ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Για τη διαδικτυακή εφαρμογή. Εγγραφής Φοιτητών σε Ωρολόγια Προγράμματα και Ελέγχου Διενέργειας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Για τη διαδικτυακή εφαρμογή. Εγγραφής Φοιτητών σε Ωρολόγια Προγράμματα και Ελέγχου Διενέργειας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Για τη διαδικτυακή εφαρμογή Εγγραφής Φοιτητών σε Ωρολόγια Προγράμματα και Ελέγχου Διενέργειας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του έργου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά Στοιχεία για την εφαρμογή Εισαγωγή Αιθουσών Τροποποίηση Αιθουσών Διαχείριση Ωρολόγιων Προγραμμάτων εκπαίδευσης Εισαγωγή Ωρολόγιου Προγράμματος Τροποποίηση/Διαγραφή Προγράμματος Παραδείγματα Χρήσης Παράδειγμα 1 (Περιοδικότητα δυο εβδομάδων) Παράδειγμα 2 (Περιοδικότητα μιας εβδομάδας) Παράδειγμα 3 (Αρνητικό υπόλοιπο ωρών προγράμματος) Εγγραφή Φοιτητών σε πρόγραμμα...16

3 1 Γενικά Στοιχεία για την εφαρμογή Η διαδικτυακή εφαρμογή εγγραφής φοιτητών σε Ωρολόγιο Πρόγραμμα και ελέγχου διενέργειας εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δίνει τη δυνατότητα στους Φορείς Εκπαίδευσης να συμπληρώσουν και να διαμορφώσουν τα Ωρολόγια Προγράμματα (εφ εξής Προγράμματα), τα οποία θα παρακολουθήσουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Πακέτου που έχουν επιλέξει. Διαδικτυακή Εφαρμογή Εγγραφής Φοιτητών σε Ωρολόγια Προγράμματα και Ελέγχου Διενέργειας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) Για τη συμπλήρωση των Προγραμμάτων, ο χρήστης του φορέα θα πρέπει να ακολουθήσει τα ακόλουθα βήματα: Βήμα 1ο. Εισαγωγή των αιθουσών στην οποία θα γίνουν τα μαθήματα (βλ. Ενότητα 2). Σε κάθε Ωρολόγιο Πρόγραμμα αντιστοιχεί μία αίθουσα και κάθε αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά προγράμματα. Βήμα 2ο. Δημιουργία Ωρολογίων Προγραμμάτων (βλ. Ενότητα 2). Για κάθε εκπαιδευτικό πακέτο δύναται να δημιουργηθεί ένα ή/ και περισσότερα προγράμματα. Βήμα 3ο. Εγγραφή φοιτητή/ών σε Ωρολόγιο Πρόγραμμα (βλ. Ενότητα 3). Κάθε φοιτητής δύναται να εγγραφεί σε ένα και μόνο πρόγραμμα. Επιπλέον το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να έχει αντιστοιχηθεί με το ίδιο Εκπαιδευτικό Πακέτο που έχει επιλέξει και φοιτητής

4 2 Εισαγωγή Αιθουσών Από το μενού Διαχείριση Αιθουσών επιλέγουμε Εισαγωγή Αιθουσών, ώστε να εμφανιστεί η παρακάτω φόρμα: Εικόνα 1 Φόρμα Εισαγωγής Αίθουσας Συμπληρώνουμε τα στοιχεία της αίθουσας (τα πεδία με τον αστερίσκο είναι υποχρεωτικά) και πατάμε το κουμπί Εισαγωγή Στοιχείων. Στη συνέχεια εμφανίζεται μια σελίδα με τα στοιχεία που καταχωρίσαμε. Εικόνα 2 Φόρμα Επισκόπησης Στοιχείων Αίθουσας 4

5 2.1 Τροποποίηση Αιθουσών Από το μενού Διαχείριση Αιθουσών επιλέγουμε Τροποποίηση Αιθουσών, ώστε να εμφανιστεί η παρακάτω φόρμα με τις αίθουσες του Φορέα. Εικόνα 3 Φόρμα Επιλογής Αίθουσας Επιλέγοντας αίθουσα και πατώντας το κουμπί Συνέχεια εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα όπου παρατίθενται τα στοιχεία της αίθουσας. Εικόνα 4 Φόρμα Τροποποίησης Στοιχείων Αίθουσας Τροποποιούμε τα επιθυμητά πεδία και πατάμε το κουμπί Τροποποίηση Στοιχείων. Στη συνέχεια εμφανίζεται μια σελίδα με τα τροποποιημένα στοιχεία. 5

6 6

7 3 Διαχείριση Ωρολόγιων Προγραμμάτων εκπαίδευσης Η διαχείριση των Ωρολόγιων Προγραμμάτων γίνεται από το ομώνυμο μενού και παρέχει δυνατότητες εισαγωγής και τροποποίησης του Ωρολόγιου Προγράμματος. 3.1 Εισαγωγή Ωρολόγιου Προγράμματος Επιλέγοντας την εισαγωγή Ωρολόγιου Προγράμματος από το μενού, εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής των στοιχείων του προγράμματος όπως φαίνεται στην Εικόνα 5. Εικόνα 5 Εισαγωγή στοιχείων προγράμματος Η φόρμα περιέχει τα εξής πεδία: Κωδικός: δεν επιτρέπεται να συμπληρωθεί από το χρήστη, αλλά ανατίθεται αυτόματα από το σύστημα κατά την καταχώρισή. Στην περίπτωση τροποποίησης προγράμματος στο πεδίο αυτό εμφανίζεται ο κωδικός που έχει ήδη αποδοθεί στο Πρόγραμμα, χωρίς όμως να επιτρέπεται η τροποποίησή του. Διάρκεια Ωρολόγιου Προγράμματος: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται η διάρκεια του Προγράμματος εκπαίδευσης σε ώρες. Εκπαιδευτικό Πακέτο: Το Εκπαιδευτικό Πακέτο στο οποίο εντάσσεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Χωρητικότητα: Η χωρητικότητα αφορά το πλήθος των ατόμων που θα επιμορφωθούν με το συγκεκριμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Ημερομηνία έναρξης: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης του Ωρολόγιου Προγράμματος είτε πληκτρολογώντας την ημερομηνία στη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ είτε χρησιμοποιώντας το εικονίδιο του ημερολογίου, από όπου είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας μέσω αναδυόμενου ημερολογίου. Έχοντας συμπληρώσει τα παραπάνω πεδία, ο χρήστης καλείται να πατήσει το κουμπί «Εμφάνιση 1 ης 2 ης εβδομάδας» το οποίο εμφανίζει, με βάση την ημερομηνία έναρξης, τις δύο πρώτες εβδομάδες της εκπαίδευσης (Εικόνα 6). Οι εβδομάδες αυτές χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν την περιοδικότητα των μαθημάτων του Προγράμματος. Για κάθε μέρα κάθε εβδομάδας εμφανίζονται δύο πεδία, στα οποία ο χρήστης συμπληρώνει τις ώρες έναρξης και λήξης του μαθήματος που θα προγραμματιστεί για την εν λόγω ημέρα. 7

8 Αν για κάποια ημέρα δε συμπληρωθούν ώρες έναρξης-λήξης, τότε θεωρείται ότι δε θα διεξαχθεί μάθημα τη μέρα αυτή για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Επίσης, εάν δε συμπληρωθεί κανένα μάθημα (ώρες έναρξης-λήξης) τη δεύτερη εβδομάδα, τότε για τον καθορισμό της περιοδικότητας του προγράμματος λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη εβδομάδα. Αντίθετα, ο ορισμός τουλάχιστον ενός μαθήματος από την πρώτη εβδομάδα είναι υποχρεωτικός. Εικόνα 6 Ορισμός περιοδικότητας μαθημάτων σε βάση 2 εβδομάδων Πατώντας το κουμπί «Καταχώριση προγράμματος» το σύστημα υπολογίζει τις ώρες των μαθημάτων, με βάση τη διάρκεια του Προγράμματος και την περιοδικότητα του και εμφανίζει τη σελίδα του Ωρολογίου Προγράμματος της εκπαίδευσης (Εικόνα 7). Μέσω της σελίδας αυτής ο χρήστης μπορεί να: Κάνει επισκόπηση στα μαθήματα που δημιουργήθηκαν με αυτοματοποιημένο τρόπο: Για κάθε μάθημα εμφανίζεται η ημέρα και ημερομηνία διεξαγωγής, οι ώρες έναρξης και λήξης και η διάρκεια. Στο τέλος της σελίδας, υπολογίζεται το σύνολο των ωρών των δημιουργημένων μαθημάτων, όπως και το υπόλοιπο των ωρών του προγράμματος (αν υπάρχει), σύμφωνα με τις παραμέτρους διάρκειας και περιοδικότητας του Προγράμματος και των ωρών διεξαγωγής των μαθημάτων. Η ένδειξη υπόλοιπο μπορεί να είναι 0 ή και μικρότερη του 0. Στην τελευταία περίπτωση ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει/διαγράψει κάποιο ή κάποια μαθήματα, ώστε να καλυφθούν επακριβώς όλες οι ώρες του προγράμματος. Διαγράψει ένα μάθημα: Επιλέγοντας από την αριστερή στήλη ένα ή περισσότερα μαθήματα και πατώντας το κουμπί διαγραφή μαθήματος. Τροποποιήσει ένα μάθημα: Επιλέγοντας από την αριστερή στήλη μόνο ένα μάθημα τη φορά και πατώντας το κουμπί τροποποίηση. 8

9 Εικόνα 7 Παραγόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα επιμόρφωσης Εικόνα 8 Τροποποίηση/Δημιουργία μαθήματος Στην περίπτωση της τροποποίησης τα στοιχεία του μαθήματος εμφανίζονται στην πάνω περιοχή της σελίδας, απ όπου είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας και των ωρών έναρξης/λήξης (Εικόνα 8). Η ίδια φόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την καταχώριση ενός νέου μαθήματος. 9

10 3.2 Τροποποίηση/Διαγραφή Προγράμματος Επιλέγοντας την τροποποίηση προγράμματος από το μενού, εμφανίζεται η λίστα καταχωρημένων προγραμμάτων με τα στοιχεία τους (Κωδικός προγράμματος, έναρξη/λήξη, χωρητικότητα και πακέτο) όπως φαίνεται στην Εικόνα 9. Εικόνα 9 Τροποποίηση/Διαγραφή προγράμματος Επιλέγοντας από τη στήλη με την ένδειξη «Επιλογή» μόνο ένα πρόγραμμα τη φορά και πατώντας το πλήκτρο διαγραφή, το επιλεγμένο πρόγραμμα διαγράφεται, ενώ πατώντας το πλήκτρο τροποποίηση εμφανίζεται η σελίδα τροποποίησης των στοιχείων του προγράμματος (Εικόνα 10). Εικόνα 10 Τροποποίηση στοιχείων προγράμματος Από τη σελίδα αυτή είναι εφικτή η αλλαγή των εμφανιζόμενων στοιχείων, πλην του κωδικού προγράμματος. Πατώντας στο κουμπί «Καταχώριση προγράμματος» οι αλλαγές αποθηκεύονται και εμφανίζεται ακολούθως η σελίδα τροποποίησης μαθημάτων. 10

11 3.3 Παραδείγματα Χρήσης Παράδειγμα 1 (Περιοδικότητα δυο εβδομάδων) Έστω ότι είναι επιθυμητή η δημιουργία ενός Ωρολόγιου Προγράμματος Εκπαίδευσης 50 ωρών, που ξεκινάει στις 24/6/2008 και τα μαθήματα γίνονται κάθε Τρίτη 10:00-12:00, κάθε Πέμπτη 12:00-14:00 ενώ κάθε δεύτερη εβδομάδα τις Παρασκευές 16:00-19:00. Για τη δημιουργία του παραπάνω προγράμματος πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα. 1. Επιλογή εισαγωγής προγράμματος από το μενού 2. Εισαγωγή των στοιχείων του προγράμματος (π.χ. Διάρκεια Προγράμματος: 50, Ημερομηνία έναρξης: 24/6/2008) 3. Πάτημα του κουμπιού Εμφάνιση 1 ης -2 ης εβδομάδας 4. Συμπλήρωση της περιοδικότητας και των ωρών των μαθημάτων όπως στην Εικόνα 11, δηλαδή Τρίτη-Πέμπτη στην 1 η εβδομάδα και Παρασκευή στη 2 η. Εικόνα 11 Παράδειγμα δημιουργίας προγράμματος 5. Πάτημα του κουμπιού καταχώριση προγράμματος 6. Από την Εικόνα 12 είναι φανερό ότι τη μια εβδομάδα τα μαθήματα γίνονται Τρίτη και Πέμπτη ενώ την εβδομάδα που ακολουθεί μόνο Παρασκευή. 11

12 Εικόνα 12 Ωρολόγιο πρόγραμμα με περιοδικότητα δύο εβδομάδων Παράδειγμα 2 (Περιοδικότητα μιας εβδομάδας) Έστω ότι είναι επιθυμητή η δημιουργία ενός προγράμματος επιμόρφωσης 50 ωρών, που ξεκινάει στις 24/6/2008 και τα μαθήματα γίνονται κάθε Τρίτη 10:00-12:00 και κάθε Πέμπτη 12:00-14:00. Για τη δημιουργία του παραπάνω προγράμματος πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα. 1. Επιλογή εισαγωγής προγράμματος από το μενού 2. Εισαγωγή των στοιχείων του προγράμματος (π.χ. Διάρκεια Προγράμματος: 50, Ημερομηνία έναρξης: 24/6/2008) 3. Πάτημα του κουμπιού Εμφάνιση 1 ης -2 ης εβδομάδας 4. Συμπλήρωση της περιοδικότητας και των ωρών των μαθημάτων μόνο στην 1 η εβδομάδα όπως στην Εικόνα

13 Εικόνα 13 Παράδειγμα δημιουργίας προγράμματος με περιοδικότητα μιας εβδομάδας 5. Πάτημα του κουμπιού καταχώριση προγράμματος 6. Από την Εικόνα 14 είναι φανερό ότι τα μαθήματα της Τρίτης και Πέμπτης επαναλαμβάνονται κάθε εβδομάδα, δηλαδή η δεύτερη εβδομάδα δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη αφού δεν έχουν οριστεί ώρες μαθημάτων. Εικόνα 14 Ωρολόγιο πρόγραμμα με περιοδικότητα μιας εβδομάδας 13

14 3.3.3 Παράδειγμα 3 (Αρνητικό υπόλοιπο ωρών προγράμματος) Έστω ότι είναι επιθυμητή η δημιουργία ενός προγράμματος εκπαίδευσης 50 ωρών, που ξεκινάει στις 24/6/2008 και τα μαθήματα γίνονται κάθε Τρίτη 10:00-12:00, κάθε Πέμπτη 12:00-14:00 ενώ κάθε δεύτερη εβδομάδα τις Παρασκευές 16:00-19:00. Για τη δημιουργία του παραπάνω προγράμματος πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα. 1. Επιλογή εισαγωγής προγράμματος από το μενού 2. Εισαγωγή των στοιχείων του προγράμματος (π.χ. Διάρκεια Προγράμματος: 50, Ημερομηνία έναρξης: 24/6/2008) 3. Πάτημα του κουμπιού Εμφάνιση 1 ης -2 ης εβδομάδας 4. Συμπλήρωση της περιοδικότητας και των ωρών των μαθημάτων όπως στην Εικόνα 15 Εικόνα 15 Παράδειγμα δημιουργίας προγράμματος 5. Πάτημα του κουμπιού καταχώριση προγράμματος 6. Μπορεί κάποιος να παρατηρήσει ότι το υπόλοιπο ωρών προγράμματος είναι -1. (Εικόνα 16). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα να προσαρμοστεί, έτσι ώστε να χωράει ακριβώς στη διάρκεια του προγράμματος. Για να γίνει αυτό πρέπει να αναδιαμορφώσουμε τις ώρες των μαθημάτων, επιλέγοντας π.χ. το μάθημα 22 και αλλάζοντας τις ώρες του από 10:00-12:00 σε 10:00-11:00. 14

15 Εικόνα 16 Αρνητικό υπόλοιπο ωρών προγράμματος 15

16 4 Εγγραφή Φοιτητών σε πρόγραμμα Από το μενού επιλέγουμε Εγγραφή Φοιτητών σε Πρόγραμμα. Εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα (Εικόνα 17), όπου παρατίθενται όλα τα καταχωρισμένα προγράμματα του Φορέα. Εικόνα 17 Σελίδα Προβολής Καταχωρισμένων Προγραμμάτων Επιλέγοντας πρόγραμμα πατάμε το κουμπί Επιλογή. Εμφανίζεται μια σελίδα (Εικόνα 18) όπου παρατίθενται σε πίνακα όλοι οι φοιτητές που έχουν επιλέξει το Εκπαιδευτικό Πακέτο. Στη σελίδα αυτή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εγγράψει φοιτητές στο πρόγραμμα καθώς και να ακυρώσει εγγραφές. Η εγγραφή του φοιτητή σε πρόγραμμα γίνεται επιλέγοντας το πλαίσιο που αντιστοιχεί στον επιθυμητό φοιτητή και εμφανίζεται στη στήλη «Επιλογή» του πίνακα και πατώντας στη συνέχεια το πλήκτρο «Εγγραφή» στο κάτω μέρος του πίνακα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εγγράψει παραπάνω από έναν φοιτητή τη φορά. Αρκεί ο χρήστης να επιλέξει παραπάνω του ενός πλαίσια από τη στήλη «Επιλογή». Η διαγραφή του φοιτητή από πρόγραμμα γίνεται επιλέγοντας το πλαίσιο που αντιστοιχεί στον επιθυμητό φοιτητή (από τη στήλη «Επιλογή» του πίνακα) και πατώντας στη συνέχεια το πλήκτρο «Ακύρωση Εγγραφής» στο κάτω μέρος του πίνακα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει παραπάνω από έναν φοιτητή τη φορά, αρκεί να επιλέξει παραπάνω του ενός πλαίσια από τη στήλη «Επιλογή». 16

17 Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του (Εικόνα 18) μια αναδυόμενη λίστα με τίτλο Φίλτρο Αναζήτησης. Επιλέγοντας κάποιο φίλτρο από τη λίστα αυτή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα φιλτραρίσματος της λίστας έτσι ώστε: 1. να προβάλλονται οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο επιλεγμένο πρόγραμμα (Εγγεγραμμένος/η στο επιλεγμένο πρόγραμμα) 2. να προβάλλονται οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο πρόγραμμα του ίδιου πακέτου (Εγγεγραμμένος/η σε άλλο πρόγραμμα). 3. να προβάλλονται οι φοιτητές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο επιλεγμένο πρόγραμμα αλλά έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πακέτο που αντιστοιχεί το πρόγραμμα (Μη εγγεγραμμένος/η στο επιλεγμένο πρόγραμμα). Εικόνα 18 Σελίδα εγγεγραμμένων Φοιτητών στο επιλεγμένο πρόγραμμα Για παράδειγμα, επιλέγοντας από το φίλτρο την τιμή «Μη εγγεγραμμένος/η στο επιλεγμένο πρόγραμμα», η σελίδα διαμορφώνεται ως ακολούθως (). 17

18 Εικόνα 19 Σελίδα μη εγγεγραμμένων Φοιτητών στο επιλεγμένο πρόγραμμα 18