ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 19/5/2008 ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 19/5/2008 ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 4611 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 19/5/2008 ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Πληρ.: Μαρία Φυτά, Παν. Αλεξόπουλος Τηλέφωνο: (εσωτ.141) Φαξ: Προς: πίνακας αποδεκτών ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης 2008 Α. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (περίπτωση ε της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3074/02 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.4 του άρθρου 6 του ν.3491/06, και όπως το δεύτερο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 3 του ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263) ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης διεξάγει τον έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες ): 1) όλων των µελών των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου. 2) όλων των προϊστάµενων ιευθύνσεων των ηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (.Ο.Υ.), των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων ( Π.Ε.Κ.), των ιαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (.Ε.Κ.), όλων των προϊστάµενων των Τµηµάτων Ελέγχου και όλων των υπαλλήλων ( ελεγκτών ) που υπηρετούν στα Τµήµατα Ελέγχου των παραπάνω Υπηρεσιών. 3) όλων των προϊστάµενων ιευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε., όλων των προϊστάµενων των Τµηµάτων Ελέγχου και όλων των υπαλλήλων ( ελεγκτών ) που υπηρετούν στα Τµήµατα Ελέγχου της ΥΠ.Ε.Ε. 4) όλων των προϊστάµενων όλων των οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου ή ονοµασίας οργανικών µονάδων πολεοδοµίας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθµού καθώς και όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές. ιευκρινίζεται ότι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης κατά περίπτωση είναι: - όλα τα µέλη των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου που ασκούν καθήκοντα Προϊστάµενου Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή-Ελεγκτή ή Βοηθού Επιθεωρητή- Ελεγκτή. 1

2 - όλοι οι προϊστάµενοι ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και οι αναπληρωτές τους εφόσον υπάρχουν, των ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών (.Ο.Υ.) Α τάξης, των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), των ιαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (.Ε.Κ.) καθώς και οι προϊστάµενοι και οι αναπληρωτές τους εφόσον υπάρχουν, των ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών (.Ο.Υ.) Β τάξης οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος. - όλοι οι προϊστάµενοι των Τµηµάτων Ελέγχου και όλοι οι υπάλληλοι (ελεγκτές) που υπηρετούν στα Τµήµατα Ελέγχου των παραπάνω Υπηρεσιών. - όλοι οι προϊστάµενοι των ιευθύνσεων, των Υποδιευθύνσεων και οι αναπληρωτές τους εφόσον υπάρχουν, της Υ.Π.Ε.Ε. - όλοι οι προϊστάµενοι των τµηµάτων ελέγχου (δράσης) τα οποία έχουν ως κύριο έργο τους ελέγχους σύµφωνα µε την αποστολή της και όλοι οι υπάλληλοι (ελεγκτές) που υπηρετούν σ αυτά. ( εν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης οι προϊστάµενοι των τµηµάτων της Υ.Π.Ε.Ε. που έχουν ως έργο τον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό δράσης, την ιεράρχηση εργασιών, τη διοικητική και οικονοµική υποστήριξη -π.χ τµήµατα ιοικητικής Υποστήριξης, Πληροφορικής, Προγραµµατισµού κλπ.- και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σ` αυτά). - όλοι οι προϊστάµενοι των οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου ( ιευθύνσεις, Τµήµατα ή Γραφεία) ή οποιασδήποτε ονοµασίας οργανικών µονάδων πολεοδοµίας των ΟΤΑ Α και Β βαθµού και όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτές. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης το 2008 έχουν όσοι άσκησαν καθήκοντα στις παραπάνω θέσεις κατά το 2007 ακόµα και εάν µέσα στο 2007 αποχώρησαν προκειµένου να αναλάβουν άλλες θέσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται ο έλεγχος της περιουσιακής τους κατάστασης από τον Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης ή να συνταξιοδοτηθούν. Β. Οι παραπάνω υπόχρεοι υποβάλλουν κατά την κείµενη νοµοθεσία στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης µέσω των αρµοδίων υπηρεσιών προσωπικού ή διοικητικού κατά το µήνα Ιούνιο κάθε έτους τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των ιδίων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους, ανεξάρτητα από το αν υπήρξε ουσιώδης µεταβολή ή όχι της περιουσιακής τους κατάστασης κατά το προηγούµενο έτος. Κατά το 2008 θα γίνει επίσης χρήση του εντύπου του Αρείου Πάγου το οποίο επισυνάπτουµε προς αναπαραγωγή και διάθεση στους υπόχρεους. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για το 2008 αφορούν στα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά το Ακίνητα, κάθε είδους µεταφορικά µέσα, χρεόγραφα, καταθέσεις κλπ. θα αναγραφούν µόνον εφόσον έχουν επέλθει αλλαγές σ αυτά εντός του Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αλλαγές στα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία σε σχέση µε τη δήλωση που υποβλήθηκε στο Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης το 2007, οι υπόχρεοι οφείλουν να το δηλώσουν υπεύθυνα στο τέλος του εντύπου. Επισηµαίνεται ότι οι υπόχρεοι που ανέλαβαν καθήκοντα στις προαναφερόµενες θέσεις το 2007 θα υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης στο Γενικό Επιθεωρητή 2

3 ηµόσιας ιοίκησης για πρώτη φορά δηλώνοντας εκτός από όλα τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά το 2007 και τα ακίνητα, τα κάθε είδους µεταφορικά µέσα, χρεόγραφα, καταθέσεις κλπ που κατέχουν αυτοί, οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα τους ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης τους. Οι δηλώσεις όλων ανεξαιρέτως των υπόχρεων πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από αντίγραφο φορολογικής δήλωσης έτους Επιπρόσθετα: - οι δηλώσεις των υπόχρεων που έχουν µεταβολές περιουσιακών στοιχείων µέσα στο 2007 πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και από αντίγραφο του εντύπου Ε9 έτους ενώ οι δηλώσεις των υπόχρεων που υποβάλλουν δήλωση για πρώτη φορά πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και από αντίγραφα των εντύπων Ε9 των ετών 1997, 2005 καθώς και των τυχόν συµπληρωµατικών µετά το Γ. Οι αρµόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες Προσωπικού ή ιοικητικού οι οποίες είναι αρµόδιες από το νόµο για τη συγκέντρωση και αποστολή των δηλώσεων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν το παρόν έγγραφο στις υπηρεσίες των υπόχρεων για να λάβουν γνώση εφιστώντας την προσοχή τόσο για την υποβολή των δηλώσεων εντός της προθεσµίας που θέτει ο νόµος όσο και για την σωστή συµπλήρωσή τους προκειµένου να µην υπάρξουν καθυστερήσεις στην υποβολή τους αλλά και παραλείψεις ( µη υποβολή των απαιτούµενων συνοδευτικών εντύπων, ανυπόγραφες ή ελλειπείς δηλώσεις, κλπ.). Επίσης οφείλουν να µεριµνήσουν ώστε τα έντυπα των δηλώσεων να αποσταλούν στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης οπωσδήποτε συγκεντρωτικά, ανά Φορέα ή Υπηρεσία κατά περίπτωση, και όχι µεµονωµένα. Τέλος προκειµένου να διευκολυνθεί η καταγραφή των υπόχρεων και η ηλεκτρονική επεξεργασία των δηλώσεών τους, οι υπηρεσίες προσωπικού ή διοικητικού πρέπει να αποστείλουν απαραίτητα συµπληρωµένο το συνηµµένο πίνακα, εφόσον υπάρχει δυνατότητα και σε ηλεκτρονική µορφή (δισκέτα ή cd), άµεσα και σε κάθε περίπτωση οπωσδήποτε πριν την συγκεντρωτική αποστολή των δηλώσεων. Η παρούσα εγκύκλιος και ο συνηµµένος σ αυτήν πίνακας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής Αρεοπαγίτης ε.τ. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης Ειδικό Γραµµατέα κ. Χ. Γεωργακόπουλο Λ. Συγγρού Αθήνα 2. Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας Ειδικό Γραµµατέα κ. Ν.Κατσακιώρη ραγατσανίου Αθήνα 3. Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Γενικό Επιθεωρητή κ. Μ. Σαµπατακάκη Πειραιώς Αθήνα 4. Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών Αναπληρωτή Γενικό Επιθεωρητή κ. Κ.Στραβοδήµο Χρ. Λαδά και Άνθ. Γαζή Αθήνα 5. Σώµα Επιθεωρητών ηµοσίων Έργων Γενικό Γραµµατέα.Ε. - Πρόεδρο Εποπτικού Συµβουλίου κ.. Κατσίγιαννη Βαρβάκη Αθήνα 6. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Γενικό Επιθεωρητή κ. Ιωαν. ερµιτζάκη Λ. Κηφισίας Αθήνα Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραµµατεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων 1. Γενική ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης Υπόψη Γενικού /ντή Θεµιστοκλέους Αθήνα 2. Γενική ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης ιεύθυνση Προσωπικού.Ο.Υ. ( 2) Καραγεώργη Σερβίας 10, Αθήνα 4

5 Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος Αθήνα. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 1. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς Ν.. Αθηνών /νση Ανθρώπινου υναµικού Λ. Κηφισίας Αθήνα για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : Ανατολικού Τοµέα Μεσογείων 372, Αγ. Παρασκευή Κεντρικού Τοµέα Λ. Συγγρού 77, Αθήνα Νοτίου Τοµέα Αργυρουπόλεως 94-96, Αργυρούπολη υτικού Τοµέα Μιλτιάδου 4, Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου, Αιγάλεω Βορείου Τοµέα Λ. Ηρακλείου 139, Ν. Ιωνία 2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών Πειραιώς Ν.. Πειραιώς /νση ιοίκησης και Πολιτικών ικαιωµάτων Ακτή Ποσειδώνος Πειραιάς για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : Πειραιά Γρ. Λαµπράκη 12, Πειραιάς Πειραιά Πολεοδοµικό Γραφείο Σαλαµίνας Αγίας Βαρβάρας 4-6, Σαλαµίνα Πολεοδοµικό Γραφείο Πόρου ηµήτρη Χρ. Λαµπράκη, «Πέρλια», Πόρος 3. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής /νση ιοίκησης 5

6 17 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνα, Παλλήνη ιεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδοµίας Νοτίου Τοµέα 17 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνα, Παλλήνη ιεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδοµίας Βόρειου Τοµέα Αριστοτέλους 313, Αχαρνές και Πολεοδοµικών Εφαρµογών Καπανδριτίου Κοινοτικό Κατάστηµα Καπανδριτίου Καπανδρίτι Πολεοδοµικό Γραφείο Μαρκόπουλου Χαραλάµπους Νικολάου 22, Μαρκόπουλο 4. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση υτικής Αττικής Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα και Περιβάλλοντος Ηρώων Πολυτεχνείου 120, Ελευσίνα 5. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας Πλ. Εθν. Μακαρίου, Τρίπολη για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : και Χωροταξίας Πλ. Εθν. Μακαρίου, Τρίπολη Μεγαλόπολης Λ. Ζέρβα 5, Μεγαλόπολη Άστρους Άστρος Λαγκαδίων Λαγκάδια 6. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας /νση ιοίκησης Όθωνος και Αµαλίας 85, Σπάρτη, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος και Κτιριοδοµικών Εφαρµογών Σπάρτης Οδός των 118 αρ. 37, Σπάρτη Τµήµα Χωροταξίας, Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Περιβάλλοντος Οδός των 118 αρ. 37, Σπάρτη Γυθείου Γύθειο Μολάων Μολάοι 7. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας Προσωπικού Παρ. Οδός Ναυπλίου-Ν. Κίου, Ναύπλιο 6

7 για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : ιεύθυνση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. Παρ. Οδός Ναυπλίου-Ν. Κίου, Ναύπλιο Τµήµα Χωροταξίας Πολεοδοµίας Περιβάλλοντος Επαρχίας Άργους Αγίου Αρτεµίου 4, Άργος Τµήµα Χωροταξίας Πολεοδοµίας Περιβάλλοντος Επαρχίας Ερµιονίδας Περιφερειακός Κρανιδίου, Κρανίδι 8. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας και Πολιτικών ικαιωµάτων Κροκιδά 2, Κόρινθος για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : ιεύθυνση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ Κροκιδά 2, Κόρινθος Πολεοδοµικό Γραφείο Ξυλοκάστρου Πετρίδη 20 Α, Ξυλόκαστρο 9. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας /νση ιοίκησης, Οργάνωσης και Πληροφορικής ιοικητήριο, Καλαµάτα ιεύθυνση ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. ιοικητήριο, Καλαµάτα Πολεοδοµικό Τµήµα Κυπαρισσίας 1 ο χλµ. Ε.Ο. Κυπαρισσίας-Πύργου Κυπαρισσία Πολεοδοµικό Γραφείο Πύλου Πύλος 10. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας Κουµουνδούρου και Παπαναστασίου, Λάρισα για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : ιοικητήριο, Λάρισα Πολεοδοµικό Γραφείο Φαρσάλων Αχιλλέως 6, Φάρσαλα Πολεοδοµικό Γραφείο Τυρνάβου Τύρναβος Πολεοδοµικό Γραφείο Ελασσόνος ιοικητήριο Ελασσόνα 11. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων 7

8 Β. Τσιτσάνη 31, Τρίκαλα & Περιβάλλοντος Β. Τσιτσάνη 31, Τρίκαλα Πολεοδοµικό Γραφείο Καλαµπάκας , Καλαµπάκα 12. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας Κουµουνδούρου 29, Καρδίτσα : Πολ/κων Εφ/γων & Περ/ντος Μπλατσούκα 21, Καρδίτσα 13. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ιοικητήριο, Βόλος ιεύθυνση ΧΩΠΕ, ιοικητήριο, Βόλος Πολεοδοµικό Γραφείο Αλµυρού Βασ. Γεωργίου Α 43, Αλµυρός Πολεοδοµικό Γραφείο Σκιάθου Σκιάθος Πολεοδοµικό Γραφείο Σκοπέλου Σκόπελος 14. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας και Μέριµνας Γιδογιάννου 31, Άµφισσα : Γιδογιάννου 31, Άµφισσα 15. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας Υψηλάντη 1, Λαµία για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : ιεύθυνση Χωροταξίας& Περιβάλλοντος Υψηλάντη 1, Λαµία Αταλάντης Αθ. ιάκου 46, Αταλάντη 16. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας /νση ιοίκησης 8

9 Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά ιεύθυνση Χωροταξίας-Οικισµού & Περιβάλλοντος Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά Θηβών Τέρµα Μακαρίου Πυρί, Θήβα 17. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας /νση ιοίκησης και Οργάνωσης Τµηµα ιοικησης Προσωπικου Λ.Χαινά 93, Χαλκίδα για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : ιεύθυνση Χωροταξίας-Οικισµού & Περιβάλλοντος Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα Πολεοδοµικό Γραφείο Ιστιαίας Ιστιαία Εύβοιας Πολεοδοµικό Γραφείο Κύµης Νικ. Βογιατζή 4, Κύµη Πολεοδοµικό Γραφείο Καρύστου Κάρυστος 18. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας /νση Οργάνωσης και ιοίκησης Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι : & Περιβάλλοντος Γρ. Λαµπράκη 19, Καρπενήσι 19. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου 3η Γενικη ιεύθυνση νση ιοίκησης & Πολιτικων ικαιωµατων Πλ. Ελευθερίας, Ηράκλειο Μ. Μουσούρου 15 (πρώην Απολλώνιο), Ηράκλειο Μοιρών Μοίρες, Κρήτη Καστελλίου Πεδιάδας Καστέλλι, Κρήτη 20. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου ιοικητήριο, Αγ. Νικόλαος, Κρήτη για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : ιεύθυνση Πολεοδοµικών Εφαρµογών 9

10 Πολυτεχνείου 1, Αγ. Νικόλαος, Κρήτη Σητείας Σητεία, Κρήτη Ιεράπετρας Οµηρείας Ιεράπετρα, Κρήτη 21. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων νση ιοικητικών Υπηρεσιών και ικαιωµάτων Πολιτών Πλ. Ελευθερίας 1, Χανιά & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Πλατεία Ελευθερίας 1, Χανιά Πολεοδοµικό Γραφείο Κισσάµου ηµαρχείο, Κίσσαµος Χανίων 22. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύµνης /νση ιοίκησης Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυµνο & Περιβάλλοντος ηµητρακάκη 17, Ρέθυµνο Γραφείο Πολεοδοµίας Περάµατος Πέραµα Μυλοποτάµου Ρεθύµνης, Κρήτη 23. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης-Έβρου Νοµαρχιακό ιαµέρισµα Ροδόπης /νση ιοικητικού ηµοκρατίας 1, Κοµοτηνή : & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Κοµοτηνή 24. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ράµας-καβάλας-ξάνθης Νοµαρχιακό ιαµέρισµα ράµας Γενικη ιεύθυνση νση ιοικητικων Υπηρεσιων ιοικητήριο, ράµα : & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, ράµα 25. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ράµας-καβάλας-ξάνθης Νοµαρχιακό ιαµέρισµα Καβάλας /νση ιοικητικού Εθνικής Αντίστασης 20, Καβάλα 10

11 για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : Τ.Θ. 1156, Καβάλα Πολεοδοµικό Γραφείο Θάσου Θάσος 26. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ράµας-καβάλας-ξάνθης Νοµαρχιακό ιαµέρισµα Ξάνθης Γενικη νση Ν.Α Ξανθης νση ιοικητικων Υπηρεσιων ιοικητήριο, Ξάνθη : & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Ξάνθη 27. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης-Έβρου Νοµαρχιακό ιαµέρισµα Έβρου Καραολή και ηµητρίου 40, Αλεξανδρούπολη & Περιβάλλοντος Ίωνος ραγούµη 1, Αλεξανδρούπολη Επαρχείο Β. Έβρου & Περιβάλλοντος Κων/πόλεως 147, Ορεστιάδα Γραφείο Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος Υψηλάντου 7, ιδυµότειχο 28. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ωδεκανήσου /νση ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Πλατεία Κουντουριώτη, ιοικητήριο, Ρόδος, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος Πλατεία Κουντουριώτη, ιοικητήριο, Ρόδος Επαρχείο Κω, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος Ακτή Κουντουριώτη 23, Κως Επαρχείο Καλύµνου, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος Χώρα, Κάλυµνος Επαρχείο Καρπάθου, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος, Κάρπαθος 29. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων Πλ. Τσιροπινά, Ερµούπολη, Σύρος για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : και Περιβάλλοντος 11

12 Ερµούπολη, Σύρος Γραφείο Πολεοδοµίας Μυκόνου Επαρχείο Μήλου Μήλος Επαρχείο Θήρας Θήρα Επαρχείο Άνδρου Άνδρος Επαρχείο Νάξου Νάξος Επαρχείο Τήνου Τήνος 30. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής /νση Ανθρώπινου υναµικού - Πληροφορικής ιοικητήριο, Πολύγυρος για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : ιεύθυνση Οικισµού, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Πολύγυρος Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Ν. Μουδανιών Κ. Μελαχρινού 3, Ν. Μουδανιά Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Αρναίας Αρναία 31. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης Γενικη νση ιοικ/κου-οικ/κου νση ιοικητικων Υπηρεσιων Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη Μανουσογιαννάκη 6, Θεσσαλονίκη υτικής Θεσσαλονίκης Αγ. Αθανασίου 34, Εύοσµος Επαρχείο Λαγκαδά Λαγκαδάς 32. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας 28ης Οκτωβρίου 40, Κατερίνη : ιεύθυνση Οικισµού-Χωροταξίας & Περιβάλλοντος 12

13 28ης Οκτωβρίου 40, Κατερίνη 33. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηµαθίας Μητροπόλεως 44, Βέροια & Περιβάλλοντος Λ. Στρατού 72, Βέροια Νάουσας ηµαρχίας 25, Νάουσα Αλεξάνδρειας Ελ. Βενιζέλου 2, Αλεξάνδρεια 34. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών Μεραρχίας 36, Σέρρες, Περιβάλλοντος και Κτηµατολογίου Μεραρχίας 36, Σέρρες Πολεοδοµικό Γραφείο Νιγρίτας Γυµνασίου 1, Νιγρίτα Πολεοδοµικό Γραφείο Σιδηροκάστρου Βενιζέλου 34, ηµοτικό Μέγαρο, Σιδηρόκαστρο 35. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς Μεταµορφώσεως 2, Κιλκίς για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : & Περιβάλλοντος Μητροπόλεως 13, Κιλκίς & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Παιονίας και Πολυκάστρου Παιονίας 25, Αξιούπολη Κιλκίς 36. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας νση ιοικητικών Υπηρεσιών & Αστικής ηµοτικής Κατάστασης ιοικητήριο Πέλλας, Έδεσσα ιοικητήριο, Έδεσσα ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού-Οικισµού & Χωροταξίας ιοικητήριο, Έδεσσα Γιαννιτσών Μητροπόλεως 31, Γιαννιτσά Αριδαίας, ιοικητηρίου 7, Αριδαία 37. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών /νση ιοίκησης Τέρµα Ταλιαδούρη, Γρεβενά : & Περιβάλλοντος 13

14 Τέρµα οδού Κ. Ταλιαδούρη & Πλ. 25 ης Μαρτίου 4, Γρεβενά 38. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης /νση ιοίκησης και Οικονοµικών ιοικητήριο, Κοζάνη & Περιβάλλοντος ηµοκρατίας 7, ιοικητήριο, Κοζάνη Σιάτιστας Σιάτιστα Πτολεµαΐδας (Εορδαίας) Βασ. Σοφίας 26, Στοά Λαζαρίδη, Πτολεµαΐδα 39. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς /νση ιοίκησης και Προσωπικού ιοικητήριο, Καστοριά :, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Καστοριά 40. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας /νση ιοίκησης Προσωπικού Πτολεµαίων 1, ιοικητήριο, Φλώρινα : & Χωροταξίας Πτολεµαίων 1, ιοικητήριο, Φλώρινα 41. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου Κουντουριώτη 1, Λέσβος & Περιβάλλοντος Μ. Κουντουρά 1, Λέσβος και ΠεριβάλλοντοςΛήµνου Μύρινα, Λήµνος 42. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάµου νση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών ιοικητήριο, Σάµος, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Σάµος Τµήµα Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος Ικαρίας Άγιος Κήρυκος, Ικαρία 43. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου /νση ιοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου υναµικού Πολυτεχνείου 1, Χίος : 14

15 ιεύθυνση Χωροταξικών Εφαρµογών & Πολεοδοµίας Κουντουριώτη 15, Χίος 44. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου ιοικητήριο, Ζάκυνθος : & Περιβάλλοντος Αλ. Ρώµα, ιοικητήριο, Ζάκυνθος 45. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας Ιωάννου Μελά 3, Λευκάδα : & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Καραβέλα 24, Λευκάδα 46. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας & Ιθάκης ιοικητήριο, Αργοστόλι για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Αργοστόλι, Κεφαλλονιά Πολεοδοµικό Γραφείο Ληξουρίου Μ. Αβλίχου 20, Ληξούρι, Κεφαλλονιά Πολεοδοµικό Γραφείο Ιθάκης Ιθάκη 47. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας /νση ιοίκησης Σπ. Σαµάρα 13, Κέρκυρα : ιεύθυνση Χωροταξίας, Πολεοδοµίας& Περιβάλλοντος Σπ. Σαµάρα 13, Κέρκυρα 48. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας Π. Τσαλδάρη 18, Ηγουµενίτσα : και Χωροταξίας Π. Τσαλδάρη 18, Ηγουµενίτσα 49. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων ιοικητήριο, Ιωάννινα & Περιβάλλοντος 15

16 ιοικητήριο, Ιωάννινα Πολεοδοµικό Γραφείο Κόνιτσας Κόνιτσα 50. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας Πλ. Εθνικής Αντίστασης, Άρτα : Ζάρρα 25, Άρτα 51. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας Γενική ιεύθυνση Ν.Α. Πρέβεζας νση ιοικ/κών Υπηρεσιών Πολιτικών ικαιωµάτων και Προστασίας των Πολιτών Σπηλιάδου 8, Πρέβεζα : & Περιβάλλοντος Περδικάρη 1, Πρέβεζα 52. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας /νση ιοικητικού και Προστασίας του Πολίτη Κύπρου και Λεβίδου 1, Μεσολόγγι ιοικητήριο, Μεσολόγγι Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Αγρινίου Εθν. Αντίστασης 6, Αγρίνιο Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Ναυπάκτου Λ. Βύρωνα & Φ. Εταιρείας, Ναύπακτος Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Αµφιλοχίας Αµφιλοχία 53. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας Κορίνθου 327, Πάτρα για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες : & Περιβάλλοντος Ευµήλου & Υψηλάντου, Πάτρα Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Αιγιαλείας & Καλαβρύτων Ρήγα Φερραίου 78, Αίγιο Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Κάτω Αχαΐας Αποστόλου Ανδρέα 18, Κάτω Αχαΐα 54. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας ιοικητήριο, Πύργος, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος 16

17 ιοικητήριο, Πύργος Αµαλιάδος Καλαβρύτων 9, Αµαλιάδα Ζαχάρως Ζαχάρω Ε. ΗΜΟΙ 55. ήµος Αθηναίων νση Ανθρώπινου υναµικού Λιοσίων 22, Αθήνα για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες Λιοσίων 22, Αθήνα Πλάκας Κυρρήστου 6, Αθήνα 56. ήµος Νέας Χαλκηδόνας /νση Οικονοµικών, Τεχνικών και ιοικητικών Υπηρεσιών Ραιδεστού 21, Νέα Χαλκηδόνα : Γραφείο Πολεοδοµίας Ραιδεστού 21, Νέα Χαλκηδόνα 57. ήµος Ζωγράφου νση ιοικητικων Υπηρεσιων Γ. Ζωγράφου 7, Ζωγράφου Γ. Ζωγράφου 7, Ζωγράφου 58. ήµος Βουλιαγµένης /νση ιοικητικού Αφροδίτης 2, Βουλιαγµένη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Αφροδίτης 2, Βουλιαγµένη 59. ήµος Βούλας /νση ιοίκησης και Οικονοµικών Υπηρεσιών Λ.Κ. Καραµανλή 18, Βούλα /νση Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδοµίας 17

18 Κ. Καραµανλή 18, Βούλα 60. ήµος Αµαρουσίου Βασ. Σοφίας 9 & ηµ. Μόσχα, Μαρούσι Βασ. Σοφίας 9 & Μόσχα, Μαρούσι 61. ήµος Κηφισιάς ιονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά ιονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά 62. ήµος Γλυφάδας /νση ιοικητικού Άλσους 15, Γλυφάδα Άλσους 15, Γλυφάδα 63. ήµος Άνω Λιοσίων Τµήµα ιοικητικού Γραφείο Προσωπικού ηµαρχείου 1 & Πλ. Ηρώων, Άνω Λιόσια ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Καρκαβίτσα 23 & Κωστή Παλαµά, Άνω Λιόσια 64. ήµος Περιστερίου νση Προσωπικού ηµοσθένους 13, Περιστέρι /νση Πολεοδοµίας ηµοσθένους 13, Περιστέρι 65. ήµος Κερατσινίου νση ιοικητική Λ. Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 18

19 Λ. ηµοκρατίας 84, Κερατσίνι 66. ήµος Πειραιά Πλ. Κοραή & ραγάτση 1, Πειραιάς Θηβών 50 & Φαλήρου, Πειραιάς 67. ήµος Ταύρου Πειραιώς & Επταλόφου 1, Ταύρος ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πειραιώς & Επταλόφου 1, Ταύρος 68. ήµος Νίκαιας Γενική ιεύθυνση νση ιοίκησης Π. Τσαλδάρη 10, Νίκαια Γερβασίου Γρεβενών & Βρυούλων 21, Νίκαια 69. ήµος Μοσχάτου Κοραή 36 & Αγ. Γερασίµου ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Κοραή 36 & Αγ. Γερασίµου, Μοσχάτο 70. ήµος Καλλιθέας νση ιοικητική Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα Ελ. Βενιζέλου 156, Καλλιθέα 71. ήµος Σπάτων Βασ. Παύλου & Φλέµιγκ, Σπάτα ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 19

20 Βασ. Παύλου & Φλέµιγκ, Σπάτα 72. ήµος Μεγαρέων Χρ. Μωραΐτου & Μαυρούκα, Μέγαρα ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Συληµβρίας & 28 ης Οκτωβρίου, Μέγαρα 73. ήµος Λουτρακίου Περαχώρας Τµήµα ιοικητικό Ιάσονος & Εθν.Αντιστάσεως, Λουτράκι ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Ιάσωνος 1, Λουτράκι 74. ήµος Λαρισαίων ιεύθυνση ιοικητικού Ίωνος ραγούµη 1, Λάρισα Ίωνος ραγούµη 1, Τ.Θ. 1259, Λάρισα 75. ήµος Τρικκαίων Ασκληπιού 18, Τρίκαλα ηµαρχιακό Μέγαρο, Ασκληπιού 22, Τρίκαλα 76. ήµος Καρδίτσας νση Οικονοµικών & ιοικ/κών Υπηρεσιών Αρτεσιανού 1, Καρδίτσα Αρτεσιανού 1, Καρδίτσα 77. ήµος Βόλου Πλ. Ρήγα Φεραίου, Βόλος Τοπάλη 12, Βόλος 78. ήµος Νέας Ιωνίας Λ. Ειρήνης Τέρµα, Νέα Ιωνία Μαγνησίας 20

21 Λ. Ειρήνης Τέρµα, Νέα Ιωνία Μαγνησίας 79. ήµος Θηβαίων Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Θήβα Οιδίποδος & Επαµεινώνδα, Θήβα 80. ήµος Χαλκιδέων Φαρµακίδου 15, Χαλκίδα ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Φαρµακίδου 15, Χαλκίδα 81. ήµος Ηρακλείου Αγίου Τίτου 1, Ηράκλειο ιεύθυνση Πολεοδοµικών Λειτουργιών Ιδοµενέως 22 & Μεραµβέλλου, Ηράκλειο 82. ήµος Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κυδωνίας 29, Χανιά 83. ήµος Ξάνθης νση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Μαυροµιχάλη 6, Ξάνθη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Τέρµα 4 ης Οκτωβρίου, Παλαιό Νοσοκοµείο, Ξάνθη 84. ήµος Ορεστιάδας Β. Κωνσταντίνου 11, Ορεστιάδα 21

22 ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Β. Κωνσταντίνου 11, Ορεστιάδα 85. ήµος Αλεξανδρούπολης νση ιοικητικού & Οικονοµικού Λ. ηµοκρατίας 306, Αλεξανδρούπολη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Λ. ηµοκρατίας 306, Αλεξανδρούπολη 86. ήµος Κω Ακτή Κουντουριώτη 7, Κως ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Σκεύου Ζέρβου 40, Κως 87. ήµος Ροδίων Πλ. Ελευθερίας 1, Ρόδος ιαγορίδων 1, Ρόδος 88. ήµος Ελευθερίου-Κορδελιού Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Εθν. Αντίστασης 58, Ελευθέριο-Κορδελιό Τεχνική Υπηρεσία Εθν. Αντίστασης 58, Ελευθέριο-Κορδελιό 89. ήµος Καλαµαριάς Υπηρεσία ιοικητική Μεταµορφώσεως 9, Καλαµαριά Πολεοδοµικών Εφαρµογών Μεταµορφώσεως 7, Καλαµαριά 90. ήµος Κατερίνης Πλ. ηµαρχείου 1, Κατερίνη 22

23 Πλ. ηµαρχείου 1, Κατερίνη 91. ήµος Βέροιας νση ιοικητικού Μητροπόλεως 46, Βέροια ιεύθυνση Τεχνικού-Πολεοδοµίας Βικέλα 4, Βέροια 92. ήµος Νάουσας Πλ. ηµαρχίας 30, Νάουσα ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Πλ. ηµαρχίας 30, Νάουσα 93. ήµος Σερρών Μεραρχίας 1, Σέρρες ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Κτηµατολογίου Μεραρχίας 1, Σέρρες 94. ήµος Πτολεµαΐδας ης 25 Μαρτίου 8, Πτολεµαΐδα ιεύθυνση Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών ο 1 χλµ. Πτολεµαΐδας-Ασβεστόπετρας, Πτολεµαΐδα 95. ήµος Κοζάνης νση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη Τµήµα Οικοδοµών Παύλου Χαρίση 4, Κοζάνη 96. ήµος Καστοριάς Σκαπέρδιο ηµοτικό Μέγαρο, Καστοριά ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 23

24 , Πολεοδοµικών Εφαρµογών & Περιβάλλοντος Σκαπέρδιο ηµοτικό Μέγαρο, Καστοριά 97. ήµος Χίου ηµοκρατίας 2, Χίος ιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Οινοπίωνος 1, Χίος 98. ήµος Κερκυραίων Πλ. Μιχ. Θεοτόκη, Κέρκυρα ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α, Κέρκυρα 99. ήµος Ιωαννιτών Αβέρωφ 21Γ, Ιωάννινα Κωλέττη 4, Ιωάννινα 100. ήµος Αρταίων νση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, Άρτα Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, Άρτα 101. ήµος Πρέβεζας Ελ. Βενιζέλου & Παχούµη 2, Πρέβεζα ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Ελ. Βενιζέλου & Παχούµη 2, Πρέβεζα 102. ήµος Φιλιππιάδας Πλατεία Γεννηµατά, Φιλιππιάδα 24

25 ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πλατεία Γεννηµατά, Φιλιππιάδα 103. ήµος Αγρινίου Χαρ. Τρικούπη 10, Αγρίνιο Τέρµα Καλλέργη, Αγρίνιο 104. ήµος Αµαλιάδας Φιλικής Εταιρίας 6, Αµαλιάδα Γραφείο Πολεοδοµίας Κοραή & Καρακανδά, Καρακάνδειο, Αµαλιάδα 105. ήµος Ναυπάκτου ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, Ναύπακτος νση Πολεοδοµίας Γ.Αθανασιάδη Νόβα 17, Ναύπακτος νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ιλάρχου Τζαβέλλα 106. ήµος Αγίας Παρασκευής ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Προσωπικού Μεσογείων 463, Αγ.Παρασκευή νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Μεσογείων 463, Αγ.Παρασκευή 107. ήµος Αλίµου ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Προσωπικού-Παιδείας Αριστοτέλους 53, Άλιµος νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Αριστοτέλους 53, Άλιµος 108. ήµος Βύρωνα ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Προσωπικού Καραολή & ηµητρίου 36-44, Βύρωνας 25

26 νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 76, Βύρωνας 109. ήµος Εχεδώρου ιεύθυνση ιοικητικών-οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικό Πλατεία ηµοκρατίας Σίνδου, Σίνδος νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Τµήµα Τεχνικών Έργων/Πολεοδοµικών Εφαρµογών Πλατεία ηµοκρατίας Σίνδου, Σίνδος 110. ήµος Ιλίου ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Προσωπικού Κάλχου 48-50, Ίλιον νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Κάλχου 48-50, Ίλιον 111. ήµος Καµατερού ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικού/γραφείο Προσωπικού Λ. Φυλής 54, Καµατερό νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Λ. Φυλής 54, Καµατερό 112. ήµος Κορυδαλλού ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & ιοικητικής Υποστήριξης Τµήµα ιαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού Γρ.Λαµπράκη 231, Κορυδαλλός νση Πολεοδοµίας και Πολεοδοµ ικών Εφαρµογών Γρ.Λαµπράκη 231, Κορυδαλλός 113. ήµος Πυλαίας ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο Προσωπικού Κων. Παλαιολόγου 1, Πυλαία Θεσσαλονίκης Κων. Παλαιολόγου 1, Πυλαία Θεσσαλονίκης 114. ήµος Χαλανδρίου ιεύθυνση Προσωπικού Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι 26

27 νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Πολεοδοµικών Υπηρεσιών Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι 115. ήµος Χολαργού ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Προσωπικού Περικλέους 55, Χολαργός νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περικλέους 55, Χολαργός ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Υπουργό Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Π. Παυλόπουλο 27

28 2.Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη 3.Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Α. Μπέζα 4.Γενικό Γραµµατέα ηµ. ιοίκησης & Ηλ. ιακυβέρνησης κ. Β. Ανδρονόπουλο 5.Γενικό Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων κ. Ν. Ανδριανόπουλο 6. Ειδικό Γραµµατέα ΥΠ.Ε.Ε. 7. Γενική /νση Οικονοµικής Επιθεώρησης Προϊστάµενο κ. Β. Σαµέλη Νοµάρχες Αθηνών κ. Ιωάννη Σγουρό Πειραιώς κ. Ιωάννη Μίχα Α.Αττικής κ. Λεωνίδα Κουρή.Αττικής κ. Αριστείδη Αρκουδάρη Αιτωλοακαρνανίας κ. Θύµιο Σώκο Αργολίδας κ. Βασίλειο Σωτηρόπουλο Αρκαδίας κ. ηµήτριο Κωνσταντόπουλο 8. Άρτας κ. Γεώργιο Παπαβασιλείου 9. Αχαΐας κ. ηµήτριο Κατσικόπουλο 10. Βοιωτίας κ. Κλέαρχο Περγαντά Γρεβενών κ. ηµοσθένη Κουπτσίδη ράµας κ. Κωνσταντίνο Ευµοιρίδη 13. ωδεκανήσου κ. Ιωάννη Μαχαιρίδη 14. Έβρου κ. Νικόλαο Ζαµπουνίδη Ευβοίας κ. Αθανάσιο Μπουραντά Ευρυτανίας κ. Κωνσταντίνο Κοντογιώργο Ζακύνθου κ. ιονύσιο Γάσπαρο 18. Ηλείας κ. Χαράλαµπο Καφύρα Ηµαθίας κ. Κωνσταντίνο Καραπαναγιωτίδη Ηρακλείου κα Ευαγγελία Σχοιναράκη 21. Θεσπρωτίας κ. Βασίλειο Γιογιάκα Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτη Ψωµιάδη Ιωαννίνων κ. Αλέξανδρο Καχριµάνη 24. Καβάλας κ. Θεόδωρο Καλλιοντζή 25. Καρδίτσας κ. Φώτιο Αλεξάκο Καστοριάς κ. Κωνσταντίνο Λιάντση Κέρκυρας κ. Φώτιο Πενηντάρχο-Πουληµένο 28. Κεφαλληνίας κ. ιονύσιο Γεωργάτο 29. Κιλκίς κ. Ευάγγελο Μπαλάσκα 30. Κοζάνης κ. Γεώργιο ακή 28

29 Κορινθίας κ. Νικόλαο Ταγαρά Κυκλάδων κ. ηµήτριο Μπάϊλα Λακωνίας κ. Κωνσταντίνος Φούρκας Λάρισας κ. Λουκάς Κατσαρός 35. Λασιθίου κ. Αντώνιο Στρατάκη 36. Λέσβου κ. Παύλο Βογιαντζή Λευκάδας κ. Κωνσταντίνο Αραβανή Μαγνησίας κ. Απόστολος Παπατόλιας Μεσσηνίας κ. ηµήτριος ράκος 40. Ξάνθης κ. Γεώργιο Παυλίδη 41. Πέλλας κ. Μιχαήλ Καραµάνη Πιερίας κ. Γεώργιο Παπαστεργίου Πρέβεζας κ. Βασίλειο Ιωάννου 44. Ρεθύµνης κ. Γεώργιο Παπαδάκη 45. Ροδόπης κ. Αριστείδη Γιαννακίδη 46. Σάµου κ. Μανώλη Κάρλα Σερρών κ. Στέφανο Φωτιάδη Τρικάλων κ. Ηλία Βλαχογιάννη Φθιώτιδας κ. Αθανάσιο Χειµάρα 50. Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλο 51. Φωκίδας κ. Νικόλαο Φουσέκη 52. Χαλκιδικής κ. Αστέριο Ζωγράφο 53. Χανίων κ. Γρηγόριο Αρχοντάκη 54. Χίου κ. Πολύδωρο Λαµπρινούδη ηµάρχους 1. Αθηναίων κ. Νικήτα Κακλαµάνη 2. Νέας Χαλκηδόνας κ. Γεώργιο Αποστολάκη 3. Ζωγράφου κ. Ιωάννη Καζάκο 4. Βουλιαγµένης κ. Γρηγόριο Κασιδόκωστα 5. Βούλας κ. Γεώργιο Μάντεση 6. Αµαρουσίου κ. Γεώργιο Πατούλη 7. Κηφισιάς κ. Νικόλαο Χιωτάκη 8. Γλυφάδας κ. Ιωάννη Θεοδωρόπουλο 9. Άνω Λιοσίων κ. Χρήστο Παππού 10. Περιστερίου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη 11. Κερατσινίου κ. Φώτιου Μελά 12. Πειραιά κ. Παναγιώτη Φασούλα 13. Ταύρου κ. ηµήτριο Σούτο 14. Νίκαιας κ. Στυλιανό Μπενετάτο 15. Μοσχάτου κ. Ταξιάρχη Παπαντώνη 16. Καλλιθέας κ. Κωνσταντίνο Ασκούνη 17. Σπάτων-Λούτσας κ. Αθανάσιο Τούντα 18. Μεγαρέων κ. ηµήτριο Στρατιώτη 19. Λουτρακίου-Περαχώρας κ. Γεώργιο Γκιώνη 20. Λαρισαίων κ. Κωνσταντίνο Τζανακούλη 21. Τρικκαίων κ. Μιχαήλ Ταµήλο 22. Καρδίτσας κ. οµήνικο Βεριλλή 23. Βόλου κ. Αλέξανδρο Βούλγαρη 29

30 24. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας κ. Παύλο Μαβίδη 25. Θηβαίων κ. Νικόλαο Σβίγγο 26. Χαλκιδέων κ. Αθανάσιο Ζεµπίλη 27. Ηρακλείου κ. Ιωάννη Κουράκη 28. Χανίων κ. Κυριάκο Βιρβιδάκη 29. Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδη 30. Ορεστιάδας κ. ηµήτριο Μουζά 31. Αλεξανδρούπολης κ. Γεώργιο Αλεξανδρή 32. Κω κ. Γεώργιο Κυρίτσης 33. Ροδίων κ. Χατζή Χατζηευθυµίου 34. Ελευθερίου-Κορδελιού κ. Ελευθέριο Λαφαζανίδη 35. Καλαµαριάς κ.χριστόδουλο Οικονοµίδη 36. Κατερίνης κ. Σάββα Χιονίδη 37. Βέροιας κα Χαρούλα Ουσουλτζόγλου 38. Νάουσας κ. Αναστάσιο Καραµπάτζο 39. Σερρών κ. Ιωάννη Βλάχο 40. Πτολεµαΐδας κ. Γρηγόριο Τσιουµάρη 41. Κοζάνης κ. Πάρι Κουκουλόπουλο 42. Καστοριάς κ. Ιωάννη Τσαµίση 43. Χίου κ. Παντελή Βρούλη 44. Κερκυραίων κ. Σωτήριο Μικάλεφ 45. Ιωαννιτών κ. Νικόλαο Γκόντα 46. Αρταίων κ. Παναγιώτη Οικονοµ ίδη 47. Πρέβεζας κ. Ηλία-Μιλτιάδη Κλάπα 48. Φιλιππιάδας κ. ηµήτριο Γιολδάση 49. Αγρινίου κ. Παύλο Μοσχολιό 50. Αµαλιάδας κ. Ιωάννη Λυµπέρη 51. Ναυπάκτου κ. Αθανάσιο Παπαθανάση 52. Αγ. Παρασκευής κ. Βασίλειο Γιαννακόπουλο 53. Αλίµου κ. Θάνο Ορφανό 54. Βύρωνα κ. Νικόλαο Χαρδαλιά 55. Εχεδώρου κ. Γεώργιο Αρβανιτίδη (Νικολάου Πλαστήρα 13, Σίνδος) 56. Ιλίου κ. Νικόλαο Ζενέτο 57. Καµατερού κ. Νικήτα Καµ αρινόπουλο 58. Κορυδαλλού κ. Σταύρο Κασιµάτη 59. Πυλαίας κ. Βασίλειο Καρτάλη 60. Χαλανδρίου κ. Γρηγόριο Επαµ. Ζαφειρόπουλο 61. Χολαργού κ. ηµήτριο Νικολάου 30

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 19-5-2011 ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 7892 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 19-5-2011 ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 7892 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 19-5-2011 ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 7892 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3 Ταχ. Κώδικας: 11523 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 2-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 23442 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 185. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 185. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. Αριθμ.Πρωτ.: 44262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Τηλ.:210-6871718 Fax: 210-6871792 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 16636 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονοµικού έτους 2014 (χρήση 2013)

Προς: ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονοµικού έτους 2014 (χρήση 2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα, 28-5-2014 Αρ. Πρωτ. 13542 Πληρ.: Ευπρ. Αναγνωστοπούλου, Αικ.Μαρίνου Τηλ.: 2106470370

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50170 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων- Καματερού Τοπ. Υποκ/μα χαρνών Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β4ΣΟΗ-Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31317 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ A/A ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 149179 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα/βιοαέριο/ βιορευστά

ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα/βιοαέριο/ βιορευστά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ18/1604/116 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΈΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΙΑΝ14) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΥΓ13)

ΝΈΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΙΑΝ14) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΥΓ13) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΕ ΙΣ ΤΜΗΜΑΤ Α ΜΟΝΑΔΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΔ/ ΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

(ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ) Με την παράκληση να ενηµερώσουν τα Επαρχεία.

(ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ) Με την παράκληση να ενηµερώσουν τα Επαρχεία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αθήνα, 23-2-2006 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π. : οικ. 3743/203 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15 α/α Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 0- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομός Δήμος Φορέας Θέσεις Π.Φ.Α. Ι.Δ.Ο.Χ. Αιγαίου Λέσβου Λέσβου Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Δήμου Λέσβου Αιγαίου Δωδεκανήσου Λέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ0-ΓΤΛ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς: Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν: Πίνακας Κοινοποιήσεων

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ0-ΓΤΛ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς: Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν: Πίνακας Κοινοποιήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γενική Δ/νση Ενέργειας Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής Τμήμα Γ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07_08_09.69.01.01 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 3 529.279,96 2H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.85.02.01 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 6 1.070.000,00 3 8.000,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 15 1.155.806,72 3H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.86.02_03.01

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2310-271783 FAX 2310-279440

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν.

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ: οικ. 7479 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2015-16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/2016 13:00 45 2 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 7/10/2016 9:00 30 3 129ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 10:00 23 4 162ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 Καλλιθέα, 19/10/2016 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (11πμ-4μμ): «ΜΑΪΣΤΡΑΚΙ» ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΧΑΪΑ (11πμ-4μμ): ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 25, ΠΑΤΡΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛ) ΔΡΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα