02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό"

Transcript

1 Κεφάλαιο σελ : Ποώδης βιομάζα Δυναμικό Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα , η ποώδης βιομάζα αναμένεται να είναι από τις σημαντικότερες πηγές βιομάζας στο μέλλον. Επιπρόσθετα, η χρήση της αναμένεται να έχει θετική επίπτωση σε περιφερειακό επίπεδο, όχι μόνο εκτοπίζοντας τα ορυκτά καύσιμα, αλλά δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και εισόδημα σε τοπικό επίπεδο. Η κινητοποίηση της ποώδους βιομάζας για εφαρμογές βιοενέργειας απαιτεί ταυτοποίηση των πιθανών πηγών της. Γενικά, οι πρώτες ύλες ποώδους βιομάζας ανήκουν σε μια από τις δυο βασικές κατηγορίες: αγροτικά υπολείμματα και ενεργειακά φυτά. Για κάθε κατηγορία, η ταυτοποίηση του δυναμικού θέτει διαφορετικά ζητήματα: Τα αγροτικά υπολείμματα είναι παραπροϊόντα διαθέσιμα στο χωράφι της παραγωγής καλλιεργειών που προορίζονται για τροφή, ίνες ή ζωοτροφή. Μερικά συλλέγονται για διάφορες τελικές χρήσεις, κυρίως ως ζωοτροφές ή υλικά στρωμνής, ενώ άλλα δεν αξιοποιούνται καθόλου. Σε κάθε περίπτωση, αν και υπάρχουν στατιστικά δεδομένα για τα κύρια αγροτικά προϊόντα, για τα υπολείμματα δεν υπάρχει αναλυτική τεκμηρίωση και δεν είναι πάντα κατανοητό το τι υπάρχει διαθέσιμο σε μια περιοχή και πόσο πολύ από αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έργα βιοενέργειας. Τα ενεργειακά φυτά από την άλλη καλλιεργούνται ως ένα κύριο προϊόν από τους αγρότες και προορίζονται για χρήση στον τομέα βιοενέργειας. Καθώς οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι μια μάλλον καινούρια εξέλιξη, το θέμα εδώ είναι η καταλληλότητά τους για μια δεδομένη περιοχή και οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για εισαγωγή τους στον αγροτικό τομέα. Μια τρίτη κατηγορία είναι τα αγρο-βιομηχανικά υπολείμματα: παραπροϊόντα της επεξεργασίας καλλιεργειών κυρίως από βιομηχανίες τροφίμων. Δεν είναι πάντα ποώδη ορισμένα εντάσσονται στην κατηγορία της φρουτώδους βιομάζας και εξετάζονται συνοπτικά στην ενότητα : Δυναμικό Αγροτικά υπολείμματα Ο όρος «αγροτικά υπολείμματα» αναφέρεται στα μέρη μιας καλλιέργειας που δε συλλέγονται ως μέρος των συνηθισμένων αγροτικών πρακτικών αλλά αφήνονται συνήθως στο χωράφι. Τα πιο τυπικά και γνωστά παραδείγματα είναι το άχυρο σιτηρών (στάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη), αλλά και τα υπολείμματα αραβοσίτου, το άχυρο ρυζιού, τα στελέχη βαμβακιάς και άλλα. Συνήθως, τα υπολείμματα αυτά δεν έχουν διατροφική αξία για τους ανθρώπους και η χρήση τους σε διεργασίες που παράγουν άλλα εμπορεύματα (π.χ. παραγωγή χαρτιού) ίσως είναι δυνατή αλλά παραμένει περιορισμένη. Αυτό μπορεί να δίνει την εντύπωση ότι τα υπολείμματα αυτά είναι εύκολα διαθέσιμα για εφαρμογές βιοενέργειας. Ωστόσο, πολλά από τα πιο σημαντικά υπολείμματα, όπως το άχυρο, βρίσκουν τελικές χρήσεις ως υλικά για την εκτροφή και τη στρωμνή ζώων ή την παραγωγή μανιταριών. Επίσης, η απομάκρυνσή τους

2 Κεφάλαιο σελ. 2 από το έδαφος ίσως υπόκειται σε περιβαλλοντικούς περιορισμούς, όπως τη διατήρηση των εδαφών. Όπως επισημάνθηκε στην ενότητα , υπάρχουν δυο κύριοι τρόποι για την προσέγγιση του ζητήματος της εκτίμησης των διαθέσιμων ποσοτήτων αγροτικών υπολειμμάτων για παραγωγή βιοενέργειας: Η πρώτη επιλογή είναι η συλλογή δεδομένων για την παραγωγή των βασικών προϊόντων των αγροτικών δραστηριοτήτων σε μια περιοχή και η εκτίμηση της παραγωγής υπολειμμάτων με χρήση συγκεκριμένων λόγω και παραδοχών για την εγκυρότητά τους. Τα βήματα που απαιτούνται για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής και ορισμένες βασικές επισημάνσεις παρουσιάζονται στις ακόλουθες παραγράφους. Η δεύτερη επιλογή είναι η συλλογή πρωτογενών δεδομένων για την παραγωγή υπολειμμάτων, κυρίως μέσω συνεντεύξεων με τους φορείς που ασχολούνται με τα υλικά αυτά: αγρότες, εργολάβοι συλλογής, εταιρίες εφοδιαστικής, τελικοί χρήστες, κτλ. Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι τα δεδομένα που συλλέγονται είναι πολύ σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή και αντανακλούν τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Ωστόσο, η ποιότητα των δεδομένων δεν είναι πάντα εγγυημένη, η μέθοδος είναι πολύ χρονοβόρα και ακριβή και, κυρίως, ίσως αποτύχει να δώσει αποτελέσματα για υλικά που δεν έχουν καμία τρέχουσα τελική χρήση αλλά καίγονται για παράδειγμα στο χωράφι. Σημειώνεται ότι οι αγροτικές δραστηριότητες μπορεί να είναι πηγή βιομάζας με τη μορφή κλαδεμάτων ή υπολειμμάτων εκρίζωσης από δενδρώνες. Αυτή μπορεί να είναι μια πολύ σημαντική πηγή βιομάζας, ιδίως για τη Νότια Ευρώπη. Ωστόσο, η βιομάζα που προκύπτει από αυτές τις εργασίες δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ποώδης και οι ιδιότητές της είναι βασικά αυτές της ξυλώδους βιομάζας (αν και η περιεχόμενη τέφρα μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή των καθαρών κλασμάτων ξυλείας). Για περισσότερες πληροφορίες για τα κλαδέματα και τα υπολείμματα εκρίζωσης, δείτε τις ενότητες (για το δυναμικό) και (για την εφοδιαστική αλυσίδα, ιδίως τη συλλογή τους) α: Αγροτικά υπολείμματα: Λόγος υπολείμματος προς προϊόν (ΛΥΠ) Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η ακριβής ποσότητα αγροτικών υπολειμμάτων που παράγεται σε κάθε περιοχή δεν καταγράφεται στις περισσότερες περιπτώσεις και τέτοια (ακριβή) στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα από καμία αρχή. Τα δεδομένα που καταγράφονται και είναι όντως διαθέσιμα αναφέρονται στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και στην παραγωγή (ή την απόδοση) των κυρίων προϊόντων: σιτηρά, σπόροι καλαμποκιού, ρύζι, βαμβάκι, κτλ. Σε επίπεδο χώρας, τέτοιες πληροφορίες βρίσκονται διαθέσιμες σε αρκετές πηγές, για παράδειγμα στις αγροτικές στατιστικές που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή (δείτε εδώ για τα δεδομένα του 2010). Σε περιφερειακό επίπεδο, στατιστικά δεδομένα μπορεί να βρεθούν σε εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, το υπουργείο γεωργίας ή άλλες πηγές. Σε τοπικό επίπεδο, δεδομένα μπορεί να

3 Κεφάλαιο σελ. 3 υπάρχουν σε τοπικά γραφεία περιφερειακών αγροτικών οργανισμών, αγροτικούς συνεταιρισμούς και άλλες παρόμοιες πηγές. Η μετατροπή από την παραγωγή κύριων αγροτικών προϊόντων σε υπολείμματα συνήθως πραγματοποιείται με χρήση του Λόγου Υπολείμματος προς κύριο Προϊόν, ΛΥΠ (αναφέρεται επίσης και ως λόγος Αχύρου προς Καρπό ή άλλους αντίστοιχους όρους). Ο ΛΥΠ είναι προφανώς συγκεκριμένος για κάθε καλλιέργεια (καθώς κάθε φυτό έχει διαφορετική φυσιολογία), αλλά εξαρτάται και από αρκετές άλλες παραμέτρους, όπως τις κλιματικές και καιρικές συνθήκες, την ποιότητα του εδάφους και τις αγροτικές πρακτικές (π.χ. η χρήση λιπασμάτων). Δεν είναι πάντα δυνατή η εξαγωγή ακριβών οδηγιών για την επίδραση διαφορετικών παραμέτρων στον ΛΥΠ, καθώς η βιβλιογραφία δίνει πλήθος δεδομένων τα οποία κινούνται πάντα στις ίδιες κατευθύνσεις και ορισμένες φορές αντικρούουν μεταξύ τους. Μέρος των διαφοροποιήσεων μπορεί να οφείλονται στη διαφορετική περιεχόμενη υγρασία του υπολείμματος σε διαφορετικές περιοχές, κάτι που δεν αναφέρεται πάντως στις μελέτες. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν τυπικές τιμές των ΛΥΠ διαθέσιμες στη βιβλιογραφία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σχετική ασφάλεια. Οι τιμές αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα , μαζί με αρκετά άλλα χαρακτηριστικά των υπολειμμάτων διαφορετικών καλλιεργειών. Είναι επίσης δυνατή η άμεση μέτρηση του ΛΥΠ σε μια δεδομένη περιοχή, για παράδειγμα παίρνοντας δείγματα φυτών σε μια δεδομένη έκταση, χωρίζοντας με το χέρι τον καρπό από το υπόλειμμα και μετρώντας το βάρος και τη υγρασία του καθενός ξεχωριστά. Προφανώς, η μέθοδος αυτή είναι πολύ χρονοβόρα και ακριβή. Επίσης, προκειμένου να ληφθούν πραγματικά χρήσιμα αποτελέσματα, η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί για έναν αριθμό ετών ώστε να αντισταθμιστούν οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές παράμετροι, όπως οι καιρικές συνθήκες β: Αγροτικά υπολείμματα: Ποσοστό απομάκρυνσης Η χρήση των ΛΥΠ δίνει, με μεταβαλλόμενο βαθμό ακρίβεια, τη συνολική παραγωγή των υπολειμμάτων σε μια δεδομένη περιοχή. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι το σύνολο της ποσότητας μπορεί να απομακρυνθεί από το χωράφι, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν αρκετοί άλλοι περιορισμοί. Οι περιορισμοί αυτοί περιλαμβάνουν τους ακόλουθους: θέματα εξοπλισμού συλλογής, τύπος φυτών και ύψος θερισμού και περιβαλλοντικοί περιορισμοί. Ανάλογα με το ύψος κοπής, ένα μέρος του όρθιου φυτού μπορεί να μείνει στο έδαφος και έτσι να μην είναι διαθέσιμο για συλλογή. Ο τρόπος κίνησης των οχημάτων πάνω στο χωράφι κατά το θερισμό είναι επίσης σημαντικός παράγοντας: εάν οι αγρότες δεν έχουν αίσθηση της αξίας των υπολειμμάτων, τότε τα τρακτέρ, τα φορτηγά και άλλα μηχανήματα μπορεί να τα κινηθούν πάνω τους όσο παραμένουν στο έδαφος και έτσι να τα καταστήσουν μη διαθέσιμα.

4 Κεφάλαιο σελ. 4 Οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί σχετίζονται κυρίως με τη διατήρηση του οργανικού άνθρακα στο έδαφος και την αποφυγή της διάβρωσης μέσω της ενσωμάτωσης των υπολειμμάτων των καλλιεργειών πίσω στο έδαφος μέσω του οργώματος. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται διαφορετικές τιμές ποσοστών απομάκρυνσης ώστε να εξασφαλίζεται η αειφορία. Για παράδειγμα, για τα υπολείμματα καλαμποκιού αναφέρονται τιμές από 35% μέχρι και 75%, ανάλογα με τη μέθοδο οργώματος και θερισμού. Εάν ο άνθρακας επιστρέφει στο έδαφος με άλλους τρόπους, π.χ. με προσθήκη κοπριάς, τότε ενδέχεται να είναι εφικτά υψηλότερα ποσοστά απομάκρυνσης. Το βέλτιστο ποσοστό για μια περιοχή πρέπει να καθορίζεται από δεδομένα πεδίου. Για μια πρώτη εκτίμηση πάντως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τιμές του Πίνακα , οι οποίες δίνουν ποσοστό απομάκρυνσης 40 % για τα σιτηρά και 50 % για το καλαμπόκι, το ρύζι, την ελαιοκράμβη και τον ηλίανθο.

5 Κεφάλαιο σελ. 5 Καλλιέργεια Είδος υπολείμματος Περίοδος συλλογής ΛΥΠ Απομάκρυν ση Υγρασία (%) (% κβ) ΑΘΙ, επί ξηρού (MJ/k g) ΚΘΙ, ως έχει (MJ/k g) Σιτάρι, μαλακό Άχυρο Ιούνιος 1, ,9 13,7 Σιτάρι, σκληρό Άχυρο Ιούνιος 1, ,9 13,7 Βρώμη Άχυρο Ιούνιος 1, ,9 13,7 Κριθάρι Άχυρο Ιούνιος 1, ,9 13,7 Σίκαλη Άχυρο Ιούνιος 1, ,9 13,7 Ρύζι Άχυρο Οκτώβριος - Νοέμβριος 1, ,7 11,2 Αραβόσιτος Στελέχη, κοτσάνια, φύλλα Αύγουστος - Οκτώβριος 1, ,8 11,7 Ζαχαρότευτλο Φύλλα, κολάρο Αύγουστος 0, ,6 0,7 Καπνά Στελέχη, φύλλα Οκτώβριος 1, ,1 0,14 Βαμβάκι Στελέχη Οκτώβριος 2, ,2 8,3 Ηλίανθος Στελέχη, φύλλα Σεπτέμβριος 2, ,8 10,6 Ελαιοκράμβη Στελέχη Σεπτέμβριος 1, ,6 8,8 Πίνακας : Χαρακτηριστικά των βασικών αγροτικών υπολειμμάτων στην ΕΕ, μαζί με τυπικές ιδιότητες (όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και όχι απόλυτες) γ: Αγροτικά υπολείμματα: ανταγωνιστικές χρήσεις Μετά την εύρεση της ποσότητας των αγροτικών υπολειμμάτων που μπορούν να αφαιρεθούν από το χωράφι χωρίς να επηρεαστεί η βιωσιμότητα των αγροτικών εργασιών, πρέπει να εξεταστούν οι εναλλακτικές προς τις ενεργειακές χρήσεις. Πολλά είδη αγροτικά υπολειμμάτων δεν έχουν ανταγωνιστικές ως προς τη βιοενέργεια χρήσεις. Η τύχη τους εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας και τις εφαρμοζόμενες γεωργικές πρακτικές ορισμένα τεμαχίζονται και οργώνονται πάλι στο έδαφος, αν και είναι πολύ πιο συχνό να τα μαζεύουν οι αγρότες και να τα καίνε σε ανοιχτές εστίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στα στελέχη βαμβακιάς, αυτό γίνεται για να αποφευχθούν τα ζιζάνια και οι αρρώστιες των φυτών που μπορεί να προκύψουν σε αποσυντιθέμενους σωρούς. Ωστόσο, η καύση στο χωράφι είναι εντελώς ανεξέλεγκτη και δυνητική πηγή διοξινών και άλλων ρυπαντών, χωρίς κανενός είδους αξιοποίηση της παραγόμενης θερμότητας. Επομένως, καλή είναι η μεταφορά των υπολειμμάτων σε μια ενεργειακή μονάδα, εφόσον η εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να εξασφαλίσει αποδεκτό κόστος. Εάν τα κόστη είναι απαγορευτικά, ίσως οι τοπικές αρχές να πρέπει να εξετάσουν κάποιου είδους οικονομική ενίσχυση. Από την άλλη, κάποια άλλα είδη υπολειμμάτων έχουν εναλλακτικές χρήσεις και αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή βιοενέργειας πρέπει να τις ανταγωνιστεί. Τα άχυρα είναι τα σημαντικότερα από τα υπολείμματα αυτά και οι πιο σημαντικές τους χρήσεις αφορούν την

6 Κεφάλαιο σελ. 6 τροφή και στρωμνή ζώων. Η παραγωγή μανιταριών είναι μια άλλη πιθανή χρήση το άχυρο χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα μαζί με κοπριά ή υπολείμματα πτηνοτροφικών μονάδων. Ορισμένα υπολείμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως πρώτη ύλη για άλλους σκοπούς (π.χ. παραγωγή χαρτιού και χαρτοπολτού ή σπίτια φτιαγμένα από αχυρόμπαλες), ωστόσο τέτοιες εφαρμογές δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες και έχουν μικρή επίδραση στη διαθεσιμότητα σε επίπεδο χώρας σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, εάν υπάρχουν τέτοιες εναλλακτικές χρήσεις, πρέπει να εξετάζονται ανά περίπτωση. Η χρήση του αχύρου ως ζωοτροφή και υλικό στρωμνής εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, όπως την ίδια τη διαθεσιμότητα του αχύρου (εάν είναι πολύ χαμηλή αναζητούνται εναλλακτικές), τον αριθμό των ζώων, το μέγεθος των κτηνοτροφικών μονάδων, τη διάρκεια του χρόνου για την όποια τα ζώα είναι κλεισμένα, κτλ. Το κριθάρι και η βρώμη έχουν υψηλότερη διατροφική αξία και προτιμούνται. Τα υπολείμματα καλαμποκιού μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν, αλλά δεν αποτελούν πρώτη προτεραιότητα λόγω της χαμηλότερης διατροφικής τους αξίας. Έτσι, εκτός κι αν υπάρχει έλλειψη αχύρου από άλλες πηγές, όλη η ανακτώμενη ποσότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έργα βιοενέργειας. Για την εκτίμηση της τοπικής χρήσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα μεγέθη τα οποία προκύπτουν από βιβλιογραφικά δεδομένα και για Ευρωπαϊκές συνθήκες. Η κατανάλωση αχύρου τείνει να είναι μεγαλύτερο στον κρύο Βορά σε σχέση με το Νότο, οπότε είναι προτιμότερο να προσαρμόζονται αυτά τα μεγέθη στις τοπικές συνθήκες, π.χ. μέσω συνεντεύξεων με αγρότες. 1,5 kg αχύρου ανά ημέρα ανά κεφάλι βοοειδών, για το 25% του πληθυσμού αυτών. 1,5 kg αχύρου ανά ημέρα ανά άλογο/μουλάρι. 0,1 kg αχύρου ανά ημέρα ανά πρόβατο. 0,5 kg αχύρου ανά ημέρα και ανά χοίρο, για το 1/8 του πληθυσμού αυτών δ: Αγροτικά υπολείμματα: Εφοδιαστική αλυσίδα και ετήσιες διακυμάνσεις Υπάρχουν δυο ακόμα παράγοντες που περιορίζουν τις διαθέσιμες πρώτες ύλες αγροτικών υπολειμμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές βιοενέργειας: οι επιδράσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας και οι ετήσιες διακυμάνσεις. Μερικά σχόλια στους παράγοντες που περιορίζουν τη διαθεσιμότητα κατά το θερισμό / συλλογή αναφέρθηκαν στην ενότητα β, ωστόσο υπάρχουν και άλλα βήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα όπου λαμβάνουν χώρα απώλειες υλικού. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι η αποθήκευση, ακολουθούμενη από τη μεταφορά και το χειρισμό του υλικού. Το ακριβές ποσό των απωλειών κατά την εφοδιαστική αλυσίδα εξαρτάται με τη σειρά του από πολλούς παράγοντες: είδος φυτού, υγρασία κατά το θερισμό, καιρικές συνθήκες, χρησιμοποιούμενα συστήματα, κτλ. Το Κεφάλαιο εξετάζει με λεπτομέρεια τα διαφορετικά βήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας και αναφέρει πιθανές αιτίες απωλειών

7 Κεφάλαιο σελ. 7 υλικού. Τυπικές τιμές απωλειών ξηρής ύλης για διαφορετικές επιλογές αποθήκευσης παρουσιάζονται στον Πίνακα και μπορεί να είναι από σχεδόν μηδενικές μέχρι και 35%. Οι απώλειες χειρισμού εξαρτώνται από τις πραγματικές συνθήκες, για μια πρώτη προσέγγιση μπορούν να θεωρηθούν γύρω στο 5%. Οι ετήσιες διακυμάνσεις είναι άλλος ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εκτίμηση της διαθεσιμότητας των αγροτικών υπολειμμάτων. Οι διαφοροποιήσεις αφορούν κυρίως στις κλιματικές συνθήκες που επηρεάζουν το ρυθμό ανάπτυξης της βιομάζας (αυτό θα φανεί και στην απόδοση του κύριου προϊόντος) και της καλλιεργούμενης έκτασης (η πληροφορία αυτή θα είναι διαθέσιμη σε στατιστικά δεδομένα). Άλλοι παράμετροι είναι οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των εναλλακτικών αγορών (π.χ. στην ποσότητα αχύρου που χρησιμοποιείται για ζωοτροφή) ή το αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων (π.χ. πόσο άχυρο πρέπει να οργωθεί πίσω στο έδαφος βάσει νομοθεσίας). Η Εικόνα παρουσιάζει τις διακυμάνσεις στη συνολική παραγωγή αχύρου και τις διάφορες τελικές του χρήσεις στη Δανία. Όπως μπορεί να δει κανείς, όχι μόνο η συνολική παραγωγή αλλά και το ποσοστό που πηγαίνει σε διάφορες χρήσεις μεταβάλλεται από έτος σε έτος. Παραγωγή αχύρου (εκ. τόνοι) Μη χρησιμοποιούμενο Στρωμνή Ζωοτροφή Ενεργειακές χρήσεις Εικόνα : Ετήσια παραγωγή και χρήσεις αχύρου στη Δανία για μια περίοδο ετών (Πηγή: Straw to energy, 2011) Σημειώνεται ότι η θερμογόνος ικανότητα της βιομάζας δεν είναι σταθερή αλλά υπόκειται σε διακυμάνσεις εξαιτίας των επιδράσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας (κυρίως όσον αφορά την επίδρασή της στην περιεχόμενη υγρασία και τέφρα αλλά και εξαιτίας της αποσύνθεσης του υλικού που επηρεάζει άμεσα τη θερμογόνο ικανότητα) και ετήσιων διακυμάνσεων (π.χ. καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιεχόμενη υγρασία, αλλαγές στο ρυθμό ανάπτυξης που επηρεάζουν τη σύσταση και τη θερμογόνο ικανότητα της βιομάζας). Δείτε την ενότητα

8 Κεφάλαιο σελ σχετικά με το πώς ένας σχεδιαστής συστημάτων πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις ετήσιες διακυμάνσεις όταν διαστασιολογεί ένα ενεργειακό σύστημα με ποώδη βιομάζα.

9 Κεφάλαιο σελ ε: Αγροτικά υπολείμματα: Παράδειγμα της εκτίμησης διαθεσιμότητας και δυναμικού στην ΕΕ Αυτή η ενότητα παρουσιάζει έναν απλοποιημένο υπολογισμό για τη διαθεσιμότητα στην ΕΕ- 27 άχυρου σιτηρών (ένα υπόλειμμα από C3 καλλιέργειες). Ο υπολογισμός ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφηκε στις προηγούμενες παραγράφους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα για τον σχεδιαστή συστημάτων που θέλει να κάνει μια ανάλογη εκτίμηση σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο. Στατιστικά δεδομένα λαμβάνονται από τις Αγροτικές Στατιστικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρουσιάζονται στους Πίνακες και Ωκεάνιο Βόρειο Ηπειρωτικό Μεσογειακό Βέλγιο 273 Εσθονία 309 Αυστρία 575 Βουλγαρία Δανία Φινλανδία Τσεχία Κύπρος 31 Γαλλία Λετονία 518 Γερμανία Ελλάδα 903 Ισλανδία Λιθουανία 939 Ουγγαρία Ιταλία Ιρλανδία 289 Νορβηγία Πολωνία Μάλτα - Λουξεμβούργο 26 Σουηδία 979 Ρουμανία Ισπανία Ολλανδία 200 Σλοβακία 612 Πορτογαλία 171 Σλοβενία 58 Ην. Βασίλειο Ελβετία Πίνακας : Καλλιεργούμενες εκτάσεις με σιτηρά (μαλακό στάρι + σκληρό στάρι + κριθάρι + βρώμη), σε στρέμματα (δεδομένα 2009) Ωκεάνιο Βόρειο Ηπειρωτικό Μεσογειακό Βέλγιο 0,904 Εσθονία 0,277 Αυστρία 0,466 Βουλγαρία 0,350 Δανία 0,685 Φινλανδία 0,355 Τσεχία 0,488 Κύπρος 0,184 Γαλλία 0,721 Λετονία 0,314 Γερμανία 0,707 Ελλάδα 0,250 Ισλανδία Λιθουανία 0,356 Ουγγαρία 0,361 Ιταλία 0,344 Ιρλανδία 0,593 Νορβηγία Πολωνία 0,337 Μάλτα 0 Λουξεμβούργο 0,615 Σουηδία 0,510 Ρουμανία 0,230 Ισπανία 0,242 Ολλανδία 0,867 Σλοβακία 0,377 Πορτογαλία 0,158 Σλοβενία 0,369 Ην. Βασίλειο 0,731 Ελβετία Πίνακας : Απόδοση σιτηρών (μαλακό στάρι + σκληρό στάρι + κριθάρι + βρώμη) σε tn ανά στρέμμα (δεδομένα 2009)

10 Κεφάλαιο σελ. 10 Η απόδοση του αχύρου που μπορεί να θεριστεί υπολογίζεται από τον Πίνακα πολλαπλασιάζοντας με τον κατάλληλο λόγο υπολείμματος προς κύριο προϊόν 1,3 σύμφωνα με τον Πίνακα και θεωρώντας ποσοστό απομάκρυνσης 40%. Ακολούθως, η απόδοσης πολλαπλασιάζεται με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις για τον υπολογισμό της ποσότητας αχύρου που είναι διαθέσιμο για διάφορες χρήσεις στην αγορά. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους Πίνακες και Ωκεάνιο Βόρειο Ηπειρωτικό Μεσογειακό Βέλγιο 0,470 Εσθονία 0,144 Αυστρία 0,243 Βουλγαρία 0,182 Δανία 0,356 Φινλανδία 0,184 Τσεχία 0,254 Κύπρος 0,096 Γαλλία 0,375 Λετονία 0,163 Γερμανία 0,367 Ελλάδα 0,130 Ισλανδία Λιθουανία 0,185 Ουγγαρία 0,188 Ιταλία 0,179 Ιρλανδία 0,308 Νορβηγία Πολωνία 0,175 Μάλτα - Λουξεμβούργο 0,320 Σουηδία 0,265 Ρουμανία 0,119 Ισπανία 0,126 Ολλανδία 0,451 Σλοβακία 0,196 Πορτογαλία 0,082 Σλοβενία 0,192 Ην. Βασίλειο 0,380 Ελβετία Πίνακας : Απόδοση θεριζόμενου αχύρου σιτηρών σε tn (υγρούς) ανά στρέμμα (βασισμένο σε δεδομένα του 2009 και υπολογισμένο με παραμέτρους του Πίνακα ) Ωκεάνιο Βόρειο Ηπειρωτικό Μεσογειακό Βέλγιο Εσθονία 446 Αυστρία Βουλγαρία Δανία Φινλανδία Τσεχία Κύπρος 30 Γαλλία Λετονία 844 Γερμανία Ελλάδα Ισλανδία 0 Λιθουανία Ουγγαρία Ιταλία Ιρλανδία 891 Νορβηγία 0 Πολωνία Μάλτα 0 Λουξεμβούργο 83 Σουηδία Ρουμανία Ισπανία Ολλανδία 901 Σλοβακία Πορτογαλία 141 Σλοβενία 111 Ην. Βασίλειο Ελβετία Πίνακας : Άχυρο σιτηρών διαθέσιμο για την αγορά, σε 1000 (υγρούς) tn (βασισμένο σε δεδομένα του 2009) Όπως φαίνεται από τους πίνακες, οι αποδόσεις αχύρου είναι μεγαλύτερες στην Ωκεάνια κλιματική ζώνη, ακολουθούμενες από την Ηπειρωτική, ενώ είναι χαμηλότερες για τη Μεσογειακή και τη Βόρεια. Θεωρώντας μέση υγρασία 15 %, η μέση απόδοση αχύρου στην ΕΕ-27 είναι 0,385 tn ξηρής μάζας ανά στρέμμα. Για τις διαθέσιμες ποσότητες, δεν είναι σημαντική μόνο η απόδοση αλλά και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις. Η Γαλλία και η Γερμανία, ακολουθούμενες από την Πολωνία και

11 Κεφάλαιο σελ. 11 το Ηνωμένο Βασίλειο παράγουν το περισσότερο άχυρο. Ωστόσο, για την εκτίμηση των διαθέσιμων ποσοτήτων για εφαρμογές βιοενέργειας, οι τρέχουσες χρήσεις του αχύρου ως ζωοτροφή και υλικό στρωμνής πρέπει να ληφθούν υπόψη. Στον υπολογισμό αυτόν, εξετάζεται μόνο το άχυρο που καταναλώνεται από βοοειδή: 1,5 kg αχύρου ανά ημέρα ανά κεφάλι, χρησιμοποιούμενο από το 25% του πληθυσμού των βοοειδών (βλέπε ενότητα γ). Ο αριθμός των βοοειδών ανά χώρα λαμβάνεται από τον Πίνακα Μετά από μερικούς υπολογισμούς, η διαθέσιμη ποσότητα αχύρου για παραγωγή βιοενέργειας σε κάθε χώρα δίνεται στον Πίνακα Ωκεάνιο Βόρειο Ηπειρωτικό Μεσογειακό Βέλγιο 928 Εσθονία 413 Αυστρία Βουλγαρία Δανία Φινλανδία Τσεχία Κύπρος 22 Γαλλία Λετονία 792 Γερμανία Ελλάδα Ισλανδία Λιθουανία Ουγγαρία Ιταλία Ιρλανδία < 0 Νορβηγία Πολωνία Μάλτα - Λουξεμβούργο 56 Σουηδία Ρουμανία Ισπανία Ολλανδία 354 Σλοβακία Πορτογαλία < 0 Σλοβενία 47 Ην. Βασίλειο Ελβετία Πίνακας : Άχυρο σιτηρών διαθέσιμο για παραγωγή βιοενέργειας, σε 1000 (υγρούς) tn (βασισμένο σε δεδομένα του 2009) Η μείωση είναι συνήθως της τάξης του 7 15%, αν και υπάρχουν περιπτώσεις όπου η μεθοδολογία δίνει ακόμα χαμηλότερες μειώσεις (π.χ. 28 % για το Βέλγιο ή 58 % για τη Σλοβενία) ή ακόμα και αρνητική διαθεσιμότητα, όπως στην περίπτωση της Ιρλανδίας ή της Πορτογαλίας. Πρέπει πάντως να τονιστεί ότι οι τιμές αυτές είναι ενδεικτικές και μόνο και έχουν προκύψει βάσει δεδομένης παραδοχής για το ΛΥΠ, το ποσοστό απομάκρυνσης και την κατανάλωση αχύρου από βοοειδή. Τέλος, δεν έχουν ληφθεί υπόψη άλλες αγορές και τελικές χρήσεις για το άχυρο, όπως και οι ετήσιες διακυμάνσεις. Τα αποτελέσματα δεν δίνουν μια καθαρή εικόνα σε περιφερειακό επίπεδο. Για παράδειγμα, το άχυρο μπορεί να παράγεται σε περιοχές χωρίς μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες, και έτσι η διαθεσιμότητά του μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Επίσης, τα βοοειδή μπορεί να ταΐζονται με άλλους τύπους φυτών ή ο τρόπος κατανάλωσης να είναι διαφορετικός Σημειώνεται ότι η διαθεσιμότητα σε επίπεδο χώρας δεν είναι ο μόνος παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση για τη χρησιμοποίηση ενός δεδομένου υπολείμματος αχύρου. Για παράδειγμα, αν θεωρήσουμε σωστούς τους παραπάνω υπολογισμούς, η διαθεσιμότητα αχύρου είναι χαμηλότερη στη Δανία απ ότι στην Ισπανία. Όμως η Δανία είναι πολύ γνωστή

12 Κεφάλαιο σελ. 12 για την αξιοποίηση του αχύρου κυρίως ως αποτέλεσμα στοχευμένων πολιτικών ενώ οι μονάδες παραγωγής ενέργειας από άχυρο στην Ισπανία είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη. Μια πιο αναλυτική εκτίμηση, λαμβάνοντας υπόψη αρκετά περισσότερους παράγοντες, καθώς και αναλύσεις σε επίπεδο περιφερειών, του δυναμικού των αγροτικών υπολειμμάτων στην Ευρώπη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου Biomass Futures. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων για τα αγροτικά υπολείμματα από σιτηρά, αραβόσιτο, ρύζι, ηλίανθο και ελαιοκράμβη παρουσιάζοντα στην Εικόνα Το έργο προβλέπει διπλασιασμό του δυναμικού από τις τιμές του για το 2004 (από 23 σε to 49 Mtoe δηλαδή αύξηση από σε 570 TWh) ως αποτέλεσμα της αυξημένης παραγωγής σιτηρών και της μείωσης στον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων. Το δυναμικό αγροτικών υπολειμμάτων είναι διεσπαρμένο σε όλη την ΕΕ, αλλά σε επίπεδο χώρας συγκεντρώνεται κυρίως στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

13 Κεφάλαιο σελ. 13 Εικόνα : Οικονομικό και περιβαλλοντικά βιώσιμο δυναμικό αχύρου (ktoe) στην ΕΕ- 27 για το έτος 2020 (Πηγή: Biomass Futures)

14 Κεφάλαιο σελ : Δυναμικό: Ενεργειακές καλλιέργειες Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι μια σχετικά καινούρια εξέλιξη στη γεωργία. Ο όρος αναφέρεται σε κάθε καλλιέργεια που καλλιεργείται κυρίως για τη χρήση της ως πρώτη ύλη στην παραγωγή ενός ενεργειακού φορέα, όπως υγρά βιοκαύσιμα, βιοαέριο ή άμεση καύση για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού. Οι ενεργειακές καλλιέργειες δεν περιλαμβάνουν μόνο «καινούρια» φυτά πράγματι, αρκετές παραδοσιακές καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων, ινών ή ζωοτροφών, όπως η ελαιοκράμβη, η κάνναβη και το καλαμπόκι, μπορούν να καλλιεργηθούν αποκλειστικά για την παραγωγή ενεργειακών φορέων. Τα φυτά αυτά όμως έχουν μελετηθεί εκτενώς και ακολουθούν τους βασικούς τρόπους παραγωγής, π.χ. το καλαμπόκι για την παραγωγή βιοαερίου συλλέγεται από το ενσίρωμα για την παραγωγή ζωοτροφής και οι σπόροι ελαιοκράμβης για την παραγωγή βιοντήζελ ακολουθούν τα ίδια στάδια εφοδιαστικής αλυσίδας όπως και για την παραγωγή μαγειρικού ελαίου. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για την αυξανόμενη δημοτικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών τα τελευταία χρόνια. Ο πιο σημαντικός αφορά τη δυνατότητα για επίτευξη υψηλών αποδόσεων βιομάζας ανά στρέμμα με την κατάλληλη επιλογή φυτού για κάθε περίπτωση. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη καθαρή παραγωγή ενέργειας ανά στρέμμα και, επομένως, βελτιωμένη οικονομικότητα. Από τους διάφορους τύπους καλλιεργειών, η επιλογή μπορεί να γίνει λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις τοπικές συνθήκες ανάπτυξης αλλά και τις απαιτήσεις τις διεργασίες μετατροπής. Επιπρόσθετα, οι αγροτικές εισροές είναι μικρότερες σε σχέση με τις παραδοσιακές καλλιέργειες και έτσι επιτρέπουν την καλύτερη χρήση λιπασμάτων και υδάτινων πόρων. Τέλος, μερικές ενεργειακές καλλιέργειες μπορούν να φυτευτούν σε περιθωριακές γαίες και έτσι να τις επαναφέρουν στην παραγωγική οικονομία, με παράλληλη αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα στο έδαφος. Συγκρινόμενα με τα αγροτικά υπολείμματα, η διαθεσιμότητα των ενεργειακών καλλιεργειών εξαρτάται κυρίως από τις δυνατές αποδόσεις σε μια δεδομένη περιοχή. Αν και μέρος του υλικού δεν μπορεί να συλλεχθεί (π.χ. εξαιτίας του ύψους κοπής ή για τη διατήρηση του εδάφους) και υπάρχουν και απώλειες από την εφοδιαστική αλυσίδα, δεν υπάρχουν ανταγωνιστικές χρήσεις και σχεδόν όλη η παραγόμενη βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή βιοενέργειας. Οι ακόλουθες ενότητες εξετάζουν μερικά βασικά σημεία για τις ενεργειακές καλλιέργειες.

15 Κεφάλαιο σελ α: Ενεργειακές καλλιέργειες: Είδη Οι ενεργειακές καλλιέργειες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε διαφορετικές ομάδες, ανάλογα με τους τρόπους καλλιέργειας και ανάπτυξης, τα είδη των φυτών και την τελική τους χρήση. Οι τρόποι καλλιέργειας και ανάπτυξης επηρεάζουν σημαντικά την εφοδιαστική αλυσίδα και τον τύπο των αγροτικών δραστηριοτήτων που πρέπει να πραγματοποιηθούν κάθε χρόνο. Διακρίνονται οι ακόλουθες βασικές κατηγορίες: Οι πολυετείς ενεργειακές καλλιέργειες είναι ποώδη φυτά ο κύκλος ζωής των οποίων εκτείνεται για μια περίοδο ετών, συνήθως Τα είδη αυτά περιλαμβάνουν πολλά γνωστά ενεργειακά φυτά, όπως η φάλαρις, ο μίσχανθος, switchgrass, το γιγάντιο καλάμι και η αγριαγκινάρα. Το πλεονέκτημα των πολυετών καλλιεργειών είναι ότι δε χρειάζονται ετήσιο όργωμα ή φύτεμα. Έτσι, ενώ σε ετήσια βάση μπορεί να απαιτείται άρδευση, λίπασμα, φυτοφάρμακα και εντομοκτόνα, το αρχικό κόστος εγκατάστασης της καλλιέργειας μοιράζεται σε όλα τα χρόνια ζωής της φυτείας. Από την άλλη, ο μεγάλος χρόνος ζωής φαίνεται σε κάποιους αγρότες ως μια μακροχρόνια δέσμευση με αβέβαιες προοπτικές ιδίως όταν δεν υπάρχει ακόμα σαφής εικόνα της αγοράς για το τελικό προϊόν. Οι ετήσιες ενεργειακές καλλιέργειες αναπτύσσονται και πεθαίνουν εντός ενός έτους ή μιας εποχής και πρέπει να φυτεύονται εκ νέου κάθε φορά. Παραδείγματα είναι το ινώδες σόργο, το κενάφ, η κάνναβις καθώς και οι περισσότερες παραδοσιακές καλλιέργειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας (π.χ. σιτηρά, αραβόσιτος, ηλίανθος, ελαιοκράμβη). Τα φυτά αυτά είναι αρκετά κοντά στις άλλες, συμβατικές ετήσιες καλλιέργειες ως προς τους τρόπους καλλιέργειας και συλλογής. Αυτό βοηθάει στη μείωση του κόστους στα χαμηλά επίπεδα της αγοράς. Επίσης, μπορούν να καλλιεργηθούν εκ περιτροπής με άλλες ανοιξιάτικες καλλιέργειες, όπως βαμβάκι, ζαχαρότευτλα και καλαμπόκι. Έτσι, δεν υπάρχουν οι απαιτήσεις μακροχρόνιας δέσμευσης όπως στις πολυετείς καλλιέργειες και αποτελούν μια ευκολότερη και ασφαλέστερη επιλογή για τους αγρότες, ενώ μπορούν να συνεισφέρουν στη βιοποικιλότητα μιας περιοχής. Επιπρόσθετα, πολλές από τις καλλιέργειες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την βιομηχανία ινών ή ακόμα και ως ζωοτροφές. Το μειονέκτημά τους είναι ότι, καθώς πρέπει να φυτεύονται κάθε χρόνο, το κόστος και η ενεργειακή κατανάλωση των δραστηριοτήτων αυτών επιβαρύνουν την τελική τιμή του καυσίμου. Οι δασοπονικές καλλιέργειες μικρού περίτροπου χρόνου (Short Rotation Coppice - SRC) είναι ταχέως αναπτυσσόμενα είδα δένδρων που μεγαλώνουν σε αρδευόμενες περιοχές και υπό εντατική φροντίδα που περιλαμβάνει χρήση λιπασμάτων, ποτίσματος, φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η λεύκα, η ιτιά και ο ευκάλυπτος, αλλά υπάρχουν και λιγότερο γνωστά είδη όπως η paulownia. Όσον αφορά τις χρήσεις γης, οι δασοπονικές καλλιέργειες μικρού περίτροπου χρόνου απασχολούν εκτάσεις που χρησιμοποιούνταν πρότινος για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Η καλλιέργεια τους πραγματοποιείται από αγρότες και η εισαγωγή τους σε

16 Κεφάλαιο σελ. 16 μια περιοχή σχετίζεται πρωτίστως με τον αγροτικό τομέα. Ωστόσο, όσον αφορά στις ιδιότητες του παραγόμενου υλικού, η βιομάζα είναι ξυλώδης και τα υλικά αυτά περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες στη σειρά 1 αυτού του οδηγού. Για περισσότερες πληροφορίες για τις καλλιέργειες μικρού περίτροπου χρόνου, δείτε σχετικά και την ενότητα

17 Κεφάλαιο σελ. 17 Οι πιο κατάλληλες για τις Ευρωπαϊκές κλιματικές συνθήκες ενεργειακές καλλιέργειες είναι είτε C3 είτε C4 φυτά (δείτε την ενότητα α για περισσότερες πληροφορίες). Γενικά, τα φυτά C3 είναι καλύτερα προσαρμοσμένα για ανάπτυξη σε χαμηλές θερμοκρασίες, επομένως καλλιεργούνται κυρίως στις Βορειοευρωπαϊκές χώρες, ενώ τα φυτά C4 έχουν καλύτερες αποδόσεις σε περιοχές με υψηλή ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, όπως στη Νότια Ευρώπη. Παραδείγματα φυτών τύπου C3 είναι το γιγάντιο καλάμι, η ελαιοκράμβη, η κάνναβις και τα σιτηρά, ενώ ο αραβόσιτος, το ινώδες σόργο, ο μίσχανθος, το switchgrass και η αγριαγκινάρα είναι C4 φυτά. Οι περισσότερες δασοπονικές καλλιέργειες μικρού περίτροπου χρόνου που εξετάζονται για την Ευρώπη είναι C3 δέντρα (λεύκα, ιτιά, ευκάλυπτος), αν και γίνονται έρευνες και για φυτά C4, όπως η paulownia. Μια τελευταία κατηγοριοποίηση των ενεργειακών καλλιεργειών σχετίζεται με την τελική τους χρήση. Μπορούν να διακριθούν οι ακόλουθες κατηγορίες: Ελαιούχες καλλιέργειες: επιλέγονται για τους πλούσιους σε έλαιο καρπούς τους οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παραγωγή βιοντήζελ. Η πλειοψηφία των ενεργειακών καλλιεργειών στην Ευρώπη σήμερα είναι ελαιούχες καλλιέργειες, όπως η ελαιοκράμβη και ο ηλίανθος, καθώς η νομοθεσία προωθεί την παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων. Η παραγωγή βιοντήζελ από ελαιούχους καρπούς είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. Ωστόσο, καθώς το παραγόμενο έλαιο είναι βρώσιμο από τους ανθρώπους και η παραγωγή των φυτών λαμβάνει χώρα σε αρδεύσιμες αγροτικές γαίες, έχουν σημειωθεί σοβαρές αντιρρήσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα της πρακτικής και έχει τεθεί επανειλημμένως η διαμάχη «τρόφιμα εναντίον καυσίμων». Ζαχαρώδεις και αμυλούχες καλλιέργειες: πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοαιθανόλης ή βιοντήζελ. Σε μερικές περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται και ως πρώτη ύλη σε μονάδες βιοαερίου (βλέπε ). Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα ζαχαρότευτλα, το σόργο και τα σιτηρά όταν καλλιεργούνται για ενεργειακές εφαρμογές. Η καλλιέργειά τους εγείρει αντίστοιχα ζητήματα με αυτά για τις ελαιούχες καλλιέργειες. Λιγνο-κυτταρινούχες καλλιέργειες: πλούσιες σε πολυμερή υδατανθράκων (κυτταρίνη και ημικυτταρίνη) και φαινολικών πολυμερών (λιγνίνη). Τέτοιες καλλιέργειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στερεά βιοκαύσιμα σε θερμικές διεργασίες (δείτε το Κεφάλαιο για μια γενική εισαγωγή ή το Κεφάλαιο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διεργασίες για ποώδη βιομάζα). Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοκαυσίμων 2 ης γενιάς, αν και η διεργασία σε αυτή την περίπτωση είναι πιο περίπλοκη σε σχέση με τις ελαιούχες ή ζαχαρώδεις καλλιέργειες (βλέπε ). Παραδείγματα λιγνο-κυτταρινούχων υλικών είναι ο μίσχανθος, το switchgrass, η κάνναβις καθώς και τα είδη καλλιεργειών μικρού περίτροπου χρόνου. Γενικά, οι λιγνοκυτταρινούχες καλλιέργιες προκαλούν μικρότερες ανησυχίες όσον αφορά τη διαμάχη «τρόφιμα εναντίον καυσίμων», ιδίως αν καλλιεργούνται σε περιθωριακές γαίες. Σημειώνεται ότι η κατηγοριοποίηση δεν είναι πάντα απλή. Για παράδειγμα, η αγριαγκινάρα μπορεί να καλλιεργηθεί ως ελαιούχος καλλιέργεια (δηλαδή για τα σπόρια της) ή ως λιγνοκυτταρινούχα καλλιέργεια (στην περίπτωση αυτή όλο το φυτό χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη σε ενεργειακές διεργασίες). Ελαιούχες καλλιέργειες, όπως η ελαιοκράμβη και ο ηλίανθος, αφήνουν επίσης υπολείμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λιγνο-κυτταρινούχα ύλη.

18 Κεφάλαιο σελ. 18 Μερικές μέθοδοι θερισμού που επιτρέπουν την ταυτόχρονη συλλογή και διαχωρισμό των διαφορετικών μερών του φυτού αναπτύσσονται, οι περισσότερες πάντως είναι ακόμα σε στάδιο σχεδιασμού.

19 Κεφάλαιο σελ β: Ενεργειακές καλλιέργειες: Επιλογή και αποδόσεις Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι ενεργειακές καλλιέργειες θεωρούνται μια ελκυστική προοπτική για την παραγωγή βιοενεργειακών φορέων για δυο κυρίους λόγους: τη σύσταση της παραγόμενης βιομάζας και τις αποδόσεις που μπορούν να επιτευχθούν. Η σύσταση της βιομάζας είναι σήμερα ο πιο σημαντικός παράγοντας για την παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων. Δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμα τεχνικοί περιορισμοί στην αξιοποίηση 2 ης γενιάς βιομάζας (δηλαδή λιγνο-κυτταρινούχας) για την παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων, οι περισσότερες μονάδες μετατροπής χρησιμοποιούν 1 ης γενιάς υλικά, πλούσια σε έλαια ή ζάχαρα/άμυλο. Μακροπρόθεσμα πάντως, αναμένεται ότι η τεχνολογική πρόοδος και οι κατάλληλες τεχνολογίες προεπεξεργασίας θα επιτρέψουν την παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων από λιγνοκυτταρινούχες πρώτες ύλες, οι οποίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την άμεση παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού σε θερμικές διεργασίες. Οι λιγνο-κυτταρινούχες ενεργειακές καλλιέργειες μπορούν να επιτύχουν πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις σε σχέση με τις ελαιούχες. Ακόμα κι αν συγκριθούν οι τυπικές αποδόσεις για τα περισσότερα αγροτικά υπολείμματα (για παράδειγμα kg ξηρής μάζας ανά στρέμμα για το άχυρο), τα πολυετή ενεργειακά φυτά και οι καλλιέργειες μικρού περίτροπου χρόνου έχουν αποδόσεις που φτάνεις τα 500 kg μέχρι και 3 tn ξηρής μάζας ανά στρέμμα, αν και τα περισσότερα κυμαίνονται μεταξύ 800 kg και 1,5 tn ξηρής μάζας ανά στρέμμα. Αυτές οι αποδόσεις οδηγούν σε αυξημένη πυκνότητα συλλογής και βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και του συνολικού κόστους καυσίμου (δείτε σχετικά το Κεφάλαιο 03-02). Η επιλογή ενεργειακών καλλιεργειών για μια δεδομένη περιοχή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι: Επιδράσεις του περιβάλλοντος (βροχοπτώσεις / ξηρασία, εύρος θερμοκρασιών, αντοχή στη ξηρασία). Ανάλογα με αυτές, οι καλλιέργειες επιλέγονται βάσει της αντοχής τους στο κρύο ή την ξηρασία ή της απαιτήσεις τους σε ύδρευση. Οι συνθήκες του εδάφους, δηλαδή κατά πόσον το φυτό μπορεί να αναπτυχθεί σε περιθωριακές γαίες ή απαιτεί αρδεύσιμη γη. Εκτός από τα παραπάνω, άλλοι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι: Ποικιλίες κατάλληλες για μια δεδομένη περιοχή. Μέθοδοι διασποράς. Η διασπορά με σπόρο εύκολα μηχανοποιείται και οδηγεί σε μικρότερο κόστος. Η γνώση των αγρονομικών πρακτικών (όργωμα εδάφους, μέθοδοι σποράς, χρήση λιπασμάτων, προστασία της καλλιέργειας, χρόνος θερισμού). Μηχανοποίηση και καταλληλότητα του υπάρχοντος αγροτικού εξοπλισμού. Θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, κυρίως η ύπαρξη υποδομών μεταφοράς και αποθήκευσης.

20 Κεφάλαιο σελ. 20 Η αποδοχή των καλλιεργητών. Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα α, οι αγρότες μπορεί να είναι περισσότερο θετικοί απέναντι σε ετήσιες παρά σε πολυετείς καλλιέργειες. Οι ιδιότητες της βιομάζας, όπως η περιεχόμενη τέφρα και η θερμογόνος ικανότητα. Οι ποώδεις ενεργειακές καλλιέργειες έχουν συνήθως αρκετά μεγάλα ποσοστά τέφρας και χλωρίου, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε αρκετές τεχνολογίες μετατροπής, όπως στην καύση και στην αεριοποίηση (δείτε το Κεφάλαιο και το Παράρτημα Τέφρας για περισσότερες πληροφορίες). Η δυσκολία στην εξεύρεση κατάλληλων τεχνολογιών μετατροπής είναι ένας σημαντικός περιοριστικός παράγοντας στην εξάπλωση αυτών των καλλιεργειών. Γενικά, ο στόχος είναι να επιτευχθούν υψηλές και σταθερές αποδόσεις και μεγάλη παραγωγή ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας με τις ελάχιστες δυνατές εισροές (άρδευση, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα). Αρκετές δημοσιεύσεις δίνουν ενδεικτικές τιμές αποδόσεων για διαφορετικές ενεργειακές καλλιέργειες (δείτε σχετικά τις Αναφορές στο τέλος του κεφαλαίου). Πρέπει να γίνει κατανοητό πάντως ότι οι αναφερόμενες αποδόσεις (όπως φαίνεται και από την προηγούμενη συζήτηση) παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις και εξαρτώνται από πολλές συνθήκες. Επομένως, η μεταφορά των αποτελεσμάτων από μια περιοχή σε μια άλλη πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά από ειδικούς πριν τη λήψη οποιονδήποτε αποφάσεων. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ενεργειακών καλλιεργειών παρουσιάζουν ετήσιες διακυμάνσεις, ακριβώς όπως και τα αγροτικά υπολείμματα. Δείτε την ενότητα δ για περισσότερες πληροφορίες γ: Ενεργειακές καλλιέργειες: Τρέχουσα και μελλοντική κατάσταση στην ΕΕ Ως αποτέλεσμα διάφορων πολιτικών που προωθούν την παραγωγή βιοκαυσίμων για τον κλάδο των μεταφορών, καθώς και τη βιοενέργεια συνολικά, η αγροτική γη στην οποία καλλιεργούνται ενεργειακά φυτά ανέρχεται κατά τα τελευταία έτη σε 55 εκατομμύρια στρέμματα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της έκτασης αφορά καλλιέργειες με ελαιούχους καρπούς για την παραγωγή βιοντήζελ (82%) ή καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αιθανόλης (11%), κυρίως στη Γαλλία και Γερμανία, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Οι καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται ως υπόστρωμα στην παραγωγή βιοαερίου αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της γης (7%), κυρίως στη Γερμανία, ενώ οι πολυετείς καλλιέργειες και οι καλλιέργειες περίτροπου χρόνου για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού είναι ακόμα ένα μικρό μόνο μέρος (1%). Ο στόχος της ΕΕ για το 2020 είναι η παραγωγή του 10 % της ενέργειας του τομέα μεταφορών από βιοκαύσιμα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2008), ο στόχο αυτός απαιτεί 175 εκατομμύρια στρέμματα γης ή 10% της Χρησιμοποιούμενης Αγροτικής Γης στην ΕΕ-27. Λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη έκταση για την εξασφάλιση τροφής για τον πληθυσμό της ΕΕ-27, εκτιμάται ότι % της

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Αποφευχθέν CO 2 (Kg / εκτάριο / έτος) Προϊόντα: Υψηλό κόστος σακχαρούχων και αμυλούχων προϊόντων (τεύτλα, καλαμπόκι, κ.ά.) που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

01-02: Εισαγωγή στην ποώδη βιομάζα

01-02: Εισαγωγή στην ποώδη βιομάζα Κεφάλαιο 01-02 σελ. 1 01-02: Εισαγωγή στην ποώδη βιομάζα Η ανάπτυξη των αγροτικών πρακτικών πριν περίπου 10.000 χρόνια ήταν ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Η υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

02-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Δυναμικό

02-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-00 σελ. 1 02-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Δυναμικό Μια πολύ κοινή παρανόηση κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος παραγωγής ενέργειας από βιοκαύσιμα ακόμα κι αν είναι μικρής έκτασης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

2. Τεμαχισμένο / θρυμματισμένο ξύλο (woodchips) foto

2. Τεμαχισμένο / θρυμματισμένο ξύλο (woodchips) foto Δ. ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΤΥΠΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ α). ΛΙΓΝΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑ (ΞΥΛΩΔΗΣ) ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Κούτσουρα (Woodlogs)foto 2. Τεμαχισμένο / θρυμματισμένο ξύλο (woodchips) foto 3. Κομμάτια ξύλου (Hogfuel ) foto 4. Πελλέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Project για το μάθημα: «Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων» ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ.: 2419 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ΒΟΤΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ Η ελαιοκράµβη (Brassica spp.) είναι ετήσιο φυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) Καθοδηγητική Επιτροπή ς Πρόεδρος Ζανάκης Γεώργιος Pioneer Hellas S.A. Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κίττας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38334 Βόλος

Κωνσταντίνος Κίττας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38334 Βόλος 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων, 26-27 Απριλίου 2007, Λίµνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας Κωνσταντίνος Κίττας 1 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΙΝΩΔΗ ΦΥΤΑ Σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.fibrecrops.nl τα ινώδη φυτά ανάλογα από το μέρος του φυτού που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ Η ενέργεια από βιόµαζα είναι µία ανανεώσιµη µορφή ενέργειας Τι ονοµάζουµε ανανεώσιµη ενέργεια ; Η ενέργεια που αναπληρώνεται από το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (Α.Μ. 107/03) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµένη καύση (σύγκαυση) άνθρακα και βιοµάζας Ιωάννα Παπαµιχαήλ Τµήµα βιοµάζας, ΚΑΠΕ Ορισµός καύση βιοµάζας µαζί µε ορυκτά καύσιµα, συχνότερα άνθρακα αλλά και φυσικό αέριο, στον ίδιο σταθµό ηλεκτροπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Πετσάκος Αθανάσιος Τσιμπούκας Κων/νος Τσουκαλάς Σταύρος Ροζάκης Στέλιος "Δημιουργία Καινοτόμων Εμπειριών Αποδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΑΕΡΙΟ. Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος?

ΒΙΟΑΕΡΙΟ. Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος? Karl Str. 1/1 7373 Esslingen Germany Phone: +49 (711) 932583 Fax: +49 (3222) 11447 info@ingrees.com www.ingrees.com ΒΙΟΑΕΡΙΟ Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος?

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες καλλιέργειάς των ενεργειακών φυτών στον Ελληνικό χώρο

υνατότητες καλλιέργειάς των ενεργειακών φυτών στον Ελληνικό χώρο υνατότητες καλλιέργειάς των ενεργειακών φυτών στον Ελληνικό χώρο Ελευθεριάδης Ιωάννης Τµήµα Βιοµάζας ΚΑΠΕ Περιεχόµενα Ενεργειακά φυτά Αποδόσεις Βασικά χαρακτηριστικά του γεωργικού τοµέα Τεχνολογίες µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«SWEETHANOL» «Παραγωγή Βιοαιθανόλης 1ης γενιάς από γλυκό σόργο»

«SWEETHANOL» «Παραγωγή Βιοαιθανόλης 1ης γενιάς από γλυκό σόργο» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «SWEETHANOL» «Παραγωγή Βιοαιθανόλης 1ης γενιάς από γλυκό σόργο» ρ. ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αναστασία Α.Ζαμπανιώτου, Αν.Καθ. Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ Υπεύθυνη Ομάδας Βιομάζας Θ. Χατζηαυγουστής, Ερευνητής Πεδίου Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΕ. Οι Προοπτικές Ενεργειακών Φυτών

ΙΓΕ. Οι Προοπτικές Ενεργειακών Φυτών Ι.Γ.Ε Οι Προοπτικές Ενεργειακών Φυτών στην Κύπρο Δρ. Πολύκαρπος Πολυκάρπου Ανάγκη Αξιοποίησης των ΑΠΕ στην Κύπρο Σήμερα επικρατεί πλήρης εξάρτηση της οικονομίας της Κύπρου από το εισαγόμενο πετρέλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Χρήση βιομάζας δηλαδή χρήση βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΑΦ Είναι και οι δύο ετήσιες ανοιξιάτικες καλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Β., ΚΕΚΟΣ Δ., ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Καύσιμη στερεά, υγρή ή αέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Ο ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 29-30 Μαΐου 2009, Αλεξανδρούπολη Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Νίκος Παπαγιαννάκος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών 1 ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013;

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013; Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την του 2013; Πρόλογος του ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑ Ο Η µεταρρύθµιση της του 2003 ανήκει στο µακρινό παρελθόν. Ο «έλεγχος υγείας» (health check) ολοκληρώθηκε. Ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Έτη 2009, 2010 και 2011 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη Μέχρι το 2025 προβλέπονται σημαντικές διαφορές στην προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων μεταξύ κρατών μελών Το 2020 η απασχόληση στην ΕΕ εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1.Σημερινή κατάσταση 2.Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc.

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνα, 190 09 Πικέρμι Τηλ: 210 6603261, e-mail: czafir@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων Καρδίτσα 26-27 Απριλίου,,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Συντάχθηκε από το: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τµήµα Μηχανικών ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας Κων. Θεοφύλακτος Μηχανολόγος Μηχ., MSc SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ Η πολιτική της ΕΕ στην Ενέργεια και το Περιβάλλον ( 20-20-20 έως

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Ορισµοί 1. Βιοµάζα : το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε;

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε; Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις Τι πρέπει να προσέξουμε; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία ErP; Η Οδηγία ErP (ΕΕ) 622/2012 που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά όλα τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ (σε ) 5,90 / 8,40 6,70 / 9,20 8,70 / 11,20 12,50 / 15,00 14,00 / 16,50 25,00 / 27,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ (σε ) 5,90 / 8,40 6,70 / 9,20 8,70 / 11,20 12,50 / 15,00 14,00 / 16,50 25,00 / 27,50 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ (σε ) Κλιμάκια Βάρους σε gr 20 50 100 200 350 500 750 1000 1500 2000 ΖΩΝΗ 1: Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νορβηγία, Ελβετία, Ισλανδία (1) ΑΠΛΑ / ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΖΩΝΗ 2: Λοιπές Χώρες Ευρώπης και

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Ζωγραφάκης Σταύρος. 6 Ιουνίου 2012

Ζωγραφάκης Σταύρος. 6 Ιουνίου 2012 Ζωγραφάκης Σταύρος 6 Ιουνίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: Επιστροφή στην γεωργία; Μύθοι και πραγματικότητα Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Π.Μ.Σ. Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου, Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες αξιοποίησης βιομάζας στην περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς Κατερίνα Γιαννακούλα, ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ Νομός Καστοριάς Είναι ένας από τους 4 νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Συνορεύει βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία, βρίσκονταν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Η καλλιέργεια κριθαριού στην Ελλάδα Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το σύνολο σχεδόν της ελληνικής παραγωγής κριθαριού προοριζόταν για χρήση στην κτηνοτροφία,

Διαβάστε περισσότερα

Παραπροϊόνταμονάδωνβιοαερίουκαι προοπτικέςγιαπεραιτέρωανάπτυξη

Παραπροϊόνταμονάδωνβιοαερίουκαι προοπτικέςγιαπεραιτέρωανάπτυξη Παραπροϊόνταμονάδωνβιοαερίουκαι προοπτικέςγιαπεραιτέρωανάπτυξη Σωτήριος Δ. Καλαμάρας Γεωπόνος, Μ.Δ.Ε. ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΣχεδιάγραμμαΜονάδαςΒιοαερίου ΠροϊόνταΜονάδαςΒιοαερίου Προϊόντα μονάδας Συμπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Παραρτήμα V της Οδηγίας 2009/28/EK και Παράρτημα IV της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 περ. 13 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ Τεχνική επισκόπηση Ι. Παπαµιχαήλ Συνεργάτης Τµήµατος Βιοµάζας, ΚΑΠΕ http://www.eubionet.net Η βιοµάζα ως καύσιµο Τύποι Κατεργασία Μέγεθος: σκίσιµο, θρυµµατισµός Ξήρανση: αέρας, φούρνος...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη& Προώθησημιαςδιαφανούς ΕυρωπαϊκήςΑγοράςΣύμπηκτων(Pellets)

Ανάπτυξη& Προώθησημιαςδιαφανούς ΕυρωπαϊκήςΑγοράςΣύμπηκτων(Pellets) Ανάπτυξη& Προώθησημιαςδιαφανούς ΕυρωπαϊκήςΑγοράςΣύμπηκτων(Pellets) ηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Άτλαντα Σύµπηκτων συνεχούς ανανέωσης Σταματία Βουλγαράκη Γεωπόνος Επιστημονικός Συνεργάτης Γ.Π.Α. Κύριος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές ΚΑΠ 2014-2020 Εθνικές Επιλογές 2 Εθνικές Επιλογές : Συνδεδεμένες ενισχύσεις Στρατηγικός σχεδιασμός : Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο - Επάρκεια στην εσωτερική αγορά. Βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας ΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα