«ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΙΑΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΙΑΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ»"

Transcript

1 «ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΙΑΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ» A.XAΤΖΗΔΑΚH & IΩ.ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

2 «Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Διασπορά» Έργο ΕΣΠΑ: συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους υλοποιείται από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Παν/μίου Κρήτης

3 Επιστημονικά Υπεύθυνοι: 2011-Μάρτιος 2012 Μάρτιος Μ. Δαμανάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης Α. Χατζηδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παν/μίου Κρήτης

4 Το Έργο αυτό συνεχίζει τις δράσεις του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ (Β και Γ ΚΠΣ) «Παιδεία Ομογενών» ( ) Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού από μαθητές 4-18 ετών στο εξωτερικό Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς

5 Παιδεία Ομογενών ( ) Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ψηφιακή μορφή για τη διδασκαλία της Γλώσσας ως Δεύτερης και ως Ξένης και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού----> διανέμεται σε σχολικές μονάδες σε όλη τη διασπορά με ευθύνη του ελληνικού κράτους Προγράμματα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης και ως Ξένης και τη διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού (ΦΕΚ 4 Ιουλίου 2006) ediamme.edc.uoc.gr/diaspora

6 Ιδιαίτερος στόχος του Έργου Ελληνόγλωσση εκπαίδευση Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος κατάλληλου για ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) το οποίο θα συμβάλλει στην εξ αποστάσεως μάθηση/ διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ και στην επικοινωνία μεταξύ των φορέων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά αλλά και μεταξύ Κέντρου και των φορέων αυτών.

7 Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά: Ένα εξαιρετικό σύνθετο ζήτημα

8 (Δαμανάκης, 2007:79-88). Οργανωμένη εκπαίδευση στη Διασπορά: 65 χώρες στις πέντε ηπείρους Ποικίλες μορφές ελλην.εκπαίδευσης Μαθητές ελληνικής και μη καταγωγής. Ποικίλουν οι φορείς που έχουν την ευθύνη διοργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Διδάσκοντες συχνά μη προσοντούχοι

9 Το Διαδικτυακό Μαθησιακό Περιβάλλον elearning.edc.uoc.gr/moodle

10

11 Στοχοθεσία του Έργου (1/2) Το σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης οργανώνεται έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους: α) να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά προς τη συμβατική δια ζώσης διδασκαλίαμάθηση σε οργανωμένες μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, δηλαδή σε σχολεία και σε ΤΕΓ.

12 Στοχοθεσία του Έργου (2/2) β) να χρησιμοποιηθεί από έναν εκπαιδευτικό που θα βρίσκεται σε ένα σημείο Α για σύγχρονη (και ασύγχρονη) διδασκαλία μαθητών σε απομακρυσμένες περιοχές γ) να χρησιμοποιηθεί από μεμονωμένους χρήστες/μαθητές για ατομική μελέτη και ενασχόληση με την ελληνική γλώσσα.

13 Αρχές παιδαγωγικού σχεδιασμού του Περιβάλλοντος- Υπεύθυνος Π.Σ. Ι.Σπαντιδάκης

14 Τρεις κυρίαρχες προσεγγίσεις στην Γλωσσική Μάθηση Υποστηριζόμενη από τον Υπολογιστή CALL, Computer-assisted language learning χρήση των ΤΠΕ ως φροντιστηριακών εργαλείων (tutorial CALL) χρήση των ΤΠΕ ως επικοινωνιακών εργαλείων (Computer-mediated communication CALL or Social computing CALL) χρήση των ΤΠΕ ως κοινωνιο-γνωσιακών εργαλείων (socio-cognitive toοls).

15 Μειονεκτήματα της χρήσης των ΤΠΕ ως φροντιστηριακών εργαλείων Επιτρέπουν χαμηλά επίπεδα αλληλεπίδρασης περιορισμένη δυνατότητα υποστήριξης του μαθητή να δομήσει νόημα αδυναμία σύνδεσης της σχολικής μάθησης με την καθημερινότητα

16 Πλεονεκτήματα της χρήσης των ΤΠΕ ως φροντιστηριακών εργαλείων έχουν απλή δομή, ενδείκνυνται για τη μάθηση των μηχανιστικών δεξιοτήτων της γλώσσας, απαιτούν λίγο χρόνο, επιτρέπουν το πειραματισμό χωρίς την «πίεση των σημαντικών άλλων», παίζουν το ρόλο του «υπομονετικού» δασκάλου παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση και παρέχουν τη δυνατότητα εξατομίκευσης της διδασκαλίας (Alessi & Trollip 2001; Ράπτης & Ράπτη 2001; Κόμης, 2004; Βοσνιάδου, 2006, Blake, 2011).

17 Οι ΤΠΕ υπό το πρίσμα των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων μέσο διαπραγμάτευσης και κατασκευής του κοινωνικοπολιτισμικά προσδιορισμένου νοήματος. Η κοινωνική δικτύωση με τις δυνατότητες που παρέχει για σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία και χρήση της γλώσσας στόχου και για ένα αυθεντικό ακροατήριο μπορεί να αναδείξει ένα πιο μαθητοκεντρικό περιβάλλον (Chapelle, 2008)

18 Οι ΤΠΕ ως κοινωνιο-γνωσιακά εργαλεία (1/2) Υποστηρίζουν το μαθητή. α) να κάνει αποτελεσματική χρήση του γραπτού λόγου, παρέχοντάς του τις αναγκαίες διαδικαστικές και κοινωνικές διευκολύνσεις (scaffolding) β) να δομήσει τις κατάλληλες γνώσεις σχετικά με τα είδη κειμένων αλλά και τις κατάλληλες στρατηγικές γραφής και ανάγνωσης

19 Οι ΤΠΕ ως κοινωνιο-γνωσιακά εργαλεία (2/2) Υποστηρίζουν το μαθητή. γ) να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τη λειτουργία της μνήμης εργασίας και το γνωστικό φορτίο, δ) να εσωτερικεύσει μεταγνωσιακές δεξιότητες σχετικά με την παραγωγή του γραπτού λόγου και την ανάγνωση των κειμένων (Englert, Wu, Zhao 2005; Σπαντιδάκης, 1998, 2008, 2010).

20 Κοινές αρχές των κοινωνιο-πολιτισμικών και κοινωνιογνωστικών προσεγγίσεων 1. Αρχή της παροχής των διαδικαστικών και κοινωνικών διευκολύνσεων 2. Αρχή της γνωσιακής μαθητείας 3. Αρχή της ανάπτυξης των μεταγνωσιακών δεξιοτήτων 4. Αρχή της δυναμικής αλληλεπίδρασης 5. Αρχή της επικοινωνιακής λειτουργίας της Γ2 6. Δόμηση στρατηγικών τεχνικών σε νοηματοδοτούμενα περιβάλλοντα

21 Σήμερα, Ζητούμενο να ενσωματωθούν όλες οι τάσεις σε ένα ενιαίο περιβάλλον, το οποίο θα αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα κάθε τάσης ελαχιστοποιώντας τα μειονεκτήματά της (Blake, 2011). Το Διαδικτυακό Περιβάλλον του ΕΔΙΑΜΜΕ επιχειρεί μία τέτοια σύζευξη «ΣYNΔΥΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ»

22 Καινοτομίες του Συνδυαστικού Δυναμικού Μοντέλου Μάθησης Συνδυαστικό Δυναμικό Μοντέλο Μάθησης Διαπραγμάτευση/ Γνωσιακή μαθητεία Φροντιστηριακή ΓΜΥΥ Κοινωνική δικτύωση- Κοινότητες Δόμηση Μάθηση της γλώσσας Χρήση της γλώσσας Κοινωνιο-γνωσιακά εργαλεία

23 Οργάνωση του Περιβάλλοντος Δύο διαδρομές: ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο γλωσσομάθειας των χρηστών

24 Εισαγωγική οθόνη: επιλογή διαδρομής

25 Διαδρομές/επίπεδα/ εκπαιδευτικό υλικό ΕΔΙΑΜΜΕ Α διαδρομή (παιδιά έφηβοι, Α1 Β2) Μαργαρίτα (1-6) για επίπεδα Α1-Β1 Β διαδρομή (έφηβοι Α2) Ελληνικά με την παρέα μου Βήματα Μπροστά (1,2) για επίπεδο Β2

26 Εισαγωγική οθόνη επιπέδων Α1-Α2

27 Εισαγωγική οθόνη επιπέδων Β1- Β2

28 Επίπεδα Α1-Α2- Γλώσσα

29 Επίπεδα Α1-Α2- Γλώσσα

30

31 Δραστηριότητεςανατροφοδότηση- εξατομίκευση

32 Δραστηριότητες

33 Κείμενα υποστήριξη από τον υπολογιστή

34

35 Βίντεο με επικοινωνιακές περιστάσεις- προκαταβολικοί οργανωτές

36 Επίπεδο Β2 Ρητή και εστιασμένη η διδασκαλία της Γραμματική, του Λεξιλογίου και των Λεκτικών Πράξεων

37 Αναφορά των στόχων του επιπέδου και της κάθε ενότητας

38 Παρουσίαση γραμματικών φαινομένων σε σενάρια ( γνωστική μαθητεία ) (1/5)

39 (2/5)

40 (3/5)

41 (4/5)

42 (5/5)

43 Το Βιβλίο της Γλώσσας

44

45 Το περιβάλλον ως κοινωνιογνωσιακό εργαλείο

46 Καλλιέργεια γραπτού λόγου Α1-Α1

47 Καλλιέργεια γραπτού λόγου Α1-Α2

48 Εικονοϊστορίες (1/4)

49 Εικονοϊστορίες (2/4)

50 Εικονοϊστορίες (3/4)

51 Εικονοϊστορίες (3/4)

52 Γράφω Επίπεδα Β1, Β2

53 Γράφω Επίπεδα Β1, Β2

54

55 Φάκελος Μαθητή

56 Επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό

57 Παίζω : διασκέδαση και χρήση της γλώσσας-στόχου

58 Τραγουδώ : διασκέδαση και χρήση της γλώσσας-στόχου

59 Βιβλιοθήκη Α1-Α2

60 Βιβλιοθήκη Β1-Β2

61 Περιλαμβάνει χρήσιμες ιστοσελίδες και άρθρα για θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής παραπομπές σε βιβλία παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας λογισμικά για τη διδασκαλία της Ελληνικής βίντεο και άλλα υλικά για τη διδασκαλία της Ιστορίας, της Μυθολογίας και της Γεωγραφίας

62 Η χρήση του περιβάλλοντος ως επικοινωνιακού εργαλείου Κοινωνιο-πολιτισμική προσέγγιση

63

64 Επικοινωνώ Ο κατεξοχήν χώρος χρήσης της γλώσσαςστόχου με άλλους μαθητές/χρήστες της γλώσσας ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μηνύματα- Δράσεις- Αστεία- Γιορτές- Εικονοϊστορίες, κλπ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλεδιάσκεψη

65

66 Η χρήση της γλώσσας-στόχου μέσα από αυθεντική επικοινωνία Οι Κοινότητες Μάθησης

67 Οι Κοινότητες Μάθησης Τάξεις και σχολεία από την Ελλάδα και τη Διασπορά συνδέονται μέσα από το Περιβάλλον και επικοινωνούν σύγχρονα και ασύγχρονα. Οι μαθητές γνωρίζονται και χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα για να υλοποιήσουν συνεργατικά διάφορες δραστηριότητες ( Ή πόλη μου, Διάσημοι Έλληνες της Αυστραλίας, Ή Μάχη της Κρήτης, Πώς ήρθαν οι παππούδες μας εδώ, κλπ.

68 συμμετείχαν 22 τάξεις σε 7 χώρες: Η.Π.Α. Αυστραλία Καναδάς Μεγάλη Βρετανία Γερμανία Νότια Αφρική και Ελλάδα συμμετείχαν 26 τάξεις σε 10 χώρες: Η.Π.Α. Αυστραλία Καναδάς Μεγάλη Βρετανία Γερμανία Ουκρανία Αργεντινή Νότια Αφρική Τουρκία και Ελλάδα συμμετείχαν 16 τάξεις σε 6 χώρες: Η.Π.Α. Αυστραλία Καναδάς Ρωσία Τουρκία και Ελλάδα.

69

70

71 Τηλεδιάσκεψη μέσα από το περιβάλλον

72 Για να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες. Οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν όλα τα γλωσσικά και γνωστικά βοηθήματα που τους παρέχει το Περιβάλλον, προκειμένου να υλοποιήσουν τη δραστηριότητα: Μαθαίνω τη Γλώσσα μου Μυθολογία/Ιστορία Γράφω Κατανοώ - Διαβάζω κλπ

73 24/10/2014

74 Χρήση της γλώσσας 1. Γλωσσικό βοήθημα 3. Γνωστικό βοήθημα 2. Βοήθημα για το περιεχόμενο

75 Οι Κοινότητες Μάθησης φέρνουν κοντά τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας

76 Οι μαθητές αισθάνονται ότι είναι μέλη μιας κοινότητας μάθησης

77 Οι συνεργατικές δραστηριότητες που εμπλέκουν την ταυτότητα των μαθητών δίνουν μία αίσθηση υπερηφάνειας

78 Οι συνεργατικές δραστηριότητες ενθαρρύνουν τους μαθητές να γίνουν ερευνητές

79 Με άλλα λόγια, στο Περιβάλλον υπηρετείται μία σχέση ανάμεσα στη γλωσσική διδασκαλία ( Γλώσσα ) και στη χρήση της γλώσσας-στόχου ( Επικοινωνώ, Κοινότητες Μάθησης ) Τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη χρήση επιλύονται με προσφυγή στα φροντιστηριακά εργαλεία ( Γλώσσα ) και στα κοινωνιο-γνωσιακά εργαλεία ( Γράφω, Κατανοώ )

80 Γλωσσική μάθηση Νόημα? Συνδυαστικό Δυναμικό Μοντέλο Μάθησης Διαπραγμάτευση/ Γνωσιακή μαθητεία Κείμενα Νόημα -Γλωσσικές ανάγκες Φροντιστηριακή ΓΜΥΥ Κοινωνική δικτύωση- Κοινότητες Δόμηση Μάθηση της γλώσσας Χρήση της γλώσσας Κοινωνιο-γνωσιακά εργαλεία Θέματα - προβλήματα Κοινωνικές και διαδικαστικές δειυκολύνσεις Νόημα Γλωσσικές ανάγκες

81 Το Περιβάλλον του Εκπαιδευτικού

82

83 Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα μέσω από το περιβάλλον Να παρακολουθεί την πρόοδο του κάθε μαθητή ατομικά Να διαφοροποιεί και να εξατομικεύει τη διδασκαλία του Να επικοινωνεί με άλλους εκπαιδευτικούς σύγχρονα και ασύγχρονα Να ανταλλάσσει καλές πρακτικές και απόψεις

84 Το Διαδικτυακό περιβάλλον Συνδιαμορφώθηκε από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους Ομάδες εκπαιδευτικών σε διάφορες χώρες ( σύνδεσμοι ) συμμετείχαν σε επιμόρφωση/ διαμορφωτική αξιολόγηση Γνωστό σε διάφορες χώρες Παραδίδεται στο ΥΠΕΠΘ για μελλοντική αξιοποίηση

85 Για εγγραφή στο περιβάλλον

86 Σας ευχαριστούμε!