Αριθμός 4617 Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4617 Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012"

Transcript

1 Αριθμός 4617 Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012 Αριθμός 4965 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ NOMOi Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Temmier Werke Holding GmbH από την Apollo Holding GmbH Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία CIE Management IX Ltd, με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προέβηκε σε απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Temmier Werke Holding GmbH, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Apollo Holding GmbH. Η CIE Management IX Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Γκέρνσεϊ και είναι ο ομόρρυθμος εταίρος και ο διευθυντής ορισμένων κεφαλαίων γνωστών ως 8C European Capital IX. Η Apollo Holding GmbH είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι ιθύνουσα εταιρεία επενδύσεων. Η Temmier Werke Holding GmbH είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η εταιρεία είναι ιθύνουσα εταιρεία του ομίλου εταιρειών Temmier. Ο εν λόγω όμιλος ασχολείται με την παραγωγή με σύμβαση στο τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 4966 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ Κοινοποίηση συγκέντρωσης από την Alpha Bank Α.Ε. σχετικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Emporiki Bank of Greece Α.Ε. Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε από την εταιρεία Alpha Bank Α.Ε. κοινοποίηση για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Emporiki Bank of Greece Α.Ε. Η εταιρεία Aipha Bank Ανώνυμος Εταιρεία δραστηριοποιείται στο χρηματοπιστωτικό τομέα και στον τομέα των ασφαλίσεων. Η εταιρεία Emporiki Bank of Greece Ανώνυμος Εταίρεία δραστηριοποιείται στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13(3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 4318 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 4967 ΑΝΤΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Το Αντιναρκωτικο Συμβούλιο Κύπρου, ως το ανώτατο σώμα της Πολιτείας για τα θέματα εξαρτησιογόνων ουσιών, με βάση τη νομοθεσία που το διέττει, ζητά να του υποβληθούν προτάσεις με στόχο την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών μέσω της δημιουργίας προγράμματος εναλλακτικής προσέγγισης και ενημέρωσης στον κατασκηνωτικό χώρο Πόλης Χρυσοχούς στην Επαρχία Πάφου, για το μήνα Αύγουστο Το διαθέσιμο ποσό πιθανόν να είναι ευρώ. Σε περίπτωση μη ορθολογιστικής αξιοποίησης του ποσού, το ΑΣΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να του επιστραφεί μέρος ή όλο το ποσό. Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν άτυπες ομάδες και οργανωμένα σύνολα. Η ομάδα ή οργανωμένο σύνολο της οποίας η πρόταση θα επιλεχθεί με βάση τη διαδικασία αξιολόγησης, θα κληθεί να υπογράψει συμβόλαιο μέσω του οποίου θα δεσμεύεται για την πιστή εφαρμογή του προγράμματος που κατέθεσε. 1. Η πρόταση που θα υποβληθεί, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για τις εξής παραμέτρους ττσυ θα πρέπει να αποτελούν πτυχές της πρότασης, ως προϋπόθεση για σκοπούς εξέτασης της αίτησης: Ονομασία Προληπτικού Προγράμματος. 2. Ταυτότητα και καθεστώς ομάδας ή οργανωμένου συνόλου ή υπηρεσίας. 3. Στοιχεία ομάδας {με σχετικά βιογραφικά). 4. Τα άτομα τα οποία θα συμμετάσχουν θα διαμένουν για όλο το μήνα Αύγουστο εντός του κατασκηνωτικού χώρου. 5. Περιγραφή τρόπων προσέγγισης και πιθανών εργαλείων. 6. Ανάπτυξη συνεργασιών με οργανωμένα σύνολα της κοινότητας για ενίσχυση του προγράμματος. 7. Καταγραφή τρόπων διάχυσης της πρότασης στο κοινό και διαδικασίας επιλογής. Αναφορά στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος. 8. Ορθολογιστικός καταμερισμός του προϋπολογισμού. 9. Διευκρινίζεται ότι το ΑΣΚ δύναται να ζητήσει να παρουσιαστούν όλα τα σχετικά τιμολόγια. Υποβολή έκθεσης υλοποίησης του προγράμματος προς το Αντιναρκωτικο Συμβούλιο Κύπρου, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου Στην έκθεση αναμένεται να συμπεριλαμβάνεται η διαδικασία προσέγγισης των ατόμων που βρίσκονταν στον κατασκηνωτικό χώρο, το προφίλ των ατόμων αυτών ( π.χ. φύλο, ηλικία κλπ), ο αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, τα στοιχεία των πιθανών συνεργατών και η αναλυτική κατάσταση των εξόδων του προγράμματος με σχετικά αποδεικτικά. Σημειώνεται πως στοιχεία τα οποία πιθανόν να σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα, θα τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα {Προστασία του Ατόμου) Νόμου 138/(1)2001. Νοείται ότι η πρόταση που θα εγκριθεί θα επιχορηγηθεί μετά από την ψήφιση του προϋπολογισμού του ΑΣΚ για το Σε αντίθετη περίπτωση το ΑΣΚ δεν δεσμεύεται με οποιοδήποτε τρόπο. Τελευταία ημερομηνία υποβολής, η 21" Δεκεμβρίου 2012 στις 12 υ. Αριθμός 4966 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΑΠΉΣΕΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑ! ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 (Ν. 17(1)/2011) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (2} του άρθρου 23 του Νόμου Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή γία την εφαρμογή του περί Καθορισμού Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού των Συνδεόμενων με την Ενέργεια Προϊόντων Νόμου του 2011 (Ν.17(Ι)/2011), γνωστοποιεί σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 23 του Νόμου, την αναστολή της διαδικασίας επίκλησης της ρήτρας διασφάλισης που επιδόθηκε στις 23/7/2012 οτην εταιρεία Menicos Electrical Supplies Ltd σε σχέση με τα πιο κάτω προϊόντα: Ι. Κατηγορία: Λαμπτήρας Είδος: Συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού Εμπορική επωνυμία: DOMENIGUE Τύπος: 11 Watt Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης: ίι. Κατηγορία: Λαμπτήρας Είδος: Συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού Εμπορική επωνυμία: DOMENIQUE Τύπος: 18 Watt Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης:

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 4969 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αρ. Αναφοράς THE 5/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2012 Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εμπορία Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης) Διάταγμα του 2012 Ο Αν. Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εμπορία Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης) Διάταγμα του Το προσχέδιο του Διατάγματος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στην ηλεκτρονική διεύθυνση /ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ καί οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του αναφορικά με το εν λόγω διάταγμα στον Αν. Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος, (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1305 Λευκωσία), τηλέφωνο: τηλεομοιότυπο: μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου Αριθμός 4970 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι το πιο κάτω έντυπο με τους αντίστοιχους αριθμούς έχει απολεσθεί και για το λόγο αυτό οι αριθμοί του εντύπου που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμα ακυρώνονται: Γ.Λ.9Δ με αρ , Οποιοσδήποτε βρει το εν λόγω έντυπο, παρακαλείται να το παραδώσει στο Γενικό Λογιστήριο ή σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Σταθμό. Αριθμός 4971 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι το πιο κάτω έντυπο με τους αντίστοιχους αριθμούς έχει απολεσθεί και για το λόγο aura οι αριθμοί του εντύπου που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμα ακυρώνονται: F9A με αρ Οποιοσδήποτε βρει το εν λόγω έντυπο, παρακαλείται να το παραδώσει στο Γενικό Λογιστήριο ή σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Σταθμό. Αριθμός 4972 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι το πιο κάτω έντυπο με τους αντίστοιχους αριθμούς έχει απολεσθεί και για το λόγο αυτό οι αριθμοί του εντύπου που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμα ακυρώνονται: ΓΛ.9Α με αρ Οποιοσδήποτε βρει το εν λόγω έντυπο, παρακαλείται να το παραδώσει στο Γενικό Λογιστήριο ή σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Σταθμό. Αριθμός 4973 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2010 Αντίτυπα της έκθεσης 'ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2010' στην Ελληνική - Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 6,50 το αντίτυπο. Αριθμός 4974 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2011 Αντίτυπα της έκθεσης 'ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2011' στην Ελληνική - Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 13,50 το αντίτυπο. Αριθμός 4975 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝίΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2010 Αντίτυπα της έκθεοης 'ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2010' στην Ελληνική - Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 10,00 το αντίτυπο.

4 4320 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΪΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριβμός 4976 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Παράταση Ισχύος Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) Αρ. Αδειας Ν.419(Α)/Κ στην περιοχή Πυργά, Κλαυδιά και Αλεθρικό της Επαρχίας Λάρνακας, της εταιρείας Stivo Trading Ltd Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν υπόψη : 1. Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 {Ν. 122(Ι)/2003 και Ν. 239(1)/2004 και Ν. 143(Ι)/2005 κα) Ν. 173(Ι)/2006 και Ν. 92(Ι)/2008), και πιο συγκεκριμένα τις εξουσίες και αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ όσον αφορά τους όρους, προϋποθέσεις καιπεριορισμούς των Αδειών που δύναται να χορηγεί η ΡΑΕΚ. 2. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Κανονισμών, και συγκεκριμένα των Κανονισμών Περί Έκδοσης Αδειών, Κ.Δ.Π. 538/ Την Αδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο}, με αριθμό Ν. 419(Α)/Κ , στην περιοχή Πυργά, Κλαυδιά και Αλεθρικό της Επαρχίας Λάρνακας, Ισχύος 99MW, Α' Φάοη 49.5MW, της εταιρείας Stivo Trading Ltd, με ημερομηνία 10/11/ Τις επιστολές της εταιρείας Stivo Trading Lid, ημερομηνίας 08/11/2010 και 17/10/2011, με τις οποίες ζητά παράταση ισχύος της Αδειας Κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ για πέντε (5) χρόνια. 5. Την έκδοση από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως της υπ' αριθμό ΛΑΡ/00363/2008/Α Πολεοδομικής Άδειας στις 18/04/ Την υπ' αριθμό πρακτικού 664/2011 απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 08/11/2011, με την οποία ενέκρινε παράταση δώδεκα (12) μηνών της άδειας κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ της εταιρείας Stivo Trading Ltd, με το σκεπτικό ότι ενώ έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, ο κάτοχος της άδειας αδυνατεί να προχωρήσει με την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών λόγω των περιορισμών των σχεδίων χορηγιών της περιόδου του Ειδικού Ταμείου Προώθησης ΑΠΕ και ΕΞΕ που αποφασίστηκαν μετά από την χορήγηση της πιο πάνω άδειας. 7. Την υπογραφή του συμβολαίου εκμίσθωσης κρατικής γης με αριθμό ΑΔΧ 196/ Την υπ' αριθμό πρακτικού 734/12 απόφαση της ΡΑΕΚ για Τροποποίηση της άδειας κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ , Αιολικού Πάρκου, και μείωση της Α' Φάσης υλοποίησης του Αιολικού Πάρκου από 49,5MW σε 27MW, αλλαγή του κατασκευαστή και τύπου των Ανεμογεννητριών από General Electric, GE 1.5xle, ισχύος 1.5MW έκαστη σε Vestas V100 ισχύος 1.8MW έκαστη και έγκρισης της χωροθέτησης των δέκα πέντε (15) Α/Γ σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την Πολεοδομία χωροταξικό σχεδιασμό. 9. Την υπ' αριθμό Β555/2011, άδεια οικοδομής, ημερομηνίας 25/04/2012, και επειδή σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2008 και τους σχετικούς με την Έκδοση Αδειών Κανονισμούς η χρονική διάρκεια των Αδειών που χορηγεί η ΡΑΕΚ είναι στην διακριτική ευχέρεια των Μελών της ΡΑΕΚ να την αποφασίσουν, τα Μέλη της ΡΑΕΚ κρίνουν ότι εφόσον μπορούσαν ευθύς εξ αρχής να παραχωρήσουν Άδεια μεγαλύτερης διάρκειας για την κατασκευή του πιο πάνω έργου, και λαμβανομένου υπόψη ότι ενώ έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, ο κάτοχος της άδειας αδυνατεί να προχωρήσει με την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών λόγω των περιορισμών των σχεδίων χορηγιών ϊής περιόδου του Ειδικού Ταμείου Προώθησης ΑΠΕ και ΕΞΕ που αποφασίστηκαν μετά από την χορήγηση της πιο πάνω άδειας, τα μέλη της ΡΑΕΚ δύνανται τώρα να το πράξουν και να παρατείνουν την διάρκεια Ισχύος της Αδειας Κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ της εταιρείας Stivo Trading Ltd και αφού εξέτασαν όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να παρατείνουν την διάρκεια Ισχύος της Άδειας Κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ , Α' Φάση 27MW της εταιρείας Stivo Trading Ltd για ακόμη δύο (2) χρόνια, δηλαδή μέχρι τις 09/11/2014. Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Stivo Trading Ltd καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, να παρατείνει την διάρκεια Ισχύος της Άδειας Κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ της εταιρείας Stivo Trading Ltd για ακόμη δύο (2) χρόνια, δηλαδή μέχρι ιις 09/11/2014, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 4977 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012 Αναθεώρηση Σχεδίου Ραδιοφωνικής Κάλυψης με βάση το όρθρο 5Α(7) των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2012 Η Αναθεώρηση του Σχεδίου Ραδιοφωνικής Κάλυψης εκπονείται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και προβλέπει τις ραδιοσυχνότητες, τη γεωγραφική περιοχή κάλυψης και τις τοποθεσίες από τις οποίες εκπέμπουν οι αδειούχοι οργανισμοί και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θεωρούνται από το Διευθυντή ως σημαντικές. Η Αναθεώρηση του Σχεδίου Ραδιοφωνικής Κάλυψης δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 5Α(7) των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2012 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και παρέχεται χρόνος είκοσι οκτώ ημερών για την υποβολή ενστάσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ισχυρίζεται ότι παραβλάπτονται τα νόμιμα συμφέροντα του. Η ένσταση κατά της Αναθεώρησης του Σχεδίου υποβάλλεται στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Τ.Θ , 1302 Λευκωσία και παρέχει τους λόγους στους οποίους αυτή βασίζεται. Η πιο κάτω αναθεώρηση αφορά τη δυνατότητα αναβάθμισης τοπικών ραδιοφωνικών οργανισμών σε παγκΰπριους και την τροποποίηση συχνοτήτων εκπομπής υφιστάμενων ραδιοφωνικών οργανισμών: Σημείο Εκπομπής Σταθμός Βαβατοινιά Τσάδα Φασούλα Μαραθάσα Αλλαγή Συχνότητας Ράδιο CAPITAL 101.4^' 101 Α ^ ΔΡΟΜΟΣ FM (,) SUPERSPORT FM (4 ' SKYLINE RADIO FM (51 Καταργείται η συχνότητα για τη Λευκωσία για το «ΔΡΟΜΟΣ FM» Τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως η κατευθυντικότητα της κεραίας και η μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς θα πρέπει να ρυθμιστούν κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς και τις παραπλήσιες εκπομπές που περιγράφονται στις υποσημειώσεις του πίνακα. 1,1 Εκπομπή του παγκυπριου ραδιοφωνικού οργανισμού Ό ΛΟΓΟΣ" από τα σημεία εκπομπής Βαβατσινιάς και Τσάδας σε απόσταση 200 khz στη συχνότητα 101,6MHz. Ο ραδιοφωνικός οργανισμός "Ράδιο CAPITAL" θα πρέπει, προτού υλοποιήσει το νέο σημείο εκπομπής, να συνάψει συμφωνία συντονισμού με το ραδιοφωνικό οργανισμό Ό ΛΟΓΟΣ". 12) Παράνομες εκπομπές από τα κατεχόμενα στις συχνότητες MHz και 96.0 MHz. 13) Εκπομπή του παγκυπριου ραδιοφωνικού οργανισμού "ANTENNA FM" από τα αημεία εκπομπής Βαβατσινιάς και Τσάδας σε απόσταση 200 khz στη συχνότητα 102.7MHz. Ο ραδιοφωνικός οργανισμός "ΔΡΟΜΟΣ FM" θα πρέπει, προτού υλοποιήσει ΪΟ νέο σημείο εκπομπής, να συνάψει συμφωνία συντονισμού με το ραδιοφωνικό οργανισμό "ANTENNA FM". (") Εκπομπή του παγκυπριου ραδιοφωνικού οργανισμού "RADIO DEEJAY" από τα σημεία εκπομπής Μαραθάσας και Φασούλας σε απόσταση 200 khz στη συχνότητα 100.1MHz. Οι ραδιοφωνικοί οργανισμοί "ΔΡΟΜΟΣ FM" και "SUPERSPORT FM" θα πρέπει, προτού υλοποιήσουν το νέο σημείο εκπομπής, να συνάψουν συμφωνία συντονισμού με το ραδιοφωνικό οργανισμό" RADIO DEEJAY". (5) Εκπομπή του παγκυπριου ραδιοφωνικού οργανισμού "ΚΑΝΑΛΙ ΕΞ!" και του τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού "RUSSIAN WAVE" από τα σημεία εκπομπής Βαβατσινιάς και Φασοΰλας σε απόσταση 200 khz στις συχνότητες 106.0MHz και MHz αντίστοιχα. Ο ραδιοφωνικός οργανισμός "SKYLINE RADIO FM" θα πρέπει, προτού υλοποιήσει το σημείο εκπομπής, να συνάψει συμφωνία συντονισμού με τους ραδιοφωνικούς οργανισμούς "ΚΑΝΑΛΙ ΕΞΙ" και "RUSSIAN WAVE".

6 4322 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός ' 1.*.* 1 Ι Φ, % ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόφαση ΕΠΑ: 42/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Νόμος Αρ. 13{Ι)/2008) Καταγγελία της εταιρείας Alpha Electric House Ltd εναντίον της εταιρείας Fissler GhbH Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα. Λούκια Χριστοδούλου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος W' Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος Αρ.Φακέλου Για την Alpha Electric House Ltd παρουσιάστηκε ο κύριος Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης από το δικηγορικό γραφείο Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης. Για την εταιρεία Fissler GmbH παρουσιάστηκε η κυρία 'Ελενα Μιχαήλ, από το δικηγορικό γραφείο Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ. Ημερομηνία απόφασης: 3 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο της υπό εξέταση καταγγελίας, αποτελεί η κατ' ισχυρισμό καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στην οποία βρίσκεται σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας εταιρείας ALPHA ELECTRIC HOUSE (SPYROS THEODOROU) LTD (στο εξής «η ALPHA ELECTRIC HOUSE») από την FISSLER GMBH (στο εξής «η FISSLER») ως αποτέλεσμα της επιστολής που αποστάληκε από τη FISSLER ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2009, μέσω της οποίας επιβάλλονταν αυθαίρετοι όροι συναλλαγής καθώς επίσης και μέσω της επιστολής της FISSLER ημερομηνίας 6 Μαΐου 2010 με την οποία πληροφόρησε την ALPHA ELECTRIC για την πρόθεση της να διακόψει την εμπορική τους συνεργασία προτείνοντας δύο επιλογές τερματισμού της συνεργασίας. Το δύο αυτά γεγονότα, κατά την ALPHA ELECTRIC, συνιοτούν παράβαση του άρθρου 6(2) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου Ν. 13(Ι)/2008 (εφεξής «ο Νόμος 13(Ι)/2008»)- Ι. Χρονικό Διαδικασίας Η παρούσα καταγγελία υποβλήθηκε στην Επιτροπή από την ALPHA ELECTRIC στις 2 Ιουλίου Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 5 Αυγούστου 2010 ομόφωνα αποφάσισε να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας της πιθανολογούμενης παράβασης που περιέχεται στην καταγγελία. Στις 19 Ιανουαρίου 2012, η Επιτροπή υπό τη νέα σύνθεση της σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως η σχετική απόφαση του ημερομηνίας 20/12/2011, εξέτασε την υπόθεση υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 25 Μαΐου 2011, στις Προσφυγές με αρ. 1544/09, 1545/09, 1586/09 και 1601/09 (ExxonMobil Cyprus Ltd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού) και, αφού έλαβε υπόψη και σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφαση της ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010 για τη διεξαγωγή έρευνας και όλες τις μετέπειτα ληφθείσες αποφάσεις και να εξετάσει την πιο πάνω υπόθεση εξ' υπαρχής. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη το υλικό το οποίο βρισκόταν ενώπιον της Επιτροπής κατά το χρόνο λήψης της πιο πάνω ανακαλούμενης απόφασης ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010 για διεξαγωγή έρευνας, έκρινε ότι το εν λόγω υλικό δικαιολογεί τη διεξαγωγή έρευνας της καταγγελίας από την Υπηρεσία, δίδοντας σχετικές οδηγίες προς την Υπηρεσία. Η ALPHA ELECTRIC και η FISSLER ειδοποιήθηκαν για την απόφαση της Επιτροπής να διεξαχθεί εξ' υπαρχής έρευνα και να γίνει χρήση ταυ υλικού του διοικητικού φακέλου με σχετική επιστολή η οποία τους είχε σταλεί στις 27 Ιανουαρίου Η Υπηρεσία, αφού ολοκλήρωσε τη δέουσα προκαταρκτική έρευνα της, υπέβαλε σημείωμα στην Επιτροπή ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2012 στο οποίο κατέγραψε το πόρισμα της έρευνας που διεξήγαγε. Η Επιτροπή, στη συνεδρία της στις 29 Φεβρουαρίου 2012, αφού μελέτησε το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης και συνεκτίμησε όλα τα στοιχεία και δεδομένα αλλά και έχοντας κάνει χρήση του υπάρχοντος στο διοικητικό φάκελο υλικού, ομόφωνα διαπίστωσε ότι πιθανολογείται εκ πρώτης όψεως υπόθεση σε σχέση με παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου και αποφάσισε να κινήσει διαδικασία εξέτασης της εκ πρώτης όψεως παράβασης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Νόμου, καταρτίζοντας Έκθεση Αιτιάσεων. Συγκεκριμένα: Ή Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι εκ πρώτης όψεως πιθανολογείται παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου από μέρους της FISSLER ως αποτέλεσμα:

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (ι) των πρόσθετων υποχρεώσεων που επιβάλλονται στην ALPHA ELECTRIC μέσω της Συμφωνίας και του προτεινόμενου επιχειρηματικού πλάνου, με τον κίνδυνο αυτή να απολέσει την αποκλειστική διανομή σε περίπτωση μη εκπλήρωσης αυτών που αναλύονται στο κείμενο του σημειώματος. (α) των προτεινόμενων από τη FISSLEFI ορίων πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος και ο όρος για τερματισμό της συμφωνίας σε περίπτωση μη επίτευξης αυτών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο μιας οικονομικής κρίσης στην αγορά, και (Hi) του όρου για τη μη άσκηση ανταγωνισμού για περίοδο ενός έτους μετά τον τερματισμό της συμφωνίας και η επιβολή προστίμου σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης αυτής.» Καίά την Ιδια συνεδρία η Επιτροπή κατέληξε στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι δεν στοιχειοθετείτο κατάχρηση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης και συνεπώς παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου στη βάση της αιφνίδιας και αδικαιολόγητης διακοπής των σχέσεων των δύο εταιρειών και έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να ενημερώσει σχετικά την ALPHA ELECTRIC, ούτως ώστε να Θέσει τις απόψεις της επί αυτών των προκαταρκτικών συμπερασμάτων εντός είκοσι μίας ημερών. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η ALPHA ELECTRIC απέστειλε τις θέσεις της στις 23 Απριλίου 2012, σχετικά με τις προκαταρκτικές θέσεις της Επιτροπής σε σχέση με την ισχυριζόμενη παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου, ήτοι σε σχέση με την ισχυριζόμενη παράβαση στη βάση της αιφνίδιας και αδικαιολόγητης διακοπής των σχέσεων των δύο εταιρειών. Επιπρόσθετα, η ALPHA ELECTRIC κατέθεσε γραπτές θέσεις κατά την ακροαματική διαδικασία που έλαβε χώρα την 1 Π Ιουνίου 2012 και στις 11 Ιουνίου του 2012 κατόπιν ερωτήσεων τής Επιτροπής που τέθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας την 1 η Ιουνίου Η Επιτροπή, στη συνεδρία της ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2012, εξέτασε το κείμενο της Έκθεσης Αιτιάσεων το οποίο τέθηκε ενώπιον της από την Πρόεδρο και μετά από διεξοδική συζήτηση του κειμένου αποφάσισε να το υιοθετήσει και να το εγκρίνει, αποφασίζοντας παράλληλα την κοινοποίηση του και ειδοποίηση της FISSLER. Η Έκθεση Αιτιάσεων σε σχέση με την πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(2) από μέρους της FfSSLER στάληκε στη FISSLER σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Νόμου, ενώ αντίγραφο αυτής κοινοποιήθηκε στην ALPHA ELECTRIC. Οι εκπρόσωποι της FISSLER απέστειλαν στην Επιτροπή τις απαντήσεις τους στην Έκθεση Αιτιάσεων στις 27 Απριλίου Επιπρόσθετα, γραπτές θέσεις κατατέθηκαν εκ μέρους της FISSLER κατά την ακροαματική διαδικασία που έλαβε χώρα στις 4 Μαίου Η Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2012 ομόφωνα κατέληξε ότι οι πράξεις και/ή οι παραλείψεις της FISSLER στα πλαίσια επιβολής αυθαίρετων όρων συναλλαγής, συνιστούν καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης, κατά παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου 13(Ι)/2008. Η Επιτροπή, ενεργώντας με βάση το άρθρο 42(2) του Νόμου και προτού αποφασίσει επί της επιβολής διοικητικού προστίμου, με σχετική επιστολή της ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2012 ενημέρωσε τη FISSLER για την πρόθεση της να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο και για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως, παρέχοντος την ίδια ώρα το δικαίωμα στη FISSLER να υποβάλει παραστάσεις εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας των 30 ημερών, επισημαίνοντας ότι το πλήρες αιτιολογημένο κείμενο της απόφασης της Επιτροπής θα της αποσταλεί αφού λάβει τις παρατηρήσεις ή θέσεις της ως προς την επιβολή διοικητικού προστίμου. Η FfSSLER υπέβαλε παραστάσεις σε σχέση με την επιβολή προστίμου μέσω σχετικής επιστολής του δικηγόρου της ημερομηνίας 27 Αυγούστου Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου ομόφωνα αποφάσισε προτού καταλήξει σε απόφαση να απευθύνει επιστολή στην FISSLER με την οποία να της ζητά όπως της κοινοποιήσει τον κύκλο εργασιών της εταιρείας για τα έτη 2008 και Η FISSLER απάντησε στο σχετικό ερώτημα με επιστολή της ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου.. Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 3 Οκτωβρίου, εξέτασε το χειρισμό της καταγγελίας υπό το φως της επιστολής των δικηγόρων της FISSLER και έλαβε την ακόλουθη τελική/οριστική απόφαση της: Ιί. Εμπλεκόμενα Μέρη Η ALPHA ELECTRIC, είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία συστάθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 1989, έχοντας ως κύριους σκοπούς τη διεξαγωγή της εργασίας ή της επιχείρησης των εισαγωγέων, εξαγωγέων, πωλητών, εμπόρων, χονδρικής και λιανικής πώλησης, διανομέων, γενικών αντιπροσώπων ή αντιπροσώπων επί προμήθεια καινούργιων ή μεταχειρισμένων τηλεοράσεων, ψυγείων, πλυντηρίων ραδιομαγνητόφωνων, κουζινών, ηλεκτρικών θερμαστρών και γενικά όλων των ηλεκτρικών ειδών, εξαρτημάτων ή οποιωνδήποτε άλλων εμπορευμάτων προϊόντων ή αντικειμένων. Επίσης, στους σκοπούς της εταιρείας είναι και η διεξαγωγή της εργασίας ή της επιχείρησης των κατασκευαστών, βιομηχάνων, βιοτεχνών, εμπόρων εισαγωγέων, εξαγωγέων, εργολάβων, αντιπροσώπων, διανομέων, ή μεσιτών και η κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, ενοικιαγορά, μεταπώληση, διανομή, ανταλλαγή, υποθήκευση, ενεχυρίαση οποιωνδήποτε εμπορευμάτων, προϊόντων ή αντικειμένων και η εξάσκηση οποιασδήποτε εργασίας, επιχείρησης, εμπορίου, βιομηχανίας οποιουδήποτε είδους, καθώς και η δημιουργία, εγκαθίδρυση, λειτουργία και διατήρηση εργοστασίων, γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών ή άλλων υποστατικών, αντιπροσωπειών, κλάδων ή υποκαταστημάτων σε οποιοδήποτε μέρος της Κύπρου ή του εξωτερικού για την παραγωγή, κατασκευή, συναρμολόγηση, μετατροπή, επιδιόρθωση, επεξεργασία, αποθήκευση, πώληση, αγορά, εμπορία και διανομή οποιωνδήποτε εμπορευμάτων, αντικειμένων ή πραγμάτων κατασκευαζόμενων ή παραγόμενων από την εταιρεία, ή τα οποία εμπορεύεται η εταιρεία. Η FISSLER, είναι εταιρεία η οποία εδρεύει στη Γερμανία, ιδρύθηκε το 1845 από τον Carl Phiiipp Fissler και δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας των ομώνυμων μη ηλεκτρικών σκευών και εργαλείων μαγειρικής υψηλής ποιότητας (FISSLER), σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 90% περίπου της συνολικής παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων κατασκευάζεται στη Γερμανία. Η FiSSLER παραμένει μέχρι σήμερα οικογενειακή επιχείρηση και απασχολεί περίπου 700 άτομα. Για το 2007 / 2008 βραβεύτηκε ως "Superbrand Germany" - καλύτερο προϊόν / εμπορική φίρμα, από τον ανεξάρτητο παγκόσμιο οργανισμό "Superbrands". Η FISSLER αντιπροσωπεύεται από θυγατρικές εταιρείες ή/και συνεργάτες πωλήσεων των προϊόντων της σε περισσότερες από 70 χώρες, σε όλες τις ηπείρους.

8 Β 4324 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 III. Αντικείμενο της Καταγγελίας Αντικείμενο της καταγγελίας, είναι η κατ' ισχυρισμό καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στην οττοία κατ' ισχυρισμό βρίσκεται η ALPHA ELECTRIC προς την FISSLER, κατά παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου. Συγκεκριμένα, καταγγέλλεται: (α) Η προτεινόμενη συμφωνία η οποία αποστάληκε στην ALPHA ELECTRIC με επιστολή της FISSLER ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2009, ως περιέχουσα αυθαίρετους όρους συναλλαγής. Ειδικότερα, καταγγέλλεται η διάρκεια της δέσμευσης, τα μεγέθη των απαιτούμενων πωλήσεων, οι όροι 2.2., 3, 3.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5,4 και 5.7 του επιχειρηματικού πλάνου, και (β) η επιστολή της FISSLER ημερομηνίας 6 Μαΐου 2010, με την οποία πληροφορεί την ALPHA ELECTRIC για την πρόθεση της να διακόψει την εμπορική τους συνεργασία και της προτείνει δύο επιλογές τερματισμού της συνεργασίας τους. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της ALPHA ELECTRIC προκύπτει ότι η FISSLER προτίθεται να μεταφέρει όλες τις εμπορικές δραστηριότητες που διεξάγονταν από την ALPHA ELECTRIC σε άλλη εταιρεία, απαγορεύοντας στην ALPHA ELECTRIC τη χρήση της επωνυμίας FISSLER Ιστορικό της υπόθεσης Η συνεργασία μεταξύ της- ALPHA ELECTRIC και της FISSLER χρονολογείται από το Με επιστολή ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 1982, αποστάληκε για πρώτη φορά γραπτή πρόταση συνεργασίας από την FfSSLER, στη βάση αποκλειστικότητας. Για την εν λόγω συνεργασία, ουδέποτε υπογράφηκε σύμβαση που να καθορίζει ρητώς τα πλαίσια της, αλλά πραγματοποιείτο με όρους που συμφωνούνταν και οριστικοποιούνταν πάντα κατόπιν συζητήσεων και κοινής συναίνεσης μεταξύ των δύο μερών. Η ALPHA ELECTRIC πωλούσε τα προϊόντα της FISSLER απευθείας στους καταναλωτές μέσω των δικών της χώρων, καθώς και μέσω άλλων λιανοπωλητών.. Περί τον Μάρτιο/Απρίλιο 2008 έγιναν δύο προσεγγίσεις στην FISSLER, από τις E&G Electricplus Ltd (στο εξής «η E&G Electricplus») και Fysair Ltd για την εξασφάλιση της αποκλειστικής διανομής των εν λόγω προϊόντων στην Κύπρο 1. Η FISSLER ενημέρωσε την ALPHA ELECTRIC για τις εν λόγω προσφορές και ενεπλάκη σε ένα βαθμό στις διαπραγματεύσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η FISSLER απέστειλε στην ALPHA ELECTRIC το προτεινόμενο επιχειρηματικό πλάνο που είχε ετοιμαστεί από την E&G Electricplus Ltd για παράθεση των σχόλιων της. Τελικά όμως οι διαπραγματεύσεις δεν καρποφόρησαν και συνεχίστηκε η μεταξύ τους συνεργασία. Τον Ιανουάριο 2009, η FISSLER πληροφόρησε την ALPHA ELECTRfC ότι αντιπρόσωπος της επιθυμούσε να επισκεφθεί την Κύπρο με σκοπό να πραγματοποιηθεί μεταξύ τους συνάντηση καθώς και συνάντηση με εκπροσώπους της Mega Electric 2, η οποία είναι πελάτης της ALPHA ELECTRIC. Η ίδια η ALPHA ELECTRIC, είχε εκφράσει την αντίρρηση της για την επίσκεψη και συνάντηση της FISSLER με την Mega Electric 3. Η επίσκεψη αντιπροσώπων της FISSLER πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο το Μάρτιο του Στο έγγραφο "Summary Report on Fissler 9-12 March 2009 visit to Cyprus", το οποίο ετοιμάστηκε και προσκομίστηκε οπό την εταιρεία ALPHA ELECTRIC με την παρούσα καταγγελία της, καταγράφεται η δυσαρέσκεια της για τον τρόπο αντιμετώπισης της από τους εκπρόσωπους της FISSLER (κ. Luckenkotter και κ. Hub) που επισκέφτηκαν την Κύπρο, οι οποίοι θεωρούσαν ότι τα προϊόντα δεν τύγχαναν επαρκούς αντιπροσώπευσης και δεν είχαν εδραιωθεί στην αγορά με τον τρόπο τον οποίο αυτοί επιθυμούσαν. Η ALPHA ELECTRIC απέστειλε έγγραφο με τον τίτλο "For Discussion Analysis, Conclusions & Provisional Action Plan", το οποίο ετοιμάστηκε και δόθηκε στην FISSLER. Το εν λόγω έγγραφο παρουσιάζει το πληθυσμό, τα νοικοκυριά και το οικονομικό status στην Κύπρο σε σύγκριση με τις πωλήσεις των προϊόντων της FISSLER, τις πωλήσεις ανά επαρχία, το προφίλ των πελατών και διατυπώνεται ένα αρχικό προσχέδιο επιχειρηματικού πλάνου;" Στις 16/3/2009, ο διευθυντής της ALPHA ELECTRIC απευθύνθηκε στην κα. Fissler-Pechtl στην οποία περιέγραψε την απογοήτευση του για την αντιμετώπιση που έτυχε από τον κ. Luckenkotter κατά την επίσκεψη του στην Κύπρο και της ζήτησε να επέμβει για ουνέχιση της μέχρι στιγμής συνεργασίας τους. Στην εν λόγω επιστολή εξέφρασε επίσης τη θέση ότι αν συνέχιζαν την επικοινωνία με τον κ. Luckenkotter, δεν θα επιθυμούσαν πλέον την αντιπροσώπευση των προϊόντων FISSLER στην κυπριακή αγορά. Στις 8/5/2009, στάληκε επιστολή απάντησης από την FISSLER με την οποία επισημάνθηκαν οι στόχοι της FISSLER και ότι θο έπρεπε να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση για τα προβλήματα που είχαν προκύψει στον τρόπο προώθησης των προϊόντων. Στις 11/5/2009, η ALPHA ELECTRIC σε απάντηση ανέφερε ότι οι στόχοι και οι απόψεις των δύο εταιρειών δεν διαφέρουν τόσο, απλά αυτό που την είχε ενοχλήσει ήταν η απροθυμία να εισακουστούν. Παρόλα αυτά επισήμανε ότι είναι ανοικτή στις εισηγήσεις που θα γίνουν για την ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας. Με επιστολή της FiSSLER ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2009 απεστάλη στην ALPHA ELECTRIC προς υπογραφή Συμφωνία (Distributor-ship agreement), στη βάση σχέσης προμηθευτή {η FiSSLER) και διανομέα (η καταγγέλλουσα εταιρεία), η οποία περιλάμβανε (ως παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος της) και επιχειρησιακό πλάνο με συγκεκριμένα υποχρεωτικά ετήσια όρια αγορών μέχρι το τέλος του Στην επιστολή αυτή, αναφερόταν η πρόθεσο, της FISSLER να συνεχίσει τη συνεργασία της με την ALPHA ELECTRIC και η θέληση της να συγκεκριμενοποιήσει και να επισημοποιήσει τους όρους ϊης συνεργασίας τους, καθώς και το επιχειρησιακό πλάνο, μέσω σύναψης γραπτής 1 Επιστολή ημερομηνίας 14 Απριλίου 2008 και Επιστολή ημερομηνίας 16 Ιουλίου Επιστολή ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου Επιστολή ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2008.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ συμφωνίας 4. Επιπρόσθετα στο τέαος της επιστολής, η FISSLER κάλεσε την ALPHA ELECTRIC να σχολιάσει τους στόχους πωλήσεων που περιέχονταν στην προτεινόμενη Σύμβαση, στον τρόπο εξέλιξης της διαδικασίας και κάλεσε την ALPHA ELECTRIC να υπογράψει τη σύμβαση υποδεικνύοντας της την διαδικασία αποδοχής. Συγκεκριμένα η FISSLER ανέφερε: «We kindly ask you also sign Shis document in double version and send back to us. One version signed by us will be sent back to you then {...] Please let us have your response concerning proceeding and targets outlined /...]>>. Οι κυριότεροι όροι της προτεινόμενης συμφωνίας ήταν ο: εξής: (α) Η FISSLER αναγνωρίζει την ALPHA ELECTRIC ως αποκλειστικό διανομέα των προϊόντων της στην ελεύθερη Κύπρο. Αν πελάτης εκτός της ελεύθερης Κύπρου υποβάλει παραγγελία οτην ALPHA ELECTRiC, αυτή δικαιούται να την εκτελέσει (όρο: 2.1 και 2.3). (β) Η FISSLER έχει το δικαίωμα απευθείας πώλησης των προϊόντων της σε εντός της ελεύθερης Κύπρου λιανοπωλητές, οι οποίοι ανήκουν σε «International Operating Group». Σε τέτοιες περιπτώσεις η FISSLER θα ενημερώνει εγγράφως την ALPHA ELECTRIC όταν ο πελάτης γίνεται απευθείας πελάτης της. {όρος 2.1) {γ) Η FISSLER αναλαμβάνει να προμηθεύει τα προϊόντα της για διανομή και μεταπώληση στην ALPHA ELECTRIC. (όρος 2.5) Σύμφωνα με το Συνημμένο 4 της προτεινόμενης Συμφωνίας, ισχύουν τα εξής όρια πωλήαεων: 2009: 285,000, 2010: 322,000 και 2011: 353,000. Σε ότι αφορά τα επόμενα έτη, τα ελάχιστα όρια πωλήσεων θα καθορίζονται το προηγούμενο έτος {το αργότερο μέχρι το Σεπτέμβριο) και το επιχειρηματικό πλάνο θα δίδεται από την FISSLER, το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο. Αν η ALPHA ELECTRIC δεν κατορθώσει να φτάσει το προβλεπόμενο από την συμφωνία ετήσιο όριο αγορών, τότε η FISSLER δικαιούται να παραχωρήσει και σε άλλα πρόσωπα το δικαίωμα να πωλούν τα προϊόντα της ή/και να τερματίσει τη συμφωνία (όρος 2.5). Τα συνολικά όρια πωλήσεων κάθε έτους διαχωρίζονται σε διάφορους επιμέρους στόχους ανά είδος προϊόντος. (δ) Η ALPHA ELECTRIC υποχρεούται να αγοράζει τα προϊόντα απευθείας από την FISSLER προς διανομή. Η ALPHA ELECTRIC είναι ελεύθερη να καθορίζει δικές της τιμές για τα προϊόντα προς τους πελάτες της. (όρος 2.6) (ε) Η ALPHA ELECTRIC αγοράζει, διανέμει και πωλεί τα προϊόντα στο όνομα της και για δικό της λογαριασμό. Δεν θα θεωρείται εμπορικός αντιπρόσωπος ή θυγατρική εταιρεία της FISSLER. Δεν είναι εξουσιοδοτημένη να πράττει στο όνομα της FISSLER αλλά ως ανεξάρτητος έμπορος και να χρησιμοποιεί τους δικούς της υπαλλήλους, (όρος 3) (στ) Η FISSLER θα απαντά σε πέντε μέρες από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας κατά πόσο αποδέχεται ή αρνείται την παραγγελία και θα πληροφορεί την ALPHA ELECTRIC για το πότε θα παραδοθεί, (όρος 4.1) (ζ) Ποσοστό 5% επί του ετήσιου ποσού αγορών της ALPHA ELECTRIC από την FISSLER θα δίδεταϊ από την FISSLER στην ALPHA ELECTRIC για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων της στον επόμενο χρόνο και ποσοστό 0.75% επί του ετήσιου ποσού αγορών της ALPHA ELECTRIC από την FISSLER θα δίδεται αττό την FISSLER στην ALPHA ELECTRIC για σκοπούς δωρεάν αντικαταστάσεων προϊόντων στον επόμενο χρόνο. (όροι 4.4. και 4.5) (η) Η ALPHA ELECTRIC υποχρεούται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για προώθηση των προϊόντων της FISSLER στην Κύπρο, να προστατεύει τα συμφέροντα της και να την ενημερώνει μηνιαίως για τους πελάτες της. (όρος 5.1} (θ) Για πέντε (5) χρόνια από την υπογραφή της συμφωνίας η ALPHA ELECTRIC δεν δικαιούται να παράγει, εμπορεύεται, προωθεί, πωλεί ή διανέμει ανταγωνιστικά προϊόντα, και ούτε να υπεισέλθει σε οικονομική σχέση με εταιρεία που πωλεί ανταγωνιστικά προϊόντα. Ο καθορισμός των προϊόντων ως ανταγωνιστικών ή όχι θα πρέπει να γίνεται σε συμφωνία με την FISSLER. (όρος 5.5) (ι) Η ALPHA ELECTRIC αναγνωρίζει και πραγματοποιεί τα όσα από κοινού συμφωνούνται στο Collaboration Plan και σε περίπτωση παράβασης του ενημερώνει εγγράφως τη FISSLER. (όρος 5.9) (ια) Η ALPHA ELECTRIC δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την εμπορική επωνυμία FISSLER για σκοπούς πώλησης προϊόντων άλλων από αυτών της Ρ!Ξ5ίΕΗ.(όρος 6.2) (ιβ) Η ALPHA ELECTRiC θα εξασφαλίσει άδεια που θα την εξουσιοδοτεί ως διανομέα των προϊόντων της FISSLER ατην Κύπρο. Μετά την απόκτηση της άδειας αυτής από την αρμόδια αρχή, η FISSLER θα αποδώσει στην ALPHA ELECTRIC τα σχετικά έξοδα, (όρος 7.2) (ιγ) Η ALPHA ELECTRIC είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει γραπτώς την FISSLER μέσα σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων, για οποιεσδήποτε τυχόν πλημμέλειες τους. Για πλημμέλειες σε προϊόντα που ξεπερνούν τις υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως την FISSLER και σε τέτοια περίπτωση κατά την κρίση της FISSLER μπορεί να αποφασίζεται παραπομπή σε όργανο διαιτησίας για συμβιβασμό, (όρος 8.1) (ιδ) Τα παράπονα των τελικών καταναλωτών διαβιβάζονται στην FISSLER κάθε τρεις μήνες, και τα προϊόντα αποζημιώνονται ή ανπκαθιστώνται από αυτήν αν τα σχετικά παράπονα κριθούν αιτιολογημένα, (όρος 8.4.) (ιε) Αν η ALPHA ELECTRiC δεν κατορθώσει να φτάσε* το προβλεπόμενο από την συμφωνία ετήσιο όριο αγορών και οι αγορές της είναι σε ποσοστό χαμηλότερο κατά 10% του ορίου αυτού, τότε η FISSLER δικαιούτα! να υποδείξει άλλο διανομέα και να τερματίσει τη συμφωνία, (όρος 10.3) " «Based on the applied type of local market activities we see significant additional market potential for Fissler in Cyprus. [..JHowever, we see the current arrangement as apparently too unprecise regarding the duties of both parties in such arrangement. We therefore regard as a requirement to specify these in form of a written contract. (...]Given the content of the discussion with you this year and also in order to provide with clarity about also our midterm expectation we decided to specify our expectations of your Fissler business in Cyprus for the period until of 201 t.»

10 Β 4326 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ιστ) Για περίοδο ενός (1) έτους μετά τη Λήξη της συμφωνίας, επί ιτοινή , η ALPHA ELECTRIC υποχρεούται να μην πωλεί προϊόντα παρόμοια με αυτά της FISSLER και να μην προβαίνει σε εμτιορικές δοσοληψίες υπό την επωνυμία της ITSSLER( όρος 11). (ιζ) Η συμφωνία ανανεώνεται αυτόματα για ένα χρόνο μετά τη λήξη κάθε πρώτου έτους, ώστε να έχει πάντοτε συνολική διάρκεια τριών ειών. Η FISSLER έχει το δικαίωμα να διακόψει τη συμφωνία σε περίπτωση που η ALPHA ELECTRIC δεν φθάσε* τα ετήσια όρια αγορών με εξάμηνη προειδοποίηση και σε περίτκωση που η καταγγέλλουσα δεν επανορθώσει την κατάσταση σε τρεις μήνες από τη συγκεκριμένη ειδοποίηση, (όρος 12.1) Η ALPHA ELECTRiC με επιστολή της ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2009, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στο θέμα του καθορισμού ετήσιων ποσών αγορών ανέφερε ότι το θέμα του καθορισμού των ετήσιων ποσών αγορών 8α έπρεπε, βάσει της μέχρι τότε καθιερωμένης σχέσης και πρακτικής, να αφορά μόνο το επόμενο έτος και να υπήρχαν επιπλέον πρόνοιες για τυχόν μη εκπλήρωση των ετήσιων ποσών αγοράς, δεδομένης κα! της επικρατούσας οικονομικής κατάστασης. Συγκεκριμένα η ALPHA ELECTRIC σημείωσε στην εν λόγω επιστολή τα εξής: "Plan & Targets should he only for following year, given a well-established relationship & practice. Moreover, there should always be provisions for non-achievement, especially given current international & local economic situation.» Επιπρόσθετα και μεταξύ άλλων θεμάτων, η ALPHA ELECTRIC επεσήμανε ότι οι συζητήσεις είχαν φτάσει σε αδιέξοδο και ως εκ τούτου, επικαλέστηκε την πρόταση που είχε γίνει από τον ανιιιτρόσωπο της FISSLER στην ΕλΛάδα, την εταιρεία Berson C. Sarafidis Bros S.A, η οποία θα επίλυε τα προβλήματα που είχαν προκύψει προς όφελος όλων. Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η ALPHA ELECTRIC, η πρόταση της αυτή εκφράστηκε προς την FISSLER σε τηλεφωνική επικοινωνία ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2009 s. Η εν Λόγω πρόταση αφορούσε τη σταδιακή μεταφορά των δραστηριοτήτων της ALPHA ELECTRiC σιη Berson C. Sarafidis Bros S.A. σε σχέση με τα προϊόντα της FISSLER στην Κύπρο. Σχετικό είναι το πιο κάτω απόσπασμα από την επιστολή της ALPHA ELECTRIC προς την FISSLER ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2009: «As can be concluded from all the above, we seem, unfortunately, to be reaching a deadlock situation. Consequently, we would suggest that, in order to avoid further reproductions of unproductive and potentially acrimonious discussions amongst ourselves, we urgently turn and focus on deciding on the new, sound and solid proposal that has been laid on the table. We are, of course, referring to the conversation you had with Mrs. Eleni Sarafidis on November 1(? η, regarding an agreement that can be reached amongst our respective companies. We all strongly believe it has the potential to resolve matters to everybody's best interest.» Σε απάντηση της στις 24 Νοεμβρίου 2009, η FISSLER εξέφρασε την άγνοια της για την κατ' ισχυρισμό πρόταση εκ μέρους της ελληνικής εταιρείας Berson C. Sarafidis Bros S.A (αντιπρόσωπος της FISSLER στην Ελλάδα} και ζήτησε επιβεβαίωση του κατά πόσο η ALPHA ELECTRIC είναι πρόθυμη να τερματίσει τη μεταξύ τους συνεργασία. Σχετικό είναι το ακόλουθο απόσπασμα της εν λόγω επιστολής:. -Firstly this proposal is not known to us, secondly we are not aware of what you know about the mentioned telephone conversation. Could you please confirm that it is our correct interpretation thereof if we presume that Alpha Electric House Ltd is willing to give up the cooperation with Fissler GmbH as soon as possible.» Σε απάντηση της ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2009 η ALPHA ELECTRIC ανέφερε ότι είναι πρόθυμη να τερματίσει τη συνεργασία της με την FISSLER υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι προς όφελος της αντίστοιχης ελληνικής εταιρείας την οποία προμηθεύει η FISSLER και με την οποία η ALPHA ELECTRIC ήλθε σε συμφωνία, και ως εκ τούτου θα ικανοποιούσε το αίτημα της για αποζημίωση. Λέχθηκε σχετικά: «We would like to clarify further on the point you requested, that Alpha Electric House Ltd would be willing to give up co-operation with Fissler GmbH but only under the condition that: it is done in favour of Messrs. BERSON Greece, and based on the terms of the agreement we have reached with them, which totally respects and satisfies our rightful demand for compensation.» Σε απάντηση της ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2009, η FISSLER εν πρώτοις επισήμανε την επιθυμία όλων για αλλαγή οτη διανομή των προϊόντων FISSLER στην Κύπρο, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι σε οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να είναι άμεσα αναμιγμένη η ίδια. Σχετικό είναι το ακόλουθο απόσπασμα: «Fact is, both Alpha Electric House (Spyros Theodorou) Ltd and Fissler GmbH, are envisaging a change in distributing Fissler products in the Republic of Cyprus. Any action in that respect can logically only be reached with the direct involvement of Fissler GmbH.» Γι' αυτό είναι που εξέφρασε την έκπληξη της για το γεγονός ότι (μέσω του ηλεκτρονικού μηνύματος της ALPHA ELECTRIC ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2009) πληροφορήθηκε για την συμφωνία της με την ελληνική εταιρεία Berson C. Sarafidis Bros S.A την οποία προμηθεύει η FISSLER, ενόσω η επικοινωνία για συνέχιση της συνεργασίας τους ήταν σε εξέλιξη. Ταυτόχρονα, η FiSSLER επισήμανε, την ελευθερία της να εκτιμά όλες τις επιλογές διανομής των προϊόντων της οτην Κύπρο και ανέφερε ότι είναι πρόθυμη να αποζημιώσει την ALPHA ELECTRIC για τη μέχρι τότε συνεργασία τους. Η απόφαση της θα βασίζετο σε αμιγώς οικονομικούς Λόγους. Τέλος, την πληροφόρησε ότι θα επικοινωνούσε με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επιλογών της και επιφυλάχθηκε να αποστείλει τον επϊοημο τερματισμό της συνεργασίας, καταλήγοντας:. «Our decision will be strictly based on economical reasons, however, we would be willing to respect any comprehensive argument from your side to comfort you in view of our cooperation so far, but not as a fixed condition.» 5 Βλέπε επιστολή της ALPHA ELECTRIC προς την FISSLER, με ημερομηνία 14/12/2009, στην οποία γίνεται αναφορά ατην τηλεφωνική επικοινωνία που έλαβε χώρα μεταξύ της Messrs Sarafidis (Berson) και του κ. Stephan Luckenkotier. Σύμφωνα με την εν λόγω επιστολή δεν γνώριζαν επακριβώς για το περιεχόμενο της επικοινωνίας, απλά για ύπαρξη πρότασης συνεργασίας.

11 TfUIHiViA Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Με επιστολή της ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2009 η ALPHA ELECTRIC πληροφόρησε την FISSLER ότι δεν προσβλέπει σε αλλαγή της μέχρι τότε συνεργασίας τους και γγ αυτό και ήταν έκπληκτοι με το προσχέδιο συμφωνίας που της είχε αποσταλεί στις 26 Οκτωβρίου 2009, Επίσης, ανάφερε στην FISSLER ότι αναγνωρίζει ότι έχει τον τελικό λόνο για την οποιαδήποτε συμφωνία και θα πρέπεί να γίνει με την άμεση ανάμειξη της. Σημείωσε ότι τα σημεία που έθιξε στις 20 Νοεμβρίου 2009 σε σχέση με την προτεινόμενη συμφωνία μεταξύ της ίδιας και της FISSLER δεν έτυχαν αττάντησης από την FISSLER και επανέλαβε ότι θεωρεί ότι η προτεινόμενη συμφωνία με την ελληνική εταιρεία είναι προς το συμφέρον όλων των μερών και ζήτησε από την FISSLER να αξιολογήσει αυτή την προτεινόμενη συμφωνία. Ανέφερε σχετικό: «your response, however, of November 24"' to the above communication of ours did not address any of the other points we raised, but focused on asking us to confirm your presumption/interpretation that we would be "willing to give up the co-operation with FISSLER as soon as possible". You did not even give us your response regarding our position on the Contract etc., so again in an effort to be brief and civil, we replied to your ambiguously placed question, in such a way so as to make it clear to you that: (a) there would be willingness for an agreement with Berson from our side, but also, and (b) most importantly, our concession to give up co-operation with Fissler was not, and would never be unconditional, but, rather, it would require compensation, as Berson proposal recognized and respected.» ΤέΑος, ζήτησε να ενημερωθεί για τις προθέσεις της FISSLER, ήτοι κατά πόσο θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους, ως ίσχυε μέχρι τότε, ή κατά πόσο θα αξιολογήσουν την πρόταση της ελληνικής εταιρείας, ή κατά πόασ υπάρχουν άλλες επιλογές, «so please assist us to understand what the options now on your table for you to evaluate include: (i) conisntiing our co-operation on the basis of our status as it was established and prevailed from the beginning of our co-opbration? (ii) second option, as you more clearly say, is evaluating the Berson proposal? (iii) Are there any other options?», Σύμφωνα με τα όσα η FISSLER σημείωσε στην επιστολή της προς" την Υπηρεσία ημερομηνίας 10/6/2011 αλλά και στις γραπτές θέσεις που υπέβαλλε ενώπιον της Επιτροπής ημερομηνίας 27/4/2012 καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, υποστήριξε ότι δεν έλαβε γνώση της προαναφερόμενης από την ALPHA ELECTRIC επιστολής και ως εκ τούτου δεν την απάντησε. Συγκεκριμένα η εκπρόσωπος της FISSLER ανέφερε κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής ότι: «Σε διευκρίνιση που ζήτηαα εγώ από τους ίδιους του πελάτες για το fax αυτό μου ελέχθηκε ότι, δεν γνωρίζουμε αν λήφθηκε ή δεν ελήψθηκε. Πάντως, ουδέποτε το παραλάβαμε από την άποψη να μπορέσουμε να ενεργήσουμε βάση της επιστολής. Επομένως, ήταν σαν να ουδέποτε έλαβαν γνώση της επιθυμίας της ALPHA για να διαπραγματευθεί τη συμφωνία. Αυτό οφείλω να το διευκρινίσω για σκοπούς ορθότητας των γεγονότων.» Με επιστολή ημερομηνίας 6 Μαΐου 2010, η FISSLER πληροφόρησε την ALPHA ELECTRIC για την πρόθεση της να διακόψει την εμπορική τους συνεργασία, επισυνάπτοντας σχετική επιστολή στην οποία ανέφερε ότι από 3Ί Μαίου δίδει προειδοποίηση ότι τερματίζει τη σχέση διανομής των προϊόντων της από την ALPHA ELECTRIC στην Κύπρο, με προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών, δηλαδή στις 30 Νοεμβρίου Μέχρι την ημερομηνία αυτή (30 Νοεμβρίου 2011), πρότεινε την εξακολούθηση της μεταξύ τους σχέση συνεργασίας. Ταυτόχρονα της πρότεινε την επιλογή τερματισμού της συνεργασίας τους, με από κοινού συμφωνία όπου η προειδοποίηση θα ήταν. πιο σύντομη και θα δίδετο οικονομικό αντάλλαγμα. Παρόλο που η ίδια προτιμούσε τη δεύτερη επιλογή, ως τρόπο διακοπής της μέχρι τότε συνεργασία τους, εντούτοις δεν αποδεχόταν διαπραγμάτευση των ουσιωδών όρων της συμφωνίας αυτής, την οποία θεωρούσε «financially reasonable». Η δεύτερη επιλογή ανέφερε ότι η συνεργασία Θα διακοπτόταν στις 30 Ιουνίου 2010; (α) Με υποχρέωση της ALPHA ELECTRIC να μην χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο την εμπορική επωνυμία FISSLER για εμπορικούς σκοπούς ή / και να πωλεί τα προϊόντα υπό την εμπορική επωνυμία FISSLER μετά τον τερματισμό της συνεργασίας. Φ) Ι '-'- (γ) Με υποχρέωαη της FISSLER να αγοράσει οποιαδήποτε προϊόντα κατέχει η ALPHA ELECTRIC κατά την ημερομηνία του τερματισμού, με 10% επιπρόσθετο ποσό επί της αί,ίσς τους από όταν αγοράστηκαν αρχικά από την ALPHA ELECTRIC. (δ) Με υποχρέωση της FISSLER να αγοράσει τα έπιπλα που φέρουν το λογότυπο FISSLER και αγοράστηκαν από την ALPHA ELECTRIC, στο 50% της αξίας τους κατά τη στιγμή που αγοράστηκαν. (ε) Η FISSLER εγγυάται τη σύναψη μονοετούς συμβολαίου εργασίας για δύο εργαζόμενους της ALPHA ELECTRIC, στο νέο εκπρόσωπο της στην Κύπρο. (στ) Η ALPHA ELECTRIC και η FISSLER θα προβούν σε κοινή επίσημη ανακοίνωση που θα περιέχει δήλωση επιστροφής στην FISSLER του δικαιώματος εκπροσώπησης στην Κύπρο. Παράλληλα, με την εν λόγω επιστολή, η FISSLER πληροφόρησε την ALPHA ELECTRIC ότι στις 18 Μαΐου 2010 η διοίκηση της εταιρείας θα βρισκόταν στην Κύπρο όπου θα μπορούσαν να συναντηθούν για οποιεσδήποτε απορίες ή/και διευκρινίσεις. Στην περίπτωση που η ALPHA ELECTRIC αποδέχονταν τη συμφωνία τερματισμού της συνεργασίας των δύο εταιρειών, η εν λόγω συμφωνία θα έπρεπε να σταλεί στη FISSLER μέχρι της 26 Μάιου ] * Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...].

12 Β 4328 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Με επιστολή ημερομηνίας 25 Μαΐου 2010, η ALPHA ELECTRIC δια μέσου του δικηγόρου της απέρριψε τις δύο επιλογές που της δόθηκαν από την FISSLER και τις χαρακτήρισε ως παράνομο τερματισμό της συμφωνίας εμπορικής αντιπροσώπευσης που είχαν. Τέλος, αξίωσε το ποσό του ως αποζημίωση και έδωσε προθεσμία στην FISSLER να απαντήσει μέχρι τις 31 Μαΐου Με επιστολή της ημερομηνίας 31 Μαΐου 2010, η FISSLER επανέλαβε τις δύο επιλογές τερματισμού της μεταξύ τους συνεργασίας και αντιπρότεινε ως αποζημίωση το ποσό των [ ], σε περίπτωση που η ALPHA ELECTRIC επέλεγε τον δεύτερο τρόπο τερματισμού της συνεργασίας. Η ALPHA ELECTRIC σε απάντηση της εν λόγω επιστολής, με επιστολή δια μέσου του δικηγόρου της, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2010, πληροφόρησε την FiSSLER, ότι είτε θα έπρεπε να διαπραγματευτεί την αποζημίωση που θα έδινε στην ALPHA ELECTRIC ώστε αυτή νσ είναι πιο δίκαιη, είτε αυτή θα ήταν αναγκασμένη να λάβει νομικά μέτρα. Σε απάντηση της ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2010, η FISSLER επανέλαβε τις θέσεις τις όπως αυτές αναφέρθηκαν στις προηγούμενες επιστολές της και ανάφερε ότι δεν είχε να προσθέσει οτιδήποτε περαιτέρω. Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και ειδικότερα τα γεγονότα που συνθέτουν την υπό αναφορά καταγγελία, επικέντρωσε την προσοχή της, μεταξύ άλλων, στην πρόνοια του σχετικού με την υπόθεση άρθρου, δηλαδή του άρθρου 6(2} του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου Αρ. 13(Ι)/2008 (στο εξής «ο Νόμος»). Οι Θέσεις της ALPHA ELECTRIC όπως καταχωρήθηκαν στις 23 Απριλίου 2012, την 1 η Ιουνίου 2012 καθώς επίσης και κατά την ενώπιον της Επιτροπής ακροαματική διαδικασία που έλαβε χώρα στις 15 Ιουνίου 2012 συνοψίζονται ως εξής: Η ALPHA ELECTRIC συμφώνησε με τα προκαταρτικά συμπεράσματα της Επιτροπής καθώς και με το Σημείωμα της Υπηρεσίας ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου Όμως δήλωσε την ουσιαστική αντίθεση της με την ερμηνεία που δόθηκε στον όρο «αιφνίδια διακοπή» και δήλωσε ότι «η σημασία και συνεπώς η κατανόηση μας του "αιφνίδια» εν πάση περιπτώσει είναι αυτή του "ξαφνικά και κατά κάποιο τρόπο μη αναμενόμενο» και δεν συνδέεται με -εκ των υστέρων» προϋποθέσεις: Δηλαδή, δεν παύει κάτι να είναι αιφνίδιο (ξαφνικό, απρόσμενο, μη αναμενόμενο) επειδή εστάλη με «προθεσμία». Εξ' ου και το ουσιαστικό «αιφνιδιασμός», καθώς και η σύνδεση πιστεύουμε στο Νόμο του «αιφνίδια και αδικαιολόγητη» 7. Επιπρόσθετα η ALPHA ELECTRIC, δήλωσε την αντίθεση της με το προκαταρτικό συμπέρασμα της Επιτροπής ως προς την «αδικαιολόγητη διακοπή» της συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών. Οι Θέσεις της FISSLER όπως καταχωρήθηκαν στις 27 Απριλίου 2012, στις 4 Μαΐου 2012 καθώς επίσης και κατά την ενώπιον της Επιτροπής ακροαματική διαδικασία που έλαβε χώρα στις 15 Ιουνίου 2012 συνοψίζονται ως εξής: Η FISSLER δήλωσε ότι ουδεμία παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου υφίσταται, εφόσον η προτεινόμενη Συμφωνία δεν υπογράφτηκε ποτέ. Η FISSLER διαφώνησε με το προκαταρτικό συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η καταγγελλόμενη δεν διαφαίνεται να έδωσε περιθώριο διαπραγμάτευσης των στόχων πωλήσεων στην ALPHA ELECTRIC. Επίσης, η FISSLER ισχυρίστηκε ότι η προτεινόμενη συμφωνία δεν έτυχε καμίας διαπραγμάτευση για τον λόγο ότι απορρίφθηκε εξ υπαρχής από την ALPHA ELECTRIC. Επιπρόσθετα, η FISSLER θεώρησε ότι οι όροι της προτεινόμενης Συμφωνίας αποτελούν συνήθη όροι εμπορικής πρακτικής και επισύναψε προς τούτο παρόμοια συμφωνία μεταξύ της FISSLER και εταιρείας που συνεργάζεται με αυτή στην[ ]. Αναφορικά με τον όρο 2.1 στο προτεινόμενο Collaboration Plan που αναφέρεται σε στόχους πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντων, η FISSLER δήλωσε ότι τέθηκε με σκοπό να εισαγάγει στην αγορά και άλλα νεότερα και πολύ επιτυχημένα προϊόντα της ίδιας τα οποία λόγω της απροθυμίας της ALPHA ELECTRIC να τα προωθήσει στην αγορά ουδέποτε έφτασαν στον Κύπριο καταναλωτή ως επιλογές. Αναφορικά με τον όρο 10.3 της προτεινόμενης συμφωνίας, η FISSLER δήλωσε ότι η ερμηνεία που δόθηκε από την Επιτροπή >είναι εσφαλμένη. Συγκεκριμένα ισχυρίστηκε ότι η FISSLER έχει το δικαίωμα τερματισμού όταν το σύνολο των πωλήσεων πέσει κάτω από 10% και δεν αναφέρεται στην περίπτωση που οι πωλήσεις ανά κατηγορία πέσουν κάτω από το 10%. Αναφορικά με τον όρο 10.2 η FISSLER [ ] Αναφορικά με τον όρο 11.1 της προτεινόμενης συμφωνίας, η FISSLER δήλωσε ότι ο όρος αυτό είναι συνυφασμένος με τον όρο 5.5 ο οποίος εμποδίζει τον αντισυμβαλλόμενο να δραστηριοποιείται σε παρόμοια προϊόντα για περίοδο ενός έτους με σκοπό την προστασία της τεχνογνωσίας της εταιρείας. [. V. Αρθρο 6(2) του Νόμου Η Επιτροπή σημειώνει ότι αφού διεξήλθε το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου, διαπίστωσε ότι η σχετική αγορά στην παρούσα υπόθεση είναι η χονδρική αγορά ηλεκτρικών οικιακών σκευών και εργαλείων μαγειρικής, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η καταγγέλλουσα εταιρεία ALPHA ELECTRiC στην καταγγελία της υποστήριξε ότι η σχετική αγορά εστιάζεται στα επώνυμα οικιακά σκεύη κουζίνας, π.χ. χύτρες ταχυτήτων, κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, μικρό-εργαλεία κουζίνας, μαχαίρια, μαχαιροπήρουνα και τα ανταλλακτικά τους. Η καταγγελλόμενη εταιρεία FISSLER υποστήριξε ότι η σχετική αγορά εστιάζεται στη «premium household retail market». 7 Η θέση amr] καταχωρήθηκε με επιστολή της ALPHA ELECTRIC στην Επιτροπή ημερομηνίας 23 Απριλίου 2012.

13 ΤΙνΊΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2σς ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η Επιτροπή εν πρώτοις διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αγορά των οικιακών σκευών διαφοροποιείται από την αγορά των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, η οποία αποτελείται από τις μεγάλες ηλεκτρονικές συσκευές (ψυγείο, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πιάτων, κ.ά.) και τις μικρές ηλεκτρικές συσκευές (Soasters, deep fryers, waffle makers, κ.ά.) 9. Κατά δεύτερον, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι σύμφωνα με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η σχετική αγορά προϊόντος διαφοροποιείται σε σχέοη με τη βαθμίδα διανομής, ήτοι μεταξύ του ανώτατου και κατώτατου επιπέδου αγοράς (upstream and downsiream market). To κατώτατο επίπεδο αγοράς αφορά τις πωλήσεις προϊόντων από τους χονδρέμπορες στους πελάτες και το ανώτατα επίπεδο, αφορά την προμήθεια προϊόντων από τους κατασκευαστές στουςχονδρέμπορους. 10 Η καταγγέλλουσα εταιρεία ALPHA ELECTRIC δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, χονδρική και λιανική πώληση επώνυμων οικιακών συσκευών (τηγάνια, κατσαρόλες, χύτρες ατμού, εργαλεία κουζίνας, όπως εργαλεία σερβιρίσματος κλπ). Η FISSLER, σύμφωνα με τον κατάλογο της για τα έτη , κατασκευάζει κατσαρόλες, τηγάνια, χύτρες ατμού, woks & Roasters, μαχαίρια, διάφορα αξεσουάρ κουζίνας και μαχαιροπήρουνα. Σύμφωνα με την ALPHA ELECTRIC τα αντίστοιχα και /ή ανταγωνιστικά προϊόντα της FISSLER είναι τα Lagostina (Ιταλικά), τα Tefal τα οποίο ανήκουν στον όμιλο Group SEB (Γαλλικός), τα Fagor (Fagor Electrodomesticos-lorraviKa) 11, τα WMF (Γερμανικά) και τα Silit (Αμερικανικά). Η Lagostina κατασκευάζει προϊόντα από το 1901, τα οποία είναι stainless steel κατσαρόλες και τηγάνια. Η εταιρεία Fagor πέραν από την κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών (π.χ. ψυγεία, κεραμικές εστίες, αποσμητικές, φούρνους) κατασκευάζει και χύτρες ατμού, κατσαρόλες και τηγάνια. Η WMF κατασκευάζει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που απευθύνονται τόοο για οικιακή χρήση όοο και για επαγγελματική χρήση. Η WMF εξειδικεύεται στα μαγειρικά σκεύη όπως κατσαρόλες, τηγάνια, χύτρες ατμού, αξεσουάρ κουζίνας, μαχαίρια, μαχαιροπήρουνα (καθώς και παιδικά μαχαιροπήρουνα), καθώς και βραστήρες νερού, καφετιέρες, ποτήρια νερού και κρασιού, κ.λπ. Όμοια, και η εταιρεία SILIT κατασκευάζει μια μεγάλη γκάμα οικιακών σκευών όπως κατσαρόλες τηγάνια, χύτρες ατμού, woks και roasting pans, κ.λπ. Τέλος, η TEFAL κατασκευάζει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων όπως είναι τα μαγειρικά σκεύη (χύτρες ατμού, αντικολλητικά σκεύη και αντικολλητικά ταψιά και φόρμες ψησίματος), οι ηλεκτρικές συσκευές, τα μπλέντερ (Blender), οι βραστήρες νερού, οι καφετιέρες, οι συσκευές για το σιδέρωμα, κ.λπ. Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή νομολογία καθώς και όλα τα πιο πάνω σε συνάρτηση με τα πραγματικά περιστατικά της παρούσας υπόθεσης, καταλήγει ότι στην προκειμένη περίπτωση οι οικιακές συσκευές δεν μπορούν να αντικατασταθούν με τις μικρές ηλεκτρονικές συσκευές μιας και η χρήση για την οποία προορίζονται καθώς και τα χαρακτηριστικά τους είναι εντελώς διαφορετικά. Επί τούτου, η Επιτροπή αναφέρει ότι τα προϊόντα της FISSLER αποτελούνται από κατσαρόλες, χύτρες ατμού, τηγάνια, μαχαιροπήρουνα, μαχαίρια, διάφορα αξεσουάρ κουζίνας, woks και roasters. Από τα στοιχεία της έρευνας διαπιστώνεται ότι οι εν λόγω οικιακές συσκευές δεν δύνανται να αντικατασταθούν με τις μικρές ηλεκτρονικές συακευές εφόσον και η χρήση για την οποία προορίζονται καθώς και τα χαρακτηριστικά τους είναι εντελώς διαφορετικά. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η σχετική αγορά στην παρούσα υπόθεση είναι η χονδρική αγορά ηλεκτρικών οικιακών σκευών και εργαλείων μαγειρικής, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. α) Έννομο Συμφέρον Βάσει του άρθρου 35 (1) και (2) του Νόμου 13(Ι)/2008, δικαίωμα καταγγελίας πιθανολογούμενων παραβάσεων του Νόμου, έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει έννομο προς τούτο συμφέρον. Η Επιτροπή, στη βάση του άρθρου 35 του Νόμου, έχει υποχρέωση να προβεί στη δέουσα έρευνα υπό τις περιοτάσεις για να διαπιστώσει κατά πόσο οι καταγγέλλουσες εταιρείες έχουν έννομο συμφέρον να προβούν στην πιο πάνω καταγγελία, ήτοι κατά πόσο υπέστησαν ή κατά πόσο υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να υποστούν ζημιές ή να τεθούν σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό. Στην προκειμένη περίπτωση, η εταιρεία ALPHA ELECTRIC έχει έννομο συμφέρον να υποβάλει την υπό εξέταση καταγγελία καθότι, η FiSSLER ενεργεί ως προμηθευτής της εν λόγω εταιρείας στην αγορά μη ηλεκτρικών οικιακών σκευών και εργαλείων μαγειρικής. Επίσης, επηρεάζεται άμεσα ή/και έμμεσα από οποιαδήποτε πολιτική που ενδεχομένως να εφαρμόζει η FISSLER καθότι υπάρχει ο κίνδυνος σοβαρής οικονομικής της βλάβης. β) Επιχείρηση Το άρθρο 2 του Νόμου ορίζει ως «επιχείρηση» κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες ανεξάρτητα αν ο: δραστηριότητες του είναι κερδοσκοπικές ή όχι και περιλαμβάνει κάθε επιχείρηση ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), προσεγγίζοντας την έννοια «επιχείρηση» στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, έδωσε μια ευρεία ερμηνεία, συμπεριλαμβάνοντας «κάθε οντότητα που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής 8 Βλέπε απόφαση COMP/M.2703 MERLON l/ge/gda JV, 4/3/ Βλέπε απόφαση COMP/M.2621 SEB/MOUUNEX, 11/11/ Απόφαση στην υπόθεση COMP/M.4963-REXEL/HANGEMEYER, 22/2/2008, και COMP/M.3184 QOLSELEY/PINAULT ΒΟΙΒ ΕΤ MATERIAUX, 3/7/2003 " Η ALPHA ELECTRIC σε μετέπειτα επιστολή της ημερομηνίας 3/3/2011 προς την Υπηρεσία ανέφερε ότι τα προϊόντα Fagor δεν θεωρούνται εφάμιλλα λόγω του ότι εμπορεύονται μόνο χύτρες ταχύτητας και ως εκ τούτου, δεν καλύπτουν την υπόλοιπη γκόμα προϊόντων της FISSLER.

14 Β 4330 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 φύσεως δραστηριότητες", ανεξάρτητα από τη νομική της υπόσταση και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται^ και αποφάνθηκε ότι ο όρος "οικονομικής φύσεως δραστηριότητα» εφαρμόζεται αε οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει σχέση με την προσφορά αγαθών ή / και υπηρεσιών. Στη βάση των πιο πάνω, παρατηρείται ότι τόσο η ALPHA ELECTRIC όσο και η FISSLER, αποτελούν επιχειρήσεις με την έννοια του άρθρου 2 του Νόμου, καθότι ασκούν εμπορικής φύσης δραστηριότητες. Με γνώμονα τις πιο πάνω διατάξεις, η Ετατροπή κρίνει πως για την υπαγωγή στην απαγόρευση της διάταξης του άρθρου 6(2) του Νόμου προαπαιτείται η στοιχειοθέτηση, σωρευτικά, τριών παραμέτρων 13 : (ί) της ύπαρξης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης μιας επιχείρησης από άαλη επιχείρηση, από την οποία προμηθεύεται η εξαρτώμενη ένα ορισμένο είδος προϊόντων ή υπηρεσιών, (ϋ) της απουσίας ισοδύναμης εναλλακτικής Λύσης και (ίϋ) της ύπαρξης καταχρηστικής εκμετάλλευσης της εν λόγω εξάρτησης. (γ) Ύπαρξη σχέσης οικονομικής εξάρτησης. Σε σχέση με την πρώτη παράμετρο, η έννοια της οικονομικής εξάρτησης προϋποθέτει αφενός την ύιταρξη μιας ισχυρής επιχείρησης, η οποία κατέχει συνήθως τη θέση πελάτη ή προμηθευτή, και αφετέρου την ύπαρξη μιας εξαρτημένης επιχείρησης. Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι, η έννοια της οικονομικής εξάρπι,σης είναι συνυφασμένη με τη χρονική διάρκεια για τη δημιουργία της εξάρτησης, σημαντικές οικονομικές επενδύσεις από την εξαρτώμενη αποκλειστικά σε σχέση με το αντικείμενο συνεργασίας και κυρίως αντικειμενικά θεμελιωμένες προσδοκίες συνέχισης της σχέσης συνεργασίας. Μ Σύμφωνα με την απόφαση της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού με αριθμό 514/VI/2011, -κριτήρια για τη διαπίστωση τυχόν σχέσης οικονομικής εξάρτησης αποτελεί η ενδεχόμενη αποκλειστική συνεργασία μεταξύ των μερών, όπως επίσης και το ύφος των κερδών και εσόδων που διασφαλίζει ο έμπορος από τη διακίνηση και πώληση των 12 ΥττόθεσηΟ-41/90, HofnerA Eisner ν, Macroton, [1991] ECR , 170/83, Hydrotherm v. Compact, [1984] ECR Βλέπε ενδεικτικά αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού με αριθμό 11/1995, «Α/φοι Καραγιώργα ΟΑ κατά της εταιρείας Ι. Σαμαροπούλου Ε.Ε.», ημερομηνίας , 19/1996, Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εδρεύουσας στην Ν. Ιωνία Αττικής (Αγνώστων Ηρώων 75) εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ» και με διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΤΕΚΟ ΕΠΕ», κατά (α) της εδρεύουσας στην Βερμπάνα-Φοντοτόσε (VB) Ιταλίας (Βία ντελ Ελεορόνικα 15) εταιρίας με την επωνυμία ECOTECH italia S.p.A. και (β) της εδρεύουσας στο Δήμο Αχαρνών Αττικής {Φραντζή και 23ης Μαρτίου 34) εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία STATUS ΧΡΩΜ ΕΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ, ημερομηνίας , 24/1996, Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΖΟΥΖΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑ! ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» κατά της Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΡΟΚΟΛΑΝΤ ΑΒΕΕ», ημερομηνίας , 35/1996, Αίτηση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ELFANCO ΕΠΕ" για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά των (1) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "PHYTANCO S.A." και (2) Αγάπης Κριασίου - Μαυρίδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.703/77, όπως ισχύει., ημερομηνίας , 47/96, Καταγγελία του εμπορορραπτικού οίκου ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗΣ κατά της εταιρείας ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε. για αδικαιολόγητη διακοπή συνεργασίας, ημερομηνίας , 49/1997, Αίτηση λήψεως ασφαλιστικών μέτρων την οποία υπέβαλε ο οπτικός-έμπορος Νικόλαος Κούρκουλος, που εδρεύει στην Κέρκυρα (οδός Γ. Θεοτόκη 33), κατά της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Luxottica Hellas εμπορία οπτικών ειδών, οργάνων και μηχανημάτων Α.Ε." (στο εξής Luxottica), ημερομηνίας , 20/11/1998, αίτηση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΝΤΟΜΕΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΠΕ για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά των ανωνύμων εταιριών MUL1NEX S.A. και MOYUNEX - ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.703/77, ημερομηνίας , 100/1998, Λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., ημερομηνία , 111/1998, Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΟΛΕΞ-BIC Α.Β.Ε.Ε. κατά των εταιριών με την επωνυμία DURACELL BATTERIES LIMITED και DURACELL S.p.A., , 91/11/1999, αίτηση των εταιρειών ΒΕΛΜΑΡ ΑΕ και FLAME ΑΕ για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά των εταιρειών FORD MOTOR HELLAS ΑΕΒΕ, FORD OF EUROPE INCORPORATED και FORD CREDIT EUROPE BANK Pic, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 ν.703/1977, ημερομηνίας , 144/11/2000, Κοινή καταγγελία των εμπόρων 1) Φωτίου Τσάμη, 2) Σταύρου Ηλιόπουλου και 3) Δημήτριου Μπουτιέρου κατά της εταιρίας «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ», για παράβαση του όρθρου 2α του ν. 703/77, ημερομηνία , 145/0/2000, Καταγγελία του εμπόρου Σπεντζάρη Ευστάθιου κατά της εταιρείας «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ», για παράβαση του άρθρου 2α του ν. 703/77, ημερομηνίας , 297/IV/2006, Λήψη ασφαλιστικών μέτρων, αυτεπαγγέλτως, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά της εταιρίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ, ημερομηνίας , 395Λ//2008, Συνεξέταση των με αριθ. πρωτ. 1481/ , 4717/ και 4718/ καταγγελιών των 1) Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 2) ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ, και 3) ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., αντίστοιχα, κατά της D1A HELLAS Α.Ε. για παράβαση των άρθρων 1 παρ.1 και 2α του ν. 703/77, ημερομηνίας , 442/V/2009, Καταγγελίας της εταιρίας με την επωνυμία «IRON TENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.» κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ ΣΙΔΕΡΑ - ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΔΟΜΙΚΑ Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2 και 2α του ν. 703/77, ημερομηνίας και 450Λ//2009, Καταγγελία της Παρασκευής Γουργολίτσα κατά της εταιρείας REEMTSMA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ &. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ (καθολική διάδοχος της οποίας είναι η IMPERIAL TOBACCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.) για παράβαση των άρθρων 1, 2 και 2α ν.703/77, Ημερομηνίας Λάμπρος Ε. Κοατίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού Αθέμιτου και Ελεύθερου, 6 Ί έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα-

15 ΪΠΑΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ προϊόντων του προμηθευτή και το εάν και κατά πόοο αυτά αποτελούν σημαντικό τμήμα του συνολικού (ετήσιου) κύκλου εργασιών του». II Ετητροπή σημείωνε! επίσης ότι: "... σχέση οικονομικής εξάρτησης μεταξύ δύο εταιρειών υφίσταται μόνο εφόοον αναπτύχθηκε μεταξύ τους τυπική ή άτυπη αχέοη συμβατικής συνεργασίας οιασδήποτε μορφής.»' & Στην υιτό εξέιαση καταγγελία, είναι παραδεκτό και από τις δύο πλευρές ότι υπήρχε μεταξύ τους συνεργασία αϊτό το 1982, στη βάοη αποκλειστικότητας όσον αφορά την ελεύθερη Κύπρο, χωρίς να έχει υπογραφεί μεταξύ τους οποιαδήποτε (γραπτή) συμφωνία. Έτσι, κρίνεται ότι η εν λόγο.) συνεργασία, συνιστά μια "άτυπη οχέση συμβατικής συνεργασίας οιασδήποτε μορφής», κατά το λεκτικό της πιο πάνω απόφασης. Σε ό,τι αφορά την οικονομική εξάρτηση της ετπχείρησης, η Επιτροπή έκρινε ως καθοδηγητικές τις αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού με αρ. 145/11/2000, αρ. 297/1W ' και αρ. 442/V/2009 lfi. Η Εττιτροπή από τα ευρήματα της έρευνας διαπίστωσε ότι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, η ALPHA ELECTRIC επένδυσε σημαντικά κεφάλαια, τόσο στην προώθηση των προϊόντων, όσο και στην αγορά ανταλλακτικών για την παροχή εξυπηρέτησης μετά την πώληση, εγγυήσεων, αλλά και στην ανάπτυξη του δικτύου διανομής, ειδικών αποθηκευτικών χώρων καθώς και προσλήψεις προσωπικού. Η Επιτροπή σημείωσε ακόμα ότι, η ALPHA ELECTRIC πραγματοποίησε ιδιαίτερες προσπάθειες για να καταστήσει το μέχρι τότε άγνωστο όνομα της FISSLER στην κυπριακή αγορά, γνωστό. Αυτό το πέτυχε μέσω του εκτεταμένου και δυναμικού δικτύου διανομής της ανά την Κύπρο, που απαριθμούσε πέραν των 100 μεταπωλητών σε όλες τις πόλεις και όχι μόνο, το οποίο ανέπτυξε μόνη της, καθώς και με εμπορικές πρακτικές, όπως ειδικές προσφορές απορρόφησης αυξήσεων από τη FISSLER, διατήρηση αποθεμάτων ανταλλακτικών για πολύχρονες περιόδους, μετά ακόμη και από την κατάργηση κάποιων σειρών προϊόντων. Πέραν όμως των πιο πάνω, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η ALPHA ELECTRIC, η συνεργασία αυτή προϋπόθειε όρους αποκλειστικότητας και μη ανταγωνισμού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σταδιακά να τερματίζει τις συνεργασίες που είχε με άλλους εγχώριους και αλλοδαπούς οίκους, διατηρώντας μόνο την εισαγωγή και χονδρική πώληση μη επώνυμων εντοιχιζόμενων φούρνων, εστιών και απορροφητήρων. Επίσης, από τα στοιχεία της έρευνας διαπιστώθηκε ότι, ο μέσος όρος του ποσοστού πωλήσεων της ALPHA ELECTRIC αναφορικά με τα προϊόντα που προμηθεύετο από τη FISSLER, σε σχέση με τις πωλήσεις των υπόλοιπων προϊόντων που εμπορεύετο κατά τα έτη 2005 μέχρι 2009, ήταν 43.67%, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος του ποσοστού του μεικτού κέρδους της καταγγέλλουσας εταιρείας ήταν 53.40%. Σημειώνεται ότι και στα δύο ποσοστό παρατηρείται σε κάθε επόμενο χρόνο αυξητική τάοη, γεγονός που ενισχύει περισσότερο την ύπαρξη σχέσης οικονομικής εξάρτησης. Συγκεκριμένα, και στη βάση των πιο πάνω, η ALPHA ELECTRIC Η ALPHA ELECTRIC παρουσιάζει πίνακα στον οποίο φαίνονται ποσοστιαίες συγκρίσεις στο σύνολο των εμπορικών πωλήσεων της, σε σχέση με τα προϊόντα που την προμηθεύει η FISSLER και τα άλλα προϊόντα που εμπορεύεται για τα τελευταία πέντε χρόνια πριν την υποβολή της καταγγελίας της, ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠ. ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ FISSLER % ΠΩΛΗΣΕΙΣ FISSLER ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ % ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΩΛ Γ 1 f. 1 ί ] Γ [ 1 ί 1 [ ] [ [ 1 ί 1 [ 1 [ [ 1 [ 1 [ 1 [ [ ] ί ] [ ] ί ] Επομένως, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι πέραν του 50% του μεικτού κέρδους της ALPHA ELECTRIC κατά τα τελευταία πέντε χρόνια προερχόταν από προϊόντα που προμηθεύετο από τη FISSLER, η Επιτροπή διαπιστώνει την ύπαρξη οικονομικής εξάρτησης ως προς το είδος των προϊόντων που παρέχει η FISSLER στην ALPHA ELECTRIC, κατά την έννοια του άρθρου 6(2} του Νόμου. Ως εκ των ανωτέρω η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, η ALPHA ELECTRIC ευρίσκεται σε μακροχρόνια συνεργασία με τη FISSLER (πλέον των 20 ετών), έχει προσαρμόσει την επιχείρηση της σύμφωνα με τις ανάγκες της μεταξύ τους συνεργασίας (δεδομένου 16 Καταγγελία της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ CiNE ΤΣΑΓΓΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.Ε» κατά της εταιρείας «ODEON ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ Α.Ε» 16 Καταγγελία του εμπόρου Σπεντζάρη Ευστάθιου κατά της εταιρείας «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ» για παράβαση του άρθρου 2" του ν. 703/77, σελ Αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της ειαιρείσς «Π ΑΠ ΑΗΡ ΑΤΟ Σ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ», σελ Καταγγελία της εταιρείας «IRON TECNO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤ!ΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΕ" κατά της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ ΣΙΔΕΡΑ - ΤΣΙΜΕΝΤΑ - ΔΟΜΙΚΑ ΑΕ", σελ. 33.

16 Β 4332 ΕΠΊΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 όπως διαφαίνεται ότι τα μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της ALPHA ELECTRIC, αφορούσε αποκλειστικά την αντιπροσώπευση, διανομή και επισκευή των προϊόντων της FISSLER), έχει προβεί σε μεγάλες επενδύσεις, και κυρίως έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο πελατών, δεδομένης και της παγκόσμιας φήμης των προϊόντων της FISSLER. Στη βάση όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή έχει την ομόφωνη θέση άτι η ALPHA ELECTRIC βρίσκεται σε σχέση οικονομικής εξάρτησης με την FISSLER. δ) Απουσία ισοδύναμης εναλλακτικής λύσης. Η Εττιτροπή, σε σχέαη με τη δεύτερη παράμετρο του άρθρου 6(2) του Νόμου, σημειώνει πως αυτή ορίζει ότι πρέπει να στοιχειοθετείται η απουσία ισοδύναμης εναλλακτικής λύσης υπό την έννοια «είτε ότι δεν προσφέρονται καθόλου εναλλακτικές λύσεις, είτε ότι οι υπάρχουσες συνδέονται με σοβαρά μειονεκτήματα για την εξαρτημένη επιχείρηση» 11 '. Η Εττιτροπή εστίασε την προσοχή της στις αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού με αρ αρ. 442Λ//2009, αρ. 145/11/2000, αρ. 297/IV/2006 και αρ. 166/II/200Q 20. Η Εττιτροπή σημειώνει την απόφαση με αρ. 166/ίί/2000, της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού, όπου κρίθηκε ότι η εύρεση ισοδύναμης εναλλακτικής παρουσίαζε δυσκολίες, δεδομένου ότι η αγορά των προϊόντων περιποίησης μαλλιών (όπως ήταν η περίπτωση) στην Ελλάδα που ήταν ήδη αναπτυγμένη παρουσίασε δυσκολίες, δεδομένου ότι αρκετές εταιρίες με επώνυμα προϊόντα, που θα μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμα από άποψη ποιότητας, κύρους και φήμης με αυτή της καθ' ης, διέθεταν ήδη τα προϊόντα τους στην Ελλάδα. Έτσι, κρίθηκε ότι η ανάληψη και προώθηση κάποιας νέας άγνωστης στην Ελλάδα εταιρείας θα απαιτούσε σημαντική επένδυση για έξοδα διαφήμισης, προσέγγισης καταναλωτών και προώθησης των προϊόντων. Η Εττιτροπή από τα στοιχεία της προκαταρκτική έρευνας διαπίστωσε ότι τα εφάμιλλης ποιότητας προϊόντα «WMF», «S1LIT» και «TEFAL» διανέμονται στην Κύπρο στη βάση αποκλειστικής συμφωνίας, οπόταν υπάρχει ένα οργανωμένο και ολοκληρωμένο δίκτυο, ενώ τα προϊόντα «Lagosttna» σημειώνουν μικρές πωλήσεις ειδικότερα οε σύγκριση με τα προϊόντα «FISSLER». Η Επιτροπή στη βάση των στοιχείων της έρευνας διαπιστώνει επίσης ότι τα υφιστάμενα στην αγορά εφάμιλλης ποιότητος προϊόντα δεν μπορούν να θεωρούνται ως ισοδύναμη εναλλακτική λύοη. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αμφισβητήθηκε από την FISSLER η ύπαρξη σχέσης οικονομικής εξάρτησης στις γραπτές και προφορικές θέσεις που κατατέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής. Συνεκτιμώντας τα όσα έχει υποστηρίξει η ALPHA ELECTRIC σε σχέση με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της, ειδικότερα σε σχέση με το δίκτυο διανομής και το κόστος επ ένδυσης που καταστούν ακόμη δυσκολότερη την εύρεση ισοδύναμης εναλλακτικής λύσης, η Επιτροπή καταλήγει στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η ALPHA ELECTRIC δεν διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση, κατά την έννοια τοιι άρθρου 6(2) του Νόμου. ε) Κατάχρηση της επικαλούμενης σχέσης οικονομικής εξάρτησης. Στο σημείο αυτό η Επιτροπή σημειώνει τον προκαταρτικό ισχυρισμό της FISSLER όπως διατυπώθηκε στις γραπτές θέσεις που κατατέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής με επιστολή ημερομηνίας 27 Απριλίου 2012 καθώς επίσης και κατά την ενώπιον της Επιτροπής ακροαματική διαδικασία ισχυριζόμενη ότι η προτεινόμενη σύμβαση ουδέποτε υπογράφτηκε και συνακόλουθα, ότι οι όροι της ουμφωνίας δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: Είναι η θέση της Καταγγελλόμενης ότι ουδεμία παράβαοη του άρθρου 6(2) υφίσταται αφού η προτεινόμενη συμφωνία επί της οποίας στηρίζεται η Έκθεση Αιτιάσεων για να καταλήξει οτα ευρήματα για εκ πρώτης όψεως παραβάσεις τελικά δεν υπογράφηκε Λόγω της άρνησης της Καταγγέλλουαας». Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η έννοια της καταχρηστικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με την νομολογία είναι αντικειμενική '. Επί τούτου, ως προς την ερμηνεία του όρου από τη νομολογία που έχει καθιερωθεί για την έννοια της «καταχρηστικής εκμετάλλευσης» στη βάση του άρθρου 6(1) του Νόμου καθώς επίσης και ατη βάση του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή σημειώνει ότι η καταχρηστική συμπεριφορά μιας επιχείρησης, όπου παρουσιάζεται σχέση οικονομικής εξάρτησης μπορεί να θεωρηθεί ως καταχρηστική εκμετάλλευση ανεξαρτήτως πταίσματος 22. Καθοριστικής σημασίας κρίνεται επίσης η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στη υπόθεση Campsgnie Maritime Beige, όπου αναφέρεται ότι σε περίπτωση που το απαιτούμενο αποτέλεσμα δεν πραγματοποιηθεί αυτό δεν σημαίνει ότι η εν λόγω συμπεριφορά δεν αποτελεί κατάχρηση. Συγκεκριμένα το Δικαστήριο έχει αναφέρε: ότι «the fact that the result sought is not achieved is not enough to avoid the practice being characterized as an abuse» 23. Αναφορικά με τη συνδρομή ή μη της εν λόγω προϋπόθεσης του άρθρου 6(2) του Νόμου, στις περιπτώσεις της κρινόμενης υπόθεσης, θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσον συντρέχουν ένα από τα ακόλουθα: {1} η επιβολή αυθαίρετων όρων συναλλαγής από την καταγγελλόμενη, ή (2) η αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή από την καταγγελλόμενη των μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων που είχαν αναπτυχθεί μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, ή (3) η διακριτική μεταχείριση της καταγγέλλουσας από την καταγγελλόμενη. Η Επιτροπή σημείωσε ότι ο πρώτος ισχυρισμός της ALPHA ELECTRIC για παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου αφορά τους όρους της προτεινόμενης συμφωνίας που της αποστάληκε στις 26 Οκτωβρίου Οι όροι που κατά 19 Επ. Ανταγωνισμού 514/VI/2011, Ντάκος Α.Ε. κατά της εταιρείας Brother International Europe Ltd, so Επ. Ανταγωνισμού 166/(1/2000, AT. και της εταιρίας KMS Hair Care ΕΛΑΑΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡίΟΥ, ΦΕΚ. Β 1250/, Βλέπε Υπόθεση C-85/76 Hoffmann- La Roche & Co. AG ν Commission of the European Communities [1979] ECR 00461, παρ. 91. n Βλέπε υπόθεση T-65/89 BPB Industries & British Gypsum ν Commission[1993] ECR II-389, παρ.70 "The Court further observes that the concept of abuse is an objective one (see paragraph 91 of the judgment of the Court of Justice in Case 85/76 Hoffman-La Roche, cited above) and that, accordingly, the conduct of an undertaking in a dominant position may be regarded as abusive within the meaning of Article 86 of the EEC Treaty even in the absence of any fault.". 23 Βλέπε υπόθεση T-24/93, Compagnie Maritime Beige Transports ν Commission [2000] ECR , [2000] 4 CMLR 1076, [2000] ALL ER (EC) 385, πάρα. 149.

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ τον ισχυρισμό της ALPHA ELECTRIC είναι αυθαίρετοι, είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν τη βάση της συνεργασίας, καθώς και συγκεκριμένοι όροι του επιχειρηματικού πλάνου. Επί του τι συνιστά επιβολή αυθαίρετων όρων συναλλαγής, η Επιτροπή κρίνει καθοδηγητική την απόφααη με αρ. 297/IV/2006 της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με την αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας Παπαστράτος Ανώνυμος βιομηχανική εταιρεία Τσιγάρων, σελ. 5, ατην οποία αναφέρονται το εξής: <Ώς αυθαίρετοι όροι συναλλαγών νοούνται οι όροι εκείνοι οι οποίοι επιβάλλονται μονομερώς από την ισχυρή επιχείρηση επί της εξαρτημένης επιχειρήσεως και οι οποίοι επιπλέον αποκλίνουν από τους συνήθεις όρους των συναλλαγών οι οποίοι ισχύουν σε μια αγορά στην οποία επικρατεί ανταγωνισμός, ή θα ίσχυαν αν επικρατούσε ανταγωνισμός και τέλος δεν δικαιολογούνται ούτε από τις ειδικές συνθήκες της συγκεκριμένης περιπτώσεως. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η εκτίμηση γίνεται επί τη βάση σταθμίσεως συμφερόντων στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας.» (η υπογράμμιση είναι δική μας). Υπό το φως των πιο πάνω, προκειμένου να θεμελιωθεί κατά πόσο υπάρχει παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου στη βάση της επιβολής αυθαίρετων όρων συναλλαγής θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο υπήρξε επιβολή από την πλευρά της FISSLER των όρων της προτεινόμενης Σύμβασης και του επιχειρηματικού πλάνου και σε περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική κατά πόσο οι όροι αυτοί που επιβλήθηκαν μονομερώς, αποτελούν ασυνήθιστους όρους συναλλαγής. Αναφορικά με την πρώτη προϋπόθεση σχετικά με το θέμα της επιβολής των όρων που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την στοιχειοθέτηση της ισχυριζόμενης παράβασης, η Επιτροπή κρίνει, ατη βάση των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης και σημειώνοντας το περιεχόμενο της αλληλογραφίας μεταξύ των δύο εταιρειών όπως αναφέρεται πιο πάνω, όπ η FISSLER επεδίωξε την επιβολή των όρων για τη συνέχιση της συνεργασίας και δεν έδωσε περιθώριο διαπραγμάτευσης στην ALPHA ELECTRIC. Τούτο συνάγεται ιδίως από τις επιστολές που αντάλλαξαν οι εταιρείες FISSLER και ALPHA ELECTRIC ημερομηνίας , , , , και Η Επιτροπή σημειώνει ότι καθοριστικής σημασίας είναι η επιστολή της ALPHA ELECTRIC ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2012, με την οποία η ALPHA ELECTRIC επανέλαβε τις θέσεις της και αναφερόμενη στην επιστολή της ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2009 δήλωσε στη FISSLER ότι δεν έχει λάβει καμία απάντηση από πλευράς της σε σχέση με τις θέσεις της ALPHA ELECTRIC καθώς επίσης και τους προβληματισμούς ανσφορικά με την προτεινόμενη Σύμβαση. Παρατίθεται το ακόλουθο σχετικό απόσπασμα: -So from our side, in our communication of November 2d", (a) we simply alerted you to the fact that this option that had been laid on our table at that time, and suggested that, in order to save us time and effort from prolonged discussion on the issue of a Contract etc., (especially given a tight deadline for decisions as set by you), perhaps w'e should turn and evaluate this new alternative. [...] Your response, however, of November 24"' to the above communication of ours did not address any of the other points we raised, but focused on asking us to confirm your presumption/interpretation that we would be "willing to give up the co-operation with FISSLER as soon as possible". You did not even give us your response regarding our position on the Contract etc., so again in an effort to be brief and civil, we replied to your ambiguously placed question, in such a way so as to make it clear to you that: (a) there would be willingness for an agreement with Berson from our side, but also, and (b) most importantly, our concession to give up co-operation with Fissler was not, and would never be unconditional, but, rather, it would require compensation, as Berson proposal recognized and respected.f...]» (η υπογράμμιση είναι δική μας). Η Επιτροπή σημειώνει ότι η FISSLER στην επιστολή της ημερομηνίας 10/6/2011 προς την Υπηρεσία, στις γραπτές θέσεις ττου υπόβαλε ενώπιον της Επιτροπής ημερομηνίας 27/4/2012 καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής και δια μέσου της δικηγόρου της κας Μιχαήλ ανέφερε ότι δεν έλαβε γνώση της προαναφερόμενης από την ALPHA ELECTRIC επιστολής και ως εκ τούτου ουδέποτε απάντησε. Εντούτοις, η Επιτροπή στη βάση των στοιχείων που κατέθεσε η ALPHA ELECTRiC με επιστολή ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2012 διαπιστώνει ότι η εν λόγω επιστολή είχε αποσταλεί και είχε παραληφθεί από την FISSLER μέοω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Mail delivery system). Η Επιτροπή σημειώνει ότι υπάρχει απόδειξη παραλαβής από το σύστημα. Συνεπώς η επιλογή της FISSLER να μην απαντήσει και να κοινοποιήσει με επιστολή ημερομηνίας 6 Μαΐου 2010 στη ALPHA ELECTRIC τη διακοπή συνεργασίας, ενισχύει το πιο πάνω συμπέρασμα της Επιτροπής αναφορικά με την μονομερή επιβολή των όρων συνεργασίας. Αναφορικά με το θέμα το αυθαίρετων όρων, η Επιτροπή υπό το φώς των αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού στις υποθέσεις αριθμό 297/IV/ και 514Λ/Ι/ , προχωρεί να εξετάσει το ζήτημα τούτο υπό το πρίσμα των αποφάσεων που καθορίζουν ότι δύνανται ως αυθαίρετοι όροι συναλλαγής να χαρακτηρίζονται οι όροι που αποκλίνουν από τους συνήθεις όρους συναλλαγών. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή 6α προβεί σε ενδελεχή ανάλυση των όρων συναλλαγής, αξιολογώντας τον κάθε όρο ξεχωριστά, στη βάση των στοιχειών του διοικητικού φακέλου και λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρισμούς των εμπλεκομένων μερών. (ί) Αναφορικά με τον όρο συναλλαγής στη βάση συνεργασίας «αποκλειστικού αντιπρόσωπου» ή «αποκλειστικού διανομέα» Όσον αφορά τη βάση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, η ALPHA ELECTRIC ισχυρίζεται ότι η σχέση προμηθευτή και αποκλειστικού διανομέα που αναφέρεται στην προτεινόμενη συμφωνία, δεν αντικατοπτρίζει τη σχέση αποκλειστικού εμπορικού αντιπροσώπου που κατά τον ισχυρισμό της υπήρχε από το 1982 μεταξύ Τής FISSLER και της ίδιας. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων, αυτεπαγγέλτως, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά της εταιρίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΟΝ, ημερομηνίας Καταγγελία της εταιρίας «ΝΤΑΚΟΣ Α.Ε.» κατά της εταιρίας «BROTHER INTERNATIONAL EUROPE LTD» για παράβαση των άρθρων 1(1) και 2α του ν. 703/77 καθώς και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ.

18 Β 4334 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Με τη Συμφωνία διανομής και ειδικότερα με τους όρους 2.1 και 2.3, η FISSLER αναγνωρίζει την ALPHA ELECTRIC ως αποκλειστικό διανομέα των προϊόντων της στην ελεύθερη Κύπρο. Σε περίπτωση κατά την οποία ττελάιης εντός της ελεύθερης Κύπρου υποβάλει παραγγελία στην ALPHA ELECTRIC, αυτή δικαιούται να ι ην εκτελέσει. Σε ό,ιι αφορά το καθεστώς του εμπορικού αντιπροσώπου, η Επιτροπή μελέτησε τις κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς (2010/C 130/01), Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. 19/5/2010, C 130/1, παρ. 12,13, 20 και τον περί Εμπορίκών Αντιπροσώπων Νόμο αρ.76/1986 (Ν.76/86). Η Επιτροπή με βάση τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης διαπιστώνει ότι η συνεργασία που υπήρχε μεταξύ της FISSLER και της ALPHA ELECTRIC βασιζόταν στην αποκλειστικότητα. Επίσης, όπως η ίδια η ALPHA ELECTRIC αναφέρει: «παραμένει ανεξάρτητη εταιρεία που αγοράζει προϊόντα από την FISSLER με δικά της έξοδα, προσωπικό, υποδομή κλπ τα εισάγει και τα εμπορεύεται στην Κύπρο / εγχώρια αγορά και μόνο. Γενικά κάθε επιχειρηματική και επιχειρησιακή δραστηριότητα της σε σχέση με τα προϊόντα της FISSLER γίνεται με δικό της κόστος και ρίσκο." Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων, όπως αυτά έχουν αναλυθεί από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει αλλαγή της, μέχρι τότε, συνεργασίας τους, δηλαδή από αποκλειστικό αντιπρόσωπο σε αποκλειστικό διανομέα, καθότι η ALPHA ELECTRIC έφερε πάντοτε το χρηματοοικονομικό κίνδυνο προώθησης και πώλησης των προϊόντων της FISSLER. Σε κάθε περίπτωση, η Θέση του όρου στην προτεινόμενη συμφωνία με την οποία η ALPHA ELECTRIC καθορίζεται ως αποκλειστική διανομέας ίων προϊόντων της FiSSLER στην Κύπρο, αντικατοπτρίζει την πρακτική που ακολουθείτο επί σειρά ετών στο πλαίσιο της συνεργασίας τους και ταυτίζεται με το χαρακτηρισμό που της αποδίδει και η σχετική νομοθεσία 26. Συνεπώς, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος όρος δεν κρίνεται ως αυθαίρετος και συνακόλουθα δεν παραβιάζει τα άρθρο 6(2) του Νόμου. (ϋ) Αναφορικά με τον όρο συναλλαγής για την έγγραφη συμφωνία ισχύος τριών ετών. Η ALPHA ELECTRIC ισχυρίστηκε ότι η διάρκεια της τριετούς δέσμευσης, υπό το φως των διαφόρων δεσμεύσεων που της επιβλήθηκαν και ειδικότερα σε σχέση με τους κύκλους εργασιών, οι οποίοι αναιρούν προηγούμενους συμφωνηθέντες όρους, είναι αθέμιτη. Σε σχέση με τον πιο πάνω ισχυρισμό, η Επιτροπή σημείωσε ότι την άνοιξη του 2008, ο διευθυντής της ALPHA ELECTRIC κ. Θεοδώρου σε συνάντηση που είχε με τον K.Sach Hub (Manager International business division), τον είχε πληροφορήσει για την πρόθεση του να τερματίσει τις εργασίες του και ότι είχε ήδη επικοινωνία με άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάμβανε τις δραστηριότητες της ALPHA ELECTRIC, μαζί και τη διανομή των προϊόντων της FISSLER. Τελικά, το 2009, ο διευθυντής της ALPHA ELECTRIC κ. Θεοδώρου αποφάσισε όπως συνεχιστούν οι δραστηριότητες της εταιρείας και η συνεργασία της με τη FISSLER, με βελτιώσεις. Σε ανταπόκριση, η FISSLER ετοίμασε νέα έγγραφη συμφωνία με νέο επιχειρηματικό πλάνο τα οποία απέστειλε στην ALPHA ELECTRIC. Η Επιτροπή, στη βάση των ενώπιον της στοιχείων θεωρεί ότι η ύπαρξη έγγραφης συμφωνίας, από την οποία να προκύπτουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αντισυμβαλλόμενων, δεν δύναται να θεωρηθεί υπό τις περιστάσεις αυθαίρετος όρος συναλλαγής, καθότι αυτός αποτελεί συνήθη όρο συναλλαγής. Συνακόλουθα, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ύπαρξη έγγραφης συμφωνίας με τριετή όρο συνεργασίας υπό τις περιστάσεις της παρούσας υπόθεσης, δεν τέθηκε αυθαίρετα από τη FISSLER και δεν παραβιάζει το άρθρο 6(2) του Νόμου. (ϋί) Αναφορϊκά με τους όρους συνεργασίας που περιέχονται στη συμφωνία και στο επιχειρηματικό πλάνο Οι όροι του επιχειρηματικού πλάνου που προτάθηκαν ως μέρος της Συμφωνίας για τους οποίους η ALPHA ELECTRIC με την καταγγελία ισχυρίστηκε ότι είναι αθέμιτοι όροι, είναι σι εξής: (1) Στον όρο 5.5 όπου προβλέπεται ότι για περίοδο πέντε ετών από την υπογραφή της Συμφωνίας, η ALPHA ELECTRIC δεν δικαιούται να παράγει, εμπορεύεται, προωθεί, πωλεί ή διανέμει ανταγωνιστικά προϊόντα, ούτε και να υπεισέλθει σε οικονομική σχέση με εταιρεία που πωλεί ανταγωνιστικά προϊόντα. (2) Στον όρο 5.9 όπου προβλέπεται ότι η ALPHA ELECTRIC οφείλει να υλοποιεί τα όσα από κοινού συμφωνούνται στο Collaboration Plan και σε περίπτωση παράβασης του να ενημερώνει εγγράφως τη FISSLER. (3) Στον όρο 10.3 όπου προβλέπεται ότι η ALPHA ELECTRIC οφείλει να πραγματοποιεί τα ελάχιστα όρια πωλήσεων που καθορίζονται στο επιχειρηματικό πλάνο για περίοδο τριών ετών. Σε περίπτωση όμως, όπου η ALPHA ELECTRIC δεν κατορθώσει να φτάσει το προβλεπόμενο από τη Συμφωνία όριο αγορών και οι αγορές της είναι σε ποσοστό χαμηλότερο κατά 10% του ορίου αυτού, τότε η FISSLER δικαιούται να υποδείξει άλλο διανομέα και να τερματίσει τη συμφωνία. (4) Στον όρο 11 όπου προβλέπεται ότι για περίοδο ενός έτους μετά τη λήξη της Συμφωνίας, επί ποινή , η ALPHA ELECTRIC υποχρεούται να μην πωλεί προϊόντα παρόμοια με αυτά της FISSLER και να μην προβαίνει σε εμπορικές δοσοληψίες υπό την επωνυμία της FiSSLER. (5) Στο όρο όπου προβλέπεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία η ALPHA ELECTRIC δεν κατορθώσει να Φτάσει το προβλεπόμενο από τη συμφωνία όριο αγορών για κάθε έτος ή δεν πετύχει τους επιχειρηματικούς στόχους που περιλαμβάνονται στο επιχειρηματικό πλάνο, τότε η FiSSLER διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη συμφωνία, δίνοντας προθεσμία έξι (6) μηνών, αν η ALPHA ELECTRIC δεν επανορθώσει εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης της προειδοποιητικής επιστολής. (6) Στο επιχειρηματικό πλάνο όπου προβλέπονται λεπτομέρειες ως προς τις υποχρεώσεις της ALPHA ELECTRIC για τη διανομή, παρουσίαση και προωθητικές ενέργειες των προϊόντων. Όρος 5.5 της προτεινόμενης συμφωνίας Η Επιτροπή ως προς τον όρο 5.5, σημείωσε τα όσα υποστήριξε η FISSLER για το θέμα αυτό σε επιστολή της προς την Υπηρεσία: Περί Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπευόμενου Νόμος, N,51(i)/92

19 TPHrVfA ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ "The distribution products are not explicitly prohibited by Fissier, but it must naturally be assessed in the individual case with regard to the strategic orientation. An example of Fissler's loyal interpretation as to this subject is apparent also with regard to our partner in Greece that, in addition to Fisslers product, distributed those of our main competitor WMF at the same time." Επίσης, η Επιτροπή συνεκτίμησε και το γεγονός ότι με βάση τη Συμφωνία επιτρέπεται η πώληση των άλλων επώνυμων προϊόντων της ALPHA ELECTRIC (Alpha Ovens, hoods and hobs). Σε περίπτωση, 5ε πρόθεσης της ALPHA ELECTRiC να αποκτήσει τέτοια ανταγωνιστικά προϊόντα ή/και καθορισμό τέτοιων προϊόντων ή/και αμφιβολίας ως προς τον προσδιορισμό των ανταγωνιστικών προϊόντων, τότε αυτά 6α πρέπει να συμφωνηθούν με τη FiSSLER. Η ALPHA ELECTRIC χρειάζεται την έγκριση της FISSLER προς αποφυγή προβλημάτων σε σχέση με μελλοντικές στρατηγικές της FISSLER. Η Ετπτροπή, στη βάση των πιο πάνω, διαπιστώνει ότι παρόλο που ο όρος μη άσκησης ανταγωνισμού έχει περίοδο πέραν των πέντε (5) ετών, ήτοι περίοδο πέραν της έγγραφης συμφωνίας, εντούτοις αν η ALPHA ELECTRIC επιθυμούσε να αποκτήσει ανιαγωνιστικά προϊόντα ή/και να καθορίσει ποία προϊόντα θεωρούνται ανταγωνιστικά, τότε αυτά θα έπρεπε να συμφωνηθούν με την FISSLER. Συνακόλουθα, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο εν λόγω όρος δεν συνιστά αυθαίρετο υπό της περιστάσεις όρο συναλλαγής ιιπό την έννοια του άρθρου 6(2) του Νόμου. Ορος 10.3 της προτεινόμενης Σύμβασης Η Επιτροπή ακολούθως εξέταοε τον όρο 10.3, με τον οποίο προβλέπετα! ότι η ALPHA ELECTRIC οφείλει να πραγματοποιεί τα ελάχιστα όρια πωλήσεων που καθορίζοντα! στο επιχειρηματικό πλάνο για περίοδο τριών ετών. Η Επιτροπή σημείωσε τα όσα υποστήριξε η ALPHA ELECTRIC με την καταγγελία της, ότι δηλαδή η ενέργεια της FISSLER να καθορίσει υπερβολικά υψηλά όρια πωλήσεων, τα οποία δεν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα της αγοράς ή/και σε κάποια έρευνα ή/και σε γνώση της αγοράς, επιχειρεί να υπερβεί, αυθαίρετα, τα ποσοστά τα οποία συνηθίζονται να επιβάλλονται και επιπρόσθετα απαιτείται αύξηση του κύκλου εργασιών για τα ακόλουθα έτη από την πλευρά της. Επίσης, σημείωσε και το γεγονός ότι σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η ALPHA ELECTRIC στην καταγγελία της, τα ετήσια συνολικά όρια πωλήσεων τα οποία καοορίζον«αν ήταν μέχρι τότε προ-συζητημένα και συμφωνημένα, σε αντίθεση με το προτεινόμενο επιχειρηματικό πλάνο το οποίο δεν συζητήθηκε. Η Ετπτροπή σημείωσε ότι η FISSLER, από την πλευρά ιης, υποστήριξε ότι προσέγγισε την ALPHA ELECTRIC με σκοπό να συζητήσει και να τελειοποιήσει τους στόχους πωλήσεων αλλά αυτή αρνήθηκε κατηγορηματικό να συνεργαστεί. Επισήμανε δε ότι, οι προτάσεις της FISSLER για την πραγματοποίηση συναντήσεων στην Κύπρο δεν έγιναν αποδεκτές από την ALPHA ELECTRIC. Επί τούτου, η FISSLER ανέφερε ότι με επιστολή της ημερομηνίας 26/10/2009, ζήτησε από την ALPHA ELECTRIC να υποβάλει τις δικές της εισηγήσεις για στόχους πωλήσεων και ότι, με επιστολή της ημερομηνίας 20/11/2009, η ALPHA ELECTRIC απέρριψε την εισαγωγή των στόχων πωλήσεων, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες διαπραγματευθείς επ' αυτού του ζητήματος αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αυτές δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και ότι διαφαίνεται να μην υπάρχουν λόγοι να μπουν σε περισσότερες λεπτομέρειες. Η FISSLER στα πλαίσια της έρευνας, υποστήριξε ότι τα ελάχιστα όρια πωλήσεων που ζητήθηκαν με το επιχειρηματικό πλάνο είναι δικαιολογημένα και ρεαλιστικά. Η εν λόγω εταιρεία θεώρησε την Ελληνική αγορά συγκρίσιμη με την Κυπριακή αγορά και ως εκ τούτου, για να στοιχειοθετήσει τη θέση της ότι τα ελάχιστα όρια πωλήσεων του επιχειρηματικού πλάνου είναι δικαιολογημένα, [ ]- Ι ].πλαίσια της προκαταρτικής έρευνας έγινε σύγκριση μεταξύ των ορίων πωλήσεων τα οποία πρέπει να πραγματοποιήσει για το 2009 η ALPHA ELECTRIC βάση του επιχειρηματικού πλάνου της FISSLER σε σύγκριση με το 1/14 του κύκλου εργασιών των προϊόντων FISSLER στην Ελλάδα και σε σύγκριση με τις πραγματικές πωλήσεις του Από την πιο πάνω σύγκριση, διαπιστώθηκε ότι οι στοχευόμενες πωλήσεις παρόλο που είχαν ζητηθεί από τη FISSLER είναι πολύ nto χαμηλές από το 1/14 των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα το Ακολούθως, η Επιτροπή σημείωσε ότι οι προτεινόμενες συνολικές ετήσιες πωλήσεις οι οποίες προβλέπονται στο Letter of Intent που έχε! υπογραφεί μεταξύ της FISSLER και E&G F στις 26/10/2010, έχουν ως ακολούθως: 1 ς χρόνος συνεργασίας , 2 ος και 3 0ς , δηλαδή αυξανόταν κατά 7.β% και 8.8% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις απαντήσεις της FiSSLER με ημερομηνία 10/6/2011, οι στόχοι πωλήσεων που συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία διανομής με την ESG Electricplus ήταν συμφωνημένα από κοινού μετά τη διεξαγωγή διεξοδικών συζητήσεων. Από τη σύγκριση των δύο συμβολαίων διαπιστώθηκε ότι στο συμβόλαιο συνεργασίας με την E&G Electricplus δεν γίνεται επιμέρους αναφορά στους κύκλους εργασιών ή/και αγορές στις οποίες θα πρέπει να προβαίνει κάθε έτος σε σχέση με κάθε κατηγορία προϊόντος/συλλογής, όπως ρητά αναφέρονται στο προτεινόμενο συμβόλαιο με την ALPHA ELECTRiC με τον όρο 2.1. Μια πρόσθετη και σημαντική διαφορά στις δύο συμφωνίες είναι το γεγονός ότι, ενώ στην προτεινόμενη Συμφωνία Αποκλειστικής Διανομής που είχε σταλεί στην ALPHA ELECTRIC αναφερόταν ότι σε περίπτωση που ο συμφωνημένος κύκλος εργασιών μειώνονταν πέραν του 10% τότε η FISSLER είχε τη δυνατότητα τερματισμού της μεταξύ του συμφωνίας, στη Συμφωνία Αποκλειστικής Διανομής που έχει υπογραφεί με την E&G Electricpius αναφέρεται ότι τέτοια δυνατότητα ενεργοποιείται μόνο αν η FISSLER δεν αποδεχθεί την έγγραφη αιτιολογία που θα δοθεί από την Ε &G Electricplus, που πρέπει να αφορά λόγους ανωτέρας βίας, όπως "insufficient product deliveries by FISSLER, or general, objective and massive deterioration of the overall Cyprus economy.»(όρος 10.2 της Συμφωνίας)

20 Β 4336 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Στη βάση των πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παρόλα τα όσα υποστηρίζει η FISSLER, ότι δηλαδή οι στόχοι πωλήσεων δεν είχαν αποφασιστεί από κοινού λόγω της άρνησης της ALPHA ELECTRIC, από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου διαφαίνεται ότι η ALPHA ELECTRIC δεν ήταν αρνητική ως προς την διαπραγμάτευση των στόχων πωλήσεων. Συγκεκριμένα σε απάντηση της επιστολής της FISSLER ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2010, η ALPHA ELECTRIC με επιστολή ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2009 στην προσπάθεια της να διαπραγματευτεί τους στόχους πωλήσεων αναφέρει τα εξής: <Plan & Targets should be only for following year, given a well-established relationship & practice. Moreover, there should always be provisions for non-achievement, especially given current international & local economic situation.» Επιπρόσθετα, η Επιτροπή σημειώνει την απάντηση της FISSLER με επιστολή ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2009, στην οποία απάντησε μόνο στην πρόταση της ALPHA ELECTRIC σχετικά με τη μεταφορά των δραστηριοτήτων της οτην Brerson C. Sarafidis Brothers S.A. χωρίς να απαντήσει στις προτάσεις της Alpha Electric αναφορικά με τους στόχους πωλήσεων. Επίσης, η επιμέρους εξειδίκευση των ελάχιστων ορίων πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος ή συλλογής {όρος 2 του Coiiaboration Plan), σε συνδυασμό με την πρόνοια ότι η μη εκπλήρωση των στόχων κατά μόλις 10% ισοδυναμεί με παράβαση της συμφωνίας και τερματισμό αυτής, δημιούργησε επιπρόσθετο βάρος στην ALPHA ELECTR!C,[ ] Η FISSLER ανάμεσα στις θέσεις που καταχώρησε στην Επιτροπή με επιστολή της ημερομηνίας 27 Απριλίου 2012, ισχυρίζεται ότι η προτεινόμενη συμφωνία δεν συνδέει τον κύκλο εργασιών ανά προϊόν με το δικαίωμα τερματισμού. Συγκεκριμένα η FISSLER αναφέρει ότι «ο όρος 10.3 που αναφέρεται στο δικαίωμα της Καταγγελλόμενης να τερματίσει την συμφωνία και να διορίσει νέο διανομέα σε περίπτωση που οι πωλήσεις πέσουν κάτω από το 10% από τα καθοριζόμενα δεν ενεργοποιείται όταν οι πωλήσεις ανά κατηγορία πέσουν κάτω από το 10% αλλά όταν το σύνολο των πωλήσεων πέσει κάτω από το 10%». Η Επιτροπή έχει την άποψη ότι ο εν λόγω ισχυρισμός της FSSSLER θα έπρεπε να αναφέρεται ρητά και με σαφήνεια ανάμεσα στους όρους της Σύμβασης και να είναι σε συνάρτηση με τον όρο έτσι ώστε να είναι δεσμευτικός. Πέραν τούτου, και όπως έχει διαφανεί από την έρευνα που διεξήχθη μέσα από την ενδελεχή μελέτη και ανάλυση διαφόρων Συμφωνιών Αποκλειστικής Διανομής πανομοιότυπων προϊόντων, που ισχύουν την σγορά, η αναφορά σε κύκλο εργασιών ανά προϊόν δεν αποτελεί συνήθη εμπορική πρακτική. Η Επιτροπή επίσης σημειώνει ότι στις θέσεις της FISSLER που κατατέθηκαν στην Επιτροπή με επιστολή της ημερομηνίας 27 Απριλίου 2012, παραδέχεται ότι η αναφορά σε κύκλο εργασιών ανά προϊόν δεν συνάδει με τους συνήθεις όρους συναλλαγών. Συγκεκριμένα η FISSLER αναφέρει ότι «πράγματι, το εύρημα στην παράγραφο 13 της Έκθεσης Αιτιάσεων ότι η αναφορά σε κύκλο εργασιών ανά προϊόν δεν αποτελεί συνήθη εμπορική πρακτική.» Συνακόλουθα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα προτεινόμενα από τη FISSLER όρια πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος/συλλογής, καθώς και ο όρος για τερματισμό της Συμφωνίας σε περίπτωση μη επίτευξης αυτών, συνιστούν αυθαίρετους υπό τις περιστάσεις όρους συναλλαγής και συνακόλουθα, παραβιάζουν το άρθρο 6(2) του Νόμου. Ορος 11 της προτεινόμενης Σύμβασης. Η Επιτροπή, ακολούθως εξέτασε τον όρο 11 όπου προβλέπετα$ ότι για περίοδο ενός έτους μετά τη λήξη της συμφωνίας, επ! ποινή , η ALPHA ELECTRIC υποχρεούται να μην πωλεί προϊόντα παρόμοια με αυτά της FISSLER. Η FISSLER ισχυρίστηκε ότι ο εν λόγω όρος είναι απαραίτητος για την προστασία της τεχνογνωσίας. Συγκεκριμένα, κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής, η εκπρόσωπος της FISSLER ανέφερε ότι με τον όρο αυτό «στην ουσία δίδεται δικαίωμα αποκλειστικής διανομής των προϊόντων και δημιουργείται γύρω από το προϊόν ένα συγκεκριμένο πελατολόγιο που φυσικά είναι μια συγκεκριμένη τεχνογνωσία που αφορά το προϊόν.» Επιπρόσθετα, και σε σχέση με το θέμα της τεχνογνωσίας, η Επιτροπή σημείωσε τα όσα ανέφερε ο Διευθυντής Περιφέρειας (Area Manager) της FISSLER κύριος Hub. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι η FISSLER οργανώνει σεμινάρια κάθε χρόνο στα πλαίσια των οποίων παρουσιάζονται τα μελλοντικά προϊόντα της εταιρείας καθώς επίσης και οι πολιτικές προώθησης των προϊόντων της. Στη βάση αυτή, ο Διευθυντής Περιφέρειας (Area Manager) της FISSLER κύριος Hub ισχυρίστηκε ότι ο όρος 11 της προτεινόμενης Σύμβασης περί μη ανταγωνισμού είναι δικαιολογημένος. ί Η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων καταλήγει ότι ο όρος μη άσκησης ανταγωνισμού μετά από τον τερματισμό της Συμφωνίας για περίοδο ενός έτους κρίνεται περιοριστικός. Ορος 5.9 της Προτεινόμενης Σύμβασης Σε ό,τι αφορά το επιχειρηματικό πλάνο στο οποίο προβλέπονται λεπτομέρειες ως προς τις υποχρεώσεις της ALPHA ELECTRIC για τη διανομή προϊόντων, παρουσίαση και προωθητικές ενέργειες, η Επιτροπή σημείωσε εν πρώτοις ότι στον όρο 5.9. προβλέπεται ότι η ALPHA ELECTRIC οφείλει να πραγματοποιεί τα όσα από κοινού συμφωνούνται στο

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)]

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)] Πρότυποι Όροι ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες [.. (Αρ. Άδειας)]

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4353 Κ.Δ.Π. 570/2005 Αρ. 4058, 16.12.2005 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην Προσφυγή αρ. 2056/2012, Υπόθεση «Fissler Gmbh v. Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού»

Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην Προσφυγή αρ. 2056/2012, Υπόθεση «Fissler Gmbh v. Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού» Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην Προσφυγή αρ. 2056/2012, Υπόθεση «Fissler Gmbh v. Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού» Αντικείμενο της παρούσας προσφυγής αποτελεί η απόφαση της Επιτροπής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(η) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(η) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(η) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3851, 30.4.2004 3840 Κ.Δ.Π. 465/2004 Αριθμός 465 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμος, ΟΔ Παράβαση και διοικητικά πρόστιμα Καταχώρηση Προσφυγής:

Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμος, ΟΔ Παράβαση και διοικητικά πρόστιμα Καταχώρηση Προσφυγής: 21 Σεπτεμβρίου 2016 Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ Ημ. Ανακοίνωσης: 21.09.2016 Ημ. Απόφασης ΕΚΚ: 16.03.2015 01.08.2016 Αναφορικά με: Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, κ. Ευθύμιο Μπουλούτα (ΔΣ), κ. Χρίστο Στυλιανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 1. στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 1. στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 1 στην Έκδοση 3.0.2 των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής ιαβούλευση 20.02.2013 06.03.2013 Τίτλος Εγγράφου Περιγραφή Εγγράφου Πρόταση Τροποποιήσεων Αρ. 1 στην Έκδοση 3.0.2 των Κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών για εμπορική πρακτική της εταιρείας Cyta

Έρευνα της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών για εμπορική πρακτική της εταιρείας Cyta ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Έρευνα της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών για εμπορική πρακτική της εταιρείας Cyta Έρευνα της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (α) Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου (β) Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 (Αρ. Φακέλου 16.07.002.002.009) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (Α) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB 704 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 80(Ι)/2017 Αρ. 4608, 30.6.2017 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ --------------------- Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της. E.E L 166, 11.6.1998, σ.51: L

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 97(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 97(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016 863 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 97(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 263 Κ.Δ.Π. 30/97 Αρ. 3120, 31.1.97 Αριθμός 30 Οι περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1997, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ. Του/Της κ. αρ. ταυτότητας

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ. Του/Της κ. αρ. ταυτότητας ΣΥΜΦΩΝΙΑ Συμφωνία που γίνεται σήμερα την / / στη Λευκωσία Μεταξύ: Της εταιρείας IBS (INSTITUTE OF BANKING STUDIES) CYPRUS LIMITED, αρ. εγγραφής 57716 από Κωστάκη Παντελίδη 3, 4 ος όροφος, 2057, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 422 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 52(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Kοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) Το παρόν σχέδιο εκπονείται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002 Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 69(I)

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (α) Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου (β) Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (α) Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου (β) Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Προς: Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ Γρηγόρη Αυξεντίου 8 1096 Λευκωσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 Ν. 41(Ι)/2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ----------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 157, 7.7.1995, σ.1, L 324, 29.11.2002, σ. 53. Για

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012 Αρ. 4334, 25.5.2012 54(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς περαιτέρω εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος:. Τίτλος Προγράμματος:.. Συνολικό κόστος προγράμματος: Ζητούμενη επιχορήγηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) A. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) Το παρόν σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-2-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Modified 15/12/2017 2 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ... 4 2.1 Επιτροπή Επιλογής... 5 2.2 Προετοιμασία Προκήρυξης... 6 2.3 Δημοσίευση Προκήρυξης...

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4615,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4615, 974 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4615, 24.7.2017 Ν. 117(Ι)/2017 Ο περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 139(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 139(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ Η Βουλή των αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SAVENERGY 2015 Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ (ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 11, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ) Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2015 Ομιλία του Αν. Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 322.055,00 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1965 51 του 1970 3 του 1978 6 του 1981 181(Ι) του 2002 59(Ι) του 2006

Διαβάστε περισσότερα

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Λεωφόρος Βύρωνος Λευκωσία Τηλ: , Φαξ:

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Λεωφόρος Βύρωνος Λευκωσία Τηλ: , Φαξ: LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Λεωφόρος Βύρωνος 26 1096 Λευκωσία Τηλ: 22121700, Φαξ: 22123745 e-mail: info@lcp-holdings.com ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Καλούνται οι μέτοχοι της LCP

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτηση µέχρι 100% του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς -

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς - ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 108, 24.4.2002, σ. 33. (α) Ορθότερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ. 301 1060 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 1309 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 182 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 342

Αριθμός 182 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 342 Ε.Ε. Παρ. HI (I) 547 Κ.Δ.Π. 182/86 Αρ. 2155, 27.6.86 Αριθμός 182 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 342 Κανονισμοί του Αρδευτικού Τμήματος «Λαούμια» Μελίνης Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19

3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3735, 11.7.2003 Αριθμός 566 3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806,

E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806, E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806, 9.7.93 442 Κ.Δ.Π. 175/93 Αριθμός 175 Οι περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμοί του 1993 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

30 Οκτωβρίου, [ΚΡΑΜΒΗΣ, Δ/στής] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ SEVERIN HOUNZANME ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ

30 Οκτωβρίου, [ΚΡΑΜΒΗΣ, Δ/στής] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ SEVERIN HOUNZANME ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_4/2003/4-200310-297-02.htm (accessed 15 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ06/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.378,00

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 997/2013 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΑΕΚ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, αφού έλαβε υπόψη: τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 97 των Περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 164 του 1987

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 Οκτωβρίου 2016 Κύριοι, Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 111/2016 για εξεύρεση Αρχιτεκτονικού Γραφείου ως συνεργάτη/σύμβουλου για τις ανάγκες ανακαίνισης / επιδιόρθωσης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. III(I) 3202 Κ.Δ.Π. 451/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Αριθμός 451 Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Εκδηλώσεις Μείζονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν:

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν: Διευθέτηση μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας αναφορικά με τη ρύθμιση της ανάπτυξης στις Κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Παράσταση «Αντιγόνη» που έγινε στο κατεχόμενο θέατρο Σαλαμίνας στις 28/9/2016

Θέμα Παράσταση «Αντιγόνη» που έγινε στο κατεχόμενο θέατρο Σαλαμίνας στις 28/9/2016 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ Προς Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας 07 Οκτωβρίου 2016 Θέμα Παράσταση «Αντιγόνη» που έγινε στο κατεχόμενο θέατρο Σαλαμίνας στις 28/9/2016 Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα, και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα