Σχεδίαση και πιλοτική εφαρμογή ενός Διαδικτυακού Λογισμικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών σε δυσπρόσιτα σχολεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδίαση και πιλοτική εφαρμογή ενός Διαδικτυακού Λογισμικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών σε δυσπρόσιτα σχολεία"

Transcript

1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Νέες Τεχνολογίες Εκπαίδευσης Σχεδίαση και πιλοτική εφαρμογή ενός Διαδικτυακού Λογισμικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών σε δυσπρόσιτα σχολεία Α. Ζουπίδης Εκπαιδευτικός Β)βάθμιας Εκπαίδευσης, αποσπασμένος στο Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας Περίληψη. Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στην σχεδίαση ενός διαδικτυακού λογισμικού και τη χρήση του από μαθητές και καθηγητές σε δυσπρόσιτα σχολεία. Η πιλοτική εφαρμογή του έγινε στο γυμνάσιο Χάλκης στα Δωδεκάνησα. Πρόκειται για ένα αλληλεπιδραστικό μαθησιακό περιβάλλον όπου οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν και αξιοποιούν ικανότητες αυτοδύναμης απόκτησης γνώσης και έχουν ευκαιρίες για συνεργατική μάθηση (collaborative learning) και αυτοαξιολόγηση. Επίσης οι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν πολυμεσικά μαθησιακά περιβάλλοντα και να οργανώνουν καλύτερα το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές τους. Για την επίτευξη των παραπάνω, χρησιμοποιούνται διαδικτυακά μέσα. 1. Εισαγωγή Οι πρόσφατες έρευνες που έχουν δημοσιευτεί σχετικά με τις Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση, στην πλειοψηφία τους αναφέρονται κυρίως σε θετικές επιπτώσεις της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Σβολόπουλος Β. 2002, Πομπόρτσης Α. κ.α. 2003). Με την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση γίνεται μια αναθεώρηση ορισμένων πλευρών της διδασκαλίας και της μάθησης, αφού με αυτές επιδιώκουμε τη συνεργατική μάθηση μέσω της διδασκαλίας σε ομάδες, την αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτικού από αυθεντία σε διαμεσολαβητή, τη διεπιστημονική προσέγγιση και την οικοδόμηση των γνώσεων από τους εκπαιδευόμενους (Δαπόντες Ν. 2002). Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάλλου θεωρεί ότι ο κόσμος που έρχεται αργά αλλά σταθερά, είναι μια ανοιχτή ανταγωνιστική κοινωνία, μια κοινωνία της Γνώσης (Knowledge-Based Society) που απαιτεί από όλους του πολίτες να συμμετάσχουν στην «δια βίου εκπαίδευση». Αυτό σημαίνει ότι το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να προετοιμάζει όλους τους πολίτες χωρίς αποκλεισμούς να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών με σκοπό να λύνουν προβλήματα και να παίρνουν αποφάσεις, να είναι δημιουργικοί και αποτελεσματικοί χρήστες των Τεχνολογιών της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας, να επικοινωνούν με άλλους που βρίσκονται μακριά, να συνεργάζονται μαζί τους και να παράγουν, να οικοδομούν τις γνώσεις τους σε ευνοϊκό και όσο γίνεται αυθεντικό περιβάλλον μάθησης [COM(2000) 318 final]. Οι παραπάνω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με τον μικτό τρόπο διδασκαλίας και μάθησης (blended learning), δηλαδή με τη μίξη μεθόδων μάθησης που ανήκουν στον παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης, με μεθόδους τηλεκπαίδευσης (Ζησιμόπουλος Γ. κ.α. 2001, Bersin & Associates, 2003). Για την εφαρμογή προγραμμάτων με τον μικτό τρόπο μάθησης, από τεχνολογικής πλευράς προκύπτει το θέμα της δημιουργίας ενός μαθησιακού περιβάλλοντος και των κατάλληλων εργαλείων για την πραγματοποίηση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει ένα Σύστημα Διαχείρισης της

2 1020 Α. ΖΟΥΠΙΔΗΣ Μάθησης (Learning Management System - LMS) το οποίο θα διαχειρίζεται τα διάφορα είδη εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν και το περιεχόμενο των μαθησιακών αντικειμένων (BECTA 2004, Singh H. 2003). Η πρόταση που παρουσιάζεται αποβλέπει στην σχεδίαση ενός διαδικτυακού λογισμικού ανοικτού κώδικα και την χρήση του στο δυσπρόσιτο γυμνάσιο της Χάλκης Δωδεκανήσου, σε τάξεις με έναν/μία μαθητή/ρια. Συστήματα Διαχείρισης της Μάθησης χρησιμοποιούνται ήδη, κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής μάθησης τόσο στην εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση όσο και για την ενίσχυση της παραδοσιακής διδασκαλίας στην τάξη (Γεωργούλη Κ. κ.α. 2006). Υπάρχουν όμως σοβαρές ενδείξεις ότι η χρήση των συστημάτων αυτών απασχολεί και τους εκπαιδευτικούς άλλων βαθμίδων (Μανίτσαρης Σ. κ.α. 2006). Εξάλλου η καταγραφή και ανάλυση περίπου 1500 μηνυμάτων που διακινήθηκαν στο φόρουμ χρηστών του λογισμικού HotPotatoes 1 κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους 2004 έδειξε ότι εμφανίζεται σε αξιοσημείωτο ποσοστό (9,8%), η θεματική μηνυμάτων «Διαχείριση δεδομένων και μαθημάτων» (Ζουπίδης Α. 2005). Από τα παραπάνω διαφαίνεται η τάση, γενικά στην εκπαίδευση, να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο εργαλεία διαχείρισης της μάθησης Επίσης γίνεται φανερό, ότι οι εκπαιδευτικοί σε όλο και μεγαλύτερο ποσοστό κατανοούν πως με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να έχουν εφαρμογές των τεχνολογιών σε εξειδικευμένα θέματα, με την δική τους διδακτική και επιστημονική προσέγγιση (Καλκάνης Γ. στο Κόκκοτας Π. 2000). 2. Παρουσίαση του προτεινόμενου διαδικτυακού συστήματος Πρόκειται για ένα διαδικτυακό λογισμικό που δίνει ποικίλες δυνατότητες στους χρήστες του. Το λογισμικό που αναπτύχθηκε με τη γλώσσα σήμανσης HTML και τις γλώσσες σεναρίων VBScript και ASP λειτουργεί τόσο σε τοπικό δίκτυο όσο και στο διαδίκτυο υποστηριζόμενο από ένα επιπλέον λογισμικό που παίζει το ρόλο του εξυπηρετητή (server). Ο web εξυπηρετητής που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη του συστήματος είναι ο Microsoft Internet Information Server IIS. Ο χρήστης του λογισμικού, ο οποίος μπορεί να είναι ένας μαθητής, ένας καθηγητής ή ο διαχειριστής του συστήματος, έχει πρόσβαση στο σύστημα μέσω ενός κοινού φυλλομετρητή όπως ο Internet Explorer. 2.1 Αρχιτεκτονική του συστήματος Το σύστημα που περιγράφεται παρακάτω παρουσιάζει χαρακτηριστικά που εμφανίζονται σε ένα Σύστημα Υποστήριξης της Διαδικτυακής Μάθησης, δηλαδή σε ένα LMS. Η αρχιτεκτονική του συστήματος αποτελείται από τρία διακριτά επίπεδα (εικόνα 1): Επίπεδο 1: Επίπεδο Πυρήνα Επίπεδο 2: Επίπεδο Διασύνδεσης Επίπεδο 3: Επίπεδο Αλληλεπίδρασης Επίπεδο Πυρήνα: Το επίπεδο Πυρήνα παρέχει τη στοιχειώδη λειτουργική βάση του συστήματος ενοποιώντας τη Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικού Πολυμεσικού Υλικού (ΒΕΠΥ), τη βάση δεδομένων (αρχεία txt), και τον εξυπηρετητή web (web server). Στη ΒΕΠΥ αποθηκεύεται το σύνολο του εκπαιδευτικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων και των αρχείων που δίνουν πολυμεσικό χαρακτήρα στο περιεχόμενο, όπως αρχεία εικόνας, ήχου και βίντεο. Στα αρχεία txt, τα οποία οργανώνονται ως βάση δεδομένων, καταχωρούνται όλα τα προσωπικά δεδομένα του προφίλ κάθε χρήστη, τα αποτελέσματα της δραστηριότητας των εκπαιδευομένων, οι ανακοινώσεις των καθηγητών/ριών κ.α. 1 λογισμικό το οποίο σχεδιάστηκε για να δώσει τη δυνατότητα στους καθηγητές να δημιουργούν διαδραστικές (interactive), διαδικτυακές (web-based) ασκήσεις (πολλαπλής επιλογής, σωστό λάθος, σταυρόλεξο, συμπλήρωσης κενών κ.α.), οι οποίες να είναι προσβάσιμες από τους φοιτητές από οποιοδήποτε υπολογιστή που διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο και ένα φυλλομετρητή (web browser).

3 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1021 Επίπεδο Διασύνδεσης: Συνδέει τα επιμέρους τμήματα του πυρήνα και περνάει τα απαραίτητα δεδομένα στο επίπεδο Αλληλεπίδρασης. Τα δεδομένα που χρειάζονται από τη ΒΕΠΥ και τη βάση δεδομένων ανακτώνται με χρήση ASP scripts, που σε συνδυασμό με κομμάτια κώδικα VBScript και το βασικό HTML κώδικα των ιστοσελίδων, δημιουργούν δυναμικά την τελική εικόνα που θα παρουσιαστεί στον τρέχοντα χρήστη. Ο κώδικας του λογισμικού παρέχεται ανοιχτός την εκπαιδευτική κοινότητα (λογισμικό ανοιχτού κώδικα - ΛΑΚ), με όλες τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που προκύπτουν από την άδεια χρήσης ενός ΛΑΚ, όπως είναι π.χ. η άδεια χρήσης GPL (Τρίμμη Φ. κ.α. 2006). Επίπεδο πυρήνα Αποτελείται από τη Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικού Πολυμεσικού Υλικού (ΒΕΠΥ), τη βάση δεδομένων (αρχεία txt), τον εξυπηρετητή web (web server) Επίπεδο διασύνδεσης Συνδέει τα επιμέρους τμήματα του πυρήνα και περνάει τα απαραίτητα δεδομένα στο επίπεδο Αλληλεπίδρασης Επίπεδο αλληλεπίδρασης Αποτελεί το front - end του συστήματος. Παρέχει όλα τα «σημεία επαφής» (touch points) με τους χρήστες. Εικόνα 1. Τα επίπεδα του συστήματος και η διασύνδεσή τους Επίπεδο Αλληλεπίδρασης: Συμπεριφέρεται σαν το front-end του συστήματος και είναι το επίπεδο που παρέχει όλα τα «σημεία επαφής» (touch points) με τους χρήστες. Είναι το τμήμα του συστήματος που έρχεται σε άμεση επαφή με τους χρήστες και τους παρέχει πρόσβαση στις υποστηριζόμενες υπηρεσίες και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Σε αυτό το επίπεδο οι χρήστες μπορούν να λειτουργήσουν αλληλεπιδραστικά χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε φυλλομετρητή από τους ευρέως διαδεδομένους φυλλομετρητές (browsers), γεγονός που αποτελεί ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματα των web-based εκπαιδευτικών εφαρμογών καθώς παρέχουν εύκολη πρόσβαση και ένα σύνολο από εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στους χρήστες δίνοντας πρόσβαση σε ένα ευρύ σύνολο διαμοιραζόμενων πόρων. Ο έλεγχος του συστήματος (εισαγωγή, διαγραφή, μετατροπή δεδομένων) γίνεται με την βοήθεια του Windows Explorer, και η αλλαγή ιδιοτήτων των φακέλων του συστήματος αλλά και των αρχείων που περιέχονται σε αυτούς τους φακέλους, με την βοήθεια του εργαλείου Internet Information Services των Administrative Tools. 2.2 Το περιβάλλον διεπαφής Η είσοδος του μαθητή στο σύστημα γίνεται με κωδικό (όνομα) αφού γίνει πρώτα η εγγραφή του. Το περιβάλλον διεπαφής, μετά την είσοδο στο σύστημα (εικόνα 2), αποτελείται από δύο κύριες περιοχές: Το μενού, στα αριστερά, με τις διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται στο μαθητή (συζήτηση μεταξύ των μαθητών/ριών, ανακοινώσεις των καθηγητών/ριών, η βαθμολογία μου, βοήθεια) Η κεντρική περιοχή η οποία δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στις αλληλεπιδραστικές ερωτήσεις του δικτυακού τόπου αλλά και εργαλεία ασύγχρονης επικοινωνίας με τους συμμαθητές του και τους καθηγητές του, υποστηρίζοντας έτσι την συνεργατική μάθηση (Γκάμας κ.α., 2003)

4 1022 Α. ΖΟΥΠΙΔΗΣ Η επάνω περιοχή στην οποία υπάρχει αριστερά ένας σύνδεσμος με τον δικτυακό τόπο του ΥΠΕΠΘ αλλά και το διακριτικό του σχολείου. όνομα Εικόνα 2. Το περιβάλλον διεπαφής για τον μαθητή Ο μαθητής μπορεί να διαλέξει το μάθημα με το οποίο θέλει να ασχοληθεί, όπως επίσης και εάν θα δουλέψει με ερωτήσεις HotPotatoes των οποίων τα αποτελέσματα δεν καταγράφονται, ενισχύοντας κυρίως την διαμορφωτική αξιολόγηση, ή με μεμονωμένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής των οποίων τα αποτελέσματα καταγράφονται από το σύστημα, ενισχύοντας κυρίως την προαγωγική αξιολόγηση (Paulsen M.F. 2003). Ο μαθητής επίσης μπορεί να διαλέξει τις ερωτήσεις με κριτήριο το επίπεδο δυσκολίας τους. Οι δυνατότητες αυτές αφ' ενός μεν παρέχουν ελευθερία επιλογής σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των εκπαιδευομένων, αφ εταίρου δε τους διευκολύνουν να μελετήσουν τα διάφορα τμήματα του δικτυακού τόπου σταδιακά, ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο τους για εκπαίδευση (Παναγιωτακόπουλος Χ. 2003). όνομα Εικόνα 3. Πολυμεσική ερώτηση πολλαπλής επιλογής

5 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1023 Οι ερωτήσεις έχουν πολυμεσικά στοιχεία (εικόνα 3) αφού περιέχουν εικόνα, ήχο ή αρχείο βίντεο, βάσει των οποίων θα πρέπει να απαντήσει ο μαθητής. Καθώς ο μαθητής απαντά στις ερωτήσεις, ενημερώνεται για κάθε ερώτηση χωριστά, εάν απάντησε σωστά ή όχι και για το σκορ που πέτυχε. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, δέχεται διευκρινιστική απόκριση, στοιχείο που υποστηρίζει την κατανόηση (Σολωμονίδου Χ., 2001). Χρησιμοποιείται δε, η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας ( ) με τους καθηγητές, και η δυνατότητα ασύγχρονης συζήτησης (forum) με τους συμμαθητές. Οι μαθητές/ριες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με τον εκπαιδευτή, ανταλλάσσοντας απόψεις, υποβάλλοντας ερωτήσεις και λαμβάνοντας απαντήσεις. Το σύστημα παρακολουθεί τον μαθητή σε όλη αυτή τη διαδικασία (εξατομίκευση personalization), ενώ σταματάει να καταγράφεται η παρουσία του στο δικτυακό τόπο όταν επιλέξει Έξοδος. Εικόνα 4. Περιβάλλον δημιουργίας αντικειμένου πολλαπλής επιλογής από τον καθηγητή Η είσοδος του καθηγητή στο σύστημα γίνεται επίσης με το όνομά του αφού πρώτα έχει γίνει η εγγραφή του. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ( ) με τους μαθητές και της ασύγχρονης συζήτησης (forum) με τους υπόλοιπους καθηγητές, τη δυνατότητα δημιουργίας ανακοινώσεων προς τους μαθητές, τη δυνατότητα της πρόσβασης στη βαθμολογία των μαθητών και τέλος την δυνατότητα δημιουργίας πολυμεσικών διαδραστικών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (εικόνα 4), με δυνατότητα βοήθειας, δηλαδή ανάδρασης σε περίπτωση λάθους, και βαθμολόγησης. 3. Η ταυτότητα της έρευνας Η αρχική ανάπτυξη του λογισμικού έγινε στα πλαίσια μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Ζουπίδης Α., 2005). Το λογισμικό αυτό επανασχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί στο Γυμνάσιο Χάλκης Λυκειακές Τάξεις (Λ.Τ.), κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες που διέπουν ένα δυσπρόσιτο σχολείο ενός ακριτικού νησιού, και σε τάξεις που αποτελούνται από έναν/μία μαθητή/ρια. Κάθε μαθητής/ρια αποτελεί μια ξεχωριστή μελέτη περίπτωσης. Ο πρώτος, ήταν μαθητής της β γυμνασίου και η δεύτερη, μαθήτρια της γ γυμνασίου. Καταρχήν και οι δύο μαθητές παρουσίαζαν προβλήματα συμπεριφοράς, και πιο συγκεκριμένα συμπεριφορά εσωτερίκευσης

6 1024 Α. ΖΟΥΠΙΔΗΣ και απόσυρσης στον εαυτό τους. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά μπορεί να θεωρηθεί ότι ενισχύονταν από το γεγονός ότι ήταν οι μοναδικοί μαθητές της τάξης και τους έλειπε η συναναστροφή με άτομα της ηλικίας τους. Παρατηρήθηκε ότι η προσπάθεια για την ενεργοποίησή του/της μαθητή/ριας μέσα στην τάξη και την ενεργό συμμετοχή του/της στο μάθημα σε αυτές τις δύο περιπτώσεις ήταν αρκετά μεγαλύτερη απ ότι εάν βρισκόταν σε μια κανονική τάξη με περισσότερους/ες μαθητές/ριες. Ο μαθητής της β γυμνασίου επιπλέον είχε μαθησιακές δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα παρουσίαζε διάσπαση προσοχής και μεγάλη δυσκολία στην ανάγνωση και στη γραφή όπως επίσης και στην εκτέλεση απλών πράξεων με αριθμούς. Το προτεινόμενο διαδικτυακό λογισμικό χρησιμοποιήθηκε στην τάξη για περίπου δύο μήνες (Ιανουάριος - Μάρτιος 2006) με στόχους: 1. Τη δημιουργία θετικής στάσης απέναντι στο μάθημα σε μια τάξη με ένα μόνο μαθητή/τρια. 2. Την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή/τριας στο μάθημα μετά την ενασχόληση του/της με τον Η/Υ. 3. Την εξοικείωση των καθηγητών/τριών με εργαλεία δημιουργίας και διαχείρισης μαθησιακού υλικού και των μαθητών/τριών με εργαλεία επικοινωνίας σε επίπεδο κειμένου (Γρηγοριάδου Μ., 2006). 4. Την παροχή διαδραστικών ασκήσεων με στόχο την κατανόηση εννοιών και την αυτοαξιολόγηση των μαθητών/ριών. Για την αξιολόγηση του εγχειρήματος χρησιμοποιήθηκαν οι καταγραφές των σκορ των μαθητών από το σύστημα, στις προσπάθειες τους να απαντήσουν στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όπως επίσης και ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο είχαν τη δυνατότητα οι ίδιοι οι μαθητές/ριες να αξιολογήσουν τη συμβολή του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία. 4. Η πιλοτική εφαρμογή του λογισμικού Από τις δυνατότητες του λογισμικού για τους/ις μαθητές/ριες χρησιμοποιήθηκε στην τάξη κυρίως η πρόσβαση σε ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης με στόχο τη διαμορφωτική παρά την προαγωγική/τελική αξιολόγηση. Τα εργαλεία ασύγχρονης επικοινωνίας χρησιμοποιήθηκαν μεν αλλά χωρίς κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση γνωστικού αντικειμένου αφού σε κάθε τάξη υπήρχε μόνο ένας/μία μαθητής/ρια, γεγονός το οποίο καθιστούσε αδύνατη την ομαδοσυνεργατική μάθηση. Η χρήση τους είχε στόχο να εξοικειωθούν οι μαθητές με τέτοιου είδους εργαλεία. Ο μαθητής της β γυμνασίου διαχειρίστηκε τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που πρότεινε το βιβλίο του οργανισμού του κάθε μαθήματος αλλά σε ηλεκτρονική μορφή. Χρειάστηκε να επαναλάβει αρκετές φορές τις ερωτήσεις ώστε στο τέλος να είναι ικανός να απαντά χωρίς λάθη. Στο ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσε μετά από ένα μήνα χρήσης του υπολογιστή στην τάξη στα αντίστοιχα μαθήματα και στην ερώτηση εάν του άρεσε η χρήση του υπολογιστή στο μάθημα ο μαθητής δήλωσε ότι του άρεσε και μάλιστα συμπλήρωσε ότι με αυτόν τον τρόπο «οι ερωτήσεις είναι πιο εύκολο και πιο ευχάριστο να απαντηθούν». Ταυτόχρονα όμως στην ερώτηση τι δεν του άρεσε απάντησε ότι «το μάθημα θα ήταν πιο ευχάριστο αν υπήρχαν περισσότερες εικόνες σχετικές με το μάθημα». Πράγματι, λόγω της φύσης των ερωτήσεων, πολλές φορές δεν υπήρχε πολυμεσικό υλικό στις ερωτήσεις που χειρίστηκε ο εν λόγω μαθητής. Στην ερώτηση δε, εάν θα ήθελε να ενταχθούν ανάλογες δραστηριότητες και σε άλλα μαθήματα απάντησε «ναι, σε όσο γίνεται περισσότερα». Η μαθήτρια της γ γυμνασίου διαχειρίστηκε μέσω του λογισμικού εκτός από ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και φύλλα εργασίας πειραμάτων. Για παράδειγμα στην ενότητα άνωση (πλεύση-βύθιση) της φυσικής λήφθηκαν υπόψη οι εναλλακτικές ιδέες των παιδιών στην ενότητα αυτή χρησιμοποιώντας το φύλλο εργασίας πλεύση βύθιση (Τσελφές Β. & Φασουλόπουλος Γ. 2002). Η μαθήτρια είχε τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του

7 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1025 φύλλου εργασίας με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της υπηρεσίας file transfer protocol (ftp) που παρέχει ο εξυπηρετητής του συστήματος. Έτσι ενώ πραγματοποιήθηκε πείραμα σε πραγματικές διαστάσεις στο εργαστήριο, η μαθήτρια κατέγραφε τη διαδικασία αλλά και τις απόψεις της με τη βοήθεια του υπολογιστή στο φύλλο εργασίας. Η μαθήτρια συμμετείχε ενεργά στην διαδικασία του πειράματος αλλά δυσκολεύτηκε να διατυπώσει ένα νόμο σχετικά με το πότε επιπλέει και πότε βυθίζεται ένα σώμα. Για το λόγο αυτό ακολούθησε σχετική συζήτηση επικουρούμενη από τρεις αλληλεπιδραστικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όπως αυτή στην εικόνα 3. Η μαθήτρια ασχολήθηκε με τις ίδιες ερωτήσεις περίπου ενάμιση μήνα μετά στα πλαίσια της ενισχυτικής διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα καταγράφηκαν στο σύστημα και φαίνονται στην εικόνα 4. Με βάση αυτά μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η μαθήτρια κατανόησε πότε ένα σώμα επιπλέει και πότε βυθίζεται. Τίτλος ερώτησης:πλεύσηβύθιση1 Σκορ:33 Ώρα:10:28:04 πμ Ημερομηνία:2/2/2006 Τίτλος ερώτησης:πλεύσηβύθιση2 Σκορ:66 Ώρα:10:29:56 πμ Ημερομηνία:2/2/2006 Τίτλος ερώτησης:πλεύσηβύθιση3 Σκορ:100 Ώρα:10:30:26 πμ Ημερομηνία:2/2/2006 Τίτλος ερώτησης:πλεύσηβύθιση1 Σκορ:100 Ώρα:2:58:09 μμ Ημερομηνία:16/3/2006 Μαθήτρια:όνομα Τάξη:γ_γυμνασίου Εικόνα 4. Καταγραφή Μάθημα:Φυσική αποτελεσμάτων Καθηγητής:Αναστάσιος_Ζουπίδης Τίτλος ερώτησης:πλεύσηβύθιση2 Σκορ:100 Ώρα:2:59:01 μμ Ημερομηνία:16/3/2006 Τίτλος ερώτησης:πλεύσηβύθιση2 Σκορ:100 Ώρα:3:00:14 μμ Ημερομηνία:16/3/2006 Στο ερωτηματολόγιο και συγκεκριμένα στην ερώτηση εάν της άρεσε η χρήση του υπολογιστή στο μάθημα η μαθήτρια απάντησε «μου άρεσε γιατί χρησιμοποιεί την οπτικοακουστική μέθοδο που είναι και πιο αποτελεσματική» ενώ στην ερώτηση αν την βοήθησε η διαδικασία αυτή να καταλάβει πότε ένα σώμα επιπλέει και πότε βυθίζεται απάντησε «ναι γιατί έβλεπα τη διαδικασία που γίνεται» δίνοντας έμφαση στη χρησιμότητα των πολυμεσικών στοιχείων των μαθησιακών αντικειμένων. Τέλος η μαθήτρια δήλωσε ότι θα ήθελε να ενταχθούν τέτοιες δραστηριότητες «στην Ιστορία και στην Χημεία». 5. Συμπεράσματα Μελλοντική έρευνα Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκαν οι αρχές σχεδιασμού ενός διαδικτυακού λογισμικού ανοιχτού κώδικα καθώς και η πιλοτική εφαρμογή του σε τάξεις δυσπρόσιτου γυμνασίου με ένα/μία μαθητή/ρια, με κύριο στόχο τη δημιουργία θετικής στάσης απέναντι στο μάθημα και της ενεργητικής συμμετοχής τους στην μαθησιακή διαδικασία. Πρόκειται για δύο μελέτες περίπτωσης που τα αποτελέσματα τους είναι δύσκολο να γενικευτούν, παρόλα αυτά αποτελούν σοβαρές ενδείξεις πως τέτοιες δραστηριότητες επιφέρουν θετικά αποτελέσματα. Μελλοντικοί σκοποί αποτελούν η αξιολόγηση του λογισμικού ως εκπαιδευτικό μέσο από μαθητές/ριες σε τάξεις με τον μέσο όρο μαθητών/ριών, αλλά και ως μέσο προαγωγικής/τελικής αξιολόγησης μαθητών/ριών και φοιτητών/ριών. Παραπομπές Γεωργούλη Κ., κ.α., 2006, Πλατφόρμα e-class: Χρήση και αποδοχή από σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας, Στο: Ψύλλος Δ., Δαγδιλέλης Β. (επιμ.), Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή με θέμα «Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» Γκάμας Α., κ.α., 2003, Υπηρεσίες Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης με προηγμένες Δυνατότητες Διαχείρισης του Μαθήματος, Στο: Λιοναράκης (επιμ.), Πρακτικά εισηγήσεων 2ου

8 1026 Α. ΖΟΥΠΙΔΗΣ Πανελλήνιου Συνέδρου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Ε.Α.Π., Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός Γρηγοριάδου Μ., 2006, Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών με χρήση Τ.Π.Ε. (αρχές, μεθοδολογίες, εργαλεία, προσεγγίσεις) Προσαρμοστικά περιβάλλοντα μάθησης, Στο: Ψύλλος Δ., Δαγδιλέλης Β. (επιμ.), Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση», σελ Δαπόντες Ν., Η Κοινωνία της Πληροφορίας: Η εκπαιδευτική διάσταση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Στο: Κυνηγός Χ. και Δημαράκη Ε. (επιμ.), Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη Μετεξέλιξη της Εκπαιδευτικής Πρακτικής, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2002 Ζουπίδης Α., 2005, Ανάπτυξη Διαδικτυακού Λογισμικού, στην εξ αποστάσεως μάθηση της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης από φοιτητές Erasmus του Α.Π.Θ., Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Επιστήμες & Τεχνολογίες της Γλώσσας & της Επικοινωνίας Κόκκοτας Π., 2000, Διδακτικές προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες Σύγχρονοι προβληματισμοί, Αθήνα, Εκδόσεις τυπωθήτω Μανίτσαρης Σ., 2006, Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (ΑΣΕΑ) &ΤΠΕ στη Β/θμια Εκπαίδευση, Στο: Ψύλλος Δ., Δαγδιλέλης Β. (επιμ.), Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή με θέμα «Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» Παναγιωτακόπουλος Χ., Πιερρακέας Χ., Πιντέλας Π., Νοέμβριος 2003, Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η αξιολόγησή του, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα Πομπόρτσης Α. κ.α., 2003, Η Γνωστική Μεταφορά και ο Ρόλος του «Καθοδηγητή» σε CBL Περιβάλλοντα, Στο: Λιοναράκης (επιμ.), Πρακτικά εισηγήσεων 2ου Πανελλήνιου Συνέδρου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Ε.Α.Π., Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός Σβολόπουλος Β., Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην ελληνική εκπαίδευση, Μηνιαία επιθεώρηση του βιβλίου, Διαβάζω, Τεύχος 428, Απρίλιος 2002 Σολομωνίδου Χ., 2001, Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Υπολογιστές και μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης, Εκδόσεις Κώδικας, Θεσσαλονίκη Τρίμμη Φ. κ.α., 2006, Δικτυακή πύλη για το Ελεύθερο Λογισμικό και το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα στην Εκπαίδευση, Στο: Ψύλλος Δ., Δαγδιλέλης Β. (επιμ.), Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή με θέμα «Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» Τσελφές Β. & Φασουλόπουλος Γ. 2002, Πανεπιστημιακές εργαστηριακές δραστηριότητες στις Φυσικές Επιστήμες, Π.Τ.Δ.Ε. Αθήνας, Πανεπιστημιακές σημειώσεις BECTA, 2004, What the research says about Virtual Learning Environments in teaching and learning, Bersin & Associates, May 2003, Blended Learning: What works?, COM(2000) 318 final, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION, e-learning - Designing tomorrow's education, Commission of the European Communities, Brussels, Paulsen M.F., 2003, Online Education - Learning Management Systems, nki Forlaget, Singh H., November-December 2003, Building Effective Blended Learning Programs, Issue of Educational Technology, Volume 43, Number 6, Pages 51-54,

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής : Καραγιαννίδης Χαράλαμπος

Καθηγητής : Καραγιαννίδης Χαράλαμπος Μαρία Β. Χατζή, Δασκάλα, Δρ. Διδακτικής των Φ.Ε. Επιμορφούμενη ΠΑΚΕ Θεσσαλίας 2011-12 Καθηγητής : Καραγιαννίδης Χαράλαμπος 1 Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης και Διδασκαλίας (ΣΔΜΔ) Οι πρόσφατες έρευνες που

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κων/νος Φαρμάκης 2006-2007 e-learning Ορισμοί Η προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή μαθημάτων - μέσω του Internet ήμέσωτωνεταιρικώνintranets

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Documentation 1/16 Περιγραφή Πλατφόρμας

Open eclass Documentation 1/16 Περιγραφή Πλατφόρμας Open eclass Documentation 1/16 Περιγραφή Πλατφόρμας Περιγραφή Πλατφόρμας Open eclass (ver.3.5) 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 335662 Τίτλος Πράξης: ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας: Στοιχεία επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Κάργα Σουλτάνα MSc Πληροφορικός skarga@uom.gr Κατσάνα Αικατερίνη MSc Πληροφορικός akatsana@uom.gr «18 ο Συνάντηση Εκπαιδευτικών για θέματα Τ.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία»,

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 2η Ανάπτυξη σεναρίου σχεδίου μαθήματος με χρήση εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Διοικητικής Επάρκειας και Ετοιμότητας Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Διοικητικής Επάρκειας και Ετοιμότητας Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρόγραμμα Πιστοποίησης Διοικητικής Επάρκειας και Ετοιμότητας Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παντελής Γεωργογιάννης Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Λεωνίδας Φραγγίδης fragidis@teicm.gr Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τους ρόλους μίας Πλατφόρμας Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Διαχειριστής 2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Σταµάτης ηµοσθένης Τµήµα Πληροφορικής Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ - Διόφαντος) Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Έκδοση 6.2 Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Εργασία 2 - Α' φάση Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος Σταματία Κορρέ Μ1430 2 Περιεχόμενα Τίτλος... 2 Γνωστικό αντικείμενο... 2 Βαθμίδα εκπαίδευσης... 3 Διδακτικοί στόχοι... 3 Αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

E-εκπαίδευση,e-συνεργασία, e-ιατρική. Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

E-εκπαίδευση,e-συνεργασία, e-ιατρική. Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων E-εκπαίδευση,e-συνεργασία, e-ιατρική Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Εκπαίδευση από απόσταση.. Βασικοί ορισμοί Βασικοί ορισμοί Εξέλιξη Υλοποίηση εφαρμογών εκπαίδευσης από απόσταση Εφαρμόστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes. Αξιοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (Learning Activity Management System) κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Β' τάξης Γενικού Λυκείου Σταμάτης

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας

Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία Δημιουργός: Λάμπρος Ντάλης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική δράση ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ. Κυριάκος Ι. Σπυρόπουλος (kjspyrop@central.ntua.gr) Αν. Καθηγητής, Επιστ. Υπεύθυνος ΚΗΥ, ΕΜΠ

Κεντρική δράση ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ. Κυριάκος Ι. Σπυρόπουλος (kjspyrop@central.ntua.gr) Αν. Καθηγητής, Επιστ. Υπεύθυνος ΚΗΥ, ΕΜΠ Κεντρική δράση ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ (kjspyrop@central.ntua.gr) Αν. Καθηγητής, Επιστ. Υπεύθυνος ΚΗΥ, ΕΜΠ ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 8 Ιουλίου 2008 Περιεχόμενα Δράσεις του Κέντρου Η/Υ του

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις GUnet Γ.Σ ΕΕΛ/ΛΑΚ

Δράσεις GUnet Γ.Σ ΕΕΛ/ΛΑΚ Δράσεις GUnet Γ.Σ ΕΕΛ/ΛΑΚ Σπύρος Μπόλης Ιανουάριος 2012 πλατφόρμα Open eclass Αποτελεί την πρόταση τoυ GUnet για την υποστήριξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης Είναι ένα ανοικτό - αρθρωτό σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning)» Δυνατότητες και Παραδείγματα συνεργατικής μάθησης, αυτενέργειας των μαθητών εξατομίκευσης γνώσης

«Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning)» Δυνατότητες και Παραδείγματα συνεργατικής μάθησης, αυτενέργειας των μαθητών εξατομίκευσης γνώσης «Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning)» Δυνατότητες και Παραδείγματα συνεργατικής μάθησης, αυτενέργειας των μαθητών εξατομίκευσης γνώσης Ματθαίος Τσιλπιρίδης Καθηγητής Μαθηματικός, 2 ο Τοσίτσειο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5

Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5 Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5 3.4 Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων 3.5 Συστήματα διαχείρισης μάθησης (CMS, LMS, LCMS): γνωριμία και χρήση Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, M.Sc. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων Διευθύνουσα Σύμβουλος, INTE*LEARN Θέματα παρουσίασης.. Γενικά για την εταιρία και την εμπειρία της

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές συναρτήσεις (Sum,Average,Min,Max,Count) στο Microsoft Excel

Βασικές συναρτήσεις (Sum,Average,Min,Max,Count) στο Microsoft Excel 1 3 η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Διάρκεια Παρέμβασης: 1 διδακτική ώρα ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Βασικές συναρτήσεις (Sum,Average,Min,Max,Count) στο Microsoft Excel 2003-2007. ΚΟΠΟ Να χρησιμοποιούν κατάλληλα τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin Bart Soethaert Λουκία Στέφου E-Learning στην Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video. σχολείο.

Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video. σχολείο. Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Όλοι οι μαθητές (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 17 και 18 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Ορολογία CMS (Content Management System) Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Εισαγωγή (1/2) Ø Διεξαγωγή Μαθήµατος Ø Κάθε Πέµπτη Ø Ύλη: Βιβλίο + Διαφάνειες στο e-class Ø Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

«Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» «Το Σχολείο στην Ψηφιακή Εποχή: ιαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρµες e-learning» «Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΟΥ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Άλλα μέσα-υλικά Σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος.

Άλλα μέσα-υλικά Σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος. Τίτλος δραστηριότητας Ο κύκλος του νερού. Τάξη εφαρμογής Η Τάξη στην οποία απευθύνεται η 6 η δραστηριότητα είναι η Β' Δημοτικού και οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι: Μελέτη περιβάλλοντος (Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση «H εξ αποστάσεως εκπαίδευση» Επιµέλεια: Φιλοθέη Κολίτση (ΠΕ2) ραστηριότητα στην Ενότητα 4 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2011-2012 Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα : Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα : Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα : Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) στο πλαίσιο των Κατηγοριών Πράξεων 2.2.2.α. «Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα Ποιότητας. Διαδικασία υποβολής. Διαδικασία αξιολόγησης. Κριτήρια αξιολόγησης

Ετικέτα Ποιότητας. Διαδικασία υποβολής. Διαδικασία αξιολόγησης. Κριτήρια αξιολόγησης Ετικέτα Ποιότητας Διαδικασία υποβολής Ο συντονιστής του προγράμματος εκτιμά τη χρονική στιγμή που θεωρεί ότι το έργο έχει φτάσει σε ικανοποιητικό στάδιο υλοποίησης, ώστε να μπορεί να παρουσιάσει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεί την πρόταση του GUnet. ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Είναι ένα ανοικτό αρθρωτό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων

Αποτελεί την πρόταση του GUnet. ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Είναι ένα ανοικτό αρθρωτό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων Open eclass -GUnet Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ης ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΚ 19-20 Ιουνίου 2009 ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπεύθυνος Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet η πλατφόρμα με δυο λόγια Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα