλούς ήµους οι Σ.Ε. οφείλουν στην ΕΥ ΑΠ) και τις ανάγκες της µισθοδοσίας. Επισηµαίνει επίσης, τη δυσκολία σύνταξης του προϋπολογισµού και επίτευξης των στόχων του επιχειρησιακού προγράµµατος, µε δεδοµένο τον περιορισµό των εσόδων και της γενικότερης οικονοµικής κρίσης στον ελλαδικό χώρο. Αναφερόµενος στα έργα τονίζει ότι, σχετικά µε το έργο της κατασκευής του κλειστού γυµναστηρίου θέσεων και ανοιχτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο (5 τένις, 2 µπάσκετ, 1 γήπεδο ποδοσφαίρου) (περιοχή ΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ), το οποίο ήταν ενταγµένο στο πρόγραµµα της Περιφέρειας, έχουν σταλεί όλα τα σχετικά απαιτούµενα έγγραφα στους διάφορους φορείς, ενώ πρόθεση του ήµου είναι να δηµοπραττηθεί µέχρι το τέλος του µηνός. Το έργο απαιτεί την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς είναι χρηµατοδοτούµενο. Σχετικά µε το έργο της Πεζογέφυρας (στην περιοχή που σταθµεύουν τα λεωφορεία στην Λ. Ποσειδώνος), η µελέτη που το αφορά είναι µία εκ των 6 µόνο που εγκρίθηκαν σε όλη την Αττική. Ο ήµος έχει προσκληθεί να εκτιµήσει την αρχιτεκτονική πλευρά του έργου. Για την παιδική χαρά που βρίσκεται στο χώρο δίπλα στα Village, o ήµαρχος ανέφερε ότι το έργο θα εκτελεστεί από την ΤΡΑΜ ΑΕ και το έργο έχει καθυστερήσει να ξεκινήσει λόγω δικαστικών εκκρεµοτήτων. Στη συνέχεια δίνει το λόγο στην /ντρια Τ.Υ. κα Παπαδοπούλου Μυρτώ, η οποία και τόνισε ότι για την πραγµατοποίηση οποιουδήποτε έργου απαιτείται η ένταξη του στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, ενώ συµφώνησε µε τον ήµαρχο για τη δυσκολία τήρησης του επιχειρησιακού προγράµµατος, λαµβάνοντας υπόψη την δυσµενή οικονοµική κατάσταση της χώρας µας. Εξήγησε, ότι η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, καλείται να εκφράσει τη γνώµη της επί του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασµού του επιχειρησιακού

5 προγράµµατος. Ενηµέρωσε ακόµη, ότι ήδη το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ήµου για διαβούλευση. Ο Πρόεδρος της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης του ήµου Π. Φαλήρου κάλεσε όλα τα µέλη να εκφέρουν τις απόψεις τους σχετικά µε τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. Οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και οι δηµότες - µέλη της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης εξέφρασαν τις απόψεις τους και διατύπωσαν γνώµες επί του ανωτέρω θέµατος ως εξής: Ο κ. Καλλιαµπέτσος αναφερόµενος στο θέµα των αδέσποτων ζώων τόνισε την ανάγκη να βρεθεί ένας ειδικός χώρος για τη φύλαξη τους, µετά την κατασκευή του κλειστού γυµναστηρίου στο χώρο αυτό και πρότεινε αυτόν που βρίσκεται στις εκβολές του ρέµατος της Πικροδάφνης (µεταξύ Ε ΕΜ και Μαρίνας Φλοίσβου). Η κα Φύκιρη (προϊσταµένη του Τµήµατος Περιβάλλοντος) διευκρίνισε ότι ο χώρος που βρίσκονται τα αδέσποτα ζώα είναι προσωρινός, γιατί τα παραλαµβάνει η Φιλοζωική Εταιρεία, µε την οποία ο ήµος έχει συνάψει σύµβαση. ηλαδή, ο χώρος αυτός δεν είναι καταφύγιο. Όσον αφορά στην πρόταση του κου Καλλιαµπέτσου, θεωρεί ότι ο προτεινόµενος χώρος δεν είναι κατάλληλος, γιατί δεν ενδείκνυται για την εκτόνωση των ζώων, η οποία είναι αναγκαία και ιδιαίτερα το καλοκαίρι που στην παραλία βρίσκονται λουόµενοι. Ο Πρόεδρος ενηµερώνει ότι ο ήµος λαµβάνει επιχορήγηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για το σκοπό αυτό και διατυπώνει τον προβληµατισµό του για πόσο ακόµη θα συνεχιστεί αυτή η επιχορήγηση. Αναφέρει το ενδεχόµενο της φύλαξης των αδέσποτων ζώων από ιδιωτικές εταιρείες. Τονίζει δε τις πρωτοβουλίες των φιλόζωων και την αγάπη τους για αυτό που κάνουν. Σχετικά µε το θέµα του ρέµατος της Πικροδάφνης ο κ. Καλλιαµπέτσος ρώτησε αν οι οικολόγοι θα κληθούν σε κάποια συνάντηση για να ενηµερωθούν σχετικά µε έργο. Ο Πρόεδρος απάντησε ότι από την πλευρά του ήµου έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, το έργο έχει ήδη παρουσιαστεί, ενώ καθυστερεί λόγω των κατατεθεισών προσφυγών και ό,τι νεότερο θα ειδοποιηθούν. Αναφερόµενος στο θέµα της ανακύκλωσης ο κ. Καλλιαµπέτσος τόνισε την ανάγκη περισσότερης ενηµέρωσης του κοινού και ιδιαίτερα των επαγγελµατιών, ενώ επεσήµανε ότι τα απορριµµατοφόρα κατά τη διέλευσή τους προκαλούν µεγάλη ηχορύπανση. Ο Πρόεδρος απαντώντας στο θέµα της ανακύκλωσης τόνισε ότι από το ποσοστό του ανακυκλωµένου υλικού προκύπτει ότι οι δηµότες είναι ήδη πληροφορηµένοι, ενώ και ο ίδιος προσωπικά έχει δώσει στους επαγγελµατίες της πόλης µας συγκεκριµένες οδηγίες. Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στην κα Σπυριδωνίδου, η οποία και αναφέρθηκε στο θέµα των σκουπιδιών. Ο Πρόεδρος απάντησε ότι αντιµετωπίζει την έλλειψη οδηγών λόγω συνταξιοδότησης, ενώ έχει ήδη προβεί στην προκήρυξη για την πλήρωση οκτώ θέσεων ορισµένου χρόνου. Συγκεκριµένη ειδικότητα υπαλλήλου θα χρειαστεί και για την αλλαγή των λαµπτήρων φωτισµού στις διάφορες οδούς. Τόνισε ότι το πρόβληµα των απορριµµάτων επιτείνουν όσοι αναγκάζονται να ψάχνουν την τροφή τους σε αυτά. Η κα Σπυριδωνίδου αναφέρθηκε στην ανάγκη κοινωνικού έργου, στο οποίο και όλοι πρέπει να σταθούν αρωγοί. Ο Πρόεδρος θεωρεί λαϊκισµό την πώληση αγαθών διατροφής και αναφέρθηκε στο κοινωνικό έργο που ήδη παρέχει ο δήµος, καθώς δίνει διατακτικές σε απόρους, αφού έχει εντοπίσει αυτούς που πραγµατικά έχουν ανάγκη και σε συνεργασία µε τους δήµους Αγ. ηµητρίου και Αλίµου έχει αναλάβει ένα χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα για την παιδική υγεία (τηλειατρική).

6 Επιπλέον σε συνεργασία µε την Εκκλησία παρέχει 280 δωρεάν γεύµατα, ενώ έχει µαζέψει φάρµακα τα οποία έχουν δοθεί ήδη στην Αρχιεπισκοπή. όθηκαν επίσης ρούχα και τρόφιµα σε συµπολίτες µας που τα είχαν ανάγκη στο Πνευµατικό Κέντρο Αγ. Βαρβάρας. Το κοινωνικό έργο από την πλευρά του ήµου γίνεται µε σεβασµό στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου, ενώ στα πλαίσια της δηµοτικής πολιτικής είναι η διατήρηση των δηµοτικών τελών σε χαµηλά επίπεδα, καθώς είναι τα λιγότερα σε σύγκριση µε των υπόλοιπων δήµων των νοτίων προαστίων. Τόνισε τέλος ότι µέσω της περιστολής των δαπανών, ο δήµος έχει καταφέρει να είναι πλεονασµατικός, χρειάζεται όµως η συµπαράσταση όλων για τη συνέχεια. Η κα Ιωαννίδου παίρνοντας το λόγο, πληροφόρησε τους παριστάµενους ότι ο Σοροπτιµιστικός Όµιλος έχει προγραµµατίσει τη συλλογή τροφίµων και σχολικών ειδών στην πλατεία Ντάβαρη και την Παναγίτσα για τις από τις 11:00 π.µ., ενώ προτίθεται να συνεργαστεί µε το ήµο για την διανοµή του συλλεγέντος υλικού. Ο Πρόεδρος πρότεινε τη συνεργασία του Οµίλου µε τον Αντιδήµαρχο κ. Φωστηρόπουλο προκειµένου η προσπάθεια αυτή να καταστεί γνωστή στους δηµότες. Ακολούθως δίνεται ο λόγος στον κ. Βενέτη, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη συγκρότησης µιας ευέλικτης ειδικής επιτροπής µε αντικείµενο τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων. Ο Πρόεδρος τόνισε ότι ο ήµος είναι υποχρεωµένος µόνο για τις µικροεπισκευές στα σχολεία, έργο για το οποίο έχει γίνει ήδη διαγωνισµός. Η ευθύνη κανονικά ανήκει στον ΟΣΚ, αλλά πρόθεση του δήµου είναι να βοηθά όταν υπάρχει η οικονοµική δυνατότητα, αν και ο ίδιος βρίσκεται κατηγορούµενος για αυτό. Εξήρε τέλος το έργο των Σχολικών επιτροπών. Η κα Ιωαννίδου τόνισε την ανάγκη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ενώ ο κ. Βενέτος επέµεινε στην υποχρέωση του κράτους απέναντι στους πολίτες του. Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον κ. Κασιµάτη, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο εµπορικός κόσµος, καθώς ο κλάδος περνάει κρίση και κλείνουν συνέχεια επιχειρήσεις, ενώ άλλες υπολειτουργούν. Οι έµποροι αντιµετωπίζουν επίσης πρόβληµα µε τις θέσεις παρκαρίσµατος, για το οποίο και προτείνει το σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης, τα υψηλά ενοίκια και τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα τα οποία οξύνουν περαιτέρω το πρόβληµα της στάθµευσης. Κατά τη γνώµη του η δηµιουργία της πεζογέφυρας θα βοηθούσε, όµως η εύρεση χώρου για τη δηµιουργία δηµοτικού παρκινγκ είναι επιβεβληµένη ίσως και στο χώρο του γηπέδου τένις στο Φιξ (υπόγειο παρκινγκ). Ο Πρόεδρος τόνισε την ακαταλληλότητα του χώρου, καθώς από το υπέδαφός του περνάνε τα νερά του Βουρλοποτάµου. Η κα Σπυριδωνίδου επεσήµανε ότι η αγορά στην Αγ. Αλεξάνδρου είναι ακριβή και ο κ. Κασιµάτης απέδωσε το γεγονός στα πολύ υψηλά ενοίκια. Στον κ. Κόκκαλη που έθεσε θέµα µείωσης των µισθωµάτων των κυλικείων ο Πρόεδρος απάντησε ότι το θέµα ανήκει στην αρµοδιότητα των Σχολικών Επιτροπών. Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στην κα Γιαννακοπούλου η οποία ευχαρίστησε το ήµαρχο για την άριστη συνεργασία και την αρωγή που παρέχει στον σύλλογο ΑΛΜΑ, ενώ ενηµέρωσε για την ύπαρξη ενός χρηµατοδοτούµενου από το ΕΣΠΑ προγράµµατος που θα απασχολήσει 36 άτοµα για πέντε µήνες (είναι πιθανή µία επιµήκυνση του χρόνου) και προσκάλεσε τους παριστάµενους στα εγκαίνια του οικήµατος του συλλόγου που θα πραγµατοποιηθούν στις

7 Ο Πρόεδρος αναφερόµενος στον αθλητισµό, τόνισε την πρόθεση του ήµου να παρέχει αθλητικές υπηρεσίες στους δηµότες του, αφού δίνει επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωµατεία και συλλόγους και τους διαθέτει για χρήση το κολυµβητήριο και τα γήπεδα 5x5, ενώ συνολικά το ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο χρηµατοδοτείται µε Στη συνέχεια απευθυνόµενος στον εκπρόσωπο του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού είπε ότι στο σύλλογο έχει δοθεί ένας χώρος στην οδό ιπλαράκου, ενώ στους προσκόπους, το έργο των οποίων εξήρε, ένα ξυλόσπιτο στην περιοχή του Φλοίσβου. Η κα Σπυριδωνίδου εξέφρασε την εκτίµησή της στην κα Γιαννακοπούλου και το έργο της, αλλά υπενθύµισε και την πολυετή προσφορά παρισταµένων γυναικών, ιδιαίτερα της κας Φωτίου, στους µαθητές. Η κα Φωτίου παίρνοντας το λόγο ευχαρίστησε το ήµαρχο για την τιµή που της έχει κάνει να συµµετάσχει στα συλλογικά όργανα και εξέφρασε την απόλυτη ταύτισή της µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα που εκπόνησαν οι Αντιδήµαρχοι και οι Προϊστάµενοι των Υπηρεσιών. Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη κ. Σγουρό για την στήριξή του. Στην πρόταση του κου Καλλιαµπέτσου για τόνωση του Εθελοντισµού, ο Πρόεδρος απάντησε ότι επιφυλάσσεται, θεωρώντας ότι θα πρέπει πρώτα να γίνει προσπάθεια εξάντλησης όλων των άλλων παραµέτρων. Επίσης, στον κ. Πρώιο, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη παροχής κοινωνικού έργου, απάντησε ότι ο δήµος το εφαρµόζει ήδη σε χαµηλούς τόνους. Ο κ. ηµόπουλος έθεσε θέµα εµβολιασµού για τους ανασφάλιστους γονείς. Ο Αντιδήµαρχος κ. Φωστηρόπουλος απάντησε ότι σε συνεργασία µε την ΜΚΟ «Ο άνθρωπος» έχει αρχίσει ήδη ανάλογο πρόγραµµα, ενώ στα πλαίσια της τηλεϊατρικής θα γίνουν δειγµατοληπτικές µετρήσεις σε µαθητές για το µεταβολικό σύνδροµο. Συνεχίζοντας και αναφερόµενος στο έργο του ήµου τόνισε ότι σε συνεργασία µε το Νοσοκοµείο «Αγ. Ανάργυροι» γίνεται δωρεάν ψηφιακή µαστογραφία σε ανασφάλιστες γυναίκες, ενώ για ηµερίδες ενηµέρωσης υπάρχει συνεργασία µε το Ιατρικό Κέντρο. Συµπλήρωσε ότι, ο ήµος συµµετέχει σε ανάλογα προγράµµατα ΕΣΠΑ, για τα οποία θα δηµιουργηθεί και αρµόδιο γραφείο, προτίθεται να συµµετάσχει στο διεθνές πρόγραµµα SMARTCARE (ο ήµος µας θα εκπροσωπήσει τη χώρα µας), ενώ αντίστοιχες προσπάθειες γίνονται στο τοµέα της πρόνοιας. Ο ήµος µε την πιστοποίηση που κατέχει, έχει τη δυνατότητα να αναλαµβάνει ευρωπαϊκά προγράµµατα. Εξηγώντας για τα προγράµµατα ΕΣΠΑ, τα οποία η χώρα µας καλείται να απορροφήσει, αναφέρθηκε στα εξής: Στο πρόγραµµα για το διαβήτη στα ηλικιωµένα άτοµα, στο κοινωνικό παντοπωλείο σε συνεργασία µε το ήµο άφνης (τις διατακτικές πληρωµής λαµβάνουν µόνο όσοι έχουν πραγµατική ανάγκη), στη συνεργασία µε το σύλλογο ΑΛΜΑ για παιδιά µε προβλήµατα, στις πράσινες στέγες σε 4 σχολεία, στη δηµιουργία λαχανόκηπων στα σχολεία, στη λειτουργία ηµοτικών Ιατρείων µε την εργασία εθελοντών γιατρών πολλών ειδικοτήτων, στα Κέντρα Πρόληψης Υγείας από το ιαδηµοτικό ίκτυο Υγείας και στο πρόγραµµα για την προστασία των µονογονεϊκών οικογενειών. Ο Πρόεδρος στη συνέχεια αναφέρθηκε στο θέµα των Παιδικών Σταθµών, οι οποίοι τώρα φιλοξενούν 680 παιδιά, λαµβάνουν εξαιρετικής ανταπόκρισης από τους δηµότες (µε προσφορές τους είτε σε είδη είτε σε υπηρεσίες) και επιχορηγούνται από το ήµο. Πληροφόρησε τους παριστάµενους ότι έχει

8 ανακαινιστεί ο Βρεφονηπιακός σταθµός και έχει φτιαχτεί ο 1 ος όροφος, ενώ έχουν µειωθεί τα δίδακτρα. Ο κ. Φωστηρόπουλος κάλεσε τους συλλόγους να οργανωθούν για το κοινωνικό παντοπωλείο. Ο κ. Αντωνίου ενηµέρωσε ότι η οµάδα τους σηµειώνει συνεχώς προόδους και τίµησε το ήµο και είπε ότι οι σύλλογοι θα µπορούσαν να παράσχουν σηµαντικό φιλανθρωπικό έργο, ενώ συνεργαζόµενοι προτίθενται να παρουσιάσουν µια µεγάλη αθλητική εκδήλωση υπό την αιγίδα του ήµου. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στα καλοκαιρινά προγράµµατα που γίνονται στα δηµοτικά σχολεία από ειδικούς επαγγελµατίες, µε µεγάλη επιτυχία, ενώ στην πρόταση της κας Σπυριδωνίδου για καλύτερη ενηµέρωση των δηµοτών, επισήµανε το θέµα κόστους της αποστολής των προσκλήσεων, ενώ ο κ. Φωστηρόπουλος ενηµέρωσε ότι η επίτροπος που αποτελεί την ελέγχουσα αρχή απαγόρευσε το χρήση των sms που το κόστος είναι σαφώς χαµηλότερο. Στο τέλος της συνεδρίασης ο κ. ήµαρχος ευχαρίστησε τους παριστάµενους για την παρουσία τους και κυρίως τις κ.κ. Μπούρκουλα Μ. και Φύκιρη Α., οι οποίες και εργάστηκαν αµισθί υπερωριακά για την εκπόνηση του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασµού. Οι ανωτέρω γνώµες και απόψεις να προωθηθούν στο ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο είναι αρµόδιο να αποφασίσει για τη ψήφιση και έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Παλαιού Φαλήρου κατά το άρθρο 2 του Π.. 185/2007 (ΦΕΚ 221/ τεύχος Α ). Μετά το τέλος της συνεδρίασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

9