Αγροτικος. Τύπος. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Κερδίστε με σωστές επιλογές & επιδότηση. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγροτικος. Τύπος. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Κερδίστε με σωστές επιλογές & επιδότηση. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη"

Transcript

1 Αγροτικος 12 ΣΕΛΙ ΕΣ Τύπος Πέµπτη 13 Μαρτίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ #7 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Καλλιέργειες Εχουν μέλλον τα τροπικά και υποτροπικά φυτά»σελίδα 6 Λιπάσματα Οδηγός για τη σωστή ανάπτυξη των φυτών»σελίδα 9 Γεωργικά προϊόντα Ποια είναι τα «καλά χαρτιά» κάθε περιφέρειας»σελίδα 5 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Κερδίστε με σωστές επιλογές & επιδότηση»σελίδα 2 Οι προϋποθέσεις για να ενταχθείτε σε προγράµµατα ενίσχυσης Φτιάξτε το δικό σας εργαστήριο γλυκών

2 2 24 Αγροτικός Τύπος Πέµπτη 13 Μαρτίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Προγράµµατα ενισχύσεων Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Αγροτικές οικοτεχνίες Ξεκινήστε µε επιδότηση ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ Επενδύσεις «Μεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων» (όπως ονοµάζεται το µέτρο 123Α του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης) ενισχύονται σε κάθε γωνιά της χώρας, µε την επιδότηση να ξεκινά από το 20% και να φθάνει έως το 65% του κόστους. Μάλιστα, στο πλαίσιο του µέτρου, εταιρία χυµοποιίας πήρε πρώτη το «πράσινο φως» για την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό της, σε διάστηµα µικρότερο του ενός µήνα. Η δράση, που θα παραµένει ανοιχτή µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού (100 εκατ. ευρώ), απευθύνεται σε πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών µικρότερο των 200 εκατ. ευρώ, καθώς και επιχειρήσεις, κάθε µεγέθους, στα µικρά νησιά του Αιγαίου. Το επενδυτικό σχέδιο που θα καταθέσει κάθε επιχείρηση δεν µπορεί να έχει συνολικό προϋπολογισµό µικρότερο των ευρώ. Οσο για το ακριβές ποσό ενίσχυσης, εξαρτάται από την περιοχή όπου θα γίνει η επένδυση και το ύψος του προϋπολογισµού της. Για επενδυτικά σχέδια κάτω από προσφέρονται τα προγράµµατα Leader (αναλυτικά στη δεξιά σελίδα) όπου οι επιδοτήσεις στοχεύουν στην ελληνική περιφέρεια. Οι δράσεις που επιδοτούνται είναι πάρα πολλές και ταιριάζουν σε µεγάλο αριθµό υποψήφιων επενδυτών και µικροεπιχειρηµατιών, που είτε έχουν σχέση µε την αγροτική παραγωγή (π.χ. ήδη είναι καλλιεργητές ή µπορούν να προµηθευτούν πρώτη ύλη σε επαρκή ποσότητα) είτε επιθυµούν να περάσουν στη µεταποίηση χωρίς να επενδύσουν µεγάλα κεφάλαια δηµιουργώντας µια µικρή οικοτεχνία, ένα εργαστήριο παραγωγής τροφίµων κ.α. Από το 123Α, ενδεικτικά, µπορεί να επιδοτηθεί κάποιος για µονάδες αλλαντοποιίας, παραγωγής γιαούρτης, µαρµελάδων και γλυκών κουταλιού, τυποποίησης και συσκευασίας αβγών, σακχαρωδών προϊόντων µε βάση το µέλι, µεταποίησης σαλιγκαριών, ξηραντηρίων δηµητριακών, συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών, παραγωγής προϊόντων ειδικής χρήσης, π.χ. ξίδι και διάφορες σάλτσες, δρεπτών ανθέων και γλαστρικών, τυποποιηµένων µιγµάτων ζωοτροφών, επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, κονσερβοποίησης οπωροκηπευτικών, βιοµηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών, καθώς και για τυροκοµεία, πτηνοσφαγεία, ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια ελαιολάδου, οινοποιεία σύγχρονης τεχνολογίας κ.λπ. Συνοπτικά καλύπτονται οι εξής το- µείς γεωργικών προϊόντων: κρέας, ικαιούχοι του µέτρου ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ να λάβουν οι εξής µορφές επιχειρήσεων: ατοµική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε., ΙΚΕ, προσωπικές εταιρίες του εµπορικού νόµου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθµίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, ηµοτικές Επιχειρήσεις. Αυτές θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: εν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και δεν είναι προβληµατικές. Τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ). Υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραµ- µα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. εσµεύονται ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν γάλα, αβγά-πουλερικά, διάφορα ζώα, δηµητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά. Αµεση έναρξη Οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για περισσότερες από µία δράσεις. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση είναι αυτές να ανήκουν τόσο στον ίδιο τοµέα όσο και στην ίδια µελέτη και προκήρυξη. Μάλιστα, αν το επιθυµούν, µπορούν να ξεκινήσουν τις εργασίες υλοποίησης µε δική τους ευθύνη, από την ηµερο- µηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. opekepe.gr, καθώς και της έντυπης µορφής της στη ιεύθυνση Προγραµ- µατισµού και Γεωργικών ιαρθρώσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η οποία µπορεί να υποβληθεί και ταχυδροµικώς (Αχαρνών 5, σε άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Υποβάλλουν αυτόνοµα και λειτουργικά επενδυτικά σχέδια µε ολοκληρωµένο χαρακτήρα. Καταδεικνύουν τη φερεγγυότητα και την οικονοµική τους βιωσιµότητα. εν εκκρεµεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης για παραβάσεις σε οµοειδείς δραστηριότητες. Περιγράφουν µε σαφήνεια τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συµµετοχής, µε ίδια κεφάλαια ή και δανεισµό. Σηµειώνεται ότι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 25% του αιτούµενου κόστους πραγµατοποίησης της επένδυσης. εν λειτουργούν υπό τη µορφή της κοινωνίας, εταιριών αστικού δικαίου και κοινοπραξίας. Εχουν συσταθεί πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Περισσότερες πληροφορίες για το µέτρο 123Α παρέχονται µέσω του συστήµατος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης «1540» του ΥπΑΑΤ, αλλά και της Υπηρεσίας Ψηφιακών Αιτηµάτων του ΥπΑΑΤ και των διαδικτυακών τόπων και www. agrotikianaptixi.gr. ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Πάνος Μπαΐλης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρήστος Γ. Κτενάς ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη τηλ.:

3 Προγράµµατα ενισχύσεων 3 25 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ h Πέµπτη 13 Μαρτίου 2014 Αγροτικός Τύπος Οι δαπάνες που ενισχύονται (µέτρο 123Α) ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων. Προµήθεια και εγκατάσταση νέου µηχανολογικού εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων και του λογισµικού πληροφορικής και του εξοπλισµού των εργαστηρίων στο βαθµό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της µονάδας. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως µεµονωµένη δράση αλλά ως τµήµα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Γενικά έξοδα µέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισµού (π.χ. αµοιβές µηχανικών, συµβούλων κ.λπ.). απάνες για µελέτες σκοπιµότητας, για τη δη- µιουργία αναγνωρίσιµου σήµατος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαµόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήµανση), κατασκευής και ανάρτησης επεξηγηµατικής πινακίδας ή διαφηµιστικού πλαισίου στην τοποθεσία υλοποίησης της επένδυσης. Απόκτηση πιστοποιητικών από αρµόδιους οργανισµούς (όπως ISO, HACCP κ.λπ.). Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συµπεριλαµβανοµένων του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης λογισµικού, φωτοτυπικών και συστηµάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων. Kατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων µέχρι το ποσό των Εκτός της εταιρίας χυµοποιίας, µερικά ακόµη παραδείγµατα επιχειρήσεων που εντάχθηκαν πρόσφατα στο µέτρο αφορούν σε ίδρυση µονάδων τυποποίησης ελαιολάδου, εκσυγχρονισµό µονάδων επεξεργασίας βρώσιµων ελαίων και ελαιοτριβείων, επέκταση-εκσυγχρονισµό τυροκοµείων, δηµιουργία µελισσοκοµικού εργαστηρίου, κατασκευή µονάδας αποφλοίωσης - επεξεργασίας - τυποποίησης ρυζιού, επέκταση µονάδας ψυγείου-διαλογητηρίου οπωροκηπευτικών, ίδρυση µονάδας επεξεργασίας κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων, εκσυγχρονισµός πτηνοσφαγείου κ.λπ. Στο Leader οι επιχειρήσεις παραγωγής τροφίµων έχουν ως ανώτατο επενδυτικό κόστος τις ευρώ, µε την επιδότηση να εξαρτάται από την περιοχή Επενδύσεις µέσω Leader και Leader Αλιείας ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ επενδύσεις, µικρότερου προϋπολογισµού, υπάρχουν τα προγράµµατα Leader και Leader Αλιείας που απευθύνονται, αποκλειστικά, σε αγροτικές περιοχές της χώρας. Η επιδότηση στο πλαίσιο αυτών των προγραµµάτων µπορεί να φθάσει επίσης έως το 65% στην περίπτωση του Leader Αλιείας και έως το 60% στο Leader. Το παρόν διάστηµα ανοιχτά για υποβολή αιτήσεων είναι τα προγράµµατα που «τρέχουν» στις περιοχές Ερέτριας και Χαλκίδας (2/4), αλλά και Σκύρου, Καρύστου και Κύµης- Αλιβερίου (12/5), καθώς επίσης σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία (11/4), στους ήµους Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Ναυπακτίας και Καρπενησίου (25/4), ίου-ολύµπου, Πύδνας- Κολινδρού και Κατερίνης (30/4), Θεσσαλονίκης, Ηµαθίας και Πιερίας (14/3). Προκηρύξεις και για τα δύο προγράµµατα αναµένονται άµεσα (Μάρτιος µε αρχές Απριλίου) από περισσότερες Αναπτυξιακές της χώρας. Σε αντίθεση µε το µέτρο «Μεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων», που ορίζει τις ευρώ ως κατώτερο ύψος επένδυσης, στα δύο αυτά προγράµµατα δεν υπάρχει τέτοιος περιορισµός. Υπάρχει, ωστόσο, ανώτατος προϋπολογισµός ανά κατηγορία επένδυσης, τον οποίο δεν θα πρέπει να υπερβεί ο υποψήφιος κατά τη σύνταξη του σχεδίου του. Υψος επιδότησης Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στο Leader, η παραγωγή τροφίµων εντάσσεται στις «επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α µεταποίηση». Στην ίδια κατηγορία, όπου το ανώτατο επενδυτικό κόστος είναι ευρώ, εντάσσονται και επιχειρήσεις ειδών ζαχαροπλαστικής, ζυµαρικών, αρτοσκευασµάτων κ.λπ. Οπότε, εφόσον ο υποψήφιος καταθέσει επενδυτικό σχέδιο αυτού του ύψους και διαµένει σε περιοχή όπου η επιδότηση είναι 60% µπορεί να λάβει έως ευρώ. Στο δε Leader Αλιείας, στην περίπτωση της ίδρυσης το «ταβάνι» της οικονοµικής ενίσχυσης είναι οι ευρώ για επαγγελ- µατίες ψαράδες και οι για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αν πάλι κάποια υφιστάµενη επιχείρηση θέλει να «επενδύσει» στον εκσυγχρονισµό της, µπορεί να λάβει έως και ευρώ αντίστοιχα. Τα παραπάνω προγράµµατα καλύπτουν δαπάνες όπως: κτιριακές εγκαταστάσεις, διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγοράς καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού, γενικές αµοιβές (συµβούλων, µηχανικών κ.λπ.), προβολής και προώθησης, συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σηµάτων, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου κ.λπ. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Αναπτυξιακή Εταιρία κάθε περιοχής. ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙ Α

4 4 26 Αγροτικός Τύπος Προγράµµατα ενισχύσεων Πέµπτη 13 Μαρτίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Φτιάξτε ένα εργαστήριο µαρµελάδων και γλυκών του κουταλιού Βασικά δικαιολογητικά Μια επενδυτική ιδέα που µπορεί να ενταχθεί στο µέτρο 123Α είναι εκείνη της δηµιουργίας ενός επαγγελµατικού εργαστηρίου παραγωγής γλυκών κουταλιού, όπως περγαµόντο, καρυδάκι, νεράντζι, κολοκύθι, σύκο, σταφύλι, τριαντάφυλλο, καρότο, δαµάσκηνο, καρπούζι, πορτοκάλι, ντοµατάκι, βατόµουρο, ακτινίδιο, βερίκοκο, µήλο, κίτρο, αλλά και µαρµελάδων από βύσσινο, φράουλα, κεράσι, ροδάκινο, κυδώνι, αχλάδι, κορόµηλο κ.λπ. Ολα δηλαδή από φρούτα και καρπούς που παράγονται στη χώρα µας και είναι µια ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας πρώτη ύλη. Σε γενικές γραµµές, για µια τέτοια επιχειρηµατική ενέργεια το κόστος κυµαίνεται µεταξύ ευρώ. Σε αυτό περιλαµβάνονται κτιριακές δαπάνες, αλλά και διαµόρφωσης εξωτερικού χώρου, εξοπλισµού, αµοιβής µηχανικού, προβολής και προώθησης, συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, αλλά και κάποιες γενικές δαπάνες. Βάσει µέτρου η επιδότηση κυµαίνεται από 20% έως 65% ανάλογα µε την περιοχή όπου θα υλοποιηθεί και το ύψος της επένδυσης. Αν, για παράδειγµα, µία επιχείρηση, στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους (εξαιρούνται η Κρήτη και η Εύβοια), καταθέσει επενδυτικό σχέδιο ύψους ευρώ, θα λάβει ευρώ (65% επιδότηση). Για σχέδιο -ίδιου ύψουςστη Στερεά Ελλάδα η χρηµατοδότηση θα φτάσει τις ευρώ (40% επιδότηση), ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα τις ευρώ (50% επιδότηση). Σηµειώνεται ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αδειοδότηση ενός επαγγελµατικού εργαστηρίου είναι πολύ λιγότερα από αυτά των βιοτεχνιών. Συνεπώς, είναι µία καλή επιλογή, από πλευράς επιχειρηµατία, προκειµένου να εξασφαλίσει άµεσα την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής του. Οσο για το βασικό εξοπλισµό, περιλαµβάνονται τα εξής: ψυγείο θάλαµος για την αποθήκευση των φρούτων, πλυντήριο και στεγνωτήριο φρούτων, πολτοποιητής για το τεµάχισµα των φρούτων σε κοµµάτια ή πουρέ, αποφλοιωτής εσπεριδοειδών (που προορίζονται για γλυκό του κουταλιού), βραστήρας κενού για τη γρήγορη παρασκευή της µαρµελάδας ή εναλλακτικά βραστήρας ζαχαροπλαστικής µε ανάδευση, βραστήρας παστερίωσης, γεµιστικό βάζων, πλυντήριο βάζων (για πλύσιµο και παστερίωση), ανοξείδωτο τραπέζι εργασίας, λάντζα, ποτηριέρα, ραφιέρα για αποθήκευση µαρµελάδων. Συνεταιρισµοί Στην περίπτωση που επιθυµείτε να δοκιµάσετε τις δυνατότητές σας στην παραγωγή µαρµελάδων και γλυκών του κουταλιού και δεν διαθέτετε τα απαραίτητα κεφάλαια υπάρχει η επιλογή των αγροτικών συνεταιρισµών. Σε γενικές γραµµές, πάντως, σε αυτό το πεδίο δράσης, δηλαδή την παραγωγή µαρµελάδων, οι συνεταιρισµοί απαρτίζονται συνήθως από γυναίκες της περιοχής όπου εδρεύουν, οι οποίες θέλουν να διατηρήσουν «ζωντανές» τις παραδοσιακές συνταγές του τόπου τους. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι Γυναικείοι Αγροτουριστικοί Συνεταιρισµοί Ζαγοράς, Πορταριάς, Αλοννήσου «ΙΚΟΣ», Ανατολικού «Βαλµάδα», Βαρβάρας «ρυάδες», Προµάχων «Αγιος Iλαρίων» - «Οι Μπαχοβίτισσες», Kαλαµωτού «Κυψέλη», καθώς και οι Αγροτικοί Βιοτεχνικοί Συνεταιρισµοί Βελβενδού «Βελβεντό» και Γυναικών Καρπερού «Καρπερό» κ.ά. ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ δικαιολογητικά ένταξης στο Μέτρο «Μεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων» διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Αυτά που αφορούν σε νοµικές άδειες στην υφιστά- µενη-προβλεπόµενη κατάσταση της επιχείρησης και τα σχετικά µε τα οικονοµοτεχνικά στοιχεία. Η αίτηση ενίσχυσης που υποβάλλει ο δικαιούχος πρέπει να έχει τη µορφή ολοκληρωµένης τεχνικοοικονοµικής µελέτης. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά -βάσει οδηγού προγράµµατος- είναι τα εξής: 1. Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού επιχείρησης ή αντίγραφο καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού για τους δικαιούχους µε µορφή εταιρίας. 2. Στοιχεία πιστοποίησης εταιρικής - µετοχικής σύνθεσης. 3. Εναρξη επιτηδεύµατος. 4. Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου ή και εγκαταστάσεων όπου πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η επένδυση, καθώς και πιστοποιητικό µεταγραφής και βαρών. 5. Ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσεως για τα τρία προηγούµενα έτη αυτού της αίτησης, καθώς επίσης και η υποβολή των αντίστοιχων εκκαθαριστικών της ΟΥ κάθε εταίρου µε ποσοστό ίσο ή άνω των 10%. 6. ήλωση µεγέθους επιχείρησης. 7. Φορολογικά έντυπα Ε7 (ή άλλα δικαιολογητικά ισοδύνα- µης ισχύος) για τα τρία προηγούµενα έτη. 8. Τεχνικά σχέδια: Τοπογραφικό, διάγραµµα κάλυψης και κατόψεις, σχέδια διάταξης µηχανολογικού εξοπλισµού µε σχετικό υπόµνηµα, τόσο της υφιστάµενης όσο και της προτεινόµενης κατάστασης, ακό- µα και στις περιπτώσεις που αφορούν µόνο στην προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού και λεπτοµερής τεχνική και λειτουργική περιγραφή της προτεινοµένης αίτησης. 9. Αναλυτικός προϋπολογισµός κόστους κτιριακών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων (προµέτρηση, ανάλυση κατά µηχάνηµα κ.λπ.) σε ευρώ, µε διαχωρισµό του καθαρού ποσού και του ΦΠΑ. 10. Η προµήθεια του µηχανολογικού εξοπλισµού πρέπει να υποστηρίζεται από τουλάχιστον δύο γραπτές προσφορές συνοδευόµενες από τα αντίστοιχα ενηµερωτικά φυλλάδια µε αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, για όλα τα στοιχεία των δαπανών για τα οποία ζητείται ενίσχυση. 11. Αδεια λειτουργίας υφιστάµενης µονάδας, όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 12. Αδεια εγκατάστασης µηχανολογικού εξοπλισµού προβλεπόµενης κατάστασης. 13. Τις απαραίτητες, κατά κατηγορία επένδυσης, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις ή ισοδύναµα απαλλακτικά έγγραφα, υφιστάµενης και προβλεπόµενης κατάστασης, σύµφωνα µε την Εθνική και Κοινοτική Νο- µοθεσία, που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. 14. Σε περίπτωση επέκτασης - εκσυγχρονισµού είναι υποχρεωτική η προσκόµιση της ήδη υπάρχουσας πολεοδοµικής άδειας θεωρηµένης (για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου), ακόµη και στις περιπτώσεις που στην αίτηση ενίσχυσης δεν ζητείται ενίσχυση για κτιριακές εγκαταστάσεις. 15. Υπεύθυνη δήλωση τρόπου κάλυψης ίδιας συµµετοχής. 16. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Το ίδιο αντικείµενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση σε άλλο µέτρο του Προγράµµατος ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραµ- µα ή στον αναπτυξιακό νόµο. 17. Η οικονοµοτεχνική µελέτη πρέπει να υπογράφεται από γεωτεχνικό, µέλος του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου, µε βεβαίωση οικονοµικής ενηµερότητας από το ΓΕΩΤΕΕ για τα µέλη του και, στις περιπτώσεις που το κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τις , από οικονοµολόγο µέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου. 18. Κάθε δικαιολογητικό που απαιτείται για τη βαθµολόγηση της αίτησης ενίσχυσης. Ο επιχειρηµατικός σύµβουλος που θα αναλάβει τη σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου θα καθοδηγήσει τον υποψήφιο επενδυτή κατάλληλα υποδεικνύοντάς του τα συµπληρω- µατικά δικαιολογητικά που θα χρειαστούν ανάλογα από την επιχείρηση.

5 Προώθηση 5 27 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ h Πέµπτη 13 Μαρτίου 2014 Αγροτικός Τύπος ΤΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΚΑΘΕ ΤΟΠΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΙΑΦΗΜΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Τα αγροτικά προϊόντα που ξεχωρίζουν σε κάθε περιφέρεια ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ Αγαθά της ελληνικής γης µε «ταυτότητα» και εξαγωγικό προσανατολισµό περιλαµβάνει το «καλάθι αγροτικών προϊόντων» των 13 περιφερειών της χώρας. Πρόκειται για προϊόντα που παράγει η κάθε περιφέρεια προβάλλοντας τις τοπικές αγορές τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Πολλές περιοχές της Ελλάδας έχουν συνδέσει, άλλωστε, το όνοµά τους µε ποιοτικά γεωργικά προϊόντα τα οποία λειτουργούν ως «σήµατα κατατεθέντα» για τους καταναλωτές. Κλασικά παραδείγµατα είναι το ελαιόλαδο της Πελοποννήσου και η γραβιέρα Κρήτης. Το καλάθι, λοιπόν, των αγροτικών προϊόντων περιλαµβάνει ανά περιφέρεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Ελαιόλαδο (ΠΟΠ Καλαµάτα, ΠΟΠ Λακωνίας, ΠΓΕ Λακωνίας, Πετρίνας, Κρεοκεών Φοινικίου, Αργολίδας), ελιές Καλαµών, κρασιά (Αγιωργίτικο Νεµέας, Μοσχοφίλερο Μαντινείας, Μονεµβασιά, Μαλβαζία), σταφίδα (κορινθιακή, σουλτανίνα), εσπεριδοειδή και παράγωγα ηδύποτα (λικέρ), σύκα, µήλα Τριπόλεως, καρπούζι Μεσσηνίας, κηπευτικά θερµοκηπίου (τοµάτες, αγγούρια, πιπεριές, µελιτζάνες), σκόρδα Τρίπολης, όσπρια (φάβα Φενεού, φακές), πατάτες, αρωµατικά φυτά (από τον Ταΰγετο, τον Πάρνωνα, το Μαίναλο), τυρί φέτα ΠΟΠ, Ταλαγάνι Μεσσηνίας, µέλι Μαινάλου, αιγοπρόβειο κρέας, κατσικάκι Ταϋγέτου, σύγλινο Μάνης, βοδινό και χοίρειο κρέας, ζυµαρικά Πελοποννήσου, επιτραπέζια σταφύλια (φράουλα, σουλτανίνα), αγκινάρα Ιρίων, αγριαγκινάρα Μικροµάνης, µελιτζάνα Τσακώνικη (Λεωνίδιο). ΑΤΤΙΚΗ Στο καλάθι της Περιφέρειας Αττικής έχουν «τοποθετηθεί» τα εξής προϊόντα: άνθη, κηπευτικά υπαίθρου και θερµοκηπίου, κρασί, φιστίκι, µέλι Τροιζηνίας, Κυθήρων, προϊόντα από αιγοπρόβειο γάλα και κρέας, φέτα ΠΟΠ, σύκα Βραυρώνας, ελαιόλαδο Τροιζηνίας. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α Κηπευτικά (ντοµάτες), ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας και αλιείας, λάδι, ελιά, χυλοπίτες, τυροκοµικά, πρόβατα, πουλερικά, αβγά. ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α Σταφίδα, κρασί, σταφύλια, αλάτι, αβγοτάραχο, επιτραπέζιες ελιές, λάδι, φέτα, κεφαλογραβιέρα, εσπεριδοειδή, οπωροκηπευτικά, (καρπούζια, ντοµάτες), λαβράκι, τσιπούρα. ΘΕΣΣΑΛΙΑ Κάστανα, γλυκά του κουταλιού και µαρµελάδες, µήλα, αχλάδια, φιρίκια, όσπρια (ρεβίθια και φακές) ελιές, κρασί, τσίπουρο, κρασιά, επιτραπέζια σταφύλια, φαρµακευτικά φυτά, φέτα, κασέρι, µα- νούρι, γαλοτύρι, γραβιέρα, γάλα, κρέας, αρνάκι-κατσικάκι, αλλαντικά, σιτηρά, βαµβάκι. ΗΠΕΙΡΟΣ Τυριά (όλα τα είδη), γάλα, κτηνοτροφικά προϊόντα, αλλαντικά, πουλερικά, αβγά, αρωµατικά φυτά, βότανα, πίτες, όσπρια, κρασί, τσίπουρο, εσπεριδοειδή, ακτινίδια, ελαιόλαδο και ελιές, κηπευτικά, πατάτες, όσπρια, κρασί, τσίπουρο, µέλι. Τα «επώνυµα» της Κρήτης Γραβιέρα ΠΟΠ. Ολοι οι νοµοί. Κρητικό Παξιµάδι, ΠΓΕ. Ολοι οι νοµοί. Ξινοµυζήθρα Κρήτης, ΠΟΠ. Ολοι οι νοµοί. Ελαιόλαδο Χανιά Κρήτης, ΠΓΕ. Νοµός Χανίων. Ελαιόλαδο Κολυµβάρι Χανίων Κρήτης, ΠΟΠ. Νοµός Χανίων. Ελαιόλαδο Αποκόρωνα Χανίων Κρήτης, ΠΟΠ. Νοµός Χανίων. Πορτοκάλια Μάλεµε Χανίων Κρήτης, ΠΟΠ. Νοµός Χανίων. Πηχτόγαλο Χανίων Κρήτης, ΠΟΠ. Νοµός Χανίων. Θρούµπα Αµπαδιάς Ρεθύµνου Κρήτης, ΠΟΠ. Νοµός Ρεθύµνης. Ελαιόλαδο Βόρειος Μυλοπόταµος Ρεθύµνου, ΠΟΠ. Ελαιόλαδο Πεζά Ηρακλείου Κρήτης, ΠΟΠ. Νοµός Ηρακλείου Ελαιόλαδο Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης, ΠΟΠ. Νοµός Ηρακλείου. Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο Θραψανό, ΠΟΠ. Νοµός Ηρακλείου. Ελαιόλαδο Σητεία Λασιθίου Κρήτης, ΠΟΠ. Νοµός Λασιθίου. Τέλος, στα προϊόντα της Κρήτης που ξεχωρίζουν περιλαµβάνονται το ψωµί, τα παξιµάδια (ντάκος), τα χόρτα, τα αρωµατικά βότανα (δίκταµο), τα φυτικά καλλυντικά, το µέλι, τα τυριά, τα κρασιά, τα προϊόντα κτηνοτροφίας (κρητικά λουκάνικα) και τα σαλιγκάρια. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Ελαιόλαδο, κουµ-κουάτ, ροµπόλα Κεφαλλονιάς, ψάρια ιχθυοκαλλιεργειών, γαλακτοκοµικά προϊόντα, µαντολάτο, σταφίδα, κρασί, οπωροκηπευτικά, µέλι, φακή Εγκλουβής, σαλάµι-λουκάνικα Λευκάδας- Κέρκυρας κ.ά. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ κρασί, τσίπουρο, µέλι. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Κρασιά, κεράσια, ροδάκινα, αµπέλια, ακτινίδια, οπωροκηπευτικά, αρωµα- ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Ξηροί καρποί (στραγάλια), φέτα, αλί- παστα ψάρια, τραχανάς (ξινός και γλυκός), κους-κους, τοπικά γλυκά (ριτσέλι), παστουρµάς, σπαράγγια, πίτες (µπουγάτσα-λαλαγγίτες), καριόκες (γλυκά). τικά-φαρµακευτικά φυτά, αρτοσκευάσµατα, τυροκοµικά-γαλακτοκοµικά προϊόντα, προϊόντα κρέατος, αλλαντικά, µέλι, όσπρια, καπνός Κατερίνης, τσίπουρο, κάστανα, πουλερικά, γλυκά του κουταλιού, κοµπόστες, παραδοσιακές πίτες. ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Κρόκος Κοζάνης, φασόλια Πρεσπών και Καστοριάς, φακή, γαλακτοκοµικά προϊόντα (τυρί φέτα), µέλι, τριαντάφυλλα, πιστοποιηµένα µήλα, ροδάκινα Βελβεντού, πιπεριές Φλωρίνης. ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Λάδι (Λέσβου), σαπούνι, τυριά, φέτα Μυτιλήνης, σαρδέλες, λαδοτύρι, µαστίχα Χίου, ούζο Χίου, τσίπουρο, παραδοσιακές µαρµελάδες. ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Ελαιόλαδα, ντοµατάκι και φάβα Σαντορίνης, τυριά (Σαν Μιχάλη, κοπανιστή, κρασοτύρι Κω), κρασιά (Πάτµου, Καρπάθου, Πάρου, Σαντορίνης, Λειψών που κάποτε τροφοδοτούσε το Βατικανό), παστός κολιός Λέρου, µέλι Καλύµνου κ.ά.

6 28 6 Αγροτικός Τύπος Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Καλλιέργειες αυξήστε το αγροτικό εισόδημα από εναλλακτικεσ καλλιέργειες με υψηλή ζήτηση Τροπικά - υποτροπικά φυτά Θέλουν ζέστη και προσοχή Ιωσήφ Κόκκινος Δεν μπορούν να καλλιεργηθούν σε πολλές περιοχές στη χώρα μας. Και όμως, όπου το επιτρέπουν οι εμπορικές συνθήκες, τα τροπικά και υποτροπικά δέντρα μπορούν να εγγυηθούν ένα καλό εισόδημα. Πριν αποφασίσει όμως να ασχοληθεί κάποιος με αυτά πρέπει να γνωρίζει αν η περιοχή του έχει τα στοιχεία του τροπικού και υποτροπικού κλίματος. Ως τροπικό κλίμα χαρακτηρίζεται αυτό στο οποίο η μέση θερμοκρασία βρίσκεται περίπου στους 27 C. Η διάρκεια της ημέρας είναι σχεδόν σταθερή καθ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ η πιο μεγάλη ημέρα έχει διάρκεια 13 ωρών. Ως υποτροπικό χαρακτηρίζεται αυτό το οποίο έχει θερμότερα καλοκαίρια και ψυχρότερους χειμώνες σε σχέση με το τροπικό κλίμα και η σχετική υγρασία είναι χαμηλότερη. Η διάρκεια της ημέρας έχει μεγαλύτερες αυξομειώσεις κατά τη διάρκεια του έτους και η μέση θερμοκρασία του χειμώνα δεν είναι κάτω των 10 C. Στα τροπικά φυτά ανήκουν τα: μπανάνα, εσπεριδοειδή, καρύδα, μάνγκο, ανανάς κ.ά. Δευτερεύοντα είναι τα αβοκάντο, τσεριμόγια, γκουάβα, λίτσι, μακαντάμια, παπάγια, πάσιον, κάσιους κ.ά. Τα τελευταία χρόνια, οι εναλλακτικές καλλιέργειές τους έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται και στη χώρα μας, κυρίως στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και τη Νότια Πελοπόννησο, και μπορούν να «κινητοποιήσουν» μια σειρά από επιχειρήσεις τυποποίησης και επεξεργασίας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ενισχύονται με επιδοτήσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι οι ενδιαφερόμενοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις επιλογές και να αξιοποιήσουν την εμπειρία όπου αυτή υπάρχει. Αβοκάντο Κάθε χρόνο στη χώρα μας καταναλώνονται περίπου τόνοι ενώ εισάγονται περίπου Από την ελληνική παραγωγή εξάγονται περίπου τόνοι. Το θετικό είναι ότι η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία είναι οι μόνες χώρες που μπορούν να παραγάγουν αβοκάντο, ένα προϊόν το οποίο έχει φανατικούς καταναλωτές στην Ευρώπη και θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά εν δυνάμει εξαγώγιμα. Το αβοκάντο είναι δέντρο αειθαλές, μεγάλου μεγέθους. Ο καρπός του είναι επίσης μεγάλου μεγέθους, με ένα ογκώδες σπέρμα. Η σάρκα του είναι κιτρινωπή με γεύση βουτύρου κατά την ωρίμαση. Καταναλώνεται νωπός, ενώ το λάδι του χρησιμοποιείται ευρέως στη φαρμακευτική. Τα άνθη του είναι ερμαφρόδιτα και ανήκουν σε δύο τύπους, ανάλογα με την ποικιλία. Για να εξασφαλιστεί ικανοποιητική καρποφορία απαιτείται συγκαλλιέργεια ποικιλιών και των δύο τύπων ανθέων. Ευδοκιμεί σε περιοχές με ζεστά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες, απαλλαγμένες παγετών και ισχυρών ανέμων. Απαιτεί καλλιέργεια σε ελαφρά ή μέσης σύστασης εδάφη, βαθιά και καλά αποστραγγιζόμενα με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα. Εχει αυξημένες ανάγκες σε νερό και γι αυτό απαιτείται πότισμα σε περιοχές με περιορισμένες βροχοπτώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ποιότητα του αρδευτικού νερού, διότι το αβοκάντο είναι πολύ ευαίσθητο στα άλατα. Διαμορφώνεται σε σχήμα κυπελλοειδές και συνιστάται ελαφρύ κλάδεμα καρποφορίας. Σε ιδανικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και με εφαρμογή σωστών καλλιεργητικών τεχνικών η μέση στρεμματική απόδοση μπορεί να φτάσει τα κιλά. Οι καρποί μετά την ωρίμασή τους μπορούν να διατηρηθούν στο δέντρο για αρκετούς μήνες. Η συλλογή γίνεται με το χέρι και πραγματοποιείται σχεδόν καθ όλη τη διάρκεια του έτους, δεδομένου ότι υπάρχουν πρώιμες, μεσοπρώιμες και όψιμες ποικιλίες. Μπανάνα Καλλιεργείται σήμερα κυρίως στην Κρήτη με την ετήσια παραγωγή να ανέρχεται σε τόνους, περίπου, που αντιστοιχεί στο 5% της ετήσιας εγχώριας κατανάλωσης. Πρόκειται για φυτό αειθαλές, ποώδες και πολυετές. Εχει μεγάλες απαιτήσεις σε θερμοκρασία και υγρασία. Η θερμοκρασία πρέπει να κυμαίνεται καθ όλη τη διάρκεια του έτους μεταξύ 20 C και 35 C. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες υποβαθμίζεται η ποιότητα και μειώνεται η ποσότητα της παραγωγής, κάτω από 6 C τα φύλλα ζημιώνονται, ενώ στους 0 C καταστρέφονται ολοσχερώς. Για το λόγο αυτό ενδείκνυται η καλλιέργεια της μπανάνας στη χώρα μας υπό κάλυψη. Οι αυξημένες ανάγκες σε νερό πρέπει να καλύπτονται με άρδευση όταν οι βροχοπτώσεις δεν επαρκούν, καθώς ακόμα και σύντομες περίοδοι ανομβρίας υποβαθμίζουν την ποιότητα των καρπών. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε ποικιλία εδαφών αλλά προτιμώνται τα βαθιά, καλο-αεριζόμενα εδάφη με περιεκτικότητα αργίλου 30-55%. Η καλλιέργεια προωθείται στους Νομούς της Κρήτης, των Κυκλάδων, της Δωδεκανήσου και της Λακωνίας, στις θερμότερες και υπήνεμες περιοχές αυτών με τις ποικιλίες Grand Nain και Αρβης. Σε καλλιέργειες υπό κάλυψη συνιστάται η ομάδα χαμηλόκορμων ποικιλιών Cavendish. Φραγκόσυκα Πρόκειται για μια καλλιέργεια η οποία τώρα αρχίζει να οργανώνεται στη χώρα μας και έχει προϊόντα με μεγάλη ζήτηση. Η φραγκοσυκιά πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα, που φυτεύονται απευθείας στο έδαφος. Είναι ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες αλλά πολύ ευαίσθητη στις χαμηλές. Ευδοκιμεί σε θερμές και ηλιόλουστες περιοχές στις οποίες η μέση θερμοκρασία το χειμώνα είναι μεγαλύτερη από +10 C και η ελάχιστη δεν κατεβαίνει κάτω από τους +4 C. Δεν έχει ιδιαίτερες προτιμήσεις στο έδαφος, αρκεί να μην είναι υγρό. Το ισχυρό ριζικό σύστημα του φυτού το καθιστά κατάλληλο για την αξιοποίηση προβληματικών εδαφών, δηλαδή αβαθών, πετρωδών, αμμωδών και φτωχών, αλλά είναι και χρησιμότατο για την προστασία από τη διάβρωση των επικλινών εδαφών.η καλλιέργεια προωθείται σε Κρήτη, Λακωνία, Αρκαδία, Μεσσηνία, Ηλεία, στο νομό Πειραιώς (Τροιζηνία, Κύθηρα και Πόρο), και σε Κυκλάδες, Δωδεκανήσα, Σάμο και Ευβοία, στις θερμότερες, υπήνεμες και ξηρικές περιοχές τους. Καθώς και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εμπειρία. Πεκάν Ελάχιστες είναι οι οργανωμένες καλλιέργειες στην Ελλάδα αλλά μπορεί να αναπτυχθεί καθώς ευδοκιμεί σε Κύπρο και Ισραήλ. Λόγω της ανθεκτικότητάς του στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, μπορεί να καλλιεργηθεί ακόμα και σε περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας. Είναι δέντρο φυλλοβόλο μεγάλης ανάπτυξης. Ο καρπός εξωτερικά είναι σαρκώδης με ένα εσωτερικό ξυλώδες κέλυφος που περικλείει το εδώδιμο μέρος του καρπού (παρόμοιο με το καρύδι). Οι περισσότερες καλλιεργούμενες ποικιλίες έχουν λεπτό κέλυφος που σπάει εύκολα με το χέρι. Καταναλώνεται ως νωπός ή ξηρός καρπός αλλά χρησιμοποιείται και για την εξαγωγή λαδιού. Στο φυτό συνυπάρχουν αρσενικά και θηλυκά άνθη αλλά για καρπούς υψηλότερης ποιότητας συνιστάται η συγκαλλιέργεια δύο ή περισσότερων ποικιλιών. Αναπτύσσεται σε βαθιά εδάφη, καλά αεριζόμενα και αποστραγγιζόμενα με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα. Απαιτεί συχνά ποτίσματα καθ όλη τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, ωστόσο η ατμοσφαιρική υγρασία πρέπει να παραμένει χαμηλή. Τα δέντρα διαμορφώνονται σε κύπελλο ή πυραμίδα όμοια με την καρυδιά. Η συγκομιδή γίνεται με μηχανικά μέσα από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου. Οι ποικιλίες που προωθούνται είναι οι Pawnee, Choctaw, Western, Desirable και Delmas (όλες έχουν λεπτό κέλυφος). Χουρμαδιά Στη χώρα μας δεν υπάρχουν ακόμη συστηματικές φυτείες χουρμαδιάς, ωστόσο η εγκατάσταση στην Κύπρο δείχνει ότι μπορεί να καλλιεργηθεί και εδώ.

7 7 37 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ h Πέµπτη 13 Μαρτίου 2014 Καλλιέργειες Αγροτικός Τύπος Μάνγκο Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πολύ η ζήτηση του µάνγκο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά και στην Ελλάδα. Στη χώρα µας καλλιεργείται σε µικρή κλίµακα, ενώ τα µέχρι τώρα δεδοµένα δείχνουν ότι µπορούν να παραχθούν καρποί πολύ καλής ποιότητας στις περιοχές της Νότιας Ελλάδας. Πολλαπλασιάζεται µε εµβολιασµό των επιθυµητών ποικιλιών σε σπορόφυτα ή κλωνικά υποκείµενα, ενώ δεν ενδείκνυται ο πολλαπλασιασµός µε µοσχεύµατα ή καταβολάδες. Ιδανικές θερµοκρασίες θεωρούνται οι C, σε συνδυασµό µε υψηλή ατµοσφαιρική υγρασία. Τα ενήλικα δένδρα ζη- µιώνονται σε θερµοκρασίες κάτω από -4 C, ενώ αντίστοιχα τα νεαρά δενδρύλλια σε θερµοκρασίες κάτω από 0,6 C. Αναπτύσσεται σε εδάφη ελαφρά, µέσης σύστασης, µε καλή αποστράγγιση. Είναι φυτό µε µέτριες απαιτήσεις σε νερό και συνήθως δεν απαιτείται άρδευση. Η συγκοµιδή γίνεται µε το χέρι από Μάιο µέχρι Οκτώβριο, ανάλογα µε την ποικιλία. Η χουρµαδιά είναι δέντρο αειθαλές µεγάλου ύψους. Είναι απαραίτητη η συγκαλλιέργεια αρσενικών και θηλυκών δέντρων σε αναλογία 1: Ο πολλαπλασιασµός γίνεται µε παραφυάδες που σχηµατίζονται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Ευδοκιµεί σε περιοχές µε µακρύ, ζεστό και ξηρό καλοκαίρι µε επαρκή εδαφική υγρασία, ενώ είναι ανθεκτική σε θερµοκρασίες έως -7 C, αλλά και στους ισχυρούς ανέµους που αποτελούν περιοριστικό παράγοντα για άλλες καλλιέργειες. Αναπτύσσεται σε µεγάλη ποικιλία εδαφών, ακό- µα και σε αλκαλικά ή αλατούχα, αλλά προτιµά αµµοπηλώδη εδάφη µε καλό αερισµό, ενώ παράλληλα η άρδευση κρίνεται απαραίτητη (µπορεί να χρησιµοποιηθεί και νερό µε υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα) καθώς απαιτεί διπλάσια ποσότητα νερού από τα εσπεριδοειδή. Η καλλιέργεια προωθείται στους Νοµούς της Κρήτης, Λακωνίας, Μεσσηνίας, ωδεκανήσου και Κυκλάδων, και ειδικότερα στις θερµότερες και παραθαλάσσιες περιοχές. Τσεριµόγια Εχει καλλιεργηθεί συστηµατικά µόνο σε πειραµατικό επίπεδο και τα αποτελέσµατα στη χώρα µας έδειξαν ότι µπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητική παραγωγή και να εξασφαλισθεί ικανοποιητικό γεωργικό εισόδηµα στις κατάλληλες περιοχές της Νότιας Ελλάδας. Η τσεριµόγια δεν αποκτά µεγάλο µέγεθος και χάνει µεγάλο µέρος από τα φύλλα της στα τέλη χειµώνα µε αρχές άνοιξης, πριν από την έκπτυξη των νέων οφθαλµών. Ο καρπός έχει σχήµα από κωνικό έως ωοειδές, βάρους έως 1 κιλό, αλλά συνήθως ζυγίζει γραµµ. Η σάρκα είναι υπόλευκη, µαλακή, γευστική, ελαφρά υπόξινη, µε πολλούς σπόρους. Συνήθως καταναλώνεται ως νωπός καρπός. Απαιτεί υψηλή σχετική υγρασία ατµόσφαιρας, µεγαλύτερη από 60%, για ικανοποιητική επικονίαση. Ο πολλαπλασιασµός γίνεται µε σπόρο, αλλά και µε εµβολιασµό, σε σπορόφυτα ή µε µοσχεύ- µατα. Η τσεριµόγια είναι ευαίσθητη στους παγετούς, στις υψηλές θερµοκρασίες και τους ισχυρούς ανέ- µους. Η µέση µέγιστη θερµοκρασία για βλάστηση κυµαίνεται µεταξύ C και η µέση ελάχιστη µεταξύ 7-18 C. Ευδοκιµεί σε ποικιλία εδαφών µε καλή αποστράγγιση και αερισµό αλλά αποδίδει καλύτερα σε αµµώδη έως αµµοπηλώδη εδάφη. Απαιτεί συχνά ποτίσµατα τους καλοκαιρινούς µήνες, καθώς και υψηλή ατµοσφαιρική υγρασία. Η καλλιέργεια προωθείται στους Νοµούς της Νήσου Κρήτης, των Κυκλάδων, της ωδεκανήσου, της Λακωνίας, της Μεσσηνίας, στα νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα, Πόρο και στις περιοχές Τροιζηνίας και Θερµισίας και σε απόσταση όχι µεγαλύτερη των 400 µέτρων από τη θάλασσα. Γκουάβα ΘΑ ΤΗ ΒΡΟΥΜΕ σε µικρή έκταση στα ωδεκάνησα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αξιοποίηση αλατούχων εδαφών σε περιοχές της νότιας και νησιωτικής Ελλάδας, απαλλαγµένες όµως από παγετούς. Πολλές ποικιλίες είναι αυτογόνιµες, ενώ υπάρχουν και αυτόστειρες που απαιτούν τη συγκαλλιέργεια δύο ή τριών ποικιλιών. Οι ποικιλίες που προορίζονται για βιοµηχανική επεξεργασία πολλαπλασιάζονται µε σπόρο, ενώ οι ποικιλίες επιτραπέζιας χρήσης πολλαπλασιάζονται µε εµβολιασµό σε σπορόφυτα υποκείµενα ή µε µοσχεύµατα. Η γκουάβα καλλιεργείται σε ποικιλία κλιµάτων αλλά σε θερµοκρασίες κάτω από 8 C υφίσταται σοβαρές ζηµιές. Ιδανικές θερµοκρασίες είναι αυτές στο διάστηµα C. Είναι φυτό ανθεκτικό στην ξηρασία αλλά αναπτύσσεται και καρποφορεί καλύτερα όταν ποτίζεται ιδιαίτερα κατά τις ξηρικές περιόδους. Αναπτύσσεται και καρποφορεί ικανοποιητικά σε ευρεία ποικιλία εδαφών, από τα αµµώδη µέχρι τα αργιλώδη, αρκεί να αποστραγγίζουν καλά, και θεωρείται ανεκτική στα αλατούχα εδάφη. Η απόδοση κατά στρέµµα ανέρχεται στους 1,2-2 τόνους κατά το 3ο έτος της ηλικίας της φυτείας και σε 4-5 τόνους από το 5ο έτος της ηλικίας της φυτείας και µετά. Η καλλιέργεια προωθείται στις νότιες και υπήνεµες περιοχές των νήσων Κρήτης, Κυθήρων, Αντικυθήρων και των Νοµών Μεσσηνίας, Λακωνίας, ωδεκανήσου και Κυκλάδων. ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙ Α

8 38 8 Αγροτικός Τύπος Πέµπτη 13 Μαρτίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Καλλιέργειες Λωτός Οι συστηµατικές φυτείες λωτού στην Ελλάδα είναι λίγες. Η καλλιέργειά του όµως µπορεί να επεκταθεί ακόµα και στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι δέντρο φυλλοβόλο, µετρίου µεγέθους. Ο καρπός έχει µεγάλο µέγεθος και διάφορα σχήµατα, από ωοειδές έως επίµηκες, και µπορεί να περιέχει έως οκτώ σπόρους. Ωριµάζουν πολύ ώστε η σάρκα να γίνεται µαλακή και αρωµατική. Καταναλώνεται νωπός ή αποξηραµένος, ενώ χρησιµοποιείται και για την παρασκευή χυµού και αλκοολούχου ποτού. Προτιµά περιοχές µε υγρό υποτροπικό και ηµιεύκρατο κλίµα. Ευδοκιµεί σε µεγάλη ποικιλία εδαφών, καλύτερα όµως σε βαθιά, καλά αποστραγγιζόµενα και πλούσια σε οργανική ουσία. Απαιτείται άρδευση κατά τις ξηρές περιόδους. Η συγκοµιδή γίνεται µε τα χέρια τον Οκτώβριο και τον Νοέµβριο. Λίτσι Το λίτσι καλλιεργείται σε πολύ µικρή έκταση στη υτική Κρήτη. Τα δεδοµένα από αυτές τις φυτείες έχουν δείξει ότι µπορούν να παραχθούν πολύ καλής ποιότητας καρποί σε κατάλληλες περιοχές της Νότιας Ελλάδας. Το φυτό πολλαπλασιάζεται µε εναέριες καταβολάδες, εγκεντρισµό και µοσχεύµατα. Η καλλιέργεια απαιτεί υψηλή υγρασία από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέµβριο. Αναπτύσσεται κυρίως σε αµµώδη εδάφη, αλλά ευδοκιµεί και σε αµµοαργιλώδη µε καλή αποστράγγιση και σχετικά όξινα. Οικονοµικές ενισχύσεις για υποτροπικά φυτά ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ της Κοινής Οργάνωσης Αγορών (ΚΟΑ) των νωπών οπωροκηπευτικών είναι δυνατή η ενίσχυση των υποτροπικών φυτών: 1. Είτε µέσω των επιχειρησιακών προγραµµάτων των οργανώσεων παραγωγών. 2. Είτε µέσω των µέτρων 121 και 123Α του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης , για µεµονωµένους παραγωγούς, αλλά και παραγωγούς-µέλη οργανώσεων παραγωγών µε προϋποθέσεις, σύµφωνα µε τους κανόνες συµπληρωµατικότητας που προβλέπονται από την ΚΟΑ οπωροκηπευτικών. 3. Μέσω του Επενδυτικού νόµου. Οργανώσεις παραγωγών 1 Μέσα από τα επιχειρησιακά τους προγράµµατα µπορούν να υλοποιήσουν δράσεις που αφορούν: Προγραµµατισµό της παραγωγής Βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος Βελτίωση της εµπορίας του προϊόντος Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων Προστασία του περιβάλλοντος κ.ά. Οι προϋποθέσεις για να ενισχυθεί µια οµάδα παραγωγών είναι: Να έχει ελάχιστο αριθµό µελών 10 έως 300 ανάλογα µε το νοµό όπου δραστηριοποιείται. Να έχει ελάχιστη αξία εµπορεύσιµης παραγωγής ευρώ έως 3 εκατ. ευρώ, πάλι ανάλογα µε το νοµό. Να υποβληθεί επιχειρησιακό πρόγραµµα όπου θα αιτούνται την ενίσχυση των επιθυµητών δράσεων. Το ύψος της κοινοτικής ενίσχυσης φτάνει µέχρι το 60% της συνολικής δαπάνης. Μέτρο 121: «Εκσυγχρονισµός Γεωργικών 2α Εκµεταλλεύσεων» (Σχέδια Βελτίωσης) Μέσα από τα σχέδια βελτίωσης µπορούν να ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες που αφορούν ενδεικτικά: Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισµό γεωργικών κτιρίων και κατασκευών Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού για την αξιοποίηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Εγγειες βελτιώσεις Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών. Το µέτρο αφορά επενδυτικά σχέδια µε δαπάνη έως ευρώ ανά γεωργική εκµετάλλευση ανάλογα µε την κατηγορία της δαπάνης. Το ύψος της ενίσχυσης κυµαίνεται: Για τους νέους γεωργούς από 50% έως 75% της δαπάνης ανάλογα µε την περιοχή. Για τα λοιπά πρόσωπα, από 40% έως 75% της δαπάνης ανάλογα µε την περιοχή. Μέτρο 123Α: «Αύξηση 2β της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Εδώ Οι δράσεις που ενισχύονται είναι: Στο επίπεδο της εµπορίας: Ιδρυση - εκσυγχρονισµός µονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών ( ράσεις 9.1, 9.3). Στο επίπεδο της µεταποίησης: Μεταποίηση φρούτων ( ράση 9.8) και Μεταποίηση ξηρών καρπών ( ράση 9.11). Μπορούν να ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες που αφορούν ενδεικτικά: ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων Προµήθεια και εγκατάσταση νέου µηχανολογικού εξοπλισµού Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού Αγορά οχηµάτων - ισοθερµικών βυτίων απάνες για µελέτες σκοπιµότητας, δηµιουργίας σήµατος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας. ικαιούχοι ενίσχυσης είναι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, όπως και συνεταιριστικές οργανώσεις και επιχειρήσεις. Το ύψος της επένδυσης κυµαίνεται από έως ευρώ, ενώ η ενίσχυση κυµαίνεται από 20 έως 65%, ανάλογα µε το ύψος της επένδυσης και την περιφέρεια όπου αυτή πραγµατοποιείται. 3 Επενδυτικός νόµος Εδώ ενισχύονται δράσεις στον πρωτογενή τοµέα, όπως επενδυτικά σχέδια που αναφέρονται σε µηχανικά µέσα σποράς, καλλιέργειας και συγκο- µιδής αγροτικών προϊόντων, τα οποία πραγµατοποιούνται από αγροτικούς ή αγροτοβιοµηχανικούς συνεταιρισµούς, καθώς και οµάδες παραγωγών ή ενώσεις οµάδων παραγωγών. Επίσης, σχέδια για την τυποποίηση, τη συσκευασία ή τη συντήρηση γεωργικών προϊόντων φυτικής προέλευσης, τα οποία προέρχονται από γεωργικές εκµεταλλεύσεις και δεν έχουν υποστεί επεξεργασία από µεταποιητική δραστηριότητα, αλλά και γεωργικές επιχειρήσεις - εκµεταλλεύσεις θερµοκηπιακού τύπου ή και βιολογικής γεωργίας. Στο δευτερογενή τοµέα ενισχύονται η µεταποίηση οπωροκηπευτικών προϊόντων και οι µονάδες επεξεργασίας ξηρών καρπών. ικαιούχοι ενίσχυσης είναι πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις. Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης ξεκινά από ευρώ, ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια. Το ύψος της ενίσχυσης κυ- µαίνεται από 15 έως 50%.

9 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 9 39 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ h Πέµπτη 13 Μαρτίου 2014 Παραγωγή Αγροτικός Τύπος Σωστή λίπανση για µεγάλες αποδόσεις Η σύγχρονη γεωργία απαιτεί γνώσεις και πληροφόρηση. Ως προς τη γνώση, η πλειονότητα των παραγωγών στηρίζεται στην εµπειρία, ενώ η πληροφόρησή τους είναι ελλιπής. Οι ειδικοί όµως επισηµαίνουν ότι πλέον οι αγρότες πρέπει να λειτουργούν ως επιχειρη- µατίες και οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη όλες τις παραµέτρους για µια σωστή καλλιέργεια. Οι παρακάτω διαπιστώσεις, όσο απλοϊκές κι αν φαίνονται, είναι καθοριστικές για τις µελλοντικές επιλογές: Ολα τα χωράφια «κουράζονται» από την εντατική καλλιέργεια. Εξαιτίας των βροχοπτώσεων και των ανέµων χάνονται οι οργανικές ουσίες. Κάθε καλλιέργεια έχει τις δικές ανάγκες θρέψης. Οι µέθοδοι της υδρολίπανσης και της λίπανσης διά ψεκασµού πρέπει να επιλέγονται µε βάση τις ανάγκες του εδάφους. Αυτές τις απλές αρχές τις γνωρίζουν όλοι, όµως λίγοι είναι εκείνοι που εφαρµόζουν τις λύσεις που ενδείκνυνται. H βασική αρχή για ορθολογική χρήση των λιπασµάτων είναι ο παραγωγός να συµβουλεύεται τον τοπικό γεωπόνο, ο οποίος είναι γνώστης των αναγκών κάθε περιοχής. Επίσης, υπάρχουν και τα ειδικά εργαστήρια τα οποία µπορούν να δώσουν ουσιαστικά στοιχεία για την αποτελεσµατική φυτοθρεπτική διαχείριση για όλα τα προϊόντα. Ο ΗΓΟΣ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Σιτηρά Χρειάζονται καλή αζωτούχα λίπανση, αλλά και φωσφορική, ενώ οι ανάγκες τους για κάλιο δεν είναι µεγάλες. Σε όξινα εδάφη ( υτική Θεσσαλία, Κεντρική και υτική Μακεδονία) µπορούν να επιλεγούν και ασβεστούχες, αλκαλικές µορφές λιπασµάτων. Εσπεριδοειδή Για τα καρποφόρα δέντρα σε ασβεστούχα εδάφη αποτελεσµατική είναι η αµµωνιακή µορφή λίπανσης (περίπου 3 κιλά ανά δέντρο) και για τα όξινα νιτρική, (περίπου 3 κιλά ανά δέντρο). Η επιλογή της εποχής που θα γίνει η λίπανση είναι σηµαντική. Αυτή την περίοδο θα πρέπει να γίνουν τα 2/3 της λίπανσης µε την προσθήκη θειικής και ασβεστούχου νιτρικής αµ- µωνίας και το 1/3 όταν πια έχουν δέσει οι καρποί προσθέτοντας νιτρική αµµωνία. Ελιά Το δέντρο σε εδάφη µε µειωµένη γονιµότητα ανταποκρίνεται θετικά στην αζωτούχο λίπανση. Ενώ στα ελαφρά αµµώδη, στα όξινα και τα ασβεστούχα εδάφη, το βόριο θεωρείται σηµαντικό λιπαντικό στοιχείο. Οι ανάγκες ανά δέντρο είναι άζωτο 1,5 κιλό, φώσφορος 0,2-0,4 κιλό, κάλιο 1-1,5 κιλό και βόριο γραµµάρια. Βαµβάκι Πρόκειται για µια καλλιέργεια που δεν απαιτεί µεγάλες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων. Στα όξινα εδάφη η προσθήκη µαγνησίου επιβάλλεται. Η καλλιέργεια, ωστόσο, εµφανίζει ευαισθησία στην έλλειψη βορίου και ψευδαργύρου. Οι ανάγκες ανά στρέµµα υπολογίζονται: άζωτο κιλά, φώσφορος 6-12 κιλά και κάλιο επίσης Για τη βασική λίπανση χρειάζονται τα δύο τρίτα του αζώτου, ο φώσφορος και το κάλιο, τα οποία πρέπει να προστίθενται ακόµη και όταν η ανάλυση του εδάφους δείχνει επάρκεια. Πατάτα Η καλλιέργειά της είναι απαιτητική. Σε εδάφη όξινα µε ph µέχρι 5,5, απαιτείται η προσθήκη µαγνησίου. Σε πιο όξινο περιβάλλον χρειάζεται ασβέστωση. Κατά µέσο όρο οι απαιτήσεις λίπανσης φτάνουν ανά στρέµµα: Για άζωτο τα κιλά, για φώσφορο κιλά, για κάλιο 4-6 κιλά και µαγνήσιο 4-6 κιλά. Καλαµπόκι Εχει αυξηµένες ανάγκες για άζωτο, καθώς η απορρόφησή του είναι συνεχής σε όλη την περίοδο ανάπτυξης. Επιπλέον, έχει απαιτήσεις σε φώσφορο και κάλιο, ενώ έχει ευαισθησία στην έλλειψη ψευδαργύρου. Οι ανάγκες θρεπτικών στοιχείων σε κιλά ανά στρέµµα είναι: Αζωτο 20-30, φώσφορος 6-12 και κάλιο 4-8. Η µισή ποσότητα του αζώτου, ο φώσφορος, το κάλιο και µικρή ποσότητα ψευδαργύρου προστίθενται κατά τη βασική λίπανση. Το υπόλοιπο άζωτο προστίθεται όταν τα φυτά έχουν ύψος 60 µε 80 εκ. Ρύζι Η καλλιέργεια του ρυζιού αξιοποιεί αλατούχα και αλκαλικά εδάφη. Εµφανίζει απώλειες αζώτου ενώ είναι ευαίσθητη στην έλλειψη ψευδαργύρου. Οι ανάγκες θρεπτικών στοιχείων ανά στρέµµα είναι: Αζωτο κιλά, φώσφορος 6-8 κιλά, κάλιο 4-6 κιλά και ψευδάργυρος 1-1,5 κιλό. Το ένα τρίτο του αζώτου, ο H βασική αρχή για ορθολογική χρήση των λιπασµάτων είναι ο παραγωγός να συµβουλεύεται τον τοπικό γεωπόνο φώσφορος, το κάλιο και ο ψευδάργυρος προστίθενται κατά τη βασική λίπανση. Ροδακινιά Ζητεί ιδιαίτερα άζωτο και κάλιο. ένδρα µε µεγάλη καρποφορία ή δέντρα µε αραιό και χλωρωτικό φύλλωµα χρειάζονται αυξηµένες ποσότητες. Μηλιά Ο σχεδιασµός της λίπανσης θα πρέπει να γίνεται µετά τα αποτελέσµατα αναλύσεως φύλλων. Η προσθήκη στο έδαφος του αζώτου είναι 6-10 κιλά το στρέµµα. Το άζωτο προστίθεται από την αρχή της άνοιξης. Για την κάλυψη των αναγκών σε φώσφορο, συνήθως προστίθενται 125 κιλά υπερφωσφορικού το στρέµµα στο τέλος του χειµώνα. Για την καλιού- χο λίπανση σε όξινα αµµώδη εδάφη προστίθενται κιλά θειικού καλίου. Σε περίπτωση εµφάνισης τροφοπενίας καλίου, αρκεί η προσθήκη 250 κιλών θειικού καλίου στο στρέµµα στο τέλος του χειµώνα. Η ποσότητα διπλασιάζεται σε βαριά αργιλώδη εδάφη. Αµπέλι Οι απαιτήσεις του αµπελιού εξαρτώνται από την ποικιλία, το υποκείµενο, το ύψος της προσδοκώµενης παραγωγής της καλλιέργειας, αλλά και από τα επιδιωκόµενα ποιοτικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε την τελική χρήση των σταφυλιών, επιτραπέζιων ή οινοποιήσιµων. Το αµπέλι παρουσιάζει ευαισθησία στην έλλειψη µαγνησίου, σιδήρου και βο- ρίου. Ντοµάτα Είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε θρεπτικά στοιχεία. Οι λιπαντικές ανάγκες ανά στρέµµα για τους τρεις τύπους της καλλιέργειας ντοµάτας υπολογίζονται ως εξής σε κιλά: Τύπος καλλιέργειας Αζωτο Φώσφορος Κάλιο Μαγνήσιο Βιοµηχανική ντοµάτα Επιτραπέζια Θερµοκηπίου Στο στάδιο της βασικής λίπανσης χορηγούνται: όλη η ποσότητα του φωσφόρου και του µαγνησίου και οι µισές ποσότητες του αζώτου και του καλίου.

10 10 40 Αγροτικός Τύπος Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Συνεταιρισμοί Νέοι και μορφωμένοι οι σύγχρονοι αγρότες Θεσσαλική καινοτομία Ο «κάμπος» της Ελλάδας για μια ακόμη φορά πρωτοπορεί στον πρωτογενή τομέα. Οχι τόσο για τον όγκο της παραγωγής αλλά για τον τρόπο που λειτουργούν πλέον εκεί οι νέοι αγρότες, οι οποίοι και μορφωμένοι είναι, και νέες, δυναμικές, πρακτικές εισάγουν στη ζωή των παραγωγών. Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο νεοσύστατος συνεταιρισμός «ΘΕΣγη» με έδρα τη Λάρισα, ο οποίος ιδρύθηκε ακριβώς πριν από ένα χρόνο. «Εμείς είδαμε τα προβλήματα αλλά και τις δυνατότητες που μπορούν να δημιουργούνται για το Θεσσαλό αγρότη -ειδικά το νέο- μέσα από έναν πρότυπο συνεταιρισμό. Ετσι, τον Φεβρουάριο του 2013 τον ιδρύσαμε και σήμερα αριθμεί 53 μέλη, στην πλειονότητά τους γεωπόνοι, τα οποία καλλιεργούν περίπου στρέμματα», λέει ο πρόεδρος του «ΘΕΣγη», ο 30χρονος Παναγιώτης Καλφούτζος, ο οποίος, αν και σπούδασε Γεωπονία, ασχολείται με τη γεωργία. Ο ίδιος και τα αδέλφια του, ο ένας επίσης γεωπόνος και ο άλλος οικονομολόγος, διατηρούν μια Παναγιώτης Καλφούτζος, πρόεδρος «ΘΕΣγη» οικογενειακή επιχείρηση, «Το αγροκήπιο», όπου παράγουν όσπρια, αλλά και κλασικά προϊόντα, όπως το καλαμπόκι, σε μια έκταση στρεμμάτων. Εκτός της οικογενειακής επιχείρησης, ο κ. Καλφούτζος, ως πρόεδρος του συνεταιρισμού, σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη, έχει προχωρήσει μια σειρά από συνεργασίες οι οποίες έχουν συμβάλει στην αύξηση και την προστασία του εισοδήματός τους. Κόντρα στην παλιά λογική, ως αγρότες ασχολήθηκαν με την παραγωγή ζωοτροφών, τις οποίες όμως διαθέτουν στο συνεταιρισμό κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας, το γνωστό πια «ΘΕΣγάλα». «Πρόκειται για την πρώτη, στην ουσία, προσπάθεια που γίνεται στη χώρα μας όπου συνεργάζονται γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Εμείς ως παραγωγοί καλαμποκιού παρακολουθούμε την ανάπτυξη της καλλιέργειας σε όλες τις φάσεις της και έχουμε καταφέρει να εξαφανίσουμε τις αφλατοξίνες, προστατεύοντας την υγεία των καταναλωτών», λέει ο κ. Καλφούτζος. Εκτός των κτηνοτροφών, ο «ΘΕΣγη» προχώρησε και στη σύσταση ομάδας παραγωγών σκόρδου, πετυχαίνοντας σημαντικά αποτελέσματα. Τι προσφέρει ο συνεταιρισμός Τα οφέλη για τα μέλη είναι πολλά: Εχουν έναν όγκο παραγωγής τον οποίο μπορούν να τον διαθέσουν εύκολα και σε καλές τιμές. Το κόστος πιστοποίησης είναι μικρό σε σχέση με τους ιδιώτες, αφού γίνεται ομαδικά. Προμηθεύονται τα διάφορα εφόδια σε καλές τιμές. Ακόμα ο συνεταιρισμός προωθεί ένα πρότυπο σύστημα ανταλλαγής εργασίας και μηχανημάτων, κάτι που σημαίνει μειωμένο κόστος παραγωγής. Βέβαια, για να φτάσει ο συνεταιρισμός να απολαμβάνει το σεβασμό των άλλων παραγωγών και των καταναλωτών έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες για τα μέλη του. Κάθε μέλος υποχρεούται να μην παραβαίνει τους κανόνες καλλιέργειας (λίπανση, φυτοπροστασία) και βεβαίως να διαθέτει τα προϊόντα του μέσω του συνεταιρισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, αποβάλλεται, ενώ του επιβάλλονται και οικονομικά πρόστιμα. Τώρα και λουκάνικα με τραχανά! Στην είσοδο του Καρπενησίου μια μονάδα επεξεργασίας κρέατος και παρασκευής παραδοσιακών καπνιστών αλλαντικών δείχνει πως με θέληση, σχέδιο και όραμα και μέλλον υπάρχει και προοπτικές ανάκαμψης. Κι αυτό καθώς η εταιρία Αφοί Κωνσταντίνου Βρέκου είναι μία από τις ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες βήμα βήμα πέτυχαν να κατακτήσουν ένα σημαντικό μερίδιο στην ελληνική αγορά, αλλά και στο εξωτερικό (Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία). «Εμείς, από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε το 1996, αποφασίσαμε να επενδύσουμε στην ποιότητα και την παράδοση. Στην αρχή από μια μικρή βιοτεχνία και στη συνέχεα δημιουργήσαμε τη δική μας μονάδα στο 3 ο χιλιόμετρο του δρόμου Καρπενησίου- Λαμίας το Δεν επιδιώξαμε να γίνουμε πλούσιοι σε βάρος των καταναλωτών και αυτό έχει εκτιμηθεί». Ετσι λέει ο 40χρονος Γιάννης Βρέκος, ένας εκ των τριών αδελφών οι οποίοι ίδρυσαν τη μονάδα, ενώ επιμένει ότι η ποιότητα και η καινοτομία είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες. Τα τρία αδέλφια πάντα έψαχναν το διαφορετικό και το καινοτόμο και ήδη τα προϊόντα τους έχουν βραβευτεί για την ποιότητά τους. Σήμερα, διαθέτουν στην αγορά το μοναδικό στην Ελλάδα (πρόκειται για δική τους πατέντα) λουκάνικο με τραχανά και φέτα. Εκτός αυτού, μεταξύ των περίπου 15 κωδίκων, ξεχωρίζουν το παραδοσιακό λουκάνικο Καρπενησίου και το σύγλινο. «Η κρίση είναι κρίση, όμως θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι μια επιχείρηση που προχωρά με πρόγραμμα επηρεάζεται λιγότερο. Οταν δε έχει και εξαγωγικό προσανατολισμό, τότε όλα μπορούν να κυλήσουν ομαλά. Εμείς για πρώτη φορά το 2011 αρχίσαμε τις εξαγωγές. Δεν διαπιστώσαμε ανυπέρβλητες δυσκολίες και δοκιμάσαμε την τύχη μας σε χώρες που έχουν παράδοση στον τομέα των αλλαντικών. Δυνατότητες εξαγωγών υπάρχουν, αρκεί να έχουμε ποιοτικά, πιστοποιημένα προϊόντα», λέει ο κ. Βρέκος. Βεβαίως, η εταιρία για να έχει ποιοτικά προϊόντα προμηθεύεται κρέατα από ντόπιους παραγωγούς και όταν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες απευθύνεται σε άλλες περιοχές. Και το γεγονός ότι χρησιμοποιεί μόνο ελληνικά κρέατα της δίνει το πλεονέκτημα. «Δεν διαπιστώσαμε ανυπέρβλητες δυσκολίες και δοκιμάσαμε την τύχη μας σε χώρες που έχουν παράδοση στον τομέα των αλλαντικών. Δυνατότητες εξαγωγών υπάρχουν, αρκεί να έχουμε ποιοτικά, πιστοποιημένα προϊόντα» Γιάννης Βρέκος

11 Επικαιρότητα Αγροτικός Τύπος ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ h Πέµπτη 13 Μαρτίου 2014 Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για τους νέους αγρότες ΤΡΕΧΟΥΝ ΤΩΡΑ! AΠΟ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ Τρίτη 18 Μαρτίου ανοίγει το πρόγραµµα για την εγκατάσταση νέων γεωργών, ύψους 140 εκατοµµυρίων, και ήδη το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει απλοποιήσει τις διαδικασίες για την γρήγορη αξιολόγηση. Μεταξύ αυτών είναι η αξιοποίηση κάθε στοιχείου που υπάρχει στις δηλώσεις ΟΣ Ε ή και αλλού, ώστε ο νέος αγρότης να µη δαπανά πολύτιµο χρόνο στις διαδικασίες συλλογής των δικαιολογητικών. Ο ορισµός χρονοδιαγράµ- µατος ολοκλήρωσης των σταδίων αξιολόγησης έγκρισης των υποψηφίων έχει γίνει ώστε η έγκριση των δικαιούχων να πραγµατοποιείται εντός τετρα- µήνου το αργότερο από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσής. Επίσης έχει γίνει εναρµόνιση των απαιτήσεων του προγράµµατος µε τις συνθήκες που επικρατούν στη σηµερινή πραγµατικότητα. Ετσι, για παράδειγµα, µειώθηκε το ύψος των προβλεπόµενων επενδύσεων στη γεωργική εκµετάλλευση από και άνω σε και άνω, ώστε να είναι ρεαλιστικός ο στόχος της επένδυσης και λόγω της οικονοµικής κρίσης που επικρατεί στην πατρίδα µας. Σκοπός αυτών των παρεµβάσεων είναι, σύµφωνα όσα έχει υποστηρίξει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Τσαυτάρης, να δηµιουργηθεί ένα νέο µοντέλο γεωργίας η οποία θα είναι βιώσιµη περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά. ιευκρινίσεις για το καθεστώς ΦΠΑ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ την εφαρµογή των νέων διατάξεων που καθορίζουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής των αγροτών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ δίδει το υπουργείο Οικονοµικών µε εγκύκλιο που απέστειλε σε όλες τις ΟΥ της χώρας. Από τα όσα αναφέρονται προκύπτει ότι οι αγρότες οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2013 πραγµατοποίησαν εισπράξεις µεγαλύτερες των ευρώ από την πώληση των προϊόντων τους ή την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, καθώς και όσοι αγρότες έλαβαν το 2013 ποσά ενιαίων ενισχύσεων µεγαλύτερα των ευρώ υποχρεούνται από φέτος να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία, όχι όµως και να τηρούν βιβλία, εκτός αν ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την οποία είναι υπόχρεοι τήρησης βιβλίων. Ανησυχία από τα κρούσµατα Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) επιστρέφει και πάλι στη χώρα µας. Βεβαίως πρόκειται µόνο για δύο επιβεβαιω- µένα κρούσµατα στην περιοχή της Μαλεσίνας, αλλά η ανησυχία είναι µεγάλη καθώς η µονάδα φαίνεται πως έχει εισάγει ζώα από την Ολλανδία, µια χώρα που έχει παράδοση στις εξαγωγές βοοειδών. Μόλις έγιναν γνωστά τα κρούσµατα, οι αρµόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, όπως ανακοινώθηκε, έλαβαν όλα τα απαραίτητα µέτρα µεταξύ των οποίων: Αµεση και καθολική απαγόρευση εισόδου και εξόδου των ζώων και των προϊόντων τους από την προσβεβληµένη εκτροφή. Ενηµέρωση του κτηνοτρόφου και των εµπλεκόµενων φορέων για υποχρεωτική τήρηση όλων των προβλεπόµενων µέτρων αντιµετώπισης της νόσου. Ενίσχυση και εντατικοποίηση σε όλα τα σφαγεία της χώρας των ελέγχων στα σφάγια ενήλικων βοοειδών που υποχρεωτικώς εξετάζονται για ενδεχό- µενη παρουσία της νόσου πριν δοθούν στην κατανάλωση. Η συγκεκριµένη ασθένεια ανέδειξε και το τεράστιο ζήτηµα που έχει σχέση µε τις ζωοτροφές, αλλά και την επιλογή ζώων από το εξωτερικό. Ανισοκατανοµή στις ενισχύσεις ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ως προς τις επιδοτήσεις ανά περιφέρεια προκύπτουν από τη µελέτη που έγινε για λογαριασµό της ΠΑΣΕΓΕΣ µε αφορµή τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Οπως προκύπτει η ενιαία ενίσχυση µεταξύ των Περιφερειών της χώρας, σε απόλυτο µέγεθος, διαφοροποιείται σηµαντικά µεταξύ τους, µε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αναλογία ως προς το σύνολο να συγκεντρώνεται στην Κεντρική Μακεδονία (21% περίπου) και στη Θεσσαλία (15%), ενώ σηµαντικά µικρότερα ποσοστά αναφέρονται στο Βόρειο Αιγαίο (1,9%), στο Νότιο Αιγαίο (1%) και την Αττική (0,4%). Η µέση ενιαία ενίσχυση παραµένει υψηλότερη στη Θεσσαλία (4.678 ευρώ ανά δικαιούχο) και την Κεντρική Μακεδονία (4.298 /δικαιούχο) και χαµηλότερη στο Βόρειο Αιγαίο (1.309 /δικαιούχο). Οι περισσότερες ενισχύσεις δίνονται στο Νοµό Λάρισας (157 εκατ. ), το Ηράκλειο (148 εκατ. ), ενώ τα χαµηλότερα µεγέθη βρίσκονται στη Λευκάδα (2,2 εκατ. ), στη Χίο (2,4 εκατ. ) και την Ευρυτανία (2,7 εκατ. ). Επίσης από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί προκύπτει ότι στις πεδινές περιοχές οι καλλιεργούµενες εκτάσεις ενώ καλύπτουν το 18% του συνόλου των επιλέξιµων εκτάσεων, απορροφούν σχεδόν διπλάσιο µέγεθος ενισχύσεων (34%). Εξάλλου, στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές οι καλλιεργούµενες εκτάσεις αποτελούν το 34% της επιλέξιµης έκτασης της χώρας, αλλά δέχονται σηµαντικά υψηλότερο µέγεθος ενισχύσεων (47%). Από την άλλη πλευρά, οι ορεινοί βοσκότοποι καλύπτουν το 45% της συνολικής επιλέξιµης έκτασης, αλλά απορροφούν ιδιαίτερα µειωµένη αναλογία ενισχύσεων (18%). Απόκλιση εξάλλου παρουσιάζεται και στους πεδινούς βοσκότοπους, οι οποίοι ενώ καλύπτουν το 3% της επιλέξιµης έκτασης δέχονται µόλις το 1% των ενισχύσεων. Εγγυητικές χρειάζονται οι έµποροι αγροτικών προϊόντων ΠΟΣΟΣΤΟ 10% επί της αξίας των αγορών αγροτικών προϊόντων, όπως η αξία αυτή προκύπτει από τα τηρούµενα λογιστικά βιβλία του προηγούµενου έτους, θα πρέπει να καταβάλει ως εγγυητική επιστολή κάθε έµπορος αγροτικών προϊόντων, που θέλει να εγγραφεί στο Μητρώο Εµπόρων. Το ανώτερο ύψος της εγγυητικής επιστολής, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Αθανάσιος Τσαυτάρης, ορίζεται στο ποσό των ευρώ. Σύµφωνα µε την Απόφαση, «η αξία αυτή προκύπτει από τα τηρούµενα, κατά περίπτωση, λογιστικά βιβλία, που πραγµατοποίησε ο έµπορος από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η εκεµβρίου του έτους που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, ανεξάρτητα από το αν ο έµπορος ασκούσε εµπορική δραστηριότητα καθ όλη τη διάρκεια του έτους αυτού». Αναλυτικά, σύµφωνα µε τα όσα επισηµαίνονται: 1) Από την 1 η /1/2014, απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, οι οποίοι, κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο, πραγµατοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών µέχρι ευρώ και έλαβαν δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης µέχρι ευρώ. 2) Οταν δεν πληρούται ένα από τα ανωτέρω κριτήρια, οι εν λόγω αγρότες εντάσσονται, υποχρεωτικά, στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ανάλογα µε το ύψος των ακαθάριστων εσόδων της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου, καθώς και σε έκδοση στοιχείων. 3) Εάν προκύπτει τήρηση απλογραφικών βιβλίων (εσόδων-εξόδων), παρέχεται η δυνατότητα µη τήρησης των βιβλίων αυτών σε όσους αγρότες δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται να τηρούν βιβλία. Ση- µειώνεται ότι η δυνατότητα αυτή δεν απαλλάσσει τους συγκεκριµένους αγρότες από τις υποχρεώσεις τους να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία. 4) Οι αγρότες αυτοί στη δήλωση για την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, την οποία πρέπει να υποβάλουν στη ΟΥ, οφείλουν να δηλώσουν και την υποχρεωτική ένταξή τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά). Ωστόσο, η δήλωση της υποχρεωτικής ένταξης σε βιβλία δεν τους στερεί το δικαίωµα να µην τηρούν απλογραφικά βιβλία, όταν δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα, για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων. 5) Η δυνατότητα της µη τήρησης απλογραφικών βιβλίων καταλαµβάνει και τους αγρότες οι οποίοι πριν από την 1η/1/2014 είχαν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, εφόσον βέβαια δεν ασκούν κάποια άλλη δραστηριότητα για την οποία τηρούν βιβλία, χωρίς να απαιτείται να προβούν σε καµία ενέργεια.

12 ΚΟΛΟΚΥΘΙ GHEPPIO Παραγωγικό κάτω από δυσµενείς χειµερινές συνθήκες ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΠΕΡΙΑ ROSSANO Η ανθεκτική πιπεριά Φλωρίνης (TSWV) ΦΑΣΟΛΙ ALGARVE Μακρύς και πλατύς λοβός H δύναμη στο σπόρο Η εταιρία Γενική Φυτοτεχνική Αθηνών ΑΕΒΕ, μέσα από την πολυετή εμπειρία της στον τομέα των σπόρων αλλά και των γεωργικών εφοδίων, έχει καταφέρει να εξασφαλίσει στην ελληνική αγορά μια ευρεία γκάμα προϊόντων - πολύτιμων εργαλείων για το σύγχρονο παραγωγό. Tα υβρίδια της Γενικής Φυτοτεχνικής Αθηνών αποτελούν την πρώτη επιλογή για τις θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες για όλες τις εποχές και εξασφαλίζουν μεγάλη και ποιοτική παραγωγή. Η εταιρία αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τους κορυφαίους σποροπαραγωγικούς οίκους με συνεχή έρευνα σε νέας τεχνολογίας ανθεκτικά στις ασθένειες υβρίδια. Επίσης, σποροπαράγει ορισμένες εγχώριες ποικιλίες, αλλά και βελτιώνοντάς τες γενετικά, παρουσιάζει υβρίδια με ανθεκτικότητες στο φουζάριο, που διευκολύνουν την καλλιέργεια και την επανέναρξη των εξαγωγών. Επίσης είναι κορυφαία στο χώρο των λιπασμάτων, των βιολογικών φυτοφαρμάκων και της μαύρης τύρφης είδη που απευθύνονται στο σύγχρονο παραγωγό, όντας παράλληλα φιλικά απέναντι στο περιβάλλον. Κορίνθου 14, Μεταμόρφωση Τηλ.: Fax: , Web: MΕΛΙΤΖΑΝΑ KARATAY Η ποιοτική µακριά ΤOΜΑΤΑ CENTAURO Επιστροφή στη γεύση ΚΑΡΠΟΥΖΙ SAMANTA H πιο παραγωγική βαρέλα ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ RUSTLER Πολύ ανθεκτικός στην κατηγορία super sweet

Μέτρο 123A : αύξηση της αξίας. των γεωργικών προϊόντων. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

Μέτρο 123A : αύξηση της αξίας. των γεωργικών προϊόντων. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 Άξονας 1 «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας» Μέτρο 123A : αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Γ Ε Ν Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής: 1. Κατάταξη

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής: 1. Κατάταξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Μέτρο 123 Α - «Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: από 30/12/2013 & μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης από 20% έως 65% στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος ΟΣΠΡΙΑ. Eρχονται επιδοτήσεις ΕΩΣ 30 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη

Αγροτικος. Τύπος ΟΣΠΡΙΑ. Eρχονται επιδοτήσεις ΕΩΣ 30 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Αγροτικος 16 ΣΕΛΙ ΕΣ Τύπος Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ #3 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Καλλιέργειες Oλα τα βήματα για βιολογικό ελαιώνα»σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 200 & ΜΑΝΤΕΙΩΝ 1 54627, ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.:2310796740, Φαξ:2310796345 e-mail: info@targetbs.gr, www.targetbs.gr

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 200 & ΜΑΝΤΕΙΩΝ 1 54627, ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.:2310796740, Φαξ:2310796345 e-mail: info@targetbs.gr, www.targetbs.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Γ κύκλος του προγράμματος «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 ARC Μελετητική - Λενακάκης Κ. & Λ. ΟΕ Μελετητική Εταιρεία Μηχανολογικών - Περιβαλλοντικών Έργων χεδιασμού έργων Α.Π.Ε. - ύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ - ΘΕΡΙΟ Σ.Κ. 71304 Εργοτέλους 58

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Προκηρύχθηκε στις 13/12/2013 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Γ κύκλος του προγράμματος «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

σε 35 χώρες τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα «Ριζώνουν» Σκηνικό μάχης γύρω από τη «ΔΩΔΩΝΗ» Σελ. 3 Τα πρώτα βιολογικά κράνα είναι ελληνικά! Σελ.

σε 35 χώρες τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα «Ριζώνουν» Σκηνικό μάχης γύρω από τη «ΔΩΔΩΝΗ» Σελ. 3 Τα πρώτα βιολογικά κράνα είναι ελληνικά! Σελ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 35 n ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Σκηνικό μάχης γύρω από τη «ΔΩΔΩΝΗ» Σελ. 3 «Ριζώνουν» σε 35 χώρες Τα πρώτα βιολογικά κράνα είναι ελληνικά! Σελ. 8-9

Διαβάστε περισσότερα

επι γησ Συμβολαιακή γεωργία και κτηνοτροφία Εγγυημένο εισόδημα για τον αγρότη

επι γησ Συμβολαιακή γεωργία και κτηνοτροφία Εγγυημένο εισόδημα για τον αγρότη περιοδικη έκδοση για την αγροτική οικονομία απο την τραπεζα πειραιως επι γησ 01 τευχοσ Νο Ιούνιος 2014 εξαγωγές Φρούτα και λάδι κερδίζουν τις αγορές του κόσμου Made in greece Ενιαίο σήμα για τα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Tο Μέτρο 5.5 «Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά βήματα. Κερδίστε. για σωστή λίπανση 30 CONVECTOR 15/2/20114

Τα βασικά βήματα. Κερδίστε. για σωστή λίπανση 30 CONVECTOR 15/2/20114 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 100 ΜΕ «ΟΠΛΟ» ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 2013 Η νέα περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στην

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη. Εξαγωγεσ Τα βήματα για να πάρουν... διαβατήριο τα αγροτικά προϊόντα #64

Αγροτικος. Τύπος. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη. Εξαγωγεσ Τα βήματα για να πάρουν... διαβατήριο τα αγροτικά προϊόντα #64 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #64 Αγροτικος 8 σελιδεσ Πέμπτη 7 Μαΐου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Τύπος Κομισιόν «Μάχη» για την προστασία της φέτας δίνει η Ελλάδα»

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1 Η παρούσα προκήρυξη αφορά όλες τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο τοπικό πρόγραμμα στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Περιεχόμενα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 4 1.1. Ιστορικό... 4 1.2. ιαφορές συµβατικής και βιολογικής καλλιέργειας... 6 1.3. Πως αναγνωρίζω πιο προϊόν είναι Βιολογικό;... 7 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ... 8 2.1. Παγκόσµια Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου LIFE08 INF/GR/000581 Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου (Φωτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

03-05_editorial_periexomena.indd 3

03-05_editorial_periexomena.indd 3 03-05_editorial_periexomena.indd 3 7/12/11 1:52 PM 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 18-35 Τη θέση τους στο «καλάθι» της αγροτικής παραγωγής διευρύνουν συνεχώς τα φρούτα, δηµιουργώντας ταυτόχρονα νέες συνθήκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 2013. - ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. - Παράτηµα Ι: Ενηµερωτικό υλικό για τις προκηρυσσόµενες δράσεις (3 η πρόσκληση) 1

Μάιος 2013. - ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. - Παράτηµα Ι: Ενηµερωτικό υλικό για τις προκηρυσσόµενες δράσεις (3 η πρόσκληση) 1 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ «ΕΒΡΟΣ» Α.Ε.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Μάιος 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος. Η Ελλάδα ζητά διεθνή «ασπίδα» για τη φέτα. Υπουργείο αγροτικησ αναπτυξησ. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #57

Αγροτικος. Τύπος. Η Ελλάδα ζητά διεθνή «ασπίδα» για τη φέτα. Υπουργείο αγροτικησ αναπτυξησ. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #57 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #57 Αγροτικος 8 σελιδεσ Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Τύπος Επενδύσεις Προϋποθέσεις για δημιουργία επισκέψιμου οινοποιείου»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γεώργιος Αθ. Παλάτος Καθηγητής εφαρμογών

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γεώργιος Αθ. Παλάτος Καθηγητής εφαρμογών ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ ( Α Γ Ρ Ο Κ Τ Η Μ Α ) Γεώργιος Αθ. Παλάτος

Διαβάστε περισσότερα