ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 2 η Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Η ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ CORALLIA ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΝΑΝΟ/ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (MI-CLUSTER) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 2

3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΜΑΤΑ / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου αγροτικών εφοδίων ( ) Πίνακας Χρηματοοοικονομικοί δείκτες επιχειρήσεων αγροτικών εφοδίων: Λιπάσματα ( ) Πίνακας Χρηματοοοικονομικοί δείκτες επιχειρήσεων αγροτικών εφοδίων: γεωργικά φάρμακα - σπόροι ( ) Πίνακας Μέγεθος εγχώριας αγοράς λιπασμάτων ( ) Πίνακας Μέγεθος εγχώριας αγοράς γεωργικών φαρμάκων ( ) Πίνακας Μέγεθος εγχώριας αγορά σπόρων ( ) Πίνακας 4.1: Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών Πίνακας 4.2: Επωνυμίες επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο δείγμα της κλαδικής μελέτης Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα κύρια σημεία του κλάδου αγροτικών εφοδίων, έτσι όπως αυτά καταγράφηκαν βάσει της σχετικής κλαδικής μελέτης της ICAP Group AE. Η παρούσα κλαδική ανάλυση αποτελεί μέρος της πέμτπης ενότητας της Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2011 με θέμα «Η Κατάσταση και Προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα», η οποία πραγματεύεται την αποτύπωση και ανάλυση της κλαδικής και δικτυακής διάστασης των ΜΜΕ σε δέκα κλάδους του τομέα μεταποίησης. Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζονται τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του κλάδου αγροτικών εφοδίων αναφορικά με τη δομή και διάρθρωσή του (πληθυσμός, μέγεθος, κλπ.), τα κύρια χρηματοοικονομικά μεγέθη των σημαντικότερων επιχειρήσεων, καθώς και τα βασικά μεγέθη της παραγωγής και της εγχώριας κατανάλωσης των προϊόντων του κλάδου. Επισημαίνεται ότι, τα εν λόγω μεγέθη του κλάδου εκτιμούνται κάθε φορά βάσει στοιχείων πρωτογενούς έρευνας που έχει εκπονηθεί μεταξύ των σημαντικότερων επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς και βάσει εκτιμήσεων της αγοράς ή/και άλλων δευτερογενών πηγών (π.χ. επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η ανάλυση πραγματοποιείται μέσα από την συνοπτική παρουσίαση της αντίστοιχης κλαδικής μελέτης, έτσι όπως αυτή εκπονήθηκε από την ICAP Group ΑΕ την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Το δεύτερο μέρος της ενότητας, αφορά την αναλυτική παρουσίαση τριών δικτύων / συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων, που αφορούν τον κλάδο της μεταποίησης. Όπως και με τις κλαδικές μελέτες, η επιλογή βασίστηκε στην αντιπροσωπευτικότητα των εν λόγω δικτύων αναφορικά με παράγοντες ανταγωνιστικότητας και αναπτυξιακής δυναμικής των ΜΜΕ. Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 2.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Η συγκεκριμένη κλαδική μελέτη υλοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2011 και έχει ως αντικείμενό της την εξέταση της εγχώριας αγοράς αγροτικών εφοδίων. Ο κλάδος των αγροτικών εφοδίων περιλαμβάνει ποικιλία προϊόντων τα οποία ενισχύουν το συνολικό κόστος της αγροτικής παραγωγής. Οι βασικές κατηγορίες αυτών των προϊόντων είναι: (α) Προϊόντα θρέψης (λιπάσματα), (β) Γεωργικά φάρμακα (φυτοπροστατευτικά προϊόντα), (γ) Πολλαπλασιαστικό υλικό (σπόροι, σπορόφυτα, κ.ά), (δ) Γεωργικά μηχανήματα, (ε) Αρδευτικά εργαλεία (ό,τι έχει να κάνει με την άρδευση), τα οποία θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην κατηγορία των γεωργικών μηχανημάτων. Αντικείμενο διερεύνησης της εν λόγω μελέτης αποτελούν τα λιπάσματα, το πολλαπλασιαστικό υλικό γεωργίας (σπόροι, κ.ά.) και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (γεωργικά φάρμακα). Λιπάσματα Για να επιτυγχάνεται η μεγίστη δυνατή ωφέλεια από την χρήση των λιπασμάτων, έχουν θεσπισθεί πλήθος από κανόνες σχετικούς με την ποιότητά τους, που περιέχονται στην ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία για τα λιπάσματα. Οι σημαντικότεροι νόμοι περί λιπασμάτων περιλαμβάνουν τους εξής: 1565/85 (ΦΕΚ 164 Α/85) Λιπάσματα, 2040/92 (ΦΕΚ 70 Α/92), 2326/95 (ΦΕΚ 153 Α/95) Τροποποίηση Ν. 1565/85, 2732/99 (άρθρο 6) (ΦΕΚ 154 Α/99), Κανονισμός (ΕΚ) 2003/2003 Ανόργανα Λιπάσματα. Επίσης, τα προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί σε εναρμόνιση Κοινοτικών Οδηγιών αφορούν: /81 (ΦΕΚ 344 Α/81), Ποιοτικές προδιαγραφές λιπασμάτων Ε.Κ., κυρίων θρεπτικών στοιχείων (Ν.Ρ.Κ.)., - 177/91 (ΦΕΚ 71 Α/91) Υγρά Λιπάσματα, - 444/91 (ΦΕΚ 164 Α/91) Λιπάσματα δευτερευόντων στοιχείων (Ca, MG, Na, S), - 441/91 (ΦΕΚ 162 Α/91) Λιπάσματα με ιχνοστοιχεία (Β, Co, CU, FE, Mn, Mo, Zn), - 442/91 ( ΦΕΚ 162 Α/91) Εκρηκτικότητα νιτρικής αμμωνίας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να προσεγγίσει τους στόχους για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων, την οικονομικότητα, τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της εντατικής γεωργίας στο περιβάλλον, την προστασία του καταναλωτή, καθώς και τη διατήρηση και προστασία των φυσικών πόρων, σε ό,τι αφορά τα λιπάσματα, εφοδιάζει τις περιφερειακές του Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 υπηρεσίες με τα ερευνητικά δεδομένα για τις λιπάνσεις των κυριότερων καλλιεργειών, ενώ σε επίπεδο νομού έχει φροντίσει για τη σύνταξη πρακτικών λίπανσης καλλιεργειών για την καθοδήγηση των καλλιεργητών. Επίσης, στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος από την αλόγιστη χρήση κυρίως αζωτούχων λιπασμάτων έχουν εκδοθεί ο κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής και ο κώδικας βελτίωσης αγρονομικής τεχνικής από το Υπουργείο Γεωργίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση Λιπασματοβιομηχανιών (ΕFMA) αντίστοιχα, για χρήση των καλλιεργητών. Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Η έγκριση και διάθεση στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ελλάδα διέπεται τόσο από την Ευρωπαϊκή, όσο και από την Ελληνική Νομοθεσία. Αναφορικά με τη νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, στις αρχές του 2009 ψηφίστηκαν ο νέος Κανονισμός 1107/2009 που αφορά στην έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ο οποίος θα αντικαταστήσει την Οδηγία 91/414, και θα μπει σε πλήρη εφαρμογή μετά από 18 μήνες. Επίσης, δημοσιεύθηκε και η Οδηγία πλαίσιο 128/2009 για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών βάσει της οποίας το 2012 η Ελλάδα, όπως και τα υπόλοιπα κράτη μέλη, οφείλουν να αποστείλουν στην Επιτροπή τα Εθνικά σχέδια Δράσης τους. Στην Ελλάδα όσον αφορά στην έγκριση, τη διάθεση στην αγορά και τον έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ισχύει το ακόλουθο νομικό πλαίσιο: Για την έγκριση σκευασμάτων ισχύει το ΠΔ 115/97 Για την έγκριση βιοκτόνων ισχύει το ΠΔ 205/2001. Βάσει της ΥΑ 85418/ και του Νόμου 721/77, δίδεται η δυνατότητα για έγκριση σκευασμάτων μέσω ΑΣΥΓΕΦ ή μέσω συνοπτικής διαδικασίας, όταν τα προϊόντα αυτά περιέχουν δραστικές ουσίες που έχουν ήδη εγκριθεί στην Ελλάδα ή στην ΕΕ. Ο Νόμος 2538/97 και η τροποποίησή του (ΦΕΚ 242/ ) δίνουν τη δυνατότητα για προσωρινές εγκρίσεις σε σκευάσματα που περιέχουν δραστικά συστατικά μη εγκεκριμένα στη χώρα μας, αλλά εγκεκριμένα σε δύο τουλάχιστον Ευρωπαϊκές χώρες από τις οποίες η μία αναγκαστικά θα πρέπει να είναι Μεσογειακή. Παράλληλα, βάσει της ΥΑ (ΦΕΚ 2466/ ) μπορούν να εγκριθούν προϊόντα με την επιταχυνόμενη διαδικασία βασισμένα σε μία έγκριση του Νότου, προσωρινή ή οριστική. Τέλος, στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1752/ Απόφαση Α2-1975) δημοσιεύθηκε η αγορανομική διάταξη του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για των έλεγχο των τιμών σε λιπάσματα και σπόρους. Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πολλαπλασιαστικό Υλικό Καλλιεργούμενων Φυτών Ο βασικότερος συντελεστής της γεωργικής παραγωγής αφού ελέγχεται γενετικά περιλαμβάνει τους σπόρους σποράς (φυτά μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικά και πατάτα) και το αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό (δενδρώδη, αμπέλι). Λόγω της μεγάλης σημασίας του υλικού αυτού για την γεωργική παραγωγή, οι ποιοτικές του προδιαγραφές (ποικιλιακή ταυτότητα, φυτοϋγειονομική κατάσταση, βλαστικότητα, καθαρότητα, κ.λ.π.) ελέγχονται τόσο κατά την διάρκεια της παραγωγής του όσο και κατά την διάρκεια της εμπορίας του. Οι ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές που πρέπει να έχει το διακινούμενο στο εμπόριο πολλαπλασιαστικό υλικό κάθε καλλιεργούμενου φυτικού είδους έχουν θεσπισθεί με κοινοτική νομοθεσία που έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο με Υπουργικές Αποφάσεις που προβλέπει ο Νόμος 1564/85 (ΦΕΚ 164 Α/85) περί παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών. Ειδικότερα, το νομικό πλαίσιο για κάθε κατηγορία καλλιεργούμενων φυτικών ειδών έχει ως εξής: Σπόροι Τεύτλων: Οδηγία 66/400/ΕΟΚ, Υ.Α / (ΦΕΚ 465 Β) Σπόροι Κτην.Φυτών: Οδηγία 66/401/ΕΟΚ, Υ.Α / (ΦΕΚ 322 Β) Σπόροι σιτηρών: Οδηγία 66/402/ΕΟΚ, Υ.Α / (ΦΕΚ 488 Β) Πατατόσπορος: Οδηγία 66/403/ΕΟΚ, Υ.Α / (ΦΕΚ 220 Β/90) Σπόροι ελαιούχων : Οδηγία 69/208/ΕΟΚ, Υ.Α / (ΦΕΚ 697 Β) Σπόροι κηπευτικών: Οδηγία 70/438/ΕΟΚ, Υ.Α / (ΦΕΚ 759 Β/89) Αποδοχή ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας: Οδηγία 70/457/ΕΟΚ, Υ.Α / (ΦΕΚ 124 Β/86) Αποδοχή ποικιλιών κηπευτικών: Οδηγία 70/458/ΕΟΚ, Υ.Α / (ΦΕΚ 760 Β/89) Πολ/κό υλικό αμπέλου: Οδηγία 68/193/ΕΟΚ, Υ.Α / (ΦΕΚ 566 Β/87) Αποδοχή ποικιλιών αμπέλου: Οδηγία 72/169/ΕΟΚ, Υ.Α / (ΦΕΚ 566 Β/87) Πολ/κό υλικό δενδρωδών: Οδηγία 92/34/ΕΟΚ, Υ.Α / (ΦΕΚ 21 Β/95) Πολ/κό υλικό κηπευτικών εκτός σπόρων: Οδηγία 92/33/ΕΟΚ, Υ.Α / (ΦΕΚ 22 Β/95) Πολ/κό υλικό καλλωπιστικών: Οδηγία 91/682/ΕΟΚ, Υ.Α / (ΦΕΚ 16/95) Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η παραγωγή και η εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού γίνεται αποκλειστικά από φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βάσει της κείμενης νομοθεσίας και φέρονται εγγεγραμμένοι στα μητρώα που τηρούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 2.2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Στον κλάδο των αγροτικών εφοδίων δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων. Πολλές απ αυτές ασχολούνται με ποικιλία προϊόντων. Ειδικότερα, αρκετές από τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ως βασική δραστηριότητα τα λιπάσματα εμπορεύονται παράλληλα πολλαπλασιαστικό υλικό ή/και γεωργικά φάρμακα και αντίστροφα. Επίσης, αρκετές από τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή ή/και εισαγωγή αγροτικών εφοδίων, προμηθεύονται αντίστοιχα προϊόντα και από την ελληνική αγορά (από άλλες παραγωγικές/εισαγωγικές εταιρείες του κλάδου), προκειμένου να εμπλουτίσουν την ποικιλία των προϊόντων τους και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών τους. Σε γενικές γραμμές, το κύκλωμα διανομής των προϊόντων περιγράφεται από το εξής σχήμα: παραγωγός αντιπρόσωπος διανομέας γεωπονικά καταστήματα ή αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο αντιπρόσωπος είναι και διανομέας. Επίσης, ορισμένοι συνεταιρισμοί οι οποίοι κατά βάση προμηθεύονται τα εξεταζόμενα προϊόντα από την εγχώρια αγορά, ασχολούνται σε πολύ μικρή κλίμακα με την παραγωγή κάποιων αγροτικών εφοδίων. Η παραγωγή των ανόργανων λιπασμάτων πραγματοποιείται είτε με χημική σύνθεση είτε με ανάμειξη (blending) ουσιών. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, στην Ελλάδα με την παραγωγή λιπασμάτων με χημική σύνθεση ασχολείται μόνο η Elfe Ελληνικά Λιπάσματα & Χημικά Α.Β.Ε.Ε., η οποία καλύπτει σημαντικό μέρος της ζήτησης στην εγχώρια αγορά. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις ασχολούνται με εισαγωγή ή/και ανάμειξη των απαραίτητων χημικών συστατικών. Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις εισάγουν τις πρώτες ύλες, κάνουν επεξεργασία/ανάμειξη και διαθέτουν στην αγορά το τελικό προϊόν (λίπασμα). Στον τομέα των λιπασμάτων δραστηριοποιούνται και ορισμένες επιχειρήσεις θυγατρικές ξένων, οι οποίες εκπροσωπούν μεγάλους οίκους του εξωτερικού. Επιπλέον, στον κλάδο υπάρχουν και αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται, εκτός των άλλων, με την παραγωγή οργανικών/οργανοχημικών λιπασμάτων. Πολλές απ αυτές, είναι κτηνοτροφικές ή Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 πτηνοτροφικές εταιρείες και ασχολούνται με τη δραστηριότητα αυτή και για λόγους διαχείρισης των αποβλήτων. Ο τομέας των γεωργικών φαρμάκων αποτελείται κυρίως από επιχειρήσεις οι οποίες εισάγουν τις πρώτες ύλες (την δραστική ουσία και τους διαλύτες) και προβαίνουν σε περαιτέρω ανάμειξη /επεξεργασία ή/και τυποποίηση. Αρκετά εργοστάσια παράγουν και για λογαριασμό τρίτων (φασόν), ενώ παρατηρείται γεωγραφική συγκέντρωσή τους στο Λεκανοπέδιο Αττικής, στην περιοχή Οινοφύτων Βοιωτίας και στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (Σίνδος). Στην εξεταζόμενη αγορά δραστηριοποιούνται και επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με την απ ευθείας εισαγωγή και εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Αρκετές εταιρείες του κλάδου ασχολούνται αμιγώς με φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις εμπορεύονται και σπόρους και σε μικρότερο βαθμό ασχολούνται με τα λιπάσματα. Στον τομέα του πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας (σπόροι) είναι λίγες οι επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται αμιγώς με αυτή τη δραστηριότητα. Συνήθως, οι επιχειρήσεις οι οποίες εισάγουν ή/και παράγουν σπόρους εμπορεύονται και φυτοφάρμακα ή/και λιπάσματα, τα οποία προμηθεύονται είτε από την εγχώρια αγορά είτε από το εξωτερικό. Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία πωλήσεων και αριθμοδεικτών για ορισμένες από τις κυριότερες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την επεξεργασία/ανάμειξη/τυποποίηση ή/και εισαγωγή λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων και πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας. Ειδικότερα, δίνοντιαι στοιχεία για δύο ομάδες επιχειρήσεων: (α) εταιρείες οι οποίες έχουν ως βασική δραστηριότητα την ανάμειξη/επεξεργασία και τυποποίηση λιπασμάτων και συγκεκριμένα επιχειρήσεις των οποίων οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 2 εκατ. το 2009 και των οποίων οι πωλήσεις από τα συγκεκριμένα προϊόντα συνιστούν τουλάχιστον το 50% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους. Διευκρινίζεται ότι από τις παρουσιαζόμενες επιχειρήσεις, η Elfe Ελληνικά Λιπάσματα & Χημικά Α.Β.Ε.Ε. αποτελεί την βασική καθαρά παραγωγική μονάδα χημικών λιπασμάτων στην Ελλάδα, ενώ οι λοιπές παραγωγικές εταιρείες που παρουσιάζονται ασχολούνται με την ανάμειξη/επεξεργασία και τυποποίηση των εν λόγω προϊόντων. (β) εταιρείες οι οποίες έχουν ως βασική δραστηριότητα την ανάμειξη/επεξεργασία και τυποποίηση γεωργικών φαρμάκων ή/και την παραγωγή σπόρων και συγκεκριμένα επιχειρήσεις των οποίων οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 2 εκατ. το 2009 και των οποίων οι πωλήσεις από τα συγκεκριμένα προϊόντα συνιστούν τουλάχιστον το 50% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους. Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αναλυτικότερα παρουσιάζεται η εξέλιξη των πωλήσεων των σημαντικότερων (δείγμα 11 εταιρειών για την κατηγορία των λιπασμάτων και 15 εταιρειών για την κατηγορία των γεωργικών φαρμάκων και σπόρων, βλ. αναλυτικότερα στον πίνακα 4.2 του παραρτήματος) εταιρειών για την περίοδο βάσει των στοιχείων των δημοσιευμένων ισολογισμών τους. Σημειώνεται ότι, περιλαμβάνονται και οι εταιρείες (1) Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων ΑΕ (τις δραστηριότητες της οποίας ανέλαβε από την 01/01/2010 η Elfe Ελληνικά Λιπάσματα και Χημικά Α.Β.Ε.Ε. έπειτα από σχετική συγχώνευση), (2) Λιπάσματα Χαλκιδικής Α.Β.Ε.Ε., η οποία ασχολείτο με την παραγωγή λιπασμάτων και στις αρχές του 2009 συγχωνεύτηκε με την Αγροδυναμική Επανωμής ΑΕ και προέκυψε νέα εταιρεία με την επωνυμία (πάλι) Λιπάσματα Χαλκιδικής ΑΒΕΕ (η οποία παρουσιάζεται ξεχωριστά), (3) Basf Argo Hellas Abee η οποία ασχολείτο με την παραγωγή προϊόντων φυτοπροστασίας και στις αρχές του 2009 απορροφήθηκε από την Basf Hellas Abee. Οι συνολικές πωλήσεις των παρουσιαζόμενων εταιρειών λιπασμάτων διαμορφώθηκαν σε 338,8 εκατ. το 2009 παρουσιάζοντας μείωση κατά 10% έναντι του Αντίθετα, αύξηση κατά 6% σημείωσαν οι παρουσιαζόμενες εταιρείες γεωργικών φαρμάκων και σπόρων το 2009 σε σχέση με το 2008, διαμορφούμενες σε 175,4 εκατ. Οι συνολικές πωλήσεις και από τις δύο κατηγορίες επιχειρήσεων ανήλθαν σε 514,3 εκατ. το 2009 μειωμένες κατά 5% περίπου έναντι του προηγούμενου έτους. Πίνακας 2.1: Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου αγροτικών εφοδίων ( ) Λιπάσματα Σύνολο κατηγορίας Γεωργικά Φάρμακα - Σπόροι Σύνολο κατηγορίας Γενικό σύνολο Αξία σε Πηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί ICAP Στους πίνακες που ακολουθούν πραγματοποιείται χρηματοοικονομική ανάλυση των 11 επιχειρήσεων λιπασμάτων και των 15 εταιρειών των γεωργικών φαρμάκων και σπόρων για την περίοδο , σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά τους στοιχεία. Για κάθε επιχείρηση υπολογίζονται 8 δείκτες για τα έτη , καθώς και οι αντίστοιχοι μέσοι όροι πενταετίας. Η ανάλυση πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε εξεταζόμενη ομάδα εταιρειών. Υπενθυμίζεται ότι, (όπως και στον πίνακα των πωλήσεων) περιλαμβάνονται και οι εταιρείες (1) Βιομηχανία Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Φωσφορικών Λιπασμάτων ΑΕ (τις δραστηριότητες της οποίας ανέλαβε από την 01/01/2010 η Elfe Ελληνικά Λιπάσματα και Χημικά Α.Β.Ε.Ε. έπειτα από σχετική συγχώνευση), (2) Λιπάσματα Χαλκιδικής Α.Β.Ε.Ε. (II), η οποία ασχολείτο με την παραγωγή λιπασμάτων και στις αρχές του 2009 συγχωνεύτηκε με την Αγροδυναμική Επανωμής ΑΕ και προέκυψε νέα εταιρεία με την επωνυμία (πάλι) Λιπάσματα Χαλκιδικής ΑΒΕΕ (η οποία παρουσιάζεται ξεχωριστά), (3) Basf Argo Hellas Abee η οποία ασχολείτο με την παραγωγή προϊόντων φυτοπροστασίας και στις αρχές του 2009 απορροφήθηκε από την Basf Hellas Abee. Επίσης διευκρινίζεται ότι, στην κατηγορία των επιχειρήσεων λιπασμάτων, η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων ΑΕ (ΒΦΛ), λόγω ανομοιογένειας του αντικειμένου της (ήταν η μόνη επιχείρηση που κατά την εξεταζόμενη περίοδο ασχολείτο με παραγωγή λιπασμάτων χημικής σύνθεσης, ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες ουσιαστικά ασχολούνται κυρίως με την εισαγωγή-ανάμειξη/επεξεργασία-τυποποίηση), κρίνεται σκόπιμο να μην συμπεριληφθεί στους μέσους όρους των δεικτών του δείγματος. Το περιθώριο μικτού κέρδους των επιχειρήσεων παραγωγής λιπασμάτων (11 εταιρείες εκτός ΒΦΛ) παρουσίασε μικρές ετήσιες διακυμάνσεις την πενταετία , διαμορφούμενο στο 18,50% (μέσος όρος πενταετίας). Το περιθώριο μικτού κέρδους της ομάδας των 15 παραγωγικών επιχειρήσεων γεωργικών φαρμάκων /σπόρων διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 25,37%. Το μέσο καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 4,74% για τις 11 εταιρείες λιπασμάτων και σε 2,52% για τις 15 επιχειρήσεις φαρμάκων / σπόρων την εξεταζόμενη πενταετία. Σε υψηλά επίπεδα κυμάνθηκε ο μέσος ετήσιος δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων για την ομάδα των 11 επιχειρήσεων λιπασμάτων, ο οποίος διαμορφώθηκε, ως μέσος όρος πενταετίας, σε 24,93%. Για τις επιχειρήσεις γεωργικών φαρμάκων/σπόρων ο εν λόγω μέσος δείκτης διαμορφώθηκε σε χαμηλά επίπεδα (2,71%). Η γενική ρευστότητα των παραγωγικών επιχειρήσεων λιπασμάτων της ομάδας ακολούθησε ανοδική πορεία την πενταετία διαμορφούμενη σε 1,73 (μέσος όρος πενταετίας). Η γενική ρευστότητα της ομάδας των 15 παραγωγικών επιχειρήσεων γεωργικών φαρμάκων/σπόρων διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 1,55. Αναφορικά με τους δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης, ο μέσος όρος του λόγου ξένων προς ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε αρκετά υψηλά επίπεδα κατά την πενταετία (ομάδα λιπασμάτων: 6,78), υποδηλώνοντας γενικά εξάρτηση των επιχειρήσεων του δείγματος από τα ξένα κεφάλαια. Για την κατηγορία των 15 επιχειρήσεων γεωργικών φαρμάκων/σπόρων η τιμή του εν λόγω δείκτη διαμορφώθηκε, ως μέσος όρος πενταετίας, σε 5,05. Ο μέσος δείκτης κάλυψης Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 χρηματοοικονομικών δαπανών για τις 11 εταιρείες λιπασμάτων διαμορφώθηκε σε 4,07 και για την αντίστοιχη ομάδα γεωργικών φαρμάκων/σπόρων σε 9,29. Σχετικά με τους δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων, σε υψηλά επίπεδα κυμάνθηκε ο μέσος ετήσιος δείκτης είσπραξης απαιτήσεων των 11 επιχειρήσεων λιπασμάτων ο οποίος διαμορφώθηκε (ως μέσος όρος πενταετίας) σε 208 ημέρες. Για τις επιχειρήσεις γεωργικών φαρμάκων/σπόρων ο εν λόγω μέσος δείκτης ανήλθε στις 269 ημέρες. Ο μέσος όρος προθεσμίας εξόφλησης προμηθευτών διαμορφώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα και στις δύο ομάδες επιχειρήσεων (114 ημέρες για τα λιπάσματα, 112 ημέρες για τα φυτοφάρμακα/σπόρους). Πίνακας 2.2: Χρηματοοοικονομικοί δείκτες επιχειρήσεων αγροτικών εφοδίων: Λιπάσματα ( ) ΜΟΔ Κερδοφορία Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%) Ομάδα 11 18,63 17,13 17,81 21,07 17,87 18,50 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%) Ομάδα 11 4,10 3,60 5,04 7,86 3,10 4,74 Αποδοτικότητα Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%) Ομάδα 11 21,60 16,38 26,16 49,43 11,08 24,93 Ρευστότητα Γενική Ρευστότητα Ομάδα 11 1,36 1,49 1,78 1,92 2,11 1,73 Χρηματοοικονομική διάρθρωση Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια Ομάδα 11 7,65 7,41 8,61 6,75 3,47 6,78 Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Δαπανών Ομάδα 11 4,37 2,88 3,65 7,19 2,26 4,07 Δραστηριότητα Μέσος Όρος Προθεσμίας Είσπραξης Απαιτήσεων (Ημέρες) Ομάδα Μέσος Όρος Προθεσμίας Εξόφλησης Προμηθευτών (Ημέρες) Ομάδα ΜΟΔ: Μέσος Όρος Δεικτών *δεν περιλαμβάνονται οι δείκτες της εταιρείας στους ΜΟΔ Πηγή: ICAP Δημοσιευμένοι ισολογισμοί Πίνακας 2.3: Χρηματοοοικονομικοί δείκτες επιχειρήσεων αγροτικών εφοδίων: γεωργικά φάρμακα - σπόροι ( ) ΜΟΔ Κερδοφορία Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%) Ομάδα 15 24,34 24,18 25,77 26,52 26,06 25,37 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%) Ομάδα 15 2,86 1,59 3,33 3,48 1,36 2,52 Αποδοτικότητα Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%) Ομάδα 15 4,51-2,59 6,04 26,75-21,14 2,71 Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πίνακας 2.3: Χρηματοοοικονομικοί δείκτες επιχειρήσεων αγροτικών εφοδίων: γεωργικά φάρμακα - σπόροι ( ) ΜΟΔ Ρευστότητα Γενική Ρευστότητα Ομάδα 15 1,62 1,49 1,52 1,53 1,57 1,55 Χρηματοοικονομική διάρθρωση Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια Ομάδα 15 2,52 3,07 6,26 4,86 8,56 5,05 Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Δαπανών Ομάδα 15 2,18 1,85 15,56 16,14 10,73 9,29 Δραστηριότητα Μέσος Όρος Προθεσμίας Είσπραξης Απαιτήσεων (Ημέρες) Ομάδα Μέσος Όρος Προθεσμίας Εξόφλησης Προμηθευτών (Ημέρες) Ομάδα ΜΟΔ: Μέσος Όρος Δεικτών Πηγή: ICAP Δημοσιευμένοι ισολογισμοί 2.3 Η ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ Λιπάσματα Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς λιπασμάτων (πωλήσεις σε αξία στην Ελλάδα) παρουσιάζει διακυμάνσεις την χρονική περίοδο Ειδικότερα, η συνολική αξία εκτιμάται σε 302 εκατ. το 2009 έναντι 355 εκατ. το 2008 (μείωση 15%). Ωστόσο, το 2010 η αξία της αγοράς εκτιμάται στα 308 εκατ., σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 2%. Η αύξηση της αξίας των πωλήσεων λιπασμάτων στην εγχώρια αγορά το 2008 αποδίδεται, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, στην μεγάλη αύξηση των τιμών λιπασμάτων το εν λόγω έτος. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕΣΑΣΕ), τέσσερις βασικοί τύποι λιπασμάτων (η νιτρική αμμωνία, το σύνθετο, η θειική και η ασβεστούχος) από τον Ιανουάριο του 2007 έως τον Ιανουάριο του 2008 αυξήθηκαν έως και 94%. Παρόλο που εκτιμάται ότι ο όγκος των πωληθέντων λιπασμάτων σημείωσε πτώση το 2008, η αξία τους αυξήθηκε καθώς η άνοδος των τιμών υπερκάλυψε την μείωση της ζήτησης. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, το 2009 οι τιμές των πρώτων υλών των εξεταζομένων προϊόντων κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα απ το προηγούμενο έτος. Κατά συνέπεια, η πτώση αυτή επηρέασε ανάλογα και τις τιμές πώλησης των λιπασμάτων. Παράλληλα, μειώθηκε και ο όγκος πωλήσεων των λιπασμάτων στην εγχώρια αγορά, το 2009, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό απ τον αντίστοιχο του Η αύξηση της αξίας των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά που παρατηρήθηκε το 2010, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των τιμών των εξεταζόμενων προϊόντων. Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πίνακας 2.4: Μέγεθος εγχώριας αγοράς λιπασμάτων ( ) Έτος Σύνολο Αγοράς Μεταβολή ,5% ,9% ,0% Ποσά σε εκατ Πηγή: ICAP, Εκτιμήσεις Αγοράς Αναφορικά με τη διάρθρωση της αξίας της αγοράς ανάλογα με την προέλευση των λιπασμάτων, εκτιμάται ότι τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα κάλυψαν το 55% περίπου των συνολικών πωλήσεων, ενώ τα εισαγόμενα το 45%. Σημειώνεται ότι, ορισμένες επιχειρήσεις, εκτός από την εισαγωγή πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων, προμηθεύονται και αντίστοιχα προϊόντα από την εγχώρια αγορά τα οποία επεξεργάζονται για την παραγωγή άλλου τύπου λιπάσματος. Για να εξετασθεί η ένταση του ανταγωνισμού που επικρατεί στον κλάδο, εκτιμήθηκε ο συντελεστής συγκέντρωσης για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ο οποίος προέκυψε από τον εξής λόγο: CR n = Πωλήσεις n Μεγαλυτέρων Χ 100 Μέγεθος αγοράς όπου ο αριθμητής είναι το άθροισμα των πωλήσεων (εσόδων) των n μεγαλυτέρων μονάδων και ο παρανομαστής το σύνολο του μεγέθους της εξεταζόμενης αγοράς. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι τρεις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κάλυψαν περίπου το 63% της συνολικής αξίας της αγοράς το Γεωργικά φάρμακα Η αγορά των γεωργικών φαρμάκων ακολούθησε καθοδική πορεία την περίοδο , ενώ το 2010 παρουσίασε σημάδια ανάκαμψης. Συγκεκριμένα, η αξία των πωλήσεων εκτιμάται σε 179 εκατ. το 2009, σημειώνοντας πτώση 5,8% έναντι του Το 2010, η τάση της αξίας των πωλήσεων των εξεταζόμενων προϊόντων στην ελληνική αγορά ήταν ανοδική και εκτιμάται σε 182 εκατ. παρουσιάζοντας αύξησης 1,7% σε σχέση με το Η πτωτική τάση της τριετίας , σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, οφείλεται κατά ένα ποσοστό στην απόσυρση ορισμένων γεωργικών φαρμάκων από την αγορά και στη διάθεση πιο αποτελεσματικών προϊόντων τα οποία όμως χρησιμοποιούνται σε μικρότερες ποσότητες. Προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλε και η πτώση των τιμών πώλησης των αγροτικών προϊόντων (και κατά συνέπεια την περικοπή εισροών από τους αγρότες). Αντίστοιχα, η άνοδος της συνολικής αξίας των πωλήσεων των συγκεκριμένων προϊόντων το 2010 οφείλεται, ως ένα βαθμό, και στην αύξηση των τιμών πώλησης το συγκεκριμένο έτος και όχι τόσο στην αύξηση της κατανάλωσης (σε ποσότητα). Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πίνακας 2.5: Μέγεθος εγχώριας αγοράς γεωργικών φαρμάκων ( ) Έτος Σύνολο Αγοράς Μεταβολή ,5% ,8% ,7% Ποσά σε εκατ Πηγή: ICAP, Εκτιμήσεις Αγοράς Βάσει του υπολογισμού του συντελεστή συγκέντρωσης για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις (έτσι όπως περιγράφηκε παραπάνω), προκύπτει ότι οι τρεις μεγαλύτερες, βάσει μεριδίου, επιχειρήσεις κάλυψαν το 53%-57% επί της συνολικής αξίας των εξεταζομένων προϊόντων. Πολλαπλασιαστικό υλικό (σπόροι) Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς σπόρων παρουσιάζει αυξομειώσεις την περίοδο Ειδικότερα, το 2009 οι πωλήσεις του πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας στην ελληνική αγορά διαμορφώθηκαν σε 170 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση περίπου 5,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 2010, η αξία των πωλήσεων εκτιμάται σε 177 εκατ. (αύξηση περίπου 4%). Παράγοντες του κλάδου αναφέρουν ότι στον τομέα του πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας υπάρχουν προϊόντα (όπως ο ιδιοπαραγόμενος σπόρος στις ποικιλίες, το λεγόμενο Farme Save Seed-FSS ) η αξία των οποίων δεν μπορεί να μετρηθεί. Πίνακας 2.6: Μέγεθος εγχώριας αγορά σπόρων ( ) Έτος Σύνολο Αγοράς Μεταβολή ,4% ,5% ,1% Ποσά σε εκατ Πηγή: ICAP, Εκτιμήσεις Αγοράς Όπως και στα λιπάσματα, η αύξηση της αξίας το 2008 οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην άνοδο της τιμής πώλησης του πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), οι τιμές των σπόρων σποράς αυξήθηκαν το δωδεκάμηνο Απριλίου 2008 Απριλίου 2009 κατά 6%. Το 2010 σύμφωνα με την Ένωση Ελλήνων Παραγωγών και Εμπόρων Σπόρων, στα πλαίσια της κακής οικονομικής συγκυρίας, οι τιμές πώλησης των εξεταζόμενων προϊόντων παρέμειναν στα ίδια σχεδόν επίπεδα και σε ορισμένες περιπτώσεις μειώθηκαν. Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βάσει του υπολογισμού του συντελεστή συγκέντρωσης για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις (έτσι όπως περιγράφηκε παραπάνω), προκύπτει ότι, οι τρεις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κάλυψαν περίπου το 24% της συνολικής ζήτησης για τα εξεταζόμενα προϊόντα, ενώ οι πέντε περίπου το 34%. Επισημαίνεται ότι, σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων αποσπά μερίδιο μικρότερο ή ίσο με 1%. 2.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Στον κλάδο των αγροτικών εφοδίων δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, πολλές εκ των οποίων ασχολούνται με ποικιλία προϊόντων. Αρκετές από τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ως βασική δραστηριότητα την παραγωγή ή/και εισαγωγή και εμπορία λιπασμάτων εμπορεύονται παράλληλα σπόρους ή/και γεωργικά φάρμακα και αντίστροφα. Χαρακτηριστικό είναι ότι, πολλές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή ή/και εισαγωγή αγροτικών εφοδίων, προμηθεύονται αντίστοιχα προϊόντα και από την ελληνική αγορά (από άλλες παραγωγικές/εισαγωγικές εταιρείες του κλάδου) προκειμένου να διευρύνουν την ποικιλία των προσφερομένων ειδών και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών τους. Ανάλυση SWOT Δυνατά σημεία: Τα αγροτικά εφόδια συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της εγχώριας γεωργικής παραγωγής και βελτώνουν την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων. Δεν υπάρχει κίνδυνος από υποκατάστατα προϊόντα. Προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της γεωργίας. Αδύνατα σημεία: Τα υπολείμματα και οι αρνητικές επιπτώσεις των αγροχημικών στο περιβάλλον. Στον ευρύτερο κλάδο, ο κατακερματισμός των γεωργικών εκτάσεων (πολλοί γεωργοί, μικρές εκτάσεις). Ευκαιρίες: Η αύξηση ή /και διαφοροποίηση των αναγκών της διατροφικής αλυσίδας. Συνεχείς έρευνες για νέα προϊόντα / καλλιέργειες. Η ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών. Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Απειλές: Τα προβλήματα στον αγροτικό / γεωργικό τομέα Οι διακυμάνσεις στις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Η αύξηση των τιμών των υπόλοιπων προϊόντων που συμβάλλουν στο συνολικό κόστος των αγροτών. Η μείωση της αγοραστικής δύναμης των αγροτών Η ψυχολογία και η αρνητική άποψη πολλών καταναλωτών για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Προοπτικές Σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες και τάσεις της αγοράς, παράγοντες του κλάδου προβλέπουν μικρή αύξηση των πωλήσεων λιπασμάτων, σε αξία, κατά τη διετία η οποία εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 2%-5% ετησίως. Βεβαίως, το μέγεθος της αγοράς επηρεάζεται από την τιμή πώλησης των πρώτων υλών, που διαμορφώνονται στη διεθνή αγορά. Η αγορά γεωργικών φαρμάκων (σε αξία) αναμένεται να παρουσιάσει οριακά ανοδική τάση κατά το 2011, ενώ το 2012 παράγοντες του κλάδου προβλέπουν ότι η εξεταζόμενη αγορά θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο με υψηλότερο ίσως ρυθμό. Τέλος, η αγορά (σε αξία) του πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας (σπόροι) αναμένεται να διατηρηθεί στα ίδια περίπου επίπεδα το 2011 με αυτά του 2010, ενώ το 2012 προβλέπεται ελαφρά ανοδική τάση. Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 17

18 3. ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3.1 ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέμβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτημένη και συντονισμένη έκφραση των οινοποιών του Νομού Ηρακλείου. Αποτελείται από 20 μέλη, ιδιώτες και συνεταιρισμούς με μονάδες διαφορετικής δυναμικότητας, που δραστηριοποιούνται (κατά κύριο λόγο) στην περιοχή του Νομού Ηρακλείου. Σκοπός του Δικτύου είναι η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των θεσμών σχετικά με την οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική σπουδαιότητα των προϊόντων αμπέλου και οίνου της Κρήτης. Το Δίκτυο περιορίζεται γεωγραφικά στο Νομό Ηρακλείου, ωστόσο οι δράσεις του έχουν παγκρήτια εμβέλεια και χαρακτηρίζονται από τη στενή συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις όλης της Κρήτης. Χαρακτηριστική είναι η συνεργασία του Δικτύου με το αντίστοιχο Δίκτυο Οινοπαραγωγών Χανίων και Ρεθύμνου, στην ίδρυση του οποίου, το 2008, έπαιξε σημαντικό ρόλο και με το οποίο δρα συντονισμένα για την οργανωμένη προώθηση του Κρητικού Αμπελώνα στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Το Δίκτυο συστάθηκε επιδιώκοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί οίνου της Κρήτης στην προσπάθειά τους να εδραιώσουν τα προϊόντα τους παγκοσμίως. Για την επίτευξη του στόχου, κρίθηκε απαραίτητη συνθήκη η συνεργασία και η ανάπτυξη συντονισμένων δράσεων, στους τομείς της μεταποίησης, της εμπορίας και του τουρισμού. Απώτερος στρατηγικός στόχος του Δικτύου είναι η ανάδειξη του Κρητικού Αμπελώνα και η ανάπτυξη του οινικού τουρισμού. Βασικό μέλημα του Δικτύου αποτελεί η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μέσω συνεχών ελέγχων που σκοπεύουν στην προστασία των καταναλωτών και των παραγωγών και στην ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών προκειμένου να αναδειχθεί, να διατηρηθεί, να υποστηριχθεί και να «κληροδοτηθεί» η αρχαία, ιστορική και πολιτιστική κρητική παράδοση σχετικά με την άμπελο και τον οίνο. Επιμέρους στόχοι της λειτουργίας του δικτύου είναι η ανάδειξη και Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 18

19 αξιοποίηση της ταυτότητας του κρητικού κρασιού, παράλληλα με την αειφόρο διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής. Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι του Δικτύου είναι: Να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν και να διευκολύνει την πρόσβαση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους στις αγορές Να διαμορφώνει ελάχιστες προδιαγραφές (υψηλής) ποιότητας σε ότι αφορά την επισκεψιμότητα των οινοποιείων, αλλά και της ποιότητας άλλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων Να υποστηρίξει τις επιχειρηματικές και διακλαδικές σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων της περιοχής και να προωθήσει το τοπικό επιχειρηματικό πνεύμα Να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του εθνικού και ευρωπαϊκού αναπτυξιακού σχεδιασμού, αλλά και τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή και συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη Να ενισχύσει και να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων - μελών, παρέχοντας τεχνική στήριξη. Για την επίτευξη των στόχων του, το Δίκτυο αναπτύσσει ποικίλες δραστηριότητες, συμβάλλοντας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών ανάπτυξης όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν το αμπέλι και το κρασί και γενικότερα τη θεσμική στήριξη των προϊόντων αυτών στις αγορές. Ακόμα, στοχεύει στην προάσπιση και προώθηση των σκοπών του Δικτύου προς το κράτος, τις δημόσιες και ιδιωτικές αρχές, την ΕΕ, τους ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και τα ιδρύματα και επιδιώκει τη συνεργασία και τον διάλογο με τους φορείς αυτούς. Για την προβολή και προώθηση των προϊόντων του, επιδιώκει τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και έρευνες αγοράς, κάνει συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, διοργανώνει εκδηλώσεις, ημερίδες, διεθνείς διαγωνισμούς οίνων και αποσταγμάτων, κ.ά. Οι άξονες μέσα από τους οποίους το Δίκτυο σκοπεύει να ενισχύσει την κατανάλωση ποιοτικού και επώνυμου κρητικού κρασιού είναι: Η δημιουργία και εκμετάλλευση της επωνυμίας (brand name) «Κρήτη» Η από κοινού προώθηση και γνωριμία των κρασιών του νησιού, τόσο εντός της Κρήτης και της Ελλάδας όσο και διεθνώς Ο συντονισμός των μελών του για την απλούστευση των διαδικασιών και την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των προωθητικών ενεργειών Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 19

20 Η εκπαίδευση και η μεταφορά (καταναλωτικής, επιχειρηματικής και επιστημονικής) γνώσης γύρω από το κρασί. Η κινητοποίηση του Δικτύου σε αυτόν τον τομέα εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, καθώς συμπεριλαμβάνει τη συνδιοργάνωση και συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις (τουρισμού, τροφίμων και ποτών, οίνου) και συνέδρια στην Κρήτη και στην Ελλάδα, αρθρογραφία των μελών καθώς και στοχευμένη συνεργασία με εξειδικευμένα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθόλη τη διάρκεια του έτους. Πέρα από την οργανωμένη προσπάθεια προώθησης του κρητικού κρασιού, το Δίκτυο έχει προχωρήσει σε ενέργειες ανάπτυξης του γαστρονομικού και ειδικότερα του οινικού τουρισμού. Η σημαντικότερη σχετική ενέργεια είναι η πρωτοβουλία δημιουργίας των «Δρόμων του Κρασιού Νομού Ηρακλείου». Η πρωτοβουλία «Δρόμοι του Κρασιού Νομού Ηρακλείου» δημιουργήθηκε το 2007, στα πλαίσια δραστηριοτήτων του Δικτύου και συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leader +. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η μελλοντική δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου διαδρομών που θα καλύπτει όλη την οινοποιητική ζώνη του νομού και θα περιλαμβάνει σχεδόν το σύνολο των επισκέψιμων οινοποιείων. Προς το παρόν, η πρωτοβουλία αφορά την δημιουργία μίας πιλοτικής διαδρομής που περιλαμβάνει την παρουσίαση 23 οινοποιείων του νομού (εκ των οποίων τα 18 είναι και μέλη του Δικτύου), στα πλαίσια μιας τουριστικής επίσκεψης, δημιουργώντας μια κυκλική διάσχιση της ενδοχώρας με αφετηρία και τέλος την αστική περιοχή του Ηρακλείου. Πιο αναλυτικά, η εν λόγω πιλοτική διαδρομή εξασφαλίζει: Τη δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει όσο το δυνατόν περισσότερες αντιπροσωπευτικές αμπελουργικές - οινοπαραγωγικές ζώνες της περιοχής Την ύπαρξη κατά μήκος της ενιαίας διαδρομής, όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού οινοποιείων - μελών του δικτύου Την επίσκεψη σε περιοχές με αξιόλογη παρουσία μνημείων και αρχαιολογικών - ιστορικών χώρων και σε οικισμούς της περιοχής με αξιόλογα δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής Την προσέγγιση χώρων που σχετίζονται με παραδοσιακές οινοπαραγωγικές δραστηριότητες Την ύπαρξη υποδομών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας των επισκεπτών, καθώς επίσης χώρων διημέρευσης και σίτισης. Ετήσια Έκθεση 2011: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα Σελ. 20

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πέρασμα των αιώνων δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής του, η οποία πραγματοποιείται μέσα από τρία στάδια:

Στο πέρασμα των αιώνων δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής του, η οποία πραγματοποιείται μέσα από τρία στάδια: ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Το ελαιόλαδο είναι το έλαιο που λαμβάνεται από τους καρπούς του ελαιόδεντρου με μέσα μηχανικά και επεξεργασία φυσική. Είναι ένα προϊόν απολύτως φυσικό που αφομοιώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ MARKETING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΊΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ελληνική αγορά κλωστοϋφαντουργίας και η επιρροή παραγωγής καινοτόμων προϊόντων της «Ελληνικής Υφαντουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ι Kεφάλαιο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιασθούν συνοπτικά βασικές πτυχές του γεωργικού μάρκετινγκ, ώστε να διευκολυνθεί η ολιστική θεώρηση και η αποτελεσματικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διεξόδου από την ΚΕΟΣΟΕ 3 άτοκα δάνεια σε ΕΑΣ και "πάγωμα" χρεών 3 καθορισμός ενιαίας ενίσχυσης σε αξιοπρεπή επίπεδα

Πρόταση διεξόδου από την ΚΕΟΣΟΕ 3 άτοκα δάνεια σε ΕΑΣ και πάγωμα χρεών 3 καθορισμός ενιαίας ενίσχυσης σε αξιοπρεπή επίπεδα ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΤΟΣ ΙΕ' ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 74 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΚΩΔΙΚΟΣ 1507 e-mail: keosoe@otenet.gr Ανησυχία στον κλάδο από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία ThessalyTex:Τεχνολογική Πλατφόρμα Καινοτομίας για την Θεσσαλική Κλωστοϋφαντουργία Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία Τελική Έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Περιεχόμενα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 4 1.1. Ιστορικό... 4 1.2. ιαφορές συµβατικής και βιολογικής καλλιέργειας... 6 1.3. Πως αναγνωρίζω πιο προϊόν είναι Βιολογικό;... 7 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ... 8 2.1. Παγκόσµια Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 9Η ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 2 RIS3-Ανατολική Μακεδονία - Θράκη ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ Ιστορικό αλλαγών Έκδοση Ημ)νία Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ Αθήνα, Noέμβριος 2009 ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ Απαγορεύεται η με κάθε μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η μετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Ref. Ares(2012)1449128-05/12/2012 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 4.2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 2 RIS3 Ανατολική Μακεδονία Θράκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Συμβατικές Πληροφορίες Τίτλος Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

Πως καθηλώνονται οι τιμές παραγωγού αναγκαία η σύσταση ειδικού σώματος ελεγκτών

Πως καθηλώνονται οι τιμές παραγωγού αναγκαία η σύσταση ειδικού σώματος ελεγκτών ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΤΟΣ ΙΣT' ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 78 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΚΩΔΙΚΟΣ 1507 e-mail: keosoe@otenet.gr Αποκαλυπτική μελέτη της ΚΕΟΣΟΕ για τις χρόνιες αδυναμίες του τομέα

Διαβάστε περισσότερα