ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 19/5/2008 ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 19/5/2008 ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 4611 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 19/5/2008 ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Πληρ.: Μαρία Φυτά, Παν. Αλεξόπουλος Τηλέφωνο: (εσωτ.141) Φαξ: Προς: πίνακας αποδεκτών ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης 2008 Α. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (περίπτωση ε της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3074/02 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.4 του άρθρου 6 του ν.3491/06, και όπως το δεύτερο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 3 του ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263) ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης διεξάγει τον έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες ): 1) όλων των µελών των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου. 2) όλων των προϊστάµενων ιευθύνσεων των ηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (.Ο.Υ.), των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων ( Π.Ε.Κ.), των ιαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (.Ε.Κ.), όλων των προϊστάµενων των Τµηµάτων Ελέγχου και όλων των υπαλλήλων ( ελεγκτών ) που υπηρετούν στα Τµήµατα Ελέγχου των παραπάνω Υπηρεσιών. 3) όλων των προϊστάµενων ιευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε., όλων των προϊστάµενων των Τµηµάτων Ελέγχου και όλων των υπαλλήλων ( ελεγκτών ) που υπηρετούν στα Τµήµατα Ελέγχου της ΥΠ.Ε.Ε. 4) όλων των προϊστάµενων όλων των οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου ή ονοµασίας οργανικών µονάδων πολεοδοµίας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθµού καθώς και όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές. ιευκρινίζεται ότι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης κατά περίπτωση είναι: - όλα τα µέλη των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου που ασκούν καθήκοντα Προϊστάµενου Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή-Ελεγκτή ή Βοηθού Επιθεωρητή- Ελεγκτή. 1

2 - όλοι οι προϊστάµενοι ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και οι αναπληρωτές τους εφόσον υπάρχουν, των ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών (.Ο.Υ.) Α τάξης, των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), των ιαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (.Ε.Κ.) καθώς και οι προϊστάµενοι και οι αναπληρωτές τους εφόσον υπάρχουν, των ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών (.Ο.Υ.) Β τάξης οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος. - όλοι οι προϊστάµενοι των Τµηµάτων Ελέγχου και όλοι οι υπάλληλοι (ελεγκτές) που υπηρετούν στα Τµήµατα Ελέγχου των παραπάνω Υπηρεσιών. - όλοι οι προϊστάµενοι των ιευθύνσεων, των Υποδιευθύνσεων και οι αναπληρωτές τους εφόσον υπάρχουν, της Υ.Π.Ε.Ε. - όλοι οι προϊστάµενοι των τµηµάτων ελέγχου (δράσης) τα οποία έχουν ως κύριο έργο τους ελέγχους σύµφωνα µε την αποστολή της και όλοι οι υπάλληλοι (ελεγκτές) που υπηρετούν σ αυτά. ( εν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης οι προϊστάµενοι των τµηµάτων της Υ.Π.Ε.Ε. που έχουν ως έργο τον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό δράσης, την ιεράρχηση εργασιών, τη διοικητική και οικονοµική υποστήριξη -π.χ τµήµατα ιοικητικής Υποστήριξης, Πληροφορικής, Προγραµµατισµού κλπ.- και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σ` αυτά). - όλοι οι προϊστάµενοι των οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου ( ιευθύνσεις, Τµήµατα ή Γραφεία) ή οποιασδήποτε ονοµασίας οργανικών µονάδων πολεοδοµίας των ΟΤΑ Α και Β βαθµού και όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτές. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης το 2008 έχουν όσοι άσκησαν καθήκοντα στις παραπάνω θέσεις κατά το 2007 ακόµα και εάν µέσα στο 2007 αποχώρησαν προκειµένου να αναλάβουν άλλες θέσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται ο έλεγχος της περιουσιακής τους κατάστασης από τον Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης ή να συνταξιοδοτηθούν. Β. Οι παραπάνω υπόχρεοι υποβάλλουν κατά την κείµενη νοµοθεσία στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης µέσω των αρµοδίων υπηρεσιών προσωπικού ή διοικητικού κατά το µήνα Ιούνιο κάθε έτους τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των ιδίων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους, ανεξάρτητα από το αν υπήρξε ουσιώδης µεταβολή ή όχι της περιουσιακής τους κατάστασης κατά το προηγούµενο έτος. Κατά το 2008 θα γίνει επίσης χρήση του εντύπου του Αρείου Πάγου το οποίο επισυνάπτουµε προς αναπαραγωγή και διάθεση στους υπόχρεους. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για το 2008 αφορούν στα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά το Ακίνητα, κάθε είδους µεταφορικά µέσα, χρεόγραφα, καταθέσεις κλπ. θα αναγραφούν µόνον εφόσον έχουν επέλθει αλλαγές σ αυτά εντός του Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αλλαγές στα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία σε σχέση µε τη δήλωση που υποβλήθηκε στο Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης το 2007, οι υπόχρεοι οφείλουν να το δηλώσουν υπεύθυνα στο τέλος του εντύπου. Επισηµαίνεται ότι οι υπόχρεοι που ανέλαβαν καθήκοντα στις προαναφερόµενες θέσεις το 2007 θα υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης στο Γενικό Επιθεωρητή 2

3 ηµόσιας ιοίκησης για πρώτη φορά δηλώνοντας εκτός από όλα τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά το 2007 και τα ακίνητα, τα κάθε είδους µεταφορικά µέσα, χρεόγραφα, καταθέσεις κλπ που κατέχουν αυτοί, οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα τους ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης τους. Οι δηλώσεις όλων ανεξαιρέτως των υπόχρεων πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από αντίγραφο φορολογικής δήλωσης έτους Επιπρόσθετα: - οι δηλώσεις των υπόχρεων που έχουν µεταβολές περιουσιακών στοιχείων µέσα στο 2007 πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και από αντίγραφο του εντύπου Ε9 έτους ενώ οι δηλώσεις των υπόχρεων που υποβάλλουν δήλωση για πρώτη φορά πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και από αντίγραφα των εντύπων Ε9 των ετών 1997, 2005 καθώς και των τυχόν συµπληρωµατικών µετά το Γ. Οι αρµόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες Προσωπικού ή ιοικητικού οι οποίες είναι αρµόδιες από το νόµο για τη συγκέντρωση και αποστολή των δηλώσεων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν το παρόν έγγραφο στις υπηρεσίες των υπόχρεων για να λάβουν γνώση εφιστώντας την προσοχή τόσο για την υποβολή των δηλώσεων εντός της προθεσµίας που θέτει ο νόµος όσο και για την σωστή συµπλήρωσή τους προκειµένου να µην υπάρξουν καθυστερήσεις στην υποβολή τους αλλά και παραλείψεις ( µη υποβολή των απαιτούµενων συνοδευτικών εντύπων, ανυπόγραφες ή ελλειπείς δηλώσεις, κλπ.). Επίσης οφείλουν να µεριµνήσουν ώστε τα έντυπα των δηλώσεων να αποσταλούν στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης οπωσδήποτε συγκεντρωτικά, ανά Φορέα ή Υπηρεσία κατά περίπτωση, και όχι µεµονωµένα. Τέλος προκειµένου να διευκολυνθεί η καταγραφή των υπόχρεων και η ηλεκτρονική επεξεργασία των δηλώσεών τους, οι υπηρεσίες προσωπικού ή διοικητικού πρέπει να αποστείλουν απαραίτητα συµπληρωµένο το συνηµµένο πίνακα, εφόσον υπάρχει δυνατότητα και σε ηλεκτρονική µορφή (δισκέτα ή cd), άµεσα και σε κάθε περίπτωση οπωσδήποτε πριν την συγκεντρωτική αποστολή των δηλώσεων. Η παρούσα εγκύκλιος και ο συνηµµένος σ αυτήν πίνακας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής Αρεοπαγίτης ε.τ. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης Ειδικό Γραµµατέα κ. Χ. Γεωργακόπουλο Λ. Συγγρού Αθήνα 2. Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας Ειδικό Γραµµατέα κ. Ν.Κατσακιώρη ραγατσανίου Αθήνα 3. Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Γενικό Επιθεωρητή κ. Μ. Σαµπατακάκη Πειραιώς Αθήνα 4. Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών Αναπληρωτή Γενικό Επιθεωρητή κ. Κ.Στραβοδήµο Χρ. Λαδά και Άνθ. Γαζή Αθήνα 5. Σώµα Επιθεωρητών ηµοσίων Έργων Γενικό Γραµµατέα.Ε. - Πρόεδρο Εποπτικού Συµβουλίου κ.. Κατσίγιαννη Βαρβάκη Αθήνα 6. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Γενικό Επιθεωρητή κ. Ιωαν. ερµιτζάκη Λ. Κηφισίας Αθήνα Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραµµατεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων 1. Γενική ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης Υπόψη Γενικού /ντή Θεµιστοκλέους Αθήνα 2. Γενική ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης ιεύθυνση Προσωπικού.Ο.Υ. ( 2) Καραγεώργη Σερβίας 10, Αθήνα 4

5 Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος Αθήνα. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 1. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς Ν.. Αθηνών /νση Ανθρώπινου υναµικού Λ. Κηφισίας Αθήνα για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : Ανατολικού Τοµέα Μεσογείων 372, Αγ. Παρασκευή Κεντρικού Τοµέα Λ. Συγγρού 77, Αθήνα Νοτίου Τοµέα Αργυρουπόλεως 94-96, Αργυρούπολη υτικού Τοµέα Μιλτιάδου 4, Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου, Αιγάλεω Βορείου Τοµέα Λ. Ηρακλείου 139, Ν. Ιωνία 2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών Πειραιώς Ν.. Πειραιώς /νση ιοίκησης και Πολιτικών ικαιωµάτων Ακτή Ποσειδώνος Πειραιάς για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : Πειραιά Γρ. Λαµπράκη 12, Πειραιάς Πειραιά Πολεοδοµικό Γραφείο Σαλαµίνας Αγίας Βαρβάρας 4-6, Σαλαµίνα Πολεοδοµικό Γραφείο Πόρου ηµήτρη Χρ. Λαµπράκη, «Πέρλια», Πόρος 3. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής /νση ιοίκησης 5

6 17 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνα, Παλλήνη ιεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδοµίας Νοτίου Τοµέα 17 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνα, Παλλήνη ιεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδοµίας Βόρειου Τοµέα Αριστοτέλους 313, Αχαρνές και Πολεοδοµικών Εφαρµογών Καπανδριτίου Κοινοτικό Κατάστηµα Καπανδριτίου Καπανδρίτι Πολεοδοµικό Γραφείο Μαρκόπουλου Χαραλάµπους Νικολάου 22, Μαρκόπουλο 4. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση υτικής Αττικής Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα και Περιβάλλοντος Ηρώων Πολυτεχνείου 120, Ελευσίνα 5. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας Πλ. Εθν. Μακαρίου, Τρίπολη για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : και Χωροταξίας Πλ. Εθν. Μακαρίου, Τρίπολη Μεγαλόπολης Λ. Ζέρβα 5, Μεγαλόπολη Άστρους Άστρος Λαγκαδίων Λαγκάδια 6. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας /νση ιοίκησης Όθωνος και Αµαλίας 85, Σπάρτη, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος και Κτιριοδοµικών Εφαρµογών Σπάρτης Οδός των 118 αρ. 37, Σπάρτη Τµήµα Χωροταξίας, Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Περιβάλλοντος Οδός των 118 αρ. 37, Σπάρτη Γυθείου Γύθειο Μολάων Μολάοι 7. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας Προσωπικού Παρ. Οδός Ναυπλίου-Ν. Κίου, Ναύπλιο 6

7 για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : ιεύθυνση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. Παρ. Οδός Ναυπλίου-Ν. Κίου, Ναύπλιο Τµήµα Χωροταξίας Πολεοδοµίας Περιβάλλοντος Επαρχίας Άργους Αγίου Αρτεµίου 4, Άργος Τµήµα Χωροταξίας Πολεοδοµίας Περιβάλλοντος Επαρχίας Ερµιονίδας Περιφερειακός Κρανιδίου, Κρανίδι 8. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας και Πολιτικών ικαιωµάτων Κροκιδά 2, Κόρινθος για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : ιεύθυνση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ Κροκιδά 2, Κόρινθος Πολεοδοµικό Γραφείο Ξυλοκάστρου Πετρίδη 20 Α, Ξυλόκαστρο 9. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας /νση ιοίκησης, Οργάνωσης και Πληροφορικής ιοικητήριο, Καλαµάτα ιεύθυνση ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. ιοικητήριο, Καλαµάτα Πολεοδοµικό Τµήµα Κυπαρισσίας 1 ο χλµ. Ε.Ο. Κυπαρισσίας-Πύργου Κυπαρισσία Πολεοδοµικό Γραφείο Πύλου Πύλος 10. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας Κουµουνδούρου και Παπαναστασίου, Λάρισα για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : ιοικητήριο, Λάρισα Πολεοδοµικό Γραφείο Φαρσάλων Αχιλλέως 6, Φάρσαλα Πολεοδοµικό Γραφείο Τυρνάβου Τύρναβος Πολεοδοµικό Γραφείο Ελασσόνος ιοικητήριο Ελασσόνα 11. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων 7

8 Β. Τσιτσάνη 31, Τρίκαλα & Περιβάλλοντος Β. Τσιτσάνη 31, Τρίκαλα Πολεοδοµικό Γραφείο Καλαµπάκας , Καλαµπάκα 12. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας Κουµουνδούρου 29, Καρδίτσα : Πολ/κων Εφ/γων & Περ/ντος Μπλατσούκα 21, Καρδίτσα 13. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ιοικητήριο, Βόλος ιεύθυνση ΧΩΠΕ, ιοικητήριο, Βόλος Πολεοδοµικό Γραφείο Αλµυρού Βασ. Γεωργίου Α 43, Αλµυρός Πολεοδοµικό Γραφείο Σκιάθου Σκιάθος Πολεοδοµικό Γραφείο Σκοπέλου Σκόπελος 14. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας και Μέριµνας Γιδογιάννου 31, Άµφισσα : Γιδογιάννου 31, Άµφισσα 15. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας Υψηλάντη 1, Λαµία για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : ιεύθυνση Χωροταξίας& Περιβάλλοντος Υψηλάντη 1, Λαµία Αταλάντης Αθ. ιάκου 46, Αταλάντη 16. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας /νση ιοίκησης 8

9 Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά ιεύθυνση Χωροταξίας-Οικισµού & Περιβάλλοντος Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά Θηβών Τέρµα Μακαρίου Πυρί, Θήβα 17. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας /νση ιοίκησης και Οργάνωσης Τµηµα ιοικησης Προσωπικου Λ.Χαινά 93, Χαλκίδα για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : ιεύθυνση Χωροταξίας-Οικισµού & Περιβάλλοντος Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα Πολεοδοµικό Γραφείο Ιστιαίας Ιστιαία Εύβοιας Πολεοδοµικό Γραφείο Κύµης Νικ. Βογιατζή 4, Κύµη Πολεοδοµικό Γραφείο Καρύστου Κάρυστος 18. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας /νση Οργάνωσης και ιοίκησης Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι : & Περιβάλλοντος Γρ. Λαµπράκη 19, Καρπενήσι 19. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου 3η Γενικη ιεύθυνση νση ιοίκησης & Πολιτικων ικαιωµατων Πλ. Ελευθερίας, Ηράκλειο Μ. Μουσούρου 15 (πρώην Απολλώνιο), Ηράκλειο Μοιρών Μοίρες, Κρήτη Καστελλίου Πεδιάδας Καστέλλι, Κρήτη 20. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου ιοικητήριο, Αγ. Νικόλαος, Κρήτη για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : ιεύθυνση Πολεοδοµικών Εφαρµογών 9

10 Πολυτεχνείου 1, Αγ. Νικόλαος, Κρήτη Σητείας Σητεία, Κρήτη Ιεράπετρας Οµηρείας Ιεράπετρα, Κρήτη 21. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων νση ιοικητικών Υπηρεσιών και ικαιωµάτων Πολιτών Πλ. Ελευθερίας 1, Χανιά & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Πλατεία Ελευθερίας 1, Χανιά Πολεοδοµικό Γραφείο Κισσάµου ηµαρχείο, Κίσσαµος Χανίων 22. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύµνης /νση ιοίκησης Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυµνο & Περιβάλλοντος ηµητρακάκη 17, Ρέθυµνο Γραφείο Πολεοδοµίας Περάµατος Πέραµα Μυλοποτάµου Ρεθύµνης, Κρήτη 23. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης-Έβρου Νοµαρχιακό ιαµέρισµα Ροδόπης /νση ιοικητικού ηµοκρατίας 1, Κοµοτηνή : & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Κοµοτηνή 24. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ράµας-καβάλας-ξάνθης Νοµαρχιακό ιαµέρισµα ράµας Γενικη ιεύθυνση νση ιοικητικων Υπηρεσιων ιοικητήριο, ράµα : & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, ράµα 25. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ράµας-καβάλας-ξάνθης Νοµαρχιακό ιαµέρισµα Καβάλας /νση ιοικητικού Εθνικής Αντίστασης 20, Καβάλα 10

11 για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : Τ.Θ. 1156, Καβάλα Πολεοδοµικό Γραφείο Θάσου Θάσος 26. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ράµας-καβάλας-ξάνθης Νοµαρχιακό ιαµέρισµα Ξάνθης Γενικη νση Ν.Α Ξανθης νση ιοικητικων Υπηρεσιων ιοικητήριο, Ξάνθη : & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Ξάνθη 27. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης-Έβρου Νοµαρχιακό ιαµέρισµα Έβρου Καραολή και ηµητρίου 40, Αλεξανδρούπολη & Περιβάλλοντος Ίωνος ραγούµη 1, Αλεξανδρούπολη Επαρχείο Β. Έβρου & Περιβάλλοντος Κων/πόλεως 147, Ορεστιάδα Γραφείο Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος Υψηλάντου 7, ιδυµότειχο 28. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ωδεκανήσου /νση ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Πλατεία Κουντουριώτη, ιοικητήριο, Ρόδος, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος Πλατεία Κουντουριώτη, ιοικητήριο, Ρόδος Επαρχείο Κω, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος Ακτή Κουντουριώτη 23, Κως Επαρχείο Καλύµνου, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος Χώρα, Κάλυµνος Επαρχείο Καρπάθου, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος, Κάρπαθος 29. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων Πλ. Τσιροπινά, Ερµούπολη, Σύρος για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : και Περιβάλλοντος 11

12 Ερµούπολη, Σύρος Γραφείο Πολεοδοµίας Μυκόνου Επαρχείο Μήλου Μήλος Επαρχείο Θήρας Θήρα Επαρχείο Άνδρου Άνδρος Επαρχείο Νάξου Νάξος Επαρχείο Τήνου Τήνος 30. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής /νση Ανθρώπινου υναµικού - Πληροφορικής ιοικητήριο, Πολύγυρος για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : ιεύθυνση Οικισµού, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Πολύγυρος Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Ν. Μουδανιών Κ. Μελαχρινού 3, Ν. Μουδανιά Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Αρναίας Αρναία 31. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης Γενικη νση ιοικ/κου-οικ/κου νση ιοικητικων Υπηρεσιων Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη Μανουσογιαννάκη 6, Θεσσαλονίκη υτικής Θεσσαλονίκης Αγ. Αθανασίου 34, Εύοσµος Επαρχείο Λαγκαδά Λαγκαδάς 32. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας 28ης Οκτωβρίου 40, Κατερίνη : ιεύθυνση Οικισµού-Χωροταξίας & Περιβάλλοντος 12

13 28ης Οκτωβρίου 40, Κατερίνη 33. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηµαθίας Μητροπόλεως 44, Βέροια & Περιβάλλοντος Λ. Στρατού 72, Βέροια Νάουσας ηµαρχίας 25, Νάουσα Αλεξάνδρειας Ελ. Βενιζέλου 2, Αλεξάνδρεια 34. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών Μεραρχίας 36, Σέρρες, Περιβάλλοντος και Κτηµατολογίου Μεραρχίας 36, Σέρρες Πολεοδοµικό Γραφείο Νιγρίτας Γυµνασίου 1, Νιγρίτα Πολεοδοµικό Γραφείο Σιδηροκάστρου Βενιζέλου 34, ηµοτικό Μέγαρο, Σιδηρόκαστρο 35. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς Μεταµορφώσεως 2, Κιλκίς για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : & Περιβάλλοντος Μητροπόλεως 13, Κιλκίς & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Παιονίας και Πολυκάστρου Παιονίας 25, Αξιούπολη Κιλκίς 36. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας νση ιοικητικών Υπηρεσιών & Αστικής ηµοτικής Κατάστασης ιοικητήριο Πέλλας, Έδεσσα ιοικητήριο, Έδεσσα ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού-Οικισµού & Χωροταξίας ιοικητήριο, Έδεσσα Γιαννιτσών Μητροπόλεως 31, Γιαννιτσά Αριδαίας, ιοικητηρίου 7, Αριδαία 37. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών /νση ιοίκησης Τέρµα Ταλιαδούρη, Γρεβενά : & Περιβάλλοντος 13

14 Τέρµα οδού Κ. Ταλιαδούρη & Πλ. 25 ης Μαρτίου 4, Γρεβενά 38. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης /νση ιοίκησης και Οικονοµικών ιοικητήριο, Κοζάνη & Περιβάλλοντος ηµοκρατίας 7, ιοικητήριο, Κοζάνη Σιάτιστας Σιάτιστα Πτολεµαΐδας (Εορδαίας) Βασ. Σοφίας 26, Στοά Λαζαρίδη, Πτολεµαΐδα 39. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς /νση ιοίκησης και Προσωπικού ιοικητήριο, Καστοριά :, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Καστοριά 40. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας /νση ιοίκησης Προσωπικού Πτολεµαίων 1, ιοικητήριο, Φλώρινα : & Χωροταξίας Πτολεµαίων 1, ιοικητήριο, Φλώρινα 41. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου Κουντουριώτη 1, Λέσβος & Περιβάλλοντος Μ. Κουντουρά 1, Λέσβος και ΠεριβάλλοντοςΛήµνου Μύρινα, Λήµνος 42. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάµου νση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών ιοικητήριο, Σάµος, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Σάµος Τµήµα Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος Ικαρίας Άγιος Κήρυκος, Ικαρία 43. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου /νση ιοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου υναµικού Πολυτεχνείου 1, Χίος : 14

15 ιεύθυνση Χωροταξικών Εφαρµογών & Πολεοδοµίας Κουντουριώτη 15, Χίος 44. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου ιοικητήριο, Ζάκυνθος : & Περιβάλλοντος Αλ. Ρώµα, ιοικητήριο, Ζάκυνθος 45. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας Ιωάννου Μελά 3, Λευκάδα : & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Καραβέλα 24, Λευκάδα 46. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας & Ιθάκης ιοικητήριο, Αργοστόλι για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Αργοστόλι, Κεφαλλονιά Πολεοδοµικό Γραφείο Ληξουρίου Μ. Αβλίχου 20, Ληξούρι, Κεφαλλονιά Πολεοδοµικό Γραφείο Ιθάκης Ιθάκη 47. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας /νση ιοίκησης Σπ. Σαµάρα 13, Κέρκυρα : ιεύθυνση Χωροταξίας, Πολεοδοµίας& Περιβάλλοντος Σπ. Σαµάρα 13, Κέρκυρα 48. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας Π. Τσαλδάρη 18, Ηγουµενίτσα : και Χωροταξίας Π. Τσαλδάρη 18, Ηγουµενίτσα 49. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων ιοικητήριο, Ιωάννινα & Περιβάλλοντος 15

16 ιοικητήριο, Ιωάννινα Πολεοδοµικό Γραφείο Κόνιτσας Κόνιτσα 50. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας Πλ. Εθνικής Αντίστασης, Άρτα : Ζάρρα 25, Άρτα 51. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας Γενική ιεύθυνση Ν.Α. Πρέβεζας νση ιοικ/κών Υπηρεσιών Πολιτικών ικαιωµάτων και Προστασίας των Πολιτών Σπηλιάδου 8, Πρέβεζα : & Περιβάλλοντος Περδικάρη 1, Πρέβεζα 52. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας /νση ιοικητικού και Προστασίας του Πολίτη Κύπρου και Λεβίδου 1, Μεσολόγγι ιοικητήριο, Μεσολόγγι Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Αγρινίου Εθν. Αντίστασης 6, Αγρίνιο Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Ναυπάκτου Λ. Βύρωνα & Φ. Εταιρείας, Ναύπακτος Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Αµφιλοχίας Αµφιλοχία 53. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας Κορίνθου 327, Πάτρα για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : & Περιβάλλοντος Ευµήλου & Υψηλάντου, Πάτρα Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Αιγιαλείας & Καλαβρύτων Ρήγα Φερραίου 78, Αίγιο Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Κάτω Αχαΐας Αποστόλου Ανδρέα 18, Κάτω Αχαΐα 54. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας ιοικητήριο, Πύργος, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος 16

17 ιοικητήριο, Πύργος Αµαλιάδος Καλαβρύτων 9, Αµαλιάδα Ζαχάρως Ζαχάρω Ε. ΗΜΟΙ 55. ήµος Αθηναίων νση Ανθρώπινου υναµικού Λιοσίων 22, Αθήνα για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες Λιοσίων 22, Αθήνα Πλάκας Κυρρήστου 6, Αθήνα 56. ήµος Νέας Χαλκηδόνας /νση Οικονοµικών, Τεχνικών και ιοικητικών Υπηρεσιών Ραιδεστού 21, Νέα Χαλκηδόνα : Γραφείο Πολεοδοµίας Ραιδεστού 21, Νέα Χαλκηδόνα 57. ήµος Ζωγράφου νση ιοικητικων Υπηρεσιων Γ. Ζωγράφου 7, Ζωγράφου Γ. Ζωγράφου 7, Ζωγράφου 58. ήµος Βουλιαγµένης /νση ιοικητικού Αφροδίτης 2, Βουλιαγµένη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Αφροδίτης 2, Βουλιαγµένη 59. ήµος Βούλας /νση ιοίκησης και Οικονοµικών Υπηρεσιών Λ.Κ. Καραµανλή 18, Βούλα /νση Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδοµίας 17

18 Κ. Καραµανλή 18, Βούλα 60. ήµος Αµαρουσίου Βασ. Σοφίας 9 & ηµ. Μόσχα, Μαρούσι Βασ. Σοφίας 9 & Μόσχα, Μαρούσι 61. ήµος Κηφισιάς ιονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά ιονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά 62. ήµος Γλυφάδας /νση ιοικητικού Άλσους 15, Γλυφάδα Άλσους 15, Γλυφάδα 63. ήµος Άνω Λιοσίων Τµήµα ιοικητικού Γραφείο Προσωπικού ηµαρχείου 1 & Πλ. Ηρώων, Άνω Λιόσια ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Καρκαβίτσα 23 & Κωστή Παλαµά, Άνω Λιόσια 64. ήµος Περιστερίου νση Προσωπικού ηµοσθένους 13, Περιστέρι /νση Πολεοδοµίας ηµοσθένους 13, Περιστέρι 65. ήµος Κερατσινίου νση ιοικητική Λ. Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 18

19 Λ. ηµοκρατίας 84, Κερατσίνι 66. ήµος Πειραιά Πλ. Κοραή & ραγάτση 1, Πειραιάς Θηβών 50 & Φαλήρου, Πειραιάς 67. ήµος Ταύρου Πειραιώς & Επταλόφου 1, Ταύρος ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πειραιώς & Επταλόφου 1, Ταύρος 68. ήµος Νίκαιας Γενική ιεύθυνση νση ιοίκησης Π. Τσαλδάρη 10, Νίκαια Γερβασίου Γρεβενών & Βρυούλων 21, Νίκαια 69. ήµος Μοσχάτου Κοραή 36 & Αγ. Γερασίµου ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Κοραή 36 & Αγ. Γερασίµου, Μοσχάτο 70. ήµος Καλλιθέας νση ιοικητική Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα Ελ. Βενιζέλου 156, Καλλιθέα 71. ήµος Σπάτων Βασ. Παύλου & Φλέµιγκ, Σπάτα ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 19

20 Βασ. Παύλου & Φλέµιγκ, Σπάτα 72. ήµος Μεγαρέων Χρ. Μωραΐτου & Μαυρούκα, Μέγαρα ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Συληµβρίας & 28 ης Οκτωβρίου, Μέγαρα 73. ήµος Λουτρακίου Περαχώρας Τµήµα ιοικητικό Ιάσονος & Εθν.Αντιστάσεως, Λουτράκι ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Ιάσωνος 1, Λουτράκι 74. ήµος Λαρισαίων ιεύθυνση ιοικητικού Ίωνος ραγούµη 1, Λάρισα Ίωνος ραγούµη 1, Τ.Θ. 1259, Λάρισα 75. ήµος Τρικκαίων Ασκληπιού 18, Τρίκαλα ηµαρχιακό Μέγαρο, Ασκληπιού 22, Τρίκαλα 76. ήµος Καρδίτσας νση Οικονοµικών & ιοικ/κών Υπηρεσιών Αρτεσιανού 1, Καρδίτσα Αρτεσιανού 1, Καρδίτσα 77. ήµος Βόλου Πλ. Ρήγα Φεραίου, Βόλος Τοπάλη 12, Βόλος 78. ήµος Νέας Ιωνίας Λ. Ειρήνης Τέρµα, Νέα Ιωνία Μαγνησίας 20

21 Λ. Ειρήνης Τέρµα, Νέα Ιωνία Μαγνησίας 79. ήµος Θηβαίων Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Θήβα Οιδίποδος & Επαµεινώνδα, Θήβα 80. ήµος Χαλκιδέων Φαρµακίδου 15, Χαλκίδα ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Φαρµακίδου 15, Χαλκίδα 81. ήµος Ηρακλείου Αγίου Τίτου 1, Ηράκλειο ιεύθυνση Πολεοδοµικών Λειτουργιών Ιδοµενέως 22 & Μεραµβέλλου, Ηράκλειο 82. ήµος Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κυδωνίας 29, Χανιά 83. ήµος Ξάνθης νση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Μαυροµιχάλη 6, Ξάνθη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Τέρµα 4 ης Οκτωβρίου, Παλαιό Νοσοκοµείο, Ξάνθη 84. ήµος Ορεστιάδας Β. Κωνσταντίνου 11, Ορεστιάδα 21

22 ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Β. Κωνσταντίνου 11, Ορεστιάδα 85. ήµος Αλεξανδρούπολης νση ιοικητικού & Οικονοµικού Λ. ηµοκρατίας 306, Αλεξανδρούπολη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Λ. ηµοκρατίας 306, Αλεξανδρούπολη 86. ήµος Κω Ακτή Κουντουριώτη 7, Κως ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Σκεύου Ζέρβου 40, Κως 87. ήµος Ροδίων Πλ. Ελευθερίας 1, Ρόδος ιαγορίδων 1, Ρόδος 88. ήµος Ελευθερίου-Κορδελιού Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Εθν. Αντίστασης 58, Ελευθέριο-Κορδελιό Τεχνική Υπηρεσία Εθν. Αντίστασης 58, Ελευθέριο-Κορδελιό 89. ήµος Καλαµαριάς Υπηρεσία ιοικητική Μεταµορφώσεως 9, Καλαµαριά Πολεοδοµικών Εφαρµογών Μεταµορφώσεως 7, Καλαµαριά 90. ήµος Κατερίνης Πλ. ηµαρχείου 1, Κατερίνη 22

23 Πλ. ηµαρχείου 1, Κατερίνη 91. ήµος Βέροιας νση ιοικητικού Μητροπόλεως 46, Βέροια ιεύθυνση Τεχνικού-Πολεοδοµίας Βικέλα 4, Βέροια 92. ήµος Νάουσας Πλ. ηµαρχίας 30, Νάουσα ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Πλ. ηµαρχίας 30, Νάουσα 93. ήµος Σερρών Μεραρχίας 1, Σέρρες ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Κτηµατολογίου Μεραρχίας 1, Σέρρες 94. ήµος Πτολεµαΐδας ης 25 Μαρτίου 8, Πτολεµαΐδα ιεύθυνση Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών ο 1 χλµ. Πτολεµαΐδας-Ασβεστόπετρας, Πτολεµαΐδα 95. ήµος Κοζάνης νση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη Τµήµα Οικοδοµών Παύλου Χαρίση 4, Κοζάνη 96. ήµος Καστοριάς Σκαπέρδιο ηµοτικό Μέγαρο, Καστοριά ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 23

24 , Πολεοδοµικών Εφαρµογών & Περιβάλλοντος Σκαπέρδιο ηµοτικό Μέγαρο, Καστοριά 97. ήµος Χίου ηµοκρατίας 2, Χίος ιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Οινοπίωνος 1, Χίος 98. ήµος Κερκυραίων Πλ. Μιχ. Θεοτόκη, Κέρκυρα ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α, Κέρκυρα 99. ήµος Ιωαννιτών Αβέρωφ 21Γ, Ιωάννινα Κωλέττη 4, Ιωάννινα 100. ήµος Αρταίων νση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, Άρτα Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, Άρτα 101. ήµος Πρέβεζας Ελ. Βενιζέλου & Παχούµη 2, Πρέβεζα ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Ελ. Βενιζέλου & Παχούµη 2, Πρέβεζα 102. ήµος Φιλιππιάδας Πλατεία Γεννηµατά, Φιλιππιάδα 24

25 ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πλατεία Γεννηµατά, Φιλιππιάδα 103. ήµος Αγρινίου Χαρ. Τρικούπη 10, Αγρίνιο Τέρµα Καλλέργη, Αγρίνιο 104. ήµος Αµαλιάδας Φιλικής Εταιρίας 6, Αµαλιάδα Γραφείο Πολεοδοµίας Κοραή & Καρακανδά, Καρακάνδειο, Αµαλιάδα 105. ήµος Ναυπάκτου ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, Ναύπακτος νση Πολεοδοµίας Γ.Αθανασιάδη Νόβα 17, Ναύπακτος νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ιλάρχου Τζαβέλλα 106. ήµος Αγίας Παρασκευής ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Προσωπικού Μεσογείων 463, Αγ.Παρασκευή νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Μεσογείων 463, Αγ.Παρασκευή 107. ήµος Αλίµου ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Προσωπικού-Παιδείας Αριστοτέλους 53, Άλιµος νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Αριστοτέλους 53, Άλιµος 108. ήµος Βύρωνα ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Προσωπικού Καραολή & ηµητρίου 36-44, Βύρωνας 25

26 νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 76, Βύρωνας 109. ήµος Εχεδώρου ιεύθυνση ιοικητικών-οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικό Πλατεία ηµοκρατίας Σίνδου, Σίνδος νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Τµήµα Τεχνικών Έργων/Πολεοδοµικών Εφαρµογών Πλατεία ηµοκρατίας Σίνδου, Σίνδος 110. ήµος Ιλίου ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Προσωπικού Κάλχου 48-50, Ίλιον νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Κάλχου 48-50, Ίλιον 111. ήµος Καµατερού ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικού/γραφείο Προσωπικού Λ. Φυλής 54, Καµατερό νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Λ. Φυλής 54, Καµατερό 112. ήµος Κορυδαλλού ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & ιοικητικής Υποστήριξης Τµήµα ιαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού Γρ.Λαµπράκη 231, Κορυδαλλός νση Πολεοδοµίας και Πολεοδοµ ικών Εφαρµογών Γρ.Λαµπράκη 231, Κορυδαλλός 113. ήµος Πυλαίας ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο Προσωπικού Κων. Παλαιολόγου 1, Πυλαία Θεσσαλονίκης Κων. Παλαιολόγου 1, Πυλαία Θεσσαλονίκης 114. ήµος Χαλανδρίου ιεύθυνση Προσωπικού Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι 26

27 νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Πολεοδοµικών Υπηρεσιών Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι 115. ήµος Χολαργού ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Προσωπικού Περικλέους 55, Χολαργός νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περικλέους 55, Χολαργός ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Υπουργό Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Π. Παυλόπουλο 27

28 2.Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη 3.Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Α. Μπέζα 4.Γενικό Γραµµατέα ηµ. ιοίκησης & Ηλ. ιακυβέρνησης κ. Β. Ανδρονόπουλο 5.Γενικό Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων κ. Ν. Ανδριανόπουλο 6. Ειδικό Γραµµατέα ΥΠ.Ε.Ε. 7. Γενική /νση Οικονοµικής Επιθεώρησης Προϊστάµενο κ. Β. Σαµέλη Νοµάρχες Αθηνών κ. Ιωάννη Σγουρό Πειραιώς κ. Ιωάννη Μίχα Α.Αττικής κ. Λεωνίδα Κουρή.Αττικής κ. Αριστείδη Αρκουδάρη Αιτωλοακαρνανίας κ. Θύµιο Σώκο Αργολίδας κ. Βασίλειο Σωτηρόπουλο Αρκαδίας κ. ηµήτριο Κωνσταντόπουλο 8. Άρτας κ. Γεώργιο Παπαβασιλείου 9. Αχαΐας κ. ηµήτριο Κατσικόπουλο 10. Βοιωτίας κ. Κλέαρχο Περγαντά Γρεβενών κ. ηµοσθένη Κουπτσίδη ράµας κ. Κωνσταντίνο Ευµοιρίδη 13. ωδεκανήσου κ. Ιωάννη Μαχαιρίδη 14. Έβρου κ. Νικόλαο Ζαµπουνίδη Ευβοίας κ. Αθανάσιο Μπουραντά Ευρυτανίας κ. Κωνσταντίνο Κοντογιώργο Ζακύνθου κ. ιονύσιο Γάσπαρο 18. Ηλείας κ. Χαράλαµπο Καφύρα Ηµαθίας κ. Κωνσταντίνο Καραπαναγιωτίδη Ηρακλείου κα Ευαγγελία Σχοιναράκη 21. Θεσπρωτίας κ. Βασίλειο Γιογιάκα Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτη Ψωµιάδη Ιωαννίνων κ. Αλέξανδρο Καχριµάνη 24. Καβάλας κ. Θεόδωρο Καλλιοντζή 25. Καρδίτσας κ. Φώτιο Αλεξάκο Καστοριάς κ. Κωνσταντίνο Λιάντση Κέρκυρας κ. Φώτιο Πενηντάρχο-Πουληµένο 28. Κεφαλληνίας κ. ιονύσιο Γεωργάτο 29. Κιλκίς κ. Ευάγγελο Μπαλάσκα 30. Κοζάνης κ. Γεώργιο ακή 28

29 Κορινθίας κ. Νικόλαο Ταγαρά Κυκλάδων κ. ηµήτριο Μπάϊλα Λακωνίας κ. Κωνσταντίνος Φούρκας Λάρισας κ. Λουκάς Κατσαρός 35. Λασιθίου κ. Αντώνιο Στρατάκη 36. Λέσβου κ. Παύλο Βογιαντζή Λευκάδας κ. Κωνσταντίνο Αραβανή Μαγνησίας κ. Απόστολος Παπατόλιας Μεσσηνίας κ. ηµήτριος ράκος 40. Ξάνθης κ. Γεώργιο Παυλίδη 41. Πέλλας κ. Μιχαήλ Καραµάνη Πιερίας κ. Γεώργιο Παπαστεργίου Πρέβεζας κ. Βασίλειο Ιωάννου 44. Ρεθύµνης κ. Γεώργιο Παπαδάκη 45. Ροδόπης κ. Αριστείδη Γιαννακίδη 46. Σάµου κ. Μανώλη Κάρλα Σερρών κ. Στέφανο Φωτιάδη Τρικάλων κ. Ηλία Βλαχογιάννη Φθιώτιδας κ. Αθανάσιο Χειµάρα 50. Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλο 51. Φωκίδας κ. Νικόλαο Φουσέκη 52. Χαλκιδικής κ. Αστέριο Ζωγράφο 53. Χανίων κ. Γρηγόριο Αρχοντάκη 54. Χίου κ. Πολύδωρο Λαµπρινούδη ηµάρχους 1. Αθηναίων κ. Νικήτα Κακλαµάνη 2. Νέας Χαλκηδόνας κ. Γεώργιο Αποστολάκη 3. Ζωγράφου κ. Ιωάννη Καζάκο 4. Βουλιαγµένης κ. Γρηγόριο Κασιδόκωστα 5. Βούλας κ. Γεώργιο Μάντεση 6. Αµαρουσίου κ. Γεώργιο Πατούλη 7. Κηφισιάς κ. Νικόλαο Χιωτάκη 8. Γλυφάδας κ. Ιωάννη Θεοδωρόπουλο 9. Άνω Λιοσίων κ. Χρήστο Παππού 10. Περιστερίου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη 11. Κερατσινίου κ. Φώτιου Μελά 12. Πειραιά κ. Παναγιώτη Φασούλα 13. Ταύρου κ. ηµήτριο Σούτο 14. Νίκαιας κ. Στυλιανό Μπενετάτο 15. Μοσχάτου κ. Ταξιάρχη Παπαντώνη 16. Καλλιθέας κ. Κωνσταντίνο Ασκούνη 17. Σπάτων-Λούτσας κ. Αθανάσιο Τούντα 18. Μεγαρέων κ. ηµήτριο Στρατιώτη 19. Λουτρακίου-Περαχώρας κ. Γεώργιο Γκιώνη 20. Λαρισαίων κ. Κωνσταντίνο Τζανακούλη 21. Τρικκαίων κ. Μιχαήλ Ταµήλο 22. Καρδίτσας κ. οµήνικο Βεριλλή 23. Βόλου κ. Αλέξανδρο Βούλγαρη 29

30 24. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας κ. Παύλο Μαβίδη 25. Θηβαίων κ. Νικόλαο Σβίγγο 26. Χαλκιδέων κ. Αθανάσιο Ζεµπίλη 27. Ηρακλείου κ. Ιωάννη Κουράκη 28. Χανίων κ. Κυριάκο Βιρβιδάκη 29. Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδη 30. Ορεστιάδας κ. ηµήτριο Μουζά 31. Αλεξανδρούπολης κ. Γεώργιο Αλεξανδρή 32. Κω κ. Γεώργιο Κυρίτσης 33. Ροδίων κ. Χατζή Χατζηευθυµίου 34. Ελευθερίου-Κορδελιού κ. Ελευθέριο Λαφαζανίδη 35. Καλαµαριάς κ.χριστόδουλο Οικονοµίδη 36. Κατερίνης κ. Σάββα Χιονίδη 37. Βέροιας κα Χαρούλα Ουσουλτζόγλου 38. Νάουσας κ. Αναστάσιο Καραµπάτζο 39. Σερρών κ. Ιωάννη Βλάχο 40. Πτολεµαΐδας κ. Γρηγόριο Τσιουµάρη 41. Κοζάνης κ. Πάρι Κουκουλόπουλο 42. Καστοριάς κ. Ιωάννη Τσαµίση 43. Χίου κ. Παντελή Βρούλη 44. Κερκυραίων κ. Σωτήριο Μικάλεφ 45. Ιωαννιτών κ. Νικόλαο Γκόντα 46. Αρταίων κ. Παναγιώτη Οικονοµ ίδη 47. Πρέβεζας κ. Ηλία-Μιλτιάδη Κλάπα 48. Φιλιππιάδας κ. ηµήτριο Γιολδάση 49. Αγρινίου κ. Παύλο Μοσχολιό 50. Αµαλιάδας κ. Ιωάννη Λυµπέρη 51. Ναυπάκτου κ. Αθανάσιο Παπαθανάση 52. Αγ. Παρασκευής κ. Βασίλειο Γιαννακόπουλο 53. Αλίµου κ. Θάνο Ορφανό 54. Βύρωνα κ. Νικόλαο Χαρδαλιά 55. Εχεδώρου κ. Γεώργιο Αρβανιτίδη (Νικολάου Πλαστήρα 13, Σίνδος) 56. Ιλίου κ. Νικόλαο Ζενέτο 57. Καµατερού κ. Νικήτα Καµ αρινόπουλο 58. Κορυδαλλού κ. Σταύρο Κασιµάτη 59. Πυλαίας κ. Βασίλειο Καρτάλη 60. Χαλανδρίου κ. Γρηγόριο Επαµ. Ζαφειρόπουλο 61. Χολαργού κ. ηµήτριο Νικολάου 30